EN ISO Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie"

Transkript

1 KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKY MAXI NÁVODY NA MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OBSLUHU

2 Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SWEDEN Office: Fax: Výrobce tímto potvrzuje, že následující výrobky: MAXI 1100 HW MAXI 2000 HW MAXI 1100 EL MAXI 2000 EL (Toto prohlášení se vztahuje pouze na výrobky, které byly dodány a namontovány v souladu s návody na montáž a údržbu. Prohlášení se nevztahuje na komponenty, které byly přidány později nebo na následně provedé úpravy výrobku) Jsou vyrobeny v souladu s požadavky následujících směrnic Směrnice o strojním zařízení 2006/42/EC Směrnice pro nízké napětí 2006/95/EC Směrnice EMC 2004/108/EC Uplatněny byly následující harmonizované normy: EN ISO Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci Část 1: Základní terminologie a metodologie EN ISO Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci Část 2: Technické zásady EN :2007 Bezpečnost strojních zařízení Posouzení rizika Část 1: Zásady EN Bezpečnost strojních zařízení Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami EN Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost - Část 1: Všeobecné požadavky EN Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost Cást 2-40: Zvláštní požadavky pro elektrická tepelná čerpadla, klimatizace a odvlhčovače EN Bezpečnost elektrických zařízení pro domácnost a podobné účely Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání norem EN a EN EN Stupně ochrany vyjáddřené krytím (hodnota IP) EN Elektromagnetická kompabilita (EMC) Část 6-2: Kmenové normy Odolnost pro průmyslové prostředí EN Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 6-3: Kmenové normy Emise pro prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu Skinnskattberg Mats Sándor Technical Director str. - 2/40 -

3 1. Obsah 1. Obsah Úvod Rozměry zařízení, hmotnosti a minimální vzdálenosti pro servis Popis zařízení Doprava a skladování Určení a volba zařízení Bezpečnost při provozu a servisu Instalace zařízení Elektrická instalace Příslušenství a jeho zapojení Popis a ovládání ovládacího panelu SCP Údržba Poruchy Servis a opravy Protokol o uvedení do provozu Popis standardně nastavených hodnot Závěrečná ustanovení str. - 3/40 -

4 2. Úvod Tento návod pojednává o správné technické montáži, obsluze a údržbě VZT jednotek typu MAXI vyráběných společností Systemair. Pojednává o základních technických informacích a doporučení, které se týkají návrhu, montáže, spuštění a provozu, které je nutno dodržet v zájmu bezporuchového provozu jednotky. Klíčem k správnému a bezpečnému provozování jednotky je důkladné prostudování návodu, používaní jednotky v smyslu uvedených pokynů a dodržování bezpečnostních požadavků. 3. Rozměry zařízení, hmotnosti a minimální vzdálenosti pro servis ROZMĚRY: MAXI 1100 Obrázek 1 MAXI 2000 Obrázek 2 str. - 4/40 -

5 HMOTNOSTI: MAXI Hmotnost (kg) Tabulka 1 str. - 5/40 -

6 4. Popis zařízení Jednotka je vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu s 50mm protihlukovou a tepelnou izolací je vybavena vestavěným kompletním řídicím systémem Corrigo, ovladačem SCP, deskovým rekuperátorem, ventilátory, filtry, vodním ohřívačem (příslušenství) případně elektrickým ohřívačem. MAXI 1100 MAXI 2000 Obrázek 3 Obrázek 4 1 Přívodní ventilátor 1 Přívodní ventilátor 2 Odvodní ventilátor 2 Odvodní ventilátor 3 Filtr sání odvodního vzduchu 3 Filtr sání odvodního vzduchu 4 Filtr sání čerstvého vzduchu 4 Filtr sání čerstvého vzduchu 5 Rekuperátor 5 Rekuperátor 6 Patky rekuperátoru 6 Patky rekuperátoru 7 Servopohon obtoku rekuperátoru 7 Servopohon obtoku rekuperátoru 8 Snímač tlakové diference přívodního filtru 8 Snímač tlakové diference přívodního filtru 9 Snímač tlakové diference přívodního ventilátoru 9 Snímač tlakové diference přívodního ventilátoru 10 Snímač tlakové diference odvodního filtru 10 Snímač tlakové diference odvodního filtru 11 Hlavní elektrická svorkovnice 11 Hlavní elektrická svorkovnice 12 Hlavní jistič 12 Hlavní jistič 13 Jistič elektrického ohřívače (pouze EL verze) 13 Jistič elektrického ohřívače (pouze EL verze) 14 Stykač K5 elektrického ohřívače (EL verze) 14 Stykač K5 elektrického ohřívače (EL verze) 14 Stykač K6 přívodního ventilátoru (HW verze) 14 Stykač K7 čerpadla vody (HW verze) 15 Stykač K4 redukované otáčky odvodní ventilátor 15 Stykač K4 redukované otáčky odvodní ventilátor 16 Stykač K3 normální otáčky odvodní ventilátor 16 Stykač K3 normální otáčky odvodní ventilátor 17 Stykač K2 redukované otáčky přívodní ventilátor 17 Stykač K2 redukované otáčky přívodní ventilátor 18 Stykač K1 normální otáčky přívodní ventilátor 18 Stykač K1 normální otáčky přívodní ventilátor 19 Regulátor Corrigo E Regulátor Corrigo E Regulátor elektrického ohřívače (TTC) 20 Regulátor elektrického ohřívače (TTC) 21 Obtoková klapka 21 Transformátor (otáčky) 22 Transformátor (otáčky) 22 Transformátor (regulace 230V AC->24V AC) 23 Transformátor (regulace 230V AC->24V AC) 23 Ochrana proti přehřátí elektrického ohřívače (Manuální) 24 Ochrana proti přehřátí elektrického ohřívače (Manuální) 24 Ochrana proti přehřátí el. ohřívače (Automatická) 25 Ochrana proti přehřátí el. ohřívače (Automatická) 25 Stykač K6 přívodního ventilátoru (EL verze) 26 Stykač K6 přívodního ventilátoru (EL verze) 26 Přívodní teplotní senzor na výtlaku 26 Stykač K7 čerpadla vody (HW verze) 27 Odvodní teplotní senzor 27 Přívodní teplotní senzor na výtlaku 28 Venkovní teplotní senzor na sání 28 Odvodní teplotní senzor 29 Teplotní senzor deskového rekuperátoru 29 Venkovní teplotní senzor na sání 30 Teplotní senzor deskového rekuperátoru str. - 6/40 -

