Pár slov úvodem březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti"

Transkript

1 Pár slov úvodem... Vážené čtenářky, vážení čtenáři, držíte v rukou již druhé vydání letošního zpravodaje. Stále se v redakci snažíme, abychom vám nabídli co nejpodrobnější zprávy z úřadu městyse a co nejpestřejší přehled dění v Nosislavi i jejím okolí. Ne vždy se nám to daří lehce. Některá čísla Nosislavského zpravodaje procházela těžkými porodními bolestmi. V minulém čísle zpravodaje na straně 8 jsme vám slíbili zajímavý článek a fotografie o panu řídícím Křížovi od neznámého autora. Je mi líto, ale tento slib nemůžeme dodržet. Článek vydán nebude, zůstane uložen v archivu zpravodaje. A to především proto, že jsme se v minulosti pevně rozhodli, jak redakce tak vedení městyse, nepodepsané články nezveřejňovat. A trošku z jiného soudku: Připravili jsme pro zájemce posezení s malým občerstvením a velkou besedou na téma Nosislavský zpravodaj po dvaceti letech. Těšíme se na osobní setkání, jste srdečně zváni. Pozvánku najdete na straně 10 tohoto čísla. Před touto akcí však budou ještě Velikonoce. A tak mi dovolte jménem redakce popřát požehnané svátky velikonoční, dětem bohatou pomlázku, všem lidem slunce v duši, jak říkával jeden známý meteorolog, a já dodávám: vláhu zahradám Libuše Konopíková 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti Sobotní odpoledne zalité sluníčkem zvalo všechny zábavychtivé malé i velké do kulturního centra. Přivítal je vyzdobený sál a pořadatelé v podobě maminek z Volného sdružení rodičů. Klaun s červeným nosem (pan Jan Strouhal) se ihned ujal hudební produkce, kterou prokládal slovním doprovodem. Oblíbené písničky zlákaly k tanci nejen děti v maskách, ale i rodiče. A že těch masek bylo! Na parketu se něžně vznášely princezny, víly, berušky a čarodějky. Mužně podupávali kovbojové, piráti, Rumcajs, Michael Jackson a dokonce i smrtka. Děti se nadšeně zapojily do soutěží a židličková strhla i maminky. Poslední ohlášená písnička rozhodně nebyla závěrečná. Nikomu z nás se totiž nechtělo domů. Kateřina Mikšová 1

2 Zprávy z radnice informace o činnosti zastupitelstva (ZM), rady (RM) a úřadu (ÚM) za období leden až březen 2014 Zastupitelstvo v březnu schválilo - účetní závěrku městyse, hospodaření ZŠMŠ, prodej několika pozemků (podrobnosti v příštím čísle) a rozpočet městyse na rok 2014 viz samostatný článek. Rada městyse za uplynulé období schválila - ukončení činnosti paní Marcely Pilátové, Nosislav č. p. 450, v Komisi sociální, školské a kulturní při RM, na vlastní žádost k datu 1. ledna uzavření smlouvy č. 17/14, s firmou KTS Ekologie, s. r. o., o odvozu odpadů a shrabků z ČOV Nosislav. - směrnice o oběhu účetních dokladů. - nejvhodnější předloženou cenovou nabídkou od firmy Ivacar Ivančice, s. r. o., Krumlovská 1430/30, Ivančice, na nákup sedmimístného automobilu zn. Nissan a jeho přestavbu na hasičský zásahový požární automobil DA-L2Z a pověřuje starostu městyse podpisem předložené kupní smlouvy za celkovou částku ve výši Kč vč. DPH (z toho dotace činí Kč). - navýšení ceny poukázek-stravenek pro zaměstnance ze současných 50 Kč/ks na 80 Kč/ks. - záměr odprodat část pozemku ve vlastnictví městyse, p. č. 1404/2, ostatní plocha, o výměře 76 m 2, v ulici Za Mostem, v obci a k. ú. Nosislav, blíže specifikovanou dle předložené situace a předkládá k dalšímu projednání do ZM. - záměr odprodat části pozemků ve vlastnictví městyse, p. č. 422/4, p. č. 422/5 a p. č. 422/6, vše orná půda, o předpokládané celkové výměře 230 m 2, v ulici Družstevní, v obci a k. ú. Nosislav, blíže specifikované dle předložené situace a předkládá k dalšímu projednání do ZM. - záměr odprodat části pozemků ve vlastnictví městyse, p. č. 422/4 a p. č. 422/6, vše orná půda, o předpokládané celkové výměře 105 m 2, v ulici Družstevní, v obci a k. ú. Nosislav, blíže specifikované dle předložené situace a předkládá k dalšímu projednání do ZM. - uzavření Dodatku č. 7 k mandátní smlouvě s JUDr. I. Lorenzovou, advokátkou IČ , jehož předmětem je snížení její měsíční odměny na 4000 Kč. - způsob dosázení náhradních dřevin v oplocence na Slatině a souhlasí s nákupem cca 3,5 tis. sazenic stromků. Rozhodla m. j. o termínu výsadby 15. března 2014 od 8 hod.; organizace a spolky, které obdrží finanční dotaci od městyse, pomohou s výsadbou; předseda Komise životního prostředí p. René Benda zajistí do uvedeného termínu sazenice; členové RM si rozdělí úkoly spojené s přípravou a organizací akce. - termíny akcí: tradiční hody v době 18. až 20. července 2014, vinobraní 6. a 7. září účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Nosislav, za období r Rada městyse za uplynulé období rozhodla svým nadpolovičním počtem hlasů, že na základě předložené studie novostavby RD manželů Staníkových, pozemek p. č. 791/2, ul. Horní Kroupná, k. ú. Nosislav, nebude v územním řízení městys uplatňovat zamítavé stanovisko pro budoucí výstavbu domu. Rada městyse vzala na vědomí - děkovný dopis ředitele hospicu v Rajhradě, ing. Jaromíra Bílého, za poskytnutý dar 3000 Kč (výtěžek Předvánočního posezení) od Klubu přátel folkloru při KSŠK Nosislav. - uskutečněné jednání vlastníků parcel za účasti městyse ve věci vyřešení přístupové cesty k pozemkům v trati Přední hory (nad Hlaváčkovou vilou). I. varianta přístup po obecní cestě přes oplocenou vinici v užívání firmy Vinice Hustopeče. II. varianta po cestě přes terasy v Kacířkách. Odvodňovací příkopy zůstanou zachovány. Starosta obešle všechny sousedy s obecní cestou, aby provedli prořez dřevin na svých pozemcích. - výsledky přezkumu hospodaření městyse za rok 2013, provedený JMK. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky a předkládá ji do ZM. DALŠÍ ČINNOST ÚM (zaměstnanci, úřad městyse) - Starosta podal žádosti o dotace (na úroky z úvěru, vinobraní), p. Jatel (velitel JSDH) pro hasiče. - Zpracování rozpočtů, každoročních statistik a hlášení. - Apelujeme na dodržování vyhlášky o pálení rostlin (pálit je povoleno pouze ve středu a v sobotu od 8 do 17 hod.). - Připomínáme, že podomní prodej zboží a nabízených služeb (pojištění, změna dodavatelů energie apod.) je v Nosislavi přísně zakázán. Prodávat a nabízet uvedené je možné pouze po předchozí úhradě poplatku na několika vybraných místech (u pošty, Za Mostem atd.). Výjimku tvoří ovoce z vašich zahrad. To je možné prodávat před vlastním domem po úhradě poplatku ve výši 30 Kč. 2

