VoIP gateway IP 012B-2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VoIP gateway IP 012B-2"

Transkript

1 VoIP gateway IP 012B-2 1

2 Obsah VOIP GATEWAY IP 012B ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 INSTALACE TELEFONNÍ BRÁNY... 5 KONFIGURACE TELEFONNÍ BRÁNY... 6 PŘIHLÁŠENÍ... 7 ÚVODNÍ OBRAZOVKA... 8 WAN CONFIGURATION - KONFIGURACE WAN LAN CONFIGURATION - NASTAVENÍ MÍSTNÍ SÍTĚ SIP CONFIGURATION KONFIGURACE SIP IAX2 CONFIGURATION KONFIGURACE IAX DHCP SERVICE NASTAVENÍ DHCP NAT CONFIGURATION KONFIGURACE NAT NET SERVICE NASTAVENÍ PŘÍSTUPU WEBKONFIGURACE FIREWALL CONFIGURATION KONFIGURACE FIREWALLU QOS CONFIGURATION KONFIGURACE QOS SIP CONFIGURATION KONFIGURACE SIP DIGITAL MAP CONFIGURATION CHOVÁNÍ KLÁVESNICE TELEFONU CALL SERVICE NASTAVENÍ PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ MMI FILTER DSP CONFIGURATION KONFIGURACE ZVUKU A KODEKŮ VPN CONFIGURATION DIAL-PEER PRAVIDLA PRO VYTOČENÍ ČÍSLA DIAL-PEER UKÁZKA POUŽITÍ DOPORUČENÉ NASTAVENÍ DIAL-PEER PRO ČR PŘI POUŽITÍ SIP1 A SIP SAVE CONFIGURATION ULOŽENÍ KONFIGURACE CLEAR CONFIGURATION TOVÁRNÍ NASTAVENÍ VOIP GATEWAY BACKUP CONFIG ULOŽENÍ KONFIGURACE WEB UPDATE UPDATE VOIP GATEWAY PŘES WEB UPDATE CONFIGURATION - UPDATE VOIP GATEWAY PŘES FTP AUTO PROVISIONING AUTOMATICKÁ KONFIGURACE PŘES INTERNET ACCOUNT CONFIGURATION NASTAVENÍ PŘÍSTUPU K VOIP GATEWAY SYSLOG CONFIGURATION TIME CONFIGURATION KONFIGURACE ČASU LOGOUT & REBOOT SYSTEM ODHLÁŠENÍ NEBO RESTART KONFIGURACE TELEFONNÍ BRÁNY PŘES KLÁVESNICI TELEFONU

3 Základní informace VoIP gateway (telefonní brána) je díky posledním inovacím nejlepší volbou pro telefonování přes internet s více telefonními operátory. Tato brána umí v reálném čase používat dva různé VoIP operátory a ještě může spolupracovat s PSTN operátorem v České republice je to hlavně Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Tato telefonní brána umí nastavit jednotlivé prefixy (předvolby) na různé telefonní operátory a proto se dá velmi ušetřit na telefonních poplatcích. Díky této technologii se cena za telefonní bránu vrátí nejpozději do 1 roku. Nejvíce používanou variantou je český telefonní operátor sbohempevnalinko.cz a jako druhý VoIP operátor je používán Betamax, který umožňuje volání na pevné linky až do 50 zemí na světě včetně ČR. Též je možné si zanechat pevnou linku od Telefónica O2 a využívat ji jako zálohovou linku pro případ výpadku elektrické energie nebo výpadku internetu. Tato telefonní brána je i velmi šetrná ke spotřebě elektrické energie, při provozu 24 hodin / 365 dní spotřebuje ele. energii v ceně cca 420 Kč. Stolní počítač při provozu 24 hodin / 365 dní spotřebuje cca 7000 Kč. Bližší informace na webu Brána pracuje s protokoly SIP, IAX2 a díky tomu se stává velmi univerzálním zařízením pro VoIP. Obsah balení VoIP brána Napájecí zdroj Přímý Ethernet kabel Bezpečnostní upozornění Brána muže být provozována jen s napájecím zdrojem z balení. Na poškození brány způsobené použitím jiným napájecím zdrojem se záruka výrobce a dodavatele nevztahuje. Technický popis Napájení: výstup zdroje 12 V stejnosměrných, 500 ma Linka: RJ11, telefonní linka PSTN (jen u 012B-2) Telefon: RJ11, FXS. Spojení s analogovým telefonem nebo PABX WAN: RJ45 port pro vstup z Internetu LAN: RJ45 port pro PC (vnitrní LAN sít) 3

4 Power: Indikátor napětí REG: Indikátor registrace na SIP serveru. Registrace stále svítí ON; Registrování: blikání; Nesvítí nepřipojeno: OFF. Telefon: Indikuje stav volání Zavěšen: OFF. Zvednut a ve VoIP stavu: ON. Zvednut a připojen na pevnou (PSTN) linku: OFF. 4

5 Instalace telefonní brány K telefonní bráně připojte originální napájecí zdroj a připojte ho do elektrické sítě. Připojte kabel od internetu (ADSL, Wi-Fi, server, router, switch, atd.) do konektoru WAN. Můžete připojit váš počítač, který bude kabelem připojen do koncovky LAN. Telefonní aparát připojte do koncovky PHONE. Telefonní kabel od Telefónica O2 Czech Republic, a.s. připojte do koncovky LINE Na přední části by měla zeleně svítit kontrolka POWER. Pokud je telefonní brána připojena k internetu, svítí zeleně kontrolka WAN. Pokud dlouze bliká, tak načítá údaje z DHCP serveru. Pokud bliká krátce, tak není telefonní brána řádně připojena k internetu a je potřeba ji nakonfigurovat. Pokud svítí zeleně LAN, je připojena vnitřní počítačová síť. Pokud vyzdvihneme telefonní sluchátko, svítí zeleně kontrolka PHONE, pokud je telefon v klidu, nesvítí. Jestliže je telefonní brána dobře nakonfigurována na VoIP operátora, svítí zeleně kontrolka REG. Pokud kontrolka bliká, tak se nemůže připojit na SIP server nebo je špatná konfigurace VoIP operátora. Tato kontrolka se vztahuje pouze pro prvního VoIP operátora, který je hlavní. 5

