Alternativní rozpočet města Veltrusy , , , ,36

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36"

Transkript

1 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ZČ 2 350, , , , Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob SVČ 1 650, , , , Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob kapitálové výnosy 130,00 148,87 130,00 148, Daňové příjmy Daň z příjmů právnických osob 2 650, , , , Daňové příjmy Daň z příjmů práv. osob za obce 283,93 283,92 300,00 465, Daňové příjmy Převod DPH 4 170, , , , Daňové příjmy Poplatky za ukládání odpadu - Kaučuk 500,00 493,86 500,00 450, Daňové příjmy Poplatky za odnětí půdy 0,00 0,06 2,00 3, Daňové příjmy Poplatky komunál.odpad 800,00 821,49 800,00 875, Daňové příjmy Poplatek ze psů 49,00 57,30 50,00 56, Daňové příjmy Poplatek za užívání veřejných prostor 50,00 240,01 50,00 100, Daňové příjmy Poplatek z ubytovací kapacity 25,00 11,61 27,00 12, Daňové příjmy Poplatky za povolení vjezdu 0,00 0,00 0,00 0, Daňové příjmy Poplatek místní - výherní automaty 76,00 10,00 76,00 10, Daňové příjmy Odvod z výtěžků-hrací automaty 50 51, Daňové příjmy Správní poplatky 500,00 382,93 500,00 400, Daňové příjmy Daň z nemovitosti 1 910, , , ,00 Daňové příjmy celkem , , , , Nedaňové příjmy Splátky půjček -Hafner 41,88 41,88 41,88 41, Záležitosti radiokomunikací Náhrada -bezdrát. Internet 0,00 54,63 55, Radiokomunikace celkem oddíl 24 celkem 0,00 54,63 55,00 skupina 2 96, Kultura - Letní kino Za vstupné LK 0,00 0,00 0, Kultura Pronájem 0,00 4,00 4,00 4, Kultura - Knihovna Za půjčování knih- knihovna 4,00 3,56 4,00 4, Kultura Prodej knih 10,00 4,81 10,00 4, Kultura Z kulturních akcí 50,00 81,22 50,00 80, Kultura Pronájem 0,00 0,50 0, Kultura Neinvestiční dary 0,00 32,00 0,00 Kultura celkem Oddíl 33 celkem 105,88 277,22 68,00 92, Tělovýchova Služby, vstupné 0 5, Tělovýchova Neinvestiční dary Tělovýchova Investiční dary Bytové hospodářství, pozemky Nájem z bytů 94,00 123,67 70,00 90, Bytové hospodářství, pozemky Nájem z nebytových prostor 110,00 108,01 110,00 111, Hřbitov Hřbitovní poplatky 40,00 95,99 40,00 41,00 Stránka 1 z 13

2 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka Org. návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx PŘÍJMY návrh Komunál. služby a územní rozvoj Pronájem pozemků 65,00 61,81 65,00 59, Komunál.služby a územní rozvoj Prodej pozemků , ,87 50, ,00 Byty,komunál.a územ.-celkem Oddíl 36 celkem , ,37 335, , Nakládání s odpady Příjmy z poskytování služeb 420,00 189,40 100,00 50, Nakládání s odpady Prodej popelnic 20,00 27,30 28, Veřejná zeleň Doprava multikára, traktor 20,00 21,17 30,00 20,00 Oddíl 37 celkem 460,00 237,87 130,00 98,00 Skupina 3 celkem , , Přijaté dotace Dotace na volby 0,00 64,66 0,00 0, Přijaté dotace Dotace ze SR na školství a přen.působnost 1 101, , , , Přijaté dotace Dotace od Kraje-povodeň 0,00 67,50 144, Přijaté dotace Dotace Ministerstva 293,00 293,00 0, Přijaté dotace Dotace od obcí-neinvestič.náklady 850,00 855,85 850,00 974, Přijaté dotace Dotace SFŽP 546,60 0,00 546, Přijaté dotace Inv.dotace od Kraje 0,00 125,00 0 Skupina 4 celkem Přijaté dotace celkem Skupina 4 celkem 2 790, , , , , , , , Místní správa Příjmy ze služeb 3,00 2,32 3, Místní správa Příjmy z prodeje zboží 1,56 1,06 1, Místní správa Svatební obřady 0,00 49,40 40, Místní správa Přijaté sankční platby 0,00 12,00 28, Místní správa Neinvestiční dary 0,00 970,00 300, Místní správa Přijaté pojistné náhrady 0,00 240,44 5,00 0, Místní správa Ostatní nedaň.příjmy-výběr.řízení 24,00 9,00 0, Místní správa Investiční dary 0,00 500,00 600,00 Oddíl 61 celkem 28, ,22 5,00 972, Finanční operace Úroky 70,00 83,70 70,00 70,00 Oddíl 63 celkem 70,00 83,70 70,00 70,00 Skupina 6 celkem 98, ,38 Příjmy Příjmy , , , ,00 Financování Financování 8115 Zůstatek účtu k 12/06 Zůstatek účtu k 12/06 0, , ,00 Příjmy celkem , ,00 Stránka 2 z 13

