PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2010

2 Pomlázka Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku. Všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám, než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko. Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje, rok 2010 jsme šťastně a vesele odstartovali, ale dá se předpokládat, že v letošním roce i na naši obec dolehne tolik diskutovaná hospodářská krize, ale protože máme dostatečné rezervy z předešlých

3 let, tak jsme na tom finančně vcelku dobře, nejsme zadluženi a můžeme plánovat další zvelebování obce. Letošní rok je rokem super volebním, na jaře nás čekají volby parlamentní a na podzim komunální, proto bude i rokem náročnějším pro obec, ale jistě toto mimořádné období se ctí společně zvládneme. A co se nám již letos podařilo. V lednu obec požádala /po vyhlášení výzvy MŽP ČR na podání žádostí o poskytnutí dotací, finanční podpory z EU Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa Udržitelné využívání zdrojů energie/ o dotaci na komplexní zateplení budovy kulturního domu v ceně ,- Kč, mateřské školy v ceně ,-Kč a obecního úřadu v ceně ,-Kč. Pokud bude kladně rozhodnuto o poskytnutí dotací, stavby by mohly být prováděny v průběhu dvou roků. Dále jsme požádali o dotaci z prostředků rozpočtu Jihomoravského kraje z Programu obnovy venkova na výměnu oken a dveří základní školy. Věřím, že se nám plány podaří úspěšně zrealizovat. Naše obec letos obsadila třetí místo ve 12. kole krajské soutěže Zlatý erb, která hodnotí webové stránky obcí a měst. Ocenění jsme převzali z rukou hejtmana Michala Haška dne Pro dokreslení uvádíme, že naše webové stránky byly spuštěny , jsou velmi pěkně zpracovány, přehledné, stále aktuální a dlouhodobě vysoce oceňovány. O náš web se pravidelně stará pan Lukáš Klicnar. Je skvělé, že Přísnotice se umístily opět mezi nejlepšími v Jihomoravském kraji, v roce 2006 to bylo druhé místo, v roce 2008 třetí místo, v loňském roce opět druhé místo a v letošním roce třetí místo. Pro ty, kteří neměli doposud možnost se na naše internetové stránky podívat, uvádíme, že jsou na nich kromě povinných informací, úřední desky, usnesení zastupitelstva, vyhlášek, uvedena oznámení, hlášení rozhlasu, pozvánky na akce apod. Kvalitní fotografie přehledně dokumentují činnost v obci: výstavy, soutěže, sportovní utkání, zábavy, hody, plesy, ochutnávky, svěcení vína, zabíjačky, schůze a další významné události nejen obce, ale všech společenských organizací, farnosti a školy. Na stránkách je kromě historie obce, zpravodajů, fotografií občanů také vedeno měření teploty. Často je i

4 sledována společenská kronika. Nově na webu je uvedeno ohlédnutí za uplynulým rokem a videa z uskutečněných akcí. Při této příležitosti bych chtěla moc poděkovat tvůrci a provozovateli webu za propagaci obce, ale také současně poprosit ostatní spoluobčany o pomoc při spoluvytváření obecních webových stránek například o poskytnutí zajímavých věcí, snímků z procházek, videí, historických fotografií spojených s přísnotickou historií. Vše můžete zapůjčit prostřednictvím obecního úřadu nebo přímo panu Klicnarovi. Podle kalendáře se nám blíží nejkrásnější roční období, na opravdové jaro si asi ještě počkáme, ale již dnes můžeme konstatovat, že letošní zima se zapíše do naší historie jako jedna z nejmrazivějších a nejzasněženějších. Na závěr mi dovolte, abych Vám i touto cestou, vážení občané, popřála slunečné, veselé a usměvavé velikonoční svátky jménem svým, jménem zastupitelů i pracovníků obce. JUDr. Jarmila Pavelková starostka obce

