Pár slov úvodem březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pár slov úvodem... 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti"

Transkript

1 Pár slov úvodem... Vážené čtenářky, vážení čtenáři, držíte v rukou již druhé vydání letošního zpravodaje. Stále se v redakci snažíme, abychom vám nabídli co nejpodrobnější zprávy z úřadu městyse a co nejpestřejší přehled dění v Nosislavi i jejím okolí. Ne vždy se nám to daří lehce. Některá čísla Nosislavského zpravodaje procházela těžkými porodními bolestmi. V minulém čísle zpravodaje na straně 8 jsme vám slíbili zajímavý článek a fotografie o panu řídícím Křížovi od neznámého autora. Je mi líto, ale tento slib nemůžeme dodržet. Článek vydán nebude, zůstane uložen v archivu zpravodaje. A to především proto, že jsme se v minulosti pevně rozhodli, jak redakce tak vedení městyse, nepodepsané články nezveřejňovat. A trošku z jiného soudku: Připravili jsme pro zájemce posezení s malým občerstvením a velkou besedou na téma Nosislavský zpravodaj po dvaceti letech. Těšíme se na osobní setkání, jste srdečně zváni. Pozvánku najdete na straně 10 tohoto čísla. Před touto akcí však budou ještě Velikonoce. A tak mi dovolte jménem redakce popřát požehnané svátky velikonoční, dětem bohatou pomlázku, všem lidem slunce v duši, jak říkával jeden známý meteorolog, a já dodávám: vláhu zahradám Libuše Konopíková 8. březen 2014 aneb Maškarní ples pro děti Sobotní odpoledne zalité sluníčkem zvalo všechny zábavychtivé malé i velké do kulturního centra. Přivítal je vyzdobený sál a pořadatelé v podobě maminek z Volného sdružení rodičů. Klaun s červeným nosem (pan Jan Strouhal) se ihned ujal hudební produkce, kterou prokládal slovním doprovodem. Oblíbené písničky zlákaly k tanci nejen děti v maskách, ale i rodiče. A že těch masek bylo! Na parketu se něžně vznášely princezny, víly, berušky a čarodějky. Mužně podupávali kovbojové, piráti, Rumcajs, Michael Jackson a dokonce i smrtka. Děti se nadšeně zapojily do soutěží a židličková strhla i maminky. Poslední ohlášená písnička rozhodně nebyla závěrečná. Nikomu z nás se totiž nechtělo domů. Kateřina Mikšová 1

2 Zprávy z radnice informace o činnosti zastupitelstva (ZM), rady (RM) a úřadu (ÚM) za období leden až březen 2014 Zastupitelstvo v březnu schválilo - účetní závěrku městyse, hospodaření ZŠMŠ, prodej několika pozemků (podrobnosti v příštím čísle) a rozpočet městyse na rok 2014 viz samostatný článek. Rada městyse za uplynulé období schválila - ukončení činnosti paní Marcely Pilátové, Nosislav č. p. 450, v Komisi sociální, školské a kulturní při RM, na vlastní žádost k datu 1. ledna uzavření smlouvy č. 17/14, s firmou KTS Ekologie, s. r. o., o odvozu odpadů a shrabků z ČOV Nosislav. - směrnice o oběhu účetních dokladů. - nejvhodnější předloženou cenovou nabídkou od firmy Ivacar Ivančice, s. r. o., Krumlovská 1430/30, Ivančice, na nákup sedmimístného automobilu zn. Nissan a jeho přestavbu na hasičský zásahový požární automobil DA-L2Z a pověřuje starostu městyse podpisem předložené kupní smlouvy za celkovou částku ve výši Kč vč. DPH (z toho dotace činí Kč). - navýšení ceny poukázek-stravenek pro zaměstnance ze současných 50 Kč/ks na 80 Kč/ks. - záměr odprodat část pozemku ve vlastnictví městyse, p. č. 1404/2, ostatní plocha, o výměře 76 m 2, v ulici Za Mostem, v obci a k. ú. Nosislav, blíže specifikovanou dle předložené situace a předkládá k dalšímu projednání do ZM. - záměr odprodat části pozemků ve vlastnictví městyse, p. č. 422/4, p. č. 422/5 a p. č. 422/6, vše orná půda, o předpokládané celkové výměře 230 m 2, v ulici Družstevní, v obci a k. ú. Nosislav, blíže specifikované dle předložené situace a předkládá k dalšímu projednání do ZM. - záměr odprodat části pozemků ve vlastnictví městyse, p. č. 422/4 a p. č. 422/6, vše orná půda, o předpokládané celkové výměře 105 m 2, v ulici Družstevní, v obci a k. ú. Nosislav, blíže specifikované dle předložené situace a předkládá k dalšímu projednání do ZM. - uzavření Dodatku č. 7 k mandátní smlouvě s JUDr. I. Lorenzovou, advokátkou IČ , jehož předmětem je snížení její měsíční odměny na 4000 Kč. - způsob dosázení náhradních dřevin v oplocence na Slatině a souhlasí s nákupem cca 3,5 tis. sazenic stromků. Rozhodla m. j. o termínu výsadby 15. března 2014 od 8 hod.; organizace a spolky, které obdrží finanční dotaci od městyse, pomohou s výsadbou; předseda Komise životního prostředí p. René Benda zajistí do uvedeného termínu sazenice; členové RM si rozdělí úkoly spojené s přípravou a organizací akce. - termíny akcí: tradiční hody v době 18. až 20. července 2014, vinobraní 6. a 7. září účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Nosislav, za období r Rada městyse za uplynulé období rozhodla svým nadpolovičním počtem hlasů, že na základě předložené studie novostavby RD manželů Staníkových, pozemek p. č. 791/2, ul. Horní Kroupná, k. ú. Nosislav, nebude v územním řízení městys uplatňovat zamítavé stanovisko pro budoucí výstavbu domu. Rada městyse vzala na vědomí - děkovný dopis ředitele hospicu v Rajhradě, ing. Jaromíra Bílého, za poskytnutý dar 3000 Kč (výtěžek Předvánočního posezení) od Klubu přátel folkloru při KSŠK Nosislav. - uskutečněné jednání vlastníků parcel za účasti městyse ve věci vyřešení přístupové cesty k pozemkům v trati Přední hory (nad Hlaváčkovou vilou). I. varianta přístup po obecní cestě přes oplocenou vinici v užívání firmy Vinice Hustopeče. II. varianta po cestě přes terasy v Kacířkách. Odvodňovací příkopy zůstanou zachovány. Starosta obešle všechny sousedy s obecní cestou, aby provedli prořez dřevin na svých pozemcích. - výsledky přezkumu hospodaření městyse za rok 2013, provedený JMK. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky a předkládá ji do ZM. DALŠÍ ČINNOST ÚM (zaměstnanci, úřad městyse) - Starosta podal žádosti o dotace (na úroky z úvěru, vinobraní), p. Jatel (velitel JSDH) pro hasiče. - Zpracování rozpočtů, každoročních statistik a hlášení. - Apelujeme na dodržování vyhlášky o pálení rostlin (pálit je povoleno pouze ve středu a v sobotu od 8 do 17 hod.). - Připomínáme, že podomní prodej zboží a nabízených služeb (pojištění, změna dodavatelů energie apod.) je v Nosislavi přísně zakázán. Prodávat a nabízet uvedené je možné pouze po předchozí úhradě poplatku na několika vybraných místech (u pošty, Za Mostem atd.). Výjimku tvoří ovoce z vašich zahrad. To je možné prodávat před vlastním domem po úhradě poplatku ve výši 30 Kč. 2

