PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2010

2 Pomlázka Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku. Všechny holky, které znám, navštívím a vymrskám, než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko. Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje, rok 2010 jsme šťastně a vesele odstartovali, ale dá se předpokládat, že v letošním roce i na naši obec dolehne tolik diskutovaná hospodářská krize, ale protože máme dostatečné rezervy z předešlých

3 let, tak jsme na tom finančně vcelku dobře, nejsme zadluženi a můžeme plánovat další zvelebování obce. Letošní rok je rokem super volebním, na jaře nás čekají volby parlamentní a na podzim komunální, proto bude i rokem náročnějším pro obec, ale jistě toto mimořádné období se ctí společně zvládneme. A co se nám již letos podařilo. V lednu obec požádala /po vyhlášení výzvy MŽP ČR na podání žádostí o poskytnutí dotací, finanční podpory z EU Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa Udržitelné využívání zdrojů energie/ o dotaci na komplexní zateplení budovy kulturního domu v ceně ,- Kč, mateřské školy v ceně ,-Kč a obecního úřadu v ceně ,-Kč. Pokud bude kladně rozhodnuto o poskytnutí dotací, stavby by mohly být prováděny v průběhu dvou roků. Dále jsme požádali o dotaci z prostředků rozpočtu Jihomoravského kraje z Programu obnovy venkova na výměnu oken a dveří základní školy. Věřím, že se nám plány podaří úspěšně zrealizovat. Naše obec letos obsadila třetí místo ve 12. kole krajské soutěže Zlatý erb, která hodnotí webové stránky obcí a měst. Ocenění jsme převzali z rukou hejtmana Michala Haška dne Pro dokreslení uvádíme, že naše webové stránky byly spuštěny , jsou velmi pěkně zpracovány, přehledné, stále aktuální a dlouhodobě vysoce oceňovány. O náš web se pravidelně stará pan Lukáš Klicnar. Je skvělé, že Přísnotice se umístily opět mezi nejlepšími v Jihomoravském kraji, v roce 2006 to bylo druhé místo, v roce 2008 třetí místo, v loňském roce opět druhé místo a v letošním roce třetí místo. Pro ty, kteří neměli doposud možnost se na naše internetové stránky podívat, uvádíme, že jsou na nich kromě povinných informací, úřední desky, usnesení zastupitelstva, vyhlášek, uvedena oznámení, hlášení rozhlasu, pozvánky na akce apod. Kvalitní fotografie přehledně dokumentují činnost v obci: výstavy, soutěže, sportovní utkání, zábavy, hody, plesy, ochutnávky, svěcení vína, zabíjačky, schůze a další významné události nejen obce, ale všech společenských organizací, farnosti a školy. Na stránkách je kromě historie obce, zpravodajů, fotografií občanů také vedeno měření teploty. Často je i

4 sledována společenská kronika. Nově na webu je uvedeno ohlédnutí za uplynulým rokem a videa z uskutečněných akcí. Při této příležitosti bych chtěla moc poděkovat tvůrci a provozovateli webu za propagaci obce, ale také současně poprosit ostatní spoluobčany o pomoc při spoluvytváření obecních webových stránek například o poskytnutí zajímavých věcí, snímků z procházek, videí, historických fotografií spojených s přísnotickou historií. Vše můžete zapůjčit prostřednictvím obecního úřadu nebo přímo panu Klicnarovi. Podle kalendáře se nám blíží nejkrásnější roční období, na opravdové jaro si asi ještě počkáme, ale již dnes můžeme konstatovat, že letošní zima se zapíše do naší historie jako jedna z nejmrazivějších a nejzasněženějších. Na závěr mi dovolte, abych Vám i touto cestou, vážení občané, popřála slunečné, veselé a usměvavé velikonoční svátky jménem svým, jménem zastupitelů i pracovníků obce. JUDr. Jarmila Pavelková starostka obce

5 Výpis z usnesení zastupitelstva obce prosinec 2009 březen 2010: ZO schválilo: - přijetí dotace na dovybavení požárního vozidla v roce 2010 (dotace ,- Kč, podíl obce ,- Kč), - přijetí dotace na akceschopnost JSDH v roce 2009 v částce ,- Kč, - vypovězení smlouvy o zajištění pečovatelské služby s městem Židlochovice, - darovací smlouvy (peněžitý dar Ing. J. Olejníka ,- Kč na podporu rozvoje MŠ, nábytek v hodnotě ,- Kč od J. Bažanta pro MŠ), - zrušení provozní doby ve sběrném dvoře ve středu, dvůr bude otevřen pouze v sobotu, - příspěvek ,- Kč z rozpočtu obce na pořízení topení do kostela, - podání žádosti o dotaci na výměnu oken a dveří ZŠ, - odstranění nedostatků zjištěných při revizi elektroinstalace v budovách OÚ a KD. ZO vzalo na vědomí: - nutnost provádění pravidelných kontrol provozu výherních hracích přístrojů. Bezpečnostní situace v obci za rok 2009 V obci Přísnotice bylo v roce 2009 šetřeno 9 trestných činů, u 6 činů byl zjištěn pachatel. Dále bylo šetřeno 9 přestupků, u 6 přestupků byl zjištěn pachatel. V obci bylo provedeno v součinnosti s Policií ČR, soudy a dalšími státními organizacemi 22 šetření. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v pátek dne od do hodin a v sobotu dne od 8.00 do hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Přísnotice. Bližší informace budou oznámeny na úřední desce.

