EN ISO Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie"

Transkript

1 KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKY MAXI NÁVODY NA MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OBSLUHU

2 Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg SWEDEN Office: Fax: Výrobce tímto potvrzuje, že následující výrobky: MAXI 1100 HW MAXI 2000 HW MAXI 1100 EL MAXI 2000 EL (Toto prohlášení se vztahuje pouze na výrobky, které byly dodány a namontovány v souladu s návody na montáž a údržbu. Prohlášení se nevztahuje na komponenty, které byly přidány později nebo na následně provedé úpravy výrobku) Jsou vyrobeny v souladu s požadavky následujících směrnic Směrnice o strojním zařízení 2006/42/EC Směrnice pro nízké napětí 2006/95/EC Směrnice EMC 2004/108/EC Uplatněny byly následující harmonizované normy: EN ISO Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci Část 1: Základní terminologie a metodologie EN ISO Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci Část 2: Technické zásady EN :2007 Bezpečnost strojních zařízení Posouzení rizika Část 1: Zásady EN Bezpečnost strojních zařízení Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami EN Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost - Část 1: Všeobecné požadavky EN Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost Cást 2-40: Zvláštní požadavky pro elektrická tepelná čerpadla, klimatizace a odvlhčovače EN Bezpečnost elektrických zařízení pro domácnost a podobné účely Zvláštní pravidla pro kusové zkoušky spotřebičů v oblasti používání norem EN a EN EN Stupně ochrany vyjáddřené krytím (hodnota IP) EN Elektromagnetická kompabilita (EMC) Část 6-2: Kmenové normy Odolnost pro průmyslové prostředí EN Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Část 6-3: Kmenové normy Emise pro prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu Skinnskattberg Mats Sándor Technical Director str. - 2/40 -

3 1. Obsah 1. Obsah Úvod Rozměry zařízení, hmotnosti a minimální vzdálenosti pro servis Popis zařízení Doprava a skladování Určení a volba zařízení Bezpečnost při provozu a servisu Instalace zařízení Elektrická instalace Příslušenství a jeho zapojení Popis a ovládání ovládacího panelu SCP Údržba Poruchy Servis a opravy Protokol o uvedení do provozu Popis standardně nastavených hodnot Závěrečná ustanovení str. - 3/40 -

4 2. Úvod Tento návod pojednává o správné technické montáži, obsluze a údržbě VZT jednotek typu MAXI vyráběných společností Systemair. Pojednává o základních technických informacích a doporučení, které se týkají návrhu, montáže, spuštění a provozu, které je nutno dodržet v zájmu bezporuchového provozu jednotky. Klíčem k správnému a bezpečnému provozování jednotky je důkladné prostudování návodu, používaní jednotky v smyslu uvedených pokynů a dodržování bezpečnostních požadavků. 3. Rozměry zařízení, hmotnosti a minimální vzdálenosti pro servis ROZMĚRY: MAXI 1100 Obrázek 1 MAXI 2000 Obrázek 2 str. - 4/40 -

5 HMOTNOSTI: MAXI Hmotnost (kg) Tabulka 1 str. - 5/40 -

6 4. Popis zařízení Jednotka je vyrobená z pozinkovaného ocelového plechu s 50mm protihlukovou a tepelnou izolací je vybavena vestavěným kompletním řídicím systémem Corrigo, ovladačem SCP, deskovým rekuperátorem, ventilátory, filtry, vodním ohřívačem (příslušenství) případně elektrickým ohřívačem. MAXI 1100 MAXI 2000 Obrázek 3 Obrázek 4 1 Přívodní ventilátor 1 Přívodní ventilátor 2 Odvodní ventilátor 2 Odvodní ventilátor 3 Filtr sání odvodního vzduchu 3 Filtr sání odvodního vzduchu 4 Filtr sání čerstvého vzduchu 4 Filtr sání čerstvého vzduchu 5 Rekuperátor 5 Rekuperátor 6 Patky rekuperátoru 6 Patky rekuperátoru 7 Servopohon obtoku rekuperátoru 7 Servopohon obtoku rekuperátoru 8 Snímač tlakové diference přívodního filtru 8 Snímač tlakové diference přívodního filtru 9 Snímač tlakové diference přívodního ventilátoru 9 Snímač tlakové diference přívodního ventilátoru 10 Snímač tlakové diference odvodního filtru 10 Snímač tlakové diference odvodního filtru 11 Hlavní elektrická svorkovnice 11 Hlavní elektrická svorkovnice 12 Hlavní jistič 12 Hlavní jistič 13 Jistič elektrického ohřívače (pouze EL verze) 13 Jistič elektrického ohřívače (pouze EL verze) 14 Stykač K5 elektrického ohřívače (EL verze) 14 Stykač K5 elektrického ohřívače (EL verze) 14 Stykač K6 přívodního ventilátoru (HW verze) 14 Stykač K7 čerpadla vody (HW verze) 15 Stykač K4 redukované otáčky odvodní ventilátor 15 Stykač K4 redukované otáčky odvodní ventilátor 16 Stykač K3 normální otáčky odvodní ventilátor 16 Stykač K3 normální otáčky odvodní ventilátor 17 Stykač K2 redukované otáčky přívodní ventilátor 17 Stykač K2 redukované otáčky přívodní ventilátor 18 Stykač K1 normální otáčky přívodní ventilátor 18 Stykač K1 normální otáčky přívodní ventilátor 19 Regulátor Corrigo E Regulátor Corrigo E Regulátor elektrického ohřívače (TTC) 20 Regulátor elektrického ohřívače (TTC) 21 Obtoková klapka 21 Transformátor (otáčky) 22 Transformátor (otáčky) 22 Transformátor (regulace 230V AC->24V AC) 23 Transformátor (regulace 230V AC->24V AC) 23 Ochrana proti přehřátí elektrického ohřívače (Manuální) 24 Ochrana proti přehřátí elektrického ohřívače (Manuální) 24 Ochrana proti přehřátí el. ohřívače (Automatická) 25 Ochrana proti přehřátí el. ohřívače (Automatická) 25 Stykač K6 přívodního ventilátoru (EL verze) 26 Stykač K6 přívodního ventilátoru (EL verze) 26 Přívodní teplotní senzor na výtlaku 26 Stykač K7 čerpadla vody (HW verze) 27 Odvodní teplotní senzor 27 Přívodní teplotní senzor na výtlaku 28 Venkovní teplotní senzor na sání 28 Odvodní teplotní senzor 29 Teplotní senzor deskového rekuperátoru 29 Venkovní teplotní senzor na sání 30 Teplotní senzor deskového rekuperátoru str. - 6/40 -

