Místní akční skupina Broumovsko+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní akční skupina Broumovsko+"

Transkript

1 Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva za rok 2009

2 Obsah výroční zprávy Vážení členové a příznivci, Členové a orgány sdružení Členové sdružení Orgány sdružení Přehled jednání orgánů MAS v roce Realizace Strategického plánu Leader Plus pro naše Broumovsko v roce Základní informace Program LEADER Plus pro naše Broumovsko nabízí celkem osm Fichí Zahájení realizace SPL Vyhlášení Výzvy, sběr žádostí Přehled předložených žádostí o dotaci v rámci 1. Výzvy MAS Administrace žádostí Výběr projektů Seznam přijatých žádostí v rámci 1. Výzvy MAS Finanční zpráva a hospodářský výsledek Rozvaha Výsledovka Národní a Krajská síť MAS Příspěvek Královéhradeckého kraje na činnost MAS Studijní cesta do MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko Monitorování a hodnocení postupu realizace SPL a hodnocení dosavadní činnosti MAS Broumovsko Poděkování Kontaktní údaje Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, Broumov IČ: číslo účtu: /0800 Kontakt JUDr. Libuše Růčková, předsedkyně tel.: web: Výroční zpráva byla schválena na jednání VH MAS Broumovsko+ dne Autorem ilustračních fotografií je Jan Flieger a MAS Broumovsko+ z návštěvy regionu Hranicko. Zpracovala Pavlína Machková a Jiří Ringel. Výroční zpráva MAS Broumovsko

3 Vážení členové a příznivci, rok 2009 byl pro občanské sdružení Místní akční skupina Broumovsko+ rokem významným. Na začátku dubna jsme uspěli se Strategickým plánem Leader v Programu rozvoje venkova Ose IV LEADER. Tím jsme získali možnost, s využitím prostředků Evropské unie, finančně podporovat prostřednictvím jednotlivých projektů rozvoj regionu. Finanční prostředky budeme moci získávat do roku 2013, kdy končí současné programovací období EU, avšak projekty s podporou námi získaných prostředků budou moci být realizovány zřejmě do roku Rok 2009 tak pro nás znamenal realizaci toho, co jsme ve Strategickém plánu LEADER předpokládali na základě analýz či průzkumu (připravenost projektů). Současně jsme museli aktivně dopracovávat věci, které jsme při zpracování SPL jen tušili a odhadovali (schvalovací mechanizmy). Pracovali jsme svědomitě, proto musíme věřit, že jsme neudělali jakoukoliv vážnou chybu. Následně budeme doufat, že chybu neudělají ani vybraní žadatelé. Chyba nás či žadatelů může totiž v konečném důsledku znamenat ztrátu určitého objemu financí, což je škoda pro region. Významná chyba však může rovněž ohrožovat existenci subjektu nás, jako občanského sdružení, nebo subjektu žadatele, a to v případě nutnosti vracet poskytnutou dotaci. V průběhu roku se profesionalizovali pracovníci kanceláře MAS. Od června 2009 jsme na poloviční pracovní úvazek zaměstnali paní Pavlínu Machkovou jako manažerku MAS a od září 2009 paní Alenu Rusinovou jako účetní. V říjnu 2009 jsme se s panem Milanem Brandejsem vystřídali na místě předsedy občanského sdružení. První zkušenosti při hodnocení projektů získali členové výběrové komise. V závěru roku jsme uspořádali pro naše členy dva semináře. Centrum pro komunitní práci západní Čechy nás provedlo monitoringem a evaluací. Při zpracování Strategického plánu LEADER v létě 2008 jsme dostatek informací pro tyto činnosti neměli. To, co jsme se při seminářích včetně workshopů naučili, musíme dál zapracovat do naší praxe do úprav Fichí či do našich vnitřních předpisů a postupů. Vážení členové, ustáli jsme první výzvu, kterou jsme vyhlásili. Výběr projektů v 1. výzvě byl pro někoho překvapením (tím mířím především sama na sebe), avšak naše občanské sdružení pokračuje, pracujeme dál. Rok 2010 bude neméně náročný, neboť bude společně s rokem 2009 tvořit základ pro hodnocení našeho občanského sdružení. Od úspěšnosti hodnocení se pak bude odvíjet výše části finančních prostředků, které získáme v roce Děkuji vám všem za práci v uplynulém roce. Současně prosím o další spolupráci v roce 2010, neboť máme odpovědnost za náš region. Pomáháme financovat budoucnost Broumovska. JUDr. Libuše Růčková, předsedkyně MAS 3 Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

