Pár slov úvodem březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti"

Transkript

1 Pár slov úvodem... Vážené čtenářky, vážení čtenáři, držíte v rukou již druhé vydání letošního zpravodaje. Stále se v redakci snažíme, abychom vám nabídli co nejpodrobnější zprávy z úřadu městyse a co nejpestřejší přehled dění v Nosislavi i jejím okolí. Ne vždy se nám to daří lehce. Některá čísla Nosislavského zpravodaje procházela těžkými porodními bolestmi. V minulém čísle zpravodaje na straně 8 jsme vám slíbili zajímavý článek a fotografie o panu řídícím Křížovi od neznámého autora. Je mi líto, ale tento slib nemůžeme dodržet. Článek vydán nebude, zůstane uložen v archivu zpravodaje. A to především proto, že jsme se v minulosti pevně rozhodli, jak redakce tak vedení městyse, nepodepsané články nezveřejňovat. A trošku z jiného soudku: Připravili jsme pro zájemce posezení s malým občerstvením a velkou besedou na téma Nosislavský zpravodaj po dvaceti letech. Těšíme se na osobní setkání, jste srdečně zváni. Pozvánku najdete na straně 10 tohoto čísla. Před touto akcí však budou ještě Velikonoce. A tak mi dovolte jménem redakce popřát požehnané svátky velikonoční, dětem bohatou pomlázku, všem lidem slunce v duši, jak říkával jeden známý meteorolog, a já dodávám: vláhu zahradám Libuše Konopíková 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti Sobotní odpoledne zalité sluníčkem zvalo všechny zábavychtivé malé i velké do kulturního centra. Přivítal je vyzdobený sál a pořadatelé v podobě maminek z Volného sdružení rodičů. Klaun s červeným nosem (pan Jan Strouhal) se ihned ujal hudební produkce, kterou prokládal slovním doprovodem. Oblíbené písničky zlákaly k tanci nejen děti v maskách, ale i rodiče. A že těch masek bylo! Na parketu se něžně vznášely princezny, víly, berušky a čarodějky. Mužně podupávali kovbojové, piráti, Rumcajs, Michael Jackson a dokonce i smrtka. Děti se nadšeně zapojily do soutěží a židličková strhla i maminky. Poslední ohlášená písnička rozhodně nebyla závěrečná. Nikomu z nás se totiž nechtělo domů. Kateřina Mikšová 1

2 Zprávy z radnice informace o činnosti zastupitelstva (ZM), rady (RM) a úřadu (ÚM) za období leden až březen 2014 Zastupitelstvo v březnu schválilo - účetní závěrku městyse, hospodaření ZŠMŠ, prodej několika pozemků (podrobnosti v příštím čísle) a rozpočet městyse na rok 2014 viz samostatný článek. Rada městyse za uplynulé období schválila - ukončení činnosti paní Marcely Pilátové, Nosislav č. p. 450, v Komisi sociální, školské a kulturní při RM, na vlastní žádost k datu 1. ledna uzavření smlouvy č. 17/14, s firmou KTS Ekologie, s. r. o., o odvozu odpadů a shrabků z ČOV Nosislav. - směrnice o oběhu účetních dokladů. - nejvhodnější předloženou cenovou nabídkou od firmy Ivacar Ivančice, s. r. o., Krumlovská 1430/30, Ivančice, na nákup sedmimístného automobilu zn. Nissan a jeho přestavbu na hasičský zásahový požární automobil DA-L2Z a pověřuje starostu městyse podpisem předložené kupní smlouvy za celkovou částku ve výši Kč vč. DPH (z toho dotace činí Kč). - navýšení ceny poukázek-stravenek pro zaměstnance ze současných 50 Kč/ks na 80 Kč/ks. - záměr odprodat část pozemku ve vlastnictví městyse, p. č. 1404/2, ostatní plocha, o výměře 76 m 2, v ulici Za Mostem, v obci a k. ú. Nosislav, blíže specifikovanou dle předložené situace a předkládá k dalšímu projednání do ZM. - záměr odprodat části pozemků ve vlastnictví městyse, p. č. 422/4, p. č. 422/5 a p. č. 422/6, vše orná půda, o předpokládané celkové výměře 230 m 2, v ulici Družstevní, v obci a k. ú. Nosislav, blíže specifikované dle předložené situace a předkládá k dalšímu projednání do ZM. - záměr odprodat části pozemků ve vlastnictví městyse, p. č. 422/4 a p. č. 422/6, vše orná půda, o předpokládané celkové výměře 105 m 2, v ulici Družstevní, v obci a k. ú. Nosislav, blíže specifikované dle předložené situace a předkládá k dalšímu projednání do ZM. - uzavření Dodatku č. 7 k mandátní smlouvě s JUDr. I. Lorenzovou, advokátkou IČ , jehož předmětem je snížení její měsíční odměny na 4000 Kč. - způsob dosázení náhradních dřevin v oplocence na Slatině a souhlasí s nákupem cca 3,5 tis. sazenic stromků. Rozhodla m. j. o termínu výsadby 15. března 2014 od 8 hod.; organizace a spolky, které obdrží finanční dotaci od městyse, pomohou s výsadbou; předseda Komise životního prostředí p. René Benda zajistí do uvedeného termínu sazenice; členové RM si rozdělí úkoly spojené s přípravou a organizací akce. - termíny akcí: tradiční hody v době 18. až 20. července 2014, vinobraní 6. a 7. září účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Nosislav, za období r Rada městyse za uplynulé období rozhodla svým nadpolovičním počtem hlasů, že na základě předložené studie novostavby RD manželů Staníkových, pozemek p. č. 791/2, ul. Horní Kroupná, k. ú. Nosislav, nebude v územním řízení městys uplatňovat zamítavé stanovisko pro budoucí výstavbu domu. Rada městyse vzala na vědomí - děkovný dopis ředitele hospicu v Rajhradě, ing. Jaromíra Bílého, za poskytnutý dar 3000 Kč (výtěžek Předvánočního posezení) od Klubu přátel folkloru při KSŠK Nosislav. - uskutečněné jednání vlastníků parcel za účasti městyse ve věci vyřešení přístupové cesty k pozemkům v trati Přední hory (nad Hlaváčkovou vilou). I. varianta přístup po obecní cestě přes oplocenou vinici v užívání firmy Vinice Hustopeče. II. varianta po cestě přes terasy v Kacířkách. Odvodňovací příkopy zůstanou zachovány. Starosta obešle všechny sousedy s obecní cestou, aby provedli prořez dřevin na svých pozemcích. - výsledky přezkumu hospodaření městyse za rok 2013, provedený JMK. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky a předkládá ji do ZM. DALŠÍ ČINNOST ÚM (zaměstnanci, úřad městyse) - Starosta podal žádosti o dotace (na úroky z úvěru, vinobraní), p. Jatel (velitel JSDH) pro hasiče. - Zpracování rozpočtů, každoročních statistik a hlášení. - Apelujeme na dodržování vyhlášky o pálení rostlin (pálit je povoleno pouze ve středu a v sobotu od 8 do 17 hod.). - Připomínáme, že podomní prodej zboží a nabízených služeb (pojištění, změna dodavatelů energie apod.) je v Nosislavi přísně zakázán. Prodávat a nabízet uvedené je možné pouze po předchozí úhradě poplatku na několika vybraných místech (u pošty, Za Mostem atd.). Výjimku tvoří ovoce z vašich zahrad. To je možné prodávat před vlastním domem po úhradě poplatku ve výši 30 Kč. 2

