Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6"

Transkript

1 Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci (část 2) čj.: MV /PO-PSM-2014 Počet listů:8 Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6 1. Technické podmínky stanovují požadavky na pořízení dvou (2) terénních nákladních automobilů 6x6 v provedení třístranný sklápěč. Nákladní automobily jsou v hmotnostní třídě S, jsou určeny k přepravě kusového materiálu a sypkých hmot při provádění záchranných a likvidačních prací v podmínkách živelních pohrom převážně povodní (dále jen NA ). 2. NA splňuje: a) požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení NA včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), b) požadavky stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. 3. Pro konstrukci NA jsou závazné následující body přílohy č. 1 vyhl. č. 35/2007 Sb., technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. Jde o bod 2, 7 až 9, 11 až 15, 17 až 27, 30 až 33, 36 až 39, 42 a 43. Splnění těchto bodů je doloženo osvědčením vydaným certifikačním orgánem. Níže uvedené body se upřesňují následujícím způsobem: 3.1. K bodu 8 přílohy č. 1 NA je vybaven úchyty pro uložení následujících položek požárního příslušenství: a) lékárnička velikost II 1 ks, b) reflexní vesta červená s nápisem HASIČI 2 ks, c) ruční svítilna s dobíjecími akumulátory 2 ks, d) ruční vyprošťovací nástroj 1 ks, e) rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 12 párů, f) vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy 2 ks, g) přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B 1 ks, h) dopravní výstražný kužel 2 ks. Požární příslušenství je součástí dodávky K bodu 9 přílohy č. 1 NA je vybaven startovací zásuvkou pro nouzové spuštění motoru pomocným zdrojem. Zásuvka je umístěna nejméně 100 mm nad čárou brodivostí K bodům 11 až 13 a 17 až 19 přílohy č. 1 NA je v dosahu velitele a strojníka vybaven digitálním terminálem kompatibilním s typem TPM 700 v rádiové síti Pegas s příslušnou montážní sadou (verze s AVL) a příslušenstvím v souladu s technickými podmínkami TP-STS/ Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků vydanými MV-GŘ HZS ČR K bodům 20 až 22 přílohy č. 1 NA je v kabině osádky s jednou řadou sedadel vybaven: a) sedadly pro nejméně dvě osoby (pro velitele a strojníka) a sedadla jsou vybavena bezpečnostními pásy,

2 b) v dosahu velitele prostorem pro bezpečné uložení dokumentace ve formátu A4, c) dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny s dobou nabíjení do 90 minut, d) klimatizací a topením nezávislým na chodu motoru a jízdě, e) autorádiem, f) v dosahu strojníka (řidiče) zásuvkou 12 V pro napojení externí navigace, a v dosahu velitele dvěma samostatnými zásuvkami 12 V pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů, g) v místě dostupném z místa velitele ručním hledacím světlometem s kabelem dlouhým 3 m napojeným přes samostatnou zásuvku na elektrickou soustavu podvozkové části h) samostatně jištěným vývodem 12V a prostorovou rezervou pro dodatečnou montáž 2 dobíjecích úchytů pro přenosné radiostanice K bodu 23 přílohy č. 1 NA je vybaven homologovaným zvláštním výstražným zařízením modré barvy, které umožňuje reprodukci mluveného slova, jeho světelná část je opatřena zábleskovým zdrojem světla typu LED. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou 2 doplňující LED svítilny na přední straně kabiny NA (každá s nejméně 4 světelnými zdroji), které je možno vypnout samostatným vypínačem. Zapnutí zvláštního výstražného zařízení je umožněno z místa řidiče, přepínání a vypnutí tónů je pro strojníka řešeno v bezprostřední blízkosti volantu a je umožněno i z místa velitele. Montáž tohoto zařízení je uvedena v osvědčení o registraci vozidla. Montáž odpovídá podmínkám zákona č. 56/2001 Sb K bodu 36 přílohy č. 1 Pro barevnou úpravu NA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL K bodu 37 přílohy č. 1 Nápis s označením dislokace jednotky je umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky a nápis HASIČI o výšce písma 100 až 200 mm je umístěn na přední části kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. 3.9 K bodu 42 přílohy č. 1 Pro nápis jsou použita písmena velké abecedy, typ kolmý bezpatkový. 4. Podvozková část NA má tři hnací nápravy vybavené uzávěrkami nápravových a mezinápravových diferenciálů s možnosti připojení přední nápravy. 5. Kola jsou vybavena pneumatikami s označením na bočnici pneumatiky výrobcem M+S nebo MS nebo M/S nebo MS a terénní (vyhláška 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, 21, odst. 13), označení může být nahrazeno prohlášením výrobce, že stanovenou podmínku splňují. 6. NA je vybaven zařízením ABS. 7. NA je vybaven digitálním tachografem. 8. NA je vybaven volantem s možností nastavení sklonu a výšky. Na podlaze jsou vyjímatelné omývatelné koberce. 9. NA je vybaven palivovou nádrží umožňující dojezd plně naloženého automobilu na vzdálenost nejméně 600 km. 10. NA je vybaven nejméně jednou uzamykatelnou schránou pro uložení příslušenství podvozku. 11. Součástí NA je plnohodnotné náhradní kolo s pneumatikou a veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola, dále povinná výbava motorového vozidla stanovená právním předpisem. Uložení náhradního kola odpovídat požadavkům 32 odst. 1 zákona č. 2