4 1. Členové a orgány sdružení 1.1. Členové sdružení Členy sdružení jsou subjekty, působící na Broumovsku jednotlivci, města, obce, neziskové organizace a podnikatelské subjekty. V současné době MAS Broumovsko+ sdružuje tyto členy: Subjekty zastupující soukromý sektor: 80 % Název subjektu 1) FO/P Sídlo/adresa Zástupce subjektu pro Oblast Postavení O 2) trvalého bydliště 3) MAS působení 5) a funkce v MAS 1. Blažková Eva, Ing. FO Broumov Blažková Eva, Ing. Člen rady 2. Hobra Školník PO Broumov Školník Jan Člen Rady 3. Zemědělské družstvo Šonov u Broumova 4. Agentura pro rozvoj Broumovska PO Šonov Grusman Vladimír Zemědělství Člen rady PO Broumov Mgr. Jaroslav Betáš Kultura Člen výběrové komise 5. Vladimír Hrubý ORGANO FO Božanov Ing. Vladimír Hrubý Zemědělství Člen výběrové komise 6. RJ Projekt FO Hejtmánkovice Rak Jiří Projekční činnost 7. Rosová Libuše FO Křinice Rosová Libuše Ekonomická činnost Člen výběrové komise Člen kontrolního výboru 8. Stěnava, o.s. PO Božanov Marek Josef Kultura Člen kontrolního výboru 9. Sdružení Ondra pro pomoc postiženým dětem, o.s. PO Meziměstí - Vižňov Schytil Jan Sociální Náhradník rady 10. Heliantus, o.s. PO Meziměstí - Schytilová Dagmar Turistický Náhradník rady Vižňov ruch 11. Mikulecká Jana, PhDr. FO Meziměstí Mikulecká Jana, PhDr. Poradenství 12. Otakar Prikner - tepelné zpracování kovů 13. Broumovské stavební sdružení, s.r.o. FO Martínkovice Prikner Otakar, Ing. Tepelné zpracování kovů PO Broumov Netík Miroslav Stavebnictví Náhradník výběrové komise 14. Špůr Václav, Mgr. FO Broumov Špůr Václav, Mgr. 15. Křinické prameny, o.s. PO Křinice Šťovíčková Ines Kultura 16. Projekční a inženýrský atelier BP studio FO Vernéřovice Prokop Bohumír, Ing. arch. Projekční činnost Výroční zpráva MAS Broumovsko

5 Název subjektu 1) FO/P Sídlo/adresa Zástupce subjektu pro Oblast Postavení O 2) trvalého bydliště 3) MAS působení 5) a funkce v MAS 17. Machková Pavlína FO Broumov Machková Pavlína Manažerka MAS 18. Záliš Vladimír FO Martínkovice Záliš Vladimír 19. CEDIMA Meziměstí, s.r.o. PO Meziměstí Kozák Jiří, Ing. 20. Janáková Kateřina, Ing. FO Teplice n/m Janáková Kateřina, Ing. Účetnictví 21. Podnikatelský klub Broumovska, o.s. PO Broumov Štěpánová Pavlína Ekonomická činnost 22. COMTAL, s.r.o. PO Broumov Svoboda Tomáš Ekonomická činnost 23. Šrott Martin FO Broumov Šrott Martin Zdravotnictví 24. Rejchrt Karel FO Božanov Rejchrt Karel Člen rady 25. Nadační fond gymnázia PO Broumov Mgr. Jiří Ringel Školství Člen rady 26. Rodiče Olivětínským PO Broumov PaedDr. Jarmila Školství Člen výběrové komise dětem, o.s. Nyklíčková 27. Dům dětí a mládeže Ulita PO Broumov Bc. Miroslav Frömmel Školství Člen výběrové komise 28. Lilingová Marcela FO Meziměstí Lilingová Marcela Náhradník VK 29. Bohemia build, s.r.o. PO Meziměstí O.Hrubý, J. Schytil Subjekty zastupující veřejný sektor: 20 % Název subjektu 1) Sídlo 3) IČ 4) Zástupce subjektu pro MAS Oblast působení 5) Postavení a funkce v MAS 1. Město Teplice nad Metují Teplice nad Metují Milan Brandejs Veřejná správa Člen rady 2. Město Broumov Broumov JUDr. Libuše Růčková Veřejná správa Předsedkyně MAS, člen Rady 3. Obec Heřmánkovice 4. Obec Martínkovice Heřmánkovice Irena Gabrielová Veřejná správa Člen výběrové komise Martínkovice Ing. Jaromír Jirka Veřejná správa Člen výběrové komise 5. Město Meziměstí Meziměstí Mgr. Eva Mücková Veřejná správa Člen kontrolního výboru 6. Obec Křinice Křinice Blanka Strnadová Veřejná správa 7. Obec Šonov Šonov Grusman Vladimír Veřejná správa 8. Obec Hejtmánkovice Hejtmánkovice Harasevič Václav Veřejná správa 9. Obec Božanov Božanov Rejchrt Karel Veřejná správa 5 Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

