1. Výroční zpráva o činnosti školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1

2 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Soukromá střední podnikatelská škola, s.r.o. Kolín od 1. dubna 2006 ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. U Křižovatky 262, Kolín IV telefon: , fax: , mobil: e- mail : Jednatelkou Odborné střední školy podnikatelské Kolín s.r.o. je Mgr. Ludmila Bílá, bytem Kolín V, Sadová 1326, telefon ředitelem Odborné střední školy podnikatelské Kolín s.r.o. je Mgr. Jan Chvojka, bytem Kolín 2, Na Magistrále 745, telefon Škola byla zřízena 13. května 1992 č.j /92242 s platností od a znovu zařazena pod č.j / s účinností od Vzhledem k novele Živnostenského zákona bylo třeba školu transformovat. Dne odešlo podání o založení školy jako s.r.o. s žádostí o zapsání do obchodního rejstříku. Soukromá střední podnikatelská škola v Kolíně byla registrována na Krajském obchodním soudu Praha obchodním rejstříku oddíl C, vložka dne 18. července Od 1. dubna 2006 změnila škola název na Odbornou střední školu podnikatelskou Kolín s.r.o. Dne 23. června 2008 znovu získala Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. certifikát kvality v souladu s ISO 9001:2000 Oblast činnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. 2

3 SYSTÉM ŘÍZENÍ ŠKOLY - Řídící struktura, rozdělení kompetencí, delegování pravomocí Zakladatelka školy, jednatelka s.r.o., Mgr. Ludmila BÍLÁ Ředitel školy, jednatel s.r.o., Mgr. Jan CHVOJKA Manažerka školy - Mgr. Daniela DALECKÁ Vedoucí učitelka školy Mgr. Miroslava JEŘÁBKOVÁ, rozvrh a suplování Pověření učitelé : Správce knihovny (kulturní aktivity a divadlo) Mgr. Miroslava Jeřábková Příprava podkladů pro mzdy Mgr. Jan Chvojka + Mgr. Daniela Dalecká Jednatelé s.r.o. Mgr. Ludmila Bílá a Mgr. Jan Chvojka Správce sborovny Ing. Naděžda Rytířová Bezpečnostní technik Monika Tesařová Správce tělocvičny (sportovní aktivity) Jaroslav Nouza Výchovná poradkyně - Monika Tesařová Prodej učebnic (a burza učebnic) Ing. Naděžda Rytířová Výzdoba školy (organizace) Mgr. Petr Klusoň Třídní učitelé: 1.A, 1.C, 1.G Ing. Dana Kašparová 1.B Mgr. Miroslava Jeřábková 1.D Mgr. Miroslava Jeřábková 2.A Monika Tesařová 2.B Ing. Naděžda Rytířová 2.D Ing. Naděžda Rytířová 3.A Mgr. Lenka Sklenářová 3.B Ing. Naděžda Rytířová 3.D Mgr. Miroslava Jeřábková 4.A Mgr. Daniela Dalecká 4.B Ing. Dagmar Černá Interní učitelé Externí učitelé Nepedagogičtí pracovníci sekretariát školy Ivana Buncová účetní Olga Jägerová školník Karel Braunstein uklízečky Květa Blažejová, Věra Hlavatá správce sítě - Zdislav Fanta 3