3 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka Org. návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Zemědělství celkem Zemědělství celkem 6,00 0,00 5,00 5, Zemědělství Granule pro psy 1,00 0,00 0, Zemědělství Příspěvek ma útulek pro psy 5,00 0,00 5,00 Skupina 1 celkem 6,00 0,00 5,00 5, Silnice celkem Silnice celkem , , , , Silnice Materiál 20,00 38,36 50, Silnice Údržba a oprava 250,00 542,83 500, Silnice Výstavba komunikací zámková dlažba 4 750, , , , Silnice Výstavba -Jahodové pole 5 000,00 388, , Chodníky celkem Chodníky celkem 0 673, Autobusy celkem Autobusy celkem 125,00 76,47 125,00 225, Autobusy Příspěvek na autobusovou dopravu 125,00 76,47 125, Autobusy Autobusová zastávka 0,00 0,00 0,00 100, Technická kontrola celkem Technická kontrola celkem 3,00 0,00 3,00 3, Technická kontrola Technická kontrola, emise 3,00 0,00 3, Ostatní záležit.v silnič.dopravě celkem 150,00 55,88 150,00 50, Ostatní záležit.v silnič.dopravě Dopravní značky 150,00 20,18 50, Ostatní záležit.v silnič.dopravě Služby 0,00 35,70 0,00 Oddíl 22 celkem , , Pitná voda celkem 1 200,00 20, Pitná voda Oprava 0,00 6, Pitná voda Výstavba - vodovod Jahodové pole 1 200,00 342,77 0, Čištění odpad.vod celkem Kanalizace celkem ### 2 032,74 50, , Čištění odpad.vod Údržba a oprava 50,00 130,68 50,00 50, Čištění odpad.vod Výstavba kanalizace Jahodové pole 2 500, , ,00 Oddíl 23 celkem ### Skupina 2 celkem ### 2 870, ,00 Stránka 3 z 13

4 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka Org. návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Mateřská školka celkem Mateřská školka celkem 852,81 563,79 450,00 608,57 0, Mateřská školka Převod - dotace na 1 žáka 96,81 96,81 88, Mateřská školka Neinvestiční náklady Veltrusy 250,00 197,88 300,00 200, Mateřská škola Příspěvek od města 126,00 178,12 20, Mateřská škola Investice do budovy MŠ energet.audit 380,00 90,98 150,00 300, Základní škola Základní škola celkem 2 686, , , ,44 0, Základní škola celkem Převod - dotace na 1 žáka 536,36 536,36 531, Základní škola Neinvestiční náklady obce-převod 850,00 855,85 974, Základní škola Neinvestiční náklady Veltrusy 700,00 706,77 826, Základní škola Příspěvek od města 400,20 387, ,00 50, Základní škola Investice do bytu 0,00 0,00 0,00 100, Základní škola Investice do budovy ZŠ energet.audit 200,00 0,00 200,00 300, Základní škola Ostatní investice do budovy 0,00 0,00 0,00 100, Školní jídelna celkem Školní jídelna celkem , Školní jídelna Materiál 0 222, Školní jídelna Školní jídelna 9 500, ,60 0,00 Oddíl 31 celkem , , Základní umělecká škola Základní umělecká škola Příspěvek od města 0,00 0,00 0,00 3,00 Oddíl 32 celkem 3, Kino celkem Kino celkem 50,00 246,01 50,00 66,00 0, Kino Spotřeba vody 10,00 3,19 10, Kino Spotřeba elektrické energie 20,00 7,25 15, Kino Nákup služeb 20,00 0,00 20, Kino Opravy a udržování 0,00 235,17 20, Kino Poplatky OSA + Asociace 0,00 0,40 1, Knihovna celkem Knihovna celkem 130,00 74,60 130,00 114,00 0, Knihovna Ostatní osobní výdaje 50,00 42,40 50, Knihovna Nákup knih 19,00 19,00 19, Knihovna Program do počítače 20,00 0,00 10, Knihovna Nákup materiálu 2,00 0,05 2, Knihovna Spotřeba plynu 8,00 9,94 12, Knihovna Spotřeba elektrické energie 4,00 0,39 4, Knihovna Opravy 6,00 2,63 6, Knihovna Cestovné 1,00 0,21 1, Knihovna Nákup počítače 20,00 0,00 10, Vydavatelská činnost celkem Vydavatelská činnost celkem 15,00 7,35 10,00 17,00 0, Vydavatelská činnost Brožury 0,00 0,00 0, Vydavatelská činnost Služby- tisk Veltr.listů 15,00 7,35 15, Vydavatelská činnost Dotace--muzeum Mělník 0,00 0,00 2,00 Stránka 4 z 13

