EN ISO Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie"

Transkript

1 KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKY MAXI NÁVODY NA MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OBSLUHU

2 Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SWEDEN Office: Fax: Výrobce tímto potvrzuje, že následující výrobky: MAXI 1100 HW MAXI 2000 HW MAXI 1100 EL MAXI 2000 EL (Toto prohlášení se vztahuje pouze na výrobky, které byly dodány a namontovány v souladu s návody na montáž a údržbu. Prohlášení se nevztahuje na komponenty, které byly přidány později nebo na následně provedé úpravy výrobku) Jsou vyrobeny v souladu s požadavky následujících směrnic Směrnice o strojním zařízení 2006/42/EC Směrnice pro nízké napětí 2006/95/EC Směrnice EMC 2004/108/EC Uplatněny byly následující harmonizované normy: EN ISO Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci Část 1: Základní terminologie a metodologie EN ISO Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci Část 2: Technické zásady EN :2007 Bezpečnost strojních zařízení Posouzení rizika Část 1: Zásady EN Bezpečnost strojních zařízení Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami EN Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost - Část 1: Všeobecné požadavky EN Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost Cást 2-40: Zvláštní požadavky pro elektrická tepelná čerpadla, klimatizace a odvlhčovače EN Bezpečnost elektrických zařízení pro domácnost a podobné účely Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání norem EN a EN EN Stupně ochrany vyjáddřené krytím (hodnota IP) EN Elektromagnetická kompabilita (EMC) Část 6-2: Kmenové normy Odolnost pro průmyslové prostředí EN Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 6-3: Kmenové normy Emise pro prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu Skinnskattberg Mats Sándor Technical Director str. - 2/40 -

3 1. Obsah 1. Obsah Úvod Rozměry zařízení, hmotnosti a minimální vzdálenosti pro servis Popis zařízení Doprava a skladování Určení a volba zařízení Bezpečnost při provozu a servisu Instalace zařízení Elektrická instalace Příslušenství a jeho zapojení Popis a ovládání ovládacího panelu SCP Údržba Poruchy Servis a opravy Protokol o uvedení do provozu Popis standardně nastavených hodnot Závěrečná ustanovení str. - 3/40 -

4 2. Úvod Tento návod pojednává o správné technické montáži, obsluze a údržbě VZT jednotek typu MAXI vyráběných společností Systemair. Pojednává o základních technických informacích a doporučení, které se týkají návrhu, montáže, spuštění a provozu, které je nutno dodržet v zájmu bezporuchového provozu jednotky. Klíčem k správnému a bezpečnému provozování jednotky je důkladné prostudování návodu, používaní jednotky v smyslu uvedených pokynů a dodržování bezpečnostních požadavků. 3. Rozměry zařízení, hmotnosti a minimální vzdálenosti pro servis ROZMĚRY: MAXI 1100 Obrázek 1 MAXI 2000 Obrázek 2 str. - 4/40 -

5 HMOTNOSTI: MAXI Hmotnost (kg) Tabulka 1 str. - 5/40 -

6 4. Popis zařízení Jednotka je vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu s 50mm protihlukovou a tepelnou izolací je vybavena vestavěným kompletním řídicím systémem Corrigo, ovladačem SCP, deskovým rekuperátorem, ventilátory, filtry, vodním ohřívačem (příslušenství) případně elektrickým ohřívačem. MAXI 1100 MAXI 2000 Obrázek 3 Obrázek 4 1 Přívodní ventilátor 1 Přívodní ventilátor 2 Odvodní ventilátor 2 Odvodní ventilátor 3 Filtr sání odvodního vzduchu 3 Filtr sání odvodního vzduchu 4 Filtr sání čerstvého vzduchu 4 Filtr sání čerstvého vzduchu 5 Rekuperátor 5 Rekuperátor 6 Patky rekuperátoru 6 Patky rekuperátoru 7 Servopohon obtoku rekuperátoru 7 Servopohon obtoku rekuperátoru 8 Snímač tlakové diference přívodního filtru 8 Snímač tlakové diference přívodního filtru 9 Snímač tlakové diference přívodního ventilátoru 9 Snímač tlakové diference přívodního ventilátoru 10 Snímač tlakové diference odvodního filtru 10 Snímač tlakové diference odvodního filtru 11 Hlavní elektrická svorkovnice 11 Hlavní elektrická svorkovnice 12 Hlavní jistič 12 Hlavní jistič 13 Jistič elektrického ohřívače (pouze EL verze) 13 Jistič elektrického ohřívače (pouze EL verze) 14 Stykač K5 elektrického ohřívače (EL verze) 14 Stykač K5 elektrického ohřívače (EL verze) 14 Stykač K6 přívodního ventilátoru (HW verze) 14 Stykač K7 čerpadla vody (HW verze) 15 Stykač K4 redukované otáčky odvodní ventilátor 15 Stykač K4 redukované otáčky odvodní ventilátor 16 Stykač K3 normální otáčky odvodní ventilátor 16 Stykač K3 normální otáčky odvodní ventilátor 17 Stykač K2 redukované otáčky přívodní ventilátor 17 Stykač K2 redukované otáčky přívodní ventilátor 18 Stykač K1 normální otáčky přívodní ventilátor 18 Stykač K1 normální otáčky přívodní ventilátor 19 Regulátor Corrigo E Regulátor Corrigo E Regulátor elektrického ohřívače (TTC) 20 Regulátor elektrického ohřívače (TTC) 21 Obtoková klapka 21 Transformátor (otáčky) 22 Transformátor (otáčky) 22 Transformátor (regulace 230V AC->24V AC) 23 Transformátor (regulace 230V AC->24V AC) 23 Ochrana proti přehřátí elektrického ohřívače (Manuální) 24 Ochrana proti přehřátí elektrického ohřívače (Manuální) 24 Ochrana proti přehřátí el. ohřívače (Automatická) 25 Ochrana proti přehřátí el. ohřívače (Automatická) 25 Stykač K6 přívodního ventilátoru (EL verze) 26 Stykač K6 přívodního ventilátoru (EL verze) 26 Přívodní teplotní senzor na výtlaku 26 Stykač K7 čerpadla vody (HW verze) 27 Odvodní teplotní senzor 27 Přívodní teplotní senzor na výtlaku 28 Venkovní teplotní senzor na sání 28 Odvodní teplotní senzor 29 Teplotní senzor deskového rekuperátoru 29 Venkovní teplotní senzor na sání 30 Teplotní senzor deskového rekuperátoru str. - 6/40 -