3 341/2002 Sb., kdy síla potřebná pro snímání kola z držáku nebo vkládání kola do držáku nepřesáhne hodnotu 490N. 12. Zadní část NA je v prostoru rámu vybavena tažným zařízením s možností náklonu tažného zařízení pro připojení přívěsu o celkové hmotnosti kg. Propojení NA a přívěsu je pomocí 7 pólové zásuvky s napětím 12V, druhé 7 pólové zásuvky s napětím 24V a dále 13-ti pólovou zásuvkou s napětím 12V a 13-ti pólovou zásuvkou s napětím 24V. 13. Pro NA je použit automobilový podvozek: a) kategorie 3 pro terénní provoz parametry musí splňovat vyhlášku č. 341/2002 Sb. příloha 18, písmeno F, b) se světlou výškou pod nápravami při celkové hmotnosti nejméně 250 mm, c) s předním a zadním nájezdový úhel nejméně 35, d) třínápravový s možností pohonu všech kol, e) motorem s měrným výkonem nejméně 12kW.1000 kg -1 největší povolené celkové hmotnosti, f) s brodivostí nejméně mm a to při jízdě klidnou vodou dle TP-STS/16/2011 vydaným MVČR GŘ HZS ČR, hodnota brodivosti je vyznačena v zorném poli řidiče, g) vybavený akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah, h) s nosností pro hmotnost přepravovaného nákladu nejméně kg a objemu korby nejméně 12 m 3, i) s konstrukční rychlostí nejméně 80 km.h -1, j) umožňující celkovou výšku NA v nezatíženém stavu (bez osádky a bez antén komunikačních zařízení) nejvíce mm, k) s provedenou antikorozní ochranou, l) vybavený nástavbou, kdy dno korby je tloušťky nejméně 6 mm, boky o tloušťce nejméně 5 mm, provedení z otěruvzdorného plechu válcovaného za tepla minimálních vlastností: a. tvrdost Brinell HB = b. střední hodnota HB = 450 c. mez kluzu R p0,2 = 1200 MPa d. mez pevnosti v tahu R m = 1400 MPa e. tažnost A = 10 % l) nástavba v provedení třístranný sklápěč. 14. S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz: a) bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení, b) při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy. V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze. 15. Pokud je NA vybaven hlavními světlomety (potkávací a dálková světla), jejichž spodní část činné plochy je níže než 100 mm nad čárou brodění, jsou vybaveny dalšími hlavními světlomety v prostoru pod předním oknem, případně nad předním oknem 3

4 kabiny osádky, které po přepnutí tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní světlomety 16. Pro výrobu NA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který je vyrobený v roce 2014 a později, pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti. 17. Technická životnost NA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční. 18. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž NA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.) a návodem. 19. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští. 4

5 Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6 1. Technické podmínky stanovují požadavky na pořízení dvou (2) terénních nákladních automobilů 6x6 valníkového provedení. Nákladní automobily jsou v hmotnostní třídě S, jsou určeny k přepravě kusového materiálu ve složitých terénních a prostorových podmínkách (dále jen NA ). 2. NA splňuje: a) požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení NA včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), b) požadavky stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů., c) v provedení ADR FL včetně povinné výbavy, a požadavky, uvedené v těchto technických podmínkách. 3. Pro konstrukci NA jsou závazné následující body vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. Jde o body 7 až 15, 17 až 23, 36 až 37, 42 až 43 přílohy č. 1. Splnění těchto bodů je doloženo osvědčením vydaným certifikačním orgánem. Vybrané body se upřesňují následujícím způsobem: 3.1 K bodu 8 přílohy č. 1 NA je vybaven úložným prostorem s úchyty pro uložení níže uvedených položek požárního příslušenství, a to mimo prostor na valníkové části NA: a) dopravní skládací kužel se světelným zdrojem 2 ks, b) kotevní popruh s ráčnou min. 5 m 6 ks, c) lékárnička velikost II 1 ks, d) nádoba na pitnou vodu 10 l 2 ks, e) nádoba na pohonné hmoty 20 l 2 ks, f) přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B 1ks, g) reflexní červená vesta s nápisem Hasiči 2 ks, h) ruční svítilna s dobíjecími akumulátory 2 ks, i) rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 12 ks, j) vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 2 ks, k) vytyčovací páska 100 m 1 ks, l) zastavovací světelný terč 1 ks, m) mezibočnicová zábrana (pro aretaci nákladu na ložné ploše) 3 ks, n) AL žebřík min mm 1 ks. Požární příslušenství je součástí dodávky. 3.2 K bodu 9 přílohy č. 1 NA je vybavený samostatnou zásuvkou pro dobíjení akumulátorových baterií a samostatným přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu z vnějšího zdroje. Zásuvka je umístěna nejméně 100 mm nad čárou brodivostí. Součástí dodávky jsou příslušné protikusy. 3.3 K bodům 9 přílohy č. 1 NA je vybaven startovací zásuvkou pro nouzové spuštění motoru. Zásuvka je umístěna nejméně 100 mm nad čárou brodivostí. 3.4 K bodům 20, 21, 22 a 23 přílohy č. 1 NA je v kabině osádky s jednou řadou sedadel vybaven: a) sedadly pro nejméně tři osoby a sedadla jsou vybavena bezpečnostními pásy, b) v dosahu spolujezdce prostorem pro bezpečné uložení dokumentace ve formátu A4, c) dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny s dobou nabíjení do 90 minut, d) elektricky ovládaným oknem řidiče a spolujezdce, 5