5 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka Org. návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Pomníky celkem Pomníky celkem 296,00 355,95 5,00 5,00 0, Pomníky Materiál 3,00 3,20 5, Pomníky Opravy +pomník čerpání dotace 293,00 352,75 0, Místní rozhlas celkem Místní rozhlas celkem 10,00 0,00 100,00 110,00 0, Místní rozhlas Místní rozhlas 10,00 0,00 10, Místní rozhlas Místní rozhlas protožení ul. Nerudova, JP 100, Záležitosti kultury celkem Záležitosti kultury celkem 135,00 183,53 100,00 171,00 0, Záležitosti kultury Nákup zboží-turistická známka 0,00 0,00 0, Záležitosti kultury Vstupenky 30,00 15,25 30, Záležitosti kultury Služby 80,00 126,05 100, Záležitosti kultury Cestovné 1,00 0,00 1, Záležitosti kultury Pohoštění 5,00 14,85 10, Záležitosti kultury Věcné dary 10,00 18,07 15, Záležitosti kultury Posyktnuté dary-organizace 2,00 8,50 8, Záležitosti kultury Poskytnutý dar - kostel 2,00 0,40 1, Záležitosti kultury Poplatky a daně 0,00 0, Záležitosti kultury Peněžitý dar -občané 5,00 0,00 5, Oddíl 33 celkem 636,00 483, Dětské hřiště celkem Dětské hřiště celkem 120,00 0,00 70,00 70,00 Chyba: Dětské hřiště Údržba Dětské hřiště Výstavba nového hřiště Tělovýchova celkem Tělovýchova celkem 420,00 582,75 170,00 185,00 0, Tělovýchova Materiál 0,00 28,00 20, Tělovýchova Služby 0,00 5,00 5, Tělovýchova Program podpory sport.,kult.a společ.aktivit 70,00 3,97 30, Tělovýchova Dotace ASPV 240,00 240,00 40, Tělovýchova dotace AFK 70,00 130,00 50, Tělovýchova dotace Sokol, nohejbal 40,00 10,00 40, Tělovýchova Inv.dary 0,00 137,92 0,00 Oddíl 34 celkem 540,00 255,00 Stránka 5 z 13

