Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARKÉTA CAUDROVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARKÉTA CAUDROVÁ"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 MARKÉTA CAUDROVÁ

2 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu Realizace dovozu olivového oleje z Itálie do České Republiky (Bakalářská práce) Autor: Markéta Caudrová Vedoucí práce: Ing. Kristýna Hrubošová Kunovice, 2012

3

4

5 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Kristýny Hrubošové a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Kunovice, 2012

6 Děkuji paní Ing. Kristýně Hrubošové za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytla při zpracování mé bakalářské práce. Kunovice, 2012

7 Obsah: 1 TEORETICKÝ ZÁKLAD ITÁLIE HISTORIE OLIV Pěstování oliv Druhy oliv Výroba olivového oleje DRUHY OLIVOVÉHO OLEJE Složení olivového oleje Nutriční hodnota oliv Olivový olej v gastronomii Co ovlivňuje cenu ZAHRANIČNÍ OBCHOD LEGISLATIVA PŘÍPRAVA ZAHRANIČNĚOBCHODNÍ OPERACE INCOTERMS Dodací lhůta VZNIK KUPNÍ SMLOUVY Smluvní strany Předmět kupní smlouvy PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN Odstoupením od smlouvy kupujícím Platební podmínky a nástroje METODY VÝVOZU A DOVOZU ČASOVÉ ŘADY CEN A PRODUKCE OLIVOVÉ OLEJE CENY OLIVOVÉHO OLEJE VÝROBA OLIVOVÉHO OLEJE PRODUKCE OLIVOVÉHO OLEJE SPOTŘEBA OLIVOVÉHO OLEJE MEZINÁRODNÍ OBCHOD POLITICKO-OBCHODNÍ ANALÝZA VÝVOZ DOVOZ ZAHRANIČNÍ OBCHOD ZEMĚ-ITÁLIE DOVOZNÍ PODMÍNKY A DOKUMENTY, CELNÍ SYSTÉM, KONTROLA VÝVOZU ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH A REGIONÁLNÍCH USKUPENÍ Zóny volného obchodu POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ ANALÝZA TUZEMSKÝCH DISTRIBUTORŮ VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO TUZEMSKÉHO DODAVATELE ANALÝZA ZAHRANIČNÍCH DODAVATELŮ VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ZAHRANIČNÍHO DODAVATELE NÁVRH KONTRAKTU PRO TRVALÉ DODÁVKY... 51

8 8 PROJEKT EKONOMICKÉHO PŘÍNOSU E-LEARNINGOVÁ TECHNOLOGIE STUDIJNÍ TEXT ZAHRANIČNÍ OBCHOD Dodací lhůta VZNIK KUPNÍ SMLOUVY Smluvní strany Předmět kupní smlouvy Platební podmínky a nástroje VÝVOZ DOVOZ HISTORIE OLIV Pěstování oliv OTÁZKY A ODPOVĚDI Co je to předmět kupní smlouvy? ZÁVĚR HODNOCENÍ ÚSTAVU ABSTRAKT ABSTRACT CITOVANÉ ZDROJE: SEZNAM ZKRATEK SEZNAM OBRÁZKŮ, GRAFŮ, TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 89

9 ÚVOD Cílem bakalářské práce je realizovat dovoz olivového oleje z Itálie do České republiky. Práce začíná teoretickým základem, kde je nejprve popsána země, v tomto případě Itálie. Je to proto, abychom se zemí trochu více seznámili a věděli, kde se nachází, jaký má počet obyvatel, jakou má politiku a hlavně co je v této práci důležité jsou podmínky pro obchodování s touto zemí. To znamená například tamní zvyklosti obchodníků, které jsou důležité pro obchodní kontakt. Každý kdo chce v takové činnosti podnikat ať už dovozem olivového oleje nebo jinou komoditou si vždy musí o dané zemi zjistit co nejvíce informací, udělat průzkum. V další části teoretického základu je seznámení s produktem potřebným k výrobě olivového oleje a to jsou olivy. Historie oliv sahá velmi hluboko. Olivy patří k nejstarším potravinám vůbec. Dále sem patří pěstování oliv, jaké jsou nejvhodnější podmínky pro pěstování. Je známo, že olivovníků je mnoho druhů a dneska je jich známých přes Samozřejmě sem patří druhy oliv a mezi ni je rozdíl ať už v barvě, v chuti nebo struktuře. Nedílnou součástí je výroba olivového oleje. Zde jsou popsány postupy výroby. Každá společnost nebo i rodinná farma mají jiné postupy, díky tomu každý olej chutná jinak a i má svou specifickou barvu a vůni. Od výroby se odvíjejí i druhy olejů, které jsou v této části popsané. Nesmí se zapomenout na složení olejů. Jak je známo tak olejový oleje obsahují mnoho vitamínů a ne nadarmo se mu říká tekuté zlato. Díky tomu se můžeme s olivovým olejem setkat také v kosmetickém průmyslu. Následuje nutriční hodnotu a v neposlední řadě použití olejů v gastronomii. Druhá část bakalářské práce je část praktická. Praktická část je zaměřená na poznatky získané při řešení této problematiky. Dříve než člověk začne podnikat ať už v mezinárodním obchodě nebo na tuzemském trhu, musí si v první řadě udělat analýzu potencionálních dodavatelů. V této části bakalářské práce jsou zpracovány získané materiály od italských výrobců a dodavatelů olivového oleje, které byly poskytnuty. Jedná se hlavně o ceníky výrobků, dodací podmínky, platební podmínky a termíny dodaní zboží. Po zpracování všech údajů byla provedena analýza zahraničních dodavatelů a výběr to nejvhodnější. V analýze byly posuzovány jak dodací podmínky a ceny produktů, tak hlavně i rychlost dodání zboží, kvalita výrobků a zda výrobce nabízí například 7

10 i množstevní slevy, které v odběru velkého množství udělají hodně na celkové ceně dodávky. Dále byly zpracovávány i získané materiály od tuzemských distributorů. To znamená ceníky a dodací podmínky. Opět byla provedena analýza tuzemských distributorů a výběr toho nejvhodnějšího. Jak už to v zahraničním obchodě bývá, před koupí výrobků určitého množství je důležité zpracovat kontrakt pro trvalé dodávky výrobků. Další bod osnovy zahrnuje vypracování projektu ekonomického přínosu. Zde jsou zpracovávány informace nejvhodnějšího zahraničního dodavatele. Opět jsou posuzovány ceny produktů a jejich doprava, které jsou srovnávány s cenami, za které by se prodávaly na tuzemském trhu. 8

11 1 Teoretický základ Itálie Itálie je stát ležící v jižní Evropě. Zaujímá celý Apeninský poloostrov a má tvar boty [1]. Itálie je zemí, která má po Řecku nejdelší evropskou historii. Na druhé straně její novodobé sjednocení proběhlo relativně nedávno. Dlouhé a bohaté dějiny zanechaly po celé zemi nevídané množství památek od římských zřícenin a soch, přes středověké hrady, po velkolepé renesanční stavby a mistrovská díla řady světových malířů a sochařů. [4]. Hraničí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Povrch Itálie je hornatý, na severu Alpy, potom celým poloostrovem prochází pohoří Apeniny. Mezi Alpami a Apeninami leží Pádská nížina - nejúrodnější část Itálie. [1] Vzhledem k rozloze a rozmanité topografii se klimatické podmínky v různých částech Itálie značně liší. Obecně však platí, že jsou v Itálii mírné zimy a horká léta. Směrem na jih je podnebí sušší a teplejší. [2] Během své dlouhé historie byla Itálie velmocí, základem mocného římského impéria, kolébkou římsko-katolické církve a renesance. Má literární tradici sahající téměř bez přerušení až do římské doby, ale také dlouhou historii politické roztříštěnosti a nestability přežívající dodnes. [4] Hlavním městem parlamentní republiky je Řím (Roma), kde žije přes 3 milióny lidí. Italskou měnou byla do roku 2002 italská lira, od roku 2002 její úlohu převzalo (stejně jako ve většině zemí Evropské unie) Euro. Na mapě Itálie si zajisté všimneme i dvou dalších států. Jedním z nich je papežský stát Vatikán (Vaticano), geograficky součást města Říma. Druhým je republika San Marino (Republica di San Marino), rozprostírající se poblíž města Rimini. [3] Itálie je vyspělá průmyslová země, která v poválečných a zejména 60. a 70. letech zaznamenala obrovský hospodářský rozvoj, podle hodnoty produkce na 3. místo v Evropě a 6. místo na světě. Itálie je značně závislá na dovozu paliv i potravin, což způsobuje její dlouhodobou pasivní obchodní bilanci a slabou měnu. [4] V zemědělství převládá rostlinná výroba - pěstuje se pšenice, kukuřice, rýže, cukrová řepa, brambory, olejniny, sója, vinná réva, olivy, citrusy a jiné ovoce, zelenina; chov ovcí, skotu, prasat a rybolov. Průmysl - hlavně strojírenský (automobily), chemický (plasty), potravinářský, hutnický, textilní, výroba cementu. [5] 9

12 Národnostní složení: 98 % Italů, k dalším jazykovým či etnickým skupinám patří: německá (Alto Adige), slovinská (Friuli - Venezia Giulia), francouzská (Valle d Aosta), cikánské (rómská, sintská) africké, asijské Náboženství: 97 % obyvatelstva deklaruje katolické vyznání, 1,5 % se hlásí k valdenské evangelické církvi, ostatní jsou muslimové a nedefinovaní Úřední jazyk(y): italština, v oblastech se zvláštní autonomií rovněž: němčina (Alto Adige), slovinština (Friuli - Venezia Giulia), francouzština (Valle d Aosta) [4] Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty: Zvyklosti v obchodním společenském styku v Itálii se příliš neliší od zvyklostí v ČR. Obchodníci v Itálii oceňují rychlou odpověď na své dotazy a očekávají, že na jejich korespondenci bude reagováno alespoň potvrzením o přijetí. Formální oblečení lze v každém případě doporučit. Obchodní schůzky jsou nezbytnou součástí rozvíjení kontaktů a dochvilnost je od cizinců automaticky očekávána. Na druhou stranu je třeba počítat s tím, že sami Italové dochvilní příliš nejsou. Při obchodním jednání se vyplácí nechat italské zákazníky zpočátku vést rozhovor, protože přímočarost obchodního rozhovoru může působit stroze a úsečně. To neodpovídá italské kultuře, která je uvolněná. Italové z našeho 10

13 pohledu působí až upovídaně. Ostatně zejména angličtina ve srovnání s italštinou působí stroze a je mnohem méně košatá. Znalost angličtiny je mezi italskými zástupci firem relativně dobrá, zejména pokud jde o větší podniky. Nicméně používání italštiny může být velkou konkurenční výhodou při obchodování s menšími firmami a ve styku se starší generací. Na severu Itálie jsou autonomní oblasti, v nichž obyvatelstvo hovoří také německy a francouzsky. [6] 1.1 Historie oliv Snad žádný jiný strom není tak těsně spojen s člověkem a historií lidstva jako právě olivovník [8]. Olivy jsou jedny z nejstarších potravin, jejich původ sahá do Kréty téměř před 5 7 tisíci lety a rychle se rozšířily do Egypta, Řecka, Palestiny a Malé Asie (poloostrov, na kterém se dnes nachází asijská část Turecka). Spousta starověkých civilizací využívala olivovník jako zdroj potravy, dřeva a těžila z jeho léčivých účinků. Byl také považován za symbol míru a moudrosti. Olivový olej se používal ke konzumaci už kolem roku 3000 př. n. l. [7] Pěstování oliv Olivovníků je v současné době je známo přes 2000 různých kultivarů, mezi nimiž jsou nejznámější: Liccino, Frantoia, Moraiolo, Coratina, Nocellara, Carolea. Olivovníky vyžadují mírné teplé podnebí bez větších teplotních rozdílů. V žádném případě nesnášejí teploty pod bodem mrazu. Proto jim vyhovuje podnebí, které panuje ve Středomoří. Dorůstají výšky 5 až 15 metrů. Dožívají se vysokého stáří, několika set, ba výjimečně i tisíc let. Kvalitu plodů - oliv - ovlivňuje i složení půdy, ze které čerpá olivovník své živiny. [8] Sklizeň: Olivovník evropský dosahuje stáří 1000 let a dorůstá do výše 5 8 metrů. Rodit ovšem začíná plnohodnotně nejdřív po deseti letech, a to přibližně kg oliv z jednoho stromu, ze kterého se získá cca 7 litrů kvalitního oleje. Olivy se sklízí ještě nezralé sklepáváním ze stromů pomocí kaštanových tyčí, odkud padají do velkých, široce rozprostřených sítí. Olivy dozrávají v časovém horizontu od října do prosince. [9] 11

14 1.1.2 Druhy oliv Existuje mnoho odrůd oliv, ale jen asi deset má komerční hodnotu. Většinou je rozdíl v chuti a struktuře dužiny - to ovšem nezávisí na typu olivy, ale na stadiu její zralosti při sklizni a způsobu zpracování. Olivy jsou nejdříve zelené a uzráváním se mění do vínově červené, červené, fialové a nakonec černé. Mladé olivy jsou tvrdé, chutnají nahořkle, mají nízký obsah oleje. Černé, tedy úplně dozrálé, jsou měkké, ze třetiny je tvoří olej a mají příjemnou chuť. [12] Výroba olivového oleje Při tradičním způsobu výroby olivového oleje se olivy drtí i s peckami mezi velkými žulovými mlýnskými kameny[9]. Sklizeň oliv, ať již česáním, klácením či ručním nebo mechanickým setřásáním, musí probíhat velmi jemně. Není-li při zacházení s olivami, jejich přepravě a skladování a stáčení oleje dodržen přesný postup, zvyšuje se kyselost olivového oleje a klesá obsah peroxidů, tedy snižují se antioxidační účinky olivového oleje. Olivy se lisují bezprostředně po sklizni, nikdy ne déle než za dva dny. Až do konce devatenáctého století se olivový olej lisoval stále pomocí ručních lisů pocházejících z doby Římanů. Teprve poté vznikaly první průmyslové závody na lisování. Zastaralé šroubové lisy dokázaly vylisovat za studena pouze 40 % oleje. Pak bylo třeba přilít horkou vodu a lisovat další olej za tepla. Moderní hydraulické lisy vylisují až 90 % oleje. Výroba olivového oleje začíná čištěním - oddělením listů a stopek a mytím oliv. Poté se olivy melou v drtičích, kde obrovské kuželové válce o váze tři tuny drtí dužinu a pecky. Narušují se tak rostlinná vlákna a vzniká hmota, z níž se v hydraulickém lisu lisuje olej. Aby si olivový olej zachoval všechny své vlastnosti, nepřesahuje teplota při jeho zpracování 30 stupňů. Na jedné straně vycházejí pevné olivové výtlačky a olejovitý mošt skládající se z olivové břečky a oleje. Vzhledem k různé hustotě (olej zůstává nahoře) se od sebe oddělují prostým sléváním nebo odstřeďováním. Vylisovaný olivový olej se skladuje v chladných podzemních prostorách v nádobách chráněných před světlem a přístupem kyslíku. Zbytek dužin a pecek putuje do rafinerií, kde se znovu lisuje za tepla 12

15 [10]. Olivová hmota se dále hněte při kontrolované teplotě, zmenší se tak její objem a rozdělí se případné emulze oleje a vody, což usnadní průběh následné fáze extrakce. Extrakce je nejdůležitější fází celé výroby, jedná se vlastně o oddělení samotného oleje od vody a odpadu. Rozlišujeme tradiční způsob (olivová hmota se klade na speciální rohože a stlačuje v lisu), použití odstředivky nebo tzv. odkapání. Při každé z těchto operací se na závěr získá olej (cca %), olivové výlisky tzv. sansa (37 50 %), které se nadále chemicky zpracovávají k získání oleje 4. kategorie, a odpad (35 50 %). Jednotlivá procenta se liší dle kvality oliv, roční sklizně anebo dle použitého způsobu opracování. [11] 1.2 Druhy olivového oleje Olivový olej je perlou středomořského jídelníčku. Pokrmům dodává výjímečnou chuť. Olivový olej je ceněn nejen kvůli svým chuťovým vlastnostem, ale především pro obsah látek, které mohou významně ovlivnit zdravotní stav. Olivový olej má široké a různorodé použití nejznámější je ve studené kuchyni (dochucení zeleninových salátů). Mnozí lidé jsou stále přesvědčeni, že tepelná úprava oleje lisované za studena poškodí. Bod rozkladu extra panenských olivových olejů se pohybuje v rozmezí C, proto se nebojte jej používat i pro teplou kuchyni. Olivový olej se dělí podle způsobu výroby, chuti, vůně a analytických znaků na několik druhů. U nás se všeobecně používá označení olivový olej nebo panenský olivový olej pro všechny kategorie oleje. Není olej jako olej - pozorně čtěte etiketu. Používejte jen EXTRA PANENSKÝ olivový olej - jen u něj máte záruku kvality. [11] Hlavní charakteristiky jednotlivých kvalitativních skupin olivových olejů: Extra panenský musí projít chuťovou zkouškou s nejvyšším hodnocením ze všech olejů olej získávaný z oliv zásadně a vždy mechanickým lisováním bez použití chemie: olivy se myjí, drtí, lisují a získané oleje se filtrují (z estetických důvodů, po vylisování bývají totiž přirozeně zakalené) extra panenský olivový olej je čistým a přírodním extraktem z oliv a proto králem mezi olivovými oleji 13

