STRATEGIE AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA Strategické směřování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2016 Strategické směřování"

Transkript

1 STRATEGIE AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA Strategické směřování Ochrana lidských práv AI ČR chce navazovat na dosavadní práci na poli lidských práv a chce nadále pokračovat ve svých dlouhodobých kampaních směřovaných do zahraničí. Oproti současnému stavu se chceme více zaměřit na práci v České republice a to s vědomím zachování větší části kampaní věnujících se porušování lidských práv mimo ČR. Jedním z klíčových nástrojů, jimiž zlepšíme stav lidských práv přímo v ČR, je vzdělávání k lidským právům. V oblasti ochrany lidských práv budeme usilovat o: a. obranu lidských práv na celém světě formou kampaní zaměřených do zahraničí, KAM 1 KAM 2 KAM 3 Zapojení do 3 prioritních kampani OP3 AI (celosvětové): 1) IaR (vězni svědomí) 2) My Body, My Rights (sexuální a reprodukční práva), 3) Stop Torture (mučení) Zapojení do 2 prioritních kampaní OP3 AI (regionální): 1) S.O.S. Europe (uprchlíci), 2) Freedom of Expression (Rusko) Vedení 1 lokálně relevantní prioritní kampaně v OP3 AI: Zbraně pod kontrolou 1) IaR: - léto - další skupina vězňů v rámci kampaně 3 minuty stačí - 20% nárůst podpisů pro 3 minuty stačí oproti 2013 ( ) - 20% nárůst podpisů pod Maraton psaní dopisů ( ) - 3 nové tváře VIP jako patroni vězňů 2) MBMR - mikrokampaň (menší rozsah) - mikrostránka s informacemi o tématu dle podkladů IS (3000 návštěvníků) - 3 případy z celosvětových součástí urgentních apelů (každý 1500 podpisů) - 1x tisková zpráva 3) Stop Torture - mikrokampaň (menší rozsah) - mikrostránka s informacemi o tématu dle podkladů IS (3000 návštěvníků) - 3 případy z celosvětových součástí urgentních apelů (každý 1500 podpisů) - 1x tisková zpráva IaR: - další skupina 3 minuty stačí - celkem podpisů - pokles z důvodu vydávání Urgentních apelů - Maraton psaní dopisů - 13 případů, 144 akcí v 67 městech (zvýšení počtu akcí o 100% oproti 2013) dopisů online - Měřitelné změny u 4 případů (Liou Ping, J. J. Solstad, Jerryme Core, Bhopal community) MBMR: - mikrostránka - ANO - 1 případ - celosvětová petice podpisů - další 3 případy k tématu v rámci UA (Nigérie, Afghánistán, Egypt) podpisů - účast na 15 festivalech jako hlavní téma - TZ - ANO Stop Torture - mikrostránka - ANO - 5 případů v rámci UA podpisů - hlavní téma F2F kamapně na ulicích (léto) - TZ - ANO, 2x Změny: Moses Agatugba poslal děkovný dopis AI 1) S.O.S. Europe S.O.S. - petice 1000 podpisů, aktivistická akce - flashmob, mikrostránka návštěvníků, mediální - 1 x petice za přjetí uprchlíků ze Sýrie podpisů práce - 2x flashmob lidí + performance centrum Prahy 2) Freedom of Expression - Rusko - 2 další petice (Buharsko, Španělsko) podpisů - mikrokampaň "Není to jen o sportu" - OH 2014 Soči - petice (2000 podpisů), aktivistická akce, - Poslanec Vácha apeloval na přijetí na náš popud, mediální práce (výstupy v ČT, články na hlavních novinách a serverech) - Reakce ministra vnitra ČR - ČR přijem pouze 70 lidí - kampan dle EIO - šikana NGO s - petice (1000 podpisů), mikrostránka (3000 návštěvníků), Freedom of expression - Rusko mediální práce - mikrostránka - ANO - petice Soči - Vitiško podpisů - ČT live, široký monitoring - účast v debatě (PF UK), interní debata s aktivisty - šikana NGO s - říjen flashmob "Kuchyňský protest" + týden akcí - 76 fotopetic - mikrostránka, široký mediální záběr (TV, rádio, noviny) Zbraně pod kontrolou - petice (2500 podpisů), mikrostránka (5000 návštěvníků), Zbraně - mikrostránka (HAVAS) + nové články podpisů - Licenční správa - 2x ročně vydání zprávy - SUCCES