6 e) klimatizací a topením nezávislým na chodu motoru a jízdě, f) autorádiem s Bluetooth pro připojení mobilního telefonu, g) digitálním tachografem, h) centrálním zamykáním, i) v dosahu strojníka (řidiče) zásuvkou 12 V pro napojení externí navigace, a v dosahu velitele dvěma samostatnými zásuvkami 12 V pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů, j) v místě dostupném z místa spolujezdce ručním hledacím světlometem s kabelem dlouhým 3 m napojeným přes samostatnou zásuvku na elektrickou soustavu podvozkové části k) samostatně jištěným vývodem 12V a prostorovou rezervou pro dodatečnou montáž 2 dobíjecích úchytů pro přenosné radiostanice, l) na podlaze jsou vyjímatelné omývatelné koberce. 3.5 K bodu 23 přílohy č. 1 Světelná část zvláštního výstražného zařízení NA je oranžové barvy a je opatřena LED zdrojem světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítilny (každá s nejméně čtyřmi světelnými zdroji) vyzařující oranžové světlo, které jsou umístěné na přední straně kabiny osádky a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. Ovládání zvláštního výstražného zařízení je dosažitelné z místa řidiče. 3.6 K bodu 36 přílohy č. 1 Pro barevnou úpravu NA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL K bodu 37 přílohy č. 1 Nápis s označením dislokace jednotky je umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky. V prvním řádku je u text HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR, v druhém řádku text SKLADOVACÍ A OPRAVÁRENSKÉ ZAŘÍZENÍ a ve třetím řádku slovo OLOMOUC. 3.8 K bodu 42 přílohy č. 1 Pro nápis jsou použita písmena velké abecedy, typ kolmý bezpatkový. 4. NA je vybaven: a) nejméně zařízením ABS a asistentem pro rozjezd vozidla do kopce, b) palivovou nádrží, umožňující dojezd plně naloženého NA na vzdálenost nejméně 600 km, c) převodovkou v mechanickém provedení s poloautomatickým elektronickým řazením rychlostních stupňů, d) volantem s možností nastavení sklonu a výšky. 5. Pro NA je použit automobilový podvozek: a) kategorie 3 pro terénní provoz parametry musí splňovat vyhlášku č. 341/2002 Sb. příloha 18, písmeno F, b) má tři hnací nápravy vybavené uzávěrkami nápravových a mezinápravového diferenciálu s uspořádáním náprav 6x6.1 a s odpojitelným pohonem přední nápravy, c) motorem s měrným výkonem nejméně 12kW.1000 kg -1 největší povolené celkové hmotnosti, d) s brodivostí nejméně mm a to při jízdě klidnou vodou dle TP-STS/16/2011 vydaným MVČR GŘ HZS ČR, hodnota brodivosti je vyznačena v zorném poli řidiče, e) s nosností pro hmotnost přepravovaného nákladu nejméně kg, f) s konstrukční rychlostí nejméně 80 km/h -1, g) s provedenou antikorozní ochranou, 6. S ohledem na: a) předpokládané dlouhodobé použití NA při nepříznivých klimatických podmínkách je vybaven akumulátorovými bateriemi s kapacitou nejméně 180 Ah, b) charakter použití NA je jeho: - výška v nezatíženém stavu s použitím konstrukce s plachtou nejvíce mm, 6

7 - světlá výška pod nápravami při celkové hmotnosti nejméně 250 mm, - přední a zadní nájezdový úhel nejméně NA je osazen pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu a s výrobním označením M+S v souladu s 21, odst. 13. vyhl. č. 341/2002 Sb, označení může být nahrazeno prohlášením výrobce, že stanovenou podmínku splňují. 8. Přední část NA je vybavena ocelovým nárazníkem. 9. Zadní část NA je v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením pro přívěs o hmotnosti nejméně kg s průměrem čepu 40 mm s možností náklonu tažného zařízení. Propojení NA a přívěsu je pomocí 7 pólové zásuvky s napětím 12V, druhé 7 pólové zásuvky s napětím 24V a dále 13-ti pólovou zásuvkou s napětím 12V a 13-ti pólovou zásuvkou s napětím 24V. 10. NA je vybaven nejméně jednou uzamykatelnou schránou pro uložení příslušenství podvozku. 11. NA je vybaven v zorném poli řidiče zařízením pro vizuální kontrolu prostoru za NA při jízdě zpět. Kamera je odolná proti vnikání vlhkosti a prachu. 12. Valníkovou část NA tvoří: a) ložná plocha, která má výšku od země vyšší, než je čára brodění, je odolná vodě a mechanickému opotřebení a je v neklouzavém provedení, je vybavená kotevními úchyty pro aretaci kusového materiálu o hmotnosti nejméně kg, a to po obou stranách ve vzdálenosti nejvíce 1 m od sebe, vnitřní rozměry ložné plochy d x š min x mm b) s ohledem na univerzální využití boční sklopné postranice vysoké mm, boční postranice jsou rozděleny středním odnímatelným sloupkem, odnímatelné jsou i zadní sloupky. Bočnice jsou vybaveny aretačními prvky pro uchycení mezibočnicových zábran., c) zadní zvedací hydraulické čelo s nosností nejméně kg na rameně 750 mm, s výškou, která nepřesahuje výšku kabiny osádky a šířkou přizpůsobenou šířce valníkové plošiny, d) úprava pro osazení konstrukcí s plachtou celní nedělenou, s podchodnou vnitřní výškou nejméně mm, konstrukce s plachtou jsou součástí dodávky. Pro konstrukci a pro plachtu neosazenou na valníkové části je na NA vytvořen úložný prostor tak, aby nebyly dotčeny rozměrové parametry NA. 13. NA je vybaven centrálním huštěním pneumatik ovládaným z kabiny řidiče, umožňujícím dohuštění pneumatik při jízdě. 14. S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na mimořádné události a pří záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární ochrany například činidlem ad blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz: c) bez činidla ad blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho ukončení, d) při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a případně nářadí k úpravě výfukové soustavy. V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup uprav potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze. 7

8 15. Pokud je NA vybaven hlavními světlomety (potkávací a dálková světla), jejichž spodní část činné plochy je níže než 100 mm nad čárou brodění, jsou vybaveny dalšími hlavními světlomety v prostoru pod předním oknem, případně nad předním oknem kabiny osádky, které po přepnutí tvoří při brodění plnohodnotnou náhradu za hlavní světlomety 16. Součástí NA je plnohodnotné náhradní kolo s pneumatikou a veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola, dále povinná výbava motorového vozidla stanovená právním předpisem. Uložení náhradního kola odpovídat požadavkům 32 odst. 1 zákona č. 341/2002 Sb., kdy síla potřebná pro snímání kola z držáku nebo vkládání kola do držáku nepřesáhne hodnotu 490N. 17. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž NA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). 18. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští. Přílohy: TP-STS/ Zásahový požární automobil Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků TP-STS/ Zásahový požární automobil Požadavky pro jízdu vodou 8

