Generované XML si vytvářejte synchronně s databází uvedenou ve vašem systému nebo na vašich webových stránkách.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generované XML si vytvářejte synchronně s databází uvedenou ve vašem systému nebo na vašich webových stránkách."

Transkript

1 Co je XML feed Jedná se o speciální datový soubor ve formátu XML, který obsahuje informace o nabízených kurzech (název, popis, lektor, termín, místo a další důležité informace). Generované XML si vytvářejte synchronně s databází uvedenou ve vašem systému nebo na vašich webových stránkách. Pro lepší představu o struktuře dat v XML se můžete podívat na následující obrázek. Jak XML import funguje? Na Jobs.cz a v Teamiu Edumarket se zobrazují jen ta data, která jsou aktuálně obsažena ve vámi generovaném XML. Pokud v XML nemáte konkrétní kurz, nebo jeho termín, tento se také nezobrazuje na Jobs.cz a v Teamiu Edumarket. Citlivost k chybám Pokud je celé XML nevalidní, nebo strojově nečitelné, nemůžeme vaše kurzy vůbec naimportovat. Chybí-li v XML povinné položky u jednotlivých kurzů, nejsou tyto kurzy importovány. Při importu jsou tyto kurzy a (nebo) jejich termíny přeskočeny.

2 Pokud jsou špatně (nevalidně) vyplněny nepovinné položky, jsou tyto kurzy i termíny importovány. Tyto nevalidní položky jsou přeskočeny a neimportují se. Jak XML feed vytvořit V případě, že si XML soubor tvoříte ručně, otevřete např. Poznámkový blok. Na prvním řádku uveďte hlavičku: <? xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Je potřeba mít kódování opravdu ve formátu UTF 8. Nestačí jen kódování uvést do hlavičky souboru. Kódování souboru si ověřte např. ve vašem internetovém prohlížeči. na dalším řádku uveďte uvozující tag courses a identifikátor firmy: <courses company="identifikator-vasi-firmy"> Identifikátor firmy je unikátní hash, který Vám přidělíme. Před přidělením můžete do pole identifikátor vložit např. jméno firmy bez diakritiky a mezer. Na další řádky vložte informace o jednotlivých kurzech s jejich popisem, kategorizací, termíny a lektory. Tyto řádky je ideální generovat automaticky z vaší databáze. např.: <course id="124"> <name>marketing na Facebooku a dalších sociálních sítích</name> <description> <![CDATA[ <p><strong>sociální média:</strong> Definice, druhy a principy</p> <ul> <li>proč řešit sociální média, co je WOM a jak využít virální šíření</li> <li>jak sociální média fungují, typologie uživatelů</li> <li>facebok profily, stránky, skupiny, aplikace</li> <li>český Facebook data, čísla, trendy</li> <li>twitter, LinkedIn uživatelé, marketingové využití</li> <li>strategie na sociálních sítích, plánování, fáze</li> <li>vyhodnocení komunikace, opuštění sociálních sítí.</li> </ul> ]]> </description> <focus id="210">marketing</focus> <language id="1">čeština</language> <keyword>sociální média</keyword> <keyword>facebook, Twitter, LinkedIn</keyword> <keyword>sociální marketing</keyword> <profession id="155">marketingový analytik</profession> <profession id="156">marketingový ředitel/manažer</profession> <level id="2">středně pokročilí</level> <term id="t1"> <date from=" " to=" "/> <lector id="petr-novak"> <firstname>petr</firstname> <surname>novák</surname> </lector> <price amount="3700" currency="czk"/> </term> <term id="t2"> <date from=" " to=" "/>

