VoIP gateway IP 012B-2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VoIP gateway IP 012B-2"

Transkript

1 VoIP gateway IP 012B-2 1

2 Obsah VOIP GATEWAY IP 012B ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 INSTALACE TELEFONNÍ BRÁNY... 5 KONFIGURACE TELEFONNÍ BRÁNY... 6 PŘIHLÁŠENÍ... 7 ÚVODNÍ OBRAZOVKA... 8 WAN CONFIGURATION - KONFIGURACE WAN LAN CONFIGURATION - NASTAVENÍ MÍSTNÍ SÍTĚ SIP CONFIGURATION KONFIGURACE SIP IAX2 CONFIGURATION KONFIGURACE IAX DHCP SERVICE NASTAVENÍ DHCP NAT CONFIGURATION KONFIGURACE NAT NET SERVICE NASTAVENÍ PŘÍSTUPU WEBKONFIGURACE FIREWALL CONFIGURATION KONFIGURACE FIREWALLU QOS CONFIGURATION KONFIGURACE QOS SIP CONFIGURATION KONFIGURACE SIP DIGITAL MAP CONFIGURATION CHOVÁNÍ KLÁVESNICE TELEFONU CALL SERVICE NASTAVENÍ PŘÍCHOZÍCH HOVORŮ MMI FILTER DSP CONFIGURATION KONFIGURACE ZVUKU A KODEKŮ VPN CONFIGURATION DIAL-PEER PRAVIDLA PRO VYTOČENÍ ČÍSLA DIAL-PEER UKÁZKA POUŽITÍ DOPORUČENÉ NASTAVENÍ DIAL-PEER PRO ČR PŘI POUŽITÍ SIP1 A SIP SAVE CONFIGURATION ULOŽENÍ KONFIGURACE CLEAR CONFIGURATION TOVÁRNÍ NASTAVENÍ VOIP GATEWAY BACKUP CONFIG ULOŽENÍ KONFIGURACE WEB UPDATE UPDATE VOIP GATEWAY PŘES WEB UPDATE CONFIGURATION - UPDATE VOIP GATEWAY PŘES FTP AUTO PROVISIONING AUTOMATICKÁ KONFIGURACE PŘES INTERNET ACCOUNT CONFIGURATION NASTAVENÍ PŘÍSTUPU K VOIP GATEWAY SYSLOG CONFIGURATION TIME CONFIGURATION KONFIGURACE ČASU LOGOUT & REBOOT SYSTEM ODHLÁŠENÍ NEBO RESTART KONFIGURACE TELEFONNÍ BRÁNY PŘES KLÁVESNICI TELEFONU

3 Základní informace VoIP gateway (telefonní brána) je díky posledním inovacím nejlepší volbou pro telefonování přes internet s více telefonními operátory. Tato brána umí v reálném čase používat dva různé VoIP operátory a ještě může spolupracovat s PSTN operátorem v České republice je to hlavně Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Tato telefonní brána umí nastavit jednotlivé prefixy (předvolby) na různé telefonní operátory a proto se dá velmi ušetřit na telefonních poplatcích. Díky této technologii se cena za telefonní bránu vrátí nejpozději do 1 roku. Nejvíce používanou variantou je český telefonní operátor sbohempevnalinko.cz a jako druhý VoIP operátor je používán Betamax, který umožňuje volání na pevné linky až do 50 zemí na světě včetně ČR. Též je možné si zanechat pevnou linku od Telefónica O2 a využívat ji jako zálohovou linku pro případ výpadku elektrické energie nebo výpadku internetu. Tato telefonní brána je i velmi šetrná ke spotřebě elektrické energie, při provozu 24 hodin / 365 dní spotřebuje ele. energii v ceně cca 420 Kč. Stolní počítač při provozu 24 hodin / 365 dní spotřebuje cca 7000 Kč. Bližší informace na webu Brána pracuje s protokoly SIP, IAX2 a díky tomu se stává velmi univerzálním zařízením pro VoIP. Obsah balení VoIP brána Napájecí zdroj Přímý Ethernet kabel Bezpečnostní upozornění Brána muže být provozována jen s napájecím zdrojem z balení. Na poškození brány způsobené použitím jiným napájecím zdrojem se záruka výrobce a dodavatele nevztahuje. Technický popis Napájení: výstup zdroje 12 V stejnosměrných, 500 ma Linka: RJ11, telefonní linka PSTN (jen u 012B-2) Telefon: RJ11, FXS. Spojení s analogovým telefonem nebo PABX WAN: RJ45 port pro vstup z Internetu LAN: RJ45 port pro PC (vnitrní LAN sít) 3

