ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mgr. Ludmila Bílá jednatelka s.r.o. Mgr. Jan Chvojka ředitel školy

2 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Soukromá střední podnikatelská škola, s.r.o. Kolín od 1. dubna 2006 ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. U Křižovatky 262, Kolín IV telefon: , fax: , mobil: e- mail : Jednatelkou Odborné střední školy podnikatelské Kolín s.r.o. je Mgr. Ludmila Bílá, bytem Kolín V, Sadová 1326, telefon ředitelem Odborné střední školy podnikatelské Kolín s.r.o. je Mgr. Jan Chvojka, bytem Kolín 2, Na Magistrále 745, telefon Škola byla zřízena 13. května 1992 č.j /92242 s platností od a znovu zařazena pod č.j / s účinností od Vzhledem k novele Živnostenského zákona bylo třeba školu transformovat. Dne odešlo podání o založení školy jako s.r.o. s žádostí o zapsání do obchodního rejstříku. Soukromá střední podnikatelská škola v Kolíně byla registrována na Krajském obchodním soudu Praha obchodním rejstříku oddíl C, vložka dne 18. července Od 1. dubna 2006 změnila škola název na Odbornou střední školu podnikatelskou Kolín s.r.o. Dne 28. května 2011 znovu získala Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. certifikát kvality v souladu s ISO 9001:2000 Oblast činnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Od 1. září 2012 otevírá škola nové čtyřleté maturitní obory 8241M/02 Užitá fotografie a média a 3908M/01 Požární ochrana. 2

3 SYSTÉM ŘÍZENÍ ŠKOLY - Řídící struktura, rozdělení kompetencí, delegování pravomocí Zakladatelka školy, jednatelka s.r.o., Mgr. Ludmila BÍLÁ Ředitel školy, jednatel s.r.o., Mgr. Jan CHVOJKA Manažerka školy - Mgr. Daniela DALECKÁ Vedoucí učitelka školy Mgr. Miroslava JEŘÁBKOVÁ, rozvrh a suplování Pověření učitelé : Správce knihovny (kulturní aktivity a divadlo) Mgr. Miroslava Jeřábková Příprava podkladů pro mzdy Mgr. Jan Chvojka + Mgr. Daniela Dalecká Jednatelé s.r.o. Mgr. Ludmila Bílá a Mgr. Jan Chvojka Správce sborovny Ing. Naděžda Rytířová Bezpečnostní technik Monika Tesařová Správce tělocvičny (sportovní aktivity) Jaroslav Nouza Výchovná poradkyně - Monika Tesařová Prodej učebnic (a burza učebnic) Ing. Naděžda Rytířová Výzdoba školy (organizace) Mgr. Petr Klusoň Třídní učitelé: 1.B, 1.C, 1.G Mgr. Lenka Sklenářová 1.D Ing. Naděžda Rytířová 2.A, 2.C, 2.G Ing. Hana Jarošová 2.B Ing. Dagmar Černá 2.D Ing. Dagmar Černá 3.A, 3.C, 3.G Ing. Dana Kašparová 3.B Mgr. Miroslava Jeřábková 3.D Mgr. Miroslava Jeřábková 4.A Monika Tesařová 4.B Ing. Naděžda Rytířová Interní učitelé Externí učitelé Nepedagogičtí pracovníci sekretariát školy Ivana Buncová účetní Olga Jägerová školník Karel Braunstein uklízečky Květa Blažejová, Věra Hlavatá správce sítě - Zdislav Fanta 3