3 - Společnost E.ON varuje před podvodníky, kteří slibují zajištění přepisu dodavatele plynu. Nechají si převážně od starších občanů podepsat plnou moc a při tom hned vyberou 4000 Kč v hotovosti oproti vydanému dokladu s falešnými údaji o firmě E.ON Distribuce! Upozorňujeme, že v takovém případě se jedná vždy o podvod, protože Energetická společnost E.ON má se svými zákazníky nastaven pouze bezhotovostní styk (složenky, inkaso, převod z účtu na účet atd.) a nikdy nevybírá částky v hotovosti. - Kácení dřeva mimo zahrady a v případě, že má uvažovaný strom ve výšce 120 cm, obvod více než 80 cm, nebo vyřezání souvislé plochy dřevin o výměře vyšší než 40 m 2, podléhá vždy povolení úřadu. Na Úřad městyse je vždy nutné doručit nejdříve žádost s popisem, poté vás navštíví předseda Komise životního prostředí, starosta následně po vyjádření kácení povolí nebo zamítne a teprve potom je možné kácet, ne naopak kácet a pak žádat. Kácet pouze v době vegetačního klidu! - Ti, co se stále nepřipojili na novou kanalizaci (týká se několika jedinců v obci), nechť si pečlivě uschovají daňové doklady za pravidelný odvoz splašků (od autodopravce) a doklady o následné likvidaci (od provozovatele ČOV v místě, kde byly splašky zlikvidovány). Kontrolu ve věci nakládání městyse s odpady, ale také i těch domů, které nejsou doposud z různých důvodů ještě připojeny na kanalizační systém v obci, se po zkušenostech odjinud dá očekávat právě letos. Současně se bude posuzovat, zdali se dotyčný mohl, či nemohl na systém připojit atd. Ještě připomínám, do kanalizace se nesmí vypouštět: fritovací olej, zbytky jídel (kuchyňské drtiče zbytků jsou zakázány!!!), hadry, chemikálie (ředidla, barvy). Nejenom že se tím narušuje a prodražuje provoz naší společné ČOV, ale vaše domovní přípojky se začnou postupně zanášet, ucpávat a odtok se vám razantně zhorší, v nejhorším případě možná i ucpe. - Poplatky za odpad, psy apod. se vybírají do konce května, pak se začnou vymáhat. - Jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne 28. a 29. března (pá, so), jako obvykle v místě za novou hasičkou zbrojnicí. - POZOR!!! na změny v katastru nemovitostí od 1. ledna Katastrální úřad již nezkoumá (ne)pravost předložených dokumentů, smluv apod. Obecně se šíří obava, že falešná smlouva psaná vaším jménem vás připraví o veškerý majetek, ano, i to je možné. Doporučuji proto zřídit si placenou službu tzv. Hlídací pes (více info získáte na katastru). - Výše uvedené je spojené s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna Těch změn je však hodně a přiznám se, že musím taky dělat něco jiného než psát články do zpravodaje. Do příštího čísla nechám tedy zpracovat alespoň několik základních pravidel a zásad jak se s tímto zákonem naučit normálně a bez obav žít. Starosta a členové zastupitelstva městyse děkují všem spolkům a spoluobčanům, kteří pomohli s výsadbou stromků v oplocence na Slatině. Společně jsme vysázeli ks sazenic listnáčů. Bez vaší pomoci bychom situaci vůbec nezvládli. Ještě jednou děkujeme. Na závěr tohoto bloku zdravím spolu s ostatními zastupiteli našeho místostarostu pana ing. Františka Picha a přejeme mu všichni hodně zdraví a silného ducha v boji s nemocí. Pavel Fröhlich, starosta městyse Rozpočet městyse na rok 2014 Vzhledem k rozsahu tohoto dokumentu je provedena selekce a jeho zúžení na to podstatné. Příjmy i výdaje celkem (vše uváděno v tisících) jsou vyrovnané tis. Příjmy: tis., tzv. sdílené (ty jsou nejdůležitější, přerozdělené ze státního rozpočtu podle počtu obyvatel, vybraného DPH atd.), zbytek příjmů tvoří naše stočné 1600 tis., poplatky za odpad 700 tis. atd. Výdaje: uvádím pouze výčet nejdůležitějších akcí, ostatní jsou běžný provoz atd. Významný a zatěžující každoroční výdaj je dále ještě tvořen roční jistinou z úvěru (1,7 mil.) a také úrokem (cca 0,6 mil.), který jsme si pořídili na výstavbu kanalizace. Z úvěru zbývá doplatit během následujících devíti let (do roku 2023) zbývajících 16,7 mil. Kč. Roční úrok se každoročně postupně snižuje a tím i celá naše zátěž spojená s budováním kanalizace. I z těchto důvodů není možné uspokojit každého, kdo požaduje po městysi finanční příspěvek. Celkový majetek městyse je dnes vyčíslen sumou v hodnotě přesahující 220 mil. Kč a během posledních deseti let se zvýšil o solidních 200 mil. Kč (z toho kanalizace činila 130 mil.). Toto zhodnocení celkového majetku by nikdy nebylo možné bez dotací získaných z různých zdrojů (EU, MF ČR, SFŽP, JMK atd.) ve výši 125 mil. Kč. Ještě k příspěvkům z rozpočtu městyse - letos byly rozdány příspěvky v nejvyšší celkové částce (0,257 mil.) za posledních šest let. Oficiální rozpočet v plném znění je zveřejněn na úředních deskách a webu městyse. 3