7 MAXI (pohled ze strany servisních dvířek) 12 Výtlak přívodního (čerstvého) vzduchu 14 Výtlak odpadního vzduchu 15 Sání přívodního (čerstvého) vzduchu 13 Sání odvodního vzduchu 11 Umístění servopohonů Obrázek 5 5. Doprava a skladování VZT jednotka MAXI se musí skladovat a přepravovat takovým způsobem, aby byla chráněná před mechanickým poškozením častí jednotky např. kliček, displeje ovládacího panelu a pod. Musí být zakrytá, aby se prach, déšť a sníh nedostali dovnitř a nepoškodili jednotku a její komponenty. Zařízení se dodává v jednom celku a obsahuje všechny komponenty, zabalené do plastové fólie na paletě pro lehčí manipulaci. Všechny VZT jednotky jsou ve výrobním závodě balené tak, aby snesly standardní manipulaci během dopravy. Při manipulaci používejte vhodné zdvihací zařízení, aby se předešlo poškození zařízení a zranění osob. Nezdvihejte VZT zařízení za připojovací el. kabely, za svorkovnici, za oběžné kolo, za připojovací potrubí vodního ohřívače, ani za sací ústí. Chraňte jednotku před údery a otřesy. VZT jednotku MAXI skladujte na suchém místě, chráněném před povětrnostními vlivy a nečistotami při teplotách od -5 C do 50 C, dokud se neprovede konečná montáž. POZOR: Při přejímce zboží je bezpodmínečně nutné zkontrolovat nepoškozenost jednotky a všechny komponenty dodávané jako standardní součást jednotky, zejména ovládací panel SCP. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel! 6. Určení a volba zařízení Výběr výrobku a použití pro určitý účel je plně v kompetenci zákazníka (projektanta). 7. Bezpečnost při provozu a servisu VZT jednotky MAXI jsou určené pro přenos vzduchu ve vzduchotechnických klimatizačních systémech. Po instalaci nesmí být dosažitelné žádné pohyblivé časti. Ventilátory se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu ani v napojení na odvod spalin. Bezpečnostní příslušenství (např. ochrana motoru, bezpečnostní mřížka atd.) nesmí být obcházené ani odpojené. Upozornění! - před servisem nebo údržbou odpojte zdroj elektrického napětí a přesvědčte se, zda se oběžná kola ventilátorů zcela zastavila - VZT zařízení může mít ostré hrany a rohy, které mohou způsobit zranění - buďte opatrní při otevírání servisních dvířek - musí se dbát na ustanovení souvisejících norem a předpisů Při jakékoliv servisní činnosti musí byť zajištěno odpojení elektrického proudu! 8. Instalace zařízení Větrací jednotka je určená pro instalaci v interiéru budov, na rovnou podlahu nebo zavěšením pod stropem. Jednotky MAXI HW není možné instalovat se servisními dvířky směrem dolů (pro více informací o tomto způsobu instalace kontaktujte prosím společnost Systemair a.s.). str. - 7/40 -

8 Jednotka MAXI /2000 je dodávána ve dvou částech, přívodní a odvodní. Přívodní ventilátorová část obsahuje rozvaděč řídícího systému, resp.část pro silové připojení. Oba díly (bez vyjmutého rekuperátoru, filtrů a demontovaných servisních dvířek) se přisunou k sobě do správné polohy pomocí vodících čepů. Sešroubování obou částí jednotky proveďte pomocí šroubů M6. ). Instalace dvou kusů deskového rekuperátoru (opatřenými držadly), filtrů a revizních dvířek, by měla proběhnout až po spojení a zafixovaní jednotky pomocí šroubů ks matic pro spojení částí jednotky na zadní straně 2. 2ks vodících kolíků 3. Listy klapky 4. Fixační konzoly (zámky) pro deskový rekuperátor POZOR: Součástí instalace jednotky MAXI HW musí být těsné uzavírací klapky se servopohony s pružinovým zpětným chodem (například EFD) pro zajištění funkčnosti protimrazové ochrany! POZOR: V případě instalace jednotek MAXI v prostorách, kde je teplota okolí nižší než +10 C, doporučuje permanentní chod jednotky alespoň na minimální otáčky. Jako ekvivalent permanetnímu chodu doporučujeme použít uzavírací klapky instalované na všech čtyřech hrdlech jednotky (Přívod sání, výtlak, odvod sání, výtlak). Elektrické časti zařízení nesmí být vystavené teplotám pod 0 C a nad +50 C (jednotka instalovaná v místě kde teplota je nižší než 0 C by měla pracovat nepřetržitě, ovladač SCP by měl být instalován v místě kde teplota je vyšší než 5 C). Elektrické krytí jednotky MAXI je IP23, elektrické krytí motorů ventilátorů je IP44. Při volbě místa montáže a polohy jednotky je potřebné vzít do úvahy, že jednotka musí procházet pravidelně kontrolou a servisem, proto musí být lehce dostupná. Ponechejte volný prostor pro otvírání servisních dvířek a případnou demontáž hlavních komponentů z jednotky viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Upozornění! - pro snížení přenosu hluku ventilátoru rozvodem vzduchotechnického potrubí, se doporučuje instalace tlumičů hluku do potrubí alespoň na přívod a odvod vzduchu do a z místnosti - Nasávání čerstvého vzduchu je vhodné volit tak, aby nebyl ovlivněn jinými výstupy odvodního vzduchu na fasádu nebo střechu objektu. - Je-li jednotka instalována na chladném místě zajistěte tepelnou izolaci spojů, aby se předešlo kondenzaci. - potrubí, které vede chladným prostředí tepelně izolujte případně i odvodněte - pro zabezpečení vzduchotěsnosti připojovaného potrubí použijte těsnící pásku a tmel str. - 8/40 -

