STRATEGIE AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA Strategické směřování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2016 Strategické směřování"

Transkript

1 STRATEGIE AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA Strategické směřování Ochrana lidských práv AI ČR chce navazovat na dosavadní práci na poli lidských práv a chce nadále pokračovat ve svých dlouhodobých kampaních směřovaných do zahraničí. Oproti současnému stavu se chceme více zaměřit na práci v České republice a to s vědomím zachování větší části kampaní věnujících se porušování lidských práv mimo ČR. Jedním z klíčových nástrojů, jimiž zlepšíme stav lidských práv přímo v ČR, je vzdělávání k lidským právům. V oblasti ochrany lidských práv budeme usilovat o: a. obranu lidských práv na celém světě formou kampaní zaměřených do zahraničí, KAM 1 KAM 2 KAM 3 Zapojení do 3 prioritních kampani OP3 AI (celosvětové): 1) IaR (vězni svědomí) 2) My Body, My Rights (sexuální a reprodukční práva), 3) Stop Torture (mučení) Zapojení do 2 prioritních kampaní OP3 AI (regionální): 1) S.O.S. Europe (uprchlíci), 2) Freedom of Expression (Rusko) Vedení 1 lokálně relevantní prioritní kampaně v OP3 AI: Zbraně pod kontrolou 1) IaR: - léto - další skupina vězňů v rámci kampaně 3 minuty stačí - 20% nárůst podpisů pro 3 minuty stačí oproti 2013 ( ) - 20% nárůst podpisů pod Maraton psaní dopisů ( ) - 3 nové tváře VIP jako patroni vězňů 2) MBMR - mikrokampaň (menší rozsah) - mikrostránka s informacemi o tématu dle podkladů IS (3000 návštěvníků) - 3 případy z celosvětových součástí urgentních apelů (každý 1500 podpisů) - 1x tisková zpráva 3) Stop Torture - mikrokampaň (menší rozsah) - mikrostránka s informacemi o tématu dle podkladů IS (3000 návštěvníků) - 3 případy z celosvětových součástí urgentních apelů (každý 1500 podpisů) - 1x tisková zpráva IaR: - další skupina 3 minuty stačí - celkem podpisů - pokles z důvodu vydávání Urgentních apelů - Maraton psaní dopisů - 13 případů, 144 akcí v 67 městech (zvýšení počtu akcí o 100% oproti 2013) dopisů online - Měřitelné změny u 4 případů (Liou Ping, J. J. Solstad, Jerryme Core, Bhopal community) MBMR: - mikrostránka - ANO - 1 případ - celosvětová petice podpisů - další 3 případy k tématu v rámci UA (Nigérie, Afghánistán, Egypt) podpisů - účast na 15 festivalech jako hlavní téma - TZ - ANO Stop Torture - mikrostránka - ANO - 5 případů v rámci UA podpisů - hlavní téma F2F kamapně na ulicích (léto) - TZ - ANO, 2x Změny: Moses Agatugba poslal děkovný dopis AI 1) S.O.S. Europe S.O.S. - petice 1000 podpisů, aktivistická akce - flashmob, mikrostránka návštěvníků, mediální - 1 x petice za přjetí uprchlíků ze Sýrie podpisů práce - 2x flashmob lidí + performance centrum Prahy 2) Freedom of Expression - Rusko - 2 další petice (Buharsko, Španělsko) podpisů - mikrokampaň "Není to jen o sportu" - OH 2014 Soči - petice (2000 podpisů), aktivistická akce, - Poslanec Vácha apeloval na přijetí na náš popud, mediální práce (výstupy v ČT, články na hlavních novinách a serverech) - Reakce ministra vnitra ČR - ČR přijem pouze 70 lidí - kampan dle EIO - šikana NGO s - petice (1000 podpisů), mikrostránka (3000 návštěvníků), Freedom of expression - Rusko mediální práce - mikrostránka - ANO - petice Soči - Vitiško podpisů - ČT live, široký monitoring - účast v debatě (PF UK), interní debata s aktivisty - šikana NGO s - říjen flashmob "Kuchyňský protest" + týden akcí - 76 fotopetic - mikrostránka, široký mediální záběr (TV, rádio, noviny) Zbraně pod kontrolou - petice (2500 podpisů), mikrostránka (5000 návštěvníků), Zbraně - mikrostránka (HAVAS) + nové články podpisů - Licenční správa - 2x ročně vydání zprávy - SUCCES

