Alternativní rozpočet města Veltrusy , , , ,36

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36"

Transkript

1 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ZČ 2 350, , , , Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob SVČ 1 650, , , , Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob kapitálové výnosy 130,00 148,87 130,00 148, Daňové příjmy Daň z příjmů právnických osob 2 650, , , , Daňové příjmy Daň z příjmů práv. osob za obce 283,93 283,92 300,00 465, Daňové příjmy Převod DPH 4 170, , , , Daňové příjmy Poplatky za ukládání odpadu - Kaučuk 500,00 493,86 500,00 450, Daňové příjmy Poplatky za odnětí půdy 0,00 0,06 2,00 3, Daňové příjmy Poplatky komunál.odpad 800,00 821,49 800,00 875, Daňové příjmy Poplatek ze psů 49,00 57,30 50,00 56, Daňové příjmy Poplatek za užívání veřejných prostor 50,00 240,01 50,00 100, Daňové příjmy Poplatek z ubytovací kapacity 25,00 11,61 27,00 12, Daňové příjmy Poplatky za povolení vjezdu 0,00 0,00 0,00 0, Daňové příjmy Poplatek místní - výherní automaty 76,00 10,00 76,00 10, Daňové příjmy Odvod z výtěžků-hrací automaty 50 51, Daňové příjmy Správní poplatky 500,00 382,93 500,00 400, Daňové příjmy Daň z nemovitosti 1 910, , , ,00 Daňové příjmy celkem , , , , Nedaňové příjmy Splátky půjček -Hafner 41,88 41,88 41,88 41, Záležitosti radiokomunikací Náhrada -bezdrát. Internet 0,00 54,63 55, Radiokomunikace celkem oddíl 24 celkem 0,00 54,63 55,00 skupina 2 96, Kultura - Letní kino Za vstupné LK 0,00 0,00 0, Kultura Pronájem 0,00 4,00 4,00 4, Kultura - Knihovna Za půjčování knih- knihovna 4,00 3,56 4,00 4, Kultura Prodej knih 10,00 4,81 10,00 4, Kultura Z kulturních akcí 50,00 81,22 50,00 80, Kultura Pronájem 0,00 0,50 0, Kultura Neinvestiční dary 0,00 32,00 0,00 Kultura celkem Oddíl 33 celkem 105,88 277,22 68,00 92, Tělovýchova Služby, vstupné 0 5, Tělovýchova Neinvestiční dary Tělovýchova Investiční dary Bytové hospodářství, pozemky Nájem z bytů 94,00 123,67 70,00 90, Bytové hospodářství, pozemky Nájem z nebytových prostor 110,00 108,01 110,00 111, Hřbitov Hřbitovní poplatky 40,00 95,99 40,00 41,00 Stránka 1 z 13

2 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka Org. návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx PŘÍJMY návrh Komunál. služby a územní rozvoj Pronájem pozemků 65,00 61,81 65,00 59, Komunál.služby a územní rozvoj Prodej pozemků , ,87 50, ,00 Byty,komunál.a územ.-celkem Oddíl 36 celkem , ,37 335, , Nakládání s odpady Příjmy z poskytování služeb 420,00 189,40 100,00 50, Nakládání s odpady Prodej popelnic 20,00 27,30 28, Veřejná zeleň Doprava multikára, traktor 20,00 21,17 30,00 20,00 Oddíl 37 celkem 460,00 237,87 130,00 98,00 Skupina 3 celkem , , Přijaté dotace Dotace na volby 0,00 64,66 0,00 0, Přijaté dotace Dotace ze SR na školství a přen.působnost 1 101, , , , Přijaté dotace Dotace od Kraje-povodeň 0,00 67,50 144, Přijaté dotace Dotace Ministerstva 293,00 293,00 0, Přijaté dotace Dotace od obcí-neinvestič.náklady 850,00 855,85 850,00 974, Přijaté dotace Dotace SFŽP 546,60 0,00 546, Přijaté dotace Inv.dotace od Kraje 0,00 125,00 0 Skupina 4 celkem Přijaté dotace celkem Skupina 4 celkem 2 790, , , , , , , , Místní správa Příjmy ze služeb 3,00 2,32 3, Místní správa Příjmy z prodeje zboží 1,56 1,06 1, Místní správa Svatební obřady 0,00 49,40 40, Místní správa Přijaté sankční platby 0,00 12,00 28, Místní správa Neinvestiční dary 0,00 970,00 300, Místní správa Přijaté pojistné náhrady 0,00 240,44 5,00 0, Místní správa Ostatní nedaň.příjmy-výběr.řízení 24,00 9,00 0, Místní správa Investiční dary 0,00 500,00 600,00 Oddíl 61 celkem 28, ,22 5,00 972, Finanční operace Úroky 70,00 83,70 70,00 70,00 Oddíl 63 celkem 70,00 83,70 70,00 70,00 Skupina 6 celkem 98, ,38 Příjmy Příjmy , , , ,00 Financování Financování 8115 Zůstatek účtu k 12/06 Zůstatek účtu k 12/06 0, , ,00 Příjmy celkem , ,00 Stránka 2 z 13