3 - Společnost E.ON varuje před podvodníky, kteří slibují zajištění přepisu dodavatele plynu. Nechají si převážně od starších občanů podepsat plnou moc a při tom hned vyberou 4000 Kč v hotovosti oproti vydanému dokladu s falešnými údaji o firmě E.ON Distribuce! Upozorňujeme, že v takovém případě se jedná vždy o podvod, protože Energetická společnost E.ON má se svými zákazníky nastaven pouze bezhotovostní styk (složenky, inkaso, převod z účtu na účet atd.) a nikdy nevybírá částky v hotovosti. - Kácení dřeva mimo zahrady a v případě, že má uvažovaný strom ve výšce 120 cm, obvod více než 80 cm, nebo vyřezání souvislé plochy dřevin o výměře vyšší než 40 m 2, podléhá vždy povolení úřadu. Na Úřad městyse je vždy nutné doručit nejdříve žádost s popisem, poté vás navštíví předseda Komise životního prostředí, starosta následně po vyjádření kácení povolí nebo zamítne a teprve potom je možné kácet, ne naopak kácet a pak žádat. Kácet pouze v době vegetačního klidu! - Ti, co se stále nepřipojili na novou kanalizaci (týká se několika jedinců v obci), nechť si pečlivě uschovají daňové doklady za pravidelný odvoz splašků (od autodopravce) a doklady o následné likvidaci (od provozovatele ČOV v místě, kde byly splašky zlikvidovány). Kontrolu ve věci nakládání městyse s odpady, ale také i těch domů, které nejsou doposud z různých důvodů ještě připojeny na kanalizační systém v obci, se po zkušenostech odjinud dá očekávat právě letos. Současně se bude posuzovat, zdali se dotyčný mohl, či nemohl na systém připojit atd. Ještě připomínám, do kanalizace se nesmí vypouštět: fritovací olej, zbytky jídel (kuchyňské drtiče zbytků jsou zakázány!!!), hadry, chemikálie (ředidla, barvy). Nejenom že se tím narušuje a prodražuje provoz naší společné ČOV, ale vaše domovní přípojky se začnou postupně zanášet, ucpávat a odtok se vám razantně zhorší, v nejhorším případě možná i ucpe. - Poplatky za odpad, psy apod. se vybírají do konce května, pak se začnou vymáhat. - Jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne 28. a 29. března (pá, so), jako obvykle v místě za novou hasičkou zbrojnicí. - POZOR!!! na změny v katastru nemovitostí od 1. ledna Katastrální úřad již nezkoumá (ne)pravost předložených dokumentů, smluv apod. Obecně se šíří obava, že falešná smlouva psaná vaším jménem vás připraví o veškerý majetek, ano, i to je možné. Doporučuji proto zřídit si placenou službu tzv. Hlídací pes (více info získáte na katastru). - Výše uvedené je spojené s účinností nového občanského zákoníku od 1. ledna Těch změn je však hodně a přiznám se, že musím taky dělat něco jiného než psát články do zpravodaje. Do příštího čísla nechám tedy zpracovat alespoň několik základních pravidel a zásad jak se s tímto zákonem naučit normálně a bez obav žít. Starosta a členové zastupitelstva městyse děkují všem spolkům a spoluobčanům, kteří pomohli s výsadbou stromků v oplocence na Slatině. Společně jsme vysázeli ks sazenic listnáčů. Bez vaší pomoci bychom situaci vůbec nezvládli. Ještě jednou děkujeme. Na závěr tohoto bloku zdravím spolu s ostatními zastupiteli našeho místostarostu pana ing. Františka Picha a přejeme mu všichni hodně zdraví a silného ducha v boji s nemocí. Pavel Fröhlich, starosta městyse Rozpočet městyse na rok 2014 Vzhledem k rozsahu tohoto dokumentu je provedena selekce a jeho zúžení na to podstatné. Příjmy i výdaje celkem (vše uváděno v tisících) jsou vyrovnané tis. Příjmy: tis., tzv. sdílené (ty jsou nejdůležitější, přerozdělené ze státního rozpočtu podle počtu obyvatel, vybraného DPH atd.), zbytek příjmů tvoří naše stočné 1600 tis., poplatky za odpad 700 tis. atd. Výdaje: uvádím pouze výčet nejdůležitějších akcí, ostatní jsou běžný provoz atd. Významný a zatěžující každoroční výdaj je dále ještě tvořen roční jistinou z úvěru (1,7 mil.) a také úrokem (cca 0,6 mil.), který jsme si pořídili na výstavbu kanalizace. Z úvěru zbývá doplatit během následujících devíti let (do roku 2023) zbývajících 16,7 mil. Kč. Roční úrok se každoročně postupně snižuje a tím i celá naše zátěž spojená s budováním kanalizace. I z těchto důvodů není možné uspokojit každého, kdo požaduje po městysi finanční příspěvek. Celkový majetek městyse je dnes vyčíslen sumou v hodnotě přesahující 220 mil. Kč a během posledních deseti let se zvýšil o solidních 200 mil. Kč (z toho kanalizace činila 130 mil.). Toto zhodnocení celkového majetku by nikdy nebylo možné bez dotací získaných z různých zdrojů (EU, MF ČR, SFŽP, JMK atd.) ve výši 125 mil. Kč. Ještě k příspěvkům z rozpočtu městyse - letos byly rozdány příspěvky v nejvyšší celkové částce (0,257 mil.) za posledních šest let. Oficiální rozpočet v plném znění je zveřejněn na úředních deskách a webu městyse. 3

