PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2010

2 Pomlázka Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku. Všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám, než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko. Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje, rok 2010 jsme šťastně a vesele odstartovali, ale dá se předpokládat, že v letošním roce i na naši obec dolehne tolik diskutovaná hospodářská krize, ale protože máme dostatečné rezervy z předešlých

3 let, tak jsme na tom finančně vcelku dobře, nejsme zadluženi a můžeme plánovat další zvelebování obce. Letošní rok je rokem super volebním, na jaře nás čekají volby parlamentní a na podzim komunální, proto bude i rokem náročnějším pro obec, ale jistě toto mimořádné období se ctí společně zvládneme. A co se nám již letos podařilo. V lednu obec požádala /po vyhlášení výzvy MŽP ČR na podání žádostí o poskytnutí dotací, finanční podpory z EU Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa Udržitelné využívání zdrojů energie/ o dotaci na komplexní zateplení budovy kulturního domu v ceně ,- Kč, mateřské školy v ceně ,-Kč a obecního úřadu v ceně ,-Kč. Pokud bude kladně rozhodnuto o poskytnutí dotací, stavby by mohly být prováděny v průběhu dvou roků. Dále jsme požádali o dotaci z prostředků rozpočtu Jihomoravského kraje z Programu obnovy venkova na výměnu oken a dveří základní školy. Věřím, že se nám plány podaří úspěšně zrealizovat. Naše obec letos obsadila třetí místo ve 12. kole krajské soutěže Zlatý erb, která hodnotí webové stránky obcí a měst. Ocenění jsme převzali z rukou hejtmana Michala Haška dne Pro dokreslení uvádíme, že naše webové stránky byly spuštěny , jsou velmi pěkně zpracovány, přehledné, stále aktuální a dlouhodobě vysoce oceňovány. O náš web se pravidelně stará pan Lukáš Klicnar. Je skvělé, že Přísnotice se umístily opět mezi nejlepšími v Jihomoravském kraji, v roce 2006 to bylo druhé místo, v roce 2008 třetí místo, v loňském roce opět druhé místo a v letošním roce třetí místo. Pro ty, kteří neměli doposud možnost se na naše internetové stránky podívat, uvádíme, že jsou na nich kromě povinných informací, úřední desky, usnesení zastupitelstva, vyhlášek, uvedena oznámení, hlášení rozhlasu, pozvánky na akce apod. Kvalitní fotografie přehledně dokumentují činnost v obci: výstavy, soutěže, sportovní utkání, zábavy, hody, plesy, ochutnávky, svěcení vína, zabíjačky, schůze a další významné události nejen obce, ale všech společenských organizací, farnosti a školy. Na stránkách je kromě historie obce, zpravodajů, fotografií občanů také vedeno měření teploty. Často je i

4 sledována společenská kronika. Nově na webu je uvedeno ohlédnutí za uplynulým rokem a videa z uskutečněných akcí. Při této příležitosti bych chtěla moc poděkovat tvůrci a provozovateli webu za propagaci obce, ale také současně poprosit ostatní spoluobčany o pomoc při spoluvytváření obecních webových stránek například o poskytnutí zajímavých věcí, snímků z procházek, videí, historických fotografií spojených s přísnotickou historií. Vše můžete zapůjčit prostřednictvím obecního úřadu nebo přímo panu Klicnarovi. Podle kalendáře se nám blíží nejkrásnější roční období, na opravdové jaro si asi ještě počkáme, ale již dnes můžeme konstatovat, že letošní zima se zapíše do naší historie jako jedna z nejmrazivějších a nejzasněženějších. Na závěr mi dovolte, abych Vám i touto cestou, vážení občané, popřála slunečné, veselé a usměvavé velikonoční svátky jménem svým, jménem zastupitelů i pracovníků obce. JUDr. Jarmila Pavelková starostka obce

