ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mgr. Ludmila Bílá jednatelka s.r.o. Mgr. Jan Chvojka ředitel školy

2 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Soukromá střední podnikatelská škola, s.r.o. Kolín od 1. dubna 2006 ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. U Křižovatky 262, Kolín IV telefon: , fax: , mobil: e- mail : Jednatelkou Odborné střední školy podnikatelské Kolín s.r.o. je Mgr. Ludmila Bílá, bytem Kolín V, Sadová 1326, telefon ředitelem Odborné střední školy podnikatelské Kolín s.r.o. je Mgr. Jan Chvojka, bytem Kolín 2, Na Magistrále 745, telefon Škola byla zřízena 13. května 1992 č.j /92242 s platností od a znovu zařazena pod č.j / s účinností od Vzhledem k novele Živnostenského zákona bylo třeba školu transformovat. Dne odešlo podání o založení školy jako s.r.o. s žádostí o zapsání do obchodního rejstříku. Soukromá střední podnikatelská škola v Kolíně byla registrována na Krajském obchodním soudu Praha obchodním rejstříku oddíl C, vložka dne 18. července Od 1. dubna 2006 změnila škola název na Odbornou střední školu podnikatelskou Kolín s.r.o. Dne 28. května 2011 znovu získala Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. certifikát kvality v souladu s ISO 9001:2000 Oblast činnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Od 1. září 2012 otevírá škola nové čtyřleté maturitní obory 8241M/02 Užitá fotografie a média a 3908M/01 Požární ochrana. 2

3 SYSTÉM ŘÍZENÍ ŠKOLY - Řídící struktura, rozdělení kompetencí, delegování pravomocí Zakladatelka školy, jednatelka s.r.o., Mgr. Ludmila BÍLÁ Ředitel školy, jednatel s.r.o., Mgr. Jan CHVOJKA Manažerka školy - Mgr. Daniela DALECKÁ Vedoucí učitelka školy Mgr. Miroslava JEŘÁBKOVÁ, rozvrh a suplování Pověření učitelé : Správce knihovny (kulturní aktivity a divadlo) Mgr. Miroslava Jeřábková Příprava podkladů pro mzdy Mgr. Jan Chvojka + Mgr. Daniela Dalecká Jednatelé s.r.o. Mgr. Ludmila Bílá a Mgr. Jan Chvojka Správce sborovny Ing. Naděžda Rytířová Bezpečnostní technik Správce tělocvičny (sportovní aktivity) Mgr. Daniela Dalecká Výchovná poradkyně Ing. Naděžda Rytířová Prodej učebnic (a burza učebnic) Ing. Naděžda Rytířová Výzdoba školy (organizace) Mgr. Petr Klusoň Třídní učitelé: 1.B, 1.C, 1.F, 1.G, 1.H Ing. Dana Kašparová 1.D Ing. Dagmar Černá 2. B, 2.C, 2.G, 2.F, 2.H Ing. Naděžda Rytířová 2.D Mgr. Miroslava Jeřábková 3.B, 2.C, 2.G, 2.H Mgr. Lenka Sklenářová 3.D Ing. Naděžda Rytířová 4.A, 4.C, 4.G Ing. Hana Jarošová 4.B Ing. Dagmar Černá Interní učitelé Externí učitelé Nepedagogičtí pracovníci sekretariát školy Ivana Buncová účetní Lenka Králíková školník Karel Braunstein uklízečky Romana Přibylová, Věra Hlavatá správce sítě - WICnet 3

