Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

2 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne těmito zakladateli: - Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově - JUDr. Josef Augustin - MUDr. Alois Deutsch Společnost vznikla dnem zapsáním do OR KOS Brno, oddíl O, vložka 81. Společnost si vytyčila za cíl podílet se na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu na GJW, na rozvoji mezinárodní spolupráce, na pomoci sociálně slabším studentům GJW a v dalších oblastech. Společnost začala vyvíjet svou činnost od roku Společnost poskytuje tyto druhy obecně prospěšných služeb: 1/ modernizace výchovně vzdělávacího procesu; 2/ podpora studijních a sportovních talentů z řad studentů středních škol a vytváření kvalitních podmínek pro jejich další rozvoj; 3/ rozvoj mezinárodní spolupráce; 4/ prohlubování vzdělanosti a odbornosti studentů a pedagogů GJW; 5/ pomoc sociálně slabým studentům GJW; 6/ propagace a reprezentace GJW v rámci města, okresu, republiky i zahraničí. Společnost poskytuje tyto doplňkové činnosti: 1/ organizace a pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí; 2/ pořádání vzdělávacích kurzů, školení a přednášek Správní rada pracovala do ve složení: Mgr. Jana Ambrožová předsedkyně JUDr. Josef Augustin MUDr. Alois Deutsch Ing. Radim Fiala Ing. Jan Růžička Ing. Michal Šmucr Správní rada pracovala od ve složení: Mgr. Jana Ambrožová předsedkyně JUDr. Josef Augustin MUDr. Alois Deutsch PhDr. Ladislav Pochyla Ing. Jana Oulehlová Ing. Michal Šmucr Dozorčí rada pracovala do ve složení: Ing. Vladimír Průša předseda Ing. Jana Oulehlová PhDr. Ladislav Pochyla I. II. III. IV.

3 Dozorčí rada pracovala od ve složení: Ing. Vladimír Průša předseda Ing. Radim Fiala Ing. Jan Růžička Ředitelkou společnosti GAUDEAMUS o.p.s. byla v roce 2013 Mgr. Ivana Juráková. Správní rada se v průběhu roku 2013 sešla 3x a řešila následující záležitosti: - hospodaření společnosti a finanční zabezpečení akcí na rok 2013; - organizační zajištění akcí podle plánu činnosti na rok 2013; - příprava podkladů k žádosti na získání státní dotace z MŠMT ČR na akci Rekonstrukce sportovních šaten ; - realizace akce Rekonstrukce sportovních šaten ; - získávání nových sponzorů; - zpracování výroční zprávy za rok 2012; - příprava podkladů pro zapsání změn v orgánech společnosti vyplývajících ze znění zakládací smlouvy společnosti; - projednání koncepce činnosti společnosti pro rok 2013; - návrh rozpočtu společnosti na rok Dozorčí rada se sešla v průběhu roku na 3x, a to na společných jednáních se správní radou. V. Přehled činnosti Společnost se podílela organizačně a finančně na zajištění následujících akcí: - reprezentace školy a společnosti; - prezentace společnosti na vlastních webových stránkách; - získávání sponzorů a jejich podíl na konkrétních a mediálně zajímavých akcích; - akce v rámci schválených projektů a jejich medializace v tisku. Projekt Osobnosti Společnost finančně a organizačně zajistila přednášky a semináře, ve kterých se studenti setkali se zajímavými osobnostmi. Celková finanční částka činí ,- Kč. Projekt Jeviště - Rozvíjela se podpora zájmové umělecké činnosti studentů, která má výstup směrem k prostějovské veřejnosti. Konkrétně šlo o přípravu studentské akademie, podporu divadelních představení divadla POINT, realizaci vydání kalendáře divadla POINT na rok 2013, jízdné, stravné, účastnické poplatky a rekvizity pro divadlo POINT. Společnost dále podpořila letní divadelní kurzy dramatického umění pro žáky ZŠ a studenty SŠ. Dále společnost podpořila Letní tábor Sobotín. - Byla podporována činnost pěveckého sboru MÚZY pod vedením Mgr. D. Přikrylové formou financování profesionálního instrumentalisty. - Společnost finančně podpořila výjezdy divadla POINT na přehlídky studentských divadel Slavičín Celková finanční částka činí ,- Kč.

