STRATEGIE AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA Strategické směřování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGIE AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA 2014-2016 Strategické směřování"

Transkript

1 STRATEGIE AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ REPUBLIKA Strategické směřování Ochrana lidských práv AI ČR chce navazovat na dosavadní práci na poli lidských práv a chce nadále pokračovat ve svých dlouhodobých kampaních směřovaných do zahraničí. Oproti současnému stavu se chceme více zaměřit na práci v České republice a to s vědomím zachování větší části kampaní věnujících se porušování lidských práv mimo ČR. Jedním z klíčových nástrojů, jimiž zlepšíme stav lidských práv přímo v ČR, je vzdělávání k lidským právům. V oblasti ochrany lidských práv budeme usilovat o: a. obranu lidských práv na celém světě formou kampaní zaměřených do zahraničí, KAM 1 KAM 2 KAM 3 Zapojení do 3 prioritních kampani OP3 AI (celosvětové): 1) IaR (vězni svědomí) 2) My Body, My Rights (sexuální a reprodukční práva), 3) Stop Torture (mučení) Zapojení do 2 prioritních kampaní OP3 AI (regionální): 1) S.O.S. Europe (uprchlíci), 2) Freedom of Expression (Rusko) Vedení 1 lokálně relevantní prioritní kampaně v OP3 AI: Zbraně pod kontrolou 1) IaR: - léto - další skupina vězňů v rámci kampaně 3 minuty stačí - 20% nárůst podpisů pro 3 minuty stačí oproti 2013 ( ) - 20% nárůst podpisů pod Maraton psaní dopisů ( ) - 3 nové tváře VIP jako patroni vězňů 2) MBMR - mikrokampaň (menší rozsah) - mikrostránka s informacemi o tématu dle podkladů IS (3000 návštěvníků) - 3 případy z celosvětových součástí urgentních apelů (každý 1500 podpisů) - 1x tisková zpráva 3) Stop Torture - mikrokampaň (menší rozsah) - mikrostránka s informacemi o tématu dle podkladů IS (3000 návštěvníků) - 3 případy z celosvětových součástí urgentních apelů (každý 1500 podpisů) - 1x tisková zpráva IaR: - další skupina 3 minuty stačí - celkem podpisů - pokles z důvodu vydávání Urgentních apelů - Maraton psaní dopisů - 13 případů, 144 akcí v 67 městech (zvýšení počtu akcí o 100% oproti 2013) dopisů online - Měřitelné změny u 4 případů (Liou Ping, J. J. Solstad, Jerryme Core, Bhopal community) MBMR: - mikrostránka - ANO - 1 případ - celosvětová petice podpisů - další 3 případy k tématu v rámci UA (Nigérie, Afghánistán, Egypt) podpisů - účast na 15 festivalech jako hlavní téma - TZ - ANO Stop Torture - mikrostránka - ANO - 5 případů v rámci UA podpisů - hlavní téma F2F kamapně na ulicích (léto) - TZ - ANO, 2x Změny: Moses Agatugba poslal děkovný dopis AI 1) S.O.S. Europe S.O.S. - petice 1000 podpisů, aktivistická akce - flashmob, mikrostránka návštěvníků, mediální - 1 x petice za přjetí uprchlíků ze Sýrie podpisů práce - 2x flashmob lidí + performance centrum Prahy 2) Freedom of Expression - Rusko - 2 další petice (Buharsko, Španělsko) podpisů - mikrokampaň "Není to jen o sportu" - OH 2014 Soči - petice (2000 podpisů), aktivistická akce, - Poslanec Vácha apeloval na přijetí na náš popud, mediální práce (výstupy v ČT, články na hlavních novinách a serverech) - Reakce ministra vnitra ČR - ČR přijem pouze 70 lidí - kampan dle EIO - šikana NGO s - petice (1000 podpisů), mikrostránka (3000 návštěvníků), Freedom of expression - Rusko mediální práce - mikrostránka - ANO - petice Soči - Vitiško podpisů - ČT live, široký monitoring - účast v debatě (PF UK), interní debata s aktivisty - šikana NGO s - říjen flashmob "Kuchyňský protest" + týden akcí - 76 fotopetic - mikrostránka, široký mediální záběr (TV, rádio, noviny) Zbraně pod kontrolou - petice (2500 podpisů), mikrostránka (5000 návštěvníků), Zbraně - mikrostránka (HAVAS) + nové články podpisů - Licenční správa - 2x ročně vydání zprávy - SUCCES