2 KAM 4 Zapojení do Crisis Response formou pravidelných urgentních Urgentní apely apelů - celkem 25 akcí ročně (1x14 dní) - pokud přijde akce popsaná v bodu 2, pak apel v daném termínu padá - průměrný počet podpisů 1000/akce, - nárůst odběratelů výzev o 30% (z 4600 na 5980) - pravidelné update k případům (vyjde, když máme od IS) UA - Vydáno celkem 18 UA mimo další témata v tomto dokumentu - celkem podpisů od lidí = ca 2596 podpisů/výzva - počet pravidelných odběratelů výzev se rapidně zvýšil na (!!!) - na počátku roku 2014 šlo o 4500 lidí - update vycházejí pravidelně - pozitivní změna zaznamenána u 30% případů AKT 5 Vytvoření stabilní mikro-aktivistické sítě (sítě lidí, kteří bez zvláštního statusu podporují naše aktivity) - 50 skupin nebo individuálních aktivistů opakovaně zapojených do našich offline aktivit na 30 dobrovolníků zapojených opakovaně na akcích, 144 aktivistů a skupin organizujících Maraton (z toho 40 podporu lidských práv v různých regionech; lidí stabilně zapojených do našich online opakovaně), 10 fungujících místních skupin s pravidelnými aktivitami, lidí pravidelně odebírajících online aktivit na podporu lidských práv akce b. prosazování a obranu lidských práv osob žijících v České republice tak, aby byla odstraněna systémová diskriminace, Rovný přístup vzdělávání Romů pomocí individuálního přístupu k médiím změnit pojetí tématu ze senzacechtivého 2-3 přednášky pro studující v rámci projektu Fair play (mediální stereotypizace menšin), 2-3 specializované web články pro studující, členky a členy AI ČR, 5 one to one meetingů s pečlivě přednášky TBD školní rok 2014/2015, 2 články pro studenty a členy (anketa, průzkum), 2 řízené mediální výstupy (Aktuálně, ČT) na základě 1 to 1 meetingů KOM 1 informování o diskriminaci k analytičtějšímu a zasvěcenějšímu zprostředkování faktů vybranými novináři a novinářkami reportování o problematice 3-5 výstupů ADV 2 Počet romských dětí vystavených diskriminaci ve vzdělání se snižuje o 50% Účast na zasedáních Stálého fóra NNO při MŠMT Schůzky s klíčovými rozhodovateli MŠMT (3x/rok) První snížení je dokumentováno ČSI Účast na Kulatých stolech MŠMT o speciálním vzdělávání, schůzky s klíčovými rozhodovateli (min. 3), účast na pracovních skupinách v rámci Ministerstva pro lidská práva, jednání se zástupci Rady vlády pro romské záležitosti. ČŠI pokračovala v monitorování počtu romských žáků, kteří se vzdělávají podle Přílohy pro LMP a výsledné hodnoty poukazují na mírné snížení. ADV 3 ADV 4 Snížení počtu romských dětí vzdělávajících se podle Schůzky s min. 3 vlivnými poslanci školského výboru PS PČR s účelem přimět je k podpoře redukovaných osnov (podle Přílohy RVP ZV upravující účinných opatření (zejména novela ŠZ) vzdělávání žáků s LMP) Přijetí opatření na podporu individuální integrace dětí se Pravidelná komunikace a konzultace s IS; speciálními vzdělávacími potřebami (schválení progresivní Odstranění nepřesností ve výstupech AI či nerealistických požadavků novely školského zákona) Místo osobních schůzek se AI ČR zúčastňovala a vystupovala na zasedáních školského a sociálního výboru PSP ČR na podporu konkrétních ustanovení novely školského zákona, které by poskytly legislativní záruky proti diskriminačnímu zařazování romských dětí do pratických tříd a škol. Individuální lobbing byl zajištěn partnerskými organizacemi. Pravidelná komunikace a konzultace s IS, aktivní účast na výkumných misích, spolupráce na organizaci a přípravě misí, rozesílání žádostí o poskytnutí informací o romských žácích na školy (cca. 50) a následná komunikace se školami. ADV 5 HRE 6 Spolupráce s IS v realizaci nového výzkumu o přístupu Kvalitní a užitečná zpráva o přístupu romských dětí ke vzdělání v ČR Publikace zprávy se posouvá na 2015 romských dětí ke vzdělávání v ČR Studenti a žáci (včetně těch romských) a děti v Minimálně 70 procent mladých účastníků projektu Fair Play získá nové znalosti v oblasti 61% mladých účastníků projektu FAIR PLAY. nízkoprahových zařízeních jsou vzděláváni v oblasti lidkých lidksých práv. práv a používají nabyté znalosti, dovednosti a postoje k V rámci projektu Fair Play se uskuteční na minimálně 50% zapojených škol akce na podporu 78% škol FAIR PLAY se zapojilo do akce na podporu lidských práv. zapojení se do vlastních akcí na podporu lidských práv u nás i lidských práv, do které se zapojí, nebo kterou zorganizují studnenti nebo žáci. ve světě. c. práci na lidsko-právních tématech, která považují naši členové, kancelář AI ČR a česká společnost za důležitá, Kampaně reagující okamžitě na aktuální problémy ve světě s relevancí k ČR: 1) Neočekávané (např. Ukrajina - Majdan) 1 a 2) Celkem minimálně 4 mikrokampaně či kampaně (rozsah dán akutností a okolnostmi) - petice (každá min 1000 podpisů), mediální práce, aktivistická akce (flashmob, předávka apod.), FR Zatím: - Bělorusko - microsite,1915 podpisů, flashmob 2x - stadiion + Václavák, tisk lístků a poslání, Bjalackij v ČR - setkání - propuštěn KAM 1 2) Očekávané (MS v hokeji - Bělorusko, MS ve fotbale v Brazílii) - Ukrajina - Světlo pro Ukrajinu - loď podpisů, 30 účastníků, 2x vstup live tv - Brazílie - fotbal - petice, neúspěšná, téma neoslovilo - Čína - obchod - demonstrace před MZV, společná akce s dalšími NGO s podpisů pod petici, odpověď MZV KAM 2 Zapojení skupin, aktivistek a aktivistů do výběru kampaňových témat Skupiny, aktivistky a aktivisté jsou zapojení do výběru alespoň jednoho z případů kampaně 3 minuty stačí (např. výběr země případu, tématu - LGBTI, apod.) Klíčoví aktivisté zapojeni do výběru témat kampaní pro OP 2015 (proces proběhl v létě 2014). Výběr témat pro 3 minuty byl konzultován s HRE, jinak 2x bylo UA připraveno na základě doporučení aktivistů.