4 SEZNAM DALŠÍCH DOKUMENTŮ VEDENÝCH ŠKOLOU Škola vede povinnou dokumentaci v souladu s nařízením MŠMT ČR (dle zákona 561/2004 Sb., o soustavě základních, středních a vyšších odborných škol (Školský zákon) a návazných změn. - rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol - třídní knihy - třídní výkazy (elektronická a listinná podoba) - katalogové listy - evidenci žáků školy - školní řád - rozvrh hodin - zápisy z porad učitelů a pedagogických rad - protokoly o přijímacím řízení - protokoly o maturitních zkouškách - ročníková a maturitní vysvědčení - knihu úrazů - hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci majetku - záznamy o práci v nepovinném předmětu - personální dokumentace pracovníků školy - protokoly a záznamy o provedených kontrolách mimo znění zákona škola vede pravidelně i další dokumentaci: - studijní průkazy - jednací řád - spisový řád - dokumentace knihovny - učební osnovy - učební plány Systém řízení školy Statutárním orgánem školy je jednatelka s.r.o. Mgr. Ludmila Bílá. Vyučovací proces je řízen od ředitelem Mgr. Janem Chvojkou. Pravidelné porady učitelů se konají každé druhé úterý od 14,45 hodin, k nejaktuálnějším problémům se schází pedagogové podle potřeby. Hodnocení žáků probíhá na pedagogických radách, kde se řeší i nejzásadnější problémy školy. Žáci mohou vyjadřovat své názory vedení školy osobně nebo písemně prostřednictvím zvláštní schránky ve škole. Rodiče jsou zváni 2x ročně na třídní schůzky a každé první úterý v měsíci jsou organizována odpoledne pro rodiče, kde jsou všichni učitelé ve škole připraveni k individuálním rozhovorům. Vždy v září, při zahájení školního roku jsou rodiče i žáci seznamováni se zprávou o škole, s hospodařením a plány na nový školní rok. Zpráva o škole jako veřejný dokument byla zveřejněna (dle Zákona 561/2004 Sb. Sb.) v měsíci září a říjnu na hlavní nástěnce a poté k dispozici po celý školní rok v ředitelně školy a na Zpráva o škole je každoročně schvalována radou školy. V září a říjnu se scházejí mezipředmětové komise, které koordinují učivo odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů. OSŠPo Kolín s.r.o. zpracovala dle RVP školské vzdělávací programy pro obory: 6341M/01 Ekonomika a podnikání (RVP M/01, vydalo MŠMT ČR dne , č. j / ) 1820M/01 Informační technologie Aplikace osobních počítačů 4 letý (RVP M/01, vydalo MŠMT ČR dne čj / ) 3453L/01 Reprodukční grafik pro média 4 letý (RVP L/01, vydalo MŠMT ČR dne čj / ) 3741M/01 Provoz a ekonomika dopravy 4 letý (RVP M/01, vydalo MŠMT ČR dne čj / ) 3442M/01 Obalová technika počítačová grafika (RVP - Vydalo MŠMT ČR dne , č. j. 9325/ ) 4

5 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011 (verze 5. září 2010) Zahájení školního roku středa 1. září 2010 úterý 7. září 2010 ústní maturitní zkoušky, čtvrtek 9. září praktická odborná zkouška CR Opravné maturitní zkoušky pondělí 13. a úterý 14. září 2010, praktická odborná zkouška TT+OT úterý 14. září praktická odborná zkouška účetnictví Zahájení dálkového studia čtvrtek 9. září 2010 (13.50 hodin) Školení BOZP a PO pedagogičtí pracovníci úterý 21. září 2010 Schůzky předmětových komisí do 30. září 2010 Porada externích vyučujících PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ, VYHLÁŠENÍ (1.-3.roč.) MAT - zadání odbor. maturitní práce-tt+ot MAT - zadání odbor. maturitní práce-tech.blok MAT - zadání prakt. části mat. zkoušky - VBlok středa 15. září 2010, hodin pátek 24. září 2010, studenti sami vyberou téma i konzultanta pátek 24. září 2010 (12.25 hodin) pátek 24. září 2010 (12.25 hodin) pátek 24. září 2010 (12.25 hodin) Ředitelské volno pondělí 27. září 2010 STÁTNÍ SVÁTEK úterý 28. září 2010 MAT-zadání odbor. mat. práce-ep (CR) úterý 5. října 2010 (12.25 hodin) DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ středa 6. října 2010, 9-17 hodin pátek 8. října zadání školních projektů (1.,2. hodin), projektové dny - pondělí úterý 26. října 2010 PROJEKTOVÉ VYUČOVANÍ odevzdání - pondělí 1. listopadu 2010 do 17 hodin, prezentace- úterý 9. listopadu 2010 MATURITNÍ GENERÁLKA pondělí 11. čtvrtek 14. října 2010 PODZIMNÍ PRÁZDNINY středa 27. října - pátek 29. října 2009 STÁTNÍ SVÁTEK čtvrtek 28. října 2010 Třídní schůzky DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ úterý 2. listopadu 2010, hodin pondělí 8. listopadu 2010, 9-17 hodin STÁTNÍ SVÁTEK středa 17. listopadu 2010 Ředitelské volno čtvrtek 18. pátek 19. listopadu 2010 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ čtvrtek 9. prosince 2010, 9-17 hodin Uzavření absence pro doplňkové zkoušky pátek 10. prosince 2010 Doplňkové zkoušky pondělí 13. prosince úterý 21. prosince 2010 Vánoční besídka středa 22. prosince 2010 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY čtvrtek 23. prosince 2010 neděle 2. ledna 2011 Zadání záv. odbor. práce TT+OT 3. roč. pondělí 10. ledna 2011 Zadání záv. odbor. práce Kresba 3. roč. pondělí 10. ledna 2011 OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY v období úterý 4. středa 5. ledna 2011 Talentové zkoušky-ot, GR středa 12. ledna 2011 (přihlášky do pátku 17. prosince 2010) DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Uzavření klasifikace za 1. pololetí čtvrtek 13. ledna 2011, 9-17 hodin Ped. rada klasifikační + externí vyučující úterý 25. ledna 2011 do pondělí 24. ledna 2011 (do hodin) Vydání pololetních vysvědčení pondělí 31. ledna 2011 POLOLETNÍ PRÁZDNINY pátek 4. února 2011 JARNÍ PRÁZDNINY pondělí 21. února neděle 27. února 2011 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ - VYHLÁŠENÍ pondělí 28. února 2011, studenti sami vyberou téma i konzultanta Lyžařské kurzy 1. ročníku březen 2011 pátek 4. března zadání projektů (1., 2. hodin) pondělí úterý 15. března projektové dny PROJEKTOVÉ VYUČOVANÍ pondělí 21. března odevzdání projektů - do hodin, prezentace středa 30. března 2011 Maturitní ples - 4. A, 4. B pátek 11. března 2011 Branný kurz 4. ročníky pondělí 14. března 2011 MAT- odbor. práce odevzdání CHP čtvrtek 31. března 2011 (do hodin) Přijímací řízení-psycholog. test (denní studium) čtvrtek 31. března 2011 Třídní schůzky Interní a Recertifikační audit úterý 12. dubna 2011, od hodin pondělí 18. dubna2011 MAT - odbor. zkouška EP(CR) - průvodcování pátek 15. dubna 2011 MAT - prakt. zkouška z účetnictví (EP) pondělí 18. dubna 2011 MAT - odbor. zkouška EP (CR) - obhajoby pondělí 18. dubna