3 <address street="jankovcova" registry_number="1" city="praha" zip="16000">mimořádně na adrese Jankovcova 1</address> <lector id="petr-novak"> <firstname>petr</firstname> <surname>novák</surname> </lector> <price amount="3700" currency="czk"/> </term> </course> Informace o dalších kurzech vkládejte ve stejném formátu vždy za značku </course> tak, aby byla dodržena správná posloupnost elementů (viz. výše uvedený příklad, nebo ukázkové XML). Za poslední vložený kurz vložíte ještě ukončení elementu: </courses> Výsledný soubor pak zveřejněte na vašich stránkách tak, aby byl k dispozici pro pravidelné stahování naším robotem. Robot bude XML stahovat každý den v nočních hodinách. Při nedostupnosti souboru nebo dlouhém načítání souboru nebude aktualizace provedena. Pro lepší představu o struktuře a možnostech XML jsme připravili ukázkový soubor. ukázkový XML soubor [http://www.jobs.cz/xsd/example.xml] XML elementy XML soubor se skládá z jednotlivých elementů, u kterých je potřeba dodržet správné pořadí. Na následujících řádcích jsou jednotlivé elementy popsány. Je také dodrženo jejich správné pořadí. U povinných položek je uvedeno povinné, ostatní položky jsou volitelné. Čím více položek vyplníte, tím lépe uživatelé Váš kurz naleznou. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Uvozující element s identifikací verze XML a kódování. <courses company="identifikátor firmy"> Kořenová značka v jejímž rámci je vše ostatní. Obsahuje jeden povinný atribut: company="...". Do tohoto atributu uveďte námi přidělený unikátní identifikátor. Tento identifikátor vám bude přidělen po vytvoření profilu firmy našim administrátorem. Identifikátor firmy naleznete také v administraci kurzů na https://edu.lmc.cz. (položka ID firmy pro import)

4 Kurz O kurzu vyplňte co nejvíce položek, díky tomu uživatelé váš kurz lépe najdou. <course id="..." skill="true">elementy kurzu</course> Základní element, který uzavírá všechny ostatní elementy. Kurzů může být v XML neomezené množství. Obsahuje povinný atribut: id="...". Jedinečný a časově stálý identifikátor kurzu. Identifikátorem může být jakákoli číselná nebo textová hodnota, jedinou podmínkou je jeho unikátnost a časová stálost. Nepovinný atribut skill, který může nabývat hodnot true: jendá se o kurz zakázkového vzdělávání, tzn. může být přizpůsoben na míru nemusí obsahovat žádné termíny, aby byl viditelný false: jedná se o otevřený kurz musí obsahovat alespoň jeden termín, aby byl viditelný povinné <name>název kurzu</name> Obsahuje název kurzu. Neuvádějte prosím celý název KAPITÁLKAMI. maximální délka 255 znaků povinné <description> <![CDATA[ popis kurzu ]]> </description> Popis kurzu může být formátován pomocí html značek <strong> <p> <ul> <li>. povinné <image src="url obrázku ke kurzu"/> V atributu src="..." je uveden odkaz na obrázek, který reprezentuje kurz (ilustrační obrázek). Ke kurzu je povolen pouze jeden ilustrační obrázek. minimální rozměry obrázku 640 x 480 px, větší obrázek bude poměrově zmenšen a případně oříznut, menší obrázek nebude zpracován maximální rozměry obrázku 2560 x 1920, větsí obrázek nebude zpracován obrázek musí být dostupný na uvedené URL v době zpracování importu akceptované formáty obrázku: jpeg, png, gif Obrázek se zobrazí ve výsledcích vyhledávání a v detailu kurzu. Díky obrázku bude váš inzerát výraznější! Jaký zvolit obrázek ke kurzu? Příklady: - fotografie z již proběhlých termínů kurzu - fotografie učebny nebo místa, kde bude výuka probíhat - obrázek pomůcky nebo učebnice, které se budou při výuce používat - ilustrační foto související s tématikou kurzu

