1. Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1

2 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Soukromá střední podnikatelská škola, s.r.o. Kolín od 1. dubna 2006 ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. U Křižovatky 262, Kolín IV telefon: , fax: , mobil: e- mail : Jednatelkou Odborné střední školy podnikatelské Kolín s.r.o. je Mgr. Ludmila Bílá, bytem Kolín V, Sadová 1326, telefon ředitelem Odborné střední školy podnikatelské Kolín s.r.o. je Mgr. Jan Chvojka, bytem Kolín 2, Na Magistrále 745, telefon Škola byla zřízena 13. května 1992 č.j /92242 s platností od a znovu zařazena pod č.j / s účinností od Vzhledem k novele Živnostenského zákona bylo třeba školu transformovat. Dne odešlo podání o založení školy jako s.r.o. s žádostí o zapsání do obchodního rejstříku. Soukromá střední podnikatelská škola v Kolíně byla registrována na Krajském obchodním soudu Praha obchodním rejstříku oddíl C, vložka dne 18. července Od 1. dubna 2006 změnila škola název na Odbornou střední školu podnikatelskou Kolín s.r.o. Dne 23. června 2008 znovu získala Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. certifikát kvality v souladu s ISO 9001:2000 Oblast činnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. 2

3 SYSTÉM ŘÍZENÍ ŠKOLY - Řídící struktura, rozdělení kompetencí, delegování pravomocí Zakladatelka školy, jednatelka s.r.o., Mgr. Ludmila BÍLÁ Ředitel školy, jednatel s.r.o., Mgr. Jan CHVOJKA Manažerka školy - Mgr. Daniela DALECKÁ Vedoucí učitelka školy Mgr. Miroslava JEŘÁBKOVÁ, rozvrh a suplování Pověření učitelé : Správce knihovny (kulturní aktivity a divadlo) Mgr. Miroslava Jeřábková Příprava podkladů pro mzdy Mgr. Jan Chvojka + Mgr. Daniela Dalecká Jednatelé s.r.o. Mgr. Ludmila Bílá a Mgr. Jan Chvojka Správce sborovny Ing. Naděžda Rytířová Bezpečnostní technik Monika Tesařová Správce tělocvičny (sportovní aktivity) Jaroslav Nouza Výchovná poradkyně - Monika Tesařová Prodej učebnic (a burza učebnic) Ing. Naděžda Rytířová Výzdoba školy (organizace) Mgr. Petr Klusoň Třídní učitelé: 1.A, 1.C, 1.G Ing. Dana Kašparová 1.B Mgr. Miroslava Jeřábková 1.D Mgr. Miroslava Jeřábková 2.A Monika Tesařová 2.B Ing. Naděžda Rytířová 2.D Ing. Naděžda Rytířová 3.A Mgr. Lenka Sklenářová 3.B Ing. Naděžda Rytířová 3.D Mgr. Miroslava Jeřábková 4.A Mgr. Daniela Dalecká 4.B Ing. Dagmar Černá Interní učitelé Externí učitelé Nepedagogičtí pracovníci sekretariát školy Ivana Buncová účetní Olga Jägerová školník Karel Braunstein uklízečky Květa Blažejová, Věra Hlavatá správce sítě - Zdislav Fanta 3