3 AKT 3 Dlouhodobě relevantní téma pro podporovatele AI ČR Tibet se Shromáždění (400 lidí), petice (2500 podpisů), prodej předmětů na shromáždění (15000 Kč), zvedne o 50%í ze stávajících 400 účastníků na 600 mediální práce Pedagogové využívají relevantních dovedností a znalostí v Minimálně 60% námi vyškolených pedagogů používá metodiky Amnesty. HRE 4 oblasti HRE v rámci výuky i při zapojení do extrakurikulárních aktivit a v rámci školního života obecně. shromáždění 300 lidí (75%), petice 1993 podpisů (80%), zástupný prodej (96%) + návazná spolupráce při výzvě MZV podpisů, 1000 zisk z prodeje merchandise 60% (dle průzkumu provedeného s pedagogy, kteří absolvovali naše školení) Lektoři a aktivisté AI ČR využívají své znalosti a dovednosti v V roce 2014 uspořádáme min. 50 workshopů, živých knihoven a obdobných programů na ZŠ, Celkem 85 workshopů (53 v jarním a 32 v podzimním pololetí) HRE 5 oblasti HRE při práci s žáky a studenty a podporují je v jejich SŠ a v nízkoprahových centrech. vlastních akcích na podporu LP. ADV 6 Kontrola vývozu zbraní z ČR lépe zohledňuje lidsko-právní PČR (zejména příslušný výbor PS PČR) projeví vůči MPO a MZV zájem vykonávat aktivnější V roce 2014 se s poslanci výborů nepodařilo navázat pozitivní spolupráci v tomto směru. Nicméně, vůči MZV ČR požadovala jejich přehodnocení. dopady obchodu se zbraněmi a je transparentnější dohled nad vývozem také podle lidskoprávních kritérií AI pravidelně upozorňovala na problematické situace pro vývoz vojenského materiálu (např. vývoz irácké vládě a Kurdské regionální vládě; obchod s mučícími nástroji; vývozy do Egypta, vývoz slzného plynu do Turecka, apod.) a ADV 7 ADV 8 ADV 9 ADV 10 Změna praxe Licenční správy směrem k větší transparentnosti Proběhne zkouška půlročního vydávání zpráv o vývozu Licenční správa na podnět AI ČR začala zveřejňovat pololetní souhrnný přehled o vývozech vojenského materiálu. Účinný dohled nad vývozem zbraní z ČR ze strany PČR Poslanci PS PČR jsou informováni o problematice Viz předchozí. ESCR: Česká vláda uznává ESCR jako plnohodnotná práva a Komunikace s MZV a MLP ve věci Opčního protokolu k UN CESCR podporuje jejich ochranu na mezinárodní úrovni Podpis a ratifikace Opčního protokolu CESCR ze strany ČR v horizontu Strategie Komunikace s MZV a MLP v tématech souvisejících s ESCR, kde byla dosud pozice ČR nejvíce Viz předchozí. problematická (právo na vodu, Úmluva Rady Evropy proti násilí na ženách) Komunikace s politickou úrovní MZV ČR (2x). Změna pozice ČR na mezinárodní úrovni tam, kde ČR ČR zahájí kroky k podpisu Opčního protokolu ČR nezahájila tyto kroky, a to navzdory snahám AI ČR. ADV 11 dlouhodobě odmítavý postoj (právo na vodu, Úmluva Rady Evropy proti násilí na ženách) AKT 12 Budování povědomí o práci AI a dílčích tématech na veřejných akcích Prezentace kampaní a aktivit na 10 hudebních festivalech; prezentace činnosti a témat AI na 10 festivalů (100%), 9 partnerských/spříznených akcí (90%), lidí se zúčastnilo aktivistických akcí AI (740%) - 10 spřízněných akcích v průběhu roku; 1000 lidí ročně se zúčastní happeningu nebo jiné z toho Maraton aktivistické akce organizované Amnesty International KOM 13 KOM 14 POC zvýšit tlak na vlády a zainteresované subjekty prostřednictvím médií/veřejného mínění Řešení krizových situací na poli LP AI ČR je pro média a veřejnost relevantním zdrojem informací o aktuálních případech porušování lidských práv Kampaň 3 minuty stačí: spot v TV, kinech, 1500 letáků v MHD, webová a bannerová kampaň, 3 Printová a bannerová kampaň, inzerce v busech, 1 výstup v médiích. O konání Maratonu psaní dopisů výstupy v médiích (začátek, průběh a konec kampaně), Maraton psaní dopisů: 8-10 mediálních informovala Česká televize, Český rozhlas, Deník, Mladá fronta Dnes a další média. výstupů 4x ročně mediální kampaň k aktuálním tématům propojení s aktivismem, 4 x 3-5 mediálních výstupů odborníků AI ČR v médiích/na odborných fórech Medializace a výstupy k aktivistickým aktivitám Ukrajina, uprchlíci Sýrie, vývoz českých zbraní, Česko-čínské fórum a Rusko. d. další rozvoj vzdělávání k lidským právům v České republice jako trvalou součást práce AI ČR, HRE 1 HRE jako trvalá součást práce AI ČR bez ohledu na způsob Min. 2 zaměstnanci kanceláře pracují na plný úvazek v oblasti lidskoprávního vzdělávání. Jiří Bejček a Tereza Jarolímová. financování. Oddělení HRE používá systém hodnocení dopadu a měření V roce 2014 bude vytvořeno závěrečné hodnocení vzdělávacích aktivit AI ČR v oblasti Závěrečná hodnotící zpráva vzdělávacích aktivit za školení rok hotova a zvěřejněna. HRE 2 efektivity své činnosti a dle něj dále plánuje a rozvíjí své vzdělávání za školní rok 2013/2014. vzdělávací aktivity. AKT 3 systematická podpora aktivismu na školách a pro cílovou studující alespoň 5 škol zapojených do Fair Play projektu vyvíjí samostatnou aktivitu; zapojení 50 škol zapojených do Maratonu, aktivní skupiny studentů na 4 školách (Karviná, Chotěboř, BiGy Brno, Teplice) skupinu let 50 škol v ČR do našich hromadně organizovaných akcí e. zapojení těch, jejichž práva jsou porušována nebo jichž se dotýkají (rightsholders), HRE 1 V rámci HRE při naší činnosti proaktivně usilujeme o aktivní Aktivní zapojení min. 22 osob, jejichž práva jsou porušována nebo jihcž se dotýkají 26 rightsholderů v pozici živých knížek se zatím aktivně zapojilo (=min. 1x se zúčastnili živé knihovny ve šk. roce participaci i těch, kterých lidská práva jsou porušována (rightsholders) v rámci projektu Fair Play v rolích tzv. živých knih a externích odbroníků ). (rightsholders). A to jak v rámci vzdělávacího procesu (zapojení v roli žáků, studentů, živých knih, aktivistů, lektorů), tak i v oblasti plánování a realizace akcí na podporu LP a vzdělávacích programů, zapojení do existujících struktur aktivistických, zaměstnaneckých, členské základny a struktur řízení AI ČR.