Technické podmínky pro požární kontejnerový nosič

Technické podmínky pro požární kontejnerový nosič Příloha č. 1 ZD čj.: MV-17960-5/PO-PSM-2014 k části 3 Počet listů: 5 Technické podmínky pro požární kontejnerový nosič 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení čtyř (4) požárních kontejnerových

Více

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Číslo jednací: MV-86133-1/PO-IZS-2014 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU Velitelský automobil STS

Více

Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem

Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci čj.: MV-17912-5/PO-PSM-2014 Počet listů:8 Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem 1. Tyto technické podmínky

Více

Technické podmínky pro pořízení požárního kontejnerového nosiče

Technické podmínky pro pořízení požárního kontejnerového nosiče Technické podmínky pro pořízení požárního kontejnerového nosiče 1. Předmětem technických podmínek je požární kontejnerový nosič kategorie podvozku 2 a hmotnostní třídy S, určený v taktickém celku s kontejnerem

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Technické podmínky pro vyšetřovací automobil

Technické podmínky pro vyšetřovací automobil Technické podmínky pro vyšetřovací automobil Příloha č. 1 výzvy 1. Předmětem technických podmínek je pořízení vyšetřovacího automobilu s celkovou hmotností do 3500 kg, s kategorií podvozku 1 a v provedení

Více

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1 ks rychlého zásahového automobilu v redukovaném provedení, hmotnostní třídy L s celkovou hmotností

Více

Technické podmínky pro technický automobil chemický

Technické podmínky pro technický automobil chemický Technické podmínky pro technický automobil chemický 1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho technického automobilu chemického pro detekci chemických látek. Automobil umožňuje odběr, zpracování,

Více

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

Více

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Technické podmínky požárního automobilu

Technické podmínky požárního automobilu Technické podmínky požárního automobilu A Základní technické podmínky 1. Předmětem technických podmínek je rychlý zásahový automobil (dále jen RZA ): a) kategorie podvozku 2, b) hmotnostní třída L, c)

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Číslo v IS IRAP (doplní zadavatel) Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

Více

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY TECHNICKÉ PODMÍNKY k veřejné zakázce TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY typ IFA W 50L/DL 30. Kabina a podvozek vozidla dodání nových, nástavba repase stávající žebříkové sady A. Základní technické

Více

Technické podmínky pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky

Technické podmínky pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky Příloha č. Technické podmínky pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na technické zhodnocení formou rekonstrukce a modernizace cisternové

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 1500 l.min

Více

Technické podmínky pro dopravní automobil

Technické podmínky pro dopravní automobil Technické podmínky pro dopravní automobil 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení Z (základním), kategorie podvozku 1 pro městský provoz, s celkovou hmotností

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Vozidlo č. 1 Dopravní prostředek s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů pohon vozidla 6x4 denní kabina rozvor 3 900 4 200 mm motor Euro 6 min

Více

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Nákup podvozku, sněhového

Více

*MVCRX00SYFZX* MVCRX00SYFZX prvotní identifikátor

*MVCRX00SYFZX* MVCRX00SYFZX prvotní identifikátor *MVCRX00SYFZX* MVCRX00SYFZX prvotní identifikátor Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU STS Číslo jednací:

Více

Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava

Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým

Více

(Vzorové) Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

(Vzorové) Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním Poučení: - Text provedený černým písmem je závazný, upřesňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., tak aby bylo dosaženo

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 1 k č.j. KRPP-89077-2/ČJ-2016-0300VZ-VZ Počet listů: 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Předmět plnění veřejné zakázky: CPV kód dle číselníku NIPEZ: 1 ks automobil nákladní, speciální ostatní pro kynologii,

Více

1. Technické podmínky dle 45 zákona

1. Technické podmínky dle 45 zákona Příloha č.1. Charakteristika zakázky + + ilustrační foto č.1- foto sanitní zástavby + ilustrační foto č.2 - foto exteriéru vozidla + ilustrační foto č.3 - foto umístění boxu krizové připravenosti + ilustrační

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných

Více

Technické podmínky pro zásahový požární automobil technický

Technické podmínky pro zásahový požární automobil technický Příloha k č.j. Počet listů: 9 Technické podmínky pro zásahový požární automobil technický. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení zásahového požárního automobilu technického (dále jen

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Nový dopravní automobil pro JSDH města Hartmanice

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Nový dopravní automobil pro JSDH města Hartmanice TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Nový dopravní automobil pro JSDH města Hartmanice Příloha č. 5 1. Předmětem technických podmínek je pořízení dopravního automobilu v provedení Z (základním), kategorie podvozku

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA) Příloha č. 1 k č.j. KRPP-136694-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA) 1.) NÁZEV MAJETKU podklad pro veřejnou zakázku Předmět plnění veřejné zakázky: CPV kód dle číselníku

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový Příloha č. k zadávací dokumentaci čj.: MV-570-/PO-PSM-0 Počet listů:3 TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na pořízení čtyř kontejnerů protipovodňových,

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 55Příloha. 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Zadavatel: Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČ 00272868 Zastoupený: p. Janem Birke, starostou města Název veřejné zakázky: Dodávka užitkového vozu hasičský

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha. 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: Požadované údaje

Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: Požadované údaje Technické podmínky Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: konkrétní údaj obchodní označení, typ Ano, případně i

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 14 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Vozidla se požadují dodat ve dvou variantách. VARIANTA A - 23 ks v provedení s

Více

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 600 000 Kč vč. DPH (495 868 Kč bez DPH)