4 SEZNAM DALŠÍCH DOKUMENTŮ VEDENÝCH ŠKOLOU Škola vede povinnou dokumentaci v souladu s nařízením MŠMT ČR (dle zákona 561/2004 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (Školský zákon) a návazných změn. - rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol - třídní knihy - třídní výkazy (elektronická a listinná podoba) - katalogové listy - evidenci žáků školy - školní řád - rozvrh hodin - zápisy z porad učitelů a pedagogických rad - protokoly o přijímacím řízení - protokoly o maturitních zkouškách - ročníková a maturitní vysvědčení - knihu úrazů - hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci majetku - záznamy o práci v nepovinném předmětu - personální dokumentace pracovníků školy - protokoly a záznamy o provedených kontrolách mimo znění zákona škola vede pravidelně i další dokumentaci: - studijní průkazy - jednací řád - spisový řád - dokumentace knihovny - učební osnovy - učební plány Systém řízení školy Statutárním orgánem školy je jednatelka s.r.o. Mgr. Ludmila Bílá. Vyučovací proces je řízen od ředitelem Mgr. Janem Chvojkou. Pravidelné porady učitelů se konají každé druhé úterý od 14,45 hodin, k nejaktuálnějším problémům se schází pedagogové podle potřeby. Hodnocení žáků probíhá na pedagogických radách, kde se řeší i nejzásadnější problémy školy. Žáci mohou vyjadřovat své názory vedení školy osobně nebo písemně prostřednictvím zvláštní schránky ve škole. Rodiče jsou zváni 2x ročně na třídní schůzky a každé první úterý v měsíci jsou organizována odpoledne pro rodiče, kde jsou všichni učitelé ve škole připraveni k individuálním rozhovorům. Vždy v září, při zahájení školního roku jsou rodiče i žáci seznamováni se zprávou o škole, s hospodařením a plány na nový školní rok. Zpráva o škole jako veřejný dokument byla zveřejněna (dle Zákona 561/2004 Sb. Sb.) v měsíci září a říjnu na hlavní nástěnce a poté k dispozici po celý školní rok v ředitelně školy a na Zpráva o škole je každoročně schvalována radou školy. V září a říjnu se scházejí mezipředmětové komise, které koordinují učivo odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů. OSŠPo Kolín s.r.o. zpracovala dle RVP školské vzdělávací programy pro obory: 6341M/01 Ekonomika a podnikání (RVP M/01, vydalo MŠMT ČR dne , č. j / ) 1820M/01 Informační technologie Aplikace osobních počítačů 4 letý (RVP M/01, vydalo MŠMT ČR dne čj / ) 3453L/01 Reprodukční grafik pro média 4 letý (RVP L/01, vydalo MŠMT ČR dne čj / ) 3741M/01 Provoz a ekonomika dopravy 4 letý (RVP M/01, vydalo MŠMT ČR dne čj / ) 3442M/01 Obalová technika počítačová grafika (RVP - Vydalo MŠMT ČR dne , č. j. 9325/ ) 4

5 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011 (verze 5. září 2010) Zahájení školního roku středa 1. září 2010 úterý 7. září 2010 ústní maturitní zkoušky, čtvrtek 9. září praktická odborná zkouška CR Opravné maturitní zkoušky pondělí 13. a úterý 14. září 2010, praktická odborná zkouška TT+OT úterý 14. září praktická odborná zkouška účetnictví Zahájení dálkového studia čtvrtek 9. září 2010 (13.50 hodin) Školení BOZP a PO pedagogičtí pracovníci úterý 21. září 2010 Schůzky předmětových komisí do 30. září 2010 Porada externích vyučujících PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ, VYHLÁŠENÍ (1.-3.roč.) MAT - zadání odbor. maturitní práce-tt+ot MAT - zadání odbor. maturitní práce-tech.blok MAT - zadání prakt. části mat. zkoušky - VBlok středa 15. září 2010, hodin pátek 24. září 2010, studenti sami vyberou téma i konzultanta pátek 24. září 2010 (12.25 hodin) pátek 24. září 2010 (12.25 hodin) pátek 24. září 2010 (12.25 hodin) Ředitelské volno pondělí 27. září 2010 STÁTNÍ SVÁTEK úterý 28. září 2010 MAT-zadání odbor. mat. práce-ep (CR) úterý 5. října 2010 (12.25 hodin) DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ středa 6. října 2010, 9-17 hodin pátek 8. října zadání školních projektů (1.,2. hodin), projektové dny - pondělí úterý 26. října 2010 PROJEKTOVÉ VYUČOVANÍ odevzdání - pondělí 1. listopadu 2010 do 17 hodin, prezentace- úterý 9. listopadu 2010 MATURITNÍ GENERÁLKA pondělí 11. čtvrtek 14. října 2010 PODZIMNÍ PRÁZDNINY středa 27. října - pátek 29. října 2009 STÁTNÍ SVÁTEK čtvrtek 28. října 2010 Třídní schůzky DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ úterý 2. listopadu 2010, hodin pondělí 8. listopadu 2010, 9-17 hodin STÁTNÍ SVÁTEK středa 17. listopadu 2010 Ředitelské volno čtvrtek 18. pátek 19. listopadu 2010 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ čtvrtek 9. prosince 2010, 9-17 hodin Uzavření absence pro doplňkové zkoušky pátek 10. prosince 2010 Doplňkové zkoušky pondělí 13. prosince úterý 21. prosince 2010 Vánoční besídka středa 22. prosince 2010 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY čtvrtek 23. prosince 2010 neděle 2. ledna 2011 Zadání záv. odbor. práce TT+OT 3. roč. pondělí 10. ledna 2011 Zadání záv. odbor. práce Kresba 3. roč. pondělí 10. ledna 2011 OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY v období úterý 4. středa 5. ledna 2011 Talentové zkoušky-ot, GR středa 12. ledna 2011 (přihlášky do pátku 17. prosince 2010) DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Uzavření klasifikace za 1. pololetí čtvrtek 13. ledna 2011, 9-17 hodin Ped. rada klasifikační + externí vyučující úterý 25. ledna 2011 do pondělí 24. ledna 2011 (do hodin) Vydání pololetních vysvědčení pondělí 31. ledna 2011 POLOLETNÍ PRÁZDNINY pátek 4. února 2011 JARNÍ PRÁZDNINY pondělí 21. února neděle 27. února 2011 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ - VYHLÁŠENÍ pondělí 28. února 2011, studenti sami vyberou téma i konzultanta Lyžařské kurzy 1. ročníku březen 2011 pátek 4. března zadání projektů (1., 2. hodin) pondělí úterý 15. března projektové dny PROJEKTOVÉ VYUČOVANÍ pondělí 21. března odevzdání projektů - do hodin, prezentace středa 30. března 2011 Maturitní ples - 4. A, 4. B pátek 11. března 2011 Branný kurz 4. ročníky pondělí 14. března 2011 MAT- odbor. práce odevzdání CHP čtvrtek 31. března 2011 (do hodin) Přijímací řízení-psycholog. test (denní studium) čtvrtek 31. března 2011 Třídní schůzky Interní a Recertifikační audit úterý 12. dubna 2011, od hodin pondělí 18. dubna2011 MAT - odbor. zkouška EP(CR) - průvodcování pátek 15. dubna 2011 MAT - prakt. zkouška z účetnictví (EP) pondělí 18. dubna 2011 MAT - odbor. zkouška EP (CR) - obhajoby pondělí 18. dubna

