TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY"

Transkript

1 TECHNICKÉ PODMÍNKY k veřejné zakázce TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ POŽÁRNÍ VÝŠKOVÉ TECHNIKY typ IFA W 50L/DL 30. Kabina a podvozek vozidla dodání nových, nástavba repase stávající žebříkové sady A. Základní technické podmínky 1. Předmětem technických podmínek je rekonstrukce speciálního automobilového žebříku AZ 30 - M1Z na podvozku IFA W 50 L s nástavbou VEB Luckenwalde (dále jen AZ ), která spočívá zejména ve výměně podvozku vozidla, generální opravě nástavby a dovybavení novými skříněmi na příslušenství. 2. AZ splňuje požadavky: a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, b) vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. (jen pro podvozkovou část a barevné provedení vozidla a nástavby), c) stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. (jen pro podvozkovou část), d) požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. 3. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do AZ splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). 4. Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští. B. Další technické podmínky vycházející z vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. 1. PODVOZEK - pro rekonstrukci AZ bude použit pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, - minimální měrný výkon motoru min. 160kW, min. točivý moment 850Nm )vozidlo se bude pohybovat v členitém kopcovitém terénu) - hmotnost sériového podvozku včetně řidiče, nářadí a všech provozních kapalin max 4000kg - vyhřívaný palivový filtr - alternátor vozu o min výkonu 120A zajišťujícím napájení všech použitelných elektrických zařízení uvedených ve specifikaci s dostatečnou rezervou. - elektrická instalace je vybavena automatickými pojistkami (obdoba jističe) - brzdová soustava bude vybavena bezpečnostním systémem ABS. Všechna kola budou vybavena kotoučovými brzdami a s ABS+ESP+ASR 1 / 8

2 - hnací náprava vybavena uzávěrkou diferenciálu - nájezdový úhel vpředu min nájezdový úhel vzadu min kabina a) vnitřní šířka kabiny min 2050mm b) vnitřní výška kabiny min 1600mm (měřeno na pozici řidiče nebo spolujezdce) - kabina bude vybavena: a) sedadlem řidiče, které bude vzduchově výškově stavitelné a sedadlem pro spolujezdce taktéž vzduchově výškově nastavitelné (1+1), b) elektricky ovládanými a vyhřívanými zrcátky řidiče i spolujezdce, c) rampovým zrcátkem, d) mlhovými světlomety vpředu, e) servořízením, f) imobilizerem, g) determálními skly, h) elektricky ovládánými bočními okny řidiče i spolujezdce, i) ukazatelem vnější teploty, j) seříditelným sloupkem volantu, k) vozidlovou analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Motorola GM 360 (dodá zhotovitel). Pro napájení tohoto komunikačního prostředku je užito jednoho měniče napětí 24/12V kompatibilním s typem Alfatronix PV12s a se stálým proudem výstupního napětí nejméně 8 A. Ovládací část vozidlové analogové radiostanice je v kabině osádky umístěna v prostoru u předního okna tak, aby byly dosažitelné z místa velitele a částečně i strojníka. Způsob provedení zástavby kabiny osádky AZ komunikačními prostředky vychází z TP-STS/ Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků, vydanými MV-GŘ HZS ČR, l) v místě velitele lampičkou pro čtení map na pohyblivém rameni m) zásuvkou na 12 V napájenou samostatným měničem, n) na místě prostřední sedačky bude z vhodného materiálu skříňka pro uložení tiskopisů o formátu A4, dvou kusů led svítilen s nabíječi LED (12 V) provedení s ATEX (dodá zhotovitel), uložení dvou přenosných RDST (dodá zadavatel) a dalšího drobného materiálu. Velikost bude dohodnuta se zhotovitelem před zahájením zpracovaní a výroby o) vnitřní šířka kabiny 2050 mm, vnitřní výška kabiny 1600 mm (měřeno na pozici řidiče nebo spolujezdce) - podvozek AZ bude vybaven stabilizátorem přední a zadní nápravy a stabilizátorem pro vysoké těžiště, - objem palivové nádrže nejméně 150 l, - podvozek bude vybaven dvěma startovacími akumulátory o kapacitě min 175 A, umístěnými v samostatné schránce integrované ve skříni pro uložení požárního příslušenství a to na její levé straně, vpravo mezi roletou a schůdky na nástavbu - na obou nápravách, včetně náhradního kola budou namontovány radiální pneumatiky se zimním typem dezénu - podvozek AZ bude vybaven odpovídající maximální velikost disků kol dle maximální povolené velikosti disků kol pro daný typ vozidla - náhradní kolo pro podvozek bude dodáno příbalem 2 / 8

3 - vozidlo bude vybaveno v zadní části závěsným zařízením pro přívěs o hodnotách 900 kg nebržděného přívěsného vozidla. - elektrická instalace pro přívěs v provedení 24 V a 12 V. - podvozek je vybaven přípojkou pro dobíjení akumulátorových baterií zástrčka 3- pól EURO nebo v provedení obdobných užitných (technických a kvalitativních) vlastností. Přípojka bude umístěna v blízkosti nástupu řidiče, součástí dodávky je i protikus. - AZ 30 bude vybavena místem pro doplňování tlakového vzduchu ze zdroje mimo AZ, které bude umístěno v blízkosti nástupu řidiče, součástí dodávky je i protikus. - maximální výška vozidla včetně nástavby a žebříkové sady v přepravní poloze bude zachována stejná nebo nižší, jako u původního vozidla před rekonstrukcí. - původní podvozek IFA bude po demontáži žebříkové sestavy vrácen zpět zadavateli. 2. NÁSTAVBA - účelová požární nástavba bude tvořena kompletní žebříkovou technologií VEB Luckenwalde s původními stabilizačními podpěrami a částečně s původním pomocným rámem (dodá zadavatel), - na žebříkové technologii bude provedena rekonstrukce následujících skupin: a) lanový mechanismus - bude provedena výměna všech lan za nová, b) elektroinstalace - bude provedena výměna všech kabelových svazků a montáž nových kabelů k ovládacím a kontrolním prvkům, c) požární příslušenství bude uloženo do nové nástavbové skříně za kabinou, v přepravkách, které budou umístěné na policích nebo v úložných prvcích, d) pochozí plocha a schůdky budou provedeny ze slzičkového hliníkového plechu o tloušťce min. 3 mm, s povrchovou úpravou eloxováním. Pochozí plechy jsou zakončeny ohybem dolů přes hranu pomocného rámu. Tyto plechy budou do rámu připevněny nerezovými šrouby se závitem, umožňujícími demontáž a opětovnou montáž pro případný servisní zásah. Plechy budou utěsněny vhodným způsobem např. tmelením. Styčné plochy případných ohybů budou v rozích svařeny, eloxování bude provedeno i na svařovaných plochách, e) hydraulická čerpadla - budou vyměněna za nová, nejméně stejných technických a provozních parametrů. Čerpadla budou namontována tak, aby nedošlo k nežádoucímu zatěžování uložení převodovky na rámu vozidla. - elektrická instalace požární účelové nástavby vychází z napětí elektrického systému podvozku a je v provedení 24 V, - na nástavbě bude vyvedena zásuvka na 24V pro připojení světlel umístitelných na poslední díl žebříkové sady, např. 3-pól EURO nebo v provedení obdobných užitných (technických a kvalitativních) vlastností. Zásuvka bude mít odpovídající krytí (proti vnikání prachu a vody). Součástí dodávky je i odpovídající protikus. - pneumatické vybavení požární účelové nástavby bude zrušeno, - ovládací panel žebříku bude po rozebrání vyčištěn, budou vyměněny opotřebované nebo poškozené prvky a poté smontován do původního provedení. Nově budou provedeny kruhové štítky se symboly ovládání, nové budou 3 / 8