4 HRE 1 V rámci HRE při naší činnosti proaktivně usilujeme o aktivní participaci i těch, kterých lidská práva jsou porušována (rightsholders). A to jak v rámci vzdělávacího procesu (zapojení Interaktivní vzdělávací programy uskutečněny s min. 40 dětmi, jejichž práva jsou porušována Uskutečnili jsme programy pro nízkoprahová centra z Brna, Vyškova, Prahy, která jsou navštevována hojně v roli žáků, studentů, živých knih, aktivistů, lektorů), tak i v oblasti plánování a realizace akcí na podporu LP a vzdělávacích programů, zapojení do existujících struktur aktivistických, zaměstnaneckých, členské základny a struktur řízení AI ČR. nebo jichž se dotýkají (s tzv. rightsholdříky). romskými a znevýhodněnými dětmi. Pracovali jsme se třídou na téměř čistě "romské" škole v Brně. Vedli jsme workshop pro smíšené třídy v Praze a v Dolním Podluží. Další skupiny (LGBT, cizinci ve třídách atd.) samozřejmě též přítomny. Přesná čísla z pochopitelnách důvodů nesbíráme (ani u Romů ani jinde). Tento indikátor vypadá moc fajn, ale je hrozný. Vím o čem mluvím, sám jsem ho asi psal:) Odhad: 40 bylo splněno v pohodě. AKT 2 Tibeťané a jejich zastupující organizace hrají čím dál tím větší Organizace Lungta se podílí na organizaci a vystoupí na akci Den Tibetu roli v plánování a provedení aktivit kolem Dne Tibetu Splněno AKT 3 ADV 4 Zástupci a aktivisté Romské komunity jsou zapojeni do všech Romští aktivisté se podílí na vhodných aktivitách Amnesty skupin, např Romský týden Romští aktivisté (Magdaléna Karvayová, Jozef Miker) zapojení do akcí Romského týdne aktivit týkajících se Romské problematiky Zástupci a aktivisté Romské komunity jsou zapojeni do všech Zástupci a aktivisté Romské komunity se podílí na rozšíření Amnesty zprávy o diskriminaci ve Podílí se na aktivitách k tématu (debaty). aktivit týkajících se Romské problematiky školách f. rozvoj spolupráce s místními organizacemi za účelem zvýšení dopadu v důležitých lidsko-právních tématech v ČR. V rámci HRE při naši činnosti proaktivně usilujeme o aktivní Zahájená nebo rozvinutá spolupráci v oblasti HRE s min. 5 organizacemi zabývajícími se právy IQ Roma Servis spolupráci s organizacemi zabývajícími se vzdělávání a zájmy a zájmy tzv. rightsholderů na celoreplublikové úrovni či v našich prioritních regionech (Sever Romea menšin a rightsholderů v ČR a o její rozvoj. Čech, Brno, Praha, Severní Morava). ČvT - pobočka Ústí nad Labem Muzeum Romské Kultury HRE 1 Romodrom spolek Charlie (LGBT) Proud (LGBT) Konexe Poradna Barevné soužití a další. ADV 2 Rozvoj spolupráce s místními OOS při boji proti diskriminaci ve vzdělávání S místními OOS na organizaci semináře na půdě PS PČR Plánuje se na podzim Pravidelné sdílení informací a plánování advokační strategie s českými OOS Výstupy AI předem konzultovány s českými OOS pro zajištění sjednocení postojů Realizováno. Koordinovaný postup s převážně oddělenými výstupy. AKT 3 budování povědomí o práci AI a dílčích tématech na veřejných akcích prezentace kampaní a aktivit na 10 hudebních festivalech; prezentace činnosti a témat AI na 10 festivalů (100%), 9 partnerských/spříznených akcí (90%), lidí se zúčastnilo aktivistických akcí AI (740%) - 10 spřízněných akcích v průběhu roku; 1000 lidí ročně se zúčastní happeningu nebo jiné z toho Maraton aktivistické akce organizované Amnesty International

5 Strategické směřování Růst Za posledních deset let prošla organizace dynamickým růstem v oblasti finančních prostředků i členů. Domníváme se, že země jako je Česká republika, by měla spíše přispívat svými prostředky k rozvoji mezinárodního hnutí, než z něho čerpat. Proto je pro nás finanční nezávislost a s ní spojená potřeba dalšího růstu naprostou prioritou. Samozřejmou součástí růstu AI ČR je zvyšování počtu našich aktivistů, stejně jako větší participace členů a aktivistů na práci AI ČR. Zaměříme se na: g. růst, rozvoj a diverzifikaci finančních zdrojů, AKT, FR 1 Vytváření příležitostí pro fundraising navázaný na akce a kampaňové aktivity. Zisk Kč ročně v přímé návaznosti na akce/kampaňové aktivity ,- Product Tibet/Znamka or Lead source: Conference, Event, Cultural Event, Microsite, UA FR 2 Získat 900 nových členů přes integrovaný UA kanál. Získání 300 nových členů a členek. 166 Lead Source: UA, Web, Webform FR 3 Rozšířit portfolio FR kanálů o 5 korporátních a 10 velkých Získání 3 velkých donorů. 5 donorů. Total 2014 donation > FR 4 Výnosy z programu Art for Amnesty budou tvořit 5% z ročního 2% pro rok % ( ,- z ,-) rozpočtu. FR 5 Získat 3 granty na projekty mimo HRE. Získán minimálně 1 grant. Žádný grant na projekty mimo HRE; Jeden (NROS) na projekty HRE h. postupné směřování k finanční nezávislosti na Mezinárodním sekretariátu do roku 2018, FR 1 Snížit podporu z IS (RAM grant) do konce strategického období Snížit podporu na Kč ,- na 0 Kč. FR 2 Zvýšit průměrný měsíční příjem z vlastních zdrojů na Zvýšit na Kč ,- Kč. FR 3 Zvýšit podíl režijních nákladů krytých grantovými zdroji na Zvýšit na Kč. NROS Fairplay = Kč/rok. ADM 5 Zefektivnit použití nákladů přes rozšířenou síť dobrovolníků a Tvorba a rozšíření týmu dobrovolníků a stážistů na 1,0 FTE. K cca 1,2 v oblastech ADV, KAM, AKT a KOM. Přesné měření se hůře provádí kvůli fluktuaci a měnícím se stážistů, na 3,0 FTE. pracovním možnostem stážistů. i. zvyšování počtu sympatizantů, aktivistů a možností jejich zapojení, AKT 1 Vytvoření stabilní mikro-aktivistické sítě (sítě lidí, kteří bez zvláštního statusu podporují naše aktivity). 50 skupin nebo individuálních aktivistů opakovaně zapojených do našich offline aktivit na podporu lidských práv v různých regionech; 3000 lidí stabilně zapojených do našich online aktivit na podporu lidských práv. AKT 2 Systematická podpora aktivismu na školách a pro cílovou Studující alespoň 5 škol zapojených do Fair Play projektu vyvíjí samostatnou aktivitu; zapojení skupinu let. 50 škol v ČR do našich hromadně organizovaných akcí. 25 aktivistů zapojených na festivalech, 11 aktivních místních skupin vykazujících činnost, stabilně zapojených lidí na UA 50 škol zapojených, 7 škol z FairPlay AKT 3 Budování povědomí o práci AI a dílčích tématech na veřejných Prezentace kampaní a aktivit na 10 hudebních festivalech; prezentace činnosti a témat AI na akcích. 10 spřízněných akcích v průběhu roku; 1000 lidí ročně se zúčastní happeningu nebo jiné aktivistické akce organizované Amnesty International. 11 festivalů (110%), 7 partnerských/spříznených akcí (70%), 1100 lidí se zúčastnilo aktivistických akcí AI (110%)