6 Konfigurace telefonní brány Na bráně je tovární nastavení, na portu WAN je nastaven DHCP klient a na LAN je nastaven DHCP server. Pokud máme počítač, přes který chceme konfigurovat, připojen do portu LAN, tak na svém počítači nastavíme DHCP klienta a načteme DHCP údaje z telefonní brány. Měli bychom mít IP adresu {2-254}. Adresu telefonní brány lze zjistit z nastavení sítě ve Windows, kde je adresa uvedena jako výchozí brána ( ), pak tuto adresu zadáme do internetového prohlížeče. Jestliže máme počítač v síti na stejné úrovni jako telefonní bránu, tak musíme přistupovat přes WAN port. IP adresu WAN portu zjistíme telefonem, když zadáme kód #*111 a anglicky nám řekne IP adresu WAN, kterou zadáme do internetového prohlížeče. Otevřeme si internetový prohlížeč a zadáme do něj adresu nebo WAN IP. Objeví se nám přihlašovací okno: 6

7 Přihlášení Pro přihlášení musíte do přihlašovací obrazovky zadat Username: admin Password: admin 7

8 Úvodní obrazovka Current State úvodní obrazovka. Z této stránky můžete vyčíst, jak je nastavena vaše brána, zda je připojena, registrována atd. WAN Connect Mode MAC Address IP Address Gateway LAN IP Address DHCP Server Default Protocol Register server Proxy server Register State Network druh připojení, defaultně je DHCP MAC adresa VoIP brány, nelze ji změnit IP adresa VoIP brány IP adresa routeru IP adresa VoIP brány na portu LAN, adresa brány na LAN ON zapnut / OFF vypnut VOIP jaký protokol bude fungovat, výběr mezi SIP nebo IAX2, nefungují současně 8

9 SIP STUN Phone Number Public SIP Private SIP IAX2 Version: VOIP Gateway V Jan :22:38 -- verze firmware 9

10 WAN Configuration - Konfigurace WAN Nastavení sítě WAN připojení k internetu. Musíte nastavit připojení VoIP brány k internetu, tovární nastavení je na DHCP, což je dnes nastavena většina domácích sítí. Active IP Current Netmask MAC Address Current Gateway Mac Authenticating Code IP Address Gateway Primary DNS Netmask DNS Domain Alter DNS Active Status IP adresa VoIP brány Maska podsítě MAC adresa VoIP brány, nelze ji změnit IP adresa routeru Slouží k odblokování VoIP brány tato brána není blokována! Static Mode Setting tyto hodnoty platí, pokud máme NET Mode Setting nastaven na hodnotu Static IP adresa VoIP brány IP adresa routeru Adresa DNS serveru Maska podsítě Adresa DNS serveru 10

11 Static DHCP PPPOE Obtain DNS server automatically PPPOE Server Username Password NET Mode Setting Ruční nastavení WAN DHCP nastavení WAN VoIP brána si načte sama údaje z DHCP serveru vašeho poskytovatele internetu nebo z vašeho routeru. Nastavení PPPoE WAN Získat DNS automaticky ze serveru PPPoE Mode Setting Adresa serveru PPPoE Uživatelské jméno Heslo 11

12 LAN Configuration - Nastavení místní sítě Pokud chceme využívat VoIP bránu v režimu router, tak musíme nastavit místní síť. LAN IP Netmask DHCP Service NAT Bridge Mode Active Status IP adresa VoIP brány Maska podsítě Aktivace DHCP serveru na portu LAN Aktivace NAT Aktivace Bridge Pokud chcete nastavit zařízení do režimu Bridge, tak musíme nejdříve nastavit v menu Advance -> DHCP Server, deaktivovat nastavení DNS Relay. Uložit nastavení a restartovat VoIP bránu. Potom teprve můžete nastavit mód Bridge. 12

13 SIP Configuration Konfigurace SIP1 SIP Setting Register Status Registered SIP1 je přihlášen // Unregistered - nepřihlášen Register Server Addr Adresa SIP1 serveru Register Server Port Port SIP1 serveru Register Username Přihlašovací jméno Register Password Heslo Domain Realm Doména Phone Number Telefonní číslo Detect Interval Time seconds Interval udržení ověření přes NAT Encrypt Key Šifrovací klíč DTMF Mode DTMF mód, doporučujeme pro kodek G711 použít DTMF_RELAY Enable PRACK PRACK hraje stejnou roli jako ACK (BYE) - RFC 3262 Auto Detect Server Detekce serveru Enable Keep Authentication Udržení ověření přes NAT Pokud máte VoIP za NAT a registrace nefunguje pouze s Keep Enable Via rport Authentication, rport zasílá vnitřní IP na SIP, aby rozeznal více VoIP ve vaší síti. Doporučeno použít při více VoIP zařízení v síti. Enable Register Zapnutá registrace 13

14 Proxy Server Addr Proxy Server Port Proxy Username Proxy Password Local SIP Port Register Expire Time seconds RFC Protocol Edition Server Type User Agent Signal Encryt Rtp Encryt Enable Session Timer Answer With Single Codec SIP(Default Protocol) CLIR Adresa SIP1 proxy Port SIP1 proxy Uživatelské jméno SIP1 proxy Heslo pro SIP1 proxy Lokální SIP1 port Čas přeregistrace RFC protokol Typ SIP1 serveru Povolit časovaní Odpovědět jedním kodekem Povolit registraci Omezení identifikace volajícího 14

15 IAX2 Configuration Konfigurace IAX2 Toto je pouze pro uživatele, kteří nemají možnost SIP, ale poskytovatel jim umožňuje IAX2. 15