16 je vhodný pro studenou i teplou kuchyni jeho kyselost nesmí překročit 0,8 % - maximální povolená hranice (Parametr kyselosti je ukazatelem kvality olivového oleje. Kyselost je měřitelná pouze laboratorně, takže spotřebitel ji při ochutnání oleje nerozpozná. Označení extra panenský ale zaručuje, že olej splňuje všechna požadovaná kvalitativní kritéria.) Panenský prošel chuťovou zkouškou s nižším bodovým ohodnocením než extra panenský olej získávaný z oliv mechanickým způsobem bez použití chemického postupu stejně jako extra panenský na českém trhu není panenský olej dostupný, samostatně se většinou neprodává ani v jiných zemích u většiny značek se panenský olej používá pro výrobu olivového oleje Pure (olivový olej) ve směsi s rafinovaným olivovým olejem - panenský olej tvoří v průměru 8 % celkového obsahu oleje typu Pure nejmenší přípustný podíl panenského oleje v oleji Pure je 1 % povolená kyselost max. 2 % Corrente také může být nazýván jako běžný olej v maloobchodní síti se u nás samostatně neprodává má velmi znatelné chuťové defekty a není vhodný pro okamžité stáčení do lahví musí být upraven v rafinérii (zmírnění všech defektů pomocí chemických zásahů) při rafinaci se olej zbavuje zápachu, chuti, ale i částečně barvy používá se pro získání čistého olivového oleje (Pure) rafinací se veškeré zdraví prospěšné látky vytrácejí Lampante tzv. lampový olej - dříve se používal na svícení vyznačuje se velmi výraznými nedokonalostmi buď v chuti, nebo ve složení podstupuje rafinovací proces jako běžný olej, na konci procesu nesmí nést známky použití chemických látek po chemické úpravě se lampante mixuje s panenským nebo s extra panenským olejem - tak vzniká olivový olej Pure 14

17 Pure tzv. "čistý" olej směs rafinovaného corrente nebo lampante oleje s panenským či extra panenským olivovým olejem panenský olej tvoří v průměru 8% celkového obsahu oleje Pure,je vhodný pouze na vaření nebo na smažení, nikoliv pro studenou kuchyni po chemických úpravách postrádá zdraví prospěšné složky přírodně získaných olejů a přirozenou chuť doporučuje se výhradně na tepelnou úpravu pokrmů, jelikož je chuťově neutrální Sansa Olej získávaný z olivové drti odpadu který zbyde po prvním vylisování olejů prodává se také pod názvy Olio di Sansa di oliva nebo Pomace oil produkt, který postrádá přednosti olivového oleje a na žebříčku olivových olejů stojí nejníže vlastně by ani neměl nést přívlastek olivový má žluto-nazelenalou barvou a v případě nutnosti jej lze použít pouze na vaření a smažení, nikoliv ve studené kuchyni[13] Složení olivového oleje Olivový olej je jediným rostlinným olejem, který se dá jíst přírodní, bez jakékoli další úpravy. Ostatní rostlinné oleje, například olej ze slunečnicových semen, arašídů nebo kukuřice musejí projít úplným rafinačním procesem, aby se daly konzumovat. Ze všech rostlinných olejů má olivový olej kromě vitaminů A, D a K rozpustných v tucích i nejvyšší obsah vitaminu E, který funguje jako antioxidant. Vitamin E působí jako antioxidant, který dokáže snižovat riziko poškození buněk vzniklé volnými radikály. Kromě vitaminu E a MUFA olivy obsahují také pestrou škálu rostlinných sloučenin (fytonutrientů) jako jsou polyfenoly a flavonoidy, o kterých se říká, že mají významné protizánětlivé vlastnosti [7]. Za léčivé vlastnosti vděčí nenasyceným mastným kyselinám, které představují 56 až 83 % všech mastných kyselin, které olivový olej obsahuje. Nenasycené mastné kyseliny zvyšují v krvi hladinu HDL-lipoproteinů a naopak snižují hladinu cholesterolu LDL. Olivový olej obsahuje také 4 až 21 % kyseliny linolové (více 15

18 nenasycené mastné kyseliny), která je pro lidský organismus životně důležitá. Zabraňuje vzniku aterosklerózy, má pozitivní vliv na funkci žaludku a slinivky a prospívá játrům, střevům a žlučníku. Posiluje a chrání lidskou kůži a zlepšuje vstřebávání vápníku a tím brání odvápnění kostí. Je také prokázáno, že olivový olej napomáhá vývoji mozku a nervového systému. Protože má podobné složení jako mateřské mléko, je ideální složkou dětské stravy. Vědci z lékařské fakulty na Harvardské univerzitě a z laboratoře Biomol tvrdí, že olivový olej prodlužuje život kvasinkám. Jsou přesvědčeni, že by mohl podobným způsobem fungovat i u člověka. [10]. Obsah těchto všech prospěšných látek v olivách má pozitivní vliv na zejména kardiovaskulární systém. Mohli bychom říci, že chrání srdce a cévy. Volné radikály vzniklé v těle mohou totiž oxidovat cholesterol. Tento oxidovaný cholesterol poškozuje krevní cévy a shromažďuje se v artériích, což vede ke vzniku aterosklerózy a až ischemickým chorobám srdce Nutriční hodnota oliv Olivy jsou vydatným zdrojem tuku, takže i přes jejich pozitivní přínos pro zdraví bychom je neměli konzumovat ve velkém množství, protože tak zvyšujeme energetický příjem. Navíc se olivy bohužel často prodávají ve slaném nálevu, což pro naše zdraví není nejlepší. Jejich kalorická hodnota je různá i v závislosti na odrůdě a barvě. Černé olivy průměrně na 100 g: 1469 kj. Zelené olivy průměrně na 100 g: 577 kj. [7] Olivový olej v gastronomii Kromě prospěšných účinků na lidské zdraví má olivový olej význam také při uplatnění v gastronomii. Je nepostradatelnou surovinou středomořské a arabské kuchyně. Snáší vysoké teploty, takže je ideální i pro smažení. Navíc jeho jemná chuť dává vyniknout chuti ostatních potravin, aniž by je překrývala. Řada španělských restaurací dnes předkládá hostům nejen jídelníček a nápojový lístek, ale i lístek olejů, aby si mohli vybrat takový, 16

19 na němž chtějí připravit jídlo. Podobně jako víno se každý druh olivového oleje hodí k něčemu jinému. Po celá staletí sloužil olivový olej obyvatelům Středomoří jako lék, chutná potravina, ale i jako palivo do lamp a surovina na výrobu svíček a zbytky oliv jako krmivo pro dobytek. Na přednosti olivového oleje začali v sedmdesátých letech dvacátého století upozorňovat američtí lékaři. Kalifornie, kolébka mnohých módních trendů proslulá olivovými háji vysazenými španělskými misionáři, nakazila oblibou olivového oleje celý svět. [10] Co ovlivňuje cenu Obecně platí, že čím vyšší cena, tím vyšší kvalita, a to hned z několika důvodů. Z ekonomického hlediska ne všechny olivové oleje jsou vyrobeny z ručně trhaných oliv. Průměrně je třeba cca 5 kg oliv na výrobu jednoho kilogramu oleje, a čím menší oliva, tím lepší olej. A ruční práce něco stojí. Zkuste stát na žebříku a den co den sbírat malinkaté olivy v obvykle sychravém, typicky podzimním počasí. Před lisováním jsou olivy určitou dobu uloženy v bednách. Ručně trhané olivy nejsou otlučené a na rozdíl od oliv padaných se pod vlastní váhou nezačínají kazit. Je to stejné jako s jablkem nebo rajčetem, když spadne na zem, je potlučené a dané místo se začíná kazit a měnit svou chuť. Samotný způsob lisování a extrakce se také podílejí na tvorbě ceny významnou měrou. Tradiční způsoby jsou časově a finančně nákladnější než metody moderní. A v neposlední řadě i výběr láhve, ve které se olej dostane ke konečnému spotřebiteli, ovlivňuje cenu. Olej by měl být chráněn před přímým světlem, proto se kvalitní olej nabízí v robustních lahvích z tmavého skla a ty jsou dražší než láhve z čirého skla nebo z plastu. [11] 17

20 2 Zahraniční obchod O úloze zahraničního obchodu v reprodukčním procesu (výroba-rozdělování-směnaspotřeba)existovaly vědecké studie již v Století, v době kdy převládalo merkantilistické ekonomické myšlení. Merkantilismus vznikal v době počátků a upevňování centralizovaných monarchií, v době koloniální expanze a budování imperií. [18, s. 17] Pro hodnocení zahraničního obchodu v ekonomice každé země užíváme několik hledisek: Efektivnost- to je snaha soustředit se v exportní politice na tyto výrobky, kde může země dosáhnout maximálních úspor společenské práce. Na tyto produkty je pak soustředěn výzkum, vývoj, propagační úsilí a další. I tak vyspělá země, jakou je bez pochyby Japonsko se svou komplexní ekonomikou, již dávno v minulosti zaměřila své proexportní priority pouze na několik oborů-elektroniku a optiku, výrobu dopravních prostředků, robotizaci. Čím je ekonomika menší a tím otevřenější, mělo by být soustředění sil na zvýšení a udržení schopnosti konkurence, to znamená i schopnosti vývozu vybraných výrobků, důraznější. Proporcionalita-je jen málo zemí na světě, které mají dostatečně velký domácí trh a průmyslovou základnu schopnou autarkního, to znamená soběstačného vývoje. Jsou to země, jež mají komplexní surovinovou základnu a jsou schopné pokrýt potřeby vlastní domácí průmyslové výroby. Mezi takové země patří USA, Ruská federace, a některé tak zvané emerging countries (Čína, Indie, zčásti i další lidnaté země, jako Indonésie, Brazilie ) Demonstrativní efekt vývozní program každé země představuje určitou vizitku stavu a úrovně rozvoje ekonomiky dané země. A naopak dovozní program znamená způsob řešení nejen problému proporcionality je to získání těch žitných hodnot, které z nejrůznějších důvodů země scházejí, ale také zajištění zrychlení ekonomického rozvoje dovážející země. Jde tedy o určitou demonstraci světového technického, designového, módního trendu, který může působit stimulačně na společenský a ekonomický pokrok. Zároveň je cílem i jistý transfer světových trendů, jakými může být například šíření 18

21 ekologických prvků, bezpečnost práce, nové tendence v balení, náhrada energetických a využívání netradičních zdrojů a podobně. Význam zahraničního obchodu lze spatřovat také ve zjištění, že čím větší je větší je vzájemná hospodářská provázanost dvou nebo více zemí, tím jsou celkové vztahy těchto zemí stabilnější. Proto je možné značit vnější ekonomické vztahy jako formu vztahů, která silně podporuje mírovou spolupráci a snižuje riziko konfliktu. U sousedících zemí není frází, když se řekne, že zahraniční obchod je prostředkem budování trvalých a kvalitních sousedských vztahů. Zahraniční obchod také přispívá k růstu vzdělanosti. Obyvatelé zemí orientovaných na vývoz nutí k intenzivnímu studiu technických novinek, forem zahraniční spolupráce, jazyků i národních kulturních specifik. [18, s. 21] V průběhu staletí se stále více stává dynamickou položkou světového obchodu výměna služeb. Pod pojmem služby se v tomto případě rozumí prodej a nákup patentů, který se realizuje prostřednictvím licenčních smluv, know-how dovedností v oblasti techniky, inženýringu komplexního řešení například strojního vybavení výrobního provozu, obchodních a manažerských dovedností ve všech sférách hospodářského života. Dále sem patří služby bezprostředně spojené s realizací vývozu a dovozu, jakými jsou například doprava zboží, pojištění, skladování, nejrůznější finanční operace velmi úzce spojené s vývozem a dovozem[17, s. 13]. Vývoz kapitálu ve formě strojů, zařízení, patentů, know-how obchodního, technického i manažerského a finančního je velmi atraktivní a dnes je již standardní formou zpracování jednotlivých zemí. Do zahraničního obchodu v širším slova smyslu patří i cestovní ruch, což je vlastně rovněž vývoz zboží a služeb. V případě Francie, Itálie, Německa, Belgie, Řecka, Tuniska, Mexika a řady jiných zemí představuje velmi značný podíl na celkovém hrubém domácím produktu (HDP) ČR. U některých zemí tvoří dokonce rozhodující část příjmů. Patří mezi ně řada malých zemí, například Seychely, Monako, San Marino, z těch větších je to třeba Španělsko cestovní ruch tvoří 8 9 % jeho HDP. [17, s. 14]. 19

22 2.1 Legislativa Každý stát řídí svou ekonomiku prostřednictvím zákonů, nařízení, vyhlášek a dekretů. Lze říci, že každý zákon, vyhláška nebo nařízení je produktem určitého lobbismu, kde různé skupiny prosazují své vlastní zájmy. Do kategorie těchto nástrojů patří i normy, které jsou závazné pro možnost uvedení konkrétního výrobku na trh. Za normy v ČR je odpovědný Český ústav normalizační v Praze, který definuje parametry českých norem. O českých normách, zejména v oblasti potravin, lze říci, že ačkoliv jsou některé staré i desetiletí, jsou daleko přísnější než současné normy EU. Velmi přísné jsou požadavky na bezpečnost práce a na ochranu zdraví, což platí především pro dětské hračky, elektrické spotřebiče a dále pro veškeré nářadí a nástroje. Odpovědnost výrobce za výrobek trvale roste a je omylem se domnívat, že výrobce chrání varování budoucího spotřebitele před případnými riziky prostřednictvím návodu k použití. V ČR působí dozorové orgány, které řeší danou problematiku. Jedná se hlavně o tyto dozorové orgány: Česká obchodní inspekce Česká zemědělská a potravinářská inspekce Hygienické služby Veterinární správy Úřad pro technickou normalizaci, meteorologii a státní zkušebnictví. Do kategorie administrativních nástrojů patří i zákony, které mají dopad na volný pohyb osob. Jsou to podmínky stanovené pro poskytnutí trvalého pobytového či pracovního povolení v konkrétní zemi. Pokud některá země sice vydá zákon o podpoře investic, ale neumožní, aby zahraniční manažeři mohli tyto podniky spravovat, nemůže předpokládat, že podobný zákon bude mít v praxi úspěch. [17, s. 15]. 20

23 2.2 Příprava zahraničněobchodní operace Analýza zahraničních trhů je základním předpokladem obchodního úspěchu firmy vstupujících na cizí trhy, nebo dovážející konkrétní zboží ze zahraničí. Je to nezbytný klíčový krok před vstupem na dosud neznámý trh, před zahájením exportní nebo importní operace. Dvacáté první století přineslo ve sféře mezinárodního obchodu mnoho podstatných a závažných změn. Trhy mnoha komodit slábnou, různé části světadílů čelí finanční krizi, je velká měnová a finanční nestabilita, světová úroková sazba značně kolísá a situaci na světových trzích lze těžko odhadnout. Na všech trzích panuje mimořádně silná mezinárodní konkurence, ceny přírodních zdrojů se neustále zvyšují a světová poptávka zvláště po základních surovinách často převyšuje nabídku. To jsou jen některé z významných faktorů, které ovlivňují prostředí na světových trzích. Dnes si mnoho výrobců a obchodníků uvědomuje, že klíč k úspěchu jsou dlouhodobé plány a dobře navržená dlouhodobá strategie. Analýza zahraničního trhu je proces, jehož cílem je na základě dostupných informací jasně a v rámci možností přesně popsat povahu zahraničního trhu. Taková analýza by měla být nejen výchozí etapou zahájení zahraničněobchodních aktivit na novém zahraničním trhu, ale i rozhodující činností, na kterém bude ve velké míře záviset úspěch, popřípadě definovat slabá místa,tedy možná rizika neúspěchu na novém trhu. Představuje rozbor jak politických, ekonomických zejména obchodních, sociálních, kulturních, tak i technologických podmínek potencionálního trhu. [18, s. 148]. Podle obsahu a záměrů dělíme průzkumy na: Teritoriální průzkum Obchodně-politický průzkum Komoditní průzkum Průzkum spotřebitelský Průzkum konkurence Průzkum cen a s tím souvisejících faktorů Průzkum obchodních metod Technický průzkum Průzkum dopravních cest a prostředků 21