5 Výpis z usnesení zastupitelstva obce prosinec 2009 březen 2010: ZO schválilo: - přijetí dotace na dovybavení požárního vozidla v roce 2010 (dotace ,- Kč, podíl obce ,- Kč), - přijetí dotace na akceschopnost JSDH v roce 2009 v částce ,- Kč, - vypovězení smlouvy o zajištění pečovatelské služby s městem Židlochovice, - darovací smlouvy (peněžitý dar Ing. J. Olejníka ,- Kč na podporu rozvoje MŠ, nábytek v hodnotě ,- Kč od J. Bažanta pro MŠ), - zrušení provozní doby ve sběrném dvoře ve středu, dvůr bude otevřen pouze v sobotu, - příspěvek ,- Kč z rozpočtu obce na pořízení topení do kostela, - podání žádosti o dotaci na výměnu oken a dveří ZŠ, - odstranění nedostatků zjištěných při revizi elektroinstalace v budovách OÚ a KD. ZO vzalo na vědomí: - nutnost provádění pravidelných kontrol provozu výherních hracích přístrojů. Bezpečnostní situace v obci za rok 2009 V obci Přísnotice bylo v roce 2009 šetřeno 9 trestných činů, u 6 činů byl zjištěn pachatel. Dále bylo šetřeno 9 přestupků, u 6 přestupků byl zjištěn pachatel. V obci bylo provedeno v součinnosti s Policií ČR, soudy a dalšími státními organizacemi 22 šetření. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v pátek dne od do hodin a v sobotu dne od 8.00 do hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Přísnotice. Bližší informace budou oznámeny na úřední desce.

6 Ukončení osvobození nových staveb domů od Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, byly od daně ze staveb osvobozeny nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob. Toto bylo s účinností od zrušeno zákonem č. 1/2009 Sb. V souvislosti s ukončením osvobození od daně ze staveb nevzniká poplatníkům povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí ani sdělit správci daně tuto změnu, neboť vyměří příslušný správce daně upravenou daň z moci úřední. Upozornění České pošty Žabčice Česká pošta upozorňuje občany na nutnost uvádění úplných adres pro doručování zásilek. Po zavedení názvů ulic je nutné v adrese název ulice uvádět. Vzor správně napsané adresy: Obecní úřad Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice Žabčice Pošta Žabčice dále oznamuje, že opakovaně dochází ke stížnostem od občanů na ztrátu doručené pošty ze schránek. Žádáme občany, kteří si všimnou neoprávněné manipulace s poštou v cizí schránce, aby neprodleně informovali poštu Žabčice nebo obecní úřad. Sběr elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu Nebezpečný odpad a vyřazené elektrospotřebiče můžete odevzdat na návsi dne od do hodin.

7 Společenská kronika Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslavili životní jubileum a do dalších let přejeme stálé zdraví a spokojenost: jméno č. p. datum narození 85 roků Malá Marie Urbánková Marie Urbánek Josef roků Bobková Jiřina roků Ludvíková Marie roků Číhalová Jindřiška Šmerdová Ludmila roků Bauer Tomáš roků Langová Růžena Poppová Vilemína roků Bažantová Libuše roků Bobek Jan Strouhalová Anna

8 Blahopřejeme rodičům k narození miminka a přejeme krásné chvíle při výchově dětí: jméno č. p. datum narození Mrkvicová Eliška Vala Eduard Lanžhotská Laura Od měsíce prosince 2009 do března 2010 se do obce přistěhovalo 12 občanů, 1 osoba se z obce odstěhovala. Přísnotice mají 809 obyvatel. TJ Sokol Přísnotice oddíl atletiky Atletický rok 2009 Navzdory malému počtu dospělých ve vedení oddílu, bylo uplynulé období bohaté co do činnosti i úspěchů. A to nás ještě provázelo vleklé zranění a marodka. Tato skutečnost spolu s omezenými finančními možnostmi nás nutí k orientaci jen na některé atletické disciplíny. Věnovali jsme se především běžcům, na kterých byla také péče znát. Pestrou činnost zajišťují po trenérské stránce hlavně František Němec a Václav Tancer. Našim nejlepším atletům zajišťujeme účast v soutěži družstev povoleným hostováním za Lokomotivu Břeclav a Moravskou Slavii Brno.