6 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka Org. návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Nebytové prostory Projektor + plátno 0,00 0,00 0,00 30, Nebytové prostory Plyn 20,00 11,70 20, Nebytové prostory Služby 5,00 5,84 10, Nebytové prostory Opravy 20,00 422,88 40, Nebytové prostory Technické zhodnocení čp ,00 443,19 0, Veřejné osvětlení celkem Veřejné osvětlení celkem 1 450, ,19 850,00 980,00 0, Veřejné osvětlení Elektrická energie 300,00 304,59 330, Veřejné osvětlení Opravy+ materiál 450,00 605,66 550, Veřejné osvětlení Výstavba Jahodové pole 700,00 528,94 100, Pohřebnictví celkem Pohřebnictví celkem 340,00 161,59 130,00 156,00 0, Pohřebnictví Platy zaměstnanců 124,00 105,86 120, Pohřebnictví Nákup materiálu 5,00 0,34 5, Pohřebnictví Voda 6,00 4,92 6, Pohřebnictví Nákup benzínu 2,00 1,75 2, Pohřebnictví Nákup služeb 3,00 0,00 3, Pohřebnictví Údržba a opravy 20,00 48,72 20, Pohřebnictví Investice -chodník 180,00 0,00 0, Inženýrské sítě celkem 2 200,00 490,87 0, , Inženýrské sítě Plynofikace + el.energie Jahodové pole 2 200,00 490, , Územní plán celkem Územní plán celkem 300,00 359,90 0,00 113,00 0, Územní plán Územní plán 300,00 359,90 112,80 Stránka 6 z 13

7 PARAG. PARAG. POLOŽ. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Komunální rozvoj celkem Komunální rozvoj celkem 2 170, ,26 700, ,00 0, Komunální rozvoj Materiál - gravírované cedulky 20,00 26,07 20, Komunální rozvoj Odměny za posudky, studií, projekty 400,00 17,33 400, Komunální rozvoj Odměna -právník -zhotovení smluv , Komunální rozvoj Platby daní a poplatků -daň z převodu 3% 900,00 275,49 300, Komunální rozvoj Geometrické plány,projekty - Jahodové pole 400,00 0,00 100, Komunální rozvoj Stodola 200,00 657,06 0, Komunální rozvoj Protipovodňová opatření 50,00 0,00 50, Komunální rozvoj Nákup pozemků 100,00 502,83 200,00 300,00 Oddíl 36 celkem 6 835, , Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí celkem 100,00 7,00 100,00 20,00 0, Ochrana životního prostředí Odborné posudky 100,00 7,00 20, Nebezpečný odpad celkem Nebezpečný odpad celkem 60,00 41,63 70,00 60,00 0, Nebezpečný odpad Odvoz 60,00 41,63 60, Komunální odpad celkem Komunální odpad celkem 1 130, , , ,00 0, Komunální odpad Nákup popelnic 25,00 41,25 30, Komunální odpad Materiál - koše 19,00 5,21 17, Komunální odpad Nájem sběrný dvůr 36,00 36,00 36, Komunální odpad Odvoz SČSS + JVV + separovaný odpad 1 050, , ,00 Stránka 7 z 13

8 PARAG. PARAG. POLOŽ. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Veřejná zeleň celkem Veřejná zeleň - Technické služby 1 344, , , ,60 0, Veřejná zeleň Platy zaměstnanců 650,00 583,68 680,00 650, Veřejná zeleň Odměna skládky 45,00 54,50 50, Veřejná zeleň Ochranné pomůcky 6,00 10,14 10, Veřejná zeleň DHM - vybavení 20,00 15,70 20, Veřejná zeleň Materiál 50,00 61,97 50, Veřejná zeleň Nafta 60,00 77,56 70, Veřejná zeleň Povinné ručení 13,00 11,36 13, Veřejná zeleň Školení 15,00 12,89 5, Veřejná zeleň Služby ( plošina, zametací vůz ) 80,00 195,33 200, Veřejná zeleň Služby-čerpání dotace povodeň 0,00 0,00 144, Veřejná zeleň Opravy a údržba 100,00 292,26 200, Veřejná zeleň Silniční daň 5,00 2,70 3, Veřejná zeleň Stroje 300,00 115,00 80, Veřejná zeleň DSO-projekt stromy 0,00 35,00 plán 07 výdaje celkem 450,00 Oddíl 37 celkem Skupina 3 celkem 2 634, , , , Bezpečnost a veřejný pořádek Služby policie celkem 500, Bezpečnost a veřejný pořádek Služby policie 500,00 Oddíl 53 celkem 500, Hasiči celkem Hasiči celkem 102,50 78,90 102,50 82,50 0, Hasiči Drobný majetek 0,00 17, Hasiči Materiál 0,00 0, Hasiči Pojištění Hasičů 0,00 0,00 2, Hasiči Dotace Hasičům 100,00 61,40 80,00 Skupina 5 celkem 102,50 582, Místní zastupitelstvo celkem Místní zastupitelstvo celkem 1 334, , , ,00 0, Místní zastupitelstvo Odměny členů výborů 84,00 64,34 60, Místní zastupitelstvo Odměny uvolněných+ zastup ,00 929, , Místní zastupitelstvo Mobilní telefony 45,00 54,12 55, Místní zastupitelstvo Školení 10,00 5,86 10, Místní zastupitelstvo Cestovné 35,00 12,12 15,00 Stránka 8 z 13