3 - Společnost E.ON varuje před podvodníky, kteří slibují zajištění přepisu dodavatele plynu. Nechají si převážně od starších občanů podepsat plnou moc a při tom hned vyberou 4000 Kč v hotovosti oproti vydanému dokladu s falešnými údaji o firmě E.ON Distribuce! Upozorňujeme, že v takovém případě se jedná vždy o podvod, protože Energetická společnost E.ON má se svými zákazníky nastaven pouze bezhotovostní styk (složenky, inkaso, převod z účtu na účet atd.) a nikdy nevybírá částky v hotovosti. - Kácení dřeva mimo zahrady a v případě, že má uvažovaný strom ve výšce 120 cm, obvod více než 80 cm, nebo vyřezání souvislé plochy dřevin o výměře vyšší než 40 m 2, podléhá vždy povolení úřadu. Na Úřad městyse je vždy nutné doručit nejdříve žádost s popisem, poté vás navštíví předseda Komise životního prostředí, starosta následně po vyjádření kácení povolí nebo zamítne a teprve potom je možné kácet, ne naopak kácet a pak žádat. Kácet pouze v době vegetačního klidu! - Ti, co se stále nepřipojili na novou kanalizaci (týká se několika jedinců v obci), nechť si pečlivě uschovají daňové doklady za pravidelný odvoz splašků (od autodopravce) a doklady o následné likvidaci (od provozovatele ČOV v místě, kde byly splašky zlikvidovány). Kontrolu ve věci nakládání městyse s odpady, ale také i těch domů, které nejsou doposud z různých důvodů ještě připojeny na kanalizační systém v obci, se po zkušenostech odjinud dá očekávat právě letos. Současně se bude posuzovat, zdali se dotyčný mohl, či nemohl na systém připojit atd. Ještě připomínám, do kanalizace se nesmí vypouštět: fritovací olej, zbytky jídel (kuchyňské drtiče zbytků jsou zakázány!!!), hadry, chemikálie (ředidla, barvy). Nejenom že se tím narušuje a prodražuje provoz naší společné ČOV, ale vaše domovní přípojky se začnou postupně zanášet, ucpávat a odtok se vám razantně zhorší, v nejhorším případě možná i ucpe. - Poplatky za odpad, psy apod. se vybírají do konce května, pak se začnou vymáhat. - Jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne 28. a 29. března (pá, so), jako obvykle v místě za novou hasičkou zbrojnicí. - POZOR!!! na změny v katastru nemovitostí od 1. ledna Katastrální úřad již nezkoumá (ne)pravost předložených dokumentů, smluv apod. Obecně se šíří obava, že falešná smlouva psaná vaším jménem vás připraví o veškerý majetek, ano, i to je možné. Doporučuji proto zřídit si placenou službu tzv. Hlídací pes (více info získáte na katastru). - Výše uvedené je spojené s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna Těch změn je však hodně a přiznám se, že musím taky dělat něco jiného než psát články do zpravodaje. Do příštího čísla nechám tedy zpracovat alespoň několik základních pravidel a zásad jak se s tímto zákonem naučit normálně a bez obav žít. Starosta a členové zastupitelstva městyse děkují všem spolkům a spoluobčanům, kteří pomohli s výsadbou stromků v oplocence na Slatině. Společně jsme vysázeli ks sazenic listnáčů. Bez vaší pomoci bychom situaci vůbec nezvládli. Ještě jednou děkujeme. Na závěr tohoto bloku zdravím spolu s ostatními zastupiteli našeho místostarostu pana ing. Františka Picha a přejeme mu všichni hodně zdraví a silného ducha v boji s nemocí. Pavel Fröhlich, starosta městyse Rozpočet městyse na rok 2014 Vzhledem k rozsahu tohoto dokumentu je provedena selekce a jeho zúžení na to podstatné. Příjmy i výdaje celkem (vše uváděno v tisících) jsou vyrovnané tis. Příjmy: tis., tzv. sdílené (ty jsou nejdůležitější, přerozdělené ze státního rozpočtu podle počtu obyvatel, vybraného DPH atd.), zbytek příjmů tvoří naše stočné 1600 tis., poplatky za odpad 700 tis. atd. Výdaje: uvádím pouze výčet nejdůležitějších akcí, ostatní jsou běžný provoz atd. Významný a zatěžující každoroční výdaj je dále ještě tvořen roční jistinou z úvěru (1,7 mil.) a také úrokem (cca 0,6 mil.), který jsme si pořídili na výstavbu kanalizace. Z úvěru zbývá doplatit během následujících devíti let (do roku 2023) zbývajících 16,7 mil. Kč. Roční úrok se každoročně postupně snižuje a tím i celá naše zátěž spojená s budováním kanalizace. I z těchto důvodů není možné uspokojit každého, kdo požaduje po městysi finanční příspěvek. Celkový majetek městyse je dnes vyčíslen sumou v hodnotě přesahující 220 mil. Kč a během posledních deseti let se zvýšil o solidních 200 mil. Kč (z toho kanalizace činila 130 mil.). Toto zhodnocení celkového majetku by nikdy nebylo možné bez dotací získaných z různých zdrojů (EU, MF ČR, SFŽP, JMK atd.) ve výši 125 mil. Kč. Ještě k příspěvkům z rozpočtu městyse - letos byly rozdány příspěvky v nejvyšší celkové částce (0,257 mil.) za posledních šest let. Oficiální rozpočet v plném znění je zveřejněn na úředních deskách a webu městyse. 3