5 Výpis z usnesení zastupitelstva obce prosinec 2009 březen 2010: ZO schválilo: - přijetí dotace na dovybavení požárního vozidla v roce 2010 (dotace ,- Kč, podíl obce ,- Kč), - přijetí dotace na akceschopnost JSDH v roce 2009 v částce ,- Kč, - vypovězení smlouvy o zajištění pečovatelské služby s městem Židlochovice, - darovací smlouvy (peněžitý dar Ing. J. Olejníka ,- Kč na podporu rozvoje MŠ, nábytek v hodnotě ,- Kč od J. Bažanta pro MŠ), - zrušení provozní doby ve sběrném dvoře ve středu, dvůr bude otevřen pouze v sobotu, - příspěvek ,- Kč z rozpočtu obce na pořízení topení do kostela, - podání žádosti o dotaci na výměnu oken a dveří ZŠ, - odstranění nedostatků zjištěných při revizi elektroinstalace v budovách OÚ a KD. ZO vzalo na vědomí: - nutnost provádění pravidelných kontrol provozu výherních hracích přístrojů. Bezpečnostní situace v obci za rok 2009 V obci Přísnotice bylo v roce 2009 šetřeno 9 trestných činů, u 6 činů byl zjištěn pachatel. Dále bylo šetřeno 9 přestupků, u 6 přestupků byl zjištěn pachatel. V obci bylo provedeno v součinnosti s Policií ČR, soudy a dalšími státními organizacemi 22 šetření. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v pátek dne od do hodin a v sobotu dne od 8.00 do hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Přísnotice. Bližší informace budou oznámeny na úřední desce.

6 Ukončení osvobození nových staveb domů od Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, byly od daně ze staveb osvobozeny nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob. Toto bylo s účinností od zrušeno zákonem č. 1/2009 Sb. V souvislosti s ukončením osvobození od daně ze staveb nevzniká poplatníkům povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí ani sdělit správci daně tuto změnu, neboť vyměří příslušný správce daně upravenou daň z moci úřední. Upozornění České pošty Žabčice Česká pošta upozorňuje občany na nutnost uvádění úplných adres pro doručování zásilek. Po zavedení názvů ulic je nutné v adrese název ulice uvádět. Vzor správně napsané adresy: Obecní úřad Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice Žabčice Pošta Žabčice dále oznamuje, že opakovaně dochází ke stížnostem od občanů na ztrátu doručené pošty ze schránek. Žádáme občany, kteří si všimnou neoprávněné manipulace s poštou v cizí schránce, aby neprodleně informovali poštu Žabčice nebo obecní úřad. Sběr elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu Nebezpečný odpad a vyřazené elektrospotřebiče můžete odevzdat na návsi dne od do hodin.

7 Společenská kronika Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslavili životní jubileum a do dalších let přejeme stálé zdraví a spokojenost: jméno č. p. datum narození 85 roků Malá Marie Urbánková Marie Urbánek Josef roků Bobková Jiřina roků Ludvíková Marie roků Číhalová Jindřiška Šmerdová Ludmila roků Bauer Tomáš roků Langová Růžena Poppová Vilemína roků Bažantová Libuše roků Bobek Jan Strouhalová Anna

8 Blahopřejeme rodičům k narození miminka a přejeme krásné chvíle při výchově dětí: jméno č. p. datum narození Mrkvicová Eliška Vala Eduard Lanžhotská Laura Od měsíce prosince 2009 do března 2010 se do obce přistěhovalo 12 občanů, 1 osoba se z obce odstěhovala. Přísnotice mají 809 obyvatel. TJ Sokol Přísnotice oddíl atletiky Atletický rok 2009 Navzdory malému počtu dospělých ve vedení oddílu, bylo uplynulé období bohaté co do činnosti i úspěchů. A to nás ještě provázelo vleklé zranění a marodka. Tato skutečnost spolu s omezenými finančními možnostmi nás nutí k orientaci jen na některé atletické disciplíny. Věnovali jsme se především běžcům, na kterých byla také péče znát. Pestrou činnost zajišťují po trenérské stránce hlavně František Němec a Václav Tancer. Našim nejlepším atletům zajišťujeme účast v soutěži družstev povoleným hostováním za Lokomotivu Břeclav a Moravskou Slavii Brno.