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 600 000 Kč vč. DPH (495 868 Kč bez DPH) Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 600 000 Kč vč. DPH (495 868 Kč bez DPH) vyplní uchazeč instrukce pro vyplnění sloupce C vznětový obsah max. 2200-2500 cm 3 výkon min. 110 kw Motor maximální

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Model: Autobus do 30 osob 4x4 pro SPJ; Provedení: Autobus pro 12 osob se speciálními

Více

Technické podmínky pro technický automobil

Technické podmínky pro technický automobil Technické podmínky pro technický automobil 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového technického automobilu, hmotnostní třídy S, kategorie podvozku 2, (dále jen TA ). 2. TA splňuje požadavky:

Více

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH)

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH) Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH) vznětový obsah do 2000 cm 3 výkon min. 135 kw Motor maximální točivý moment min. 380 Nm kombinovaná spotřeba

Více

ČÁST C: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

ČÁST C: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku ČÁST C: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Technické podmínky pro dopravní automobil L1T

Technické podmínky pro dopravní automobil L1T Technické podmínky pro dopravní automobil L1T 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení T (technické), kategorie podvozku 1 pro městský provoz, (DA běžně používaný

Více

Technická specifikace automobilů pro část E

Technická specifikace automobilů pro část E Technická specifikace automobilů pro část E Kategorie E1.BA.0 Centrální zadavatel poptává dodání 7 ks (slovy: sedm kusů) nových pětimístných osobních automobilů s celoprosklenou karosérií sedan 1, kategorie

Více

Technické podmínky pro návěsovou soupravu s podvalníkem

Technické podmínky pro návěsovou soupravu s podvalníkem K č.j. : ZU-11-13/2016 Příloha č. 1 k ZD Počet listů : 5 Technické podmínky pro návěsovou soupravu s podvalníkem 1. Předmětem technických podmínek je pořízení jedné návěsové soupravy s podvalníkem, tvořené

Více

HSOS-7817-2/2014 Ostrava dne 11.8.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7817-2/2014 Ostrava dne 11.8.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7817-2/2014 Ostrava dne 11.8.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

35/2007 Sb. VYHLÁŠKA

35/2007 Sb. VYHLÁŠKA 35/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách požární techniky Změna: 53/2010 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

1. Kontrola před výjezdem (soupravy):

1. Kontrola před výjezdem (soupravy): 1 1. Kontrola před výjezdem (soupravy): Kola a pneumatiky dotažení matic kol, neporušenost ráfků kol, tlak v pneumatikách (i náhradní kolo) a stav dezénu; Motor, převodovka, hnací nápravy, servořízení,

Více

MASTER VALNÍK PŘEDNÍ POHON. Statistiky společnosti ACEA v roce 2015 v kategoriich LUV a minibusy do 3,5 t v zemích Evropské unie (http://www.acea.be).

MASTER VALNÍK PŘEDNÍ POHON. Statistiky společnosti ACEA v roce 2015 v kategoriich LUV a minibusy do 3,5 t v zemích Evropské unie (http://www.acea.be). Renault MASTER VALNÍK, SKLOPNÝ VALNÍK Euro 5 18 LET Č. V EVROPĚ 1) VERZE Přepravní kapacita (počet europalet) L2H1P3 5 1 387 kg L3H1P3 7 1 315 kg MASTER VALNÍK PŘEDNÍ POHON MAX. UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ 2) MOTORIZACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE příspěvková organizace SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Úprkova 1, 702 23 Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadané v souladu s ustanovením 27 zákona č. 137/2006

Více

FORD TRANSIT PODVOZEK S JEDNOKABINOU/ DVOJKABINOU CENÍK 3místný (jednokabina) a 7místný vůz (dvojkabina)

FORD TRANSIT PODVOZEK S JEDNOKABINOU/ DVOJKABINOU CENÍK 3místný (jednokabina) a 7místný vůz (dvojkabina) FORD TRANSIT PODVOZEK S JEDNOKABINOU/ DVOJKABINOU CENÍK 3místný (jednokabina) a 7místný vůz (dvojkabina) Mimořádná nabídka* Transit podvozek s jednokabinou již za 475 900 bez DPH/ 575 839 Kč s DPH 7 389

Více

BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) AKČNÍ PAKET

BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) AKČNÍ PAKET BOXER POLOCOMBI / COMBI / MINIBUS (5-9 MÍST) CENÍK KE KAŽDÉ VERZI KOMPLETNÍ SERVIS OPTIWAY NA 2 ROKY NEBO 90.000 KM ZDARMA EURO6 Typ Motor POLOCOMBI (poloprosklené) 5-6 míst COMBI (prosklené) 5-6 / 8-9

Více

Technické podmínky pro dopravní automobil pro JSDHO Chvalšiny

Technické podmínky pro dopravní automobil pro JSDHO Chvalšiny Technické podmínky pro dopravní automobil pro JSDHO Chvalšiny 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení Z (základním), kategorie podvozku 1 pro městský provoz,

Více

Komunální zametací vůz - ECOVIA Haná

Komunální zametací vůz - ECOVIA Haná Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci na zakázku: Komunální zametací vůz - ECOVIA Haná Zadavatel Osoba oprávněná za zadavatele jednat Název ECOVIA Haná s.r.o. Sídlo Hamerská 708/58, 78371 Olomouc

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY. ze dne 6. února 1970

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY. ze dne 6. února 1970 SMĚRNICE RADY ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (70/156/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Způsob zadání veřejné zakázky: zjednodušené podlimitní řízení. Dodatečné informace č. 1

Způsob zadání veřejné zakázky: zjednodušené podlimitní řízení. Dodatečné informace č. 1 Město Černošice Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 19. 11. 2013 Specifikace veřejné zakázky: Zadavatel: Město Černošice Název veřejné zakázky: Nákup techniky pro svoz bioodpadu část A Způsob

Více

HITL, s.r.o. ZAHRADNÍ a KOMUNÁLNÍ TECHNIKA PRODEJ SERVIS Dobelice 57, 672 01, okr. Znojmo

