Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ"

Transkript

1 Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín PaedDr. Karel Suchánek III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_G2_český jazyk a literatura pro vyšší GY_01_14 Gymnaziální vzdělávání Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura pro vyšší gymnázium Cílová skupina Anotace Vybavení, pomůcky Žák let Prezentace podává charakteristiku realismu, kritického realismu a naturalismu. Seznamuje s hlavními představiteli realistické světové literatury v 19. století a jejich dílem. PC, projektor Datum Klíčová slova Realismus, kritický realismus, naturalismus, typizace.

2 Kritický realismus a naturalismus ve světové literatuře 19. století

3 Realismus převládl v literatuře 2. pol. 19. stol. (z lat. realis = věcný, skutečný; realita = skutečnost); vliv rozvoje přírodních a technických věd, filozofie (zvl. pozitivismu: skutečné je to, co lze dokázat smysly, tedy pozitivně) prosazení exaktního myšlení (vědecké postupy založeny na matematických výpočtech a metodách); snaha uplatnit tytéž vědecké postupy i v literatuře; literatura je chápána jako vědecká analýza společnosti znaky: pravdivý obraz skutečnosti (bez idealizace) typizace (na jednotlivém je zobrazeno obecné); literární hrdina se proměňuje, vyvíjí, je dobově a společensky podmíněný objektivní přístup ke skutečnosti (autor není účasten, stojí nad příběhem, ale vybírá fakta, volí hrdiny, prostředí - není úplně objektivní, vybírá ) dílo je analýzou skutečnosti nové výrazové prostředky: hovorová řeč, nářečí, archaismy ap.

4 Kritický realismus a naturalismus Kritický realismus je kvalitativně vyšší stupeň realismu. Objevuje se později, tj. od 80. let 19. století. Znakem je, že autoři se snaží o mnohem otevřenější, nesmiřitelnější pohled na společnost při zvětšování sociálních rozdílů, v jejichž důsledku vzniká napětí. Pokus o řešení sociálních konfliktů. Naturalismus krajní směr realismu; aplikuje teorii dědičnosti nebo determinaci prostředím na literaturu - člověk je omezen svou biologickou podstatou, zobrazen jako výsledek vlivu prostředí a dědičnosti zakladatelem byl Emil Zola popisuje drsné až odporné detaily témata, alkoholismu, prostituce

5 Francouzská literatura: Honoré de Balzac Gustav Flaubert Guy de Maupassant Émile Zola

6 Honoré de Balzac ( ) zakladatel realismu cyklus Lidská komedie téměř 100 románů, obraz francouzské společnosti od francouzské revoluce; důkladný popis různých prostředí i postav všech společenských vrstev; měšťácká dravost, mamonářství, touha po moci a zisku, pokrytectví např. román Otec Goriot z prostředí měšťanského penzionu; ústřední (titulní) postava bohatý kupec, který svým dcerám rozdělil majetek a byl pak jimi opuštěn, jazyk charakterizuje postavu i prostředí; realistický román encyklopedický román Eugenie Grandetová o lakomci, který zničí štěstí své dcery, aby vyplacením věna nezmenšil své bohatství román Ztracené iluze venkovský básník poznává v Paříži rub a líc umělecké slávy (úspěch záleží na zájmu těch, kterým umělec slouží); dilema: žít čestně zaprodat se román Lesk a bída kurtizán o vztazích nejvyšších vrstev s podsvětím

7

8 Gustav Flaubert ( ) mistr zobrazování lidských vášní a citových vztahů román Paní Bovaryová hlavní hrdinka Ema, dcera bohatého sedláka, trpí v zajetí nudného měšťanského prostředí, touží po přepychu, romantice, hledá smysl života, utíká před banalitou k nové lásce, ale deziluze ji zabíjí; realistický román psychologický román Citová výchova příběh rozčarování z prázdného života měšťácké společnosti; autobiografické rysy Guy de Maupassant ( ) mistr povídky a novely; převaha popisu a vypravování povídka Kulička z prusko-francouzské války, o nevěstce, kterou zbabělí spolucestující pohrdají, ač všechny zachránila román Miláček o pařížském novináři, který k rychlému vzestupu bezohledně využívá žen