4 VÝDAJE: akce seřazeny dle priorit tis. chodník a stání ul. Masarykova parky za mostem 500 chodník ul. Družstevní 500 stromky na Slatině 50 zasafaltovat rýhy po plynu v ul. Komenského 610 hasičské auto 330 vinobraní 60 pozemky výkup 30 retardér Krefty 15 tabulky 5x fasáda úřadu, vinařská obec 12 opravy v ZŠ a MŠ 315 malotraktor + příslušenství hala pro stání techniky + oplocení dvůr 700 natřít portál u hřbitova 15 zpevnění cest 60 kříž u bytovek 15 kříž v Kozelkách 15 Příspěvky organizacím odsouhl. žádost 2 x doktoři (nájemní smlouva) Sokol provoz, (elektřina, voda) stárci kroje 5 5 Babské hody kapela ČCE YMCA Brno Nosislávek 5 9 hospic Rajhrad ve ztrátě 0 5 tenisti mužáci školní hřiště v Židlochovicích myslivci Junák 5 8 ČSBS (svaz bojovníků za svobodu) 0 5 celkem žádosti o příspěvky Pavel Fröhlich, starosta městyse Krajská silnice II/425, stavba: Nosislav průtah Ještě dříve, než vás seznámím s posledními informacemi o této stavbě, musím jednoznačně dementovat pesimistické zprávy, které se ke mně dostávají. Například že se silnice v Nosislavi stejně dělat nebude, že je to nereálné, je to zamítnuté odshora nebo že starosta někde neudělal to, co pro to udělat měl apod. Pokud se takové řeči vedou v hospodě po pátém pivu, pak to asi nikdo nebere vážně, nicméně já ano a to velmi vážně. Mrzí mě takové řeči a jednoznačně chci všechny ujistit, že pro mě, a věřím, že i pro ostatní členy zastupitelstva, je rekonstrukce krajské silnice přes Nosislav prioritou a osobní výzvou (jelikož řešíme cizí stavbu a velice těžko ji pak ovlivňujeme). Uvedené zjednodušování s příměsí pomluv tímto jednoznačně odmítám. Znovu opakuji, že jsme vůči SÚS JMK (Správa údržby silnic Jihomoravského kraje = dceřiná společnost zřízená Jihomoravským krajem, která bude stavbu realizovat, stavět, dozorovat) a Jihomoravskému kraji (JMK ten stavbu bude platit ze svých, ale hlavně z evropských peněz) neustále iniciativní a doslova je uháníme, jak můžeme. Věřte tomu nebo nevěřte, ale je to tak. Starosta (hejtman, prezident ) není žádný samovládce, který se rozhoduje tak, jak se mu zrovna zlíbí, své kompetence má jasně dané a musí vždy respektovat a ctít pravidla, to ví snad každé malé dítě. Nejsem si vědom žádného pochybení ze strany městyse, naopak přílišná aktivita asi může být, jak je vidno, spíš sebedestruktivní. Zkusím vše znovu zrekapitulovat a seznámit vás se stavem k dnešnímu dni: - Jak už jsem psal minule, realizace stavby je stále reálná viz níže, i když čas začíná hrát proti nám, věřme tomu, neztrácejme hlavu a dělejme vše pro to, ať se dílo podaří!! - Bohužel se v souvislosti s loňskou žádostí SÚS JMK o vydání stavebního povolení na svou stavbu Nosislav průtah objevily staré hříchy a různá pochybení a možná i křivdy spojené s budováním tzv. nové silnice přes Nosislav, tak jak ji známe dnes směrem přes ulici Městečko a v místě bývalého řečiště Svratky. Proč se toto řeší až dnes, více než 30 let poté? Mě se prosím neptejte, otázku je nutno směrovat jinam. Asi proto, že se krajská silnice za těch cca 38 let od zásadní změny v silniční dopravě v obci do dneška pouze vysprávkovávala, maximálně se v některých částech přebalila asfaltovou směsí, nic víc. Také se v posledních letech dlouho čekalo, až si městys dokončí naplánovanou kanalizaci (vlastníkem kanalizace v komunikaci je městys). - Vlastníkem komunikace (vozovka, odstavné pruhy, obrubníky) je SÚS JMK, avšak pozemky zase vlastní dnes již neexistující SÚS Břeclav. POZOR, SÚS Břeclav nezaměňovat se SÚS JMK, to jsou bohužel dvě rozdílné společnosti, z nichž jedna není, ale přitom stále vlastní majetek. I to je a v minulosti bylo celkem běžné. - Na stavbu Nosislav II/425 průtah byly na přelomu roku 2013/14 z ROP JV přiznány evropské dotace (z Evropské unie ve výši 23 mil. Kč zbytek, cca 6 mil., doplatí JMK), tudíž peníze jsou, je zpracována projektová dokumentace, chuť je snad také (alespoň my ji máme, jak je zřejmé), ale bohužel není platné stavební povolení (v současnosti přerušeno). 4