7 MAXI (pohled ze strany servisních dvířek) 12 Výtlak přívodního (čerstvého) vzduchu 14 Výtlak odpadního vzduchu 15 Sání přívodního (čerstvého) vzduchu 13 Sání odvodního vzduchu 11 Umístění servopohonů Obrázek 5 5. Doprava a skladování VZT jednotka MAXI se musí skladovat a přepravovat takovým způsobem, aby byla chráněná před mechanickým poškozením častí jednotky např. kliček, displeje ovládacího panelu a pod. Musí být zakrytá, aby se prach, déšť a sníh nedostali dovnitř a nepoškodili jednotku a její komponenty. Zařízení se dodává v jednom celku a obsahuje všechny komponenty, zabalené do plastové fólie na paletě pro lehčí manipulaci. Všechny VZT jednotky jsou ve výrobním závodě balené tak, aby snesly standardní manipulaci během dopravy. Při manipulaci používejte vhodné zdvihací zařízení, aby se předešlo poškození zařízení a zranění osob. Nezdvihejte VZT zařízení za připojovací el. kabely, za svorkovnici, za oběžné kolo, za připojovací potrubí vodního ohřívače, ani za sací ústí. Chraňte jednotku před údery a otřesy. VZT jednotku MAXI skladujte na suchém místě, chráněném před povětrnostními vlivy a nečistotami při teplotách od -5 C do 50 C, dokud se neprovede konečná montáž. POZOR: Při přejímce zboží je bezpodmínečně nutné zkontrolovat nepoškozenost jednotky a všechny komponenty dodávané jako standardní součást jednotky, zejména ovládací panel SCP. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel! 6. Určení a volba zařízení Výběr výrobku a použití pro určitý účel je plně v kompetenci zákazníka (projektanta). 7. Bezpečnost při provozu a servisu VZT jednotky MAXI jsou určené pro přenos vzduchu ve vzduchotechnických klimatizačních systémech. Po instalaci nesmí být dosažitelné žádné pohyblivé časti. Ventilátory se nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu ani v napojení na odvod spalin. Bezpečnostní příslušenství (např. ochrana motoru, bezpečnostní mřížka atd.) nesmí být obcházené ani odpojené. Upozornění! - před servisem nebo údržbou odpojte zdroj elektrického napětí a přesvědčte se, zda se oběžná kola ventilátorů zcela zastavila - VZT zařízení může mít ostré hrany a rohy, které mohou způsobit zranění - buďte opatrní při otevírání servisních dvířek - musí se dbát na ustanovení souvisejících norem a předpisů Při jakékoliv servisní činnosti musí byť zajištěno odpojení elektrického proudu! 8. Instalace zařízení Větrací jednotka je určená pro instalaci v interiéru budov, na rovnou podlahu nebo zavěšením pod stropem. Jednotky MAXI HW není možné instalovat se servisními dvířky směrem dolů (pro více informací o tomto způsobu instalace kontaktujte prosím společnost Systemair a.s.). str. - 7/40 -

8 Jednotka MAXI /2000 je dodávána ve dvou částech, přívodní a odvodní. Přívodní ventilátorová část obsahuje rozvaděč řídícího systému, resp.část pro silové připojení. Oba díly (bez vyjmutého rekuperátoru, filtrů a demontovaných servisních dvířek) se přisunou k sobě do správné polohy pomocí vodících čepů. Sešroubování obou částí jednotky proveďte pomocí šroubů M6. ). Instalace dvou kusů deskového rekuperátoru (opatřenými držadly), filtrů a revizních dvířek, by měla proběhnout až po spojení a zafixovaní jednotky pomocí šroubů ks matic pro spojení částí jednotky na zadní straně 2. 2ks vodících kolíků 3. Listy klapky 4. Fixační konzoly (zámky) pro deskový rekuperátor POZOR: Součástí instalace jednotky MAXI HW musí být těsné uzavírací klapky se servopohony s pružinovým zpětným chodem (například EFD) pro zajištění funkčnosti protimrazové ochrany! POZOR: V případě instalace jednotek MAXI v prostorách, kde je teplota okolí nižší než +10 C, doporučuje permanentní chod jednotky alespoň na minimální otáčky. Jako ekvivalent permanetnímu chodu doporučujeme použít uzavírací klapky instalované na všech čtyřech hrdlech jednotky (Přívod sání, výtlak, odvod sání, výtlak). Elektrické časti zařízení nesmí být vystavené teplotám pod 0 C a nad +50 C (jednotka instalovaná v místě kde teplota je nižší než 0 C by měla pracovat nepřetržitě, ovladač SCP by měl být instalován v místě kde teplota je vyšší než 5 C). Elektrické krytí jednotky MAXI je IP23, elektrické krytí motorů ventilátorů je IP44. Při volbě místa montáže a polohy jednotky je potřebné vzít do úvahy, že jednotka musí procházet pravidelně kontrolou a servisem, proto musí být lehce dostupná. Ponechejte volný prostor pro otvírání servisních dvířek a případnou demontáž hlavních komponentů z jednotky viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Upozornění! - pro snížení přenosu hluku ventilátoru rozvodem vzduchotechnického potrubí, se doporučuje instalace tlumičů hluku do potrubí alespoň na přívod a odvod vzduchu do a z místnosti - Nasávání čerstvého vzduchu je vhodné volit tak, aby nebyl ovlivněn jinými výstupy odvodního vzduchu na fasádu nebo střechu objektu. - Je-li jednotka instalována na chladném místě zajistěte tepelnou izolaci spojů, aby se předešlo kondenzaci. - potrubí, které vede chladným prostředí tepelně izolujte případně i odvodněte - pro zabezpečení vzduchotěsnosti připojovaného potrubí použijte těsnící pásku a tmel str. - 8/40 -

9 9. Elektrická instalace Připojení a uzemnění elektrického zařízení musí vyhovovat platným normám ČSN , ČSN , ČSN Práce smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací podle ČSN a vyhlášky č.50-51/1978 Sb. Zařízení se nesmí uvést do provozu dokud všechny elektrické bezpečnostní opatření nebyli řádně prostudované a pochopené. Jednotka by měla být připojena přes revizní vypínač viz Obrázek 6, který není součástí dodávky. TABULKA ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ: Obrázek 6 MAXI 1100 EL 1100 HW 2000 EL 2000 HW Nominální napětí [V] 3N~400 1N~230 3N~400 3N~400 Příkon ventilátory [kw] 2 x 0,492 2 x 0,492 2 x 1,119 2 x 3,065 Příkon elektro ohřevu [kw] 5 9 Příkon celkem [kw] ,3 2,3 Hlavní jistič [A] 3 x 16 1 x 10 3 x 25 3 x 10 Tabulka 2 POPIS SVOREK: Č. svorky Poznámka Popis PE PE 1 L1 2 L2 Viz označení Fáze 400V/3 (napájecí napětí) 3 L3 4 N Nula Uzemnění nula (napájecí napětí) 5-9 Pro interní použití 10 G 24V AC 11 G0 Nula Servopohon ventilu, napájecí napětí, ohřev/chlazení 12 AO 2 10V AC Servopohon ventilu, řídící signál, ohřev 13 AO 2 10V AC Servopohon ventilu, řídící signál, chlazení **14 AO 2 10V AC Klapka bypassu, řídící signál (MAXI 2000) **15 G 24V AC **16 G0 Nula Klapka bypassu, napájecí napětí (MAXI 2000) 17 L1 230V AC 18 N Nula Vodní čerpadlo, řídící napětí, ohřev 19 DO 24V AC, 0,5A 20 DO ref Nula Vodní čerpadlo, řídící napětí (stykač), chlazení 21 DO 24V AC, 0,5A 22 DO ref Nula Klapka, přívod vzduchu 23 DO 24V AC, 0,5A 24 DO ref Nula Klapka, odvod vzduchu 25 DO ref Nula 26 DO 24V AC, 0,5A Suma alarmů, A a B alarm 27 Al PT 1000 Teplotní čidlo venkovního čerstvého vzduchu TG-UH/PT1000 pouze jako 28 Ai ref Nula příslušenství (při požadavku změnit zapojení ze standardního čidla do venkovního čidla) 29 Al PT 1000 Prostorové teplotní čidlo vzduchu v místnosti TG-R5/PT1000 pouze jako 30 Al ref Nula příslušenství (při požadavku změnit zapojení ze standardního čidla do prostorového čidla) 31 Al PT 1000 Teplotní čidlo odvodního vzduchu na výtlaku z jednotky str. - 9/40 -

