Místní akční skupina Broumovsko+

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní akční skupina Broumovsko+"

Transkript

1 Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva za rok 2009

2 Obsah výroční zprávy Vážení členové a příznivci, Členové a orgány sdružení Členové sdružení Orgány sdružení Přehled jednání orgánů MAS v roce Realizace Strategického plánu Leader Plus pro naše Broumovsko v roce Základní informace Program LEADER Plus pro naše Broumovsko nabízí celkem osm Fichí Zahájení realizace SPL Vyhlášení Výzvy, sběr žádostí Přehled předložených žádostí o dotaci v rámci 1. Výzvy MAS Administrace žádostí Výběr projektů Seznam přijatých žádostí v rámci 1. Výzvy MAS Finanční zpráva a hospodářský výsledek Rozvaha Výsledovka Národní a Krajská síť MAS Příspěvek Královéhradeckého kraje na činnost MAS Studijní cesta do MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko Monitorování a hodnocení postupu realizace SPL a hodnocení dosavadní činnosti MAS Broumovsko Poděkování Kontaktní údaje Místní akční skupina Broumovsko+ Klášterní 1, Broumov IČ: číslo účtu: /0800 Kontakt JUDr. Libuše Růčková, předsedkyně tel.: web: Výroční zpráva byla schválena na jednání VH MAS Broumovsko+ dne Autorem ilustračních fotografií je Jan Flieger a MAS Broumovsko+ z návštěvy regionu Hranicko. Zpracovala Pavlína Machková a Jiří Ringel. Výroční zpráva MAS Broumovsko

3 Vážení členové a příznivci, rok 2009 byl pro občanské sdružení Místní akční skupina Broumovsko+ rokem významným. Na začátku dubna jsme uspěli se Strategickým plánem Leader v Programu rozvoje venkova Ose IV LEADER. Tím jsme získali možnost, s využitím prostředků Evropské unie, finančně podporovat prostřednictvím jednotlivých projektů rozvoj regionu. Finanční prostředky budeme moci získávat do roku 2013, kdy končí současné programovací období EU, avšak projekty s podporou námi získaných prostředků budou moci být realizovány zřejmě do roku Rok 2009 tak pro nás znamenal realizaci toho, co jsme ve Strategickém plánu LEADER předpokládali na základě analýz či průzkumu (připravenost projektů). Současně jsme museli aktivně dopracovávat věci, které jsme při zpracování SPL jen tušili a odhadovali (schvalovací mechanizmy). Pracovali jsme svědomitě, proto musíme věřit, že jsme neudělali jakoukoliv vážnou chybu. Následně budeme doufat, že chybu neudělají ani vybraní žadatelé. Chyba nás či žadatelů může totiž v konečném důsledku znamenat ztrátu určitého objemu financí, což je škoda pro region. Významná chyba však může rovněž ohrožovat existenci subjektu nás, jako občanského sdružení, nebo subjektu žadatele, a to v případě nutnosti vracet poskytnutou dotaci. V průběhu roku se profesionalizovali pracovníci kanceláře MAS. Od června 2009 jsme na poloviční pracovní úvazek zaměstnali paní Pavlínu Machkovou jako manažerku MAS a od září 2009 paní Alenu Rusinovou jako účetní. V říjnu 2009 jsme se s panem Milanem Brandejsem vystřídali na místě předsedy občanského sdružení. První zkušenosti při hodnocení projektů získali členové výběrové komise. V závěru roku jsme uspořádali pro naše členy dva semináře. Centrum pro komunitní práci západní Čechy nás provedlo monitoringem a evaluací. Při zpracování Strategického plánu LEADER v létě 2008 jsme dostatek informací pro tyto činnosti neměli. To, co jsme se při seminářích včetně workshopů naučili, musíme dál zapracovat do naší praxe do úprav Fichí či do našich vnitřních předpisů a postupů. Vážení členové, ustáli jsme první výzvu, kterou jsme vyhlásili. Výběr projektů v 1. výzvě byl pro někoho překvapením (tím mířím především sama na sebe), avšak naše občanské sdružení pokračuje, pracujeme dál. Rok 2010 bude neméně náročný, neboť bude společně s rokem 2009 tvořit základ pro hodnocení našeho občanského sdružení. Od úspěšnosti hodnocení se pak bude odvíjet výše části finančních prostředků, které získáme v roce Děkuji vám všem za práci v uplynulém roce. Současně prosím o další spolupráci v roce 2010, neboť máme odpovědnost za náš region. Pomáháme financovat budoucnost Broumovska. JUDr. Libuše Růčková, předsedkyně MAS 3 Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