9 9. Elektrická instalace Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat platným normám ČSN , ČSN , ČSN Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací podle ČSN a vyhlášky č.50-51/1978 Sb. Zařízení se nesmí uvést do provozu dokud všechny elektrické bezpečnostní opatření nebyli řádně prostudované a pochopené. Jednotka by měla být připojena přes revizní vypínač viz Obrázek 6, který není součástí dodávky. TABULKA ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ: Obrázek 6 MAXI 1100 EL 1100 HW 2000 EL 2000 HW Nominální napětí [V] 3N~400 1N~230 3N~400 3N~400 Příkon ventilátory [kw] 2 x 0,492 2 x 0,492 2 x 1,119 2 x 3,065 Příkon elektro ohřevu [kw] 5 9 Příkon celkem [kw] ,3 2,3 Hlavní jistič [A] 3 x 16 1 x 10 3 x 25 3 x 10 Tabulka 2 POPIS SVOREK: Č. svorky Poznámka Popis PE PE 1 L1 2 L2 Viz označení Fáze 400V/3 (napájecí napětí) 3 L3 4 N Nula Uzemnění nula (napájecí napětí) 5-9 Pro interní použití 10 G 24V AC 11 G0 Nula Servopohon ventilu, napájecí napětí, ohřev/chlazení 12 AO 2 10V AC Servopohon ventilu, řídící signál, ohřev 13 AO 2 10V AC Servopohon ventilu, řídící signál, chlazení **14 AO 2 10V AC Klapka bypassu, řídící signál (MAXI 2000) **15 G 24V AC **16 G0 Nula Klapka bypassu, napájecí napětí (MAXI 2000) 17 L1 230V AC 18 N Nula Vodní čerpadlo, řídící napětí, ohřev 19 DO 24V AC, 0,5A 20 DO ref Nula Vodní čerpadlo, řídící napětí (stykač), chlazení 21 DO 24V AC, 0,5A 22 DO ref Nula Klapka, přívod vzduchu 23 DO 24V AC, 0,5A 24 DO ref Nula Klapka, odvod vzduchu 25 DO ref Nula 26 DO 24V AC, 0,5A Suma alarmů, A a B alarm 27 Al PT 1000 Teplotní čidlo venkovního čerstvého vzduchu TG-UH/PT1000 pouze jako 28 Ai ref Nula příslušenství (při požadavku změnit zapojení ze standardního čidla do venkovního čidla) 29 Al PT 1000 Prostorové teplotní čidlo vzduchu v místnosti TG-R5/PT1000 pouze jako 30 Al ref Nula příslušenství (při požadavku změnit zapojení ze standardního čidla do prostorového čidla) 31 Al PT 1000 Teplotní čidlo odvodního vzduchu na výtlaku z jednotky str. - 9/40 -

10 32 Al ref Nula 33 Al 0 10V DC 34 Al ref Nula Čidlo CO 2 - pouze jako příslušenství) *35 DI *36 DI ref Nula Vodní čerpadlo, indikace provozu, ohřev *37 DI *38 DI ref Nula Prodloužený provoz, normální otáčky ventilátoru *39 DI *40 DI ref Nula Prodloužený provoz, snížené otáčky ventilátoru *41 DI *42 DI ref Nula nebo Požární signál *43 DI *44 DI ref Nula Externí vypínač *45 DI *46 DI ref Nula Externí alarm **) Připoojuje se pouze v případě jednotky MAXI 2000 s příslušenstvím BP2000 obtoková klapky *) Bezpotenciální kontakty Tabulka 3 PŘIPOJENÍ NA NADŘAZENÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM - BMS (Building Management System): Komunikace Exoline, Modbus a LON se připojuje přes svorky Komunikace exoline přes TCP/IP (WEB) viz Obrázek 7 a připojení se provádí přes konentor RJ45. - RS485 (Modbus): RS485 (Exoline): TCP/IP (Exoline) (příslušentví) - LON: (příslušentví) Upozornění! - RS-485 port a TCP/IP port nemohou být použity současně. Obrázek 7 str. - 10/40 -