9 Začátkem května jsme uspořádali již XXXII. ročník Atletického čtyřboje žactva o pohár starostky obce, ve kterém zvítězila Terezka Tancerová a třetí místo vybojovala Lucie Bohatá. Ve Lhétě bylo uspořádáno okrskové kolo Poháru českého rozhlasu v atletice mladšího žactva za účasti 132 atletů. Další den soutěžilo starší žactvo za účasti 109 atletů. Na kvalitní přípravě atletické dráhy a potřebných sektorů se podíleli hlavně Lukáš Přichystal a František Němec. Koncem školního roku jsme uspořádali přebor ZŠ a MŠ v atletice, na jehož organizaci se podílel celý pedagogický sbor. V srpnu jsme jeli na soustředění atletů do Svojanova u Poličky, které splnilo svůj účel, bylo důležité pro stmelení kolektivu a mělo nesporný výchovný význam. Účast na tréninku byla v průměru za celý rok 76%. Nejpilnější jsou již několik let sestry Tancerovy z Přísnotic, také je to na jejich výkonech náležitě vidět. Naši atleti se zúčastnili 78 závodů nejen v ČR, ale také na Slovensku a v Rakousku. 31x zvítězili a 85x si vybojovali umístění na stupních vítězů. Zásluhou sester Tancerových jsme získali 3 stříbrné a 1 zlatou medaili na Mistrovství Moravy, 1 zlatou na Mistrovství ČR družstev a jednu bronzovou na Evropských atletických hrách. Navíc ještě sedmé místo ve finále Mistrovství ČR v hale v běhu na 800 m v Praze. Anička Tancerová zvítězila v celém seriálu Brněnského běžeckého poháru. Jarmila Smolíková byla druhá v seriálu Letního běžeckého poháru. Terezka Tancerová byla druhá v seriálu Brněnského běžeckého poháru a Katka Tancerová byla třetí v seriálu Rakouského běžeckého poháru.

10 Tyto pěkné výsledky jsou zásluhou nejen dobrého trenérského vedení, ale též pravidelné účasti na tréninku a poctivého přístupu k plnění tréninkových povinností našich nejlepších atletů. Chválíme spolupráci s místními hasiči při přípravě dráhy pro soutěže hasičů i atletů. Bez jejich pomoci bychom to sami nezvládli. Tak, jak se zvyšuje výkonnost našich atletů, úměrně s tím se zvyšují náklady na tuto činnost, která výrazným způsobem zviditelňuje naši obec. Nejvyšší náklady jsou na cestovné. Zvládá se to jen díky velké obětavosti některých rodičů našich atletů. Děkujeme obecnímu úřadu, že naši situaci chápe a pomáhá nám ji částečně řešit. Na základě kvalitních běžeckých výkonů obdržela Anička Tancerová dotaci 4.550,- Kč z Českého atletického svazu na sportovní oblečení a rehabilitaci. Na začátku nového školního roku jsme s potěšením přijali mezi sebe deset nových mladých atletů nejen z Přísnotic, ale také ze Žabčic. Z těchto mladých nadějí se jeví nejlépe Petra Valášková, další se jistě náležitě projeví v jarních měsících.

11 Nejlepšími atletkami oddílu byly v roce 2009: Anna Tancerová zúčastnila se 29 závodů 1. místo 16x 2. místo 5x 3. místo 3x Celkem 24x na stupních vítězů. Terezka Tancerová zúčastnila se 32 závodů 1. místo 11x 2. místo 6x 3. místo 4x Celkem 21x na stupních vítězů. Největší úspěchy: Mistrovství jižní Moravy 1. na 1500 m Břeclav Mistrovství Moravy v hale 1. na 800 m Bratislava na dráze 2. na 800 m Ostrava v krosu 4. Šternberk Mistrovství České Republiky v hale 7. - Praha Mezinárodní závody v hale 1. na 600 m Bratislava Finále mistrovství ČR družstev 1. - Břeclav Mistrovství jižní Moravy 4. na 800 m Břeclav Mistrovství Moravy v hale 4. na 800 m - mladší žactvo Frýdek Místek dráha v hale 10. na 800 m starší žactvo Ostrava dráha Evropské atletické hry 3. na 800 m Brno Finále mistrovství Moravy 2. na 800 m - Opava Atletický oddíl v Přísnoticích mívá hlavní atletický trénink pravidelně každou středu v hodin na hřišti.

