Alternativní rozpočet města Veltrusy , , , ,36

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36"

Transkript

1 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ZČ 2 350, , , , Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob SVČ 1 650, , , , Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob kapitálové výnosy 130,00 148,87 130,00 148, Daňové příjmy Daň z příjmů právnických osob 2 650, , , , Daňové příjmy Daň z příjmů práv. osob za obce 283,93 283,92 300,00 465, Daňové příjmy Převod DPH 4 170, , , , Daňové příjmy Poplatky za ukládání odpadu - Kaučuk 500,00 493,86 500,00 450, Daňové příjmy Poplatky za odnětí půdy 0,00 0,06 2,00 3, Daňové příjmy Poplatky komunál.odpad 800,00 821,49 800,00 875, Daňové příjmy Poplatek ze psů 49,00 57,30 50,00 56, Daňové příjmy Poplatek za užívání veřejných prostor 50,00 240,01 50,00 100, Daňové příjmy Poplatek z ubytovací kapacity 25,00 11,61 27,00 12, Daňové příjmy Poplatky za povolení vjezdu 0,00 0,00 0,00 0, Daňové příjmy Poplatek místní - výherní automaty 76,00 10,00 76,00 10, Daňové příjmy Odvod z výtěžků-hrací automaty 50 51, Daňové příjmy Správní poplatky 500,00 382,93 500,00 400, Daňové příjmy Daň z nemovitosti 1 910, , , ,00 Daňové příjmy celkem , , , , Nedaňové příjmy Splátky půjček -Hafner 41,88 41,88 41,88 41, Záležitosti radiokomunikací Náhrada -bezdrát. Internet 0,00 54,63 55, Radiokomunikace celkem oddíl 24 celkem 0,00 54,63 55,00 skupina 2 96, Kultura - Letní kino Za vstupné LK 0,00 0,00 0, Kultura Pronájem 0,00 4,00 4,00 4, Kultura - Knihovna Za půjčování knih- knihovna 4,00 3,56 4,00 4, Kultura Prodej knih 10,00 4,81 10,00 4, Kultura Z kulturních akcí 50,00 81,22 50,00 80, Kultura Pronájem 0,00 0,50 0, Kultura Neinvestiční dary 0,00 32,00 0,00 Kultura celkem Oddíl 33 celkem 105,88 277,22 68,00 92, Tělovýchova Služby, vstupné 0 5, Tělovýchova Neinvestiční dary Tělovýchova Investiční dary Bytové hospodářství, pozemky Nájem z bytů 94,00 123,67 70,00 90, Bytové hospodářství, pozemky Nájem z nebytových prostor 110,00 108,01 110,00 111, Hřbitov Hřbitovní poplatky 40,00 95,99 40,00 41,00 Stránka 1 z 13

2 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka Org. návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx PŘÍJMY návrh Komunál. služby a územní rozvoj Pronájem pozemků 65,00 61,81 65,00 59, Komunál.služby a územní rozvoj Prodej pozemků , ,87 50, ,00 Byty,komunál.a územ.-celkem Oddíl 36 celkem , ,37 335, , Nakládání s odpady Příjmy z poskytování služeb 420,00 189,40 100,00 50, Nakládání s odpady Prodej popelnic 20,00 27,30 28, Veřejná zeleň Doprava multikára, traktor 20,00 21,17 30,00 20,00 Oddíl 37 celkem 460,00 237,87 130,00 98,00 Skupina 3 celkem , , Přijaté dotace Dotace na volby 0,00 64,66 0,00 0, Přijaté dotace Dotace ze SR na školství a přen.působnost 1 101, , , , Přijaté dotace Dotace od Kraje-povodeň 0,00 67,50 144, Přijaté dotace Dotace Ministerstva 293,00 293,00 0, Přijaté dotace Dotace od obcí-neinvestič.náklady 850,00 855,85 850,00 974, Přijaté dotace Dotace SFŽP 546,60 0,00 546, Přijaté dotace Inv.dotace od Kraje 0,00 125,00 0 Skupina 4 celkem Přijaté dotace celkem Skupina 4 celkem 2 790, , , , , , , , Místní správa Příjmy ze služeb 3,00 2,32 3, Místní správa Příjmy z prodeje zboží 1,56 1,06 1, Místní správa Svatební obřady 0,00 49,40 40, Místní správa Přijaté sankční platby 0,00 12,00 28, Místní správa Neinvestiční dary 0,00 970,00 300, Místní správa Přijaté pojistné náhrady 0,00 240,44 5,00 0, Místní správa Ostatní nedaň.příjmy-výběr.řízení 24,00 9,00 0, Místní správa Investiční dary 0,00 500,00 600,00 Oddíl 61 celkem 28, ,22 5,00 972, Finanční operace Úroky 70,00 83,70 70,00 70,00 Oddíl 63 celkem 70,00 83,70 70,00 70,00 Skupina 6 celkem 98, ,38 Příjmy Příjmy , , , ,00 Financování Financování 8115 Zůstatek účtu k 12/06 Zůstatek účtu k 12/06 0, , ,00 Příjmy celkem , ,00 Stránka 2 z 13