4 1. Členové a orgány sdružení 1.1. Členové sdružení Členy sdružení jsou subjekty, působící na Broumovsku jednotlivci, města, obce, neziskové organizace a podnikatelské subjekty. V současné době MAS Broumovsko+ sdružuje tyto členy: Subjekty zastupující soukromý sektor: 80 % Název subjektu 1) FO/P Sídlo/adresa Zástupce subjektu pro Oblast Postavení O 2) trvalého bydliště 3) MAS působení 5) a funkce v MAS 1. Blažková Eva, Ing. FO Broumov Blažková Eva, Ing. Člen rady 2. Hobra Školník PO Broumov Školník Jan Člen Rady 3. Zemědělské družstvo Šonov u Broumova 4. Agentura pro rozvoj Broumovska PO Šonov Grusman Vladimír Zemědělství Člen rady PO Broumov Mgr. Jaroslav Betáš Kultura Člen výběrové komise 5. Vladimír Hrubý ORGANO FO Božanov Ing. Vladimír Hrubý Zemědělství Člen výběrové komise 6. RJ Projekt FO Hejtmánkovice Rak Jiří Projekční činnost 7. Rosová Libuše FO Křinice Rosová Libuše Ekonomická činnost Člen výběrové komise Člen kontrolního výboru 8. Stěnava, o.s. PO Božanov Marek Josef Kultura Člen kontrolního výboru 9. Sdružení Ondra pro pomoc postiženým dětem, o.s. PO Meziměstí - Vižňov Schytil Jan Sociální Náhradník rady 10. Heliantus, o.s. PO Meziměstí - Schytilová Dagmar Turistický Náhradník rady Vižňov ruch 11. Mikulecká Jana, PhDr. FO Meziměstí Mikulecká Jana, PhDr. Poradenství 12. Otakar Prikner - tepelné zpracování kovů 13. Broumovské stavební sdružení, s.r.o. FO Martínkovice Prikner Otakar, Ing. Tepelné zpracování kovů PO Broumov Netík Miroslav Stavebnictví Náhradník výběrové komise 14. Špůr Václav, Mgr. FO Broumov Špůr Václav, Mgr. 15. Křinické prameny, o.s. PO Křinice Šťovíčková Ines Kultura 16. Projekční a inženýrský atelier BP studio FO Vernéřovice Prokop Bohumír, Ing. arch. Projekční činnost Výroční zpráva MAS Broumovsko

5 Název subjektu 1) FO/P Sídlo/adresa Zástupce subjektu pro Oblast Postavení O 2) trvalého bydliště 3) MAS působení 5) a funkce v MAS 17. Machková Pavlína FO Broumov Machková Pavlína Manažerka MAS 18. Záliš Vladimír FO Martínkovice Záliš Vladimír 19. CEDIMA Meziměstí, s.r.o. PO Meziměstí Kozák Jiří, Ing. 20. Janáková Kateřina, Ing. FO Teplice n/m Janáková Kateřina, Ing. Účetnictví 21. Podnikatelský klub Broumovska, o.s. PO Broumov Štěpánová Pavlína Ekonomická činnost 22. COMTAL, s.r.o. PO Broumov Svoboda Tomáš Ekonomická činnost 23. Šrott Martin FO Broumov Šrott Martin Zdravotnictví 24. Rejchrt Karel FO Božanov Rejchrt Karel Člen rady 25. Nadační fond gymnázia PO Broumov Mgr. Jiří Ringel Školství Člen rady 26. Rodiče Olivětínským PO Broumov PaedDr. Jarmila Školství Člen výběrové komise dětem, o.s. Nyklíčková 27. Dům dětí a mládeže Ulita PO Broumov Bc. Miroslav Frömmel Školství Člen výběrové komise 28. Lilingová Marcela FO Meziměstí Lilingová Marcela Náhradník VK 29. Bohemia build, s.r.o. PO Meziměstí O.Hrubý, J. Schytil Subjekty zastupující veřejný sektor: 20 % Název subjektu 1) Sídlo 3) IČ 4) Zástupce subjektu pro MAS Oblast působení 5) Postavení a funkce v MAS 1. Město Teplice nad Metují Teplice nad Metují Milan Brandejs Veřejná správa Člen rady 2. Město Broumov Broumov JUDr. Libuše Růčková Veřejná správa Předsedkyně MAS, člen Rady 3. Obec Heřmánkovice 4. Obec Martínkovice Heřmánkovice Irena Gabrielová Veřejná správa Člen výběrové komise Martínkovice Ing. Jaromír Jirka Veřejná správa Člen výběrové komise 5. Město Meziměstí Meziměstí Mgr. Eva Mücková Veřejná správa Člen kontrolního výboru 6. Obec Křinice Křinice Blanka Strnadová Veřejná správa 7. Obec Šonov Šonov Grusman Vladimír Veřejná správa 8. Obec Hejtmánkovice Hejtmánkovice Harasevič Václav Veřejná správa 9. Obec Božanov Božanov Rejchrt Karel Veřejná správa 5 Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

6 1.2. Orgány sdružení Výběrová komise: Soukromý sektor: 71,5 % Název subjektu 1) FO/PO 2) Sídlo/adresa Zástupce subjektu Oblast Postavení a funkce trvalého pro MAS působení 5) v MAS bydliště 3) 1.Rodiče olivětínským PO Broumov Nyklíčková Jarmila, Školství Člen výběrové komise dětem, o.s. PaedDr. 2. Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s. PO Broumov Betáš, Jaroslav, Mgr. Kultura Člen výběrové komise 3. Vladimír Hrubý Organo FO Božanov Hrubý Vladimír, Ing. Zemědělství Člen výběrové komise 4. RJ Projekt FO Hejtmánkovice Rak Jiří Projekční činnost Člen výběrové komise 5. Dům dětí a mládeže Ulita PO Broumov Bc. Miroslav Frömmel Školství Člen výběrové komise Veřejný sektor: 28,5 % Název subjektu 1) Sídlo 3) IČ 4) Zástupce subjektu pro MAS Oblast působení 5) Postavení a funkce v MAS 1.Obec Heřmánkovice Heřmánkovice Gabrielová Irena Veřejná správa Člen výběrové komise 2.Obec Martínkovice Martínkovice Jirka Jaromír, Ing. Veřejná správa Člen výběrové komise Složení rady: Soukromý sektor: 71,5 % Název subjektu 1) FO/PO 2) Sídlo/adresa Zástupce subjektu Oblast Postavení a trvalého bydliště 3) pro MAS působení 5) funkce v MAS 1. Blažková Eva, Ing. FO Broumov Blažková Eva, Ing. Člen rady 2. Hobra Školník PO Broumov Školník Jan Strojírenství Člen rady 3. Zemědělské družstvo Šonov u Broumova PO Šonov Grusman Vladimír Zemědělství Člen rady 4. Rejchrt Karel FO Božanov Rejchrt Karel Člen rady 5. Nadační fond gymnázia PO Broumov Mgr. Jiří Ringel Školství Člen rady Veřejný sektor: 28,5 % Název subjektu 1) Sídlo 3) IČ 4) Zástupce subjektu pro MAS Oblast působení 5) Postavení a funkce v MAS 1. Město Broumov Broumov Růčková Libuše, JUDr. Veřejná správa Člen rady 2. Město Teplice nad Metují Teplice nad Metují Brandejs Milan Veřejná správa Člen rady Náhradníci: Jan Schytil, Dagmar Schytilová Výroční zpráva MAS Broumovsko

