REGULÁTORY, OVLADAČE CD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGULÁTORY, OVLADAČE CD"

Transkript

1 REGULÁTORY, OVLADAČE CD 2 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

2 1. Úvod Ovladač CD 2 je určený k ovládání a nastavování požadovaných parametrů u rekuperačních jednotek VR..DC,DCV a SAVE. K těmto jednotkám se může připojit jeden nebo více ovladačů CD 2. Nástěnné modely (VR DCV, SAVE VTC 300) mají navíc tento regulátor automaticky vestavěn na čelní straně jednotky. Pro stojaté modely VR DC a SAVE VTC 700 se musí ovladač objednat zvlášť Propojovací kabel KCE není součástí jednotky a musí se též objednat zvlášť. V případě, že nebude zákazník postupovat dle uvedeného manuálu, nebude uznána záruka na uvedená zařízení!! 2. Montáž Pozice Popis A B C D Žlutá (signální kabel) Zelená (signální kabel) Černá (referenční GND) Červená (přívodní napětí 12V DC) Systemair a.s. str. - 2/

3 3. Programování Ovládací panel s popisem: Obr. 1 Pozice Popis 1 Displej Zobrazuje symboly, menu a nastavení. 2 Volící otočné kolečko Pohybem vlevo či vpravo se lze pohybovat v menu, měnit nastavení a hodnoty. 3 Tlačítko Potvrdit Stisknutím tlačítka se potvrzuje výběr v menu nebo ukládá nastavená hodnota. 4 Tlačítko Zpět Stisknutím tlačítka se posouvá o úroveň výš v menu. Zobrazované symboly Symbol Popis Teplota Temp Zobrazuje nastavenou teplotu. Nastavení teploty je provedeno v 5 stupních (od úplně prázdného po zcela vyplněný symbol) a lze jej manuálně změnit pomocí otočného kolečka. Nastavení se uloží stisknutím tlačítka Potvrdit. Otáčky ventilátoru Fan speed Zobrazuje nastavené otáčky ventilátoru. Otáčky ventilátoru mohou být manuálně nastaveny ve 3 stupních (nízké, běžné, vysoké) pomocí otočného kolečka. Nastavení se uloží stisknutím tlačítka Potvrdit. Nízké otáčky (A): používají se, pokud se budova opouští na delší dobu. Běžné otáčky (B): zajistí potřebnou výměnu vzduchu za běžných podmínek. Vysoké otáčky (C): zvýší ventilaci v případě potřeby str. - 3/10 - Systemair a.s.

4 Service Vstup do servisního menu po stisknutí tlačítka Potvrdit. Porucha Alarm Vstup do soupisu poruch po stisknutí tlačítka Potvrdit. 3.1 Přehled servisního menu Do servisního menu se dostanete výběrem níže uvedeného symbolu na displeji: Následující tabulka zobrazuje servisní menu ve 3 úrovních: Menu: Úroveň 1 Menu: Úroveň 2 Menu: Úroveň 3 Popis Heslo Heslo Heslo XXXX Vstupte do servisního menu vložením hesla Pro nastavení jednotlivých číslic použijte otočné kolečko a každé číslo uložte stisknutím tlačítka Potvrdit. Blok ANO/NE Změna hesla Nastavení nového hesla v případě potřeby. Změna hesla Interval filtru Čas/Datum Změna hesla Interval filtru Čas/Datum Změna hesla Interval filtru Čas/Datum Aktuál XXX Nov. XXXX Potvrdit XXX Interval filtru Reset: Ne Čas do výměny: 9 měsíců Čas/Datum YY/MM/DD Datum: 10/05/08 Čas: 10:00 Den: SO V případě, že bylo nové heslo zapomenuto, lze do servisní úrovně vstoupit pomocí hesla Toto heslo vynuluje dříve nastavené heslo. Zobrazuje zvolený interval výměny filtru. Nastavení: Jestliže byly filtry vyměněny, resetujte interval výměny filtru potvrzením Ano u položky Reset Nastavení intervalu výměny filtrů. Zobrazuje nastavený datum a čas Formát data: rok/měsíc/den Nastavení: správný datum a čas Systemair a.s. str. - 4/

