Oznámení FATCA. FATHLA - Struktura vět. FATHLA - e-přílohy. Zkratka: FATHLA Verze: Ze dne: XX.XX.XXXX

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení FATCA. FATHLA - Struktura vět. FATHLA - e-přílohy. Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX"

Transkript

1 Oznámení FATCA Zkratka: FATHLA Verze: Ze dne: XX.XX.XXXX Následující popis obsahuje specifikaci struktury souboru konkrétní písemnosti. Další informace lze získat v dokumentu Obecný popis struktury souborů a rozhraní pro třetí strany společného technického zařízení správců daně. (dokument PDF; 316,6 kb). FATHLA - Struktura vět Typ Minimální počet Maximální počet Položky D Věta obsahuje záhlaví písemnosti 1 1 k_uladis, dokument, giin, za_rok, typ_ozn, due_diligence P Věta obsahuje informace o podávající finanční instituci 1 1 c_ufo, dic, zkrobchjm, naz_obce, ulice, psc, stat G Věta obsahuje GIIN sponzorovaných finančních institucí poradi, giin FATHLA - e-přílohy Typ Kód přílohy Minimální počet Maximální počet Atributy Obecná příloha 1 1 cislo, nazev, jm_souboru, kodovani

2 FATHLA - Položky vět Věta D Věta obsahuje záhlaví písemnosti Zkratka Typ položky Délka Za čárkou k_uladis Text 3 FAT dokument Text 3 HLA giin Text 19 Kód Maska Alfanum. Měna Povinná Záporná Zkratka daňové úlohy Položka musí být vyplněna a musí obsahovat text "FAT". Typ dokumentu Položka musí být vyplněna a musí obsahovat text "HLA". GIIN podávající finanční instituce. V případě, že podávající instituce nevystupuje ve statutu sponzorující finanční instituce, pak položka obsahuje hodnotu GIIN finanční instituce, za níž je oznámení FATCA podáváno. Globální identifikátor společnosti ve formátu "XXXXXX.XXXXX.XX.XXX", kde X je alfanumerický znak. za_rok Číslo 4 typ_ozn Text 1 B O D due_diligence Text 1 A N Zadaný GIIN musí být evidován na Specializovaném FÚ. Dvojice GIIN a DIČ musí být platná. Kalendářní rok, za který se provádí podání oznámení. Rok, za který je podáváno oznámení, musí být 2014 a vyšší. Rok, za který je podáváno oznámení se rovná hodnotě aktuálního roku mínus 1. Povolené hodnoty: B - řádné O - opravné D dodatečné Dodatečné oznámení lze podat pouze za 10 let zpětně. Povolené hodnoty: A - souhlas s prohlášením N - nesouhlas s prohlášením

3 Věta P Věta obsahuje informace o podávající finanční instituci Zkratka Typ položky Délka Za čárkou c_ufo Číslo 3 13 dic Textová reprezentace čísla (nutno zachovat vodící nuly) 10 zkrobchjm Text 255 Kód Maska Alfanum. Měna Povinná Záporná Finančnímu úřadu pro Číslo cílového finančního úřadu musí odpovídat hodnotě "13". Pro popis číselníku Územní finanční orgány klikněte zde. Daňové identifikační číslo (DIČ) Daňové identifikační číslo přidělené daňovému subjektu, který podání oznámení provádí. Obchodní jméno právnické osoby / Jméno a příjmení fyzické osoby ulice Text 38 c_obce Číslo 10 naz_obce Text 48 psc Text 10 k_stat Text 2 stat Text 240 Ulice (nebo část obce) Ulice nebo část obce, číslo popisné nebo číslo orientační adresy místa pobytu nebo sídla finanční instituce Číslo obce Číslo obce adresy místa pobytu nebo sídla finanční instituce Pro popis číselníku Obce klikněte zde. Název obce Název obce adresy místa pobytu nebo sídla finanční instituce Pro popis číselníku Obce klikněte zde. PSČ Poštovní směrovací číslo místa pobytu nebo sídla finanční instituce. PSČ v České republice musí mít délku 5 znaků bez mezer. Kód státu Kód státu adresy místa pobytu nebo sídla finanční instituce. Kód státu musí být vyplněn, pokud se obec nevyskytuje v číselníku obcí. Pro popis číselníku Země klikněte zde. Název státu Název státu adresy místa pobytu nebo sídla finanční instituce. Název státu musí být vyplněn, pokud se obec nevyskytuje v číselníku obcí. Pro popis číselníku Země klikněte zde.