7 Složení kontrolního výboru: Název subjektu Sídlo IČ Zástupce subjektu pro MAS Oblast působení Postavení a funkce v MAS Město Meziměstí Meziměstí Mgr. Eva Mücková Veřejná správa Předsedkyně kontrolního výboru Libuše Rosová Křinice Libuše Rosová Ekonomická činnost Člen kontrolního výboru Mikroregion Stěnava Božanov Josef Marek Kultura Člen kontrolního výboru 1.3. Přehled jednání orgánů MAS v roce 2009 Orgány MAS Valná hromada Datum jednání Předmět jednání Výroční zpráva za rok 2008, Informace o SPL Fiche a Výzva Schválení Fichí, jmenování náhradníků výběrové komise Schválení úvěru MAS, informace o časovém harmonogramu administrace žádostí Schválení projektů v rámci 1. Výzvy, volba předsedy MAS, Rady MAS Rada MAS Výroční zpráva za rok 2008, vnitřní záležitosti MAS, podpora SPL Seznámení Rady s realizací SPL Vypsání 1. Výzvy MAS, úvěr MAS Rozdělení fin. prostředků mezi jednotlivé Fiche Úvěr MAS Výběr projektů, finanční prostředky na režii MAS 3. etapa Kontrolní Výbor Výběrová komise Stálá pracovní skupina Schválení výběrů projektů v rámci 1. Výzvy, nákup osobního automobilu Monitorování a hodnocení činnosti MAS, smlouva s KHK čerpání fin. prostředků, návštěva MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Hodnocení jednotlivých kriterií Fichí Výběr projektů Scházela se průběžně 7 Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

8 2. Realizace Strategického plánu Leader Plus pro naše Broumovsko v roce Základní informace Po intenzivním procesu přípravy Strategického plánu Leader Plus pro naše Broumovsko, který byl završen podáním Žádosti o realizaci SPL dne , celá organizace s napětím až do dubna 2009 čekala na výsledky výběru 32 MAS z celé ČR. Ve 2. kole bylo vybráno celkem 32 MAS a MAS Broumovsko+ k radosti celého regionu mezi vybranými figurovala. Dne došlo k definitivnímu stvrzení schváleného SPL, a to podpisem Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a MAS Broumovsko+. Dohoda zajišťuje podporu MAS, která bude v souladu s principy LEADER a s Pravidly PRV zajišťovat realizaci svého SPL Strategický plán LEADER slouží jako závazný dokument, ve kterém si MAS mj. stanovuje cíle a metody, jak jich dosáhnout. SPL Plus pro naše Broumovsko má tyto cíle: Zlepšení stavu infrastruktury v obcích, trávení volného času a zlepšení vzhledu obcí na Broumovsku Posílení vlivu cestovního ruchu na prosperitu celé oblasti, zvýšení povědomí o regionu Broumovska, rozšíření nabídky pro návštěvníky Obnova zhodnocení a využití kulturního dědictví regionu Broumovska K jejich splnění pak MAS vyhlásila pro období dotační Program LEADER Plus pro naše Broumovsko, v rámci tohoto programu mohou žadatelé po splnění podmínek získat dotace na realizaci svých projektů. Na základě Výzev MAS podávají žadatelé na MAS Žádosti o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR, a to v rámci Fichí, které si MAS v SPL stanovila. Fiche jsou závaznými dokumenty, které určují oprávněné příjemce dotace, cíle, kritéria a další podmínky jednotlivých opatření v souladu se SPL Plus pro naše Broumovsko a podmínkami Programu rozvoje venkova ČR. Výroční zpráva MAS Broumovsko

9 2.2. Program LEADER Plus pro naše Broumovsko nabízí celkem osm Fichí Číslo Fiche Název Fiche Oprávnění žadatelé Míra dotace Hlavní podporované aktivity Fiche 1 Venkov-lepší místo pro život Obce, NNO,Zájmová sdružení právnických osob, církve, svazky obcí Max.90% Stavební výdaje na obnovu a novou výstavbu místních komunikací III.aIV.tř., sítí technické infrastruktury, veřejná prostranství, technika na údržbu zeleně Fiche 2 Cestování po Broumovském výběžku Zemědělský podnikatel, nezemědělské subjekty s kratší než dvouletá historie podnikání v CR Max.60% Výstavba, rekonstrukce, přestavba objektů pro ubytování a stravování, úprava areálů, objekty půjčoven a zařízení pro sportovní vyžití Fiche 3 Kulturní krajina na Broumovsku jako dědictví Benediktinů Obce, Svazky obcí, církve, NNO, zájmová sdružení právnických osob Max.90% Obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova, stálé výstavní expozice a muzea Fiche 4 Rozvoj zemědělství na Broumovsku Zemědělský podnikatel, podnikatelský subjekt z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci Max.60% Investice do budov a staveb, technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu Fiche 5 Podpora lesnictví Fyzická, právnická osoba, sdružení s právní subjektivitou hospodařící v lesích Max.50% Investice do strojního vybavení pro údržbu lesních cest, stezek a pro zalesňování a úpravy půdy Fiche 6 Podpora drobného podnikání Fyzické i právnické osoby, které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků Max.60% Rekonstrukce, modernizace či přestavba objektů sloužících k podnikatelské činnosti Fiche 7 Informace Broumovsku Obce, svazky obcí, NNO Max.100% Vzdělávací projekty OSA III Fiche 8 Plus životu na Broumovsku Svazky obcí, obce, NNO, zájmová sdružení právnických osob, církve Max.90% Stavební výdaje na stavební obnovu a výstavbu budov, ploch včetně rozvodů, vytápění a zařízení v různých oblastech 9 Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

