Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 85 2008"

Transkript

1 Pojistný obzor Ročník Časopis českého pojišťovnictví

2 OBSAH EDITORIAL 3 NA AKTUÁLNÍ TÉMA Práce mne žene dopředu 4 Rozhovor s Vladimírem Mrázem, čestným prezidentem ČAP (Mgr. Ema Novotná) LEGISLATIVA A PRÁVO K novele zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 6 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Zohlednění rovného zacházení s muži a ženami v rámci pojištění 7 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Z nových právních předpisů 8 (JUDr. Jiřina Kotrbatá) EKONOMICKÉ INFORMACE Otázky položené nad statistikami 10 (Mgr. Ing. Ondřej Martínek) Pojišťovny a zajišťovny přečkají hypoteční krizi lépe 12 (Lukáš Čížek) Solventnost II: QIS4 ve střední Evropě a vybrané otázky ke skupinovému dohledu 14 (Mgr. Kamil Žák, Ing. Helena Palátová) POJISTNÉ PRODUKTY Provoz vozidla v zrcadle nových právních úprav 18 (Michal Šimon) Neodůvodněné výjezdy k dopravním nehodám ve vztahu k náhradě škody 20 (JUDr. Tomáš Beran) Reakce českých řidičů v krizových situacích: využíváme asistenčních služeb? 20 (Radek Jalůvka) Riesterova důchodová reforma možná inspirace? 22 (Ing. Petr Pavlík) Úder blesku a likvidace pojistných událostí II. díl 24 (Ing. Martin Liška) Sezóna cestovního pojištění 26 (Ing. Vladimír Fuchs) Pojištění a management rizik v makléřském obchodě 27 Recenze publikace Jiřího Janaty (prof. Ing. Milík Tichý, DrSc.) ZE SVĚTA Každý problém má své řešení: 28 Exkluzivní rozhovor s Michaelou Kollerovou, generální ředitelkou CEA (Mgr. Ema Novotná) Kaprunská tragédie: případ se uzavírá 30 (Jozef Gáfrik) Jaké zkušenosti lze čerpat ze Švýcarského testu solventnosti? 31 (Giovanni Gentile) Z DOMOVA Zasedání shromáždění členů ČAP 33 (redakce) Úprava Kodexu etiky v pojišťovnictví 34 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Konference ČAP Regulace a dohled v pojišťovnictví EU a ČR 34 (redakce) Z tiskových zpráv členských pojišťoven 35 (redakce) Pojišťovna roku (Jana Čechová) Každé 20. vozidlo nemá povinné ručení 37 (Jana Čechová) INSURANCE DIGEST Every issue has a solution 39 Michaela Koller, the Director General of the CEA, exclusively for Pojistný obzor (Ema Novotná) What can be learned from the experience with the Swiss Solvency Test? 41 (Giovanni Gentile)

3 Foto: ČAP Vážení čtenáři, Tři měsíce uplynuly jako voda a my vám přinášíme letní vydání časopisu Pojistný obzor a v něm dva zajímavé rozhovory. Ing. Vladimír Mráz se počátkem května rozloučil s funkcí generálního ředitele pojišťovny, u jejíhož zrodu počátkem 90. let stál. České pojišťovnictví jej ještě předtím ocenilo tituly Osobnost pojistného trhu, Manažer roku a historicky první čestný prezident České asociace pojišťoven (ČAP). Interview, ve kterém Vladimír Mráz vzpomíná na své začátky v pojišťovnictví nebo prozrazuje, kam povedou jeho další kroky, naleznete na stranách 4 a 5. Nesmírně si cením návštěvy generální ředitelky CEA Michaely Kollerové na březnové konferenci České asociace pojišťoven. V jejím průběhu poskytnula Pojistnému obzoru exkluzivní rozhovor. Tato úspěšná a sympatická dáma se mimo jiné pokouší vysvětlit, co zpomaluje rozvoj jednotného pojistného trhu. Významnou část druhého čísla jsme věnovali tématům, která se prolínají hned několika rubrikami. Novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a zákona o policii se tak staly společným jmenovatelem sekcí Legislativa a právo a Pojistné produkty. Problematikou se dopodrobna zabývali specialisté České asociace pojišťoven Jaroslav Mesršmíd a Michal Šimon. Motorová vozidla jsou vůbec klíčovým tématem čísla. V průběhu jarních měsíců vyvolávaly někdy až absurdní návrhy poslanců, které se příslušných zákonů týkaly, vlny bouřlivých diskuzí. Pokud by například schvalovacím procesem prošla určitá varianta zákona o policii, museli by účastníci dopravní nehody řešit nastalou situaci jinak než doposud. Jak by tomu bylo v případě tzv. neodůvodněných výjezdů policie k haváriím ve vztahu k náhradě škody, objasňuje Tomáš Beran. Motoristická témata uzavírá zajímavý výzkum, který se zaměřil na české řidiče a jejich reakce v krizových situacích při nehodě na dálnicích. Řekli byste, že 64 procent dotázaných v nouzi jako první zavolá asistenční službu? Já ano, jen mě zaráží, že pouhých 33 procent by nejprve zapnulo výstražná světla a umístilo v odpovídající vzdálenosti trojúhelník. Z vlastní zkušenosti vím, že vůbec nejhorší je, když postáváme u porouchaného automobilu. Relativně v bezpečí je totiž člověk až daleko za svodidly... Pojistné matematiky a ostatní ekonomicky zaměřené odborníky budou jistě zajímat příspěvky týkající se Solventnosti II. Jaké problematické oblasti studie QIS4, která momentálně probíhá, lze očekávat v regionu střední Evropy, mimo jiné objasňují Kamil Žák a Helena Palátová. Hned několik zahraničních korespondentů projevilo zájem publikovat své příspěvky v Pojistném obzoru. Během své návštěvy v Praze mohl Giovanni Gentile ze Swiss Re zajišťovny reflektovat zkušenosti s testem solventnosti v zemi helvetského kříže Švýcaři mají díky tzv. testu SST před zeměmi Evropské unie dvouletý náskok. Do diskuze na v Česku stále ožehavé téma s názvem Důchodová reforma přispívají zástupci z Celostátního svazu německého pojišťovnictví. Jak transformace probíhá na západě od našich hranic, zjistíte na stranách Na reflexi reformy důchodového systému na Slovensku se můžete těšit příště. Nelze upozornit na všechny články aktuálního čísla, přesto věřím, že si i ostatní témata své čtenáře najdou. Příjemné léto a zajímavé čtení vám přeje, Ema Novotná šéfredaktorka Pojistného obzoru Dear readers, Three months slipped away and we are pleased to bring you the summer issue of the Insurance Horizon magazine which features, among other articles, two interesting interviews. Vladimír Mráz bid farewell to the position of a General Manager of the insurance company he was one of its co-founders at the beginning of the 1990 s. Before he waved goodbye, he had been acknowledged as the Personality of the Insurance Market, the Manager of the Year and the first Honorary President of the Czech Insurance Association (CAP). In the interview on pages 4 and 5, Vladimir Mráz recalls his beginnings in the industry and also reveals which steps he will take next. I highly appreciate the visit of Mrs. Michaela Koller, CEA s Managing Director at this year s conference, which took place this March in Prague and was organized by the Czech Insurance Association. Mrs. Koller gave us an exclusive interview. This likeable and successful lady strives, among other things, to explain which processes slow down the development of the united insurance market. An important part of the second issue is devoted to the themes that appear in more than one article. The amendments regarding the Motor Third Party Liability Act and the Police Act have become common denominator in the Legislation and Law and Insurance Products sections. Jaroslav Mesršmíd and Michal Šimon, CAP specialists, dealt with these issues in a great detail. Motor vehicles are actually the key topic of this issue: the proposals heard in the Parliament regarding the above mentioned acts were sometimes next to absurd and produced highly charged discussions in the spring. For example, if the Police Act underwent the approval process in a certain way, the participants of the car accident would have had to deal with the situation differently than they do now. Tomáš Beran explains what they will have to go through in case of unjustified call of the police to the site of accident and how this will relate to the accidents compensation. An interesting research eventually concludes the motor topics. It focuses on the Czech drivers and their reactions in emergencies, when they have an accident on motorways. Would you assume that of all the respondents in distress, 64 percent firstly call the assistance service? I would. Yet I am puzzled that only 33 percent would switch on the hazard lights and place the emergency car warning triangle where they are supposed to. From my own experience I know that the worst thing to do is to hang around the broken car. The relatively safe position for a man is actually far behind the crash barriers... Actuaries and other financial professionals will certainly be interested in the articles concerning Solvency II. Kamil Žák and Helena Palátová explain, among other things, what kind of problems Central Europe can expect due to the QIS4 study, which is currently in progress. Several foreign correspondents expressed an interest in publishing their contributions in Insurance Horizon. During his visit in Prague, Giovanni Gentile from Swiss Re could mirror Swiss experience with the solvency test thanks to the so-called SST, the Swiss are two years ahead of the EU countries. A continuous debate concerning the thorny issue of Pension reform is going on in the Czech Republic. The representatives of GDV revealed the state of the transformation which takes place in the west of the Czech borders. You can check these hot reflections out on pages The reform of Slovak pension system will be scrutinized in the next issue. It is impossible to draw attention to all articles contained in the current issue. But I believe you will find, together with other readers, your way to the remaining subjects. I wish you a pleasant summer and interesting reading, Ema Novotná Editor-in-Chief, Insurance Horizon Na aktuální téma Pojistný obzor 2/2008 3

4 Na aktuální téma Práce mne žene dopředu mgr. EMA NOVOTNÁ ŠÉFREDAKTORKA ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Vladimír Mráz v květnu 2008 odstoupil z funkce generálního ředitele Kooperativy pojišťovny a.s., VIG. Rozhovor s ním co by čestným prezidentem ČAP a legendou českého pojišťovnictví naleznete na následujících řádcích. Foto: archiv Kooperativy pojišťovny Na počátku 90. let jste se spolupodílel na vzniku první komerční pojišťovny v bývalém Československu. Letos v květnu jste předal žezlo Martinu Divišovi. S jakými pocity jste opouštěl své téměř dospělé dítě? Kooperativa pro mě byla a navždy bude mým dítětem a ani můj odchod z funkce, po téměř osmnácti letech, nic na tomto vztahu nemůže změnit. Nebývá obvyklé, aby v čele společnosti stál jeden člověk tak dlouho, ale s ohledem na mých šedesát osm let se domnívám, že nastal ten pravý čas na odchod. Když se ale vrátím k pocitu, s jakým jsem společnost opouštěl, není špatný těší mě, že je Kooperativa ve výborné kondici a přeji jí, aby se s novým vedením dostala do ještě lepší kondice. Můžete zavzpomínat na začátky, kdy jste se s pojišťovnictvím teprve seznamoval? Co vás na tomto oboru tak zaujalo, že jste v něm vydržel 40 let? Když jsem v roce 1968 nastoupil do pojišťovny, neměl jsem žádné větší ambice, než si říct Proč ne?. Tehdy jsem pracoval jako vedoucí provozu v autoservisu, ale nijak zvlášť mě to tam nebavilo. Když mi moji dlouholetí kamarádi z pojišťovny nabídli, jestli nechci nastoupit k nim, a ještě se stovkou navíc na výplatní pásce, neváhal jsem. Neplánoval jsem tu nějakou dlouhou kariéru. Postupně jsem však zjišťoval, že pojišťovnictví je nesmírně zajímavý obor. Dodnes mě fascinuje diverzifikace jednotlivých profesí, které se zde vzájemně protínají: ekonomika, matematika, technika, byznys apod. Pojistný průmysl je snad nejkomplexnější ze všech oblastí. Za ta léta si nevzpomínám, že bych pak chtěl někdy z pojišťovnictví odejít. A když jsem v roce 1990 opouštěl Českou pojišťovnu, logicky jsem zůstal v oboru, který jsem dělal spoustu let. Tvrdíte, že cesta k úspěchu musí člověka bavit. Jak moc složitá byla vaše cesta? Nechtěl jste někdy boj vzdát? Otevřeně řečeno, nikdy. Nejsem typ, který by měl chuť něco vzdávat. Nad věcmi, co se nepovedou, se dost trápím. Ale s pocitem, že jsem něco vzdal, bych žít nedokázal. Co je ale vlastně cesta k úspěchu? Když už je po letech práce vidět dobrý výsledek. Nicméně si musíme uvědomit, že úspěch se nikdy nedostaví zásluhou jednoho člověka. Je to vždy kolektivní výsledek, který určitým způsobem navenek zosobňuje právě představitel firmy. Co vás v okamžicích, kdy nešlo všechno zcela podle vašich plánů, nejvíce motivovalo k překonávání překážek? V životě se musí umět i prohrávat, ale záleží také jak a co. Pro mě vždy bylo na prvním místě, a dodnes je, zaměstnání. Kooperativa měla v turbulentním ekonomickém prostředí své potíže, ale nikdy se nenacházela v krizové situaci, vždy se nám dost rychle podařilo najít cestu ven. Myslím, že v našem případě nikdy nešlo o to, že bychom prohrávali. Jen se třeba nedařilo všechno tak, jak by si člověk právě představoval. Držel jste se po celou dobu vaší kariéry nějaké zásady, kterou jste nikdy neporušil? Nejsem z těch, které provází celý život jediné motto. Slavné výroky a moudra používám podle potřeby a situace. V řízení se člověk musí naučit hlavně respektovat své spolupracovníky a dávat jim prostor, o což jsem se vždy snažil. U mě musela být navíc práce vždy spojena s něčím smysluplným, ne s vyděláváním peněz za každou cenu. Nikdy jsem se nechtěl zpronevěřit myšlence, že by moje práce nikomu nesloužila. Patřím do generace, která věří, že pojišťovnictví je užitečným institutem. A našel jsem v něm celoživotní zalíbení. Existuje nějaká formule, která člověka k úspěchu bezpečně dovede? Všichni moji kolegové vědí, že cesta k cíli vede přes cílevědomou práci a schopnost vybírat si k sobě ty správné lidi. Je důležité vědět, co chci dělat a kam chci dojít. Myslím, že to není žádný zázrak. Když se tak ohlížím zpátky, připadá mi zábavné, jak jsme odhadovali expanzi naší pojišťovny spíše jsme si stavěli cíle o kousek nižší, než byly nakonec výsledky, kterých jsme dosahovali. Letos jste byl mimo jiné zvolen Manažerem roku. Co pro vás toto ocenění znamená? Změřit a zvážit úspěšnost manažera je úkol mimořádně složitý. Manažerská asociace každým rokem vybírá známá jména, o jejichž profesionalitě nelze pochybovat. V Česku existuje několik různých pohledů na řízení a úspěch v soutěžích, které vyhodnocují nejlepší finanční instituce a jejich manaže- 4 Pojistný obzor 2/2008 Na aktuální téma

