Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva 2006"

Transkript

1 Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva 2006

2 Obsah: 1. Kontaktní údaje.. str Představení. str Členská základna. str Činnost v roce str Kontaktní údaje Místní akční skupina Broumovsko+ Mírové náměstí 56, Broumov IČ: číslo účtu: /0100 Kontakt: Mgr. Václav Špůr, předseda tel.:

3 2. Představení Místní akční skupina Broumovsko+ (zkráceně název MA Broumovsko+) je občanským sdružením (dále jen sdružení ), jehož založení v polovině roku 2005 bylo iniciováno především Dobrovolným svazkem obcí Broumovsko, a to za účelem podpory rozvoje Broumovska. Dne se konalo první zasedání valné hromady sdružení, na němž byly zvoleny orgány sdružení (předseda, rada programový výbor, výběrová a monitorovací kontrolní výbor). MA Broumovsko+ vznikla na základě programu LEADER (více viz. např. www stránky sdružení ), což je program Evropské unie určený k podpoře venkovských regionů. MA Broumovsko+ chce být současně názorovou platformou pro realizaci rozvojové strategie Programu rozvoje Broumovska. Tomu napomáhá složení občanského sdružení, neboť MA Broumovsko+ sdružuje podnikatelské, neziskové i veřejnoprávní subjekty z regionu (k dnešnímu dni se jedná o 31 členů z celého Broumovska (viz. str. 3 členská základna). MA Broumovsko+ byla založena také pro realizaci Programu LEADER ČR, který z programu Evropské unie LEADER vychází. V rámci těchto programů se MA Broumovsko+ v příštím programovacím období bude ucházet o finanční podporu, která bude následně administrována žadatelům z regionu, kteří uspějí se svým projektem a získají tak finanční podporu pro jeho financování. O podpořených projektech bude rozhodovat přímo MA Broumovsko+ (výběrová ) a ta také bude provádět kontrolu nad plněním dotace (prostřednictvím kontrolního výboru). Inspirace programem LEADER má pozitivní vliv např. na spolupráci mezi subjekty v regionu, možnost zapojení soukromého kapitálu do realizace projektů, integrovaný sociálněekonomický rozvoj regionu. K dalšímu rozvoji regionu může napomoci spolupráce na Broumovskou působících subjektů. Pro tuto spolupráci chce být MA Broumovsko+ vhodnou organizační strukturou, přičemž užitečné bude zvýšení počtu členů ze všech sektorů veřejné správy, podnikatelského i neziskového. MA Broumovsko+ je otevřena novým členům. 3

4 3. Členská základna Členy sdružení jsou subjekty, působící na Broumovsku jednotlivci, města, obce, neziskové organizace a podnikatelské subjekty (kterých je většina). V současné době MA Broumovsko+ sdružuje tyto členy: Zástupce člena Označení člena Funkce člena v MA 1. Mgr. Václav Špůr Mgr. Václav Špůr předseda, člen rady 2. JUDr. Libuše Růčková Město Broumov člen rady V 3. Jan Školník HOBRA - Školník, s.r.o. člen rady 4. Milan Brandejs Město Teplice nad Metují člen rady V 5. Ines Šťovíčková Křinické prameny (občanské sdružení) 6. Ing.arch. Bohumír Prokop PROJEKČNÍ A INŽENÝRKÝ ATELIÉR BP TUDIO (fyz. os. podnikající) člen rady člen rady 7. Miroslav Frömmel Dům dětí a mládeže Ulita Broumov člen rady 8. tanislav Pitaš tanislav Pitaš (fyz. os. náhradník rady podnikající) 9. Vladimír Grusman Zemědělské družstvo náhradník rady Šonov u Broumova 10. Pavlína Machková Pavlína Machková člen výběrové 11. Miroslav Netík Broumovské stavební člen výběrové sdružení s.r.o. 12. Vladimír Záliš Z-TRADE, s.r.o. člen výběrové 13. Jiří Rak RJ Projekt člen výběrové 14. Mgr. Jiří Ringel Nadační fond gymnázia v člen výběrové Broumově 15. Ing. Vladimír Hrubý VLADIMÍR HRUBÝ člen výběrové ORGANO (fyz. os. podnikající) 16. Libuše Rosová fyz. os. podnikající člen výběrové 17. PhDr. Jana Mikulecká Jana Mikulecká (fyz. náhradník výběr. osoba podnikající) 18. Eva Mücková Město Meziměstí člen kontrolního výboru 19. Ing. Eva Blažková Ing. Eva Blažková člen kontrolního výboru 20. Josef Marek Mikroregion těnava člen kontrolního výboru 21. Ing. Otakar Prikner Otakar PRIKNER člen MA tepelné zpracování kovů (fyz. os. podnikající) 22. Ing. Jiří Kozák CEDIMA Meziměstí, s.r.o. člen MA 23. Ing. Kateřína Janáková Ing. Kateřína Janáková člen MA Příslušnost k veřejnému (V) nebo soukromému () sektoru V V V 4