6 HRE 4 Oddělení HRE se ve spolupráci s odd. AKT a místními V roce 2014 zorganizjeme min. 10 tzv. aktivizačních workshopů AKCE, jejichž cílem je Zorganizovali jsme 9 tzv. aktivizačních workshopů. skupinami výrazně zaměřuje na růst aktivistů a sympatizantů z podpora akcí škol na podporu lidských práv. řad studentů a studentek SŠ (i ZŠ), aktivně jejich snahy podporuje a pracuje s nimi na systematické bázi. j. zvyšování podílu finančních prostředků určených na výkonnou lidskoprávní činnost, 1 Bude vycházet z aktivit v oblastech g., h., a i. k. rozšiřování členské základny a péči o stávající členy, FR 1 Změna formy programu F2F k vyšší efektivitě získávání nových Předělat existující F2F program tak, aby náklad na získání 1 nového člena klesl o 25%. Klesl o 67% (direct costs, no indirect) podporujících. FR 2 Pečovat o stávající členy tak, aby tzv attrition klesl o 5% z Pokles v daném roce minimálně o 2%. 17% benchmarku 17% z 2013 na 12%. l. přizpůsobení české sekce AI, aby odrážela rozmanitost české společnosti, AKT, HRE Aktivní zapojení menšin do AI ČR a zejména Romského Otevření, nabídnutí místa stážisty/ky pro člena/ku romské komunity; finanční podpora akcím HRE: zapojení paní Surmajové do týmu HRE jako zaměstnankyně AI ČR. obyvatelstva a LGBT+ lidí, jako nejvíc ohrožených menšin skupin, které se týkají tématuromské menšiny, LGBT+. ADV: zapojení Jana Baláže do týmu odborníků společnosti. GOV 1 Členkami volených orgánů AI ČR jsou minimálně 3 ženy. Ve volebním období období 2014/2015 je členkou Správní i Dozorčí rady vždy minimálně 1 SR - 1 ze 4, DR - 2 ze 3 žena. GOV 2 Práce na systémových opatřeních podporujících rozmanitost společnosti a AI ČR m. vyšší zapojení našich členů a aktivistů do procesů interní demokracie, Předložení rezoluce o gendrově senzitivním jazyce v AI ČR správní radou k Valné hromadě Předložena rezoluce na valné hromadě neschválena. Workshop zatím neuskutečněn. 2014; Seminář/workshop pro volené orgány, kancelář, členy a členky od NNO (či odbornic/odborníků) zabývající se podporou rozmanitosti a genderu. GOV 1 Souhrnná roční účast členek a členů na zasedání Správní rady je 20 osob. Provedení průzkumu v členské a aktivistické základně jako podklad pro možnou změnu náplně konzultačních témat SR pro zvýšení zájmu na účasti práce volených orgánů. V roce 2014 účast minimálně 10 členek, členů. GOV 3 Správní rada pořádá pravidelná konzultační setkání se Proběhne minimálně 1 setkání k návrhu nové mezinárodní strategie AI na léta členskou a aktivistickou základnou k hlavním tématům AI, s minimální roční souhrnnou účastí 20 členek/členů. Průzkum neproveden. Konzultace hlavních globálních témat - příprava politiky dekriminalizace pracovnic/ků v sexbyznyse, nová globální strategie AI Za rok 2014 účast 12 členů, členek na zasedáních Správní rady. Setkání k mezinárodní strategii 4.10., setkání k politice dekriminalizace pracovníků/ic v sexbyznyse, workshop a diskuze ke koncepci aktivismu. Celková účast do 20 členů, členek (někteří, některé účast na více setkání). AKT, GOV 5 Vytvoření vzdělávacího/rozvojového setkání pro vedení Realizace minimálně 1 setkání v roce k tématu nad rámec běžného rozvoje aktivismu a Správní rada se zúčastnila přípravy a realizace části programu listopadového setkání aktivismu v Brně. Výstupem organizace, koordinátorky a koordinátory skupin a hlavních realizací kampaní, skrze zástupce volených orgánů (zejména Správní rady) přenesení témat plán změn v oblasti aktivismu, kampaňového zapojení a komunikace skupin. aktivistů/aktivistek na téma vedení lidí a týmu, plánování a ohledně směřování hnutí k (rozhodující) členské základně. realizaci akcí a leadershipu a osobního rozvoje. n. zvýšení povědomí o AI a naší činnosti ve spolupráci se sdělovacími prostředky, akademiky a dalšími odborníky. KOM 3 Kontrolovaný obchod se zbraněmi AI ČR je hlavním relevantním partnerem na české scéně v souvislosti s problematikou. 4-5 vystoupení odborníka AI ČR na konferenci/přednášce/v médiích. Mučicí nástroje komentář MFD, výroční zpráva MPO ČT, ČRo rozhovor, ratifikace ATT komentář LN, kampaňový koordinátor na akci organizace Nesehnutí ADV 4 Zvýšení prestiže, udržení vlivu, navázání a udržování kontaktů s novou vládou. Změna postoje - Pozitivní postoj ČR k lidskoprávní politice EU. Nelze jednoznačně hodnotit.