6 1.2. Orgány sdružení Výběrová komise: Soukromý sektor: 71,5 % Název subjektu 1) FO/PO 2) Sídlo/adresa Zástupce subjektu Oblast Postavení a funkce trvalého pro MAS působení 5) v MAS bydliště 3) 1.Rodiče olivětínským PO Broumov Nyklíčková Jarmila, Školství Člen výběrové komise dětem, o.s. PaedDr. 2. Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. PO Broumov Betáš, Jaroslav, Mgr. Kultura Člen výběrové komise 3. Vladimír Hrubý Organo FO Božanov Hrubý Vladimír, Ing. Zemědělství Člen výběrové komise 4. RJ Projekt FO Hejtmánkovice Rak Jiří Projekční činnost Člen výběrové komise 5. Dům dětí a mládeže Ulita PO Broumov Bc. Miroslav Frömmel Školství Člen výběrové komise Veřejný sektor: 28,5 % Název subjektu 1) Sídlo 3) IČ 4) Zástupce subjektu pro MAS Oblast působení 5) Postavení a funkce v MAS 1.Obec Heřmánkovice Heřmánkovice Gabrielová Irena Veřejná správa Člen výběrové komise 2.Obec Martínkovice Martínkovice Jirka Jaromír, Ing. Veřejná správa Člen výběrové komise Složení rady: Soukromý sektor: 71,5 % Název subjektu 1) FO/PO 2) Sídlo/adresa Zástupce subjektu Oblast Postavení a trvalého bydliště 3) pro MAS působení 5) funkce v MAS 1. Blažková Eva, Ing. FO Broumov Blažková Eva, Ing. Člen rady 2. Hobra Školník PO Broumov Školník Jan Strojírenství Člen rady 3. Zemědělské družstvo Šonov u Broumova PO Šonov Grusman Vladimír Zemědělství Člen rady 4. Rejchrt Karel FO Božanov Rejchrt Karel Člen rady 5. Nadační fond gymnázia PO Broumov Mgr. Jiří Ringel Školství Člen rady Veřejný sektor: 28,5 % Název subjektu 1) Sídlo 3) IČ 4) Zástupce subjektu pro MAS Oblast působení 5) Postavení a funkce v MAS 1. Město Broumov Broumov Růčková Libuše, JUDr. Veřejná správa Člen rady 2. Město Teplice nad Metují Teplice nad Metují Brandejs Milan Veřejná správa Člen rady Náhradníci: Jan Schytil, Dagmar Schytilová Výroční zpráva MAS Broumovsko

7 Složení kontrolního výboru: Název subjektu Sídlo IČ Zástupce subjektu pro MAS Oblast působení Postavení a funkce v MAS Město Meziměstí Meziměstí Mgr. Eva Mücková Veřejná správa Předsedkyně kontrolního výboru Libuše Rosová Křinice Libuše Rosová Ekonomická činnost Člen kontrolního výboru Mikroregion Stěnava Božanov Josef Marek Kultura Člen kontrolního výboru 1.3. Přehled jednání orgánů MAS v roce 2009 Orgány MAS Valná hromada Datum jednání Předmět jednání Výroční zpráva za rok 2008, Informace o SPL Fiche a Výzva Schválení Fichí, jmenování náhradníků výběrové komise Schválení úvěru MAS, informace o časovém harmonogramu administrace žádostí Schválení projektů v rámci 1. Výzvy, volba předsedy MAS, Rady MAS Rada MAS Výroční zpráva za rok 2008, vnitřní záležitosti MAS, podpora SPL Seznámení Rady s realizací SPL Vypsání 1. Výzvy MAS, úvěr MAS Rozdělení fin. prostředků mezi jednotlivé Fiche Úvěr MAS Výběr projektů, finanční prostředky na režii MAS 3. etapa Kontrolní Výbor Výběrová komise Stálá pracovní skupina Schválení výběrů projektů v rámci 1. Výzvy, nákup osobního automobilu Monitorování a hodnocení činnosti MAS, smlouva s KHK čerpání fin. prostředků, návštěva MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Hodnocení jednotlivých kriterií Fichí Výběr projektů Scházela se průběžně 7 Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