2 KAM 4 Zapojení do Crisis Response formou pravidelných urgentních Urgentní apely apelů - celkem 25 akcí ročně (1x14 dní) - pokud přijde akce popsaná v bodu 2, pak apel v daném termínu padá - průměrný počet podpisů 1000/akce, - nárůst odběratelů výzev o 30% (z 4600 na 5980) - pravidelné update k případům (vyjde, když máme od IS) UA - Vydáno celkem 18 UA mimo další témata v tomto dokumentu - celkem podpisů od lidí = ca 2596 podpisů/výzva - počet pravidelných odběratelů výzev se rapidně zvýšil na (!!!) - na počátku roku 2014 šlo o 4500 lidí - update vycházejí pravidelně - pozitivní změna zaznamenána u 30% případů AKT 5 Vytvoření stabilní mikro-aktivistické sítě (sítě lidí, kteří bez zvláštního statusu podporují naše aktivity) - 50 skupin nebo individuálních aktivistů opakovaně zapojených do našich offline aktivit na 30 dobrovolníků zapojených opakovaně na akcích, 144 aktivistů a skupin organizujících Maraton (z toho 40 podporu lidských práv v různých regionech; lidí stabilně zapojených do našich online opakovaně), 10 fungujících místních skupin s pravidelnými aktivitami, lidí pravidelně odebírajících online aktivit na podporu lidských práv akce b. prosazování a obranu lidských práv osob žijících v České republice tak, aby byla odstraněna systémová diskriminace, Rovný přístup vzdělávání Romů pomocí individuálního přístupu k médiím změnit pojetí tématu ze senzacechtivého 2-3 přednášky pro studující v rámci projektu Fair play (mediální stereotypizace menšin), 2-3 specializované web články pro studující, členky a členy AI ČR, 5 one to one meetingů s pečlivě přednášky TBD školní rok 2014/2015, 2 články pro studenty a členy (anketa, průzkum), 2 řízené mediální výstupy (Aktuálně, ČT) na základě 1 to 1 meetingů KOM 1 informování o diskriminaci k analytičtějšímu a zasvěcenějšímu zprostředkování faktů vybranými novináři a novinářkami reportování o problematice 3-5 výstupů ADV 2 Počet romských dětí vystavených diskriminaci ve vzdělání se snižuje o 50% Účast na zasedáních Stálého fóra NNO při MŠMT Schůzky s klíčovými rozhodovateli MŠMT (3x/rok) První snížení je dokumentováno ČSI Účast na Kulatých stolech MŠMT o speciálním vzdělávání, schůzky s klíčovými rozhodovateli (min. 3), účast na pracovních skupinách v rámci Ministerstva pro lidská práva, jednání se zástupci Rady vlády pro romské záležitosti. ČŠI pokračovala v monitorování počtu romských žáků, kteří se vzdělávají podle Přílohy pro LMP a výsledné hodnoty poukazují na mírné snížení. ADV 3 ADV 4 Snížení počtu romských dětí vzdělávajících se podle Schůzky s min. 3 vlivnými poslanci školského výboru PS PČR s účelem přimět je k podpoře redukovaných osnov (podle Přílohy RVP ZV upravující účinných opatření (zejména novela ŠZ) vzdělávání žáků s LMP) Přijetí opatření na podporu individuální integrace dětí se Pravidelná komunikace a konzultace s IS; speciálními vzdělávacími potřebami (schválení progresivní Odstranění nepřesností ve výstupech AI či nerealistických požadavků novely školského zákona) Místo osobních schůzek se AI ČR zúčastňovala a vystupovala na zasedáních školského a sociálního výboru PSP ČR na podporu konkrétních ustanovení novely školského zákona, které by poskytly legislativní záruky proti diskriminačnímu zařazování romských dětí do pratických tříd a škol. Individuální lobbing byl zajištěn partnerskými organizacemi. Pravidelná komunikace a konzultace s IS, aktivní účast na výkumných misích, spolupráce na organizaci a přípravě misí, rozesílání žádostí o poskytnutí informací o romských žácích na školy (cca. 50) a následná komunikace se školami. ADV 5 HRE 6 Spolupráce s IS v realizaci nového výzkumu o přístupu Kvalitní a užitečná zpráva o přístupu romských dětí ke vzdělání v ČR Publikace zprávy se posouvá na 2015 romských dětí ke vzdělávání v ČR Studenti a žáci (včetně těch romských) a děti v Minimálně 70 procent mladých účastníků projektu Fair Play získá nové znalosti v oblasti 61% mladých účastníků projektu FAIR PLAY. nízkoprahových zařízeních jsou vzděláváni v oblasti lidkých lidksých práv. práv a používají nabyté znalosti, dovednosti a postoje k V rámci projektu Fair Play se uskuteční na minimálně 50% zapojených škol akce na podporu 78% škol FAIR PLAY se zapojilo do akce na podporu lidských práv. zapojení se do vlastních akcí na podporu lidských práv u nás i lidských práv, do které se zapojí, nebo kterou zorganizují studnenti nebo žáci. ve světě. c. práci na lidsko-právních tématech, která považují naši členové, kancelář AI ČR a česká společnost za důležitá, Kampaně reagující okamžitě na aktuální problémy ve světě s relevancí k ČR: 1) Neočekávané (např. Ukrajina - Majdan) 1 a 2) Celkem minimálně 4 mikrokampaně či kampaně (rozsah dán akutností a okolnostmi) - petice (každá min 1000 podpisů), mediální práce, aktivistická akce (flashmob, předávka apod.), FR Zatím: - Bělorusko - microsite,1915 podpisů, flashmob 2x - stadiion + Václavák, tisk lístků a poslání, Bjalackij v ČR - setkání - propuštěn KAM 1 2) Očekávané (MS v hokeji - Bělorusko, MS ve fotbale v Brazílii) - Ukrajina - Světlo pro Ukrajinu - loď podpisů, 30 účastníků, 2x vstup live tv - Brazílie - fotbal - petice, neúspěšná, téma neoslovilo - Čína - obchod - demonstrace před MZV, společná akce s dalšími NGO s podpisů pod petici, odpověď MZV KAM 2 Zapojení skupin, aktivistek a aktivistů do výběru kampaňových témat Skupiny, aktivistky a aktivisté jsou zapojení do výběru alespoň jednoho z případů kampaně 3 minuty stačí (např. výběr země případu, tématu - LGBTI, apod.) Klíčoví aktivisté zapojeni do výběru témat kampaní pro OP 2015 (proces proběhl v létě 2014). Výběr témat pro 3 minuty byl konzultován s HRE, jinak 2x bylo UA připraveno na základě doporučení aktivistů.