3 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka Org. návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Zemědělství celkem Zemědělství celkem 6,00 0,00 5,00 5, Zemědělství Granule pro psy 1,00 0,00 0, Zemědělství Příspěvek ma útulek pro psy 5,00 0,00 5,00 Skupina 1 celkem 6,00 0,00 5,00 5, Silnice celkem Silnice celkem , , , , Silnice Materiál 20,00 38,36 50, Silnice Údržba a oprava 250,00 542,83 500, Silnice Výstavba komunikací zámková dlažba 4 750, , , , Silnice Výstavba -Jahodové pole 5 000,00 388, , Chodníky celkem Chodníky celkem 0 673, Autobusy celkem Autobusy celkem 125,00 76,47 125,00 225, Autobusy Příspěvek na autobusovou dopravu 125,00 76,47 125, Autobusy Autobusová zastávka 0,00 0,00 0,00 100, Technická kontrola celkem Technická kontrola celkem 3,00 0,00 3,00 3, Technická kontrola Technická kontrola, emise 3,00 0,00 3, Ostatní záležit.v silnič.dopravě celkem 150,00 55,88 150,00 50, Ostatní záležit.v silnič.dopravě Dopravní značky 150,00 20,18 50, Ostatní záležit.v silnič.dopravě Služby 0,00 35,70 0,00 Oddíl 22 celkem , , Pitná voda celkem 1 200,00 20, Pitná voda Oprava 0,00 6, Pitná voda Výstavba - vodovod Jahodové pole 1 200,00 342,77 0, Čištění odpad.vod celkem Kanalizace celkem ### 2 032,74 50, , Čištění odpad.vod Údržba a oprava 50,00 130,68 50,00 50, Čištění odpad.vod Výstavba kanalizace Jahodové pole 2 500, , ,00 Oddíl 23 celkem ### Skupina 2 celkem ### 2 870, ,00 Stránka 3 z 13