4 kontrolky v LED provedení, ovládací páky budou nově pochromovány. Panel bude utěsněn proti vnikání prachu a vody při tlakovém mytí. - podpěra žebříkové sady pro transportní polohu bude namontována ve skříni pro uložení požárního příslušenství a bude stabilizovat žebříkovou sadu za stejných mechanických podmínek při jízdě jako u původního AZ, - jednotlivé díly žebříkové sady budou po rozebrání opticky prohlédnuty, otryskány, pozinkovány nástřikem, a nalakovány šedou barvou. Pryžové nášlapy budou vyměněny za nové, stejného, nebo obdobného vzhledu jako původní, - hydraulická soustava automobilového podvozku nebude přestavbou dotčena, - hydraulická soustava žebříkové nástavby bude rozebrána a po výměně vadných nebo opotřebovaných částí bude znovu smontována. Nově budou instalovány rozvody od pomocných pohonů k žebříkové sadě, - na základní žebříkové sadě budou vzadu umístěny 2 ks LED žlutá výstražná světla, která budou v činnosti vždy při zapnutí žebříkové nástavby s možností samostatného vypnutí v prostoru obsluhy žebříkové sady. Tato světla budou namontována tak, aby nedošlo k jejich poškození při manipulaci s technickými prostředky nebo přenášenými břemeny. - jednotlivé prvky točny budou po rozebrání proměřeny a opotřebované nebo vadné části budou nahrazeny novými, Za nové se vymění všechny hydraulické hadice a všechny těsnící prvky přímočarých i rotačních hydromotorů, - stabilizační podpěry budou rozebrány a po výměně vadných nebo opotřebovaných částí budou znovu smontovány, bude namontováno nové zařízení pro aretaci zadní nápravy, - prostor pod podpěrami a na nástupních schůdcích bude osvětlen LED diodami, které se zapnou současně se zapnutím pomocného náhonu čerpadla, - technicky provést bezpečný výstup na základní žebříkovou sadu (např. teleskopicky výsuvným hliníkovým žebříkem s možností uchycení na začátek žebříkové sady, který bude odnímatelně uchycen na konci otočné věže), - kladky pro vedení lan budou vyměněny za nové, - elektroinstalace požární účelové nástavby bude oproti původnímu provedení jinak řešena v následujících případech: a) nastavení pracovních otáček pracovní otáčky se nastavují automaticky řídicím systémem motoru a lze je částečně ovládat i na ovládacím místě žebříkové nástavby, b) startování motoru startování motoru se provádí v kabině řidiče nebo na ovládacím místě žebříkové sady, c) vypínání motoru lze provést i z ovládacího místa žebříkové nástavby, d) 2 pracovní světlomety základní žebříkové sady budou vyměněny za nové, v provedení LED a to tak, aby bylo zaručeno osvětlení min. třech dílů žebříkové sady při jejich vysunutí. - v zadní části nástavby je na každé straně nově celohliníková skříň přístupná pomocí hliníkových roletek se samonavíjecím mechanismem, manipulačním madlem po celé šíři rolety a zámkem. Tato skříň je v místě původních zadních nástupních schůdků a je plně integrována s nástavbou a průchozí o min. rozměru 750x500mm. Součástí zadních skříní je nový blatník, krytování stabilizačních opěr a zadní rohová výstražná světla, - krytování stabilizačních podpěr umožňuje snadnou údržbu a kontrolu stabilizačních podpěr, 4 / 8