16 DHCP Service Nastavení DHCP update mode tftp Server DNS Relay Lease Table Name Start IP End IP Netmask Gateway Lease Time minute DNS Lease Table Name DHCP Option Pokud chcete používat ftp update, tak zde musíte nastavit druh IP tftp serveru Přeposlání nadřazeného DNS serveru, nutno vypnout při režimu Bridge! ADD Lease Table Jméno tabulky DHCP Začátek rozsahu DHCP serveru Konec rozsahu DHCP serveru Maska sítě IP adresa routeru Čas přeregistrace DHCP v minutách DNS server Delete Lease Table Smazání tabulky DHCP 16

17 NAT Configuration Konfigurace NAT IPSec ALG FTP ALG PPTP ALG Inside IP Inside TCP Port Outside TCP Port Inside IP Outside IP ALG Select IPSec použití hlavně pro VPN (doporučujeme vypnout) FTP Application Layer Gateway (doporučujeme vypnout) PPTP použití hlavně pro VPN (doporučujeme vypnout) NAT TCP Table směrovací tabulka Vnitřní IP Vnitřní TCP port Venkovní TCP port DMZ Table demilitarizovaná zóna Vnitřní IP Venkovní IP 17

18 Net Service nastavení přístupu webkonfigurace HTTP Port Telnet Port RTP Initial Port RTP Port Quantity Leased IP Address Client hardware Address Port Set nastavení portů Port, na kterém běží web management VoIP brány Port na připojení přes telnet k VoIP bráně Začátek RTP (UDP) portů pro hlas Rozsah portů pro hlas DHCP Lease Table Přidělené DHCP Přidělená IP adresa uživatelům MAC adresa uživatele 18

19 Firewall Configuration konfigurace firewallu Firewall Configuration Konfigurace firewallu. Nemá cenu to překládat, je to pouze pro zasvěcené, kteří vědí, co chtějí a co dělají. 19

20 QoS Configuration konfigurace QoS QoS nastavení priority Nastavení provádět podle nastavení ISP nebo routeru. Pokud váš ISP nebo router nepodporují službu QoS, tak vše vypněte. 20

21 SIP Configuration Konfigurace SIP2 Public Sip Status Private Sip Status Private Register Register Port Register Username Register Password Expire Time Seconds Private User Agent Private Domain Private Number Private Server Type Enable Private Register Private Proxy STUN NAT Transverse STUN Server Addr Advance SIP Configuration SIP2 SIP1 registrován/neregistrován SIP2 registrován/neregistrován Adresa SIP2 serveru Port SIP2 serveru Přihlašovací jméno SIP2 Heslo SIP2 Čas přeregistrace SIP2 Doména SIP2 Telefonní číslo SIP2 Nutno povolit, pokud chceme používat SIP2 funguje/nefunguje IP adresa STUN serveru 21

22 STUN Server Port STUN Effect Time Enable URI Convert Enable SIP Stun port STUN serveru časový interval STUN serveru konverze z URL do URI Zapnout nebo vypnout STUN server 22

23 Digital Map Configuration chování klávesnice telefonu End with "#" FixedLength Time out RULE Add Delete Digital Map Setting nastavení pravidel Povolit ukončení zadávání vytáčeného čísla křížkem Po zadání počtu čísel bude toto číslo vytočeno Časová prodleva pro zadávání vytáčeného čísla Digital Map Table pravidla přidat pravidlo. Toto pravidlo je pro aktivaci odchozích hovorů přes port PSTN. To znamená, že hovor půjde přes O2. V příkladě je pravidlo *0* - pokud na klávesnici telefonu zadáme *0*, tak se relé telefonu přepne z VoIP do PSTN a můžeme začít volit číslo, které chceme vytočit přes PSTN. Nepoužívejte v pravidle #, protože je používán pro konfiguraci VoIP gateway. smazat pravidlo 23

24 Call Service nastavení příchozích hovorů Off Busy No Answer Always Forward Number IP Port No Disturb Enable Call Transfer Enable Three Way Call No Answer Time(seconds) Use Record Server auto use lifeline when N/A voip Ban Outgoing Enable Call Waiting Call Forward přesměrování (pravidla) vypnuto obsazeno neodpovídá vždy číslo, kam bude hovor přesměrován Nerušit Povol přesměrování Povol konferenci Není odpověď (vteřin) Povolit hlasový záznam Automatické přepnutí na PSTN při výpadku SIP Zakázaný směr Povol čekání na hovor 24

25 Accept Any Call busy when N/A lines P2P IP Prefix Remote Record No Přijmout všechna volání Obsazeno když je (vypnuto, A/N PSTN, A/N SIP, výpadek SIP) přímé propojení mezi 2 VoIP Vzdálené úložiště pro nahrávky 25

26 MMI Filter MMI filtr 26

27 DSP Configuration konfigurace zvuku a kodeků Coding Rule Input Volume Output Volume G729 Payload Length DTMF Payload Type ilbc Payload Type ilbc Payload Length CallerID Tx Mode Fax Mode Flashhook Min Time Flashhook Max Time VAD DSP Set - Konfigurace zvuku kodek Vstupní hlasitost Výstupní hlasitost Délka G729 Payload Nastavení tlačítka na telefonu FLASH, nastavení pro ústřednu, konferenční hovor, přesměrování Voice activity detection Detekce hlasu 27

28 VPN Configuration Konfigurace VPN 28

29 Dial-Peer pravidla pro vytočení čísla ADD Dial-Peer přidat pravidlo pro vytáčení (max. 100) Phone Number Vyplní se prefix předvolby, zbytek čísla je značen velkým T Vyplňuje se v případě vytáčení VoIP (SIP1 = Destination (optional) a SIP2 = ) Port(optional) Vyplňuje se v případě vytáčení VoIP na možnosti zápisu vlastností: add:xxx - před číslo přidá xxx Alias(optional) all: xxx celé číslo změní na xxx del smaže počet čísel od začátku, počet se uvádí do pole Delete Length rep:xxx částečně nahradí xxx jinou část vytáčeného čísla Suffix(optional) Přípona za číslem, tyto čísla budou přidána na konec Delete Length Počet čísel, které budou smazány od začátku (optional) Call Mode výběr, zda bude vytočeno přes SIP, IAX nebo Lifeline (PSTN O2) 29