5 Pro/vyn chod Pro/vyn chod Minuty Zde je možnost zvýšit výkon jednotky na určitou dobu (pracuje pak jiným způsobem, než je naprogramováno v Týdenním programu. Týd. Program Rychlost: jmenov. Zobrazuje: nastavenou dobu posíleného chodu Zobrazuje: otáčky ventilátoru Nastavení: dobu posíleného chodu v minutách Pro/vyn chod Týd. program Týd. program Týd. program Den: Po Nastavení: rychlost otáček ventilátoru pro tento režim. Lze zvolit : nízká jmenovitá (běžná) - vysoká. Ze závodu nastaveno: jmenovitá Programování, jak by měla jednotka pracovat během týdne. Je možné nastavit 2 časové cykly za den. Týd. program Rychlost vent. Na 1 : 7:00 16:00 Na 2 : 0:00 0:00 Rychlost vent. Úroveň zap.: vysoký/jmenov/nízký Úroveň vyp.: vyp/vysoký/jmenov/nízký Nastavení: dnů v týdnu a časového intervalu, po který jednotka poběží Používá se k určení otáček ventilátoru pro úrovně Zapnuto (ON) a Vypnuto (OFF) v týdenním programu. Nastavení úrovně Zapnuto: zvolte mezi vysokými, běžnými a nízkými otáčkami. Přednastaveny jsou jmenovité otáčky. Nastavení úrovně Vypnuto: zvolte mezi vysokými, běžnými, nízkými otáčkami a úplným vypnutím jednotky. Přednastaveny jsou nízké otáčky. Pro/vyn chod Týd. program Ohřívač/chladič Ochr. proti mrazu Ohřívač/chladič Ohřívač: Bez ohřevu / elektrický / vodní Toto dialogové okno slouží k nastavení ohřevu a/nebo chlazení. Nastavení ohřevu: bez ohřevu, elektrický nebo vodní Průtok Ohřívač/chladič Ochr. proti mrazu Chladič: Žádný / vodní Ochr. proti mrazu Limit alarmu: 11 C Nastavení chlazení: bez chlazení nebo vodní Zobrazuje nastavenou teplotu protimrazové ochrany v instalovaném vodním výměníku. Nastavení: hodnota se nastavuje v C. ze závodu je nastavena na 7 C. Pro/vyn chod Týd. program Průtok Průtok Průtok jednotky Man. Vyp. ventilátoru Průtok % EF SF Jmen Max Min Průtok jednotky Slouží k nastavení otáček ventilátoru v % maximálních otáček. Otáčky lze nastavit individuálně pro každý ventilátor. (EF: odvodní ventilátor, SF: přívodní ventilátor) Nastavení: otáček ventilátoru odvodního EF a přívodního SF pro jednotlivé stupně (vysoké, nízké, běžné) Nelze měnit pouze %. Průtok % Průtok jednotky Man. Vyp. ventilátoru str. - 5/10 - Systemair a.s.

6 Průtok Průtok jednotky Man. Vyp. ventilátoru Analogový vstup Analogový výstup Digitální vstup Analogový vstup Analogový výstup Digitální vstup Digitální vstup Konfig. DI 1-3 Konfig DI 4-7 Man. Vyp. Ventilátoru Povolit manuální vypnutí ventilátorů Ano/NE Analogový vstup 1: SS : ETS : nepoužívá se 4: OT/EPS : OS 10.5 Analogový výstup AO1 auto/man/vyp 0.0V AO2 auto/man/vyp 7.3V AO3 auto/man 10V Digitální vstup DI1 ZAP/VYP DI2 ZAP/VYP DI3 ZAP/VYP DI4 ZAP/VYP DI5 ZAP/VYP DI6 ZAP/VYP DI7 ZAP/VYP Nastavení možnosti ventilátory manuálně vypnout z ovládacího panelu. Zvolte mezi Ano/ne Pokud zvolíte Ano, bude možné ventilátory vypnout otočením volícího kolečka na symbol prázdného ventilátoru. Zobrazuje analogové vstupy z aktivních teplotních čidel. SS: teplotní čidlo na přívodu vzduchu ETS: teplotní čidlo na odvodu vzduchu OT/EPS: čidlo ochrany proti přehřátí / čidlo protimrazové ochrany OS: čidlo venkovní teploty Zobrazuje analogové výstupy v jednotkách 0-10V pro servopohon teplé/studené vody a klapky obtoku. Nastavení: AO1 (Analogový výstup pro servopohon horké vody. Volba mezi: manuálně, automaticky či vypnuto. Ze závodu nastaveno: OFF vypnuto AO2 (Analogový výstup pro servopohon studené vody. Volba mezi: manuálně, automaticky či vypnuto. Ze závodu nastaveno: OFF - vypnuto AO1 (Analogový výstup pro servopohon klapky obtoku. Volba mezi: manuálně či automaticky. Ze závodu nastaveno: automaticky. Výběr man umožní uživateli manuálně ovládat servopohon/klapku signálem 0 10V. OV znamená úplně uzavřený a 10V úplně otevřený servopohon/klapka obtoku. Při použití klapky obtoku musí být jednotka přepnuta na letní provoz nebo musí být zapnuto odmrazování (10V). Zobrazuje nastavení digitálních vstupů. DI1 Konfigurování ventilátoru DI2 Konfigurování ventilátoru DI3 Konfigurování ventilátoru DI4 Odpojení ohřívače DI5 Posílené větrání DI6 Test klapky DI7 Režim Doma/Prázdný dům (popis svorek naleznete na str. 12) Systemair a.s. str. - 6/