9 Začátkem května jsme uspořádali již XXXII. ročník Atletického čtyřboje žactva o pohár starostky obce, ve kterém zvítězila Terezka Tancerová a třetí místo vybojovala Lucie Bohatá. Ve Lhétě bylo uspořádáno okrskové kolo Poháru českého rozhlasu v atletice mladšího žactva za účasti 132 atletů. Další den soutěžilo starší žactvo za účasti 109 atletů. Na kvalitní přípravě atletické dráhy a potřebných sektorů se podíleli hlavně Lukáš Přichystal a František Němec. Koncem školního roku jsme uspořádali přebor ZŠ a MŠ v atletice, na jehož organizaci se podílel celý pedagogický sbor. V srpnu jsme jeli na soustředění atletů do Svojanova u Poličky, které splnilo svůj účel, bylo důležité pro stmelení kolektivu a mělo nesporný výchovný význam. Účast na tréninku byla v průměru za celý rok 76%. Nejpilnější jsou již několik let sestry Tancerovy z Přísnotic, také je to na jejich výkonech náležitě vidět. Naši atleti se zúčastnili 78 závodů nejen v ČR, ale také na Slovensku a v Rakousku. 31x zvítězili a 85x si vybojovali umístění na stupních vítězů. Zásluhou sester Tancerových jsme získali 3 stříbrné a 1 zlatou medaili na Mistrovství Moravy, 1 zlatou na Mistrovství ČR družstev a jednu bronzovou na Evropských atletických hrách. Navíc ještě sedmé místo ve finále Mistrovství ČR v hale v běhu na 800 m v Praze. Anička Tancerová zvítězila v celém seriálu Brněnského běžeckého poháru. Jarmila Smolíková byla druhá v seriálu Letního běžeckého poháru. Terezka Tancerová byla druhá v seriálu Brněnského běžeckého poháru a Katka Tancerová byla třetí v seriálu Rakouského běžeckého poháru.

10 Tyto pěkné výsledky jsou zásluhou nejen dobrého trenérského vedení, ale též pravidelné účasti na tréninku a poctivého přístupu k plnění tréninkových povinností našich nejlepších atletů. Chválíme spolupráci s místními hasiči při přípravě dráhy pro soutěže hasičů i atletů. Bez jejich pomoci bychom to sami nezvládli. Tak, jak se zvyšuje výkonnost našich atletů, úměrně s tím se zvyšují náklady na tuto činnost, která výrazným způsobem zviditelňuje naši obec. Nejvyšší náklady jsou na cestovné. Zvládá se to jen díky velké obětavosti některých rodičů našich atletů. Děkujeme obecnímu úřadu, že naši situaci chápe a pomáhá nám ji částečně řešit. Na základě kvalitních běžeckých výkonů obdržela Anička Tancerová dotaci 4.550,- Kč z Českého atletického svazu na sportovní oblečení a rehabilitaci. Na začátku nového školního roku jsme s potěšením přijali mezi sebe deset nových mladých atletů nejen z Přísnotic, ale také ze Žabčic. Z těchto mladých nadějí se jeví nejlépe Petra Valášková, další se jistě náležitě projeví v jarních měsících.

11 Nejlepšími atletkami oddílu byly v roce 2009: Anna Tancerová zúčastnila se 29 závodů 1. místo 16x 2. místo 5x 3. místo 3x Celkem 24x na stupních vítězů. Terezka Tancerová zúčastnila se 32 závodů 1. místo 11x 2. místo 6x 3. místo 4x Celkem 21x na stupních vítězů. Největší úspěchy: Mistrovství jižní Moravy 1. na 1500 m Břeclav Mistrovství Moravy v hale 1. na 800 m Bratislava na dráze 2. na 800 m Ostrava v krosu 4. Šternberk Mistrovství České Republiky v hale 7. - Praha Mezinárodní závody v hale 1. na 600 m Bratislava Finále mistrovství ČR družstev 1. - Břeclav Mistrovství jižní Moravy 4. na 800 m Břeclav Mistrovství Moravy v hale 4. na 800 m - mladší žactvo Frýdek Místek dráha v hale 10. na 800 m starší žactvo Ostrava dráha Evropské atletické hry 3. na 800 m Brno Finále mistrovství Moravy 2. na 800 m - Opava Atletický oddíl v Přísnoticích mívá hlavní atletický trénink pravidelně každou středu v hodin na hřišti.

12 Termínovka Přísnotických Atletů rok 2010 Neděle 7. března hod. Výroční členská schůze Středa 21. dubna hod. Cooperův test (běh na 12 min.) Úterý 11. května 9.00 hod. Pohár českého rozhlasu mladší žactvo Středa 12. května 9.00 hod. Pohár českého rozhlasu starší žactvo Středa 19. května hod. Oddílový atletický čtyřboj Středa 26. května hod. Přebory ZŠ a MŠ v atletice Čtvrtek 27. května Zájezd na Zlatou tretru do Ostravy Červenec nebo Srpen Soustředění oddílu Neděle 5. září hod. Atletická výstava Člověk a pohyb Středa 8. září hod. Náborové závody v atletice Středa 13. října hod. Cooperův test (běh na 12 min.) Tréninky: - pondělí, středa a pátek v hodin, - od 1. dubna v hodin, - atleti mladší deseti let mohou jen jednou nebo dvakrát týdně, Bližší informace na tel F. Němec, V. Tancer. Závěrem bych chtěl poděkovat jménem výboru oddílu atletiky všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na naší činnosti v roce František Němec předseda oddílu atletiky