5 - Dotace je vázána časově, což znamená, že pokud se dotační peníze neutratí do konce roku 2015, tak stavba nebude, protože Jihomoravský kraj ji nebude schopen pouze ze svého rozpočtu financovat. Hradí jen drobné opravy, ne rozsáhlé stavby, průtahy atd. A kde je ten problém, proč se nemůže začít stavět? Evropskou dotaci nelze použít, pokud nemá SÚS JMK stavební povolení. Stavební úřad požaduje po investorovi (SÚS JMK), aby doložil a vypořádal si majetkové vztahy od již neexistujícího vlastníka pozemků (SÚS Břeclav). A protože SÚS Břeclav neexistuje, tak v takových případech přechází majetek na státem zřízený Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ti majetek převezmou a dříve, než jej předají (prodají apod.) někomu dalšímu, začnou jej prověřovat, aby zjistili, co jim to vlastně spadlo do klína. No a v našem případě ÚZSVM zjistil v souvislosti s nabývacími listinami pro SÚS Břeclav, která pozemky nabyla v 70. a 80. letech minulého století při budování nové silnice, např. toto: Některé části parcel nebyly skutečně vykoupeny, nejsou k nalezení vypořádací listiny s původními vlastníky. Některý z pozemků je doposud evidován na vlastníka s trvalým pobytem mimo ČR, a přesto tehdejší Okresní národní výbor v roce 1983 odmítl prohlásit tento majetek za opuštěný, nelze vyloučit dodatečné dědické řízení apod. Některé výkupy nebyly podepsány všemi účastníky, chybí podpisy. Geometrický plán je plný změn bez odsouhlasení katastrálního úřadu Takže velké chyby, závažná zjištění a problémy. Víme sami, hlavně ti starší, že majetek se v době budování komunismu nějak zásadně neřešil a patřil vlastně nám všem, takže jaképak podpisy a souhlasy dotčených. No a co s takovouto situací udělá ÚZSVM? Já věřím, že jsou to odborníci na svém místě a poradí si V této fázi musí přijít ke slovu zdravý rozum a dohledávání v Moravském zemském archivu, jednání s katastrálním úřadem a také oddělení podstatného od nepodstatného. Jsem v trvalém kontaktu s odpovědnými osobami, které na věci pracují, a doufám, že se doberou zdárného výsledku. Pokud se v dalších fázích majetek opravdu nakonec dohledá a vlastníci se vyjasní, pak ÚZSVM požadované díly pozemků postoupí SÚS JMK a pak už snad nic nebrání fázi výstavby, tedy pokud se to všechno stihne nejpozději cca do poloviny roku V opačném případě bych začal být pesimistou také. Ještě závěrem tohoto článku musím říct, že stavba Nosislav průtah už asi není předmětem kalkulací politických stran na jižní Moravě (koalice ČSSD a KDU-ČSL s podporou KSČM proti ODS s TOP momentálně v opozici) a jejich vlivu na náš každodenní všední život. Naopak, vedení SÚS JMK se v posledních dvou letech opravdu snaží havarijní situaci silnice u nás vyřešit (nový projekt, úspěšná žádost o dotaci atd.) a nevěřím tedy, že by tuto snahu a obrovské investice a práci do přípravy stavby vložili jen proto, aby umlčeli požadavky městyse a občanů s peticí. Asi v počátcích (v roce 2004) mohla být stavba Rekonstrukce II/425 Rajhrad Velké Pavlovice (vč. Nosislav průtah) pod politickým vlivem. Nebudeme si nic namlouvat každá obec chce mít novou silnici a je jí jedno, jestli krajskou nebo obecní, ale peněz na akce takového rozsahu je vždy omezené množství, a proto je nutné vybírat nejen podle havarijního stavu. Napadne to asi vás i mě, když si to tak frčíme po super kvalitní bezvýznamné silnici III. třídy v obci, kde třeba bydlí významný krajský zastupitel, a jindy zase po frekventované silnici II. třídy samá díra (např. Nosislav Židlochovice). Vím, že politici z řad krajských zastupitelů taková slova slyší velmi neradi, nicméně je jejich povinností starat se o rozvoj kraje a o své silnice bez rozdílu péčí dobrého hospodáře. Nemusím snad už dodávat, jak se má starat dobrý hospodář. Pozn. Ještě k zákazu tranzitujících kamionů přes Nosislav: V současné době již běží veřejná vyhláška na umístění dopravních značek zakazujících tranzit kamiónů po silnici II/425 v úseku Starovičky Rajhrad. Situace se vyvíjí dobře více příště. Pavel Fröhlich, starosta městyse Hasiči Nosislav - sběr kovového odpadu Oznamujeme občanům, že dne 26. dubna bude od 8 hodin probíhat sběr kovového odpadu po obci. Prosíme o uložení vašeho kovového odpadu před dům. Těžší věci i z těžko přístupných prostor vyneseme, kontaktujte nás na tel Ledničky a mikrovlnné trouby bohužel nesbíráme. Výtěžek sběru bude použit pro náš kroužek mladých hasičů a na dovybavení hasičské zbrojnice. Děkujeme všem, kteří nám tímto způsobem přispívají. Karel Jatel 5