6 MAT - praktická zkouška OT+TT pondělí 18. úterý 19. dubna 2011 Počítač ve škole školení pedagogové úterý 19. čtvrtek 21. dubna 2011 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY čtvrtek 21. dubna pátek 22. dubna 2011 SVÁTEK VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ pondělí 25. dubna 2011 MAT - praktická část mat. zkoušky Tech. blok obhajoba a prezentace úterý 26. dubna 2011 MAT - praktická část mat. zkoušky Výtvar.blok obhajoba a prezentace úterý 26. dubna 2011 MAT - odbor. práce obhajoby CHP obhajoba a prezentace úterý 26. středa 27. dubna 2011 MAT - praktická zkouška OT+TT obhajoba a prezentace středa 27. dubna 2011 STÁTNÍ MATURITY + PROFILOVÁ ČÁST - 3.D, 4.A, 4.B Uzavření klasifikace pátek 29. dubna 2011 Pedagogická rada maturitních ročníků úterý 3. května 2011 Vydání výročních vysvědčení pátek 6. května 2011 Studijní volno pondělí 9. - pátek 13. května 2011 Praxe pondělí 16. května pátek 20. května 2011, pondělí 30. května 3. června 2011 STÁTNÍ MATURITY ÚSTNÍ + ŠKOLNÍ PROFILOVÁ ČÁST pondělí 16. pátek 20. května 2011 Doplňkové zkoušky ročník pondělí 23. května - pátek 27. května 2011 STÁTNÍ MATURITY PÍSEMNÉ SPOLEČNÁ ČÁST 30. května 7. června 2011 Písemné práce, klauzury (1. 3. ročník) středa 8. pátek 10. června 2011 Závěrečná odborná práce 3.roč OT+TT středa 8. čtvrtek 9. června 2011, obhajoba čtvrtek 16. června 2011 Zkouškové období - letní Setkání s prvními ročníky v zahradě Klasifikační pedagogická rada ( ročník) Branný kurz ( ročník) Porada v Zahradě pondělí 13. pondělí 27. června 2011 (do hodin) úterý 14. června 2011, od hodin pondělí 27. června 2011, od hodin úterý 28. června 2011, hodin úterý 28. června 2010, hodin Cesty za projekty, výlety, prospěšné práce středa 29. června 2011 Vydání závěrečných vysvědčení čtvrtek 30. června 2011 LETNÍ PRÁZDNINY pátek 1. července středa 31. srpna 2011 I. opravné zkoušky pondělí 22. srpna - středa 31. srpna 2011 Porady učitelů za 14 dní 31.8., 21.9., 5.10, , 2.11, , , , 11.1., 25.1., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3, 12.4., 26.4., 3.5., 24.5.,