4 SEZNAM DALŠÍCH DOKUMENTŮ VEDENÝCH ŠKOLOU Škola vede povinnou dokumentaci v souladu s nařízením MŠMT ČR (dle zákona 561/2004 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (Školský zákon) a návazných změn. rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol třídní výkazy (elektronická a listinná podoba) evidenci žáků školy rozvrh hodin protokoly o přijímacím řízení ročníková a maturitní vysvědčení hospodářskou dokumentaci a účetní evid. majetku personální dokumentace pracovníků školy třídní knihy katalogové listy školní řád, hodnotící a klasifikační řád zápisy z porad učitelů a pedagogických rad protokoly o maturitních zkouškách knihu úrazů záznamy o práci v nepovinném předmětu protokoly a záznamy o provedených kontrolách mimo znění zákona škola vede pravidelně i další dokumentaci: studijní průkazy jednací řád spisový řád dokumentace knihovny školní vzdělávací plány učební plány Systém řízení školy Statutárním orgánem školy je jednatelka s.r.o. Mgr. Ludmila Bílá. Vyučovací proces je řízen od ředitelem Mgr. Janem Chvojkou. Pravidelné porady učitelů se konají každé druhé úterý od 14,45 hodin, k nejaktuálnějším problémům se schází pedagogové podle potřeby. Hodnocení žáků probíhá na pedagogických radách, kde se řeší i nejzásadnější problémy školy. Žáci mohou vyjadřovat své názory vedení školy osobně nebo písemně prostřednictvím zvláštní schránky ve škole. Rodiče jsou zváni 2x ročně na třídní schůzky a každé první úterý v měsíci jsou organizována odpoledne pro rodiče, kde jsou všichni učitelé ve škole připraveni k individuálním rozhovorům. Vždy v září, při zahájení školního roku jsou rodiče i žáci seznamováni se zprávou o škole, s hospodařením a plány na nový školní rok. Zpráva o škole jako veřejný dokument byla zveřejněna (dle Zákona 561/2004 Sb. Sb.) v měsíci září a říjnu na hlavní nástěnce a poté k dispozici po celý školní rok v ředitelně školy a na Zpráva o škole je každoročně schvalována radou školy. V září a říjnu se scházejí mezipředmětové komise, které koordinují učivo odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů. OSŠPo Kolín s.r.o. zpracovala dle RVP školské vzdělávací programy pro obory: 6341M/01 Ekonomika a podnikání (RVP M/01, vydalo MŠMT ČR dne , č. j / ) 1820M/01 Informační technologie Aplikace osobních počítačů 4 letý (RVP M/01, vydalo MŠMT ČR dne čj / ) 3453L/01 Reprodukční grafik pro média 4 letý (RVP L/01, vydalo MŠMT ČR dne čj / ) 3741M/01 Provoz a ekonomika dopravy 4 letý (RVP M/01, vydalo MŠMT ČR dne čj / ) 3442M/01 Obalová technika počítačová grafika (RVP - Vydalo MŠMT ČR dne , č. j. 9325/ ) 8241M/02 Užitá fotografie a média (RVP - Vydalo MŠMT ČR, dne , č.j / ) 3908M/01 Požární ochrana (RVP Vydalo MŠMT ČR, dne , č. j. 9325/ ) 6441L/51 Podnikání (RVP Vydalo MŠMT ČR, dne , č. j. 9325/ ) 4