5 24. Jan Školník Agentura pro rozvoj člen MA Broumovska (o.s.) 25. Radka Vlachová Podnikatelský klub člen MA Broumovska (o.s.) 26. Tomáš voboda COMTAL s.r.o. člen MA 27. Karel Rejchrt Obec Božanov člen MA V 28. Blanka trnadová Obec Křinice člen MA V 29. Ing. Jaromír Jirka Obec Martínkovice člen MA V 30. Vladimír Grusman Obec Šonov u Broumova člen MA V 31. Irena Gabrielová Obec Heřmánkovice člen MA V 5

6 4. Činnost v roce 2006 Hlavním předmětem činnosti v počátku roku 2006 byly přípravy záměru do Programu LEADER ČR. Za tím účelem se konala dvě zasedání valné hromady sdružení, a to ve dnech a Ve stejných termínech se uskutečnila také zasedání rady (programového výboru). Všem jednáním byly, krom většiny členů sdružení, přítomni také zástupci Zemědělské agentury a Pozemkového úřadu. Na určení orientace záměru se podíleli všichni aktivní členové sdružení. Pro samotné zpracování záměru nebyla vybrána žádná externí agentura, záměr byl zpracován vlastními silami, především za přispění PhDr. Mikulecké, Mgr. Špůra a Pavlíny Machkové. Podporu záměru vyjádřili, krom MA Broumovsko+ jako takové, také Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, práva CHKO Broumovsko, ale např. také Obec Jetřichov, která není, na rozdíl od ostatních obcí na Broumovsku, členem DO Broumovsko podalo sdružení Ministerstvu zemědělství (MZe) žádost o podporu záměru, v rámci Programu LEADER ČR. Tento záměr vychází z rozvojové strategie Programu rozvoje Broumovska. Záměr však nebyl pro velký počet žadatelů a nízký objem rozdělovaných finančních prostředků podpořen. Více informací viz Program LEADER ČR a Příručka. Z neověřené, neoficiální, informace vyplynulo, že záměr nebyl podpořen z důvodu absence spolupráce s jinou místní akční skupinou. Proto, avšak především za účelem načerpání zkušeností, zorganizovalo Město Broumov ve spolupráci s občanským sdružením Meeting in Zdoňov, o.s. ve dnech studijní cestu do Nizozemska, do regionu Hoogeland a seznámit se se zdejší LAG (místní akční skupinou). V průběhu návštěvy byla představena projekční kancelář a celá řada podpořených projektů z programu LEADER+. Na základě navázané spolupráce by bylo možné připravit uzavření partnerské smlouvy a společné projekty v programovacím období EU V jarních měsících roku 2007 se uskuteční reciproční návštěva nizozemských partnerů na Broumovsku jednal kontrolní výbor. Ve dnech byla MA Broumovsko+ účastna, prostřednictvím Pavlíny Machkové, setkání místních akčních skupin České republiky, lovenska a Maďarska ve kuhrově nad Bělou. Dva členové MA Broumovsko+ (PhDr. Mikulecká a Mgr. Špůr) se účastní vzdělávacího kurzu Profesionálové v místních akčních skupinách, pořádaného společností Tima Liberec. Jedná se o - v souhrnu - 15 denní školení, které probíhá ve 2 3 denních blocích; školení bude zakončeno v květnu roku se uskutečnilo jednání rady (programového výboru) za účelem přednesení informace prostřednictvím JUDr. Růčkové - o přípravě jednoho projektu za celé Broumovsko, do něhož by byly včleněny další projekty (subjektů podnikatelských, veřejnoprávních i neziskových). Zde bylo dohodnuto, i se zástupci vedení Města Broumova, že MA Broumovsko+ by mohla být vhodnou organizační strukturou pro přípravu tohoto projektu. Na uvedeném zasedání rady bylo uloženo JUDr. Růčkové a Mgr. Špůrovi zjistit podrobnější informace o tomto projektu. Zároveň rada uložila Mgr. Špůrovi svolat valnou 6