3 AKT 3 Dlouhodobě relevantní téma pro podporovatele AI ČR Tibet se Shromáždění (400 lidí), petice (2500 podpisů), prodej předmětů na shromáždění (15000 Kč), zvedne o 50%í ze stávajících 400 účastníků na 600 mediální práce Pedagogové využívají relevantních dovedností a znalostí v Minimálně 60% námi vyškolených pedagogů používá metodiky Amnesty. HRE 4 oblasti HRE v rámci výuky i při zapojení do extrakurikulárních aktivit a v rámci školního života obecně. shromáždění 300 lidí (75%), petice 1993 podpisů (80%), zástupný prodej (96%) + návazná spolupráce při výzvě MZV podpisů, 1000 zisk z prodeje merchandise 60% (dle průzkumu provedeného s pedagogy, kteří absolvovali naše školení) Lektoři a aktivisté AI ČR využívají své znalosti a dovednosti v V roce 2014 uspořádáme min. 50 workshopů, živých knihoven a obdobných programů na ZŠ, Celkem 85 workshopů (53 v jarním a 32 v podzimním pololetí) HRE 5 oblasti HRE při práci s žáky a studenty a podporují je v jejich SŠ a v nízkoprahových centrech. vlastních akcích na podporu LP. ADV 6 Kontrola vývozu zbraní z ČR lépe zohledňuje lidsko-právní PČR (zejména příslušný výbor PS PČR) projeví vůči MPO a MZV zájem vykonávat aktivnější V roce 2014 se s poslanci výborů nepodařilo navázat pozitivní spolupráci v tomto směru. Nicméně, vůči MZV ČR požadovala jejich přehodnocení. dopady obchodu se zbraněmi a je transparentnější dohled nad vývozem také podle lidskoprávních kritérií AI pravidelně upozorňovala na problematické situace pro vývoz vojenského materiálu (např. vývoz irácké vládě a Kurdské regionální vládě; obchod s mučícími nástroji; vývozy do Egypta, vývoz slzného plynu do Turecka, apod.) a ADV 7 ADV 8 ADV 9 ADV 10 Změna praxe Licenční správy směrem k větší transparentnosti Proběhne zkouška půlročního vydávání zpráv o vývozu Licenční správa na podnět AI ČR začala zveřejňovat pololetní souhrnný přehled o vývozech vojenského materiálu. Účinný dohled nad vývozem zbraní z ČR ze strany PČR Poslanci PS PČR jsou informováni o problematice Viz předchozí. ESCR: Česká vláda uznává ESCR jako plnohodnotná práva a Komunikace s MZV a MLP ve věci Opčního protokolu k UN CESCR podporuje jejich ochranu na mezinárodní úrovni Podpis a ratifikace Opčního protokolu CESCR ze strany ČR v horizontu Strategie Komunikace s MZV a MLP v tématech souvisejících s ESCR, kde byla dosud pozice ČR nejvíce Viz předchozí. problematická (právo na vodu, Úmluva Rady Evropy proti násilí na ženách) Komunikace s politickou úrovní MZV ČR (2x). Změna pozice ČR na mezinárodní úrovni tam, kde ČR ČR zahájí kroky k podpisu Opčního protokolu ČR nezahájila tyto kroky, a to navzdory snahám AI ČR. ADV 11 dlouhodobě odmítavý postoj (právo na vodu, Úmluva Rady Evropy proti násilí na ženách) AKT 12 Budování povědomí o práci AI a dílčích tématech na veřejných akcích Prezentace kampaní a aktivit na 10 hudebních festivalech; prezentace činnosti a témat AI na 10 festivalů (100%), 9 partnerských/spříznených akcí (90%), lidí se zúčastnilo aktivistických akcí AI (740%) - 10 spřízněných akcích v průběhu roku; 1000 lidí ročně se zúčastní happeningu nebo jiné z toho Maraton aktivistické akce organizované Amnesty International KOM 13 KOM 14 POC zvýšit tlak na vlády a zainteresované subjekty prostřednictvím médií/veřejného mínění Řešení krizových situací na poli LP AI ČR je pro média a veřejnost relevantním zdrojem informací o aktuálních případech porušování lidských práv Kampaň 3 minuty stačí: spot v TV, kinech, 1500 letáků v MHD, webová a bannerová kampaň, 3 Printová a bannerová kampaň, inzerce v busech, 1 výstup v médiích. O konání Maratonu psaní dopisů výstupy v médiích (začátek, průběh a konec kampaně), Maraton psaní dopisů: 8-10 mediálních informovala Česká televize, Český rozhlas, Deník, Mladá fronta Dnes a další média. výstupů 4x ročně mediální kampaň k aktuálním tématům propojení s aktivismem, 4 x 3-5 mediálních výstupů odborníků AI ČR v médiích/na odborných fórech Medializace a výstupy k aktivistickým aktivitám Ukrajina, uprchlíci Sýrie, vývoz českých zbraní, Česko-čínské fórum a Rusko. d. další rozvoj vzdělávání k lidským právům v České republice jako trvalou součást práce AI ČR, HRE 1 HRE jako trvalá součást práce AI ČR bez ohledu na způsob Min. 2 zaměstnanci kanceláře pracují na plný úvazek v oblasti lidskoprávního vzdělávání. Jiří Bejček a Tereza Jarolímová. financování. Oddělení HRE používá systém hodnocení dopadu a měření V roce 2014 bude vytvořeno závěrečné hodnocení vzdělávacích aktivit AI ČR v oblasti Závěrečná hodnotící zpráva vzdělávacích aktivit za školení rok hotova a zvěřejněna. HRE 2 efektivity své činnosti a dle něj dále plánuje a rozvíjí své vzdělávání za školní rok 2013/2014. vzdělávací aktivity. AKT 3 systematická podpora aktivismu na školách a pro cílovou studující alespoň 5 škol zapojených do Fair Play projektu vyvíjí samostatnou aktivitu; zapojení 50 škol zapojených do Maratonu, aktivní skupiny studentů na 4 školách (Karviná, Chotěboř, BiGy Brno, Teplice) skupinu let 50 škol v ČR do našich hromadně organizovaných akcí e. zapojení těch, jejichž práva jsou porušována nebo jichž se dotýkají (rightsholders), HRE 1 V rámci HRE při naší činnosti proaktivně usilujeme o aktivní Aktivní zapojení min. 22 osob, jejichž práva jsou porušována nebo jihcž se dotýkají 26 rightsholderů v pozici živých knížek se zatím aktivně zapojilo (=min. 1x se zúčastnili živé knihovny ve šk. roce participaci i těch, kterých lidská práva jsou porušována (rightsholders) v rámci projektu Fair Play v rolích tzv. živých knih a externích odbroníků ). (rightsholders). A to jak v rámci vzdělávacího procesu (zapojení v roli žáků, studentů, živých knih, aktivistů, lektorů), tak i v oblasti plánování a realizace akcí na podporu LP a vzdělávacích programů, zapojení do existujících struktur aktivistických, zaměstnaneckých, členské základny a struktur řízení AI ČR.