4 SEZNAM DALŠÍCH DOKUMENTŮ VEDENÝCH ŠKOLOU Škola vede povinnou dokumentaci v souladu s nařízením MŠMT ČR (dle zákona 561/2004 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (Školský zákon) a návazných změn. - rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol - třídní knihy - třídní výkazy (elektronická a listinná podoba) - katalogové listy - evidenci žáků školy - školní řád, hodnotící a klasifikační řád - rozvrh hodin - zápisy z porad učitelů a pedagogických rad - protokoly o přijímacím řízení - protokoly o maturitních zkouškách - ročníková a maturitní vysvědčení - knihu úrazů - hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci majetku - záznamy o práci v nepovinném předmětu - personální dokumentace pracovníků školy - protokoly a záznamy o provedených kontrolách mimo znění zákona škola vede pravidelně i další dokumentaci: - studijní průkazy - jednací řád - spisový řád - dokumentace knihovny - školní vzdělávací plány - učební plány Systém řízení školy Statutárním orgánem školy je jednatelka s.r.o. Mgr. Ludmila Bílá. Vyučovací proces je řízen od ředitelem Mgr. Janem Chvojkou. Pravidelné porady učitelů se konají každé druhé úterý od 14,45 hodin, k nejaktuálnějším problémům se schází pedagogové podle potřeby. Hodnocení žáků probíhá na pedagogických radách, kde se řeší i nejzásadnější problémy školy. Žáci mohou vyjadřovat své názory vedení školy osobně nebo písemně prostřednictvím zvláštní schránky ve škole. Rodiče jsou zváni 2x ročně na třídní schůzky a každé první úterý v měsíci jsou organizována odpoledne pro rodiče, kde jsou všichni učitelé ve škole připraveni k individuálním rozhovorům. Vždy v září, při zahájení školního roku jsou rodiče i žáci seznamováni se zprávou o škole, s hospodařením a plány na nový školní rok. Zpráva o škole jako veřejný dokument byla zveřejněna (dle Zákona 561/2004 Sb. Sb.) v měsíci září a říjnu na hlavní nástěnce a poté k dispozici po celý školní rok v ředitelně školy a na Zpráva o škole je každoročně schvalována radou školy. V září a říjnu se scházejí mezipředmětové komise, které koordinují učivo odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů. OSŠPo Kolín s.r.o. zpracovala dle RVP školské vzdělávací programy pro obory: 6341M/01 Ekonomika a podnikání (RVP M/01, vydalo MŠMT ČR dne , č. j / ) 1820M/01 Informační technologie Aplikace osobních počítačů 4 letý (RVP M/01, vydalo MŠMT ČR dne čj / ) 3453L/01 Reprodukční grafik pro média 4 letý (RVP L/01, vydalo MŠMT ČR dne čj / ) 3741M/01 Provoz a ekonomika dopravy 4 letý (RVP M/01, vydalo MŠMT ČR dne čj / ) 3442M/01 Obalová technika počítačová grafika (RVP - Vydalo MŠMT ČR dne , č. j. 9325/ ) 4