7 Digitální vstup Konfig. DI 1-3 Konfig DI 4-7 Digitální vstup Konfig. DI 1-3 Konfig DI 4-7 Digitální výstup Odmrazování Modbus Digitální výstup Odmrazování Modbus Konfig. DI SF vyso EF nom 2 SF VYP EF níz 3 SF vys EF vys DI 4-7 DI4 Zast. Ohr. DI5 Ext. beh DI6 Test klapky DI7 Domů/Opusť Digitální výstup 1: SF 67% 2: EF 67% 3: nepoužívá se 4: Alarm A/N 5: Dmp VYP 6: Ohřev A/N Odmrazování Mód 1-5 Povolit nerovnováhu A/N Redukovaný průtok Aktivní Odmrazování obtoku Aktivní Vypnutí odmrazování Aktivní Toto dialogové okno slouží k nastavení, jak budou ventilátory reagovat na 3 odlišné digitální vstupy, které jsou zapnuty nebo vypnuty (nastavení v levém sloupci je pouze příklad). Přepínače ZAP/VYP musí být fyzicky připojeny ke svorkám na hlavní základní desce, aby byly zajištěny tyto funkce. Více informací naleznete ve schématu zapojení. Nastavení přívodního ventilátoru (SF) a odvodního ventilátoru (EF) na vysoké, běžné nebo nízké otáčky pro digitální vstupy 1-3. DI 4-7 jsou nastaveny ze závodu a uživatel je nemůže měnit. Zde je krátký popis jednotlivých funkcí: DI4: Umožňuje zapnout a vypnout elektrický ohřívač DI5: Umožňuje posílit větrání pomocí přepínače. Tato funkce je upřednostněna před standardním nastavením otáček ventilátoru. DI6: Automatický test funkčnosti klapky obtoku. Tento digitální vstup není uživateli k dispozici. DI7: Sepnutí tohoto vstupu sníží nastavenou teplotu o 10K. Tato funkce se používá, jestliže budova není delší dobu obývána. Upozornění: Doma/Prázdný dům nefunguje, jestliže je aktivován vodní ohřev. Zobrazuje nastavení digitální vstupů (nastavení v levém sloupci je pouze příklad). 1: SF 67%: aktuální nastavení otáček přívodního ventilátoru (zobrazené jako procenta max. otáček) 2: EF 67%: aktuální nastavení otáček odvodního ventilátoru (zobrazené jako procenta max. otáček) 4: Alarm A/N : indikuje, zda je alarm aktivní či ne. 5: Dmp VYP: Klapka na přívodu /odvodu vzduchu je zapnuta nebo vypnuta (signální relé 230V) 6: Ohřev A/N: indikuje, zda je elektrický ohřívač aktivován nebo není. Toto dialogové okno se používá k nastavení úrovně protimrazové ochrany. Nastavení režimu odmrazování mezi 1-5. Ze závodu nastaveno: 3 Nastavení: Během odmrazovacího cyklu můžete akceptovat dočasnou nestabilitu průtoku vzduchu z jednotky, tj. nižší teplotu přiváděného vzduchu. Zvolte Ano/Ne. Zobrazuje, zda je odmrazovací cyklus aktivní str. - 7/10 - Systemair a.s.