4 HRE 1 V rámci HRE při naší činnosti proaktivně usilujeme o aktivní participaci i těch, kterých lidská práva jsou porušována (rightsholders). A to jak v rámci vzdělávacího procesu (zapojení Interaktivní vzdělávací programy uskutečněny s min. 40 dětmi, jejichž práva jsou porušována Uskutečnili jsme programy pro nízkoprahová centra z Brna, Vyškova, Prahy, která jsou navštevována hojně v roli žáků, studentů, živých knih, aktivistů, lektorů), tak i v oblasti plánování a realizace akcí na podporu LP a vzdělávacích programů, zapojení do existujících struktur aktivistických, zaměstnaneckých, členské základny a struktur řízení AI ČR. nebo jichž se dotýkají (s tzv. rightsholdříky). romskými a znevýhodněnými dětmi. Pracovali jsme se třídou na téměř čistě "romské" škole v Brně. Vedli jsme workshop pro smíšené třídy v Praze a v Dolním Podluží. Další skupiny (LGBT, cizinci ve třídách atd.) samozřejmě též přítomny. Přesná čísla z pochopitelnách důvodů nesbíráme (ani u Romů ani jinde). Tento indikátor vypadá moc fajn, ale je hrozný. Vím o čem mluvím, sám jsem ho asi psal:) Odhad: 40 bylo splněno v pohodě. AKT 2 Tibeťané a jejich zastupující organizace hrají čím dál tím větší Organizace Lungta se podílí na organizaci a vystoupí na akci Den Tibetu roli v plánování a provedení aktivit kolem Dne Tibetu Splněno AKT 3 ADV 4 Zástupci a aktivisté Romské komunity jsou zapojeni do všech Romští aktivisté se podílí na vhodných aktivitách Amnesty skupin, např Romský týden Romští aktivisté (Magdaléna Karvayová, Jozef Miker) zapojení do akcí Romského týdne aktivit týkajících se Romské problematiky Zástupci a aktivisté Romské komunity jsou zapojeni do všech Zástupci a aktivisté Romské komunity se podílí na rozšíření Amnesty zprávy o diskriminaci ve Podílí se na aktivitách k tématu (debaty). aktivit týkajících se Romské problematiky školách f. rozvoj spolupráce s místními organizacemi za účelem zvýšení dopadu v důležitých lidsko-právních tématech v ČR. V rámci HRE při naši činnosti proaktivně usilujeme o aktivní Zahájená nebo rozvinutá spolupráci v oblasti HRE s min. 5 organizacemi zabývajícími se právy IQ Roma Servis spolupráci s organizacemi zabývajícími se vzdělávání a zájmy a zájmy tzv. rightsholderů na celoreplublikové úrovni či v našich prioritních regionech (Sever Romea menšin a rightsholderů v ČR a o její rozvoj. Čech, Brno, Praha, Severní Morava). ČvT - pobočka Ústí nad Labem Muzeum Romské Kultury HRE 1 Romodrom spolek Charlie (LGBT) Proud (LGBT) Konexe Poradna Barevné soužití a další. ADV 2 Rozvoj spolupráce s místními OOS při boji proti diskriminaci ve vzdělávání S místními OOS na organizaci semináře na půdě PS PČR Plánuje se na podzim Pravidelné sdílení informací a plánování advokační strategie s českými OOS Výstupy AI předem konzultovány s českými OOS pro zajištění sjednocení postojů Realizováno. Koordinovaný postup s převážně oddělenými výstupy. AKT 3 budování povědomí o práci AI a dílčích tématech na veřejných akcích prezentace kampaní a aktivit na 10 hudebních festivalech; prezentace činnosti a témat AI na 10 festivalů (100%), 9 partnerských/spříznených akcí (90%), lidí se zúčastnilo aktivistických akcí AI (740%) - 10 spřízněných akcích v průběhu roku; 1000 lidí ročně se zúčastní happeningu nebo jiné z toho Maraton aktivistické akce organizované Amnesty International