8 2. Realizace Strategického plánu Leader Plus pro naše Broumovsko v roce Základní informace Po intenzivním procesu přípravy Strategického plánu Leader Plus pro naše Broumovsko, který byl završen podáním Žádosti o realizaci SPL dne , celá organizace s napětím až do dubna 2009 čekala na výsledky výběru 32 MAS z celé ČR. Ve 2. kole bylo vybráno celkem 32 MAS a MAS Broumovsko+ k radosti celého regionu mezi vybranými figurovala. Dne došlo k definitivnímu stvrzení schváleného SPL, a to podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a MAS Broumovsko+. Dohoda zajišťuje podporu MAS, která bude v souladu s principy LEADER a s Pravidly PRV zajišťovat realizaci svého SPL Strategický plán LEADER slouží jako závazný dokument, ve kterém si MAS mj. stanovuje cíle a metody, jak jich dosáhnout. SPL Plus pro naše Broumovsko má tyto cíle: Zlepšení stavu infrastruktury v obcích, trávení volného času a zlepšení vzhledu obcí na Broumovsku Posílení vlivu cestovního ruchu na prosperitu celé oblasti, zvýšení povědomí o regionu Broumovska, rozšíření nabídky pro návštěvníky Obnova zhodnocení a využití kulturního dědictví regionu Broumovska K jejich splnění pak MAS vyhlásila pro období dotační Program LEADER Plus pro naše Broumovsko, v rámci tohoto programu mohou žadatelé po splnění podmínek získat dotace na realizaci svých projektů. Na základě Výzev MAS podávají žadatelé na MAS Žádosti o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, a to v rámci Fichí, které si MAS v SPL stanovila. Fiche jsou závaznými dokumenty, které určují oprávněné příjemce dotace, cíle, kritéria a další podmínky jednotlivých opatření v souladu se SPL Plus pro naše Broumovsko a podmínkami Programu rozvoje venkova ČR. Výroční zpráva MAS Broumovsko

9 2.2. Program LEADER Plus pro naše Broumovsko nabízí celkem osm Fichí Číslo Fiche Název Fiche Oprávnění žadatelé Míra dotace Hlavní podporované aktivity Fiche 1 Venkov-lepší místo pro život Obce, NNO,Zájmová sdružení právnických osob, církve, svazky obcí Max.90% Stavební výdaje na obnovu a novou výstavbu místních komunikací III.aIV.tř., sítí technické infrastruktury, veřejná prostranství, technika na údržbu zeleně Fiche 2 Cestování po Broumovském výběžku Zemědělský podnikatel, nezemědělské subjekty s kratší než dvouletá historie podnikání v CR Max.60% Výstavba, rekonstrukce, přestavba objektů pro ubytování a stravování, úprava areálů, objekty půjčoven a zařízení pro sportovní vyžití Fiche 3 Kulturní krajina na Broumovsku jako dědictví Benediktinů Obce, Svazky obcí, církve, NNO, zájmová sdružení právnických osob Max.90% Obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova, stálé výstavní expozice a muzea Fiche 4 Rozvoj zemědělství na Broumovsku Zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci Max.60% Investice do budov a staveb, technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu Fiche 5 Podpora lesnictví Fyzická, právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích Max.50% Investice do strojního vybavení pro údržbu lesních cest, stezek a pro zalesňování a úpravy půdy Fiche 6 Podpora drobného podnikání Fyzické i právnické osoby, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků Max.60% Rekonstrukce, modernizace či přestavba objektů sloužících k podnikatelské činnosti Fiche 7 Informace Broumovsku Obce, svazky obcí, NNO Max.100% Vzdělávací projekty OSA III Fiche 8 Plus životu na Broumovsku Svazky obcí, obce, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve Max.90% Stavební výdaje na stavební obnovu a výstavbu budov, ploch včetně rozvodů, vytápění a zařízení v různých oblastech 9 Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

10 2.3. Zahájení realizace SPL Na jedné straně informace o schválení SPL přinesla zadostiučinění z úspěšného zakončení náročné přípravy a radost ze získání finančních prostředků, které budou směřovat do investičních projektů v regionu Broumovska v letech , na druhé straně ovšem též nesnadný závazek celou realizaci SPL dobře rozběhnout, administrativně zvládnout a také dohlížet na plnění indikátorů a kvalitní realizaci podpořených projektů. Prvním úkolem bylo přijmutí dvou zaměstnanců, kteří budou mít realizaci SPL na starost. Od byl na pozici manažerky MAS přijata p. Pavlína Machková, která do konce r pracovala souběžně na Odboru investic a města MěÚ v Broumově. P. Machková se podílela na zpracování SPL Plus pro naše Broumovsko. Od nastoupila na pozici administrativně účetní pracovnice p. Alena Rusinová. Prvním úkolem nové kanceláře MAS bylo nastavení organizačních standardů, jelikož MAS historicky poprvé přijala zaměstnance na pracovní úvazek. Dále bylo potřeba vybavit kancelář pro jejich práci, rozdělit zodpovědnosti a pracovní náplně, nastavit systém archivace a začít chystat první Výzvu k podávání Žádostí o dotaci. Dne 6. května MAS obdržela informaci o výši přidělené alokace na rok Na následných jednáních orgánů MAS bylo stanoveno rozdělení alokace pro jednotlivé Fiche a zázemí MAS. Částka určená na zázemí realizace SPL musí být max. 20% z celkové přidělené roční alokace. Rozdělení přidělené alokace na rok 2009: Celková alokace ,- Kč 100% Zázemí realizace SPL (opatření IV.1.1.PRV) ,- Kč 15,1 Částka pro podpořené projekty (opatření IV.1.2. PRV) ,- Kč 84,9 Fiche vypsané v rámci 1. Výzvy MAS v r. 2009: Fiche Částka v Kč v % č. 1 Venkov lepší místo pro život Kč 32,5 č. 3 Kulturní krajina na Broumovsku jako dědictví Benediktinů Kč 14,1 č. 6 Podpora drobného podnikání Kč 8,1 č. 8 Plus životu na Broumovsku Kč 45,3 CELKEM Kč 100 Výroční zpráva MAS Broumovsko