2 KAM 4 Zapojení do Crisis Response formou pravidelných urgentních Urgentní apely apelů - celkem 25 akcí ročně (1x14 dní) - pokud přijde akce popsaná v bodu 2, pak apel v daném termínu padá - průměrný počet podpisů 1000/akce, - nárůst odběratelů výzev o 30% (z 4600 na 5980) - pravidelné update k případům (vyjde, když máme od IS) UA - Vydáno celkem 18 UA mimo další témata v tomto dokumentu - celkem podpisů od lidí = ca 2596 podpisů/výzva - počet pravidelných odběratelů výzev se rapidně zvýšil na (!!!) - na počátku roku 2014 šlo o 4500 lidí - update vycházejí pravidelně - pozitivní změna zaznamenána u 30% případů AKT 5 Vytvoření stabilní mikro-aktivistické sítě (sítě lidí, kteří bez zvláštního statusu podporují naše aktivity) - 50 skupin nebo individuálních aktivistů opakovaně zapojených do našich offline aktivit na 30 dobrovolníků zapojených opakovaně na akcích, 144 aktivistů a skupin organizujících Maraton (z toho 40 podporu lidských práv v různých regionech; lidí stabilně zapojených do našich online opakovaně), 10 fungujících místních skupin s pravidelnými aktivitami, lidí pravidelně odebírajících online aktivit na podporu lidských práv akce b. prosazování a obranu lidských práv osob žijících v České republice tak, aby byla odstraněna systémová diskriminace, Rovný přístup vzdělávání Romů pomocí individuálního přístupu k médiím změnit pojetí tématu ze senzacechtivého 2-3 přednášky pro studující v rámci projektu Fair play (mediální stereotypizace menšin), 2-3 specializované web články pro studující, členky a členy AI ČR, 5 one to one meetingů s pečlivě přednášky TBD školní rok 2014/2015, 2 články pro studenty a členy (anketa, průzkum), 2 řízené mediální výstupy (Aktuálně, ČT) na základě 1 to 1 meetingů KOM 1 informování o diskriminaci k analytičtějšímu a zasvěcenějšímu zprostředkování faktů vybranými novináři a novinářkami reportování o problematice 3-5 výstupů ADV 2 Počet romských dětí vystavených diskriminaci ve vzdělání se snižuje o 50% Účast na zasedáních Stálého fóra NNO při MŠMT Schůzky s klíčovými rozhodovateli MŠMT (3x/rok) První snížení je dokumentováno ČSI Účast na Kulatých stolech MŠMT o speciálním vzdělávání, schůzky s klíčovými rozhodovateli (min. 3), účast na pracovních skupinách v rámci Ministerstva pro lidská práva, jednání se zástupci Rady vlády pro romské záležitosti. ČŠI pokračovala v monitorování počtu romských žáků, kteří se vzdělávají podle Přílohy pro LMP a výsledné hodnoty poukazují na mírné snížení. ADV 3 ADV 4 Snížení počtu romských dětí vzdělávajících se podle Schůzky s min. 3 vlivnými poslanci školského výboru PS PČR s účelem přimět je k podpoře redukovaných osnov (podle Přílohy RVP ZV upravující účinných opatření (zejména novela ŠZ) vzdělávání žáků s LMP) Přijetí opatření na podporu individuální integrace dětí se Pravidelná komunikace a konzultace s IS; speciálními vzdělávacími potřebami (schválení progresivní Odstranění nepřesností ve výstupech AI či nerealistických požadavků novely školského zákona) Místo osobních schůzek se AI ČR zúčastňovala a vystupovala na zasedáních školského a sociálního výboru PSP ČR na podporu konkrétních ustanovení novely školského zákona, které by poskytly legislativní záruky proti diskriminačnímu zařazování romských dětí do pratických tříd a škol. Individuální lobbing byl zajištěn partnerskými organizacemi. Pravidelná komunikace a konzultace s IS, aktivní účast na výkumných misích, spolupráce na organizaci a přípravě misí, rozesílání žádostí o poskytnutí informací o romských žácích na školy (cca. 50) a následná komunikace se školami. ADV 5 HRE 6 Spolupráce s IS v realizaci nového výzkumu o přístupu Kvalitní a užitečná zpráva o přístupu romských dětí ke vzdělání v ČR Publikace zprávy se posouvá na 2015 romských dětí ke vzdělávání v ČR Studenti a žáci (včetně těch romských) a děti v Minimálně 70 procent mladých účastníků projektu Fair Play získá nové znalosti v oblasti 61% mladých účastníků projektu FAIR PLAY. nízkoprahových zařízeních jsou vzděláváni v oblasti lidkých lidksých práv. práv a používají nabyté znalosti, dovednosti a postoje k V rámci projektu Fair Play se uskuteční na minimálně 50% zapojených škol akce na podporu 78% škol FAIR PLAY se zapojilo do akce na podporu lidských práv. zapojení se do vlastních akcí na podporu lidských práv u nás i lidských práv, do které se zapojí, nebo kterou zorganizují studnenti nebo žáci. ve světě. c. práci na lidsko-právních tématech, která považují naši členové, kancelář AI ČR a česká společnost za důležitá, Kampaně reagující okamžitě na aktuální problémy ve světě s relevancí k ČR: 1) Neočekávané (např. Ukrajina - Majdan) 1 a 2) Celkem minimálně 4 mikrokampaně či kampaně (rozsah dán akutností a okolnostmi) - petice (každá min 1000 podpisů), mediální práce, aktivistická akce (flashmob, předávka apod.), FR Zatím: - Bělorusko - microsite,1915 podpisů, flashmob 2x - stadiion + Václavák, tisk lístků a poslání, Bjalackij v ČR - setkání - propuštěn KAM 1 2) Očekávané (MS v hokeji - Bělorusko, MS ve fotbale v Brazílii) - Ukrajina - Světlo pro Ukrajinu - loď podpisů, 30 účastníků, 2x vstup live tv - Brazílie - fotbal - petice, neúspěšná, téma neoslovilo - Čína - obchod - demonstrace před MZV, společná akce s dalšími NGO s podpisů pod petici, odpověď MZV KAM 2 Zapojení skupin, aktivistek a aktivistů do výběru kampaňových témat Skupiny, aktivistky a aktivisté jsou zapojení do výběru alespoň jednoho z případů kampaně 3 minuty stačí (např. výběr země případu, tématu - LGBTI, apod.) Klíčoví aktivisté zapojeni do výběru témat kampaní pro OP 2015 (proces proběhl v létě 2014). Výběr témat pro 3 minuty byl konzultován s HRE, jinak 2x bylo UA připraveno na základě doporučení aktivistů.