5 <focus id="id kategorie">název kategorie</focus> Tento element určuje zařazení kurzu do kategorií. Uvnitř elementu může / nemusí být název kategorie. obsahuje atribut: id="...". povinné počet uvedených kategorií je 1-3. kurz musí být zařazen do konkrétních podkategorií (id není dělitelné 100) id musí odpovídat číselníku: XML číselník kategorií Proč máme tak málo hlavních kategorií a podkategorií? Prototypy jsme testovali na uživatelích a zjistili jsme, že si mnohem lépe vyberou z omezeného počtu kategorií. Webové stránky se lidem lépe používají a rychleji najdou to, co hledají. Výsledky si pak dokáží upřesnit dle potřeby např. podle profesí a dalších parametrů jako je termín, lokalita, lektor nebo cena. Může se stát, že si žádnou z kategorií nevyberete, nebude odpovídat vašemu kurzu. V tomto případě vás prosíme o návrh kategorie nové. Zvážíme její přidání s ohledem na potenciál obsahu. <language id="id jazyka">název jazyka</language> Slouží po uvedení vyučovacího jazyka kurzu. Uvnitř elementu můžete uvést název jazyka, obsahuje atribut: id="...". číselník id: 1 - čeština, 2 - angličtina. není-li element uváděn, je kurzu nastaven jazyk čeština <keyword>klíčové slovo</keyword> Zde uvádějte klíčová slova, podle kterých bude váš kurz lépe dohledatelný. Těchto elementů může být několik za sebou bez omezení jejich max. počtu. Jaká klíčová slova napsat? Jsou to slova nebo sousloví, která charakterizují váš kurz. Můžete použít např. slangové výrazy nebo dovednosti získané na kurzu. Pro kurz o tvorbě webu můžete použít např.: webdesign, webovky, design, grafika, webové stránky, stránka, prezentace na internetu. Naše vyhledávání umí skloňovat a doplňovat množné číslo, proto nemusíte uvádět všechny tvary každého slova. <profession id="id profese">název profese</profession> Slouží pro přiřazení profese ke kurzu. Zde určíte pro jaké profese je kurz nejvhodnější. Těchto elementů může být několik za sebou, uvnitř elementu může / nemusí být název profese. Element obsahuje atribut: id="...", který určuje profesi. počet uvedených profesí: id musí odpovídat číselníku: XML číselník profesí Kurzy lépe dostanete k uživatelům přidáním profesí a klíčových slov. Díky správně zadaným profesím se budou moci zobrazovat relevantní nabídky vzdělávání a rozvoje všem uživatelům Jobs.cz a personalistům v aplikaci Teamio. <level id="id úrovně">název úrovně</level> Zde uvádějte úroveň požadovaných znalostí - těchto elementů může být několik za sebou. Uvnitř elementu může být název úrovně. Povinně obsahuje atribut: id="...".