4 Věta G Věta obsahuje GIIN sponzorovaných finančních institucí Zkratka Typ položky poradi Číslo 5 giin Text 19 Délka Za čárkou Kód Maska Alfanum. Měna Povinná Záporná Pořadí GIIN sponzorované finanční instituce. Nesmí být v rámci jednoho podání duplicitní. GIIN sponzorované finanční instituce. Globální identifikátor společnosti ve formátu "XXXXXX.XXXXX.XX.XXX", kde X je alfanumerický znak. Zadaný GIIN musí být evidován na Specializovaném FÚ. Poznámka: Věta G je součástí podání pouze v případě, že podávající finanční instituce je ve statutu sponzorující finanční instituce. Věta obsahuje pouze GIIN sponzorovaných finančních institucí.

5 Obecná příloha Zkratka Typ atributu Délka Přípustné hodnoty cislo Číslo 4 1 Pořadové číslo přílohy. Nesmí být v rámci jednoho podání duplicitní nazev Text 255 přiloženého souboru Název přiloženého souboru. povolený typ souboru je: XML. Součet velikostí všech souborů přiložených v elektronické podobě (tzv. e-příloh) může být nejvýše kilobajtů. Počet příloh: právě jedna jm_souboru Text 255 V případě, že podání řádného nebo opravného oznámení provádí sponzorující finanční instituce, pak příloha musí obsahovat údaje za všechny sponzorované FI, jejíž GIIN je uveden v evidenci Specializovaného FÚ. Současně ale nesmí příloha obsahovat údaje za sponzorovanou FI, jejíž GIIN není uveden v evidenci Specializovaného FÚ. V případě, že podání dodatečného oznámení provádí sponzorující finanční instituce, pak příloha musí obsahovat údaje pouze pro ty sponzorované FI, kterých se dané dodatečné oznámení týká. Tyto sponzorované FI musí být zavedeny v evidenci Specializovaného FÚ. Příloha musí obsahovat korektní a současně kompletní report FATCA, který je v souladu s FATCA XML User Guide verze 1.1. kodovani Text 10 base64 Kódování přiloženého souboru

6 FATHLA - Příklad XML podání: 1. Podání finanční instituce, která podává oznámení sama za sebe <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Pisemnost nazevsw="epo MF ČR" verzesw=" "> <FATHLA verzepis="01.01"> <VetaD dokument="hla" k_uladis="fat" giin="xxxxxx.xxxxx.xx.xxx" za_rok="2014" typ_ozn="r" due_diligence="a" /> <VetaP c_ufo="13" psc="11000" zkrobchjm="název FATCA a.s." dic="884" naz_obce="praha 1" ulice="první 111/1" stat="česká REPUBLIKA" c_obce="500054" k_stat="cz" /> <Prilohy> <ObecnaPriloha cislo="1" nazev="test Přílohy FATCA" jm_souboru="test.xml" kodovani="base64"> <![CDATA[...]]> </ObecnaPriloha> </Prilohy> </FATHLA> </Pisemnost> 2. Podání spravující finanční instituce, která podává oznámení za spravované finanční instituce <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Pisemnost nazevsw="epo MF ČR" verzesw=" "> <FATHLA verzepis="01.01"> <VetaD dokument="hla" k_uladis="fat" giin="xxxxxx.xxxxx.xx.xxx" za_rok="2014" typ_ozn="r" due_diligence="a" /> <VetaP c_ufo="13" psc="11000" zkrobchjm="název FATCA a.s." dic="884" naz_obce="praha 1" ulice="první 111/1" stat="česká REPUBLIKA" c_obce="500054" k_stat="cz" /> <VetaG poradi="1" giin="xxxxxx.xxxxx.xx.xx1" /> <VetaG poradi="2" giin="xxxxxx.xxxxx.xx.xx2" /> <VetaG poradi="3" giin="xxxxxx.xxxxx.xx.xx3" /> <Prilohy> <ObecnaPriloha cislo="1" nazev="test Přílohy FATCA" jm_souboru="test.xml" kodovani="base64"> <![CDATA[...]]> </ObecnaPriloha> </Prilohy> </FATHLA> </Pisemnost>