12 Termínovka Přísnotických Atletů rok 2010 Neděle 7. března hod. Výroční členská schůze Středa 21. dubna hod. Cooperův test (běh na 12 min.) Úterý 11. května 9.00 hod. Pohár českého rozhlasu mladší žactvo Středa 12. května 9.00 hod. Pohár českého rozhlasu starší žactvo Středa 19. května hod. Oddílový atletický čtyřboj Středa 26. května hod. Přebory ZŠ a MŠ v atletice Čtvrtek 27. května Zájezd na Zlatou tretru do Ostravy Červenec nebo Srpen Soustředění oddílu Neděle 5. září hod. Atletická výstava Člověk a pohyb Středa 8. září hod. Náborové závody v atletice Středa 13. října hod. Cooperův test (běh na 12 min.) Tréninky: - pondělí, středa a pátek v hodin, - od 1. dubna v hodin, - atleti mladší deseti let mohou jen jednou nebo dvakrát týdně, Bližší informace na tel F. Němec, V. Tancer. Závěrem bych chtěl poděkovat jménem výboru oddílu atletiky všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na naší činnosti v roce František Němec předseda oddílu atletiky

13 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Přísnotice Vážení spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím prvního zpravodaje v letošním roce v kostce informoval o činnosti jednotky v roce Základní početní stav a vybavení jednotky se i nadále řídí přílohami vyhlášky MV č.247/2001 Sb. a během minulého roku se v jednotce nijak nezměnil. Funkce Předepsaný početní Skutečnost Velitel jednotky stav 1 1 Velitel družstva 2 2 Strojník 4 5 Hasič 5 7 Celkový počet Z výše uvedené tabulky vyplývá, že něco málo převyšujeme předepsaný početní stav. Věřte, že bych byl určitě raději, kdybychom toto převyšovali daleko víc, ale nedaří se nám poslední roky mezi nás získat nové členy jednotky, kteří by omladili současný stav. V žádném případě se nechci tímto nijak dotknout členů jednotky, ale skutečnost je taková, že průměrný věk člena jednotky činí 40 let. Tento stav s sebou přináší některá úskalí, o kterých se zmíním níže. Rád bych chtěl proto tímto oslovit místní mládež, která by snad měla zájem nějak smysluplně vyplnit svůj volný čas, že mezi nás mají vždy dveře otevřené a je jenom na jejich uvážení, jak se svým volným časem naloží. Nemohu, bohužel, nabídnout určité výhody, které možná přináší jiné zájmové organizace v naší obci nebo organizace v okolních obcích, ale věřte, že o zábavu a určitý druh adrenalinu u nás určitě nepřijdete.

14 Současná struktura Integrovaného záchranného systému se z velké části opírá o činnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Každý profesionální hasič Vám zcela otevřeně řekne, že bez dobrovolné jednotky se při jakékoliv události neobejde. Z toho ovšem zcela logicky vyplývá, že v dnešní době je už každý člen dobrovolné výjezdové jednotky při zásahu a za jakékoliv situace postaven na stejnou úroveň jako profesionální hasič. To znamená, že musí být hlavně dostatečně zdravotně způsobilý, musí mít odpovídající vybavení a dobré znalosti odpovídající jeho zařazení v jednotce. Do budoucna je zcela zřejmé, že se tento stav bude více méně prohlubovat a určité povinnosti vycházející z požárního zákona budou stále více kladeny na obce, potažmo na JSDH. Když to uvedu do praxe se snahou to trochu zjednodušit, tak například při vyhlášení požáru nebo jiné události vyjíždí dle poplachového plánu v prvním stupni čtyři jednotky. První jednotka, tj. nejbližší profesionální jednotka. V našem případě je to většinou stanice Židlochovice - vyjíždí v minimálním početním stavu, tj Za druhé je to místní jednotka, jestli je v obci zřízena a v jaké kategorii, a dále podle dojezdových časů další dvě dobrovolné