4 Power: Indikátor napětí REG: Indikátor registrace na SIP serveru. Registrace stále svítí ON; Registrování: blikání; Nesvítí nepřipojeno: OFF. Telefon: Indikuje stav volání Zavěšen: OFF. Zvednut a ve VoIP stavu: ON. Zvednut a připojen na pevnou (PSTN) linku: OFF. 4

5 Instalace telefonní brány K telefonní bráně připojte originální napájecí zdroj a připojte ho do elektrické sítě. Připojte kabel od internetu (ADSL, Wi-Fi, server, router, switch, atd.) do konektoru WAN. Můžete připojit váš počítač, který bude kabelem připojen do koncovky LAN. Telefonní aparát připojte do koncovky PHONE. Telefonní kabel od Telefónica O2 Czech Republic, a.s. připojte do koncovky LINE Na přední části by měla zeleně svítit kontrolka POWER. Pokud je telefonní brána připojena k internetu, svítí zeleně kontrolka WAN. Pokud dlouze bliká, tak načítá údaje z DHCP serveru. Pokud bliká krátce, tak není telefonní brána řádně připojena k internetu a je potřeba ji nakonfigurovat. Pokud svítí zeleně LAN, je připojena vnitřní počítačová síť. Pokud vyzdvihneme telefonní sluchátko, svítí zeleně kontrolka PHONE, pokud je telefon v klidu, nesvítí. Jestliže je telefonní brána dobře nakonfigurována na VoIP operátora, svítí zeleně kontrolka REG. Pokud kontrolka bliká, tak se nemůže připojit na SIP server nebo je špatná konfigurace VoIP operátora. Tato kontrolka se vztahuje pouze pro prvního VoIP operátora, který je hlavní. 5

6 Konfigurace telefonní brány Na bráně je tovární nastavení, na portu WAN je nastaven DHCP klient a na LAN je nastaven DHCP server. Pokud máme počítač, přes který chceme konfigurovat, připojen do portu LAN, tak na svém počítači nastavíme DHCP klienta a načteme DHCP údaje z telefonní brány. Měli bychom mít IP adresu {2-254}. Adresu telefonní brány lze zjistit z nastavení sítě ve Windows, kde je adresa uvedena jako výchozí brána ( ), pak tuto adresu zadáme do internetového prohlížeče. Jestliže máme počítač v síti na stejné úrovni jako telefonní bránu, tak musíme přistupovat přes WAN port. IP adresu WAN portu zjistíme telefonem, když zadáme kód #*111 a anglicky nám řekne IP adresu WAN, kterou zadáme do internetového prohlížeče. Otevřeme si internetový prohlížeč a zadáme do něj adresu nebo WAN IP. Objeví se nám přihlašovací okno: 6

7 Přihlášení Pro přihlášení musíte do přihlašovací obrazovky zadat Username: admin Password: admin 7

8 Úvodní obrazovka Current State úvodní obrazovka. Z této stránky můžete vyčíst, jak je nastavena vaše brána, zda je připojena, registrována atd. WAN Connect Mode MAC Address IP Address Gateway LAN IP Address DHCP Server Default Protocol Register server Proxy server Register State Network druh připojení, defaultně je DHCP MAC adresa VoIP brány, nelze ji změnit IP adresa VoIP brány IP adresa routeru IP adresa VoIP brány na portu LAN, adresa brány na LAN ON zapnut / OFF vypnut VOIP jaký protokol bude fungovat, výběr mezi SIP nebo IAX2, nefungují současně 8