24 Průzkum kontaktní měny, platebních podmínek a instrumentů Právní průzkum Daňový průzkum Průzkum sociálních a kulturních zvyklostí [18, s ] 2.3 Incoterms 2010 Dodací parita (nebo dodací podmínka) vyjadřuje povinnosti smluvních stran v souvislosti s dodávkou a převzetím zboží. Jde o součást vztahů mezi prodávajícím a kupujícím a z toho vyplývající stanovení: způsobu a místa dodám zboží odběrateli; místa a okamžiku přechodu úhrady nákladů spojených s dodávkou zboží; místa a okamžiku přechodu rizik; povinností smluvních stran při zajišťování dopravy, opatření průvodních dokladů, zabezpečení pojištění, kontroly, celního odbavení. Dodací podmínky / dodací parita / určují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a řeší: přechod rizik (rizika spojená s dopravou), riziko poškození, zničení, či ztráty v průběhu dopravy, přechod nákladů / náklady spojené s dopravou, náklady na dopravu, skladování, celní poplatky, pojištění, poplatky za obstarání dokladů, místo přechodu rizik a nákladů - určují, na kterém místě uvedené výdaje a rizika přecházejí na kupujícího [27 s ]. Protože jsou ve znění Incoterms vydaných v jednotlivých letech rozdíly, je nutno, aby vedle kódového označení doložky a místa byl také uváděn rok vydání Incoterms, na jehož výklad se odvoláváme. Při tom se doporučuje, aby při navazování nového spojení si strany vyměnily plný text příslušné doložky, jak je uveden v publikaci, aby se tak vyloučilo povrchní posouzení doložky podle jejího názvu, které vede často k problémům při plnění. Řádné a náležité odvolání na Incoterms by mělo být ve smlouvě uvedeno takto: 22

25 FOB Hamburg Incoterms 2000 CIP Rall Ambus Ankara Incoterms 2000 CIF Jakarta Incoterms 2000 Ve vydání INCOTERMS 2000 byly doložky uspořádány do čtyř kategorií, které se od sebe zásadně odlišují: Skupina E doložka odebrání EXW ze závodu (ujednané místo) Skupina F hlavní přepravné neplaceno FCA vyplacené dopravci (ujednané místo) FAS vyplacené k boku lodi (ujednaný přístav nalodění) FOB vyplacené loď (ujednaný přístav nalodění) Skupina C hlavní přepravné placeno CFR náklady a přepravné (ujednaný přístav určení ) CIF náklady pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení) CPT přeprava placena do (ujednané místo určení) CIP přeprava a pojištění placeny do (ujednané místo určení) Skupina D doložky dodání DAF s dodáním na hranici (ujednané místo) DES s dodáním z lodi (ujednaný přístav určeni) DEQ s dodáním z nábřeží (ujednaný přístav určení) DDU s dodáním clo neplaceno (ujednané místo určení) DDP s dodáním clo placeno (ujednané místo určení) [27, s ] 23

26 2.3.1 Dodací lhůta Dodací lhůta je velmi důležitou a standardní součástí kupní smlouvy a v případě tzv. fixních obchoduje to náležitost podstatná. Někdy obchodní operace rozeznáváme na promptní a dodávkové, přičemž kritériem je právě dodací lhůta. Obchody dodávkové mohou mít následující typy dodacích lhůt: Přibližná může být použita v případě, že existuje pochybnost, že se podaří otevřít akreditiv. Pak může být v kontraktu do 1 měsíce po otevření akreditivu ", nebo do x měsíců po uzavření kupní smlouvy ". Přesné určení dodací lhůty, kde je například uvedeno, že zboží bude dodáno do , nebo od do Pod přesnou dodací lhůtou rozumíme i takové označení, jako je: začátkem období" - rozumí se prvních 10 dnů tohoto období v polovině měsíce" - od 10. do 20. dne měsíce Q v polovině čtvrtletí" druhý měsíc čtvrtletí Postupná dodací lhůta se vyskytuje v případě, že sjednáme celkový obchod na určitý objem zboží a to dodáváno nikoli najednou, ale postupně, buď v předem stanovených konkrétních množstvích, nebo tzv. na odvolávku. V tom případě dovozce žádá exportéra, aby z celkové dohodnuté částky dodal určité množství k danému datu. Tato podmínka není příliš ideální pro exportéra, neboť mu znemožňuje, nejde-li o zboží ze skladu, dobře programovat výrobu. 2.4 Vznik kupní smlouvy Kupní smlouva vyjadřuje vůli jedné smluvní strany prodat a druhé smluvní strany koupit určitou věc a odpovídá shodnému zájmu smluvních stran, proto je nutná dohoda o celém jejím obsahu. Obsah textu kupní smlouvy závisí na mnoha skutečnostech. V první řadě na tom, jaké otázky chtějí mít strany ve smluvních ustanoveních upraveny. Dále na komoditě, která je předmětem kupní smlouvy. Pochopitelně jiné bude mít kupní smlouva na dodávku ovoce a jiné na dodávku zemědělských strojů. 24

27 Podpis kupní smlouvy je svým způsobem vyvrcholením každého obchodu. Jde o dohodu o podstatných náležitostech, přičemž za podstatné se považují ty, které jedna ze stran za podstatné shledává. Kromě toho obchodní zákoníky nebo jiné právní normy, upravující kupní smlouvu, mohou určit některá ustanovení kupní smlouvy za obligatorní, neboli povinné. Je třeba uvést přinejmenším prodávajícího a kupujícího, předmět kupní smlouvy a cenu. Další součástí každého kontraktu jsou dodací lhůta a parita, platební podmínka a celá řada dalších ujednání Smluvní strany Nedílnou součástí ujednání kupní smlouvy je uvedení smluvních stran - prodávajícího a kupujícího - přesného názvu firmy, adresy, přesná jména a příjmení statutárních zástupců, respektive zplnomocnění oprávněných uzavírat smluvní závazky. Praktické je uvést k názvu firmy i identifikační kód, v ČR jeto IČ nebo DIČ, v zahraničí jeto velmi často kód registru daňového úřadu Předmět kupní smlouvy Znamená určení zboží pojmenování nebo odkazem na značku, vzorek, katalog, přílohu, v níž je zpravidla velmi komplikovaný stroj nebo investiční celek podrobně popsán. Pod pojmem předmět rozumíme také objem zboží. V některých případech je předmět záležitostí jednoho, dvou řádků. U vývozu investičních celků to mohou být desítky stran. U některých výrobků je zboží přesně určeno například prostřednictvím chemické analýzy, odkazem na vzorek apod. Pokud jde o určení zboží, bylo zaznamenáno mnoho nejasností, které byly někdy úmyslné ve snaze partnera obelstít. Řekneme-li stroj, může to znamenat kovoobráběcí stroj, nebo taky dřevoobráběcí stroj. Proto je preciznost popisu zboží tak důležitá. V otázce určení množství je v zahraničním obchodě celá řada zvyklostí. Pro jednotlivé obchody se používají míry a váhy, které již nejsou v maloobchodě běžné. Takže například ropa se nekupuje v tunách, ale v jednotce nazývané barel. Obilí se nakupuje v jednotce zvané buláš. Velmi často se používá libra, unce při nákupu zlata, stříbra a dalších kovů. Nedílnou součástí pojmu předmětu kupní smlouvy je obal, jehož funkce především ochranná. Druh obalu velmi závisí na druhu dopravy. Jiné nároky jsou při přepravě 25

28 kontejnerem, jiné při otevřených zásilkách. Zvlášť velkou pozornost musíme věnovat obalu při námořní přepravě, kde existuje riziko koroze. Součástí kupní smlouvy je proto je proto ustanovení, které má zboží před těmito riziky chránit. Každá zásilka do zahraničí musí být opatřena signem. Toto označení provází zásilku na všech dopravních dokumentech. Slouží k identifikaci při celním odbavení zboží v rámci vývozního a dovozního řízení. Prodávající je ze zákona povinen, aby dodal zboží způsobem uvedeným v kupní smlouvě. Znamená to, že smluvní strany se musí domluvit, jak zboží bude chráněno, jaký bude mít obal, zda bude na paletě, jaký druh palety si zákazník přeje. Dohoda je závazná pro dodávajícího. Povinnost prodávajícího ve věci balení dodávaného zboží je v Incoterms 2000 určena tak, že musí odpovídat nárokům, které vyžaduje doprava, ale pouze pokud byly prodávajícímu známy okolnosti týkající se dopravy před uzavřením kupní smlouvy. Pokud nevyplývá ze smluvního ujednání, mělo by řádné zabalení zboží znamenat splnění těchto zásad: Použitý obal by měl poskytovat dostatečnou ochranu zboží po celou dobu jeho přepravy z místa odeslání až do konečného místa určení proti jeho poškození, znehodnocení, ztrátám a krádežím. Zboží je předáno k přepravě dopravci, který potvrzuje jeho převzetí k dopravě ve zjevně dobrém stavu se závazkem, že v tomto stavu jej dodá určenému příjemci. Vnější obal by měl být proto tak konstruován, aby případný zásah byl při příjemce zboží snadno zjistitelný a při jeho poškození podniknuty kroky na zabezpečených příslušných právních nároků. Obal zásilky lze využít jako reklamní prostředek umístěním vhodné reklamy propagující vývozce nebo dovozce po celou dobu přepravy zásilky. [17, s ] 2.5 Práva a povinnosti smluvních stran Práva a povinnosti smluvních stran jsou definovány Vídeňskou úmluvou Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (včetně procesu uzavírání KS) Z kupní smlouvy vyplývají pro prodávajícího tyto povinnosti dodat zboží; 26

29 na přesně dohodnuté místo; předání prvnímu dopravci; v místě podnikání; přesné datum, čas; kdykoli během lhůty; v přiměřené době ve vztahu k povaze dodávky. Odpovědnost za vady je dána sjednanou paritou prodávající odpovídá podle KS za jakoukoliv vadu, kterou má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí nakupujícího. Nejpozdější lhůta pro oznámení vad zboží kupujícím prodávajícímu je stanovena na dva roky od převzetí zboží kupujícím. V případě, že prodávající nesplní nebo poruší některou svou povinnost, má kupující právo: odstoupit od smlouvy; požadovat plnění, ke kterému se prodávající zavázal; požadovat náhradu za vadné zboží; odstranění vad zboží; požadovat slevu; požadovat náhradu škody Odstoupením od smlouvy kupujícím Odstoupit můžeme jestliže nastane: Porušení podstatných náležitostí (nebylo zaplaceno, bylo dodáno jiné zboží, bylo jen částečně zaplaceno). Nebylo dodáno zboží ani v náhradní lhůtě. Z kupní smlouvy náleží kupujícímu následující povinnosti: 1. zaplatit kupní cenu za dodané zboží v místě určeném v KS v místě podnikání prodávajícího v místě předání dokumentů (jestliže je placeno hotově) v době určené v KS 27

30 v přiměřené době (pokud není stanovena doba) 2. převzít zboží spočívá v provedení všech úkonů, které lze od něho rozumně očekávat k tomuto účelu; převzetí zboží, které je předmětem smlouvy. Při nesplnění povinnosti kupujícím má prodávající právo: odstoupit od KS požadovat plnění, ke kterému se kupující zavázal požadovat náhradu škody Odstoupit od KS může prodávající při porušení podstatné náležitosti kupujícím; kupující nezaplatil kupní cenu; kupující odmítl převzít i v náhradní lhůtě. [17, s ] Platební podmínky a nástroje Zásadní částí každé nabídky a kontraktu jsou platební podmínky. Níže jsou uvedeny základní platební podmínky s tím, že však existuje řada jejich odchylných variant a vzájemných kombinací: platba předem dokumentární akreditiv dodávky na otevřený účet dodavatelský úvěr směnka šek 28

31 Dokumentární akreditivy Patří k nejdůležitějším a nejbezpečnějším bankovním nástrojům, které jsou ve financování zahraničního obchodu používány. Dokumentární akreditiv ( Dokumentary Credit, Letter of Credit, L/C ) je písemným závazkem banky, že poskytne třetí straně určité plnění Směnka Směnka je cenný papír na řad určený svými podstatnými náležitostmi stanovenými kogentně zákonem. Je cenným papírem, převoditelným indosamentem na právoplatného majitele. Šeky Šek je cenný papír a zároveň platební nástroj, jimž výstavce přikazuje své bance (šekovníkovi), aby uhradil majiteli šeku příslušnou částku. Splatnost šeku jako platebního nástroje je na viděnou. Pokud exportér určuje platební podmínky a rozhodne se pro šek, je třeba požadovat bankovní šek. Je nejkvalitnějším druhem šeku, neboť jeho výstavcem je banka. Bankovní šek se pozná tak, že: Na formuláři tohoto šeku se vyskytují banky dvě. Jméno banky s plnou adresou šekovníka (na formuláři šeku obvykle v levém rohu dole.) Označení banky spolu s vlastnoručními podpisy úředníků banky výstavce (na formuláři šeku v pravém rohu dole). Pokud se na listině vyskytuje banka pouze jednou, jde o šekovníka. Instrument pak bývá při vystavení označen a podepsán fyzickou nebo právnickou osobou. Jde o šek soukromý (nejméně kvalitní druh šeku). [17, s. 96, ] 2.6 Metody vývozu a dovozu Cílem této kapitoly je seznámit se s metodami vývozu a dovozu, způsobem jak proniknout na určité teritorium a udržet se na něm se svými výrobky. 29

32 Přímá obchodní metoda Pojem přímý prodej spotřebitelům znamená v nejčistším pojetí přímý vztah výrobce a konzumenta (příklad: prodej cementárny stavební společnosti v zemi sídla). Za přímý obchodní vztah považujeme takový, v němž je co nejméně zprostředkovatelů a prostředníků. U některých specifických druhů obchodu nelze ani jiný způsob volit. Jsou to zejména: Nabídky a prodej do veřejných soutěží-tendrů, což jsou zvláště vládní zakázky a zakázky veřejného či polosoukromého sektoru. Při obchodování se zeměmi s monopolem zahraničního obchodu na některé komodity- ropa, léky, zbraně a výbušniny, zboží základní potřeby. Při prodeji do oblastí, kde je naše zboží již tak dobře zavedeno, že není nutné zpracovávání trhu zástupcem nebo jiným prostředníkem. Nepřímá obchodní metoda Znamená prodej zboží a služeb s využitím třetích osob. Této formě prodeje se obvykle nevyhneme u takového zboží, které je dále distribuováno do maloobchodní sítě, jako například spotřební zboží. Nepřímá obchodní metoda je typická řadou mezičlánků (vývozce-zástupce-dovozcedistributor-velkoobchod-maloobchod). Do této skupiny obchodních metod patří také smluvní ujednání typu výhradní prodej. Distributor Distributor neboli prodejce, importér, velkoobchodník, dovozí podnik apod. dováží na svůj účet a svým jménem také prodává. Vývozce není v kontaktu s konečným zákazníkem, a tedy o možnostech, potížích a kladech výrobků při konfrontaci s konkurencí se dovídá zprostředkovaně zpravidla v souvislosti s problémy. Distributor může být výhradní a nevýhradní. Výhradní (exkluzivní) distributor (prodejce) působí na trhu tak, že on je jako jediný oprávněn prodávat výlučně určitý výrobek. 30

33 Zprostředkovatel Zprostředkovatel může být označován jako zástupce, agent, reprezentant; podstatné je, že jedná cizím jménem. Zprostředkovatel představuje vývozci (principálovi) potenciální klienty a výsledný kontrakt (včetně ceny) je společným dílem vývozce, dovozce a zprostředkovatele. Zprostředkovatelský vztah má i negativní stránky. Odměny zástupcům provize zatěžují kalkulaci nabídkové a prodejní ceny někdy neúměrně vysokým podílem. Zprostředkovatel, pokud není dohodnuto jinak, neručí za inkaso. Je ale na inkasu závislý, neboť podle smlouvy s principálem je jeho odměna zpravidla na inkaso vázána. Zprostředkovatel (zástupce) může být: Ad hoc, jednorázový Nevýhradní Výhradní Jiného typu Ad hoc je lepší a výstižnější charakteristika zástupce jednorázového typu, protože někdy takovýto vztah může trvat velmi dlouho, zejména pokud je spjat s dodávkou investičního celku, která se časově může protáhnout až na několik let. Nevýhradní smlouva umožňuje principálovi, aby na trhu pracoval s více partnery, což se na první pohled zdá velmi výhodné pro zastupovaného. Výhradní znamená, že exkluzivně zastupuje principála na určitém teritoriu (teritoriích). Jiného typu tím se rozumí například zástupce, který ručí za inkaso, což není v běžném obchodním vztahu zcela obvyklé.[19 s ] 31