5 - zadní čelo nástavby je nově vyrobeno z hladkého plechu a slouží zároveň jako zadní podjezdová zábrana, čelo bude osazeno dvěma LED pracovními světly ovládanými z místa řidiče. - AZ bude vybaven odnímatelným osvětlovacím zařízením 24 V o výkonu nejméně 2 x 72 W. Světelný tok: 5040 lm, dosvit: 125m v provedení LED, nebo zařízením o stejné či větší svítivosti, které lze umístit na poslední díl žebříkové sady. Osvětlovací zařízení bude provedeno s krytím proti vnikání prachu a vody. V účelové nástavbě bude mimo uložené osvětlovací zařízení zabudován vyjímatelný stativ pro umístění zmíněného osvětlovacího zařízení mimo vozidlo, včetně přenosného propojovacího kabelu na cívce. Toto osvětlovací zařízení lze použít na poslední díl žebříkové sady do originálního úchytu. - AZ bude vybaven dvojím (2) osvětlovacím zařízením (pracovní hledáčky) 24V, které budou umístěna na horní straně skříně pro uložení požárního příslušenství Výstražné světelné a zvukové zařízení - na kabině řidiče budou dva čtyřsegmentové LED majáky modré barvy v zábleskovém provedení a siréna s možností volby tónu "WAIL", "YELP", "HI- LO" s reproduktorem, který umožňuje reprodukci mluveného slova, - na přední kapotě vozidla dvě záblesková LED světla modré barvy PREDATOR 2 nebo jiné, obdobných užitných (technických a kvalitativních) vlastností, propojené se zvláštním výstražným zařízením s možností vypnutí samostatným vypínačem, - v zadní části nástavby budou 2 ks LED rohových světel modré barvy v zábleskovém provedení, tato světla bude možné vypnout se zábleskovými LED světly v masce vozidla společným vypínačem viz předchozí odstavec - boční, na každé straně po jednom (1), záblesková LED světla modré barvy s čirou optikou - výstražná světelná a zvuková zařízení budou schváleného typu Úložné prostory - skříň na uložení požárního příslušenství bude vyrobena z antikorozního materiálu jako samonosná část nástavby. Přístupná bude z obou bočních stran AZ a z pochozí plošiny, - uzavírání úložných prostor bude řešeno hliníkovými roletami se samonavíjecím mechanismem, manipulačním madlem po celé šíři rolety a zámkem (stejný klíč pro všechny tři rolety + dvě rolety v zadní části nástavby). Roleta na levé straně skříně bude z důvodu snadného přístupu k elektrocentrále v celé délce této skříně, - minimální průchody rolety jsou: a) levá š 1050mm x v 1850mm b) pravá š 1050mm x v 1350mm c) zadní š 850mm x v 1050mm - všechny tři úložné části skříně budou vzájemně odděleny stěnou z AL materiálu. Vnitřní část bude provedena s povrchovou úpravou lakováním. - vnitřní úložné prostory budou trvale osvětleny LED lištou s automatickým vypnutím po uzavření rolety, kdy spodní práh rolety bude v max. výšce 460mm. - na zadní stěně skříně s úložnými prostory budou integrovány 2 ks nástupních schodů vedoucích na pochozí plošinu skříně. Pochozí plocha a schůdky budou provedeny ze slzičkového hliníkového plechu o tloušťce min. 3 mm, s povrchovou úpravou eloxováním Schody budou integrovány do účelové nástavby. Madla u těchto schodů budou orientována k vnějším okrajům skříně nástavby. Osvětlení 5 / 8

6 schodů bude provedeno pomocí LED osvětlovacích lišt, které budou namontovány tak, aby nedošlo k jejich poškození při manipulaci s technickými prostředky nebo přenášenými břemeny. - úložné místo ve skříni na pravé straně bude pro snadné nasazení vybaveno výsuvným držákem 2ks (dvou kusů) izolačních dýchacích přístrojů Dräger PSS 3000 (dodá zhotovitel) a 2ks náhradních lahví ocelové, odlehčené, 6l/300bar (dodá dodavatel) - úložné místo na levé straně skříně nástavby bude ve spodní části vybaveno teleskopicky výsuvným uložením pro elektrocentrálu (dodá zadavatel), výfukové plyny z pohonu elektrocentrály budou vyvedeny mimo prostor skříně, - nad uložením elektrocentrály bude umístěno teleskopické výsuvné zařízení pro uložení dvou světlometů na osvětlovací sadu a jednoho světlometu 220 V (dodá zadavatel) - všechna teleskopicky výsuvná zařízení budou vyrobena z teleskopicky výsuvných kolejnic z nerezavějící oceli. Pohyb po kolejnicích zajišťuje kuličkový mechanizmus. Toto zařízení bude možné ovládat madlem s pojistným tlačítkem a délka výsuvu kolejnic bude dostatečně dlouhá pro bezpečné vyjímání a ukládání požárního příslušenství, - úchytné a úložné prvky v prostorách pro uložení požárního příslušenství budou provedeny z lehkého a nekorodujícího kovu. Úchytné prvky s nároky na vyšší pevnost budou zhotoveny z materiálů odolných proti korozi a opotřebení, - prostor mezi kabinou a nástavbovou skříní bude kryt svislým spoilerem z antikorozního materiálu, kopírujícím tvar kabiny a nástavby. - V zadní roletě nástavby budou zhotoveny teleskopicky výsuvné tři (3) plošiny, každá o nosnosti 100kg, - variabilní regálový systém je vyroben z eloxovaných AL profilů s T drážkama - boční podhledové plechy podvozku budou nově vyrobeny a nalakovány v barvě červené, - v levé roletě bude vyveden tlakový vzduch od podvozku, opatřený uzavíracím ventilem, tlakovou hadicí (min. 5m) s rychlospojkami a ofukovací pistolí - nosná konstrukce skříně pro požární příslušenství bude svařena z AL profilů a potažená AL plechem o min. tloušťce 2mm. AL plechy budou připevněny lepením. Hrany skříně budou mít min. rádius 50mm. Boční stěny skříně budou kopírovat tvar kabiny vozu. Tyto stěny zároveň kryjí integrované schůdky na střechu skříně, - ke každé roletě nástavby bude zhotoveno pracovní LED světlo osvětlující manipulační prostor před roletou. 3. PŘÍSLUŠENSTVÍ Automobilní žebřík bude dodán včetně zabudovaného příslušenství: - anemometr přenosný1ks - držák hadicový (vazák) v obalu (dodá zadavatel) 4 ks, - izolační dýchací přístroj Dräger PSS OM s kandahár 2 ks, - elektrocentrála o výkonu nejméně 3,5 kw s krytím IP 54 (dodá zadavatel) 1 ks, - hák trhací ze slitiny lehkých kovů (dodá zadavatel) 1 ks - izolovaná požární hadice 42 s délkou 20 m 4 ks, - izolovaná požární hadice 65 s délkou 20 m 2 ks, 6 / 8