9 SIP STUN Phone Number Public SIP Private SIP IAX2 Version: VOIP Gateway V Jan :22:38 -- verze firmware 9

10 WAN Configuration - Konfigurace WAN Nastavení sítě WAN připojení k internetu. Musíte nastavit připojení VoIP brány k internetu, tovární nastavení je na DHCP, což je dnes nastavena většina domácích sítí. Active IP Current Netmask MAC Address Current Gateway Mac Authenticating Code IP Address Gateway Primary DNS Netmask DNS Domain Alter DNS Active Status IP adresa VoIP brány Maska podsítě MAC adresa VoIP brány, nelze ji změnit IP adresa routeru Slouží k odblokování VoIP brány tato brána není blokována! Static Mode Setting tyto hodnoty platí, pokud máme NET Mode Setting nastaven na hodnotu Static IP adresa VoIP brány IP adresa routeru Adresa DNS serveru Maska podsítě Adresa DNS serveru 10

11 Static DHCP PPPOE Obtain DNS server automatically PPPOE Server Username Password NET Mode Setting Ruční nastavení WAN DHCP nastavení WAN VoIP brána si načte sama údaje z DHCP serveru vašeho poskytovatele internetu nebo z vašeho routeru. Nastavení PPPoE WAN Získat DNS automaticky ze serveru PPPoE Mode Setting Adresa serveru PPPoE Uživatelské jméno Heslo 11

12 LAN Configuration - Nastavení místní sítě Pokud chceme využívat VoIP bránu v režimu router, tak musíme nastavit místní síť. LAN IP Netmask DHCP Service NAT Bridge Mode Active Status IP adresa VoIP brány Maska podsítě Aktivace DHCP serveru na portu LAN Aktivace NAT Aktivace Bridge Pokud chcete nastavit zařízení do režimu Bridge, tak musíme nejdříve nastavit v menu Advance -> DHCP Server, deaktivovat nastavení DNS Relay. Uložit nastavení a restartovat VoIP bránu. Potom teprve můžete nastavit mód Bridge. 12

13 SIP Configuration Konfigurace SIP1 SIP Setting Register Status Registered SIP1 je přihlášen // Unregistered - nepřihlášen Register Server Addr Adresa SIP1 serveru Register Server Port Port SIP1 serveru Register Username Přihlašovací jméno Register Password Heslo Domain Realm Doména Phone Number Telefonní číslo Detect Interval Time seconds Interval udržení ověření přes NAT Encrypt Key Šifrovací klíč DTMF Mode DTMF mód, doporučujeme pro kodek G711 použít DTMF_RELAY Enable PRACK PRACK hraje stejnou roli jako ACK (BYE) - RFC 3262 Auto Detect Server Detekce serveru Enable Keep Authentication Udržení ověření přes NAT Pokud máte VoIP za NAT a registrace nefunguje pouze s Keep Enable Via rport Authentication, rport zasílá vnitřní IP na SIP, aby rozeznal více VoIP ve vaší síti. Doporučeno použít při více VoIP zařízení v síti. Enable Register Zapnutá registrace 13

14 Proxy Server Addr Proxy Server Port Proxy Username Proxy Password Local SIP Port Register Expire Time seconds RFC Protocol Edition Server Type User Agent Signal Encryt Rtp Encryt Enable Session Timer Answer With Single Codec SIP(Default Protocol) CLIR Adresa SIP1 proxy Port SIP1 proxy Uživatelské jméno SIP1 proxy Heslo pro SIP1 proxy Lokální SIP1 port Čas přeregistrace RFC protokol Typ SIP1 serveru Povolit časovaní Odpovědět jedním kodekem Povolit registraci Omezení identifikace volajícího 14

15 IAX2 Configuration Konfigurace IAX2 Toto je pouze pro uživatele, kteří nemají možnost SIP, ale poskytovatel jim umožňuje IAX2. 15

16 DHCP Service Nastavení DHCP update mode tftp Server DNS Relay Lease Table Name Start IP End IP Netmask Gateway Lease Time minute DNS Lease Table Name DHCP Option Pokud chcete používat ftp update, tak zde musíte nastavit druh IP tftp serveru Přeposlání nadřazeného DNS serveru, nutno vypnout při režimu Bridge! ADD Lease Table Jméno tabulky DHCP Začátek rozsahu DHCP serveru Konec rozsahu DHCP serveru Maska sítě IP adresa routeru Čas přeregistrace DHCP v minutách DNS server Delete Lease Table Smazání tabulky DHCP 16