11 POŽADAVKY NAELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ JEDNOTEK A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ: Standardní příslušenství dodávky jednotky Elektrické příslušenství Typ - napájení, ovládání Místo připojení Propojovací kabel Ovládací panel SCP s displejem Ovladač SCP s 10-ti metrovým propojovacím kabelem a konektorem RJ45. Kabel ovladače SCP nesmí být prodloužen ani jinak upravován! regulátor Corrigo Volitelné příslušenství dodávky jednotky Elektrické příslušenství Typ - napájení, ovládání Místo připojení Propojovací kabel - Kabel je standardní součástí dodávky jednotky. Nesmí být prodloužen ani jinak upravován! Prostorový teplotní senzor NTC senzor TG-R5/PT1000 svorkovnice jednotky JYTY 2Ax1 Kabel není součástí dodávky Venkovní teplotní senzor NTC senzor TG-UH/PT1000 svorkovnice jednotky JYTY 2Ax1 Kabel není součástí dodávky Uzavírací klapky se servopohonem pro přívod/odvod Klapka EFD (včetně LF24), napájecí napětí servopohonu 24V AC s pružinovým zpětným chodem. svorkovnice jednotky JYTY 2Ax1 Kabel není součástí dodávky 3-cestný nebo 2-cestný ventil se servopohonem pro ohřev/chlazení Dvoucestný ventil ZTV+RVA, třícestný ventil ZTR+RVA nebo součást kompletního směšovacího uzlu SUY, napájecí napětí 24V AC, ovládací napětí 0-10V DC. svorkovnice jednotky JYTY 3Ax1 JYTY 2Ax1 Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Spínací relé oběhového čerpadla chlazení, převodník signálu 24V AC na relé 230V Součást modulu ESH-28CW, napájecí napětí 24V SC. svorkovnice jednotky (napájení) JYTY 2Ax1 (ovládání) JYTY 2Ax1 Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Oběhové čerpadlo pro ohřev Oběhové čerpadlo pro chlazení Jistič oběhového čerpadla pro chlazení Spínací relé druhého stupně DX chlazení Spínací relé druhého stupně DX chlazení Součást sm. uzlu SUY, napájecí napětí 230V. Součást sm. uzlu SUY, napájecí napětí 230V. Součást modulu ESH-28CW, napájecí napětí 230V. Součást modulu ESH-28 H/DX, napájecí napětí 24V. Součást modulu ESH-28 H/DX, napájecí napětí 24V. svorkovnice jednotky svorkovnice modulu ESH-28CW svorkovnice jednotky svorkovnice jednotky svorkovnice jednotky Externí příslušenství profese EL CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 JYTY 2Ax1 JYTY 2Ax1 Elektrické příslušenství Typ - napájení, ovládání Místo připojení Propojovací kabel Hlavní jistič Ext. spínač pro prodl./extra chod nebo ext. vypínač Jedno/tří fázový dle typu jednotky, údaje pro dimenzování viz Tabulka 1. Jednopólový spínač, beznapěťový kontakt Opakovač signálu Napájecí napětí 230V. svorkovnice jednotky svorkovnice jednotky regulátor Corrigo Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Dle velikosti jednotky dle tabulky 1 (napájení) CYKY 3Cx1,5 (ovládání) JYTY 3Ax1 CYKY 2Ax1,5 Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Tabulka 4 Pro zprovoznění jednotky MAXI servisním technikem firmy Systemair je nutné uvedenou kabeláž připravit s patřičným přesahem na straně jednotky i volitelného/externího příslušenství str. - 11/40 -

12 10. Příslušenství a jeho zapojení Pro připojení kabelů viz kapitola Požadavky na elektrické připojení a přiložené el. schéma zapojení. Senzory teploty vzduchu MAXI obsahuje vestavěné senzory teploty v hrdlech jednotky (venkovní teplota, teplota na odvodu, teplota na přívodu). Je-li u verze MAXI použit chladič v potrubní trase je nutné vestavěný teplotní senzor přívodního vzduchu demontovat a nahradit jej senzorem TG-KH/PT1000. Navíc je k jednotce možné připojit další dva typy teplotních senzorů v závislosti na nastavení a volbě typu regulace teploty. Teplotu lze regulovat dle tep. senzoru přívodního vzduchu, dle tep. senzoru přívodního vzduchu s kompenzací dle senzoru venkovní teploty nebo dle tep. senzoru odvodního vzduchu resp. prostorového senzoru. 1. Senzor teploty přívodního vzduchu (příslušenství jendotky) Jednotka přívodním tepl. senzorem disponuje z výroby nicméně teplotní senzor TG-KH/PT1000 jako příslušenství se instaluje do potrubní trasy pouze v případě instalace chladiče. Měl by být umístěn ve VZT potrubí ve vzdálenosti > 3 metry od chladiče v rovném a dostatečně dlouhém úseku. Je nutné odpojit vestavěný teplotní senzor v přívodním hrdle jednotky. 2. Senzor prostorové teploty (příslušenství jednotky) Teplotní senzor TG-R5/PT1000 je nutno umístit do místnosti s dostatečně reprezentativní teplotou. Je nutné odpojit vestavěný teplotní senzor v odvodním hrdle jednotky před rekuperátorem. Prostorový teplotní senzor TG-R5/PT1000 je nutný pro správný chod funkce Volné chlazení viz níže. 3. Senzor teploty venkovního vzduchu (příslušenství jednotky) Venkovní teplotní senzor TG-UH/PT1000 je nutný pouze pro správný chod funkce Volné chlazení viz níže. Je nutné odpojit vestavěný teplotní senzor v sacím hrdle jednotky. 4. Senzor prostorové teploty s nastavením teploty (příslušenství jednotky) Typ TG-R4/PT1000 je nutné přenastavit jeden z analogových vstupů AI na Externí nastavení Funkce Volné chlazení Slouží k předchlazení větraných prostor během nočních hodin, kdy jsou teploty vzduchu nízké. Sníží se tím potřeba chladu během dne. Pro správné fungování je nutná instalace prostorového teplotního senzoru TG- R5/PT1000 (příslušenství) a venkovního senzoru TG-UH/PT1000 (příslušenství). Je-li funkce aktivována jednotka bude automaticky spuštěna mezi 24:00 večer a 06:00 ráno pokud: - je vypnuta obě periody jsou v tomto čase nastaveny na vypnuto - následující den má jednotka alespoň pro jednu periodu nastaveny normální otáčky - průměrná denní teplota je vyšší než aktuální venkovní teplota - aktuální venkovní teplota je nišší než horní limit venkovní teploty - aktuální venkovní teplota je vyšší než dolní limit venkovní teploty - aktuální venkovní teplota je nižší než teplota prostoru - aktuální teplota prostoru je vyšší než její nastavený limit Jednotka se automaticky vypne v 06:00 ráno nebo pokud nejsou splněny výše uvedené teplotní limity. Každé 3 minuty po 24:00 večerní jednotka vyhodnocuje údaje z teplotní senzorů a rozhoduje o pokračování nebo zastavení svého chodu. Prodloužený chod (Extra chod) Prodloužený chod je funkce, která umožňuje přejít z libovolného provozního stavu v režimu AUTO do tzv. nadřazeného (prodlouženého) provozu. Tomuto režimu lze nastavit vlastní otáčky (normání/snížené) a případně dobu jeho trvání 0-240min, tyto vlastní parametry pak budou nadřazené parametrům nastaveným v režimu AUTO. Prodloužený/extra chod jednotky je možné aktivovat několika způsoby: Přímo z ovládacího panelu SCP nebo vypínačem/spínačem přípojeným na svorky označené Prodloužený/Extra chod. Klapka na přívodu čerstvého vzduchu (volitelné příslušenství) Klapka se servopohonem přívodu čerstvého vzduchu (napájecí napětí 24V AC s pružinovým zpětným chodem) zabrání proudění studeného vzduchu do budovy v době, kdy jednotka nepracuje, např. v noci. Klapka také svým zavřením chrání teplovodní výměník (ohřívač) před zamrznutím, když má zpáteční topná voda teplotu nižší než je nastavená hodnota (standard +7 C). Filtr (součást jednotky) Jednotky jsou vybaveny kapsovými filtry EU5. V případě požadavku jsou k dispozici kapsové filtry EU3 a EU7. Filtry jsou navrženy s minimální tlakovou ztrátou (60-70Pa) a dlouhou životností. Maximální tlaková ztráta pro str. - 12/40 -