6 úrovní může být uvedeno: 0-3 číselník id: 1 - začátečníci, 2 - středně pokročilí, 3 - odborníci, 0 - nezáleží když není element uváděn, je kurzu nastavena úroveň nezáleží Termín K jednomu kurzu může být uvedeno více termínů. Tyto termíny uvádějte za sebou, každý s unikátním identifikátorem. U zakázkových kurzů není potřeba termíny uvádět. Termín určují následující elementy. <term id="1" tip="false" lastminute="true" state="1">elementy termínu</term> Element uzavírá termín kurzu - těchto elementů může být několik za sebou. Obsahuje několik atributů: id="..." je povinné a v rámci kurzu je to jedinečný a časově stálý identifikátor termínu. Identifikátorem může být jakákoli číselná nebo textová hodnota, jedinou podmínkou je jeho unikátnost (v rámci kurzu) a časová stálost. tip="..." je nepovinný (defaultně 0), nabývá hodnot true (1) nebo false (0) a označuje zda-li má být termín tohoto kurzu označen TIP a upřednostněn ve výpisu mezi ostatními kurzy. Jedná se o placenou službu! lastminute="..." je nepovinný (defaultně 0), nabývá hodnot true nebo false a označuje zda-li má být termín tohoto kurzu vypisován mezi LastMinute kurzy. Jedná se o placenou službu! state="..." je také nepovinný atribut (defaultně 1), určuje stav termínu, jestli se má nebo nemá daný termín zobrazovat uživatelům. Může nabývat těchto hodnot: 0 - uzavřený (dočasně pozastaven, nezobrazuje se uživatelům), 1 - otevřený (zobrazuje se). povinné jen u otevřených kurzů nepovinné u zakázkových kurzů <date from=" t18:00:00" to=" t19:00:00"/> Tento element určuje datum a čas konání kurzu. A obsahuje dva následující atributy, které jsou povinné: from="..." Udává od kdy se tento termín kurzu koná. Formát data je yyyy-mm-ddthh:mm:ss yyyy - rok zapsaný čtyřmi číslicemi; mm měsíc zapsaný dvěmi číslicemi (je-li jednočíselný pak je uvozen nulou); dd - den; T - oddělovač data a času; h - hodiny; m - minuty; s - sekundy to="..." Udává do kdy se tento termín kurzu koná. Formát data je stejný yyyy-mm-ddthh:mm:ss povinné Datum termínu není možné po zadání změnit. V případě nutnosti změny již existujícího data u termínu kontaktuje zákaznickou podporu společnosti LMC. <address street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" city="město" zip="psč">upřesnění adresy</address> Určuje adresu konání kurzu. Jako textovou informaci tohoto elementu lze uvést (nemusí být uvedeno) nějakou poznámku k adrese např. Hotel ABC, 10. patro, zasedačka modrá. Má následující atributy: street="..." povinné, název ulice registry_number="..." povinné, číslo popisné

7 city="..." povinné, název města či obce zip="..." povinné, PSČ house_number="..." nepovinné, číslo orientační Pokud není element s adresou uveden, je použita adresa sídla firmy. Lektor Tento element určuje lektora daného termínu nebo na něj odkazuje. Stačí když je lektor uveden v XML jen jednou a v ostatních případech se na něj už jen odkazuje. Proč uvádět lektora? Lektoři jsou totiž pro naše uživatele velmi důležití, častokrát hledají přímo jejich jméno. Lektor dokáže ovlivnit celkový dojem z kurzu. Proto uvedené jméno lektora a jeho vyplněný profil dokáže přilákat potenciální účastníky vašeho kurzu. <lector ref="id lektora"/> Odkaz na již existujícího lektora. Obsahuje atribut ref=, v tomto atributu uvádějte odkaz na existující ID lektora. <lector id="id lektora">elementy lektora</lector> Tento element obsahuje další elementy upřesňující informace o lektorovi. Povinný je také atribut id=, který musí být v rámci dokumentu unikátní (pro daného lektora). Na zde uvedené id se poté můžete odkazovat v celém XML dokumentu (viz. specifikace předchozího elementu). <firstname>jméno</firstname> Jméno lektora může obsahovat také tituly před jménem nebo prostřední jméno. povinné (v případě, že je lektor uveden) <surname>přijmení</surname> Příjmení lektora může obsahovat i tituly za jménem. povinné (v případě, že je lektor uveden) <description> <![CDATA[ popis lektora ]]> </description> Zde uveďte základní informace o lektorovi (krátké CV). Popis kurzu může být formátován pomocí html značek <strong> <p> <ul> <li>. <image src="url foto lektora"/> V atributu src="..." uveďte odkaz na fotografii, která reprezentuje lektora. K lektorovi je povoleno pouze jedno foto. minimální rozměry fotografie jsou 200 x 200 px, větší fotografie bude poměrově zmenšena a případně oříznuta