4 VÝDAJE: akce seřazeny dle priorit tis. chodník a stání ul. Masarykova parky za mostem 500 chodník ul. Družstevní 500 stromky na Slatině 50 zasafaltovat rýhy po plynu v ul. Komenského 610 hasičské auto 330 vinobraní 60 pozemky výkup 30 retardér Krefty 15 tabulky 5x fasáda úřadu, vinařská obec 12 opravy v ZŠ a MŠ 315 malotraktor + příslušenství hala pro stání techniky + oplocení dvůr 700 natřít portál u hřbitova 15 zpevnění cest 60 kříž u bytovek 15 kříž v Kozelkách 15 Příspěvky organizacím odsouhl. žádost 2 x doktoři (nájemní smlouva) Sokol provoz, (elektřina, voda) stárci kroje 5 5 Babské hody kapela ČCE YMCA Brno Nosislávek 5 9 hospic Rajhrad ve ztrátě 0 5 tenisti mužáci školní hřiště v Židlochovicích myslivci Junák 5 8 ČSBS (svaz bojovníků za svobodu) 0 5 celkem žádosti o příspěvky Pavel Fröhlich, starosta městyse Krajská silnice II/425, stavba: Nosislav průtah Ještě dříve, než vás seznámím s posledními informacemi o této stavbě, musím jednoznačně dementovat pesimistické zprávy, které se ke mně dostávají. Například že se silnice v Nosislavi stejně dělat nebude, že je to nereálné, je to zamítnuté odshora nebo že starosta někde neudělal to, co pro to udělat měl apod. Pokud se takové řeči vedou v hospodě po pátém pivu, pak to asi nikdo nebere vážně, nicméně já ano a to velmi vážně. Mrzí mě takové řeči a jednoznačně chci všechny ujistit, že pro mě, a věřím, že i pro ostatní členy zastupitelstva, je rekonstrukce krajské silnice přes Nosislav prioritou a osobní výzvou (jelikož řešíme cizí stavbu a velice těžko ji pak ovlivňujeme). Uvedené zjednodušování s příměsí pomluv tímto jednoznačně odmítám. Znovu opakuji, že jsme vůči SÚS JMK (Správa údržby silnic Jihomoravského kraje = dceřiná společnost zřízená Jihomoravským krajem, která bude stavbu realizovat, stavět, dozorovat) a Jihomoravskému kraji (JMK ten stavbu bude platit ze svých, ale hlavně z evropských peněz) neustále iniciativní a doslova je uháníme, jak můžeme. Věřte tomu nebo nevěřte, ale je to tak. Starosta (hejtman, prezident ) není žádný samovládce, který se rozhoduje tak, jak se mu zrovna zlíbí, své kompetence má jasně dané a musí vždy respektovat a ctít pravidla, to ví snad každé malé dítě. Nejsem si vědom žádného pochybení ze strany městyse, naopak přílišná aktivita asi může být, jak je vidno, spíš sebedestruktivní. Zkusím vše znovu zrekapitulovat a seznámit vás se stavem k dnešnímu dni: - Jak už jsem psal minule, realizace stavby je stále reálná viz níže, i když čas začíná hrát proti nám, věřme tomu, neztrácejme hlavu a dělejme vše pro to, ať se dílo podaří!! - Bohužel se v souvislosti s loňskou žádostí SÚS JMK o vydání stavebního povolení na svou stavbu Nosislav průtah objevily staré hříchy a různá pochybení a možná i křivdy spojené s budováním tzv. nové silnice přes Nosislav, tak jak ji známe dnes směrem přes ulici Městečko a v místě bývalého řečiště Svratky. Proč se toto řeší až dnes, více než 30 let poté? Mě se prosím neptejte, otázku je nutno směrovat jinam. Asi proto, že se krajská silnice za těch cca 38 let od zásadní změny v silniční dopravě v obci do dneška pouze vysprávkovávala, maximálně se v některých částech přebalila asfaltovou směsí, nic víc. Také se v posledních letech dlouho čekalo, až si městys dokončí naplánovanou kanalizaci (vlastníkem kanalizace v komunikaci je městys). - Vlastníkem komunikace (vozovka, odstavné pruhy, obrubníky) je SÚS JMK, avšak pozemky zase vlastní dnes již neexistující SÚS Břeclav. POZOR, SÚS Břeclav nezaměňovat se SÚS JMK, to jsou bohužel dvě rozdílné společnosti, z nichž jedna není, ale přitom stále vlastní majetek. I to je a v minulosti bylo celkem běžné. - Na stavbu Nosislav II/425 průtah byly na přelomu roku 2013/14 z ROP JV přiznány evropské dotace (z Evropské unie ve výši 23 mil. Kč zbytek, cca 6 mil., doplatí JMK), tudíž peníze jsou, je zpracována projektová dokumentace, chuť je snad také (alespoň my ji máme, jak je zřejmé), ale bohužel není platné stavební povolení (v současnosti přerušeno). 4