7 ADV 4 Zvýšení prestiže, udržení vlivu, navázání a udržování kontaktů s novou vládou. AI je oslovována především ze strany MLP a jsou jí poskytovány neveřejné informace o Ano. lidskoprávní legislativě. MZV hájí ochranu LP před korporacemi a Hradem. Ano i ne, MZV někdy ustupuje, pro nápravu vlastního obrazu pak pořádá kompenzační diplomatické akce. ADV, KAM, AKT 7 Budou fungovat programy stáží se 3 vzdělávacími institucemi. V roce 2014 bude navázána spolupráce alespoň s jednou vzdělávací institucí v oblasti Funguje spolupráce s Anglo-American University, CIIEE programem i s VŠE. poskytování odborných stáží.

8 Strategické směřování Optimalizace výkonu/odbornost a hodnocení I když je myšlenka AI postavena na dobrovolném zapojení každého jedince na zlepšování stavu lidských práv, odbornost a kvalitní výkon zaměstnanců AI ČR je naprosto nezbytným předpokladem pro dobrou práci AI ČR. Vysoká úroveň kanceláře AI ČR je zákonitě podmíněna hodnocením efektivity její práce. Z těchto důvodů budeme usilovat o: o. budování, rozvoj a udržení vysoké odborné úrovně kanceláře a volených orgánů, Do 2016 určit % každoročního rozpočtu, které bude věnováno Vytvoření přehledu kompetencí a potřeb rovzoje kanceláře vzhledem ke strategickému plánu Rozvoj zaměstnanců, zaměstnankyň naplňovám v rámci ročních osobních cílů. ADM 1 rozvojem a udržení odborné úrovně kanceláře a volených orgánů. AI ČR a pravidelného evaluačního nástroje. GOV 2 ADV 3 Tvorba rozvojového plánu pro volené orgány. Vytvořen přehled kompetencí členek a členů volených orgánů pro jejich rozvoj a pro potřeby vyhledávání a rozvoj potenciálních nových kandidujících. Rozšíření profesionálního externího advokačního týmu z 1 na 3 Rozšíření týmu z 1 na 2 odborníky. odborníky. Kompetenční model vytvořen v Q pro VH Ano, Michal Mochťak (zbraně) a Jiří Suchánek (Čína). p. vyhodnocování dopadu naší práce a využívání těchto závěrů k zlepšování její efektivity a hospodárnosti, V AI ČR existuje tzv "kultura dopadu" v AI ČR. Vedoucí oddělení jsou vyškolení v metodice Theory of Change a v měření dopadu. Správní Vedoucí oddělení proškoleni a metodika ToC je využívána při plánování hlavních kampaní. Správní rada bude KAM, AKT, rada je proškolena v základních principech fungování TOC. proškolena v 1H ADV, HRE, 1 TOC a měření dopadu jsou použity při sestavení operačního plánu a vhodných projektů. HRE: ve školním roce jsme hodnotili dopad vzdělávací činnosti AI ČR. Závěry byly použity v plánování GOV projektů HRE. Oddělení HRE používá systém hodnocení dopadu a měření V roce 2014 bude vytvořeno závěrečné hodnocení vzdělávacích aktivit AI ČR v rámci projektu Závěrečná hodnotící zpráva vzdělávacích aktivit za školení rok hotova a zvěřejněna. HRE 2 efektivity své činnosti a dle něj dále plánuje a rozvíjí své Fair Play za první ročník projektu ve školním roce 2013/2014. Závěry byly zpracovány do zvýšení efektivity a dopadu realizace HRE ve školením roce vzdělávací aktivity. Vytvořit sadu nástrojů k řízení financí a integraci LP a FR práce. Vytvořit a implementovat nástroj na měření času zaměstnanců kanceláře na projektech. Vytvořen, implementován a použit. IT/WEB 3