9 Émile Zola ( ) představitel naturalismu (teoretik i tvůrce); vývoj tvorby od studia člověka (,,lidského živočichopisu ) a jeho pasivity přes kritiku společnosti až k obrazu lidské aktivity; román Tereza Raquinová hrdinka je hříčkou vlastních sklonů a vrozených chyb, výsledek vlivu prostředí a dědičnosti, zbavena vlastní svobodné vůle románový cyklus Rougon Marquartové, např. román Zabiják z prostředí pařížských krčem, vliv alkoholu na morální svědomí, kritický tón román Germinal z prostředí hornické stávky romány Nana, Lidská bestie obraz vysoké společnosti a polosvěta

10

11 Anglická a americká literatura Anglie počátky realismu Defoe, Swift Charles Dickens ( ) kritika sociální nespravedlnosti, obraz osudů nešťastných dětí bez domova a rodiny (vlastní životní zkušenost) např. romány Oliver Twist, David Copperfield, Malá Dorritka, Nadějné vyhlídky vrcholný román Kronika Pickwickova klubu široký obraz soudobé Anglie, kritický postoj k jejím institucím, úsměvný humor; lidový jazyk; realistický román humoristický USA Mark Twain ( ) novinář a humorista; romány Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna zážitky z dětství, kritika maloměstského života; využití hovorového jazyka

12

13

14 Ruská literatura odraz carského samoděržaví, sociálních konfliktů, touhy po svobodě, kritika nevolnictví Nikolaj Vasiljevič Gogol Ivan Sergejevič Turgeněv Lev Nikolajevič Tolstoj Fjodor Michajlovič Dostojevskij

15 Ruská literatura Nikolaj Vasiljevič Gogol ( ) realismus spjatý s romantismem satirická komedie Revizor kritika úplatkářství, lidské hlouposti, podlézavosti, omezenosti, pokrytectví; protiklad omezeného vládce malého města, pokrytce a podvodníka, vychytralého prospěcháře, který se vydává za revizora román Mrtvé duše otřesné svědectví o nevolnickém Rusku, o statkářích; hlavní hrdina statkář zbohatl kupováním,,mrtvých duší (nevolníků), za něž zdarma získával půdu v méně zalidněné oblasti Ivan Sergejevič Turgeněv ( ) povídkové pásmo Lovcovy zápisky rámcové postavy: autor lovec a jeho průvodce Jermolaj; obrazy ruské přírody a života na venkově, kritika nevolnictví; řetěz scén ze života statkářů a nevolníků román Otcové a děti střetnutí dvou generací, rozvrstvení ruské statkářské společnosti. Typický hrdina ruské literatury není nikomu prospěšný, spíše je naprosto zbytečný ( Bazarov, bez ideálů, naprosto nepotřebný pro společnost) Šlechtické hnízdo Rudin

16 Lev Nikolajevič Tolstoj ( ) názor: lidé jsou si rovni, žil střídmým životem, odsuzuje bídu, opilství, negramotnost, hrdiny jsou obyčejní lidé Dětství, Chlapectví, Jinošství 3 novely s autobiografickými prvky historický román epopej Vojna a mír (4dílný) z doby napoleonských válek; bohatá galerie postav ze všech vrstev společnosti (téměř 250); bitva u Slavkova, tažení na Moskvu, Napoleonův ústup. Je zde vyjádřen názor, že dějiny netvoří vojevůdci a vládcové, ale dějiny tvoří lid Anna Karenina společenský román popisující postavení ženy ve společnosti dva milostné rodinné osudy: vášnivá láska vdané ženy, která opustila rodinu končící sebevraždou milostné štěstí manželů Levinových; hluboká analýza citových a duševních stavů člověka Vzkříšení román s tématem viny a svědomí

17

18 Fjodor Michajlovič Dostojevskij ( ) jeho tvorbu poznamenal tragický život (za účast v pokrokovém hnutí odsouzen k smrti, omilostněn, život ve vězení, sibiřské vyhnanství a zájem o nejubožejší trpící lidi ve velkoměstě, zvl. v Petrohradě; filozofie pokory, soucitu a odpuštění; mistrná psychologie postav román Zločin a trest studie o lidském svědomí; hlavní hrdina chudý petrohradský student Rodion Raskolnikov musí pro nedostatek prostředků přerušit studia; pro peníze zabil starou lichvářku a její sestru, po těžkém vnitřním boji se přiznal (úvaha zda silný jedinec má právo zabít člověka, i když je to bezcenný ničema); využití vnitřního monologu (výčitky, úvahy); realistický filozofický román podobně i romány Bratři Karamazovi (otcovražda a hledání viníka mezi třemi syny) Idiot (o zchudlém šlechtici, kterého okolí pro jeho dobrotu označuje za idiota, ač svou ušlechtilostí vyniká nad ostatními), Uražení a ponížení Zápisky z mrtvého domu odmítá zde revoluční hnutí Běsové román odsuzující anarchismus a násilí, napsán ve vězení, forma deníku