8 akceptované formáty obrázku: jpeg, png, gif <skills>dovednosti lektora</skills> Zde uvádějte dovednosti, specializace nebo získané certifikáty lektora. <degrees_before>tituly před jménem</degrees_before> Zde uvádějte tituly před jménem lektora. <degrees_after>tituly za jménem</degrees_after> Zde uvádějte tituly za jménem lektora. Řetězec neuvozujte čárku, uvádějte jen samostatné tituly, např: <degrees_after>mba</degrees_after>. Od přijmení budou tituly čárkou odděleny automaticky. Výsledek tedy bude: Ing. Jan Novák, MBA Cena kurzu / termínu <price amount="cena bez DPH" currency="měna" discount="sleva absolutní" discount-percent="sleva v %"/> Element určuje cenu kurzu v daném termínu (cena se u jednotlivých termínů může lišit). Je možné také uvést slevu z ceny. Obsahuje následující atributy: amount="..." povinný atribut uvádějící cenu za kurz bez DPH, celé číslo bez mezer currency="..." povinný atribut určující měnu uváděné ceny, mohou být použity následující hodnoty: CZK, EUR discount="..." nepovinné, určuje slevu z ceny amount v absolutním čísle (stačí uvádět jen discout nebo discount-percent ). discount-percent="..." nepovinné, určuje slevu z ceny amount v procentech (stačí uvádět jen discout nebo discount-percent ). povinné Povinné a nepovinné informace Souhrn povinných a nepovinných informací ke kurzům a jejich případné omezení. Tyto informace odpovídají jednotlivým elementům nebo atributům. Získáte tak rychlý přehled o datech, která si musíte připravit pro funkční export. Bez správně vyplněných povinných položek nelze kurz naimportovat a zobrazovat našim uživatelům.

9 Povinné položky firmy id firmy, přiděleno LMC, unikátní identifikátor <courses company="identifikátor firmy"> Povinné položky kurzu id kurzu <course id="..." skill="true">elementy kurzu</course> název kurzu, omezení: 255 znaků <name>název kurzu</name> popis kurzu, formát: html, povolené tagy: p, strong, ul, li <description> <![CDATA[ popis kurzu ]]> </description> zařazení kurzu do pokategorie (focus id podle číselníku), omezení: alespoň jedno zařazení, id není dělitené 100 (zařazení do konkrétní podkategorie) <focus id="id kategorie">název kategorie</focus> termín kurzu, viz. níže, omezení: alespoň jeden Nepovinné položky kurzu označení, zda se jedná o zakázkový kurz <course id="..." skill="true">elementy kurzu</course> ilustrační obrázek kurzu, omezení: nejvýše jeden, minimální rozměry 640 x 480 px, formát: jpg, png, gif. (ne logotyp firmy) <image src="url obrázku ke kurzu"/> jazyk kurzu (podle číselníku), defaultně id:1 čeština <language id="id jazyka">název jazyka</language> klíčová slova, neomezené množství <keyword>klíčové slovo</keyword> vazba na profese (vhodné pro, id podle číselníku)., omezení: nejvýše deset <profession id="id profese">název profese</profession> úroveň kurzu (id podle číselníku), omezení: nejvýše tři., defaultně:0 nezáleží <level id="id úrovně">název úrovně</level> Povinné položky termínu id termínu <term id="1" tip="false" lastminute="true" state="1">elementy termínu</term> datum termínu OD, formát: ISO ( T09:00:00) nebo YYYY-MM-DD <date from=" t18:00:00" to=" t19:00:00"/> datum termínu DO, formát: ISO ( T09:00:00) nebo YYYY-MM-DD <date from=" t18:00:00" to=" t19:00:00"/>