HITL, s.r.o. ZAHRADNÍ a KOMUNÁLNÍ TECHNIKA PRODEJ SERVIS Dobelice 57, 672 01, okr. Znojmo Datum: 10.7.2012 Vyřizuje: Jan Šuler Tel.: 777 277 456 Věc: Nabídka vozidla Bonetti hákový nakladač kontejnerů vč. kontejnerů pro svoz Biologického odpadu v rámci dotačního titulu 4.1. s možnosti využití

Více

CHYTŘÍ ŘEMESLNÍCI ŘÍDÍ CITROËN JUMPER PODVOZEK KABINA/DVOUKABINA

CHYTŘÍ ŘEMESLNÍCI ŘÍDÍ CITROËN JUMPER PODVOZEK KABINA/DVOUKABINA CHYTŘÍ ŘEMESLNÍCI ŘÍDÍ CITROËN JUMPER PODVOZEK KABINA/DVOUKABINA AKČNÍ PAKETY S KLIMATIZACÍ ZDARMA OD 370 000 Kč* CITROËN JUMPER PODVOZEK KABINA/DVOUKABINA EURO 6 Typ PODVOZEK KABINA 33 L2 671 800 L2 731

Více

Seznam nepotřebného majetku. DN Barva výr. km závada

Seznam nepotřebného majetku. DN Barva výr. km závada Seznam nepotřebného majetku Č. "B" Typ rok celkem DN Barva výr. km závada RZ přepravník koní 1 5975 PK-221 1991 - šedá technický stav 7A2 34 16 Karosérie - rám a korba přepravníku původní. Rám zkorodovaný,

Více

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn.

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn. K čj :373-3/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 22.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení, na podlimitní na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

MODELY 2013/ 2014 CARABUS ÚŽASNÝ MOMENT PRO VAŠE ROZHODNUTÍ! www.mobilityarea.com Provozovna Řepice 164 38601 Strakonice I

MODELY 2013/ 2014 CARABUS ÚŽASNÝ MOMENT PRO VAŠE ROZHODNUTÍ! www.mobilityarea.com Provozovna Řepice 164 38601 Strakonice I MODELY 2013/ 2014 CARABUS www.mobilityarea.com Provozovna Řepice 164 38601 Strakonice I ÚŽASNÝ MOMENT PRO VAŠE ROZHODNUTÍ! (pod autosalónem VW) tel. 380 426 172 e-mail: prokaravan@prokaravan.cz ceny platné

Více

Kupní smlouva. Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta. (dále jen kupující ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé.

Kupní smlouva. Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta. (dále jen kupující ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé. Kupní smlouva Kupující : Název firmy: Sídlo: Registrační číslo prodávajícího:... Město Manětín Manětín 89, 331 62 Manětín IČ: 00258091 DIČ: CZ00258091 Bankovní spojení: 246820690/0300 Tel.: +420 373 392

Více

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č.1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB Technické údaje: Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem

Více

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 120/150 R Bp Pack

Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 120/150 R Bp Pack Zametací stroje s odsáváním a posedem KM 120/150 R Bp Pack KM 120/150 R Bp Pack je kompaktní, moderní a funkční zametací stroj s odsáváním pro profesionální používání na středně velkých až velkých plochách

Více

1,8 % sazbu havarijního pojištění

1,8 % sazbu havarijního pojištění 0800 700 112 Již od 249 900 Kč Nejrychleji rostoucí značka v Evropě K online skladovým vozům získáte při využití financování pohonné hmoty v hodnotě 5 000 Kč. Více na stránkách AKtuální AKce S financováním

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. Město Železný Brod Zastoupené André Jakubičkou,

Více

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o.

AUTO-KLIMA Bohemia s. r. o. Přepravní chlazení HUBBARD Z12s s el. přípojkou, s topením (Chladicí výkon při 0 C = 1.303 W, chladicí výkon při elektrické přípojce, při 0 C = 1.003 W) - pohon od motoru vozidla, střešní kondenzační jednotka

Více

PŘIZPŮSOBÍ SE KAŽDÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

PŘIZPŮSOBÍ SE KAŽDÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU Sleva 17% 1.5 dci od 484 900 Kč 22% Fleetové slevy již při nákupu 1 vozu VŠESTRANNOST BEZ OMEZENÍ Chcete si udělat výlet k jezeru? Nebo pomoct příteli se stěhováním? Dovézt si na zahrádku spoustu mladých

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Nákup Vozidla - Hákový nosič kontejnerů Zpracovala: Ing. Roučková Olga Městské technické služby města Bílina Zadávací dokumentace 1) Předmět zakázky a předmět plnění Jedná se o veřejnou

Více

MASTER combi/bus VÝBAVA ROZMĚRY Celková hmotnost MOTORIZACE CENA VČ. DPH. 3 000 kg. 3 300 kg

MASTER combi/bus VÝBAVA ROZMĚRY Celková hmotnost MOTORIZACE CENA VČ. DPH. 3 000 kg. 3 300 kg Renault MASTER MASTER combi/bus VÝBAVA ROZMĚRY Celková hmotnost MOTORIZACE CENA VČ. DPH COMBI - 9 MÍST L1H1 3 000 kg Energy dci 140 814 900 Energy dci 170 854 900 3 300 kg Energy dci 140 834 900 Energy

Více

L1H1P1 5,2 1 004 454 900 479 900 514 900 484 900 509 900 529 900 544 900 554 900

L1H1P1 5,2 1 004 454 900 479 900 514 900 484 900 509 900 529 900 544 900 554 900 Nový trafic furgon od 377 900 Kč 10 3% FINANCOVÁNÍ 17 LET Č. V EVROPĚ 1) ROZMĚRY MAXIMÁLNÍ MAXI- OBJEM MÁLNÍ NÁKLADOVÉHO UŽITEČNÉ PROSTORU ZATÍŽENÍ (m 3 ) (kg) 90 k BusiNess 115 k 140 k 90 k 115 k cool