6 Ukončení osvobození nových staveb domů od Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů, byly od daně ze staveb osvobozeny nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob. Toto bylo s účinností od zrušeno zákonem č. 1/2009 Sb. V souvislosti s ukončením osvobození od daně ze staveb nevzniká poplatníkům povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí ani sdělit správci daně tuto změnu, neboť vyměří příslušný správce daně upravenou daň z moci úřední. Upozornění České pošty Žabčice Česká pošta upozorňuje občany na nutnost uvádění úplných adres pro doručování zásilek. Po zavedení názvů ulic je nutné v adrese název ulice uvádět. Vzor správně napsané adresy: Obecní úřad Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice Žabčice Pošta Žabčice dále oznamuje, že opakovaně dochází ke stížnostem od občanů na ztrátu doručené pošty ze schránek. Žádáme občany, kteří si všimnou neoprávněné manipulace s poštou v cizí schránce, aby neprodleně informovali poštu Žabčice nebo obecní úřad. Sběr elektrospotřebičů a nebezpečného odpadu Nebezpečný odpad a vyřazené elektrospotřebiče můžete odevzdat na návsi dne od do hodin.

7 Společenská kronika Blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří oslavili životní jubileum a do dalších let přejeme stálé zdraví a spokojenost: jméno č. p. datum narození 85 roků Malá Marie Urbánková Marie Urbánek Josef roků Bobková Jiřina roků Ludvíková Marie roků Číhalová Jindřiška Šmerdová Ludmila roků Bauer Tomáš roků Langová Růžena Poppová Vilemína roků Bažantová Libuše roků Bobek Jan Strouhalová Anna

8 Blahopřejeme rodičům k narození miminka a přejeme krásné chvíle při výchově dětí: jméno č. p. datum narození Mrkvicová Eliška Vala Eduard Lanžhotská Laura Od měsíce prosince 2009 do března 2010 se do obce přistěhovalo 12 občanů, 1 osoba se z obce odstěhovala. Přísnotice mají 809 obyvatel. TJ Sokol Přísnotice oddíl atletiky Atletický rok 2009 Navzdory malému počtu dospělých ve vedení oddílu, bylo uplynulé období bohaté co do činnosti i úspěchů. A to nás ještě provázelo vleklé zranění a marodka. Tato skutečnost spolu s omezenými finančními možnostmi nás nutí k orientaci jen na některé atletické disciplíny. Věnovali jsme se především běžcům, na kterých byla také péče znát. Pestrou činnost zajišťují po trenérské stránce hlavně František Němec a Václav Tancer. Našim nejlepším atletům zajišťujeme účast v soutěži družstev povoleným hostováním za Lokomotivu Břeclav a Moravskou Slavii Brno.

9 Začátkem května jsme uspořádali již XXXII. ročník Atletického čtyřboje žactva o pohár starostky obce, ve kterém zvítězila Terezka Tancerová a třetí místo vybojovala Lucie Bohatá. Ve Lhétě bylo uspořádáno okrskové kolo Poháru českého rozhlasu v atletice mladšího žactva za účasti 132 atletů. Další den soutěžilo starší žactvo za účasti 109 atletů. Na kvalitní přípravě atletické dráhy a potřebných sektorů se podíleli hlavně Lukáš Přichystal a František Němec. Koncem školního roku jsme uspořádali přebor ZŠ a MŠ v atletice, na jehož organizaci se podílel celý pedagogický sbor. V srpnu jsme jeli na soustředění atletů do Svojanova u Poličky, které splnilo svůj účel, bylo důležité pro stmelení kolektivu a mělo nesporný výchovný význam. Účast na tréninku byla v průměru za celý rok 76%. Nejpilnější jsou již několik let sestry Tancerovy z Přísnotic, také je to na jejich výkonech náležitě vidět. Naši atleti se zúčastnili 78 závodů nejen v ČR, ale také na Slovensku a v Rakousku. 31x zvítězili a 85x si vybojovali umístění na stupních vítězů. Zásluhou sester Tancerových jsme získali 3 stříbrné a 1 zlatou medaili na Mistrovství Moravy, 1 zlatou na Mistrovství ČR družstev a jednu bronzovou na Evropských atletických hrách. Navíc ještě sedmé místo ve finále Mistrovství ČR v hale v běhu na 800 m v Praze. Anička Tancerová zvítězila v celém seriálu Brněnského běžeckého poháru. Jarmila Smolíková byla druhá v seriálu Letního běžeckého poháru. Terezka Tancerová byla druhá v seriálu Brněnského běžeckého poháru a Katka Tancerová byla třetí v seriálu Rakouského běžeckého poháru.