4 VÝDAJE: akce seřazeny dle priorit tis. chodník a stání ul. Masarykova parky za mostem 500 chodník ul. Družstevní 500 stromky na Slatině 50 zasafaltovat rýhy po plynu v ul. Komenského 610 hasičské auto 330 vinobraní 60 pozemky výkup 30 retardér Krefty 15 tabulky 5x fasáda úřadu, vinařská obec 12 opravy v ZŠ a MŠ 315 malotraktor + příslušenství hala pro stání techniky + oplocení dvůr 700 natřít portál u hřbitova 15 zpevnění cest 60 kříž u bytovek 15 kříž v Kozelkách 15 Příspěvky organizacím odsouhl. žádost 2 x doktoři (nájemní smlouva) Sokol provoz, (elektřina, voda) stárci kroje 5 5 Babské hody kapela ČCE YMCA Brno Nosislávek 5 9 hospic Rajhrad ve ztrátě 0 5 tenisti mužáci školní hřiště v Židlochovicích myslivci Junák 5 8 ČSBS (svaz bojovníků za svobodu) 0 5 celkem žádosti o příspěvky Pavel Fröhlich, starosta městyse Krajská silnice II/425, stavba: Nosislav průtah Ještě dříve, než vás seznámím s posledními informacemi o této stavbě, musím jednoznačně dementovat pesimistické zprávy, které se ke mně dostávají. Například že se silnice v Nosislavi stejně dělat nebude, že je to nereálné, je to zamítnuté odshora nebo že starosta někde neudělal to, co pro to udělat měl apod. Pokud se takové řeči vedou v hospodě po pátém pivu, pak to asi nikdo nebere vážně, nicméně já ano a to velmi vážně. Mrzí mě takové řeči a jednoznačně chci všechny ujistit, že pro mě, a věřím, že i pro ostatní členy zastupitelstva, je rekonstrukce krajské silnice přes Nosislav prioritou a osobní výzvou (jelikož řešíme cizí stavbu a velice těžko ji pak ovlivňujeme). Uvedené zjednodušování s příměsí pomluv tímto jednoznačně odmítám. Znovu opakuji, že jsme vůči SÚS JMK (Správa údržby silnic Jihomoravského kraje = dceřiná společnost zřízená Jihomoravským krajem, která bude stavbu realizovat, stavět, dozorovat) a Jihomoravskému kraji (JMK ten stavbu bude platit ze svých, ale hlavně z evropských peněz) neustále iniciativní a doslova je uháníme, jak můžeme. Věřte tomu nebo nevěřte, ale je to tak. Starosta (hejtman, prezident ) není žádný samovládce, který se rozhoduje tak, jak se mu zrovna zlíbí, své kompetence má jasně dané a musí vždy respektovat a ctít pravidla, to ví snad každé malé dítě. Nejsem si vědom žádného pochybení ze strany městyse, naopak přílišná aktivita asi může být, jak je vidno, spíš sebedestruktivní. Zkusím vše znovu zrekapitulovat a seznámit vás se stavem k dnešnímu dni: - Jak už jsem psal minule, realizace stavby je stále reálná viz níže, i když čas začíná hrát proti nám, věřme tomu, neztrácejme hlavu a dělejme vše pro to, ať se dílo podaří!! - Bohužel se v souvislosti s loňskou žádostí SÚS JMK o vydání stavebního povolení na svou stavbu Nosislav průtah objevily staré hříchy a různá pochybení a možná i křivdy spojené s budováním tzv. nové silnice přes Nosislav, tak jak ji známe dnes směrem přes ulici Městečko a v místě bývalého řečiště Svratky. Proč se toto řeší až dnes, více než 30 let poté? Mě se prosím neptejte, otázku je nutno směrovat jinam. Asi proto, že se krajská silnice za těch cca 38 let od zásadní změny v silniční dopravě v obci do dneška pouze vysprávkovávala, maximálně se v některých částech přebalila asfaltovou směsí, nic víc. Také se v posledních letech dlouho čekalo, až si městys dokončí naplánovanou kanalizaci (vlastníkem kanalizace v komunikaci je městys). - Vlastníkem komunikace (vozovka, odstavné pruhy, obrubníky) je SÚS JMK, avšak pozemky zase vlastní dnes již neexistující SÚS Břeclav. POZOR, SÚS Břeclav nezaměňovat se SÚS JMK, to jsou bohužel dvě rozdílné společnosti, z nichž jedna není, ale přitom stále vlastní majetek. I to je a v minulosti bylo celkem běžné. - Na stavbu Nosislav II/425 průtah byly na přelomu roku 2013/14 z ROP JV přiznány evropské dotace (z Evropské unie ve výši 23 mil. Kč zbytek, cca 6 mil., doplatí JMK), tudíž peníze jsou, je zpracována projektová dokumentace, chuť je snad také (alespoň my ji máme, jak je zřejmé), ale bohužel není platné stavební povolení (v současnosti přerušeno). 4