5 Strategické směřování Růst Za posledních deset let prošla organizace dynamickým růstem v oblasti finančních prostředků i členů. Domníváme se, že země jako je Česká republika, by měla spíše přispívat svými prostředky k rozvoji mezinárodního hnutí, než z něho čerpat. Proto je pro nás finanční nezávislost a s ní spojená potřeba dalšího růstu naprostou prioritou. Samozřejmou součástí růstu AI ČR je zvyšování počtu našich aktivistů, stejně jako větší participace členů a aktivistů na práci AI ČR. Zaměříme se na: g. růst, rozvoj a diverzifikaci finančních zdrojů, AKT, FR 1 Vytváření příležitostí pro fundraising navázaný na akce a kampaňové aktivity. Zisk Kč ročně v přímé návaznosti na akce/kampaňové aktivity ,- Product Tibet/Znamka or Lead source: Conference, Event, Cultural Event, Microsite, UA FR 2 Získat 900 nových členů přes integrovaný UA kanál. Získání 300 nových členů a členek. 166 Lead Source: UA, Web, Webform FR 3 Rozšířit portfolio FR kanálů o 5 korporátních a 10 velkých Získání 3 velkých donorů. 5 donorů. Total 2014 donation > FR 4 Výnosy z programu Art for Amnesty budou tvořit 5% z ročního 2% pro rok % ( ,- z ,-) rozpočtu. FR 5 Získat 3 granty na projekty mimo HRE. Získán minimálně 1 grant. Žádný grant na projekty mimo HRE; Jeden (NROS) na projekty HRE h. postupné směřování k finanční nezávislosti na Mezinárodním sekretariátu do roku 2018, FR 1 Snížit podporu z IS (RAM grant) do konce strategického období Snížit podporu na Kč ,- na 0 Kč. FR 2 Zvýšit průměrný měsíční příjem z vlastních zdrojů na Zvýšit na Kč ,- Kč. FR 3 Zvýšit podíl režijních nákladů krytých grantovými zdroji na Zvýšit na Kč. NROS Fairplay = Kč/rok. ADM 5 Zefektivnit použití nákladů přes rozšířenou síť dobrovolníků a Tvorba a rozšíření týmu dobrovolníků a stážistů na 1,0 FTE. K cca 1,2 v oblastech ADV, KAM, AKT a KOM. Přesné měření se hůře provádí kvůli fluktuaci a měnícím se stážistů, na 3,0 FTE. pracovním možnostem stážistů. i. zvyšování počtu sympatizantů, aktivistů a možností jejich zapojení, AKT 1 Vytvoření stabilní mikro-aktivistické sítě (sítě lidí, kteří bez zvláštního statusu podporují naše aktivity). 50 skupin nebo individuálních aktivistů opakovaně zapojených do našich offline aktivit na podporu lidských práv v různých regionech; 3000 lidí stabilně zapojených do našich online aktivit na podporu lidských práv. AKT 2 Systematická podpora aktivismu na školách a pro cílovou Studující alespoň 5 škol zapojených do Fair Play projektu vyvíjí samostatnou aktivitu; zapojení skupinu let. 50 škol v ČR do našich hromadně organizovaných akcí. 25 aktivistů zapojených na festivalech, 11 aktivních místních skupin vykazujících činnost, stabilně zapojených lidí na UA 50 škol zapojených, 7 škol z FairPlay AKT 3 Budování povědomí o práci AI a dílčích tématech na veřejných Prezentace kampaní a aktivit na 10 hudebních festivalech; prezentace činnosti a témat AI na akcích. 10 spřízněných akcích v průběhu roku; 1000 lidí ročně se zúčastní happeningu nebo jiné aktivistické akce organizované Amnesty International. 11 festivalů (110%), 7 partnerských/spříznených akcí (70%), 1100 lidí se zúčastnilo aktivistických akcí AI (110%)