11 2.4. Vyhlášení Výzvy, sběr žádostí Dne 3. srpna 2009 byla vyhlášena Výzva č.1/2009 pro předkládání Žádosti o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu Leader Plus pro naše Broumovsko s tím, že uzávěrka sběru Žádostí byla Vyhlášení Výzvy doprovázela informační kampaň obsahující inzerát v Broumovském zpravodaji, ová rozesílka všem členům MAS, informace prostřednictvím DSO Broumovsko a školení pro žadatele vyhlášeným Fichím. Výzva byla také vyvěšena na úředních deskách všech obcí regionu. Centrem informací se od počátku staly webové stránky MAS.. Zde bylo také možno nalézt a stáhnout veškeré potřebné dokumenty, text Výzvy, Fichí, pravidel apod. Manažerka MAS poskytla množství telefonických a ových a osobních konzultací. V rámci 1. Výzvy MAS bylo podáno 21 žádostí Přehled předložených žádostí o dotaci v rámci 1. Výzvy MAS Reg. číslo Fiche Název žadatele Název projektu 02/1/1/ Město Teplice nad Metují Oprava místní komunikace Zdoňov 03/1/1/ Město Meziměstí Regenerace veřejné zeleně v Meziměstí 04/3/1/ Římskokatolická farnost Ruprechtice u Broumova Oprava kostela sv. Anny ve Vižňově 01/6/1/ Lukáš Lorenc Modernizace strojů, Inovace provozovny 02/6/1/ Petr Cvikýř Nákup nářadí na opracování a renovaci kamene 02/8/1/ Agentura pro rozvoj Broumovska Centrum regionálního rozvoje a setkávání 01/8/1/ Obec Božanov Rekonstrukce kulturního domu 05/8/1/ Obec Martínkovice Výměna oken na budově ZŠ v Martínkovicích - 1.etapa 07/8/1/ Město Broumov Dílčí rekonstrukce budovy kulturního zařízení Střelnice Broumov 01/1/1/ Obec Božanov Rekonstrukce veřejného osvětlení 04/1/1/ Město Broumov Odstavné plochy pro osobní automobily na Křinickém sídlišti v Broumově 06/3/1/ Stěnava Fara Hoprich - Muzeum Broumovského venkova 1.etapa 07/3/1/ Město Broumov Obnova kašny na Malém náměstí, Broumov - 2. etapa 11 Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