7 MAXI (pohled ze strany servisních dvířek) 12 Výtlak přívodního (čerstvého) vzduchu 14 Výtlak odpadního vzduchu 15 Sání přívodního (čerstvého) vzduchu 13 Sání odvodního vzduchu 11 Umístění servopohonů Obrázek 5 5. Doprava a skladování VZT jednotka MAXI se musí skladovat a přepravovat takovým způsobem, aby byla chráněná před mechanickým poškozením častí jednotky např. kliček, displeje ovládacího panelu a pod. Musí být zakrytá, aby se prach, déšť a sníh nedostali dovnitř a nepoškodili jednotku a její komponenty. Zařízení se dodává v jednom celku a obsahuje všechny komponenty, zabalené do plastové fólie na paletě pro lehčí manipulaci. Všechny VZT jednotky jsou ve výrobním závodě balené tak, aby snesly standardní manipulaci během dopravy. Při manipulaci používejte vhodné zdvihací zařízení, aby se předešlo poškození zařízení a zranění osob. Nezdvihejte VZT zařízení za připojovací el. kabely, za svorkovnici, za oběžné kolo, za připojovací potrubí vodního ohřívače, ani za sací ústí. Chraňte jednotku před údery a otřesy. VZT jednotku MAXI skladujte na suchém místě, chráněném před povětrnostními vlivy a nečistotami při teplotách od -5 C do 50 C, dokud se neprovede konečná montáž. POZOR: Při přejímce zboží je bezpodmínečně nutné zkontrolovat nepoškozenost jednotky a všechny komponenty dodávané jako standardní součást jednotky, zejména ovládací panel SCP. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel! 6. Určení a volba zařízení Výběr výrobku a použití pro určitý účel je plně v kompetenci zákazníka (projektanta). 7. Bezpečnost při provozu a servisu VZT jednotky MAXI jsou určené pro přenos vzduchu ve vzduchotechnických klimatizačních systémech. Po instalaci nesmí být dosažitelné žádné pohyblivé časti. Ventilátory se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu ani v napojení na odvod spalin. Bezpečnostní příslušenství (např. ochrana motoru, bezpečnostní mřížka atd.) nesmí být obcházené ani odpojené. Upozornění! - před servisem nebo údržbou odpojte zdroj elektrického napětí a přesvědčte se, zda se oběžná kola ventilátorů zcela zastavila - VZT zařízení může mít ostré hrany a rohy, které mohou způsobit zranění - buďte opatrní při otevírání servisních dvířek - musí se dbát na ustanovení souvisejících norem a předpisů Při jakékoliv servisní činnosti musí byť zajištěno odpojení elektrického proudu! 8. Instalace zařízení Větrací jednotka je určená pro instalaci v interiéru budov, na rovnou podlahu nebo zavěšením pod stropem. Jednotky MAXI HW není možné instalovat se servisními dvířky směrem dolů (pro více informací o tomto způsobu instalace kontaktujte prosím společnost Systemair a.s.). str. - 7/40 -

8 Jednotka MAXI /2000 je dodávána ve dvou částech, přívodní a odvodní. Přívodní ventilátorová část obsahuje rozvaděč řídícího systému, resp.část pro silové připojení. Oba díly (bez vyjmutého rekuperátoru, filtrů a demontovaných servisních dvířek) se přisunou k sobě do správné polohy pomocí vodících čepů. Sešroubování obou částí jednotky proveďte pomocí šroubů M6. ). Instalace dvou kusů deskového rekuperátoru (opatřenými držadly), filtrů a revizních dvířek, by měla proběhnout až po spojení a zafixovaní jednotky pomocí šroubů ks matic pro spojení částí jednotky na zadní straně 2. 2ks vodících kolíků 3. Listy klapky 4. Fixační konzoly (zámky) pro deskový rekuperátor POZOR: Součástí instalace jednotky MAXI HW musí být těsné uzavírací klapky se servopohony s pružinovým zpětným chodem (například EFD) pro zajištění funkčnosti protimrazové ochrany! POZOR: V případě instalace jednotek MAXI v prostorách, kde je teplota okolí nižší než +10 C, doporučuje permanentní chod jednotky alespoň na minimální otáčky. Jako ekvivalent permanetnímu chodu doporučujeme použít uzavírací klapky instalované na všech čtyřech hrdlech jednotky (Přívod sání, výtlak, odvod sání, výtlak). Elektrické časti zařízení nesmí být vystavené teplotám pod 0 C a nad +50 C (jednotka instalovaná v místě kde teplota je nižší než 0 C by měla pracovat nepřetržitě, ovladač SCP by měl být instalován v místě kde teplota je vyšší než 5 C). Elektrické krytí jednotky MAXI je IP23, elektrické krytí motorů ventilátorů je IP44. Při volbě místa montáže a polohy jednotky je potřebné vzít do úvahy, že jednotka musí procházet pravidelně kontrolou a servisem, proto musí být lehce dostupná. Ponechejte volný prostor pro otvírání servisních dvířek a případnou demontáž hlavních komponentů z jednotky viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Upozornění! - pro snížení přenosu hluku ventilátoru rozvodem vzduchotechnického potrubí, se doporučuje instalace tlumičů hluku do potrubí alespoň na přívod a odvod vzduchu do a z místnosti - Nasávání čerstvého vzduchu je vhodné volit tak, aby nebyl ovlivněn jinými výstupy odvodního vzduchu na fasádu nebo střechu objektu. - Je-li jednotka instalována na chladném místě zajistěte tepelnou izolaci spojů, aby se předešlo kondenzaci. - potrubí, které vede chladným prostředí tepelně izolujte případně i odvodněte - pro zabezpečení vzduchotěsnosti připojovaného potrubí použijte těsnící pásku a tmel str. - 8/40 -