5 Zahajovací porada Zahájení školního roku Porada externích vyučujících Opravné maturitní zkoušky Zahájení dálkového studia ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013 (verze ) MATURITY - zadání odborné maturitní práce - TT + OT 4.A MATURITY - zadání odborné maturitní práce 4.G Školení BOZP a PO pedagogičtí pracovníci PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ, VYHLÁŠENÍ ( roč.) úterý 28. srpna 2012, hodin pondělí 3. září 2012, 9:00 hodin čtvrtek 6. září 2012, 16:30 hodin pondělí 10. září 2012 maturitní zkoušky profilová část čtvrtek 13. září 2012 (16:00 hodin) úterý 18. září 2012 (12:25 hodin) úterý 18. září 2012 (12:25 hodin) úterý 18. září 2012, porada Schůzky předmětových komisí do čtvrtka 27. září 2012 STÁTNÍ SVÁTEK pátek 28. září 2012 MATURITY - zadání odborné maturitní práce - EP (CR) 4.B AUDIT CERTIFIKACE KVALITY říjen 2012 MATURITY - zadání odborné maturitní práce ICT 4.C OSLAVY 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY PLES ABSOLVENTŮ pátek 21. září 2012, studenti sami vyberou téma i konzultanta úterý 2. října 2012 (12:25 hodin) úterý 2. října 2012 (12:25 hodin) sobota 6. října 2012, od 17:00 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ středa 10. října 2012, 9-17 hodin pátek 12. října zadání školních projektů (1., 2. hodina), projektové dny - úterý středa 24. října 2012, do hodin PROJEKTOVÉ VYUČOVANÍ odevzdání - pátek 2. listopadu 2012 do 14:00 hodin, prezentace- pondělí 12. listopadu 2012, :25 hodin PODZIMNÍ PRÁZDNINY čtvrtek 25. října - pátek 26. října 2012 TŘÍDNÍ SCHŮZKY DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOUKROMÝCH ŠKOL 2012 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ úterý 6. listopadu 2012, 16:00 hodin čtvrtek 15. listopadu 2012, 9-17 hodin středa 5. prosince 2012, 9-17 hodin Uzavření absence pro doplňkové zkoušky pátek 14. prosince 2012 Zadání závěrečné odborné práce TT + OT 3. A pátek 14. prosince 2012 Zadání závěrečné odborné práce Grafický design 3. G pátek 14. prosince 2012 Doplňkové zkoušky pondělí 17. prosince čtvrtek 20. prosince 2012 Vánoční besídka pátek 21. prosince 2012 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY sobota 22. prosince 2012 středa 2. ledna 2013 ŘEDITELSKÉ VOLNO čtvrtek 3. ledna pátek 4. ledna 2013 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Talentové zkoušky - OT, GR, FO Uzavření klasifikace za 1. pololetí Pedagogická rada klasifikační + externí vyučující úterý 29. ledna 2013 Vydání pololetních vysvědčení čtvrtek 31. ledna 2013 POLOLETNÍ PRÁZDNINY pátek 1. února 2013 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JARO - VYHLÁŠENÍ úterý 8. ledna 2013, 9-17 hodin středa 9. ledna 2013 (přihlášky do pátku 21. prosince 2012, u oboru Užitá fotografie a média do 30. listopadu 2012) do pátku 25. ledna 2013 (do 12:00 hodin) pondělí 11. února 2013, studenti sami vyberou téma i konzultanta JARNÍ PRÁZDNINY pondělí 4. března neděle 10. března 2013 Lyžařské kurzy 1. ročníku březen 2013 Maturitní ples - 4. A, 4. B, 4. C, 4. G sobota 9. března 2013 pátek 22. února zadání projektů (1., 2. hodina) úterý středa 13. března projektové dny, do 12:55 hodin PROJEKTOVÉ VYUČOVANÍ úterý 19. března odevzdání projektů - do 17:00 hodin prezentace pondělí 25. března 2013, 9:00 12:25 hodin Branný kurz 4. ročníky pondělí 12. března 2013 MATURITNÍ - odborná práce odevzdání CHP 3. D čtvrtek 14. března 2013 (do 16:00 hodin) MATURITNÍ - odbor. zkouška EP (CR) průvodcování 4. B pátek 15. března 2013 Přijímací řízení-psychologický test (denní studium) úterý 26. března 2013, 9:00 hodin POČÍTAČ VE ŠKOLE ŠKOLENÍ PEDAGOGOVÉ úterý 26. pátek 29. března 2013 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY čtvrtek 28. března pátek 29. března 2013 SVÁTEK VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ pondělí 1. dubna 2013 MATURITNÍ - praktická zkouška z účetnictví (EP) 4. B úterý 2. dubna 2013, 8:00 hodin MATURITNÍ - odborná zkouška EP (CR) obhajoby 4. B úterý 2. dubna 2013 MATURITNÍ - praktická zkouška OT + TT 4. A úterý 2. středa 3. dubna 2013, 8:00 MATURITNÍ - praktická zkouška ICT 4. C úterý 2. středa 3. dubna 2013, 8:00 MATURITNÍ - praktická zkouška RG 4. G úterý 2. středa 3. dubna 2013, 8:00 5