7 SEZNAM OBORŮ ZAŘAZENÝCH V SÍTI A OTEVÍRANÝCH K Dobíhající: Kód oboru Název oboru Forma studia M/001 Obalová technika počítačová grafika M/013 Ekonomika a podnikání - Podnikatel M/003 Informační technologie Aplikace osobních počítačů L/002 Reprodukční grafik pro média L/524 Podnikání denní studium denní studium denní studium denní studium dálkové studium Délka studia 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky 3 roky Od , počínaje 1. ročníkem Kód oboru Název oboru Forma studia M/01 Obalová technika počítačová grafika M/01 Ekonomika a podnikání - Podnikatel M/01 Informační technologie Aplikace osobních počítačů L/01 Reprodukční grafik pro média denní studium denní studium denní studium denní studium Délka studia 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky 7

8 SEZNAM TŘÍD S POČTY ŽÁKŮ K Obor: 6341M/01 Ekonomika a podnikání* 6341M/013 Ekonomika a podnikání - Podnikatel Ročník Třída Počet žáků I. 1. B 10 II. 2. B 27 III. 3. B IV. 4. B 28 Obor: 3442M/01 Obalová technika počítačová grafika* 3442M/001 Obalová technika počítačová grafika Ročník Třída Počet žáků I. 1. A 5 II. 2. A 9 III. 3. A 16 IV. 4. A 19 Obor: 1820M/01 Informační technologie aplikace osobních počítačů* 2647M003 Informační technologie aplikace osobních počítačů Počet žáků I. * 1. C 1* 2 II. 2. C 7 III. 2. C 3 * integrovaný žák Obor: 3453L/01 Reprodukční grafik pro média* Počet žáků I. 1. G 6 II. 2. G Obor: PODNIKÁNÍ nástavbové studium dálkové 6441L/524 Podnikání Počet žáků I. 1. D dálkové 16 II. 2. D dálkové 29 III. 3. D dálkové

9 B) PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ PRO JEDNOTLIVÉ OBORY OBORY DOBÍHAJÍCÍ Kmenový obor: M Ekonomika a podnikání - dobíhající Studijní obor: Podnikatel M/013 (JKOV / 08) Zaměření: Řízení firem Forma studia: Denní studium Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky dne 24. března 2004, Č. j / , s platností od 20. října 2004 pro Soukromou střední podnikatelskou školu, s.r. o, U Křižovatky 262, Kolín Řízení firem dle učebního plánu Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin A.POVINNÉ 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Dějepis Zeměpis Přírodní vědy a úvod do zbožíznalství Matematika Tělesná výchova Ekonomika Management Marketing Účetnictví Výpočetní technika Právo Administrativa B. VÝBĚROVÉ Celkem hodin týdně Výběrové předměty: Práce ve fiktivní firmě, Ekonomická cvičení, Účetnictví na PC, Administrativní práce, Cizí jazyk III, Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce, Aplikovaná výpočetní technika, Rétorika, Společenský styk, reklama, Mezinárodní obchod, Bankovnictví 9

10 Kmenový obor: M Ekonomika a podnikání - dobíhající Studijní obor: Podnikatel M/013 (JKOV / 08) Zaměření: Cestovní ruch Forma studia: Denní studium Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky dne 24. března 2004, Č. j / , s platností od 20. října 2004 pro Soukromou střední podnikatelskou školu, s. r. o, U Křižovatky 262, Kolín Cestovní ruch dle učebního plánu Kategorie a názvy vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem A. POVINNÉ 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Dějepis Zeměpis Přírodní vědy a úvod do zbožíznalství Matematika Tělesná výchova Ekonomika Účetnictví Management Marketing Management služeb cestovního ruchu Marketing služeb cestovního ruchu Služby v cestovním ruchu Informační a komunikační technologie Právo Administrativa B. VÝBĚROVÉ Celkem hodin týdně Výběrové předměty: Práce ve fiktivní firmě, Cizí jazyk III, Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce, Rétorika, Společenský styk, Reklama, Práce průvodce a animace, Geografie cestovního ruchu, Dějiny kultury 10