10 Tyto pěkné výsledky jsou zásluhou nejen dobrého trenérského vedení, ale též pravidelné účasti na tréninku a poctivého přístupu k plnění tréninkových povinností našich nejlepších atletů. Chválíme spolupráci s místními hasiči při přípravě dráhy pro soutěže hasičů i atletů. Bez jejich pomoci bychom to sami nezvládli. Tak, jak se zvyšuje výkonnost našich atletů, úměrně s tím se zvyšují náklady na tuto činnost, která výrazným způsobem zviditelňuje naši obec. Nejvyšší náklady jsou na cestovné. Zvládá se to jen díky velké obětavosti některých rodičů našich atletů. Děkujeme obecnímu úřadu, že naši situaci chápe a pomáhá nám ji částečně řešit. Na základě kvalitních běžeckých výkonů obdržela Anička Tancerová dotaci 4.550,- Kč z Českého atletického svazu na sportovní oblečení a rehabilitaci. Na začátku nového školního roku jsme s potěšením přijali mezi sebe deset nových mladých atletů nejen z Přísnotic, ale také ze Žabčic. Z těchto mladých nadějí se jeví nejlépe Petra Valášková, další se jistě náležitě projeví v jarních měsících.

11 Nejlepšími atletkami oddílu byly v roce 2009: Anna Tancerová zúčastnila se 29 závodů 1. místo 16x 2. místo 5x 3. místo 3x Celkem 24x na stupních vítězů. Terezka Tancerová zúčastnila se 32 závodů 1. místo 11x 2. místo 6x 3. místo 4x Celkem 21x na stupních vítězů. Největší úspěchy: Mistrovství jižní Moravy 1. na 1500 m Břeclav Mistrovství Moravy v hale 1. na 800 m Bratislava na dráze 2. na 800 m Ostrava v krosu 4. Šternberk Mistrovství České Republiky v hale 7. - Praha Mezinárodní závody v hale 1. na 600 m Bratislava Finále mistrovství ČR družstev 1. - Břeclav Mistrovství jižní Moravy 4. na 800 m Břeclav Mistrovství Moravy v hale 4. na 800 m - mladší žactvo Frýdek Místek dráha v hale 10. na 800 m starší žactvo Ostrava dráha Evropské atletické hry 3. na 800 m Brno Finále mistrovství Moravy 2. na 800 m - Opava Atletický oddíl v Přísnoticích mívá hlavní atletický trénink pravidelně každou středu v hodin na hřišti.

12 Termínovka Přísnotických Atletů rok 2010 Neděle 7. března hod. Výroční členská schůze Středa 21. dubna hod. Cooperův test (běh na 12 min.) Úterý 11. května 9.00 hod. Pohár českého rozhlasu mladší žactvo Středa 12. května 9.00 hod. Pohár českého rozhlasu starší žactvo Středa 19. května hod. Oddílový atletický čtyřboj Středa 26. května hod. Přebory ZŠ a MŠ v atletice Čtvrtek 27. května Zájezd na Zlatou tretru do Ostravy Červenec nebo Srpen Soustředění oddílu Neděle 5. září hod. Atletická výstava Člověk a pohyb Středa 8. září hod. Náborové závody v atletice Středa 13. října hod. Cooperův test (běh na 12 min.) Tréninky: - pondělí, středa a pátek v hodin, - od 1. dubna v hodin, - atleti mladší deseti let mohou jen jednou nebo dvakrát týdně, Bližší informace na tel F. Němec, V. Tancer. Závěrem bych chtěl poděkovat jménem výboru oddílu atletiky všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na naší činnosti v roce František Němec předseda oddílu atletiky

13 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Přísnotice Vážení spoluobčané, milí čtenáři, dovolte mi, abych Vás prostřednictvím prvního zpravodaje v letošním roce v kostce informoval o činnosti jednotky v roce Základní početní stav a vybavení jednotky se i nadále řídí přílohami vyhlášky MV č.247/2001 Sb. a během minulého roku se v jednotce nijak nezměnil. Funkce Předepsaný početní Skutečnost Velitel jednotky stav 1 1 Velitel družstva 2 2 Strojník 4 5 Hasič 5 7 Celkový počet Z výše uvedené tabulky vyplývá, že něco málo převyšujeme předepsaný početní stav. Věřte, že bych byl určitě raději, kdybychom toto převyšovali daleko víc, ale nedaří se nám poslední roky mezi nás získat nové členy jednotky, kteří by omladili současný stav. V žádném případě se nechci tímto nijak dotknout členů jednotky, ale skutečnost je taková, že průměrný věk člena jednotky činí 40 let. Tento stav s sebou přináší některá úskalí, o kterých se zmíním níže. Rád bych chtěl proto tímto oslovit místní mládež, která by snad měla zájem nějak smysluplně vyplnit svůj volný čas, že mezi nás mají vždy dveře otevřené a je jenom na jejich uvážení, jak se svým volným časem naloží. Nemohu, bohužel, nabídnout určité výhody, které možná přináší jiné zájmové organizace v naší obci nebo organizace v okolních obcích, ale věřte, že o zábavu a určitý druh adrenalinu u nás určitě nepřijdete.