13 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Přísnotice Vážení spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím prvního zpravodaje v letošním roce v kostce informoval o činnosti jednotky v roce Základní početní stav a vybavení jednotky se i nadále řídí přílohami vyhlášky MV č.247/2001 Sb. a během minulého roku se v jednotce nijak nezměnil. Funkce Předepsaný početní Skutečnost Velitel jednotky stav 1 1 Velitel družstva 2 2 Strojník 4 5 Hasič 5 7 Celkový počet Z výše uvedené tabulky vyplývá, že něco málo převyšujeme předepsaný početní stav. Věřte, že bych byl určitě raději, kdybychom toto převyšovali daleko víc, ale nedaří se nám poslední roky mezi nás získat nové členy jednotky, kteří by omladili současný stav. V žádném případě se nechci tímto nijak dotknout členů jednotky, ale skutečnost je taková, že průměrný věk člena jednotky činí 40 let. Tento stav s sebou přináší některá úskalí, o kterých se zmíním níže. Rád bych chtěl proto tímto oslovit místní mládež, která by snad měla zájem nějak smysluplně vyplnit svůj volný čas, že mezi nás mají vždy dveře otevřené a je jenom na jejich uvážení, jak se svým volným časem naloží. Nemohu, bohužel, nabídnout určité výhody, které možná přináší jiné zájmové organizace v naší obci nebo organizace v okolních obcích, ale věřte, že o zábavu a určitý druh adrenalinu u nás určitě nepřijdete.

14 Současná struktura Integrovaného záchranného systému se z velké části opírá o činnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Každý profesionální hasič Vám zcela otevřeně řekne, že bez dobrovolné jednotky se při jakékoliv události neobejde. Z toho ovšem zcela logicky vyplývá, že v dnešní době je už každý člen dobrovolné výjezdové jednotky při zásahu a za jakékoliv situace postaven na stejnou úroveň jako profesionální hasič. To znamená, že musí být hlavně dostatečně zdravotně způsobilý, musí mít odpovídající vybavení a dobré znalosti odpovídající jeho zařazení v jednotce. Do budoucna je zcela zřejmé, že se tento stav bude více méně prohlubovat a určité povinnosti vycházející z požárního zákona budou stále více kladeny na obce, potažmo na JSDH. Když to uvedu do praxe se snahou to trochu zjednodušit, tak například při vyhlášení požáru nebo jiné události vyjíždí dle poplachového plánu v prvním stupni čtyři jednotky. První jednotka, tj. nejbližší profesionální jednotka. V našem případě je to většinou stanice Židlochovice - vyjíždí v minimálním početním stavu, tj Za druhé je to místní jednotka, jestli je v obci zřízena a v jaké kategorii, a dále podle dojezdových časů další dvě dobrovolné

15 jednotky z okolních obcí. Všechny tři dobrovolné jednotky ve stejném minimálním početním stavu 1+3. Až po dojezdu na místo zásahu a v závislosti na stupni požáru určuje velitel zásahu potřebu dalších sil a prostředků, které jsou následně krajským operačním střediskem povolávány. Jednoduchými počty zjistíte, že při tomto prvotním zásahu (v mnoha případech tom rozhodujícím) by měl mít velitel zásahu k dispozici čtyři profesionální hasiče včetně sebe a dvanáct dobrovolných hasičů, to je tedy celkem šestnáct hasičů. Podotýkám by měl mít! Ne v každém případě je tomu tak a závisí to opravdu na těch dobrovolných jednotkách, jak dodržují minimální početní stav pro výjezd. Ve skutečnosti to znamená, že čtyři zasahující hasiči jsou profesionálními hasiči, z nichž jeden tvoří velitele zásahu, další z těchto profesionálních řídí a ovládá stroj. Zůstávají tedy dva profesionální zasahující hasiči, kteří se bez kvalitní práce těch zbývajících dobrovolných jednotek jen těžko obejdou. Tímto jednoduchým příkladem jsem chtěl přiblížit opravdu jen část té důležité práce, kterou odvádí i naše jednotka. Nechci zde rozvádět další příklady, jakými jsou například pomoc při hromadných událostech, povodních atd.