10 32 Al ref Nula 33 Al 0 10V DC 34 Al ref Nula Čidlo CO 2 - pouze jako příslušenství) *35 DI *36 DI ref Nula Vodní čerpadlo, indikace provozu, ohřev *37 DI *38 DI ref Nula Prodloužený provoz, normální otáčky ventilátoru *39 DI *40 DI ref Nula Prodloužený provoz, snížené otáčky ventilátoru *41 DI *42 DI ref Nula nebo Požární signál *43 DI *44 DI ref Nula Externí vypínač *45 DI *46 DI ref Nula Externí alarm **) Připoojuje se pouze v případě jednotky MAXI 2000 s příslušenstvím BP2000 obtoková klapky *) Bezpotenciální kontakty Tabulka 3 PŘIPOJENÍ NA NADŘAZENÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM - BMS (Building Management System): Komunikace Exoline, Modbus a LON se připojuje přes svorky Komunikace exoline přes TCP/IP (WEB) viz Obrázek 7 a připojení se provádí přes konentor RJ45. - RS485 (Modbus): RS485 (Exoline): TCP/IP (Exoline) (příslušentví) - LON: (příslušentví) Upozornění! - RS-485 port a TCP/IP port nemohou být použity současně. Obrázek 7 str. - 10/40 -

11 POŽADAVKY NAELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ JEDNOTEK A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ: Standardní příslušenství dodávky jednotky Elektrické příslušenství Typ - napájení, ovládání Místo připojení Propojovací kabel Ovládací panel SCP s displejem Ovladač SCP s 10-ti metrovým propojovacím kabelem a konektorem RJ45. Kabel ovladače SCP nesmí být prodloužen ani jinak upravován! regulátor Corrigo Volitelné příslušenství dodávky jednotky Elektrické příslušenství Typ - napájení, ovládání Místo připojení Propojovací kabel - Kabel je standardní součástí dodávky jednotky. Nesmí být prodloužen ani jinak upravován! Prostorový teplotní senzor NTC senzor TG-R5/PT1000 svorkovnice jednotky JYTY 2Ax1 Kabel není součástí dodávky Venkovní teplotní senzor NTC senzor TG-UH/PT1000 svorkovnice jednotky JYTY 2Ax1 Kabel není součástí dodávky Uzavírací klapky se servopohonem pro přívod/odvod Klapka EFD (včetně LF24), napájecí napětí servopohonu 24V AC s pružinovým zpětným chodem. svorkovnice jednotky JYTY 2Ax1 Kabel není součástí dodávky 3-cestný nebo 2-cestný ventil se servopohonem pro ohřev/chlazení Dvoucestný ventil ZTV+RVA, třícestný ventil ZTR+RVA nebo součást kompletního směšovacího uzlu SUY, napájecí napětí 24V AC, ovládací napětí 0-10V DC. svorkovnice jednotky JYTY 3Ax1 JYTY 2Ax1 Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Spínací relé oběhového čerpadla chlazení, převodník signálu 24V AC na relé 230V Součást modulu ESH-28CW, napájecí napětí 24V SC. svorkovnice jednotky (napájení) JYTY 2Ax1 (ovládání) JYTY 2Ax1 Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Oběhové čerpadlo pro ohřev Oběhové čerpadlo pro chlazení Jistič oběhového čerpadla pro chlazení Spínací relé druhého stupně DX chlazení Spínací relé druhého stupně DX chlazení Součást sm. uzlu SUY, napájecí napětí 230V. Součást sm. uzlu SUY, napájecí napětí 230V. Součást modulu ESH-28CW, napájecí napětí 230V. Součást modulu ESH-28 H/DX, napájecí napětí 24V. Součást modulu ESH-28 H/DX, napájecí napětí 24V. svorkovnice jednotky svorkovnice modulu ESH-28CW svorkovnice jednotky svorkovnice jednotky svorkovnice jednotky Externí příslušenství profese EL CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3Cx1,5 JYTY 2Ax1 JYTY 2Ax1 Elektrické příslušenství Typ - napájení, ovládání Místo připojení Propojovací kabel Hlavní jistič Ext. spínač pro prodl./extra chod nebo ext. vypínač Jedno/tří fázový dle typu jednotky, údaje pro dimenzování viz Tabulka 1. Jednopólový spínač, beznapěťový kontakt Opakovač signálu Napájecí napětí 230V. svorkovnice jednotky svorkovnice jednotky regulátor Corrigo Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Dle velikosti jednotky dle tabulky 1 (napájení) CYKY 3Cx1,5 (ovládání) JYTY 3Ax1 CYKY 2Ax1,5 Kabel není součástí dodávky Kabel není součástí dodávky Tabulka 4 Pro zprovoznění jednotky MAXI servisním technikem firmy Systemair je nutné uvedenou kabeláž připravit s patřičným přesahem na straně jednotky i volitelného/externího příslušenství str. - 11/40 -