6 MAT - praktická zkouška OT+TT pondělí 18. úterý 19. dubna 2011 Počítač ve škole školení pedagogové úterý 19. čtvrtek 21. dubna 2011 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY čtvrtek 21. dubna pátek 22. dubna 2011 SVÁTEK VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ pondělí 25. dubna 2011 MAT - praktická část mat. zkoušky Tech. blok obhajoba a prezentace úterý 26. dubna 2011 MAT - praktická část mat. zkoušky Výtvar.blok obhajoba a prezentace úterý 26. dubna 2011 MAT - odbor. práce obhajoby CHP obhajoba a prezentace úterý 26. středa 27. dubna 2011 MAT - praktická zkouška OT+TT obhajoba a prezentace středa 27. dubna 2011 STÁTNÍ MATURITY + PROFILOVÁ ČÁST - 3.D, 4.A, 4.B Uzavření klasifikace pátek 29. dubna 2011 Pedagogická rada maturitních ročníků úterý 3. května 2011 Vydání výročních vysvědčení pátek 6. května 2011 Studijní volno pondělí 9. - pátek 13. května 2011 Praxe pondělí 16. května pátek 20. května 2011, pondělí 30. května 3. června 2011 STÁTNÍ MATURITY ÚSTNÍ + ŠKOLNÍ PROFILOVÁ ČÁST pondělí 16. pátek 20. května 2011 Doplňkové zkoušky ročník pondělí 23. května - pátek 27. května 2011 STÁTNÍ MATURITY PÍSEMNÉ SPOLEČNÁ ČÁST 30. května 7. června 2011 Písemné práce, klauzury (1. 3. ročník) středa 8. pátek 10. června 2011 Závěrečná odborná práce 3.roč OT+TT středa 8. čtvrtek 9. června 2011, obhajoba čtvrtek 16. června 2011 Zkouškové období - letní Setkání s prvními ročníky v zahradě Klasifikační pedagogická rada ( ročník) Branný kurz ( ročník) Porada v Zahradě pondělí 13. pondělí 27. června 2011 (do hodin) úterý 14. června 2011, od hodin pondělí 27. června 2011, od hodin úterý 28. června 2011, hodin úterý 28. června 2010, hodin Cesty za projekty, výlety, prospěšné práce středa 29. června 2011 Vydání závěrečných vysvědčení čtvrtek 30. června 2011 LETNÍ PRÁZDNINY pátek 1. července středa 31. srpna 2011 I. opravné zkoušky pondělí 22. srpna - středa 31. srpna 2011 Porady učitelů za 14 dní 31.8., 21.9., 5.10, , 2.11, , , , 11.1., 25.1., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3, 12.4., 26.4., 3.5., 24.5.,