4 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka Org. návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Mateřská školka celkem Mateřská školka celkem 852,81 563,79 450,00 608,57 0, Mateřská školka Převod - dotace na 1 žáka 96,81 96,81 88, Mateřská školka Neinvestiční náklady Veltrusy 250,00 197,88 300,00 200, Mateřská škola Příspěvek od města 126,00 178,12 20, Mateřská škola Investice do budovy MŠ energet.audit 380,00 90,98 150,00 300, Základní škola Základní škola celkem 2 686, , , ,44 0, Základní škola celkem Převod - dotace na 1 žáka 536,36 536,36 531, Základní škola Neinvestiční náklady obce-převod 850,00 855,85 974, Základní škola Neinvestiční náklady Veltrusy 700,00 706,77 826, Základní škola Příspěvek od města 400,20 387, ,00 50, Základní škola Investice do bytu 0,00 0,00 0,00 100, Základní škola Investice do budovy ZŠ energet.audit 200,00 0,00 200,00 300, Základní škola Ostatní investice do budovy 0,00 0,00 0,00 100, Školní jídelna celkem Školní jídelna celkem , Školní jídelna Materiál 0 222, Školní jídelna Školní jídelna 9 500, ,60 0,00 Oddíl 31 celkem , , Základní umělecká škola Základní umělecká škola Příspěvek od města 0,00 0,00 0,00 3,00 Oddíl 32 celkem 3, Kino celkem Kino celkem 50,00 246,01 50,00 66,00 0, Kino Spotřeba vody 10,00 3,19 10, Kino Spotřeba elektrické energie 20,00 7,25 15, Kino Nákup služeb 20,00 0,00 20, Kino Opravy a udržování 0,00 235,17 20, Kino Poplatky OSA + Asociace 0,00 0,40 1, Knihovna celkem Knihovna celkem 130,00 74,60 130,00 114,00 0, Knihovna Ostatní osobní výdaje 50,00 42,40 50, Knihovna Nákup knih 19,00 19,00 19, Knihovna Program do počítače 20,00 0,00 10, Knihovna Nákup materiálu 2,00 0,05 2, Knihovna Spotřeba plynu 8,00 9,94 12, Knihovna Spotřeba elektrické energie 4,00 0,39 4, Knihovna Opravy 6,00 2,63 6, Knihovna Cestovné 1,00 0,21 1, Knihovna Nákup počítače 20,00 0,00 10, Vydavatelská činnost celkem Vydavatelská činnost celkem 15,00 7,35 10,00 17,00 0, Vydavatelská činnost Brožury 0,00 0,00 0, Vydavatelská činnost Služby- tisk Veltr.listů 15,00 7,35 15, Vydavatelská činnost Dotace--muzeum Mělník 0,00 0,00 2,00 Stránka 4 z 13

5 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka Org. návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Pomníky celkem Pomníky celkem 296,00 355,95 5,00 5,00 0, Pomníky Materiál 3,00 3,20 5, Pomníky Opravy +pomník čerpání dotace 293,00 352,75 0, Místní rozhlas celkem Místní rozhlas celkem 10,00 0,00 100,00 110,00 0, Místní rozhlas Místní rozhlas 10,00 0,00 10, Místní rozhlas Místní rozhlas protožení ul. Nerudova, JP 100, Záležitosti kultury celkem Záležitosti kultury celkem 135,00 183,53 100,00 171,00 0, Záležitosti kultury Nákup zboží-turistická známka 0,00 0,00 0, Záležitosti kultury Vstupenky 30,00 15,25 30, Záležitosti kultury Služby 80,00 126,05 100, Záležitosti kultury Cestovné 1,00 0,00 1, Záležitosti kultury Pohoštění 5,00 14,85 10, Záležitosti kultury Věcné dary 10,00 18,07 15, Záležitosti kultury Posyktnuté dary-organizace 2,00 8,50 8, Záležitosti kultury Poskytnutý dar - kostel 2,00 0,40 1, Záležitosti kultury Poplatky a daně 0,00 0, Záležitosti kultury Peněžitý dar -občané 5,00 0,00 5, Oddíl 33 celkem 636,00 483, Dětské hřiště celkem Dětské hřiště celkem 120,00 0,00 70,00 70,00 Chyba: Dětské hřiště Údržba Dětské hřiště Výstavba nového hřiště Tělovýchova celkem Tělovýchova celkem 420,00 582,75 170,00 185,00 0, Tělovýchova Materiál 0,00 28,00 20, Tělovýchova Služby 0,00 5,00 5, Tělovýchova Program podpory sport.,kult.a společ.aktivit 70,00 3,97 30, Tělovýchova Dotace ASPV 240,00 240,00 40, Tělovýchova dotace AFK 70,00 130,00 50, Tělovýchova dotace Sokol, nohejbal 40,00 10,00 40, Tělovýchova Inv.dary 0,00 137,92 0,00 Oddíl 34 celkem 540,00 255,00 Stránka 5 z 13