7 - izolovaná požární hadice 42 s délkou 40 m 1 ks, - izolovaná požární hadice 65 s délkou 40 m 1 ks - kabel prodlužovací 230 V umístěný na navijáku délky 25 m vybavený čtyřmi zásuvkami v provedení min. IP 54 (dodá zadavatel) 1 ks, - kanystr na PHM k elektrocentrále 1 ks - klíč k nadzemnímu hydrantu (dodá zadavatel) 1 ks - klíč k podzemnímu hydrantu (dodá zadavatel) 1ks - klíč 75/52 2 ks, - klín zakládací 2 ks - kotvící lano (min. délka 40m) 2 ks, - kužel dopravní s reflexním pruhem 8 ks - lano nízko průtažné s opláštěným jádrem typu A (prům. 10 mm, 60m) 1 ks, - lano pracovní 2 ks - lékárnička velikost III 1 ks, - lopata 1 ks - motykosekera 1 ks - nástavec hydrantový kulový 1 ks - objímka na hadice 52 v obalu (dodá zadavatel) 4 ks, - páčidlo ploché (dodá zadavatel) 1 ks - podkládací deska stabilizačních podpěr 4 ks, (jsou na stávajícím podvozku IFA) - LED pracovní světlo 72W BAR 10-30V 2 ks, světelný tok: 5040 lm, dosvit: 125m - prodlužovací kabel 24V v délce 40m pro světla - 1ks - uložený na cívce s vodičem o průřezu 2x4mm - požární světlomet s kloubovým držákem 24 V, 70 W 2 ks, LED provedení - proudnice umístitelná na poslední díl žebříkové sady s ovládacím lanem (dodá zadavatel) Zhotovitel provede její rekonstrukci, vč. opravy laku. 1 ks, - proudnice kombinovaná C 52 TURBOJET 1 ks, - přechod 75/52 (dodá zadavatel) 2 ks - přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg (27A144B), (dodá zadavatel) 1 ks, - přenosný kulový kohout se zařízením pro odtlakování 1 ks, - reflexní vesta oranžová s nápisem Hasiči splňující požadavky pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 39, ze dne 26. srpna 2009, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu a stanovuje se vybavení jednotek HZS kraje, ve znění platných předpisů 2 ks, - ruční nabíjecí svítilna v LED (12 V) provedení s ATEX certifikátem do výbušného prostředí se svítivostí min. 145 lumen s rychlonabíječem (dobíjecím úchytem) 2 ks, - rukavice chirurgické 12 ks, - sekera bourací (dodá zadavatel) 1 ks - stativ ke světlometům + světlomet 500W (dodá zadavatel) 1 ks - vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy + rozbíječ oken 2 ks. - další drobné příslušenství např. souprava na zvedání zvířat (dodá zadavatel) 4. BAREVNÁ ÚPRAVA - kabina, nástavbová skříň, otočná věž, rám nástavby, zadní blatníky, podhledové boční plechy budou provedeny v jasně červené barvě (RAL 3000), 7 / 8

8 - bílý zvýrazňující vodorovný pruh o výšce nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm bude celý v reflexním provedení, - v bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, v druhém řádku je název HORAŽĎOVICE. Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn znak sboru (dodá zadavatel) a nápis HASIČI HORAŽĎOVICE, - žebříková sada bude provedena v šedé barvě, - přední blatníky budou v provedení bílé barvy, - vnitřní úložné prostory budou provedeny v barvě světlého odstínu. 5. TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST Technická způsobilost výsuvného požárního žebříku je po rekonstrukci ověřena konečnou revizí autorizovaným technikem, o které bude pořízen protokol. 6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Na AZ s novým podvozkem se vztahují tyto záruční podmínky: a) na podvozek dle podmínek výrobce podvozku, nejméně: - 24 měsíců bez omezení na celý automobil včetně hnacího řetězce - 60 měsíců na hlavní mechanické celky, b) na požární účelovou nástavbu, nejméně: - 60 měsíců na provedené práce, - 60 měsíců na nové díly, c) na žebříkovou sadu a otočnou věž, nejméně: - 12 měsíců na provedené práce, - 24 měsíců na nové díly. d) na dodané požární příslušenství 24 měsíců e) záruka 5 let na korozi kabiny 6. KOMPLETNOST ZAKÁZKY Součástí nabídky musí být fotodokumentace nabízeného předmětu plnění. Zadavatel upřednostňuje poskytnutí v elektronické podobě na nosiči dat. Součástí dodávky AZ budou: - protokol o revizi AZ 30 vystavený oprávněnou osobou, - technický průkaz, včetně zápisu výstražného zařízení, - návod na obsluhu vozidla (podvozek i nástavbu) v tištěné a elektronické podobě na nosiči dat v českém jazyce, - katalog náhradních dílů vozidla (podvozku i nástavby) v elektronické podobě na nosiči dat v českém jazyce, - seznam příslušenství vozidla v českém jazyce, - případná další dokumentace v českém jazyce. 8 / 8

Technické podmínky pro pořízení požárního kontejnerového nosiče

Technické podmínky pro pořízení požárního kontejnerového nosiče Technické podmínky pro pořízení požárního kontejnerového nosiče 1. Předmětem technických podmínek je požární kontejnerový nosič kategorie podvozku 2 a hmotnostní třídy S, určený v taktickém celku s kontejnerem

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 1500 l.min

Více

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technická specifikace pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním

Více

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky

OŘ/3/2010/ORM příloha č. 1. Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky Technické podmínky pro pořízení cisternové automobilové stříkačky A Základní technická specifikace 1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem

Více

Technické podmínky pro vyšetřovací automobil

Technické podmínky pro vyšetřovací automobil Technické podmínky pro vyšetřovací automobil Příloha č. 1 výzvy 1. Předmětem technických podmínek je pořízení vyšetřovacího automobilu s celkovou hmotností do 3500 kg, s kategorií podvozku 1 a v provedení

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem

Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci čj.: MV-17912-5/PO-PSM-2014 Počet listů:8 Technické podmínky pro cisternové automobilové stříkačky se zařízením pro řezání vodním paprskem 1. Tyto technické podmínky

Více

Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6

Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6 Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci (část 2) čj.: MV-18029-5/PO-PSM-2014 Počet listů:8 Technické podmínky terénních nákladních automobilů 6x6 1. Technické podmínky stanovují požadavky na pořízení dvou

Více

Technické podmínky pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky

Technické podmínky pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky Příloha č. Technické podmínky pro technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na technické zhodnocení formou rekonstrukce a modernizace cisternové

Více

Technické podmínky pro technický automobil chemický

Technické podmínky pro technický automobil chemický Technické podmínky pro technický automobil chemický 1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho technického automobilu chemického pro detekci chemických látek. Automobil umožňuje odběr, zpracování,

Více

Technické podmínky pro požární kontejnerový nosič

Technické podmínky pro požární kontejnerový nosič Příloha č. 1 ZD čj.: MV-17960-5/PO-PSM-2014 k části 3 Počet listů: 5 Technické podmínky pro požární kontejnerový nosič 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení čtyř (4) požárních kontejnerových

Více

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Číslo jednací: MV-86133-1/PO-IZS-2014 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU Velitelský automobil STS

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele Zadavatel: Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČ 00272868 Zastoupený: p. Janem Birke, starostou města Název veřejné zakázky: Dodávka užitkového vozu hasičský