4 Projekt Nejlepší studenti - Společnost ve spolupráci s vedením školy motivovala studenty k dosažení co nejlepších studijních výsledků. Studenti byli za své mimořádné výsledky v olympiádách a vědomostních soutěžích odměněni formou peněžních poukázek společnosti TESCO a dále jim bylo hrazeno stravné, cestovné a pobyt na vzdělávacích kurzech. Celková finanční částka činí ,- Kč. Projekt Zahraniční spolupráce - Společnost dlouhodobě spolupracuje s lyceem v polské Środě. - Společnost spolupracuje s německou školou León Faucoult Gymnasium v Hoyerswerdě. Celková finanční částka činí 0,- Kč. Projekt Studentský majáles I v tomto roce se společnost podílela na spolufinancování studentského majálesu, kterého se zúčastnilo cca 700 studentů prostějovských středních škol. Na tuto akci poskytlo společnosti veřejnou finanční podporu Město Prostějov. Akce se uskutečnila Celková finanční částka činí ,- Kč. Projekt Podpora sportovních aktivit studentů - finanční podpora studentů a učitelů školy při sportovních aktivitách a soutěžích spojených s reprezentací Gymnázia Jiřího Wolkera formou startovného a jízdného - finanční podpora sportovních dnů školy, jejichž smyslem je zapojit většinu studentů do sportování a nejlepší družstva ocenit. Celková finanční částka činí ,- Kč. Projekt Rekonstrukce šaten - společnost přijala dotaci z programu MŠMT ČR ve výši ,- Kč na rekonstrukci šaten na GJW, kterou provedla firma KP stavební společnost s. r. o. Na činnost společnosti GAUDEAMUS o.p.s. v roce 2013 přispěli: MARTEK MEDICAL a.s ,- Kč. KENTAUR Saddlery s.r.o ,- Kč. Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s ,- Kč. Vratislav Havlík ,- Kč. Ruslan Malyovaniy ,- Kč. PV ENERGY s.r.o ,- Kč. Adam Hotový ,- Kč. STATUTÁRNÍ MĚSTO PROSTĚJOV ,- Kč (veřejná finanční podpora). Jakub Hyndrich - formou elektroniky pro Divadlo POINT - v hodnotě ,- Kč. Martin Štěpánek - formou elektroniky pro Divadlo POINT - v hodnotě ,- Kč. TK Plus s.r.o.(za reklamu) ,- Kč. GALVA s.r.o ,- Kč. Ing. Radek Zacpal ,- Kč. MŠMT ČR ,- Kč. Spolupráce mezi Gymnáziem J. Wolkera a společností GAUDEAMUS o.p.s. je ředitelstvím školy dlouhodobě hodnocena jako výborná. Vedení školy oceňuje všechny aktivity společnosti směřující k podpoře rozvoje vzdělanosti, mimoškolních aktivit studentů GJW a v neposlední řadě i přínos společnosti k reprezentaci GJW. VI.

5 Dobrá je také spolupráce s Klubem přátel Gymnázia J. Wolkera v Prostějově, Školskou radou GJW a Studentskou radou GJW. Zásadní otázky a rozdělení kompetencí při podpoře aktivit Gymnázia Jiřího Wolkera jsou projednávány kontinuálně zástupci uvedených subjektů. VII. Součástí výroční zprávy je příloha s následujícími údaji: - členění příjmů a výdajů a HV; - dary o.p.s.; - výdaje dle projektů; - přehled o peněžních tocích; - vývoj a stav fondů; - fotodokumentace - divadlo POINT. VIII. Závěr Činnost společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 je možné hodnotit kladně, i když se současná situace v celé společnosti z pohledu hospodaření a tedy finančních možností odráží i na práci společnosti GAUDEAMUS o.p.s. Přesto se daří udržovat oblast aktivit společnosti na dobré úrovni, a to jak z hlediska nabídky a realizace projektů, tak také z hlediska spolupráce s významnými sponzory. Společnost je zapojena do systému podpory z finančních prostředků města Prostějova a trvale usiluje o získání dotací z MŠMT ČR. Díky tomu se podařilo zajistit a zorganizovat v roce 2013 řadu významných akcí, které se setkaly s velkým ohlasem nejen u partnerů školy a společnosti, ale u celé prostějovské veřejnosti. Lze tedy konstatovat, že byly splněny hlavní cíle společnosti a naplněn účel, pro který byla společnost založena. V Prostějově dne Mgr. Jana Ambrožová předsedkyně správní rady Mgr. Ivana Juráková ředitelka společnosti JUDr. Josef Augustin MUDr. Alois Deutsch PhDr. Ladislav Pochyla Ing. Jana Oulehlová členka správní rady Ing. Michal Šmucr Ing. Vladimír Sladký ekonom společnosti _