3 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka Org. návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Zemědělství celkem Zemědělství celkem 6,00 0,00 5,00 5, Zemědělství Granule pro psy 1,00 0,00 0, Zemědělství Příspěvek ma útulek pro psy 5,00 0,00 5,00 Skupina 1 celkem 6,00 0,00 5,00 5, Silnice celkem Silnice celkem , , , , Silnice Materiál 20,00 38,36 50, Silnice Údržba a oprava 250,00 542,83 500, Silnice Výstavba komunikací zámková dlažba 4 750, , , , Silnice Výstavba -Jahodové pole 5 000,00 388, , Chodníky celkem Chodníky celkem 0 673, Autobusy celkem Autobusy celkem 125,00 76,47 125,00 225, Autobusy Příspěvek na autobusovou dopravu 125,00 76,47 125, Autobusy Autobusová zastávka 0,00 0,00 0,00 100, Technická kontrola celkem Technická kontrola celkem 3,00 0,00 3,00 3, Technická kontrola Technická kontrola, emise 3,00 0,00 3, Ostatní záležit.v silnič.dopravě celkem 150,00 55,88 150,00 50, Ostatní záležit.v silnič.dopravě Dopravní značky 150,00 20,18 50, Ostatní záležit.v silnič.dopravě Služby 0,00 35,70 0,00 Oddíl 22 celkem , , Pitná voda celkem 1 200,00 20, Pitná voda Oprava 0,00 6, Pitná voda Výstavba - vodovod Jahodové pole 1 200,00 342,77 0, Čištění odpad.vod celkem Kanalizace celkem ### 2 032,74 50, , Čištění odpad.vod Údržba a oprava 50,00 130,68 50,00 50, Čištění odpad.vod Výstavba kanalizace Jahodové pole 2 500, , ,00 Oddíl 23 celkem ### Skupina 2 celkem ### 2 870, ,00 Stránka 3 z 13

4 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka Org. návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Mateřská školka celkem Mateřská školka celkem 852,81 563,79 450,00 608,57 0, Mateřská školka Převod - dotace na 1 žáka 96,81 96,81 88, Mateřská školka Neinvestiční náklady Veltrusy 250,00 197,88 300,00 200, Mateřská škola Příspěvek od města 126,00 178,12 20, Mateřská škola Investice do budovy MŠ energet.audit 380,00 90,98 150,00 300, Základní škola Základní škola celkem 2 686, , , ,44 0, Základní škola celkem Převod - dotace na 1 žáka 536,36 536,36 531, Základní škola Neinvestiční náklady obce-převod 850,00 855,85 974, Základní škola Neinvestiční náklady Veltrusy 700,00 706,77 826, Základní škola Příspěvek od města 400,20 387, ,00 50, Základní škola Investice do bytu 0,00 0,00 0,00 100, Základní škola Investice do budovy ZŠ energet.audit 200,00 0,00 200,00 300, Základní škola Ostatní investice do budovy 0,00 0,00 0,00 100, Školní jídelna celkem Školní jídelna celkem , Školní jídelna Materiál 0 222, Školní jídelna Školní jídelna 9 500, ,60 0,00 Oddíl 31 celkem , , Základní umělecká škola Základní umělecká škola Příspěvek od města 0,00 0,00 0,00 3,00 Oddíl 32 celkem 3, Kino celkem Kino celkem 50,00 246,01 50,00 66,00 0, Kino Spotřeba vody 10,00 3,19 10, Kino Spotřeba elektrické energie 20,00 7,25 15, Kino Nákup služeb 20,00 0,00 20, Kino Opravy a udržování 0,00 235,17 20, Kino Poplatky OSA + Asociace 0,00 0,40 1, Knihovna celkem Knihovna celkem 130,00 74,60 130,00 114,00 0, Knihovna Ostatní osobní výdaje 50,00 42,40 50, Knihovna Nákup knih 19,00 19,00 19, Knihovna Program do počítače 20,00 0,00 10, Knihovna Nákup materiálu 2,00 0,05 2, Knihovna Spotřeba plynu 8,00 9,94 12, Knihovna Spotřeba elektrické energie 4,00 0,39 4, Knihovna Opravy 6,00 2,63 6, Knihovna Cestovné 1,00 0,21 1, Knihovna Nákup počítače 20,00 0,00 10, Vydavatelská činnost celkem Vydavatelská činnost celkem 15,00 7,35 10,00 17,00 0, Vydavatelská činnost Brožury 0,00 0,00 0, Vydavatelská činnost Služby- tisk Veltr.listů 15,00 7,35 15, Vydavatelská činnost Dotace--muzeum Mělník 0,00 0,00 2,00 Stránka 4 z 13