17 NAT Configuration Konfigurace NAT IPSec ALG FTP ALG PPTP ALG Inside IP Inside TCP Port Outside TCP Port Inside IP Outside IP ALG Select IPSec použití hlavně pro VPN (doporučujeme vypnout) FTP Application Layer Gateway (doporučujeme vypnout) PPTP použití hlavně pro VPN (doporučujeme vypnout) NAT TCP Table směrovací tabulka Vnitřní IP Vnitřní TCP port Venkovní TCP port DMZ Table demilitarizovaná zóna Vnitřní IP Venkovní IP 17

18 Net Service nastavení přístupu webkonfigurace HTTP Port Telnet Port RTP Initial Port RTP Port Quantity Leased IP Address Client hardware Address Port Set nastavení portů Port, na kterém běží web management VoIP brány Port na připojení přes telnet k VoIP bráně Začátek RTP (UDP) portů pro hlas Rozsah portů pro hlas DHCP Lease Table Přidělené DHCP Přidělená IP adresa uživatelům MAC adresa uživatele 18

19 Firewall Configuration konfigurace firewallu Firewall Configuration Konfigurace firewallu. Nemá cenu to překládat, je to pouze pro zasvěcené, kteří vědí, co chtějí a co dělají. 19

20 QoS Configuration konfigurace QoS QoS nastavení priority Nastavení provádět podle nastavení ISP nebo routeru. Pokud váš ISP nebo router nepodporují službu QoS, tak vše vypněte. 20

21 SIP Configuration Konfigurace SIP2 Public Sip Status Private Sip Status Private Register Register Port Register Username Register Password Expire Time Seconds Private User Agent Private Domain Private Number Private Server Type Enable Private Register Private Proxy STUN NAT Transverse STUN Server Addr Advance SIP Configuration SIP2 SIP1 registrován/neregistrován SIP2 registrován/neregistrován Adresa SIP2 serveru Port SIP2 serveru Přihlašovací jméno SIP2 Heslo SIP2 Čas přeregistrace SIP2 Doména SIP2 Telefonní číslo SIP2 Nutno povolit, pokud chceme používat SIP2 funguje/nefunguje IP adresa STUN serveru 21

22 STUN Server Port STUN Effect Time Enable URI Convert Enable SIP Stun port STUN serveru časový interval STUN serveru konverze z URL do URI Zapnout nebo vypnout STUN server 22

23 Digital Map Configuration chování klávesnice telefonu End with "#" FixedLength Time out RULE Add Delete Digital Map Setting nastavení pravidel Povolit ukončení zadávání vytáčeného čísla křížkem Po zadání počtu čísel bude toto číslo vytočeno Časová prodleva pro zadávání vytáčeného čísla Digital Map Table pravidla přidat pravidlo. Toto pravidlo je pro aktivaci odchozích hovorů přes port PSTN. To znamená, že hovor půjde přes O2. V příkladě je pravidlo *0* - pokud na klávesnici telefonu zadáme *0*, tak se relé telefonu přepne z VoIP do PSTN a můžeme začít volit číslo, které chceme vytočit přes PSTN. Nepoužívejte v pravidle #, protože je používán pro konfiguraci VoIP gateway. smazat pravidlo 23

24 Call Service nastavení příchozích hovorů Off Busy No Answer Always Forward Number IP Port No Disturb Enable Call Transfer Enable Three Way Call No Answer Time(seconds) Use Record Server auto use lifeline when N/A voip Ban Outgoing Enable Call Waiting Call Forward přesměrování (pravidla) vypnuto obsazeno neodpovídá vždy číslo, kam bude hovor přesměrován Nerušit Povol přesměrování Povol konferenci Není odpověď (vteřin) Povolit hlasový záznam Automatické přepnutí na PSTN při výpadku SIP Zakázaný směr Povol čekání na hovor 24

25 Accept Any Call busy when N/A lines P2P IP Prefix Remote Record No Přijmout všechna volání Obsazeno když je (vypnuto, A/N PSTN, A/N SIP, výpadek SIP) přímé propojení mezi 2 VoIP Vzdálené úložiště pro nahrávky 25