5 - Dotace je vázána časově, což znamená, že pokud se dotační peníze neutratí do konce roku 2015, tak stavba nebude, protože Jihomoravský kraj ji nebude schopen pouze ze svého rozpočtu financovat. Hradí jen drobné opravy, ne rozsáhlé stavby, průtahy atd. A kde je ten problém, proč se nemůže začít stavět? Evropskou dotaci nelze použít, pokud nemá SÚS JMK stavební povolení. Stavební úřad požaduje po investorovi (SÚS JMK), aby doložil a vypořádal si majetkové vztahy od již neexistujícího vlastníka pozemků (SÚS Břeclav). A protože SÚS Břeclav neexistuje, tak v takových případech přechází majetek na státem zřízený Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ti majetek převezmou a dříve, než jej předají (prodají apod.) někomu dalšímu, začnou jej prověřovat, aby zjistili, co jim to vlastně spadlo do klína. No a v našem případě ÚZSVM zjistil v souvislosti s nabývacími listinami pro SÚS Břeclav, která pozemky nabyla v 70. a 80. letech minulého století při budování nové silnice, např. toto: Některé části parcel nebyly skutečně vykoupeny, nejsou k nalezení vypořádací listiny s původními vlastníky. Některý z pozemků je doposud evidován na vlastníka s trvalým pobytem mimo ČR, a přesto tehdejší Okresní národní výbor v roce 1983 odmítl prohlásit tento majetek za opuštěný, nelze vyloučit dodatečné dědické řízení apod. Některé výkupy nebyly podepsány všemi účastníky, chybí podpisy. Geometrický plán je plný změn bez odsouhlasení katastrálního úřadu Takže velké chyby, závažná zjištění a problémy. Víme sami, hlavně ti starší, že majetek se v době budování komunismu nějak zásadně neřešil a patřil vlastně nám všem, takže jaképak podpisy a souhlasy dotčených. No a co s takovouto situací udělá ÚZSVM? Já věřím, že jsou to odborníci na svém místě a poradí si V této fázi musí přijít ke slovu zdravý rozum a dohledávání v Moravském zemském archivu, jednání s katastrálním úřadem a také oddělení podstatného od nepodstatného. Jsem v trvalém kontaktu s odpovědnými osobami, které na věci pracují, a doufám, že se doberou zdárného výsledku. Pokud se v dalších fázích majetek opravdu nakonec dohledá a vlastníci se vyjasní, pak ÚZSVM požadované díly pozemků postoupí SÚS JMK a pak už snad nic nebrání fázi výstavby, tedy pokud se to všechno stihne nejpozději cca do poloviny roku V opačném případě bych začal být pesimistou také. Ještě závěrem tohoto článku musím říct, že stavba Nosislav průtah už asi není předmětem kalkulací politických stran na jižní Moravě (koalice ČSSD a KDU-ČSL s podporou KSČM proti ODS s TOP momentálně v opozici) a jejich vlivu na náš každodenní všední život. Naopak, vedení SÚS JMK se v posledních dvou letech opravdu snaží havarijní situaci silnice u nás vyřešit (nový projekt, úspěšná žádost o dotaci atd.) a nevěřím tedy, že by tuto snahu a obrovské investice a práci do přípravy stavby vložili jen proto, aby umlčeli požadavky městyse a občanů s peticí. Asi v počátcích (v roce 2004) mohla být stavba Rekonstrukce II/425 Rajhrad Velké Pavlovice (vč. Nosislav průtah) pod politickým vlivem. Nebudeme si nic namlouvat každá obec chce mít novou silnici a je jí jedno, jestli krajskou nebo obecní, ale peněz na akce takového rozsahu je vždy omezené množství, a proto je nutné vybírat nejen podle havarijního stavu. Napadne to asi vás i mě, když si to tak frčíme po super kvalitní bezvýznamné silnici III. třídy v obci, kde třeba bydlí významný krajský zastupitel, a jindy zase po frekventované silnici II. třídy samá díra (např. Nosislav Židlochovice). Vím, že politici z řad krajských zastupitelů taková slova slyší velmi neradi, nicméně je jejich povinností starat se o rozvoj kraje a o své silnice bez rozdílu péčí dobrého hospodáře. Nemusím snad už dodávat, jak se má starat dobrý hospodář. Pozn. Ještě k zákazu tranzitujících kamionů přes Nosislav: V současné době již běží veřejná vyhláška na umístění dopravních značek zakazujících tranzit kamiónů po silnici II/425 v úseku Starovičky Rajhrad. Situace se vyvíjí dobře více příště. Pavel Fröhlich, starosta městyse Hasiči Nosislav - sběr kovového odpadu Oznamujeme občanům, že dne 26. dubna bude od 8 hodin probíhat sběr kovového odpadu po obci. Prosíme o uložení vašeho kovového odpadu před dům. Těžší věci i z těžko přístupných prostor vyneseme, kontaktujte nás na tel Ledničky a mikrovlnné trouby bohužel nesbíráme. Výtěžek sběru bude použit pro náš kroužek mladých hasičů a na dovybavení hasičské zbrojnice. Děkujeme všem, kteří nám tímto způsobem přispívají. Karel Jatel 5