5 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka Org. návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Pomníky celkem Pomníky celkem 296,00 355,95 5,00 5,00 0, Pomníky Materiál 3,00 3,20 5, Pomníky Opravy +pomník čerpání dotace 293,00 352,75 0, Místní rozhlas celkem Místní rozhlas celkem 10,00 0,00 100,00 110,00 0, Místní rozhlas Místní rozhlas 10,00 0,00 10, Místní rozhlas Místní rozhlas protožení ul. Nerudova, JP 100, Záležitosti kultury celkem Záležitosti kultury celkem 135,00 183,53 100,00 171,00 0, Záležitosti kultury Nákup zboží-turistická známka 0,00 0,00 0, Záležitosti kultury Vstupenky 30,00 15,25 30, Záležitosti kultury Služby 80,00 126,05 100, Záležitosti kultury Cestovné 1,00 0,00 1, Záležitosti kultury Pohoštění 5,00 14,85 10, Záležitosti kultury Věcné dary 10,00 18,07 15, Záležitosti kultury Posyktnuté dary-organizace 2,00 8,50 8, Záležitosti kultury Poskytnutý dar - kostel 2,00 0,40 1, Záležitosti kultury Poplatky a daně 0,00 0, Záležitosti kultury Peněžitý dar -občané 5,00 0,00 5, Oddíl 33 celkem 636,00 483, Dětské hřiště celkem Dětské hřiště celkem 120,00 0,00 70,00 70,00 Chyba: Dětské hřiště Údržba Dětské hřiště Výstavba nového hřiště Tělovýchova celkem Tělovýchova celkem 420,00 582,75 170,00 185,00 0, Tělovýchova Materiál 0,00 28,00 20, Tělovýchova Služby 0,00 5,00 5, Tělovýchova Program podpory sport.,kult.a společ.aktivit 70,00 3,97 30, Tělovýchova Dotace ASPV 240,00 240,00 40, Tělovýchova dotace AFK 70,00 130,00 50, Tělovýchova dotace Sokol, nohejbal 40,00 10,00 40, Tělovýchova Inv.dary 0,00 137,92 0,00 Oddíl 34 celkem 540,00 255,00 Stránka 5 z 13

6 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka Org. návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Nebytové prostory Projektor + plátno 0,00 0,00 0,00 30, Nebytové prostory Plyn 20,00 11,70 20, Nebytové prostory Služby 5,00 5,84 10, Nebytové prostory Opravy 20,00 422,88 40, Nebytové prostory Technické zhodnocení čp ,00 443,19 0, Veřejné osvětlení celkem Veřejné osvětlení celkem 1 450, ,19 850,00 980,00 0, Veřejné osvětlení Elektrická energie 300,00 304,59 330, Veřejné osvětlení Opravy+ materiál 450,00 605,66 550, Veřejné osvětlení Výstavba Jahodové pole 700,00 528,94 100, Pohřebnictví celkem Pohřebnictví celkem 340,00 161,59 130,00 156,00 0, Pohřebnictví Platy zaměstnanců 124,00 105,86 120, Pohřebnictví Nákup materiálu 5,00 0,34 5, Pohřebnictví Voda 6,00 4,92 6, Pohřebnictví Nákup benzínu 2,00 1,75 2, Pohřebnictví Nákup služeb 3,00 0,00 3, Pohřebnictví Údržba a opravy 20,00 48,72 20, Pohřebnictví Investice -chodník 180,00 0,00 0, Inženýrské sítě celkem 2 200,00 490,87 0, , Inženýrské sítě Plynofikace + el.energie Jahodové pole 2 200,00 490, , Územní plán celkem Územní plán celkem 300,00 359,90 0,00 113,00 0, Územní plán Územní plán 300,00 359,90 112,80 Stránka 6 z 13