Více

Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava

Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava Technické podmínky pro výběr cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Jihlava 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Technické podmínky požárního automobilu

Technické podmínky požárního automobilu Technické podmínky požárního automobilu A Základní technické podmínky 1. Předmětem technických podmínek je rychlý zásahový automobil (dále jen RZA ): a) kategorie podvozku 2, b) hmotnostní třída L, c)

Více

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil 1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení 1 ks rychlého zásahového automobilu v redukovaném provedení, hmotnostní třídy L s celkovou hmotností

Více

ČÁST C: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

ČÁST C: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku ČÁST C: Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

1. Technické podmínky dle 45 zákona

1. Technické podmínky dle 45 zákona Příloha č.1. Charakteristika zakázky + + ilustrační foto č.1- foto sanitní zástavby + ilustrační foto č.2 - foto exteriéru vozidla + ilustrační foto č.3 - foto umístění boxu krizové připravenosti + ilustrační

Více

MĚSTO VELKÉ HAMRY. 468 45 Velké Hamry 362, Liberecký kraj VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

MĚSTO VELKÉ HAMRY. 468 45 Velké Hamry 362, Liberecký kraj VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE MĚSTO VELKÉ HAMRY 468 45 Velké Hamry 362, Liberecký kraj Telefon: 483 369 811, e-mail: muvh@velkehamry.cz VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO

Více

35/2007 Sb. VYHLÁŠKA

35/2007 Sb. VYHLÁŠKA 35/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2007 o technických podmínkách požární techniky Změna: 53/2010 Sb. Ministerstvo vnitra stanoví podle 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Vozidlo č. 1 Dopravní prostředek s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů pohon vozidla 6x4 denní kabina rozvor 3 900 4 200 mm motor Euro 6 min

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový

TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový Příloha č. k zadávací dokumentaci čj.: MV-570-/PO-PSM-0 Počet listů:3 TECHNICKÉ PODMÍNKY pro kontejner protipovodňový. Tyto technické podmínky vymezují požadavky na pořízení čtyř kontejnerů protipovodňových,

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Technické podmínky pro technický automobil

Technické podmínky pro technický automobil Technické podmínky pro technický automobil 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového technického automobilu, hmotnostní třídy S, kategorie podvozku 2, (dále jen TA ). 2. TA splňuje požadavky:

Více

ZZS ZK - Dodávka 18 ks sanitních vozidel typ C SPECIFIKACE DODÁVKY

ZZS ZK - Dodávka 18 ks sanitních vozidel typ C SPECIFIKACE DODÁVKY ZDR AVO TNI CKÁ ZÁ CHRA NNÁ SL UŽBA ZLÍ NSK ÉHO K RAJE, Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 14, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Způsob zadání veřejné zakázky: zjednodušené podlimitní řízení. Dodatečné informace č. 1

Způsob zadání veřejné zakázky: zjednodušené podlimitní řízení. Dodatečné informace č. 1 Město Černošice Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 19. 11. 2013 Specifikace veřejné zakázky: Zadavatel: Město Černošice Název veřejné zakázky: Nákup techniky pro svoz bioodpadu část A Způsob

Více

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn.

U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn. K čj :373-3/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 22.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení, na podlimitní na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 55Příloha. 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ

Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ Příloha č. 2 zadávací dokumentace Specifikace technických prostředků pro 10 ks AP a 1 ks AŽ 11 ks Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku pro šroubování na svislou stěnu 7 ks Lékarnička vel. II 11 ks

Více

*MVCRX00SYFZX* MVCRX00SYFZX prvotní identifikátor

*MVCRX00SYFZX* MVCRX00SYFZX prvotní identifikátor *MVCRX00SYFZX* MVCRX00SYFZX prvotní identifikátor Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POŘÍZENÍ POŽÁRNÍHO AUTOMOBILU STS Číslo jednací:

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 1 k č.j. KRPP-89077-2/ČJ-2016-0300VZ-VZ Počet listů: 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Předmět plnění veřejné zakázky: CPV kód dle číselníku NIPEZ: 1 ks automobil nákladní, speciální ostatní pro kynologii,

Více

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného

Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných

Více

Technické podmínky pro zásahový požární automobil technický

Technické podmínky pro zásahový požární automobil technický Příloha k č.j. Počet listů: 9 Technické podmínky pro zásahový požární automobil technický. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení zásahového požárního automobilu technického (dále jen

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 14 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Vozidla se požadují dodat ve dvou variantách. VARIANTA A - 23 ks v provedení s

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Model: Autobus do 30 osob 4x4 pro SPJ; Provedení: Autobus pro 12 osob se speciálními

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE příspěvková organizace SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, příspěvková organizace Úprkova 1, 702 23 Ostrava ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadané v souladu s ustanovením 27 zákona č. 137/2006

Více

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 600 000 Kč vč. DPH (495 868 Kč bez DPH)

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 600 000 Kč vč. DPH (495 868 Kč bez DPH) Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 600 000 Kč vč. DPH (495 868 Kč bez DPH) vyplní uchazeč instrukce pro vyplnění sloupce C vznětový obsah max. 2200-2500 cm 3 výkon min. 110 kw Motor maximální

Více

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Nákup podvozku, sněhového

Více

Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: Požadované údaje

Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: Požadované údaje Technické podmínky Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: konkrétní údaj obchodní označení, typ Ano, případně i

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA) Příloha č. 1 k č.j. KRPP-136694-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA) 1.) NÁZEV MAJETKU podklad pro veřejnou zakázku Předmět plnění veřejné zakázky: CPV kód dle číselníku

Více

HITL, s.r.o. ZAHRADNÍ a KOMUNÁLNÍ TECHNIKA PRODEJ SERVIS Dobelice 57, 672 01, okr. Znojmo

HITL, s.r.o. ZAHRADNÍ a KOMUNÁLNÍ TECHNIKA PRODEJ SERVIS Dobelice 57, 672 01, okr. Znojmo Datum: 10.7.2012 Vyřizuje: Jan Šuler Tel.: 777 277 456 Věc: Nabídka vozidla Bonetti hákový nakladač kontejnerů vč. kontejnerů pro svoz Biologického odpadu v rámci dotačního titulu 4.1. s možnosti využití

