Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti TSM Semily s.r.o. za rok 2013 Obsah: 1. O společnosti TSM Semily 2. Činnost společnosti TSM Semily 3. Majetek společnosti 4. Výsledky hospodaření 5. Činnost jednotlivých středisek 6. Závěrečné shrnutí 1. Společnost TSM Semily s.r.o. Zapsána 17.ledna 2000 u Krajského soudu v Hradci Králové pod spis.značkou C Sídlo: Jatecká 128, Semily Předměty podnikání: Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí Opravy silničních vozidel Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Malířství, lakýrnictví a natěračství Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Nakládání s odpady Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

2 Poskytování technických služeb Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Největší uplatnění společnosti ve službách za sledované období roku 2013: - práce s vysokozdvižnou plošinou - úklidové práce,přistavení kontejnerů - mechanizované zemní práce - údržba a opravy chodníků,komunikací a veřejných prostranství - údržba veřejné zeleně - malířské a natěračské práce - silniční motorová doprava nákladní - montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení - správa a údržba reklamních ploch - provádění staveb,jejich změn a odstraňování ORGANIZAČNÍ SCHÉMA TSM Semily s.r.o.: Dozorčí rada: Předseda dozorčí rada: Vladimír Šimek Členové dozorčí rady: Stanislav Macák Milan Mašek Majitel: 100% splacený obchodní podíl: Město Semily Základní kapitál: Kč Jednatel společnosti: Ing.Luboš Mládek Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. Organizační složení k : Ke dni měla společnost 14 zaměstnanců na HPP a jednatele.v průběhu roku pracovali 4 pracovníci na dohodu o provedení práce. Jednatel Mistr Obchodní zástupce Ekonomický úsek Kmenoví zaměstnanci

3 Majetek společnosti (v tis.kč) V Kč: k k Dlouhodobý majetek Pohledávky 399 Zásoby Stav peněžních prostředků / banka Stav peněžních prostředků / pokladna 2,27 2, Výsledky hospodaření k

4

5 Střediska Výsledky hospodaření jsou odrazem činností jednotlivých středisek, na která je celková činnost společnosti rozdělena.pomocí tohoto členění je možno sledovat odděleně náklady a výnosy za období a práce. Střediska: 10 Komunikace 20 Veřejná zeleň 25 Kompostárna 30 Zimní údržba 40 Ostatní zakázky 50 Veřejné osvětlení 60 Odpady 61 Sběrný dvůr 70 Plakáty 80 Režie 81 Autopark 85 Sklad 90 Zakázky Město Semily 91 Vyhrané veřejné zakázky 10 - Komunikace Během roku byly prováděny opravy místních komunikací i v zimním období, následně byly prováděny drobné i větší opravy v průběhu celého roku.byla nasazena potřebná technika v plné míře, zejména při asfaltování.opravy a údržba se provádí nejen na místních komunikacích,ale i na vzdálenějších komunikacích mimo město například komunikace (cesty) v Bítouchově, Spálově, Nouzově apod. Byly provedeny nové povrchy a opravy cest, odvodnění a rozšíření.kromě komunikací pro motorová vozidla se opravovaly i chodníky a cyklostezka.budovalo se dopravní značení.opět bylo nutné opravit i zpomalovací retardéry v Jižní ulici.hlavním důvodem poškození dopravního značení je tradičně vandalismus.dále jsou průběžně opravovány a vyčištěny vpusti pro odtok dešťových vod, a to průběžně po celém městě. TSM Semily se podílely úpravách cyklostezky.pod toto středisko také spadá úklid komunikací ve městě strojní i ruční. Strojní čištění zajišťoval zametací vůz Scarab Minor.Mytí chodníků a komunikací se neprovádělo. 20 Veřejná zeleň Údržba veřejné zeleně - spočívá v sekání travnatých ploch ve městě.postupovalo se podle smlouvy o údržbě veřejné zeleně,která byla uzavřena s Městem Semily.Město určilo,kde a kolikrát seč proběhne.byla prováděna vozidlem Holder se sekacím zařízením,traktory Zetor se sekačkou a na menších plochách travním sekacím traktůrkem.byl pořízen nový sekací traktůrek Karsit.Méně přístupná místa se dosekávají křovinořezy.