11 Kmenový obor: Studijní obor: Forma studia: 3442M/001 OBALOVÁ TECHNIKA - dobíhající 3442M/001 OBALOVÁ TECHNIKA - POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 4 leté denní studium Škola vyučuje podle učebních dokumentů schvalovací doložka č. j /97-23 Názvy vyučovacích předmětů Povinné základní Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku I. II. III. IV. Celkem VŠEOBECNÉ Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie Základy ekologie Tělesná výchova ODBORNÉ Ekonomika Technické kreslení Nauka o materiálu Tiskové techniky Obalová technika Programové vybavení Technologická cvičení VÝBĚROVÉ CELKEM HODIN V TÝDNU Výběrové předměty Cizí jazyk, Dějiny výtvarného umění, Fotografování, Výtvarné techniky, Figurální kreslení, Písmo 11

12 3 leté dálkové nástavbové studium Kmenový obor: Studijní obor: Forma studia: 6441L - Podnikání v oborech 6441L/524 Podnikání 3 leté dálkové studium Schválilo MŠMT dne 14. července 2004, č.j. 236/ , s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník A. POVINNÉ a) základní 540 Český jazyk a literatura 60 Cizí jazyk 70 Občanská nauka 10 Dějepis 20 Matematika 60 Základy přírodních věd 20 Práce s počítačem 40 Ekonomika podniku 50 Účetnictví 60 Písemná a elektronická komunikace 40 Právo 30 Management a marketing 40 Psychologie 20 Chod podniku 20 VÝBĚROVÉ Disponibilní hodiny pro všeobecně vzdělávací předměty Disponibilní hodiny pro všeobecně odborné předměty Počet hodin celkem B. Nepovinné 12

13 OBORY VYUČOVANÉ DLE ŠVP - od 1. září 2009 Škola: Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o. Kód a název RVP: 6341M/013 Ekonomika a podnikání Kód a název ŠVP: 6341M/01 Řízení firem Stupeň vzdělání: 4 roky Délka a forma studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou Datum platnosti: od , počínaje prvním ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Český jazyk Literatura Cizí jazyk 1 (Aj) Cizí jazyk 2 (Nj, Fj) Základy společenských věd * 5 Dějepis Matematika * 8 Informační a komunikační technologie * 5 Tělesná výchova ODBORNÉ PŘEDMĚTY Ekonomika Účetnictví a daně Přírodní vědy - Fyzika+Ekologie Přírodní vědy - Chemie Přírodní vědy - Technologie Písemná a elektronická komunikace Administrativa Komunikace a etiketa Právo Mediální výchova Dějiny kultury Ekonomické teorie Základy marketingu a managementu Management a marketing řízení firem Aplikovaná ekonomie Ekonomická cvičení Cvičení z účetnictví Účetnictví na PC CELKEM Nepovinné předměty Mediální tvorba Cizí jazyk 3 (Šp, Rj) CELKEM

14 Škola: Kód a název RVP: Kód a název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Datum platnosti: Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o. 6341M/013 Ekonomika a podnikání 6341M/01 Cestovní ruch 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou od , počínaje prvním ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Český jazyk Literatura CELKEM Cizí jazyk 1 (Aj) Cizí jazyk 2 (Nj, Fj) Základy společenských věd * 5 Dějepis Matematika * 8 Informační a komunikační technologie * 5 Tělesná výchova ODBORNÉ PŘEDMĚTY Ekonomika Účetnictví a daně Přírodní vědy - Fyzika - Ekologie Přírodní vědy - Chemie Přírodní vědy - Technologie Písemná a elektronická komunikace Administrativa Komunikace Právo Mediální výchova Dějiny kultury Ekonomické teorie Základy marketingu a managementu Management a marketing cestovního ruchu Práce průvodce Regionální dějiny a geografie cestovního ruchu Služby v cestovním ruchu CELKEM NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Mediální tvorba Cizí jazyk 3 (Šp, Rj) CELKEM