9 PARAG. PARAG. POLOŽ. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx návrh Místní správa celkem Místní správa celkem 4 597, , , ,12 0, Místní správa Platy zaměstnanců 1 680, , , , Místní správa Ostatní osobní výdaje 110,00 203,44 200, Místní správa Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 980,00 826, , Místní správa Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 350,00 286,23 330, Místní správa Ostatní povinné pojistné 12,00 9,54 12, Místní správa Nákup knih a časopisů 15,00 4,90 10, Místní správa DHM 50,00 22,48 70, Místní správa Nákup materiálu 140,00 88,43 100, Místní správa Spotřeba vody 12,00 15,19 20, Místní správa Spotřeba plynu 110,00 103,83 115, Místní správa Spotřeba elektrické energie 75,00 82,15 95, Místní správa Služby pošt 120,00 84,42 100, Místní správa Telefon 80,00 40,16 60, Místní správa Poradenská služba, právník, revize 80,00 36,24 50, Místní správa Školení 50,00 44,07 40, Místní správa Nákup služeb 200,00 231,62 200, Místní správa Opravy a udržování 50,00 18,22 50, Místní správa Programy do počítačů 75,00 41,76 30, Místní správa Cestovné 12,00 17,93 15, Místní správa Dary a pohoštění 10,00 8,19 10, Místní správa Poskytnuté příspěvky 74,00 10,99 11, Místní správa Dotace sdružením+svaz měst a obcí 8,00 14,99 15, Místní správa DSO Přemyslovské Čechy+ VKM 4,00 5,98 8, Místní správa Platby daní a poplatků 200,00 67,91 70, Místní správa Nákup DHM nad 60.tis Kč 100,00 0,00 0, plán výdaje celkem oddíl 61 celkem 3 150, , , Finanční operace celkem Finanční operace celkem 80,00 58,27 85,00 0, Finanční operace Úroky vlastní -úvěr 40,00 29,27 0,00 50, Finanční operace Poplatky bance 40,00 29,00 35,00 Stránka 9 z 13

10 PARAG. PARAG. POLOŽ. Název Název Předložený SKUT.06 Plán 07 Úprava Konečný oddíl paragraf položka návrh plánu 07 návrh xx xx xxxx VÝDAJE návrh Pojištění majetku celkem Pojištění majetku celkem 45,00 71,89 72,00 72,00 0, Pojištění majetku Pojištění majetku 45,00 71,89 72, Ostatní finannční operace Daň za město-průběžka 283,93 283,92 283,93 465,36 Oddíl 63 celkem 408,93 622,36 Skupina 6 celkem 6 339, ,48 Výdaje celkem , , , , Úvěr krátkodobý Úvěr přijatý 2 865,40 0 0, Úvěr krátkodobý Úvěr splátka 2 865, Operace z peněž.účtů org Operace z peněž.účtů org 350,00 30,00 10,00 0,00 Výdaje celkem ### ,15 0, ,00 0,00 Stránka 10 z 13

11 Navržené změny v rozpočtu Příjmy celkem Příjmy celkem PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený Upravený Upravený oddíl paragraf položka Org. návrh návrh návrh xx xx xxxx Výdaje celkem Výdaje celkem 0,00 0,00 0,00 PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název Předložený Upravený Upravený oddíl paragraf položka Org. návrh návrh návrh xx xx xxxx JMÉNO JMÉNO Výdaje celkem Výdaje celkem