7 PARAG. PARAG. POLOŽ. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Komunální rozvoj celkem Komunální rozvoj celkem 2 170, ,26 700, ,00 0, Komunální rozvoj Materiál - gravírované cedulky 20,00 26,07 20, Komunální rozvoj Odměny za posudky, studií, projekty 400,00 17,33 400, Komunální rozvoj Odměna -právník -zhotovení smluv , Komunální rozvoj Platby daní a poplatků -daň z převodu 3% 900,00 275,49 300, Komunální rozvoj Geometrické plány,projekty - Jahodové pole 400,00 0,00 100, Komunální rozvoj Stodola 200,00 657,06 0, Komunální rozvoj Protipovodňová opatření 50,00 0,00 50, Komunální rozvoj Nákup pozemků 100,00 502,83 200,00 300,00 Oddíl 36 celkem 6 835, , Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí celkem 100,00 7,00 100,00 20,00 0, Ochrana životního prostředí Odborné posudky 100,00 7,00 20, Nebezpečný odpad celkem Nebezpečný odpad celkem 60,00 41,63 70,00 60,00 0, Nebezpečný odpad Odvoz 60,00 41,63 60, Komunální odpad celkem Komunální odpad celkem 1 130, , , ,00 0, Komunální odpad Nákup popelnic 25,00 41,25 30, Komunální odpad Materiál - koše 19,00 5,21 17, Komunální odpad Nájem sběrný dvůr 36,00 36,00 36, Komunální odpad Odvoz SČSS + JVV + separovaný odpad 1 050, , ,00 Stránka 7 z 13

8 PARAG. PARAG. POLOŽ. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Veřejná zeleň celkem Veřejná zeleň - Technické služby 1 344, , , ,60 0, Veřejná zeleň Platy zaměstnanců 650,00 583,68 680,00 650, Veřejná zeleň Odměna skládky 45,00 54,50 50, Veřejná zeleň Ochranné pomůcky 6,00 10,14 10, Veřejná zeleň DHM - vybavení 20,00 15,70 20, Veřejná zeleň Materiál 50,00 61,97 50, Veřejná zeleň Nafta 60,00 77,56 70, Veřejná zeleň Povinné ručení 13,00 11,36 13, Veřejná zeleň Školení 15,00 12,89 5, Veřejná zeleň Služby ( plošina, zametací vůz ) 80,00 195,33 200, Veřejná zeleň Služby-čerpání dotace povodeň 0,00 0,00 144, Veřejná zeleň Opravy a údržba 100,00 292,26 200, Veřejná zeleň Silniční daň 5,00 2,70 3, Veřejná zeleň Stroje 300,00 115,00 80, Veřejná zeleň DSO-projekt stromy 0,00 35,00 plán 07 výdaje celkem 450,00 Oddíl 37 celkem Skupina 3 celkem 2 634, , , , Bezpečnost a veřejný pořádek Služby policie celkem 500, Bezpečnost a veřejný pořádek Služby policie 500,00 Oddíl 53 celkem 500, Hasiči celkem Hasiči celkem 102,50 78,90 102,50 82,50 0, Hasiči Drobný majetek 0,00 17, Hasiči Materiál 0,00 0, Hasiči Pojištění Hasičů 0,00 0,00 2, Hasiči Dotace Hasičům 100,00 61,40 80,00 Skupina 5 celkem 102,50 582, Místní zastupitelstvo celkem Místní zastupitelstvo celkem 1 334, , , ,00 0, Místní zastupitelstvo Odměny členů výborů 84,00 64,34 60, Místní zastupitelstvo Odměny uvolněných+ zastup ,00 929, , Místní zastupitelstvo Mobilní telefony 45,00 54,12 55, Místní zastupitelstvo Školení 10,00 5,86 10, Místní zastupitelstvo Cestovné 35,00 12,12 15,00 Stránka 8 z 13