5 ry. A přesto, že je v každém ocenění určitá míra relativity, tento titul, stejně jako další, které jsem kdy obdržel, mě samozřejmě těší. Byl jsem však trochu překvapen, protože ani ve chvílích, kdy se snažím být sám k sobě velmi upřímný, nemám pocit, že bych byl geniálním manažerem. Spíše si myslím, že jsem poctivým manažerem a svoji funkci jsem zastával poměrně dlouho. Loď finanční skupiny Vienna Insurance Group ještě opouštět nebudete. Můžete blíže specifikovat, jakým směrem se nyní bude vaše cesta ubírat? Skupina VIG za poslední léta výrazně expandovala v oblasti nákupů se stala lídrem střední a východní Evropy. Když už nějakou pojišťovací společnost koupíte, pak je třeba ji stabilizovat, řídit, kultivovat a nechat ji expandovat v rámci svých trhů. Byl jsem požádán, abych pomohl s některými menšími společnostmi v rámci holdingu DBIH, který je součástí VIG a vlastní 15 pojišťoven. Mým úkolem v představenstvu bude péče o pojistně-technický rozvoj těchto společností. V rámci jakého časového horizontu se chcete do nového úkolu pustit? V tomto směru bych nechtěl být nijak konkrétní. Mám otevřený mandát Čtyřicetiletý manažer si může v porovnání s manažerem mého věku pochopitelně dávat daleko smělejší plány. Nicméně když se podívám třeba na Dr. Helmuta Zilka, předsedu dozorčí rady VIG, který je aktivní i ve více než osmdesáti letech, řekl bych, že pokud mi to zdraví dovolí, budu pro pojišťovnictví ještě nějaký čas užitečný. Můžete uvést důvody, které vás stále ještě v pojišťovnictví drží? Máte přece jen spoustu jiných zájmů jste milovníkem umění, hrajete golf, rád zahrádkaříte Snažím se stíhat všechno. Třeba na zahradě rád relaxuji. Řadu předsevzetí, které bych ještě chtěl stihnout, jsem si dal mimo jiné Ing. Vladimír Mráz (68) Čestný prezident České asociace pojišťoven zastával do počátku května 2008 funkci generálního ředitele a předsedy představenstva Kooperativy pojišťovny a.s., VIG. Čtyři roky po dokončení pražské ČVUT, v roce 1968, nastoupil Vladimír Mráz co by likvidátor do České státní pojišťovny. Rok po sametové revoluci byl spoluzakladatelem první soukromé pojišťovny na území i v oblasti výtvarného umění. Nicméně to, co mne žene dopředu, je práce. Bez ní si život nedovedu představit. Jste jednou z výrazných osobností českého pojistného trhu. Mohl byste nám prozradit, koho vy osobně vnímáte a uznáváte jako osobnost v pojišťovnictví a proč? Toto je ošidná otázka. Výtvarný umělec bývá nejlépe zhodnocen, až když umře. Pak už nikdo nemůže nic přidat, ani ubrat. Na stole mám právě vydanou knihu o Vlastimilu Uzlovi (pozn. red.: bývalém generálním řediteli České pojišťovny a prezidentovi ČAP), který byl nejen mým přítelem, ale i vzorem, a je zapsán do dějin českého pojišťovnictví. V pojišťovnách je dnes spousta skvělých osobností. Řadu jich obdivuji. Pokud se mám zmínit o některých jménech, pak určitě Ladislava Bartoníčka, který je velmi schopným manažerem. Dále věřím, že Martin Diviš a Jakub Strnad povedou Kooperativu a Českou podnikatelskou pojišťovnu od úspěchu k úspěchu, v intencích, které bych si sám přál. Říkáte, že by se člověk měl celý život vzdělávat, poznávat nové věci. Existuje ještě nějaká oblast poznání, které byste se chtěl do budoucna věnovat? Svým dětem jsem slíbil, že si vyzkouším univerzitu třetího věku. Například v dějinách umění bych si potřeboval znalosti prohloubit Vždy jsem zápasil s učením jazyků. V mládí jsem je trochu zanedbával a mezery jsem později musel tvrdě dohánět. Proto bych si ještě rád vylepšil němčinu. Také mě zajímá oblast počítačové techniky. Rozhodně bych nechtěl, aby vlak jel mimo mě. Ani ve chvílích, kdy se snažím být sám k sobě velmi upřímný, nemám pocit, že bych byl geniálním manažerem. Spíše si myslím, že jsem manažerem poctivým. bývalého Československa. Po rozdělení státu se stal nejvyšším šéfem České Kooperativy, později Kooperativy. Vladimír Mráz se ve světě pojišťovnictví pohybuje úctyhodných čtyřicet let, letos získal, kromě jiných, ocenění Manažer roku 2007 a Osobnost pojistného trhu. K jeho zálibám patří příroda, vážná hudba a umění. Dlouhou dobu jste působil v prezidiu České asociace pojišťoven (ČAP). Mohl byste zrekapitulovat, do jaké míry se její pozice během 15 let působení v rámci pojistného trhu změnila? Od roku 1993, kdy asociace vznikla pod vedením Vlasty Uzla a za naší účasti, jsme se snažili, aby ČAP hrála roli jakéhosi profesního sdružení, které se v rámci trhu snaží vytvořit nějaké standardy chování, a která pro své členy dělá užitečné věci. Ať už to bylo vzdělávání, časopis Pojistný obzor, desítky organizovaných seminářů apod. Chybějící know-how trh tehdy velmi potřeboval. Velký vliv asociace nepochybně měla, má a bude mít na legislativu společný názor, kam by měl český pojišťovací svět jít, a poznání, kam se ubírá v Evropě, je pro členy ČAP důležité. Za dobu svého působení jsem zažil práci na desítkách právních norem, které určovaly podmínky, v nichž pojišťovnictví pracuje. Myslím si, že asociace udělala během těch let velký kus práce. Jak se měnila legislativa a situace na trhu, i ČAP procházela určitým vývojem a současná forma je jejím logickým pokračováním. Na jaké oblasti by se ČAP měla nadále zaměřit? Kromě legislativy určitě na ekonomiku, respektive na oblasti související s daňovými předpisy, pravidly pro investování Co postrádám, je snaha po dodržování rozumných zásad v oblasti obchodu. Nadále se setkáváme s případy dumpingu, soutěží, které nejsou zcela fair Myslím si, že etika v obchodu je něčím, co zatím není ideální ani na západ od Prahy. Přesto je chování obchodních zástupců pojišťoven ve Velké Británii na daleko vyšší úrovni než v České republice. Český trh je v rámci toho evropského poměrně malý, proto by etice mělo být z důvodu ochrany svých zájmů a zájmů své klientely do budoucna věnováno daleko více pozornosti. Pane řediteli, děkuji vám za rozhovor Na aktuální téma Pojistný obzor 2/2008 5

6 Legislativa a právo K novele zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ING. JAROSLAV MESRŠMÍD, CSC. SPECIALISTA LEGISLATIVNÍ SEKCE ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Legislativním procesem nedávno prošla novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POV). Jaké změny přináší? Zdrojem pro přípravu novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, která je uveřejněná ve Sbírce zákonů jako zákon č. 137/2008 Sb., byla zvláště směrnice 2005/14/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel. Cílem této směrnice je především odstranit překážky, jež brání rozvoji daného segmentu jednotného pojistného trhu, a zjednodušit i zlepšit podmínky získání pojistné ochrany a odpovídající náhrady škody. II. Plnění z garančního fondu Druhá změna se týká plnění z garančního fondu u škod způsobených provozem nezjištěných vozidel, za něž odpovídá nezjištěná osoba. Doposud se plnilo za škodu na zdraví nebo usmrcením. Přijetím novely se začne z fondu plnit i za škodu na věci nebo ušlém zisku vzniklém v souvislosti se škodou na zdraví, ale jen tehdy, budou-li splněny tyto dvě podmínky: Z hlediska změn v zákoně, které nevyplývají přímo ze směrnice (tj. jsou v kompetenci členského státu), musíme upozornit na skutečnost, že jediným dokladem o pojištění se stává tzv. zelená karta. Ta byla doposud vydávána pojistníkovi na jeho žádost po uzavření pojistné smlouvy. Kartu lze charakterizovat jako mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení. Jinými slovy to znamená, že pojišťovny již nebudou vydávat (klasický) doklad o pojištění. Zelenou kartou budou řidiči prokazovat sjednané pojištění nejen v zahraničí, resp. ve státech, které jsou na zelené kartě uvedeny, jako tomu bylo doposud, ale už i na území České republiky. I. Minimální limity plnění vzrostly Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POV) je ve všech členských státech EHP povinné. Ze zmíněné směrnice vyplývají dvě základní změny, které se promítly do novely zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů. Jako první lze označit zvýšení minimálních limitů pojistného plnění ten vzrostl v případě věcné škody z platných 18 milionů Kč na 35 milionů Kč, a to bez ohledu na počet poškozených. Pokud je součet nároků více poškozených vyšší než limit uvedený v pojistné smlouvě, pak se pojistné plnění každému z nich snižuje v poměru tohoto limitu k součtu nároků všech poškozených. Minimální limit pro škody na zdraví nebo usmrcením již v České republice požadavky směrnice splňuje, nebylo tedy třeba zákon měnit. V této souvislosti považujeme za účelné uvést, že v přechodných ustanoveních novely se počítá s tím, že minimální limit u věcné škody u smluv uzavřených před účinností novely zákona se musí zvýšit na již výše uvedenou úroveň, ovšem počínaje dnem 1. června současně s touto škodou byla poškozenému způsobena i závažná škoda na zdraví, a škoda vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škoda vzniklá odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat, nebo ušlém zisku, přesáhla Kč. Za závažnou škodu na zdraví se přitom považuje usmrcení nebo těžká újma na zdraví či škoda na zdraví trvalého charakteru, která ztěžuje společenské uplatnění poškozeného. III. Zelená karta jediný doklad o POV IV. Příspěvek ČKP Větší účinnost v boji proti nepojištěným vozidlům by měl přinést tzv. příspěvek Kanceláři [České kanceláři pojistitelů (ČKP), pozn. red.]. Tento příspěvek je povinen uhradit vlastník tuzemského vozidla za předpokladu, že je provozováno bez pojištění odpovědnosti v rozporu s daným zákonem. Za úhradu příspěvku odpovídá společně a nerozdílně s vlastníkem vozidla jeho provozovatel, není-li současně vlastníkem. Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel je stanovena v příloze zákona. Výše příspěvku se pak vypočítá vynásobením denní sazby počtem dní, kdy bylo vozidlo provozováno bez pojištění odpovědnosti. ČKP odhaduje počet skutečně nepojištěných vozidel na cca tisíc (viz příspěvek Každé dvacáté vozidlo jezdí bez povinného ručení v rubrice Z domova). Rozdíl mezi počtem vozidel evidovaných v Centrálním registru vozidel a počtem pojištěných vozidel se ale značně liší. Můžeme se nicméně přiklonit k názoru odborníků, že jde často o vozidla stará, dávno Příspěvek do garančního fondu ČKP by měl zajistit větší účinnost v boji proti nepojištěným vozidlům. 6 Pojistný obzor 2/2008 Legislativa a právo