Více

Technická specifikace automobilů pro část E

Technická specifikace automobilů pro část E Technická specifikace automobilů pro část E Kategorie E1.BA.0 Centrální zadavatel poptává dodání 7 ks (slovy: sedm kusů) nových pětimístných osobních automobilů s celoprosklenou karosérií sedan 1, kategorie

Více

Příloha č.2 k č.j.: HSBM-600-02/2013. Technické podmínky

Příloha č.2 k č.j.: HSBM-600-02/2013. Technické podmínky Technické podmínky Příloha č.2 k č.j.: HSBM-600-02/2013 pro technické zhodnocení rekonstrukcí (dále jen rekonstrukce ) CAS24/3000/120-M2Z (dále jen CAS ) Rekonstrukcí CAS dojde k taktickému uložení požárního

Více

Technické podmínky pro dopravní automobil

Technické podmínky pro dopravní automobil Technické podmínky pro dopravní automobil 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení Z (základním), kategorie podvozku 1 pro městský provoz, s celkovou hmotností

Více

Obsaditelnost: 19+1+1 Vozidlo: Mercedes Benz Sprinter 516 CDI/XL (160PS/122 KW)

Obsaditelnost: 19+1+1 Vozidlo: Mercedes Benz Sprinter 516 CDI/XL (160PS/122 KW) Držitel globální homologace na přestavbu MB Sprinter 5,5t Model: PARDUS ECO Obsaditelnost: 9++ Vozidlo: Mercedes Benz Sprinter Typu: 56 CDI/XL (60PS/22 KW) Buzola Bus Design, s.r.o. E-Mail: hanka@busdesign.cz

Více

HSOS-7817-2/2014 Ostrava dne 11.8.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7817-2/2014 Ostrava dne 11.8.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7817-2/2014 Ostrava dne 11.8.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Oprava nástavby cisternové automobilové stříkačky CAS 32 T 815 JSDH Hradec Králové

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Oprava nástavby cisternové automobilové stříkačky CAS 32 T 815 JSDH Hradec Králové MMHK/144244/2013/KŘ/Kub VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem Oprava nástavby cisternové automobilové stříkačky CAS 32 T 815 JSDH Hradec Králové NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha. 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

Standardní výbava pro modely Cayman. Cayman GTS. Cayman S. Cayman

Standardní výbava pro modely Cayman. Cayman GTS. Cayman S. Cayman Motor 6válcový celohliníkový motor boxer, zdvihový objem 2,7 l, maximální výkon 202 kw (275 k), maximální točivý moment 290 Nm 6válcový celohliníkový motor boxer, zdvihový objem 3,4 l, maximální výkon

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min

Více

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)

Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení

Více

MODELY 2014/ 2015 CARABUS ÚŽASNÝ MOMENT PRO VAŠE ROZHODNUTÍ! Provozovna Řepice 164 38601 Strakonice I

MODELY 2014/ 2015 CARABUS ÚŽASNÝ MOMENT PRO VAŠE ROZHODNUTÍ! Provozovna Řepice 164 38601 Strakonice I MODELY 2014/ 2015 CARABUS www.mobilityarea.eu Provozovna Řepice 164 38601 Strakonice I ÚŽASNÝ MOMENT PRO VAŠE ROZHODNUTÍ! (pod autosalónem VW) tel. 380 426 172 e-mail: prokaravan@prokaravan.cz ceny platné

Více

Technická prohlídka vozidla

Technická prohlídka vozidla 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení

Více

MODELY 2013/ 2014 CARABUS ÚŽASNÝ MOMENT PRO VAŠE ROZHODNUTÍ! www.mobilityarea.com Provozovna Řepice 164 38601 Strakonice I

MODELY 2013/ 2014 CARABUS ÚŽASNÝ MOMENT PRO VAŠE ROZHODNUTÍ! www.mobilityarea.com Provozovna Řepice 164 38601 Strakonice I MODELY 2013/ 2014 CARABUS www.mobilityarea.com Provozovna Řepice 164 38601 Strakonice I ÚŽASNÝ MOMENT PRO VAŠE ROZHODNUTÍ! (pod autosalónem VW) tel. 380 426 172 e-mail: prokaravan@prokaravan.cz ceny platné

Více

Obsaditelnost: 16 + 1 + 1 Vozidlo: Mercedes Benz Sprinter 516 CDI/XL (160PS/122 KW) Přestavba: LFB (Nízkopodlažní vzadu)

Obsaditelnost: 16 + 1 + 1 Vozidlo: Mercedes Benz Sprinter 516 CDI/XL (160PS/122 KW) Přestavba: LFB (Nízkopodlažní vzadu) Držitel globální homologace na přestavbu minibusů MB Sprinter na 5,5t a 5,3t. (První v ČR) Model: CITY BUS LFB Obsaditelnost: 6 + + Vozidlo: Mercedes Benz Sprinter Typ: 56 CDI/XL (60PS/22 KW) Přestavba:

Více

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Číslo řízení Název řízení Předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce) Druh výběrového řízení Datum vyhlášení zakázky Zadavatel: 122/15/OCN Nákup kolového

Více

MASTER VALNÍK PŘEDNÍ POHON. Statistiky společnosti ACEA v roce 2015 v kategoriich LUV a minibusy do 3,5 t v zemích Evropské unie (http://www.acea.be).

MASTER VALNÍK PŘEDNÍ POHON. Statistiky společnosti ACEA v roce 2015 v kategoriich LUV a minibusy do 3,5 t v zemích Evropské unie (http://www.acea.be). Renault MASTER VALNÍK, SKLOPNÝ VALNÍK Euro 5 18 LET Č. V EVROPĚ 1) VERZE Přepravní kapacita (počet europalet) L2H1P3 5 1 387 kg L3H1P3 7 1 315 kg MASTER VALNÍK PŘEDNÍ POHON MAX. UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ 2) MOTORIZACE

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY DLE USTANOVENÍ 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ ( DÁLE JEN ZÁKON) Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Více

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH)

Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH) Část 1 - Vozidlo střední třídy 1 ks - cena/ks cca 1 000 000 Kč vč. DPH (826 446 Kč bez DPH) vznětový obsah do 2000 cm 3 výkon min. 135 kw Motor maximální točivý moment min. 380 Nm kombinovaná spotřeba

Více

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3

Popáleninová sada.1x rouška 30x40cm, 1x rouška 10x40cm, 2x rouška 10x10cm, 2x rouška 5x15cm, 1x gel v lahvičce 50ml, nůžky, obvaz 3 k č.j.: HSOS-2246-2/2015 Příloha č. 1 zadávací dokumentace Číslo položky Popis položky Počet ks 1 Hasící přístroj 2kg (CA 2 LE), vč. držáku 17 2 Hadicový držák (lanový s okem a dřevěným špalkem) 68 3 Obal

Více

CENOVÁ NABÍDKA. Traktor New Holland T 5050 Elite s lesnickou nástavbou, ochranou a vysokým rampovačem

CENOVÁ NABÍDKA. Traktor New Holland T 5050 Elite s lesnickou nástavbou, ochranou a vysokým rampovačem CENOVÁ NABÍDKA Traktor New Holland T 5050 Elite s lesnickou nástavbou, ochranou a vysokým rampovačem Dovolte, abychom Vám na základě jednání nabídli traktor New Holland T 5050 Elite s lesní nástavbou.