8 Odmrazování Modbus Modbus Adresa: Baud: 9600/19200 Informace o komunikaci Modbus a nalezte v návodech pro Modbus v dokumentaci rezidenčních jednotek na online katalogu: Faktory reset Parita: žádná/běžná/zvláštní Jazyk Verze Odmrazování Modbus Faktory reset Jazyk - Language Jazyk: English Faktory reset Opravdu resetovat? Ano/Ne Toto dialogové okno se používá k resetu nastavení na tovární nastavení. Nastavení: Ano/ne Poznámka: Tento reset vymaže veškerá osobní nastavení, která byla provedena na jednotce Zde si lze zvolit jazyk. Nastavení se provádí pomocí otočného kolečka. Alarmy Verze VC 300 Zobrazí verzi softwaru. Jazyk CD EC Verze Alarmy Jazyk Appl Boot Alarmy Fan Y Zobrazuje seznam poruch (alarmů), které byly aktivovány (označeny písmenem Y). Verze Emt/Frost N Alarmy Damp Y Pb Fail N Temp N Filter Y 3.2 Nastavení teploty Teplota přiváděného vzduchu se nastavuje manuálně v 5 stupních v hlavním menu displeje a to výběrem symbolu teploty (obr. 2). Jestliže je nainstalován elektrický nebo vodní dohřev, odpovídají jednotlivé teplotní stupně: 12.0, 14.5, 17.0, 19.5 a 22.0 C. Ze závodu je nastaveno 12.0 C. Pokud je jednotka provozována bez ohřevu nebo ohřívač není aktivován, odpovídají jednotlivé teplotní stupně: 15.0, 16.0, 17.0, 18.0 a 19.0 C. Ze závodu je nastaveno Zvýšení teplotního stupně je indikováno zvýšením výplně v symbolu teploty. Obr. 2 Systemair a.s. str. - 8/

9 3.3 Ruční nastavení otáček ventilátoru Otáčky ventilátoru lze kdykoli ručně nastavit v hlavním menu displeje. Po vybrání symbolu ventilátoru a potvrzení (obr. 3) je možné zvýšit či snížit otáčky ventilátorů ve třech stupních nízké, běžné a vysoké. Ruční nastavení má do konce probíhajícího časového cyklu přednost před týdenním programem. Obr Ruční nastavení letního provozu Letní provoz se nastaví, jestliže se zvolí o jeden stupeň méně než 12 C. Symbol pro topení je pak úplně prázdný (obr. 4). To znamená, že klapka obtoku se otevře (řídící signál 10V výstupu klapky). Pokud je aktivován ohřívač, během manuálně nastaveného letního provozu se vypne. Ručně nastavený letní provoz se automaticky ukončí, pokud teplota přívodního vzduchu je 5 C po dobu minut 2. Pokud je instalován vodní ohřívač, ručně nastavený letní provoz se automaticky ukončí, pokud teplota přívodního vzduchu je 5 C. Obr Rekuperace chladu Pokud je venkovní teplota vyšší než teplota odváděného vzduchu, dojde k rekuperaci chladu. Za těchto podmínek je blokován proces regulace tepla. Po tuto dobu je klapka obtoku zavřená. 8.5 Konfigurace softwaru pro elektrický ohřívač 1. Pomocí otočného kolečka zvolte servisní menu. 2. Pro vstup do servisního menu vložte heslo. Každou číslici navolte otočným kolečkem a potvrďte stisknutím tlačítka Potvrdit. Heslo str. - 9/10 - Systemair a.s.

10 3. Jděte do podmenu Pro/Vyn chod Týdenní program 4. Zvolte Ohřívač/Chladič Ohřívač/Chladič Protimrazová ochrana Průtok vzduchu 5. Zvolte: Ohřívač: elektrický Ohřívač: elektrický Jednotka je nyní připravena pro provoz s namontovaným elektrickým ohřívačem. Firma Systemair a.s si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění! Výrobce : Prodej a servis : Systemair AB Systemair a.s., Industrivägen 3 Fakturační adresa, sídlo společnosti: Oderská 333/5, Praha 9 - Čakovice SE Skinnskatteberg Doručovací adresa, kancelář, sklad: Hlavní 826, Praha-Hovorčovice Švédsko tel.: fax: web: Systemair a.s. str. - 10/

VZT JEDNOTKY SAVE VTC 700 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

VZT JEDNOTKY SAVE VTC 700 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VZT JEDNOTKY SAVE VTC 700 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440 99 www.systemair.com

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

VZT JEDNOTKY SAVE VTR 500 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

VZT JEDNOTKY SAVE VTR 500 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VZT JEDNOTKY SAVE VTR 500 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg, Švédsko Tel.: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440 99 www.systemair.com

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

VZT JEDNOTKY SAVE VTR 300/B

VZT JEDNOTKY SAVE VTR 300/B VZT JEDNOTKY SAVE VTR 300/B NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair UAB Linų st. 101 LT-20174 Ukmergė, Litva Tel.: +370 340 60165 Fax: +370 340 60166 www.systemair.com Výrobce

Více

VZT JEDNOTKY SAVE VTR 200/B

VZT JEDNOTKY SAVE VTR 200/B VZT JEDNOTKY SAVE VTR 200/B NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg, Švédsko Tel.: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440 99 www.systemair.com

Více

VZT JEDNOTKY SAVE VTR 150/K

VZT JEDNOTKY SAVE VTR 150/K VZT JEDNOTKY SAVE VTR 150/K NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg, Švédsko Tel.: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440 99 www.systemair.com