26 MMI Filter MMI filtr 26

27 DSP Configuration konfigurace zvuku a kodeků Coding Rule Input Volume Output Volume G729 Payload Length DTMF Payload Type ilbc Payload Type ilbc Payload Length CallerID Tx Mode Fax Mode Flashhook Min Time Flashhook Max Time VAD DSP Set - Konfigurace zvuku kodek Vstupní hlasitost Výstupní hlasitost Délka G729 Payload Nastavení tlačítka na telefonu FLASH, nastavení pro ústřednu, konferenční hovor, přesměrování Voice activity detection Detekce hlasu 27

28 VPN Configuration Konfigurace VPN 28

29 Dial-Peer pravidla pro vytočení čísla ADD Dial-Peer přidat pravidlo pro vytáčení (max. 100) Phone Number Vyplní se prefix předvolby, zbytek čísla je značen velkým T Vyplňuje se v případě vytáčení VoIP (SIP1 = Destination (optional) a SIP2 = ) Port(optional) Vyplňuje se v případě vytáčení VoIP na možnosti zápisu vlastností: add:xxx - před číslo přidá xxx Alias(optional) all: xxx celé číslo změní na xxx del smaže počet čísel od začátku, počet se uvádí do pole Delete Length rep:xxx částečně nahradí xxx jinou část vytáčeného čísla Suffix(optional) Přípona za číslem, tyto čísla budou přidána na konec Delete Length Počet čísel, které budou smazány od začátku (optional) Call Mode výběr, zda bude vytočeno přes SIP, IAX nebo Lifeline (PSTN O2) 29

30 Dial-Peer ukázka použití 3T pravidlo: když zadáme na klávesnici telefonu číslo začínající na 3, např , tak bude v tomto tvaru vytočeno přes SIP1. 2T pravidlo: když zadáme na klávesnici telefonu číslo začínající na 2, např , tak bude v tomto tvaru vytočeno přes SIP2, ale bude smazáno 1 číslo z leva. Takže finální vytočené číslo bude pravidlo: když zadáme na klávesnici telefonu číslo 123, tak bude vytočeno přes SIP1 a celé bude nahrazeno novým číslem T pravidlo: když zadáme na klávesnici telefonu číslo, které bude začínat na 0, tak bude vytočeno přes SIP1 a bude nahrazeno číslem 86 místo prvního čísla. Příklad vytočení: zadáme na klávesnici telefonu a brána přes SIP1 vytočí číslo *0*T pravidlo: když zadáme na klávesnici telefonu *0*2554, tak bude linka přepojena do PSTN (O2) a ozve se vyzváněcí tón. Pak zadáme číslo, které chceme vytočit přes PSTN T pravidlo: Jakékoliv číslo, které neodpovídá předchozím pravidlům bude vytočeno přes SIP2. Pravidla se uplatňují v pořadí zadávání. Proto končete s T na konci jinak bude uplatněno T dříve a pravidla za T už nebudou fungovat správně!!! 30

31 Doporučené nastavení Dial-Peer pro ČR při použití SIP1 a SIP2 Toto nastavení používáme v ČR jako univerzální *0* - bude přepnuto do PSTN Nouzová čísla a zelené linky budou vytočeny přes SIP1 české VoIP Mobilní čísla, mezinárodní a ostatní (pevné linky) budou vytočeny přes SIP2 - Betamax 31

32 Save Configuration uložení konfigurace Save All kliknutím na tlačítko Save uložíte konfiguraci telefonu, která bude fungovat i po restartu nebo vypnutí VoIP brány. 32

33 Clear Configuration tovární nastavení VoIP gateway Set Default kliknutím na tlačítko Clear se obnoví tovární nastavení a provede se restart VoIP brány. 33

34 Backup Config uložení konfigurace Backup Config kliknutím pravého tlačítka myši na odkaz Right Click here to Save as Config File (.txt) uložíte konfiguraci do PC. 34

35 Web Update update VoIP gateway přes WEB Update Option kliknutím na tlačítko Procházet vyberete soubor k update VoIP brány. Nepoužívejte cizí soubory firmware, jinak můžete nenávratně poškodit bránu. Na toto poškození se nevztahuje záruka. 35

36 Update Configuration - update VoIP gateway přes FTP FTP Download Jedná se o update VoIP brány přes FTP protokol. Nepoužívejte cizí soubory firmware, jinak můžete nenávratně poškodit bránu. Na toto poškození se nevztahuje záruka. 36