10 2.3. Zahájení realizace SPL Na jedné straně informace o schválení SPL přinesla zadostiučinění z úspěšného zakončení náročné přípravy a radost ze získání finančních prostředků, které budou směřovat do investičních projektů v regionu Broumovska v letech , na druhé straně ovšem též nesnadný závazek celou realizaci SPL dobře rozběhnout, administrativně zvládnout a také dohlížet na plnění indikátorů a kvalitní realizaci podpořených projektů. Prvním úkolem bylo přijmutí dvou zaměstnanců, kteří budou mít realizaci SPL na starost. Od byl na pozici manažerky MAS přijata p. Pavlína Machková, která do konce r pracovala souběžně na Odboru investic a města MěÚ v Broumově. P. Machková se podílela na zpracování SPL Plus pro naše Broumovsko. Od nastoupila na pozici administrativně účetní pracovnice p. Alena Rusinová. Prvním úkolem nové kanceláře MAS bylo nastavení organizačních standardů, jelikož MAS historicky poprvé přijala zaměstnance na pracovní úvazek. Dále bylo potřeba vybavit kancelář pro jejich práci, rozdělit zodpovědnosti a pracovní náplně, nastavit systém archivace a začít chystat první Výzvu k podávání Žádostí o dotaci. Dne 6. května MAS obdržela informaci o výši přidělené alokace na rok Na následných jednáních orgánů MAS bylo stanoveno rozdělení alokace pro jednotlivé Fiche a zázemí MAS. Částka určená na zázemí realizace SPL musí být max. 20% z celkové přidělené roční alokace. Rozdělení přidělené alokace na rok 2009: Celková alokace ,- Kč 100% Zázemí realizace SPL (opatření IV.1.1.PRV) ,- Kč 15,1 Částka pro podpořené projekty (opatření IV.1.2. PRV) ,- Kč 84,9 Fiche vypsané v rámci 1. Výzvy MAS v r. 2009: Fiche Částka v Kč v % č. 1 Venkov lepší místo pro život Kč 32,5 č. 3 Kulturní krajina na Broumovsku jako dědictví Benediktinů Kč 14,1 č. 6 Podpora drobného podnikání Kč 8,1 č. 8 Plus životu na Broumovsku Kč 45,3 CELKEM Kč 100 Výroční zpráva MAS Broumovsko

11 2.4. Vyhlášení Výzvy, sběr žádostí Dne 3. srpna 2009 byla vyhlášena Výzva č.1/2009 pro předkládání Žádosti o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu Leader Plus pro naše Broumovsko s tím, že uzávěrka sběru Žádostí byla Vyhlášení Výzvy doprovázela informační kampaň obsahující inzerát v Broumovském zpravodaji, ová rozesílka všem členům MAS, informace prostřednictvím DSO Broumovsko a školení pro žadatele vyhlášeným Fichím. Výzva byla také vyvěšena na úředních deskách všech obcí regionu. Centrem informací se od počátku staly webové stránky MAS.. Zde bylo také možno nalézt a stáhnout veškeré potřebné dokumenty, text Výzvy, Fichí, pravidel apod. Manažerka MAS poskytla množství telefonických a ových a osobních konzultací. V rámci 1. Výzvy MAS bylo podáno 21 žádostí Přehled předložených žádostí o dotaci v rámci 1. Výzvy MAS Reg. číslo Fiche Název žadatele Název projektu 02/1/1/ Město Teplice nad Metují Oprava místní komunikace Zdoňov 03/1/1/ Město Meziměstí Regenerace veřejné zeleně v Meziměstí 04/3/1/ Římskokatolická farnost Ruprechtice u Broumova Oprava kostela sv. Anny ve Vižňově 01/6/1/ Lukáš Lorenc Modernizace strojů, Inovace provozovny 02/6/1/ Petr Cvikýř Nákup nářadí na opracování a renovaci kamene 02/8/1/ Agentura pro rozvoj Broumovska Centrum regionálního rozvoje a setkávání 01/8/1/ Obec Božanov Rekonstrukce kulturního domu 05/8/1/ Obec Martínkovice Výměna oken na budově ZŠ v Martínkovicích - 1.etapa 07/8/1/ Město Broumov Dílčí rekonstrukce budovy kulturního zařízení Střelnice Broumov 01/1/1/ Obec Božanov Rekonstrukce veřejného osvětlení 04/1/1/ Město Broumov Odstavné plochy pro osobní automobily na Křinickém sídlišti v Broumově 06/3/1/ Stěnava Fara Hoprich - Muzeum Broumovského venkova 1.etapa 07/3/1/ Město Broumov Obnova kašny na Malém náměstí, Broumov - 2. etapa 11 Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