6 Pamětníci vzpomínají na pamětníky Letos vzpomínáme 100. výročí od zahájení Světové války, která byla do té doby nejhorším válečným střetem. Navíc žel později musela nést ještě označení první. Žádní pamětníci již nežijí, proto nám zůstává jako zdroj v ústní tradici jen vzpomínání pamětníků na pamětníky. Na svého otce Ferdinanda Dobrovolného vzpomíná Vlastimil Dobrovolný, Horní Kroupná č. p. 387: Můj tatínek se narodil 19. října 1885 ve Vlasaticích. Vyrůstal v Nosislavi bez rodičů, u své tety švadleny. Rád by šel studovat na učitele, jenže jako nemajetný si to nemohl dovolit. Tak nastoupil do učení na hodináře v Lužích. Tam byl také starší učeň Jan Vondra. Před válkou, ve věku řádných odvodů a později, podle tehdy platných zákonů, byl třikrát u odvodu, ale nikdy nebyl odveden. Jenže jej povolali po čtvrté a odvedli. Teprve po intervenci nějakého poslance, byl odvod anulován. Když však vypukla válka, musel stejně narukovat k 81. pěšímu pluku. V Karpatech celý pluk i s plukovní hudbou přešel 2. dubna 1915 do zajetí. Tatínek spolu s dalšími zajatci pracoval na jednom velkostatku v Rusku. Tam se moc dobře neměli. Je to vidět i na fotografii, která byla otištěna v časopise vydávaném československými zajatci. Tam ji uviděl kamarád - kolega Jan Vondra, který se jako zajatec dostal k jednomu hodináři v Oděse. Druhý nemocniční vlak čs. legií (legionář Ferdinand Dobrovolný označen X) Napsal tatínkovi a ten ze statku utekl a pěšky šel až do Oděsy. Měli se tam podle vyprávění moc dobře. Když se asi po dvou letech dověděli o organizování československých legii, přihlásili se 1. prosince 1917 v Tagalogu. Do legií byli přijati 30. března Z důvodu svého přesvědčení nechtěl tatínek sloužit se zbraní, tak se hlásil k sanitě. Proto se dostal k legionářskému nemocničnímu vlaku č. 2. Tam probíhalo zdravotní školení mužstva na úrovni zdravotní školy. Zůstal nám po něm skoro stostránkový sešit, kam si psal poznámky. Úroveň zápisků oceňují i dnešní odborníci. Vzpomínal, že ošetřovali také civilisty, asistovali i u porodu. Když válka skončila, vydal se tatínek s ostatními domů. Po transsibiřské magistrále dojeli až do Vladivostoku, kde pak čekali na loď do Evropy. Pak pluli lodí Logan, jejich cesta vedla kolem Indie, Cejlonu (Srí Lanka), Suezským průplavem do Terstu a odtud pokračovali vlakem do Československa, kam přijeli až v listopadu roku 1920! Jenže tatínek se vrátil s podlomeným zdravím, památkou na sibiřské zimy. Léčil se víc jak půl roku. Nejprve ve vojenské nemocnici v Praze, pak v Karlových Varech a nakonec v Piešťanech. Z legií byl propuštěn jako četař s 30 procentní invaliditou 11. srpna Kvůli válečným událostem se ženil až 22. listopadu 1922 jako 37letý, známost s maminkou mu vydržela přes celou válku. Bydleli jsme v Nosislavi č. p. 243 (dnešní Vinohradská ulice dům pana Bendíka), kde měla naše maminka obchod a tatínek hodinářství. Znalost ruštiny se mu hodila v roce 1945, kdy jsme tři měsíce opravovali hodinky pro Rudou armádu. Zemřel 2. ledna O válce mnoho nevypravoval. Zásluh a ocenění z ní moc neměl. Na konci života, v období komunistů, se na ni záměrně zapomínalo. Výjimkou byla obecní slavnost v říjnu 1968 s krátkou vzpomínkou. Vlastimil Dobrovolný a Vladimír Svoboda 6