12 Příjmy 2007 celkem Příjmy celkem ,00 Název Název Předložený Upravený Upravený návrh návrh návrh Daňové příjmy celkem Daňové příjmy celkem ,36 Komunikace+ půjčka Skupina 2 96,88 Kultura celkem Oddíl 33 celkem 92,00 Tělovýchova Oddíl 34 5,00 Bytové hospodářství, pozemky Oddíl 36 celkem 9 807,60 Odpady, doprava celkem Oddíl 37 celkem 98,00 Skupina 3 celkem Skupina 3 celkem 9 997,60 Přijaté dotace Přijaté dotace celkem 2 875,78 Skupina 4 celkem Skupina 4 celkem 2 875,78 Ostatní příjmy Oddíl 61 celkem 972,38 Oddíl 63 celkem Oddíl 63 celkem 70,00 Skupina 6 celkem Skupina 6 celkem 1 042,38 Příjmy Příjmy ,00 Příjmy celkem Příjmy celkem ,000 Financování 2007 celkem Financování celkem ,40 Předložený Upravený Upravený návrh návrh návrh Změna prostředků na účtě Zůstatek účtu k 12/ ,00 Uhrazené splátky úvěru Splátka úvěru ,40 Operace peněž.účtů Operace peněž.účtů -10,00 Financování 2007 celkem Financování celkem ,40 Stránka 12 z 13

13 Výdaje 2007 celkem Výdaje celkem ,60 0,00 0,00 Název Název Předložený Upravený Upravený návrh návrh návrh Zemědělství Zvířata 5,00 Pozemní komunikace Pozemní komunikace 6 587,00 Pozemní komunikace Chodníky 360 Autobusy Autobusy 225,00 Technická kontrola Technická kontrola 3,00 Ostatní záležitosti v dopravě Značky 50,00 Pitná voda Pitná voda 20,00 Kanalizace Kanalizace 2 850,00 Mateřská školka Mateřská školka 608,57 Základní škola Základní škola 2 881,44 Základní umělecká škola ZUŠ 3,00 Kino Kino 66,00 Knihovna Knihovna 114,00 Vydavatelská činnost Vydavatelská činnost 17,00 Pomníky Pomníky 5,00 Místní rozhlas Místní rozhlas 110,00 Záležitosti kultury Záležitosti kultury 171,00 Dětské hřiště Dětské hřiště 70,00 Tělovýchova Tělovýchova 185,00 Byty Byty 30,00 Nebytové prostory Nebytové prostory 100,00 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení 980,00 Pohřebnictví Pohřebnictví 156,00 Inženýrské sítě inženýrské sítě 1 100,00 Územní plán Územní plán 113,00 Komunální rozvoj Komunální rozvoj 1 270,00 Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí 20,00 Nebezpečný odpad Nebezpečný odpad 60,00 Komunální odpad Komunální odpad 1 283,00 Veřejná zeleň Veřejná zeleň 1 495,60 Bezpečnost a veřej.pořádek Služby policie 500,00 Hasiči Hasiči 82,50 Místní zastupitelstvo Místní zastupitelstvo 1 340,00 Místní správa Místní správa 4 431,13 0,00 Finanční operace Finanční operace 85,00 Pojištění majetku Pojištění majetku 72,00 Ostatní finanční operace Ostatní finanční operace-daň za město 465,36 Výdaje celkem Výdaje celkem ,60 Stránka 13 z 13

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

Více

1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni Daň z příjmů FO z kapitálového maj Daň z příjmů právnických osob

1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni Daň z příjmů FO z kapitálového maj Daň z příjmů právnických osob Schválený rozpočet obce Šerkovice na rok 2003 Paragraf Položka Druh příjmu ( výdaje) Kč Příjmy 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 229 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob z podnikáni 108

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2013 (v Kč)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2013 (v Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2013 (v Kč) Příjmy v Kč: OD PA POL: Schválený rozpočet 2013 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 338 100 Daň z příjmu FO ze samostatné výděleč.činnosti 1112

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,900 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2015 návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 54 448,900 Příjmy celkem bez financování 50 448,900 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 37 485,000 30% z výnosu

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00

KEO-W / Uc19s. Pol: Investiční přijaté transfery ze státních fondů Silnice Borek ,00 roku 2014 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 20 000,00

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti OBEC POSTŘEKOV PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU na rok 6 - v tisících Kč ODPA POL ORJ v tis. Kč Daňové příjmy 422 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2400 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 2 4 Daň z příjmu fyz.