7 nepoužívaná, přičemž jejich vlastníci je opomněli odhlásit z registru. Nicméně provozování vozidel bez pojištění lze označit za protispolečenské jednání a je nutno mu čelit. Nakonec totiž na provoz nepojištěných vozidel doplácejí zodpovědní vlastníci, kteří plní svoje povinnosti a platí řádně a včas pojistné. Každý nezodpovědný vlastník by si měl uvědomit, že provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti se nevyplatí i z toho důvodu, že za tento přestupek lze nově udělit pokutu v rozmezí od 5 do 40 tisíc Kč. Budou následovat další změny? Závěrem je nutné zdůraznit, že touto novelou není problematika pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zdaleka uzavřena. Evropská komise se zabývá například důvody rozdílů v pojistném mezi jednotlivými členskými státy, možnostmi tvorby panevropského produktu, aby například vlastník vozidla, který přesídlí dočasně do jiného členského státu, nemusel uzavírat novou pojistnou smlouvu. Diskuze a prováděné analýzy či z nich plynoucí doporučení zatím ale nesměřují k nějaké právní úpravě formou směrnice. Jinak je tomu v České republice: v rámci vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky (sněmovní tisk 440), se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR momentálně projednávají i další dílčí změny zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (viz článek Michala Šimona v rubrice Pojistné produkty). Zohlednění rovného zacházení s muži a ženami v rámci pojištění ING. JAROSLAV MESRŠMÍD, CSC. SPECIALISTA LEGISLATIVNÍ SEKCE ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Jedním ze základních poslání EU je odstraňovat diskriminaci, a to i mezi muži a ženami. Směrnice Rady 2004/113/ES proto mimo jiné zavádí zásadu rovného zacházení v přístupu ke zboží, službám a jejich poskytování. Konkrétně článek 5 této směrnice se přímo dotýká pojištění, respektive pojistně-matematických faktorů. Bod 1 tohoto článku ukládá členským státům povinnost nepoužívat kritérium pohlaví za účelem pojištění u jednotlivých pojištěnců, aby nedocházelo k rozdílům ve výši pojistného a v pojistném plnění. Vzhledem k tomu, že dané ustanovení v pojištění vlastně zakazuje odlišnost pohlaví aplikovat, rozpoutala se mezi členskými státy EU ostrá diskuze, mnohdy zazněl i nesouhlas. Především pak na základě analýz dopadů, které provedli evropští pojistitelé, došlo k přijetí kompromisu, tzv. opt-outu [možnosti zvolit výjimku, pozn. red.]. Členské státy tak v bodě 2 článku 5 získaly možnost rozhodnout o povolení přiměřených rozdílů ve výši pojistného a pojistného plnění, je-li pohlaví určujícím faktorem při hodnocení rizika založeném na přesných pojistně-matematických a statistických údajích. Analýza situace v ČR Otázka rozhodnutí o opt-outu vyvstala samozřejmě i v České republice. V rámci České asociace pojišťoven (ČAP) byla v roce 2005 zpracována příslušná analýza, která dospěla k následujícím závěrům: Rozlišování pohlaví při stanovení sazeb není diskriminací. Případný zákaz tohoto rozlišování by vedl ke zvýšení sazeb pojistného pro jedno pohlaví, aniž by to přineslo úsporu pohlaví druhému. Poškozen bude spotřebitel, v ČR pak zejména ženy. Tuzemským pojišťovnám hrozí nebezpečí konkurenční nevýhody v případě, že pro pojišťovny z jiných členských států EU nebude podle jejich národního zákonodárství zákaz platit. Analýza ČAP obsahovala samozřejmě i konkrétní propočty, které upozorňovaly na dopady u jednotlivých typů pojištění. V rámci sjednocení sazeb u životního pojištění pro případ smrti by například došlo k výraznému zdražení pro ženy a poměrně malé slevě pro muže. Situaci bylo potřeba objasnit i u důchodového pojištění, kde vyšší pojistné nebo nižší anuity u žen způsobuje fakt, že ženy v průměru pobírají doživotní důchod déle, neboť se dožívají vyššího věku. Výjimka pro všechny pojistné produkty Příslušné ústřední správní úřady měly tuto analýzu k dispozici za účelem jejího využití v rámci přípravy návrhu právní úpravy. Pro rozhodování o opt-outu v České republice bylo také důležité, že mezitím probíhal legislativní proces v jednotlivých členských státech EU. Postupně se ukazovalo, že nedochází k přijímání zákazu, ale spíše opt-outu (i když v různém rozsahu). První návrh tuzemské právní úpravy zahrnoval výjimku ze zákazu používat rozdílů v pohlaví při výpočtu pojistného a pojistného plnění pro vybraná pojistná nebezpečí. Jako určitý problém však vyvstalo například to, že pojišťovny pracují s velkou škálou rizik, jež se neustále rozšiřuje o rizika nová. Právní úprava by tak neumožňovala dostatečnou pružnost tuzemských pojistitelů. Výsledky implementace směrnice ve vybraných členských státech EU, včetně klíčových pojistných trhů, prokazovaly jako nejvhodnější variantu udělení výjimky kompletně pro všechna pojistná odvětví. Výjimky tak lze využít za příslušných podmínek u všech pojistných produktů. Právní řešení opt-outu Uvedená konstrukce získala nakonec podporu i v České republice. Poslanecká sněmovna schválila ve třetím čtení dne 19. března 2008 jako součást návrhu antidiskriminačního zákona i novelu zákona o pojišťovnictví a zákona o po- Legislativa a právo Pojistný obzor 2/2008 7

8 Legislativa a právo jistné smlouvě, které obsahují právní řešení opt- -outu. Jeho podstatu lze shrnout následovně: Pokud pojišťovna používá pohlaví jako určující faktor při stanovení rozdílné výše pojistného a rozdílného výpočtu pojistného plnění, má povinnost zabezpečit, že tyto rozdíly jsou založeny na přesných pojistně-matematických a statistických údajích a jsou přiměřené. Při stanovení rozdílnosti výše pojistného apod. pojišťovna vychází z veřejně dostupných údajů, nebo ze statistik společně vytvářených pojišťovnami. Pokud nejsou takové údaje veřejně k dispozici, je pojišťovna povinna publikovat a pravidelně aktualizovat vlastní statistické údaje. Členské státy EU mohou díky Směrnici 2004/113/ES rozhodovat o povolení přiměřených rozdílů ve výši pojistného a pojistného plnění, je-li pohlaví určujícím faktorem při hodnocení rizika založeném na přesných pojistně-matematických a statistických údajích. Takové řešení bylo možné zvolit zvláště proto, že v České republice existují kvalitní, spolehlivé a objektivní externí statistické zdroje, které napomáhají věrnému oceňování rizika, což patří k základním principům pojištění. Pozn.: Legislativní proces se zpozdil a pokračuje i po schválení senátem. O výsledku budeme informovat v dalším čísle. Z nových právních předpisů JUDR. JIŘINA KOTRBATÁ předsedkyně české sekce mezinárodního sdružení pro pojistné právo (AIDA) 1. Pod č. 56/2008 Sb. bylo vyhlášeno úplné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jak vyplývá z pozdějších změn. 2. Zákon č. 76/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. Účinnost Mění se zejména 12 Veřejná zakázka podle výše předpokládané hodnoty. 3. Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu. Účinnost Pod č. 89/2008 Sb. bylo vyhlášeno úplné znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn. 5. Vyhláška č. 103/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky. Účinnost Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí). Účinnost Zákon zapracovává příslušné předpisy ES a upravuje nabídku převzetí určenou vlastníkům účastnických cenných papírů vydaných akciovou společností se sídlem v ČR, jejíž účastnické cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu v ČR a některé otázky spojené s nabídkou převzetí se zahraničním prvkem a některé další otázky s tím spojené. 7. Zákon č. 122/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost Trestní zákon se mění zejména tak, že se vkládá nový 129a Poškozování finančních zájmů Evropských společenství a mění se ustanovení o trestních činech podílnictví, podílnictví z nedbalosti a legalizace výnosů z trestné činnosti. 8. Zákon č. 123/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost Mimo jiné byl do občanského soudního řádu vložen nový 174a, který stanoví, že je-li návrh na vydání elektronického platebního rozkazu podán na elektronickém formuláři podepsaném zaručeným elektronickým podpisem žalobce a nepřevyšuje-li peněžité plnění požadované žalobcem částku Kč, soud může vydat na návrh žalobce elektronický platební rozkaz. Za návrh se platí soudní poplatek 8 Pojistný obzor 2/2008 Legislativa a právo

9 300 Kč (do Kč) a při částce vyšší 2 % z této částky. 9. Zákon č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Účinnost Zákon mění celkem 63 zákonů v souvislosti s vydáváním výpisu z evidence Rejstříku trestů v elektronické podobě na žádost správních a jiných orgánů, včetně zákona o pojišťovnictví, zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem. 10. Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Účinnost Zákon č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Účinnost Mění se celkem 24 zákonů. Drobná změna se týká i zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem. V zákonu o pojišťovnictví se v 36 odst. 1 slova obchodním zákoníkem nahrazují slovy zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev. V zákonu o kolektivním investování se v 96 doplňuje odst. 5, který zní: Investiční fond, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti a zajišťuje, že se kurz cenných papírů, které vydal, na regulovaném trhu významně neliší od jejich aktuální hodnoty, se nesmí zúčastnit přeshraniční fúze. 12. Zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Účinnost Zákon č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd. Účinnost Zákon č. 137/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů a další zákony. Účinnost , část Rozsáhlá novela přináší řadu změn zákona č. 168/1999 Sb., mezi nejvýznamnější patří: 1 doplňuje se věta Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. 3 Pojistná smlouva je nahrazena novým textem, nové jsou 3a Limity pojistného plnění (částka Kč se u věcné škody zvyšuje na Kč) a 3b Stanovení výše pojistného. Mění se 6 Rozsah pojištění odpovědnosti, 9a Škodní zástupce pojistitele v jiném členském státě je nahrazen novým textem, nové jsou 9b Škodní zástupce pojistitele z jiného členského státu pro Českou republiku, 9c Škodní zástupce pojišťovny pro Českou republiku a 9d. V 10 Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (postih) se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3 Provozovatel vozidla odpovídá společně a nerozdílně s pojištěným za pohledávku pojistitele na náhradu vyplacené částky proti pojištěnému podle odstavce 1 písm. b) nebo f), neprokáže-li, že nemohl jednání pojištěného ovlivnit. Právo na náhradu vyplacené částky podle odstavce 1 písm. f) (řidič se odmítne bezdůvodně podrobit testu na alkohol) proti provozovateli vozidla nevzniká v případě, kdy provozovatel vozidla utrpěl v době, kdy vozidlo sám neřídil, škodu podle 6 odst. 2, za kterou odpovídá pojištěný, a to do výše, ve které mu podle tohoto zákona vzniklo právo na plnění z pojištění odpovědnosti. Změny se dále dotýkají 15 Evidence pojištění odpovědnosti, 16, 16a, 16b Přestupky a jiné správní delikty, v 18 Kancelář se mění zejména odst. 3, který se týká vzniku členství v České kanceláři pojistitelů a 18a Informační povinnosti Kanceláře. Mění se i 24 Garanční fond nově poskytuje Kancelář plnění i za škody na věci nebo ušlém zisku způsobené provozem nezjištěného vozidla, za kterou odpovídá nezjištěná osoba (viz článek na str. 6 7). Dále poskytuje plnění za škodu způsobenou provozem vozidla, které bylo odesláno z jiného členského státu do ČR jako státu cílového určení, nebylo-li k tomuto vozidlu sjednáno pojištění a ke škodné události došlo ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy kupující osoba vozidlo převzala, i když vozidlo nebylo v ČR registrováno. 24a Náhradní plnění z garančního fondu je nahrazen zcela novým textem, nově je vložen 24c, který je účinný od a týká se povinnosti vlastníka vozidla uhradit Kanceláři příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno bez pojištění (viz příspěvek J. Mesršmída na str. 6 7). Doklady o pojištění odpovědnosti vydané podle dosavadní právní úpravy pozbývají platnosti dnem Zákon č. 140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů. Účinnost Ilustrační foto: ČAP 16. Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. Účinnost , část a Ke zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti patří i výuka uplatnění vnitrostátních a mezinárodních právních předpisů vztahujících se k silniční dopravě, včetně základů odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Legislativa a právo Pojistný obzor 2/2008 9