5 Zahajovací porada Zahájení školního roku Opravné maturitní zkoušky Zahájení dálkového studia ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 (verze ) MATURITY - zadání odborné maturitní práce - TT + OT 4.A MATURITY - zadání odborné maturitní práce CHP 4.B MATURITY - zadání odborné maturitní práce PG 4.G MATURITY - zadání odborné maturitní práce ICT 4.C Porada externích vyučujících PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ, VYHLÁŠENÍ ( roč.) Školení BOZP a PO pedagogičtí pracovníci pondělí 25. srpna 2014, 9.00 hodin pondělí 1. září 2014, 9:00 hodin čtvrtek 11. září 2014, 8.00 hodin maturitní zkoušky profilová část pondělí 15. úterý 16. září 2014 praktická práce - Soukeníková pátek 19. září 2014 obhajoby maturitních odborných prací čtvrtek 11. září 2014 (13:50 hodin) úterý 16. září 2014 (12:25 hodin) úterý 16. září 2014 (12:25 hodin) úterý 16. září 2014 (12:25 hodin) úterý 16. září 2014 (12:25 hodin) čtvrtek 18. září 2014, 16:30 hodin pátek 19. září 2014, studenti si vyberou téma i konzultanta úterý 23. září 2014, porada Schůzky předmětových komisí do čtvrtka 25. září 2014 AUDIT CERTIFIKACE KVALITY říjen 2014 pátek 10. října (1. 6. hodina), středa 22. října ( hodina), čtvrtek 6. listopadu (1.-7. hodina) - odevzdání dokumentace a produktů (do 17:00 hod.), prezentace PROJEKTOVÉ VYUČOVANÍ PODZIM 2014 produktů listopadu, obhajoba před porotou - úterý 18. listopadu 2014, :25 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ čtvrtek 16. října 2014, 9-17 hodin PODZIMNÍ PRÁZDNINY pondělí 27. středa 29. října 2014 ŘEDITELSKÉ VOLNO čtvrtek 30. pátek 31. října 2014 TŘÍDNÍ SCHŮZKY DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOUKROMÝCH ŠKOL 2014 úterý 4. listopadu 2014, 16:00 hodin středa 12. listopadu 2014, 9-17 hodin STÁTNÍ SVÁTEK pondělí 17. listopadu 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ čtvrtek 11. prosince 2014, 9-17 hodin Uzavření absence pro doplňkové zkoušky pátek 12. prosince 2014 Zadání závěrečné odborné práce Grafický design 3. G pátek 12. prosince 2014 Doplňkové zkoušky pondělí 15. prosince čtvrtek 18. prosince 2014 Vánoční besídka pátek 19. prosince 2014 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY pondělí 22. prosince 2014 pátek 2. ledna 2015 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Talentové zkoušky - OT, PG, UF Uzavření klasifikace za 1. pololetí Pedagogická rada klasifikační + externí vyučující úterý 27. ledna 2015 Vydání pololetních vysvědčení čtvrtek 29. ledna 2015 POLOLETNÍ PRÁZDNINY pátek 30. ledna 2015 Lyžařský kurz 1. ročníku únor 2015 JARNÍ PRÁZDNINY pondělí 2. února neděle 8. února 2015 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ JARO - VYHLÁŠENÍ Branný kurz 4. ročníky úterý 12. března 2015 úterý 6. ledna 2015, 9-17 hodin středa 7. ledna 2015 (přihlášky do oboru OT a PG do pátku 19. prosince 2014, a do oboru Užitá fotografie a média do 28. listopadu 2014) do pátku 23. ledna 2015 (do 12:00 hodin) pondělí 9. února 2015, studenti sami vyberou téma i konzultanta Maturitní ples pátek 13. února 2015 pátek 20. února (1. 6. hodina), středa 4. března ( hodina), čtvrtek 12. března PROJEKTOVÉ VYUČOVANÍ JARO 2015 ( ročník) ( hodina) - odevzdání dokumentace a produktů do hodin, prezentace produktů v době od března, obhajoba práce před porotou pondělí 23. března, 9:00 12:25 hod. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ-PSYCHOLOGICKÝ TEST (denní studium) úterý 24. března 2015, 9:00 hodin POČÍTAČ VE ŠKOLE ŠKOLENÍ PEDAGOGOVÉ úterý 31. března čtvrtek 2. dubna 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY čtvrtek 2. dubna pátek 3. dubna 2015 SVÁTEK VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ pondělí 6. dubna 2015 MATURITNÍ - odborná práce odevzdání CHP 3. D, 4.B ODEVZDÁNÍ PORTFOLIA 4. A a 4. G TŘÍDNÍ SCHŮZKY čtvrtek 9. dubna 2015 (do 16:00 hodin) středa 15. dubna 2015 do 12:00 hodin úterý 21. dubna 2015, od hodin Uzavření klasifikace 3. D, 4. A, 4. B, 4. C pátek 24. dubna 2015 Pedagogická rada maturitních ročníků úterý 28. dubna 2015 STÁTNÍ SVÁTEK pátek 1. května 2015 STÁTNÍ MATURITY PÍSEMNÉ - SPOLEČNÁ ČÁST od pondělí 4. května do středy 13. května