13 všechny velikosti filtrů je 220Pa. Výměnu filtru signalizuje chybové hlášení na ovládacím panelu SCP. Signalizace je založena na kontrole aktuální tlakové ztráty přes filtrační vložku. Vodní chladič (volitelné příslušenství) Vodní chladič, například PGK musí být instalován do potrubní trasy za jednotku. Pro napájení servopohonu regulačního ventilu vodního chladiče je k dispozici napájecí napětí 24V AC a pro ovládání signál 0-10V DC (viz elektrická schémata). Senzor teploty přívodního vzduchu TG-KH/PT1000 pak musí být instalován až za tento chladič. Čerpadlo vodního chladiče je připraven výstup 24V AC, který je možné modulem ESH-28 CW převést na spínací kontakt který přenese maximální zátěž 250V/16A a jeho součástí je i jistič (2A). Přímý chladič (volitelné příslušenství) Pro ovládání/spínání kondenzační jednotky přímého chladiče (výparníku) například DXRE, který musí být instalován do potrubní trasy, je k dispozici přímo výstupní signál 0-10V DC případně převodem přes modul ESH-28 H/DX kontakt s maximální zátěží 250V/16A. K dispozici jsou také dva beznapěťové kontakty DX 1 a DX 2 sloužící pro ovládání vícestupňových kondenzačních jednotek. Převodem přes modul ESH-28 H/DX lze získat pro každý stupeň jeden spínací kontakt s maximální zátěží 250V/16A. Napájení, jištění i ochranu (zamrzání, zpoždění startu) kondenzační jednotky je nutno provést mimo VZT jednotku. Senzor teploty přívodního vzduchu TG-KH/PT1000 pak musí být instalován až za tento chladič. Ohřívač (Elektro: součást jednotek s označení EL, Vodní: součást jednotek s označením HW) Provoz ohřívače je plně automatický a závislý na nastavení teploty. Maximální nastavitelná teplota je 35 C. 1. Elektrický ohřev - topné spirály el. ohřívače se nacházejí za ventilátorem a jsou vyrobené z nerezové oceli. Ohřívač má zabudovanou automatickou a manuální ochranu proti přehřátí. Příkon elektrického ohřívače je řízen triakovým regulátorem dle požadované teploty, která se nastavuje na ovládacím panelu SCP. Upozornění! a. jednotka MAXI EL je nastavena tak, aby po vypnutí pracovala s doběhem pro vychlazení topných spirál b. pokud je jednotka MAXI EL při požárním alarmu nastavená tak, aby se okamžitě vypnula, je možné, že dojde k sepnutí ochrany proti přehřátí u el. ohřívače. Pro znovu uvedení jednotky do chodu je nutné stisknout ruční reset ochrany uvnitř jednotky a resetovat chybové hlášení na ovládacím panelu SCP. MAXI 2000 (pozice 24) MAXI 1100 (pozice 23) Obrázek 8 2. Vodní ohřev - Výměník má osazen odvzdušňovací ventil a ponorný teplotní senzor jako protimrazovou ochranu. Při poklesu teploty výstupu z ohřívače pod nastavitelnou mez (standard+7 C) jednotka otevře naplno ventil a zabezpečí tak průtok vody přes ohřívač. Současně se zastaví ventilátor a klapka na přívodu čerstvého vzduchu se okamžitě uzavře. Maximální teplota vody je 100 C a maximální tlak vody je 1,6MPa. Montáž musí provádět odborná firma, která zajistí i tzv. tlakovou zkoušku těsnosti spojů. str. - 13/40 -