30 Dial-Peer ukázka použití 3T pravidlo: když zadáme na klávesnici telefonu číslo začínající na 3, např , tak bude v tomto tvaru vytočeno přes SIP1. 2T pravidlo: když zadáme na klávesnici telefonu číslo začínající na 2, např , tak bude v tomto tvaru vytočeno přes SIP2, ale bude smazáno 1 číslo z leva. Takže finální vytočené číslo bude pravidlo: když zadáme na klávesnici telefonu číslo 123, tak bude vytočeno přes SIP1 a celé bude nahrazeno novým číslem T pravidlo: když zadáme na klávesnici telefonu číslo, které bude začínat na 0, tak bude vytočeno přes SIP1 a bude nahrazeno číslem 86 místo prvního čísla. Příklad vytočení: zadáme na klávesnici telefonu a brána přes SIP1 vytočí číslo *0*T pravidlo: když zadáme na klávesnici telefonu *0*2554, tak bude linka přepojena do PSTN (O2) a ozve se vyzváněcí tón. Pak zadáme číslo, které chceme vytočit přes PSTN T pravidlo: Jakékoliv číslo, které neodpovídá předchozím pravidlům bude vytočeno přes SIP2. Pravidla se uplatňují v pořadí zadávání. Proto končete s T na konci jinak bude uplatněno T dříve a pravidla za T už nebudou fungovat správně!!! 30

31 Doporučené nastavení Dial-Peer pro ČR při použití SIP1 a SIP2 Toto nastavení používáme v ČR jako univerzální *0* - bude přepnuto do PSTN Nouzová čísla a zelené linky budou vytočeny přes SIP1 české VoIP Mobilní čísla, mezinárodní a ostatní (pevné linky) budou vytočeny přes SIP2 - Betamax 31

32 Save Configuration uložení konfigurace Save All kliknutím na tlačítko Save uložíte konfiguraci telefonu, která bude fungovat i po restartu nebo vypnutí VoIP brány. 32

33 Clear Configuration tovární nastavení VoIP gateway Set Default kliknutím na tlačítko Clear se obnoví tovární nastavení a provede se restart VoIP brány. 33

34 Backup Config uložení konfigurace Backup Config kliknutím pravého tlačítka myši na odkaz Right Click here to Save as Config File (.txt) uložíte konfiguraci do PC. 34

35 Web Update update VoIP gateway přes WEB Update Option kliknutím na tlačítko Procházet vyberete soubor k update VoIP brány. Nepoužívejte cizí soubory firmware, jinak můžete nenávratně poškodit bránu. Na toto poškození se nevztahuje záruka. 35

36 Update Configuration - update VoIP gateway přes FTP FTP Download Jedná se o update VoIP brány přes FTP protokol. Nepoužívejte cizí soubory firmware, jinak můžete nenávratně poškodit bránu. Na toto poškození se nevztahuje záruka. 36

37 Auto Provisioning automatická konfigurace přes internet Pokud chcete informace o Auto Provisioningu, tak nám napište na adresu Tato funkce je určena pro ISP a VoIP providery. 37

38 Account Configuration nastavení přístupu k VoIP gateway User Table Výpis uživatelů a jejich přístupová práva Add User přidat nového uživatele a nastavení jeho práv a hesla. User Option nastavení a změna hesla existujících uživatelů 38

39 Syslog Configuration Syslog Setting Nastavení záznamu o chování gateway. Lze pouze použít na lokální síti, kde bude mít server port 514. Pozor, nejedná se o záznam, který by se ukládal do VoIP gateway. 39

40 Time Configuration konfigurace času SNTP Config Konfigurace času a časové zóny server SNTP server my používáme timezone +1 - Praha timeout časové obnovení kontroly času Daylight zapnout režim letního a zimního času Sntp Aktivace SNTP a automatické kontroly 40

41 Logout & Reboot System odhlášení nebo restart Logout odhlášení z web konfigurace Reboot restart VoIP brány 41

42 Konfigurace telefonní brány přes klávesnici telefonu bránu lze omezeně konfigurovat i přes telefonní přístroj, který je připojen k VoIP gateway do portu PHONE. Vstup #**** Reboot VoIP brány; Vstup #*000 Reset konfigurace; pozor, vymaže konfiguraci až na úroveň továrního nastavení Vstup #*100 VoIP brána - WAN port - pracuje ve Static módu Vstup #*101 VoIP brána - WAN port - pracuje v DHCP módu Vstup #*102 VoIP brána - WAN port - pracuje v PPPoE módu Vstup #*103 VoIP brána pracuje v Bridge režimu Vstup #*104 VoIP brána pracuje v Router režimu Vstup #*111 získej IP adresu brány hlášením Vstup #*222 získej VoIP telefonní číslo brány hlášením 42

Manuál pro IP brány : VoIP 011-2, 012B-2 a 012B-2N

Manuál pro IP brány : VoIP 011-2, 012B-2 a 012B-2N Manuál pro IP brány : VoIP 011-2, 012B-2 a 012B-2N VoIP gateway (telefonní brána) je díky posledním inovacím nejlepší volbou pro telefonování přes internet s více telefonními operátory. Tato brána umí

Více

Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2

Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2 1 ÚVOD Rychlý průvodce nastavením VOIP brány GW IP-011-2 a GW IP-012B-2 Série VOIP bran GW IP-01x-2 jsou inovované výrobky s bohatým spektrem funkcí a jedinečnou kvalitou zvuku. Jsou plně kompatibilní

Více

Manuál IP telefon SIP-T9CM

Manuál IP telefon SIP-T9CM Manuál IP telefon SIP-T9CM 0 Obsah 1 Vítejte... 2 2 Instalace... 2 2.1 Seznam položek v balení... 2 2.2 Bezpečnostní upozornění... 2 3 Seznámení s výrobkem... 3 3.1 Hlavní vlastnosti... 4 3.3 Instalace

Více

SIPURA telefonní adaptér Model: SPA-2100 Instalační a konfigurační příručka 1/6 Krok 1: Síťové požadavky instalace 1. Prosím, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující věci: A). Sipura SPA-2100 B).