6 25 Kompostárna Zřízeno v roce 2013, provoz technické a strojové části je převážně zastoupen traktorem Lamborghini. Místní občané i Město kompostárnu využívají v její plné kapacitě. 30 Zimní údržba Zimní údržba nebyla prováděna podle schváleného plánu zimní údržby, protože zásahem,,vyšší moci se zima dostavila v nevídaně mírné formě.za uplynulé zimní období nebylo spotřebováno obvyklé množství inertního materiálu (drť,písek), spotřeba soli se rapidně snížila.smluvní partneři k vyhrnování a posypu chodníků byli využiti minimálně.toto středisko nejvíce pocítilo absenci obvyklých výnosů z této činnosti. 40 Ostatní zakázky Ostatní zakázky se velikou měrou podílejí na výnosech společnosti. Byly prováděny práce pro firmy i pro soukromé fyzické osoby.požadovány byly hlavně stavební práce,přistavení kontejnerů,doprava.provedli jsme pokládku větších ploch zámkové dlažby, drobné stavební práce apod. 50 Veřejné osvětlení Středisko zajišťuje provoz,rozšiřování,údržbu a opravy stávajícího veřejného osvětlení v katastru Města Semily.V rámci těchto služeb byla provedena vánoční světelná výzdoba instalace nového osvětlení centrálního vánočního stromu a instalace světelných ozdobných girland. V tomto středisku je plně využívána vysokozdvižná plošina. 60 Odpady Středisko odpady provádělo pravidelné svozy odpadu z odpadkových košů rozmístěných po městě a svoz pytlů s odpadem z katastru města a přilehlých oblastí. 61 Sběrný dvůr TSM Semily zajišťovaly ve sledovaném období provoz sběrného dvora. Odpad (kromě nebezpečného odpadu ) do sběrného dvora mohli občané Semil ukládat zdarma, stejně jako občané smluvních obcí Bystrá,Benešov, Bozkov, Chuchelna a Záhoří. Za nebezpečný odpad se vybíraly poplatky podle sazebníku.celkem bylo za rok 2013 ze SD odvezeno 670 tun odpadu.nově je možnost ukládat do sběrného dvora tonery z tiskáren a kopírovacích strojů TSM se touto činností zapojily do charitativní akce.

7 70 Plakáty Středisko plakáty zajišťovalo výlep plakátů na pronajatých plakátovacích plochách.výlepy se prováděly v úterý a v pátek, celkem na 23 vylepovacích ploch.většina plakátovacích ploch v roce 2013 prošla renovací,byly vybudovány nové místo stávajících,ujednocuje se formát ploch. Rozšířeno o jednu novou výlepovou plochu v Klinkovicích. Tuto doplňkovou službu využívaly subjekty,které se zabývají kulturní a zájmovou činností. 80 Režie Je určeno ke sledování režijních nákladů společnosti.změnou mobilního operátora byly v následném období ušetřeny finanční prostředky.běžný spotřební materiál se nakupoval ve stejné kvalitě za nižší ceny vycházelo se z porovnání cen za stejné výrobky od různých firem na trhu a z adresných nabídek obchodních zástupců dodavatelských firem. 81 Autopark Autopark sledování nákladů na opravy,údržbu a náhradní díly pro techniku. Vzhledem ke stáří a opotřebení techniky se náklady na opravy neustále zvyšují, je potřeba větších investic do údržby. 90 Zakázky Města Drobné zakázky a služby pro město, nezařazené mezi smluvní práce (stř.10,20,30,50). Jedná se o drobné opravy, odstranění závad a poškození městského majetku,dopravu apod. 91 Vyhrané veřejné zakázky Do tohoto střediska byly zařazené zakázky,které pro společnost vzešly z výběrových řízení. *************************************************************************** Do nákladů jednotlivých středisek byla započítána poměrná část nákladů na celou společnost (např.leasingy atd.)

8 Hospodaření jednotlivých středisek v roce 2013 Středisko: Náklady 2013 Výnosy 2013 Zisk 2013 Rentabilita v % Komunikace 10k , , ,89 27,88 Zeleň 20z , , ,22 18,44 Kompostárna 25k , , ,99 48,46 Zimní údržba 30zú , , ,77 49,9 Ostatní zakázky 40oz , , ,77 52 Veřejné osvětlení 50VO , , ,72 79,97 Odpady 60o , , ,4 44,86 Sběrný dvůr 61sd , , ,67 6,9 Plakáty 70p , , ,35 37,51 Režie 80r , , ,45-98,2 Autopark 81a , , ,23-98,67 Sklad 85s 328,49 0,15-328,34-99,95 Zakázky město 90zm , , ,25 59,76 Vyhrané zakázky 91vz 49910, ,79 132,89 Celkem: ,38 Kč ,18 Kč ,80 Kč 2,7% Výsledky- střediska / 2013 Náklady 2013 Výnosy 2013 Zisk 2013 Rentabilita v % Kč k 20z 25k 30zú 40oz 50VO 60o 61sd 70p 80r 81a 85s 90zm 91vz Střediska (číselné označení)