9 9. Elektrická instalace Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat platným normám ČSN , ČSN , ČSN Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací podle ČSN a vyhlášky č.50-51/1978 Sb. Zařízení se nesmí uvést do provozu dokud všechny elektrické bezpečnostní opatření nebyli řádně prostudované a pochopené. Jednotka by měla být připojena přes revizní vypínač viz Obrázek 6, který není součástí dodávky. TABULKA ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ: Obrázek 6 MAXI 1100 EL 1100 HW 2000 EL 2000 HW Nominální napětí [V] 3N~400 1N~230 3N~400 3N~400 Příkon ventilátory [kw] 2 x 0,492 2 x 0,492 2 x 1,119 2 x 3,065 Příkon elektro ohřevu [kw] 5 9 Příkon celkem [kw] ,3 2,3 Hlavní jistič [A] 3 x 16 1 x 10 3 x 25 3 x 10 Tabulka 2 POPIS SVOREK: Č. svorky Poznámka Popis PE PE 1 L1 2 L2 Viz označení Fáze 400V/3 (napájecí napětí) 3 L3 4 N Nula Uzemnění nula (napájecí napětí) 5-9 Pro interní použití 10 G 24V AC 11 G0 Nula Servopohon ventilu, napájecí napětí, ohřev/chlazení 12 AO 2 10V AC Servopohon ventilu, řídící signál, ohřev 13 AO 2 10V AC Servopohon ventilu, řídící signál, chlazení **14 AO 2 10V AC Klapka bypassu, řídící signál (MAXI 2000) **15 G 24V AC **16 G0 Nula Klapka bypassu, napájecí napětí (MAXI 2000) 17 L1 230V AC 18 N Nula Vodní čerpadlo, řídící napětí, ohřev 19 DO 24V AC, 0,5A 20 DO ref Nula Vodní čerpadlo, řídící napětí (stykač), chlazení 21 DO 24V AC, 0,5A 22 DO ref Nula Klapka, přívod vzduchu 23 DO 24V AC, 0,5A 24 DO ref Nula Klapka, odvod vzduchu 25 DO ref Nula 26 DO 24V AC, 0,5A Suma alarmů, A a B alarm 27 Al PT 1000 Teplotní čidlo venkovního čerstvého vzduchu TG-UH/PT1000 pouze jako 28 Ai ref Nula příslušenství (při požadavku změnit zapojení ze standardního čidla do venkovního čidla) 29 Al PT 1000 Prostorové teplotní čidlo vzduchu v místnosti TG-R5/PT1000 pouze jako 30 Al ref Nula příslušenství (při požadavku změnit zapojení ze standardního čidla do prostorového čidla) 31 Al PT 1000 Teplotní čidlo odvodního vzduchu na výtlaku z jednotky str. - 9/40 -

10 32 Al ref Nula 33 Al 0 10V DC 34 Al ref Nula Čidlo CO 2 - pouze jako příslušenství) *35 DI *36 DI ref Nula Vodní čerpadlo, indikace provozu, ohřev *37 DI *38 DI ref Nula Prodloužený provoz, normální otáčky ventilátoru *39 DI *40 DI ref Nula Prodloužený provoz, snížené otáčky ventilátoru *41 DI *42 DI ref Nula nebo Požární signál *43 DI *44 DI ref Nula Externí vypínač *45 DI *46 DI ref Nula Externí alarm **) Připoojuje se pouze v případě jednotky MAXI 2000 s příslušenstvím BP2000 obtoková klapky *) Bezpotenciální kontakty Tabulka 3 PŘIPOJENÍ NA NADŘAZENÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM - BMS (Building Management System): Komunikace Exoline, Modbus a LON se připojuje přes svorky Komunikace exoline přes TCP/IP (WEB) viz Obrázek 7 a připojení se provádí přes konentor RJ45. - RS485 (Modbus): RS485 (Exoline): TCP/IP (Exoline) (příslušentví) - LON: (příslušentví) Upozornění! - RS-485 port a TCP/IP port nemohou být použity současně. Obrázek 7 str. - 10/40 -