6 TŘÍDNÍ SCHŮZKY úterý 16. dubna 2013, od hodin MATURITNÍ - praktická část mat. zkoušky OT+TT 4. A obhajoba a prezentace pondělí 15. dubna 2013 MATURITNÍ - praktická část mat. zkoušky ICT 4. C obhajoba a prezentace pondělí 15. dubna 2013 MATURITNÍ - praktická část mat. zkoušky RG 4. G obhajoba a prezentace pondělí 15. dubna 2013 Uzavření klasifikace 3. D, 4. A, 4. B, 4. C po 29. dubna 2013 Pedagogická rada maturitních ročníků úterý 30. dubna 2013 STÁTNÍ SVÁTEK středa 1. května 2013 STÁTNÍ MATURITY PÍSEMNÉ - SPOLEČNÁ ČÁST čtvrtek 2. května středa 15. května 2013 PRAXE 1 STÁTNÍ SVÁTEK středa 8. května 2013 Vydání výročních vysvědčení pátek 17. května 2013 čtvrtek 2. května pátek 10. května dnů Studijní volno pondělí 20. května pátek 24. května 2013 STÁTNÍ MATURITY ÚSTNÍ + ŠKOLNÍ PROFILOVÁ ČÁST pondělí 27. května pátek 31. května 2013 PRAXE 2 pondělí 27. května pátek 31. května dnů Doplňkové zkoušky ročník pondělí 3. - pátek 7. června 2013 Klauzury (1. 2. ročník) Písmo, Výt. příprava, Práce s materiálem, Fotografie úterý 4. června 2013, 8:00 hodin Závěrečná odborná práce 3. A OT+TT Závěrečná odborná práce 3. G Grafický design ve zkouškovém období Zkouškové období - letní pondělí 10. pátek 21. června 2013 (do 12:00 hodin) Setkání s prvními ročníky v zahradě středa 12. června 2013, od 16:00 hodin Předprázdninový úklid školy, výlety, exkurze pondělí 24. června 2012 Branný kurz ( ročník) Klasifikační pedagogická rada ( ročník) PORADA PEDAGOGŮ úterý 25. června 2013, :30 hodin úterý 25. června 2013, 13:00 hodin úterý 25. června 2013, od 17:00 hodin Cesty za projekty, výlety, prospěšné práce středa čtvrtek 27. června 2013 Vydání závěrečných vysvědčení pátek 28. června 2013 LETNÍ PRÁZDNINY sobota 29. června neděle 1. září 2013 I. opravné zkoušky úterý 20. srpna - pátek 30. srpna 2013 Porady učitelů za 14 dní 4.9, 18.9, 2.10, 16.10, 6.11, , 4.12., , 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 2.4., 16.4., 30.4, 14.5., 4.6.,

7 SEZNAM OBORŮ ZAŘAZENÝCH V SÍTI A OTEVÍRANÝCH K Dobíhající: Kód oboru Název oboru Forma studia M/001 Obalová technika počítačová grafika M/013 Ekonomika a podnikání - Podnikatel M/003 Informační technologie Aplikace osobních počítačů L/002 Reprodukční grafik pro média L/524 Podnikání denní studium denní studium denní studium denní studium dálkové studium Délka studia 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky 3 roky Od , počínaje 1. ročníkem Kód oboru Název oboru Forma studia M/01 Obalová technika počítačová grafika M/01 Ekonomika a podnikání - Podnikatel M/01 Informační technologie Aplikace osobních počítačů L/01 Reprodukční grafik pro média denní studium denní studium denní studium denní studium Délka studia 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky Od 1. září 2012, počínaje 1. ročníkem Kód oboru Název oboru Forma studia M/02 Užitá fotografie a média M/01 Požární ochrana L/51 Podnikání denní studium denní studium dálkové studium Délka studia 4 roky 4 roky 3 roky 7

8 SEZNAM TŘÍD S POČTY ŽÁKŮ K Obor: 6341M/01 Ekonomika a podnikání Ročník Třída Počet žáků I. 1. B 20 1** II. 2. B 8 III. 3. B 12 IV. 4. B 18 ** integrovaný žák 59 Obor: 3442M/01 Obalová technika počítačová grafika Ročník Třída Počet žáků I. 1. A. 0 II. 2. A 0 III. 3. A 5 IV. 4. A 7 12 Obor: 8241M/02 Užitá fotografie a média Ročník Třída Počet žáků I. 1. F 5 2** ** integrovaný žák 7 Obor: 3908M/01 Požární ochrana Ročník Třída Počet žáků I. 1. F 3 3 Obor: 1820M/01 Informační technologie aplikace osobních počítačů I. 1. C 7 II. 2. C 6 III. 3. C 4 IV. 4. C 5 ** integrovaný žák Obor: 3453L/01 Reprodukční grafik pro média Počet žáků 22 Počet žáků I. 1. G 11 II. 2. G 9 III. 3. G 9 IV. 4. G