3 AKT 3 Dlouhodobě relevantní téma pro podporovatele AI ČR Tibet se Shromáždění (400 lidí), petice (2500 podpisů), prodej předmětů na shromáždění (15000 Kč), zvedne o 50%í ze stávajících 400 účastníků na 600 mediální práce Pedagogové využívají relevantních dovedností a znalostí v Minimálně 60% námi vyškolených pedagogů používá metodiky Amnesty. HRE 4 oblasti HRE v rámci výuky i při zapojení do extrakurikulárních aktivit a v rámci školního života obecně. shromáždění 300 lidí (75%), petice 1993 podpisů (80%), zástupný prodej (96%) + návazná spolupráce při výzvě MZV podpisů, 1000 zisk z prodeje merchandise 60% (dle průzkumu provedeného s pedagogy, kteří absolvovali naše školení) Lektoři a aktivisté AI ČR využívají své znalosti a dovednosti v V roce 2014 uspořádáme min. 50 workshopů, živých knihoven a obdobných programů na ZŠ, Celkem 85 workshopů (53 v jarním a 32 v podzimním pololetí) HRE 5 oblasti HRE při práci s žáky a studenty a podporují je v jejich SŠ a v nízkoprahových centrech. vlastních akcích na podporu LP. ADV 6 Kontrola vývozu zbraní z ČR lépe zohledňuje lidsko-právní PČR (zejména příslušný výbor PS PČR) projeví vůči MPO a MZV zájem vykonávat aktivnější V roce 2014 se s poslanci výborů nepodařilo navázat pozitivní spolupráci v tomto směru. Nicméně, vůči MZV ČR požadovala jejich přehodnocení. dopady obchodu se zbraněmi a je transparentnější dohled nad vývozem také podle lidskoprávních kritérií AI pravidelně upozorňovala na problematické situace pro vývoz vojenského materiálu (např. vývoz irácké vládě a Kurdské regionální vládě; obchod s mučícími nástroji; vývozy do Egypta, vývoz slzného plynu do Turecka, apod.) a ADV 7 ADV 8 ADV 9 ADV 10 Změna praxe Licenční správy směrem k větší transparentnosti Proběhne zkouška půlročního vydávání zpráv o vývozu Licenční správa na podnět AI ČR začala zveřejňovat pololetní souhrnný přehled o vývozech vojenského materiálu. Účinný dohled nad vývozem zbraní z ČR ze strany PČR Poslanci PS PČR jsou informováni o problematice Viz předchozí. ESCR: Česká vláda uznává ESCR jako plnohodnotná práva a Komunikace s MZV a MLP ve věci Opčního protokolu k UN CESCR podporuje jejich ochranu na mezinárodní úrovni Podpis a ratifikace Opčního protokolu CESCR ze strany ČR v horizontu Strategie Komunikace s MZV a MLP v tématech souvisejících s ESCR, kde byla dosud pozice ČR nejvíce Viz předchozí. problematická (právo na vodu, Úmluva Rady Evropy proti násilí na ženách) Komunikace s politickou úrovní MZV ČR (2x). Změna pozice ČR na mezinárodní úrovni tam, kde ČR ČR zahájí kroky k podpisu Opčního protokolu ČR nezahájila tyto kroky, a to navzdory snahám AI ČR. ADV 11 dlouhodobě odmítavý postoj (právo na vodu, Úmluva Rady Evropy proti násilí na ženách) AKT 12 Budování povědomí o práci AI a dílčích tématech na veřejných akcích Prezentace kampaní a aktivit na 10 hudebních festivalech; prezentace činnosti a témat AI na 10 festivalů (100%), 9 partnerských/spříznených akcí (90%), lidí se zúčastnilo aktivistických akcí AI (740%) - 10 spřízněných akcích v průběhu roku; 1000 lidí ročně se zúčastní happeningu nebo jiné z toho Maraton aktivistické akce organizované Amnesty International KOM 13 KOM 14 POC zvýšit tlak na vlády a zainteresované subjekty prostřednictvím médií/veřejného mínění Řešení krizových situací na poli LP AI ČR je pro média a veřejnost relevantním zdrojem informací o aktuálních případech porušování lidských práv Kampaň 3 minuty stačí: spot v TV, kinech, 1500 letáků v MHD, webová a bannerová kampaň, 3 Printová a bannerová kampaň, inzerce v busech, 1 výstup v médiích. O konání Maratonu psaní dopisů výstupy v médiích (začátek, průběh a konec kampaně), Maraton psaní dopisů: 8-10 mediálních informovala Česká televize, Český rozhlas, Deník, Mladá fronta Dnes a další média. výstupů 4x ročně mediální kampaň k aktuálním tématům propojení s aktivismem, 4 x 3-5 mediálních výstupů odborníků AI ČR v médiích/na odborných fórech Medializace a výstupy k aktivistickým aktivitám Ukrajina, uprchlíci Sýrie, vývoz českých zbraní, Česko-čínské fórum a Rusko. d. další rozvoj vzdělávání k lidským právům v České republice jako trvalou součást práce AI ČR, HRE 1 HRE jako trvalá součást práce AI ČR bez ohledu na způsob Min. 2 zaměstnanci kanceláře pracují na plný úvazek v oblasti lidskoprávního vzdělávání. Jiří Bejček a Tereza Jarolímová. financování. Oddělení HRE používá systém hodnocení dopadu a měření V roce 2014 bude vytvořeno závěrečné hodnocení vzdělávacích aktivit AI ČR v oblasti Závěrečná hodnotící zpráva vzdělávacích aktivit za školení rok hotova a zvěřejněna. HRE 2 efektivity své činnosti a dle něj dále plánuje a rozvíjí své vzdělávání za školní rok 2013/2014. vzdělávací aktivity. AKT 3 systematická podpora aktivismu na školách a pro cílovou studující alespoň 5 škol zapojených do Fair Play projektu vyvíjí samostatnou aktivitu; zapojení 50 škol zapojených do Maratonu, aktivní skupiny studentů na 4 školách (Karviná, Chotěboř, BiGy Brno, Teplice) skupinu let 50 škol v ČR do našich hromadně organizovaných akcí e. zapojení těch, jejichž práva jsou porušována nebo jichž se dotýkají (rightsholders), HRE 1 V rámci HRE při naší činnosti proaktivně usilujeme o aktivní Aktivní zapojení min. 22 osob, jejichž práva jsou porušována nebo jihcž se dotýkají 26 rightsholderů v pozici živých knížek se zatím aktivně zapojilo (=min. 1x se zúčastnili živé knihovny ve šk. roce participaci i těch, kterých lidská práva jsou porušována (rightsholders) v rámci projektu Fair Play v rolích tzv. živých knih a externích odbroníků ). (rightsholders). A to jak v rámci vzdělávacího procesu (zapojení v roli žáků, studentů, živých knih, aktivistů, lektorů), tak i v oblasti plánování a realizace akcí na podporu LP a vzdělávacích programů, zapojení do existujících struktur aktivistických, zaměstnaneckých, členské základny a struktur řízení AI ČR.