6 HRE 4 Oddělení HRE se ve spolupráci s odd. AKT a místními V roce 2014 zorganizjeme min. 10 tzv. aktivizačních workshopů AKCE, jejichž cílem je Zorganizovali jsme 9 tzv. aktivizačních workshopů. skupinami výrazně zaměřuje na růst aktivistů a sympatizantů z podpora akcí škol na podporu lidských práv. řad studentů a studentek SŠ (i ZŠ), aktivně jejich snahy podporuje a pracuje s nimi na systematické bázi. j. zvyšování podílu finančních prostředků určených na výkonnou lidskoprávní činnost, 1 Bude vycházet z aktivit v oblastech g., h., a i. k. rozšiřování členské základny a péči o stávající členy, FR 1 Změna formy programu F2F k vyšší efektivitě získávání nových Předělat existující F2F program tak, aby náklad na získání 1 nového člena klesl o 25%. Klesl o 67% (direct costs, no indirect) podporujících. FR 2 Pečovat o stávající členy tak, aby tzv attrition klesl o 5% z Pokles v daném roce minimálně o 2%. 17% benchmarku 17% z 2013 na 12%. l. přizpůsobení české sekce AI, aby odrážela rozmanitost české společnosti, AKT, HRE Aktivní zapojení menšin do AI ČR a zejména Romského Otevření, nabídnutí místa stážisty/ky pro člena/ku romské komunity; finanční podpora akcím HRE: zapojení paní Surmajové do týmu HRE jako zaměstnankyně AI ČR. obyvatelstva a LGBT+ lidí, jako nejvíc ohrožených menšin skupin, které se týkají tématuromské menšiny, LGBT+. ADV: zapojení Jana Baláže do týmu odborníků společnosti. GOV 1 Členkami volených orgánů AI ČR jsou minimálně 3 ženy. Ve volebním období období 2014/2015 je členkou Správní i Dozorčí rady vždy minimálně 1 SR - 1 ze 4, DR - 2 ze 3 žena. GOV 2 Práce na systémových opatřeních podporujících rozmanitost společnosti a AI ČR m. vyšší zapojení našich členů a aktivistů do procesů interní demokracie, Předložení rezoluce o gendrově senzitivním jazyce v AI ČR správní radou k Valné hromadě Předložena rezoluce na valné hromadě neschválena. Workshop zatím neuskutečněn. 2014; Seminář/workshop pro volené orgány, kancelář, členy a členky od NNO (či odbornic/odborníků) zabývající se podporou rozmanitosti a genderu. GOV 1 Souhrnná roční účast členek a členů na zasedání Správní rady je 20 osob. Provedení průzkumu v členské a aktivistické základně jako podklad pro možnou změnu náplně konzultačních témat SR pro zvýšení zájmu na účasti práce volených orgánů. V roce 2014 účast minimálně 10 členek, členů. GOV 3 Správní rada pořádá pravidelná konzultační setkání se Proběhne minimálně 1 setkání k návrhu nové mezinárodní strategie AI na léta členskou a aktivistickou základnou k hlavním tématům AI, s minimální roční souhrnnou účastí 20 členek/členů. Průzkum neproveden. Konzultace hlavních globálních témat - příprava politiky dekriminalizace pracovnic/ků v sexbyznyse, nová globální strategie AI Za rok 2014 účast 12 členů, členek na zasedáních Správní rady. Setkání k mezinárodní strategii 4.10., setkání k politice dekriminalizace pracovníků/ic v sexbyznyse, workshop a diskuze ke koncepci aktivismu. Celková účast do 20 členů, členek (někteří, některé účast na více setkání). AKT, GOV 5 Vytvoření vzdělávacího/rozvojového setkání pro vedení Realizace minimálně 1 setkání v roce k tématu nad rámec běžného rozvoje aktivismu a Správní rada se zúčastnila přípravy a realizace části programu listopadového setkání aktivismu v Brně. Výstupem organizace, koordinátorky a koordinátory skupin a hlavních realizací kampaní, skrze zástupce volených orgánů (zejména Správní rady) přenesení témat plán změn v oblasti aktivismu, kampaňového zapojení a komunikace skupin. aktivistů/aktivistek na téma vedení lidí a týmu, plánování a ohledně směřování hnutí k (rozhodující) členské základně. realizaci akcí a leadershipu a osobního rozvoje. n. zvýšení povědomí o AI a naší činnosti ve spolupráci se sdělovacími prostředky, akademiky a dalšími odborníky. KOM 3 Kontrolovaný obchod se zbraněmi AI ČR je hlavním relevantním partnerem na české scéně v souvislosti s problematikou. 4-5 vystoupení odborníka AI ČR na konferenci/přednášce/v médiích. Mučicí nástroje komentář MFD, výroční zpráva MPO ČT, ČRo rozhovor, ratifikace ATT komentář LN, kampaňový koordinátor na akci organizace Nesehnutí ADV 4 Zvýšení prestiže, udržení vlivu, navázání a udržování kontaktů s novou vládou. Změna postoje - Pozitivní postoj ČR k lidskoprávní politice EU. Nelze jednoznačně hodnotit.

7 ADV 4 Zvýšení prestiže, udržení vlivu, navázání a udržování kontaktů s novou vládou. AI je oslovována především ze strany MLP a jsou jí poskytovány neveřejné informace o Ano. lidskoprávní legislativě. MZV hájí ochranu LP před korporacemi a Hradem. Ano i ne, MZV někdy ustupuje, pro nápravu vlastního obrazu pak pořádá kompenzační diplomatické akce. ADV, KAM, AKT 7 Budou fungovat programy stáží se 3 vzdělávacími institucemi. V roce 2014 bude navázána spolupráce alespoň s jednou vzdělávací institucí v oblasti Funguje spolupráce s Anglo-American University, CIIEE programem i s VŠE. poskytování odborných stáží.