11 POŽADAVKY NAELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ JEDNOTEK A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ: Standardní příslušenství dodávky jednotky Elektrické příslušenství Typ - napájení, ovládání Místo připojení Propojovací kabel Ovládací panel SCP s displejem Ovladač SCP s 10-ti metrovým propojovacím kabelem a konektorem RJ45. Kabel ovladače SCP nesmí být prodloužen ani jinak upravován! regulátor Corrigo Volitelné příslušenství dodávky jednotky Elektrické příslušenství Typ - napájení, ovládání Místo připojení Propojovací kabel - Kabel je standardní součástí dodávky jednotky. Nesmí být prodloužen ani jinak upravován! Prostorový teplotní senzor NTC senzor TG-R5/PT1000 svorkovnice jednotky JYTY 2Ax1 Kabel není součástí dodávky Venkovní teplotní senzor NTC senzor TG-UH/PT1000 svorkovnice jednotky JYTY 2Ax1 Kabel není součástí dodávky Uzavírací klapky se servopohonem pro přívod/odvod Klapka EFD (včetně LF24), napájecí napětí servopohonu 24V AC s pružinovým zpětným chodem. svorkovnice jednotky JYTY 2Ax1 Kabel není součástí dodávky 3-cestný nebo 2-cestný ventil se servopohonem pro ohřev/chlazení Dvoucestný ventil ZTV+RVA, třícestný ventil ZTR+RVA nebo součást kompletního směšovacího uzlu SUY, napájecí napětí 24V AC, ovládací napětí 0-10V DC. svorkovnice jednotky JYTY 3Ax1 JYTY 2Ax1 Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Spínací relé oběhového čerpadla chlazení, převodník signálu 24V AC na relé 230V Součást modulu ESH-28CW, napájecí napětí 24V SC. svorkovnice jednotky (napájení) JYTY 2Ax1 (ovládání) JYTY 2Ax1 Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Oběhové čerpadlo pro ohřev Oběhové čerpadlo pro chlazení Jistič oběhového čerpadla pro chlazení Spínací relé druhého stupně DX chlazení Spínací relé druhého stupně DX chlazení Součást sm. uzlu SUY, napájecí napětí 230V. Součást sm. uzlu SUY, napájecí napětí 230V. Součást modulu ESH-28CW, napájecí napětí 230V. Součást modulu ESH-28 H/DX, napájecí napětí 24V. Součást modulu ESH-28 H/DX, napájecí napětí 24V. svorkovnice jednotky svorkovnice modulu ESH-28CW svorkovnice jednotky svorkovnice jednotky svorkovnice jednotky Externí příslušenství profese EL CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 JYTY 2Ax1 JYTY 2Ax1 Elektrické příslušenství Typ - napájení, ovládání Místo připojení Propojovací kabel Hlavní jistič Ext. spínač pro prodl./extra chod nebo ext. vypínač Jedno/tří fázový dle typu jednotky, údaje pro dimenzování viz Tabulka 1. Jednopólový spínač, beznapěťový kontakt Opakovač signálu Napájecí napětí 230V. svorkovnice jednotky svorkovnice jednotky regulátor Corrigo Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Dle velikosti jednotky dle tabulky 1 (napájení) CYKY 3Cx1,5 (ovládání) JYTY 3Ax1 CYKY 2Ax1,5 Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Tabulka 4 Pro zprovoznění jednotky MAXI servisním technikem firmy Systemair je nutné uvedenou kabeláž připravit s patřičným přesahem na straně jednotky i volitelného/externího příslušenství str. - 11/40 -

12 10. Příslušenství a jeho zapojení Pro připojení kabelů viz kapitola Požadavky na elektrické připojení a přiložené el. schéma zapojení. Senzory teploty vzduchu MAXI obsahuje vestavěné senzory teploty v hrdlech jednotky (venkovní teplota, teplota na odvodu, teplota na přívodu). Je-li u verze MAXI použit chladič v potrubní trase je nutné vestavěný teplotní senzor přívodního vzduchu demontovat a nahradit jej senzorem TG-KH/PT1000. Navíc je k jednotce možné připojit další dva typy teplotních senzorů v závislosti na nastavení a volbě typu regulace teploty. Teplotu lze regulovat dle tep. senzoru přívodního vzduchu, dle tep. senzoru přívodního vzduchu s kompenzací dle senzoru venkovní teploty nebo dle tep. senzoru odvodního vzduchu resp. prostorového senzoru. 1. Senzor teploty přívodního vzduchu (příslušenství jendotky) Jednotka přívodním tepl. senzorem disponuje z výroby nicméně teplotní senzor TG-KH/PT1000 jako příslušenství se instaluje do potrubní trasy pouze v případě instalace chladiče. Měl by být umístěn ve VZT potrubí ve vzdálenosti > 3 metry od chladiče v rovném a dostatečně dlouhém úseku. Je nutné odpojit vestavěný teplotní senzor v přívodním hrdle jednotky. 2. Senzor prostorové teploty (příslušenství jednotky) Teplotní senzor TG-R5/PT1000 je nutno umístit do místnosti s dostatečně reprezentativní teplotou. Je nutné odpojit vestavěný teplotní senzor v odvodním hrdle jednotky před rekuperátorem. Prostorový teplotní senzor TG-R5/PT1000 je nutný pro správný chod funkce Volné chlazení viz níže. 3. Senzor teploty venkovního vzduchu (příslušenství jednotky) Venkovní teplotní senzor TG-UH/PT1000 je nutný pouze pro správný chod funkce Volné chlazení viz níže. Je nutné odpojit vestavěný teplotní senzor v sacím hrdle jednotky. 4. Senzor prostorové teploty s nastavením teploty (příslušenství jednotky) Typ TG-R4/PT1000 je nutné přenastavit jeden z analogových vstupů AI na Externí nastavení Funkce Volné chlazení Slouží k předchlazení větraných prostor během nočních hodin, kdy jsou teploty vzduchu nízké. Sníží se tím potřeba chladu během dne. Pro správné fungování je nutná instalace prostorového teplotního senzoru TG- R5/PT1000 (příslušenství) a venkovního senzoru TG-UH/PT1000 (příslušenství). Je-li funkce aktivována jednotka bude automaticky spuštěna mezi 24:00 večer a 06:00 ráno pokud: - je vypnuta obě periody jsou v tomto čase nastaveny na vypnuto - následující den má jednotka alespoň pro jednu periodu nastaveny normální otáčky - průměrná denní teplota je vyšší než aktuální venkovní teplota - aktuální venkovní teplota je nišší než horní limit venkovní teploty - aktuální venkovní teplota je vyšší než dolní limit venkovní teploty - aktuální venkovní teplota je nižší než teplota prostoru - aktuální teplota prostoru je vyšší než její nastavený limit Jednotka se automaticky vypne v 06:00 ráno nebo pokud nejsou splněny výše uvedené teplotní limity. Každé 3 minuty po 24:00 večerní jednotka vyhodnocuje údaje z teplotní senzorů a rozhoduje o pokračování nebo zastavení svého chodu. Prodloužený chod (Extra chod) Prodloužený chod je funkce, která umožňuje přejít z libovolného provozního stavu v režimu AUTO do tzv. nadřazeného (prodlouženého) provozu. Tomuto režimu lze nastavit vlastní otáčky (normání/snížené) a případně dobu jeho trvání 0-240min, tyto vlastní parametry pak budou nadřazené parametrům nastaveným v režimu AUTO. Prodloužený/extra chod jednotky je možné aktivovat několika způsoby: Přímo z ovládacího panelu SCP nebo vypínačem/spínačem přípojeným na svorky označené Prodloužený/Extra chod. Klapka na přívodu čerstvého vzduchu (volitelné příslušenství) Klapka se servopohonem přívodu čerstvého vzduchu (napájecí napětí 24V AC s pružinovým zpětným chodem) zabrání proudění studeného vzduchu do budovy v době, kdy jednotka nepracuje, např. v noci. Klapka také svým zavřením chrání teplovodní výměník (ohřívač) před zamrznutím, když má zpáteční topná voda teplotu nižší než je nastavená hodnota (standard +7 C). Filtr (součást jednotky) Jednotky jsou vybaveny kapsovými filtry EU5. V případě požadavku jsou k dispozici kapsové filtry EU3 a EU7. Filtry jsou navrženy s minimální tlakovou ztrátou (60-70Pa) a dlouhou životností. Maximální tlaková ztráta pro str. - 12/40 -