10 Ekonomické informace Otázky položené nad statistikami MGR. ING. ONDŘEJ MARTÍNEK POVĚŘENÝ VEDENÍM PRACOVNÍ SKUPINY STATISTIKY ČESKÁ ASOCICACE POJIŠŤOVEN Ovlivní legislativní změny trh se soukromým životním pojištěním? Jaké tendence v chování pojistníků lze vysledovat v poreformních podmínkách? Výsledky členů ČAP za 1. čtvrtletí na mnohé odpovídají. V dubnu 2008 zveřejnila Česká asociace pojišťoven (ČAP) výsledky dvou základních sběrů statistických údajů roční výkaz o Soukromém životním pojištění (SŽP) a čtvrtletní statistiku o vývoji pojistného trhu. Díky legislativním změnám, které proběhly k 1. lednu 2008, znamenají obě statistiky jistý předěl: a) statistika SŽP uzavírá období s modelem daňové podpory platným do , b) čtvrtletní statistika pojistného trhu přináší první signály mapující chování pojistníků v podmínkách reformního batohu. Společným výsledkem obou statistických zkoumání je však více otázek než odpovědí. SŽP: rekapitulace Podáním daňových přiznání za rok 2007 se uzavírá jedna etapa státní podpory SŽP prostřednictvím daňových nástrojů. Podívejme se tedy, jak pojistníci a jejich zaměstnavatelé prostor stanovený legislativou pro životní pojištění využívali. V roce 2007 bylo uzavřeno téměř nových smluv splňujících podmínky daňové uznatelnosti s obchodní produkcí více než 10 mld. Kč. Ke konci roku tak členské pojišťovny ČAP spravovaly pojistný kmen více než 3 mil. smluv s kmenovým pojistným přes 31 mld. Kč. Za sledované období bylo na těchto pojistných smlouvách předepsáno 28 mld. Kč pojistného, ze kterého si pojistníci v rámci stanoveného limitu 12 tis. Kč mohli uplatnit daňový odpočet v souhrnu více než 22 mld. Kč. Za tímto účelem pojišťovny vystavily pojistníkům 3 mil. potvrzení o pojistném zaplaceném na SŽP. Využíváme limitu? Zajímá-li nás, jak pojistníci stanovený limit 12 tis. Kč využívali, vidíme, že pouze 13,2 % daňových potvrzení bylo vystaveno na plný odpočet. Na jejich pojistných smlouvách však bylo předepsáno a daňově potvrzeno cca % pojistného. A tady nám vznikají první otázky. Daňová reforma se limitu 12 tis. Kč dotkla pouze nepřímo snížením mezní daňové sazby a zrušením společného zdanění manželů. Jak se tedy zachovají pojistníci, jež svým partnerům s nízkými nebo žádnými příjmy hradili pojistné, které následně v rámci společného zdanění uplatnili jako daňový odpočet? Jak se zachovají pojistníci, kteří už dnes nevyužívali plný odpočet, když úpravami daňových sazeb se maximální možná daňová úspora snížila zhruba na polovinu? Příspěvky pro zaměstnance Větší daňové změny se odehrály v oblasti příspěvků zaměstnatele. Členské pojišťovny ČAP v souhrnu (nekonsolidovaně) evidují příspěvky od více než podniků. Smluv s příspěvkem zaměstnavatele bylo ke konci sledovaného období s kmenovým pojistným zaměstnavatelů 22 mld. Kč a kmenovým pojistným zaměstnanců téměř 9 mld. Kč. V roce 2007 na zaměstnavatele připadal předpis pojistného ve výši 22 mld. Kč a na zaměstnance ve výši 6 mld. Kč. Podíváme- -li se opět, jak zaměstnavatelé využívali zákonem stanovený limit 8 tis. Kč., můžeme shodně konstatovat, že plnou výši limitu zaměstnavatelé využívají pouze u 12,2 % pojistných smluv. Podíl pojistného je na těchto smlouvách opět vyšší, ale ne už tak výrazně představuje totiž zhruba 18,7 % pojistného. I zde nám provedené daňové změny pokládají jednu velkou otázku: podniky nejsou nadále omezovány limitem 8 tis. Kč, jediným omezením tak je limit osvobození od daně z příjmů na straně zaměstnance ve výši 24 tis. Kč společný pro SŽP a penzijní připojištění se státním příspěvkem (PPSP). Jak se tedy podniky v nových podmínkách zachovají? Budou dál dělit svou podporu mezi SŽP a PPSP, protože tak mají nastaveny systémy, nebo využijí nabídnutou volnost a ponechají na zaměstnancích, kam si chtějí svých až 24 tis. Kč umístit? Jak se v tom případě zachovají zaměstnanci zůstanou u SŽP, nebo dají přednost PPSP, nebo budou diverzifikovat riziko a využijí obou možností? Více otázek než odpovědí Kolem nových daňových podmínek v oblasti SŽP zatím spíše vyvstávají otazníky. První ucelenou odpověď na již položené otázky můžeme dostat až po ukončení daňového roku Do té doby musíme čekat nebo hledat nějaké pomocné nástroje situaci by jistě například více osvětlil průzkum mezi podniky (iniciovaný ze strany ČAP), které přispívají svým zaměstnancům na SŽP. Tak by bylo možné dozvědět se, jakým způsobem přistoupily k využívání sloučeného limitu 24 tis. Kč osvobození od daně z příjmů na straně zaměstnanců. První čtvrtletí s reformním batohem na zádech V závěru hodnocení vývoje pojistného trhu za rok 2007 jsme si položili otázku, jak ovlivní změněné ekonomické podmínky letošního roku hlavní tendence roku uplynulého: dojde k posílení pojištění jako nástroje zajištění proti rizikům, nebo bude potlačena role pojištění jako zbytného statku ustupujícího zajištění ostatních potřeb obyvatel? Jako kdyby nám výsledky chtěly naznačit, že a) je správně, ale b) také trochu. Jak tento jinotaj vysvětlit? Neživotní pojištění za 1. čtvrtletí 2008 meziročně vzrostlo o 5,4 %. Z porovnání srovnatelných údajů za rok 2007 (-1,5 %) dostáváme jednoznačný signál, že role pojištění coby nástroje zajištění proti rizikům posiluje. Běžně placené životní pojištění ve sledovaném období vzrostlo o 9,9 %, což je přibližně dvojnásobné tempo proti 4,6 % v předchozím roce. I tento fakt můžeme interpretovat jako 10 Pojistný obzor 2/2008 Ekonomické informace

11 Využití limitu 8 tis. Kč zaměstnavateli (v %) Využití limitu 12 tis. Kč pojistníky (v %) 18,65 12,24 Podíl pojistného na SŽP zaplaceného zaměstnavateli Podíl počtu smluv na SŽP s příspěvkem zaměstnavatele Potvrzení u smluv na: 12 tis. Kč a více Do limitu 12 tis. Kč 47,69 13,20 87,76 81,35 Počet smluv s příspěvkem zaměstnavatele: 8 tis. Kč a více Do limitu 8 tis. Kč Podíl počtu vydaných potvrzení o pojistném zaplaceném na SŽP Podíl zaplaceného pojistného na SŽP uvedeného na potvrzeních za danou pojišťovnu 86,80 52,31 posílení role pojištění jako nástroje zajištění proti rizikům. Vada na kráse Radost z pozitivního vývoje kazí pouze vývoj jednorázově placeného životního pojištění. Tento segment zaznamenal ve srovnání s loňským růstem 38,1 % v 1. čtvrtletí pokles o téměř 1 %. Zde se nabízí otázka, zda je to signálem cyklického poklesu, jakých jsme už viděli v minulosti několik, nebo zda se jednorázové životní pojištění aktuálně ocitlo v pozici zbytného statku ustupujícího zajištění ostatních potřeb pojistníků. Rovnoměrný růst Vrátíme-li se zpět k celkovým údajům o trhu, zaznamenáme téměř dvojnásobné tempo růstu trhu celkově růst o 5,9 % proti prvnímu čtvrtletí 2006, kdy byl zaznamenán růst 3,2 %. V letošním roce však je tento růst rovnoměrněji rozdělen mezi oba hlavní segmenty životní pojištění +6,7 % a neživotní pojištění +5,4 %, když ve stejném období minulého roku byla situace výrazně odlišná: životní pojištění +12,5 % a neživotní pojištění -1,5 %. Zrychlení tempa růstu vykazuje i počet pojistných smluv ve kmeni, který se zvýšil o 6,6 %, což je podstatný nárůst ve srovnání s předchozím rokem (4,0 %). Nárůst kmene neživotního pojištění se zvýšil méně dramaticky 6,2% (5,5 % v roce 2007), a ukazuje tedy spíše na růst průměrného pojistného. Výraznou akceleraci tempa růstu pojistného kmene hlásí životní pojištění -7,3 % v roce 2008 vůči 2,7 % v roce 2007 a tu můžeme považovat za dopad zvýšené obchodní produkce běžně placeného životního pojištění. Tempo se zřejmě zpomalí Růst běžně placeného pojistného je základní pozitivní tendencí trhu životního pojištění a dochází k němu ve všech třech sledovaných ukazatelích z hlediska obchodní produkce v ks 7,6 %, obchodní produkce v Kč 19,6 % i předepsaného pojistného 9,9 %. Jestliže však v minulém roce výsledek v životním pojištění za 1. čtvrtletí předznamenal celoroční průběh s výraznými nárůsty jednorázového pojistného, nyní se zdá, že se situace může opakovat, ale v opačném směru. Smlouvy se samostatným jednorázovým pojistným vykazují jak pokles pojistného (o 18 %), tak obchodní produkce z těchto smluv v Kč (pokles o téměř 5 %). Třetí sledovaný ukazatel obchodní produkce v ks má ovšem tendenci stejně jako loni růstovou (+6,9 %). Jednorázové pojistné k existujícím běžně placeným smlouvám si zachovává nadprůměrný růst (+18,3 %), ale se sníženým tempem, neboť za celý rok 2007 zaznamenalo téměř 29 %. V rámci trhu se životním pojištěním tedy před námi stojí otázka, zda se potvrdí trend zvýšeného růstu běžně placeného pojistného na jedné straně a trend stagnace jednorázově placeného pojistného na straně druhé, a jak tyto trendy ovlivní letošní výsledek. Ze statistik za 1. čtvrtletí můžeme usuzovat, že dojde ke zpomalení tempa růstu ze 14 % za celý rok 2007 na přibližně polovinu (tedy cca 7 %) za rok letošní. V neživotním pojištění si zákonné pojištění odpovědnosti drží stabilní nárůst o 8 %. Havarijní pojištění opět vykázalo stabilní růst na úrovni 3 %. Trvá také pokles u pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, i když došlo k jeho zpomalení z 3,3 % v roce 2007 na 0,8 % v roce Pokračuje tak zřejmě proces vyrovnávání sezónnosti založené na liberalizaci trhu k Na rozdíl od minulého roku lze pozorovat obrat u podnikatelských pojištění, jež dosáhla růstu o 8 % proti poklesu o 1,4 % v minulém roce. Dostupné údaje naznačují, že právě růst podnikatelských pojištění je hlavním motorem růstu celého neživotního pojištění. Je ale také evidentní, že při nárůstu pojistného kmene pouze o 1 % se hlavní část růstu odehrává prostřednictvím růstu průměrného pojistného. Otázkou pro další čtvrtletí tedy zůstává, zda se růst průměrného pojistného u podnikatelských pojištění potvrdí, či nikoliv. Koncentrace pokračuje Při analýze výsledků roku 2007 jsme se mimo jiné dívali na výsledky pod úhlem koncentrace trhu nebo jeho segmentů, drželi jsme se však členění podle členských pojišťoven jako individuálních subjektů. V březnu letošního roku byla oznámena dohoda mezi rakouskými koncerny Vienna Insurance Group (VIG) a Erste Bank Group (EBG) o prodeji pojišťovacího koncernu Sparkassen Versicherung Group (SVG). Tato transakce se ovšem dotkne i našeho pojistného trhu, neboť v barvách VIG už dnes působí na našem trhu Kooperativa a ČPP a v barvách SVG Pojišťovna ČS, které dohromady vytvoří jednu velkou pojišťovací skupinu. Druhým takto definovaným velkým pojišťovacím koncernem na našem trhu jsou od loňského roku Generali společně se skupinou České pojišťovny. Jakou část trhu tedy v 1. čtvrtletí 2008 obhospodařovaly tyto dvě skupiny? Celkově mají stejně jako loni necelých 70 % trhu. Skupina VIG/SVG si však polepšila z 32 % na 33 %, kdežto skupina ČP/Generali zůstala i přes mírný pokles na 37 %. Na trhu neživotního pojištění si obě skupiny přes mírný pokles udržely cca 76% podíl, když si tentokrát svůj podíl 35,5 % podržela skupina VIG/SVG a skupina ČP/Generali lehce poklesla, konkrétně ze 41 % na 40 %. Na trhu životního pojištění si obě skupiny společně polepšily o 2 % na 60 % z loňských 58 %. Skupina ČP/Generali si při mírném nárůstu uchovala 31% podíl a skupina VIG/ /SVG vzrostla z 27 % na 29 %. Bude proto zajímavé sledovat další vývoj koncentrace pojistného trhu, protože už dnes obě finanční skupiny společně s Allianz a ČSOB Pojišťovnou ovládají 90 % trhu neživotního pojištění. Na trhu životního pojištění má tato skupina ještě doplněná o ING pojišťovnu dohromady 85 % trhu. A na celkovém trhu se uvedená vedoucí skupina podílí cca 88 %. Udrží se nastolený trend? Jak již bylo řečeno v úvodu, statistické informace z minulého čtvrtletí více otázek položily, než zodpověděly. Odpovědi z oblasti SŽP bychom se měli dozvědět, až budou vyplněna daňová přiznání za rok Nové informace o vývoji pojistného trhu však budeme mít už o prázdninách a již dnes je můžeme netrpělivě očekávat, abychom se podívali, zda se trendy z 1. čtvrtletí potvrdily, nebo změnily. Dovolím-li si tip na závěr, považuji se za optimistu, pokud jde o vývoj v dalších obdobích letošního roku, a i přes zpomalení dynamiky životního pojištění očekávám, že celkový růst pojistného trhu v roce 2008 by se měl pohybovat minimálně na úrovni 5 %. Ekonomické informace Pojistný obzor 2/