14 Současná struktura Integrovaného záchranného systému se z velké části opírá o činnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Každý profesionální hasič Vám zcela otevřeně řekne, že bez dobrovolné jednotky se při jakékoliv události neobejde. Z toho ovšem zcela logicky vyplývá, že v dnešní době je už každý člen dobrovolné výjezdové jednotky při zásahu a za jakékoliv situace postaven na stejnou úroveň jako profesionální hasič. To znamená, že musí být hlavně dostatečně zdravotně způsobilý, musí mít odpovídající vybavení a dobré znalosti odpovídající jeho zařazení v jednotce. Do budoucna je zcela zřejmé, že se tento stav bude více méně prohlubovat a určité povinnosti vycházející z požárního zákona budou stále více kladeny na obce, potažmo na JSDH. Když to uvedu do praxe se snahou to trochu zjednodušit, tak například při vyhlášení požáru nebo jiné události vyjíždí dle poplachového plánu v prvním stupni čtyři jednotky. První jednotka, tj. nejbližší profesionální jednotka. V našem případě je to většinou stanice Židlochovice - vyjíždí v minimálním početním stavu, tj Za druhé je to místní jednotka, jestli je v obci zřízena a v jaké kategorii, a dále podle dojezdových časů další dvě dobrovolné

15 jednotky z okolních obcí. Všechny tři dobrovolné jednotky ve stejném minimálním početním stavu 1+3. Až po dojezdu na místo zásahu a v závislosti na stupni požáru určuje velitel zásahu potřebu dalších sil a prostředků, které jsou následně krajským operačním střediskem povolávány. Jednoduchými počty zjistíte, že při tomto prvotním zásahu (v mnoha případech tom rozhodujícím) by měl mít velitel zásahu k dispozici čtyři profesionální hasiče včetně sebe a dvanáct dobrovolných hasičů, to je tedy celkem šestnáct hasičů. Podotýkám by měl mít! Ne v každém případě je tomu tak a závisí to opravdu na těch dobrovolných jednotkách, jak dodržují minimální početní stav pro výjezd. Ve skutečnosti to znamená, že čtyři zasahující hasiči jsou profesionálními hasiči, z nichž jeden tvoří velitele zásahu, další z těchto profesionálních řídí a ovládá stroj. Zůstávají tedy dva profesionální zasahující hasiči, kteří se bez kvalitní práce těch zbývajících dobrovolných jednotek jen těžko obejdou. Tímto jednoduchým příkladem jsem chtěl přiblížit opravdu jen část té důležité práce, kterou odvádí i naše jednotka. Nechci zde rozvádět další příklady, jakými jsou například pomoc při hromadných událostech, povodních atd.

16 Jak jsem již v některém z mých předcházejících příspěvků ve zpravodaji uvedl, je naše jednotka zařazena do kategorie JPO III/1. Na tuto kategorii se vztahují určité povinnosti, rovněž dané výše uvedenou vyhláškou, která nám stanovuje povinnost výjezdu jednotky do deseti minut od vyhlášení poplachu. Byl bych opravdu moc rád, kdybych nemusel v tomto případě opětovně použít slovo bohužel, ale ne pokaždé se nám daří tento limit splnit. Hlavní příčinou je velmi špatné zázemí jednotky a nesoustředěná dislokace. V praxi to znamená, že první výjezdové vozidlo LIAZ KAROSA CAS K25 parkuje v netemperované garáži Školního zemědělského podniku, což maximálně komplikuje výjezd. V zimním období je toto vozidlo mimo provoz, protože jsme nuceni vypustit hasební vodu. Členové jednotky se při vyhlášení poplachu převlékají v promrzlých prostorách stísněné současné zbrojnice do zásahových kompletů úplně na opačném konci obce, což následně komplikuje vlastní výjezd jednotky k zásahu. Za těchto podmínek se dá jen těžko sladit výjezd do stanoveného limitu. Myslím, že za sto pět let své existence sboru v obci by si hasiči zasloužili odpovídající zázemí pro svou činnost.

17 Chtěl bych proto prostřednictvím tohoto příspěvku poděkovat lidem, kterým i přes tato úskalí není zatěžko vyběhnout ve tři hodiny ráno z vyhřáté postele do mrazivé noci, obléknout a obout vymrzlou výstroj a ve smyslu hesla POMÁHAT A CHRÁNIT chránit životy a majetky svých spoluobčanů bez nároku na jakoukoliv odměnu. Díky Vám, pánové! V minulém roce jednotka vyjížděla k několika hlášeným událostem. Například k požárům: automobilu v katastru obce Unkovice, strniště v katastru obce Přísnotice, skládky dřeva v katastru obce Žabčice, slámy v katastru obce Žabčice, skládky komunálního odpadu ASA Žabčice, osobního automobilu a autodílny v katastru obce Pohořelice, dohašení zemědělského stroje v katastru obce Žabčice. Technická pomoc: čerpání vody a vyčištění dvou zdrojů pitné vody, dovoz vody, výpomoc při zajištění závodů Rally Agrotec Hustopeče, technické zajištění při soutěžích. Cvičení a výcvik: školení velitelů a strojníků, prověřovací cvičení s výjezdem do obce Neslovice, kondiční jízdy. Kromě výjezdů a výcviku spadá do povinnosti řidičů a zároveň strojníků starat se o svěřenou techniku. Proto také jako každoročně byla začátkem roku obě vozidla připravována na STK a následně na to byla na těchto vozidlech provedena technická kontrola. Vzhledem k stávajícímu stáří obou vozidel, ale hlavně s přihlédnutím k šikovným rukám Jaromíra Pospíšila, Karla Fojtíka, Jaroslava Břízy a Ivoše Fialy, byla obě vozidla bez významných závad. Kromě činnosti spadající do náplně výjezdové jednotky se všichni členové účastní dalších mnoha akcí pořádaných sborem jako celku. Kdybych měl zde všechny tyto aktivity rozepisovat, dalo by to notnou dávku papíru. Proto by to ani bez tohoto vzájemného prolínání jednotky a sboru snad ani nijak nešlo. Bohužel jsou v našem okolí sbory, kde tato vzájemná spolupráce dost skřípe, což není zcela určitě pro dobro věci a celkového poslání Sboru dobrovolných hasičů.