13 všechny velikosti filtrů je 220Pa. Výměnu filtru signalizuje chybové hlášení na ovládacím panelu SCP. Signalizace je založena na kontrole aktuální tlakové ztráty přes filtrační vložku. Vodní chladič (volitelné příslušenství) Vodní chladič, například PGK musí být instalován do potrubní trasy za jednotku. Pro napájení servopohonu regulačního ventilu vodního chladiče je k dispozici napájecí napětí 24V AC a pro ovládání signál 0-10V DC (viz elektrická schémata). Senzor teploty přívodního vzduchu TG-KH/PT1000 pak musí být instalován až za tento chladič. Čerpadlo vodního chladiče je připraven výstup 24V AC, který je možné modulem ESH-28 CW převést na spínací kontakt který přenese maximální zátěž 250V/16A a jeho součástí je i jistič (2A). Přímý chladič (volitelné příslušenství) Pro ovládání/spínání kondenzační jednotky přímého chladiče (výparníku) například DXRE, který musí být instalován do potrubní trasy, je k dispozici přímo výstupní signál 0-10V DC případně převodem přes modul ESH-28 H/DX kontakt s maximální zátěží 250V/16A. K dispozici jsou také dva beznapěťové kontakty DX 1 a DX 2 sloužící pro ovládání vícestupňových kondenzačních jednotek. Převodem přes modul ESH-28 H/DX lze získat pro každý stupeň jeden spínací kontakt s maximální zátěží 250V/16A. Napájení, jištění i ochranu (zamrzání, zpoždění startu) kondenzační jednotky je nutno provést mimo VZT jednotku. Senzor teploty přívodního vzduchu TG-KH/PT1000 pak musí být instalován až za tento chladič. Ohřívač (Elektro: součást jednotek s označení EL, Vodní: součást jednotek s označením HW) Provoz ohřívače je plně automatický a závislý na nastavení teploty. Maximální nastavitelná teplota je 35 C. 1. Elektrický ohřev - topné spirály el. ohřívače se nacházejí za ventilátorem a jsou vyrobené z nerezové oceli. Ohřívač má zabudovanou automatickou a manuální ochranu proti přehřátí. Příkon elektrického ohřívače je řízen triakovým regulátorem dle požadované teploty, která se nastavuje na ovládacím panelu SCP. Upozornění! a. jednotka MAXI EL je nastavena tak, aby po vypnutí pracovala s doběhem pro vychlazení topných spirál b. pokud je jednotka MAXI EL při požárním alarmu nastavená tak, aby se okamžitě vypnula, je možné, že dojde k sepnutí ochrany proti přehřátí u el. ohřívače. Pro znovu uvedení jednotky do chodu je nutné stisknout ruční reset ochrany uvnitř jednotky a resetovat chybové hlášení na ovládacím panelu SCP. MAXI 2000 (pozice 24) MAXI 1100 (pozice 23) Obrázek 8 2. Vodní ohřev - Výměník má osazen odvzdušňovací ventil a ponorný teplotní senzor jako protimrazovou ochranu. Při poklesu teploty výstupu z ohřívače pod nastavitelnou mez (standard+7 C) jednotka otevře naplno ventil a zabezpečí tak průtok vody přes ohřívač. Současně se zastaví ventilátor a klapka na přívodu čerstvého vzduchu se okamžitě uzavře. Maximální teplota vody je 100 C a maximální tlak vody je 1,6MPa. Montáž musí provádět odborná firma, která zajistí i tzv. tlakovou zkoušku těsnosti spojů. str. - 13/40 -

14 POZOR: Součástí instalace jednotky MAXI musí být těsné uzavírací klapky se servopohony s pružinovým zpětným chodem (například EFD) pro zajištění funkčnosti protimrazové ochrany! Poznámka! - po zapnutí jednotky je intenzita výstupního signál pro ohřívač 100% (10V) Ventilátory - změna otáček ve svorkovnici řídícího systému Přepínání otáček (normální/nízké) zajišťuje ovládací panel SCP. Přiřazení otáček k jednotlivým ventilátorovým křivkám (viz. katalogový list MAXI) zajišťuje transformátor uvnitř jednotky. Pro změnu nastavení je nutné změnit polohu el. kabelů na transformátoru viz níže. MAXI 2000 Redukované otáčky - Kabely TR3 a TR4 se musí přesvorkovat na stejné požadované napětí, např. z 230V (tovární nastavení) na 180V. Normální otáčky - Kabely TR1 a TR2 se musí přesvorkovat na stejné požadované napětí, např. z 400V (tovární nastavení) na 280V. MAXI 1100 Redukované otáčky - Kabel TR2 se musí přesvorkovat na stejné požadované napětí např. z 125V (tovární nastavení) na 100V. Normální otáčky - Kabel TR1 se musí přesvorkovat na stejné požadované napětí, např. z 230V (tovární nastavení) na 190V. Obtok rekuperátoru - by-pass (příslušenství u MAXI 2000) Jednotka MAXI 1100 je vybavena standardně obtokem, pouze u MAXI 2000 je nutné obtok objednat jako příslušenství. Před montáží demontujte kryty č.2 z boku jednotky.by pass přišroubujete na bok jednotky pomocí dodaných šroubů. Po montáži bypassu proveďte zapojení servopohonů (3-žilový vodič) na svorkovnici v rozvaděči řídící jednotky. Proveďte změnu v nastavení na ovladači SCP. Víc informací pro ovládání SCP najdete v Návodě na obsluhu a údržbu ks matic M8 pro uchycení obtoku 2. 2 ks krycích plechů (demontovat před montáží bypassu) str. - 14/40 -