6 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka Org. návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Nebytové prostory Projektor + plátno 0,00 0,00 0,00 30, Nebytové prostory Plyn 20,00 11,70 20, Nebytové prostory Služby 5,00 5,84 10, Nebytové prostory Opravy 20,00 422,88 40, Nebytové prostory Technické zhodnocení čp ,00 443,19 0, Veřejné osvětlení celkem Veřejné osvětlení celkem 1 450, ,19 850,00 980,00 0, Veřejné osvětlení Elektrická energie 300,00 304,59 330, Veřejné osvětlení Opravy+ materiál 450,00 605,66 550, Veřejné osvětlení Výstavba Jahodové pole 700,00 528,94 100, Pohřebnictví celkem Pohřebnictví celkem 340,00 161,59 130,00 156,00 0, Pohřebnictví Platy zaměstnanců 124,00 105,86 120, Pohřebnictví Nákup materiálu 5,00 0,34 5, Pohřebnictví Voda 6,00 4,92 6, Pohřebnictví Nákup benzínu 2,00 1,75 2, Pohřebnictví Nákup služeb 3,00 0,00 3, Pohřebnictví Údržba a opravy 20,00 48,72 20, Pohřebnictví Investice -chodník 180,00 0,00 0, Inženýrské sítě celkem 2 200,00 490,87 0, , Inženýrské sítě Plynofikace + el.energie Jahodové pole 2 200,00 490, , Územní plán celkem Územní plán celkem 300,00 359,90 0,00 113,00 0, Územní plán Územní plán 300,00 359,90 112,80 Stránka 6 z 13

7 PARAG. PARAG. POLOŽ. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Komunální rozvoj celkem Komunální rozvoj celkem 2 170, ,26 700, ,00 0, Komunální rozvoj Materiál - gravírované cedulky 20,00 26,07 20, Komunální rozvoj Odměny za posudky, studií, projekty 400,00 17,33 400, Komunální rozvoj Odměna -právník -zhotovení smluv , Komunální rozvoj Platby daní a poplatků -daň z převodu 3% 900,00 275,49 300, Komunální rozvoj Geometrické plány,projekty - Jahodové pole 400,00 0,00 100, Komunální rozvoj Stodola 200,00 657,06 0, Komunální rozvoj Protipovodňová opatření 50,00 0,00 50, Komunální rozvoj Nákup pozemků 100,00 502,83 200,00 300,00 Oddíl 36 celkem 6 835, , Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí celkem 100,00 7,00 100,00 20,00 0, Ochrana životního prostředí Odborné posudky 100,00 7,00 20, Nebezpečný odpad celkem Nebezpečný odpad celkem 60,00 41,63 70,00 60,00 0, Nebezpečný odpad Odvoz 60,00 41,63 60, Komunální odpad celkem Komunální odpad celkem 1 130, , , ,00 0, Komunální odpad Nákup popelnic 25,00 41,25 30, Komunální odpad Materiál - koše 19,00 5,21 17, Komunální odpad Nájem sběrný dvůr 36,00 36,00 36, Komunální odpad Odvoz SČSS + JVV + separovaný odpad 1 050, , ,00 Stránka 7 z 13