12 Ekonomické informace Pojišťovny a zajišťovny přečkají hypoteční krizi lépe LUKÁŠ ČÍŽEK BENFIELD PRAHA Finanční svět s obavami očekává každou novou zprávu, která oznámí další škody způsobené americkou hypoteční krizí. Naneštěstí dosud nahlášené ztráty v hodnotě více než 240 miliard dolarů nejsou pravděpodobně konečnou sumou. Pokud se na problematiku podíváme zblízka, zjistíme, že jen účet prvních tří největších smolařů, tedy švýcarské UBS s americkými Citigroup a Merill Lynch, již nyní vykazuje velmi nelichotivých 105 miliard dolarů, tedy zhruba polovinu ročního výkonu české ekonomiky! Kromě přímých škod z nesplácených hypoték bankéři také tratí ze zmařených investic, protože mezinárodní účetní standardy nutí banky přehodnotit reálnou hodnotu majetkových podílů ve společnostech postižených hypoteční krizí. Ta je však z důvodů problematické likvidity v současné době téměř nulová nikdo totiž nechce kupovat, akvizice problematických portfolií nejsou jednoduše na pořadu dne. A tak nejenže bankovní ústavy hasí již nahlášené ztráty dosahující několika miliard dolarů, bojují navíc s propadem trhu hypotečních zástavních listů. Ten se ve Spojených státech snížil během prvního čtvrtletí 2008 o 80 % v porovnání se stejným obdobím minulého roku. Je tedy zřejmé, že zabezpečení alternativních druhů příjmů bude hrát pro výsledky bank v roce 2008 zásadní roli. Podpora národních bank nestačí Injekce miliard dolarů od centrálních bank na trhu bezesporu zvýšily likviditu, na druhou stranu však překotné snižování úrokových měr (od září minulého roku snížila Americká centrální banka základní sazbu z 5,25 % na současných 2,25 %, tedy téměř na polovinu) dále prohlubuje problém výnosnosti držby finančních aktiv. Aktiva pojišťoven se tolik neznehodnocují V podobných nesnázích jako bankovní sféra se ocitly i pojišťovny. Americká jednička AIG oznámila počátkem května ztrátu za první kvartál v hodnotě 7,8 miliard dolarů, přičemž hlavním zdrojem ztrát se stala dceřiná společnost AIG Financial Products. Její kumulativní škoda se vinou hypoteční krize vyšplhala již na 19,7 miliardy dolarů (13 miliard USD lze přičíst samotnému úvěrovému riziku, 6,7 miliardy tvoří pokles hodnoty investic). Zprávu nenechala bez odezvy ratingová agentura Standard and Poor s a bezprostředně po vyhlášení čtvrtletních výsledků snížila americkému gigantu kreditní rating z AA na AA-. I přes tyto události je zřejmé, že pojistný sektor přečká krizi s menšími ztrátami než bankovnictví. Židle se pod šéfy pojišťoven tedy kývou podstatně méně než pod managementem bankovních institucí. Pojišťovny a zajišťovny mají ještě jednu výhodu. Jejich investice historicky směřují spíše do bezpečnějších nástrojů, například do depozit, cenných papírů a nemovitostí. Hypoteční krize tak naštěstí významněji aktiva pojišťoven neznehodnotila. Zatímco americké společnosti preferují investiční strategie formou vkladů, evropské pojišťovny a zajišťovny alokují významnou část prostředků do obligací a nemovitostí jednoduše řečeno do velmi bezpečných investičních nástrojů. Větší popularitu si v poslední době získávaly hedgeové fondy a podobné rizikovější investice, jejich rozsah ale zůstal omezený. Důsledky krize pociťují i zajišťovny Při bližším pohledu na oblast zajištění se zdá být jedinou firmou, která je hypoteční krizi výrazněji exponovaná na straně aktiv, XL Capital (viz graf). Americký gigant drží v investicích ohrožených současnými turbulencemi 20,7 % základního kapitálu, což je více než dvojnásobek druhé v pořadí Swiss Re. Jedním z příkladů nepodařené investice XL je společnost Security Capital Assurance, jejíž hodnota ze zářijových 700 milionů dolarů klesla na nulu. Některé garance poskytnuté managementem SCA mohou navíc znamenat, že XL Capital bude muset za drženou SCA splácet další, dosud nereportované závazky. XL ke všemu čelí žalobám menšinových akcionářů SCA, kteří obviňují XL, že jim při nákupu akcií SCA nepo- Americká hypoteční krize se obecně dotkne pojišťoven a zajišťoven méně než bank, a to díky historickým investicím do bezpečnějších finančních nástrojů. Ilustrační foto: archiv 12 Pojistný obzor 2/2008 Ekonomické informace

13 skytoval dostatečné množství informací o masivním množství rizikových hypoték. Důsledky hypoteční krize na straně aktiv pociťují téměř všichni zajistitelé. Na příkladu Partner Re a Renaissance Re lze demonstrovat, že i zajišťovny, neočekávající vinou krize výrazné poškození svých investic, řeší ojedinělé případy poklesu investovaných majetkových podílů k nule. Zmíněné firmy, které vlastní dohromady více než padesát procent akcií Channel Re, nyní v rozvaze u této akvizice uvádí nulu. V porovnání s XL, pro kterou jsou garance poskytnuté prostřednictvím SCA stále velkou neznámou, mohou být Partner Re a Renaissance Re v klidu Channel Re totiž žádné záruky neposkytoval. Dotkne se krize i pasiv? Ilustrační foto: archiv Jaký bude mít americká hypoteční krize vliv na závazky (tj. pasiva zajišťoven), zajistitelé v tuto chvíli pouze tuší. Škody budou přicházet zejména z oblasti pojištění D&O (pojištění manažerů a statutárních orgánů) a E&O (pojištění profesní odpovědnosti). Přesnější odhady ale můžeme očekávat až s určitým zpožděním. V současné době řeší americké soudy 56 případů žalob, ze kterých mohou D&O plnění vyvstat. Ocenit přesný rozsah škod z důvodů prodlevy soudních řízení je momentálně zcela vyloučené. Přesto se na trhu objevují první čísla. Odhady D&O plnění souvisejících s hypoteční krizí se v USA nejčastěji pohybují mezi 6 a 10 miliardami dolarů. Bezpochyby vzrostou nejen vinou plnění z E&O pojistek, ale mohou narůst i kvůli vedlejším efektům. Mezi ně se například řadí žhářství coby častější jev u dlužníků, kteří již nejsou schopni hypotéky splácet. V porovnání s očekávanými škodami bankovního sektoru jsou ale stále důsledky spíše zanedbatelné. Zajistný makléř Benfield Praha (z Prahy sjednává zajištění pro více než 60 středo- a východoevropských pojišťoven), byl v dubnu a květnu hned dvakrát oceněn za své aktivity v Rusku. Titul Nejlepší mezinárodní zajistný broker 2007 udělili účastníci makléři, který jako jediný obsluhuje ruský trh ze zahraničí, na zajistné konferenci v Moskvě. Druhé ocenění v kategorii Nejlepší zajistný broker v Rusku a postsovětských republikách, obdržel Benfield v hlasování 350 odborníků, které oslovil a výsledky publikoval britský časopis Reactions. Aktiva zajistitelů ohrožená hypoteční krizí % základního kapitálu (rok 2007) 23 % 20 % 18 % 15 % 13 % 10 % 8 % 5 % 3 % 0 % XL Swiss Re Max Capital Amlin Axis Beazley Montpelier Hannover Re Platinum SCOR Munich Re Everest Validus ACE Arch Paris Re Catlin Hiscox Endurance AWAC Zdroj: Benfield Praha Ekonomické informace Pojistný obzor 2/