5 - Dotace je vázána časově, což znamená, že pokud se dotační peníze neutratí do konce roku 2015, tak stavba nebude, protože Jihomoravský kraj ji nebude schopen pouze ze svého rozpočtu financovat. Hradí jen drobné opravy, ne rozsáhlé stavby, průtahy atd. A kde je ten problém, proč se nemůže začít stavět? Evropskou dotaci nelze použít, pokud nemá SÚS JMK stavební povolení. Stavební úřad požaduje po investorovi (SÚS JMK), aby doložil a vypořádal si majetkové vztahy od již neexistujícího vlastníka pozemků (SÚS Břeclav). A protože SÚS Břeclav neexistuje, tak v takových případech přechází majetek na státem zřízený Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ti majetek převezmou a dříve, než jej předají (prodají apod.) někomu dalšímu, začnou jej prověřovat, aby zjistili, co jim to vlastně spadlo do klína. No a v našem případě ÚZSVM zjistil v souvislosti s nabývacími listinami pro SÚS Břeclav, která pozemky nabyla v 70. a 80. letech minulého století při budování nové silnice, např. toto: Některé části parcel nebyly skutečně vykoupeny, nejsou k nalezení vypořádací listiny s původními vlastníky. Některý z pozemků je doposud evidován na vlastníka s trvalým pobytem mimo ČR, a přesto tehdejší Okresní národní výbor v roce 1983 odmítl prohlásit tento majetek za opuštěný, nelze vyloučit dodatečné dědické řízení apod. Některé výkupy nebyly podepsány všemi účastníky, chybí podpisy. Geometrický plán je plný změn bez odsouhlasení katastrálního úřadu Takže velké chyby, závažná zjištění a problémy. Víme sami, hlavně ti starší, že majetek se v době budování komunismu nějak zásadně neřešil a patřil vlastně nám všem, takže jaképak podpisy a souhlasy dotčených. No a co s takovouto situací udělá ÚZSVM? Já věřím, že jsou to odborníci na svém místě a poradí si V této fázi musí přijít ke slovu zdravý rozum a dohledávání v Moravském zemském archivu, jednání s katastrálním úřadem a také oddělení podstatného od nepodstatného. Jsem v trvalém kontaktu s odpovědnými osobami, které na věci pracují, a doufám, že se doberou zdárného výsledku. Pokud se v dalších fázích majetek opravdu nakonec dohledá a vlastníci se vyjasní, pak ÚZSVM požadované díly pozemků postoupí SÚS JMK a pak už snad nic nebrání fázi výstavby, tedy pokud se to všechno stihne nejpozději cca do poloviny roku V opačném případě bych začal být pesimistou také. Ještě závěrem tohoto článku musím říct, že stavba Nosislav průtah už asi není předmětem kalkulací politických stran na jižní Moravě (koalice ČSSD a KDU-ČSL s podporou KSČM proti ODS s TOP momentálně v opozici) a jejich vlivu na náš každodenní všední život. Naopak, vedení SÚS JMK se v posledních dvou letech opravdu snaží havarijní situaci silnice u nás vyřešit (nový projekt, úspěšná žádost o dotaci atd.) a nevěřím tedy, že by tuto snahu a obrovské investice a práci do přípravy stavby vložili jen proto, aby umlčeli požadavky městyse a občanů s peticí. Asi v počátcích (v roce 2004) mohla být stavba Rekonstrukce II/425 Rajhrad Velké Pavlovice (vč. Nosislav průtah) pod politickým vlivem. Nebudeme si nic namlouvat každá obec chce mít novou silnici a je jí jedno, jestli krajskou nebo obecní, ale peněz na akce takového rozsahu je vždy omezené množství, a proto je nutné vybírat nejen podle havarijního stavu. Napadne to asi vás i mě, když si to tak frčíme po super kvalitní bezvýznamné silnici III. třídy v obci, kde třeba bydlí významný krajský zastupitel, a jindy zase po frekventované silnici II. třídy samá díra (např. Nosislav Židlochovice). Vím, že politici z řad krajských zastupitelů taková slova slyší velmi neradi, nicméně je jejich povinností starat se o rozvoj kraje a o své silnice bez rozdílu péčí dobrého hospodáře. Nemusím snad už dodávat, jak se má starat dobrý hospodář. Pozn. Ještě k zákazu tranzitujících kamionů přes Nosislav: V současné době již běží veřejná vyhláška na umístění dopravních značek zakazujících tranzit kamiónů po silnici II/425 v úseku Starovičky Rajhrad. Situace se vyvíjí dobře více příště. Pavel Fröhlich, starosta městyse Hasiči Nosislav - sběr kovového odpadu Oznamujeme občanům, že dne 26. dubna bude od 8 hodin probíhat sběr kovového odpadu po obci. Prosíme o uložení vašeho kovového odpadu před dům. Těžší věci i z těžko přístupných prostor vyneseme, kontaktujte nás na tel Ledničky a mikrovlnné trouby bohužel nesbíráme. Výtěžek sběru bude použit pro náš kroužek mladých hasičů a na dovybavení hasičské zbrojnice. Děkujeme všem, kteří nám tímto způsobem přispívají. Karel Jatel 5