12 03/3/1/ /3/1/ Římskokatolická farnost, Děkanství Broumov Sdružení občanů a přátel Horních Teplic Výměna elektroinstalace v děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Broumově Oprava polního kříže 01/3/1/ Obec Heřmánkovice Oprava hřbitovní zdi v Heřmánkovicích 02/3/1/ Římskokatolická farnost Martínkovice Kostel sv.maří Magdalény v Božanově - obnova opadlé a narušené omítky v sakristii 03/6/1/ Karel Slezák Výměna bednění a střešní krytiny na části objektu truhlářské dílny 03/8/1/ Město Meziměstí Rekonstrukce prostranství před hlavním vstupem do ZŠ 06/8/1/ TJ Slovan Broumov Modernizace hrací plochy a rozvodu zavlažovací plochy na sportovním 04/8/1/ Obec Šonov Stavební obnova kolny u č.p.318 V 1. Výzvě MAS došlo k výraznému převisu mezi celkovým součtem požadovaných dotací v Žádostech a alokací, kterou mohla MAS v této Výzvě rozdělit. Výše požadované dotace všech podaných Žádostí byla o 85 % vyšší než částka určená pro 1. Výzvu Administrace žádostí Při předložení Žádostí sekretariát MAS zkontroloval úplnost, kdy se ověřovalo, zda byla žádost podána ve správném formátu, v příslušném počtu kopií a zda obsahuje všechny povinné přílohy. Poté následovala administrativní kontrola, jejímž předmětem bylo podrobné přezkoumání Žádosti, a to především, zda údaje ve formuláři Žádosti odpovídají údajům v povinné příloze č. 1 Osnova projektu. Dále byl kontrolován správný obsah příloh, přítomnost všech povinných informací, způsobilost výdajů apod. Třetí kontrolou byla kontrola přijatelnosti. Kontrolami prošlo všech 21 projektů bez výhrad Výběr projektů V této fázi vstoupila do administrativního procesu Výběrová komise MAS. Výběrová komise zasedala ve dnech 29. a Každý člen výběrové komise ohodnotil všech 21 předložených projektů. Jednotliví členové Výběrové komise pak vyhodnotili podané Žádosti a přiřadili jim počet bodů dle naplnění jednotlivých preferenčních kritérií. V případě střetu zájmů se člen Výběrové komise vzdal práva hodnotit projekt a přenechal hodnocení náhradníkům Výběrové komise. Vybrané a náhradní projekty schválila dne na svém zasedání Rada MAS a následně ve stejný den Valná hromada MAS. Definitivně tak bylo schváleno pořadí projektů doporučených k realizaci s příslušnými částkami přidělené dotace. Výroční zpráva MAS Broumovsko

13 Pořadí 2.8. Seznam přijatých žádostí v rámci 1. Výzvy MAS Evidenční číslo Žadatel Projekt Dotace (Kč) admin. kontr. kontr. přij. Fiche Počet bodů Status 02/1/1/2009 Město Teplice nad Metují Oprava místní komunikace Zdoňov ano ano Vybraná 03/1/1/2009 Město Meziměstí Regenerace veřejné zeleně v Meziměstí ano ano Vybraná 04/3/1/2009 Římskokatolická farnost Ruprechtice u Broumova Oprava kostela sv. Anny ve Vižňově ano ano Vybraná 01/6/1/2009 Lukáš Lorenc Modernizace strojů, Inovace provozovny ano ano Vybraná 02/6/1/2009 Petr Cvikýř Nákup nářadí na opracování a renovaci kamene ano ano Vybraná 02/8/1/2009 Agentura pro rozvoj Broumovska Centrum regionálního rozvoje a setkávání ano ano Vybraná 01/8/1/2009 Obec Božanov Rekonstrukce kulturního domu ano ano Vybraná 05/8/1/2009 Obec Martínkovice 07/8/1/2009 Město Broumov Výměna oken na budově ZŠ v Martínkovicích - 1.etapa Dílčí rekonstrukce budovy kulturního zařízení Střelnice Broumov ano ano Vybraná ano ano Vybraná 01/1/1/2009 Obec Božanov Rekonstrukce veřejného osvětlení ano ano Náhradní 1 04/1/1/2009 Město Broumov Odstavné plochy pro osobní automobily na Křinickém sídlišti v Broumově ano ano Náhradní 2 13 Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

14 06/3/1/2009 Stěnava 07/3/1/2009 Město Broumov Fara Hoprich - Muzeum Broumovského venkova - 1.etapa Obnova kašny na Malém náměstí, Broumov - 2. etapa ano ano Nevybraná ano ano Nevybraná 03/3/1/2009 Římskokatolická farnost, Děkanství Broumov Výměna elektroinstalace v děkanském kostele sv. Petra a Pavla v Broumově ano ano Nevybraná 05/3/1/2009 Sdružení občanů a přátel Horních Teplic Oprava polního kříže ano ano Nevybraná 01/3/1/2009 Obec Heřmánkovice Oprava hřbitovní zdi v Heřmánkovicích ano ano Nevybraná 02/3/1/2009 Římskokatolická farnost Martínkovice Kostel sv.maří Magdalény v Božanově - obnova opadlé a narušené omítky v sakristii ano ano Nevybraná 03/6/1/2009 Karel Slezák 03/8/1/2009 Město Meziměstí 06/8/1/2009 TJ Slovan Broumov Výměna bednění a střešní krytiny na části objektu truhlářské dílny Rekonstrukce prostranství před hlavním vstupem do ZŠ Modernizace hrací plochy a rozvodu zavlažovací plochy na sportovním ano ano Nevybraná ano ano Nevybraná ano ano Nevybraná 04/8/1/2009 Obec Šonov Stavební obnova kolny u č.p ano ano Nevybraná Dne 23. října 2009 tak byly veškeré hodnocené Žádosti předány s výsledným pořadím na RO SZIF k zaregistrování. V prosinci 2009 došlo na základě administrativních kontrol u doporučených Žádostí k odstranění drobných nedostatků. Administrace Žádostí byla završena definitivním schválením Žádostí o dotaci ze strany SZIF v únoru Výroční zpráva MAS Broumovsko