15 jednotky z okolních obcí. Všechny tři dobrovolné jednotky ve stejném minimálním početním stavu 1+3. Až po dojezdu na místo zásahu a v závislosti na stupni požáru určuje velitel zásahu potřebu dalších sil a prostředků, které jsou následně krajským operačním střediskem povolávány. Jednoduchými počty zjistíte, že při tomto prvotním zásahu (v mnoha případech tom rozhodujícím) by měl mít velitel zásahu k dispozici čtyři profesionální hasiče včetně sebe a dvanáct dobrovolných hasičů, to je tedy celkem šestnáct hasičů. Podotýkám by měl mít! Ne v každém případě je tomu tak a závisí to opravdu na těch dobrovolných jednotkách, jak dodržují minimální početní stav pro výjezd. Ve skutečnosti to znamená, že čtyři zasahující hasiči jsou profesionálními hasiči, z nichž jeden tvoří velitele zásahu, další z těchto profesionálních řídí a ovládá stroj. Zůstávají tedy dva profesionální zasahující hasiči, kteří se bez kvalitní práce těch zbývajících dobrovolných jednotek jen těžko obejdou. Tímto jednoduchým příkladem jsem chtěl přiblížit opravdu jen část té důležité práce, kterou odvádí i naše jednotka. Nechci zde rozvádět další příklady, jakými jsou například pomoc při hromadných událostech, povodních atd.

16 Jak jsem již v některém z mých předcházejících příspěvků ve zpravodaji uvedl, je naše jednotka zařazena do kategorie JPO III/1. Na tuto kategorii se vztahují určité povinnosti, rovněž dané výše uvedenou vyhláškou, která nám stanovuje povinnost výjezdu jednotky do deseti minut od vyhlášení poplachu. Byl bych opravdu moc rád, kdybych nemusel v tomto případě opětovně použít slovo bohužel, ale ne pokaždé se nám daří tento limit splnit. Hlavní příčinou je velmi špatné zázemí jednotky a nesoustředěná dislokace. V praxi to znamená, že první výjezdové vozidlo LIAZ KAROSA CAS K25 parkuje v netemperované garáži Školního zemědělského podniku, což maximálně komplikuje výjezd. V zimním období je toto vozidlo mimo provoz, protože jsme nuceni vypustit hasební vodu. Členové jednotky se při vyhlášení poplachu převlékají v promrzlých prostorách stísněné současné zbrojnice do zásahových kompletů úplně na opačném konci obce, což následně komplikuje vlastní výjezd jednotky k zásahu. Za těchto podmínek se dá jen těžko sladit výjezd do stanoveného limitu. Myslím, že za sto pět let své existence sboru v obci by si hasiči zasloužili odpovídající zázemí pro svou činnost.

17 Chtěl bych proto prostřednictvím tohoto příspěvku poděkovat lidem, kterým i přes tato úskalí není zatěžko vyběhnout ve tři hodiny ráno z vyhřáté postele do mrazivé noci, obléknout a obout vymrzlou výstroj a ve smyslu hesla POMÁHAT A CHRÁNIT chránit životy a majetky svých spoluobčanů bez nároku na jakoukoliv odměnu. Díky Vám, pánové! V minulém roce jednotka vyjížděla k několika hlášeným událostem. Například k požárům: automobilu v katastru obce Unkovice, strniště v katastru obce Přísnotice, skládky dřeva v katastru obce Žabčice, slámy v katastru obce Žabčice, skládky komunálního odpadu ASA Žabčice, osobního automobilu a autodílny v katastru obce Pohořelice, dohašení zemědělského stroje v katastru obce Žabčice. Technická pomoc: čerpání vody a vyčištění dvou zdrojů pitné vody, dovoz vody, výpomoc při zajištění závodů Rally Agrotec Hustopeče, technické zajištění při soutěžích. Cvičení a výcvik: školení velitelů a strojníků, prověřovací cvičení s výjezdem do obce Neslovice, kondiční jízdy. Kromě výjezdů a výcviku spadá do povinnosti řidičů a zároveň strojníků starat se o svěřenou techniku. Proto také jako každoročně byla začátkem roku obě vozidla připravována na STK a následně na to byla na těchto vozidlech provedena technická kontrola. Vzhledem k stávajícímu stáří obou vozidel, ale hlavně s přihlédnutím k šikovným rukám Jaromíra Pospíšila, Karla Fojtíka, Jaroslava Břízy a Ivoše Fialy, byla obě vozidla bez významných závad. Kromě činnosti spadající do náplně výjezdové jednotky se všichni členové účastní dalších mnoha akcí pořádaných sborem jako celku. Kdybych měl zde všechny tyto aktivity rozepisovat, dalo by to notnou dávku papíru. Proto by to ani bez tohoto vzájemného prolínání jednotky a sboru snad ani nijak nešlo. Bohužel jsou v našem okolí sbory, kde tato vzájemná spolupráce dost skřípe, což není zcela určitě pro dobro věci a celkového poslání Sboru dobrovolných hasičů.