12 10. Příslušenství a jeho zapojení Pro připojení kabelů viz kapitola Požadavky na elektrické připojení a přiložené el. schéma zapojení. Senzory teploty vzduchu MAXI obsahuje vestavěné senzory teploty v hrdlech jednotky (venkovní teplota, teplota na odvodu, teplota na přívodu). Je-li u verze MAXI použit chladič v potrubní trase je nutné vestavěný teplotní senzor přívodního vzduchu demontovat a nahradit jej senzorem TG-KH/PT1000. Navíc je k jednotce možné připojit další dva typy teplotních senzorů v závislosti na nastavení a volbě typu regulace teploty. Teplotu lze regulovat dle tep. senzoru přívodního vzduchu, dle tep. senzoru přívodního vzduchu s kompenzací dle senzoru venkovní teploty nebo dle tep. senzoru odvodního vzduchu resp. prostorového senzoru. 1. Senzor teploty přívodního vzduchu (příslušenství jendotky) Jednotka přívodním tepl. senzorem disponuje z výroby nicméně teplotní senzor TG-KH/PT1000 jako příslušenství se instaluje do potrubní trasy pouze v případě instalace chladiče. Měl by být umístěn ve VZT potrubí ve vzdálenosti > 3 metry od chladiče v rovném a dostatečně dlouhém úseku. Je nutné odpojit vestavěný teplotní senzor v přívodním hrdle jednotky. 2. Senzor prostorové teploty (příslušenství jednotky) Teplotní senzor TG-R5/PT1000 je nutno umístit do místnosti s dostatečně reprezentativní teplotou. Je nutné odpojit vestavěný teplotní senzor v odvodním hrdle jednotky před rekuperátorem. Prostorový teplotní senzor TG-R5/PT1000 je nutný pro správný chod funkce Volné chlazení viz níže. 3. Senzor teploty venkovního vzduchu (příslušenství jednotky) Venkovní teplotní senzor TG-UH/PT1000 je nutný pouze pro správný chod funkce Volné chlazení viz níže. Je nutné odpojit vestavěný teplotní senzor v sacím hrdle jednotky. 4. Senzor prostorové teploty s nastavením teploty (příslušenství jednotky) Typ TG-R4/PT1000 je nutné přenastavit jeden z analogových vstupů AI na Externí nastavení Funkce Volné chlazení Slouží k předchlazení větraných prostor během nočních hodin, kdy jsou teploty vzduchu nízké. Sníží se tím potřeba chladu během dne. Pro správné fungování je nutná instalace prostorového teplotního senzoru TG- R5/PT1000 (příslušenství) a venkovního senzoru TG-UH/PT1000 (příslušenství). Je-li funkce aktivována jednotka bude automaticky spuštěna mezi 24:00 večer a 06:00 ráno pokud: - je vypnuta obě periody jsou v tomto čase nastaveny na vypnuto - následující den má jednotka alespoň pro jednu periodu nastaveny normální otáčky - průměrná denní teplota je vyšší než aktuální venkovní teplota - aktuální venkovní teplota je nišší než horní limit venkovní teploty - aktuální venkovní teplota je vyšší než dolní limit venkovní teploty - aktuální venkovní teplota je nižší než teplota prostoru - aktuální teplota prostoru je vyšší než její nastavený limit Jednotka se automaticky vypne v 06:00 ráno nebo pokud nejsou splněny výše uvedené teplotní limity. Každé 3 minuty po 24:00 večerní jednotka vyhodnocuje údaje z teplotní senzorů a rozhoduje o pokračování nebo zastavení svého chodu. Prodloužený chod (Extra chod) Prodloužený chod je funkce, která umožňuje přejít z libovolného provozního stavu v režimu AUTO do tzv. nadřazeného (prodlouženého) provozu. Tomuto režimu lze nastavit vlastní otáčky (normání/snížené) a případně dobu jeho trvání 0-240min, tyto vlastní parametry pak budou nadřazené parametrům nastaveným v režimu AUTO. Prodloužený/extra chod jednotky je možné aktivovat několika způsoby: Přímo z ovládacího panelu SCP nebo vypínačem/spínačem přípojeným na svorky označené Prodloužený/Extra chod. Klapka na přívodu čerstvého vzduchu (volitelné příslušenství) Klapka se servopohonem přívodu čerstvého vzduchu (napájecí napětí 24V AC s pružinovým zpětným chodem) zabrání proudění studeného vzduchu do budovy v době, kdy jednotka nepracuje, např. v noci. Klapka také svým zavřením chrání teplovodní výměník (ohřívač) před zamrznutím, když má zpáteční topná voda teplotu nižší než je nastavená hodnota (standard +7 C). Filtr (součást jednotky) Jednotky jsou vybaveny kapsovými filtry EU5. V případě požadavku jsou k dispozici kapsové filtry EU3 a EU7. Filtry jsou navrženy s minimální tlakovou ztrátou (60-70Pa) a dlouhou životností. Maximální tlaková ztráta pro str. - 12/40 -

13 všechny velikosti filtrů je 220Pa. Výměnu filtru signalizuje chybové hlášení na ovládacím panelu SCP. Signalizace je založena na kontrole aktuální tlakové ztráty přes filtrační vložku. Vodní chladič (volitelné příslušenství) Vodní chladič, například PGK musí být instalován do potrubní trasy za jednotku. Pro napájení servopohonu regulačního ventilu vodního chladiče je k dispozici napájecí napětí 24V AC a pro ovládání signál 0-10V DC (viz elektrická schémata). Senzor teploty přívodního vzduchu TG-KH/PT1000 pak musí být instalován až za tento chladič. Čerpadlo vodního chladiče je připraven výstup 24V AC, který je možné modulem ESH-28 CW převést na spínací kontakt který přenese maximální zátěž 250V/16A a jeho součástí je i jistič (2A). Přímý chladič (volitelné příslušenství) Pro ovládání/spínání kondenzační jednotky přímého chladiče (výparníku) například DXRE, který musí být instalován do potrubní trasy, je k dispozici přímo výstupní signál 0-10V DC případně převodem přes modul ESH-28 H/DX kontakt s maximální zátěží 250V/16A. K dispozici jsou také dva beznapěťové kontakty DX 1 a DX 2 sloužící pro ovládání vícestupňových kondenzačních jednotek. Převodem přes modul ESH-28 H/DX lze získat pro každý stupeň jeden spínací kontakt s maximální zátěží 250V/16A. Napájení, jištění i ochranu (zamrzání, zpoždění startu) kondenzační jednotky je nutno provést mimo VZT jednotku. Senzor teploty přívodního vzduchu TG-KH/PT1000 pak musí být instalován až za tento chladič. Ohřívač (Elektro: součást jednotek s označení EL, Vodní: součást jednotek s označením HW) Provoz ohřívače je plně automatický a závislý na nastavení teploty. Maximální nastavitelná teplota je 35 C. 1. Elektrický ohřev - topné spirály el. ohřívače se nacházejí za ventilátorem a jsou vyrobené z nerezové oceli. Ohřívač má zabudovanou automatickou a manuální ochranu proti přehřátí. Příkon elektrického ohřívače je řízen triakovým regulátorem dle požadované teploty, která se nastavuje na ovládacím panelu SCP. Upozornění! a. jednotka MAXI EL je nastavena tak, aby po vypnutí pracovala s doběhem pro vychlazení topných spirál b. pokud je jednotka MAXI EL při požárním alarmu nastavená tak, aby se okamžitě vypnula, je možné, že dojde k sepnutí ochrany proti přehřátí u el. ohřívače. Pro znovu uvedení jednotky do chodu je nutné stisknout ruční reset ochrany uvnitř jednotky a resetovat chybové hlášení na ovládacím panelu SCP. MAXI 2000 (pozice 24) MAXI 1100 (pozice 23) Obrázek 8 2. Vodní ohřev - Výměník má osazen odvzdušňovací ventil a ponorný teplotní senzor jako protimrazovou ochranu. Při poklesu teploty výstupu z ohřívače pod nastavitelnou mez (standard+7 C) jednotka otevře naplno ventil a zabezpečí tak průtok vody přes ohřívač. Současně se zastaví ventilátor a klapka na přívodu čerstvého vzduchu se okamžitě uzavře. Maximální teplota vody je 100 C a maximální tlak vody je 1,6MPa. Montáž musí provádět odborná firma, která zajistí i tzv. tlakovou zkoušku těsnosti spojů. str. - 13/40 -