16 Jak jsem již v některém z mých předcházejících příspěvků ve zpravodaji uvedl, je naše jednotka zařazena do kategorie JPO III/1. Na tuto kategorii se vztahují určité povinnosti, rovněž dané výše uvedenou vyhláškou, která nám stanovuje povinnost výjezdu jednotky do deseti minut od vyhlášení poplachu. Byl bych opravdu moc rád, kdybych nemusel v tomto případě opětovně použít slovo bohužel, ale ne pokaždé se nám daří tento limit splnit. Hlavní příčinou je velmi špatné zázemí jednotky a nesoustředěná dislokace. V praxi to znamená, že první výjezdové vozidlo LIAZ KAROSA CAS K25 parkuje v netemperované garáži Školního zemědělského podniku, což maximálně komplikuje výjezd. V zimním období je toto vozidlo mimo provoz, protože jsme nuceni vypustit hasební vodu. Členové jednotky se při vyhlášení poplachu převlékají v promrzlých prostorách stísněné současné zbrojnice do zásahových kompletů úplně na opačném konci obce, což následně komplikuje vlastní výjezd jednotky k zásahu. Za těchto podmínek se dá jen těžko sladit výjezd do stanoveného limitu. Myslím, že za sto pět let své existence sboru v obci by si hasiči zasloužili odpovídající zázemí pro svou činnost.

17 Chtěl bych proto prostřednictvím tohoto příspěvku poděkovat lidem, kterým i přes tato úskalí není zatěžko vyběhnout ve tři hodiny ráno z vyhřáté postele do mrazivé noci, obléknout a obout vymrzlou výstroj a ve smyslu hesla POMÁHAT A CHRÁNIT chránit životy a majetky svých spoluobčanů bez nároku na jakoukoliv odměnu. Díky Vám, pánové! V minulém roce jednotka vyjížděla k několika hlášeným událostem. Například k požárům: automobilu v katastru obce Unkovice, strniště v katastru obce Přísnotice, skládky dřeva v katastru obce Žabčice, slámy v katastru obce Žabčice, skládky komunálního odpadu ASA Žabčice, osobního automobilu a autodílny v katastru obce Pohořelice, dohašení zemědělského stroje v katastru obce Žabčice. Technická pomoc: čerpání vody a vyčištění dvou zdrojů pitné vody, dovoz vody, výpomoc při zajištění závodů Rally Agrotec Hustopeče, technické zajištění při soutěžích. Cvičení a výcvik: školení velitelů a strojníků, prověřovací cvičení s výjezdem do obce Neslovice, kondiční jízdy. Kromě výjezdů a výcviku spadá do povinnosti řidičů a zároveň strojníků starat se o svěřenou techniku. Proto také jako každoročně byla začátkem roku obě vozidla připravována na STK a následně na to byla na těchto vozidlech provedena technická kontrola. Vzhledem k stávajícímu stáří obou vozidel, ale hlavně s přihlédnutím k šikovným rukám Jaromíra Pospíšila, Karla Fojtíka, Jaroslava Břízy a Ivoše Fialy, byla obě vozidla bez významných závad. Kromě činnosti spadající do náplně výjezdové jednotky se všichni členové účastní dalších mnoha akcí pořádaných sborem jako celku. Kdybych měl zde všechny tyto aktivity rozepisovat, dalo by to notnou dávku papíru. Proto by to ani bez tohoto vzájemného prolínání jednotky a sboru snad ani nijak nešlo. Bohužel jsou v našem okolí sbory, kde tato vzájemná spolupráce dost skřípe, což není zcela určitě pro dobro věci a celkového poslání Sboru dobrovolných hasičů.

18 Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat nejenom všem místním hasičům za jejich obětavou práci, ale hlavně také všem spoluobčanům a příznivcům, kteří nás v naší činnosti podporují. Velitel JSDH Přísnotice Bc. Zdeněk Mahovský Sbor dobrovolných hasičů Přísnotice Náš sbor v minulém roce oslavil 105. výročí jeho založení. Bohužel, díky poměrně hodně nabitému programu během celého roku, se žádné oslavy nepodařilo uspořádat, ale všechny akce probíhaly v duchu tohoto výročí. Novým rokem v období Třech králů začínáme jako již tradičně posledních pár let veřejnou zabíjačkou. Po získání některých informací z obecního úřadu to ale za současného stavu vypadá, že to byla jedna z posledních zabíjaček. Krajská veterinární správa není asi dostatečně nakloněna těmto místním lidovým tradicím nebo asi nebyla odměněna jitrničkami a dalšími pochutinami. Myslím, že je to škoda, neboť z hlediska návštěvnosti se tato akce dařila. I když v letošním roce, díky rozmarům počasí, nám dala dost zabrat. Následovně v rozmezí několika týdnů jsme uspořádali rovněž již tradiční Hasičský ples, po kterém jsme druhý den částečně pomohli s přípravou sálu a topením místní základní škole a mateřské škole k pořádání Dětského maškarního plesu. Celkovou úroveň a zhodnocení nechám na Vás, ale dle návštěvnosti obou akcí si myslím, že všichni návštěvníci byli spokojeni. Začátkem jara začínáme s přípravami na soutěže. První soutěž bývá 8. května, a to dětská soutěž, které se zúčastňuje na padesát družstev mladších a starších žáků a je to tzv. liga mládeže. Celkově tato liga měla v loňském roce sedm soutěží a bývá vyhodnocena koncem června. Naše družstvo mladších a starších žáků se umístilo na závěr celkového hodnocení v lepší polovině. Dále sbor ve spolupráci s okresním výborem pořádá v našem přírodním areálu další soutěže