4 HRE 1 V rámci HRE při naší činnosti proaktivně usilujeme o aktivní participaci i těch, kterých lidská práva jsou porušována (rightsholders). A to jak v rámci vzdělávacího procesu (zapojení Interaktivní vzdělávací programy uskutečněny s min. 40 dětmi, jejichž práva jsou porušována Uskutečnili jsme programy pro nízkoprahová centra z Brna, Vyškova, Prahy, která jsou navštevována hojně v roli žáků, studentů, živých knih, aktivistů, lektorů), tak i v oblasti plánování a realizace akcí na podporu LP a vzdělávacích programů, zapojení do existujících struktur aktivistických, zaměstnaneckých, členské základny a struktur řízení AI ČR. nebo jichž se dotýkají (s tzv. rightsholdříky). romskými a znevýhodněnými dětmi. Pracovali jsme se třídou na téměř čistě "romské" škole v Brně. Vedli jsme workshop pro smíšené třídy v Praze a v Dolním Podluží. Další skupiny (LGBT, cizinci ve třídách atd.) samozřejmě též přítomny. Přesná čísla z pochopitelnách důvodů nesbíráme (ani u Romů ani jinde). Tento indikátor vypadá moc fajn, ale je hrozný. Vím o čem mluvím, sám jsem ho asi psal:) Odhad: 40 bylo splněno v pohodě. AKT 2 Tibeťané a jejich zastupující organizace hrají čím dál tím větší Organizace Lungta se podílí na organizaci a vystoupí na akci Den Tibetu roli v plánování a provedení aktivit kolem Dne Tibetu Splněno AKT 3 ADV 4 Zástupci a aktivisté Romské komunity jsou zapojeni do všech Romští aktivisté se podílí na vhodných aktivitách Amnesty skupin, např Romský týden Romští aktivisté (Magdaléna Karvayová, Jozef Miker) zapojení do akcí Romského týdne aktivit týkajících se Romské problematiky Zástupci a aktivisté Romské komunity jsou zapojeni do všech Zástupci a aktivisté Romské komunity se podílí na rozšíření Amnesty zprávy o diskriminaci ve Podílí se na aktivitách k tématu (debaty). aktivit týkajících se Romské problematiky školách f. rozvoj spolupráce s místními organizacemi za účelem zvýšení dopadu v důležitých lidsko-právních tématech v ČR. V rámci HRE při naši činnosti proaktivně usilujeme o aktivní Zahájená nebo rozvinutá spolupráci v oblasti HRE s min. 5 organizacemi zabývajícími se právy IQ Roma Servis spolupráci s organizacemi zabývajícími se vzdělávání a zájmy a zájmy tzv. rightsholderů na celoreplublikové úrovni či v našich prioritních regionech (Sever Romea menšin a rightsholderů v ČR a o její rozvoj. Čech, Brno, Praha, Severní Morava). ČvT - pobočka Ústí nad Labem Muzeum Romské Kultury HRE 1 Romodrom spolek Charlie (LGBT) Proud (LGBT) Konexe Poradna Barevné soužití a další. ADV 2 Rozvoj spolupráce s místními OOS při boji proti diskriminaci ve vzdělávání S místními OOS na organizaci semináře na půdě PS PČR Plánuje se na podzim Pravidelné sdílení informací a plánování advokační strategie s českými OOS Výstupy AI předem konzultovány s českými OOS pro zajištění sjednocení postojů Realizováno. Koordinovaný postup s převážně oddělenými výstupy. AKT 3 budování povědomí o práci AI a dílčích tématech na veřejných akcích prezentace kampaní a aktivit na 10 hudebních festivalech; prezentace činnosti a témat AI na 10 festivalů (100%), 9 partnerských/spříznených akcí (90%), lidí se zúčastnilo aktivistických akcí AI (740%) - 10 spřízněných akcích v průběhu roku; 1000 lidí ročně se zúčastní happeningu nebo jiné z toho Maraton aktivistické akce organizované Amnesty International

5 Strategické směřování Růst Za posledních deset let prošla organizace dynamickým růstem v oblasti finančních prostředků i členů. Domníváme se, že země jako je Česká republika, by měla spíše přispívat svými prostředky k rozvoji mezinárodního hnutí, než z něho čerpat. Proto je pro nás finanční nezávislost a s ní spojená potřeba dalšího růstu naprostou prioritou. Samozřejmou součástí růstu AI ČR je zvyšování počtu našich aktivistů, stejně jako větší participace členů a aktivistů na práci AI ČR. Zaměříme se na: g. růst, rozvoj a diverzifikaci finančních zdrojů, AKT, FR 1 Vytváření příležitostí pro fundraising navázaný na akce a kampaňové aktivity. Zisk Kč ročně v přímé návaznosti na akce/kampaňové aktivity ,- Product Tibet/Znamka or Lead source: Conference, Event, Cultural Event, Microsite, UA FR 2 Získat 900 nových členů přes integrovaný UA kanál. Získání 300 nových členů a členek. 166 Lead Source: UA, Web, Webform FR 3 Rozšířit portfolio FR kanálů o 5 korporátních a 10 velkých Získání 3 velkých donorů. 5 donorů. Total 2014 donation > FR 4 Výnosy z programu Art for Amnesty budou tvořit 5% z ročního 2% pro rok % ( ,- z ,-) rozpočtu. FR 5 Získat 3 granty na projekty mimo HRE. Získán minimálně 1 grant. Žádný grant na projekty mimo HRE; Jeden (NROS) na projekty HRE h. postupné směřování k finanční nezávislosti na Mezinárodním sekretariátu do roku 2018, FR 1 Snížit podporu z IS (RAM grant) do konce strategického období Snížit podporu na Kč ,- na 0 Kč. FR 2 Zvýšit průměrný měsíční příjem z vlastních zdrojů na Zvýšit na Kč ,- Kč. FR 3 Zvýšit podíl režijních nákladů krytých grantovými zdroji na Zvýšit na Kč. NROS Fairplay = Kč/rok. ADM 5 Zefektivnit použití nákladů přes rozšířenou síť dobrovolníků a Tvorba a rozšíření týmu dobrovolníků a stážistů na 1,0 FTE. K cca 1,2 v oblastech ADV, KAM, AKT a KOM. Přesné měření se hůře provádí kvůli fluktuaci a měnícím se stážistů, na 3,0 FTE. pracovním možnostem stážistů. i. zvyšování počtu sympatizantů, aktivistů a možností jejich zapojení, AKT 1 Vytvoření stabilní mikro-aktivistické sítě (sítě lidí, kteří bez zvláštního statusu podporují naše aktivity). 50 skupin nebo individuálních aktivistů opakovaně zapojených do našich offline aktivit na podporu lidských práv v různých regionech; 3000 lidí stabilně zapojených do našich online aktivit na podporu lidských práv. AKT 2 Systematická podpora aktivismu na školách a pro cílovou Studující alespoň 5 škol zapojených do Fair Play projektu vyvíjí samostatnou aktivitu; zapojení skupinu let. 50 škol v ČR do našich hromadně organizovaných akcí. 25 aktivistů zapojených na festivalech, 11 aktivních místních skupin vykazujících činnost, stabilně zapojených lidí na UA 50 škol zapojených, 7 škol z FairPlay AKT 3 Budování povědomí o práci AI a dílčích tématech na veřejných Prezentace kampaní a aktivit na 10 hudebních festivalech; prezentace činnosti a témat AI na akcích. 10 spřízněných akcích v průběhu roku; 1000 lidí ročně se zúčastní happeningu nebo jiné aktivistické akce organizované Amnesty International. 11 festivalů (110%), 7 partnerských/spříznených akcí (70%), 1100 lidí se zúčastnilo aktivistických akcí AI (110%)