6 PRAXE 1 STÁTNÍ SVÁTEK pátek 8. května 2015 pondělí 4. května čtvrtek 7. května dny MATURITNÍ - praktická zkouška OT + TT 4. A čtvrtek 14. pátek 15. května 2015, 8:00 MATURITNÍ - praktická zkouška ICT 4. C čtvrtek 14. pátek 15. května 2015, 8:00 MATURITNÍ - praktická zkouška RG 4. G čtvrtek 14. pátek 15. května 2015, 8:00 ODEVZDÁNÍ PORTFOLIA ROČNÍK (OT,RG A UF) čtvrtek 18. května 2015, do 12:00 hodin MATURITNÍ - praktická část mat. zkoušky OT+TT 4. A obhajoba a prezentace čtvrtek 21. května 2015 MATURITNÍ - praktická část mat. zkoušky ICT 4. C obhajoba a prezentace čtvrtek 21. května 2015 MATURITNÍ - praktická část mat. zkoušky RG 4. G obhajoba a prezentace čtvrtek 21. května 2015 MATURITNÍ obhajoba chodu podniku 4.B a 3.D obhajoba a prezentace čtvrtek 21. května 2015 Studijní volno 4. ročníky pondělí 25. května pátek 29. května 2015 Doplňkové zkoušky ročník pondělí pátek 29. května 2015 STÁTNÍ MATURITY ÚSTNÍ + ŠKOLNÍ PROFILOVÁ ČÁST pondělí 1. června pátek 5. června 2015 PRAXE 2 pondělí 1. června pátek 5. června 2015 Klauzury (1. 3. ročník) Kresba, Písmo, Výtvarná příprava, ve zkouškovém období Práce s materiálem, Fotografie Závěrečná odborná práce 3. G Grafický design, 3.F ve zkouškovém období (1 den realizace) Hodnocení praxe, třídnická hodina Zkouškové období - letní Setkání s prvními ročníky v zahradě Prezentace závěrečné odborné práce 3.G a 3.F pondělí 8. června 2015, vyučovací hodina pondělí 8. pátek 19. června 2015 (do 12:00 hodin) středa 10. června 2015, od 16:00 hodin pondělí 22. června 2015, od 8:00 hodin Třídnické práce, úklid školy, vyklízení skříněk pondělí 22. června 2015 Klasifikační pedagogická rada ( ročník) pondělí 22. června 2015, 12:00 hodin PORADA PEDAGOGŮ pondělí 22. června 2015 Branný kurz ( ročník) úterý 23. června 2015, :30 hodin Výlety středa čtvrtek 25. června 2015 Vydání závěrečných vysvědčení pátek 26. června 2015 ŘEDITELSKÉ VOLNO pondělí 29. úterý 30. června 2015 LETNÍ PRÁZDNINY středa 1. července pondělí 31. srpna 2015 I. opravné zkoušky úterý 25. srpna - pondělí 31. srpna 2015 Porady učitelů za 14 dní 9.9, 23.9, 7.10, , 4.11, , 2.12., , 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., , 28.4., 19.5.,

7 SEZNAM OBORŮ ZAŘAZENÝCH V SÍTI A OTEVÍRANÝCH K Od , počínaje 1. ročníkem Kód oboru Název oboru Forma studia M/01 Obalová technika počítačová grafika M/01 Ekonomika a podnikání - Podnikatel M/01 Informační technologie Aplikace osobních počítačů L/01 Reprodukční grafik pro média denní studium denní studium denní studium denní studium Délka studia 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky Od 1. září 2012, počínaje 1. ročníkem Kód oboru Název oboru Forma studia M/02 Užitá fotografie a média M/01 Požární ochrana L/51 Podnikání denní studium denní studium dálkové studium Délka studia 4 roky 4 roky 3 roky 7

8 SEZNAM TŘÍD S POČTY ŽÁKŮ K Obor: 6341M/01 Ekonomika a podnikání Ročník Třída Počet žáků I. 1. B 11 2* II. 2. B 7 III. 3. B 18 1** IV. 4. B 10 * integrovaní žáci Radka Porubová, Štefan Mišák ** integrovaný žák Adéla Pačesová Obor: 3442M/01 Obalová technika počítačová grafika Ročník Třída Počet žáků I 1. A 6 II. 2. A. 0 III. 3. A 0 IV. 4. A 0 Obor: 8241M/02 Užitá fotografie a média Ročník Třída Počet žáků I. 1. F 19 II. 2.F 5 III. 3. F * integrovaný žák Anna Krasnayová, Kryštof Kašpar Obor: 3908M/01 Požární ochrana Ročník Třída Počet žáků I. 1. H 4 II. 2. H 6 III. 2. H 2 Obor: 1820M/01 Informační technologie aplikace osobních počítačů Ročník Třída Počet žáků I. 1. C 4 II. 2. C 2 III. 3. C IV. 4. C 6 * integrovaný žák Jan Kratochvíl Obor: 3453L/01 Reprodukční grafik pro média Ročník Třída Počet žáků I. 1.G 10 II. 2. G 6 III. 3. G 5 IV. 4. G * 5 1*