8 Strategické směřování Optimalizace výkonu/odbornost a hodnocení I když je myšlenka AI postavena na dobrovolném zapojení každého jedince na zlepšování stavu lidských práv, odbornost a kvalitní výkon zaměstnanců AI ČR je naprosto nezbytným předpokladem pro dobrou práci AI ČR. Vysoká úroveň kanceláře AI ČR je zákonitě podmíněna hodnocením efektivity její práce. Z těchto důvodů budeme usilovat o: o. budování, rozvoj a udržení vysoké odborné úrovně kanceláře a volených orgánů, Do 2016 určit % každoročního rozpočtu, které bude věnováno Vytvoření přehledu kompetencí a potřeb rovzoje kanceláře vzhledem ke strategickému plánu Rozvoj zaměstnanců, zaměstnankyň naplňovám v rámci ročních osobních cílů. ADM 1 rozvojem a udržení odborné úrovně kanceláře a volených orgánů. AI ČR a pravidelného evaluačního nástroje. GOV 2 ADV 3 Tvorba rozvojového plánu pro volené orgány. Vytvořen přehled kompetencí členek a členů volených orgánů pro jejich rozvoj a pro potřeby vyhledávání a rozvoj potenciálních nových kandidujících. Rozšíření profesionálního externího advokačního týmu z 1 na 3 Rozšíření týmu z 1 na 2 odborníky. odborníky. Kompetenční model vytvořen v Q pro VH Ano, Michal Mochťak (zbraně) a Jiří Suchánek (Čína). p. vyhodnocování dopadu naší práce a využívání těchto závěrů k zlepšování její efektivity a hospodárnosti, V AI ČR existuje tzv "kultura dopadu" v AI ČR. Vedoucí oddělení jsou vyškolení v metodice Theory of Change a v měření dopadu. Správní Vedoucí oddělení proškoleni a metodika ToC je využívána při plánování hlavních kampaní. Správní rada bude KAM, AKT, rada je proškolena v základních principech fungování TOC. proškolena v 1H ADV, HRE, 1 TOC a měření dopadu jsou použity při sestavení operačního plánu a vhodných projektů. HRE: ve školním roce jsme hodnotili dopad vzdělávací činnosti AI ČR. Závěry byly použity v plánování GOV projektů HRE. Oddělení HRE používá systém hodnocení dopadu a měření V roce 2014 bude vytvořeno závěrečné hodnocení vzdělávacích aktivit AI ČR v rámci projektu Závěrečná hodnotící zpráva vzdělávacích aktivit za školení rok hotova a zvěřejněna. HRE 2 efektivity své činnosti a dle něj dále plánuje a rozvíjí své Fair Play za první ročník projektu ve školním roce 2013/2014. Závěry byly zpracovány do zvýšení efektivity a dopadu realizace HRE ve školením roce vzdělávací aktivity. Vytvořit sadu nástrojů k řízení financí a integraci LP a FR práce. Vytvořit a implementovat nástroj na měření času zaměstnanců kanceláře na projektech. Vytvořen, implementován a použit. IT/WEB 3