14 Ekonomické informace Solventnost II: QIS4 ve střední Evropě a vybrané otázky ke skupinovému dohledu Základní myšlenky režimu Solventnost II jsou víceméně stanoveny, stále ale ještě zbývá dořešit mnoho oblastí. mgr. KAMIL ŽÁK, ing. HELENA PALÁTOVÁ, PRACOVNÍ SKUPINA PRO SOLVENTNOST II ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Právě probíhající čtvrtá kvantitativní dopadová studie (QIS4) je z technického hlediska bezesporu jednou z nejvýznamnějších událostí na evropských pojistných trzích. Nejen z tohoto důvodu se pracovní skupina České asociace pojišťoven pro Solventnost II do jejího průběhu aktivně zapojuje. Příkladem tohoto zapojení je také seminář za účasti zástupců ČNB na téma vyplňování spreadsheetu (tj. výpočetní tabulky zveřejněné Evropskou komisí) QIS4. V první části tohoto článku se zaměříme na očekávané problematické oblasti studie QIS4 v regionu střední Evropy. Tyto oblasti jsou založeny na zkušenostech získaných v průběhu třetí kvantitativní dopadové studie (QIS3) a rozboru rozdílů mezi QIS3 a QIS4 provedeným v předchozím čísle. Ve druhé části článku se zabýváme problematikou skupinového dohledu, konkrétně zachycením diversifikačních efektů a skupinové podpory. Oblast skupinového dozoru zasáhne většinu ze společností na českém pojistném trhu, neboť jsou součástí mezinárodních pojišťovacích skupin. V souvislosti s tématem diversifikačních efektů a skupinové podpory rovněž upozorníme na praktické účetní aspekty a implikace tohoto přístupu. QIS4 ve střední Evropě očekávané problematické oblasti se jak o výpočty samotné, tak i o postupy reportování a interpretace výsledků. Z poznatků a zkušeností sesbíraných v průběhu studie QIS3 vyplynulo, že běžně používané modely neodpovídaly požadavkům, které na ně klade připravovaný režim solventnosti. Existující modely bylo často velmi pracné a časově náročné přizpůsobit požadavkům studie QIS3. Jednalo se zejména o oblasti modelování šoků na aktivech, modelování zajištění, modelování vzájemných interakcí aktiv a závazků v šokových scénářích, stanovení run-off schémat či rozdělení závazků do předepsaných kategorií. V rámci studie QIS4 budou otestovány další detaily, které mohou znamenat nové požadavky na modely. Další problematickou oblastí, která neumožňuje rychlé řešení, zůstane i nadále oceňování opcí a garancí. To je v současnosti v mnoha případech řešeno pomocí velmi zjednodušených postupů a přístupů, aniž by byla provedena analýza vhodnosti těchto zjednodušení. Zjednodušené přístupy se budou používat i nadále v případech, kdy tento přístup poskytuje odpovídající výsledky. Veškeré přístupy však budou muset být popsány a jednotlivé předpoklady doloženy, minimálně pro účely dohledu. V některých případech byla pro účely studie QIS3 hodnota opcí a garancí dokonce ignorována. Slabé stránky se objevily i v souvislosti s aktuálně používanými IT systémy, které neumožňují sledovat dostatečné množství informací pro výpočty požadované v QIS3, resp. QIS4. Tento problém se vyskytoval na straně aktiv i pasiv. I zde je QIS4 vhodným testem nastavení vnitřních přístupů pojišťoven a zamyšlení nad případným zlepšením. QIS4 se také zaměřuje na interní modely, zejména porovnání jejich výsledků a výsledků standardní formule. V této oblasti se všeobecně očekává vyšší aktivita v rámci skupin. Většina společností ani skupin působících v našem regionu však zatím nemá plně implementovány vlastní interní modely, ani částečné interní modely. Mnohé interní modely se nacházejí v různých fázích vývoje. Je tedy otázkou, jaké informace tato část studie QIS4 poskytne. V této souvislosti zaráží cíl Evropské komise dosáhnout 60% zapojení. Otázky ke skupinovému dozoru diversifikační efekty a skupinová podpora V této části čerpáme z článku Evropské komise týkajícího se využití diversifikačních efektů v rámci skupiny a poskytování skupinové podpory, který byl vydán 13. prosince 2007 v Bruselu. Tato témata jsou nyní na evropské půdě velice aktuální. Rámcově byla sice definována již v návrhu směrnice Solvency II, ale konkrétní postupy a přístupy budou popsány až v imple- Přes veškeré rozdíly mezi QIS3 a QIS4, kterým jsme se věnovali detailně v minulém čísle, je základ výpočtů shodný. Ty pojišťovny, které si podle postupů QIS3 upravily či nastavily některé vnitřní procesy, si mohou toto nastavení úspěšně otestovat. Jedná Pracovní skupina ČAP pro Solventnost II se ve spolupráci s ostatními orgány asociace aktivně zapojuje do diskuze o budoucí podobě režimu dohledu v pojišťovnictví. 14 Pojistný obzor 2/2008 Ekonomické informace

15 mentačních opatřeních druhého a třetího stupně. Z uvedeného článku přebíráme sice jednoduchý, ale velmi názorný příklad k režimu skupinové podpory a vlivu diversifikačních efektů. Tento příklad byl připraven v rámci Evropské komise a byl přednesen na pracovní skupině Evropské komise v listopadu V oblasti skupinové podpory se nabízí dvě různé otázky, a to je-li skupinová podpora nezbytná pro využití diversifikačních efektů, a zda by měla být výše skupinové podpory limitována. Příklad Evropské komise ilustruje čtyři možnosti, které kombinace těchto otázek nabízejí. Tyto možnosti jsou demonstrovány na velmi jednoduché fiktivní skupině. Jedná se o holdingovou mateřskou společnost (neprovozuje tedy vlastní pojišťovací, ani zajišťovací činnost) se dvěma stejně velkými dceřinými společnostmi každá se solventnostním kapitálovým požadavkem (SCR) ve výši 50. Dále se předpokládá výše diversifikačních efektů 40 % (tzn. skupinový SCR ve výši 60 % ze součtu jednotlivých SCR) a minimální kapitálový požadavek (MCR) obou entit ve výši 1/3 SCR. 1. Žádné diversifikační efekty První možnost představuje situaci, kdy skupina nebude využívat žádné diversifikační efekty. Každá společnost by tedy držela kapitál ve výši svého SCR a skupinový SCR by se rovnal součtu jednotlivých hodnot SCR. Situace v dceřiných společnostech bude tedy následující: Dceřiná společnost A Aktiva 1000 Použitelný kapitál 50 Pojistné závazky 950 Pasiva celkem 1000 Dceřiná společnost B Aktiva 1000 Použitelný kapitál 50 Pojistné závazky 950 Pasiva celkem 1000 Mateřská společnost by na sólo bázi vykázala: Mateřská společnost (sólo báze) Účast ve společnosti A 50 Účast ve společnosti B 50 Použitelný kapitál 100 Konsolidovaný výkaz mateřské společnosti: Mateřská společnost (konsolidovaná báze) Aktiva 2000 Použitelný kapitál 100 Pojistné závazky 1900 Pasiva celkem Využití diversifikačních efektů Ve druhém případě by již skupina mohla těžit z diversifikačních efektů tak, že by nemusela držet kapitál ve výši součtu individuálních SCR, jednotlivé společnosti by však stále měly vykazovat kapitál ve výši svého SCR. Rozdíl na skupinové úrovni by mohl být pokryt jinými závazky. Tato možnost s sebou nese nevýhody spojené s držením dalšího závazku na skupinové úrovni. Proti prvnímu případu ale již tento závazek nemusí být kapitálem. Situace v dceřiných společnostech bude tedy stejná jako v prvním případě: Dceřiná společnost A Aktiva 1000 Použitelný kapitál 50 Pojistné závazky 950 Pasiva celkem 1000 Dceřiná společnost B Aktiva 1000 Použitelný kapitál 50 Pojistné závazky 950 Pasiva celkem 1000 Mateřská společnost by na sólo bázi vykázala následující: Mateřská společnost (sólo báze) Účast ve společnosti A 50 Účast ve společnosti B 50 Aktiva celkem 100 Použitelný kapitál 60 Další závazky 40 Pasiva celkem 100 Konsolidovaný výkaz mateřské společnosti: Mateřská společnost (konsolidovaná báze) Aktiva 2000 Použitelný kapitál 60 Pojistné závazky 1900 Další závazky 40 Pasiva celkem Využití diversifikačních efektů a jejich alokace Třetí možnost ruší předchozí nevýhodu tím, že umožňuje alokovat skupinové diversifikační efekty na jednotlivé entity formou snížení jejich individuálních SCR. Skupina by tak držela kapitál ve výši součtu jednotlivých (upravených) SCR. Problematickou otázkou zde zůstává způsob alokace diversifikačních efektů mezi jednotlivé entity. V uvedeném příkladě se předpokládá jejich proporcionální rozdělení mezi obě společnosti. SCR obou dceřiných společností by proto bylo sníženo o 40 % na hodnotu 30. Situace v dceřiných společnostech tak bude následující: Dceřiná společnost A Aktiva 980 Použitelný kapitál 30 Pojistné závazky 950 Pasiva celkem 980 Dceřiná společnost B Aktiva 980 Použitelný kapitál 30 Pojistné závazky 950 Pasiva celkem 980 Ekonomické informace Pojistný obzor 2/

16 Ekonomické informace Mateřská společnost by na sólo bázi vykázala: Mateřská společnost (sólo báze) Účast ve společnosti A 30 Účast ve společnosti B 30 Použitelný kapitál 60 Diversifikační efekty a skupinovou podporu režim Solventnosti II zatím nedokázal vyřešit. Vzhledem k zastoupení mezinárodních společností na českém trhu ovšem jde o téma velmi aktuální. Konsolidovaný výkaz mateřské společnosti: Mateřská společnost (konsolidovaná báze) Aktiva 1960 Použitelný kapitál 60 Pojistné závazky 1900 Pasiva celkem Využití diversifikačních efektů a využití skupinové podpory Čtvrtá a poslední možnost obsažená v materiálu komise zahrnuje dvě důležitá pravidla: jednotlivé entity musí držet minimálně kapitál ve výši svého MCR a skupinová podpora je míněna mimo jiné i jako prostředek k usnadnění řízení kapitálu na skupinové úrovni (tj. umožňuje držet kapitál kdekoli v rámci skupiny). Tato situace však musí být důsledně ošetřena smluvně. V uvedeném příkladu se předpokládá využití skupinové podpory v nejvyšší možné hodnotě, obě dceřiné společnosti by tedy držely kapitál v hodnotě svého MCR (tj. 16,7) a skupina by garantovala skupinovou podporu ve výši 67 (tzn. diversifikační efekty 40 + kapitál na skupinové úrovni 27). Situace v dceřiných společnostech pak bude následující: Dceřiná společnost A Aktiva 966,7 Použitelný kapitál 16,7 Pojistné závazky 950,0 Pasiva celkem 966,7 Dceřiná společnost B Aktiva 966,7 Použitelný kapitál 16,7 Pojistné závazky 950,0 Pasiva celkem 966,7 Mimo rozvahu: skupinová podpora dceřiné společnosti A (B) = 33,3 Mateřská společnost by na sólo bázi vykázala: Mateřská společnost (sólo báze) Účast ve společnosti A 16,7 Účast ve společnosti B 16,7 Ostatní aktiva 27,0 Použitelný kapitál 60,0 Konsolidovaný výkaz mateřské společnosti: Mateřská společnost (konsolidovaná báze) Aktiva dceřiných společností 1933 Ostatní aktiva (v mateřské společnosti) 27 Aktiva celkem 1960 Použitelný kapitál 60 Pojistné závazky 1900 Pasiva celkem 1960 Vzhledem k tomu, že se čtvrtá možnost jeví jako nejlepší řešení, je obsažena v návrhu směrnice. V případě hodně výrazných diversifikačních efektů může být požadovaný skupinový SCR jen o málo větší než součet individuálních MCR. Skupina se tedy může rozhodnout pro každou dceřinou společnost samostatně, zda a v jaké výši využije skupinovou podporu k pokrytí rozdílu mezi SCR a MCR této společnosti. V určitých případech se pak může stát, že využití skupinové podpory povede s ohledem na stanovené limity k vyššímu kapitálovému požadavku. Pro využití této teorie v praxi je nezbytné zajistit dostatečné množství okamžitě převoditelného kapitálu v rámci skupiny tak, aby byla pokryta skupinová podpora ve výši, kterou slíbila mateřská společnost v rámci smlouvy. Návrh směrnice k tomu (mimo jiné) v článku 246(3) stanoví podmínku, že neexistují žádné současné nebo předvídatelné praktické, organizační nebo právní překážky, které by bránily urychlenému převodu použitelných vlastních zdrojů. Na základě předložených materiálů a probíhající diskuze se předpokládá, že výše skupinové podpory bude limitována (například maximální výší 50 % z rozdílu mezi součtem individuálních MCR a SCR). Tuto problematiku článek dále rozvádí a diskutuje o ní pomocí dvou případových studií. První případ zachovává všechny předpoklady nezměněné. Tehdy může mateřská společnost přislíbit skupinovou podporu maximálně ve výši 33,3. To znamená, že by skupina musela držet použitelný kapitál minimálně ve výši 67,7 (tj. 33,3 součet MCR a 33,3 dodatečný kapitál) místo 60 (výše skupinového SCR podle příkladu 3). Situace v dceřiných společnostech bude vypadat následovně: Dceřiná společnost A Aktiva 983,3 Použitelný kapitál 33,3 Pojistné závazky 950,0 Pasiva celkem 1960,0 Dceřiná společnost B Aktiva 983,3 Použitelný kapitál 33,3 Pojistné závazky 950,0 Pasiva celkem 1960,0 Mimo rozvahu: skupinová podpora dceřiné společnosti A (B) = 16,7 Mateřská společnost by na sólo bázi vykázala: Mateřská společnost (sólo báze) Účast ve společnosti A 33,3 Účast ve společnosti B 33,3 Použitelný kapitál 66,7 Konsolidovaný výkaz mateřské společnosti: Mateřská společnost (konsolidovaná báze) Aktiva dceřiných společností 1966,7 Použitelný kapitál 66,7 Pojistné závazky 1900,0 Pasiva celkem 1966,7 Druhý případ předpokládá diversifikační efekty ve výši pouze 20 % (proti 40 % v předchozích případech). To znamená zvýšení skupinového SCR na 80. Pokud se skupina rozhodne využít skupinovou podporu v její maximálně možné výši (tj. 46,7), bude muset skupina držet dodatečný kapitál ve výši 46,7, přičemž jeho část 16 Pojistný obzor 2/2008 Ekonomické informace