Více

VZT JEDNOTKY SAVE VSR 300/500 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

VZT JEDNOTKY SAVE VSR 300/500 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VZT JEDNOTKY SAVE VSR 300/500 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair UAB Linų st. 101 LT-20174 Ukmergė, Litva Tel.: +370 340 60165 Fax: +370 340 60166 www.systemair.com

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky SAVE VTR, VSR Rezidenční rekuperační vzduchotechnické

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VZT JEDNOTKY VR 400-700 DC NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Firma SYSTEMAIR vyrábí jednotky pro rekuperaci tepla od roku 1980. Tyto jednotky jsou nainstalovány v řadě budov v Norsku a v zahraničí.

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY RTRD 5-st. regulátor otáček s TK - 400V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis RTRD je 5-stupňový transformátor pro ventilátory s napájecím napětím 400V a s vyvedenými tepelnými kontakty

Více

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Jednoduché ovládání pomocí multifunkčního kolečka Optigo má otočné tlačítko (1) kódovací zařízení, které velmi zjednodušuje přístup do systému

Více

Pokyny pro instalaci

Pokyny pro instalaci Dokument přeložený z angličtiny -CZ 2013-06-25 A003 Obsah 1 Prohlášení o shodě... 1 2 Varování... 2 3 Představení výrobku... 3 3.1 Všeobecné informace... 3 3.1.1 Popis nástěnného ovládání... 3 3.1.2 Popis

Více

Řídící jednotka DigiReg

Řídící jednotka DigiReg Řídící jednotka DigiReg Obsah dokumentu: Strana: Funkce rekuperace 1 Volba typu jednotky 2 Vybrané parametry - vysvětlení 3 Možnosti ovládacího panelu: Vypnutí/zapnutí jednotky 5 Hlavní obrazovka 6 Menu

Více

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla

Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Vzduchotechnické jednotky VUT V / VB ES s rekuperací tepla Popis VZT jednotky jsou plně funkční větrací jednotky s rekuperací tepla pro filtraci vzduchu, přívod čerstvého vzduchu a pro odvod odpadního

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

Řídící systém MS 300 Uživatelský manuál. v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 300 Uživatelský manuál.  v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Prvky řídícího systému 2 3. Terminál MST 300 M 2 4. Terminál MST 300 3 4.1 Obsluha terminálu v 1.sekci 4 4.1.1 MENU 1 nastavení provozního

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V

PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Technický popis Instalace a obsluha PASIVNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA ELAIR P1V a P2M Pasivní rekuperační jednotka Elair P je opláštěný rekuperační výměník se sendvičovou

Více

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Řídící systém MS 510 Uživatelský manuál. www.wilkop.eu. Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL Regulátor řady MST 510 v aplikaci pro vzduchotechniku UŽIVATELSKÝ MANUÁL 0 OBSAH 1. Úvod 2 2. Bezpečnostní upozornění 2 3. Ovládací panel regulátoru 2 4. Uživatelské menu 2 4.1 Struktura uživatelského

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Napájení [V/Hz] Instalace a montáž

Napájení [V/Hz] Instalace a montáž 3 Charakteristika Tři stupně otáček ventilátoru Pro jednofázové a třífázové motory Ovládání vodního a elektrického výměníku Ovládání se světelnou signalizací 3 měsíců záruka Popis Řídicí jednotkou lze

Více

ILTO R120. Technický popis

ILTO R120. Technický popis ILTO R120 Technický popis Větrací jednotka ILTO R120 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

ILTO R80. Technický popis

ILTO R80. Technický popis ILTO R80 Technický popis Větrací jednotka ILTO R80 s kompletní výbavou, rotačním výměníkem, dohřevem přiváděného vzduchu a možností připojení kuchyňské digestoře. Větrací jednotka je určená k instalaci

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY REE S0 Plynulý regulátor otáček, ovládaný 0-10V, 230V NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Plynulý elektronický regulátor je určen pro ventilátory na 230V s napěťově regulovatelnými motory.