9 Obor: PODNIKÁNÍ nástavbové studium dálkové 6441L/51 PODNIKÁNÍ (od 1. ročník, od ) Třída Počet žáků I. 1. D dálkové 15 II. 2. D dálkové 4 III.* 3. D dálkové Celkem ke dni škola eviduje v denní m i dálkovém studiu 182 žáků. 9

10 B) PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ PRO JEDNOTLIVÉ OBORY Název ŠVP: M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ - CR Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky Datum platnosti od počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem Český jazyk Literatura Cizí jazyk 1 - Aj Cizí jazyk 2 Nj 5. Cizí jazyk 2 - Fj Základy společenských věd * 4 (6*) 7. Dějepis Matematika * 8 (10*) 9. Informační a komunikační technologie * 4 (6*) 10. Tělesná výchova Ekonomika Účetnictví a daně Přírodní vědy - Fyzika - Ekologie Přírodní vědy - Chemie Přírodní vědy - Technologie Písemná a elektronická komunikace Administrativa Komunikace Právo Mediální výchova Dějiny kultury Ekonomické teorie Základy marketingu a managementu Management a marketing cestovního ruchu Práce průvodce Regionální dějiny a geografie cestovního ruchu Služby v cestovním ruchu CELKEM * 130(132*) Nepovinné předměty 28. Mediální tvorba Cizí jazyk 3 Šp Cizí jazyk 3 - Rj Žáci si z nabídky jazyků (Nj, Fj) volí druhý jazyk o týdenní dotaci 14 hodin. - Předměty vyučující se samostatně: Základy marketingu, Základy managementu, Management cestovního ruchu, Marketing cestovního, Ruchu, Regionální dějiny, Geografie cestovního ruchu. * Ve 4. ročníku si žáci povinně volí předmět Cvičení z volitelného předmětu (Matematika, ZSV nebo ICT) s dotací 2 hodiny týdně. - Dotace hodin pro 4. ročník 2. pololetí bude zkrácena vzhledem k maturitní zkoušce (u předmětů s dotací 33 hodin o 3 hodiny, 66 hodin o 6 hodin atd.) 10

11 Název ŠVP: 63471M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ŘÍZENÍ FIREM Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky Datum platnosti od počínaje prvním ročníkem Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Český jazyk Literatura Cizí jazyk 1 - Aj Cizí jazyk 2 Nj 5. Cizí jazyk 2 - Fj Celkem Základy společenských věd * 6 7. Dějepis Matematika * 8 9. Informační a komunikační technologie * Tělesná výchova Ekonomika Účetnictví a daně Přírodní vědy - Fyzika+Ekologie Přírodní vědy - Chemie Přírodní vědy - Technologie Písemná a elektronická komunikace Administrativa Komunikace a etiketa Právo Mediální výchova Dějiny kultury Ekonomické teorie Základy marketingu a managementu Management a marketing řízení firem Aplikovaná ekonomie Ekonomická cvičení Cvičení z účetnictví Účetnictví na PC CELKEM Nepovinné předměty 30. Mediální tvorba Cizí jazyk 3 Šp 32. Cizí jazyk 3 - Rj CELKEM Žáci si z nabídky jazyků (Nj, Fj) volí druhý jazyk o týdenní dotaci 14 hodin. - Předměty vyučující se samostatně: Základy marketingu, Základy managementu, Management cestovního ruchu, Marketing cestovního ruchu. * Ve 4. ročníku si žáci povinně volí předmět Cvičení z volitelného předmětu (Matematika, ZSV nebo ICT) s dotací 2 hodiny týdně. - Dotace hodin pro 4. ročník 2. pololetí bude zkrácena vzhledem k maturitní zkoušce (u předmětů s dotací 33 hodin o 3 hodiny, 66 hodin o 6 hodin atd.) 11