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Instalace. Obsah balení

Instalace. Obsah balení Instalace HandyTone-486 - VoIP adapter pro použití s analogovým telefonním přístrojem HandyTone-486 je plně kompatibilní se standardem SIP. Nastavení VoIP je možné provést prostřednictvím připojeného analogového

Více

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS

H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS H.323/SIP VoIP GSM Gateway VIP-281GS Návod na rychlou instalaci Obsah Kapitola 1: Úvod... 3 Celkový pohled... 3 Vlastnosti... 4 Obsah balení... 5 Kapitola 2: Popis zařízení... 6 Popis zadního panelu...

Více

Uživatelská příručka IP 102

Uživatelská příručka IP 102 Uživatelská příručka IP 102 1. IP 102 IP telefonní přístroj 1.1. Obsah balení IP 102 1. Přístroj IP 102 2. Sluchátko IP 102 3. Kroucená šňůra ke sluchátku 4. Ethernet kabel 5. DC napáječ 6. Uživatelská

Více

Nastavení routeru Linksys RT31P2

Nastavení routeru Linksys RT31P2 Nastavení Linksys RT31P2 Router zapojte podle obrázku, pro připojení internetu a počítače použijete síťový kabel (RJ45), pro připojení klasického telefonu telefonní kabel (RJ11). Do konfiguračního menu

Více

VoIP telefon Gigaset A580IP

VoIP telefon Gigaset A580IP VoIP telefon Gigaset A580IP Návod na instalaci a nastavení V tomto návodu popisujeme nastavení telefonu Gigaset A580IP. Instalace voip telefonu : Po vybalení z krabice telefon složíme podle přiloženého

Více

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx

Návod k obsluze. VoIP PBX ústředna. Soundwin WiPBX, ipbx Návod k obsluze VoIP PBX ústředna Soundwin WiPBX, ipbx Popis produktu Soundwin WiPBX a ipbx jsou SOHO SIP PBX ústředny, které překvapí nejen velikostí, ale také nízkou cenou. Brány WiPBX a ipbx se mezi

Více

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100

Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Rychlý postup k nastavení VoIP gatewaye ASUS VP100 Zapojení kabelů 1 Porty LINE1 a LINE2 připojte k telefonním přístrojům nebo faxu pomocí kabelu RJ-11 2 WAN port propojte ethernetovým kabelem RJ-45 s

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-2100 Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

http://www.interbell.cz/voip_gateway_ibg130_navod

http://www.interbell.cz/voip_gateway_ibg130_navod Page 1 of 25 VoIP gateway INTERBELL IBG-130 - Návod Prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití dříve než začnete přístroj používat! Obsah Seznámení s přístrojem Úvod Obsah dodávky Bezpečnostní pokyny

Více

Nastavení Linksys PAP2 (sipura) služba. Ha-loo Nová Moravo

Nastavení Linksys PAP2 (sipura) služba. Ha-loo Nová Moravo Nastavení Linksys PAP2 (sipura) služba Ha-loo Nová Moravo Nastaveni IP adresy Budeme předpokládat, že se zařízení dostalo k nám buď to nové, nebo po kompletním restartu.(pokud tak nebude, provedeme restart!

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

2N VoiceBlue Next. 2N VoiceBlue Next brána - instalační průvodce. www.2n.cz. Version 1.00

2N VoiceBlue Next. 2N VoiceBlue Next brána - instalační průvodce. www.2n.cz. Version 1.00 2N VoiceBlue Next 2N VoiceBlue Next brána - instalační průvodce Version 1.00 www.2n.cz 1 2N VoiceBlue Next brána instalační průvodce 2N VoiceBlue Next je navržena pro ušetření ceny odchozích hovorů do

Více

Linksys telefonní adapter Model: SPA-2100/2102. Instalační a konfigurační příručka

Linksys telefonní adapter Model: SPA-2100/2102. Instalační a konfigurační příručka Linksys telefonní adapter Model: SPA-2100/2102 Instalační a konfigurační příručka 1 Krok 1: Sítové požadavky instalace. 1. Prosím zkontrolujte jestli v balení jsou následující součástky: A). Linksys SPA-2100

Více

Linksys SPA3102 ATA - Jak jej použít pro připojení 2N Helios IP k analogové ústředně

Linksys SPA3102 ATA - Jak jej použít pro připojení 2N Helios IP k analogové ústředně Linksys SPA3102 ATA - Jak jej použít pro připojení 2N Helios IP k analogové ústředně Schéma zapojení Tento dokument popisuje konfiguraci Linksys SPA3102 pro připojení nebo PSTN lince. 2N Helios IP k analogové

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

SIP PoE IP Telefon. Uživatelský návod

SIP PoE IP Telefon. Uživatelský návod SIP PoE IP Telefon VIP-153PT / VIP-153T / VIP-153M Uživatelský návod 1. Přehled vlastností IP telefonu Telefonní aparát s přímou podporou VoIP, 2x Ethernet, SIP standard. Určen pro budování a nahrazení

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC3500_V2 WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 54 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Matzenauerova 8, 616 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000,

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP

Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Manuál pro nastavení telefonu Siemens C450 IP Před nastavením se předpokládá kompletní připojení telefonu jak do elektrické sítě, tak do sítě ethernet. 1. Nastavení jazyka Zvolte Menu, poté Settings Handset

Více

Návod k obsluze. GSM VoIP ATA brána. Soundwin V100

Návod k obsluze. GSM VoIP ATA brána. Soundwin V100 Návod k obsluze GSM VoIP ATA brána Soundwin V100 Popis produktu GSM brána Soundwin V100 v sobě kombinuje GSM a VoIP - ATA bránu. Brána umožňuje příjem volání z mobilního telefonu a dále směrování hovoru