9 Strategické směřování Práce v rámci mezinárodního hnutí Česká pobočka AI si je vědoma důležitosti zapojení do mezinárodního hnutí, které pouze prostřednictvím společné práce může dosáhnout zlepšení stavu lidských práv v globálním měřítku. Spolupráce s mezinárodním hnutím je pro nás zdrojem inspirace a nových znalostí. Díky úspěšnému rozvoji české pobočky již můžeme také sdílet naše nabyté znalosti s ostatními pobočkami AI v regionu střední Evropy. Ve vztahu k mezinárodnímu hnutí budeme: q. vycházet z priorit mezinárodního hnutí, tak jak jsou definovány v mezinárodním strategickém plánu, 1 Kryté zejména v oblasti Ochrana lidských práv. r. posilovat naší působnost a roli ve střední Evropě, AKT 1 AKT, ADV, KOM 2 HRE 3 HRE 4 IT/WEB 5 GOV 6 Reprezentovat zájmy evropské sekce střední velikosti v rámci různých mezinárodních platforem. Aktivně se podílet na mezinárodních projektech pro zefektivnění práce Amnesty International v oblasti aktivismu v rámci Global Group on Activism. Aktivně participovat na hlavních evropských projektech a Podpora plánování a realizace aktivit v rámci projektů zaměřených na migraci (When You kampaních. Don t Exist) a svobodu projevu/spravedlivý proces (Trial Observation in Turkey) a LGBT (Prides). Přenos a sdílení know-how v rámci pokračujícího vzdělávacího V roce 2014 dojde k rozšíření všech klíčových aktivit projektu Fair Play - študenti za projektu Fair Play rozšířeného na území dnešního Slovenska rovnoprávnosť do min. 2 žup Slovenské republiky. (mezinárodní multiplikace). Aktivní participace v rámci Global Group on Activism (projekt Strategie aktivismu - součást týmu; projekt Write4Rights - vedení projektu) + konzultace Školení sekcí Ukrajina, Rusko, Moldávie "Jak dělat lépe akce" - září Účást na setkání pracovní skupiny k evropské GTP Mediální výstupy v televizi, realizace advokační kampaně a organizace happeningových aktivit (Náplavka, Run for Syria, 5 petic) k evropské kampani na téma migrace When you don't exist. Účast Communications Officer na procesech v Turecku. Projekt FAIR PLAY byl úspěšně rozšířen do Bratislavského a Banskobystrického regionu (župy). Přenos a sdílení know-how v rámci pokračujícího vzdělávacího V roce 2014 zorganizujeme min. 1 intenzivní školení pro AI SK, včetně jejich lektorů a lektorek Splněno (školení a tréningy proběhly v Praze, Bratislavě, Brně a Bánská Štiavnici). projektu Fair Play rozšířeného na území dnešního Slovenska v oblastech: (mezinárodní multiplikace). a) plánovaní a realizace vzdělávacích aktivit b) zaučení místního národního koordinátora projektu Fair Play pro Slovač c) sdílení zkušeností z facilitace vzdělávacích programů d) lektorské dovednosti a jejich rozvoj Rozšířit a implementovat vyvinuté know-how v AI Implementovat nástroje v min 3 sekcích. Marathon Builder, CRM a weby implementovány v AI HU, AI SK, AI UA, AI MO, AI PL. sekcích. Spolupráce z pozice vedení organizace s ostatními sekcemi a strukturami v regionu střední a východní Evropy Pro VH 2015 zvážení a konzultace vytvoření rezoluce o "podpoře regionu" pro ICM 2015 Z pozice ředitele sekce zastupující CEE v týmu pro GTP v prostoru ECA. Rezoluce na VH 2015 nebude předložena - využití jiných kanálů na lobbiyng tématu nutnosti strategie pro region CEE (požadavek a nabídka spolupráce na vytvoření regionální strategie předložena na CA-DF v s podporou všech regionálních sekcí a struktur). s. spolupracovat s mezinárodním hnutím na zvýšení dopadu naší práce a sdílení toho, co jsme se sami naučili v oblastech strategického a operativního řízení organizace a v lidsko-právních oblastech. Spolupráce s IS v realizaci nového výzkumu o přístupu Pravidelná komunikace a konzultace s IS (cca. každé 2 týdny), poskytování odborné podpory a Uskutečněno, podpora výzkumu od dubna romských dětí ke vzdělávání v ČR (Již uvedeno v sekci "Ochrana zázemí pro IS. LP"). Odstranění nepřesností ve výstupech AI či nerealistických požadavků. Aktivní diskuze s IS o požadavcích AI plynoucích z výzkumu. ADV 1 Výstupy AI předem konzultovány s českými OOS pro zajištění sjednocení postojů. Ano, zčásti (výstupy neměly na konci 2014 finální podobu) Výstupem je kvalitní a užitečná zpráva o přístupu romských dětí ke vzdělání v ČR. Vydání zprávy posunuto na duben FR 2 AI ČR se stane integrální součástí digitálního inovačního centra Spolupracovat s Chrisem Holmem a Nickem Allenem o podobě a fungování takového centra. hnutí. Podán projekt k IS - v 3/2015 zatím bez rozhodnutí, tvorba vlastních aplikací a prodej do hnutí.

10 GOV 3 HRE 4 Spolupráce s ostatními sekcemi a strukturami v regionu z pozice Správní rady Rozšíření a zkvalitnění spolupráce a mezinárodní výměny v oblasti efektivního lidskoprávního vzdělávání v rámci Evropy. Dlouhodobá spolupráce min. s 1 sekcí/strukturou AI v našem regionu v oblasti řízení Dlouhodobá průběžná spolupráce se Správní radou AI SK - sdílení dokumentů pro řízení organizace, sdílení a organizace z pozice Správní rady a v dlouhodobém rozvoji organizace. Minimálně 1 v roce konzultace stanovisek pro globální a regionální témata, apod. Účast na VH 2014 AI SK, setkání Nordic+, meetingu účast minimálně 1 člena či členky Správní rady na mezinárodní akci či meetingu AI. evropských sekcí a CA-DF. V roce 2014 dojde min. ke 2 mezinárodním výměnám mezi Amnesty ČR a Amnesty Slovinsko Uskutečnila se jedna mezinárodního výměna v květnu (Lublaň). V září se uskutečnily pouze konzultace v rámci za účelem zkvalitnění dopadu naší činnosti v oblasti HRE týkající se diskriminace a především školení projektů EEJ (též v Lublani). Druhá mezinárodní výměna byla kvůli zářijovému školení posunuta na rok Romů a sdílení našich zkušeností v rámci vzdělávacích projektů EEJ

11 Použité zkratky ADV ADV AKT FR GOV HRE KAM KOM Administrativa a řízení kanceláře Advokační činnost Aktivismus Fundraising Interní demokracie Vzdělávání k lidským právům Kampaně Komunikace AI Amnesty International MLP Ministerstvo pro lidská práva a rovné příležitosti AI ČR Amnesty International Česká republika MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Česká republika MS Mistovství světa ČSI Český statistický úřad MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy ČT Česká televize MZV Ministerstvo zahraničních věcí EIO Evropská kancelář AI NGO Nevládní a nezisková organizace ESCR Ekonomická, sociální a kulturní práva NNO Nevládní a nezisková organizace EU Evropská unie OH Olympijské hry F2F Forma fundraisingu, získávání podporujících na ulici OOS Organizace občanské společnosti (NNO) FTE Poměr k zaměstnání na plný úvazek OP3 AI Mezinárodní operační plán AI platný IaR Individuals at Risk / Lidé v ohrožení PS PČR Poslaneská sněmovna Parlamentu České republiky ICM Mezinárodní valná hromada AI RVP ZV Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání IS Mezinárodní sekretariát AI ŠZ Školský zákon LMP Lehké mentální postižení TOC Teoreie změny LP Lidská práva UA Urgentní apel MBMR Kampaň My body, my rigths UN CESCR Komise OSN pro ekonomická, sociální a kulturní práva

Amnesty International v Brně.

Amnesty International v Brně. Amnesty International v Brně brno@amnesty.cz Kdo je kdo Kde Nela Armutidisová Martina Jenčková Klára Matulová a Jan Dohnal Centrum Syřiště, Kounicova 42, Brno Dobrovolníci a dobrovolnice!!! Lektoři/ky

Více

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Cíle Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Předkládá: Pavla Brady a Robin Ujfaluši na základě usnesení PSZ V roce 2015 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti:

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání KURIKULUM S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Anotace Dle harmonogramu zavádění dvoustupňové tvorby kurikula v odborném vzdělávání, který schválilo MŠMT v roce

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR

Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR Podpora výuky češtiny v zahraničí z pohledu MZV ČR Seznam zkratek MZV Ministerstvo zahraničních věcí MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy DZS Dům zahraniční spolupráce ZKZ zmocněnec pro krajanské

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Snímka 1 www.migration4media.net. Snímka 2. Snímka 3 PROGRAM MIGRACE ČLOVĚK V TÍSNI. aktivity Člověka v tísni. Program migrace PROČ?