15 Škola: Kód a název RVP: Kód a název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Datum platnosti: Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o. 3453L/002 REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA 3453L/01 REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou od , počínaje prvním ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Matematika Anglický jazyk Komunikace Český jazyk Estetické vzdělávání literatura Společenskovědní vzdělávání dějepis ZSV Přírodovědné vzdělávání chemie přírodní vědy Ekonomika Tělesná výchova ODBORNÉ PŘEDMĚTY Dějiny kultury ICT Tiskové techniky Nauka o materiálu Práce s materiály Počítačová grafika Základy digitální fotografie Fotografie Výtvarná příprava Písmo Kresba Grafický design Cvičení z volitelného předmětu CELKEM

16 Škola: Kód a název RVP: Kód a název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Datum platnosti: Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o. 3442M/001 OBALOVÁ TECHNIKA 3442M/01 OBALOVÁ TECHNIKA POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou od , počínaje prvním ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM Matematika Anglický jazyk Komunikace Český jazyk Estetické vzdělávání Společenskovědní vzdělávání Přírodovědné vzdělávání literatura dějiny kultury dějepis ZSV chemie přírodní vědy Ekonomika Tělesná výchova ODBORNÉ PŘEDMĚTY Technické kreslení Konstrukce obalu Nauka o materiálu Práce s materiály Tiskové techniky Obalové techniky Výtvarná příprava Písmo Návrhové kreslení Technologická cvičení Programové vybavení Počítačová grafika Cvičení z volitelného předmětu Základ digitální fotografie CELKEM

17 Škola: Kód a název RVP: Kód a název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Datum platnosti: Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ICT - APLIKACE OSOBNÍCH POČÍTAČŮ 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou od , počínaje prvním ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Matematika Anglický jazyk Komunikace Český jazyk Estetické vzdělávání literatura Společenskovědní vzdělávání dějepis ZSV Přírodovědné vzdělávání fyzika chemie Ekonomika Tělesná výchova Cvičení z volitelného předmětu ODBORNÉ PŘEDMĚTY Programové vybavení Serverové služby Technické vybavení Elektrotechnika Praktická cvičení Základy programování UNIX / Linux Programování skriptů Webové programování SQL databáze Počítačová grafika Seminář k maturitnímu projektu CELKEM

18 D) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI A ZPŮSOBILOSTI Titul, jméno a příjmení Vzdělání Praxe Vyučující předmětu U O P N (počet let) Bašusová Monika, Mgr. * * * Český jazyk a literatura, Občanská nauka 25 Benešová Martina, Mgr. * * * Německý Jazyk 9 Bílá Ludmila, Mgr. * * * Rétorika, Etiketa, Dějepis 48 Böhm Vladimír, Mgr * * * Španělský jazyk 46 Březinová Iva, Ing. * * * Ekonomika, PEK 25 Bulíčková Jana, Mgr. * * * Ruský jazyk 20 Čakovská Marie, Ing. * * * Práce průvodce 15 Černá Dagmar, Ing. * * * AE, Ekonomika, Ekonomická cvičení, Marketing, TV, Chod podniku 23 Dalecká Daniela, Mgr. * * * Anglický jazyk, Tělesná výchova 23 Demtchenko Vladyslava, Ing. * Základy programování, Unix, Programové vybavení 1 Dudková Lada, Mgr. * * * Anglický jazyk 15 Fanta Zdislav * Programování cvičení, Programové vybavení, Technické vybavení, Webové programování, Databáze SQL 3 Gryčová Kateřina, Mgr. * Právo 1 Hlubocký Stanislav * * * Elektrotechnika 20 Hrda Vojtěch, JUDr. * Právo 21 Chvojka Jan, Mgr. * * * Dějepis, Marketing CR, ZDF, Fotografování 20 Jandíková Lenka, Mgr. * * * Německý jazyk 3 Jarošová Hana, Ing. * * * Anglický jazyk, Německý jazyk, Chemie, Nauka o materiálu 3 Jeřábková Miroslava, Mgr. * * * Český jazyk a literatura, Český jazyk, Literatura 32 Jouza Ladislav, RSDr. * Regionální dějiny 5 Kašparová Dana, Ing. * * * Matematika, Fyzika, ICT, Přírodní vědy, Technické kreslení, Státní správa a úřady 15 Klíma Jan * Počítačová grafika, ICT cvičení, Programové vybavení 1 Klusoň Petr, Mgr. * * * Písmo, Návrhové kreslení, Kreslení, Výtvarná příprava, Návrhové kreslení pro ICT, 11 Králová Jitka * Programové vybavení, ICT, Počítačová grafika 1 Linhart Aleš, Bc. * Anglický jazyk, Německý jazyk, Marketing CR, Služby v CR 2 Lubinová Iva, Mgr. * * * Český jazyk a literatura, ICT 6 Mikšovská Jana, Mgr. * * * Mediální výchova 27 Novotná Drahomíra * Písmo, Technologická cvičení, Práce s materiály 9 Nouza Jaroslav * Tělesná výchova 13 Palkosková Olga, PhDr. * * Dějiny výtvarného umění, Dějiny kultury 18 Pelikánová Iveta, Ing., PhD. * * * Právní nauka 8 Plachá Blanka, Mgr. * * * ZSV, Občanská nauka, Marketing, Management, Psychologie 23 Pokorný Stanislav * Výtvarná příprava 46 Rytířová Naděžda, Ing. * * * Účetnictví, Chod podniku, Administrativa, Účetnictví na PC, Přírodní vědy, PEK, Cvičení z účetnictví, Management, 23 Základy společenských věd Sklenářová Lenka, Mgr. * * * Matematika, ICT, Programové vybavení, Cvičení z matematiky, Počítačová grafika, Webové programování, ICT 9 cvičení, Matematika cvičení Suchá Věra * Tělesná Výchova 23 Šmíd Jan * Obalová technika 4 Študencová Vlasta, Mgr. * * * Francouzský jazyk 24 Tesařová Monika * Anglický jazyk, Konverzace z Aj, Obchodní Aj 12 Venzara Vratislav * * * Anglický jazyk 21 Vokál Josef * Tiskové techniky 7 Vysvětlivky: U úplné vzdělání (odborné i pedagogické) P pedagogické vzdělání O odborné vzdělání N bez kvalifikace 18