12 Název ŠVP: 1820M/01 ICT APLIKACE OSOBNÍCH POČÍTAČŮ Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky Datum platnosti od , počínaje prvním ročníkem ICT Počet hodin celkem Všeobecně vzdělávací předměty 1. Matematika Anglický jazyk Komunikace Český jazyk Estetické vzdělávání Literatura Dějepis Společenskovědní vzdělávání 7. ZSV Fyzika Přírodovědné vzdělávání 9. Chemie Ekonomika Tělesná výchova Cvičení z volitelného předmětu Odborné předměty 13. Programové vybavení Serverové služby Technické vybavení Elektrotechnika Praktická cvičení Základy programování UNIX / Linux Programování skriptů Webové programování SQL databáze Počítačová grafika Seminář k maturitnímu projektu celkem Cvičení z volitelného předmětu 4. ročník cvičení z předmětu ICT, ZSV nebo Matematika (maturitní model žák si vybere jedno cvičení s dotací 2 hodiny týdně. - Dotace hodin pro 4. ročník 2. pololetí bude zkrácena vzhledem k maturitní zkoušce (u předmětů s dotací 33 hodin o 3 hodiny, 66 hodin o 6 hodin atd.) 12

13 Název ŠVP: 3442M/01 OBALOVÁ TECHNIKA POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky Datum platnosti od , počínaje prvním ročníkem Obalová technika Počet hodin celkem Všeobecně vzdělávací předměty 1. Matematika Anglický jazyk Komunikace Český jazyk Estetické Literatura vzdělávání Dějiny kultury Společenskovědní Dějepis vzdělávání ZSV Přírodovědné Chemie vzdělávání Přírodní vědy Ekonomika Tělesná výchova Odborné předměty 13. Technické kreslení Konstrukce obalu Nauka o materiálu Práce s materiály Tiskové techniky Obalové techniky Výtvarná příprava Písmo Návrhové kreslení Technologická cvičení Programové vybavení Počítačová grafika Cvičení z volitelného předmětu* Matematika, ICT, ZSV 26. Základy digitální fotografie CELKEM Cvičení z volitelného předmětu 4. ročník cvičení z předmětu ICT, ZSV nebo Matematika (maturitní model žák si vybere jedno cvičení s dotací 2 hodiny týdně). - Dotace hodin pro 4. ročník 2. pololetí bude zkrácena vzhledem k maturitní zkoušce (u předmětů s dotací 33 hodin o 3 hodiny, 66 hodin o 6 hodin atd.) 13

14 Název ŠVP: L/01 REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky Datum platnosti od , počínaje prvním ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY 1. Matematika Anglický jazyk Komunikace Český jazyk Estetické vzdělávání Literatura Dějepis Společenskovědní vzdělávání 7. ZSV Chemie Přírodovědné vzdělávání 9. Přírodní vědy Ekonomika Tělesná výchova ODBORNÉ PŘEDMĚTY 12. Dějiny kultury ICT Tiskové techniky Nauka o materiálu Práce s materiály Počítačová grafika Základy digitální fotografie Fotografie Výtvarná příprava Písmo Kresba Grafický design Cvičení z volitelného předmětu (Matematika, ICT, ZSV) CELKEM Cvičení z volitelného předmětu 4. ročník cvičení z předmětu ICT, ZSV nebo Matematika (maturitní model žák si vybere jedno cvičení s dotací 2 hodiny týdně). - Dotace hodin pro 4. ročník 2. pololetí bude zkrácena vzhledem k maturitní zkoušce (u předmětů s dotací 33 hodin o 3 hodiny, 66 hodin o 6 hodin atd.) 14