15 Směšovací uzel SUY, 2-cestný ZTV/3-cestný ZTR ventil se servopohonem RVA (volitelné příslušenství) Na obr. 7 jsou uvedena možná řešení pro návrh regulace vody (pomocí 2-cestného ventilu a 3-cestného ventilu). VZT jednotka může být vybavena kompletním směšovacím uzlem SUY nebo samostatným 2-cestným (ZTV+RVA) resp. 3-cestným servoventilem (ZTR+RVA), kde oběhové čerpadlo není součástí dodávky. Samostatný servoventil (ZTV/ZTR+RVA) nebo servoventil v kompletním uzlu SUY (napájecí napětí 24V AC, ovládací signál 0-10 V DC) musí být připojený ke svorkovnici jednotky. Obrázek 9 Funkční schéma směšovacího uzlu SUY A - Čerpadlo, sekundárního okruhu (příslušenství - součást sm.uzlu SUY) B - Čerpadlo, primární okruhu (dodávka profese ÚT nebo součást kotle) C - Uzavírací ventil s funkcí teploměru (příslušenství - součást sm. uzlu SUY) D - Uzavírací ventil s funkcí teploměru (příslušenství - součást sm. uzlu SUY) E - Třícestný směšovací ventil (příslušenství - samostatné nebo součást sm. uzlu SUY) F Servopohon NRDVX24 (příslušenství - součást směšovacího uzlu SUY) G - Jednosměrný ventil s nastavením max. průtoku (příslušenství - samostatné nebo součást sm. uzlu SUY) H - Vodní ohřívač (příslušenství jednotek MAXI CAV/VAV) Servopohon směšovacího uzlu NRDVX24 (součást smešovacího uzlu SUY) Servopohon je nutné při instalaci přepínači přenastavit z továrního nastavení řízení 2-10V na řízení 0-10V. Obrázek 10 str. - 15/40 -

16 Modul ESH-28 CW (volitelné příslušenství) Slouží ke spouštění sekundárního čerpadla tepelného výměníku (ohřívač/chadič) na základě signálu z jednotky MAXI. Součástí modulu ESH je rozvodna RS5 s krytím IP54, jistič (2A) s IP20 a dva kusy spínacího relé VS116K s krytím IP20. První relé VS116K (max. 250V AC / 16A) je určeno pro kotel nebo primárními čerpadlo. Druhé relé VS116K (max. 250V AC / 16A) je určeno pro sekundární čerpadlo (součást uzlu SUY). Obě relé budou sepnuta v případě požadavku jednotky MAXI na topení. Modul ESH 28 CW - Relé VS116K pro primární čerp./kotel (250VAC/16A) - Relé VS116K pro sekundární čerp./kotel (250VAC/16A) - Jistič sekundárního čerpadla (2A) * Složení modulu z leva Obrázek 11 Modul ESH-28 H/DX (volitelné příslušenství) Slouží ke spouštění sekundárního čerpadla tepelného výměníku (ohřívač/chadič) na základě signálu z jednotky MAXI. Součástí modulu ESH je rozvodna RS5 s krytím IP54 a tři kusy spínacího relé VS116K s krytím IP20. První relé VS116K (max. 250V AC / 16A) je určeno pro kotel nebo primárními čerpadlo. Relé bude sepnuto v případě požadavku jednotky MAXI na topení. Druhé a třetí relé VS116K (max. 250V AC / 16A) je určeno pro dva okruhy přímého chlazení DX1 a DX2. Každé z relé bude sepnuto na základě síly výstupního signálu. Systém spínání je nutno aktivovat a nastavit v menu ovládacího panelu SCP Modul ESH 28 H/DX - Relé VS116K pro primární čerp./kotel (250VAC/16A) - Relé VS116K pro 1. okruh přímého chlazení DX 1 (250VAC/16A) - Relé VS116K pro 2. okruh přímého chlazení DX 2 (250VAC/16A) * Složení modulu z leva Obrázek 12 Ovládací panel SCP (součást jednotky) Ovládací panel SCP se dodává s 10m kabelem, který je na jedné straně Corrigo předběžně připojen k panelu a na druhém konci má kontakt RJ 45. Kontakt RJ 45 se zapojí do regulátoru Corrigo na svorkovnici viz Obrázek 22 Kabel je možné z ovládacího panelu odpojit na svorkovnici z jeho zadní časti viz Obrázek 15. Při RJ45 contact požadavku na delší vedení mezi ovladačem SCP a jednotkou než je 10m, je nutné použít tzv. opakovač signálu Corrigo E0-R230K. Mezi opakovačem signálu a Obrázek 13 jednotkou pak může být až 1200m 2-žilového stíněného kabelu. Do opakovače se zapojí standardní panel SCP s 10-ti metrovým kabelem. Opakovač má ochranné krytí IP65, musí být napájen napětím 1~230V a je určen k instalaci na zeď. Při použití opakovače je nutné mít aktivovaný komunikační protokol Modbus. Opakovač se zapojuje na svorky viz Obrázek 14. str. - 16/40 -