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu OHŘÍVAČE RBK NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z antikorozní oceli, plášť a skříň

Více

Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo

Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo 10 Požadavky na regulaci a MaR v případě použití kondenzační jednotky Acson jako tepelné čerpadlo Pro regulaci kondenzačních jednotek Acson lze použít buď nabízený ovladač EESTA, nebo tuto může za dodržení

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z aluzinku s 25mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT EH VUT WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 2200 m 3 /h (VUT EH) a 2100 m 3 /h (VUT WH) a účinností rekuperace až 85 % (VUT EH) a 78 % (VUT WH). Popis Vzduchotechnické

Více

FULL DC INVERTER SYSTEMS

FULL DC INVERTER SYSTEMS FULL DC INVERTER SYSTEMS NÁVOD K OBSLUZE KJR-29B K O M E R Č N Í K L I M A T I Z A C E S D V 4 Překlad původního uživatelského návodu Tento návod obsahuje podrobné pokyny, kterým byste měli věnovat pozornost

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5)

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5) REGULÁTOR SIReAC Competent Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5) Umístění

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky SAVE

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky SAVE Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky SAVE 80-900m 3 /h Rezidenční rekuperační

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

Instalaèní a servisní pøíruèka

Instalaèní a servisní pøíruèka Autonomní regulátory SKR-10 SKR-15 Instalaèní a servisní pøíruèka Instalaèní firma: Servisní telefon: Datum Počet stran Číslo dokumentu 12/2010 5 PI-SKR-1-03-C 2 Autonomní regulátory SKR-10 / SKR-15 1.

Více

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny.

Opláštění Opláštění je vyrobeno z dvouvrstvého aluzinku s 20mm vnitřní tepelnou a zvukovou izolační vrstvou minerální vlny. Rekuperační jednotky VUT 300 E2V EC Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 300 m 3 /h, dvěma elektrickými ohřívači pro studené klima a účinností rekuperace až 95 % v tepelně a zvukově izolovaném

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ

Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Aktivace REŽIMU ČASOVÉHO ŘÍZENÍ Při zapnutém termostatu: Stiskněte tlačítko M a podržte je tři vteřiny stisknuté. Stisknutím nebo vyberete následující nastavení: 00 = bez časovače (funkce časovače vypnuta)

Více

Návod na obsluhu CTS-600 Automatik

Návod na obsluhu CTS-600 Automatik Návod na obsluhu CTS-600 Automatik pro NILAN VPL 15C EC/ 25C EC 1 Obsah str. 2 Úvod str. 3 Typy zařízení str. 4 Přehled tepelných čidel str. 5 Ovládací panel str. 6 Přehled menu str. 7 Mody provozu str.

Více

Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20

Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20 Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20 Zařízení obsahuje galvanicky oddělené vstupy a reléové výstupy. Pomocí sériové linky 485 se připojí k nadřazenému systému, který

Více

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 BASPELIN CPM Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 únor 2000 Baspelin CPM K1 Vlastnosti regulátoru baspelin CPM 4 analogové vstupy, 5 binárních vstupů (230V, 50Hz), 4 nezávislé

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Schéma zapojení ventilačního přístroje WR 600 s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS)

Schéma zapojení ventilačního přístroje WR 600 s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS) Schéma zapojení ventilačního přístroje s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS) L N PE LD2 B1 LD1 W1 W2 GY L1 GNYE A2 GNYE k1 S1 S2 OT OT Betriebsanzeige Temp CO2 WH GND 0-10V WH W3'/+24V GN YE MP2 MODE

Více

Nástěnný regulátor Evolution TH

Nástěnný regulátor Evolution TH HS K 14001 01.2014 ástěnný regulátor Evolution TH Regulátor pro ovládání fancoilů, teplovzdušných jednotek, podlahových konvektorů a obdobných spotřebičů s EC nebo 3-rychlostními asynchronními 1-fázovými

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

NÁVOD NA OBSLUHU. NILAN SLIM Control

NÁVOD NA OBSLUHU. NILAN SLIM Control NÁVOD NA OBSLUHU NILAN SLIM Control ÚVODNÍ OBRAZOVKA BOOST Stavový řádek Teplota v nádrži Venkovní teplota Vnitřní teplota Dotykem na displej kdekoliv mimo tlačítka Boost přejdete do dalšího menu. Boost

Více

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Návod na instalaci a použití termostatu TERMOFOL TF-H1 Upozornění! Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Instalaci proveďte

Více

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL

TECHNICKÝ MANUÁL. Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL Modul pro jednoduché chladící nebo topící systémy s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s regulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL:

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS

ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS ŘÍDICÍ JEDNOTKY ŘADY VCS KOMPLEXNÍ REGULACE KOMFORTNÍ A PŘÍVĚTIVÉ OVLÁDÁNÍ VYNIKAJÍCÍ POMĚR CENY A VÝKONU ořez Řídicí jednotky VCS KOMPLEXNÍ REGUL ACE NOVÁ GENER ACE ŘÍDICÍCH JEDNOTEK REMAK Společnost

Více

Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ

Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ Tepelná čerpadla - Chlazení - Vzduchotechnika - Tepelné výměníky Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ 1 ÚVOD 3 SLOŽENÍ Řídící modul CONNECT 2 se skládá z: Jednoho ovládacího a zobrazovacího

Více

Digestoře. Větrání kuchyní v rezidenčních budovách

Digestoře. Větrání kuchyní v rezidenčních budovách Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Digestoře Větrání kuchyní v rezidenčních budovách 2 Digestoře TENDER, STIL, OPAL Digestoře

Více

Upozornění Je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti uvedené v Obr. 2 a 3.