9 Obor: PODNIKÁNÍ nástavbové studium dálkové 6441L/524 Podnikání - dobíhající 6441L/51 PODNIKÁNÍ (1. ročník, od ) Počet žáků I. 1. D dálkové 17 II. 2. D dálkové 12 III. 3. D dálkové Celkem ke dni škola eviduje v denní m i dálkovém studiu 183 žáků. 9

10 B) PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ PRO JEDNOTLIVÉ OBORY 3 leté dálkové nástavbové studium - dobíhající Kmenový obor: Studijní obor: Forma studia: 6441L - Podnikání v oborech 6441L/524 Podnikání 3 leté dálkové studium Schválilo MŠMT dne 14. července 2004, č.j. 236/ , s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník A. POVINNÉ a) základní 540 Český jazyk a literatura 60 Cizí jazyk 70 Občanská nauka 10 Dějepis 20 Matematika 60 Základy přírodních věd 20 Práce s počítačem 40 Ekonomika podniku 50 Účetnictví 60 Písemná a elektronická komunikace 40 Právo 30 Management a marketing 40 Psychologie 20 Chod podniku 20 VÝBĚROVÉ Disponibilní hodiny pro všeobecně vzdělávací předměty Disponibilní hodiny pro všeobecně odborné předměty Počet hodin celkem B. Nepovinné 10

11 OBORY VYUČOVANÉ DLE ŠVP - od 1. září 2009 Název ŠVP: M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ - CR Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky Datum platnosti od počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Český jazyk Literatura Cizí jazyk 1 - Aj Cizí jazyk 2 Nj 5. Cizí jazyk 2 - Fj Základy společenských věd * 4 (6*) 7. Dějepis Matematika * 8 (10*) 9. Informační a komunikační technologie * 4 (6*) 10. Tělesná výchova Ekonomika Účetnictví a daně Přírodní vědy - Fyzika - Ekologie Přírodní vědy - Chemie Přírodní vědy - Technologie Písemná a elektronická komunikace Administrativa Komunikace Právo Mediální výchova Dějiny kultury Ekonomické teorie Základy marketingu a managementu Management a marketing cestovního ruchu Práce průvodce Regionální dějiny a geografie cestovního ruchu Služby v cestovním ruchu CELKEM * 130(132*) Nepovinné předměty 28. Mediální tvorba Cizí jazyk 3 Šp Cizí jazyk 3 - Rj Žáci si z nabídky jazyků (Nj, Fj) volí druhý jazyk o týdenní dotaci 14 hodin. - Předměty vyučující se samostatně: Základy marketingu, Základy managementu, Management cestovního ruchu, Marketing cestovního Ruchu, Regionální dějiny, Geografie cestovního ruchu. * Ve 4. ročníku si žáci povinně volí předmět Cvičení z volitelného předmětu (Matematika, ZSV nebo ICT) s dotací 2 hodiny týdně. - Dotace hodin pro 4. ročník 2. pololetí bude zkrácena vzhledem k maturitní zkoušce (u předmětů s dotací 33 hodin o 3 hodiny, 66 hodin o 6 hodin atd.) 11