14 POZOR: Součástí instalace jednotky MAXI musí být těsné uzavírací klapky se servopohony s pružinovým zpětným chodem (například EFD) pro zajištění funkčnosti protimrazové ochrany! Poznámka! - po zapnutí jednotky je intenzita výstupního signál pro ohřívač 100% (10V) Ventilátory - změna otáček ve svorkovnici řídícího systému Přepínání otáček (normální/nízké) zajišťuje ovládací panel SCP. Přiřazení otáček k jednotlivým ventilátorovým křivkám (viz. katalogový list MAXI) zajišťuje transformátor uvnitř jednotky. Pro změnu nastavení je nutné změnit polohu el. kabelů na transformátoru viz níže. MAXI 2000 Redukované otáčky - Kabely TR3 a TR4 se musí přesvorkovat na stejné požadované napětí, např. z 230V (tovární nastavení) na 180V. Normální otáčky - Kabely TR1 a TR2 se musí přesvorkovat na stejné požadované napětí, např. z 400V (tovární nastavení) na 280V. MAXI 1100 Redukované otáčky - Kabel TR2 se musí přesvorkovat na stejné požadované napětí např. z 125V (tovární nastavení) na 100V. Normální otáčky - Kabel TR1 se musí přesvorkovat na stejné požadované napětí, např. z 230V (tovární nastavení) na 190V. Obtok rekuperátoru - by-pass (příslušenství u MAXI 2000) Jednotka MAXI 1100 je vybavena standardně obtokem, pouze u MAXI 2000 je nutné obtok objednat jako příslušenství. Před montáží demontujte kryty č.2 z boku jednotky.by pass přišroubujete na bok jednotky pomocí dodaných šroubů. Po montáži bypassu proveďte zapojení servopohonů (3-žilový vodič) na svorkovnici v rozvaděči řídící jednotky. Proveďte změnu v nastavení na ovladači SCP. Víc informací pro ovládání SCP najdete v Návodě na obsluhu a údržbu ks matic M8 pro uchycení obtoku 2. 2 ks krycích plechů (demontovat před montáží bypassu) str. - 14/40 -

15 Směšovací uzel SUY, 2-cestný ZTV/3-cestný ZTR ventil se servopohonem RVA (volitelné příslušenství) Na obr. 7 jsou uvedena možná řešení pro návrh regulace vody (pomocí 2-cestného ventilu a 3-cestného ventilu). VZT jednotka může být vybavena kompletním směšovacím uzlem SUY nebo samostatným 2-cestným (ZTV+RVA) resp. 3-cestným servoventilem (ZTR+RVA), kde oběhové čerpadlo není součástí dodávky. Samostatný servoventil (ZTV/ZTR+RVA) nebo servoventil v kompletním uzlu SUY (napájecí napětí 24V AC, ovládací signál 0-10 V DC) musí být připojený ke svorkovnici jednotky. Obrázek 9 Funkční schéma směšovacího uzlu SUY A - Čerpadlo, sekundárního okruhu (příslušenství - součást sm.uzlu SUY) B - Čerpadlo, primární okruhu (dodávka profese ÚT nebo součást kotle) C - Uzavírací ventil s funkcí teploměru (příslušenství - součást sm. uzlu SUY) D - Uzavírací ventil s funkcí teploměru (příslušenství - součást sm. uzlu SUY) E - Třícestný směšovací ventil (příslušenství - samostatné nebo součást sm. uzlu SUY) F Servopohon NRDVX24 (příslušenství - součást směšovacího uzlu SUY) G - Jednosměrný ventil s nastavením max. průtoku (příslušenství - samostatné nebo součást sm. uzlu SUY) H - Vodní ohřívač (příslušenství jednotek MAXI CAV/VAV) Servopohon směšovacího uzlu NRDVX24 (součást smešovacího uzlu SUY) Servopohon je nutné při instalaci přepínači přenastavit z továrního nastavení řízení 2-10V na řízení 0-10V. Obrázek 10 str. - 15/40 -

16 Modul ESH-28 CW (volitelné příslušenství) Slouží ke spouštění sekundárního čerpadla tepelného výměníku (ohřívač/chadič) na základě signálu z jednotky MAXI. Součástí modulu ESH je rozvodna RS5 s krytím IP54, jistič (2A) s IP20 a dva kusy spínacího relé VS116K s krytím IP20. První relé VS116K (max. 250V AC / 16A) je určeno pro kotel nebo primárními čerpadlo. Druhé relé VS116K (max. 250V AC / 16A) je určeno pro sekundární čerpadlo (součást uzlu SUY). Obě relé budou sepnuta v případě požadavku jednotky MAXI na topení. Modul ESH 28 CW - Relé VS116K pro primární čerp./kotel (250VAC/16A) - Relé VS116K pro sekundární čerp./kotel (250VAC/16A) - Jistič sekundárního čerpadla (2A) * Složení modulu z leva Obrázek 11 Modul ESH-28 H/DX (volitelné příslušenství) Slouží ke spouštění sekundárního čerpadla tepelného výměníku (ohřívač/chadič) na základě signálu z jednotky MAXI. Součástí modulu ESH je rozvodna RS5 s krytím IP54 a tři kusy spínacího relé VS116K s krytím IP20. První relé VS116K (max. 250V AC / 16A) je určeno pro kotel nebo primárními čerpadlo. Relé bude sepnuto v případě požadavku jednotky MAXI na topení. Druhé a třetí relé VS116K (max. 250V AC / 16A) je určeno pro dva okruhy přímého chlazení DX1 a DX2. Každé z relé bude sepnuto na základě síly výstupního signálu. Systém spínání je nutno aktivovat a nastavit v menu ovládacího panelu SCP Modul ESH 28 H/DX - Relé VS116K pro primární čerp./kotel (250VAC/16A) - Relé VS116K pro 1. okruh přímého chlazení DX 1 (250VAC/16A) - Relé VS116K pro 2. okruh přímého chlazení DX 2 (250VAC/16A) * Složení modulu z leva Obrázek 12 Ovládací panel SCP (součást jednotky) Ovládací panel SCP se dodává s 10m kabelem, který je na jedné straně Corrigo předběžně připojen k panelu a na druhém konci má kontakt RJ 45. Kontakt RJ 45 se zapojí do regulátoru Corrigo na svorkovnici viz Obrázek 22 Kabel je možné z ovládacího panelu odpojit na svorkovnici z jeho zadní časti viz Obrázek 15. Při RJ45 contact požadavku na delší vedení mezi ovladačem SCP a jednotkou než je 10m, je nutné použít tzv. opakovač signálu Corrigo E0-R230K. Mezi opakovačem signálu a Obrázek 13 jednotkou pak může být až 1200m 2-žilového stíněného kabelu. Do opakovače se zapojí standardní panel SCP s 10-ti metrovým kabelem. Opakovač má ochranné krytí IP65, musí být napájen napětím 1~230V a je určen k instalaci na zeď. Při použití opakovače je nutné mít aktivovaný komunikační protokol Modbus. Opakovač se zapojuje na svorky viz Obrázek 14. str. - 16/40 -