18 Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat nejenom všem místním hasičům za jejich obětavou práci, ale hlavně také všem spoluobčanům a příznivcům, kteří nás v naší činnosti podporují. Velitel JSDH Přísnotice Bc. Zdeněk Mahovský Sbor dobrovolných hasičů Přísnotice Náš sbor v minulém roce oslavil 105. výročí jeho založení. Bohužel, díky poměrně hodně nabitému programu během celého roku, se žádné oslavy nepodařilo uspořádat, ale všechny akce probíhaly v duchu tohoto výročí. Novým rokem v období Třech králů začínáme jako již tradičně posledních pár let veřejnou zabíjačkou. Po získání některých informací z obecního úřadu to ale za současného stavu vypadá, že to byla jedna z posledních zabíjaček. Krajská veterinární správa není asi dostatečně nakloněna těmto místním lidovým tradicím nebo asi nebyla odměněna jitrničkami a dalšími pochutinami. Myslím, že je to škoda, neboť z hlediska návštěvnosti se tato akce dařila. I když v letošním roce, díky rozmarům počasí, nám dala dost zabrat. Následovně v rozmezí několika týdnů jsme uspořádali rovněž již tradiční Hasičský ples, po kterém jsme druhý den částečně pomohli s přípravou sálu a topením místní základní škole a mateřské škole k pořádání Dětského maškarního plesu. Celkovou úroveň a zhodnocení nechám na Vás, ale dle návštěvnosti obou akcí si myslím, že všichni návštěvníci byli spokojeni. Začátkem jara začínáme s přípravami na soutěže. První soutěž bývá 8. května, a to dětská soutěž, které se zúčastňuje na padesát družstev mladších a starších žáků a je to tzv. liga mládeže. Celkově tato liga měla v loňském roce sedm soutěží a bývá vyhodnocena koncem června. Naše družstvo mladších a starších žáků se umístilo na závěr celkového hodnocení v lepší polovině. Dále sbor ve spolupráci s okresním výborem pořádá v našem přírodním areálu další soutěže

19 v požárním sportu jak mužů a žen, tak i dorostu, a to na okresní a dokonce i krajské úrovni. Náš areál je podle soutěžících a návštěvníků z širokého okolí kraje jedním z nejhezčích. Pro nás jako hasiče je tu ideální přístup k vodě, krásné travnaté hřiště, běžecký ovál, který splňuje svými rozměry parametry vhodné pro štafetový běh a v neposlední řadě i velké přilehlé parkoviště. Běžecký ovál se snaží udržovat hasiči ve spolupráci s oddílem lehké atletiky pod vedením p. Františka Němce. Dá to dost práce a spoustu stráveného času. Ovál se musí v měsíci dubnu vyhrabat, porovnat, ale hlavně postříkat proti plevelům. Během roku je potřeba tyto operace několikrát zopakovat. Proto mě dost mrzí, že mezi námi existují takoví občané, řekl bych, že v tomto případě vandalové, kteří svým chováním pošlapávají práci těch druhých. Příkladem je devastační počmárání fasády kabin nesmyslnými sgrafity. Tímto bych chtěl poprosit všechny spoluobčany, aby v jarních měsících, kdy je znatelně vidět podmáčená běžecká dráha, omezili pohyb po oválu, hlavně na kolech nebo motorkách. Vyjeté koleje a hluboké šlápoty se potom dost těžko zapravují a celý rok to následně komplikuje sportovcům podávání kvalitních výkonů. Jednou z nejdůležitějších aktivit je práce s mládeží. V loňském roce naše nejmladší členky a ženy uspořádaly dětský den začátkem června a na konci prázdnin rozloučení s prázdninami s večerním programem. Byly to dny plné her a zábavy, za které děti obdržely různé pamlsky a drobné dárky od sponzorů, které naše děvčata oslovila. Proto bych rád těmto sponzorům za naše obětavé členky poděkoval. V měsíci červnu se celkově sbor včetně zásahové jednotky už druhým rokem účastnil několikadenní soutěže Rally Agrotec Hustopeče jako traťová služba. Tato akce je velice náročná jak po stránce fyzické, tak i psychické. Probíhá tři dny a to i v nočních hodinách. Celková činnost sboru není jenom pro zábavu, ale vedle těchto aktivit je jeho povinností působit hlavně na poli požární ochrany. Musíme udržovat vozidla ve stálé pohotovosti. V současné době se na