Více

VÝBAVA MOTOR CENA AKČNÍ NABÍDKA AKČNÍ CENA

VÝBAVA MOTOR CENA AKČNÍ NABÍDKA AKČNÍ CENA PEUGEOT 3008 již od 489 000 Kč CENÍK VÝBAVA MOTOR CENA AKČNÍ NABÍDKA AKČNÍ CENA ACCESS 1.2 PureTech 130k S&S MAN6 524 000 Kč 35 000 Kč 489 000 Kč 1.6 BlueHDi 120k S&S FAP MAN6 590 000 Kč 50 000 Kč 540

Více

1/14 Číslo protokolu: csobl asset 32

1/14 Číslo protokolu: csobl asset 32 1/14 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Technické specifikace. Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Executive. Toyota kód 1kXzxSf. Změna cen vyhrazena. Vytištěno 24.6.2016:

Technické specifikace. Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Executive. Toyota kód 1kXzxSf. Změna cen vyhrazena. Vytištěno 24.6.2016: Toyota kód 1kXzxSf Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Executive Model Auris TS 1,6 Valvematic 6 M/T Executive 497 900 Kč Barva exteriéru Modrá Denim metalíza (8U6) 15 000 Kč Čalounění Pakety Černá látka s koženými

Více

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Zadavatel, Město Rokytnice nad Jizerou, si Vás dovoluje vyzvat k prokázání kvalifikace a k podání nabídky na veřejnou zakázku č. 20150023 Dodávka

Více

Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka

Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka Příloha č.1 k KRPA-149830-2/ČJ-2014-0000VZ-V Počet listů: 6 Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka Č. "B" Typ rok celkem DN Barva výr. km závada 1 30 865 Karosa C 734.1340 1991 160 792 modrá

Více

v,^k; -KA,y,v, *AÍ, KUř1SP00SFQBZ lyísí O SM; OÍT V Í^ODA-T., \ &/r~ 4Lb TéiT' i V( j -:.n.n- Veřejná zakázka č. 155/2015 KUPNÍ SMLOUVA

v,^k; -KA,y,v, *AÍ, KUř1SP00SFQBZ lyísí O SM; OÍT V Í^ODA-T., \ &/r~ 4Lb TéiT' i V( j -:.n.n- Veřejná zakázka č. 155/2015 KUPNÍ SMLOUVA IMOKAV^;ÍSJ 144l : v,^k; -KA,y,v, *AÍ, KUř1SP00SFQBZ I lyísí O SM; OÍT V Í^ODA-T., re \ &/r~ 4Lb TéiT' i V( j -:.n.n- Veřejná zakázka č. 155/2015 pi KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj

Více

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR

VAN MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR NISSAN NV200 VAN Fleetová sleva již při nákupu 1 vozu 275 500 Již od 275 500 Kč 5 let bez starostí! 5 let záruka výrobce 1 + 5* servisní smlouva MIMOŘÁDNÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR Nákladový prostor NV200 byl

Více

1/20 Číslo protokolu: csobl asset 37

1/20 Číslo protokolu: csobl asset 37 1/20 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967 ČSOB Leasing, a.s. Na Pankráci 310/60 140 00 Praha 4 INFORMACE O VOZIDLE Datum

Více

Zametací stroje s odsáváním a posedem KMR 1250 B

Zametací stroje s odsáváním a posedem KMR 1250 B Zametací stroje s odsáváním a posedem KMR 1250 B Zametací stroj s místem pro řidiče s elektrohydraulickým vyprazdňováním do výšky pro velké venkovní plochy. Vybavení: Polyesterový kruhový filtr Ruční oklep

Více

(Vzorové) Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

(Vzorové) Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení Poučení: - Text provedený černým písmem je závazný, upřesňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., tak aby bylo dosaženo

Více

Renault TRAFIC Passenger

Renault TRAFIC Passenger Renault TRAFIC Passenger TRAFIC PASSENGER Euro6 VERZE CELKOVÁ HMOTNOST MOTORIZACE BUSINESS COOL COOL COMBI VAN (6 MÍST) Energy 1,6 dci 95 639 900 674 900 644 900 2,7 t Energy 1,6 dci 125 674 900 725 900

Více

Obecná technická specifikace mobilního terčového systému. 10 ks Velký terčový zvedák musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry:

Obecná technická specifikace mobilního terčového systému. 10 ks Velký terčový zvedák musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry: Příloha č. 1 k č.j. PPR-10452-12/ČJ-2013-990656 Obecná technická specifikace mobilního terčového systému 10 ks Velký terčový zvedák musí splňovat, obsahovat a zahrnovat tyto parametry: Požadováno Zvedák

Více

NOVÝ grand SceNic AKTUÁLNÍ AKCE. již od 394 900 Kč

NOVÝ grand SceNic AKTUÁLNÍ AKCE. již od 394 900 Kč NOVÝ grand SceNic již od 394 900 Kč AKTUÁLNÍ AKCE OOSLEVA 50 000 Kč na všechny verze OOExtra zvýhodněný úrok při financování Renault Finance VÝBAVA MOTOR CENÍK SLEVA AKČNÍ CENA 5místný 7místný (každá verze)

Více

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn - Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

Více

Cenová nabídka skladový vůz

Cenová nabídka skladový vůz Autodružstvo Podbabská Jméno: Cenová nabídka skladový vůz Autodružstvo Podbabská Sídlo: Pod Paťankou 217/1, 16000 Praha 6 IČO: 48030325 Info email: info@autopodbaba.cz DIČ: CZ48030325 Tel: +420 234 700

Více

Technická prohlídka vozidla

Technická prohlídka vozidla 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů NÁZEV ZAKÁZKY: Kompostárna Agro Step s.r.o. DRUH ZAKÁZKY: DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: DRUH ZADAVATELE:

Více

Nissan Finance NISSAN SMART

Nissan Finance NISSAN SMART v NISSAN e-nv CENA BEZ DPH OD 720 000 Kč Nissan Finance 50 50 NISSAN SMART ZÁRUKA NA KAPACITU BATERIE 5 LET / 100 000 KM DODEJTE SVÉMU PODNIKÁNÍ ŠŤÁVU KOMBINACÍ OCEŇOVANÝCH MODELŮ A LEAF JSME VYTVOŘILI

Více

NyNÍ ExTRA VÝHODNé FINANCOVáNÍ 103% S RENAULT FINANCE

NyNÍ ExTRA VÝHODNé FINANCOVáNÍ 103% S RENAULT FINANCE KANGOO EXPRESS A KANGOO EXPRESS MAXI již od 253 900 Kč* 10 3% FINANCOVÁNÍ 16 LET Č. V EVROPĚ 1) OOVÝHODNé PODMÍNKy PRO FIREMNÍ KLIENTELU již OD PRVNÍHO VOzU NyNÍ ExTRA VÝHODNé FINANCOVáNÍ 103% S RENAULT

Více

NOVÝ NISSAN NAVARA. 560 000 Kč bez DPH. 5 let bez starostí! 5 let záruka výrobce 1 + 5* servisní smlouva VÝKON. JISTOTA.

NOVÝ NISSAN NAVARA. 560 000 Kč bez DPH. 5 let bez starostí! 5 let záruka výrobce 1 + 5* servisní smlouva VÝKON. JISTOTA. NOVÝ NISSAN NAVARA VÝKON. JISTOTA. CENY VÝBAVY TECHNICKÁ DATA Verze ve výbavě Visia od 560 000 Kč bez DPH 5 let bez starostí! 5 let záruka výrobce 1 + 5* servisní smlouva 1 Na užitkové vozy se vztahuje

Více

Podlahové mycí stroje s odsáváním a posedem BD 100/250 R Bp Pack

Podlahové mycí stroje s odsáváním a posedem BD 100/250 R Bp Pack Podlahové mycí stroje s odsáváním a posedem BD 100/250 R Bp Pack Podlahový mycí stroj s odsáváním a místem pro řidiče na bateriový pohon s technologií válců pro základní a údržbové čištění a leštění ploch

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČ: 49451871, se sídlem Kojetínská 3666, 76711 Kroměříž, si Vás

Více

Technická specifika automobilů

Technická specifika automobilů Příloha č. 1 výzvy Technická specifika automobilů 2 ks automobilů ve specifikaci: Model: typ: provedení: automobil osobní silniční; počet dveří: minimálně 4; počet míst k sezení: 5; brzdy: pohon: 4x2,

Více

FORD TRANSIT CUSTOM VAN I CENÍK 2-3místný vůz, s pevnou přepážkou

FORD TRANSIT CUSTOM VAN I CENÍK 2-3místný vůz, s pevnou přepážkou FORD TRANSIT CUSTOM VAN I CENÍK 23místný vůz, s pevnou přepážkou Mimořádná nabídka* Již za 407 900 Kč bez DPH / 493 559 Kč s DPH klimatizace a rádio ICE Pack 2 pro verzi Leader jen za 25 000 Kč bez DPH,

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Dopravní automobil JSDHO Loučovice

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Dopravní automobil JSDHO Loučovice TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Dopravní automobil JSDHO Loučovice Příloha č. 5 1. Předmětem technických podmínek je pořízení dopravního automobilu pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel, kategorie podvozku

Více

CABSTAR NISSAN NT400. 120 Kč bez DPH BEZPEČÍ DÍKY SÍLE A OVLADATELNOSTI PODVOZEK. Fleetová sleva již při nákupu 1 vozu. Již od 412

CABSTAR NISSAN NT400. 120 Kč bez DPH BEZPEČÍ DÍKY SÍLE A OVLADATELNOSTI PODVOZEK. Fleetová sleva již při nákupu 1 vozu. Již od 412 NISSAN NT400 CABSTAR Fleetová sleva již při nákupu 1 vozu 412 120 Již od 412 120 Kč bez DPH BEZPEČÍ DÍKY SÍLE A OVLADATELNOSTI Ochrana Vás a Vašeho nákladu je pro nás prioritou, proto jsou všechny verze

Více

NOVÝ FORD MUSTANG I CENÍK

NOVÝ FORD MUSTANG I CENÍK NOVÝ FORD MUSTANG I CENÍK Karoserie Motor Palivo Výkon Převodovka Pohon Cena vč. DPH Fastback Convertible 2.3 EcoBoost benzín 233 kw / 317 k zadní 969 000 2.3 EcoBoost benzín 233 kw / 317 k ická zadní

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY DLE USTANOVENÍ 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ ( DÁLE JEN ZÁKON) Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Více

FORD TRANSIT CUSTOM SPORT VAN I CENÍK 2-3místný vůz, s pevnou přepážkou

FORD TRANSIT CUSTOM SPORT VAN I CENÍK 2-3místný vůz, s pevnou přepážkou FORD TRANSIT CUSTOM SPORT VAN I CENÍK 2-3místný vůz, s pevnou přepážkou Ilustrativní obrázek. Možné změny na nárazníku. Mimořádná nabídka* Již za 656 900 Kč / 794 849 Kč Např. za 10 016 Kč měsíčně, úrok

Více

Avensis Wagon 1,6 D-4D Stop & Start 6 M/T. Kombinace šedá Alcantara / černá látka (FA10)

Avensis Wagon 1,6 D-4D Stop & Start 6 M/T. Kombinace šedá Alcantara / černá látka (FA10) Avensis Wagon 1,6 D-4D Stop & Start 6 M/T Active Model Avensis Wagon 1,6 D-4D Stop & Start 6 M/T Active Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění Pakety Kombinace šedá Alcantara / černá látka (FA10)

Více