6 Pamětníci vzpomínají na pamětníky Letos vzpomínáme 100. výročí od zahájení Světové války, která byla do té doby nejhorším válečným střetem. Navíc žel později musela nést ještě označení první. Žádní pamětníci již nežijí, proto nám zůstává jako zdroj v ústní tradici jen vzpomínání pamětníků na pamětníky. Na svého otce Ferdinanda Dobrovolného vzpomíná Vlastimil Dobrovolný, Horní Kroupná č. p. 387: Můj tatínek se narodil 19. října 1885 ve Vlasaticích. Vyrůstal v Nosislavi bez rodičů, u své tety švadleny. Rád by šel studovat na učitele, jenže jako nemajetný si to nemohl dovolit. Tak nastoupil do učení na hodináře v Lužích. Tam byl také starší učeň Jan Vondra. Před válkou, ve věku řádných odvodů a později, podle tehdy platných zákonů, byl třikrát u odvodu, ale nikdy nebyl odveden. Jenže jej povolali po čtvrté a odvedli. Teprve po intervenci nějakého poslance, byl odvod anulován. Když však vypukla válka, musel stejně narukovat k 81. pěšímu pluku. V Karpatech celý pluk i s plukovní hudbou přešel 2. dubna 1915 do zajetí. Tatínek spolu s dalšími zajatci pracoval na jednom velkostatku v Rusku. Tam se moc dobře neměli. Je to vidět i na fotografii, která byla otištěna v časopise vydávaném československými zajatci. Tam ji uviděl kamarád - kolega Jan Vondra, který se jako zajatec dostal k jednomu hodináři v Oděse. Druhý nemocniční vlak čs. legií (legionář Ferdinand Dobrovolný označen X) Napsal tatínkovi a ten ze statku utekl a pěšky šel až do Oděsy. Měli se tam podle vyprávění moc dobře. Když se asi po dvou letech dověděli o organizování československých legii, přihlásili se 1. prosince 1917 v Tagalogu. Do legií byli přijati 30. března Z důvodu svého přesvědčení nechtěl tatínek sloužit se zbraní, tak se hlásil k sanitě. Proto se dostal k legionářskému nemocničnímu vlaku č. 2. Tam probíhalo zdravotní školení mužstva na úrovni zdravotní školy. Zůstal nám po něm skoro stostránkový sešit, kam si psal poznámky. Úroveň zápisků oceňují i dnešní odborníci. Vzpomínal, že ošetřovali také civilisty, asistovali i u porodu. Když válka skončila, vydal se tatínek s ostatními domů. Po transsibiřské magistrále dojeli až do Vladivostoku, kde pak čekali na loď do Evropy. Pak pluli lodí Logan, jejich cesta vedla kolem Indie, Cejlonu (Srí Lanka), Suezským průplavem do Terstu a odtud pokračovali vlakem do Československa, kam přijeli až v listopadu roku 1920! Jenže tatínek se vrátil s podlomeným zdravím, památkou na sibiřské zimy. Léčil se víc jak půl roku. Nejprve ve vojenské nemocnici v Praze, pak v Karlových Varech a nakonec v Piešťanech. Z legií byl propuštěn jako četař s 30 procentní invaliditou 11. srpna Kvůli válečným událostem se ženil až 22. listopadu 1922 jako 37letý, známost s maminkou mu vydržela přes celou válku. Bydleli jsme v Nosislavi č. p. 243 (dnešní Vinohradská ulice dům pana Bendíka), kde měla naše maminka obchod a tatínek hodinářství. Znalost ruštiny se mu hodila v roce 1945, kdy jsme tři měsíce opravovali hodinky pro Rudou armádu. Zemřel 2. ledna O válce mnoho nevypravoval. Zásluh a ocenění z ní moc neměl. Na konci života, v období komunistů, se na ni záměrně zapomínalo. Výjimkou byla obecní slavnost v říjnu 1968 s krátkou vzpomínkou. Vlastimil Dobrovolný a Vladimír Svoboda 6