20 vozidle LIAZ dokončují různé police v nástavbě vozu, které se po celkové rekonstrukci nedokončily. Koncem loňského roku se díky paní starostce podařilo získat od policie ČR bezúplatným převodem vozidlo Volkswagen Transporter. Toto vozidlo bylo pětimístné, ale v současné době se nám ho podařilo přestavit na devítimístné, a to z několika důvodů. Prvním z nich je, že do budoucna by mělo nahradit dopravní automobil Avia, který má už svůj věk. Druhým důvodem je komplikovaná doprava mládeže na soutěže v požárním sportu, tímto počtem míst se nám to podařilo částečně vyřešit. Rád bych ještě upozornil na naše internetové stránky, které jsou celkem pravidelně aktualizovány, a kde se dozvíte daleko víc, jak o sboru, tak i o připravovaných akcích. Adresa je Království komety Starosta Sboru dobrovolných hasičů Karel Fojtík Rádi bychom Vás informovali, že obec Přísnotice se stala partnerským městem projektu Jižní Morava Království Komety. Zařadili jsme se tak mezi 28 měst a obcí, které se do projektu doposud zapojily. Cílem tohoto projektu je především vyjádřit vděk a poděkování všem jihomoravským fanouškům, kterých opravdu není málo, a společně s partnerskými obcemi jim nabídnout snazší propojení s klubem HC Kometa Brno. Kometa je momentálně jediným extraligovým hokejovým týmem na Jižní Moravě a z toho důvodu byl pojmenován projekt s trochou nadsázky Jižní Morava království Komety. Klub si je vědom obrovské fanouškovské podpory ze všech koutů Jižní Moravy, ke které patří i fanoušci z naší obce. Uzavřeným partnerstvím tak umožníme využívat výhody jako je například možnost využití rezervace vstupenek na domácí zápasy či možnost zakoupení limitované edice zboží s názvem naší obce (na obecním

21 úřadě lze nyní zakoupit šály HC Kometa Brno doplněné názvem Přísnotice, trička již jsou vyprodána lze doobjednat). Bližší informace najdete na stránkách HC Kometa Brno, na které můžete nahlédnout přes logo Komety umístěné na našich internetových stránkách. Strom roku region Židlochovicko 2010 Městský úřad Židlochovice, vyhlašuje anketu STROM ROKU REGION ŽIDLOCHOVICKO Vítěz ankety, který vzejde z navržených kandidátů všech 24 územních celků židlochovického regionu, bude nominován do celostátního kola. První fáze: Navrhněte svého kandidáta na strom roku 2010: - Oblíbený strom může navrhnout kdokoliv. Z předložených návrhů vybere obec jednoho zástupce, kterého navrhne do regionálního kola. - Navržený strom musí růst na katastrálním území kterékoliv z 24 obcí židlochovického regionu. Druhá fáze: Hlasování: - Hlasování bude probíhat na stránkách Třetí fáze: Zveřejnění vítěze a jeho nominace do celostátního kola. Bližší informace na a ve vývěsce OÚ.

22 Humanitární sbírka Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje SBÍRKU: - oblečení, - lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, - látek (minimálně 1 m 2 ), - domácích potřeb nádobí bílé i černé, skleničky, - peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek, - obuvi nepoškozené. Věci, které vzít nelze: - ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, - matrace, koberce, - nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, - znečištěný a vlhký textil. Sbírka se uskuteční: dne: a čas: od do hodin místo: Obecní úřad Přísnotice Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme za Vaši pomoc Diakonie Broumov je občanským sdružením, které pomáhá lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci. Organizuje svoz sbírek z celé ČR, přijímá i finanční pomoc. V třídírně Broumov se oděvy třídí: nositelné se předávají potřebným, poškozené se zpracovávají průmyslově, nepoužitelný

23 materiál končí jako odpad. Ve skladě a v třídírně pracují klienti azylových domů. Darováním nepotřebných oděvů uvolníte místo ve své skříni, umožníte další využití staršího oblečení a pomůžete opravdu potřebným lidem. Telefonní kontakt na Diakonii Broumov: Kino Jiskra Velké Němčice Pátek :30 hod. Kawasakiho růže Pátek :30 hod. AVATAR Pátek :30 hod. Doktor od jezera hrochů Pátek :30 Kniha přežití Pátek :30 hod. a 19:30 hod. Dešťová víla Veselého zajíčka, ať je svižná metlička, hodně pestrých vajíček, zmalovaných zadniček, pro krásu a pro zdraví, jak tradice vypráví. Šťastné velikonoce Vám všem.

24 V 12. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb 2010 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky se naše internetové stránky umístily na třetím místě. Přísnotický zpravodaj vydává Obecní úřad Přísnotice. Náklad 340 výtisků. Zdarma občanům obce. Březen 2010.

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz BŘEZEN 2008 Ú V O D E M Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané, dostává se Vám do rukou, po malé zimní pomlce, zpravodaj o dění v naší obci a okolí. Od

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření JSDH Popůvky za rok 2014 Pro rok 2014 byly stanoveny tyto hlavní úkoly: 1. Zabezpečovat průběžné plnění práce sboru na rok 2014. 2. Podílet se na zabezpečování akceschopnosti

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 16. 8. 2010 č. 7/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 8. 9. 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ V pátek dne 30. září 2016 zemřel ve věku 72 let pan VLADIMÍR LUKEŠ hvozdenský rodák Se zesnulým se rozloučíme ve středu dne 5. října 2016 v 15.00

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz ŘÍJEN 2009 Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje, setkáváme se opět nad stránkami letošního již 3. vydání našeho zpravodaje a je zde již podzim, kdy slunce

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

OBEC NOVÝ PŘEROV. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. POŽÁRNÍŘÁnOBCENOVÝPŘEROV

OBEC NOVÝ PŘEROV. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. POŽÁRNÍŘÁnOBCENOVÝPŘEROV OBEC NOVÝ PŘEROV Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. Obec Nový Přerov na základě usnesení zastupitelstva č. 11) ze dne 17.9.2009 vydává na základě ustanovení

Více

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009,

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, kterou se vydává Požární řád města Pohořelice Zastupitelstvo města Pohořelice se na svém XX. zasedání dne 18.3.2009 usnesením č. 18/XX/09 usneslo vydat

Více

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s.