6 HRE 4 Oddělení HRE se ve spolupráci s odd. AKT a místními V roce 2014 zorganizjeme min. 10 tzv. aktivizačních workshopů AKCE, jejichž cílem je Zorganizovali jsme 9 tzv. aktivizačních workshopů. skupinami výrazně zaměřuje na růst aktivistů a sympatizantů z podpora akcí škol na podporu lidských práv. řad studentů a studentek SŠ (i ZŠ), aktivně jejich snahy podporuje a pracuje s nimi na systematické bázi. j. zvyšování podílu finančních prostředků určených na výkonnou lidskoprávní činnost, 1 Bude vycházet z aktivit v oblastech g., h., a i. k. rozšiřování členské základny a péči o stávající členy, FR 1 Změna formy programu F2F k vyšší efektivitě získávání nových Předělat existující F2F program tak, aby náklad na získání 1 nového člena klesl o 25%. Klesl o 67% (direct costs, no indirect) podporujících. FR 2 Pečovat o stávající členy tak, aby tzv attrition klesl o 5% z Pokles v daném roce minimálně o 2%. 17% benchmarku 17% z 2013 na 12%. l. přizpůsobení české sekce AI, aby odrážela rozmanitost české společnosti, AKT, HRE Aktivní zapojení menšin do AI ČR a zejména Romského Otevření, nabídnutí místa stážisty/ky pro člena/ku romské komunity; finanční podpora akcím HRE: zapojení paní Surmajové do týmu HRE jako zaměstnankyně AI ČR. obyvatelstva a LGBT+ lidí, jako nejvíc ohrožených menšin skupin, které se týkají tématuromské menšiny, LGBT+. ADV: zapojení Jana Baláže do týmu odborníků společnosti. GOV 1 Členkami volených orgánů AI ČR jsou minimálně 3 ženy. Ve volebním období období 2014/2015 je členkou Správní i Dozorčí rady vždy minimálně 1 SR - 1 ze 4, DR - 2 ze 3 žena. GOV 2 Práce na systémových opatřeních podporujících rozmanitost společnosti a AI ČR m. vyšší zapojení našich členů a aktivistů do procesů interní demokracie, Předložení rezoluce o gendrově senzitivním jazyce v AI ČR správní radou k Valné hromadě Předložena rezoluce na valné hromadě neschválena. Workshop zatím neuskutečněn. 2014; Seminář/workshop pro volené orgány, kancelář, členy a členky od NNO (či odbornic/odborníků) zabývající se podporou rozmanitosti a genderu. GOV 1 Souhrnná roční účast členek a členů na zasedání Správní rady je 20 osob. Provedení průzkumu v členské a aktivistické základně jako podklad pro možnou změnu náplně konzultačních témat SR pro zvýšení zájmu na účasti práce volených orgánů. V roce 2014 účast minimálně 10 členek, členů. GOV 3 Správní rada pořádá pravidelná konzultační setkání se Proběhne minimálně 1 setkání k návrhu nové mezinárodní strategie AI na léta členskou a aktivistickou základnou k hlavním tématům AI, s minimální roční souhrnnou účastí 20 členek/členů. Průzkum neproveden. Konzultace hlavních globálních témat - příprava politiky dekriminalizace pracovnic/ků v sexbyznyse, nová globální strategie AI Za rok 2014 účast 12 členů, členek na zasedáních Správní rady. Setkání k mezinárodní strategii 4.10., setkání k politice dekriminalizace pracovníků/ic v sexbyznyse, workshop a diskuze ke koncepci aktivismu. Celková účast do 20 členů, členek (někteří, některé účast na více setkání). AKT, GOV 5 Vytvoření vzdělávacího/rozvojového setkání pro vedení Realizace minimálně 1 setkání v roce k tématu nad rámec běžného rozvoje aktivismu a Správní rada se zúčastnila přípravy a realizace části programu listopadového setkání aktivismu v Brně. Výstupem organizace, koordinátorky a koordinátory skupin a hlavních realizací kampaní, skrze zástupce volených orgánů (zejména Správní rady) přenesení témat plán změn v oblasti aktivismu, kampaňového zapojení a komunikace skupin. aktivistů/aktivistek na téma vedení lidí a týmu, plánování a ohledně směřování hnutí k (rozhodující) členské základně. realizaci akcí a leadershipu a osobního rozvoje. n. zvýšení povědomí o AI a naší činnosti ve spolupráci se sdělovacími prostředky, akademiky a dalšími odborníky. KOM 3 Kontrolovaný obchod se zbraněmi AI ČR je hlavním relevantním partnerem na české scéně v souvislosti s problematikou. 4-5 vystoupení odborníka AI ČR na konferenci/přednášce/v médiích. Mučicí nástroje komentář MFD, výroční zpráva MPO ČT, ČRo rozhovor, ratifikace ATT komentář LN, kampaňový koordinátor na akci organizace Nesehnutí ADV 4 Zvýšení prestiže, udržení vlivu, navázání a udržování kontaktů s novou vládou. Změna postoje - Pozitivní postoj ČR k lidskoprávní politice EU. Nelze jednoznačně hodnotit.