12 Název ŠVP: 63471M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŘÍZENÍ FIREM Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky Datum platnosti od počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Český jazyk Literatura Cizí jazyk 1 - Aj Cizí jazyk 2 Nj 5. Cizí jazyk 2 - Fj Celkem Základy společenských věd * 6 7. Dějepis Matematika * 8 9. Informační a komunikační technologie * Tělesná výchova Ekonomika Účetnictví a daně Přírodní vědy - Fyzika+Ekologie Přírodní vědy - Chemie Přírodní vědy - Technologie Písemná a elektronická komunikace Administrativa Komunikace a etiketa Právo Mediální výchova Dějiny kultury Ekonomické teorie Základy marketingu a managementu Management a marketing řízení firem Aplikovaná ekonomie Ekonomická cvičení Cvičení z účetnictví Účetnictví na PC CELKEM Nepovinné předměty 30. Mediální tvorba Cizí jazyk 3 Šp 32. Cizí jazyk 3 - Rj CELKEM Žáci si z nabídky jazyků (Nj, Fj) volí druhý jazyk o týdenní dotaci 14 hodin. - Předměty vyučující se samostatně: Základy marketingu, Základy managementu, Management cestovního ruchu, Marketing cestovního ruchu. * Ve 4. ročníku si žáci povinně volí předmět Cvičení z volitelného předmětu (Matematika, ZSV nebo ICT) s dotací 2 hodiny týdně. - Dotace hodin pro 4. ročník 2. pololetí bude zkrácena vzhledem k maturitní zkoušce (u předmětů s dotací 33 hodin o 3 hodiny, 66 hodin o 6 hodin atd.) 12

13 Název ŠVP: M/01 ICT APLIKACE OSOBNÍCH POČÍTAČŮ Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky Datum platnosti od , počínaje prvním ročníkem ICT Počet hodin celkem Všeobecně vzdělávací předměty 1. Matematika Anglický jazyk Komunikace Český jazyk Estetické vzdělávání Literatura Dějepis Společenskovědní vzdělávání 7. ZSV Fyzika Přírodovědné vzdělávání 9. Chemie Ekonomika Tělesná výchova Cvičení z volitelného předmětu Odborné předměty 13. Programové vybavení Serverové služby Technické vybavení Elektrotechnika Praktická cvičení Základy programování UNIX / Linux Programování skriptů Webové programování SQL databáze Počítačová grafika Seminář k maturitnímu projektu celkem Cvičení z volitelného předmětu 4. ročník cvičení z předmětu ICT, ZSV nebo Matematika (maturitní model žák si vybere jedno cvičení s dotací 2 hodiny týdně. - Dotace hodin pro 4. ročník 2. pololetí bude zkrácena vzhledem k maturitní zkoušce (u předmětů s dotací 33 hodin o 3 hodiny, 66 hodin o 6 hodin atd.) 13

14 Název ŠVP: 3442M/01 OBALOVÁ TECHNIKA POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky Datum platnosti od , počínaje prvním ročníkem Obalová technika Počet hodin celkem Všeobecně vzdělávací předměty 1. Matematika Anglický jazyk Komunikace Český jazyk Estetické Literatura vzdělávání Dějiny kultury Společenskovědní Dějepis vzdělávání ZSV Přírodovědné Chemie vzdělávání Přírodní vědy Ekonomika Tělesná výchova Odborné předměty 13. Technické kreslení Konstrukce obalu Nauka o materiálu Práce s materiály Tiskové techniky Obalové techniky Výtvarná příprava Písmo Návrhové kreslení Technologická cvičení Programové vybavení Počítačová grafika Cvičení z volitelného předmětu* Matematika, ICT, ZSV 26. Základy digitální fotografie CELKEM Cvičení z volitelného předmětu 4. ročník cvičení z předmětu ICT, ZSV nebo Matematika (maturitní model žák si vybere jedno cvičení s dotací 2 hodiny týdně). - Dotace hodin pro 4. ročník 2. pololetí bude zkrácena vzhledem k maturitní zkoušce (u předmětů s dotací 33 hodin o 3 hodiny, 66 hodin o 6 hodin atd.) 14

15 Název ŠVP: L/01 REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky Datum platnosti od , počínaje prvním ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY 1. Matematika Anglický jazyk Komunikace Český jazyk Estetické vzdělávání Literatura Dějepis Společenskovědní vzdělávání 7. ZSV Chemie Přírodovědné vzdělávání 9. Přírodní vědy Ekonomika Tělesná výchova ODBORNÉ PŘEDMĚTY 12. Dějiny kultury ICT Tiskové techniky Nauka o materiálu Práce s materiály Počítačová grafika Základy digitální fotografie Fotografie Výtvarná příprava Písmo Kresba Grafický design Cvičení z volitelného předmětu (Matematika, ICT, ZSV) CELKEM Cvičení z volitelného předmětu 4. ročník cvičení z předmětu ICT, ZSV nebo Matematika (maturitní model žák si vybere jedno cvičení s dotací 2 hodiny týdně). - Dotace hodin pro 4. ročník 2. pololetí bude zkrácena vzhledem k maturitní zkoušce (u předmětů s dotací 33 hodin o 3 hodiny, 66 hodin o 6 hodin atd.) 15