7 hromadu na počátek roku Zvažovány byly také kroky směřující k vytvoření projekční kanceláře. Předseda MA Broumovsko +, Mgr. Špůr, přednesl dne na konferenci Přeshraniční spolupráce v plánovacím období , pořádané občanským sdružením těnava (více na ), a to na téma LEADER (viz. prezentace) se zástupci MA Broumovsko+ (JUDr. Růčková a Mgr. Špůr) zúčastnili jednání místních akčních skupin Královéhradeckého kraje. Tomuto jednání byli přítomni také zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Centra evropského plánování. Zmíněné jednání bylo iniciováno polkem pro obnovu venkova, především za účelem výměny zkušeností; druhým hlavním bodem byla snaha vyjasnit své postoje a zajistit prezentaci na vyšší úrovni - zájmy místních akčních skupin v regionu bude nadále prezentovat a činnost místních akčních skupin koordinovat polek pro obnovu venkova. MA Broumovsko se připravuje na příští programovací období. První zasedání valné hromady v roce 2007 se uskuteční od 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Broumově. 7

Místní akční skupina Broumovsko+

Místní akční skupina Broumovsko+ Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva za rok 2009 Obsah výroční zprávy Vážení členové a příznivci,...3 1. Členové a orgány sdružení...4 1.1. Členové sdružení...4 1.2. Orgány sdružení...6 1.3.

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení LAG Podralsko za rok 2010 Sídlo : Malá 168, 471 24 Mimoň IČO : 26663015 Obsah 1. Obecná charakteristika období 2. Stav členské základny 3. Orgány sdružení 4. Hlavní aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MAS ORLICKO, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO, z.s. 2014 2014 OBSAH 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS ORLICKO 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 MAS ORLICKO, z.s. 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 4 I.O MAS ORLICKO, z.s. 6 I. 1. Profil společnosti 7 I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVÉDVORSKO, o. s. za rok 2013. Nemojov. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Zábřezí-Řečice Doubravice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVÉDVORSKO, o. s. za rok 2013. Nemojov. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Zábřezí-Řečice Doubravice MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA KRÁLOVÉDVORSKO, o. s. Borovnička Mostek Horní Brusnice Nemojov Dolní Brusnice Bílá Třemešná Zábřezí-Řečice Doubravice Dvůr Králové nad Labem Bílé Poličany 0 1 2 3km 1:350 000 Stanovice

Více

Výroční zpráva MAS České středohoří za rok 2008. Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva MAS České středohoří za rok 2008. Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 0 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové a orgány sdružení 3.1 Členové sdružení 3.2 Orgány sdružení 3.3 Partnerské smlouvy OBSAH: 4. Aktivity MAS České středohoří

Více

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp.