18 Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat nejenom všem místním hasičům za jejich obětavou práci, ale hlavně také všem spoluobčanům a příznivcům, kteří nás v naší činnosti podporují. Velitel JSDH Přísnotice Bc. Zdeněk Mahovský Sbor dobrovolných hasičů Přísnotice Náš sbor v minulém roce oslavil 105. výročí jeho založení. Bohužel, díky poměrně hodně nabitému programu během celého roku, se žádné oslavy nepodařilo uspořádat, ale všechny akce probíhaly v duchu tohoto výročí. Novým rokem v období Třech králů začínáme jako již tradičně posledních pár let veřejnou zabíjačkou. Po získání některých informací z obecního úřadu to ale za současného stavu vypadá, že to byla jedna z posledních zabíjaček. Krajská veterinární správa není asi dostatečně nakloněna těmto místním lidovým tradicím nebo asi nebyla odměněna jitrničkami a dalšími pochutinami. Myslím, že je to škoda, neboť z hlediska návštěvnosti se tato akce dařila. I když v letošním roce, díky rozmarům počasí, nám dala dost zabrat. Následovně v rozmezí několika týdnů jsme uspořádali rovněž již tradiční Hasičský ples, po kterém jsme druhý den částečně pomohli s přípravou sálu a topením místní základní škole a mateřské škole k pořádání Dětského maškarního plesu. Celkovou úroveň a zhodnocení nechám na Vás, ale dle návštěvnosti obou akcí si myslím, že všichni návštěvníci byli spokojeni. Začátkem jara začínáme s přípravami na soutěže. První soutěž bývá 8. května, a to dětská soutěž, které se zúčastňuje na padesát družstev mladších a starších žáků a je to tzv. liga mládeže. Celkově tato liga měla v loňském roce sedm soutěží a bývá vyhodnocena koncem června. Naše družstvo mladších a starších žáků se umístilo na závěr celkového hodnocení v lepší polovině. Dále sbor ve spolupráci s okresním výborem pořádá v našem přírodním areálu další soutěže