12 03/3/1/ /3/1/ Římskokatolická farnost, Děkanství Broumov Sdružení občanů a přátel Horních Teplic Výměna elektroinstalace v děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Broumově Oprava polního kříže 01/3/1/ Obec Heřmánkovice Oprava hřbitovní zdi v Heřmánkovicích 02/3/1/ Římskokatolická farnost Martínkovice Kostel sv.maří Magdalény v Božanově - obnova opadlé a narušené omítky v sakristii 03/6/1/ Karel Slezák Výměna bednění a střešní krytiny na části objektu truhlářské dílny 03/8/1/ Město Meziměstí Rekonstrukce prostranství před hlavním vstupem do ZŠ 06/8/1/ TJ Slovan Broumov Modernizace hrací plochy a rozvodu zavlažovací plochy na sportovním 04/8/1/ Obec Šonov Stavební obnova kolny u č.p.318 V 1. Výzvě MAS došlo k výraznému převisu mezi celkovým součtem požadovaných dotací v Žádostech a alokací, kterou mohla MAS v této Výzvě rozdělit. Výše požadované dotace všech podaných Žádostí byla o 85 % vyšší než částka určená pro 1. Výzvu Administrace žádostí Při předložení Žádostí sekretariát MAS zkontroloval úplnost, kdy se ověřovalo, zda byla žádost podána ve správném formátu, v příslušném počtu kopií a zda obsahuje všechny povinné přílohy. Poté následovala administrativní kontrola, jejímž předmětem bylo podrobné přezkoumání Žádosti, a to především, zda údaje ve formuláři Žádosti odpovídají údajům v povinné příloze č. 1 Osnova projektu. Dále byl kontrolován správný obsah příloh, přítomnost všech povinných informací, způsobilost výdajů apod. Třetí kontrolou byla kontrola přijatelnosti. Kontrolami prošlo všech 21 projektů bez výhrad Výběr projektů V této fázi vstoupila do administrativního procesu Výběrová komise MAS. Výběrová komise zasedala ve dnech 29. a Každý člen výběrové komise ohodnotil všech 21 předložených projektů. Jednotliví členové Výběrové komise pak vyhodnotili podané Žádosti a přiřadili jim počet bodů dle naplnění jednotlivých preferenčních kritérií. V případě střetu zájmů se člen Výběrové komise vzdal práva hodnotit projekt a přenechal hodnocení náhradníkům Výběrové komise. Vybrané a náhradní projekty schválila dne na svém zasedání Rada MAS a následně ve stejný den Valná hromada MAS. Definitivně tak bylo schváleno pořadí projektů doporučených k realizaci s příslušnými částkami přidělené dotace. Výroční zpráva MAS Broumovsko

13 Pořadí 2.8. Seznam přijatých žádostí v rámci 1. Výzvy MAS Evidenční číslo Žadatel Projekt Dotace (Kč) admin. kontr. kontr. přij. Fiche Počet bodů Status 02/1/1/2009 Město Teplice nad Metují Oprava místní komunikace Zdoňov ano ano Vybraná 03/1/1/2009 Město Meziměstí Regenerace veřejné zeleně v Meziměstí ano ano Vybraná 04/3/1/2009 Římskokatolická farnost Ruprechtice u Broumova Oprava kostela sv. Anny ve Vižňově ano ano Vybraná 01/6/1/2009 Lukáš Lorenc Modernizace strojů, Inovace provozovny ano ano Vybraná 02/6/1/2009 Petr Cvikýř Nákup nářadí na opracování a renovaci kamene ano ano Vybraná 02/8/1/2009 Agentura pro rozvoj Broumovska Centrum regionálního rozvoje a setkávání ano ano Vybraná 01/8/1/2009 Obec Božanov Rekonstrukce kulturního domu ano ano Vybraná 05/8/1/2009 Obec Martínkovice 07/8/1/2009 Město Broumov Výměna oken na budově ZŠ v Martínkovicích - 1.etapa Dílčí rekonstrukce budovy kulturního zařízení Střelnice Broumov ano ano Vybraná ano ano Vybraná 01/1/1/2009 Obec Božanov Rekonstrukce veřejného osvětlení ano ano Náhradní 1 04/1/1/2009 Město Broumov Odstavné plochy pro osobní automobily na Křinickém sídlišti v Broumově ano ano Náhradní 2 13 Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

14 06/3/1/2009 Stěnava 07/3/1/2009 Město Broumov Fara Hoprich - Muzeum Broumovského venkova - 1.etapa Obnova kašny na Malém náměstí, Broumov - 2. etapa ano ano Nevybraná ano ano Nevybraná 03/3/1/2009 Římskokatolická farnost, Děkanství Broumov Výměna elektroinstalace v děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Broumově ano ano Nevybraná 05/3/1/2009 Sdružení občanů a přátel Horních Teplic Oprava polního kříže ano ano Nevybraná 01/3/1/2009 Obec Heřmánkovice Oprava hřbitovní zdi v Heřmánkovicích ano ano Nevybraná 02/3/1/2009 Římskokatolická farnost Martínkovice Kostel sv.maří Magdalény v Božanově - obnova opadlé a narušené omítky v sakristii ano ano Nevybraná 03/6/1/2009 Karel Slezák 03/8/1/2009 Město Meziměstí 06/8/1/2009 TJ Slovan Broumov Výměna bednění a střešní krytiny na části objektu truhlářské dílny Rekonstrukce prostranství před hlavním vstupem do ZŠ Modernizace hrací plochy a rozvodu zavlažovací plochy na sportovním ano ano Nevybraná ano ano Nevybraná ano ano Nevybraná 04/8/1/2009 Obec Šonov Stavební obnova kolny u č.p ano ano Nevybraná Dne 23. října 2009 tak byly veškeré hodnocené Žádosti předány s výsledným pořadím na RO SZIF k zaregistrování. V prosinci 2009 došlo na základě administrativních kontrol u doporučených Žádostí k odstranění drobných nedostatků. Administrace Žádostí byla završena definitivním schválením Žádostí o dotaci ze strany SZIF v únoru Výroční zpráva MAS Broumovsko