7 Nebeský jezdec Miloslav Kratochvíl Odešel další nebeský jezdec, v 95 letech zemřel stíhač RAF plukovník v. v. Miloslav Kratochvíl. V britském Knutsfordu zemřel dne 25. února 2014 ve věku 95 let československý válečný letec Miloslav Bitton-Kratochvíl. Plukovník ve výslužbě, pan Kratochvíl se za druhé světové války stal stíhačem 310. perutě britského královského letectva. Po okupaci Československa v roce 1939 se podílel na převádění uprchlíků na hranicích s Maďarskem a přes Balkán pak uprchl do britské Palestiny. Bojoval v Sýrii a u Tobruku a do Spojeného království se přesunul po výcviku v Kanadě. Za války se svým letounem dvakrát havaroval a byl zraněn. Po válce se vrátil do Prahy, ale po únorovém převratu v roce 1948 uprchl do zahraničí. Usadil se u britského Manchesteru, živil se jako restauratér. Zpráva o jeho úmrtí nás zaskočila o to více, že pan Miloslav Kratochvíl měl k Nosislavi srdečný vztah a jeho rodiče a sestra tady žili. Při každé návštěvě Nosislavi zašel pan Miloslav s kytičkou ke hrobu svých rodičů, své sestry Růženy a bratra Ludvíka (bojoval proti nacismu jako radista a parašutista). Pan Miloslav s úctou vzpomínal také u hrobu pana Jaroslava Vedry, u kterého bydlel nějaký čas další z jeho bratrů, pan Jaroslav (taktéž zahraniční voják, mimo jiné i řidič tanku americké armády). Jenom dodávám, že pan Jaroslav Vedra, nám všem známý místní rodák, byl později umučen v koncentračním táboře v Mauthausenu. Vzhledem k mimořádné události zveřejňujeme článek o tomto významném člověku a vlastenci, publikovaný v Nosislavském zpravodaji v roce Čest jeho památce! Pavel Fröhlich, starosta městyse Beseda s válečným veteránem Ve středu 13. srpna 2008 jsme měli v 19 hodin na radnici mimořádnou příležitost pobesedovat s válečným veteránem, 89letým panem Miloslavem Kratochvílem, plukovníkem v. v., nejen o období , ale i jak se odvíjel jeho život po válce dál, kdy žil ve Velké Británii. Zasedací místnost radnice byla zaplněna, občané se ptali a náš host odpovídal. V Nosislavi není poprvé. Už před pěti lety jsme o něm psali v Nosislavském zpravodaji, když zde byl jeden den na návštěvě příbuzných. Přesto tehdy přijal mě a dvě členky tehdejší kulturní komise v jejich domě, aby s námi pobesedoval. Jeho vyprávění bylo velmi zajímavé. Jeho pobyt v naší obci byl tentokrát delší, proto se beseda s ním a občany mohla uskutečnit. 7

8 II. větová válka jej zastihla v tom nejkrásnějším věku mladého muže v 19 letech. Velmi rychle pochopil, kde je jeho místo. Se svými dvěma staršími bratry odešel do zahraničního odboje, aby pomohl ohrožené vlasti. Nakonec se stal stíhacím pilotem na západní frontě. V dubnu 1945 se stačil oženit s Angličankou. Po osvobození naší vlasti, ale hlavně po únoru 1948, nebylo umožněno mladým manželům žít v ČSR, jak si představovali, proto odešli do Anglie, kde pan Kratochvíl žije až dosud. Poprvé po válce navštívil Nosislav i s manželkou v roce Do staré vlasti jezdí moc rád, má zde příbuzenstvo, kamarády, a přestože jich už hodně ubylo, tak je navštěvuje i v tomto vysokém věku. Také naše Ministerstvo národní obrany zve každoročně už 10 let poslední veterány z Anglie na týdenní dovolenou do ČR. Letos v červnu přiletělo zvláštním speciálem 15 osob, z toho 6 jich bylo i s manželkami. Jsou to všechno pánové ve věku let. Přes potíže toho věku jsou šťastni, že se mohou setkávat s přáteli, institucemi, které jim projevují úctu, a uvidět mnohá krásná a zajímavá místa naší vlasti. V Anglii se tihle hoši stále těší uznání veřejnosti, dobrého jména čsl. statečných bojovníků. O tom svědčí i blahopřejný list, který manželé Bitton- Kratochvílovi obdrželi od samotné královny Alžběty při příležitosti oslavy diamantové svatby v roce Všichni kluci, kteří v Anglii po válce zůstali, zastávali důležitá místa ve společnosti, měli dobré postavení v zaměstnání a žili pěkným rodinným životem. Společně jsme se setkávali jednou měsíčně, vždycky u jednoho z nás, mluvili jsme česky a hodně jsme zpívali české písně, říká pan Kratochvíl. Tak jsme si udržovali rodnou řeč a dobré kamarádské vztahy. Plukovník v. v. Miloslav Bitton-Kratochvíl byl potěšen naším zájmem o besedu s ním a přeje nám všechno dobré do budoucna. Na závěr besedy jsme si všichni zazpívali naše moravské písně. Pavel Frőhlich, starosta městyse Pozvánka do rajhradského hospice sv. Josefa V letošním roce si připomínáme již 15 let od přijetí první pacientky do rajhradského hospice. Tato skutečnost láká zalistovat v archivních materiálech, výročních zprávách, kronikách, prohlédnout staré fotografie a od pamětníků sesbírat střípky vzpomínek při osobních setkáních. Více jak před dvaceti lety vznikal rajhradský hospic z iniciativy pracovníků České katolické charity, která zahájila svoji činnost ihned po listopadových událostech v roce Jednou z jejích prvních aktivit byla péče o nemocné v domácím prostředí. Na ni navázal v roce 1994 projekt Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. Diecézní charita Brno začala v roce 1995 přestavbou bývalých vojenských kasáren stojících na pozemku kláštera sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě. První dotaci na tento projekt obdržela Diecézní charita Brno v září 1995 od Ministerstva zdravotnictví. Stavba byla slavnostně zahájena 9. října 1995 a celý projekt byl zasvěcen sv. Josefovi. V roce 1996 a 1997 uvolnilo Ministerstvo zdravotnictví další finanční prostředky. V roce 1998 obdržela Diecézní charita Brno dotaci na výstavbu kuchyně a v prosinci téhož roku se započalo s její výstavbou. Významnou finanční podporu poskytl hospici Magistrát města Brna. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa s padesáti lůžky zahájil provoz 1. dubna 1999 a patří k největším zařízením tohoto typu v Evropě. 8