Upozornění Je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti uvedené v Obr. 2 a 3. VENTILÁTOROVÉ OHŘÍVAČE PANTHER SE 6-15KW NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před prvním použitím spotřebiče si pozorně prostudujte tyto návody. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Topvex SF Kompaktní přívodní jednotka s nízkoenergetickými EC motory ready ecodesign 2 Kompaktní

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT CT Citherm 6.0 Návod k obsluze

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT CT Citherm 6.0 Návod k obsluze Programovatelný termostat Strana č. 1 z 9 PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT CT Citherm 6.0 Návod k obsluze + - + DC 48V 12V + - + - IN 1 IN 2 IN 3 venkovní vnitřní + - T1 T2 0-10V IN 1 AC Fail IN 2 Fire IN 3 Servis

Více

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1

WILKOP - trade, spol. s r.o., Hlavní 823, 756 54 Zubří. www.wilkop.eu EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 1.1 EKOREG - BXC UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 1.1 0 OBSAH strana ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚVOD 2 UVÍTACÍ SCREEN 2 ZÁKLADNÍ

Více

Jestliže je ohřívač v činnosti, je nutné zajistit minimální průtok vzduchu (viz. tabulka).

Jestliže je ohřívač v činnosti, je nutné zajistit minimální průtok vzduchu (viz. tabulka). OHŘÍČE RB NÁODY N MONTÁŽ, OBSLUHU ÚDRŽBU 1. Popis Ohřívač se skládá z topné sekce, pláště, skříně svorkovnice a vlastní svorkovnice. Topné elementy jsou vyrobeny z nerezové oceli, plášť a skříň z galvanizovaného

Více

P R O D U K T O V Ý L I S T

P R O D U K T O V Ý L I S T P R O D U K T O V Ý L I S T CIRKULAČNÍ BOX ZIRKON 160 Zvýšení chladícího a topného efektu větracích jednotek Rodinné domy a byty Větrání Chlazení Topení POPIS ZAŘÍZENÍ Cirkulační box ZIRKON je určen pro

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7.

Filtry Vstupní a výstupní G4 vestavěné filtry zajišťují filtraci sání a odtahu vzduchu. U některých jednotek lze použít vstupní filtr F7. Rekuperační jednotky VUT PE EC VUT PW EC Energeticky úsporné podstropní rekuperační jednotky s kapacitou až 4000 m 3 /h(vut PE EC) a 3800 m 3 /h(vut PW EC) a účinností rekuperace až 90 % v tepelně a zvukově

Více

AHUbox 14DCi, 14DC, 28DC, 28DCi, 56DC a 136DC

AHUbox 14DCi, 14DC, 28DC, 28DCi, 56DC a 136DC AHUbox 14DCi, 14DC, 28DC, 28DCi, 56DC a 136DC Připojovací sada pro začlenění výparníků AHU jednotek do systémů SANYO (řady: PAC-i, BigPac a VRF mini ECO-i, ECO-i a GHP) pro provoz v režimech chlazení nebo

Více

Mini-STER. DIGITÁLNÍ REGULÁTOR Teploty kotle C.O. a teplá voda. Verze bydlení. Panel Verze ELEKTRO-MIZ UŢIVATELSK? MANU?L Z?RU ČN?

Mini-STER. DIGITÁLNÍ REGULÁTOR Teploty kotle C.O. a teplá voda. Verze bydlení. Panel Verze ELEKTRO-MIZ UŢIVATELSK? MANU?L Z?RU ČN? Mini-STER DIGITÁLNÍ REGULÁTOR Teploty kotle C.O. a teplá voda Verze bydlení CO: 23 BO: 24 N: 50 STOP N:50 TERM 1 Panel Verze CO:23 N: 50 STOP BO:24 N:50 TERM 1 UŢIVATELSK? MANU?L Z?RU ČN? LIST ELEKTRO-MIZ

Více

CLIMATIX POL Seznam parametrů

CLIMATIX POL Seznam parametrů Teplo pro váš domov od roku 1888 CLIMATIX POL 423.50 Seznam parametrů CZ_2015_8 2 A B C D E F Tlačítko Symbol na displeji A i Rychlý návrat do základního menu displeje B C D E F Zobrazení alarmů, včetně