17 Časový plán Solventnosti II Příprava návrhu směrnice (Komise) Projednání a přijetí návrhu směrnice (Rada a EP) Provedení směrnice (členské státy) CEIOPS: práce na technickém doporučení nutném pro prováděcí opatření/sbližování dozoru/příprava na provedení směrnice/vzdělávání Komise: přípravné práce na prováděcích opatřeních červenec 2007 zveřejnění návrhu směrnice Přijetí prováděcích opatření QIS 2 QIS 3 QIS 4 duben-červenec 2008 Zdroj: Evropská komise do výše 20 bude držena v dceřiných společnostech (protože skupinová podpora je 46,7, musí držet použitelný kapitál v celkové výši 53,3). Skupina tedy bude muset v tomto případě držet použitelný kapitál ve stejné výši (80) jako tehdy, když skupinovou podporu nevyužívala. Situace v dceřiných společnostech pak bude následující: Dceřiná společnost A Aktiva 976,7 Použitelný kapitál 26,7 Pojistné závazky 950,0 Pasiva celkem 976,7 Dceřiná společnost B Aktiva 976,7 Použitelný kapitál 26,7 Pojistné závazky 950,0 Pasiva celkem 976,7 Mimo rozvahu: skupinová podpora dceřiné společnosti A (B) = 23,3 Mateřská společnost by na sólo bázi vykázala: Mateřská společnost (sólo báze) Účast ve společnosti A 26,7 Účast ve společnosti B 26,7 Ostatní aktiva 26,7 Použitelný kapitál 80,0 Konsolidovaný výkaz mateřské společnosti: Mateřská společnost (konsolidovaná báze) Aktiva dceřiných společností 1953,3 Ostatní aktiva (v mateřské společnosti) 26,7 Aktiva celkem 1980,0 Použitelný kapitál 80,0 Pojistné závazky 1900,0 Pasiva celkem 1980,0 Účtování o skupinové podpoře Výše popsaný postup je stále ještě spíše vizí než přesným postupem dopracovaným tak, aby mohl vejít v praxi. Jedním z aspektů, které se ještě musí vyřešit, je bezesporu právní forma dokumentu skupinové podpory a její účetní zachycení. Zástupci pracovní skupiny pro Solventnost II ekonomické sekce ČAP předběžně diskutovali nad těmito tématy. Na základě této diskuze bylo poskytnuto ministerstvu financí odborného stanoviska, které ovšem v současnosti nemá oporu v žádném oficiálním dokumentu. Prvním praktickým problémem je definice právní formy dokumentu, jenž zajišťuje funkčnost skupinové podpory. Z dosavadních diskuzí vyplývá, že přesné definování formy dokumentu není důležité. Současné znění v návrhu směrnice (citované výše) se zdá dostačující. Zásadní podmínkou je vynutitelnost poskytnutí skupinové podpory. Lze předpokládat, že dokument by měl mít podobu písemné dohody (smlouvy) mezi jednotlivými entitami. Jeho součástí by měly být i přesně stanovené podmínky, za kterých dojde k převodu kapitálu. Tato dohoda (smlouva) vytvoří pro některé (slabší) entity aktivum a pro ostatní závazek, přičemž její konsolidovaná hodnota bude nulová. S ohledem na to, že vyčíslení aktiva nebo závazku pro jednotlivé entity není v podstatě možné, bude v souladu s IAS 37 podoba skupinové podpory zveřejněna v příloze účetní závěrky, ale pravděpodobně se o ní nebude účtovat. K přesunu kapitálu tedy dojde až v okamžiku potřeby podle podmínek definovaných v dohodě (smlouvě). Příkladem takovéto podmínky může být prolomení MCR jednotlivé entity. Závěrem Přestože základní myšlenky nového režimu Solventnost II jsou víceméně stanoveny, stále ještě zůstává mnoho nedořešených oblastí. Jednou z nich je bezesporu výše diskutovaná problematika diversifikačních efektů a skupinové podpory. S ohledem na zastoupení mezinárodních společností na českém pojistném trhu je toto téma velmi aktuální. Pracovní skupina České asociace pojišťoven pro Solventnost II se nicméně ve spolupráci s ostatními orgány ČAP aktivně zapojuje do diskuze o budoucí podobě režimu dohledu v pojišťovnictví. Ekonomické informace Pojistný obzor 2/

18 Pojistné produkty Provoz vozidla v zrcadle nových právních úprav MICHAL ŠIMON SPECIALISTA PRO NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN Novelizace zákonů č. 361/2000 Sb., a č. 168/1999 Sb. ovlivní provoz na pozemních komunikacích. Na co se budou muset čeští řidiči nejspíše připravit? V souvislosti s probíhající vládní novelou zákona o Policii České republiky, kterou projednával Parlament České republiky a kterou jsme se poprvé zabývali v Pojistném obzoru 1/2008, jsou mimo jiné navrženy i změny, jež upravují dva zákony bezprostředně se týkající provozu vozidla. Konkrétně se jedná o zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a také o zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Jaké dopady může novelizace motoristům přinést? Z pohledu běžného motoristy je největší pozornost věnována návrhům na změnu ustanovení 47, který upravuje povinnosti účastníků silničního provozu při dopravní nehodě (DN). Týká se jak stanovení limitu výše vzniklé škody, při kterém je nutné přivolat na místo havárie policii, tak i situací, v nichž sice nevznikne limitem stanovená škoda, ale dojde např. ke škodě na majetku třetí osoby, nebo ke škodě na zdraví. Novelizace se také věnuje situacím, kdy se účastníci nehody nedohodnou na míře účasti, či zpoplatnění zásahů policie u DN, kdy nebyla dána povinnost nehodu ohlásit. Zásadní diskuzi vyvolala především dvě témata, kterým se budeme podrobně věnovat na následujících řádcích. Jde o přehodnocení limitu škody a z toho vyplývající nejasnosti u stanovení míry účasti jednotlivých aktérů dopravní nehody. Pojďme se nejprve zaměřit na problematiku týkající se výše škody. I. Změna limitu Dne 25. února 2008 byl v parlamentu předložen návrh novely zákona o Policii České republiky (PČR), kterým se již detailně zabýval článek Zákruta 361/2000 v PO 1/2008. Zmiňovaný návrh prosazuje, aby policie vyjížděla pouze k nehodám, u nichž by limit škody přesahoval částku Kč. Pro toto zvýšení hovoří následující fakta: Z policejních statistik vyplývá, že zhruba 85 % všech šetřených nehod tvoří případy se zjevnou škodou do stávajícího limitu, tj. do Kč. Výjezdy a vyšetřování těchto nehod nadměrně vyčerpává kapacity policie. Policejní dopravní složky se nemohou z personálních důvodů věnovat své hlavní činnosti, tj. dohledu nad bezpečností v silničním provozu a její prevenci. Ve většině evropských států policie šetří pouze takové případy, při kterých dojde ke značné hmotné škodě nebo ke škodě na zdraví. Z hlediska postupu policie v ostatních evropských státech lze argument uvedený českými strážci zákona považovat za relativně opodstatněný. Jak je patrné z přehledu na str. 19, v jednotlivých státech se nejčastěji využívá modelu, který stanovuje účastníkům nehody povinnost hlásit škody policii, při nichž došlo ke škodě na zdraví. Z výše uvedených argumentů i funkčních zahraničních příkladů lze usoudit, že současný vládní návrh má jisté opodstatnění. Nicméně pokud má být zachována logika neúčasti policie při drobných dopravních nehodách bez následků škod na zdraví, pak je zcela na místě se zamyslet, zda je navrhovaný limit Kč z hlediska praxe optimální. Názor pojistného trhu Navrhovaný limit vládního návrhu je problematický jak pro pojistný trh, tak pro spotřebitele. Základní argumenty proti navrhované výši jsou: U škod, které přesahují limit Kč, dochází ve většině případů zároveň ke škodě na zdraví (v takových případech již zákon účastníkům DN ukládá povinnost policii přivolat). Stanovení vyššího limitu než Kč by tedy s ohledem na argumentaci PČR o nutnosti snížení šetření havárií téměř nic neřešilo. Odhadnout škodu Kč na jednom z poškozených vozidel je z pohledu běžného účastníka DN velice složité. S největší pravděpodobností by se rozšířilo pole působnosti pro páchání pojistných podvodů na dražších vozidlech. Stanovením limitu na Kč dojde i nadále k zajištění a nestrannému vyšetření Policií ČR, čímž budou dostatečně ochráněna práva účastníků DN s vyšší škodou. Průměrný věk vozového v parku se v České republice pohybuje mezi 13 a 14 lety lze tedy vyvodit, že cena takto starého vozidla se pohybuje pod hranicí Kč. Ilustrační foto: ČAP Navrhované změny si primárně kladou za cíl motivovat řidiče k bezpečnému chování v silničním provozu. 18 Pojistný obzor 2/2008 Pojistné produkty