7 Nebeský jezdec Miloslav Kratochvíl Odešel další nebeský jezdec, v 95 letech zemřel stíhač RAF plukovník v. v. Miloslav Kratochvíl. V britském Knutsfordu zemřel dne 25. února 2014 ve věku 95 let československý válečný letec Miloslav Bitton-Kratochvíl. Plukovník ve výslužbě, pan Kratochvíl se za druhé světové války stal stíhačem 310. perutě britského královského letectva. Po okupaci Československa v roce 1939 se podílel na převádění uprchlíků na hranicích s Maďarskem a přes Balkán pak uprchl do britské Palestiny. Bojoval v Sýrii a u Tobruku a do Spojeného království se přesunul po výcviku v Kanadě. Za války se svým letounem dvakrát havaroval a byl zraněn. Po válce se vrátil do Prahy, ale po únorovém převratu v roce 1948 uprchl do zahraničí. Usadil se u britského Manchesteru, živil se jako restauratér. Zpráva o jeho úmrtí nás zaskočila o to více, že pan Miloslav Kratochvíl měl k Nosislavi srdečný vztah a jeho rodiče a sestra tady žili. Při každé návštěvě Nosislavi zašel pan Miloslav s kytičkou ke hrobu svých rodičů, své sestry Růženy a bratra Ludvíka (bojoval proti nacismu jako radista a parašutista). Pan Miloslav s úctou vzpomínal také u hrobu pana Jaroslava Vedry, u kterého bydlel nějaký čas další z jeho bratrů, pan Jaroslav (taktéž zahraniční voják, mimo jiné i řidič tanku americké armády). Jenom dodávám, že pan Jaroslav Vedra, nám všem známý místní rodák, byl později umučen v koncentračním táboře v Mauthausenu. Vzhledem k mimořádné události zveřejňujeme článek o tomto významném člověku a vlastenci, publikovaný v Nosislavském zpravodaji v roce Čest jeho památce! Pavel Fröhlich, starosta městyse Beseda s válečným veteránem Ve středu 13. srpna 2008 jsme měli v 19 hodin na radnici mimořádnou příležitost pobesedovat s válečným veteránem, 89letým panem Miloslavem Kratochvílem, plukovníkem v. v., nejen o období , ale i jak se odvíjel jeho život po válce dál, kdy žil ve Velké Británii. Zasedací místnost radnice byla zaplněna, občané se ptali a náš host odpovídal. V Nosislavi není poprvé. Už před pěti lety jsme o něm psali v Nosislavském zpravodaji, když zde byl jeden den na návštěvě příbuzných. Přesto tehdy přijal mě a dvě členky tehdejší kulturní komise v jejich domě, aby s námi pobesedoval. Jeho vyprávění bylo velmi zajímavé. Jeho pobyt v naší obci byl tentokrát delší, proto se beseda s ním a občany mohla uskutečnit. 7