7 Legenda - význam sloupců jednotlivých tabulek Struktura vět Typ: : Minimální počet: Maximální počet: Položky: Označení věty písemnosti. Věta reprezentuje určitý věcný (i opakující se) celek. Každá písemnost musí mít povinné věty "D" a "P". Pro označení věty jsou (nově) rezervovány 2 znaky. obsahu věty. Minimální počet vět daného typu, které se musejí v souboru nacházet. Maximální počet vět daného typu, které se musejí v souboru nacházet. Seznam zkratek položek, které může daná věta obsahovat. E-příloha Typ: Kód přílohy: : Minimální počet: Maximální počet: Atributy: Typ přílohy (zatím existuje pouze obecná příloha). Kódové označení e-přílohy. Vysvětlení významu e-přílohy. Minimální počet příloh tohoto typu, které mohou být k souboru připojeny. Maximální počet příloh tohoto typu, které mohou být k souboru připojeny. Seznam atributů přílohy. Položky vět Zkratka: Název položky - tento název je použit i pro název položek v souboru XML. Typ položky: Datový typ položky. Délka: Maximální délka položky vyjádřená v počtu znaků. Za čárkou: U číselných položek udává počet míst za desetinnou čárkou. Kód: Obsahuje kód položky tak, jak se má zobrazit v popisu položky na formuláři/průvodci. Maska: Pouze pro typ alfanum. Může obsahovat regulární výraz, na který je položka kontrolována. Alfanum.: Udává, zda se jedná o textovou reprezentaci čísla (hodnotou položky mohou být pouze řetězce sestávající ze znaků '0' - '9'). Měna: Indikátor, zda se jedná o položku typu měna. Pokud nejsou vyplněny hodnoty délky a za čárkou, jsou použity defaultní údaje měny (10,2). Povinná: Určuje, zda položka musí být zadána (v souboru). Záporná: Určuje, zda (číselná) položka může být záporná. : Vysvětlení významu položky.

8

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi

ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy. Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi ADIS Opt-Out rozhraní na okolní systémy Technický popis rozhraní s penzijními společnostmi Verze: 1.6h Datum verze: 18. 4. 2013 Účel dokumentu: Dokument je návrhem rozhraní systému ADIS na systémy: - penzijních

Více

Příloha č. 3 provozního řádu

Příloha č. 3 provozního řádu MMR Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému Příslušný formulář získá zadavatel v listinné podobě na vybraných

Více

Podávání návrhů na zápis a zápis změn do obchodního rejstříku prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva spravedlnosti

Podávání návrhů na zápis a zápis změn do obchodního rejstříku prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva spravedlnosti Podávání návrhů na zápis a zápis změn do obchodního rejstříku prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva spravedlnosti I. Rejstříky, do kterých lze podat návrh na zápis a zápis změn Navrhovatel

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Koncese na stavební práce

Koncese na stavební práce Koncese na stavební práce Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.3 Účinnost

Více

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 nebo jeho část

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 nebo jeho část P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 nebo jeho část Stručně změny u daně silniční Dnem 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013

Více

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 5408_19.pdf P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 (zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů dále jen zákon o dani silniční

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz V platnosti od 30.9.2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz. 1.2.

Více

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ Uživatelská příručka pro Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ veřejné rozhraní Pro potřebu České národní banky zpracovala

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.4) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 24.4.2014 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE

VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU OBYVATEL A AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU EVIDENCE OBYVATEL (PRO ÚČELY SAMOSPRÁV) (VERZE 1.02) MANUÁL PRO OBCE ÚVOD Tento dokument stručně popisuje postup při využívání údajů

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Účinnost od 1.1.2014 1. OBSAH 1. Obsah... 1 2. Úvodní ustanovení... 1 3. Uzavření smlouvy a souhlas s Pravidly registrace a Pravidly alternativního řešení

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POKLADNA, CONTROLLING A ÚČETNICTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU KONSOLIDAČNÍ MANUÁL

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POKLADNA, CONTROLLING A ÚČETNICTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU KONSOLIDAČNÍ MANUÁL MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POKLADNA, CONTROLLING A ÚČETNICTVÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU KONSOLIDAČNÍ MANUÁL dle 14 odstavce 1 a 2 vyhlášky č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace )

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato Pravidla registrace stanoví pravidla pro registraci

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa

Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky Stavební úprava komunikace a nová splašková kanalizace Republikánská, Spálené Poříčí - I. etapa Veřejný zadavatel tímto oznamuje svůj úmysl

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

VYHLÁŠKA 170/2010 Sb. ze dne 21. května 2010

VYHLÁŠKA 170/2010 Sb. ze dne 21. května 2010 VYHLÁŠKA 170/2010 Sb. ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, organizační

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve formátu XML

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve formátu XML Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ve formátu XML Struktury dat pro rok 2010 Část A: Oblasti CEP, CEZ, RIV InfoScience Praha Verze 1.2 15.9.2010 1 / 55 Obsah

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více