7 SEZNAM OBORŮ ZAŘAZENÝCH V SÍTI A OTEVÍRANÝCH K Dobíhající: Kód oboru Název oboru Forma studia M/001 Obalová technika počítačová grafika M/013 Ekonomika a podnikání - Podnikatel M/003 Informační technologie Aplikace osobních počítačů L/002 Reprodukční grafik pro média L/524 Podnikání denní studium denní studium denní studium denní studium dálkové studium Délka studia 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky 3 roky Od , počínaje 1. ročníkem Kód oboru Název oboru Forma studia M/01 Obalová technika počítačová grafika M/01 Ekonomika a podnikání - Podnikatel M/01 Informační technologie Aplikace osobních počítačů L/01 Reprodukční grafik pro média denní studium denní studium denní studium denní studium Délka studia 4 roky 4 roky 4 roky 4 roky 7

8 SEZNAM TŘÍD S POČTY ŽÁKŮ K Obor: 6341M/01 Ekonomika a podnikání* 6341M/013 Ekonomika a podnikání - Podnikatel Ročník Třída Počet žáků I. 1. B 10 II. 2. B 27 III. 3. B IV. 4. B 28 Obor: 3442M/01 Obalová technika počítačová grafika* 3442M/001 Obalová technika počítačová grafika Ročník Třída Počet žáků I. 1. A 5 II. 2. A 9 III. 3. A 16 IV. 4. A 19 Obor: 1820M/01 Informační technologie aplikace osobních počítačů* 2647M003 Informační technologie aplikace osobních počítačů Počet žáků I. * 1. C 1* 2 II. 2. C 7 III. 2. C 3 * integrovaný žák Obor: 3453L/01 Reprodukční grafik pro média* Počet žáků I. 1. G 6 II. 2. G Obor: PODNIKÁNÍ nástavbové studium dálkové 6441L/524 Podnikání Počet žáků I. 1. D dálkové 16 II. 2. D dálkové 29 III. 3. D dálkové

9 B) PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ PRO JEDNOTLIVÉ OBORY OBORY DOBÍHAJÍCÍ Kmenový obor: M Ekonomika a podnikání - dobíhající Studijní obor: Podnikatel M/013 (JKOV / 08) Zaměření: Řízení firem Forma studia: Denní studium Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky dne 24. března 2004, Č. j / , s platností od 20. října 2004 pro Soukromou střední podnikatelskou školu, s.r. o, U Křižovatky 262, Kolín Řízení firem dle učebního plánu Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin A.POVINNÉ 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Dějepis Zeměpis Přírodní vědy a úvod do zbožíznalství Matematika Tělesná výchova Ekonomika Management Marketing Účetnictví Výpočetní technika Právo Administrativa B. VÝBĚROVÉ Celkem hodin týdně Výběrové předměty: Práce ve fiktivní firmě, Ekonomická cvičení, Účetnictví na PC, Administrativní práce, Cizí jazyk III, Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce, Aplikovaná výpočetní technika, Rétorika, Společenský styk, reklama, Mezinárodní obchod, Bankovnictví 9

10 Kmenový obor: M Ekonomika a podnikání - dobíhající Studijní obor: Podnikatel M/013 (JKOV / 08) Zaměření: Cestovní ruch Forma studia: Denní studium Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky dne 24. března 2004, Č. j / , s platností od 20. října 2004 pro Soukromou střední podnikatelskou školu, s. r. o, U Křižovatky 262, Kolín Cestovní ruch dle učebního plánu Kategorie a názvy vyučovacích hodin Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem A. POVINNÉ 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Občanská nauka Dějepis Zeměpis Přírodní vědy a úvod do zbožíznalství Matematika Tělesná výchova Ekonomika Účetnictví Management Marketing Management služeb cestovního ruchu Marketing služeb cestovního ruchu Služby v cestovním ruchu Informační a komunikační technologie Právo Administrativa B. VÝBĚROVÉ Celkem hodin týdně Výběrové předměty: Práce ve fiktivní firmě, Cizí jazyk III, Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce, Rétorika, Společenský styk, Reklama, Práce průvodce a animace, Geografie cestovního ruchu, Dějiny kultury 10