15 Kód a název oboru vzdělávání: 8241M/02 UŽITÁ FOTOGRAFIE A MÉDIA Název ŠVP: M/02 Užitá fotografie a média Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky Datum platnosti od , počínaje prvním ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY 25. Matematika Anglický jazyk Komunikace Český jazyk Estetické vzdělávání Literatura Dějepis Společenskovědní vzdělávání 31. ZSV Přírodní vědy Přírodovědné vzdělávání 33. Chemie Ekonomika Tělesná výchova Cvičení z maturitního předmětu* Matematika, ICT, ZSV ODBORNÉ PŘEDMĚTY 37. Dějiny kultury Výtvarná příprava a realizace Teorie a vývoj fotografie ICT Písmo a typografie Technologická a technická příprava Základy digitální fotografie Fotografická tvorba Klasické fotografické techniky Film a video, fotografie a média Reklamní fotografie Počítačová grafika Praktická cvičení - fotografie CELKEM Cvičení z volitelného předmětu 4. ročník cvičení z předmětu ICT, ZSV nebo Matematika (maturitní model žák si vybere jedno cvičení s dotací 2 hodiny týdně). - Dotace hodin pro 4. ročník 2. pololetí bude zkrácena vzhledem k maturitní zkoušce (u předmětů s dotací 33 hodin o 3 hodiny, 66 hodin o 6 hodin atd.) 15

16 Kód a název oboru vzdělávání: 3908M/01 POŽÁRNÍ OCHRANA Název ŠVP: 3908M/01 Požární ochrana Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky Datum platnosti od , počínaje prvním ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY 1. Matematika Anglický jazyk Komunikace Český jazyk Estetické vzdělávání Literatura Dějepis Společenskovědní vzdělávání 7. ZSV Přírodní vědy Přírodovědné vzdělávání 9. Chemie Ekonomika Tělesná výchova/ Hasičský sport Cvičení z maturitního předmětu* Matematika, ICT, ZSV ODBORNÉ PŘEDMĚTY Informační a komunikační technologie Mimořádné události a organizace a řízení PO Ochrana obyvatelstva a krizové řízení Zdravotnická příprava Požární prevence a zjišťování příčin požáru Technické prostředky požární ochrany Technický výcvik Technika v HZS ICT v požární ochraně Právo NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Řízení motorových vozidel B CELKEM

17 Kód a název oboru: 6441L/51 PODNIKÁNÍ Název ŠVP: 6441L/51 Podnikání Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 3 roky Datum platnosti od , počínaje prvním ročníkem VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ OKRUHY Minimální počet vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání POVINNÉ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: 1. ročník 2. ročník 3. ročník Český jazyk a literatura /+10 Anglický jazyk 20 30/+10 40/+20. Ekonomika podniku Právo A. Marketing Management Chod podniku Účetnictví a daně Písemní a elektronická komunikace ZSV (Psy, On) VOLITELNÉ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI: Dějepis B. Přírodní vědy 10/ Matematika Práce s počítačem C. DISPONIBILNÍ HODINY D. CELKEM HODIN PŘEHLED VYUŽITÍ TÝDNŮ V OBDOBÍ ZÁŘÍ ČERVEN ŠKOLNÍHO ROKU Činnost Počet týdnů v ročníku 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Lyžařský výcvikový kurz 1 Odborná praxe 2 2 Projektové vyučování Zkouškové období Maturitní zkouška 2 Časová rezerva (exkurze, výchovné a vzdělávací akce, apod.) CELKEM