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012

ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012 Paragraf ROZPOČET OBCE ÚLICE NA ROK 2012 PŘÍJEM v tis. Kč Produkt Schválený rozpočet 0000 Celkem příjmy 4 537,80 1032 Podpora ostatních produkčních činností 700,00 2119 Ostat. zálež.těž. průmyslu a energie

Více

Starostka: Předseda finančního výboru :

Starostka: Předseda finančního výboru : OBEC SEMČICE ROZPOČET NA ROK 2010 ( návrh ) Razítko obce: Rozpočet vypracoval: Starostka: Předseda finančního výboru : Jana Dlouhá Petr Košťál Druh Rozpočet 2010 I. Příjmy celkem 6 363 530,00 z toho: 1.

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně

P Ř Í J M Y V Ý D A J E Položka ORJ Druhové třídění schválený rozpočet v tis. Kč Daně Město Vrbno pod Pradědem Rozpis rozpočtu na rok 2014 v podrobné rozpočtové skladbě schválený RM P Ř Í J M Y V Ý D A J E Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000,00 1112 Daň z příjmu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015

Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2015 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Příjmy Daňové příjmy- prostř. FÚ Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p. 231 0 1111 2 900,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

1) Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu výkon stát.správy položka 4112 6 000,- 2) Příjem z kulturních akcí kap. 3392 položka 2111 3 000,-

1) Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu výkon stát.správy položka 4112 6 000,- 2) Příjem z kulturních akcí kap. 3392 položka 2111 3 000,- ZMĚNA ROZPOČTU č.1 Příjmy: 1) Neinvestiční dotace ze stát.rozpočtu výkon stát.správy položka 4112 6 000,- 2) Příjem z kulturních akcí kap. 3392 položka 2111 3 000,- Celkem: 9 000,- Výdaje: 1) Výdaje na

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne

ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne ROZPOČET na rok 2014 schválený v 6. jednání ZM dne 16.12. 2013 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 6,00 - prodej pozemků 3111 94,00 celkem 100,00 - nájemné

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ

Rozpočet 2008.txt / ,00 Neinvestiční dotace od KÚ na správu obce a neinvestiční náklady ZŠ IČO: 00263346 - Obec Bechlín ************************************************************************************************** * Rozpočet 2008 * * * **************************************************************************************************

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

ROZPOČET NA ROK 2012

ROZPOČET NA ROK 2012 OBEC SEMČICE ROZPOČET NA ROK 2012 (návrh) Razítko obce: Rozpočet vypracoval: Starostka: Předseda finančního výboru: Dana Grebeňová Ing. Roman Hřebík v zastoupení Ing. František Šturma Druh Rozpočet 2012

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis Obec Borová Lada N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2010 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2014 (v Kč)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2014 (v Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2014 (v Kč) Příjmy v Kč: OD PA POL: Schválený rozpočet 2014 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 380 000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014

Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Obec Předměřice n/l - Rozpočet na rok 2015 Návrh rady a FV dne 25.11.2014 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 000 DPFO-ZČ 1112 500 DPFO-SVČ 1113 300 DPFO-KV 1121 3 500 DPPO 1122 0,00 DPPO

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

Návrh rozpočtu Města Sedlice na rok 2017

Návrh rozpočtu Města Sedlice na rok 2017 Města Sedlice na rok 2017 vychází z rozpočtového výhledu, který byl schválen zastupitelstvem města Sedlice dne 17.12.2013. na rok 2017 byl navýšen z důvodu vyššího příjmu daní-rud, pěstební činnosti lesní

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,-

Město Hostouň. Přijaté dotace , ze SR , dotace od ÚP , dotace na úroky z úvěru ,- Město Hostouň Návrh rozpočtu na rok 2015 Příjmy Daňové příjmy 15 335 000,- 1111 Daň z příjmu FOZČ 3 150 000,- 1112,3 Daň z příjmu FOSVČ 445 000,- 1121 Daň z příjmu PO 3 400 000,- 1122 Daň z příjmu obce

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPOČET na rok 2015

ROZPOČET na rok 2015 ROZPOČET na rok 2015 SCHVÁLENÝ V 7. ZM DNE 15. 12. 2014 10 - Zemědělství a lesní hospodářství 1012 - Zemědělský půdní fond - nájemné 2131 10,00 - prodej pozemků 3111 0,00 celkem 10,00 - ostatní služby

Více