Více

Linksys telefonní adapter Model: PAP2T. Instalační a konfigurační příručka

Linksys telefonní adapter Model: PAP2T. Instalační a konfigurační příručka Linksys telefonní adapter Model: PAP2T Instalační a konfigurační příručka 1 Sítové požadavky instalace. 1. Prosím zkontrolujte jestli v balení jsou následující součástky: A). Linksys PAP2T B). Ethernetový

Více

SIP IP Telefon VIP-154T/VIP-154PT/VIP-154NT. Uživatelský manuál

SIP IP Telefon VIP-154T/VIP-154PT/VIP-154NT. Uživatelský manuál SIP IP Telefon VIP-154T/VIP-154PT/VIP-154NT Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1: Úvod... 1 Celkový pohled... 2 Vlastnosti... 3 Obsah balení... 4 Kapitola 2: Popis zařízení... 5 Popis zadního panelu...

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Telefonní přístroj. Instalační a konfigurační příručka

Telefonní přístroj. Instalační a konfigurační příručka Telefonní přístroj SPA 921/SPA 922 Instalační a konfigurační příručka 1 Krok 1: Nastavení síťových služeb pro SPA 921/922 Před konfiguraci Linksys SPA-921/922 si musíte zjistit následující informace, aby

Více

Instalační a konfigurační příručka. Cisco SPA303-G2, SPA502G, SPA504G a SPA525G2

Instalační a konfigurační příručka. Cisco SPA303-G2, SPA502G, SPA504G a SPA525G2 1 Návod k instalaci Cisco Spaxxx Instalační a konfigurační příručka Cisco SPA303-G2, SPA502G, SPA504G a SPA525G2 2 Návod k instalaci Cisco Spaxxx 1. Mechanické sestavení Propojíme sluchátko s telefonem,

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IP Kamery RELICAM Verze 1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro ovládací rozhraní kamer Sérií RC-ID10xF RC-IW10xF RC-ID10xV RC-IW10xV RC-ID20xV RC-IW20xV Důležité upozornění: Informace o nastavení operačních systémů

Více

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient

Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Návod na nastavení bezdrátového routeru Asus WL-520g Deluxe v režimu klient Příprava k nastavení Příprava k nastavení Ethernet port routeru označený 1 spojíme UTP kabelem s ethernetovým portem počítače.

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Návod pro uživatele. Grandstream HandyTone-486 ATA - Analogový telefonní adaptér

Návod pro uživatele. Grandstream HandyTone-486 ATA - Analogový telefonní adaptér Návod pro uživatele Grandstream HandyTone-486 ATA - Analogový telefonní adaptér Obsah Seznámení s HandyTone-486...3 Obsah balení...4 Bezpečnostní pokyny...4 Technická specifikace výrobku...4 Představení

Více

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA

Popis zapojení jednotlivých provozních režimů WELL WRC7000N WiFi GW/AP/klient/repeater/switch, 300 Mb/s, R-SMA JOYCE ČR, s.r.o., Fakturační adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, Korespondenční adresa: Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR IČO: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010, Fax: +420 539 088 000, E-mail:

Více

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci

54Mbps bezdrátový router WRT-415. Návod pro rychlou instalaci 54Mbps bezdrátový router WRT-415 Návod pro rychlou instalaci 1 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Obsah balení 1 1.2 Systémové požadavky 1 1.3 Vlastnosti zařízení 1 2 Fyzická instalace... 2 2.1 Připojení hardwaru 2

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n

FSG2200HNU. Příručka k rychlé instalaci. Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Integrované přístupové zařízení (IAD) 802.11n Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatel: jméno user heslo user Administrátor jméno admin heslo admin Příručka k rychlé instalaci Firmware

Více

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény)

NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) NÁVOD K OBSLUZE ARC Wireless: SplitStation5 (+ iflex2 - vnitřní AP 2,4 GHz vč. 3 dbi antény) 1. Popis produktu ARC FreeStation 5 je produkt, který přináší bezkonkurenční cenu v poměru s výkonem. Má integrovanou

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business RV320/RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router Obsah balení Router RV320/RV325 Napájecí adaptér Ethernetový kabel Průvodce rychlým nastavením CD-ROM s uživatelským

Více

VoIP telefon IP290B Základní návod + nastavení čísla

VoIP telefon IP290B Základní návod + nastavení čísla VoIP telefon IP290B Základní návod + nastavení čísla 1. Úvod IP290B je VoIP telefon, který dokonale vyhovuje všem druhům obchodních komunikací a uspokojí i náročnější domácí uživatele. IP290B disponuje

Více

Uživatelská příručka. VOIP telefon IP-200-2

Uživatelská příručka. VOIP telefon IP-200-2 Uživatelská příručka - VOIP telefon IP-200-2 Obsah: 1. Popis telefonu... 2 1.1 Přední panel... 2 1.2 Zadní panel (zleva doprava)... 2 2. Vlastnosti... 2 3. Podporované standardy... 3 4. Obsah balení...

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1

Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Verze 3.70 Červenec 2007 Vydání 1 Inteligentní konfigurovatelný switch pro 2. vrstvu (2 Layer) Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 3.70 Červenec

Více

Uživatelský Návod. GYFW6020 Serie IP Telefon Verze 2.0. Shanghai Great Economy Development Co.,Ltd. Tel: 86-21-50893141 Fax: 86-21-50892248

Uživatelský Návod. GYFW6020 Serie IP Telefon Verze 2.0. Shanghai Great Economy Development Co.,Ltd. Tel: 86-21-50893141 Fax: 86-21-50892248 Uživatelský Návod GYFW6020 Serie IP Telefon Verze 2.0 Shanghai Great Economy Development Co.,Ltd. Tel: 86-21-50893141 Fax: 86-21-50892248 OBSAH 1 ÚVOD 3 2 INSTALACE 4 2.1 Vzhled 4 2.2 Seznam balení 4 2.3

Více

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N

BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N BEZDRÁTOVÝ MINI SMĚROVAČ WIRELESS-N Návod k použití DN-70182 Otevřený zdrojový kód Tento produkt obsahuje softwarové kódy vyvinuté třetími stranami. Tyto softwarové kódy podléhají všeobecné veřejné licenci

Více

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení.