TERMÍNOVKA 2017 Atletického klubu AHA Vyškov, z. s. Ú N O R LEDEN Měsíc Datum Pořádáme Akce mimo Vyškov 2.1.2017 Župní přebor ve skoku o tyči - Opava 14. až Mistrovství MaS ve vícebojích a v chůzi (Ostrava Vítkovice) 15.1.2017 17.1.2017 Athletics Indoor

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014. Požární řád obce Vavřinec OBEC VAVŘINEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Požární řád obce Vavřinec Zastupitelstvo obce Vavřinec se dne 31. ledna 2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ

PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ PŘÍSNOTICKÝ ZPRAVODAJ www.prisnotice.cz LISTOPAD 2007 Úvodem Vážené čtenářky, vážení čtenáři, milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vás téměř v posledním měsíci roku 2007 pozdravila a informovala v tomto

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007 Obec Sedliště, 739 36 Sedliště 271 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Sedliště se na svém zasedání dne 17.12.2007 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě 29 odst.1

Více

OBEC PRA VČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pravčice č. 1/2010, kterou se vydává Požární řád obce Pravčice. Požární řád obce Pravčice

OBEC PRA VČICE. Obecně závazná vyhláška obce Pravčice č. 1/2010, kterou se vydává Požární řád obce Pravčice. Požární řád obce Pravčice OBEC PRA VČICE Obecně závazná vyhláška obce Pravčice č. 1/2010, kterou se vydává Požární řád obce Pravčice Zastupitelstvo obce Pravčice se na svém jednání dne 21.9.20 10, usnesenim č. 19/201 0/l//4 usneslo

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Mosty u Jablunkova

POŽÁRNÍ ŘÁD obce Mosty u Jablunkova Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Zastupitelstvo obce Mosty u Jablunkova se na svém zasedání dne 12.3.2003 usneslo vydat na základě 29, odst. 1, písm. o), zákona č. 133/85 Sb. (dále jen zákon o PO ), v

Více

Požární řád obce Zbožíčko

Požární řád obce Zbožíčko Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Požární řád obce Zbožíčko Zastupitelstvo obce Zbožíčko se na svém zasedání dne 6.4.2016 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bodu 1. zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD.

OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. OBEC HEŘMÁNKY HEŘMÁNKY 282 742 35 HEŘMÁNKY IČ: 00600768 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 obce Heřmánky, kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Heřmánky Zastupitelstvo obce Heřmánky se na svém 12. zasedání

Více

Zpravodaj. Přísnotice. Listopad 2004

Zpravodaj. Přísnotice. Listopad 2004 Zpravodaj Přísnotice Listopad 2004 Zpravodaj, který právě držíte v ruce, je letos již poslední náš zpravodaj. Máme za sebou volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje i do třetiny Senátu ČR. Volby v

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav

Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008. kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD. obce Vraclav Obecně závazná vyhláška obce Vraclav č. 1/2008 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD obce Vraclav Zastupitelstvo obce Vraclav se na svém zasedání dne 31. 3. 2008 usneslo vydat svým usnesením č. 13/08 na základě

Více

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006

Zpravodaj. Přísnotice. Září 2006 Zpravodaj Přísnotice Září 2006 Úvodem Čím se mám nechat inspirovat pro dnešní úvodník, který by se měl zabývat důležitou a aktuální otázkou, měl by vymezovat závěry a odhalovat souvislosti, když si nedovolím

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 26. 9. 2013 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 7, ročník 19, září 2013 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MĚSTO ROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ROKOVICE č. 1/01, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ve znění OZV č. 4/015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 01.1.015 (zpracovalo oddělení KST) Zastupitelstvo města rozhodlo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice vydává dne 24. 5. 2004, na základě ust. 29 odst. 1 písm o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011,

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, M Ě S T O Š T Ě T Í Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ŠTĚTÍ Zastupitelstvo Města Štětí vydává usnesením č... ze dne 15. 12. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2003. Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2003. Požární řád obce JSI OBEC UHRICICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Uhřičice vydává dne 27.3.2003 v souladu s 29, odst.l, písm. o), zákona č.133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor

*MVCRX01CN11D* MVCRX01CN11D prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec PERÁLEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává požární řád obce PERÁLEC Zastupitelstvo obce Perálec se na svém 23. veřejném zasedání dne 7.června 2010 usnesením č. 23/9 usneslo vydat

Více

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Požární řád obce. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obec Labuty na základě usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2006 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav

OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav OBEC KOSOŘICE, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce KOSOŘICE č. 01/2006 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Kosořice schválilo a vydává dne 29.03.2006 v souladu s ustanovením 84, odst. 2