19 v požárním sportu jak mužů a žen, tak i dorostu, a to na okresní a dokonce i krajské úrovni. Náš areál je podle soutěžících a návštěvníků z širokého okolí kraje jedním z nejhezčích. Pro nás jako hasiče je tu ideální přístup k vodě, krásné travnaté hřiště, běžecký ovál, který splňuje svými rozměry parametry vhodné pro štafetový běh a v neposlední řadě i velké přilehlé parkoviště. Běžecký ovál se snaží udržovat hasiči ve spolupráci s oddílem lehké atletiky pod vedením p. Františka Němce. Dá to dost práce a spoustu stráveného času. Ovál se musí v měsíci dubnu vyhrabat, porovnat, ale hlavně postříkat proti plevelům. Během roku je potřeba tyto operace několikrát zopakovat. Proto mě dost mrzí, že mezi námi existují takoví občané, řekl bych, že v tomto případě vandalové, kteří svým chováním pošlapávají práci těch druhých. Příkladem je devastační počmárání fasády kabin nesmyslnými sgrafity. Tímto bych chtěl poprosit všechny spoluobčany, aby v jarních měsících, kdy je znatelně vidět podmáčená běžecká dráha, omezili pohyb po oválu, hlavně na kolech nebo motorkách. Vyjeté koleje a hluboké šlápoty se potom dost těžko zapravují a celý rok to následně komplikuje sportovcům podávání kvalitních výkonů. Jednou z nejdůležitějších aktivit je práce s mládeží. V loňském roce naše nejmladší členky a ženy uspořádaly dětský den začátkem června a na konci prázdnin rozloučení s prázdninami s večerním programem. Byly to dny plné her a zábavy, za které děti obdržely různé pamlsky a drobné dárky od sponzorů, které naše děvčata oslovila. Proto bych rád těmto sponzorům za naše obětavé členky poděkoval. V měsíci červnu se celkově sbor včetně zásahové jednotky už druhým rokem účastnil několikadenní soutěže Rally Agrotec Hustopeče jako traťová služba. Tato akce je velice náročná jak po stránce fyzické, tak i psychické. Probíhá tři dny a to i v nočních hodinách. Celková činnost sboru není jenom pro zábavu, ale vedle těchto aktivit je jeho povinností působit hlavně na poli požární ochrany. Musíme udržovat vozidla ve stálé pohotovosti. V současné době se na

20 vozidle LIAZ dokončují různé police v nástavbě vozu, které se po celkové rekonstrukci nedokončily. Koncem loňského roku se díky paní starostce podařilo získat od policie ČR bezúplatným převodem vozidlo Volkswagen Transporter. Toto vozidlo bylo pětimístné, ale v současné době se nám ho podařilo přestavit na devítimístné, a to z několika důvodů. Prvním z nich je, že do budoucna by mělo nahradit dopravní automobil Avia, který má už svůj věk. Druhým důvodem je komplikovaná doprava mládeže na soutěže v požárním sportu, tímto počtem míst se nám to podařilo částečně vyřešit. Rád bych ještě upozornil na naše internetové stránky, které jsou celkem pravidelně aktualizovány, a kde se dozvíte daleko víc, jak o sboru, tak i o připravovaných akcích. Adresa je Království komety Starosta Sboru dobrovolných hasičů Karel Fojtík Rádi bychom Vás informovali, že obec Přísnotice se stala partnerským městem projektu Jižní Morava Království Komety. Zařadili jsme se tak mezi 28 měst a obcí, které se do projektu doposud zapojily. Cílem tohoto projektu je především vyjádřit vděk a poděkování všem jihomoravským fanouškům, kterých opravdu není málo, a společně s partnerskými obcemi jim nabídnout snazší propojení s klubem HC Kometa Brno. Kometa je momentálně jediným extraligovým hokejovým týmem na Jižní Moravě a z toho důvodu byl pojmenován projekt s trochou nadsázky Jižní Morava království Komety. Klub si je vědom obrovské fanouškovské podpory ze všech koutů Jižní Moravy, ke které patří i fanoušci z naší obce. Uzavřeným partnerstvím tak umožníme využívat výhody jako je například možnost využití rezervace vstupenek na domácí zápasy či možnost zakoupení limitované edice zboží s názvem naší obce (na obecním

21 úřadě lze nyní zakoupit šály HC Kometa Brno doplněné názvem Přísnotice, trička již jsou vyprodána lze doobjednat). Bližší informace najdete na stránkách HC Kometa Brno, na které můžete nahlédnout přes logo Komety umístěné na našich internetových stránkách. Strom roku region Židlochovicko 2010 Městský úřad Židlochovice, vyhlašuje anketu STROM ROKU REGION ŽIDLOCHOVICKO Vítěz ankety, který vzejde z navržených kandidátů všech 24 územních celků židlochovického regionu, bude nominován do celostátního kola. První fáze: Navrhněte svého kandidáta na strom roku 2010: - Oblíbený strom může navrhnout kdokoliv. Z předložených návrhů vybere obec jednoho zástupce, kterého navrhne do regionálního kola. - Navržený strom musí růst na katastrálním území kterékoliv z 24 obcí židlochovického regionu. Druhá fáze: Hlasování: - Hlasování bude probíhat na stránkách Třetí fáze: Zveřejnění vítěze a jeho nominace do celostátního kola. Bližší informace na a ve vývěsce OÚ.