Do tohoto portu není zapojené žádné zařízení. Do tohoto portu je zapojen počítač nebo jiné síťové zařízení. LW 055 Sweex bezdrátový širokopásmový směrovač (router) Pohled na směrovač zepředu Stav Význam LAN1x t/m 4x WAN OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Bliká OFF (Vypnuto) ON (Zapnuto) Do tohoto portu není zapojené

Více

Uživatelský manuál BudgeTone - 200 Series IP Phone For Firmware Version 1.1.1.14

Uživatelský manuál BudgeTone - 200 Series IP Phone For Firmware Version 1.1.1.14 Uživatelský manuál BudgeTone - 200 Series IP Phone For Firmware Version 1.1.1.14 Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 INSTALACE 4 2.1 OBSAH BALENÍ.. 4 2.2 PŘIPOJOVÁNÍ TELEFONU....

Více

NAS 323 NAS jako VPN Server

NAS 323 NAS jako VPN Server NAS 323 NAS jako VPN Server Naučte se používat NAS jako VPN server A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Nastavit ASUSTOR NAS jako VPN server a připojit se k němu z počítačů

Více

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60

Siemens (3V) Ericsson (5V) Alcatel (3.6V) C10, C35, C45, C55 T10s 501 S10, S25, S35 T20e (3V) M35, M50, MT50 T18s A60 1. Popis zařízení UPS monitor UPS monitor je jednoduché zařízení sloužící ke sledování stavu UPS (Uninterruptible Power Supply) záložních napájecích zdroj ů. Zařízení má vestavěný generátor času a kalendá

Více

Instalace 2N Helios IP pro použití ve VoIP prostředí Centrex.

Instalace 2N Helios IP pro použití ve VoIP prostředí Centrex. Instalace 2N Helios IP pro použití ve VoIP prostředí Centrex. Typ zařízení: 2N Helios IP 91371xxxx Door entry solution Firmware: 1.13.1.288.3 (boot loader 1.4.0.6.0) Služba: Centrex Úvod Tento dokument

Více

Průvodce rychlým nastavením

Průvodce rychlým nastavením Průvodce rychlým nastavením Cisco Small Business Switche Série 200 Obsah balení Switch série 200 Kit pro uchycení do racku (rackové modely) Napájecí adaptér / Napájecí kabel Ethernetový kabel Průvodce

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP

... Default Gateway (Výchozí brána) DNS Address (DNS adresa) PPPoE User Name (Jméno uživatele) Password (Heslo) PPTP Máte-li uživatelům bez přístupového práva zabránit v přístupu přes váš širokopásmový router WLAN, doporučujeme vám, abyste využili bezpečnostní mechanismus jako třeba WEP či WPA nebo abyste nastavili ID

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

DPH-120S SIP Phone Uživatelská příručka pro VOX.802 Nastaveni IP Adresy je v manuálu uvedeno jako příklad!!! Verze 1.0. www.802.cz

DPH-120S SIP Phone Uživatelská příručka pro VOX.802 Nastaveni IP Adresy je v manuálu uvedeno jako příklad!!! Verze 1.0. www.802.cz DPH-120S SIP Phone Uživatelská příručka pro VOX.802 Nastaveni IP Adresy je v manuálu uvedeno jako příklad!!! Verze 1.0 1 Obsah 1.0 Úvod... 4 2.0 Obsah balení... 4 3.0 Tlačítka telefonu.... 5 4.0 Seznam

Více

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda

Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Konfigurace WDS režimu u produktů bezdrátových AP a routerů Tenda UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Představení WDS 3 WDS režimy 3 Tenda vs. WDS 4 WDS scénáře 4 WDS přes 2 uzly 4 WDS přes tři

Více

Provisioning VoIP koncových zařízení

Provisioning VoIP koncových zařízení Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL, ČVUT v Praze Pavel.Bezpalec@fel.cvut.cz VoIP koncová zařízení IP telefon telefon pro VoIP IP GW IP brána adaptér pro připojení analog. telefonu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Model R502 Multifunctional Broadband Router UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Důležité informace 3 Obsah balení 3 Přehled indikace LED diod na předním panelu zařízení 3 Popis portů na zadním

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone

Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone Návod k použití Grandstream ATA 486 pro službu viphone 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Zjištění nezbytných údajů před instalací Tento krok je důležitý pouze pokud je Vaše připojení závislé

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

VoIP gateway INTERBELL IBG-130 Návod

VoIP gateway INTERBELL IBG-130 Návod VoIP gateway INTERBELL IBG-130 Návod aktuální verzi tohoto návodu naleznete na http://www.interbell.cz/voip_gateway_ibg130_navod Seznámení s přístrojem Úvod VoIP gateway INTERBELL IBG-130 je speciaalizovaný

Více

WELL 3130IF. VoIP telefon, SIP, H.323, 2xEth., NAT, DHCP server, Firewall. Uživatelská příručka

WELL 3130IF. VoIP telefon, SIP, H.323, 2xEth., NAT, DHCP server, Firewall. Uživatelská příručka WELL 3130IF VoIP telefon, SIP, H.323, 2xEth., NAT, DHCP server, Firewall Uživatelská příručka OBSAH 1 PŘEHLED 4 2 ÚVOD 4 2.1 OBSAH BALENÍ:... 4 2.2 TECHNICKÁ DATA:... 5 2.2.1 DSP prvky:... 5 2.2.2 H.323:...