8 II. větová válka jej zastihla v tom nejkrásnějším věku mladého muže v 19 letech. Velmi rychle pochopil, kde je jeho místo. Se svými dvěma staršími bratry odešel do zahraničního odboje, aby pomohl ohrožené vlasti. Nakonec se stal stíhacím pilotem na západní frontě. V dubnu 1945 se stačil oženit s Angličankou. Po osvobození naší vlasti, ale hlavně po únoru 1948, nebylo umožněno mladým manželům žít v ČSR, jak si představovali, proto odešli do Anglie, kde pan Kratochvíl žije až dosud. Poprvé po válce navštívil Nosislav i s manželkou v roce Do staré vlasti jezdí moc rád, má zde příbuzenstvo, kamarády, a přestože jich už hodně ubylo, tak je navštěvuje i v tomto vysokém věku. Také naše Ministerstvo národní obrany zve každoročně už 10 let poslední veterány z Anglie na týdenní dovolenou do ČR. Letos v červnu přiletělo zvláštním speciálem 15 osob, z toho 6 jich bylo i s manželkami. Jsou to všechno pánové ve věku let. Přes potíže toho věku jsou šťastni, že se mohou setkávat s přáteli, institucemi, které jim projevují úctu, a uvidět mnohá krásná a zajímavá místa naší vlasti. V Anglii se tihle hoši stále těší uznání veřejnosti, dobrého jména čsl. statečných bojovníků. O tom svědčí i blahopřejný list, který manželé Bitton- Kratochvílovi obdrželi od samotné královny Alžběty při příležitosti oslavy diamantové svatby v roce Všichni kluci, kteří v Anglii po válce zůstali, zastávali důležitá místa ve společnosti, měli dobré postavení v zaměstnání a žili pěkným rodinným životem. Společně jsme se setkávali jednou měsíčně, vždycky u jednoho z nás, mluvili jsme česky a hodně jsme zpívali české písně, říká pan Kratochvíl. Tak jsme si udržovali rodnou řeč a dobré kamarádské vztahy. Plukovník v. v. Miloslav Bitton-Kratochvíl byl potěšen naším zájmem o besedu s ním a přeje nám všechno dobré do budoucna. Na závěr besedy jsme si všichni zazpívali naše moravské písně. Pavel Frőhlich, starosta městyse Pozvánka do rajhradského hospice sv. Josefa V letošním roce si připomínáme již 15 let od přijetí první pacientky do rajhradského hospice. Tato skutečnost láká zalistovat v archivních materiálech, výročních zprávách, kronikách, prohlédnout staré fotografie a od pamětníků sesbírat střípky vzpomínek při osobních setkáních. Více jak před dvaceti lety vznikal rajhradský hospic z iniciativy pracovníků České katolické charity, která zahájila svoji činnost ihned po listopadových událostech v roce Jednou z jejích prvních aktivit byla péče o nemocné v domácím prostředí. Na ni navázal v roce 1994 projekt Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. Diecézní charita Brno začala v roce 1995 přestavbou bývalých vojenských kasáren stojících na pozemku kláštera sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě. První dotaci na tento projekt obdržela Diecézní charita Brno v září 1995 od Ministerstva zdravotnictví. Stavba byla slavnostně zahájena 9. října 1995 a celý projekt byl zasvěcen sv. Josefovi. V roce 1996 a 1997 uvolnilo Ministerstvo zdravotnictví další finanční prostředky. V roce 1998 obdržela Diecézní charita Brno dotaci na výstavbu kuchyně a v prosinci téhož roku se započalo s její výstavbou. Významnou finanční podporu poskytl hospici Magistrát města Brna. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa s padesáti lůžky zahájil provoz 1. dubna 1999 a patří k největším zařízením tohoto typu v Evropě. 8

9 Při příležitosti 15. výročí zahájení provozu hospice sv. Josefa se uskuteční několik akcí. Nejdříve přijměte co nejsrdečnější pozvání na putovní výstavu fotografií Být nablízku věnované službě nemocničních kaplanů, kterou slavnostně otevřeme v úterý 18. března 2014 v hod. v přízemí Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Autorem snímků (viz obrázek) je mladý talentovaný fotoreportér MF Dnes Filip Fojtík, dvojnásobný laureát prestižní soutěže Czech Press Photo Canon Junior Awards za snímek Loučení Poláků s oběťmi leteckého neštěstí (2010) a za soubor Stáří (2011), držitel 1. místa ve Fotografické soutěži Velehrad 2010 v kategorii Portrét za soubor Boží služebníci. Výstavu zaštítilo Arcibiskupství olomoucké s Fakultní nemocnicí Olomouc, ve spolupráci s Katolickou asociací nemocničních kaplanů ČR a Domem léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. První snímky vznikaly loni v červenci v našem hospici, kdy mne autor mile překvapil svým profesním a hluboce lidským přístupem k nemocným. Po dva dny Filip Fojtík doprovázel P. Jana Zachovala a mne při naší službě, říká nemocniční kaplanka hospice sv. Josefa Mgr. Zita Havlenová. Fotografie zachycují pacienty v mezních životních situacích, kdy jim jsou na blízku nemocniční kaplani v mlčení, naslouchání, rozhovorech, četbě Božího slova, udělováním svátostí, podáváním eucharistie, modlitbách a při bohoslužbách. Z Rajhradu pokračoval autor ve fotografování v nemocnicích, hospicích a sociálních zařízeních v Brně, Olomouci, Holešově, Kroměříži, Praze a Ostravě. Fotografie si můžete prohlédnout v rajhradském hospici sv. Josefa do 22. dubna 2014, vstup na výstavu je volný. 29. a 30. dubna proběhne oslava 15. výročí zahájení provozu hospice sv. Josefa v Rajhradě spojená s prohlídkou hospice a také setkání bývalých zaměstnanců. V neděli 18. května ve 14 hodin zveme všechny příznivce, kteří chtějí svojí účastí podpořit činnost a poslání Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa na benefiční koncert sboru Brno Gospel Choir. Koncert je současně poděkováním tříkrálovým asistentům a koledníkům za jejich obětavou pomoc při Tříkrálové sbírce. Koncert se koná v kostele Božského Srdce Ježíšova v klášteře sester Těšitelek v areálu rajhradského hospice. Těšíme se na vás, určitě se k nám přijeďte podívat! Hana Bělehradová, Oblastní charita Rajhrad Ekumenická neděle V neděli 19. ledna 2014 se konalo každoroční ekumenické setkání. Tentokrát v katolickém kostele sv. Jakuba Většího. Bohoslužbu vedl katolický pan farář Pawel Cebula, kázal (vždy káže host) evangelický farář Ondřej Macek. Přímluvnými modlitbami se podíleli členové obou společenství. Výborně zpívali místní zpěváci, jmenovitě Radek Mahovský. Však za to sklidili i potlesk, což v kostele nebývá často, a proto je to velká pocta. Neoddělitelnou součástí setkání bylo následné pohoštění a beseda v Lidovém domě. Již tradičně to bylo krásné sousedské setkání. K čemu to všechno? Je pěkné, že se tak děje skoro bez přerušení již od památného roku 1989, ale přece? Na to je možné nahlížet ze dvou stran. Z té pesimistické je to malý pokrok, měli bychom být více sblíženi, vždyť jsme pro ostudu těm, co žádný kostel nepotřebují. Z té optimistické je to zázrak, pět století se moc nemuset u nás je tradice náboženských antipatií taková nosislavská nemoc, a to nyní nejde změnit v jedné generaci. Mějme pochopení pro sebe vzájemně. Každý jsme se nějak narodili, nějak byli vychováni, něco nám sedí. A taky mějme pochopení pro ty, kteří by ty dva kostely nejraději zbourali. Prý by pak byl pokoj. Nemyslím si, že by byl. Zlí lidé si záminky ke špatnému najdou vždy. Ti druzí ale hledají řešení a snaží se. Třebaže přitom jen nedokonale improvizují. Připojte se, sousedé, k nám. Vladimír Svoboda, foto Vladimír Lukl 9