Výroční zpráva 2008. Realizace Strategického plánu LEADER. Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. Výroční zpráva 2008 Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Realizace Strategického plánu LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko Beskydy z. s. Obsah ÚVODNÍ ČÁST... 5 1 ÚVOD S POPISEM ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ... 5 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ... 5 1.1.1 Identifikace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Občanské sdružení, CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP 2 Obsah 1 INFORMACE O MAS... 3 MAS CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP... 3 ÚZEMÍ MAS... 4 ČLENSTVÍ V MAS... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

MAS ROZVOJ TANVALDSKA

MAS ROZVOJ TANVALDSKA Výroční zpráva zpracoval Josef Kucin 2011 OBSAH: 1. Vznik sdružení 2. Zaměření činnosti 3. Členové 4. Orgány sdružení 5. Jednání orgánů MAS 6. Finance 7. Závěr Výroční zpráva 2011 1 1. Vznik sdružení Místní

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Výroční zpráva 2014. Stránka 1 z 29

Výroční zpráva 2014. Stránka 1 z 29 Výroční zpráva 2014 Stránka 1 z 29 Obsah 1. Kontaktní a identifikační data 3 2. Poslání, důvod existence a cíle organizace 3 3. Stručná historie 3 4. Orgány organizace a členská základna 4 4.1. Orgány

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Výroční zpráva MAS Podřipsko za rok 2012

Výroční zpráva MAS Podřipsko za rok 2012 Výroční zpráva MAS Podřipsko za rok 2012 Obsah OBSAH... 2 1. VZNIK A PŘEDSTAVENÍ SDRUŽENÍ... 3 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SDRUŽENÍ... 3 1.2 VZNIK A PŘEDSTAVENÍ SDRUŽENÍ... 3 2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 4 2.1 PŘIJATÍ

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012

Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce 2012 Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro nestátní neziskové organizace v roce II 2 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 VYMEZENÍ ČINNOSTI RVNNO... 6 3 VÝBORY RVNNO... 6 3.1 CHARAKTERISTIKA VÝBORŮ RVNNO... 6 3.1.1 Výbor

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Výroční zpráva o činnosti. MAS Krkonoše. za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti. MAS Krkonoše. za rok 2007 Výroční zpráva o činnosti MAS Krkonoše za rok 2007 Představení Místní akční skupiny Krkonoše, o.s. Místní akční skupina (MAS) Krkonoše je občanským sdružením, které vzniklo v září 2005 za účelem vytváření

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Výroční zpráva. MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Výroční zpráva MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. rok 2013 Obsah 1 Úvodní slovo... 3 2 OBECNÉ INFORMACE O MAS VaS... 4 2.1 Územní působnost MAS VaS... 5 2.2 Území MAS VaS... 5 2.3 Informace o organizaci...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko

VÝROČNÍ ZPRÁVA. občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Živé pomezí Krumlovsko - Jevišovicko OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 Vznik občanského sdružení 2 Poslání občanského sdružení 2 Cíle občanského sdružení 2 Logo sdružení

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 8. února 2013 Místo Pečky, Masarykovo nám. 78, Kulturní dům Program Valné hromady: 1. Zahájení jednání Valné hromady 2. Přivítání a představení

Více

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Obsah 1 Základní pojmy a zkratky... 3 1.1 Definice zkratek... 3 1.2 Pojmy... 3 2 Úvod... 5 3 Proces standardizace... 6

Více

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Melicharová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červenec 2013 1 OBSAH: Základní údaje Členské obce v roce 2012 Složení orgánů Činnost Mikroregionu Džbány

Více

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Výroční zpráva. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Výroční zpráva Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2010 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní forma:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region OP Technická pomoc osa 8.3a Administrativní a absorpční kapacita cíl Konvergence, oblast podpory 8.3.2a Podpora absorpční kapacity Název projektu: Podpora vzniku komunitně vedeného místního rozvoje na

Více