19 v požárním sportu jak mužů a žen, tak i dorostu, a to na okresní a dokonce i krajské úrovni. Náš areál je podle soutěžících a návštěvníků z širokého okolí kraje jedním z nejhezčích. Pro nás jako hasiče je tu ideální přístup k vodě, krásné travnaté hřiště, běžecký ovál, který splňuje svými rozměry parametry vhodné pro štafetový běh a v neposlední řadě i velké přilehlé parkoviště. Běžecký ovál se snaží udržovat hasiči ve spolupráci s oddílem lehké atletiky pod vedením p. Františka Němce. Dá to dost práce a spoustu stráveného času. Ovál se musí v měsíci dubnu vyhrabat, porovnat, ale hlavně postříkat proti plevelům. Během roku je potřeba tyto operace několikrát zopakovat. Proto mě dost mrzí, že mezi námi existují takoví občané, řekl bych, že v tomto případě vandalové, kteří svým chováním pošlapávají práci těch druhých. Příkladem je devastační počmárání fasády kabin nesmyslnými sgrafity. Tímto bych chtěl poprosit všechny spoluobčany, aby v jarních měsících, kdy je znatelně vidět podmáčená běžecká dráha, omezili pohyb po oválu, hlavně na kolech nebo motorkách. Vyjeté koleje a hluboké šlápoty se potom dost těžko zapravují a celý rok to následně komplikuje sportovcům podávání kvalitních výkonů. Jednou z nejdůležitějších aktivit je práce s mládeží. V loňském roce naše nejmladší členky a ženy uspořádaly dětský den začátkem června a na konci prázdnin rozloučení s prázdninami s večerním programem. Byly to dny plné her a zábavy, za které děti obdržely různé pamlsky a drobné dárky od sponzorů, které naše děvčata oslovila. Proto bych rád těmto sponzorům za naše obětavé členky poděkoval. V měsíci červnu se celkově sbor včetně zásahové jednotky už druhým rokem účastnil několikadenní soutěže Rally Agrotec Hustopeče jako traťová služba. Tato akce je velice náročná jak po stránce fyzické, tak i psychické. Probíhá tři dny a to i v nočních hodinách. Celková činnost sboru není jenom pro zábavu, ale vedle těchto aktivit je jeho povinností působit hlavně na poli požární ochrany. Musíme udržovat vozidla ve stálé pohotovosti. V současné době se na

20 vozidle LIAZ dokončují různé police v nástavbě vozu, které se po celkové rekonstrukci nedokončily. Koncem loňského roku se díky paní starostce podařilo získat od policie ČR bezúplatným převodem vozidlo Volkswagen Transporter. Toto vozidlo bylo pětimístné, ale v současné době se nám ho podařilo přestavit na devítimístné, a to z několika důvodů. Prvním z nich je, že do budoucna by mělo nahradit dopravní automobil Avia, který má už svůj věk. Druhým důvodem je komplikovaná doprava mládeže na soutěže v požárním sportu, tímto počtem míst se nám to podařilo částečně vyřešit. Rád bych ještě upozornil na naše internetové stránky, které jsou celkem pravidelně aktualizovány, a kde se dozvíte daleko víc, jak o sboru, tak i o připravovaných akcích. Adresa je Království komety Starosta Sboru dobrovolných hasičů Karel Fojtík Rádi bychom Vás informovali, že obec Přísnotice se stala partnerským městem projektu Jižní Morava Království Komety. Zařadili jsme se tak mezi 28 měst a obcí, které se do projektu doposud zapojily. Cílem tohoto projektu je především vyjádřit vděk a poděkování všem jihomoravským fanouškům, kterých opravdu není málo, a společně s partnerskými obcemi jim nabídnout snazší propojení s klubem HC Kometa Brno. Kometa je momentálně jediným extraligovým hokejovým týmem na Jižní Moravě a z toho důvodu byl pojmenován projekt s trochou nadsázky Jižní Morava království Komety. Klub si je vědom obrovské fanouškovské podpory ze všech koutů Jižní Moravy, ke které patří i fanoušci z naší obce. Uzavřeným partnerstvím tak umožníme využívat výhody jako je například možnost využití rezervace vstupenek na domácí zápasy či možnost zakoupení limitované edice zboží s názvem naší obce (na obecním