11 Kmenový obor: Studijní obor: Forma studia: 3442M/001 OBALOVÁ TECHNIKA - dobíhající 3442M/001 OBALOVÁ TECHNIKA - POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 4 leté denní studium Škola vyučuje podle učebních dokumentů schvalovací doložka č. j /97-23 Názvy vyučovacích předmětů Povinné základní Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku I. II. III. IV. Celkem VŠEOBECNÉ Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Chemie Základy ekologie Tělesná výchova ODBORNÉ Ekonomika Technické kreslení Nauka o materiálu Tiskové techniky Obalová technika Programové vybavení Technologická cvičení VÝBĚROVÉ CELKEM HODIN V TÝDNU Výběrové předměty Cizí jazyk, Dějiny výtvarného umění, Fotografování, Výtvarné techniky, Figurální kreslení, Písmo 11

12 3 leté dálkové nástavbové studium Kmenový obor: Studijní obor: Forma studia: 6441L - Podnikání v oborech 6441L/524 Podnikání 3 leté dálkové studium Schválilo MŠMT dne 14. července 2004, č.j. 236/ , s účinností od 1. září 2005 počínaje 1. ročníkem Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník A. POVINNÉ a) základní 540 Český jazyk a literatura 60 Cizí jazyk 70 Občanská nauka 10 Dějepis 20 Matematika 60 Základy přírodních věd 20 Práce s počítačem 40 Ekonomika podniku 50 Účetnictví 60 Písemná a elektronická komunikace 40 Právo 30 Management a marketing 40 Psychologie 20 Chod podniku 20 VÝBĚROVÉ Disponibilní hodiny pro všeobecně vzdělávací předměty Disponibilní hodiny pro všeobecně odborné předměty Počet hodin celkem B. Nepovinné 12

13 OBORY VYUČOVANÉ DLE ŠVP - od 1. září 2009 Škola: Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o. Kód a název RVP: 6341M/013 Ekonomika a podnikání Kód a název ŠVP: 6341M/01 Řízení firem Stupeň vzdělání: 4 roky Délka a forma studia: střední vzdělání s maturitní zkouškou Datum platnosti: od , počínaje prvním ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Český jazyk Literatura Cizí jazyk 1 (Aj) Cizí jazyk 2 (Nj, Fj) Základy společenských věd * 5 Dějepis Matematika * 8 Informační a komunikační technologie * 5 Tělesná výchova ODBORNÉ PŘEDMĚTY Ekonomika Účetnictví a daně Přírodní vědy - Fyzika+Ekologie Přírodní vědy - Chemie Přírodní vědy - Technologie Písemná a elektronická komunikace Administrativa Komunikace a etiketa Právo Mediální výchova Dějiny kultury Ekonomické teorie Základy marketingu a managementu Management a marketing řízení firem Aplikovaná ekonomie Ekonomická cvičení Cvičení z účetnictví Účetnictví na PC CELKEM Nepovinné předměty Mediální tvorba Cizí jazyk 3 (Šp, Rj) CELKEM

14 Škola: Kód a název RVP: Kód a název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Datum platnosti: Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o. 6341M/013 Ekonomika a podnikání 6341M/01 Cestovní ruch 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou od , počínaje prvním ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Český jazyk Literatura CELKEM Cizí jazyk 1 (Aj) Cizí jazyk 2 (Nj, Fj) Základy společenských věd * 5 Dějepis Matematika * 8 Informační a komunikační technologie * 5 Tělesná výchova ODBORNÉ PŘEDMĚTY Ekonomika Účetnictví a daně Přírodní vědy - Fyzika - Ekologie Přírodní vědy - Chemie Přírodní vědy - Technologie Písemná a elektronická komunikace Administrativa Komunikace Právo Mediální výchova Dějiny kultury Ekonomické teorie Základy marketingu a managementu Management a marketing cestovního ruchu Práce průvodce Regionální dějiny a geografie cestovního ruchu Služby v cestovním ruchu CELKEM NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Mediální tvorba Cizí jazyk 3 (Šp, Rj) CELKEM