6 Příloha k výroční zprávě za rok 2013 společnosti Gaudeamus o.p.s. I. Členění příjmů a výdajů a HV Společnost v r měla příjmy z hospodářské činnosti 35 tis. Kč. Hospodářský výsledek činnost hlavní Činnost doplňková Správa celkem Společnosti v r vyvíjela větší činnost oproti předchozímu roku. II. SEZNAM DÁRCŮ GAUDEAMUS o.p.s Přijaté dary v r Hyndrich Jakub (věcný dar v hodnotě) Kentaur Saddlery s.r.o Malyovaniy Ruslan Martek Medical a.s Město Prostějov Malyovaniy Ruslan PV Energy, s.r.o Hotový Adam Vodovody a kanalizace PV, a.s Zacpal Radek Galva s.r.o Havlík Vladislav Havlík Vladislav Štěpánek Martin (věcný dar v hodnotě) Celkem dary v roce ,286,- Kč Dotace z MŠMT ČR ,-Kč Příjmy za reklamu : Fa za reklamu TK Plus s.r.o ,-Kč

7 III. Výdaje dle projektů 1. Osobnosti ,- Kč 2. Jeviště ,- 3. Nejlepší studenti ,- 4.. Studentský majáles ,- 5. Podpora sportovních aktivit ,- Ostatní výdaje , Celkem výdaje ,- Realizace projektu z dotace MŠMT ČR ,-Kč IV. Přehled o peněžních tocích tis. Kč P. Peníze na začátku účetního období 155 A. Čistý peněžní tok -351 Z. HV -218 A.2. Úpravy oběžných aktiv 0 A.2.1. Změna stavu pohledávek 0 A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků -9 A.2.2. Změna stavu zásob -124 B. Investiční činnost -20 B.1.2. Hmotný investiční majetek -20 C Finanční činnost 342 C.2.1. Změna stavu jmění 342 D. /R P A B C/ 0 R. Stav peněz na konci účetního období 126 V. Vývoj a stav fondů Fondy Stav k Stav k Jmění Rezervní fond 0 0

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. Výroční zpráva 2002 Ú SPĚCHY V ŽIVOTĚ SE MĚŘÍ NEJEN SCHOPNOSTMI, ALE TAKÉ HLOUBKOU MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ. O BSAH 02 Úvodní slovo předsedkyně správní rady 03 Orgány Nadace Educa 04 Základní údaje o Nadaci

Více

ční zpráva 2004 výro

ční zpráva 2004 výro výroční zpráva 2004 Planeta Země, Marek Adam, 13 let, Dětský domov se speciálními školami Dlažkovice/ kresba byla použita na obálku Důvěra v děti, v jejich nadání a schopnosti, jim otevírá cestu, jak

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Ústeckého kraje, o.p.s.

Ústeckého kraje, o.p.s. Úvod Naše společnost se v roce 2010 úspěšně zapojila do vzdělávání dospělých, kdy se nám podařilo zvítězit ve veřejné zakázce Národního ústavu odborného vzdělávání v projektu Kurikulum S a působíme jako

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2008 Dukelská 145 379 01 Třeboň Email: info@tr-ops.cz www.tr-ops.cz www.tdf.cz www.tr-ops-nno.cz 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI...3 NAŠE AKTIVITY...4

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 červen 2013 Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 Stodůlky Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK. Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady Profil Nadace Hlavní projekty Ostatní vybrané projekty Přehled přijatých darů a poskytnutých

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Obsah 5 7 9 12 17 Úvodní slovo Novinky v roce 2012 Naše činnost v roce 2012 Hospodaření příloha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE

VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMIE VÝROČNÍ ZPRÁVA obecně prospěšné společnosti AKADEMIE za období červenec 2011 až červen 2012 Tato výroční zpráva byla projednána na společném zasedání správní a dozorčí rady konaném dne 19. července 2012

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 151/14-Z. Kvítková 4338, 760 01 Zlín zskvitkova@zskvitkova.

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 151/14-Z. Kvítková 4338, 760 01 Zlín zskvitkova@zskvitkova. Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 151/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00 839 329 Identifikátor 600 114 538 Právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA SEDMIKRÁSKA obecně prospěšná společnost HESLOVITĚ O ŠKOLE 16 žáků ve třídě, individuální přístup k žákům učení v souvislostech, projektové vyučování klasické a alternativní metody výuky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Educap o.p.s. ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 159 dne 12.9.2011. IČO: 29120080 Adresa: Nepomucká 53/118, 326 00 Plzeň

Více

Valných hromadách Rady KSRaP Reprezentační ples CMG Zahradní slavnost

Valných hromadách Rady KSRaP Reprezentační ples CMG Zahradní slavnost Vážení přátelé Klub studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově pokračoval i v roce 2013 v činnosti směřující jednak k podpoře výchovně vzdělávací práce Cyrilometodějského gymnázia,

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Portedo o.p.s. 0 1) Historie společnosti Společnost Portedo o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 19. července 2013 a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností

Více