9 ******************************************************** Shrnutí Výsledky hospodaření společnosti v roce 2013 byly ovlivněny nově zavedenými úspornými a inovačními opatřeními,která byla přejata z předchozího roku a pokračují v následném období.oproti roku 2012,který navazoval na propastný rozdíl v hospodaření (záporné hodnoty v roce 2011) a odstartoval vzestup,je výsledek hospodaření v roce 2013 více než uspokojivý. Výsledky hospodaření byly zpracování externí účetní firmou a zrevidovány nezávislým daňovým poradcem Ing.Maturou Za TSM Semily s.r.o. dne Ing.Luboš Mládek

Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5.

Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Výroční zpráva 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek 5. Přílohy - 1 - 1.1. Obchodní jméno: Název: Správa Města Sezimovo

Více

Výroční zpráva 2007. Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí. Obsah :

Výroční zpráva 2007. Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí. Obsah : Správa Města Sezimovo Ústí Průmyslová 1095, 391 02 Sezimovo Ústí Výroční zpráva 2007 Obsah : 1. Úvod 2. Organizační struktura organizace 3. Rozbor hospodaření organizace 4. Činnost jednotlivých středisek

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Technické slu by Vsetín,s.r.o. Jasenice 528, 755 01 Vsetín OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI 3 Orgány společnosti 3 Historie společnosti 4 Účel založení společnosti 4 Předmět podnikání

Více

Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2

Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI NEHLSEN TŘINEC, S.R.O. ROK 2013 Výroční zpráva společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 Strana 2 V Třinci dne 16. 5. 2014 Vážení společníci, předkládám Vám výroční zprávu

Více

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady... 1 Obsah Základní údaje o společnosti... 2 Organizační schéma...3 Zpráva jednatele společnosti...4 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Rozvaha v plném rozsahu...9 Výkaz zisku a ztráty...15 Grafy... 19 Příloha

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Předmět podnikání 3) Statutární orgán 4) Společníci 5) Základní kapitál 6) Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální

Více

Výroční zpráva. Technické služby Český Brod 2011/2012. Schváleno radou města: Ing. Miroslav Kruliš. příspěvkové organizace města

Výroční zpráva. Technické služby Český Brod 2011/2012. Schváleno radou města: Ing. Miroslav Kruliš. příspěvkové organizace města Výroční zpráva příspěvkové organizace města Technické služby Český Brod 2011/2012 Zpracoval: Ing. Miroslav Kruliš ředitel TS Schváleno radou města: dne: starosta 1 Obsah výroční zprávy 1. Úvod zhodnocení

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2012 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2012... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním rejstříku: Krajský

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MAGISTRÁTU MĚSTA KARLOVY VARY ZA ROK 2014 OBSAH: Editorial... 2 Přehled nejdůležitějších změn v roce 2014... 3 Charakteristika magistrátu města... 4 Odbor financí a ekonomiky

Více

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02

1. Základní údaje. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 1. Základní údaje Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého 2014, Pardubice PSČ: 530 02 IČO: 60108631 Zápis v obchodním

Více

Výroční zpráva Technické služby města Odolena Voda organizační složka města

Výroční zpráva Technické služby města Odolena Voda organizační složka města Výroční zpráva Technické služby města Odolena Voda organizační složka města Odolena Voda se nachází 17km severně od hlavního města Prahy po dálnici D8 nebo po staré teplické výpadovce E 55. Městečko čítá

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 3. Profil společnosti... 7 3.1. Základní identifikační

Více

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013. Výdaje. Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2013 Výdaje Odbor kancelář tajemnice (org. j. 01) 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení Po projednání v bezpečnostní radě ORP Frýdlant nad Ostravicí byl vznesen

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 14. července 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 14. července 2014 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 04 konaného 14. července 2014 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) JUDr. Milan Ježek (11) Antonín Vyšohlíd (2) Ing. Roman Kosuk

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o., Karviná Výroční zpráva 2007. Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3

BYTservis-služby, spol. s r.o., Karviná Výroční zpráva 2007. Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3 O B S A H Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3 Základní identifikační údaje, statutární orgány 4 Statutární orgány společnosti 5 Management společnosti 6 Předmět činnosti 7 Nabídka služeb 8 Rozvaha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více