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Číslo v IS IRAP (doplní zadavatel) Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

Více

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. Město Železný Brod Zastoupené André Jakubičkou,

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

LOCATELLI ATC20 CITY

LOCATELLI ATC20 CITY Jeřáb do města LOCATELLI ATC20 CITY Výrobce Locatelli Crane Typ Locatelli ATC20 Kategorie Pracovní stroj samohybný Maximální nosnost 20 t Technický popis Standardní a volitelné příslušenství Locatelli

Více

(Vzorové) Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

(Vzorové) Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním Poučení: - Text provedený černým písmem je závazný, upřesňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., tak aby bylo dosaženo

Více

Technické podmínky pro dopravní automobil L1T

Technické podmínky pro dopravní automobil L1T Technické podmínky pro dopravní automobil L1T 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení T (technické), kategorie podvozku 1 pro městský provoz, (DA běžně používaný

Více

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce

Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové

Více

Název: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Sídlo: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 IČ: 60457856

Název: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Sídlo: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 IČ: 60457856 V Praze dne 23. 1. 2012 Č. j.: 00006/12/AV Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Nový dopravní automobil pro JSDH města Hartmanice

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Nový dopravní automobil pro JSDH města Hartmanice TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Nový dopravní automobil pro JSDH města Hartmanice Příloha č. 5 1. Předmětem technických podmínek je pořízení dopravního automobilu v provedení Z (základním), kategorie podvozku

Více

Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012

Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012 Pracovní plošiny PAUS Ceník platný od 1.2.2012 Přívěsné pracovní plošiny Pracovní plošiny jako nástavba na podvozku lehkého nákladního automobilu Pracovní plošiny vyráběné německou firmou Herman PAUS Maschienenfabrik

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Nákup Vozidla - Hákový nosič kontejnerů Zpracovala: Ing. Roučková Olga Městské technické služby města Bílina Zadávací dokumentace 1) Předmět zakázky a předmět plnění Jedná se o veřejnou

Více

VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum. Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ

VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum. Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum Číslo Povinné požadavky Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ 1. Uchazeč zajistí dodávku 1 ks Předzvěstného vozíku

Více

VITO 113CDI/K KB START

VITO 113CDI/K KB START VITO 113CDI KB START Cena základního modelu VITO 113CDI/K KB START Cena s DPH (Kč) Cena bez DPH (Kč) 598 800,- 499 000,- Základní technická specifikace vozu Označení motoru 113CDI Typ Počet válců Vznětový

Více

Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 - M2Z Mercedes-Benz Atego 1426 AF 4x4

Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 - M2Z Mercedes-Benz Atego 1426 AF 4x4 Cisternová automobilová stříkačka CAS 15 - M2Z Mercedes-Benz Atego 1426 AF 4x4 Ing. Ladislav Jánošík, 2010 Technické údaje - rozměry: 7 270 x 2 470 x 3 160 mm - hmotnost: 14 000 kg - kabina řidiče: trambusová,

Více

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku Příloha. 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem

Více

PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 1) Svozové vozidlo

PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ. 1) Svozové vozidlo PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE MOTOROVÉHO VOZIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1) Svozové vozidlo Konfigurace vozidla Druh zatížení H - těžké Konfigurace náprav 6X2*4 (zadní náprava zvedací, zatáčecí) Konfigurace pérování

Více

FORD TRANSIT CUSTOM SPORT VAN I CENÍK 2-3místný vůz, s pevnou přepážkou

FORD TRANSIT CUSTOM SPORT VAN I CENÍK 2-3místný vůz, s pevnou přepážkou FORD TRANSIT CUSTOM SPORT VAN I CENÍK 2-3místný vůz, s pevnou přepážkou Ilustrativní obrázek. Možné změny na nárazníku. Mimořádná nabídka* Již za 656 900 Kč / 794 849 Kč Např. za 10 016 Kč měsíčně, úrok

Více

Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka

Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka Příloha č.1 k KRPA-149830-2/ČJ-2014-0000VZ-V Počet listů: 6 Seznam vozidel určených k vyřazení 2014 I. Várka Č. "B" Typ rok celkem DN Barva výr. km závada 1 30 865 Karosa C 734.1340 1991 160 792 modrá

Více

CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA CAS 20

CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA CAS 20 CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA CAS 20 VÍCEÚČELOVÝ AUTOMOBIL PRO NÁROČNÝ VŠEDNÍ DEN HASIČŮ Je jedno zda se jedná o rychlý zásah v boji s ohněm, nebo zásah s hydraulickým vyprošťovacím zařízením při nehodě

Více

CENÍK. Leon CUPRA TECHNOLOGY TO ENJOY

CENÍK. Leon CUPRA TECHNOLOGY TO ENJOY CENÍK Leon TECHNOLOGY TO ENJOY Ceník Leon 5dv. Motory Výkon kw/k Kombinovaná spotřeba (l / 100km) Kombinované emise CO 2 (g / km) Základní cena Sleva Akční cena 2.0 TSI 206/280 6,6 154 695 900 Kč 26 000

Více

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení

Výzva k podání nabídky do výběrového řízení ..... Výzva k podání nabídky do výběrového řízení Vážená paní, Vážený pane, Jako zástupce zadavatele Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, IČ: 64613895,

Více

ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY SP150 OMEGA

ŠIKMÉ SCHODIŠŤOVÉ PLOŠINY SP150 OMEGA ŠIKMÁ SCHODIŠŤOVÁ PLOŠINA SP150 OMEGA plošinu lze použít pro schodiště již od šířky 85 cm, nebrání-li tomu další okolnosti trubky dráhy plošiny lze připevnit na stěnu nebo na sloupky dodávané s dráhou