19 D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK (ÚDAJE K ) Kód Název Počet přihlášených přijatých 3442M/001 Obalová technika M/013 Ekonomika a podnikání - Podnikatel M/003 Informační technologie-aplikace osobních počítačů L/002 Reprodukční grafik pro média 6 6 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (ÚDAJE K )* Absolventi 2010 * Žáci, kteří ukončili studium maturitní zkouškou. 3. D 4. A 4. B celkem Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2009/10 třída žáků z toho hodnocení snížená průměrný známka prospěch V P N z chování celkem průměrná absence na žáka neomluvené hodiny třídní učitel 1.A (2+0) Ing. Kašparová 1.B Mgr. Jeřábková 1.C (0+1) Ing. Kašparová 1.D Mgr. Jeřábková 1.G (0+1) Ing. Kašparová 2.A (1+0) Tesařová Monika 2.B (0+2) Ing. Rytířová 2.C Mgr. Sklenářová 2.D Ing. Rytířová 3.A Mgr. Sklenářová 3.B (1+0) Ing. Rytířová 19

20 F) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ A KONTROL 1. Audit - konstatováno, že škola věrně účtuje o svých nákladech a výnosech, nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by svědčily o neúčelném vynakládání finančních prostředků. Auditorka se k provedenému auditu vyjádřila bez výhrad. 2. Všeobecná zdravotní pojišťovna - kontrola neproběhla 3. Finanční úřad - kontrola neproběhla 4. Česká školní inspekce - kontrola neproběhla 5. Česká správa sociálního zabezpečení - kontrola neproběhla Výsledek auditu byl zaslán Krajskému úřadu, školskému referátu v řádném termínu. Zprávy (závěry kontrol) jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy. V termínu byly Krajskému úřadu zaslány výkazy: Školní matriky - M8 - Výkaz o střední odborné škole - R Výkaz o ředitelství škol - S Výkaz o jazykové škole - R Výkaz o školní knihovně - V Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních 20