10 Nepovinné položky termínu lastminute (0/1), defaultně 0 <term id="1" tip="false" lastminute="true" state="1">elementy termínu</term> tip (0/1), defaultně 0 <term id="1" tip="false" lastminute="true" state="1">elementy termínu</term> stav (id podle číselníku), defaultně = 1 (otevřený termín) <term id="1" tip="false" lastminute="true" state="1">elementy termínu</term> adresa. viz. níže, omezení: nejvýše jedna, defaultně = adresa firmy lektor, viz. níže, bez omezení cena termínu, defaultně = 0 <price amount="cena bez DPH" currency="měna" discount="sleva absolutní" discount-percent="sleva v %"/> měna ceny., defaultně = CZK <price amount="cena bez DPH" currency="měna" discount="sleva absolutní" discount-percent="sleva v %"/> absolutní sleva z ceny, defaultně = 0 <price amount="cena bez DPH" currency="měna" discount="sleva absolutní" discount-percent="sleva v %"/> procentuální sleva z ceny, defaultně = 0 <price amount="cena bez DPH" currency="měna" discount="sleva absolutní" discount-percent="sleva v %"/> Povinné položky adresy ulice <address street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" city="město" zip="psč">upřesnění adresy</address> číslo popisné <address street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" city="město" zip="psč">upřesnění adresy</address> město <address street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" city="město" zip="psč">upřesnění adresy</address> psč <address street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" city="město" zip="psč">upřesnění adresy</address>

11 Nepovinné položky adresy číslo orientační <address street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" city="město" zip="psč">upřesnění adresy</address> dodatečné textové info (např. "v pátém patře") <address street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" city="město" zip="psč">upřesnění adresy</address> Povinné položky lektora pokud je lektor uveden id nebo reference na id již definovaného lektora <lector id="id lektora">elementy lektora</lector> V případě, že není použita reference, pak jsou povinnými položkami také: jméno <firstname>jméno</firstname> příjmení <surname>přijmení</surname> Nepovinné položky lektora foto, omezení: nejvýše jedno, 200 x 200 px <image src="url foto lektora"/> popis, omezení: viz. popis kurzu <description> <![CDATA[ popis lektora ]]> </description> skills, omezení: prostý text bez omezení délky <skills>dovednosti lektora</skills> titul před jménem, omezení: prostý text bez omezení délky <degrees_before>tituly před jménem</degrees_before> titul za jménem, omezení: prostý text bez omezení délky <degrees_after>tituly za jménem</degrees_after> Číselníky Číselníky se automaticky aktualizují dle naší databáze. Pro aktuální data doporučujeme XML s číselníky automaticky stahovat z níže uvedených URL. kategorie kurzů: focus.xml profese: profession.xml

12 Ověření validity XML Validitu XML ověříte XSD schématem. To vám pomůže s přípravou validního XML. XSD schéma. Jak si validitu ověřit: Validace XML proti XSD je možná pomoci nástroje XmlLint (pro Windows jej najdete zde: Poté je potřeba XmLint spustit a zadat následující příkaz: xmllint --noout --schema course.xsd název-vašeho-suboru.xml Můžete využít také on-line nástroj:

Generované XML si vytvářejte synchronně s databází uvedenou ve vašem systému nebo na vašich webových stránkách.

Generované XML si vytvářejte synchronně s databází uvedenou ve vašem systému nebo na vašich webových stránkách. Co je XML feed Jedná se o speciální datový soubor ve formátu XML, který obsahuje informace o nabízených kurzech (název, popis, lektor, termín, místo a další důležité informace). Generované XML si vytvářejte

Více

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0 Nápověda administrace internetového obchodu verze 2.5.0 Obsah_ Vstup do administrace 1. Přihlášení...5 Základní menu administrace Advanced eshop 2. Katalog...5 2.1. Kategorie...5 2.2. Zboží...6 2.3. Položky...6

Více

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management verze 6 Příručka pro administrátory verze 6 Obsah 1. Úvodem 1.1. Struktura UNIWEBSET 1.2. Šablonový systém 1.2.1. Layouty 1.2.2. Šablony 1.2.3. Stránky 2. Stránky 2.1. Vytvoření nové stránky 2.2. Nastavení

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Obsah. Stránka 2 z 206

Obsah. Stránka 2 z 206 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 13. 8. 2014 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Obsah. Stránka 2 z 215

Obsah. Stránka 2 z 215 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 19. 6. 2015 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Obsah. Stránka 2 z 209