19

20 Realismus v dalších zemích norský dramatik Henrik Ibsen ( ) romanticko-realistická dramatická báseň Peer Gynt název podle populární postavy norských pohádek, fantasty, rváče a dobrodruha, je neschopen zmáhat překážky, sní a promarní vše, i lásku ; prolínání pohádkového světa s filozofickými úvahami o životě dramata s naturalistickými rysy Divoká kachna, Hedda Gablerová dramata ze současnosti Nora téma emancipace, kritika měšťácké morálky Nepřítel lidu, Opory společnosti (kritika měšťácké morálky) švédský prozaik a dramatik August Strindberg ( ) román Červený pokoj (kritika společnosti) dánský prozaik, pohádkář Hans Christian Andersen ( ) Pohádka mého života (vzpomínková próza, vlastní osudy) Polský autor historických románů Henryk Sienkiewicz ( ) Křižáci (boje Poláků proti křižákům zač. 15. stol., bitva u Grünwaldu) trilogie Ohněm a mečem, Potopa, Pan Wołodyjowski (boje Poláků proti ukrajinským kozákům v 17. stol.; milostný motiv román Quo vadis (ze starověkého Říma, vláda Neronova, pronásledování křesťanů)

21

22 Použité zdroje: BALAJKA, B. Přehledné dějiny literatury I. 3. vydání. Praha: Fortuna, 1995 ISBN: HÁNOVÁ,E. Odmaturuj z literatury vydání. Praha: Didaktis, ISBN POLÁŠKOVÁ, T. Literatura: přehled středoškolského učiva. 2. upravené vydání. Třebíč: VYUKA.CZ, ISBN X

10. Realismus. Světový realismus. 1. Charakteristika období. 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy

10. Realismus. Světový realismus. 1. Charakteristika období. 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy 10. Realismus Světový realismus 1. Charakteristika období 2. Anglický realismus Charles Dickens William Makepeace Thackeray, sestry Bronteovy 3. Francouzský realismus Honore de Balzac Gustave Flaubert

Více

vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím

vznik nových forem byronská povídka tvůrce Byron; lyrickoepická povídka s větším množ- stvím Evropský romantismus Evropa, 1. třetina 19. století Umělecký směr, reakce na porážku myšlenek Velké francouzské revoluce lítost, smutek Heslo revoluce rovnost, svornost, bratrství Po revoluci naopak došlo

Více

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka

Nechť je toto někomu k užitku. Martin Plicka Nechť je toto někomu k užitku Martin Plicka V šem, které nebaví vypracovávání maturitních otázek, jsem vytvořil tento dokument z vlastních učebních zdrojů. V případě, že vše nedopadne dle vašich představ,

Více

11. Realismus ve světové literatuře

11. Realismus ve světové literatuře 11. Realismus ve světové literatuře Začneme charakteristikou realismu a pokračujeme jednotlivými národními literaturami. Realismus je umělecký směr, kterrý se snaží zobrazit svět kolem sebě co nejvěrněji.

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

Anglický romantismus

Anglický romantismus Anglický romantismus John Keats Žil v letech 1795-1821 Především básník Motivy přírody, smyslového opojení, rozporu ideálů a skutečnosti Nebyl tak rebelský, jako jiní romantikové, spíše mu šlo prostě o

Více

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický

Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Ruchovci, Lumírovci 1. Almanach Ruch 1868 program, generace 2. časopis Lumír program 3. Svatopluk Čech program 4. Jaroslav Vrchlický Almanach Ruch Název připomíná národní vlastenecký ruch v souvislosti

Více

Čítanka 9 Slovníček autorů

Čítanka 9 Slovníček autorů A Joseph Alexander ALTSHELER /džouzif eligzándr óltšelr/ (29. 4. 1862 Three Springs, Kentucky, USA 5. 6. 1919 New York, USA) Americký novinář a prozaik, jeden z nejpopulárnějších autorů dobrodružné literatury

Více

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války)

Literatura pro 2. ročník gymnázia. (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Literatura pro 2. ročník gymnázia (Od moderních uměleckých směrů přelomu 19. a 20. století do konce 2. světové války) Gymnázium Velké Meziříčí 2015 Doporučená četba: Petr Bezruč: Slezské písně - alespoň

Více

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA PRO DĚTI PhDr. Zdeněk Valenta, Ph.D. Studijní opora Katedry preprimárního a primárního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem OBSAH ÚVOD...