17 Obrázek 14 Další příslušenství (volitelné příslušenství) Další informace o tlumičích hluku, difuzorech / žaluziích, externích ventilátorech, stěnových mřížkách a pod., získáte v katalogu Vzduchotechnické výroky případně kontaktujte kancelář Systemair. str. - 17/40 -

18 11. Popis a ovládání ovládacího panelu SCP Popis ovládacího panelu SCP Kóta Rozměr v mm A 115 B 94 C 26 D 60 E 50,5 Obrázek 15 Pozice Poznámka 1 Alarmové tlačítko, přístup do Seznam chybových hlášení 2 Červená LED dioda: ALARM 3 Žlutá LED dioda: ZÁPIS 4 Tlačítko OK: Slouží pro vstup módu změny parametrů a potvrzení volby nastavených parametrů. 5 Tlačítko C: Slouží k ukončení zahájené změny aktuální hodnoty a návrat k počáteční hodnotě 6 Směrová tlačítka :Používají se na přesun v rámci hlavního menu a mezi podmenu na dané aktuální úrovni menu. Dále na snižovaní nebo zvyšování hodnoty měněného parametru. Tlačítka slouží na přesun mezi menu různých úrovní a pro přesun mezi číslicemi měněných parametrů. 7 Montážní otvory 8 Svorkovnice 9 Svorka pro žlutý kabel 10 Svorka pro oranžový kabel 11 Svorka pro červený kabel 12 Svorka pro hnědý kabel 13 Svorka pro černý kabel Navigace v menu Základní zobrazení displeje (zobrazení, které displej běžně zobrazuje) se nachází na kořenu stromu menu. Stisknutím DOLŮ se přesunete přes volby menu, v tomto případě jde o nejvyšší úroveň menu (také hlavní menu). Tlačítkem NAHORU se přesouvá v menu nahoru. Pokud chcete zadat nižší úroveň menu, pomocí tlačítek NA- HORU nebo DOLŮ přesuňte ukazovatel displeje před menu do jehož vyšší úrovně chcete vstoupit a stlačte tlačítko VPRAVO. Pokud máte dostatečná přístupová práva potom se na displeji zobrazí podmenu, které jste zvolili. Na každé úrovni může být více menu, přes které je možné přecházet pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ. Existuje-li k aktuálně zobrazenému menu další podmenu. Systém to indikuje symbolem šipky na pravém okraji displeje. Pokud chcete toto podmenu zvolit, potom stiskněte opět tlačítko VPRAVO. Pro návrat do vyšší úrovně menu použijte šipku VLEVO. Změny parametrů str. - 18/40 -

19 Některé menu obsahují parametry, u kterých je možné jejich hodnotu změnit - nastavit. Systém to indikuje blikající žlutou diodou. Parametr změníte stlačením tlačítka OK, přičemž žlutá dioda začne svítit (bez přerušování). Nastavitelná hodnota se zvýrazní kurzorem. V případě požadavku na změnu hodnoty, použijte tlačítka NAHORU a DOLŮ. V číslech, které obsahují více číslic, se mezi různými číslicemi přesun uskuteční pomocí tlačítek VPRA- VO a VLEVO. Po zobrazení požadované hodnoty stiskněte OK. Když se zobrazí více nastavitelných údajů, kurzor se automaticky přesune na další číslici. Pokud nechcete měnit hodnotu, stlačte VPRAVO. Když chcete opustit změnu a vrátit se k původnímu nastavení, stlačte a přidržte tlačítko C dokud kurzor nezmizí. Alarm list (seznam chybových hlášení) Stiskem tlačítka Alarm se otevře seznam chybových hlášení. Zobrazeny jsou aktivní a nepotvrzené alarmy mezi kterými lze listovat pomocí šipek NAHORU nebo DOLŮ. Alarm dioda bliká v případě, že seznam obsahuje nepotvrzené alarmy. Alarm dioda svítí v případě, že potvrzené alarmy jsou stále aktivní. Alarm je možné potvrdit, vybráním položky Znalost a potvrzením stiskem OK, nebo zablokovat vybráním položky Blokovat a potvrzením stiskem OK. Opuštění alarm listu a návrat do základního menu se provede vybráním položky Cancel/Zpět a stiskem šipky VLEVO. Upozornění! - blokovaní alarmu je možné použít pouze po odhalení poruchy jednotky - při provozování jednotky s blokovanými alarmy může dojít k trvalé poruše vnitřních komponentů (např. při blokaci alarmu ventilátoru a dalším chodu jednotky může dojít k přetížení motoru k jeho zničení. Při blokaci alarmu protimrazové ochrany a dalším chodu jednotky může dojít k poškození výměníku). Při odstranění poruchy a následném potvrzení alarmu (volba Znalost) poruchové hlášení ze seznam zmizí. Popis alarm hlášení viz níže kapitola: Popis standardně nastavených hodnot Výměna slabé baterie regulátoru Corrigo Regulátor Corrigo obsahuje záložní zdroj napětí (baterii CR2032, 3V) pro uchování nastavených parametrů i v případě odpojení od normálního zdroje napětí. Výdrž baterie je 5 let provozu. Indikace nízkého napětí baterie je indikováno přímo na regulátoru Corrigo diodou označenou P/B, která změní barvu z běžné zelené na červenou, nebo alarm hlášením v alarm listu na panelu SCP. Výměnu je nutno provést dle Obrázek 16 a Obrázek 17. Po vyjmutí baterie je nutné znovu nahrát software určený pro daný typ jednotky. Obrázek 16 Obrázek 17 str. - 19/40 -