21 úřadě lze nyní zakoupit šály HC Kometa Brno doplněné názvem Přísnotice, trička již jsou vyprodána lze doobjednat). Bližší informace najdete na stránkách HC Kometa Brno, na které můžete nahlédnout přes logo Komety umístěné na našich internetových stránkách. Strom roku region Židlochovicko 2010 Městský úřad Židlochovice, vyhlašuje anketu STROM ROKU REGION ŽIDLOCHOVICKO Vítěz ankety, který vzejde z navržených kandidátů všech 24 územních celků židlochovického regionu, bude nominován do celostátního kola. První fáze: Navrhněte svého kandidáta na strom roku 2010: - Oblíbený strom může navrhnout kdokoliv. Z předložených návrhů vybere obec jednoho zástupce, kterého navrhne do regionálního kola. - Navržený strom musí růst na katastrálním území kterékoliv z 24 obcí židlochovického regionu. Druhá fáze: Hlasování: - Hlasování bude probíhat na stránkách Třetí fáze: Zveřejnění vítěze a jeho nominace do celostátního kola. Bližší informace na a ve vývěsce OÚ.

22 Humanitární sbírka Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje SBÍRKU: - oblečení, - lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, - látek (minimálně 1 m 2 ), - domácích potřeb nádobí bílé i černé, skleničky, - peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, - obuvi nepoškozené. Věci, které vzít nelze: - ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, - matrace, koberce, - nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, - znečištěný a vlhký textil. Sbírka se uskuteční: dne: a čas: od do hodin místo: Obecní úřad Přísnotice Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc Diakonie Broumov je občanským sdružením, které pomáhá lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci. Organizuje svoz sbírek z celé ČR, přijímá i finanční pomoc. V třídírně Broumov se oděvy třídí: nositelné se předávají potřebným, poškozené se zpracovávají průmyslově, nepoužitelný

23 materiál končí jako odpad. Ve skladě a v třídírně pracují klienti azylových domů. Darováním nepotřebných oděvů uvolníte místo ve své skříni, umožníte další využití staršího oblečení a pomůžete opravdu potřebným lidem. Telefonní kontakt na Diakonii Broumov: Kino Jiskra Velké Němčice Pátek :30 hod. Kawasakiho růže Pátek :30 hod. AVATAR Pátek :30 hod. Doktor od jezera hrochů Pátek :30 Kniha přežití Pátek :30 hod. a 19:30 hod. Dešťová víla Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. Šťastné velikonoce Vám všem.

24 V 12. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2010 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky se naše internetové stránky umístily na třetím místě. Přísnotický zpravodaj vydává Obecní úřad Přísnotice. Náklad 340 výtisků. Zdarma občanům obce. Březen 2010.

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz BŘEZEN 2008 Ú V O D E M Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané, dostává se Vám do rukou, po malé zimní pomlce, zpravodaj o dění v naší obci a okolí. Od

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz ŘÍJEN 2009 Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje, setkáváme se opět nad stránkami letošního již 3. vydání našeho zpravodaje a je zde již podzim, kdy slunce

Více

OBEC NOVÝ PŘEROV. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. POŽÁRNÍŘÁnOBCENOVÝPŘEROV

OBEC NOVÝ PŘEROV. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. POŽÁRNÍŘÁnOBCENOVÝPŘEROV OBEC NOVÝ PŘEROV Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. Obec Nový Přerov na základě usnesení zastupitelstva č. 11) ze dne 17.9.2009 vydává na základě ustanovení

Více

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009,

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, kterou se vydává Požární řád města Pohořelice Zastupitelstvo města Pohořelice se na svém XX. zasedání dne 18.3.2009 usnesením č. 18/XX/09 usneslo vydat

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD.