18 D) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI A ZPŮSOBILOSTI Vzdělání Praxe Titul, jméno a příjmení Vyučující předmětu (počet U O P N let) Bílá Ludmila, Mgr. * * * Dějepis, Komunikace, Etiketa 52 Bradna Jan * + Ochrana obyvatelstva a krizové řízení, Technika v HZS, TPPO 3 Bulíčková Jana, Mgr. * * * Ruský jazyk, Německý jazyk 22 Čakovská Milada, Ing. * * * Práce průvodce Čáslava Josef * + Klasické fotografické techniky, Praktická fotografie 2 Černá Dagmar, Ing. * * * AE, Ekonomika, Ekonomická cvičení, Marketing, Služby cestovního ruchu, Aplikovaná ekonomie, Právo, Ekonomické teorie 26 Dalecká Daniela, Mgr. * * * Anglický jazyk, Tělesná výchova - d 26 Dobšíčková Irena * + Zdravotní příprava 3 Herelová Klára, PhDr. * * * Anglický jazyk 2 Holeček Radek, Mgr. * * * Programové vybavení, SQL, Sítě, Praktická cvičení, Přírodní vědy, Matematika 13 Hrda Vojtěch, JUDr. * + Právo 23 Hlubocký Stanislav, Ing. * + Přírodní vědy, Elektrotechnika Chvojka Jan, Mgr. * * * ZDF, Fotografování 23 Jarošová Hana, Ing. * * * Anglický jazyk, Německý jazyk, Chemie 6 Jeřábková Miroslava, Mgr. * * * Český jazyk, Literatura, Dějiny kultury, Tělesná výchova 35 Jouza Ladislav, RSDr. * + Regionální dějiny 8 Kašparová Dana, Ing. * * * Matematika, ICT, Přírodní vědy - Fyzika, TV, Konstrukce obalů, Počítačová grafika 18 Klíma Jan * + Počítačová grafika 4 Kokeš Martin, Bc. * + Serverové služby, Webové programování, Programování skriptů, Seminář k maturitnímu projektu 2 Klusoň Petr, Mgr. * * * Výtvarné příprava, Výtvarné techniky, Kreslení, Teorie a vývoj fotografie, Grafický design 14 Novotná Drahomíra * + Písmo, Práce s materiály, Písmo, Nauka o materiálu 5 Obraz Jakub, Mgr. * * * Film a video 1 Pelikánová Iveta, Ing., PhD. * * * Právní nauka, Francouzský jazyk 10 Procházka Pavel, Ing. * + Ochrana obyvatelstva krizové řízení 2 Přibyl Rudolf * + Organizace a řízení požární ochrany 1 Rytířová Naděžda, Ing. * * * Účetnictví, Chod podniku, Administrativa, Účetnictví na PC, Technologie, PEK, Cvičení z účetnictví, Management, Základy 26 společenských věd, Zeměpis, Geografie cestovního ruchu Sklenářová Lenka, Mgr. * * * Matematika, Značkovací jazyk, Cvičení z matematiky, Projekty pro ZŠ, Programování skriptů, Počítačová grafika, ICT, Praktická 12 cvičení Součková Iva, Bc. * + Anglický jazyk, Cvičení z Aj 2 Sovadínová Žaneta * + Tělesná výchova 1 Taftl Martin * + Tělesná výchova 1 Vokál Josef * + Tiskové techniky 10 Vysvětlivky: U úplné vzdělání (odborné i pedagogické) P pedagogické vzdělání O odborné vzdělání +N bez kvalifikace 18

19 D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK (ÚDAJE K ) Kód Název Počet přihlášených přijatých 3442M/01 Obalová technika M/01 Ekonomika a podnikání - Podnikatel M/01 Informační technologie - aplikace osobních počítačů L/01 Reprodukční grafik pro média M/02 Užitá fotografie a média M/01 Požární ochrana 9 2 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (ÚDAJE K ) Absolventi 2014* 3. D 4. A 4. B 4. C 4. G CELKEM *Žáci, kteří ukončili studium v maturitním období Jaro a Podzim

20 F) Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2013/14 ŠKOLNÍ ROK PŘEHLED PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ Z TOHO HODNOCENÍ ABSENCE NA ŽÁKA třída V P 5 N SNÍŽENÁ PRŮMĚRNÝ ZNÁMKA PROSPĚCH CH CELKEM NEOMLUV. TŘÍDNÍ UČITEL 1.D Ing. Černá Dagmar 2.F (1+0) Ing. Rytířová Naděžda 2.D Mgr. Jeřábková Miroslava 3.B Mgr. Sklenářová Lenka 2.B (1+1) Ing. Rytířová Naděžda 2.C (1+0) Ing. Rytířová Naděžda 3.G Mgr. Sklenářová Lenka 1.B Ing. Kašparová Dana 3.C Mgr. Sklenářová Lenka 1.F Ing. Kašparová Dana 1.G Ing. Kašparová Dana 1.H (1+2) Ing. Kašparová Dana 2.G (0+1) Ing. Rytířová Naděžda 2.H Ing. Rytířová Naděžda 1.C Ing. Kašparová Dana Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen 20

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Mgr. Ludmila Bílá jednatelka s.r.o. Mgr. Jan Chvojka ředitel školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Autor: Ing. Dana Balochová ředitelka 1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Mostě dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek DRŽIL CERTIFIKÁTU KVALITY 1. STUPNĚ SSŠČMS VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel: 481 350 011, 481 319 111, http://www.ohsturnov.cz,

Více

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více