16 Kód a název oboru vzdělávání: 8241M/02 UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA Název ŠVP: M/02 Užitá fotografie a média Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky Datum platnosti od , počínaje prvním ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY 25. Matematika Anglický jazyk Komunikace Český jazyk Estetické vzdělávání Literatura Dějepis Společenskovědní vzdělávání 31. ZSV Přírodní vědy Přírodovědné vzdělávání 33. Chemie Ekonomika Tělesná výchova Cvičení z maturitního předmětu* Matematika, ICT, ZSV ODBORNÉ PŘEDMĚTY 37. Dějiny kultury Výtvarná příprava a realizace Teorie a vývoj fotografie ICT Písmo a typografie Technologická a technická příprava Základy digitální fotografie Fotografická tvorba Klasické fotografické techniky Film a video, fotografie a média Reklamní fotografie Počítačová grafika Praktická cvičení - fotografie CELKEM Cvičení z volitelného předmětu 4. ročník cvičení z předmětu ICT, ZSV nebo Matematika (maturitní model žák si vybere jedno cvičení s dotací 2 hodiny týdně). - Dotace hodin pro 4. ročník 2. pololetí bude zkrácena vzhledem k maturitní zkoušce (u předmětů s dotací 33 hodin o 3 hodiny, 66 hodin o 6 hodin atd.) 16

17 Kód a název oboru vzdělávání: 3908M/01 POŽÁRNÍ OCHRANA Název ŠVP: 3908M/01 Požární ochrana Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky Datum platnosti od , počínaje prvním ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY 1. Matematika Anglický jazyk Komunikace Český jazyk Estetické vzdělávání Literatura Dějepis Společenskovědní vzdělávání 7. ZSV Přírodní vědy Přírodovědné vzdělávání 9. Chemie Ekonomika Tělesná výchova/ Hasičský sport Cvičení z maturitního předmětu* Matematika, ICT, ZSV ODBORNÉ PŘEDMĚTY Informační a komunikační technologie Mimořádné události a organizace a řízení PO Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Zdravotnická příprava Požární prevence a zjišťování příčin požáru Technické prostředky požární ochrany Technický výcvik Technika v HZS ICT v požární ochraně Právo NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Řízení motorových vozidel B CELKEM

18 Kód a název oboru: 6441L/51 PODNIKÁNÍ Název ŠVP: 6441L/51 Podnikání Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 3 roky Datum platnosti od , počínaje prvním ročníkem VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ OKRUHY Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání POVINNÉ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: 1. ročník 2. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura /+10 Anglický jazyk 20 30/+10 40/+20. Ekonomika podniku Právo A. Marketing Management Chod podniku Účetnictví a daně Písemní a elektronická komunikace ZSV (Psy, On) VOLITELNÉ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: Dějepis B. Přírodní vědy 10/ Matematika Práce s počítačem C. DISPONIBILNÍ HODINY D. CELKEM HODIN PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU Činnost Počet týdnů v ročníku 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz 1 Odborná praxe 2 2 Projektové vyučování Zkouškové období Maturitní zkouška 2 Časová rezerva (exkurze, výchovné a vzdělávací akce, apod.) CELKEM