10 Poděkování Během jedné zimní noci, kdy během slabého deště klesla teplota pod bod mrazu, vzniklo na rozsáhlém území Jihomoravského kraje dokonalé náledí. Byla neděle 2. února 2014 a, jak říká moje maminka, do takovýho ticha jsem se neprobudila už roky. A je to pravda. Kdo tehdy vyjel s autem, hodně riskoval. Vždyť i chůze byla téměř nemožná. Někteří lidé zůstali někde uvězněni neplánovaně, jelikož nemohli odjet z místa, kam v sobotu večer dojeli, jiní zas nemohli z domu na krok. A i přesto, že byla neděle, našlo se pár lidí ochotných pomoci ostatním, a to tak, že posypali všechny ulice v Nosislavi. Poděkování tedy patří místním dobrovolným hasičům, jmenovitě J. Luklovi, P. Sedlovi, V. Růžičkovi, V. Polickému, a také pracovníkům úřadu městyse, tedy B. Pilátovi, J. Zástěrovi, a starostu P. Fröhlichovi. Všem těmto, troufám si říct jménem většiny z vás, děkuji za pomoc! Martin Burian Pozvánky KSŠK srdečně zve všechny odrostlé 4. května 2014 v 16 hodin do KC Nosislav na divadelní představení hry (NE)PRODEJNÉ MANŽELKY v podání ochotnického sboru Bezkamen z Uherčic. Lechtivá komedie je spíše pro dospělé, ale hranice plnoletosti není podmínkou. Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás! 10

11 Základní škola Velké Němčice Společenská kronika Dne 30. ledna 2014 se narodila Hana Koláčková, rodiče Magda a Petr Koláčkovi, Komenského 196, Nosislav. Pokud máte zájem, aby narození Vašeho děťátka, Vaše životní jubileum či oznámení o úmrtí blízkého člověka bylo oznámeno v Nosislavském zpravodaji, je potřeba na úřadu městyse podepsat souhlas se zveřejněním osobních údajů. 11

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka

Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Usnesení zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sále Úřadu městyse Svitávka Zastupitelstvo městyse schvaluje: Program zasedání zastupitelstva městyse 1.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse

Zápis. ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 21. 3. 2011 v 18.00 hodin v malém sálu úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, J. Zoubek, M. Holasová, Ing. Josef Vašíček, Ing. Jan Vašíček,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis á pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis Z 83. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 28.4.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Lukáš Frýdek Eva Gréeová Martin Hřebačka

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Program jednání: 1. Zahájení 2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 4.3.2015 kancelář starosty 1. (37) Červený Kostelec - Stolín - Mstětín, splašková kanalizace 2. (38) Žádost

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-16-2015 Termín jednání 18. května 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2013 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2013 Účetní závěrka

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 154/2012: program 12. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ

Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zápis ze 41. zasedání Zastupitelstva obce, které se konalo dne 16. června 2014 od 15.00 hodin v budově OÚ Zastupitelé obce společně prošli staveniště LBC Biocentrum, výsadbu alejí, zbořeniště pivovaru

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Čas: 19.05-21.10h Místo konání: kancelář starosty, budova OU Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol Přílohy: zastupitelé

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Obec Tasovice byla jako ekonomický subjekt zapsána u Českého statistického úřadu v Brně dne 24.11.1990. Obec Tasovice má 6 členů zastupitelstva. - starosta Antonín

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 9. zasedání dne 25. února 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 986/2015 Číslo spisu jednání: 984/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 9 / 1 5 : program zasedání

Více