7 ADV 4 Zvýšení prestiže, udržení vlivu, navázání a udržování kontaktů s novou vládou. AI je oslovována především ze strany MLP a jsou jí poskytovány neveřejné informace o Ano. lidskoprávní legislativě. MZV hájí ochranu LP před korporacemi a Hradem. Ano i ne, MZV někdy ustupuje, pro nápravu vlastního obrazu pak pořádá kompenzační diplomatické akce. ADV, KAM, AKT 7 Budou fungovat programy stáží se 3 vzdělávacími institucemi. V roce 2014 bude navázána spolupráce alespoň s jednou vzdělávací institucí v oblasti Funguje spolupráce s Anglo-American University, CIIEE programem i s VŠE. poskytování odborných stáží.

8 Strategické směřování Optimalizace výkonu/odbornost a hodnocení I když je myšlenka AI postavena na dobrovolném zapojení každého jedince na zlepšování stavu lidských práv, odbornost a kvalitní výkon zaměstnanců AI ČR je naprosto nezbytným předpokladem pro dobrou práci AI ČR. Vysoká úroveň kanceláře AI ČR je zákonitě podmíněna hodnocením efektivity její práce. Z těchto důvodů budeme usilovat o: o. budování, rozvoj a udržení vysoké odborné úrovně kanceláře a volených orgánů, Do 2016 určit % každoročního rozpočtu, které bude věnováno Vytvoření přehledu kompetencí a potřeb rovzoje kanceláře vzhledem ke strategickému plánu Rozvoj zaměstnanců, zaměstnankyň naplňovám v rámci ročních osobních cílů. ADM 1 rozvojem a udržení odborné úrovně kanceláře a volených orgánů. AI ČR a pravidelného evaluačního nástroje. GOV 2 ADV 3 Tvorba rozvojového plánu pro volené orgány. Vytvořen přehled kompetencí členek a členů volených orgánů pro jejich rozvoj a pro potřeby vyhledávání a rozvoj potenciálních nových kandidujících. Rozšíření profesionálního externího advokačního týmu z 1 na 3 Rozšíření týmu z 1 na 2 odborníky. odborníky. Kompetenční model vytvořen v Q pro VH Ano, Michal Mochťak (zbraně) a Jiří Suchánek (Čína). p. vyhodnocování dopadu naší práce a využívání těchto závěrů k zlepšování její efektivity a hospodárnosti, V AI ČR existuje tzv "kultura dopadu" v AI ČR. Vedoucí oddělení jsou vyškolení v metodice Theory of Change a v měření dopadu. Správní Vedoucí oddělení proškoleni a metodika ToC je využívána při plánování hlavních kampaní. Správní rada bude KAM, AKT, rada je proškolena v základních principech fungování TOC. proškolena v 1H ADV, HRE, 1 TOC a měření dopadu jsou použity při sestavení operačního plánu a vhodných projektů. HRE: ve školním roce jsme hodnotili dopad vzdělávací činnosti AI ČR. Závěry byly použity v plánování GOV projektů HRE. Oddělení HRE používá systém hodnocení dopadu a měření V roce 2014 bude vytvořeno závěrečné hodnocení vzdělávacích aktivit AI ČR v rámci projektu Závěrečná hodnotící zpráva vzdělávacích aktivit za školení rok hotova a zvěřejněna. HRE 2 efektivity své činnosti a dle něj dále plánuje a rozvíjí své Fair Play za první ročník projektu ve školním roce 2013/2014. Závěry byly zpracovány do zvýšení efektivity a dopadu realizace HRE ve školením roce vzdělávací aktivity. Vytvořit sadu nástrojů k řízení financí a integraci LP a FR práce. Vytvořit a implementovat nástroj na měření času zaměstnanců kanceláře na projektech. Vytvořen, implementován a použit. IT/WEB 3