22 Humanitární sbírka Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje SBÍRKU: - oblečení, - lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, - látek (minimálně 1 m 2 ), - domácích potřeb nádobí bílé i černé, skleničky, - peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, - obuvi nepoškozené. Věci, které vzít nelze: - ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, - matrace, koberce, - nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, - znečištěný a vlhký textil. Sbírka se uskuteční: dne: a čas: od do hodin místo: Obecní úřad Přísnotice Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc Diakonie Broumov je občanským sdružením, které pomáhá lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci. Organizuje svoz sbírek z celé ČR, přijímá i finanční pomoc. V třídírně Broumov se oděvy třídí: nositelné se předávají potřebným, poškozené se zpracovávají průmyslově, nepoužitelný

23 materiál končí jako odpad. Ve skladě a v třídírně pracují klienti azylových domů. Darováním nepotřebných oděvů uvolníte místo ve své skříni, umožníte další využití staršího oblečení a pomůžete opravdu potřebným lidem. Telefonní kontakt na Diakonii Broumov: Kino Jiskra Velké Němčice Pátek :30 hod. Kawasakiho růže Pátek :30 hod. AVATAR Pátek :30 hod. Doktor od jezera hrochů Pátek :30 Kniha přežití Pátek :30 hod. a 19:30 hod. Dešťová víla Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. Šťastné velikonoce Vám všem.

24 V 12. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2010 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky se naše internetové stránky umístily na třetím místě. Přísnotický zpravodaj vydává Obecní úřad Přísnotice. Náklad 340 výtisků. Zdarma občanům obce. Březen 2010.

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Střípky ze zastupitelstva

Střípky ze zastupitelstva Kontejnery na odpad v dubnu str. 3 Na 3D fi lmy do kina v Blansku již letos str. 8 Investiční akce 2011 str. 2 Zalesňování po kalamitě str. 7 Zpravodaj města Blanska číslo 6 28. března 2011 informační

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ. Uplynulé dva měsíce jsme prožili většinou Inzerce 28 Restaurace a penzion U Fontány v Bolaticích Vám nabízí své prostory: Restaurace - polední menu - kuřácká a nekuřácká část - bezbariérový přístup - WIFI připojení k internetu zdarma Společenský

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1 otrocineves@iol.cz Zpravodaj obce Otročiněves Číslo 1 ročník 3 zdarma l Živý Betlém je každoročním vyvrcholením společenského života v Otročiněvsi. Od svítících dýní po světlo betlémské Kdysi bývalo zvykem

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010:

č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010: č. 1/2010 Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tichá konané dne 22.02.2010: 16/380/1) schvaluje program jednání zasedání zastupitelstva obce konané 22.02.2010 16/381:1) volí předsedu návrhové

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Dolnohbitské listy. Kutálení František Hrubín

Dolnohbitské listy. Kutálení František Hrubín Dolnohbitské listy ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ HBITY - Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí -------------------------------------------------------------- ----------------

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 114 vyšel 10. 2. 2013 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 114 www.repiste.eu Návrh rozpočtu obce Řepiště na rok 2013 Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

KOBYLNICKÉ LISTY VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 1/2013. Turnaj ve stolním tenisu

KOBYLNICKÉ LISTY VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 1/2013. Turnaj ve stolním tenisu KOBYLNICKÉ LISTY VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 1/2013 Turnaj ve stolním tenisu Vánoční besídka Klub maminek Maškarní ve školce Jak roste naše škola Rodiče kobylnických dětí byli od vzniku samostatné kobylnické

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 42015 Fota: Zdeněk Kocur O nejaktivnějšího dětského čtenáře roku 2014, městská knihovna, 25. 2. 2015. Více fotografií

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více