17 Obrázek 14 Další příslušenství (volitelné příslušenství) Další informace o tlumičích hluku, difuzorech / žaluziích, externích ventilátorech, stěnových mřížkách a pod., získáte v katalogu Vzduchotechnické výroky případně kontaktujte kancelář Systemair. str. - 17/40 -

18 11. Popis a ovládání ovládacího panelu SCP Popis ovládacího panelu SCP Kóta Rozměr v mm A 115 B 94 C 26 D 60 E 50,5 Obrázek 15 Pozice Poznámka 1 Alarmové tlačítko, přístup do Seznam chybových hlášení 2 Červená LED dioda: ALARM 3 Žlutá LED dioda: ZÁPIS 4 Tlačítko OK: Slouží pro vstup módu změny parametrů a potvrzení volby nastavených parametrů. 5 Tlačítko C: Slouží k ukončení zahájené změny aktuální hodnoty a návrat k počáteční hodnotě 6 Směrová tlačítka :Používají se na přesun v rámci hlavního menu a mezi podmenu na dané aktuální úrovni menu. Dále na snižovaní nebo zvyšování hodnoty měněného parametru. Tlačítka slouží na přesun mezi menu různých úrovní a pro přesun mezi číslicemi měněných parametrů. 7 Montážní otvory 8 Svorkovnice 9 Svorka pro žlutý kabel 10 Svorka pro oranžový kabel 11 Svorka pro červený kabel 12 Svorka pro hnědý kabel 13 Svorka pro černý kabel Navigace v menu Základní zobrazení displeje (zobrazení, které displej běžně zobrazuje) se nachází na kořenu stromu menu. Stisknutím DOLŮ se přesunete přes volby menu, v tomto případě jde o nejvyšší úroveň menu (také hlavní menu). Tlačítkem NAHORU se přesouvá v menu nahoru. Pokud chcete zadat nižší úroveň menu, pomocí tlačítek NA- HORU nebo DOLŮ přesuňte ukazovatel displeje před menu do jehož vyšší úrovně chcete vstoupit a stlačte tlačítko VPRAVO. Pokud máte dostatečná přístupová práva potom se na displeji zobrazí podmenu, které jste zvolili. Na každé úrovni může být více menu, přes které je možné přecházet pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ. Existuje-li k aktuálně zobrazenému menu další podmenu. Systém to indikuje symbolem šipky na pravém okraji displeje. Pokud chcete toto podmenu zvolit, potom stiskněte opět tlačítko VPRAVO. Pro návrat do vyšší úrovně menu použijte šipku VLEVO. Změny parametrů str. - 18/40 -

19 Některé menu obsahují parametry, u kterých je možné jejich hodnotu změnit - nastavit. Systém to indikuje blikající žlutou diodou. Parametr změníte stlačením tlačítka OK, přičemž žlutá dioda začne svítit (bez přerušování). Nastavitelná hodnota se zvýrazní kurzorem. V případě požadavku na změnu hodnoty, použijte tlačítka NAHORU a DOLŮ. V číslech, které obsahují více číslic, se mezi různými číslicemi přesun uskuteční pomocí tlačítek VPRA- VO a VLEVO. Po zobrazení požadované hodnoty stiskněte OK. Když se zobrazí více nastavitelných údajů, kurzor se automaticky přesune na další číslici. Pokud nechcete měnit hodnotu, stlačte VPRAVO. Když chcete opustit změnu a vrátit se k původnímu nastavení, stlačte a přidržte tlačítko C dokud kurzor nezmizí. Alarm list (seznam chybových hlášení) Stiskem tlačítka Alarm se otevře seznam chybových hlášení. Zobrazeny jsou aktivní a nepotvrzené alarmy mezi kterými lze listovat pomocí šipek NAHORU nebo DOLŮ. Alarm dioda bliká v případě, že seznam obsahuje nepotvrzené alarmy. Alarm dioda svítí v případě, že potvrzené alarmy jsou stále aktivní. Alarm je možné potvrdit, vybráním položky Znalost a potvrzením stiskem OK, nebo zablokovat vybráním položky Blokovat a potvrzením stiskem OK. Opuštění alarm listu a návrat do základního menu se provede vybráním položky Cancel/Zpět a stiskem šipky VLEVO. Upozornění! - blokovaní alarmu je možné použít pouze po odhalení poruchy jednotky - při provozování jednotky s blokovanými alarmy může dojít k trvalé poruše vnitřních komponentů (např. při blokaci alarmu ventilátoru a dalším chodu jednotky může dojít k přetížení motoru k jeho zničení. Při blokaci alarmu protimrazové ochrany a dalším chodu jednotky může dojít k poškození výměníku). Při odstranění poruchy a následném potvrzení alarmu (volba Znalost) poruchové hlášení ze seznam zmizí. Popis alarm hlášení viz níže kapitola: Popis standardně nastavených hodnot Výměna slabé baterie regulátoru Corrigo Regulátor Corrigo obsahuje záložní zdroj napětí (baterii CR2032, 3V) pro uchování nastavených parametrů i v případě odpojení od normálního zdroje napětí. Výdrž baterie je 5 let provozu. Indikace nízkého napětí baterie je indikováno přímo na regulátoru Corrigo diodou označenou P/B, která změní barvu z běžné zelené na červenou, nebo alarm hlášením v alarm listu na panelu SCP. Výměnu je nutno provést dle Obrázek 16 a Obrázek 17. Po vyjmutí baterie je nutné znovu nahrát software určený pro daný typ jednotky. Obrázek 16 Obrázek 17 str. - 19/40 -