9 Při příležitosti 15. výročí zahájení provozu hospice sv. Josefa se uskuteční několik akcí. Nejdříve přijměte co nejsrdečnější pozvání na putovní výstavu fotografií Být nablízku věnované službě nemocničních kaplanů, kterou slavnostně otevřeme v úterý 18. března 2014 v hod. v přízemí Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Autorem snímků (viz obrázek) je mladý talentovaný fotoreportér MF Dnes Filip Fojtík, dvojnásobný laureát prestižní soutěže Czech Press Photo Canon Junior Awards za snímek Loučení Poláků s oběťmi leteckého neštěstí (2010) a za soubor Stáří (2011), držitel 1. místa ve Fotografické soutěži Velehrad 2010 v kategorii Portrét za soubor Boží služebníci. Výstavu zaštítilo Arcibiskupství olomoucké s Fakultní nemocnicí Olomouc, ve spolupráci s Katolickou asociací nemocničních kaplanů ČR a Domem léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. První snímky vznikaly loni v červenci v našem hospici, kdy mne autor mile překvapil svým profesním a hluboce lidským přístupem k nemocným. Po dva dny Filip Fojtík doprovázel P. Jana Zachovala a mne při naší službě, říká nemocniční kaplanka hospice sv. Josefa Mgr. Zita Havlenová. Fotografie zachycují pacienty v mezních životních situacích, kdy jim jsou na blízku nemocniční kaplani v mlčení, naslouchání, rozhovorech, četbě Božího slova, udělováním svátostí, podáváním eucharistie, modlitbách a při bohoslužbách. Z Rajhradu pokračoval autor ve fotografování v nemocnicích, hospicích a sociálních zařízeních v Brně, Olomouci, Holešově, Kroměříži, Praze a Ostravě. Fotografie si můžete prohlédnout v rajhradském hospici sv. Josefa do 22. dubna 2014, vstup na výstavu je volný. 29. a 30. dubna proběhne oslava 15. výročí zahájení provozu hospice sv. Josefa v Rajhradě spojená s prohlídkou hospice a také setkání bývalých zaměstnanců. V neděli 18. května ve 14 hodin zveme všechny příznivce, kteří chtějí svojí účastí podpořit činnost a poslání Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa na benefiční koncert sboru Brno Gospel Choir. Koncert je současně poděkováním tříkrálovým asistentům a koledníkům za jejich obětavou pomoc při Tříkrálové sbírce. Koncert se koná v kostele Božského Srdce Ježíšova v klášteře sester Těšitelek v areálu rajhradského hospice. Těšíme se na vás, určitě se k nám přijeďte podívat! Hana Bělehradová, Oblastní charita Rajhrad Ekumenická neděle V neděli 19. ledna 2014 se konalo každoroční ekumenické setkání. Tentokrát v katolickém kostele sv. Jakuba Většího. Bohoslužbu vedl katolický pan farář Pawel Cebula, kázal (vždy káže host) evangelický farář Ondřej Macek. Přímluvnými modlitbami se podíleli členové obou společenství. Výborně zpívali místní zpěváci, jmenovitě Radek Mahovský. Však za to sklidili i potlesk, což v kostele nebývá často, a proto je to velká pocta. Neoddělitelnou součástí setkání bylo následné pohoštění a beseda v Lidovém domě. Již tradičně to bylo krásné sousedské setkání. K čemu to všechno? Je pěkné, že se tak děje skoro bez přerušení již od památného roku 1989, ale přece? Na to je možné nahlížet ze dvou stran. Z té pesimistické je to malý pokrok, měli bychom být více sblíženi, vždyť jsme pro ostudu těm, co žádný kostel nepotřebují. Z té optimistické je to zázrak, pět století se moc nemuset u nás je tradice náboženských antipatií taková nosislavská nemoc, a to nyní nejde změnit v jedné generaci. Mějme pochopení pro sebe vzájemně. Každý jsme se nějak narodili, nějak byli vychováni, něco nám sedí. A taky mějme pochopení pro ty, kteří by ty dva kostely nejraději zbourali. Prý by pak byl pokoj. Nemyslím si, že by byl. Zlí lidé si záminky ke špatnému najdou vždy. Ti druzí ale hledají řešení a snaží se. Třebaže přitom jen nedokonale improvizují. Připojte se, sousedé, k nám. Vladimír Svoboda, foto Vladimír Lukl 9