15 Škola: Kód a název RVP: Kód a název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Datum platnosti: Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o. 3453L/002 REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA 3453L/01 REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou od , počínaje prvním ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Matematika Anglický jazyk Komunikace Český jazyk Estetické vzdělávání literatura Společenskovědní vzdělávání dějepis ZSV Přírodovědné vzdělávání chemie přírodní vědy Ekonomika Tělesná výchova ODBORNÉ PŘEDMĚTY Dějiny kultury ICT Tiskové techniky Nauka o materiálu Práce s materiály Počítačová grafika Základy digitální fotografie Fotografie Výtvarná příprava Písmo Kresba Grafický design Cvičení z volitelného předmětu CELKEM

16 Škola: Kód a název RVP: Kód a název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Datum platnosti: Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o. 3442M/001 OBALOVÁ TECHNIKA 3442M/01 OBALOVÁ TECHNIKA POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou od , počínaje prvním ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM Matematika Anglický jazyk Komunikace Český jazyk Estetické vzdělávání Společenskovědní vzdělávání Přírodovědné vzdělávání literatura dějiny kultury dějepis ZSV chemie přírodní vědy Ekonomika Tělesná výchova ODBORNÉ PŘEDMĚTY Technické kreslení Konstrukce obalu Nauka o materiálu Práce s materiály Tiskové techniky Obalové techniky Výtvarná příprava Písmo Návrhové kreslení Technologická cvičení Programové vybavení Počítačová grafika Cvičení z volitelného předmětu Základ digitální fotografie CELKEM

17 Škola: Kód a název RVP: Kód a název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Datum platnosti: Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ICT - APLIKACE OSOBNÍCH POČÍTAČŮ 4 roky střední vzdělání s maturitní zkouškou od , počínaje prvním ročníkem KATEGORIE A NÁZVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku CELKEM VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY Matematika Anglický jazyk Komunikace Český jazyk Estetické vzdělávání literatura Společenskovědní vzdělávání dějepis ZSV Přírodovědné vzdělávání fyzika chemie Ekonomika Tělesná výchova Cvičení z volitelného předmětu ODBORNÉ PŘEDMĚTY Programové vybavení Serverové služby Technické vybavení Elektrotechnika Praktická cvičení Základy programování UNIX / Linux Programování skriptů Webové programování SQL databáze Počítačová grafika Seminář k maturitnímu projektu CELKEM

18 D) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY, JEJICH KVALIFIKACI A ZPŮSOBILOSTI Titul, jméno a příjmení Vzdělání Praxe Vyučující předmětu U O P N (počet let) Bašusová Monika, Mgr. * * * Český jazyk a literatura, Občanská nauka 25 Benešová Martina, Mgr. * * * Německý Jazyk 9 Bílá Ludmila, Mgr. * * * Rétorika, Etiketa, Dějepis 48 Böhm Vladimír, Mgr * * * Španělský jazyk 46 Březinová Iva, Ing. * * * Ekonomika, PEK 25 Bulíčková Jana, Mgr. * * * Ruský jazyk 20 Čakovská Marie, Ing. * * * Práce průvodce 15 Černá Dagmar, Ing. * * * AE, Ekonomika, Ekonomická cvičení, Marketing, TV, Chod podniku 23 Dalecká Daniela, Mgr. * * * Anglický jazyk, Tělesná výchova 23 Demtchenko Vladyslava, Ing. * Základy programování, Unix, Programové vybavení 1 Dudková Lada, Mgr. * * * Anglický jazyk 15 Fanta Zdislav * Programování cvičení, Programové vybavení, Technické vybavení, Webové programování, Databáze SQL 3 Gryčová Kateřina, Mgr. * Právo 1 Hlubocký Stanislav * * * Elektrotechnika 20 Hrda Vojtěch, JUDr. * Právo 21 Chvojka Jan, Mgr. * * * Dějepis, Marketing CR, ZDF, Fotografování 20 Jandíková Lenka, Mgr. * * * Německý jazyk 3 Jarošová Hana, Ing. * * * Anglický jazyk, Německý jazyk, Chemie, Nauka o materiálu 3 Jeřábková Miroslava, Mgr. * * * Český jazyk a literatura, Český jazyk, Literatura 32 Jouza Ladislav, RSDr. * Regionální dějiny 5 Kašparová Dana, Ing. * * * Matematika, Fyzika, ICT, Přírodní vědy, Technické kreslení, Státní správa a úřady 15 Klíma Jan * Počítačová grafika, ICT cvičení, Programové vybavení 1 Klusoň Petr, Mgr. * * * Písmo, Návrhové kreslení, Kreslení, Výtvarná příprava, Návrhové kreslení pro ICT, 11 Králová Jitka * Programové vybavení, ICT, Počítačová grafika 1 Linhart Aleš, Bc. * Anglický jazyk, Německý jazyk, Marketing CR, Služby v CR 2 Lubinová Iva, Mgr. * * * Český jazyk a literatura, ICT 6 Mikšovská Jana, Mgr. * * * Mediální výchova 27 Novotná Drahomíra * Písmo, Technologická cvičení, Práce s materiály 9 Nouza Jaroslav * Tělesná výchova 13 Palkosková Olga, PhDr. * * Dějiny výtvarného umění, Dějiny kultury 18 Pelikánová Iveta, Ing., PhD. * * * Právní nauka 8 Plachá Blanka, Mgr. * * * ZSV, Občanská nauka, Marketing, Management, Psychologie 23 Pokorný Stanislav * Výtvarná příprava 46 Rytířová Naděžda, Ing. * * * Účetnictví, Chod podniku, Administrativa, Účetnictví na PC, Přírodní vědy, PEK, Cvičení z účetnictví, Management, 23 Základy společenských věd Sklenářová Lenka, Mgr. * * * Matematika, ICT, Programové vybavení, Cvičení z matematiky, Počítačová grafika, Webové programování, ICT 9 cvičení, Matematika cvičení Suchá Věra * Tělesná Výchova 23 Šmíd Jan * Obalová technika 4 Študencová Vlasta, Mgr. * * * Francouzský jazyk 24 Tesařová Monika * Anglický jazyk, Konverzace z Aj, Obchodní Aj 12 Venzara Vratislav * * * Anglický jazyk 21 Vokál Josef * Tiskové techniky 7 Vysvětlivky: U úplné vzdělání (odborné i pedagogické) P pedagogické vzdělání O odborné vzdělání N bez kvalifikace 18