Více

Odmaturuj z češtiny, by PD

Odmaturuj z češtiny, by PD Odmaturuj z češtiny, by PD 1. Počátky slovesného umění, nejstarší umělecké projevy, ÚLS, vliv slovesnosti na literatur 19.st Celá kniha: B. Němcová, K.J.Erben: pohádky; Eduard Petiška: Staré Řecké báje

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13 Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

fjodor michajlovič dostojevskij zlo čin a tre t

fjodor michajlovič dostojevskij zlo čin a tre t fjodor michajlovič dostojevskij zlo čin a tre t Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace Ředitel Karol Suszka Šéf české scény Miloslav Čížek Dramaturg české scény Ivan Misař OSOBY A OBSAZENÍ

Více

Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu

Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu Vliv francouzské literatury na vietnamskou literaturu Vypracovala: Petra Karlová Vietnamistika, 4. ročník Praha, květen 2002 Obsah ÚVOD... 3 1. UTVÁŘENÍ LITERÁRNÍCH PROUDŮ... 4 2. LITERÁRNÍ PROUDY VE VIETNAMSKÉ

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

Tradice a duchovní identita

Tradice a duchovní identita Tradice a duchovní identita lidové pověry a magie jezuitské školství piaristická opozice habáni jednota bratrská moravští bratři deisté predikanti blouznivci spiritisté svatořečení Jana z Nepomuku rušení

Více

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ

Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Marie Sochrová Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Marie Sochrová Čítanka II. k Literatuře v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Fragment DTP s. r. o.,

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO, S.R.O. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Humanitní gymnázium Pojďme listovat v sobě tak jako v knize Ale byl jsem mladý,

Více

JIŘÍ WEIL 6. 8. 1900 13. 12. 1959

JIŘÍ WEIL 6. 8. 1900 13. 12. 1959 JIŘÍ WEIL 6. 8. 1900 13. 12. 1959 Prozaik, literární kritik, reportér, překladatel a publicista Jiří Weil se narodil 6. srpna 1900 v Praskolesích u Hořovic. Tam prožil část svého dětství. Otec byl živnostník,

Více

Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG. knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE. of books, periodicals, CDs and DVDs

Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG. knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE. of books, periodicals, CDs and DVDs Institut umění Divadelní ústav Arts and Theatre Institute KATALOG knih, časopisů, CD a DVD CATALOGUE of books, periodicals, CDs and DVDs Vážení čtenáři, v tomto katalogu najdete přehled publikací z produkce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury OBRAZ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V PROZAICKÝCH DÍLECH PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDANÝCH PO ROCE 1989 (Magisterská diplomová práce) Vedoucí diplomové

Více

Český jazyk a literatura Zkratka předmětu

Český jazyk a literatura Zkratka předmětu 1.1.1.1 Český jazyk a literatura - ČJL Učební osnova předmětu Název studijního předmětu Český jazyk a literatura Zkratka předmětu ČJL Typ předmětu povinný Forma (strategie) výuky Základními metodami jsou

Více

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org. 1.1.1.1 Český jazyk a literatura ČJL Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, přísp. org. Učební osnova předmětu Název studijního Český jazyk a literatura předmětu Zkratka

Více

ČASOPIS KRITIKA. LIST SKUPINY KULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ.

ČASOPIS KRITIKA. LIST SKUPINY KULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV BOHEMISTIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE ČASOPIS KRITIKA. LIST SKUPINY KULTURNÍCH PRACOVNÍKŮ. Vedoucí práce: Mgr. Veronika Véberová, Ph. D. Autor

Více

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře

Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Střední škola Waldorfské lyceum Křejpského 1501/12 149 00, Praha 4 Charakteristika ženské hrdinky v současné literatuře Odborná maturitní práce Vypracovala: Barbora Eichlerová Vedoucí práce: Jitka Ferencová

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Copyright Petr Zelinka 2002-2003 VYPRACOVANÉ MATURITNÍ OKRUHY http://tlbx.ic.cz/tlbx.php?title=skola Český jazyk a literatura Přínos starověkých kultur pro evropskou vzdělanost... 2 Bible, středověké evropské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola pro život Hořické gymnázium soukromé čtyřleté gymnázium 2014 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1 Úvodní stránka 1 1.2 Obsah 2 1.3 Základní údaje o škole 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Velikost

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více