34 3 Časové řady cen a produkce olivové oleje V této kapitole jsou popsány a graficky znázorněny časové řady olivového oleje v rozmezí roky a také graficky znázorněna světová produkce a spotřeba olivového oleje za posledních 10 let. 3.1 Ceny olivového oleje Na následujícím grafu je uveden vývoj cen olivového oleje za posledních 10 let. Cena olivového byla v roce 2001 nejvyšší, a to z důvodu, že olivový olej nebyl v České republice tak známí a používaný. Postupem času klesala cena olivového oleje. Nyní je cena nejnižší a dle mého názoru proto, že na českém trhu se objevují další a další druhy olejů od různých výrobců, kteří chtějí prodat své výrobky. Graf č. 1. Ceny olivového oleje za poslední 10 let (ceny jsou v korunách českých) Zdroj: [30], grafické zpracování vlastní 3.2 Výroba olivového oleje Produkce olivového oleje je soustředěna převážně ve středomořských zemích hlavně proto, že je součástí jejich kultury a gastronomie. Jedná se o Španělsko, Itálii, Portugalsko, 32

35 Maroko, Turecko a Tunisko. Tyto země představují zhruba 92 % světové produkce olivového oleje. Celková produkce dosáhla okolo tun. Graf č. 2:Hlavní producentské země za poslední 10 let Zdroj: [32], grafické zpracování vlastní 3.3 Produkce olivového oleje V grafu je uveden vývoj produkce olivového oleje za posledních 10 let. Výroba olivového oleje u jednotlivých zemí rok od roku stoupá. Jak je vidět v grafu největšími producenty oleje je Španělsko a Itálie. Itálie je druhý největší výrobce olivového oleje v celosvětové produkci. V Itálii je velké množství lisoven a množství zpracovaných oliv se odhaduje na tun. 33

36 Graf č. 3. Olivový olej- produkce v tunách Zdroj: [32], grafické zpracování vlastní 3.4 Spotřeba olivového oleje Z grafu můžeme vidět hlavní spotřebitele olivového oleje. Jedná se o státy Evropské Unie, jejichž světová produkce tvoří asi 80 %. Mezi další spotřebitele patří např. Japonsko a Spojené Státy. Italové zkonzumují okolo 10 litrů olivového oleje na osobu za jeden rok. Graf č. 4: Hlavní spotřebitelské země za posledních 10 let Zdroj: vlastní 34

37 Na grafu je znázorněno, jak stoupala spotřeba olivového oleje v zemích Evropské unie. Graf č. 5. Spotřeba a výroba olivového oleje v EU Zdroj: [32], grafické zpracování vlastní 3.5 Mezinárodní obchod Na grafu jsou uveden, jak již jsou zde zmiňované středomořské země, které představují 92 % celosvětového vývozu. Graf č. 6. olivový olej- vývoz (v tunách) Zdroj: [32], grafické zpracování vlastní 35

38 4 Politicko-obchodní analýza Itálie patří mezi průmyslově vyspělé země EU. V oboru pěstování plodin přetrvávají regionální rozdíly a produktivita je závislá na velikosti zemědělských statků, protože většina z nich jsou rodinné. 4.1 Vývoz V roce 2008 se vývoz v Itálii výrazně snížil. Vývoz se snížil ze 545,6 miliard dolarů v roce 2008 na 381 miliard dolarů v roce I navzdory těmto skutečnostem zůstává Italská ekonomika stále silná a patří mezi nejvýznamnější exportéry Evropské unie. Mezi hlavní vývozní komodity patří například: Strojírenské výrobky Tabákové výrobky Neželezné kovy Minerály Chemikálie Textil a oděvní výrobky Mezi hlavní exportní partnery patří například: Velká Británie Spojené státy Německo Francie Španělsko 4.2 Dovoz Dovoz v Itálii se snížil v roce 2008 z 544,8 miliard dolarů na 360,8 miliard dolarů v roce Mezi hlavní dovážené komodity patří například: Potraviny 36

39 Nápoje Dopravní prostředky Strojírenské výrobky Chemikálie a minerály Mezi hlavní importní partnery patří například: Německo Rusko Čína Libye Německo Mezi největší obchodní partnery Itálie patří hlavně státy Evropské Unie, s nimiž Itálie provádí asi 62 % svého obchodu. 4.3 Zahraniční obchod země-itálie Obchodní bilance za posledních 5 let vývoz, dovoz, saldo (mil. EUR) Vývoz Dovoz Saldo Tabulka č. 1 saldo,vývoz a dovoz Zdroj: [15] 37

40 Italský dovoz v roce 2010 tis. eur Meziroční růst (%) Evropská unie ,0 Tabulka č. 2: dovoz v rámci evropské unie Zdroj: [15] 4.4 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu Itálie patří do celního území Evropské unie. Otevřením evropského jednotného vnitřního trhu (JVT) v lednu 1993 (s následným přistoupením dalších zemí) odpadly celní kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie. Ve vnitřním styku zemí EU se nevybírají cla. Přistoupením ČR od 1. května 2004 k EU se bilaterální obchod s Itálií stal součástí vnitrounijního obchodu (intrakomunitárního obchod), který nepodléhá celní kontrole ani výběru celních dávek. Zboží pocházející z nečlenských států Evropské unie (z tzv. "třetích zemí") musí být procleno, aby mohlo být vpuštěno do vnitřního oběhu. V Itálii platí od Celní zákoník Evropských společenství, který doplňuje Společným celní tarif, který je každoročně aktualizován a obsahuje kromě jiného celní sazby na dovozy zboží z třetích zemí. Pravidla a sazby jsou společné pro dovoz do ČR i do Itálie ze třetích zemí a lze je nalézt na internetových stránkách Celní správy ČR. [15] 4.5 Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupení Itálie je členem většiny významných mezinárodních organizací: OSN (UNESCO, WHO, aj.) Významná regionální uskupení: Unie pro Středomoří, SEI (Středoevropská iniciativa), Trilaterála Itálie-Maďarsko-Slovinsko, Středozemní fórum. Itálie patří k zakládajícím členům Evropské unie. Ve své zahraniční politice klade velký důraz na rozvoj vztahů se zeměmi Středomoří a usiluje o to, aby společná zahraniční a bezpečností politika EU byla ve středomořském regionu významná. Podporuje proto 38

41 mimo jiné aktivity před časem vyhlášené Unie pro Středomoří. Středomoří je pro Itálii zdrojem problémů s migrací, ale i významným zdrojem energií. Dováží ropu a zemní plynu z Libye resp. z Alžírska - podrobněji viz energetický profil Itálie. Itálie patří do uskupení hospodářsky nejvyspělejších světových ekonomik G-8. [14] Zóny volného obchodu V Itálii se nacházejí dvě zóny volného obchodu - v Benátkách a v Terstu. Do těchto zón může být bezcelně přivezeno zboží, pokud toto je určeno buď přímo, nebo po dalším zpracování na export. Výhody zón volného obchodu jsou: 180 denní odklad celní povinnosti od chvíle, kdy zboží opustilo bezcelní zónu a směřuje do země EU zboží může být v bezcelní zóně zpracováno, smontováno a přebaleno, aniž by podléhalo placení cla zahraniční společnost může v těchto zónách zaměstnat vlastní občany na základě zákoníku práce a zákonů o sociálním zabezpečení platných v domovském státě firmy. [15] 39

42 5 Poptávkové řízení V rámci poptávkového řízení jsem oslovila celou řadu italských výrobců a dodavatelů olivového oleje z nejznámějších pěstitelských oblastí, tak i několik tuzemských prodejců, kteří se prodejem této komodity zabývají. Mezi nejznámější italské pěstitelské oblasti patří například Apulie, Kalábrie a Toskánsko. Analýza tuzemských distributorů Oslovila jsem mnoho tuzemských prodejců olivového oleje, ale ne od všech se mi dostavila odpověď. Ceny jsem uváděla jak po jednotlivých láhvích a kanystrech, které jsem je i přepočítala, jelikož jsem při odběru počítala s množstvím 50 litrů. Všechny ceny jsou uvedené včetně DHP. 1.p. Hana Sonsini Zabývá se prodejem a dovozem extra panenského olivového oleje, dále pak vín a jiných italských specialit jako jsou například marmelády různé omáčky atd. Tyto speciality dováží z italského regionu Abruzzo, které je také nazýváno jako zelené srdce Itálie. Nachází se ve střední Itálii. Všechny výrobky mají certifikáty DOP a BIO. Extra panenský olivový olej plech 1 litr 290 kč Extra panenský olivový olej plech 5 litrů kč Ceny: ( příloha č. 2) Ceny při odběru 50 litrů: litrový kanystr při odběru 50 litrů kč 1 litrový kanistr při odběru 50 litrů kč Platební podmínky: osobní odběru přímo v kamenném obchodě prodejce bankovní převodem nebo složenkou-po obdržení platby odeslaní zboží dobírkou-platba po doručení požadovaného zboží 40

43 Termín dodání: Zboží bude zasláno do 3 dnů po připsání požadované částky na účet prodejce prostřednictvím České pošty 2.Radim Netopilík Prodejce nabízí olivový olej, jehož olivovník pochází z rodinné farmy Fragassi z oblasti Abruzzo, ve městečku Cittá Sant Angelo. Nabídka olejů: - Olio Extra Vergene di Oliva 0,5 litru -149 Kč -Monini Poggilio Extra Vergene 1 litr 185 Kč- při odběru 2 a více kusů cena je 165 Kč Ceny jsou uvedeny pro maloodběratele. Ceny při odběru 50 litrů: Po půllitrových sklenicích by ceny byla kč Po litrových sklenicích by ceny byla kč Platební podmínky: Tento prodejce bohužel nemá internetový obchod, proto zakoupení zboží je možné jen v jeho kamenném obchodě. 3.Andrea Zahornacká Zabývá se prodejem italských delikatesních specialit včetně olivových olejů. Ceny (viz příloha č 3.) Ceny při odběru 50 litrů: láhev po 250 ml oleje by při odběru 50 litrů byla kč láhev po 250 ml oleje s citronovou příchutí by při odběru 50 litrů byla kč láhev po 250 ml oleje s bazalkovou příchutí byla při odběru 50 litrů kč Tento prodejce nemá internetová prodej proto je odběr jeho zboží možné jen v kamenném obchodě a tudíž nemám k dispozici platební a dodací podmínky. Ani dodací termíny. 41

44 3.Přemysl Zedek Zabývá se prodejem kvalitních italských potravin včetně olivových olejů z jihu Itáliekonkrétněji ze Sicílie a Kalábrie. Výrobky odebírá od rodinných farem v BIO kvalitě. Nabídka olejů:- plechový kanistr 5 litrů-extra panenský cena včetně DPH kč -Sklo 1 litr extra panenský - cena včetně DPH 249 kč Velkoobchodní ceny: Extra virgin plech 5 litrů- 990 kč Extra virgin- sklo 1 litr 219 kč Prodejce dodává, že po zvýšení spotřební daně z 10 % na 14 % jsou ceny jeho produktů. Jsou stejné. Nezvýšily se. Ceny při odběru 50 litrů: Při maloobchodních cenách: cena 5 litrové plechovky při odběru 50 litrů by vycházela na kč cena litrové sklenice při odběru 50 litrů by byla kč Při velkoobchodních cenách: cena 5 litrové plechovky při odběru 50 litrů by byla kč cena litrové sklenice při odběru 50 litrů by byla kč Platební podmínky: Koupě je realizovatelná v kamenném obchodě Dobírkou- platba po obdržení zboží Dodací podmínky: Kurýrem společnosti DPL Prodejce nabízí při velké objednávce odběratelům v olomoucké a zlínské kraji dopravu objednaného zboží zdarma. 42

45 4.Martina Cianci Zabývá se distribucí asi 30 značek potravinářského zboží, mezi které patří i olivové oleje. Na trhu působí již od roku Ceník všech nabízených produktů přikládám v příloze. Nabídka olejů: 1 litr-extra panenský -171 kč 0,5 litru-extra panenský 90 kč 200 ml-extra panenský ve spreji- 102 kč 250 ml-extra panenský- 70 kč 1 litr-extra panenský FIOR D OLIO- 136 kč Ceny při odběru 50 litrů: cena 1 litr při odběru 50 litrů by byla kč cena 0,5 litr při odběru 50 litrů by byla kč cena 200 ml při odběru 50 litrů by byla kč cena 250 ml při odběru 50 litrů by byla kč cena 1 litru při odběru 50 litrů by byla kč Objednávka u tohoto prodejce musí být minimálně za kč. Prodejce poskytuje slevy: -při odběru nad kč sleva 2 % -při odběru nad kč sleva 8 % Platební podmínky: placené hotově při převzetí zboží Dodací podmínky: Prodejce nabízí dopravu objednaného zboží po celé České Republice zdarma. Doba dodání zboží je do 14 dnů. 43

46 5.1 Výběr nejvhodnějšího tuzemského dodavatele Na základě mnou provedené analýzy tuzemských distributorů jsem přišla k závěru, že nejlepším dodavatelem z hlediska ceny, kvalit a možností dodávek bude p. Martina Cianci ze společnosti CANO. Prodejce nabízí výrobky s certifikátem BIO kvality. Ceny olivových olejů jsou této kvality pro většinu odběratelů dostupné. Prodejce také nabízí slevy na objednávky nad určitou hodnotu, což mnoho odběratelů ocení. Doprava je po celé České Republice zdarma s termínem dodání do 14 dnů od objednání zboží. Na druhé straně je srovnatelný dodavatel p. Hana Sonsini, která nabízí také olivový olej za dostupné ceny odpovídající kvalitě, ale bohužel tento prodejce nenabízí žádnou množstevní ceny při větším odběru. Její sortiment není příliš široký jako u předešlého prodejce. Dopravu si kupující hradí sám. P.Přemysl Zedek nabízí oleje jak v maloobchodních ta i ve velkoobchodních cenách, kde velkoobchodní ceny jsou o něco nižší, ale jeho nabídka olivových olejů není příliš velká. Odběratelé, kteří nejsou ze Zlínského ani Olomouckého kraje kde nabízí prodávající dopravu zdarma, si ji musí hradit sami. Tento prodejce nenabízí žádnou množstevní cenu ani další výhody z většího odběru. P.Andrea Záhorňácká jak jsem již psala u předešlých prodejců to znamená u p. Hany Sonsini a p. Přemysla Zedka, nemá příliš velký výběr olivových olejů. Ceny u tohoto prodávajícího jsou přijatelné, ale pro odběr při velkém množství nevýhodné. Bohužel i tento distributor nemá internetový obchod a proto svoje zboží nabízí pouze v ve svém kamenném obchodě. 44

47 6 Analýza zahraničních dodavatelů V této kapitole analýzy zahraničních dodavatelů jsem zpracovávala ceny výrobků oslovených prodejců, dodací podmínky a termíny a platební podmínky. Ale ne od všech oslovených výrobců mi byla zaslána odpověď a ne všichni mi zaslali to, co jsem požadovala. 1.Francesco Gangemi Zabývá se výrobou olivového oleje už přes 40 let. Jejich společnost se nachází v městečku Reggio Calabria, ve výšce zhruba 500 metrů nad mořem, což je ideálním místem pro pěstování olivovníků. Všechny výrobky jsou zde vyráběny v BIO kvalitě. Kromě výroby olivových olejů se tato společnost zabývá také pěstováním citrusů, výrobou mýdel z olivových olejů nebo esenciálních olejů. Ceny olivových olejů: Extra panenský: 0,250 ml 3.75 Euro 0,500 ml 5.5 Euro 1 litr 9 Euro Bio olivový olej: 0,250 ml 4.50 Euro 0,500 ml 7 Euro 1 litr 12 Euro Bio olivový olej s rozmarýnem: 0,250 ml 5.25 Euro 0,500 ml 8.50 Euro 0,750 ml Euro 1 litr 13 Euro Bio olivový olej s chilli papričkami 45

48 0,250 ml 5.25 Euro 0,500 ml 8.50 Euro 0,750 ml Euro 1 litr 13Euro Kompletní ceník přikládám v příloze č. 5 Ceny při odběru 50 litrů: Extra panenský: cena 0,250 ml oleje při odběru 50 litrů by byla 750 euro= kč cena0,500 ml oleje při odběru 50 litrů by byla 550 euro= kč cena1 litrového oleje při odběru 50 litrů by byla 450 euro= kč Bio olivový olej: cena 0,250 ml oleje při odběru 50 litrů by byla 900 euro= kč cena0,500 ml oleje při odběru 50 litrů by byla 700 euro= kč cena1 litrového oleje při odběru 50 litrů by byla 600 euro= kč Bio olivový olej s rozmarýnem: cena 0,250 ml oleje při odběru 50 litrů by byla euro= kč cena 0,500 ml oleje při odběru 50 litrů by byla 850 euro= kč cena 1 litrového oleje při odběru 50 litrů by byla 650 euro= kč Bio olivový olej s chilli papričkami cena 0,250 ml oleje při odběru 50 litrů by byla euro= kč cena 0,500 ml oleje při odběru 50 litrů by byla 825 euro= kč cena 1 litrového oleje při odběru 50 litrů by byla 650 euro=16.900kč Ceny jsou přepočítávány na české koruny s kurzem 26 kč/1 euro Platební podmínky: bankovním převodem akreditiv 46