19 D) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK (ÚDAJE K ) Kód Název Počet přihlášených přijatých 3442M/001 Obalová technika M/013 Ekonomika a podnikání - Podnikatel M/003 Informační technologie-aplikace osobních počítačů L/002 Reprodukční grafik pro média 6 6 E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ (ÚDAJE K )* Absolventi 2010 * Žáci, kteří ukončili studium maturitní zkouškou. 3. D 4. A 4. B celkem Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2009/10 třída žáků z toho hodnocení snížená průměrný známka prospěch V P N z chování celkem průměrná absence na žáka neomluvené hodiny třídní učitel 1.A (2+0) Ing. Kašparová 1.B Mgr. Jeřábková 1.C (0+1) Ing. Kašparová 1.D Mgr. Jeřábková 1.G (0+1) Ing. Kašparová 2.A (1+0) Tesařová Monika 2.B (0+2) Ing. Rytířová 2.C Mgr. Sklenářová 2.D Ing. Rytířová 3.A Mgr. Sklenářová 3.B (1+0) Ing. Rytířová 19

20 F) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ A KONTROL 1. Audit - konstatováno, že škola věrně účtuje o svých nákladech a výnosech, nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by svědčily o neúčelném vynakládání finančních prostředků. Auditorka se k provedenému auditu vyjádřila bez výhrad. 2. Všeobecná zdravotní pojišťovna - kontrola neproběhla 3. Finanční úřad - kontrola neproběhla 4. Česká školní inspekce - kontrola neproběhla 5. Česká správa sociálního zabezpečení - kontrola neproběhla Výsledek auditu byl zaslán Krajskému úřadu, školskému referátu v řádném termínu. Zprávy (závěry kontrol) jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři ředitele školy. V termínu byly Krajskému úřadu zaslány výkazy: Školní matriky - M8 - Výkaz o střední odborné škole - R Výkaz o ředitelství škol - S Výkaz o jazykové škole - R Výkaz o školní knihovně - V Výkaz o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních 20