15 3. Finanční zpráva a hospodářský výsledek Rozvaha AKTIVA A. dlouhodobý majetek celkem 0, ,20 B.krátkodobý majetek celkem , ,75 I. Krátkodobý finanční majetek celkem , ,75 pokladna 420, ,00 účty v bankách , ,75 II.jiná aktiva celkem 0, ,00 příjmy příštích období 0, ,00 AKTIVA celkem , ,95 PASIVA A.vlastní zdroje celkem , ,35 I.výsledek hospodaření celkem , ,35 účet výsledku hospodaření ,89 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,83 0,00 nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta min.let , ,46 B.cizí zdroje celkem 5 600, ,60 I.krátkodobé závazky celkem 5 600, ,60 dodavatelé 0, ,00 závazky k pojišťovnám 0, ,00 ostatní přímé daně 5 100, ,00 jiné závazky 0, ,00 krátkodobé bankovní úvěry 0, ,60 ostatní krátkodobé finanční výpomoci 500,00 80,00 PASIVA celkem , ,95 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,89 15 Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

16 3.2. Výsledovka VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY A. NÁKLADY I.spotřebované nákupy celkem ,50 spotřeba materiálu ,50 spotřeba ostatních neskl.dodávek - beznín 2 432,00 II.služby celkem ,35 náklady na reprezentaci ,50 cestovné 3 159,00 telefony,poštovné,poplatky banka 7 820,00 poradenské služby ,00 nájemné ,00 Vize Broumovska ,00 monitoring a evaluace ,00 ostatní služby ,85 III.osobní náklady celkem ,00 mzdové náklady ,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění ,00 zákonné pojištění 1 475,00 IV.daně a poplatky celkem 60 ostatní daně a poplatky 60 V.ostatní náklady celkem 2 516,20 úroky 2 516,20 VI.odpisy ,00 odpisy dlouhodobého majetku ,00 NÁKLADY celkem ,05 B. VÝNOSY I.ostatní výnosy celkem 38,94 úroky 38,94 II.přijaté příspěvky celkem ,00 přijaté příspěvky(dary) ,00 III.provozní dotace celkem ,00 provozní dotace ,00 VÝNOSY celkem ,94 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,89 Výroční zpráva MAS Broumovsko

17 4. Národní a Krajská síť MAS Národní síť místních akčních skupin byla založena v roce 2007 za účelem zlepšení kvality života na venkově, pomoci členským i nečlenským místním akčním skupinám, jejich propagace a zastoupení ve venkovském hnutí. MAS Broumovsko+ je členem Národní sítě MAS od března Místní akční skupina je také členem Krajské sítě MAS. Na společném setkání dne 9. června 2009 v Úpici byl zvolen pětičlenný výbor, který zastupuje Krajskou síť v Národní síti MAS. Krajská síť MAS se schází pravidelně jednou za měsíc, vždy v sídle jedné z MAS. 5. Příspěvek Královéhradeckého kraje na činnost MAS Královéhradecký kraj rozhodl o podpoře místních akčních skupin v KHK poskytnutím neinvestiční dotace na pokrytí režijních výdajů, tj. osobních nákladů účetní a manažera, cestovného, nákladů na externí zpracovatele, nákladů na telefony, poštovné, na služby propagace, na ostatní služby, na vybavení profesionálního týmu, na zhotovení a zkvalitnění webových stránek. MAS Broumovsko+ získala dotaci ve výši Kč. Tyto finanční prostředky využila na výdaje spojené s workshopem Hodnocení efektivity činnosti MAS Broumovsko+ a dopadů realizace Strategického plánu Leader Plus pro naše Broumovsko, dále na výdaje spojené s výměnou zkušeností s realizací SPL v MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko (ubytování, cestovné, stravné), na výdaje spojené s Vizí Broumovska 2029 a na refundaci mzdy manažerky MAS za období 01/ / Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

18 6. Studijní cesta do MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko MAS Broumovsko+ má zájem také na vzdělávání členů a zainteresovaných osob z regionu a to například formou pořádání studijních cest. Ve dnech 26. a 27. listopadu se členové MAS zúčastnili studijní cesty na území MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko, která má bohaté zkušenosti s realizací jak programu LEADER, tak i s realizací projektů financovaných Evropskou unií i z národních zdrojů. Cílem cesty byl sběr zkušeností a také seznámení se s již realizovanými projekty. Projekty se v tomto regionu zaměřují především na místní tradice, různé kulturní, sportovní a společenské akce, ale také na investice v oblasti veřejné a podnikatelské sféry. Výroční zpráva MAS Broumovsko