49 2.Marco Catanzano Firma na výrobu olivového oleje se nachází ve vesničce v provincii Lecce, kde se pěstují olivovníky na polích Taurisano. Vyráběný olivový olej ne nízké kyselosti, nižší jak 3 %. Ceny olejů: Typ T: extra panenský 1 lit 3,06 euro 5 litrová plechovka 14,85 euro Olivový olej 1 litr 2,56 euro 5 litrová plechovka 12,38 euro Typ P:extra panenský 1 litr 2,73 euro 5 litrová plechovka 13,20 euro 5 litrový platový kanystr 12,65 euro Typ C: extra panenský 1 litr 3,39 euro 5 litrová plechovka 16,50 euro Kompletní ceník přikládám v příloze č. 6 Ceny při odběru 50 litrů oleje: Typ T cena 1 litrového extra panenského oleje při 50 litrech by vycházela 153 euro= kč cena 5 litrové plechovky extra panenského oleje by vycházela 148,5 euro=3.861 Kč cena 1 litrového olovového oleje při odběru 50 litrů by vycházela 128 euro=3.328 kč cena 5 litrového kanystru při odběru 50 litrů by vycházela 123,8 euro=3.219 kč Typ P cena 1 litrového extra panenského oleje při odběru 50 litrů by vycházela 136,5 euro= kč 47

50 cena 5 litrové plechovky při odběru 50 litrů by vycházela 132 euro=3.432 kč cena 5 litrového plastového kanystru při odběru 50 litrů by vycházela 126,5 euro=3.289 kč Typ C cena 1 litrového extra panenského oleje při odběru 50 litrů by vycházela 169,5 Kč euro=4.407 kč cena 5 litrové plechovky při odběru 50 litrů by vycházela 165 euro=4.290 Kč Ceny převáděné na české koruny jsou počítány s kurzem 26 Kč za 1 euro Dodací podmínky: dodání objednaného zboží ihned po obdržení platby Platební podmínky: platba před obdržení zboží Tento prodejce zasílá zboží minimálního odběru 1 euro palety, což odpovídá zhruba láhví oleje na jedné paletě. Například u typu T by celá paleta se 400 láhvemi 1 litrových sklenic vycházela na euro, což na české koruny s kurzem 26 kč/1 euro činí kč. U typu P extra panenského oleje v 1 litrový sklenicích by paleta o 400lahvích vycházela na euro, na české koruny s kurzem 26 kč/1 euro činí kč. 3.Tenuta La Vigna Tato společnost byla založena roku Nachází se v Toskánsku. Společnost vlastní zhruba 70 ha, rozdělených na 30 ha, na kterých se nacházejí vinice, olivové háje se rozkládají na 15 ha a ve zbytku jsou lesy a orná půda. Sklizeň se zde uskutečňuje většinou v září a říjnu a to vše ručně. Ceny olejů: (kompletní ceník přikládám v příloze č.7) Extra panenský olivový olej: 1 litr 11 euro 0,750 ml 8,7 euro 0,500 ml 6?3 euro 0,250 ml 4,1 euro 48

51 0,100 ml 2,5 euro 5 litrový kanystr 45 euro Ceny při odběru 50 litrů: Cena 1 litrového oleje při odběru 50 litrů by byla 550 euro= kč Cena 0,750 ml oleje při odběru 50 litrů by byla 580 euro= kč Cena 0,500 ml oleje při odběru 50 litrů by byla 630 euro= kč Cena 0,250 ml oleje při odběru 50 litrů by byla 820 euro= kč Cena 0,100 ml oleje při odběru 50 litrů by byla euro= kč Cena 5 litrového kanystru při odběru 50 litrů by byla 450 euro= kč Ceny jsou počítány na české koruny s kurzem 26 kč/1 euro. Prodejce dává na všechny oleje z ceníku slevu 20 %. Dodací podmínky: Dodací lhůta je do 20 dnů od objednávky. Platební podmínky: Platba převodem před doručením zboží. Výběr nejvhodnějšího zahraničního dodavatele Na základě mnou provedené analýzy zahraničních dodavatelů a výrobců olivového oleje jsem došla k závěru, že nejvhodnějším dodavatelem je Marco Catanzano ze společnosti Centopuro. I když minimální odběr láhví tohoto výrobce je jedna euro paleta, což se rovná zhruba láhví s olejem, se cena celé palety vyrovná odběru pouze 50 litrů u českého prodejce. Ceny prodejce jsou dle mého názoru výhodné jak pro maloobchodníky tak i pro velkoobchodníky. Platební podmínky tohoto prodejce je pouze platba předem na bankovní účet. Po obdržení platby objednané zboží ihned odesílá. Druhého nejvhodnějšího prodejce bych volila společnost Tenuta La Vigna. Jeho nabízený sortiment je sice široký ale ceny ve srovnáním s prvním výrobcem nejsou už tak výhodné i přesto že prodejce nabízí na každý výrobek 20 % slevu. Prodejce Upřednostňuje pouze platbu předem na bankovní účet. Po připsání částky odesílá zboží do 20 dnů od objednávky. 49

52 Jako třetího nejvhodnějšího dodavatele bych volila p. Francesco Gangemi. Prodejce má nabídku sortimentu širokou, i ceny olivových olejů jsou dostupné, ale bohužel prodejce neposkytl žádné informace o dodacích podmínkách, platebních podmínkách a termínech dodání zásilky, což jsou podle mého názoru velmi důležité informace. 50

53 7 Návrh kontraktu pro trvalé dodávky Firma Centopuro Itálie, dále jen "prodávající", jménem Marco Catanzano,funguje v oblasti prodeje olivového oleje, Česká republika, dále jen "kupující", v zastoupení Markéta Caudrová, fungující na základě státu, z druhé části, závěr této smlouvy za těchto podmínek: 1. PŘEDMĚT SMLOUVY Předmětem kupní smlouvy je 1 euro paleta s olivový olejem 1.1. Prodávající je povinen předat a kupující řádně převzít a zaplatit Olivový olej (dále - zboží) Množství zboží, jejich cenu a specifikace uvedené v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy Ceny jsou v KČ Všechny náklady spojení s převzetí zboží a celního odbavení jsou kupci. 2. CELKEM hodnoty zakázky 2.1. Celková výše zakázky se rovná kč. 3. DODACÍ 3.1. Zboží by mělo být naloženo a dodat v zemi prodávajícího v souladu s pravidly "INCOTERMS " 3.2. Datum odeslání - ihned, kdy prodávající obdržel platby na bankovní účet Prodávající je povinen informovat kupujícího o připravenosti zboží Přeprava 3 (tří) dnů před tím, než v jakékoli písemné formě za použití komunikačních prostředků Zboží je odesláno na účet kupujícího v dopravním prostředku Datum nákladního listu CMR nebo podpisu kupujícího na prodávajícího území je považován za den doručení. 4. Balení a značení. Doprovodný DOKUMENTY 4.1. Zboží musí být zabaleno do lepenkových krabic nebo jiných obalů vhodných pro dopravu nákladních automobilů. Je třeba chránit zboží před poškozením při transportu do konečného místa určení v souladu s mezinárodními pravidly a poskytne další skladování 51

54 zboží V následující doprovodné dokumenty by měly být přiloženy ke zboží: faktura 1 výtisk a 1 kopie; nákladní list CMR a 1 kopie a 3 kopie; certifikát jakosti ve výrobním závodě 20 kopií; balící list 1 kopie a 3 duplikáty; Balení seznam by měl obsahovat následující: Název zboží Počet jednotek Hrubá hmotnost, čistá hmotnost; Doprava číslo; Číslo smlouvy, číslo faktury Seznam vratných obalů Jedno vyhotovení dodacího listu ve vodotěsném obalu by měla být umístěna ve vhodném obalu spolu se zbožím a další umístěn mimo. osvědčení o původu, 1 kopie. První kopie těchto dokumentů by měly být zaslány kupujícímu poštou expres v den odeslání zboží, nebo by měl být předán kupujícímu zástupce osobně. 5. ZBOŽÍ přijetí do kvantity a kvality 5.1. Kupujícího (kupující zástupce) převzal zboží v množství, odpovídajícímu dodacímu list a faktuře Kupující převezme zboží podle kvality na základě této smlouvy bez ohledu na termín dodání. V případě zjištění vady zboží, kupující zařídí reklamaci a odešle ji na prodávajícího. Prodávající je povinen změnit vadného zboží, a doručit je kupujícímu do 30 (třicet) dnů na náklady prodávajícího dle dohodnutých reklamačních podmínek, nebo vyjednávat s kupujícím na snížení ceny, na množství vadného zboží. Prodávající má právo nahlédnou na vadné zbož. Všechny změny ve způsobu platby by měly být dohodnuty oběma stranami provedeno písemně jakýmkoliv způsobem komunikace. 52

55 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1. Platba za zboží musí být pro každou objednávku zvlášť v souladu s dohodou následujícím způsobem: Po obdržení faktury za objednané zboží musí být zaplaceno bankovním převodem nejpozději do 30 dnů (třiceti) jinak bude objednávka prodávajících stornována Všechny bankovní poplatky jsou na účet kupujícího. 7. Trestní sankce 7.1. V případě, že zboží bude zpožděné více než 10 (deset) dnů z důvodu chyby prodávajícího, je prodávající povinen zaplatit pokutu ve výši 0,1% z ceny nedodaného zboží za každý den zpoždění. V případě zpožděné dodávky více než 30 (třicet) dnů chybou prodejce, má kupující právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě je prodávající povinen uhradit 6 (šest)% nákladů na nedodané zboží a případnou způsobenou škodu. 8. Únik z odpovědnosti 8.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy případně nepředvídatelných okolností Za nepředvídatelné okolnosti se považují nehody, požáry, stávky, vládní činy, povodně, zemětřesení apod., které vznikají mimo kontrolu smluvních stran a mají přímý vliv na plnění této smlouvy Strany mohou být zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, pokud se prokážé, že se jedná o důsledek okolností, mimo jejich kontrolu O těchto okolnostech musí druhá strana, u které se nepředvídatelná okolnost objevila informovat do 3 dnů druhou stranu. Doba pro vyřízení smlouvy (příloha), se prodlužuje v závislosti na vzájemných smluvních dohodách o době těchto okolností, pokud neexistuje jiná rozhodnutí. Pokud strany nepřistoupí k dohodě, jak je uvedeno v předchozím odstavci, strana, která neutrpěla nepředvídatelnými okolnostmi má právo odmítnout smlouvu a plnou náhradu škody. 53

56 Strana je povinna informovat druhou stranu o svém rozhodnutí během 3 dnů. 9. ROZHODČÍ 9.1. Všechny spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto smlouvou jsou předmětem jednání mezi stranami 10. Konečný stav Poté, co smlouva vstoupí v platnost, všechna předchozí jednání a korespondence se stane neplatnou Smluvní strany se dohodly, že povinnosti vyplývající z této smlouvy mohou být přiřazeny k třetí osobě. Strany by měly vzájemně informovat o tom písemně. 11. Změny a doplňky Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být provedeno písemnou formou v podobě dodatečných smluv, které by měly být podepsány oběma stranami. Jsou považovány za uzavření smlouvy je nedílnou součástí Tyto dohody lze zaslat faxem. Strana, která obdrží takové dohody potvrdí razítkem a podpisem a informuje partnera i faxem. Současná smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních v češtině a angličtině, které mají stejnou platnost od okamžiku podpisu smlouvy oběma stranami. 12. PRÁVNÍ adresy a podpisy smluvních stran. Prodejce: Marco Catanzano Kupující: Markéta Caudrová 54

57 8 Projekt ekonomického přínosu V kapitole 8. projekt ekonomického přínosu jsou počítány ceny olivového olej dodávané od italského výrobce. Z tabulky můžeme vidět olivový olej, který je rozdělen podle typu, podle balení buď 1 litrové láhve, nebo 5 litrové kanystry. Dále celkový počet odebraného množství lahví což činí 400 lahví na 1 euro paletu. Další sloupec jsou ceny za 1 litr olivového oleje, následuje celkové množství oleje a jako poslední je celková cena v eurech. TYP T balení Počet litrů Euro za 1 litr Celkem litrů Celkem euro Extra panenský Extra panenský 1 l 400 3, l 400 2, Olivový olej 1 l 400 2, Olivový olej 5 l 400 2, tabulka č. 3 Kalkulace typ T Zdroj: vlastní Celkem litrů oleje: l Celkem euro: = Kč Při odběru olivových olejů typu T by cena za litrů vycházela na euro, při přepočítání na české koruny při kurzu 26 Kč/ 1 euro by ceny byla Kč. Typ P balení Počet litrů Euro za 1 litr Celkem litrů Celkem euro Extra panenský Extra panenský Extra panenský 1 l 400 2, l 400 2, l 400 2, Olivový olej 5 l 400 2, tabulka č. 4 Kalkulace typ P Zdroj: vlastní Celkem litrů oleje: l 55

58 Celkem euro: 4.128= Kč Při odběru olivových olejů typu P by cena za litrů vycházela na euro, při přepočítání na české koruny při kurzu 26 Kč/1 euro by cena byla Kč Typ C balená Počet litrů Euro za 1 litr Celkem litrů Celkem euro Extra panenský Extra panenský tabulka č. 5 Kalkulace typ C Zdroj: vlastní 1 l 400 3, l 400 3, Celkem litrů oleje: 800 l Celkem euro: 2.676= Kč Stejně jak u typu T a P tak i u typu C při odběru 800 litrů olivových olejů by ceny vycházela na euro, při přepočítání na české koruny při kurzu 26 Kč/1 euro by cena byla Kč Kalkulace prodeje v České republice: Typ C doprava 540 euro Kč Celkem oleje euro Kč tabulka č.6 Kalkulace pro ČR typ C Zdroj: vlastní Celková cena: Kč Prodej v ČR: Balení Celkem litrů Cena za 1 litr zisk Extra panenský 1 l Kč Kč Extra panenský 5 l Kč Kč tabulka č. 7 Kalkulace prodeje v ČR Zdroj: vlastní 56

59 Zisk: Kč Zisk při odečtení nákladů: Kč Při odběru olivového oleje typu C je celková cena i s dopravou Kč. Pokud by se v České republice prodávala 1 litrová láhev za 120 Kč a 5 litrový kanystr za 100 Kč by zisk činil Kč. Při odečtení celkových nákladů by celkový zisk z typu C činil Kč. Typ T doprava euro Kč Celkem oleje euro Kč tabulka č. 8 Kalkulace pro ČR typ T Zdroj: vlastní Celková cena: Kč Prodej v ČR: balení Celkem litrů Cena za 1 litr zisk Extra panenský 1 l Kč Kč Extra panenský 5 l Kč Kč Olivový olej 1 l Kč Kč Olivový olej 5 l Kč Kč tabulka č. 9 Kalkulace prodej v ČR Zdroj: vlastní Zisk: Kč Zisk při odečtení nákladů: Kč Při odběru olivového oleje typu T je celková cena i s dopravou Kč. Pokud by se v České republice prodávala 1 litrová láhev extra panenského oleje za 110 Kč a 5 litrový kanystr extra panenského za 100 Kč, 1 litrová láhev olivového oleje za 100 Kč a 5 litrová kanystr olivového oleje za 90 Kč by zisk činil Kč. Při odečtení celkových nákladů by celkový zisk z typu T činil Kč. 57

60 Typ P: Doprava euro Kč Celkem oleje euro Kč tabulka č. 10 Kalkulace pro ČR typ P Zdroj: vlastní Celková cena: kč Prodej v ČR: balení Celkem litrů Cena za 1 litr zisk Extra panenský 1 l Kč Kč Extra panenský 5 l Kč Kč Extra panenský 5 l Kč Kč Olivový olej 5 l Kč Kč tabulka č. 11 Kalkulace prodej v ČR Zdroj: vlastní zisk: Kč zisk při odečtení nákladů: Kč Při odběru olivového oleje typu P je celková cena i s dopravou Kč. Pokud by se v České republice prodávala 1 litrová láhev extra panenského oleje za 90 Kč a 5 litrový kanystr extra panenského za 100 Kč, 1 litrová láhev extra panenského oleje za 100 Kč a 5 litrová kanystr olivového oleje za 100 Kč by zisk činil Kč. Při odečtení celkových nákladů by celkový zisk z typu P činil Kč. Byly propočítány všechny náklady na dopravu i množství olivového oleje při dodání od italského prodejce. Dále byly původní částky o něco navýšeny při prodeji na českém trhu. Po prozkoumání cen, za které se u nás olivový olej prodává si myslím, že navýšené ceny jsou přijatelné, možná i až moc k přihlédnutí na jejich kvalitu. Došla jsem tedy k závěru, že při prodeji tohoto olivového oleje od nejvhodnějšího prodejce by bylo ziskové. 58