37 Auto Provisioning automatická konfigurace přes internet Pokud chcete informace o Auto Provisioningu, tak nám napište na adresu Tato funkce je určena pro ISP a VoIP providery. 37

38 Account Configuration nastavení přístupu k VoIP gateway User Table Výpis uživatelů a jejich přístupová práva Add User přidat nového uživatele a nastavení jeho práv a hesla. User Option nastavení a změna hesla existujících uživatelů 38

39 Syslog Configuration Syslog Setting Nastavení záznamu o chování gateway. Lze pouze použít na lokální síti, kde bude mít server port 514. Pozor, nejedná se o záznam, který by se ukládal do VoIP gateway. 39

40 Time Configuration konfigurace času SNTP Config Konfigurace času a časové zóny server SNTP server my používáme timezone +1 - Praha timeout časové obnovení kontroly času Daylight zapnout režim letního a zimního času Sntp Aktivace SNTP a automatické kontroly 40

41 Logout & Reboot System odhlášení nebo restart Logout odhlášení z web konfigurace Reboot restart VoIP brány 41

42 Konfigurace telefonní brány přes klávesnici telefonu bránu lze omezeně konfigurovat i přes telefonní přístroj, který je připojen k VoIP gateway do portu PHONE. Vstup #**** Reboot VoIP brány; Vstup #*000 Reset konfigurace; pozor, vymaže konfiguraci až na úroveň továrního nastavení Vstup #*100 VoIP brána - WAN port - pracuje ve Static módu Vstup #*101 VoIP brána - WAN port - pracuje v DHCP módu Vstup #*102 VoIP brána - WAN port - pracuje v PPPoE módu Vstup #*103 VoIP brána pracuje v Bridge režimu Vstup #*104 VoIP brána pracuje v Router režimu Vstup #*111 získej IP adresu brány hlášením Vstup #*222 získej VoIP telefonní číslo brány hlášením 42

WELL SIP-T28P uživatelský manuál

WELL SIP-T28P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T28P uživatelský manuál V41.1

Více

Uživatelský Manuál BudgeTone-100 IP Telefon Verze 1.0.5.11. Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com

Uživatelský Manuál BudgeTone-100 IP Telefon Verze 1.0.5.11. Grandstream Networks, Inc. www.grandstream.com Uživatelský Manuál BudgeTone-100 IP Telefon Verze 1.0.5.11 www.grandstream.com Obsah 1 ÚVOD - 3-2 INSTALCE - 4-2.1 OBSAH BALENÍ - 5-2.2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - 5-3 PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU - 6-3.1 KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Více

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem

Broadband VPN Firewall Router. s 4-portovým 10/100M přepínačem Broadband VPN Firewall Router s 4-portovým 10/100M přepínačem OBSAH Úvod...4 1.1 Seznámení...4 1.2 Obsah Balení...4 1.3 Vlastnosti...4 Síťové protokoly a vlastnosti...4 Ovládání...5 Firewall...5 Virtual

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

SMC7904BRB2 ADSL2/2+ Broadband Router s QoS technologií Návod k obsluze Vlastnosti a možnosti vestavěný ADSL/ADSL2+ modem s rychlostí až 24mbps lokální síťové připojení skrze 4x 10/100 Mbps Ethernetové

Více

IP TELEFONNÍ PRÍSTROJ IB-200, IB-200A IB-202, IB-202A NÁVOD K POUŽITÍ

IP TELEFONNÍ PRÍSTROJ IB-200, IB-200A IB-202, IB-202A NÁVOD K POUŽITÍ IP TELEFONNÍ PRÍSTROJ IB-200, IB-200A IB-202, IB-202A NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Popis prístroje... 3 Obsah dodávky... 3 Uvedení do provozu... 3 Konfigurace... 4 Nastavení klávesnicí... 4 Aktivace nastavovacího

Více

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP

2.2 ATM protokoly a zapouzdření. 2.3 Přemostění/směrování. 2.4 Bezpečnost a Webová správa HTTP PC-CERBERUS ADSL LITE 1. Úvod ADSL modem s routerem a firewallem Tento ADSL router pracuje na bázi chipsetu Conexant ADSL Router. Je vybaven funkcí "vždy zapnuto" a umožňuje vysokorychlostní širokopásmové