Snímka 1 www.migration4media.net. Snímka 2. Snímka 3 PROGRAM MIGRACE ČLOVĚK V TÍSNI. aktivity Člověka v tísni. Program migrace PROČ? Snímka 1 www.migration4media.net PROGRAM MIGRACE ČLOVĚK V TÍSNI Migration Awareness Programme Poeple in Need Fórum integrácie platforma pre otvorený dialóg o migrácii a integrácii cudzincov 1. října 2013

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov:

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: Návrh změny stanov. Praha, 25.března 2013 Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: V čl. 1 písmeno a) se věta v závorce mění na "(dále jen sdružení

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2017

Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2017 Projednal a schválil SV ATOK dne 8. 11. 2016 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2017 Mgr.

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta AKČNÍ PLÁN ke Koncepci prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2012-2016 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2016 Cíl 2016: splnit kritéria kategorie C MA21, případně pokročit v jejich plnění V kalendářním roce 2016 si město klade

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0.

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ /0.0/0. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ÚSTÍ NAD LABEM č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000407 Společné jednání pracovních skupin úterý 3.5.2016, 15:00

Více

Čj.: ČŠIG-1894/12-G21 na školní rok 2012/2013 Přílohy. Seznam příloh

Čj.: ČŠIG-1894/12-G21 na školní rok 2012/2013 Přílohy. Seznam příloh Seznam příloh Příloha č. 1 Kvantifikace výkonů ČŠI ve školním roce 2012/2013 Příloha č. 2 Podklady k PHÚ Příloha č. 3 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Kvantifikace výkonů ČŠI ve školním roce 2012/2013 Název

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu PhDr. Irena Borkovcová Celostátní konference Inovace v předškolním vzdělávání s mezinárodní účastí MŠMT, Praha, 18.10.2013 Mezinárodní spolupráce ECEC

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Zvyšování kvality základního a středního vzdělání v Etiopii

Zvyšování kvality základního a středního vzdělání v Etiopii Záměr Cíle Popis projektu (intervenční logika) Matice logického rámce Zvyšování kvality základního a středního vzdělání v Etiopii Dlouhodobý dopad projektu širší rozvojový záměr, ke kterému projekt přispívá

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA PRO ROK 2016 Plán zlepšování je nástroj, kterým Město Znojmo formuluje svoje cíle v oblasti rozvoje města, jichž chce v rámci projektu Znojmo zdravé město v roce 2016

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Statutární město Liberec Zdravé město

Statutární město Liberec Zdravé město Statutární město Liberec Zdravé město Plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2015 Cíl 2015: stabilizovat aktivity v kategorii D V kalendářním roce 2015 si město klade za cíl naplnit následující dílčí

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR)

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030 (aktualizace Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR) 25. únor 2016 Jednání Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. realizace: 6/2016 6/2019 (předpoklad) Místo realizace: celá Česká republika Adresa sídla: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí. Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP Plán udržitelné mobility Prahy a okolí Ing. Martin Havelka odbor rozvoje a financování dopravy MHMP mobilitapraha@praha.eu www.poladprahu.cz Co je plán udržitelné mobility? Strategická koncepce dopravy

Více

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční

Více

Porada ředitelů SŠ Pardubického kraje

Porada ředitelů SŠ Pardubického kraje Porada ředitelů SŠ Pardubického kraje Ministerstvo obrany Ústupky u Seče, 25. října 2016 1 Agenda 1. Role občana při obraně státu 2. Právní rámec 3. Koncepce POKOS 4. Nástroje na podporu vzdělávání 5.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN AMNESTY INTERNATIONAL

STRATEGICKÝ PLÁN AMNESTY INTERNATIONAL STRATEGICKÝ PLÁN AMNESTY INTERNATIONAL 2011-2013 Schválena na Valné hromadě AI ČR dne: 10.4.2010 1/16 1 OBSAH ÚVOD... 3 JAK TUTO STRATEGII ČÍST?... 3 ABSTRAKT (STRATEGIE V KOSTCE)... 4 1) KAMPANĚ A KOMUNIKACE...

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2014 Předkládá: Martin Ander na základě úkolu PSZ z 30. 1. 2014 V roce 2014 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti: příprava

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009

K ritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 K ritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2008/2009 Schváleno na PV MŠMT dne 2. září 2008. A Rovnost příležitostí ke vzdělávání Rovný

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ projektu ZDRAVÉ MĚSTO a procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 v LITOMĚŘICÍCH

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ projektu ZDRAVÉ MĚSTO a procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 v LITOMĚŘICÍCH AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 projektu ZDRAVÉ MĚSTO a procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 v LITOMĚŘICÍCH Akční plán zlepšování PZM a MA 21 je nástrojem, pomocí něhož Komise PZM a MA 21 navrhne, jakého zlepšení má být

Více

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti

Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti PROJEKT Příhraniční spolupráce České školní inspekce a Štátnej školskej inšpekcie Slovenské republiky: Porovnání nástrojů inspekční činnosti Zkrácený název projektu: Název projektu anglicky: Spolupráce

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Ministerstvo obrany Seč, 24. listopadu 2016 MINISTERSTVO OBRANY ČR

Ministerstvo obrany Seč, 24. listopadu 2016 MINISTERSTVO OBRANY ČR Ministerstvo obrany Seč, 24. listopadu 2016 1 OBRANA STÁTU Obranná strategie ČR 2012: Tři pilíře obrany státu Členství v NATO Akceschopné ozbrojené síly Spoluúčast občanů 2 Zákon 222/1999 Sb., o zajišťování

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn

Kariérní systém učitelů. MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Kariérní systém učitelů MU Brno, 26/11/2014 RNDr. Jiří Kuhn Obsah příspěvku 1. Očekávání a vize 2. Kariérní cesty KS 3. Standard učitele 4. Kariérní cesta rozvoje profesních kompetencí 5. Atestační řízení

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více