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

CellPipe 22A-BX-CZ CellPipe 22A-GX-CZ

CellPipe 22A-BX-CZ CellPipe 22A-GX-CZ CellPipe 22A-BX-CZ CellPipe 22A-GX-CZ Uživatelský manuál Verze 1.0 08/2003 Úvod Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi ADSL modemu CellPipe od společnosti Lucent Technologies. Zařízení CellPipe poskytují

Více

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265

Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Externí box 3,5 IDE pro sběrnici USB2.0 a LAN Katalogové číslo: 16.01.4265 Typ Čipová sada Konektory Standardy Podpora Přenosová rychlost externí box pro připojení 3,5" IDE zařízení přes USB2.0 nebo přes

Více

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ REPOTEC RP-IP0613 Úvod Bandwidth manager REPOTEC (dále jen BM) je levný a jednoduchý omezovač rychlosti pro jakékoliv sítě založené na protokolu TCP/IP. Velice snadno se ovládá

Více

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0

Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Instalační příručka KM-4150NR V1.0 Bezdrátový ADSL2/2+ modem s routerem Úvod KM-4150NR podporuje režimy více linek. Obsahuje síťové rozhraní se čtyřmi ethernetovými

Více

2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána

2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána 2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána Jak na to? Verze Záloha spojení www.2n.cz 1 1. Představení funkce Záloha spojení V této kapitole představíme funkci záložního připojení s použitím produktu 2N

Více

HWg-STE zapojení konektorů

HWg-STE zapojení konektorů HWg-STE MANUÁL HWg-STE zapojení konektorů LED indikace Zelená: Žlutá: Power & Mode Link & Activity SENZORY Porty S1 a S2 pro připojení senzoru teploty nebo vlhkosti. - Max. vzdálenost pro 1 senzor 30m

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router

INSTALAČNÍ MANUÁL. Tenda W301R Wireless-N Broadband Router INSTALAČNÍ MANUÁL Tenda W301R Wireless-N Broadband Router Před připojením zařízení k PC si prosím prostudujte následující pokyny. Neručíme za škody vzniklé nedodržením pokynů k instalaci a obsluze zařízení.

Více

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem Broadband VPN Firewall Router s 4-portovým 10/100M přepínačem OBSAH Úvod...4 1.1 Seznámení...4 1.2 Obsah Balení...4 1.3 Vlastnosti...4 Síťové protokoly a vlastnosti...4 Ovládání...5 Firewall...5 Virtual

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC

UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC UPS MONITOR Zařízení pro monitorování záložních zdrojů s protokolem Smart UPS APC 1. Popis zařízení UPS monitor je zařízení pro sledování stavu UPS - záložních zdrojů s protokolem SMART a jejich ovládání.

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA-486

Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA-486 Návod na instalaci a použití telefonního adaptéru Grandstream ATA-486 1. INSTALACE PŘÍSTROJE 1.1. Vzhled přístroje Před zapojením telefonního adaptéru je nutné zjistit MAC adresu síťové karty v počítači,

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH. Balení obsahuje: VYSVĚTLENÍ POJMŮ ZPROVOZNĚNÍ ZAŘÍZENÍ Yealink W52P a W52H Balení obsahuje: Telefonní sluchátko Základnová stanice (u modelu W52P) Nabíjecí stojánek Ethernetový kabel (u modelu W52P) Klip na opasek 2x AAA baterie Tištěné dokumenty 2x adaptér

Více

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000

Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Možnosti DHCP snoopingu, relayingu a podpora multicastingu na DSLAM Zyxel IES-1000 Petr Ličman Tomáš Horčičák Martin Walach Abstrakt: Práce je zaměřena na popis možností a konfigurace ADSL DSLAMu v oblasti

Více

2005 Mikrovlny s.r.o. IP/GSM Restarter

2005 Mikrovlny s.r.o. IP/GSM Restarter IP/GSM Restarter strana 1 1. Popis IP/GSM restarteru IP GSM restarter je profesionální nástroj pro automatické restartovaní připojených zařízení. Restarter má dv ě nezávislé ethernetové rozhraní a dva

Více

Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA

Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA Zařízení komunikující pomocí technologie HCNA/HPNA Stručně o technologii HCNA Technologie HCNA vychází z technologie HomePNA, kde je však v tomto případě signál přenášen přes koaxiální kabel. Home PNA

Více

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup

P-661HNU-Fx. Instalační příručka. Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Bezdrátový N router/modem ADSL2+ s funkcí 3G-backup Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 2, 1/2012 Copyright 2011. Všechna práva

Více

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND

Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá instalační příručka TP-LINK TL-WR741ND Rychlá příručka Vám pomůže správně zapojit a zprovoznit Wi-Fi zařízení TP-LINK TL-WR741ND. Zařízení je nezávislé na použitém operačním systému. Postup zprovoznění

Více

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps

LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps LW300/LW300UK Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps Na Úvod Nevystavujte Sweex Bezdrátový širokopásmový router 300 Mbps extrémním teplotám. Nevystavujte routek přímému slunečnímu záření a nebo

Více

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány.

V okně Network nastavte požadované parametry IP. IP adresa musí být z rozsahu sítě, kde GNOME485 budete provozovat. Totéž se týká masky a brány. Připojte převodník GNOME485 na napájecí zdroj s napětím v rozsahu 5..30V DC. Dodržte polaritu napájení, jinak může dojít k poškození. Rozsvítí se zelená kontrolka nad napájecími vodiči. Připojte komunikační

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

Telefonní přístroj SPA 901

Telefonní přístroj SPA 901 Telefonní přístroj SPA 901 Instalační a konfigurační příručka Krok 1: Nastavení síťových služeb pro SPA 901 Před konfiguraci Linksys SPA-901 si musíte zjistit následující informace, aby jste mohl nakonfigurovat

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

SPA IP telefon VoIp SPA901. Voice. Uživatelská přiručka. Model:

SPA IP telefon VoIp SPA901. Voice. Uživatelská přiručka. Model: SPA IP telefon VoIp Voice Uživatelská přiručka Model: SPA901 SPA IP telefon Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více