8 PARAG. PARAG. POLOŽ. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Veřejná zeleň celkem Veřejná zeleň - Technické služby 1 344, , , ,60 0, Veřejná zeleň Platy zaměstnanců 650,00 583,68 680,00 650, Veřejná zeleň Odměna skládky 45,00 54,50 50, Veřejná zeleň Ochranné pomůcky 6,00 10,14 10, Veřejná zeleň DHM - vybavení 20,00 15,70 20, Veřejná zeleň Materiál 50,00 61,97 50, Veřejná zeleň Nafta 60,00 77,56 70, Veřejná zeleň Povinné ručení 13,00 11,36 13, Veřejná zeleň Školení 15,00 12,89 5, Veřejná zeleň Služby ( plošina, zametací vůz ) 80,00 195,33 200, Veřejná zeleň Služby-čerpání dotace povodeň 0,00 0,00 144, Veřejná zeleň Opravy a údržba 100,00 292,26 200, Veřejná zeleň Silniční daň 5,00 2,70 3, Veřejná zeleň Stroje 300,00 115,00 80, Veřejná zeleň DSO-projekt stromy 0,00 35,00 plán 07 výdaje celkem 450,00 Oddíl 37 celkem Skupina 3 celkem 2 634, , , , Bezpečnost a veřejný pořádek Služby policie celkem 500, Bezpečnost a veřejný pořádek Služby policie 500,00 Oddíl 53 celkem 500, Hasiči celkem Hasiči celkem 102,50 78,90 102,50 82,50 0, Hasiči Drobný majetek 0,00 17, Hasiči Materiál 0,00 0, Hasiči Pojištění Hasičů 0,00 0,00 2, Hasiči Dotace Hasičům 100,00 61,40 80,00 Skupina 5 celkem 102,50 582, Místní zastupitelstvo celkem Místní zastupitelstvo celkem 1 334, , , ,00 0, Místní zastupitelstvo Odměny členů výborů 84,00 64,34 60, Místní zastupitelstvo Odměny uvolněných+ zastup ,00 929, , Místní zastupitelstvo Mobilní telefony 45,00 54,12 55, Místní zastupitelstvo Školení 10,00 5,86 10, Místní zastupitelstvo Cestovné 35,00 12,12 15,00 Stránka 8 z 13

9 PARAG. PARAG. POLOŽ. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx návrh Místní správa celkem Místní správa celkem 4 597, , , ,12 0, Místní správa Platy zaměstnanců 1 680, , , , Místní správa Ostatní osobní výdaje 110,00 203,44 200, Místní správa Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 980,00 826, , Místní správa Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 350,00 286,23 330, Místní správa Ostatní povinné pojistné 12,00 9,54 12, Místní správa Nákup knih a časopisů 15,00 4,90 10, Místní správa DHM 50,00 22,48 70, Místní správa Nákup materiálu 140,00 88,43 100, Místní správa Spotřeba vody 12,00 15,19 20, Místní správa Spotřeba plynu 110,00 103,83 115, Místní správa Spotřeba elektrické energie 75,00 82,15 95, Místní správa Služby pošt 120,00 84,42 100, Místní správa Telefon 80,00 40,16 60, Místní správa Poradenská služba, právník, revize 80,00 36,24 50, Místní správa Školení 50,00 44,07 40, Místní správa Nákup služeb 200,00 231,62 200, Místní správa Opravy a udržování 50,00 18,22 50, Místní správa Programy do počítačů 75,00 41,76 30, Místní správa Cestovné 12,00 17,93 15, Místní správa Dary a pohoštění 10,00 8,19 10, Místní správa Poskytnuté příspěvky 74,00 10,99 11, Místní správa Dotace sdružením+svaz měst a obcí 8,00 14,99 15, Místní správa DSO Přemyslovské Čechy+ VKM 4,00 5,98 8, Místní správa Platby daní a poplatků 200,00 67,91 70, Místní správa Nákup DHM nad 60.tis Kč 100,00 0,00 0, plán výdaje celkem oddíl 61 celkem 3 150, , , Finanční operace celkem Finanční operace celkem 80,00 58,27 85,00 0, Finanční operace Úroky vlastní -úvěr 40,00 29,27 0,00 50, Finanční operace Poplatky bance 40,00 29,00 35,00 Stránka 9 z 13

10 PARAG. PARAG. POLOŽ. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Pojištění majetku celkem Pojištění majetku celkem 45,00 71,89 72,00 72,00 0, Pojištění majetku Pojištění majetku 45,00 71,89 72, Ostatní finannční operace Daň za město-průběžka 283,93 283,92 283,93 465,36 Oddíl 63 celkem 408,93 622,36 Skupina 6 celkem 6 339, ,48 Výdaje celkem , , , , Úvěr krátkodobý Úvěr přijatý 2 865,40 0 0, Úvěr krátkodobý Úvěr splátka 2 865, Operace z peněž.účtů org Operace z peněž.účtů org 350,00 30,00 10,00 0,00 Výdaje celkem ### ,15 0, ,00 0,00 Stránka 10 z 13