19 Z argumentů jednoznačně vyplývá, že stanovení hranice neúčasti policie u dopravních nehod do Kč je problematické. V konečném důsledku by její akceptování vedlo nejen k poškozování spotřebitelů, pojišťoven, ale i k obohacování spekulantů. Navíc hlavní cíl návrhu oprostit policii od účasti na drobných nehodách by nad hranici Kč nic neřešilo. II. Sporná míra účasti V souvislosti s dalšími povinnostmi, jež se týkají přivolání policie k dopravní nehodě, počítá vládní návrh se zcela novým pojetím: policie by totiž nemusela být volána ke škodám, které by vznikly na majetku třetích osob, tedy i v případě, kdy se jedná o škodu na vozidle služebním, nebo v majetku leasingové společnosti. Argumentace policie se i v tomto případě opírá především o statistiky, ze kterých vyplývá, že více než 40 % všech šetřených nehod spadá do stávajícího limitu (tj Kč) a tyto byly policii oznámeny pouze z důvodu škody na majetku třetí osoby. Názor pojistného trhu podruhé Výjezdy policie k dopravním nehodám v zahraničí Německo: zákon stanoví povinnost volat policii pouze k dopravním nehodám se škodou na zdraví. Řidiči ji však mohou volat i v případě způsobení vysoké škody na majetku nebo podezření na způsobení nehody vážným porušením předpisů. Police má vždy povinnost přijet a zdarma nehodu vyšetřit, nicméně řidiči jsou motivováni využívat k dokumentaci nehody Evropské hlášení a řešit banální nehody bez její účasti. Rakousko: účastníci musí zavolat policii k těm dopravním nehodám, při kterých došlo ke škodě na zdraví. Pokud je důvodem k výjezdu policie pouze dokumentace dopravní nehody, uhradí účastník nehody, který trval na přítomnosti policie, za její výjezd správní poplatek ve výši 36 EUR. Irsko: zákon řidičům ukládá povinnost oznamovat policii všechny dopravní nehody teprve na základě poskytnutých informací policie rozhodne, zda na místo nehody vyjede, či nikoliv. Pokud kdokoliv z účastníků na její přítomnosti trvá, musí přijet. Švédsko: zde platí povinnost volat policii k dopravním nehodám, při nichž došlo ke škodě na zdraví nebo na majetku třetích osob (není-li jeho majitel, nebo správce přítomen: týká se např. zaparkovaných vozidel nebo nemovitostí). Tehdy musí policie k DN přijet, v ostatních případech zákon policii výjezd neukládá. Nizozemsko: povinnost volat policii není právně zakotvena, k nehodám se škodou na zdraví ale obvykle policie dorazí s ambulancí. Stav na místě dopravní nehody dokumentují její účastníci prostřednictvím Jednotného evropského hlášení. Zdroj: ČAP Uvedená změna nepředstavuje z pohledu pojistného trhu takové riziko jako např. změna limitu škody, nicméně zde je důležité upozornit na dopad v případě přijetí tohoto návrhu. Pokud by návrh prošel v této podobě, odpadla by účastníkům dopravní nehody povinnost přivolat policii i v případě, že by se nedohodli na míře účasti vzniklé škody. V praxi by pak návrh účastníkům DN dovoloval nezaznamenat ani průběh, příčinu, ani následek havárie, což by do značné míry zkomplikovalo šetření pojistných událostí. Zejména by se výrazně ztížila situace poškozených při zajišťování dostatečných důkazů pro potřeby uplatňování svého nároku na náhradu škody vůči odpovědnostní pojišťovně viníka. Nutné (možné) řešení V rámci zabezpečení dostatečné ochrany práv poškozených je nasnadě využívat řešení, které se osvědčilo ve většině evropských zemí. Právní předpis by měl ukládat účastníkům dopravní nehody povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli. Požadovaný záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků i vozidel, příčiny, průběhu a jejích následků. Pro tyto účely bude možné využívat tiskopis Záznam o dopravní nehodě, tzv. Evropské hlášení. Tento proces bude zaveden pouze v těch případech, kdy zúčastněným nevznikne povinnost oznámit nehodu policii. Případ drobných nehod V neposlední řadě představuje vládní návrh revoluční myšlenku zavedení zpoplatnění výjezdu policie k těm dopravním nehodám, u nichž nebyla její přítomnost povinná. Tvůrci vládního návrhu mají snahu přenést odpovědnost za řádné zdokumentování skutečně drobných dopravních nehod na samotné aktéry. Z policejních statistik totiž vyplývá, že v loňském roce bylo zhruba 10 % všech šetřených dopravních nehod se škodou do Kč. Motivací pro samotné účastníky vyřešit drobnou havárii bez přítomnosti PČR je jednak zrychlení samotného procesu šetření u DN, což má vliv na obnovení průjezdnosti místa, ve kterém k nehodě došlo, a jednak zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. V neposlední řadě také odpadá postih od policie za způsobení malého dopravního přestupku. Stanovisko pojistného trhu vystihuje názor JUDr. Tomáše Berana, který naleznete na další straně. Pozn: Tento text vznikal před projednáním návrhu zákona o policii v parlamentu. Poslanci novelu schválili s těmito změnami: proti platnému stavu bude nově stotisícový škodní limit a povinnost účastníků zdokumentovat nehodu. Návrh ještě musí projít senátem. Do jakého limitu byste ocenili škodu na vyfoceném vozidle? Do 50, 100, nebo 250 tisíc korun? Odpověď není jednoduchá... Foto: ČAP Pojistné produkty Pojistný obzor 2/

20 Pojistné produkty Neodůvodněné výjezdy k dopravním nehodám ve vztahu k náhradě škody JUDr. Tomáš Beran S novým zákonem o Policii ČR a s ním souvisejícím prováděcím zákonem, který nedávno projednávala Poslanecká sněmovna pod číslem tisku 440/0, se mimo jiné rozproudila bouřlivá diskuze nad povinností účastníků nehody volat Policii ČR (PČR) k dopravním nehodám. Pokud poslanci navrhovanou právní úpravu přijmou v podobě uvedené v tisku 440/0, pro poškozeného by to znamenalo, že by měl výrazné ztíženou situaci při prokazování míry (ne)viny na nehodě. Policie totiž až doposud sloužila jako víceméně objektivní arbitr při posuzování viny. V budoucnosti by mnohem větší míra odpovědnosti ležela na samotném poškozeném, který by si musel zajistit dostatek důkazů na to, aby svůj nárok na náhradu škody dostatečně prokázal. Silniční provoz a dopravní nehody, které provází odpovídající dohled policie, se již jednou staly, a to zcela pochopitelně z důvodu jejich rozsahu a důsledků, věcí veřejnou. Je tedy s podivem, když citovaný návrh předpokládá, že si účastníci nehody budou muset náhle sami zajišťovat vlastní podklady a důkazy ať již z hlediska důkazního, nebo i z hlediska odborného určovatele viny na nehodě. Určování viny na dopravní nehodě je přeci nutné především kvůli společenským dopadům zahrnout mezi věci veřejné! Dokladem toho budiž příslušná míra úpravy stávajících pravidel silničního provozu. Tato otázka je však spíše politického, nikoliv právního charakteru. Co se samotných nákladů za neodůvodněné zavolání policie týče, jejich vtažení do režimu náhrady škody, kterou by poškozený mohl uplatnit vůči viníkovi, lze jednoznačně vyloučit. Aby se jednalo o nárok z titulu náhrady škody, muselo by jít o náklad, který oprávněně vzniknul v souvislosti s porušením povinnosti viníka nehody. Jestliže však zákon jednoznačně stanoví podmínky pro situaci, kdy vyžádání asistence policie bude bezplatné a poškozený je nedodrží, nemůže se na základě tohoto svého porušení domáhat úhrady uvedených nákladů proti viníkovi. Zde je nutné upozornit na jednoznačně chybějící příčinnou souvislost mezi vznikem takového nákladu a porušením povinnosti viníka nehody, které k nehodě vedlo. V takovém případě poškozený tento nárok z povinného ručení viníka uplatnit nebude moci. Závěrem lze ještě zmínit jednu otázku, která v souvislosti s touto úpravou často vyvstává. Je vůbec přípustné, aby policie takovou platbu za výjezd k dopravní nehodě požadovala, když je její výkon činnosti hrazen z prostředků daňových poplatníků? Odpověď na tuto otázku se čtenářům patrně nebude příliš líbit. Pokud totiž zákon taková pravidla stanoví, pak tento postup v rozporu s ním není. Vyloučit fakt, že by takováto platba mohla být považována v rozporu s některým ze základních práv podle Listiny anebo v rozporu s pravidly stanovenými v Ústavě, samozřejmě nelze. Pozn: Parlament dne zpoplatnění výjezdu PČR k DN zamítnul. Návrh ještě musí projednat senát. Reakce českých řidičů v krizových situacích: využíváme asistenčních služeb? Dramatické jarní nehody na dálnici D1 iniciovaly průzkum chování českých řidičů na našich silnicích. RADEK JALŮVKA, CEO IPSOS TAMBOR Agentura Ipsos Tambor provedla v březnu 2008 průzkum, který zaměřila na chování motoristů a jejich počínání při malé nehodě či poruše automobilu na dálnici. Dále se dotazovala na způsob řešení vzniklé situace například jaký typ pomoci bychom si přivolali. A co výsledky průzkumu, jenž byl realizován telefonicky na reprezentativním vzorku 1000 řidičů z České republiky, ukazují? Při poruše na dálnici by dvě třetiny řidičů volaly asistenční službu: našly by si v materiálech od vozidla kontakt na tu, kterou jim doporučila pojišťovna či leasingová společnost. Zato pouhá třetina řidičů by v případě poruchy vozidla na dálnici jako první zapnula výstražná světla a umístila výstražný trojúhelník. Z průzkumu dále vyplynulo, že čeští řidiči spoléhají na asistenční služby a vědí kam se při řešení krizových situací obrátit: respondenti během dotazování překvapivě dokázali, že přestože na trhu existuje celá řada společností poskytujících asistenční služby, většina řidičů přesně ví, kterou zavolat. Naopak zarážející je, že motoristé stále podceňují význam výstražných trojúhelníků, výstražných světel i reflexních vest, které mohou pomoci předejít vzniku další rizikové situace. Hlavní zjištění Dvě třetiny dotázaných řidičů spoléhají při poruše na dálnici na asistenční služby, ovšem pouhá třetina by místo správně označila a zabezpečila. 20 Pojistný obzor 2/2008 Pojistné produkty

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group

Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group Geschäftsentwicklung 2010 Vienna Insurance Group 20. řádná valná hromada VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Vídeň 6. května 2011 Vývoj obchodní činnosti v roce 2010 Vienna Insurance Group

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 4b ). V rozporu se zásadou rovného zacházení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 4b ). V rozporu se zásadou rovného zacházení Strana 3994 Sbírka zákonů č. 278 / 2009 278 ZÁKON ze dne 22. července 2009 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP

REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Č. 13/2012 22. srpna 2012 1. POLOLETÍ 2012: REKORDNÍ VÝSLEDEK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové pojistné vzrostlo na zhruba 5,3 mld. EUR (růst o 11,7 procenta) Zisk koncernu (před zdaněním) prolomil hranici

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

ZÁKON. ze dne 3. prosince 2003, Čl. I

ZÁKON. ze dne 3. prosince 2003, Čl. I 36 ZÁKON ze dne 3. prosince 2003, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven

Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven Eva DUCHÁČKOVÁ Úvod Pojišťovny jsou finanční instituce, které provozují pojištění. Pojištění je finanční nástroj určený ke krytí důsledků nahodilých

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR

Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR. Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil. EUR Č. 12/2011 17. května 2011 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2011 v kurzu: Koncernové pojistné vzrostlo o 2,9 procenta na více než 2,6 mld. EUR Zisk (před zdaněním) stoupl o 7,0 procenta na 142,8 mil.

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I IIIb. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

ČSOB O B P OJ O I J Š I ŤO Ť V O NA

ČSOB O B P OJ O I J Š I ŤO Ť V O NA ČSOB POJIŠŤOVNA Pojištění Real Estate 4.12.2009 Skupina ČSOB 2 Pojištění v době hospodářské recese/krize Obecné zvláštnosti pojištění v této fázi ekonomického vývoje: 1. Zvyšování důležitosti pojištění

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Právo EU v pojišťovnictví Název tématického celku: Vývoj právní úpravy pojišťovnictví v EU základní charakteristika, zásady povolovací

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Tiskové zprávy Stránka č. 1 z 8 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 31. 3. 2009 Vienna Insurance Group v roce podle IFRS: Potvrzen dobrý výsledek za

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012

MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA. Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012. Ve Vídni 23. května 2012 MYSLÍME I ZA ROH TISKOVÁ BESEDA Vývoj Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2012 Ve Vídni 23. května 2012 1 Rating agentury Standard & Poor s Rating VIG Agentura Standard & Poor s potvrdila rating VIG

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008

13. 5. 2009 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2009 navazuje na vynikající výsledek roku 2008 Stránka č. 1 z 5 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Hlavní strana O firmě Tiskové zprávy Tiskové zprávy 13. 5. Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí navazuje na vynikající výsledek roku

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Charakteristika Společnosti: Základní informace o Společnosti: Obchodní firma: Servisní pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Charakteristika Společnosti: Základní informace o Společnosti: Obchodní firma: Servisní pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA: ZA 1. ČTVRTLETÍ 2015 2 I Servisní pojišťovna, a.s. - Čtvrtletní zpráva: za 1. čtvrtletí 2015 Charakteristika Společnosti: Základní informace o Společnosti: Obchodní firma: Servisní pojišťovna,

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM

POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Č. 15/2014 26. srpna 2014 ŠPIČKOVÝ VÝSLEDEK ZA 1. POLOLETÍ 2014 POTVRZEN VYNIKAJÍCÍ RATING A+ SE STABILNÍM VÝHLEDEM Zvýšení zisku o 41,4% na 290,9 mil. EUR Pojistné stabilně ve výši zhruba 5,0 mld. EUR

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod

2. Skupina ČSOB. 1. ČSOB úvod 1. ČSOB úvod působí na dvou národních trzích, českém a slovenském Je největší bankou se sídlem v České republice a ve střední Evropě měřeno hodnotou aktiv Významným mezníkem v historii ČSOB byla její privatizace

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více