6 Pamětníci vzpomínají na pamětníky Letos vzpomínáme 100. výročí od zahájení Světové války, která byla do té doby nejhorším válečným střetem. Navíc žel později musela nést ještě označení první. Žádní pamětníci již nežijí, proto nám zůstává jako zdroj v ústní tradici jen vzpomínání pamětníků na pamětníky. Na svého otce Ferdinanda Dobrovolného vzpomíná Vlastimil Dobrovolný, Horní Kroupná č. p. 387: Můj tatínek se narodil 19. října 1885 ve Vlasaticích. Vyrůstal v Nosislavi bez rodičů, u své tety švadleny. Rád by šel studovat na učitele, jenže jako nemajetný si to nemohl dovolit. Tak nastoupil do učení na hodináře v Lužích. Tam byl také starší učeň Jan Vondra. Před válkou, ve věku řádných odvodů a později, podle tehdy platných zákonů, byl třikrát u odvodu, ale nikdy nebyl odveden. Jenže jej povolali po čtvrté a odvedli. Teprve po intervenci nějakého poslance, byl odvod anulován. Když však vypukla válka, musel stejně narukovat k 81. pěšímu pluku. V Karpatech celý pluk i s plukovní hudbou přešel 2. dubna 1915 do zajetí. Tatínek spolu s dalšími zajatci pracoval na jednom velkostatku v Rusku. Tam se moc dobře neměli. Je to vidět i na fotografii, která byla otištěna v časopise vydávaném československými zajatci. Tam ji uviděl kamarád - kolega Jan Vondra, který se jako zajatec dostal k jednomu hodináři v Oděse. Druhý nemocniční vlak čs. legií (legionář Ferdinand Dobrovolný označen X) Napsal tatínkovi a ten ze statku utekl a pěšky šel až do Oděsy. Měli se tam podle vyprávění moc dobře. Když se asi po dvou letech dověděli o organizování československých legii, přihlásili se 1. prosince 1917 v Tagalogu. Do legií byli přijati 30. března Z důvodu svého přesvědčení nechtěl tatínek sloužit se zbraní, tak se hlásil k sanitě. Proto se dostal k legionářskému nemocničnímu vlaku č. 2. Tam probíhalo zdravotní školení mužstva na úrovni zdravotní školy. Zůstal nám po něm skoro stostránkový sešit, kam si psal poznámky. Úroveň zápisků oceňují i dnešní odborníci. Vzpomínal, že ošetřovali také civilisty, asistovali i u porodu. Když válka skončila, vydal se tatínek s ostatními domů. Po transsibiřské magistrále dojeli až do Vladivostoku, kde pak čekali na loď do Evropy. Pak pluli lodí Logan, jejich cesta vedla kolem Indie, Cejlonu (Srí Lanka), Suezským průplavem do Terstu a odtud pokračovali vlakem do Československa, kam přijeli až v listopadu roku 1920! Jenže tatínek se vrátil s podlomeným zdravím, památkou na sibiřské zimy. Léčil se víc jak půl roku. Nejprve ve vojenské nemocnici v Praze, pak v Karlových Varech a nakonec v Piešťanech. Z legií byl propuštěn jako četař s 30 procentní invaliditou 11. srpna Kvůli válečným událostem se ženil až 22. listopadu 1922 jako 37letý, známost s maminkou mu vydržela přes celou válku. Bydleli jsme v Nosislavi č. p. 243 (dnešní Vinohradská ulice dům pana Bendíka), kde měla naše maminka obchod a tatínek hodinářství. Znalost ruštiny se mu hodila v roce 1945, kdy jsme tři měsíce opravovali hodinky pro Rudou armádu. Zemřel 2. ledna O válce mnoho nevypravoval. Zásluh a ocenění z ní moc neměl. Na konci života, v období komunistů, se na ni záměrně zapomínalo. Výjimkou byla obecní slavnost v říjnu 1968 s krátkou vzpomínkou. Vlastimil Dobrovolný a Vladimír Svoboda 6