Více

VZT JEDNOTKY TA 450-4500 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

VZT JEDNOTKY TA 450-4500 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VZT JEDNOTKY TA 450-4500 NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440 99 www.systemair.com

Více

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška Elektronický regulátor Ranco R003 Diody: Kompresor: ON kompresor pracuje, blikání zpoždění kompresoru, vyřazená ochrana nebo aktivace Odtávání: ON

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AQUA 1 Ohřívač vody s tepelným čerpadlem pro instalaci jako volně stojící CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupili klimatizační jednotku FERROLI. Tento produkt je výsledkem

Více

Digitální termostat EVO.X. Návod k použití

Digitální termostat EVO.X. Návod k použití Digitální termostat EVO.X Návod k použití Bezpečnostní upozornění Během instalace a během provozu přístroje se musí dbát na následující předpisy: 1) Přístroj může připojovat pouze kvalifikovaná osoba.

Více

Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT +

Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT + Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT + Regulátor s mikroprocesorem pro řízení solárních aplikací 2 1. Oblast použití / charakteristika regulátoru 1.1 Oblast použití Regulátory COMFORT+ jsou

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY KD EC NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory KD EC jsou vybaveny motory s externím rotorem s diagonálním průtokem, což redukuje externí rozměry ventilátoru. Tyto ventilátory

Více

Řídicí jednotky, řada VCB

Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky, řada VCB Řídicí jednotky VCB pro vzduch Řídicí jednotka VCB je ideální zařízení pro regulaci malých a středních vzduchotechnických zařízení bez vazby na nadřazené systémy MaR. Umožňuje

Více

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02

REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Univerzální časovač a čítač AVC/ 02 1 Obsah: 1. Obecný popis... 3 1.1 Popis programu... 3 1.2 Vstupní vyhodnocované hodnoty... 3

Více

Wilo-Digital timer Ed.01/

Wilo-Digital timer Ed.01/ Wilo-Digital timer D Bedienungsanleitung E Instrucciones de uso GB Operating manual P Manual de instruções F Mode d emploi NL Bedieningshandleiding I Istruzioni per l uso CZ Návod k obsluze 4 148 573 Ed.01/

Více

Pokyny k montáži a obsluze

Pokyny k montáži a obsluze Pokyny k montáži a obsluze Ovládací modul BML Zóna 1 20.0 C Pátek 31.10.08 12 : 16 Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420 547 429 311, fax +420 547 213 001, www.wolfcr.cz Art.-Nr.:

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ventilace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Postup Při uvádění ventilace do provozu se postupuje následovně: Proveďte základní a rozšířenou konfiguraci centrální

Více

Sauter Components 7146205 CZ 01

Sauter Components 7146205 CZ 01 46.205/1 RDT 711: Regulátor pro větrání a klimatizaci s rozšířenými funkcemi Regulátor s digitálním ovládacím panelem pro regulaci přívodní teploty kaskádovou nebo na konstantní hodnotu ve větracích a

Více

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky

Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky Ventilátory Vzduchotechnické jednotky istribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Rezidenční rekuperační vzduchotechnické jednotky 80-900 m 3 /h Přehled 2011 rev.01 Rezidenční

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

1. Ovládací jednotka Technické informace C260VKK ovládací jednotka: instrukce pro užití Hlavní vypínač (1)...

1. Ovládací jednotka Technické informace C260VKK ovládací jednotka: instrukce pro užití Hlavní vypínač (1)... 1. Ovládací jednotka... 3 1.1. Technické informace... 3 2. C260VKK ovládací jednotka: instrukce pro užití... 3 2.1. Hlavní vypínač (1)... 4 2.2. Týdenní časovač (2)... 5 2.2.1. Ovládání týdenního časovače...

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Regulátory otáček, přepínače

Regulátory otáček, přepínače Regulátory otáček, přepínače CB CB22 PKDM12 RTRD7 RTRD14 RTRDU7 CB, přepínač otáček Pro clony Portier bez ohřevu. Ovladač slouží k přepínání otáček ventilátoru ve 2 stupních. Max. proud 12 A, 2 V~. IP44.

Více

(senzory nejsou součásti dodávky) CAV (constant air volume) vestavěný

(senzory nejsou součásti dodávky) CAV (constant air volume) vestavěný 102 Minireg a Systém měření a regulace je základním prvkem vzduchotechnického zařízení. S tímto systémem lze ovládat a řídit jednotlivé funkce VZT zařízení, kde jedním ze základních úkolů je dosažení požadovaných

Více