9 PARAG. PARAG. POLOŽ. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx návrh Místní správa celkem Místní správa celkem 4 597, , , ,12 0, Místní správa Platy zaměstnanců 1 680, , , , Místní správa Ostatní osobní výdaje 110,00 203,44 200, Místní správa Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 980,00 826, , Místní správa Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 350,00 286,23 330, Místní správa Ostatní povinné pojistné 12,00 9,54 12, Místní správa Nákup knih a časopisů 15,00 4,90 10, Místní správa DHM 50,00 22,48 70, Místní správa Nákup materiálu 140,00 88,43 100, Místní správa Spotřeba vody 12,00 15,19 20, Místní správa Spotřeba plynu 110,00 103,83 115, Místní správa Spotřeba elektrické energie 75,00 82,15 95, Místní správa Služby pošt 120,00 84,42 100, Místní správa Telefon 80,00 40,16 60, Místní správa Poradenská služba, právník, revize 80,00 36,24 50, Místní správa Školení 50,00 44,07 40, Místní správa Nákup služeb 200,00 231,62 200, Místní správa Opravy a udržování 50,00 18,22 50, Místní správa Programy do počítačů 75,00 41,76 30, Místní správa Cestovné 12,00 17,93 15, Místní správa Dary a pohoštění 10,00 8,19 10, Místní správa Poskytnuté příspěvky 74,00 10,99 11, Místní správa Dotace sdružením+svaz měst a obcí 8,00 14,99 15, Místní správa DSO Přemyslovské Čechy+ VKM 4,00 5,98 8, Místní správa Platby daní a poplatků 200,00 67,91 70, Místní správa Nákup DHM nad 60.tis Kč 100,00 0,00 0, plán výdaje celkem oddíl 61 celkem 3 150, , , Finanční operace celkem Finanční operace celkem 80,00 58,27 85,00 0, Finanční operace Úroky vlastní -úvěr 40,00 29,27 0,00 50, Finanční operace Poplatky bance 40,00 29,00 35,00 Stránka 9 z 13

10 PARAG. PARAG. POLOŽ. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Pojištění majetku celkem Pojištění majetku celkem 45,00 71,89 72,00 72,00 0, Pojištění majetku Pojištění majetku 45,00 71,89 72, Ostatní finannční operace Daň za město-průběžka 283,93 283,92 283,93 465,36 Oddíl 63 celkem 408,93 622,36 Skupina 6 celkem 6 339, ,48 Výdaje celkem , , , , Úvěr krátkodobý Úvěr přijatý 2 865,40 0 0, Úvěr krátkodobý Úvěr splátka 2 865, Operace z peněž.účtů org Operace z peněž.účtů org 350,00 30,00 10,00 0,00 Výdaje celkem ### ,15 0, ,00 0,00 Stránka 10 z 13

11 Navržené změny v rozpočtu Příjmy celkem Příjmy celkem PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený Upravený Upravený oddíl paragraf položka Org. návrh návrh návrh xx xx xxxx Výdaje celkem Výdaje celkem 0,00 0,00 0,00 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený Upravený Upravený oddíl paragraf položka Org. návrh návrh návrh xx xx xxxx JMÉNO JMÉNO Výdaje celkem Výdaje celkem

12 Příjmy 2007 celkem Příjmy celkem ,00 Název Název Předložený Upravený Upravený návrh návrh návrh Daňové příjmy celkem Daňové příjmy celkem ,36 Komunikace+ půjčka Skupina 2 96,88 Kultura celkem Oddíl 33 celkem 92,00 Tělovýchova Oddíl 34 5,00 Bytové hospodářství, pozemky Oddíl 36 celkem 9 807,60 Odpady, doprava celkem Oddíl 37 celkem 98,00 Skupina 3 celkem Skupina 3 celkem 9 997,60 Přijaté dotace Přijaté dotace celkem 2 875,78 Skupina 4 celkem Skupina 4 celkem 2 875,78 Ostatní příjmy Oddíl 61 celkem 972,38 Oddíl 63 celkem Oddíl 63 celkem 70,00 Skupina 6 celkem Skupina 6 celkem 1 042,38 Příjmy Příjmy ,00 Příjmy celkem Příjmy celkem ,000 Financování 2007 celkem Financování celkem ,40 Předložený Upravený Upravený návrh návrh návrh Změna prostředků na účtě Zůstatek účtu k 12/ ,00 Uhrazené splátky úvěru Splátka úvěru ,40 Operace peněž.účtů Operace peněž.účtů -10,00 Financování 2007 celkem Financování celkem ,40 Stránka 12 z 13