11 Navržené změny v rozpočtu Příjmy celkem Příjmy celkem PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený Upravený Upravený oddíl paragraf položka Org. návrh návrh návrh xx xx xxxx Výdaje celkem Výdaje celkem 0,00 0,00 0,00 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený Upravený Upravený oddíl paragraf položka Org. návrh návrh návrh xx xx xxxx JMÉNO JMÉNO Výdaje celkem Výdaje celkem

12 Příjmy 2007 celkem Příjmy celkem ,00 Název Název Předložený Upravený Upravený návrh návrh návrh Daňové příjmy celkem Daňové příjmy celkem ,36 Komunikace+ půjčka Skupina 2 96,88 Kultura celkem Oddíl 33 celkem 92,00 Tělovýchova Oddíl 34 5,00 Bytové hospodářství, pozemky Oddíl 36 celkem 9 807,60 Odpady, doprava celkem Oddíl 37 celkem 98,00 Skupina 3 celkem Skupina 3 celkem 9 997,60 Přijaté dotace Přijaté dotace celkem 2 875,78 Skupina 4 celkem Skupina 4 celkem 2 875,78 Ostatní příjmy Oddíl 61 celkem 972,38 Oddíl 63 celkem Oddíl 63 celkem 70,00 Skupina 6 celkem Skupina 6 celkem 1 042,38 Příjmy Příjmy ,00 Příjmy celkem Příjmy celkem ,000 Financování 2007 celkem Financování celkem ,40 Předložený Upravený Upravený návrh návrh návrh Změna prostředků na účtě Zůstatek účtu k 12/ ,00 Uhrazené splátky úvěru Splátka úvěru ,40 Operace peněž.účtů Operace peněž.účtů -10,00 Financování 2007 celkem Financování celkem ,40 Stránka 12 z 13

13 Výdaje 2007 celkem Výdaje celkem ,60 0,00 0,00 Název Název Předložený Upravený Upravený návrh návrh návrh Zemědělství Zvířata 5,00 Pozemní komunikace Pozemní komunikace 6 587,00 Pozemní komunikace Chodníky 360 Autobusy Autobusy 225,00 Technická kontrola Technická kontrola 3,00 Ostatní záležitosti v dopravě Značky 50,00 Pitná voda Pitná voda 20,00 Kanalizace Kanalizace 2 850,00 Mateřská školka Mateřská školka 608,57 Základní škola Základní škola 2 881,44 Základní umělecká škola ZUŠ 3,00 Kino Kino 66,00 Knihovna Knihovna 114,00 Vydavatelská činnost Vydavatelská činnost 17,00 Pomníky Pomníky 5,00 Místní rozhlas Místní rozhlas 110,00 Záležitosti kultury Záležitosti kultury 171,00 Dětské hřiště Dětské hřiště 70,00 Tělovýchova Tělovýchova 185,00 Byty Byty 30,00 Nebytové prostory Nebytové prostory 100,00 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení 980,00 Pohřebnictví Pohřebnictví 156,00 Inženýrské sítě inženýrské sítě 1 100,00 Územní plán Územní plán 113,00 Komunální rozvoj Komunální rozvoj 1 270,00 Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí 20,00 Nebezpečný odpad Nebezpečný odpad 60,00 Komunální odpad Komunální odpad 1 283,00 Veřejná zeleň Veřejná zeleň 1 495,60 Bezpečnost a veřej.pořádek Služby policie 500,00 Hasiči Hasiči 82,50 Místní zastupitelstvo Místní zastupitelstvo 1 340,00 Místní správa Místní správa 4 431,13 0,00 Finanční operace Finanční operace 85,00 Pojištění majetku Pojištění majetku 72,00 Ostatní finanční operace Ostatní finanční operace-daň za město 465,36 Výdaje celkem Výdaje celkem ,60 Stránka 13 z 13

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet

Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Rozpočet pro rok 2014 SU AU UZ ORG ODPA POL rozpočet Příjmy: 1 000 Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz.osob závislá činnost 231 15 0000

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

Přílohy Příloha č.1 Výdaje za období leden - prosinec 2013 dle položek Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče - se stanovuje ve výši 0 tisíc Kč. 2013

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více