14 POZOR: Součástí instalace jednotky MAXI musí být těsné uzavírací klapky se servopohony s pružinovým zpětným chodem (například EFD) pro zajištění funkčnosti protimrazové ochrany! Poznámka! - po zapnutí jednotky je intenzita výstupního signál pro ohřívač 100% (10V) Ventilátory - změna otáček ve svorkovnici řídícího systému Přepínání otáček (normální/nízké) zajišťuje ovládací panel SCP. Přiřazení otáček k jednotlivým ventilátorovým křivkám (viz. katalogový list MAXI) zajišťuje transformátor uvnitř jednotky. Pro změnu nastavení je nutné změnit polohu el. kabelů na transformátoru viz níže. MAXI 2000 Redukované otáčky - Kabely TR3 a TR4 se musí přesvorkovat na stejné požadované napětí, např. z 230V (tovární nastavení) na 180V. Normální otáčky - Kabely TR1 a TR2 se musí přesvorkovat na stejné požadované napětí, např. z 400V (tovární nastavení) na 280V. MAXI 1100 Redukované otáčky - Kabel TR2 se musí přesvorkovat na stejné požadované napětí např. z 125V (tovární nastavení) na 100V. Normální otáčky - Kabel TR1 se musí přesvorkovat na stejné požadované napětí, např. z 230V (tovární nastavení) na 190V. Obtok rekuperátoru - by-pass (příslušenství u MAXI 2000) Jednotka MAXI 1100 je vybavena standardně obtokem, pouze u MAXI 2000 je nutné obtok objednat jako příslušenství. Před montáží demontujte kryty č.2 z boku jednotky.by pass přišroubujete na bok jednotky pomocí dodaných šroubů. Po montáži bypassu proveďte zapojení servopohonů (3-žilový vodič) na svorkovnici v rozvaděči řídící jednotky. Proveďte změnu v nastavení na ovladači SCP. Víc informací pro ovládání SCP najdete v Návodě na obsluhu a údržbu ks matic M8 pro uchycení obtoku 2. 2 ks krycích plechů (demontovat před montáží bypassu) str. - 14/40 -

15 Směšovací uzel SUY, 2-cestný ZTV/3-cestný ZTR ventil se servopohonem RVA (volitelné příslušenství) Na obr. 7 jsou uvedena možná řešení pro návrh regulace vody (pomocí 2-cestného ventilu a 3-cestného ventilu). VZT jednotka může být vybavena kompletním směšovacím uzlem SUY nebo samostatným 2-cestným (ZTV+RVA) resp. 3-cestným servoventilem (ZTR+RVA), kde oběhové čerpadlo není součástí dodávky. Samostatný servoventil (ZTV/ZTR+RVA) nebo servoventil v kompletním uzlu SUY (napájecí napětí 24V AC, ovládací signál 0-10 V DC) musí být připojený ke svorkovnici jednotky. Obrázek 9 Funkční schéma směšovacího uzlu SUY A - Čerpadlo, sekundárního okruhu (příslušenství - součást sm.uzlu SUY) B - Čerpadlo, primární okruhu (dodávka profese ÚT nebo součást kotle) C - Uzavírací ventil s funkcí teploměru (příslušenství - součást sm. uzlu SUY) D - Uzavírací ventil s funkcí teploměru (příslušenství - součást sm. uzlu SUY) E - Třícestný směšovací ventil (příslušenství - samostatné nebo součást sm. uzlu SUY) F Servopohon NRDVX24 (příslušenství - součást směšovacího uzlu SUY) G - Jednosměrný ventil s nastavením max. průtoku (příslušenství - samostatné nebo součást sm. uzlu SUY) H - Vodní ohřívač (příslušenství jednotek MAXI CAV/VAV) Servopohon směšovacího uzlu NRDVX24 (součást smešovacího uzlu SUY) Servopohon je nutné při instalaci přepínači přenastavit z továrního nastavení řízení 2-10V na řízení 0-10V. Obrázek 10 str. - 15/40 -

16 Modul ESH-28 CW (volitelné příslušenství) Slouží ke spouštění sekundárního čerpadla tepelného výměníku (ohřívač/chadič) na základě signálu z jednotky MAXI. Součástí modulu ESH je rozvodna RS5 s krytím IP54, jistič (2A) s IP20 a dva kusy spínacího relé VS116K s krytím IP20. První relé VS116K (max. 250V AC / 16A) je určeno pro kotel nebo primárními čerpadlo. Druhé relé VS116K (max. 250V AC / 16A) je určeno pro sekundární čerpadlo (součást uzlu SUY). Obě relé budou sepnuta v případě požadavku jednotky MAXI na topení. Modul ESH 28 CW - Relé VS116K pro primární čerp./kotel (250VAC/16A) - Relé VS116K pro sekundární čerp./kotel (250VAC/16A) - Jistič sekundárního čerpadla (2A) * Složení modulu z leva Obrázek 11 Modul ESH-28 H/DX (volitelné příslušenství) Slouží ke spouštění sekundárního čerpadla tepelného výměníku (ohřívač/chadič) na základě signálu z jednotky MAXI. Součástí modulu ESH je rozvodna RS5 s krytím IP54 a tři kusy spínacího relé VS116K s krytím IP20. První relé VS116K (max. 250V AC / 16A) je určeno pro kotel nebo primárními čerpadlo. Relé bude sepnuto v případě požadavku jednotky MAXI na topení. Druhé a třetí relé VS116K (max. 250V AC / 16A) je určeno pro dva okruhy přímého chlazení DX1 a DX2. Každé z relé bude sepnuto na základě síly výstupního signálu. Systém spínání je nutno aktivovat a nastavit v menu ovládacího panelu SCP Modul ESH 28 H/DX - Relé VS116K pro primární čerp./kotel (250VAC/16A) - Relé VS116K pro 1. okruh přímého chlazení DX 1 (250VAC/16A) - Relé VS116K pro 2. okruh přímého chlazení DX 2 (250VAC/16A) * Složení modulu z leva Obrázek 12 Ovládací panel SCP (součást jednotky) Ovládací panel SCP se dodává s 10m kabelem, který je na jedné straně Corrigo předběžně připojen k panelu a na druhém konci má kontakt RJ 45. Kontakt RJ 45 se zapojí do regulátoru Corrigo na svorkovnici viz Obrázek 22 Kabel je možné z ovládacího panelu odpojit na svorkovnici z jeho zadní časti viz Obrázek 15. Při RJ45 contact požadavku na delší vedení mezi ovladačem SCP a jednotkou než je 10m, je nutné použít tzv. opakovač signálu Corrigo E0-R230K. Mezi opakovačem signálu a Obrázek 13 jednotkou pak může být až 1200m 2-žilového stíněného kabelu. Do opakovače se zapojí standardní panel SCP s 10-ti metrovým kabelem. Opakovač má ochranné krytí IP65, musí být napájen napětím 1~230V a je určen k instalaci na zeď. Při použití opakovače je nutné mít aktivovaný komunikační protokol Modbus. Opakovač se zapojuje na svorky viz Obrázek 14. str. - 16/40 -

17 Obrázek 14 Další příslušenství (volitelné příslušenství) Další informace o tlumičích hluku, difuzorech / žaluziích, externích ventilátorech, stěnových mřížkách a pod., získáte v katalogu Vzduchotechnické výroky případně kontaktujte kancelář Systemair. str. - 17/40 -