7 Nebeský jezdec Miloslav Kratochvíl Odešel další nebeský jezdec, v 95 letech zemřel stíhač RAF plukovník v. v. Miloslav Kratochvíl. V britském Knutsfordu zemřel dne 25. února 2014 ve věku 95 let československý válečný letec Miloslav Bitton-Kratochvíl. Plukovník ve výslužbě, pan Kratochvíl se za druhé světové války stal stíhačem 310. perutě britského královského letectva. Po okupaci Československa v roce 1939 se podílel na převádění uprchlíků na hranicích s Maďarskem a přes Balkán pak uprchl do britské Palestiny. Bojoval v Sýrii a u Tobruku a do Spojeného království se přesunul po výcviku v Kanadě. Za války se svým letounem dvakrát havaroval a byl zraněn. Po válce se vrátil do Prahy, ale po únorovém převratu v roce 1948 uprchl do zahraničí. Usadil se u britského Manchesteru, živil se jako restauratér. Zpráva o jeho úmrtí nás zaskočila o to více, že pan Miloslav Kratochvíl měl k Nosislavi srdečný vztah a jeho rodiče a sestra tady žili. Při každé návštěvě Nosislavi zašel pan Miloslav s kytičkou ke hrobu svých rodičů, své sestry Růženy a bratra Ludvíka (bojoval proti nacismu jako radista a parašutista). Pan Miloslav s úctou vzpomínal také u hrobu pana Jaroslava Vedry, u kterého bydlel nějaký čas další z jeho bratrů, pan Jaroslav (taktéž zahraniční voják, mimo jiné i řidič tanku americké armády). Jenom dodávám, že pan Jaroslav Vedra, nám všem známý místní rodák, byl později umučen v koncentračním táboře v Mauthausenu. Vzhledem k mimořádné události zveřejňujeme článek o tomto významném člověku a vlastenci, publikovaný v Nosislavském zpravodaji v roce Čest jeho památce! Pavel Fröhlich, starosta městyse Beseda s válečným veteránem Ve středu 13. srpna 2008 jsme měli v 19 hodin na radnici mimořádnou příležitost pobesedovat s válečným veteránem, 89letým panem Miloslavem Kratochvílem, plukovníkem v. v., nejen o období , ale i jak se odvíjel jeho život po válce dál, kdy žil ve Velké Británii. Zasedací místnost radnice byla zaplněna, občané se ptali a náš host odpovídal. V Nosislavi není poprvé. Už před pěti lety jsme o něm psali v Nosislavském zpravodaji, když zde byl jeden den na návštěvě příbuzných. Přesto tehdy přijal mě a dvě členky tehdejší kulturní komise v jejich domě, aby s námi pobesedoval. Jeho vyprávění bylo velmi zajímavé. Jeho pobyt v naší obci byl tentokrát delší, proto se beseda s ním a občany mohla uskutečnit. 7