61 9 E-learningová technologie V kapitole e-learningové technologie jsou zpracované několik otázek a odpovědí, které mohou být použity do například samodiagnostického testy, ostrého testy nebo jen jako otázky a odpovědi pro začlenění do vyuky Zahraničního obchodu. Správné odpovědi jsou zvýrazněny tučně. Otázky o odpovědi: 1. Itálie se nachází: a) v jižní Evropě b) v severní Evropě c) v Asii d) v Americe 2. Hlavním městem Itálie je: a) Barcelona b) Řím c) Atheny d) Paříž 3. Jaká byla měna v Itálii před nástupem eura: a) Marky b) Dolar c) Italská lira d) Franky 4. Kolik je v současné době známých druhů olivovníků : a) 100 b) 2000 c)1453 d) Jaké podnebí vyžadují olivovníky: a) teplé podnebí b) subtropické podnebí 59

62 c) tropické podnebí d) artické 6. Do jaké výšky olivovníky dorůstají: a) 5-15 metrů b) 2-5 metrů c) metrů d) 1-2 metry 7. Kdy olivy dozrávají: a)od března do července b) od srpna do ledna c) od října do prosince d) od prosince do dubna 8. jaké jsou barvy oliv: a) zelené b) červené c) modré d) fialové 9. Kdy se olivy lisují: a) nejpozději do 2 dnů od sklizně b) nejpozději do 10 dnů od sklizně c) nerozdej 14 dnů od sklizně d) do týdne od sklizně 10. Při jaké teplotě se olivy lisují: a) do 30 stupňů celsia b) do 90 stupňů celsia c) do 60 stupňů celsia d) do 40 stupňů celsia 11. vylisovaný olej se skladuje před : a) sluncem a kyslíkem 60

63 b) tmou a nečistotou c) pouze před kyslíkem d) před prachem 12. Bod rozkladu extra panenského oleje je: a) stupňů celsia b) stupňů celsia c) stupňů celsia d) stupňů celsia 13. Jakou kyselost nesmí extra panenský olej překročit: a) 0,3 % b) 0,8 % c) 0,5 % d) 0,4 % 14. Kolik kilogramů oliv je zapotřebí k výrobě 1 litru oleje: a) 2 kg b)10 kg c) 5 kg d) 15 kg 15. Patří do zahraničního obchodu cestovní ruch: a) ne b) ano c) jen z části d) možná 16. Každý stát se řídí: a) zákony b) dekrety c) vyhláškami d) všechny odpovědi jsou správné 17. Který úřad je zodpovědný za normy v České republice: 61

64 a) Česká obchodní inspekce b)správa sociálního zabezpečení c) Český ústav normalizační v Praze d) Veterinární správa 18. Jaké dozorové orgány v České republice působí: a) Veterinární správa b) Hygienické služby c)česká zemědělská a potravinářská inspekce d) všechny odpovědi jsou správné 19. Jak dělíme průzkumy: a) teritoriální průzkum konkurence, průzkum cen b) průzkum chuti výrobku c) průzkum obalu d) průzkum složení výrobku 20. Do jakých skupin se člení Incoterms 2000: a) skupina E,F,D,C b) skupina K,L,M,P c) skupina A,B,C,N d) skupina G, M, O 21. Jaké jsou dodací lhůty: a) přibližná b) postupná c) přesná d) všechny odpovědi jsou správné 22. jsou smluvní strany nedílnou součástí kupní smlouvy: a) ano b) jen ve vyjímečných případech c) ne d) možná 62

65 23. V jaké jednotce se prodává zlato: a) kilogramy b) unce c) gramy d) dekagramy 24. Jakou funkci má obal: a) hygienickou b) estetickou c) ochranou d) žádnou 25. Povinnost prodávající je: a) dodat zboží b) nedodat zboží c) ponechat si zboží d) zboží vůbec neposlat 26. co je to směnka: a) cenný papír b) žlutý papír c) bílý papír d) zelený papír 27. Distributor prodává: a) na svůj účet, vlastním jménem b) na jméno podniku c) na účet kolegy z práce, jeho jménem d) na žádný účet 28. Italové zkonzumují: a) 10 litrů oleje na hlavu za rok b) 5 litrů oleje na hlavu za rok c) 3 litry oleje na hlavu za rok d) 50 litrů oleje na hlavu za rok 63

66 29. Vývoz se v Itálii: a) snížil b) zvýšil c) zůstal stejný d) všechny odpovědi jsou správně 30. Dovoz se v Itáii: a) snížil b) zvýšil c) zůstal stejný d) všechny odpovědi jsou správně 31. Itálie je členem: a) OSN, UNESCO, WHO b) červeného kříže c) kapky naděje c) ani jedna odpověď není správná 32. Itálie patří do uskupení ekonomik: a) G-8 b) G-5 c) G-9 d) G Kde se v Itálii nachází zóny volného obchodu: a) v Římě b) V Benátkách a Terstu c) nikde d) všude 34. Z jaké oblasti dováží Hana Sonsini olej: a) Abruzzo b) Sicílie c) Toskánsko d) Ani jedna odpověď není správná 64

67 35. Z jaké oblasti dováží Přemysl Zedek olej: a) Sicílie, Kalábrie b) Toskánsko c) Abruzzo c) všechny odpovědi jsou správné 36. Jak dlouho působí Martina Cianci na českém trhu: a) od roku 1998 b)od roku 2000 c) od roku 2010 d) od roku V jaké výšce se nachází farma p. Francesca Gangemi: a) 120 metrů nad mořem b) 800 metrů nad mořem c) 500 metrů nad mořem d) 1034 metrů nad mořem 38. Prodává p. Francesco Gangemi olej v BIO kvalitě: a) jen některé b) všechny c) ne d) možná 39. Kde se nachází firma p. Marca Catanzano a) v Toskánsku b) v provincii Lecce c) v Kalábrii d) v Sicílii 40. Kde se nachází společnost Tenuta La Vigna a) v Kalábrii b) v Sicílii c) v Toskánsku d) Abruzzo 65

68 41. Hlediska pro hodnocení zahraničního obchodu v ekonomice : a) efektivnost b) proporcionalita c) demonstrativní efekt d) všechny odpovědi jsou správně 42. co je to sigmo: a) číselné označení zásilky b) obrázek na krabici c) název zásilky d) všechny odpovědi jsou špatně 43. Z kupní smlouvy pro prodávajícího vyplývají tyto povinnosti: a) dodat zboží b) dodat na dohodnuté místo c) přesné datum a čas d) všechny odpovědi jsou správně 44. Kupující má právo: a) odstoupit od smlouvy b) nezaplatit zboží c) převzít vadné zboží d) všechny odpovědi jsou správně 45. Jaké jsou metody vývozu a dovozu: a) úplná a neúplná obchodní metoda b) přímá a nepřímá obchodní metoda c) žádná metoda neexistuje d) všechny odpovědi jsou správně 46. Zprostředkovatel může být: a) nevýhradní b) výhradní c) Ad hoc d) všechny odpovědi jsou správně 66

69 47. Jaké jsou platební podmínky: a) platba předem b) směnka c) šek d) všechny odpovědi jsou správně 48. Kolik obyvatel má Řím: a) 3 miliony b) 2 miliony c) 1,5 milionu d) 4 miliony 49. Úřední jazyky Itálie : a) Italština b) Němčina c) Slovinština d) všechny odpovědi jsou správně 50. Rozdělení olejů: a) extra panenský b) panenský c) cedenti d) všechny odpovědi jsou správně Studijní text Studijní text je vypracováván z bakalářské práce pro případné začlenění do předmětu Zahraničního obchodu nebo pro další uplatnění. Itálie je stát ležící v jižní Evropě. Zaujímá celý Apeninský poloostrov a má tvar boty [1]. Itálie je zemí, která má po Řecku nejdelší evropskou historii. Na druhé straně její novodobé sjednocení proběhlo relativně nedávno. Dlouhé a bohaté dějiny zanechaly po celé zemi nevídané množství památek od římských zřícenin a soch, přes středověké hrady, po velkolepé renesanční stavby a mistrovská díla řady světových malířů a sochařů. [4]. Hraničí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem a Slovinskem. Povrch Itálie je hornatý, 67

70 na severu Alpy, potom celým poloostrovem prochází pohoří Apeniny. Mezi Alpami a Apeninami leží Pádská nížina - nejúrodnější část Itálie. [1] Vzhledem k rozloze a rozmanité topografii se klimatické podmínky v různých částech Itálie značně liší. Obecně však platí, že jsou v Itálii mírné zimy a horká léta. Směrem na jih je podnebí sušší a teplejší. [2] Zahraniční obchod O úloze zahraničního obchodu v reprodukčním procesu (výroba-rozdělování-směnaspotřeba)existovaly vědecké studie již v Století, v době kdy převládalo merkantilistické ekonomické myšlení. Merkantilismus vznikal v době počátků a upevňování centralizovaných monarchií, v době koloniální expanze a budování imperií. [18, s. 17] Pro hodnocení zahraničního obchodu v ekonomice každé země užíváme několik hledisek : Efektivnost- to je snaha soustředit se v exportní politice na tyto výrobky, kde může země dosáhnout maximálních úspor společenské práce. Na tyto produkty je pak soustředěn výzkum, vývoj, propagační úsilí a další. I tak vyspělá země, jakou je bez pochyby Japonsko se svou komplexní ekonomikou, již dávno v minulosti zaměřila své proexportní priority pouze na několik oborů-elektroniku a optiku, výrobu dopravních prostředků, robotizaci. Čím je ekonomika menší a tím otevřenější, mělo by být soustředění sil na zvýšení a udržení schopnosti konkurence, to znamená i schopnosti vývozu vybraných výrobků, důraznější. Proporcionalita-je jen málo zemí na světě, které mají dostatečně velký domácí trh a průmyslovou základnu schopnou autarkního, to znamená soběstačného vývoje. Jsou to země, jež mají komplexní surovinovou základnu a jsou schopné pokrýt potřeby vlastní domácí průmyslové výroby. Mezi takové země patří USA, Ruská federace, a některé tak zvané emerging countries (Čína, Indie, zčásti i další lidnaté země, jako Indonésie, Brazilie ) Demonstrativní efekt vývozní program každé země představuje určitou vizitku stavu a úrovně rozvoje ekonomiky dané země. A naopak dovozní program znamená způsob 68

71 řešení nejen problému proporcionality je to získání těch žitných hodnot, které z nejrůznějších důvodů země scházejí, ale také zajištění zrychlení ekonomického rozvoje dovážející země. Jde tedy o určitou demonstraci světového technického, designového, módního trendu, který může působit stimulačně na společenský a ekonomický pokrok. Zároveň je cílem i jistý transfer světových trendů, jakými může být například šíření ekologických prvků, bezpečnost práce, nové tendence v balení, náhrada energetických a využívání netradičních zdrojů a podobně. Význam zahraničního obchodu lze spatřovat také ve zjištění, že čím větší je větší je vzájemná hospodářská provázanost dvou nebo více zemí, tím jsou celkové vztahy těchto zemí stabilnější. Proto je možné značit vnější ekonomické vztahy jako formu vztahů, která silně podporuje mírovou spolupráci a snižuje riziko konfliktu. U sousedících zemí není frází když se řekne, že zahraniční obchod je prostředkem budování trvalých a kvalitních sousedských vztahů. Zahraniční obchod také přispívá k růstu vzdělanosti. Obyvatelé zemí orientovaných na vývoz nutí k intenzivnímu studiu technických novinek, forem zahraniční spolupráce, jazyků i národních kulturních specifik. [18, s. 21] Dodací lhůta Dodací lhůta je velmi důležitou a standardní součástí kupní smlouvy a v případě tzv. fixních obchoduje to náležitost podstatná. Přibližná může být použita v případě, že existuje pochybnost, že se podaří otevřít akreditiv. Pak může být v kontraktu do 1 měsíce po otevření akreditivu, nebo do x měsíců po uzavření kupní smlouvy". Přesné určení dodací lhůty, kde je například uvedeno, že zboží bude dodáno do , nebo od do Pod přesnou dodací lhůtou rozumíme i takové označení, jako je: začátkem období" - rozumí se prvních 10 dnů tohoto období v polovině měsíce" - od 10. do 20. dne měsíce Q v polovině čtvrtletí" druhý měsíc čtvrtletí Postupná dodací lhůta se vyskytuje v případě, že sjednáme celkový obchod na určitý objem zboží a to dodáváno nikoli najednou, ale postupně, buď v předem stanovených konkrétních množstvích, nebo tzv. na odvolávku. V tom případě 69

72 dovozce žádá exportéra, aby z celkové dohodnuté částky dodal určité množství k danému datu. Tato podmínka není příliš ideální pro exportéra, neboť mu znemožňuje, nejde-li o zboží ze skladu, dobře programovat výrobu. Vznik kupní smlouvy Kupní smlouva vyjadřuje vůli jedné smluvní strany prodat a druhé smluvní strany koupit určitou věc a odpovídá shodnému zájmu smluvních stran, proto je nutná dohoda o celém jejím obsahu. Obsah textu kupní smlouvy závisí na mnoha skutečnostech. V první řadě na tom, jaké otázky chtějí mít strany ve smluvních ustanoveních upraveny. Dále na komoditě, která je předmětem kupní smlouvy. Pochopitelně jiné bude mít kupní smlouva na dodávku ovoce a jiné na dodávku zemědělských strojů. Podpis kupní smlouvy je svým způsobem vyvrcholením každého obchodu. Jde o dohodu o podstatných náležitostech, přičemž za podstatné se považují ty, které jedna ze stran za podstatné shledává. Kromě toho obchodní zákoníky nebo jiné právní normy, upravující kupní smlouvu, mohou určit některá ustanovení kupní smlouvy za obligatorní, neboli povinné. Je třeba uvést přinejmenším prodávajícího a kupujícího, předmět kupní smlouvy a cenu. Další součástí každého kontraktu jsou dodací lhůta a parita, platební podmínka a celá řada dalších ujednání Smluvní strany Nedílnou součástí ujednání kupní smlouvy je uvedení smluvních stran - prodávajícího a kupujícího - přesného názvu firmy, adresy, přesná jména a příjmení statutárních zástupců, respektive zplnomocnění oprávněných uzavírat smluvní závazky. Praktické je uvést k názvu firmy i identifikační kód, v ČR jeto IČ nebo DIČ, v zahraničí jeto velmi často kód registru daňového úřadu. Předmět kupní smlouvy Znamená určení zboží pojmenování nebo odkazem na značku, vzorek, katalog, přílohu, v níž je zpravidla velmi komplikovaný stroj nebo investiční celek podrobně popsán. Pod 70

73 pojmem předmět rozumíme také objem zboží. V některých případech je předmět záležitostí jednoho, dvou řádků. U vývozu investičních celků to mohou být desítky stran. U některých výrobků je zboží přesně určeno například prostřednictvím chemické analýzy, odkazem na vzorek apod. Pokud jde o určení zboží, bylo zaznamenáno mnoho nejasností, které byly někdy úmyslné ve snaze partnera obelstít. Řekneme-li stroj, může to znamenat kovoobráběcí stroj, nebo taky dřevoobráběcí stroj. Proto je preciznost popisu zboží tak důležitá. V otázce určení množství je v zahraničním obchodě celá řada zvyklostí. Pro jednotlivé obchody se používají míry a váhy, které již nejsou v maloobchodě běžné. Takže například ropa se nekupuje v tunách, ale v jednotce nazývané barel. Obilí se nakupuje v jednotce zvané buláš. Velmi často se používá libra, unce při nákupu zlata, stříbra a dalších kovů. Nedílnou součástí pojmu předmětu kupní smlouvy je obal, jehož funkce především ochranná. Druh obalu velmi závisí na druhu dopravy. Jiné nároky jsou při přepravě kontejnerem, jiné při otevřených zásilkách. Zvlášť velkou pozornost musíme věnovat obalu při námořní přepravě, kde existuje riziko koroze. Součástí kupní smlouvy je proto je proto ustanovení, které má zboží před těmito riziky chránit. Každá zásilka do zahraničí musí být opatřena signem. Toto označení provází zásilku na všech dopravních dokumentech. Slouží k identifikaci při celním odbavení zboží v rámci vývozního a dovozního řízení. Prodávající je ze zákona povinen, aby dodal zboží způsobem uvedeným v kupní smlouvě. Znamená to, že smluvní strany se musí domluvit, jak zboží bude chráněno, jaký bude mít obal, zda bude na paletě, jaký druh palety si zákazník přeje. Dohoda je závazná pro dodávajícího. Povinnost prodávajícího ve věci balení dodávaného zboží je v Incoterms 2000 určena tak, že musí odpovídat nárokům, které vyžaduje doprava, ale pouze pokud byly prodávajícímu známy okolnosti týkající se dopravy před uzavřením kupní smlouvy. Pokud nevyplývá ze smluvního ujednání, mělo by řádné zabalení zboží znamenat splnění těchto zásad: Použitý obal by měl poskytovat dostatečnou ochranu zboží po celou dobu jeho přepravy z místa odeslání až do konečného místa určení proti jeho poškození, znehodnocení, ztrátám a krádežím. Zboží je předáno k přepravě dopravci, který potvrzuje jeho převzetí k dopravě 71