18 11. Popis a ovládání ovládacího panelu SCP Popis ovládacího panelu SCP Kóta Rozměr v mm A 115 B 94 C 26 D 60 E 50,5 Obrázek 15 Pozice Poznámka 1 Alarmové tlačítko, přístup do Seznam chybových hlášení 2 Červená LED dioda: ALARM 3 Žlutá LED dioda: ZÁPIS 4 Tlačítko OK: Slouží pro vstup módu změny parametrů a potvrzení volby nastavených parametrů. 5 Tlačítko C: Slouží k ukončení zahájené změny aktuální hodnoty a návrat k počáteční hodnotě 6 Směrová tlačítka :Používají se na přesun v rámci hlavního menu a mezi podmenu na dané aktuální úrovni menu. Dále na snižovaní nebo zvyšování hodnoty měněného parametru. Tlačítka slouží na přesun mezi menu různých úrovní a pro přesun mezi číslicemi měněných parametrů. 7 Montážní otvory 8 Svorkovnice 9 Svorka pro žlutý kabel 10 Svorka pro oranžový kabel 11 Svorka pro červený kabel 12 Svorka pro hnědý kabel 13 Svorka pro černý kabel Navigace v menu Základní zobrazení displeje (zobrazení, které displej běžně zobrazuje) se nachází na kořenu stromu menu. Stisknutím DOLŮ se přesunete přes volby menu, v tomto případě jde o nejvyšší úroveň menu (také hlavní menu). Tlačítkem NAHORU se přesouvá v menu nahoru. Pokud chcete zadat nižší úroveň menu, pomocí tlačítek NA- HORU nebo DOLŮ přesuňte ukazovatel displeje před menu do jehož vyšší úrovně chcete vstoupit a stlačte tlačítko VPRAVO. Pokud máte dostatečná přístupová práva potom se na displeji zobrazí podmenu, které jste zvolili. Na každé úrovni může být více menu, přes které je možné přecházet pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ. Existuje-li k aktuálně zobrazenému menu další podmenu. Systém to indikuje symbolem šipky na pravém okraji displeje. Pokud chcete toto podmenu zvolit, potom stiskněte opět tlačítko VPRAVO. Pro návrat do vyšší úrovně menu použijte šipku VLEVO. Změny parametrů str. - 18/40 -

19 Některé menu obsahují parametry, u kterých je možné jejich hodnotu změnit - nastavit. Systém to indikuje blikající žlutou diodou. Parametr změníte stlačením tlačítka OK, přičemž žlutá dioda začne svítit (bez přerušování). Nastavitelná hodnota se zvýrazní kurzorem. V případě požadavku na změnu hodnoty, použijte tlačítka NAHORU a DOLŮ. V číslech, které obsahují více číslic, se mezi různými číslicemi přesun uskuteční pomocí tlačítek VPRA- VO a VLEVO. Po zobrazení požadované hodnoty stiskněte OK. Když se zobrazí více nastavitelných údajů, kurzor se automaticky přesune na další číslici. Pokud nechcete měnit hodnotu, stlačte VPRAVO. Když chcete opustit změnu a vrátit se k původnímu nastavení, stlačte a přidržte tlačítko C dokud kurzor nezmizí. Alarm list (seznam chybových hlášení) Stiskem tlačítka Alarm se otevře seznam chybových hlášení. Zobrazeny jsou aktivní a nepotvrzené alarmy mezi kterými lze listovat pomocí šipek NAHORU nebo DOLŮ. Alarm dioda bliká v případě, že seznam obsahuje nepotvrzené alarmy. Alarm dioda svítí v případě, že potvrzené alarmy jsou stále aktivní. Alarm je možné potvrdit, vybráním položky Znalost a potvrzením stiskem OK, nebo zablokovat vybráním položky Blokovat a potvrzením stiskem OK. Opuštění alarm listu a návrat do základního menu se provede vybráním položky Cancel/Zpět a stiskem šipky VLEVO. Upozornění! - blokovaní alarmu je možné použít pouze po odhalení poruchy jednotky - při provozování jednotky s blokovanými alarmy může dojít k trvalé poruše vnitřních komponentů (např. při blokaci alarmu ventilátoru a dalším chodu jednotky může dojít k přetížení motoru k jeho zničení. Při blokaci alarmu protimrazové ochrany a dalším chodu jednotky může dojít k poškození výměníku). Při odstranění poruchy a následném potvrzení alarmu (volba Znalost) poruchové hlášení ze seznam zmizí. Popis alarm hlášení viz níže kapitola: Popis standardně nastavených hodnot Výměna slabé baterie regulátoru Corrigo Regulátor Corrigo obsahuje záložní zdroj napětí (baterii CR2032, 3V) pro uchování nastavených parametrů i v případě odpojení od normálního zdroje napětí. Výdrž baterie je 5 let provozu. Indikace nízkého napětí baterie je indikováno přímo na regulátoru Corrigo diodou označenou P/B, která změní barvu z běžné zelené na červenou, nebo alarm hlášením v alarm listu na panelu SCP. Výměnu je nutno provést dle Obrázek 16 a Obrázek 17. Po vyjmutí baterie je nutné znovu nahrát software určený pro daný typ jednotky. Obrázek 16 Obrázek 17 str. - 19/40 -

20 První spuštění jednotky - Průvodce základním nastavením Při prvním startu jednotky se zobrazí tzv. průvodce pro nastavení základích parametrů: Jazyk, požadovaná teplota přívodního vzduchu, Čas, datum a týdenní program pro normální a útlumový (redukovaný) provoz. Pro pohyb v průvodci použijte tlačítko OK a směrové šipky NAHORU a DOLŮ. viz podkapitoly Navigace v menu a Změny parametrů. Choose Language English Odvod teplota vzd. Aktualni:. C Zadana: 18.0 C Cas: 12:46 Datum : De: Thursday Normalni otacky Pondeli Patek Per 1: 07: Per 2: Normalni otacky Sobota Svatek Per 1: 00: Per 2: Redukovane otacky Pondeli Patek Per 1: 00: Per 2: Redukovane otacky Sobota Svatek Per 1: 00: Per 2: Konec Pruvodce Ne Stiskem tlačítka OK lze zvolit ze seznamu český jazyk. K vybrání použijte směrové šipky NAHORU a DOLŮ vybraný jazyk potvrďte stiskem tlačítka OK. Zobrazuje přednastavený typ regulace teploty vzduchu: Regulace dle odvodní teploty vzduchu Zadejte požadovanou teplotu odvodního vzduchu. Budete-li vyzváni k zadání kódu použijte kód úrovně SERVIS Zkontrolujte správnost zobrazeného času a datumu, není-li správný opravte jej. Nastavte týdenní časový program. Nastavte interval chodu jednotky na normální otáčky od Pondělí do Pátku. Možné jsou dvě periody během jednoho dne. Nastavte týdenní časový program. Nastavte interval chodu jednotky na normální otáčky od Soboty do Neděle a během svátků. Možné jsou dvě periody během jednoho dne. Nastavte týdenní časový program. Nastavte interval chodu jednotky na redukované otáčky od Pondělí do Pátku. Možné jsou dvě periody během jednoho dne. Nastavte týdenní časový program. Nastavte interval chodu jednotky na redukované otáčky od Soboty do Neděle a během svátků. Možné jsou dvě periody během jednoho dne. Zvolte Ano chcete-li ukončit průvodce nebo Ne chcete-li změnit ješě nějaké parametry. Tabulka 5 Pro změny parametrů a pro pohyb v menu SCP panelu jsou k dipozici několik úrovní přístupů. Pro každou z úrovní je nutný jiný kód. System 3333 Service 2222 Operator 1111 Po ukončení průvodce je menu panelu SCP zobrazeno v úrovni OPERATOR. Níže jsou uvedeny přehledy kompletních struktur menu pro úroveň OPERATOR i SERVIS. Pro přístup do úrovně SERVIS je nutné přihlásit se v menu Přístupová práva pod patřičným kódem. Nejvyšší prioritu má úroveň SYSTEM (3333). Upozornění! - Není-li průvodce základním nastavením při prvním startu zobrazen je nutné zkontrolovat nebo přenastavit tyto hodnoty: Jazyk, Čas, Datum, Požadovanou telotu, Průtok vzduchu, Tydení časový program str. - 20/40 -