20 První spuštění jednotky - Průvodce základním nastavením Při prvním startu jednotky se zobrazí tzv. průvodce pro nastavení základích parametrů: Jazyk, požadovaná teplota přívodního vzduchu, Čas, datum a týdenní program pro normální a útlumový (redukovaný) provoz. Pro pohyb v průvodci použijte tlačítko OK a směrové šipky NAHORU a DOLŮ. viz podkapitoly Navigace v menu a Změny parametrů. Choose Language English Odvod teplota vzd. Aktualni:. C Zadana: 18.0 C Cas: 12:46 Datum : De: Thursday Normalni otacky Pondeli Patek Per 1: 07: Per 2: Normalni otacky Sobota Svatek Per 1: 00: Per 2: Redukovane otacky Pondeli Patek Per 1: 00: Per 2: Redukovane otacky Sobota Svatek Per 1: 00: Per 2: Konec Pruvodce Ne Stiskem tlačítka OK lze zvolit ze seznamu český jazyk. K vybrání použijte směrové šipky NAHORU a DOLŮ vybraný jazyk potvrďte stiskem tlačítka OK. Zobrazuje přednastavený typ regulace teploty vzduchu: Regulace dle odvodní teploty vzduchu Zadejte požadovanou teplotu odvodního vzduchu. Budete-li vyzváni k zadání kódu použijte kód úrovně SERVIS Zkontrolujte správnost zobrazeného času a datumu, není-li správný opravte jej. Nastavte týdenní časový program. Nastavte interval chodu jednotky na normální otáčky od Pondělí do Pátku. Možné jsou dvě periody během jednoho dne. Nastavte týdenní časový program. Nastavte interval chodu jednotky na normální otáčky od Soboty do Neděle a během svátků. Možné jsou dvě periody během jednoho dne. Nastavte týdenní časový program. Nastavte interval chodu jednotky na redukované otáčky od Pondělí do Pátku. Možné jsou dvě periody během jednoho dne. Nastavte týdenní časový program. Nastavte interval chodu jednotky na redukované otáčky od Soboty do Neděle a během svátků. Možné jsou dvě periody během jednoho dne. Zvolte Ano chcete-li ukončit průvodce nebo Ne chcete-li změnit ješě nějaké parametry. Tabulka 5 Pro změny parametrů a pro pohyb v menu SCP panelu jsou k dipozici několik úrovní přístupů. Pro každou z úrovní je nutný jiný kód. System 3333 Service 2222 Operator 1111 Po ukončení průvodce je menu panelu SCP zobrazeno v úrovni OPERATOR. Níže jsou uvedeny přehledy kompletních struktur menu pro úroveň OPERATOR i SERVIS. Pro přístup do úrovně SERVIS je nutné přihlásit se v menu Přístupová práva pod patřičným kódem. Nejvyšší prioritu má úroveň SYSTEM (3333). Upozornění! - Není-li průvodce základním nastavením při prvním startu zobrazen je nutné zkontrolovat nebo přenastavit tyto hodnoty: Jazyk, Čas, Datum, Požadovanou telotu, Průtok vzduchu, Tydení časový program str. - 20/40 -

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO TOPENÍ A CHLAZENÍ S VESTAVĚNÝM ELEKTROKOTLEM Model: LWRa-8kW (záruka 7 let) Provozní manuál (7.4.2014) Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B

Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 1.0 Program... 1 1.1 Vstupy, výstupy a zobrazení... 1 1.2 Funkce řídící jednotky...

Více

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA Model: LWR-8kW Provozní manuál 28.1.2014 Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho zařízení Firma REVEL neodpovídá za

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 Obsah 1 Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Záruka a odpovědnost 1.3 Záruční podmínky 1.4 Odpovědnost 1.5 Bezpečnost 1.6 Použité symboly (piktogramy) 2 Informace pro

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

KOMPAKT Recu 3000-7000 Vzduchotechnické jednotky s ovládacím systémem C3 Elektroinstalační a provozní manuál

KOMPAKT Recu 3000-7000 Vzduchotechnické jednotky s ovládacím systémem C3 Elektroinstalační a provozní manuál KOMPAKT Recu 3000-7000 Vzduchotechnické jednotky s ovládacím systémem C3 Elektroinstalační a provozní manuál CZ Obsah 1. INSTALAČNÍ MANUÁL...3 1.1. Propojení jednotlivých sekcí VZT jednotky...3 1.2. Připojení

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011

Synco living QAX913. Dohled Funkce & ovládání. Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Synco living QAX913 Dohled Funkce & ovládání Březen 2011 Strana 1/43 Michal Bassy - Březen 2011 Přehled Nastavení Nepřítomnost a dohled Dohled oken / dveří Signalizace (zvuková signalizace a stavový výstup)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů

Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů Celkový přehled rozvaděčů a datových bodů m.č. Položka Název zařízení, popis A:I A:O D:I D:O B:I Poznámka RC.5.1 Topení/chlazení 19 4 40 24 0 V.01 1/1A - ordinace + pokoje 10 6 20 6 0 V.03 3A - WC - odvod

Více

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu

Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu Závěsné elektrokotle RAY s plynulou modulací výkonu pro vytápění s možností propojení s externím zásobníkem TV RAY K elektrokotel, výkon - kw RAY 9 K elektrokotel, výkon - 9 kw RAY K elektrokotel, výkon

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu

Vzduchové dveřní clony komfortní. Li EC. www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony komfortní Li www.stavoklima.eu Vzduchové dveřní clony Li Obsah: Obsah: Návrh vzduchových dveřních clon... strana 2-3 Vzduchové clony Li se statickou nebo dynamickou reklamou... strana

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N

UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N CZ UNIVERZÁLNÍ ŘADA DUPLEX MULTI-N DUPLEX Multi-N Nástřešní Účinnost rekuperace až 93 % díky špičkovému protiproudému rekuperátoru Velmi ploché a kompaktní provedení Elegantní design Možnost integrovaného

Více

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů

c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů Technický list c-mix Modul pro regulaci ic200 pro nezávislé řízení topných okruhů c-mix Dvě skupiny Jedna regulace Remeha c-mix skupinový modul Nezřídka můžete narazit na požadavek nezávislého teplotního

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více