8 II. větová válka jej zastihla v tom nejkrásnějším věku mladého muže v 19 letech. Velmi rychle pochopil, kde je jeho místo. Se svými dvěma staršími bratry odešel do zahraničního odboje, aby pomohl ohrožené vlasti. Nakonec se stal stíhacím pilotem na západní frontě. V dubnu 1945 se stačil oženit s Angličankou. Po osvobození naší vlasti, ale hlavně po únoru 1948, nebylo umožněno mladým manželům žít v ČSR, jak si představovali, proto odešli do Anglie, kde pan Kratochvíl žije až dosud. Poprvé po válce navštívil Nosislav i s manželkou v roce Do staré vlasti jezdí moc rád, má zde příbuzenstvo, kamarády, a přestože jich už hodně ubylo, tak je navštěvuje i v tomto vysokém věku. Také naše Ministerstvo národní obrany zve každoročně už 10 let poslední veterány z Anglie na týdenní dovolenou do ČR. Letos v červnu přiletělo zvláštním speciálem 15 osob, z toho 6 jich bylo i s manželkami. Jsou to všechno pánové ve věku let. Přes potíže toho věku jsou šťastni, že se mohou setkávat s přáteli, institucemi, které jim projevují úctu, a uvidět mnohá krásná a zajímavá místa naší vlasti. V Anglii se tihle hoši stále těší uznání veřejnosti, dobrého jména čsl. statečných bojovníků. O tom svědčí i blahopřejný list, který manželé Bitton- Kratochvílovi obdrželi od samotné královny Alžběty při příležitosti oslavy diamantové svatby v roce Všichni kluci, kteří v Anglii po válce zůstali, zastávali důležitá místa ve společnosti, měli dobré postavení v zaměstnání a žili pěkným rodinným životem. Společně jsme se setkávali jednou měsíčně, vždycky u jednoho z nás, mluvili jsme česky a hodně jsme zpívali české písně, říká pan Kratochvíl. Tak jsme si udržovali rodnou řeč a dobré kamarádské vztahy. Plukovník v. v. Miloslav Bitton-Kratochvíl byl potěšen naším zájmem o besedu s ním a přeje nám všechno dobré do budoucna. Na závěr besedy jsme si všichni zazpívali naše moravské písně. Pavel Frőhlich, starosta městyse Pozvánka do rajhradského hospice sv. Josefa V letošním roce si připomínáme již 15 let od přijetí první pacientky do rajhradského hospice. Tato skutečnost láká zalistovat v archivních materiálech, výročních zprávách, kronikách, prohlédnout staré fotografie a od pamětníků sesbírat střípky vzpomínek při osobních setkáních. Více jak před dvaceti lety vznikal rajhradský hospic z iniciativy pracovníků České katolické charity, která zahájila svoji činnost ihned po listopadových událostech v roce Jednou z jejích prvních aktivit byla péče o nemocné v domácím prostředí. Na ni navázal v roce 1994 projekt Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. Diecézní charita Brno začala v roce 1995 přestavbou bývalých vojenských kasáren stojících na pozemku kláštera sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě. První dotaci na tento projekt obdržela Diecézní charita Brno v září 1995 od Ministerstva zdravotnictví. Stavba byla slavnostně zahájena 9. října 1995 a celý projekt byl zasvěcen sv. Josefovi. V roce 1996 a 1997 uvolnilo Ministerstvo zdravotnictví další finanční prostředky. V roce 1998 obdržela Diecézní charita Brno dotaci na výstavbu kuchyně a v prosinci téhož roku se započalo s její výstavbou. Významnou finanční podporu poskytl hospici Magistrát města Brna. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa s padesáti lůžky zahájil provoz 1. dubna 1999 a patří k největším zařízením tohoto typu v Evropě. 8

9 Při příležitosti 15. výročí zahájení provozu hospice sv. Josefa se uskuteční několik akcí. Nejdříve přijměte co nejsrdečnější pozvání na putovní výstavu fotografií Být nablízku věnované službě nemocničních kaplanů, kterou slavnostně otevřeme v úterý 18. března 2014 v hod. v přízemí Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Autorem snímků (viz obrázek) je mladý talentovaný fotoreportér MF Dnes Filip Fojtík, dvojnásobný laureát prestižní soutěže Czech Press Photo Canon Junior Awards za snímek Loučení Poláků s oběťmi leteckého neštěstí (2010) a za soubor Stáří (2011), držitel 1. místa ve Fotografické soutěži Velehrad 2010 v kategorii Portrét za soubor Boží služebníci. Výstavu zaštítilo Arcibiskupství olomoucké s Fakultní nemocnicí Olomouc, ve spolupráci s Katolickou asociací nemocničních kaplanů ČR a Domem léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. První snímky vznikaly loni v červenci v našem hospici, kdy mne autor mile překvapil svým profesním a hluboce lidským přístupem k nemocným. Po dva dny Filip Fojtík doprovázel P. Jana Zachovala a mne při naší službě, říká nemocniční kaplanka hospice sv. Josefa Mgr. Zita Havlenová. Fotografie zachycují pacienty v mezních životních situacích, kdy jim jsou na blízku nemocniční kaplani v mlčení, naslouchání, rozhovorech, četbě Božího slova, udělováním svátostí, podáváním eucharistie, modlitbách a při bohoslužbách. Z Rajhradu pokračoval autor ve fotografování v nemocnicích, hospicích a sociálních zařízeních v Brně, Olomouci, Holešově, Kroměříži, Praze a Ostravě. Fotografie si můžete prohlédnout v rajhradském hospici sv. Josefa do 22. dubna 2014, vstup na výstavu je volný. 29. a 30. dubna proběhne oslava 15. výročí zahájení provozu hospice sv. Josefa v Rajhradě spojená s prohlídkou hospice a také setkání bývalých zaměstnanců. V neděli 18. května ve 14 hodin zveme všechny příznivce, kteří chtějí svojí účastí podpořit činnost a poslání Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa na benefiční koncert sboru Brno Gospel Choir. Koncert je současně poděkováním tříkrálovým asistentům a koledníkům za jejich obětavou pomoc při Tříkrálové sbírce. Koncert se koná v kostele Božského Srdce Ježíšova v klášteře sester Těšitelek v areálu rajhradského hospice. Těšíme se na vás, určitě se k nám přijeďte podívat! Hana Bělehradová, Oblastní charita Rajhrad Ekumenická neděle V neděli 19. ledna 2014 se konalo každoroční ekumenické setkání. Tentokrát v katolickém kostele sv. Jakuba Většího. Bohoslužbu vedl katolický pan farář Pawel Cebula, kázal (vždy káže host) evangelický farář Ondřej Macek. Přímluvnými modlitbami se podíleli členové obou společenství. Výborně zpívali místní zpěváci, jmenovitě Radek Mahovský. Však za to sklidili i potlesk, což v kostele nebývá často, a proto je to velká pocta. Neoddělitelnou součástí setkání bylo následné pohoštění a beseda v Lidovém domě. Již tradičně to bylo krásné sousedské setkání. K čemu to všechno? Je pěkné, že se tak děje skoro bez přerušení již od památného roku 1989, ale přece? Na to je možné nahlížet ze dvou stran. Z té pesimistické je to malý pokrok, měli bychom být více sblíženi, vždyť jsme pro ostudu těm, co žádný kostel nepotřebují. Z té optimistické je to zázrak, pět století se moc nemuset u nás je tradice náboženských antipatií taková nosislavská nemoc, a to nyní nejde změnit v jedné generaci. Mějme pochopení pro sebe vzájemně. Každý jsme se nějak narodili, nějak byli vychováni, něco nám sedí. A taky mějme pochopení pro ty, kteří by ty dva kostely nejraději zbourali. Prý by pak byl pokoj. Nemyslím si, že by byl. Zlí lidé si záminky ke špatnému najdou vždy. Ti druzí ale hledají řešení a snaží se. Třebaže přitom jen nedokonale improvizují. Připojte se, sousedé, k nám. Vladimír Svoboda, foto Vladimír Lukl 9