Obsah. Stránka 2 z 209 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 22. 8. 2014 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Obsah. Stránka 2 z 138

Obsah. Stránka 2 z 138 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 17. 12. 2012 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 Odhlášení... 14 ThemeCentrik - objednávka

Více

Aukce online Web Revolution

Aukce online Web Revolution Aukce online Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2008 0 Aukce online Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

Možnosti optimalizace zobrazování zboží na porovnávači HLEDEJCENY.cz

Možnosti optimalizace zobrazování zboží na porovnávači HLEDEJCENY.cz Možnosti optimalizace zobrazování zboží na porovnávači HLEDEJCENY.cz Poslední revize: 28.8.2013 Obsah Úvod... 3 Specifikace XML feedu... 3 Příklad správného a validního feedu... 4 Nejčastější chyby ve

Více

Obsah. Stránka 2 z 156

Obsah. Stránka 2 z 156 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 12. 8. 2013 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Hotel & Pension. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Hotel & Pension Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Hotel & Pension Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

ProEshop Uživatelský manuál

ProEshop Uživatelský manuál 1.15 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení Kapitola: Úvod 1 Obsah 2 Úvod... 8 3 Vlastnosti obchodu... 9 3.1 Víceuživatelské prostředí... 9 3.2 Podpora více jazyků...

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Popisuje obsluhu administrace verze ENTERPRISE Generováno: 01. 08. 2015, 00:15 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.6

Manuál k aplikaci ShopSys 5.6 Manuál k aplikaci ShopSys 5.6 Popisuje obsluhu administrace verze EXPRESS Generováno: 01. 08. 2015, 00:09 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Uživatelský manuál administrace FastCentrik

Uživatelský manuál administrace FastCentrik Uživatelský manuál administrace FastCentrik (popisované jsou funkčnosti administrace FastCentrik verze Gold) verze 2.7 Platnost od 10. 10. 2012 2 / 240 Obsah: 1. Úvod... 7 1.1. Výkladový slovník... 7 1.2.

Více

MANUÁL WebRedakce STRUKTURA. 1. Základní informace. 2. Položky menu. 2.1. Vytvoření menu. 2.2. Popis nastavení položky menu. 2.3. Modely položky menu

MANUÁL WebRedakce STRUKTURA. 1. Základní informace. 2. Položky menu. 2.1. Vytvoření menu. 2.2. Popis nastavení položky menu. 2.3. Modely položky menu MANUÁL WebRedakce STRUKTURA 1. Základní informace 2. Položky menu 2.1. Vytvoření menu 2.2. Popis nastavení položky menu 2.3. Modely položky menu 2.3.1. Typ stránky 2.3.2. Typ aktuality 2.3.3. Typ články

Více

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o.

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o. Soft-4-Sale nečekaně komplexní CRM autor MTJ Service, s.r.o. Obsah Kapitoly Část I I. den školení PODZIM 2010 1 SQL verze 5... 5 2 Technické prostředí... 11 3 Administrator... 11 Synchronizace MS Outlook...

Více

Obsah. ABRA Software a.s.

Obsah. ABRA Software a.s. Obsah 1 Minimum pro načtení a zobrazení dat z Abry Gx na ABRA e-shopu... 4 1.1 Zadejte dva údaje na skladové kartě... 4 1.2 Doplňte obrázky ke skladové kartě... 5 1.3 Zadejte jeden údaj na menu... 6 1.4

Více

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.7 redakční systém pro internetové prezentace Postupy a doporučení pro práci redaktorů Verze manuálu: 1.0 QCM, s. r. o., září 2009 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o.

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o. Manuál k redakčnímu systému WebRedakce NETservis s.r.o. Obsah 1 Základní informace...- 4-2 Položky menu...- 5-2.1 Vytvoření menu...- 5-2.2 Popis nastavení položky menu...- 5-2.3 Modely položky menu (stránky)...-

Více