VZT JEDNOTKY TA 450-4500 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

VZT JEDNOTKY TA 450-4500 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VZT JEDNOTKY TA 450-4500 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440 99 www.systemair.com

Více

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKY TOPVEX SR/TR 03-06 HWL/HWH/EL CAV/VAV NÁVODY NA MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OBSLUHU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 440

Více

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKY TOPVEX FR 03-11 HWL/HWH/EL CAV/VAV INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OBSLUHU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222

Více

Topvex SC11. Topvex SC08

Topvex SC11. Topvex SC08 KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKY TOPVEX SC 03-11 HW/EL CAV/VAV NÁVODY NA MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OBSLUHU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 440 00 Fax:

Více

Topvex SX 03 EL Topvex SX 03 Topvex SX 03 HW. Topvex SX 04 EL Topvex SX 04 Topvex SX 04 HW. Topvex SX 06 EL Topvex SX 06 Topvex SX 06 HW

Topvex SX 03 EL Topvex SX 03 Topvex SX 03 HW. Topvex SX 04 EL Topvex SX 04 Topvex SX 04 HW. Topvex SX 06 EL Topvex SX 06 Topvex SX 06 HW KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKY TOPVEX SX/TX 03-06 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 440 00 Fax: +46 222

Více

EHS Prohlášení o shodě definované směrnicí EHS pro nízkonapěťové instalace 73/23/EEC a 93/68/EEC

EHS Prohlášení o shodě definované směrnicí EHS pro nízkonapěťové instalace 73/23/EEC a 93/68/EEC VZT JEDNOTKY TA 450-4500 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Výrobce Office: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440 99 Naše výrobky jsou vyrobené v souladu s platnými mezinárodními normami a předpisy. Výrobce

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Jednoduché ovládání pomocí multifunkčního kolečka Optigo má otočné tlačítko (1) kódovací zařízení, které velmi zjednodušuje přístup do systému

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky SAVE VTR, VSR Rezidenční rekuperační vzduchotechnické

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu SMĚŠOVACÍ UZLY SUY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Směšovací uzel SUY se skládá z připojovacích pancéřových hadic, oběhového čerpadla Grundfos a možností nastavení požadovaného výkonu (tři

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..)

DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) CZ-Instalační mauál DA Řídící moduly (VCS-R-DA-..) / VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ instalace B0-0-0- STANDESSE Comfort VCSX-. install DA control module B0-00-0- H0-00-0- STANDESSE Comfort VCSX-.

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř.

ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Datový list ECL Comfort 300/301 230 V stř. a 24 V stř. Aplikace ECL Comfort 300 / 301 je elektronický regulátor teploty, který může být vybaven zvolenými aplikacemi prostřednictvím karty ECL. Regulátor

Více

Požadovaná připravenost ze strany objednatele, před příjezdem autorizované osoby:

Požadovaná připravenost ze strany objednatele, před příjezdem autorizované osoby: VZT JEDNOTKY TA 450-4500 PODMÍNKY PRO ZPROVOZNĚNÍ AUTORIZOVANOU OSOBOU Zprovoznění TA jednotek Zprovoznění autorizovanou osobou firmy Systemair a.s. je povinně vyžadováno u jednotek s digitálním řídícím

Více

Topvex SX/C, TX/C. Kompaktní rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem

Topvex SX/C, TX/C. Kompaktní rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Topvex SX/C, TX/C Kompaktní rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem ready ecodesign

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Uživatelská příručka 30637114.014PS

Uživatelská příručka 30637114.014PS Uživatelská příručka 30637114.014PS Potrubní ohřívač VENTS NK série 2 Potrubní ohřívač Úvod...... 3 Použití...... 3 Obsah...... 3 Základní technický list... 3 Konstrukce ohřívače... 7 Bezpečnostní požadavky...

Více

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost.

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost. až 60 % účinnost až 90 % účinnost plug & play rezidenční ISIS RECOVER CHARAKTERITIKA Nástěnná rekuperační jednotka pro vertikální instalace Vzduchový výkon: 00, 0 m /h Učinnost rekuperace až 90 % Deskový

Více

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Ovládací panel regulátoru 2 4. Uživatelské menu 2 4.1 Struktura uživatelského

Více

Řídicí jednotky, řada VCB

Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky VCB pro vzduch Řídicí jednotka VCB je ideální zařízení pro regulaci malých a středních vzduchotechnických zařízení bez vazby na nadřazené systémy MaR. Umožňuje

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo

Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo 10 Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo Pro regulaci kondenzačních jednotek Acson lze použít buď nabízený ovladač EESTA, nebo tuto může za dodržení

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku TECHNICKÁ DOKUMENTACE 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Základní technické údaje 2 3. Hardwarová koncepce 3 4. Standardní funkce periférií 3 5. Doporučené příslušenství

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

Schéma zapojení ventilačního přístroje WR 600 s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS)

Schéma zapojení ventilačního přístroje WR 600 s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS) Schéma zapojení ventilačního přístroje s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS) L N PE LD2 B1 LD1 W1 W2 GY L1 GNYE A2 GNYE k1 S1 S2 OT OT Betriebsanzeige Temp CO2 WH GND 0-10V WH W3'/+24V GN YE MP2 MODE

Více

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA

KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA KLIMATIZAČNÍ TECHNIKA NÁVOD ZAPOJENÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili zimní sadu pro klimatizační jednotky SINCLAIR, která Vám umožní bezpečný provoz klimatizace za nízkých teplot. Před zahájením používání

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

AHUbox 14DCi, 14DC, 28DC, 28DCi, 56DC a 136DC

AHUbox 14DCi, 14DC, 28DC, 28DCi, 56DC a 136DC AHUbox 14DCi, 14DC, 28DC, 28DCi, 56DC a 136DC Připojovací sada pro začlenění výparníků AHU jednotek do systémů SANYO (řady: PAC-i, BigPac a VRF mini ECO-i, ECO-i a GHP) pro provoz v režimech chlazení nebo

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS KOMPLEXNÍ REGULACE KOMFORTNÍ A PŘÍVĚTIVÉ OVLÁDÁNÍ VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENY A VÝKONU ořez Řídicí jednotky VCS KOMPLEXNÍ REGUL ACE NOVÁ GENER ACE ŘÍDICÍCH JEDNOTEK REMAK Společnost