15 3. Finanční zpráva a hospodářský výsledek Rozvaha AKTIVA A. dlouhodobý majetek celkem 0, ,20 B.krátkodobý majetek celkem , ,75 I. Krátkodobý finanční majetek celkem , ,75 pokladna 420, ,00 účty v bankách , ,75 II.jiná aktiva celkem 0, ,00 příjmy příštích období 0, ,00 AKTIVA celkem , ,95 PASIVA A.vlastní zdroje celkem , ,35 I.výsledek hospodaření celkem , ,35 účet výsledku hospodaření ,89 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ,83 0,00 nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta min.let , ,46 B.cizí zdroje celkem 5 600, ,60 I.krátkodobé závazky celkem 5 600, ,60 dodavatelé 0, ,00 závazky k pojišťovnám 0, ,00 ostatní přímé daně 5 100, ,00 jiné závazky 0, ,00 krátkodobé bankovní úvěry 0, ,60 ostatní krátkodobé finanční výpomoci 500,00 80,00 PASIVA celkem , ,95 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,89 15 Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

16 3.2. Výsledovka VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY A. NÁKLADY I.spotřebované nákupy celkem ,50 spotřeba materiálu ,50 spotřeba ostatních neskl.dodávek - beznín 2 432,00 II.služby celkem ,35 náklady na reprezentaci ,50 cestovné 3 159,00 telefony,poštovné,poplatky banka 7 820,00 poradenské služby ,00 nájemné ,00 Vize Broumovska ,00 monitoring a evaluace ,00 ostatní služby ,85 III.osobní náklady celkem ,00 mzdové náklady ,00 sociální pojištění ,00 zdravotní pojištění ,00 zákonné pojištění 1 475,00 IV.daně a poplatky celkem 60 ostatní daně a poplatky 60 V.ostatní náklady celkem 2 516,20 úroky 2 516,20 VI.odpisy ,00 odpisy dlouhodobého majetku ,00 NÁKLADY celkem ,05 B. VÝNOSY I.ostatní výnosy celkem 38,94 úroky 38,94 II.přijaté příspěvky celkem ,00 přijaté příspěvky(dary) ,00 III.provozní dotace celkem ,00 provozní dotace ,00 VÝNOSY celkem ,94 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,89 Výroční zpráva MAS Broumovsko

17 4. Národní a Krajská síť MAS Národní síť místních akčních skupin byla založena v roce 2007 za účelem zlepšení kvality života na venkově, pomoci členským i nečlenským místním akčním skupinám, jejich propagace a zastoupení ve venkovském hnutí. MAS Broumovsko+ je členem Národní sítě MAS od března Místní akční skupina je také členem Krajské sítě MAS. Na společném setkání dne 9. června 2009 v Úpici byl zvolen pětičlenný výbor, který zastupuje Krajskou síť v Národní síti MAS. Krajská síť MAS se schází pravidelně jednou za měsíc, vždy v sídle jedné z MAS. 5. Příspěvek Královéhradeckého kraje na činnost MAS Královéhradecký kraj rozhodl o podpoře místních akčních skupin v KHK poskytnutím neinvestiční dotace na pokrytí režijních výdajů, tj. osobních nákladů účetní a manažera, cestovného, nákladů na externí zpracovatele, nákladů na telefony, poštovné, na služby propagace, na ostatní služby, na vybavení profesionálního týmu, na zhotovení a zkvalitnění webových stránek. MAS Broumovsko+ získala dotaci ve výši Kč. Tyto finanční prostředky využila na výdaje spojené s workshopem Hodnocení efektivity činnosti MAS Broumovsko+ a dopadů realizace Strategického plánu Leader Plus pro naše Broumovsko, dále na výdaje spojené s výměnou zkušeností s realizací SPL v MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko (ubytování, cestovné, stravné), na výdaje spojené s Vizí Broumovska 2029 a na refundaci mzdy manažerky MAS za období 01/ / Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

18 6. Studijní cesta do MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko MAS Broumovsko+ má zájem také na vzdělávání členů a zainteresovaných osob z regionu a to například formou pořádání studijních cest. Ve dnech 26. a 27. listopadu se členové MAS zúčastnili studijní cesty na území MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko, která má bohaté zkušenosti s realizací jak programu LEADER, tak i s realizací projektů financovaných Evropskou unií i z národních zdrojů. Cílem cesty byl sběr zkušeností a také seznámení se s již realizovanými projekty. Projekty se v tomto regionu zaměřují především na místní tradice, různé kulturní, sportovní a společenské akce, ale také na investice v oblasti veřejné a podnikatelské sféry. Výroční zpráva MAS Broumovsko

19 7. Monitorování a hodnocení postupu realizace SPL a hodnocení dosavadní činnosti MAS Broumovsko+ V listopadu 2009 oslovila MAS Centrum pro komunitní práci západní Čechy s poptávkou na semináře a facilitaci workshopu zaměřeného na postupy hodnocení a monitorování a na hodnocení efektivity činnosti MAS. Po konzultacích ohledně potřeb MAS Broumovsko+ bylo dohodnuto, že budou uspořádány dva semináře s workshopy. Workshopy proběhly v prosinci 2009 v prostorách kreslírny benediktinského kláštera. Facilitaci workshopů zajistili pracovníci Centra pro komunitní práci. Organizaci workshopu zajistil management MAS. Workshopu se zúčastnili členové (předsedkyně MAS, členové Rady MAS, představitelé monitorovacího výboru, kontrolní a výběrové komise) a management MAS. Workshopu se zúčastnilo 11 účastníků. 8. Poděkování Děkujeme za vykonanou práci všem členům MAS, za jejich práci v orgánech MAS i ve výběrové komisi a za podporu sekretariátu MAS. Za finanční podporu našich aktivit v roce 2009 děkujeme Městu Broumov, Královéhradeckému kraji a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Použité zkratky: MAS místní akční skupina SPL strategický plán Leader DSO dobrovolný svazek obcí KHK Královéhradecký kraj NNO neziskové organizace 19 Výroční zpráva MAS Broumovsko+ 2009

Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva 2006

Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva 2006 Místní akční skupina Broumovsko+ Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Kontaktní údaje.. str. 2 2. Představení. str. 3 3. Členská základna. str. 4-5 4. Činnost v roce 2006. str. 6-7 1. Kontaktní údaje Místní akční

Více

Místní akční skupina Broumovsko+, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 1

Místní akční skupina Broumovsko+, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 1 Místní akční skupina Broumovsko+, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 1 OBSAH Úvod 1. Členové a orgány sdružení 1.1. Členové sdružení 1.2. Orgány sdružení 1.3. Přehled jednání orgánů MAS v roce 2011 2. Realizace

Více

Místní akční skupina Broumovsko+, z. s. Výroční zpráva

Místní akční skupina Broumovsko+, z. s. Výroční zpráva Místní akční skupina Broumovsko+, z. s. Výroční zpráva z a rok 201 5 Stránka 2 z 19 Obsah 1. Partneři MAS a orgány spolku (stav k 31. 12. 2015)... 4 1.1. Partneři spolku... 4 2. Orgány spolku... 6 2.1.

Více

Obsah: 1. Kontaktní údaje str Představení str Členská základna str Činnost v roce 2007 str Finanční zpráva str

Obsah: 1. Kontaktní údaje str Představení str Členská základna str Činnost v roce 2007 str Finanční zpráva str Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Kontaktní údaje str. 2 2. Představení str. 3 3. Členská základna str. 4-5 4. Činnost v roce 2007 str. 6-12 5. Finanční zpráva str. 13-14 6. Závěr str. 15 1. Kontaktní údaje

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

zpravodaj Příprava na roky 2014-2020 2/2012 Místní akční skupina Broumovsko+

zpravodaj Příprava na roky 2014-2020 2/2012 Místní akční skupina Broumovsko+ zpravodaj 2/2012 Místní akční skupina Broumovsko+ Sierpnica /LGD Soví hory/ Příprava na roky 2014-2020 Prostřednictvím o. s. MAS Broumovsko+ budou v našem regionu mezi lety 2009 2013 získány dotace z prostředků

Více

Místní akční skupina Broumovsko+, o. s. Výroční zpráva za rok 2013

Místní akční skupina Broumovsko+, o. s. Výroční zpráva za rok 2013 Místní akční skupina Broumovsko+, o. s. Výroční zpráva za rok 2013 1 1 OBSAH Úvod 1. Členové a orgány sdružení 1.1. Členové sdružení 1.2. Orgány sdružení 1.3. Přehled jednání orgánů MAS v roce 2013 2.

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 4. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 4. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 1. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy Číslo výzvy: 3 Program Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa Opatření IV. Leader IV. 1.2 Realizace

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

INFORMACE 11. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko,

INFORMACE 11. O činnosti místní akční skupiny. Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, INFORMACE 11 O činnosti místní akční skupiny Vážení čtenáři, vážení zakladatelé, členové a příznivci MAS Jemnicko, Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. (dále uváděná jako MAS Jemnicko, o.p.s.) vyhlašuje:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 4. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

1. výzva MAS Podhostýnska

1. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí Výzva k předkládání projektů Místní akční skupina Vyhlídky,o.s. vyhlašuje VII. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

Výzva č. 1/2009. Text této výzvy je možno nalézt na webu nebo v sídle MAS na níže uvedené adrese.

Výzva č. 1/2009. Text této výzvy je možno nalézt na webu  nebo v sídle MAS na níže uvedené adrese. Výzva č. 1/2009 Pro předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování Strategického plánu LEADER Abe se nám dobře žilo a abe nám spolem dobře belo Text této výzvy je možno nalézt na

Více

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA STŘEDNÍ HANÁ VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU STŘEDNÍ HANÁ A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 19. ledna 2013 21. května 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

občanské sdružení od r založeno za účelem podpory rozvoje Broumovska 37 členů MAS fyzické osoby, obce, města, NNO, podnikatelské subjekty

občanské sdružení od r založeno za účelem podpory rozvoje Broumovska 37 členů MAS fyzické osoby, obce, města, NNO, podnikatelské subjekty občanské sdružení od r. 2005 založeno za účelem podpory rozvoje Broumovska 37 členů MAS fyzické osoby, obce, města, NNO, podnikatelské subjekty Valná hromada Rada MAS Předsedkyně MAS JUDr. Libuše Růčková

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Kritéria přijatelnosti

Kritéria přijatelnosti Sdružení podnikatelů, neziskových organizací a samospráv na území Adamova, Borku, Hluboké nad Vltavou, Hosína, Hrdějovic, Hůr, Hvozdce, Chotýčan, Jivna, Libína, Libníče, Lišova, Rudolfova, Ševětína, Štěpánovic,

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy Číslo výzvy: 4 Program Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa Opatření IV. Leader IV. 1.2 Realizace

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, Bruntál 1 IČ:

Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, Bruntál 1 IČ: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Hrubý Jeseník Zámecké nám. 19/4, 792 01 Bruntál 1 IČ: 27028640 Místní akční skupina Hrubý Jeseník

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice

Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ............. *...... r.l ~ '-'- - PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblasti Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 7. VÝZVU K

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Strategický plán LEADER MAS Podhůří Železných hor

Strategický plán LEADER MAS Podhůří Železných hor Místní akční skupina Podhůří Železných hor o.p.s. Strategický plán LEADER MAS Podhůří Železných hor MAS Podhůří Železných hor o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu v roce 2013 k předkládání žádostí o dotace v rámci

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

5. VÝZVA. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s.

5. VÝZVA. K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s. 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS VLTAVA, o.s. Strategický plán Leader MAS VLTAVA, o.s. na období 2007 2013 podporuje v