Více

Seznam vozidel Č. "B" TYP ROK VÝR. CELKEM KM BARVA DN, ZÁVADA RZ

Seznam vozidel Č. B TYP ROK VÝR. CELKEM KM BARVA DN, ZÁVADA RZ Seznam vozidel Příloha k č.j. MV-139104-2/OSM-2014 Č. "B" TYP ROK VÝR. CELKEM KM BARVA DN, ZÁVADA RZ 1 60 438 Ford Transit 1995 266400 bílá silná koroze AY 13-64 Motor původní. Stav a výkon motoru odpovídá

Více

NyNÍ ExTRA VÝHODNé FINANCOVáNÍ 103% S RENAULT FINANCE

NyNÍ ExTRA VÝHODNé FINANCOVáNÍ 103% S RENAULT FINANCE KANGOO EXPRESS A KANGOO EXPRESS MAXI již od 253 900 Kč* 10 3% FINANCOVÁNÍ 16 LET Č. V EVROPĚ 1) OOVÝHODNé PODMÍNKy PRO FIREMNÍ KLIENTELU již OD PRVNÍHO VOzU NyNÍ ExTRA VÝHODNé FINANCOVáNÍ 103% S RENAULT

Více

Kupní smlouva. Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta. (dále jen kupující ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé.

Kupní smlouva. Mgr. Josef Gilbert Matuška, starosta. (dále jen kupující ) na jedné straně. (dále jen prodávající ) na straně druhé. Kupní smlouva Kupující : Název firmy: Sídlo: Registrační číslo prodávajícího:... Město Manětín Manětín 89, 331 62 Manětín IČ: 00258091 DIČ: CZ00258091 Bankovní spojení: 246820690/0300 Tel.: +420 373 392

Více

v,^k; -KA,y,v, *AÍ, KUř1SP00SFQBZ lyísí O SM; OÍT V Í^ODA-T., \ &/r~ 4Lb TéiT' i V( j -:.n.n- Veřejná zakázka č. 155/2015 KUPNÍ SMLOUVA

v,^k; -KA,y,v, *AÍ, KUř1SP00SFQBZ lyísí O SM; OÍT V Í^ODA-T., \ &/r~ 4Lb TéiT' i V( j -:.n.n- Veřejná zakázka č. 155/2015 KUPNÍ SMLOUVA IMOKAV^;ÍSJ 144l : v,^k; -KA,y,v, *AÍ, KUř1SP00SFQBZ I lyísí O SM; OÍT V Í^ODA-T., re \ &/r~ 4Lb TéiT' i V( j -:.n.n- Veřejná zakázka č. 155/2015 pi KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o.

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Kompostárna Agro Step s.r.o. dle 156 zákona č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů NÁZEV ZAKÁZKY: Kompostárna Agro Step s.r.o. DRUH ZAKÁZKY: DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: DRUH ZADAVATELE:

Více

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ

PROVEDENÍ A VYBAVENÍ PROVEDENÍ A VYBAVENÍ ŘADY VISION DESIGN COUPÉ N 1 PRO ŘIDIČE OD 15 LET SESTAVTE SI SVÉ COUPÉ DOKONČETE MODEL PREMIUM A GTI PODLE SVÝCH PŘEDSTAV STŘECHA Bez sportovních pruhů Sportovní pruhy v barvě : černá,

Více

1. Zadavatel: 2. Vymezení plnění zakázky: Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku zboží do 1 mil. Kč.

1. Zadavatel: 2. Vymezení plnění zakázky: Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku zboží do 1 mil. Kč. Odborný léčebný ústav Jevíčko vypisuje formou otevřeného řízení veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Seznam nepotřebného majetku. DN Barva výr. km závada

Seznam nepotřebného majetku. DN Barva výr. km závada Seznam nepotřebného majetku Č. "B" Typ rok celkem DN Barva výr. km závada RZ přepravník koní 1 5975 PK-221 1991 - šedá technický stav 7A2 34 16 Karosérie - rám a korba přepravníku původní. Rám zkorodovaný,

Více

Technické podmínky pro dopravní automobil pro JSDHO Chvalšiny

Technické podmínky pro dopravní automobil pro JSDHO Chvalšiny Technické podmínky pro dopravní automobil pro JSDHO Chvalšiny 1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení Z (základním), kategorie podvozku 1 pro městský provoz,

Více

je tvořen nosníkem (pro malé nosnosti z tyče průřezu I, pro větší nosnosti ze dvou tyčí téhož průřezu, pro velké nosnosti z příhradové konstrukce.

je tvořen nosníkem (pro malé nosnosti z tyče průřezu I, pro větší nosnosti ze dvou tyčí téhož průřezu, pro velké nosnosti z příhradové konstrukce. 1 JEŘÁBY Dopravní zařízení, která zdvihají, spouštějí a dopravují břemena na určitou vzdálenost. Na nosné konstrukci je uloženo pojíždějící, zdvihající, případně jiné pohybové ústrojí. 1.1 MOSTOVÉ JEŘÁBY

Více

L1H1P1 5,2 1 004 454 900 479 900 514 900 484 900 509 900 529 900 544 900 554 900

L1H1P1 5,2 1 004 454 900 479 900 514 900 484 900 509 900 529 900 544 900 554 900 Nový trafic furgon od 377 900 Kč 10 3% FINANCOVÁNÍ 17 LET Č. V EVROPĚ 1) ROZMĚRY MAXIMÁLNÍ MAXI- OBJEM MÁLNÍ NÁKLADOVÉHO UŽITEČNÉ PROSTORU ZATÍŽENÍ (m 3 ) (kg) 90 k BusiNess 115 k 140 k 90 k 115 k cool

Více

Automobilový jeřáb GROVE TMC 540. Technický popis Standardní a volitelné příslušenství

Automobilový jeřáb GROVE TMC 540. Technický popis Standardní a volitelné příslušenství Automobilový jeřáb GROVE TMC 540 Výrobce Manitowoc Crane Group Germany GmbH. Typ GROVE TMC 540T Kategorie Automobilový jeřáb Maximální nosnost 40 t Technický popis Standardní a volitelné příslušenství

Více

(Vzorové) Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

(Vzorové) Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení Poučení: - Text provedený černým písmem je závazný, upřesňuje požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., tak aby bylo dosaženo

Více