Více

AR200 AR200. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev

AR200 AR200. Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev AR200 Vzduchová clona pro skrytou montáž do podhledu Doporučená instalační výška 2,5 m * Skrytá montáž do podhledu Délky: 1, 1,5 a 2 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev: 3 18 kw 2 Vodní ohřev Použití AR200

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Technický popis Instalace a obsluha PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY CF 40 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

REGULÁTORY OBSAH REGULÁTORY ZVOLTE VHODNÝ REGULÁTOR 76 77 REGULÁTOR ŘADA 90K REGULÁTOR ŘADA 90C

REGULÁTORY OBSAH REGULÁTORY ZVOLTE VHODNÝ REGULÁTOR 76 77 REGULÁTOR ŘADA 90K REGULÁTOR ŘADA 90C OBSAH ZVOLTE VHODNÝ 76 77 Y 78 81 ŘADA 90K 82 8 75 PRŮVODCE ESBE ZVOLTE VHODNÝ ŘADY 90C Ekvitermní regulátory řady 90C jsou dostupné ve čtyřech verzích aby mohly regulovat široké spektrum aplikací. Výběr

Více

Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ

Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ Tepelná čerpadla - Chlazení - Vzduchotechnika - Tepelné výměníky Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ 1 ÚVOD 3 SLOŽENÍ Řídící modul CONNECT 2 se skládá z: Jednoho ovládacího a zobrazovacího

Více

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry R3V-A - Ekvitermní regulátor třícestných ventilů Přístroj je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu v závislosti na venkovní teplotě (čidlo CT1), stavu prostorového termostatu (kontakt

Více

KM113.02 - VERZE OUTDOOR

KM113.02 - VERZE OUTDOOR Komunikační modul pro ovládání klimatizačního zařízení LG KM113.02 - VERZE OUTDOOR TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Bezpečnostní předpisy Instalace Provoz a údržba OBSAH 1. Bezpečnost strana 3 2. Popis aplikace strana

Více

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace

ESSENSSE / VCE. restauracích, hotelech a kancelářských prostorech. halách. Doporučená maximální výška instalace roky záruka český výrobek ESSENSSE / VCE CHARAKTERISTIKA Délka,,5 a m Objemový průtok až 700 m /h STRAW SYSTEM - maximalizovaný clonící efekt, zajištění laminárního ění FACE in - sací mřížka + filtr =

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY DVS/DHS/DVSI NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory DVS/DHS/DVSI jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. Ventilátory mají asynchronní

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ D D 0600 0610 VV 00 0610 Vzduchotechnika 0 0610.O00.000 Všeobecné náklady 0 0610.000.01 Pomocné

Více

Portier PS. Portier PS. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw

Portier PS. Portier PS. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw R Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry Doporučená instalační výška 2,5 m Horizontální montáž Délky: 1 a 1,5 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw Použití Portier je exkluzivní

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h Popis: Ovladatelný přívod, ohřev a filtrace vzduchu. Připojitelný ke kruhovému potrubí Ø 100 až 315 mm. Vzhled: Kompaktní dvoustěnný

Více

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu

DOMEO 210 FL. Návod k instalaci a uvedení do provozu CS DOMEO 210 FL Návod k instalaci a uvedení do provozu OBSAH 1. Všeobecné informace 2. Technické informace 3. Umístění zařízení 4. Elektrické parametry a elektrická instalace 5. Uvedení do provozu jednotky

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

Řídící jednotka DigiReg

Řídící jednotka DigiReg Řídící jednotka DigiReg Obsah dokumentu: Strana: Funkce rekuperace 1 Volba typu jednotky 2 Vybrané parametry - vysvětlení 3 Možnosti ovládacího panelu: Vypnutí/zapnutí jednotky 5 Hlavní obrazovka 6 Menu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny

TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

Upozornění Je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti uvedené v Obr. 2 a 3.

Upozornění Je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti uvedené v Obr. 2 a 3. VENTILÁTOROVÉ OHŘÍVAČE PANTHER SE 6-15KW NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před prvním použitím spotřebiče si pozorně prostudujte tyto návody. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě

Více

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X "Trickle" minimální otáčky

DX200 DX200 DX200T vzdálený vypínač ON/OFF(přepínač MOS) X časový doběh časové oddálení zapnutí 2 - rychlostní X X Trickle minimální otáčky VENTILÁTORY DX 200 PREMIER NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Radiální odvodní ventilátor s vestavěnou přetlakovou klapkou, vhodný pro instalaci na stěnu, strop, nebo napojení na 100 mm potrubí.

Více

Elektromotorický pohon pro kohouty

Elektromotorický pohon pro kohouty s OEM ACVATIX Elektromotorický pohon pro kohouty pro ESBE kohouty Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel otáčení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž pohonu na kohout

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

XS-FLAT. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Rozměry. Charakteristika. Technické parametry

XS-FLAT. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Rozměry. Charakteristika. Technické parametry Charakteristika Rozměry Horizontální podstropní instalace Vzduchový 800 až 2400 m 3 /h Kompaktní rozměry Diagonální rekuperátor s účinností až 92 % Energeticky úsporné EC motory Řízení CAV, VAV nebo DCV

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1

Stacionární kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VK 196, 246, 306, 356 ecovit plus 03-S1 Základní informace Stacionární kondenzační plynové kotle Vaillant ecovit plus odpovídají nejnovějším technickým požadavkům a jsou konstruované na základě uznaných bezpečnostních a technických pravidel.

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY REE S0 Plynulý regulátor otáček, ovládaný 0-10V, 230V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Plynulý elektronický regulátor je určen pro ventilátory na 230V s napěťově regulovatelnými motory.

Více

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka

POPIS. dvouřádkový LCD. indikační LED funkční tlačítka REGULÁTOR TØÍ/ ÈTYØCESTNÝCH R3V VENTILÙ Je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu na základě teploty v místnosti, venkovní teploty, teploty za ventilem nebo teploty zpátečky. Podle zvoleného

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Kompaktní vzduch-voda

Kompaktní vzduch-voda Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu

Více

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI

N0524/N1024, N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI , N05230-2POS/N10230-2POS KLAPKOVÉ POHONY BEZ VRATNÉ PRUŽINY PRO 2-POLOHONOU A 3-BODOVOU REGULACI TECHNICKÉ INFORMACE OBECNĚ Klapkové pohony zajišťují 2-polohovou a 3-bodovou regulaci pro: vzduchové klapky,

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

Příloha č. 1 Soupis použitých periferií řídicího systému celé klimatizační jednotky

Příloha č. 1 Soupis použitých periferií řídicího systému celé klimatizační jednotky Příloha č. 1 Soupis použitých periferií řídicího systému celé klimatizační jednotky Zdroj [vlastní tvorba] 1. Soupis použitých periferií pro řídící rozvaděč 1.1 Rozvaděč RA_1 výpis materiálu Popis Výrobce

Více

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY

POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY Potrubní klimatizační jednotky Proč právě Vento? Potrubní jednotky Vento jsou konstruovány tak, aby umožnily realizovat komplexní a přitom jednoduchá klimatizační zařízení.

Více