21 G) ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ŠKOLY Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o. poskytuje svým žákům technicko-umělecké a ekonomicko - právní vzdělání. A to absolventům základních škol. Absolventům středních škol je nabízena v jednoletém pomaturitním studiu jazyků možnost získat mezinárodně platné certifikáty. Dospělí absolventi učilišť studují v dálkové formě obor Podnikání. Škola vytváří podmínky pro přijímání žáků s tělesným postižením. Letos za velké péče učitelského sboru, asistenta pedagoga a rodičů studují dva žáci na vozíku. Leccos se při provozu školy přizpůsobuje právě jim a zase zpětně, jejich přítomnost je pro zdravé žáky výchovně přínosná. Je to jen jeden z příkladů, jak se o žáky staráme a následující výčet programů a akcí napoví více o činnosti školy. Žáci, kteří se dále chtějí zdokonalovat ve výtvarné činnosti, mají tu možnost odpoledne v hodinách Kresby. Nesporným přínosem pro prezentaci školy je zřízení školní galerie VIA v centru města, kde žáci vystavují své práce, individuálně i skupinově. Souborné výstavy se připravují pro okolní města Kutnou Horu, Poděbrady, Nymburk, Pardubice, Benešov a podobně. Do školy zveme osobnosti, jejichž znalosti a životní zkušenosti mohou žákům v současnosti i budoucnosti pomoci orientovat se ve společenském i profesním dění. Žáci se zúčastňovali nejrůznějších soutěží a olympiád. Žákyně Michaela Kulhánková (4. A Obalová technika počítačová grafika) obdržela od Stipendijního fondu Města Kolín prospěchové stipendium v hodnotě 3000 Kč. V červnu zapůjčila (na dobu studia) Mgr. Ludmila Bílá nejlepším žákům školy notebooky. Během školního roku proběhly dva velké celoškolní projekty. Žáci měli možnost si přihlásit svá témata osobní nebo pracovat v rámci témat vyhlášených školou. Vzhledem k různorodosti a náročnosti témat, se sbírání materiálů, studium a dokumentování přesunuje do volného času žáků. Žáci pracující v projektech, umístivší se ve zlatém pásmu jsou odměněni jednodenním zájezdem. Žáci také uplatňují znalosti a dovednosti získané ve škole při mimoškolních akcích uměleckého, kulturního nebo odborného charakteru - viz následující přehled. Září DM Kamenický Šenov dlouhodobě vystavené práce ZUŠ Pardubice Polabany Říjen Charitativní akce Květinka pomoc postiženému spolužákovi Muzeum umění a designu v Benešově Airsoftový turnaj v rámci projektového vyučování poznávací zájezd Řím žáci a pedagogové školy Listopad Švandovo divadlo Praha, Mnoho povyku pro nic Výstava žákovských prací - Regionální muzeum v Kolíně Divadlo Kolín, Věc Makropulos 3. a 4. ročníky Okresní kolo turnaje ve squoshi Prosinec Mikulášské besídky pro MŠ - žáci 3. ročníku Zájezd vítězných týmů projektového vyučování zlaté pásmo Drážďany Národní divadlo Praha, Falstaf (opera) Testování žáků 4. ročníku maturitní předměty - modul Vektor Vánoční florbalový turnaj vánoční besídka 21

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Mgr. Ludmila Bílá jednatelka s.r.o. Mgr. Jan Chvojka ředitel školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ

Více

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 2014 Mgr. Ludmila Bílá jednatelka s.r.o. Mgr. Jan Chvojka ředitel školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Autor: Ing. Dana Balochová ředitelka 1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Mostě dne

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7108 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G.

Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2008/2009 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2011/2012 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. Výroční zpráva o činnosti Hotelové školy a Obchodní akademie Havířov s.r.o. za školní rok 2010/2011 a) část pedagogická b) část ekonomická PaedDr.Jaroslava Čelechovská ředitelka školy Schválena Školskou

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy

Na Tobolce 389, 506 01 Jičín www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618. Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Strana 2 (celkem 27) 1

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-S 72/10-A Gymnasium Jižní Město s.r.o. Adresa: Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov Identifikátor: 600005178 IČ: 48109355

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví +420 38 635 40 67 e-mail: svepes @skolacb.cz www.skolacb.cz

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ... 4 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 5 C) RÁMCOVÝ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE Součkova 500 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 právní forma: příspěvková organizace IČO: 00559261 číslo organizace: 6800 náplň činnosti: školství tel. č. ředitel

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-396/09-02

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-396/09-02 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-396/09-02 Název školy: Střední škola fotografická, filmová a televizní, o.p.s. Adresa: SŠ fotografická, filmová a televizní, o.p.s.,

Více