10 Poděkování Během jedné zimní noci, kdy během slabého deště klesla teplota pod bod mrazu, vzniklo na rozsáhlém území Jihomoravského kraje dokonalé náledí. Byla neděle 2. února 2014 a, jak říká moje maminka, do takovýho ticha jsem se neprobudila už roky. A je to pravda. Kdo tehdy vyjel s autem, hodně riskoval. Vždyť i chůze byla téměř nemožná. Někteří lidé zůstali někde uvězněni neplánovaně, jelikož nemohli odjet z místa, kam v sobotu večer dojeli, jiní zas nemohli z domu na krok. A i přesto, že byla neděle, našlo se pár lidí ochotných pomoci ostatním, a to tak, že posypali všechny ulice v Nosislavi. Poděkování tedy patří místním dobrovolným hasičům, jmenovitě J. Luklovi, P. Sedlovi, V. Růžičkovi, V. Polickému, a také pracovníkům úřadu městyse, tedy B. Pilátovi, J. Zástěrovi, a starostu P. Fröhlichovi. Všem těmto, troufám si říct jménem většiny z vás, děkuji za pomoc! Martin Burian Pozvánky KSŠK srdečně zve všechny odrostlé 4. května 2014 v 16 hodin do KC Nosislav na divadelní představení hry (NE)PRODEJNÉ MANŽELKY v podání ochotnického sboru Bezkamen z Uherčic. Lechtivá komedie je spíše pro dospělé, ale hranice plnoletosti není podmínkou. Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás! 10

11 Základní škola Velké Němčice Společenská kronika Dne 30. ledna 2014 se narodila Hana Koláčková, rodiče Magda a Petr Koláčkovi, Komenského 196, Nosislav. Pokud máte zájem, aby narození Vašeho děťátka, Vaše životní jubileum či oznámení o úmrtí blízkého člověka bylo oznámeno v Nosislavském zpravodaji, je potřeba na úřadu městyse podepsat souhlas se zveřejněním osobních údajů. 11

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/3254/14/393 Č.J.: MUH/ 29352/14/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 28.07.2014 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 12.06.2014 Usnesení č. 1/XXII/14: ZM schvaluje program zasedání, včetně doplnění bodu

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 03. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

RM 01/14/07 RM 02/14/07

RM 01/14/07 RM 02/14/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 14. zasedání dne 19.3.2007 RM 01/14/07 postup na odstranění autovraku vozu Liaz u objektu tzv. Cikorky dle zákona č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích,

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Název : OBEC NESOVICE Sídlo : 683 33 Nesovice 305 Právní forma : Obec - územní samosprávní celek Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb. IČO : 00292141 Rozvahový

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Název : OBEC NESOVICE Sídlo : 683 33 Nesovice 305 Právní forma : Obec - územní samosprávní celek Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb. IČO : 00292141 Rozvahový

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 2015. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 2015. Vážení spoluobčané, 2/ 2015 OBSAH ČÍSLA: Slovo starosty Zastupitelstvo obce Krátce z obecního úřadu ZŠ & MŠ Němčičky TJ Sokol Němčičky Putování do Vídně Misijní štrúdlování Označování potravin (část druhá) FS Krúžek Němčičky

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 48. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 17.9.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Hosté Omluveni

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod.

Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Zápis ze 10. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. července 2015 v 17.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné.

ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. ZÁPIS č. 03/10 z 3. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 08.12.2010 od 18:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, David Šašek

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více