9 Strategické směřování Práce v rámci mezinárodního hnutí Česká pobočka AI si je vědoma důležitosti zapojení do mezinárodního hnutí, které pouze prostřednictvím společné práce může dosáhnout zlepšení stavu lidských práv v globálním měřítku. Spolupráce s mezinárodním hnutím je pro nás zdrojem inspirace a nových znalostí. Díky úspěšnému rozvoji české pobočky již můžeme také sdílet naše nabyté znalosti s ostatními pobočkami AI v regionu střední Evropy. Ve vztahu k mezinárodnímu hnutí budeme: q. vycházet z priorit mezinárodního hnutí, tak jak jsou definovány v mezinárodním strategickém plánu, 1 Kryté zejména v oblasti Ochrana lidských práv. r. posilovat naší působnost a roli ve střední Evropě, AKT 1 AKT, ADV, KOM 2 HRE 3 HRE 4 IT/WEB 5 GOV 6 Reprezentovat zájmy evropské sekce střední velikosti v rámci různých mezinárodních platforem. Aktivně se podílet na mezinárodních projektech pro zefektivnění práce Amnesty International v oblasti aktivismu v rámci Global Group on Activism. Aktivně participovat na hlavních evropských projektech a Podpora plánování a realizace aktivit v rámci projektů zaměřených na migraci (When You kampaních. Don t Exist) a svobodu projevu/spravedlivý proces (Trial Observation in Turkey) a LGBT (Prides). Přenos a sdílení know-how v rámci pokračujícího vzdělávacího V roce 2014 dojde k rozšíření všech klíčových aktivit projektu Fair Play - študenti za projektu Fair Play rozšířeného na území dnešního Slovenska rovnoprávnosť do min. 2 žup Slovenské republiky. (mezinárodní multiplikace). Aktivní participace v rámci Global Group on Activism (projekt Strategie aktivismu - součást týmu; projekt Write4Rights - vedení projektu) + konzultace Školení sekcí Ukrajina, Rusko, Moldávie "Jak dělat lépe akce" - září Účást na setkání pracovní skupiny k evropské GTP Mediální výstupy v televizi, realizace advokační kampaně a organizace happeningových aktivit (Náplavka, Run for Syria, 5 petic) k evropské kampani na téma migrace When you don't exist. Účast Communications Officer na procesech v Turecku. Projekt FAIR PLAY byl úspěšně rozšířen do Bratislavského a Banskobystrického regionu (župy). Přenos a sdílení know-how v rámci pokračujícího vzdělávacího V roce 2014 zorganizujeme min. 1 intenzivní školení pro AI SK, včetně jejich lektorů a lektorek Splněno (školení a tréningy proběhly v Praze, Bratislavě, Brně a Bánská Štiavnici). projektu Fair Play rozšířeného na území dnešního Slovenska v oblastech: (mezinárodní multiplikace). a) plánovaní a realizace vzdělávacích aktivit b) zaučení místního národního koordinátora projektu Fair Play pro Slovač c) sdílení zkušeností z facilitace vzdělávacích programů d) lektorské dovednosti a jejich rozvoj Rozšířit a implementovat vyvinuté know-how v AI Implementovat nástroje v min 3 sekcích. Marathon Builder, CRM a weby implementovány v AI HU, AI SK, AI UA, AI MO, AI PL. sekcích. Spolupráce z pozice vedení organizace s ostatními sekcemi a strukturami v regionu střední a východní Evropy Pro VH 2015 zvážení a konzultace vytvoření rezoluce o "podpoře regionu" pro ICM 2015 Z pozice ředitele sekce zastupující CEE v týmu pro GTP v prostoru ECA. Rezoluce na VH 2015 nebude předložena - využití jiných kanálů na lobbiyng tématu nutnosti strategie pro region CEE (požadavek a nabídka spolupráce na vytvoření regionální strategie předložena na CA-DF v s podporou všech regionálních sekcí a struktur). s. spolupracovat s mezinárodním hnutím na zvýšení dopadu naší práce a sdílení toho, co jsme se sami naučili v oblastech strategického a operativního řízení organizace a v lidsko-právních oblastech. Spolupráce s IS v realizaci nového výzkumu o přístupu Pravidelná komunikace a konzultace s IS (cca. každé 2 týdny), poskytování odborné podpory a Uskutečněno, podpora výzkumu od dubna romských dětí ke vzdělávání v ČR (Již uvedeno v sekci "Ochrana zázemí pro IS. LP"). Odstranění nepřesností ve výstupech AI či nerealistických požadavků. Aktivní diskuze s IS o požadavcích AI plynoucích z výzkumu. ADV 1 Výstupy AI předem konzultovány s českými OOS pro zajištění sjednocení postojů. Ano, zčásti (výstupy neměly na konci 2014 finální podobu) Výstupem je kvalitní a užitečná zpráva o přístupu romských dětí ke vzdělání v ČR. Vydání zprávy posunuto na duben FR 2 AI ČR se stane integrální součástí digitálního inovačního centra Spolupracovat s Chrisem Holmem a Nickem Allenem o podobě a fungování takového centra. hnutí. Podán projekt k IS - v 3/2015 zatím bez rozhodnutí, tvorba vlastních aplikací a prodej do hnutí.

10 GOV 3 HRE 4 Spolupráce s ostatními sekcemi a strukturami v regionu z pozice Správní rady Rozšíření a zkvalitnění spolupráce a mezinárodní výměny v oblasti efektivního lidskoprávního vzdělávání v rámci Evropy. Dlouhodobá spolupráce min. s 1 sekcí/strukturou AI v našem regionu v oblasti řízení Dlouhodobá průběžná spolupráce se Správní radou AI SK - sdílení dokumentů pro řízení organizace, sdílení a organizace z pozice Správní rady a v dlouhodobém rozvoji organizace. Minimálně 1 v roce konzultace stanovisek pro globální a regionální témata, apod. Účast na VH 2014 AI SK, setkání Nordic+, meetingu účast minimálně 1 člena či členky Správní rady na mezinárodní akci či meetingu AI. evropských sekcí a CA-DF. V roce 2014 dojde min. ke 2 mezinárodním výměnám mezi Amnesty ČR a Amnesty Slovinsko Uskutečnila se jedna mezinárodního výměna v květnu (Lublaň). V září se uskutečnily pouze konzultace v rámci za účelem zkvalitnění dopadu naší činnosti v oblasti HRE týkající se diskriminace a především školení projektů EEJ (též v Lublani). Druhá mezinárodní výměna byla kvůli zářijovému školení posunuta na rok Romů a sdílení našich zkušeností v rámci vzdělávacích projektů EEJ

11 Použité zkratky ADV ADV AKT FR GOV HRE KAM KOM Administrativa a řízení kanceláře Advokační činnost Aktivismus Fundraising Interní demokracie Vzdělávání k lidským právům Kampaně Komunikace AI Amnesty International MLP Ministerstvo pro lidská práva a rovné příležitosti AI ČR Amnesty International Česká republika MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Česká republika MS Mistovství světa ČSI Český statistický úřad MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy ČT Česká televize MZV Ministerstvo zahraničních věcí EIO Evropská kancelář AI NGO Nevládní a nezisková organizace ESCR Ekonomická, sociální a kulturní práva NNO Nevládní a nezisková organizace EU Evropská unie OH Olympijské hry F2F Forma fundraisingu, získávání podporujících na ulici OOS Organizace občanské společnosti (NNO) FTE Poměr k zaměstnání na plný úvazek OP3 AI Mezinárodní operační plán AI platný IaR Individuals at Risk / Lidé v ohrožení PS PČR Poslaneská sněmovna Parlamentu České republiky ICM Mezinárodní valná hromada AI RVP ZV Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání IS Mezinárodní sekretariát AI ŠZ Školský zákon LMP Lehké mentální postižení TOC Teoreie změny LP Lidská práva UA Urgentní apel MBMR Kampaň My body, my rigths UN CESCR Komise OSN pro ekonomická, sociální a kulturní práva