9 Strategické směřování Práce v rámci mezinárodního hnutí Česká pobočka AI si je vědoma důležitosti zapojení do mezinárodního hnutí, které pouze prostřednictvím společné práce může dosáhnout zlepšení stavu lidských práv v globálním měřítku. Spolupráce s mezinárodním hnutím je pro nás zdrojem inspirace a nových znalostí. Díky úspěšnému rozvoji české pobočky již můžeme také sdílet naše nabyté znalosti s ostatními pobočkami AI v regionu střední Evropy. Ve vztahu k mezinárodnímu hnutí budeme: q. vycházet z priorit mezinárodního hnutí, tak jak jsou definovány v mezinárodním strategickém plánu, 1 Kryté zejména v oblasti Ochrana lidských práv. r. posilovat naší působnost a roli ve střední Evropě, AKT 1 AKT, ADV, KOM 2 HRE 3 HRE 4 IT/WEB 5 GOV 6 Reprezentovat zájmy evropské sekce střední velikosti v rámci různých mezinárodních platforem. Aktivně se podílet na mezinárodních projektech pro zefektivnění práce Amnesty International v oblasti aktivismu v rámci Global Group on Activism. Aktivně participovat na hlavních evropských projektech a Podpora plánování a realizace aktivit v rámci projektů zaměřených na migraci (When You kampaních. Don t Exist) a svobodu projevu/spravedlivý proces (Trial Observation in Turkey) a LGBT (Prides). Přenos a sdílení know-how v rámci pokračujícího vzdělávacího V roce 2014 dojde k rozšíření všech klíčových aktivit projektu Fair Play - študenti za projektu Fair Play rozšířeného na území dnešního Slovenska rovnoprávnosť do min. 2 žup Slovenské republiky. (mezinárodní multiplikace). Aktivní participace v rámci Global Group on Activism (projekt Strategie aktivismu - součást týmu; projekt Write4Rights - vedení projektu) + konzultace Školení sekcí Ukrajina, Rusko, Moldávie "Jak dělat lépe akce" - září Účást na setkání pracovní skupiny k evropské GTP Mediální výstupy v televizi, realizace advokační kampaně a organizace happeningových aktivit (Náplavka, Run for Syria, 5 petic) k evropské kampani na téma migrace When you don't exist. Účast Communications Officer na procesech v Turecku. Projekt FAIR PLAY byl úspěšně rozšířen do Bratislavského a Banskobystrického regionu (župy). Přenos a sdílení know-how v rámci pokračujícího vzdělávacího V roce 2014 zorganizujeme min. 1 intenzivní školení pro AI SK, včetně jejich lektorů a lektorek Splněno (školení a tréningy proběhly v Praze, Bratislavě, Brně a Bánská Štiavnici). projektu Fair Play rozšířeného na území dnešního Slovenska v oblastech: (mezinárodní multiplikace). a) plánovaní a realizace vzdělávacích aktivit b) zaučení místního národního koordinátora projektu Fair Play pro Slovač c) sdílení zkušeností z facilitace vzdělávacích programů d) lektorské dovednosti a jejich rozvoj Rozšířit a implementovat vyvinuté know-how v AI Implementovat nástroje v min 3 sekcích. Marathon Builder, CRM a weby implementovány v AI HU, AI SK, AI UA, AI MO, AI PL. sekcích. Spolupráce z pozice vedení organizace s ostatními sekcemi a strukturami v regionu střední a východní Evropy Pro VH 2015 zvážení a konzultace vytvoření rezoluce o "podpoře regionu" pro ICM 2015 Z pozice ředitele sekce zastupující CEE v týmu pro GTP v prostoru ECA. Rezoluce na VH 2015 nebude předložena - využití jiných kanálů na lobbiyng tématu nutnosti strategie pro region CEE (požadavek a nabídka spolupráce na vytvoření regionální strategie předložena na CA-DF v s podporou všech regionálních sekcí a struktur). s. spolupracovat s mezinárodním hnutím na zvýšení dopadu naší práce a sdílení toho, co jsme se sami naučili v oblastech strategického a operativního řízení organizace a v lidsko-právních oblastech. Spolupráce s IS v realizaci nového výzkumu o přístupu Pravidelná komunikace a konzultace s IS (cca. každé 2 týdny), poskytování odborné podpory a Uskutečněno, podpora výzkumu od dubna romských dětí ke vzdělávání v ČR (Již uvedeno v sekci "Ochrana zázemí pro IS. LP"). Odstranění nepřesností ve výstupech AI či nerealistických požadavků. Aktivní diskuze s IS o požadavcích AI plynoucích z výzkumu. ADV 1 Výstupy AI předem konzultovány s českými OOS pro zajištění sjednocení postojů. Ano, zčásti (výstupy neměly na konci 2014 finální podobu) Výstupem je kvalitní a užitečná zpráva o přístupu romských dětí ke vzdělání v ČR. Vydání zprávy posunuto na duben FR 2 AI ČR se stane integrální součástí digitálního inovačního centra Spolupracovat s Chrisem Holmem a Nickem Allenem o podobě a fungování takového centra. hnutí. Podán projekt k IS - v 3/2015 zatím bez rozhodnutí, tvorba vlastních aplikací a prodej do hnutí.

DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE

DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE DRAFT VERZE Z 19 ŘÍJNA 2012 Tento dokument je považován za pracovní. Dokument bude upraven v návaznosti na komentáře sekretariátu Výboru Rady ministrů a veřejné diskuse. Dokument bude podroben korektuře.

Více

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George

Výroční zpráva MA 21. Období 2010-2014. Zpracoval: Ing. Pavlína George Výroční zpráva MA 21 Období 2010-2014 Zpracoval: Ing. Pavlína George 1 OBSAH 1 Obsah... 1 2 Projekt zdravé město, MA21... 4 2.1 Úvod... 4 2.2 MA21... 4 2.2.1 Agenda 21... 4 2.2.2 Místní Agenda 21... 5

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015. Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 98 ze dne 27. 1. 2015 Akční plán Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na rok 2015 Prosinec 2014 Obsah Seznam zkratek... 3 Důležité pojmy... 3 Úvod... 5

Více

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 AKČNÍ PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 1 VIZE... 5 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020... 6 Cílový stav v roce 2018: zavedení legislativních změn do praxe... 7 Část

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 V Praze Leden 2015 Předkladatel: Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Odpovědný

Více

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání 1 Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Obsah AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné.

Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti. Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. Výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2005 Podporujeme odpovědnost občanů za věci veřejné. 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY Nadace rozvoje občanské společnosti Zapsána u Městského soudu v Praze,

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PLÁN OPATŘENÍ PRO VÝKON ROZSUDKU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA V PŘÍPADU D. H. A OSTATNÍ PROTI ČESKÉ REPUBLICE ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 1. Přehled případu D. H. a ostatní proti České republice... 2 2. Statistické

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III.

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2008 III. Obsah Str. 1. Úvod... 4 2. Mezinárodní závazky... 5 2.1. Evropská charta regionálních či menšinových jazyků... 5 2.2. Rámcová úmluva

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Strasbourg, 29 July 2014. ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/

Strasbourg, 29 July 2014. ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/ Strasbourg, 29 July 2014 ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/ FOURTH REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV

G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV G. Návaznost výstupů z programového období 2007-2013 na OP VVV P: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum O 1 IP 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více