74 ve zjevně dobrém stavu se závazkem, že v tomto stavu jej dodá určenému příjemci. Vnější obal by měl být proto tak konstruován, aby případný zásah byl při příjemce zboží snadno zjistitelný a při jeho poškození podniknuty kroky na zabezpečených příslušných právních nároků. Obal zásilky lze využít jako reklamní prostředek umístěním vhodné reklamy propagující vývozce nebo dovozce po celou dobu přepravy zásilky. [17, s ] Platební podmínky a nástroje Zásadní částí každé nabídky a kontraktu jsou platební podmínky. Níže jsou uvedeny základní platební podmínky s tím, že však existuje řada jejich odchylných variant a vzájemných kombinací: platba předem dokumentární akreditiv dodávky na otevřený účet dodavatelský úvěr směnka šek Dokumentární akreditivy Patří k nejdůležitějším a nejbezpečnějším bankovním nástrojům, které jsou ve financování zahraničního obchodu používány. Dokumentární akreditiv ( Dokumentary Credit, Letter of Credit, L/C ) je písemným závazkem banky, že poskytne třetí straně určité plnění Směnka Směnka je cenný papír na řad určený svými podstatnými náležitostmi stanovenými kogentně zákonem. Je cenným papírem, převoditelným indosamentem na právoplatného majitele. Šeky Šek je cenný papír a zároveň platební nástroj, jimž výstavce přikazuje své bance (šekovníkovi), aby uhradil majiteli šeku příslušnou částku. Splatnost šeku jako platebního nástroje je na viděnou. Pokud exportér určuje platební podmínky a rozhodne se pro šek, je třeba požadovat bankovní šek. Je nejkvalitnějším druhem šeku, neboť jeho výstavcem je banka. 72

75 Bankovní šek se pozná tak, že: Na formuláři tohoto šeku se vyskytují banky dvě. Jméno banky s plnou adresou šekovníka (na formuláři šeku obvykle v levém rohu dole.) Označení banky spolu s vlastnoručními podpisy úředníků banky výstavce (na formuláři šeku v pravém rohu dole). Pokud se na listině vyskytuje banka pouze jednou, jde o šekovníka. Instrument pak bývá při vystavení označen a podepsán fyzickou nebo právnickou osobou. Jde o šek soukromý (nejméně kvalitní druh šeku). [17, s. 96, ] Politicko-obchodní analýza Itálie patří mezi průmyslově vyspělé země EU. V oboru pěstování plodin přetrvávají regionální rozdíly a produktivita je závislá na velikosti zemědělských statků, protože většina z nich jsou rodinné. Vývoz V roce 2008 se vývoz v Itálii výrazně snížil. Vývoz se snížil ze 545,6 miliard dolarů v roce 2008 na 381 miliard dolarů v roce I navzdory těmto skutečnostem zůstává Italská ekonomika stále silná a patří mezi nejvýznamnější exportéry Evropské unie. Mezi hlavní vývozní komodity patří například: Strojírenské výrobky Tabákové výrobky Neželezné kovy Minerály Chemikálie Textil a oděvní výrobky Mezi hlavní exportní partnery patří například: Velká Británie Spojené státy Německo Francie Španělsko 73

76 Dovoz Dovoz v Itálii se snížil v roce 2008 z 544,8 miliard dolarů na 360,8 miliard dolarů v roce Mezi hlavní dovážené komodity patří například: Potraviny Nápoje Dopravní prostředky Strojírenské výrobky Chemikálie a minerály Mezi hlavní importní partnery patří například: Německo Rusko Čína Libye Německo Mezi největší obchodní partnery Itálie patří hlavně státy Evropské Unie, s nimiž Itálie provádí asi 62 % svého obchodu. Nápoje Dopravní prostředky Strojírenské výrobky Chemikálie a minerály Mezi hlavní importní partnery patří například: Německo Rusko Čína Libye Německo 74

77 Mezi největší obchodní partnery Itálie patří hlavně státy Evropské Unie, s nimiž Itálie provádí asi 62 % svého obchodu. Historie oliv Snad žádný jiný strom není tak těsně spojen s člověkem a historií lidstva jako právě olivovník [8]. Olivy jsou jedny z nejstarších potravin, jejich původ sahá do Kréty téměř před 5 7 tisíci lety a rychle se rozšířily do Egypta, Řecka, Palestiny a Malé Asie (poloostrov, na kterém se dnes nachází asijská část Turecka). Spousta starověkých civilizací využívala olivovník jako zdroj potravy, dřeva a těžila z jeho léčivých účinků. Byl také považován za symbol míru a moudrosti. Olivový olej se používal ke konzumaci už kolem roku 3000 př. n. l. [7] Pěstování oliv Olivovníků je v současné době je známo přes 2000 různých kultivarů, mezi nimiž jsou nejznámější: Liccino, Frantoia, Moraiolo, Coratina, Nocellara, Carolea. Olivovníky vyžadují mírné teplé podnebí bez větších teplotních rozdílů. V žádném případě nesnášejí teploty pod bodem mrazu. Proto jim vyhovuje podnebí, které panuje ve Středomoří. Dorůstají výšky 5 až 15 metrů. Dožívají se vysokého stáří, několika set, ba výjimečně i tisíc let. Kvalitu plodů - oliv - ovlivňuje i složení půdy, ze které čerpá olivovník své živiny. [8] Sklizeň: Olivovník evropský dosahuje stáří 1000 let a dorůstá do výše 5 8 metrů. Rodit ovšem začíná plnohodnotně nejdřív po deseti letech, a to přibližně kg oliv z jednoho stromu, ze kterého se získá cca 7 litrů kvalitního oleje. Olivy se sklízí ještě nezralé sklepáváním ze stromů pomocí kaštanových tyčí, odkud padají do velkých, široce rozprostřených sítí. Olivy dozrávají v časovém horizontu od října do prosince. [9] Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu Itálie patří do celního území Evropské unie. Otevřením evropského jednotného vnitřního trhu (JVT) v lednu 1993 (s následným přistoupením dalších zemí) odpadly celní kontroly na vnitřních hranicích Evropské unie. Ve vnitřním styku zemí EU se nevybírají cla. Přistoupením ČR od 1. května 2004 k EU se bilaterální obchod s Itálií stal součástí vnitrounijního obchodu (intrakomunitárního obchod), který nepodléhá celní kontrole ani výběru celních dávek. 75

78 Zboží pocházející z nečlenských států Evropské unie (z tzv. "třetích zemí") musí být procleno, aby mohlo být vpuštěno do vnitřního oběhu. V Itálii platí od Celní zákoník Evropských společenství, který doplňuje Společným celní tarif, který je každoročně aktualizován a obsahuje kromě jiného celní sazby na dovozy zboží z třetích zemí. Pravidla a sazby jsou společné pro dovoz do ČR i do Itálie ze třetích zemí a lze je nalézt na internetových stránkách Celní správy ČR. [15] Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupení Itálie je členem většiny významných mezinárodních organizací: OSN (UNESCO, WHO, aj.) Významná regionální uskupení: Unie pro Středomoří, SEI (Středoevropská iniciativa), Trilaterála Itálie-Maďarsko-Slovinsko, Středozemní fórum. Itálie patří k zakládajícím členům Evropské unie. Ve své zahraniční politice klade velký důraz na rozvoj vztahů se zeměmi Středomoří a usiluje o to, aby společná zahraniční a bezpečností politika EU byla ve středomořském regionu významná. Podporuje proto mimo jiné aktivity před časem vyhlášené Unie pro Středomoří. Středomoří je pro Itálii zdrojem problémů s migrací, ale i významným zdrojem energií. Dováží ropu a zemní plynu z Libye resp. z Alžírska - podrobněji viz energetický profil Itálie. Itálie patří do uskupení hospodářsky nejvyspělejších světových ekonomik G-8. [14] Zóny volného obchodu V Itálii se nacházejí dvě zóny volného obchodu - v Benátkách a v Terstu. Do těchto zón může být bezcelně přivezeno zboží, pokud toto je určeno buď přímo, nebo po dalším zpracování na export. Výhody zón volného obchodu jsou: 180 denní odklad celní povinnosti od chvíle, kdy zboží opustilo bezcelní zónu a směřuje do země EU zboží může být v bezcelní zóně zpracováno, smontováno a přebaleno, aniž by podléhalo placení cla zahraniční společnost může v těchto zónách zaměstnat vlastní občany na základě zákoníku práce a zákonů o sociálním zabezpečení platných v domovském státě firmy. [15] 76

79 Otázky a odpovědi Co je to přímá obchodní metoda? Pojem přímý prodej spotřebitelům znamená v nejčistčím pojetí přímý vztah výrobce a konzumenta. Za přímý obchodní vztah považujeme takový, v němž je co nejméně zprostředkovatelů a prostředníků. Kdo je to distributor? Distributor neboli prodejce, importér, velkoobchodník, dovozí podnik apod. dováží na svůj účet a svým jménem také prodává. Vývozce není v kontaktu s konečným zákazníkem, a tedy o možnostech, potížích a kladech výrobků při konfrontaci s konkurencí se dovídá zprostředkovaně zpravidla v souvislosti s problémy. Jak se pěstují olivy? Olivovníky vyžadují mírné teplé podnebí bez větších teplotních rozdílů. V žádném případě nesnášejí teploty pod bodem mrazu. Proto jim vyhovuje podnebí, které panuje ve Středomoří. Dorůstají výšky 5 až 15 metrů. Co je to předmět kupní smlouvy? Znamená určení zboží pojmenování nebo odkazem na značku, vzorek, katalog, přílohu, v níž je zpravidla velmi komplikovaný stroj nebo investiční celek podrobně popsán. Pod pojmem předmět rozumíme také objem zboží. Jak se sklízí olivy? Rodit ovšem začíná plnohodnotně nejdřív po deseti letech, a to přibližně kg oliv z jednoho stromu, ze kterého se získá cca 7 litrů kvalitního oleje. Olivy se sklízí ještě nezralé sklepáváním ze stromů pomocí kaštanových tyčí, odkud padají do velkých, široce rozprostřených sítí. 77

80 ZÁVĚR Bakalářská práce byla zaměřena na realizaci dovozu olivového oleje z Itálie do České republiky. Popsat problematiku tohoto případu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretický základ. Zde je popsána geografie dané země, národnostní složení, náboženství, úřední jazyky a v našem případě i asi to nejdůležitější způsob obchodování místních obchodníků. Dále je zde popsána plodina určená k výrobě olivového oleje. Od pěstování, podmínky pro pěstování, sklizeň- kdy je nevhodnější doba sklizně, výroba olivového oleje- jaké jsou způsoby zpracování oliv, následují druhy olejů, jak se podle složení rozdělují, jak se každý druh oleje zpracovává. Nesmí se zapomenout na složení olivového oleje. Tady jsou popsány, jaké látky a vitamíny olivový olej obsahuje. Jaké má účinky na lidský organismus. Součástí této kapitoly je také co ovlivňuje cenu olivového oleje. Přihlíží se hlavně na to, zda je sklizen prováděna ručně, nebo pomocí mechaniky. Důraz se klade také například, v jaké láhvi se olej prodává konečnému spotřebiteli. Láhev z tmavého skla chrání olej před sluncem. Tyto láhve jsou dražší než láhve z čirého skla a proto i taková maličkost ovlivní cenu olivového oleje. V druhé části teoretického základu je popsáno, co to vůbec zahraniční obchod je. Zda zahraniční obchod tvoří nějakou část HDP určitých zemí. Před vstupem na zahraniční trh je nutno provést analýzu zahraničních trhů. Jsou zde vyjmenovány průzkumy, na které by jsme se měli zaměřit, chceme-li podnikat nebo je obchodovat s ostatními státy. Druhá část bakalářské práce je část praktická. Je zaměřena na získané poznatky při řešení této práce. V první bodě praktické části jsou popsány časové řady cen olivového oleje za posledních deset let. Z grafu, který je zde uveden je jasně vidět, že cena olivového oleje klesá a stává se dostupnějším. Dále může vidět například spotřebu olivového olej za posledních deset let ve světě. Jsou to hlavně státy EU. Další bod této práce zahrnuje politicko-obchodní analýzu. Zde byly popsány jaký má Itálie vývoz a dovoz. Jaké komodity země vyváží a jaké naopak musí dovážet z důvodu nedostatku. Nedílnou součástí této práce je tako poptávkové řízení. V rámci poptávkové řízení byli osloveni italští výrobci a prodejci olovového oleje. Z celé řady oslovených prodejců již bohužel odpovědělo jen pár. Od těchto dodavatelů byly požadovány ceníky produktů, které 78

81 nabízejí. Důležitou roli zde hráli i platební podmínky. Dodací podmínky a termíny dodání zboží. Z obdržených ceníků byla provedena analýza, kde se srovnávali ceny prodejců, za jakých podmínek jsou ochotni zboží dodat také se přihlíženo k termínům dodání. Po vyhodnocení analýzy nám vyšel nejvhodnější dodavatel, který by byl ideálním dodavatelem olivového oleje. Jak u zahraničních dodavatelů byl i osloveni i tuzemští distributoři a prodejci olivového oleje kteří působí na českém trhu. I od těchto prodejců byly vyžádány ceníky a následně byla provedena analýza nevhodnějšího dodavatele. Jak už to v zahraničním obchodě bývá zvykem, před koupí výrobků určitého množství je důležité zpracovat kontrakt pro trvalé dodávky výrobků. Tento kontrakt je zpracován V 6. body osnovy bakalářské práce. Jsou zde uvedeny všechny náležitosti, které by měla v každá smlouva obsahovat. To znamená smluvní strany, předmět kupní smlouvy, množství, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, podpisy. Další bod osnovy zahrnuje zpracování ekonomické návratnosti. Zde jsou zpracovávány informace nejvhodnějšího zahraničního dodavatele. Opět jsou posuzovány ceny produktů a jejich doprava, které jsou srovnávány s cenami, za které by se prodávaly na tuzemském trhu. Bylo nutné provést analýzu konkurence, aby se zjistilo, za jaké ceny jsou olivové oleje u nás nabízeny, a podle toho byla ceny navýšena. Dle mého názoru byla ceny navýšena tak, aby to pro nás bylo ziskové. Všechny ceny jsou přepočítávány na české koruny a to s kurzem 26 kč za jedno euro. V posledním bodě je vypracovaná e-learningová technologie. Jedná se spíše o několik otázek a odpovědí, které mohou být začleněny do vyuky Zahraničního obchodu nebo použity jako samodiagnostický a ostrý test. Otázky jsou vybírány z textu bakalářské práce. Cílem je i zpracování návrhu na pokračování této bakalářské práce. Pokračování by bylo možné dle mého názoru až za pár let z důvodu časových řad, které jsou nyní v bakalářské práci aktuální. Dále také z důvodu nových technologií při výrobě olivového oleje (zmodernizováním dosavadních postupů). Cíl: (návrh) Cílem bakalářské práce je realizace dovozu olivového oleje z Itálie do České republiky. V úvodu práce vypracujte teoretický základ dané problematiky. Vypracujte popis komodity, ze které se olivový olej vyrábí. Vypracujte popis technologii při výrobě olivového oleje. V praktické části vypracujte časové řady produkce a cen olivového oleje za posledních 10 let. Časové řady spotřeby olivového oleje, vývozu z Itálie. Proveďte 79

82 politicko-obchodní analýzu, geografickou a demografickou analýzu dané země. Proveďte poptávkové řízení, analýzu zahraničních dodavatelů i tuzemských distributorů. Vyberte nejvhodnějšího dodavatele a realizujte vzorky. Vypracujte e-learningovou technologiiostré testy a studijní text, který může být začleněn do výuky zahraničního obchodu. Bakalářskou práci obhájíte před Ústavem ekonomiky a řízení a jeho hodnocení bude součástí bakalářské práce. Bakalářskou práci podrobte testu plagiátorství a výsledek předložte zkušební komisi. Úvod 1. Teoretický základ 2. Popis komodity 3. Politicko-obchodní analýza, geografická a demografická analýza 4. Časové řady produkce a cen za posledních 10 let, časové řady spotřeby a vývozu olivového oleje 5. Popis technologii na výrobu olivového oleje 6. Poptávkové řízení, analýza zahraničních dodavatelů a tuzemských distributorů 7. E-learningová technologie Závěr Téma této bakalářské práce mě zaujalo. Přinutilo mě nastudovat a zjistit podmínky, ceny, historii, možnosti dopravy, ale i kulturu lidí zabývající se pěstováním a výrobou olivového oleje. Už jen proto, že studuji zahraniční obchod se mi zdálo být ideálním tématem. Literatura: HILL, CHARLES W. L.: International Business in Global Marketplace, McGraw international edition New York, 2010, ISBN ROBBINS, S. P. COULTER, M. K. Management. Prentice Hall, ISBN PRACHAŘ, J. Logistika jako součást vnitropodnikového řízení, Kunovice: EPI ISBN