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Heřmánky Zastupitelstvo obce Heřmánky se na svém 12. zasedání

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz LISTOPAD 2007 Úvodem Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás téměř v posledním měsíci roku 2007 pozdravila a informovala v tomto

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Vraclav Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 31. 3. 2008 usneslo vydat svým usnesením č. 13/08 na základě

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 19, září 2013 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec PERÁLEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává požární řád obce PERÁLEC Zastupitelstvo obce Perálec se na svém 23. veřejném zasedání dne 7.června 2010 usnesením č. 23/9 usneslo vydat

Více

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y Obec Plavy V Y H L Á Š K A č. 1/99 Obec Plavy vydává podle ustanovení 36 odst. 1. písm. f) zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 29 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006 Zpravodaj Přísnotice Září 2006 Úvodem Čím se mám nechat inspirovat pro dnešní úvodník, který by se měl zabývat důležitou a aktuální otázkou, měl by vymezovat závěry a odhalovat souvislosti, když si nedovolím

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011,

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, M Ě S T O Š T Ě T Í Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ŠTĚTÍ Zastupitelstvo Města Štětí vydává usnesením č... ze dne 15. 12. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č.

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 23.4.2015 usnesením č. Z- 2015/2/24 usneslo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005

Požární řád obce. Vyhláška č. 1/2005 Vyhláška č. 1/2005 Obec Moravská Nová Ves na základě usnesení zastupitelstva ze dne 27.června 2005 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce

Obec Písečná. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Obec Písečná Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o požární ochraně obce Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání dne 24.3.2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., ve

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Městys Stádlec (dále jen obec) na základě usnesení zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III OBEC ROŽNOV Obecně závazná vyhláška č.1/2009 Obec Rožnov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22.12.2009 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DĚTŘICHOV, číslo 1/2010 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce DĚTŘICHOV

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DĚTŘICHOV, číslo 1/2010 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce DĚTŘICHOV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE DĚTŘICHOV, číslo 1/2010 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce DĚTŘICHOV Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 30.03.2010 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce SVOJŠICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SVOJŠICE, číslo 3/2011 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce SVOJŠICE Zastupitelstvo obce Svojšice se na svém zasedání dne 12.5.2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o)

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R 1. ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 16. 4. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 20, duben 2014 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014 3. 1. 2015 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2014. K dnešnímu dni má náš

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 0 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. /2003, Požární řád Zastupitelstvo města Kojetín se usneslo, podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 28/2000 Sb. o obcích (obecní

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

Plošné pokrytí. Radim Paloch

Plošné pokrytí. Radim Paloch Plošné pokrytí Radim Paloch Plošné pokrytí Prvním dokumentem k plošnému pokrytí v ČR bylo Usnesení vlády č. 646 z roku 1994 Zákonná úprava stávající podoby plošného pokrytí nabyla účinnosti 01.01.2001

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/11/V/2005 Originál: Kancelář úřadu. Platnost od: 11.10.2005 Účinnost od : 27.10.2005 Platnost do: -

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/11/V/2005 Originál: Kancelář úřadu. Platnost od: 11.10.2005 Účinnost od : 27.10.2005 Platnost do: - MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : P o ţ á r n í ř á d m ě s t a Číslo: PP/11/V/2005 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: BOX Platnost od: 11.10.2005

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009

Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 Obec Svojetice Obecně závazná vyhláška obce Svojetice č.2 /2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Svojetice na základě usnesení zastupitelstva ze dne 2.9.2009 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. Zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obecně závazná vyhláška č.1 / 2003. obce Ostrožská Nová Ves, kterou se vydává požární řád obce. Ostrožská Nová Ves POŽÁRNÍ ŘÁD

Obecně závazná vyhláška č.1 / 2003. obce Ostrožská Nová Ves, kterou se vydává požární řád obce. Ostrožská Nová Ves POŽÁRNÍ ŘÁD Obecně závazná vyhláška č.1 / 2003 obce Ostrožská Nová Ves, kterou se vydává požární řád obce Ostrožská Nová Ves Obecní zastupitelstvo v Ostrožské Nové Vsi se na svém zasedání dne 14.10.2003 usneslo vydat

Více

Skládka bude otevřena v sobotu 21. dubna 2012 od 10 do 12 hod.

Skládka bude otevřena v sobotu 21. dubna 2012 od 10 do 12 hod. Obecní vysílání 3C Skládka bude otevřena v sobotu 21. dubna 2012 od 10 do 12 hod. LILA Domov pro postižené děti Otnice Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 25. dubna 2012 od 9.00 do 17.00

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Město Nalžovské Hory POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Nalžovské Hory POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Nalžovské Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se vydává požární řád města Nalžovské. Zastupitelstvo města Nalžovské se na svém zasedání dne 26.září 2012 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více