Definované oblasti podpory FNNO

Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Definované oblasti podpory FNNO Prioritní oblast I. Lidská práva a tzv. klíčové oblasti podpory 1a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus 1b) Genderová rovnost 1c)

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová

Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení rovných příležitostí žen a mužů Radan Šafařík, Lucia Zachariášová Projekt CZ 13 Domácí násilí a genderově podmíněné násilí / Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a soukromého života Ministerstvo práce a sociálních věcí Oddělení

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov:

Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: Návrh změny stanov. Praha, 25.března 2013 Koordinační výbor Amnesty International, o.s. předkládá Valné hromadě ke schválení tyto změny stanov: V čl. 1 písmeno a) se věta v závorce mění na "(dále jen sdružení

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci

Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014. České fórum pro rozvojovou spolupráci Výsledky sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS 2014 České fórum pro rozvojovou spolupráci 1 Třetího sebehodnocení dle Kodexu efektivnosti FoRS se zúčastnilo 24 členů a pozorovatelů FoRS (tj. cca 45

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 24. 6. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Snímka 1 www.migration4media.net. Snímka 2. Snímka 3 PROGRAM MIGRACE ČLOVĚK V TÍSNI. aktivity Člověka v tísni. Program migrace PROČ?

Snímka 1 www.migration4media.net. Snímka 2. Snímka 3 PROGRAM MIGRACE ČLOVĚK V TÍSNI. aktivity Člověka v tísni. Program migrace PROČ? Snímka 1 www.migration4media.net PROGRAM MIGRACE ČLOVĚK V TÍSNI Migration Awareness Programme Poeple in Need Fórum integrácie platforma pre otvorený dialóg o migrácii a integrácii cudzincov 1. října 2013

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

REHABILITACE - AKTIVACE PRÁCE. EQUAL/2/52CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038 Příjemce: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. o setkání transnational steering group o workshopy o komunikace mezi partnery o proces rozhodování - rozhovory - monitorovací zprávy Hodnocené aktivity: Setkání Transnational Steering Group, 20. 21. 2006,

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s. Výroční zpráva 2014

Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s. Výroční zpráva 2014 Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s. Výroční zpráva 2014 OBSAH Informace o občanském sdružení AMIGA Projekty AMIGA realizované v roce 2014 Komunitní a aktivizační aktivity Dobrovolníci Finanční

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

BLF na valné hromadě CSR Europe

BLF na valné hromadě CSR Europe BLF na valné hromadě CSR Europe Byli jsme součástí celoevropského setkání organizace CSR Europe, které se uskutečnilo ve dnech 16. - 18. dubna v bruselském sídle CSR Europe. V rámci valné hromady CSR Europe

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 PRAHA 2004 OBSAH: I. Základní údaje II. Slovo úvodem III. Projekt UNDP IV. Školicí akce v r. 2003 V. Další podpora rozvojové

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra České Budějovice na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Komunikační priority a cílové skupiny... 4

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace

Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení. Zpráva o činnosti Asociace Asociace pracovníků intervenčních center ČR, občanské sdružení Zpráva o činnosti Asociace 2008 2010 Úkoly APIC na rok 2008 2010 dané valnou hromadou APIC konanou dne 22. 10. 2008 1. SW pro IC V průběhu

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Výroční zpráva Inclusio o.p.s. 2013

Výroční zpráva Inclusio o.p.s. 2013 Výroční zpráva Inclusio o.p.s. 2013 O nás: Inclusio o.p.s. Vize Chceme, aby naše nezisková společnost byla společností i donory vnímána jako solidní, spolehlivý partner s transparentním hospodařením, dodržující

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Mgr. Marek Plch 1 Obsah Úvod... 2 Analýza současného stavu... 2 SWOT analýza... 2 Výchozí stav... 3 Hlavní koncepční záměry v jednotlivých oblastech... 3 Oblast

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Firma: Kategorie: Autoři projektu Společnost bez hranic Foxconn CZ s.r.o. 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002

Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 Tesaříkova 1027/2, Praha 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 PRAHA 2003 OBSAH: I. Základní údaje II. III. Slovo úvodem Projekt UNDP IV. Školicí akce v r. 2002 V. Další podpora rozvojové

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Závazek, spolupráce a kompromis

Závazek, spolupráce a kompromis Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Závazek, spolupráce a kompromis Aneb jak vznikla úmluva o právech osob se zdravotním postižením Camille Latimier Praha, 17.3.2012

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Smlouva o dvouleté spolupráci

Smlouva o dvouleté spolupráci Smlouva o dvouleté spolupráci mezi Ministerstvem České republiky a Regionálním úřadem pro Evropu Světové zdravotnické organizace 2004/2005 Podepsali: Za Ministerstvo Podpis Jméno Datum Funkce: Ministr

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC

Nárůst počtu vyšetření klientů s mentálním postižením v SPC Speciálně pedagogické centrum Školské poradenské zařízení fungující jako součást školy je svou činností zaměřeno na dva druhy postižení. Věnuje se dětem, žákům a studentům s vadami řeči a dětem, žákům

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky

LIDSKÁ PRÁVA. historické mezníky LIDSKÁ PRÁVA historické mezníky Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze

Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze Národní akční plán inkluzívního vzdělávání - přípravná fáze Základním cílem předkládaného materiálu je zvýšit míru inkluzívního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému 1. Konečným cílem je pak působit

Více