83 Hodnocení ústavu 81

84 ABSTRAKT Markéta CAUDROVÁ Realizace dovozu olivového oleje z Itálie do České republiky Kunovice, Bakalářská práce. Evropský polytechnický institut, s.r.o. Vedoucí práce: Ing. Kristýna Hrubošová Klíčová slova: Časové řady cen olivového oleje, politicko-obchodní analýza, poptávkové řízení, analýza tuzemských distributorů, analýza zahraničních dodavatelů, kontrakt pro trvalé dodávky, ekonomická návratnost Bakalářská práce má za cíl realizovat dovoz olivového oleje z Itálie do České republiky. V úvodu práce je popsáno demografické a geografické prostředí Itálie. Informace o zemi, které je důležité vědět, pokud s ní chce obchodovat nebo podnikat na jejím území. Je zde popsána také legislativa země. Následují informace o olivách, od pěstovaní, sklizně, výrobu olivového oleje až po použití olivového oleje v gastronomii. V další části jsou zpracovány informace od italských dodavatelů a prodejců olivového oleje i od tuzemských prodejců. 82

85 ABSTRACT Markéta CAUDROVÁ Implementation of import olive oil from Italy to the Czech Republic Kunovice, 2012.Bachelor Thesis. Europien Polytechnic University Ltd. Supervisor: Ing. Kristýny Hrubošová Key words: Time series of prices of olive oil, political and business analysis, demand processing, analysis of domestic distributors, analysis of foreign suppliers, contrack for pernament supply, economic return. Bachelor thesis aims to realize the import of olive oil from Italy to the Czech Republic. In the introducton to the work described demographic and geographic environment of Italy. Information about the country, which is important to know if it wants to trade or do business on this territory. It describes the legislation of the country. The following information about the olives, from growing, harvesting, production olive oil to use olive oil in gastronomy. The next section draws on information from supplier Italien olive oil and from domestic suppliers 83

86 Citované zdroje: Internetové zdroje: [1] Italie průvodce [online] [cit ]. Dostupné z WWW: [2] Světadíly.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: [3] Itálie-info [online] [cit ]. Dostupný z WWW: [4] Ministerstvo zahraničních věcí Česká Republika [online] [cit ]. Dostupný z WWW: /souhrnna_teritorialni_informace_za_rok.html-obr [5] Zeměpis [online] [cit ]. Dostupný z WWW: [6] Odmaturuj.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: [7] BusinessInfo.cz [online] [cit ]. Dostupné z WWW: [8] Viviente [online] [cit ]. Dostupný z WWW: [9] Kastamonitsa [online] [cit ]. Dostupný z WWW: [10] Dáma.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: [11] Oko [online] [cit ]. Dostupný z WWW: [12] Olivový klub [online] [cit ]. Dostupný z WWW: [13] Zdravi4u.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: [14] Monini [online] [cit ]. Dostupný z WWW: 84

87 [15] Businessinfo.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: [16] BusinessInfo.cz [online] [cit ]. Dostupný z WWW: Literatura: [17] PRACHAŘ, J. Zahraniční obchod vydání. Kunovice: EPI, ISBN [18] SVATOŠ, M. a kol. Zahraniční obchod teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, a.s., ISBN [19] PRACHAŘ, J. ZAHRANIČNÍ OBCHOD vydání. Kunovice: EPI, ISBN [20] BALAŽ, P. Mezinrodné podnikanie. Bratislava: Sprint dva s. ISBN [21] BENEŠ,V. Zahraniční obchod. Praha: Grada Publishing, a.s s ISBN [22] FORET, M. a kol. Marketing základy a postupy. 1. vydání. Praha: Computer Press s. ISBN x [23] KOTLER, P. Amstromg,G. Marketing. Praha: Grada Publishing, s. ISBN [24] SMREKOVA, Marta. Dovozný a vývozný obchodný prípad. Slovenská a obchodná preimyslná komora. Bratislava Bratislava, s. ISBN [25] HILL, CHARLES W. L.: International Business in Global Marketplace, McGraw international edition New York, 2010, ISBN [26] ROBBINS, S. P. COULTER, M. K. Management. Prentice Hall, ISBN [27] PRACHAŘ, J. Logistika jako součást vnitropodnikového řízení, Kunovice: EPI ISBN

88 Interní zdroje: [28] Interní zdroje podniku Olivový olej [29] Interní zdroje podniku Café bistro Matiné [30] Interní zdroje podniku Cano [31] Interní zdroje podniku Azienda Agricola Francesco Gangemi [32] Interní zdroje podniku Centopuro [33] Interní zdroje podniku Tenuta La Vigna [34] Interní zdroje podniku Piccante [35] Interní zdroje podniku Italské oleje 86

89 Seznam zkratek % procento C stupně celsia aj. a jiné DPH daň s přidané hodnoty ČR Česká republika EU Evropská unie HDP Hrubý domácí produkt KČ Koruny české KS Kupní smlouva OSN Organizace spojených národů resp. respektive tzv. tak zvané UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu WHO World health organization- Světová zdravotnická organizace 87

90 Seznam obrázků, grafů, tabulek Obrázek č. 1: mapka Itálie Tabulka č 1: saldo, vývoz a dovoz Tabulka č. 2: dovoz v rámci evropské unie Tabulka č. 3: Kalkulace typ T Tabulka č. 4: Kalkulace typ P Tabulka č. 5 Kalkulace typ C Tabulka č. 6: Kalkulace pro ČR typ C Tabulka č. 7: Kalkulace prodeje v ČR Tabulka č. 8: Kalkulace pro ČR typ T Tabulka č. 9: Kalkulace prodej v ČR Tabulka č. 10: Kalkulace pro ČR typ P Tabulka č. 11: Kalkulace prodej v ČR Graf č. 1: Časové řady cen olivového oleje Graf č. 2: Hlavní producentské země Graf č. 3: Olivový olej- produkce v tunách Graf č. 4: Hlavní spotřebitelské země za posledních 10 let Graf č. 5: Spotřeba a výroba olivového oleje v EU Graf č. 6: Olivový olej- vývoz (v tunách) 88

91 Seznam příloh Příloha č. 1: Mapa Itálie Příloha č. 2: Ceník olejů p. Hana Sonsini+ Příloha č. 3: Ceník p. Andrei Zahornacké+ Příloha č. 4: Ceník p. Martiny Cianci+ Příloha č. 5: Ceník olejů p. Francesco Gangemi Příloha č. 6: Ceník Marco Catanzano Příloha č. 7: ceník Tenuta La Vigna Příloha č. 8: Ceník od Přemysla Zedka+ Příloha č. 9: ceník od Radima Netopilíka Příloha č. 10: příspěvek na mezinárodní konferenci 89

92 Příloha č. 1: mapa Itálie Obrázek č.1 mapka Itálie Zdroj: [4] 1/1

93 Příloha č. 2: Ceník olejů p. Hana Sonsini CENÍK olivové oleje extra vergine Forte Gentile 2012 olivový olej extra vergine 1 litr ruční sběr - nejvyšší kvalita olivového oleje, který byl získán z prvního lisování oliv za studena pouze mechanickými postupy. baleno v praktické plechovce cena 290 Kč AKCE 250Kč olivový olej extra vergine 5 litrů ruční sběr - nejvyšší kvalita olivového oleje, který byl získán z prvního lisování oliv za studena pouze mechanickými postupy. baleno v praktické plechovce cena Kč AKCE Kč Zdroj: [28] interní zdroje podniku Hana Sonsini-Olivový olej Zdroj: [28] 1/1

94 Příloha č. 3: Ceník p. Andrei Zahornacké Olivové oleje Olio di Extravergine di Oliva SPRAY - Extra virgine olivový olej ve spreji 250 ml 106,- Kč Olio di Extravergine all Limone - Extra virgine olivový olej ochucený - citron 250 ml 95,- Kč Olio di Extravergine all Basilico - Extra virgine olivový olej ochucený - bazalka 250 ml 95,- Kč Olio di Extravergine Dressing Box - sada 6 ochucených extravirgine olivových olejů v dárkové krabičce (s příchutí bazalky, s chilli papričkami, s citronovou příchutí, s bílým lanýžem, dressing z olivového oleje a balsamikového octa z Modeny a extra panenský olivový olej) 6x18 ml 214,- Kč (aktuálně je po Vánocích vyprodaný a není skladem, doba dodání 10 dnů) Zdroj: [29] interní zdoj podniku Café bistro Matiné Zdroj: [29] 1/2

95 Zdroj: [29] 2/2

96 Příloha č. 4: Ceník p. Martina Cianci Olivové a rostlinné oleje OLITALIA Extra panenský olivový olej 1000 ml 8,00715E ,00 Kč 14% 171,00 Kč Extra panenský olivový olej 500 ml 8,00715E ,00 Kč 14% 90,06 Kč Sansa olivový olej 500 ml 8,00715E ,00 Kč 14% 61,56 Kč Sansa olivový olej 1000 ml 8,00715E ,00 Kč 14% 112,86 Kč Arašídový olej ve skle 1000 ml 8,00715E ,00 Kč 14% 100,32 Kč Olej z vinných semínek ve skle 1000 ml 8,00715E ,00 Kč 14% 127,68 Kč Kukuričný olej ve skle 1000 ml 8,00715E ,00 Kč 14% 67,26 Kč Rýžový olej ve skle 1000 ml 8,00715E ,00 Kč 14% 111,72 Kč Extra panenský olivový olej SPRAY 200 ml 8,00715E ,00 Kč 14% 101,46 Kč Extra panenský olivový olej 250 ml 8,00715E ,00 Kč 14% 69,54 Kč Extra panenský olivový olej FIOR D OLIO 1000 ml 8,00715E ,00 Kč 14% 135,66 Kč Olivové oleje OLITALIA - cateringová balení Extra panenský olivový olej 5000 ml 8,007E ,00 Kč 14% 638,40 Kč Sansa olivový olej 5000 ml 8,007E ,00 Kč 14% 444,60 Kč Ochucené extra panenské olivové oleje OLITALIA EV olivový olej s chilli a česnekem 250 ml 8,007E ,00 Kč 14% 95,76 Kč EV olivový olej s oregánem 250 ml 8,007E ,00 Kč 14% 95,76 Kč EV olivový olej s citronem 250 ml 8,007E ,00 Kč 14% 95,76 Kč EV olivový olej s bazalkou 250 ml 8,007E ,00 Kč 14% 95,76 Kč EV olivový olej s rozmarýnem 250 ml 8,007E ,00 Kč 14% 95,76 Kč Regionální extra panenské olivové oleje OLITALIA EV olivový olej Ligurie D.O.P. 250 ml 8,007E ,00 Kč 14% 199,50 Kč EV olivový olej Toscano I.G.P. 250 ml 8,007E ,00 Kč 14% 161,88 Kč EV olivový olej Umbria D.O.P. 250 ml 8,007E ,00 Kč 14% 148,20 Kč EV olivový olej Val di Mazara D.O.P. 250 ml 8,007E ,00 Kč 14% 157,32 Kč Dárkové sety extra panenských olivových olejů OLITALIA Dárková kazeta 5 x regionálních olejů 750 ml NOVINKA 1 ######### 14% 2 622,00 Kč Dárková kazeta 5 x regionálních olejů 250 ml NOVINKA 1 ######### 14% 1 197,00 Kč Stojánek s regionálními 5 x oleji 250 ml NOVINKA 1 ######### 14% 1 767,00 Kč ORO 100% Italský EV olej v krabičce ml NOVINKA 1 290,00 Kč 14% 330,60 Kč Zdroj: [30] 1/2

97 Zdroj: [30] 2/2

98 Příloha č. 5: ceník p. Francesco Gangemi Zdroj: [31] Zdroj: [31] 1/1

99 Příloha č. 6:ceník Marco Catanzano Zdroj: [32] 1/3

100 Zdroj: [32] Zdroj: [32] 2/3

101 Zdroj: [32] 3/3

102 Příloha č. 7: ceník Tenuta La Vigna TENUTA LA VIGNA di Mora Giuseppe & figli S.S Società Agricola Loc. Santa Maria 22 B Tel e Fax / San Gimignano ( SI ) Cod. Fisc. e P.IVA REA SI Price list 2011 Extra virgin olive oil 2011 Bottle 1 l Bottle ml 8.70 Bottle 0,500 ml 6.30 Bottle 0,250 ml 4.10 Bottle 0,100 ml 2.50 Container 5l Zdroj: [33] 1/1

103 Příloha č. 8:ceník Přemysl Zedek Zdroj: [34] 1/1

104 Příloha č. 9: Radim Netopilík Zdroj: [35] 1/1

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Řízení obchodu Ří Ř ze z n e í za z hra r ničn č ího obch c odu

Řízení obchodu Ří Ř ze z n e í za z hra r ničn č ího obch c odu Řízení obchodu Řízení zahraničního obchodu Předpoklady dobývání světových teritorií Hyperkonkurence jsme minimálně desátí, kteří nabízejí obdobný produkt, konkurence nás chce zlikvidovat cenou, kvalitou,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o. Prodávající:, se sídem Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská

Více

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s.

Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Všeobecné smluvní podmínky systému Krabičkuj společnosti Hotel Theresia Kolín, a.s. Tyto Všeobecné smluvní podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Hotel Theresia Kolín, a.s., se sídlem Kolín,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky Obchodní podmínky Všeobecné dodací a platební podmínky 1. Základní údaje o provozovateli obchodu Identifikační údaje Název: ECOM s.r.o. Sídlo: ul. Zahradní 276, České Meziříčí, PSČ 517 71 zapsaná Krajským

Více

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží

Obchodní podmínky. Objednávka a ceny zboží Obchodní podmínky Objednávka a ceny zboží - ceny u zboží v systému www.autokseft.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny - Autokseft, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu cen a to i bez předchozího

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod

Certifikační pravidla APEK Certifikovaný obchod Certifikační pravidla Verze: 2.0 Platná od: 18.7.2005 Základní ustanovení Tato certifikační pravidla popisují informace a procesy, které musí obchodník zveřejňovat a splňovat pro udělení certifikátu APEK.

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11. Lekce Zahraniční obchod Struktura lekce: 11.1 Členění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

Část 1. Zastoupení třetích osob:

Část 1. Zastoupení třetích osob: Část 1. Zastoupení třetích osob: Provozovatelem e-shopu je združení podnikatelů Inter Recrea v zastoupení Jitka Maděryčová se sídlem U Splavu 5606, 76001Zlín, IČ: 67509291, Všeobecné obchodní podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Písemnosti při plnění kupních smluv 1. část: Kupní smlouva, Odvolávka, Přepravní dispozice Návěští zásilky,

Písemnosti při plnění kupních smluv 1. část: Kupní smlouva, Odvolávka, Přepravní dispozice Návěští zásilky, Písemnosti při plnění kupních smluv 1. část: Kupní smlouva, Odvolávka, Přepravní dispozice Návěští zásilky, 1. Kupní smlouva Kupní smlouva je písemnost, ve které se prodávající a kupující zavazují nejen

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Platné od 1.9.2014, verze 1401 společnosti Media One s.r.o. Pobřežní 16/18 186 00 Praha 89 - Karlín IČO: 27417298 Web: WWW.PROSTRENOESHOP.CZ e-mail: INFO@PROSTRENOESHOP.CZ Zákaznická

Více

Obchodní podmínky - (OP)

Obchodní podmínky - (OP) I. Základní ustanovení Obchodní podmínky - (OP) Obchodní podmínky, dále jen OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost A&P Production s.r.o., provozovatel

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224 Společnost MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní podmínky jsou platné do doby

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: ESTELAR s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 45924 Zastoupena: pan Martin Měcháček jednatel společnosti Se sídlem: Tovární 921 769 01 Holešov

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti platné od 01. 06. 2012 1. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti (dále jen prodávající ) se sídlem Plzeň, Slavojova 5, PSČ

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím...ing. Jiří Špiller...a jeho obchodními partnery (dále jen kupující ). Webová

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží a produktů vlastní výroby mezi společností Simply Gastronomy s.r.o.

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: KLEIN automotive s. r.o. Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě oddíl C.,vložka 4776 Nádražní 100 789 91 Štíty IČO:47683228 DIČ:400-47683228 Bankovní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy Ing. Vladimír Filip se sídlem 602 00 Brno, Orlí 490/14 identifikační číslo: 121 75 706 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky firmy Ing. Vladimír Filip, se sídlem 602 00 Brno,

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno)

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno) Jihovýchodní Evropa Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 BULHARSKO Základní údaje Hlavní město: Sofia Rozloha: 110 993 km² Obr. 3 Počet obyvatel: 7 093 635 Hustota osídlení: 65 ob./ km² Státní zřízení: parlamentní

Více