19 D) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI A ZPŮSOBILOSTI Vzdělání Praxe Titul, jméno a příjmení Vyučující předmětu (počet U O P N let) Bílá Ludmila, Mgr. * * * Dějepis, Komunikace, Etiketa 50 Böhm Vladimír, Mgr * * * Španělský jazyk 47 Bradna Jan * Ochrana obyvatelstva a krizové řízení, Technika v HZS 1 Březinová Iva, Ing. * * * Ekonomika, PEK 26 Bulíčková Jana, Mgr. * * * Ruský jazyk, Německý jazyk 21 Čáslava Josef * Klasické fotografické techniky 1 Černá Dagmar, Ing. * * * AE, Ekonomika, Ekonomická cvičení, Marketing, Marketing cestovního ruchu, TV, Chod podniku 25 Dalecká Daniela, Mgr. * * * Anglický jazyk, Tělesná výchova 25 Dobšíčková Irena * Zdravotní příprava Dudková Lada, Mgr. * * * Anglický jazyk 16 Fanta Zdislav * + serverové služby, Programování skriptů, SQL databáze 5 Fantová Vladyslava, Ing. * Technické vybavení, Elektrotechnika, Webové programování, Programování skriptů, 3 Holeček Radek, Mgr. * ICT 12 Hrda Vojtěch, JUDr. * Právo 22 Hlubocký Stanislav, Ing. * Přírodní vědy Chvojka Jan, Mgr. * * * ZDF, Fotografování, Geografie a Služby v cestovním ruchu, Dějepis, Technická a technologická příprava, 22 Jarošová Hana, Ing. * * * Anglický jazyk, Německý jazyk, Chemie, Přírodní vědy 5 Jeřábková Miroslava, Mgr. * * * Český jazyk, Literatura, Dějiny kultury, Tělesná výchova 34 Jouza Ladislav, RSDr. * Regionální dějiny 7 Kašparová Dana, Ing. * * * Matematika, ICT, Přírodní vědy - Fyzika, TV, Konstrukce obalů, Programové vybavení, Programování cvičení, 17 Klíma Jan * + Počítačová grafika, ICT 3 Klusoň Petr, Mgr. * * * Výtvarné techniky, Návrhové kreslení, Písmo, Kreslení, Teorie a vývoj fotografie, Grafický design 13 Lubinová Iva, Mgr. * * * Český jazyk, Komunikace, Práce průvodce, Zeměpis, ICT 8 Nováková Slavomila, Ing. * * * Anglický jazyk 2 Novotná Drahomíra * + Písmo, Technologická cvičení, Práce s materiály, Písmo, Nauka o materiálu 4 Palkosková Olga, PhDr. * * Dějiny kultury 20 Pelikánová Iveta, Ing., PhD. * * * Právní nauka, Marketing, Francouzský jazyk, Právo 9 Plachá Blanka, Mgr. * * * Management, ZSV 24 Rambousek Robert, Mgr. * Praktická cvičení fotografie 1 Rytířová Naděžda, Ing. * * * Účetnictví, Účetnictví a daně, Chod podniku, Administrativa, Účetnictví na PC, Technologie, PEK, Cvičení z účetnictví, 25 Management, Management CR, Základy společenských věd Sklenářová Lenka, Mgr. * * * Matematika, SQL databáze, Programování cvičení, Webové programování, Počítačová grafika, ICT, Počítačová grafika 11 Šmíd Jan * + Obalová technika 6 Strnad Petr, Ing. * * * Matematika Tesařová Monika * + Anglický jazyk 14 Uher Štěpán * Právo 2 Venzara Vratislav * * * Anglický jazyk 22 Vokál Josef * + Tiskové techniky 9 Young Paul * Anglický jazyk 1 Vysvětlivky: U úplné vzdělání (odborné i pedagogické) P pedagogické vzdělání O odborné vzdělání +N bez kvalifikace 19

20 D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK (ÚDAJE K ) Kód Název Počet přihlášených přijatých 3442M/01 Obalová technika M/01 Ekonomika a podnikání - Podnikatel M/01 Informační technologie - aplikace osobních počítačů L/01 Reprodukční grafik pro média M/02 Užitá fotografie a média M/01 Požární ochrana 5 3 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (ÚDAJE K )* 3. D 4. A 4. B 4. C celkem Absolventi * Žáci, kteří ukončili studium maturitní zkouškou. 20

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Střední průmyslová škola sdělovací techniky v Praze 1, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Strana 2 (celkem 26) 1

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN

Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež

Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Vítejte na Speciálních středních školách a Odborném učilišti pro zrakově postiženou mládež Charakteristika školy a jednotlivých oborů Organizační struktura Učební plány Počty žáků v oborech a ve třídách

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2010/2011 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr.Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více