10 Poděkování Během jedné zimní noci, kdy během slabého deště klesla teplota pod bod mrazu, vzniklo na rozsáhlém území Jihomoravského kraje dokonalé náledí. Byla neděle 2. února 2014 a, jak říká moje maminka, do takovýho ticha jsem se neprobudila už roky. A je to pravda. Kdo tehdy vyjel s autem, hodně riskoval. Vždyť i chůze byla téměř nemožná. Někteří lidé zůstali někde uvězněni neplánovaně, jelikož nemohli odjet z místa, kam v sobotu večer dojeli, jiní zas nemohli z domu na krok. A i přesto, že byla neděle, našlo se pár lidí ochotných pomoci ostatním, a to tak, že posypali všechny ulice v Nosislavi. Poděkování tedy patří místním dobrovolným hasičům, jmenovitě J. Luklovi, P. Sedlovi, V. Růžičkovi, V. Polickému, a také pracovníkům úřadu městyse, tedy B. Pilátovi, J. Zástěrovi, a starostu P. Fröhlichovi. Všem těmto, troufám si říct jménem většiny z vás, děkuji za pomoc! Martin Burian Pozvánky KSŠK srdečně zve všechny odrostlé 4. května 2014 v 16 hodin do KC Nosislav na divadelní představení hry (NE)PRODEJNÉ MANŽELKY v podání ochotnického sboru Bezkamen z Uherčic. Lechtivá komedie je spíše pro dospělé, ale hranice plnoletosti není podmínkou. Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás! 10

11 Základní škola Velké Němčice Společenská kronika Dne 30. ledna 2014 se narodila Hana Koláčková, rodiče Magda a Petr Koláčkovi, Komenského 196, Nosislav. Pokud máte zájem, aby narození Vašeho děťátka, Vaše životní jubileum či oznámení o úmrtí blízkého člověka bylo oznámeno v Nosislavském zpravodaji, je potřeba na úřadu městyse podepsat souhlas se zveřejněním osobních údajů. 11

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

Blučinský zpravodaj 1/2014

Blučinský zpravodaj 1/2014 1/2014 Blučinský zpravodaj Vážení občané, není to tak dlouho, co jsem Vám přál krásné svátky Vánoční a už je tu jaro a za pár dní budou Velikonoční svátky. Přeji Vám hezké prožití těchto svátků. S příchodem

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz 3 Slovo starosty 4 Usnesení č. 4/ZO/06 Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 6 Hlavní úkoly obce 2007 9 Zpráva

Více

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J 2/2011

O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J 2/2011 O Ř E C H O V S K Ý Z P R AV O D A J 2/2011 7777 1000 50 Slovo starosty Vážení spoluobčané, všechny Vás zdravím a přeji klid a pohodu při četbě druhého čísla Ořechovského zpravodaje, který právě otevíráte.

Více

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský

Barňák. Dne 5.února 2008 nás opustil čestný občan Strašic plukovník ve v.v. Bohumil Velvarský Barňák Březen 2008 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XVI MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj (Redakce neodpovídá za obsahovou náplň příspěvků čtenářů) Internetová

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 41 únor srpen 2012 2013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Zářijové stojí koncerty za to žít, v kostele j Co Místo nového

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Březácký zpravodaj 4/2012

Březácký zpravodaj 4/2012 Březácký zpravodaj 4/2012 Dobrý den sousedé, díváte se na čtvrté a taky poslední číslo zpravodaje roku 2012. Než jej prolistujete a začtete se do některých článků, dovolte mi malé ohlédnutí za událostmi,

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Měsíčník. města Příbora. Valentýnský ples. Slavnostní novoroční koncert 7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě

Měsíčník. města Příbora. Valentýnský ples. Slavnostní novoroční koncert 7. ledna 2006 v 19. 00 v Katolickém domě Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč LEDEN 2006 Zamyšlení pana Sokola, i když je původně určeno obyvatelům Domova důchodců v Příboře, jistě najde odezvu i u ostatních čtenářů. Ti, kteří celý rok na vydávání

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST

LUHAČOVICKÉ NOVINY. Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ SPOLEČNOST LUHAČOVICKÉ NOVINY Květen 2014 ročník XXI. První dáma v Luhačovicích Rozpočet města 2014 Druhá Lázeňská restaurace Jarní setkání seniorů www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web UDÁLOSTI VE MĚSTĚ Otevírání

Více

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec

zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Den dětí Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Technický odbor informuje... MP informuje... Na slovíčko... Nový koncept dopravní obslužnosti...

Více

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč

Z pravodaj. obce Prusinovice. Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Z pravodaj obce Prusinovice Číslo 2/2015 Vydává OÚ Prusinovice Cena 5 Kč Reprezentují Českou republiku Ing. Petra Papažíková Rohálovská padesátka Martin Novák Rohálovská bikerka Ing. Kamila Nedbalová Rohálovský

Více

Další dotace pro Kateřinky 2/2010 ČÍSLO 2. Lidé mohou dávat žádosti. Filmový dokument o významné osobnosti

Další dotace pro Kateřinky 2/2010 ČÍSLO 2. Lidé mohou dávat žádosti. Filmový dokument o významné osobnosti Hláska zpravodaj statutárního města Opavy 2/2010 ČÍSLO 2 Další dotace pro Kateřinky Lidé mohou dávat žádosti Pocta generálu Heliodoru Píkovi Filmový dokument o významné osobnosti Dále v listě... Město

Více

Sedmdesáté výročí od osvobození a ukončení II. světové války

Sedmdesáté výročí od osvobození a ukončení II. světové války Duben před sedmdesáti lety tedy rok 1945, kdy ještě trvala nelítostná druhá světová válka vyvolaná fašistickým a hitlerovským Německem, která stála milióny lidských životů, přivodila nesčetné materiální

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček

MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ. ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3. Z výstavy Kuchyně našich babiček MOCHOVSKÝ ZPRAVODAJ ROčNÍK 7, ZÁŘÍ 2013, číslo 3 Z výstavy Kuchyně našich babiček Úvodní slovo starosty...2 Zápis ze Zastupitestva...3 Zprávy z Obecního úřadu... 12 Naši jubilanti... 13 Zprávy zastupitelů...

Více