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Identifikace MAS Místní akční skupina: Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. Strategický plán Leader: Slovácko svébytné a barevné zvýšení úrovně života obyvatel slováckého

Více

MAS Broumovsko+, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Broumovsko+) vyhlašuje

MAS Broumovsko+, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Broumovsko+) vyhlašuje MAS Broumovsko+, z. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD MAS Broumovsko+) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy 3 Program: Osa: Opatření: Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013/Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV. Leader IV. 1.2 Realizace místní

Více

3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ

3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo (registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)

Více

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů Místní akční skupina LAG Podralsko v souladu se Strategickým plánem místní akční skupiny LAG Podralsko pro program LEADER v plánovacím období 2007 2013 vyhlašuje 3. kolo výzvy

Více

MAS PODJEŠTĚDÍ 1. výzva k předkládání žádostí PRV, osa IV Leader. Zlepšení kvality života a životního prostředí v Podještědí II

MAS PODJEŠTĚDÍ 1. výzva k předkládání žádostí PRV, osa IV Leader. Zlepšení kvality života a životního prostředí v Podještědí II MAS PODJEŠTĚDÍ 1. výzva k předkládání žádostí PRV, osa IV Leader Zlepšení kvality života a životního prostředí v Podještědí II 1 SEMINÁR PRO ŽADATELE 19.08.2008 1) 1. výzva - základní informace 2) Informace

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci

7. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 7. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2013 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VII. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Místní akční skupina Šluknovsko

Místní akční skupina Šluknovsko Z á p i s z valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. června 2009 ve Šluknově Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o programu LEADER 3. Změna složení orgánů a volba členů Představenstva

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2011 17. ledna 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji

Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji Úspěšné projekty Programu rozvoje venkova v Libereckém kraji Úspěšné projekty PRV v Libereckém kraji Studie úspěšnosti projektů podpořených z I. IV. osy PRV na územích MAS LAG Podralsko MAS Mikroregionu

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 1. ledna 2014 19. září 2014 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

4. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ

4. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo (registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

Program rozvoje venkova ČR na období / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Program rozvoje venkova ČR na období / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Výzva k předkládání projektů 1. Číslo výzvy: 1/2011 Program: Osa: Opatření: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV. Leader IV.1.2 Realizace

Více

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice

Zámecké náměstí 79, Velká Bystřice MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

6. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

6. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 6. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

1. Název SPL: Uchování a obnova přírodního a kulturního dědictví jako zdrojů rozvoje cestovního ruchu

1. Název SPL: Uchování a obnova přírodního a kulturního dědictví jako zdrojů rozvoje cestovního ruchu VYHLÁŠENÍ VÝZVY Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Buchlov na období 2007-2013 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí v následujících prioritách:

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska. Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.cz MASP je pracovní a iniciativní skupina, založena k vytvoření

Více

MAS Zubří země o.p.s.

MAS Zubří země o.p.s. MAS Zubří země o.p.s. Založení společnosti Datum založení: 5.4.2006 Základní informace Forma: obecně prospěšná společnost Zakladatelé: Mikroregion Bystřicko a Město Bystřice n.p. Registrace: 10.5.2006

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2014 31. prosince 2014 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o Zpráva za období: září prosinec 2014 Název MAS: MAS Český les, z. s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Sylva Heidlerová, ředitelka kontakt: heidlerova@masceskyles.cz,

Více

.,.'IP t:~..." ~~.'. <1\. ~... ~ ~ ii!~,.. }&-. ~ ,.,.".~":' ~ '\ ';', ~ ''> ď~ .Pan.~.

.,.'IP t:~... ~~.'. <1\. ~... ~ ~ ii!~,.. }&-. ~ ,.,..~:' ~ '\ ';', ~ ''> ď~ .Pan.~. .,.'IP t:~..." ~~.'. ď~.pan.~. V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les - Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 "MAS

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Úroveň: Proces administrace projektů - LEADER MAS Výzva Příjem žádostí Administrativní

Více

Výzva pro příjem Žádostí o dotace

Výzva pro příjem Žádostí o dotace Výzva pro příjem Žádostí o dotace Číslo výzvy: 1/2013 18. kolo příjmu SZIF Program: Osa: Opatření: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 / Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) IV.

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 1. Etapa (1.1. 2014 30. 4. 2014) Název MAS: MAS Horní Pomoraví o.p.s. zpracovatel zprávy: Ing. Hana Olejníková manažer SPL, Ing. Renata Baslerová zastupující

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Výzva MAS pro příjem projektů konečných žadatelů - text každé výzvy zasílá MAS před vyhlášením k odsouhlasení na CP SZIF

Více

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Výzva č. 7/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader

Výzva č. 7/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Výzva č. 7/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

M A S R e g i o n H A N Á

M A S R e g i o n H A N Á M A S R e g i o n H A N Á vyhlašuje 3. VÝZVU k předkládání projektů V souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER 1. Identifikace

Více

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období SPL_MASH_3. VÝZVA

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období SPL_MASH_3. VÝZVA Vyhlášení výzvy Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí v následujících prioritách:

Více

Vyhlašuje IX. Výzvu. v rámci 18. kola příjmu PRV žádostí o dotaci SZIF

Vyhlašuje IX. Výzvu. v rámci 18. kola příjmu PRV žádostí o dotaci SZIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Dne 7.12.2012 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje IX. Výzvu v

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Registrační číslo MAS 07/002/1100/2/000083 Název MAS Místní akční skupina POHODA venkova CELKOVÁ ČÁSTKA, KTEROU MAS ALOKUJE NA PROJEKTY IV.1.2. V 17. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ (Kč) 3.697.392,- Seznam vybraných

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více