21 G) ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY ŠKOLY Odborná střední škola podnikatelská Kolín, s.r.o. poskytuje svým žákům technicko-umělecké a ekonomicko - právní vzdělání. A to absolventům základních škol. Absolventům středních škol je nabízena v jednoletém pomaturitním studiu jazyků možnost získat mezinárodně platné certifikáty. Dospělí absolventi učilišť studují v dálkové formě obor Podnikání. Škola vytváří podmínky pro přijímání žáků s tělesným postižením. Letos za velké péče učitelského sboru, asistenta pedagoga a rodičů studují dva žáci na vozíku. Leccos se při provozu školy přizpůsobuje právě jim a zase zpětně, jejich přítomnost je pro zdravé žáky výchovně přínosná. Je to jen jeden z příkladů, jak se o žáky staráme a následující výčet programů a akcí napoví více o činnosti školy. Žáci, kteří se dále chtějí zdokonalovat ve výtvarné činnosti, mají tu možnost odpoledne v hodinách Kresby. Nesporným přínosem pro prezentaci školy je zřízení školní galerie VIA v centru města, kde žáci vystavují své práce, individuálně i skupinově. Souborné výstavy se připravují pro okolní města Kutnou Horu, Poděbrady, Nymburk, Pardubice, Benešov a podobně. Do školy zveme osobnosti, jejichž znalosti a životní zkušenosti mohou žákům v současnosti i budoucnosti pomoci orientovat se ve společenském i profesním dění. Žáci se zúčastňovali nejrůznějších soutěží a olympiád. Žákyně Michaela Kulhánková (4. A Obalová technika počítačová grafika) obdržela od Stipendijního fondu Města Kolín prospěchové stipendium v hodnotě 3000 Kč. V červnu zapůjčila (na dobu studia) Mgr. Ludmila Bílá nejlepším žákům školy notebooky. Během školního roku proběhly dva velké celoškolní projekty. Žáci měli možnost si přihlásit svá témata osobní nebo pracovat v rámci témat vyhlášených školou. Vzhledem k různorodosti a náročnosti témat, se sbírání materiálů, studium a dokumentování přesunuje do volného času žáků. Žáci pracující v projektech, umístivší se ve zlatém pásmu jsou odměněni jednodenním zájezdem. Žáci také uplatňují znalosti a dovednosti získané ve škole při mimoškolních akcích uměleckého, kulturního nebo odborného charakteru - viz následující přehled. Září DM Kamenický Šenov dlouhodobě vystavené práce ZUŠ Pardubice Polabany Říjen Charitativní akce Květinka pomoc postiženému spolužákovi Muzeum umění a designu v Benešově Airsoftový turnaj v rámci projektového vyučování poznávací zájezd Řím žáci a pedagogové školy Listopad Švandovo divadlo Praha, Mnoho povyku pro nic Výstava žákovských prací - Regionální muzeum v Kolíně Divadlo Kolín, Věc Makropulos 3. a 4. ročníky Okresní kolo turnaje ve squoshi Prosinec Mikulášské besídky pro MŠ - žáci 3. ročníku Zájezd vítězných týmů projektového vyučování zlaté pásmo Drážďany Národní divadlo Praha, Falstaf (opera) Testování žáků 4. ročníku maturitní předměty - modul Vektor Vánoční florbalový turnaj vánoční besídka 21

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2014 2015 Mgr. Ludmila Bílá jednatelka s.r.o. Mgr. Jan Chvojka ředitel školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ

Více

1. Výroční zpráva o činnosti školy

1. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Soukromá střední podnikatelská škola, s.r.o. Kolín od 1. dubna 2006 ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. U Křižovatky 262,

Více

ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Mgr. Ludmila Bílá jednatelka s.r.o. Mgr. Jan Chvojka ředitel školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ

Více

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Mgr. Ludmila Bílá jednatelka s.r.o. Mgr. Jan Chvojka ředitel školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ

Více

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 Mgr. Ludmila Bílá jednatelka s.r.o. Mgr. Jan Chvojka ředitel školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ KOLÍN s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 2014 Mgr. Ludmila Bílá jednatelka s.r.o. Mgr. Jan Chvojka ředitel školy 1. Výroční zpráva o činnosti školy A) ZÁKLADNÍ

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Platnost školního vzdělávacího

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011.

Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011. l 1 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Držitel certifikátu kvality pro proces poskytování vzdělávání dle ČSN EN ISO 9001:2009 a IQNet 9004:2011. l 2 Získaná hodnocení v oblasti vzdělávacího

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Barrandov II při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 5-Hlubočepy, V Remízku 919 V Remízku 919, 152 00 Praha

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie

Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie 3 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Gymnázium a SOŠZE Vyškov, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělání: 63 41 M/02 Obchodní akademie Zaměření: Ekonomika a finance Datum platnosti od: 1. 9. 2015 Kategorie

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary Nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 009 203 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více