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R

WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R WELL AMW-CE74R WELL AMX-CE84R Wireless/Ethernet ADSL Router Uživatelská příručka OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 1.1 SPECIFIKACE ROUTERŮ...3 1.2 OBSAH BALENÍ...5 1.3 POPIS LED DIOD A KONEKTORŮ ROUTERŮ...6

Více

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod

ADSL2+ modem/router. XAVi X7922r. Uživatelský návod ADSL2+ modem/router XAVi X7922r Uživatelský návod Obsah 1 Charakteristika výrobku Vlastnosti výrobku Obsah balení Specifikace hardware Specifikace software 2 Instalace Zapojení modemu Nastavení počítače

Více

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze

AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních. telekomunikačních sítích 4G LTE. Uživatelská příručka - návod k obsluze ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz AC-L10 Router pro venkovní použití v mobilních telekomunikačních sítích 4G LTE Uživatelská příručka - návod k obsluze 1 ANTAIOS s.r.o. www.antaios.cz Obsah A. Jak postupovat

Více

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router

VR-3026e Multi-DSL WLAN Router VR-3026e Multi-DSL WLAN Router Uživatelská příručka Verze A1.0, duben 11, 2011 260099-007 Úvodní slovo Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace a provozu zařízení. Předpokládáme, že uživatel

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač

Uživatelská příručka. RT-AC87U dvoupásmový. 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač Uživatelská příručka RT-AC87U dvoupásmový 4x4 bezdrátový-ac 2400 gigabitový směrovač CZ8971 Květen 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky, včetně popsaných

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0. Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze AVC 760 SATA s webserverem (Digital Video Recorder - DVR) v0.9 1 Obsah 1 Obsah... 1 1. ÚVOD... 2 1.1 Úvodní informace...

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA

Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Digitální 4 kanálový MPEG-4 videorekordér CPD-541 SATA Důležité upozornění Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na operace vyžadující zvýšenou opatrnost a dodržování pokynů uvedených v návodu.

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

SPA IP telefon VoIp SPA901. Voice. Uživatelská přiručka. Model:

SPA IP telefon VoIp SPA901. Voice. Uživatelská přiručka. Model: SPA IP telefon VoIp Voice Uživatelská přiručka Model: SPA901 SPA IP telefon Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním

Více

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Certifikát FFC CE Prohlášení o FCC Toto zařízení bylo testováno a splnilo všechny limity pro třídu B digitálních zařízení, na základě součástí 15 pravidel

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break 1. Popis telefonního přístroje 1.1. Základní součásti telefonního přístroje Návod pro použití telefonního přístroje Propojovací

Více

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci

Řada P-27xx. Příručka k rychlé instalaci Modely P-2701RL VoIP adaptér (ATA) / brána s podporou klasické linky (Lifeline) P-2702R VoIP adaptér (ATA) / brána Firmware 1.01 Vydání 1, 9/2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské

Více

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd

Online nápověda. Vítá vás LTE CPE! Online nápověda. Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei Copyright Huawei Technologies Co., Ltd Vítá vás LTE CPE! Online nápověda Chráněné a dův 1 ěrné informace Huawei . 2014. Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této příručky nesmíte žádným způsobem reprodukovat ani jakkoli přenášet bez předchozího

Více

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz

UMTS datová a hlasová brána. Uživatelský manuál. Verze 1.06 www.2n.cz 2N EasyRoute UMTS datová a hlasová brána Uživatelský manuál Verze 1.06 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

IP WatchDog2. Lite / Industrial. Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu

IP WatchDog2. Lite / Industrial. Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu IP WatchDog2 Lite / Industrial Monitor ethernetových a sériových zařízení s funkcí automatického resetu Obsah dodávky Kompletní dodávka IP WatchDog2 obsahuje tyto položky: IP WatchDog2 v mechanickém provedení

Více

Bezpečnostní kamerový Systém Model: DVR-6304S-A H.264 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi

Více

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál

Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB AVC785 Uživatelský manuál Osmikanálový digitální videorekordér (DVR) s podporou MPEG-4 a zálohováním přes rozhraní USB Uživatelský manuál 1 2 OBSAH HLAVNÍ RYSY 5 OBSAH BALENÍ 5 PŘEDNÍ PANEL 6 ZADNÍ PANEL 7 PŘÍKLAD INSTALACE 8 UVEDENÍ

Více