13 Výdaje 2007 celkem Výdaje celkem ,60 0,00 0,00 Název Název Předložený Upravený Upravený návrh návrh návrh Zemědělství Zvířata 5,00 Pozemní komunikace Pozemní komunikace 6 587,00 Pozemní komunikace Chodníky 360 Autobusy Autobusy 225,00 Technická kontrola Technická kontrola 3,00 Ostatní záležitosti v dopravě Značky 50,00 Pitná voda Pitná voda 20,00 Kanalizace Kanalizace 2 850,00 Mateřská školka Mateřská školka 608,57 Základní škola Základní škola 2 881,44 Základní umělecká škola ZUŠ 3,00 Kino Kino 66,00 Knihovna Knihovna 114,00 Vydavatelská činnost Vydavatelská činnost 17,00 Pomníky Pomníky 5,00 Místní rozhlas Místní rozhlas 110,00 Záležitosti kultury Záležitosti kultury 171,00 Dětské hřiště Dětské hřiště 70,00 Tělovýchova Tělovýchova 185,00 Byty Byty 30,00 Nebytové prostory Nebytové prostory 100,00 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení 980,00 Pohřebnictví Pohřebnictví 156,00 Inženýrské sítě inženýrské sítě 1 100,00 Územní plán Územní plán 113,00 Komunální rozvoj Komunální rozvoj 1 270,00 Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí 20,00 Nebezpečný odpad Nebezpečný odpad 60,00 Komunální odpad Komunální odpad 1 283,00 Veřejná zeleň Veřejná zeleň 1 495,60 Bezpečnost a veřej.pořádek Služby policie 500,00 Hasiči Hasiči 82,50 Místní zastupitelstvo Místní zastupitelstvo 1 340,00 Místní správa Místní správa 4 431,13 0,00 Finanční operace Finanční operace 85,00 Pojištění majetku Pojištění majetku 72,00 Ostatní finanční operace Ostatní finanční operace-daň za město 465,36 Výdaje celkem Výdaje celkem ,60 Stránka 13 z 13

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

1) Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu výkon stát.správy položka 4112 6 000,- 2) Příjem z kulturních akcí kap. 3392 položka 2111 3 000,-

1) Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu výkon stát.správy položka 4112 6 000,- 2) Příjem z kulturních akcí kap. 3392 položka 2111 3 000,- ZMĚNA ROZPOČTU č.1 Příjmy: 1) Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu výkon stát.správy položka 4112 6 000,- 2) Příjem z kulturních akcí kap. 3392 položka 2111 3 000,- Celkem: 9 000,- Výdaje: 1) Výdaje na

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2014 Návrh rady a FV ze dne 21.11.2013 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Borová Lada N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

OBEC KUBLOV - Návrh rozpočtu na rok 2011

OBEC KUBLOV - Návrh rozpočtu na rok 2011 VÝDAJE položka paragraf Pěstební činnost par.1031 Mzdy 5011 1031 45000,00 Odvody SP 5031 1031 11300,00 Odvody ZP 5032 1031 4100,00 Úrazové pojištění 5038 1031 200,00 Nákup ostat.služeb 5169 1031 39400,00

Více

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy

Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY. Třída l - Daňové příjmy Rozpočet Obce Horní Branná na rok 2015 PŘÍJMY Třída l - Daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 3 100 000,00 Daň z příjmů fyzických osob 380 000,00 Daň z příjmů vybíraných srážkou 400 000,00 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů

Obec BRUMOV. Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Návrh rozpočtu obce Brumov na rok 2014 dle paragrafů Rozpočet příjmů Paragraf Položka Název Částka 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 400000,- 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.v.č. 20000,-

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy

Rozpočet roku 2002. I. rozpočtové příjmy Rozpočet roku 2002 I. rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Částka 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1.931.000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 547.000,00 0000 1113 Dan

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č.

Návrh. Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014. S o u h r n Příjmy Výdaje. Tabulka č. 1 3 848 400 XX. Tabulka č. Návrh Rozpočtu příjmů a výdajů obce Přestavlky na rok 2014 Rekapitulace příjmů a výdajů S o u h r n Příjmy Výdaje Tabulka č. 1 3 848 400 XX Tabulka č. 2 226 600 XX Tabulka č. 3 xx 2 955 000 Tabulka č.

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více