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Obec Hrušky OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Č. 1/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE HRUŠKY Zastupitelstvo obce Hrušky se na svém zasedání dne 15. 12. 2009 usnesením č.14/29/09 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písmeno

Více

Požární řád obce. Obec Vavřinec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Požární řád obce. Obec Vavřinec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Obec Vavřinec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Vavřinec se na svém zasedání dne 16.04.2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h)

Více

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y

Obec Plavy. V Y H L Á Š K A č. 1/99 Ř Á D O B C E P L A V Y Obec Plavy V Y H L Á Š K A č. 1/99 Obec Plavy vydává podle ustanovení 36 odst. 1. písm. f) zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 29 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně,

Více

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014,

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, MĚSTO VELKÉ HAMRY Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, kterou se vydává Požární řád města Velké Hamry, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí

Č.j. MV /PO-IZS-2014 Praha 6. března 2014 Počet listů: 6. Rozhodnutí *MVCRX01U80OA* MVCRX01U80OA MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB,

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Blatnice Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Blatnice se na svém zasedání dne 8.5.2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI DUBNU 2010

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI DUBNU 2010 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI DUBNU 2010 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Kino: Ne 4.4.2010 v 18.00 hod. AVATAR kino

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 23.4.2015 usnesením č. Z- 2015/2/24 usneslo

Více

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s

Výroční valná hromada. České federace požárního sportu o.s Výroční valná hromada České federace požárního sportu o.s Přítomní: viz. prezenční listina příloha č.1 Body výroční valné hromady: 1. Zhodnocení projektu soustředění 2. Krajská dotace 3. Účast na podzimním

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 16. 4. 2014 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 20, duben 2014 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHOTEČ Platná v územním obvodu Obce Choteč Zastupitelstvo obce Choteč vydalo dne 18.6.2008 podle 29 odst. 1, písmeno o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Firma Kohaplant bude prodávat ve středu 27. dubna 2016 v době od 12:40 do 13:00 hod u samoobsluhy v Žatčanech

Firma Kohaplant bude prodávat ve středu 27. dubna 2016 v době od 12:40 do 13:00 hod u samoobsluhy v Žatčanech Obecní vysílání 3C Firma Kohaplant bude prodávat ve středu 27. dubna 2016 v době od 12:40 do 13:00 hod u samoobsluhy v Žatčanech následující stromky : jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, švestky,

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

Skládka bude otevřena v sobotu 21. dubna 2012 od 10 do 12 hod.

Skládka bude otevřena v sobotu 21. dubna 2012 od 10 do 12 hod. Obecní vysílání 3C Skládka bude otevřena v sobotu 21. dubna 2012 od 10 do 12 hod. LILA Domov pro postižené děti Otnice Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 25. dubna 2012 od 9.00 do 17.00

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé Jednotky PO Jednotky požární ochrany Systém jednotek požární ochrany Jednotky požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými

Více

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany

Jednotky PO. 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotky PO 1. Jednotky požární ochrany 2. Systém jednotek požární ochrany Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči),

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky

P O Ž Á R N Í Ř Á D obcí Bratkovice a Dominikální Paseky Obecní úřad Bratkovice obecně závazná vyhláška obce č.1/2008 Zastupitelstvo obce Bratkovice se sídlem v Dominikálních Pasekách schválilo dne 19.3.2008 svým usnesením č. 1/2008 v souladu s 29, odst. 1,

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Požární řád obce Sirá

Požární řád obce Sirá Směrnice č.1/ 2016 Požární řád obce Sirá Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice požární řád je zpracována pro Obec Sirá. Upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany Požární řád obce Sirá upravuje

Více

Město Horní Blatná POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Horní Blatná POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Horní Blatná Obecně závazná vyhláška č. 02/2012, kterou se vydává požární řád města Horní Blatná Zastupitelstvo města Horní Blatná se na svém řádném zasedání dne 30.04.2012 usnesením č. 2 usneslo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

a) Městské kulturní středisko; - Požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena vedoucím oddělení MKS a správcem budovy. b) Základní škola O. Březi

a) Městské kulturní středisko; - Požární bezpečnost v tomto objektu je zabezpečena vedoucím oddělení MKS a správcem budovy. b) Základní škola O. Březi Město Jaroměřice nad Rokytnou Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo města Jaroměřice nad Rokytnou se na svém zasedání č..dne... 2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm.

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č..2.../2005. Čl. 1. Čl. 2. Návrh obecně závazné vyhlášky obce:

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č..2.../2005. Čl. 1. Čl. 2. Návrh obecně závazné vyhlášky obce: Návrh obecně závazné vyhlášky obce: Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č..2.../2005 Zastupitelstvo obce Skoronice se na svém zasedání dne 16.12.2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

M ě s t o R o k y c a n y

M ě s t o R o k y c a n y M ě s t o R o k y c a n y Strana 1 (celkem 6) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Požární řád města Rokycany Zastupitelstvo města Rokycany se na svém zasedání dne 20. dubna 2015 usnesením č. 3933 usneslo

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014 3. 1. 2015 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2014. K dnešnímu dni má náš

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2012 Obec Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Úžice, Nádražní 200, 277 45 Úžice schvaluje a vydává dne 9. 2. 2012 v souladu

Více

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1

Zápis č. 4/2010 ze dne Stránka 1 Z á p i s o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 14. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ Krasová Místostarosta zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více