20 První spuštění jednotky - Průvodce základním nastavením Při prvním startu jednotky se zobrazí tzv. průvodce pro nastavení základích parametrů: Jazyk, požadovaná teplota přívodního vzduchu, Čas, datum a týdenní program pro normální a útlumový (redukovaný) provoz. Pro pohyb v průvodci použijte tlačítko OK a směrové šipky NAHORU a DOLŮ. viz podkapitoly Navigace v menu a Změny parametrů. Choose Language English Odvod teplota vzd. Aktualni:. C Zadana: 18.0 C Cas: 12:46 Datum : De: Thursday Normalni otacky Pondeli Patek Per 1: 07: Per 2: Normalni otacky Sobota Svatek Per 1: 00: Per 2: Redukovane otacky Pondeli Patek Per 1: 00: Per 2: Redukovane otacky Sobota Svatek Per 1: 00: Per 2: Konec Pruvodce Ne Stiskem tlačítka OK lze zvolit ze seznamu český jazyk. K vybrání použijte směrové šipky NAHORU a DOLŮ vybraný jazyk potvrďte stiskem tlačítka OK. Zobrazuje přednastavený typ regulace teploty vzduchu: Regulace dle odvodní teploty vzduchu Zadejte požadovanou teplotu odvodního vzduchu. Budete-li vyzváni k zadání kódu použijte kód úrovně SERVIS Zkontrolujte správnost zobrazeného času a datumu, není-li správný opravte jej. Nastavte týdenní časový program. Nastavte interval chodu jednotky na normální otáčky od Pondělí do Pátku. Možné jsou dvě periody během jednoho dne. Nastavte týdenní časový program. Nastavte interval chodu jednotky na normální otáčky od Soboty do Neděle a během svátků. Možné jsou dvě periody během jednoho dne. Nastavte týdenní časový program. Nastavte interval chodu jednotky na redukované otáčky od Pondělí do Pátku. Možné jsou dvě periody během jednoho dne. Nastavte týdenní časový program. Nastavte interval chodu jednotky na redukované otáčky od Soboty do Neděle a během svátků. Možné jsou dvě periody během jednoho dne. Zvolte Ano chcete-li ukončit průvodce nebo Ne chcete-li změnit ješě nějaké parametry. Tabulka 5 Pro změny parametrů a pro pohyb v menu SCP panelu jsou k dipozici několik úrovní přístupů. Pro každou z úrovní je nutný jiný kód. System 3333 Service 2222 Operator 1111 Po ukončení průvodce je menu panelu SCP zobrazeno v úrovni OPERATOR. Níže jsou uvedeny přehledy kompletních struktur menu pro úroveň OPERATOR i SERVIS. Pro přístup do úrovně SERVIS je nutné přihlásit se v menu Přístupová práva pod patřičným kódem. Nejvyšší prioritu má úroveň SYSTEM (3333). Upozornění! - Není-li průvodce základním nastavením při prvním startu zobrazen je nutné zkontrolovat nebo přenastavit tyto hodnoty: Jazyk, Čas, Datum, Požadovanou telotu, Průtok vzduchu, Tydení časový program str. - 20/40 -

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

Rekuperační a malé přívodní jednotky

Rekuperační a malé přívodní jednotky max. účinnost 8 % Výkonné rekuperační jednotky RMR TOP s vestavenou digitální regulací Digireg max. účinnost 7 % Rekuperační a malé přívodní jednotky pro komerční prostory Kompaktní rekuperační jednotky

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE

NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel. Daline PTE NÁVOD k instalaci, obsluze a údržbě Přímotopný elektrický kotel OBSAH 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 1.1 Použité symboly 4 1.2 Bezpečnostní pokyny 4 2 ROZSAH DODÁVKY 5 3 ÚDAJE O VÝROBKU

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1.

POKYNY PRO INSTALACI. MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní procesor: 3.1.x; Ethernetový procesor: 3.1. PŮVODNÍ NÁVOD R8.2 12. Ledna 2015 W4005V46-SYSx /B (BÜHLER) Monitorovací systém výtahů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POKYNY PRO INSTALACI MODELY: W4005V46-SYS1 /B W4005V46-SYS2 /B Verze hardwaru: 3 Software - Hlavní

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.9 Datum

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více