19 7. Monitorování a hodnocení postupu realizace SPL a hodnocení dosavadní činnosti MAS Broumovsko+ V listopadu 2009 oslovila MAS Centrum pro komunitní práci západní Čechy s poptávkou na semináře a facilitaci workshopu zaměřeného na postupy hodnocení a monitorování a na hodnocení efektivity činnosti MAS. Po konzultacích ohledně potřeb MAS Broumovsko+ bylo dohodnuto, že budou uspořádány dva semináře s workshopy. Workshopy proběhly v prosinci 2009 v prostorách kreslírny benediktinského kláštera. Facilitaci workshopů zajistili pracovníci Centra pro komunitní práci. Organizaci workshopu zajistil management MAS. Workshopu se zúčastnili členové (předsedkyně MAS, členové Rady MAS, představitelé monitorovacího výboru, kontrolní a výběrové komise) a management MAS. Workshopu se zúčastnilo 11 účastníků. 8. Poděkování Děkujeme za vykonanou práci všem členům MAS, za jejich práci v orgánech MAS i ve výběrové komisi a za podporu sekretariátu MAS. Za finanční podporu našich aktivit v roce 2009 děkujeme Městu Broumov, Královéhradeckému kraji a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Použité zkratky: MAS místní akční skupina SPL strategický plán Leader DSO dobrovolný svazek obcí KHK Královéhradecký kraj NNO neziskové organizace 19 Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Obsah 1 MAS Mikulovsko 2 Region MAS, obce 3 Členská základna MAS Mikulovsko 5 Činnost

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Obsah: Charakteristika společnosti Orgány a personální zajištění o.p.s. Přehled činností v roce 2013 Členská základna Zpráva o hospodaření Stránka 1 z 13 Charakteristika společnosti:

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [1] Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva MAS POMALŠÍ o.p.s. za rok 2012 [2] Obsah 1. Úvod... 3

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO

Zpravodaj. číslo 2, ročník 2009 SLOVO ÚVODEM. Z našich aktivit MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO číslo 2, ročník 2009 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO SLOVO ÚVODEM Blíží se nám konec roku 2009 a nabízí se možnost bilancovat, shrnout, co se nám v letošním roce povedlo a naopak, kde máme ještě

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o.

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 2014 2020 Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o. Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O MAS... 4 1.1 IDENTIFIKACE MAS... 4 1.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ MAS MEZI HRADY...

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 -

4.1 Předložené a realizované projekty - 13-4.2 Připravované projekty - 15-4.3 Aktivity - 15 - - 2 - Výroèní zpráva MAS Horní Pomoraví o.p.s. 2007 Obsah: 1. Úvod - 3-1.1 Vznik společnosti - 3-2. Organizační struktura společnosti - 6-2.1 Přehled orgánů společnosti - 6-2.1.1 Správní rada - 6-2.1.2 Dozorčí

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009. MAS Litomyšlsko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009. MAS Litomyšlsko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MAS Litomyšlsko o.p.s. Duben 2010 Obsah 1.1 Představení MAS Litomyšlsko... 3 1.2 Strategický plán Leader... 3 1.3 Území působnosti MAS... 3 2.1 Zakladatelé... 5 2.2. Správní

Více

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014

Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 Kraj Vysočina Výroční zpráva 2014 OBSAH Hejtman o Vysočině 3 O Vysočině 5 Samospráva 8 Hospodaření kraje 13 Majetek a investice 18 Fond Vysočiny 23 Regionální rozvoj 26 Doprava 34 Územní plánování a stavební

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 2020 (pracovní verze) MAS Železnohorský region OP Technická pomoc osa 8.3a Administrativní a absorpční kapacita cíl Konvergence, oblast podpory 8.3.2a Podpora absorpční kapacity Název projektu: Podpora vzniku komunitně vedeného místního rozvoje na

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 3. pracovní návrh - květen 2015 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor

Infolist venkova. Projekty spolupráce MAS nová kapitola rozvoje venkovských regionů. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Zprávy / Leader / Aktuální výzvy na dotace / PRV / ROP / Monitor Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 17 / www.smarv.cz Vážení příznivci venkova,

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost

Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah... 2 Poděkování... 4 Úvod... 5 1. Údaje o společnosti... 6 1.1. Kontaktní a identifikační data... 6 1.2. Struktura společnosti...

Více

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO OBSAH 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 1 2. Základní údaje o území MAS... 1 2.1. Územní vymezení MAS ORLICKO... 1 3. Zpracování SPL MAS... 2 3.1. Strategické dokumenty na území MAS ORLICKO... 2 3.2. Zapojení

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více