První světová válka výrazně zamíchala s mocenskou situací v Evropě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První světová válka výrazně zamíchala s mocenskou situací v Evropě"

Transkript

1

2 Jaromír Hanzal

3 Obecná charakteristika První světová válka výrazně zamíchala s mocenskou situací v Evropě Zánik 4 monarchií: Německa, Rakouska-Uherska, Ruska a Osmanské říše Vznik (nebo obnovení) nových států: Polsko, Litva, Československo, Maďarsko, Rakouská republika, Království SHS Všechny státy kromě neutrálních byly rozděleny na poražené a vítězné

4 Obecná charakteristika Přerozdělování území vedlo k velkému množství pohraničních sporů Například: Rusko-Polská válka Spor o Těšínsko (Československo a Polsko) Spor o Vilno-Vilnius (Polsko a Litva) Většina z nich je vyřešena za účasti nově konstituované Společnosti národů (SN)

5 Rusko-polská válka Primárně spor o bývalá území carského Ruska O vyhrocenosti konfliktu svědčí i četná propaganda

6 V Polsku bujel silný nacionalismus, v čele státu stál Józef Piłsudski snící o Velkopolsku Rusko-polská válka V dubnu roku 1919 zahájila polská armáda útok, obsadila rozsáhlá území v dnešním Bělorusku a Ukrajině Roku 1920 přecházejí bolševici úspěšně do protiútoku, ale prohrávají bitvu u Varšavy a jsou opět nuceni ustoupit na východ Evropské velmoci se v době sovětské ofenzivy velmi obávaly expanze bolševické revoluce dále do Evropy, proto se angažovaly v mírovém procesu Na návrh britského ministra zahraničí vznikla tzv. Curzonova linie, která má určit vzájemné hranice obou států

7 Válečné operace končí v říjnu roku 1920, definitivní konec války je zpečetěn Rižským mírem v březnu 1921 Rusko-polská válka Polsko získalo v podstatě veškeré území, o které mělo zájem, nová hranice byla místa až 200 km na východ od Curzonovy linie SSSR se s porážkou těžko smiřoval a problém se přenesl do budoucnosti (pakt Molotov- Ribbentrop, Jaltská konference)

8 Spor o Vilno (Vilnius) Vilnus byl historickým hlavním městem Litvy, ale roku 1919 anektován Polskem V rámci bolševické ofenzivy v rusko-polské válce obsazen rudou armádou a znovu předán Litvě Polsko x Litva Příčina příklonu Litvy k SSSR v meziválečném období 1922 armáda gen. Zeligowského Vilno znovu anektuje a v meziválečném období zůstává polské SN na oplátku uznává litevskou anexi Klajpejdy 1923

9 Spor o Těšínsko Československo x Polsko

10 Spor o Těšínsko Spor o národnostně pestré Těšínsko vypukl hned po konci první světové války, Polsko jej požadovalo celé, ČSR ochotna ke kompromisu Hlavním argumentem ČSR byla důležitá Bohumínská dráha Kvůli přípravě voleb polskou stranou (v rozporu s předchozími dohodami) útočí v lednu roku 1919 československá Na nátlak Dohody a SN armáda na Polsko, je československý vypuká sedmidenní postup zastaven válka Pokusy řešit situaci plebiscitem selhaly Celá záležitost je vyřešena na konferenci ve Spa r Těšínsko je rozděleno mezi Polsko a Československo

11 Obecná charakteristika K řešení sporných mezinárodních otázek byly svolány mnohé konference Například: Washingtonská mírová konference Konference ve Spa Konference v Janově (Rapallu) Konference v Locarnu V duchu idealismu byly přijaty protiválečné smlouvy Briand-Kelloggův pakt

12 Přímo navazovala na Pařížskou mírovou konferenci, týkala se námořních záležitostí a Dálného východu Washingtonská mírová konference Byly uzavřeny 3 smlouvy (traktáty): Smlouva čtyř mocností (USA, VB, JPN, FR) zachovávala status quo ve věci kolonií těchto mocností v oblasti Dálného východu Smlouva pěti mocností (USA, VB, JPN, FR, ITA) stanovovala tonáž válečného loďstva pro jednotlivé státy v poměru 5:5:3:1,75 v pořadí jak je uvedeno výše (Francii a Itálii byla určena stejná tonáž) Smlouva devíti mocností (USA, VB, JPN, FR, ITA, BEL, POR, NED, CHI) uznávala svrchovanost Číny a zajišťovala otevření čínských přístavů mezinárodnímu obchodu

13 Janovská konference 1922 Svolána z britské iniciativy za účelem projednání ekonomických otázek (Británii první světová válka ekonomicky velmi poškodila) První poválečná konference, na kterou byli přizváni zástupci SSSR (díky konci občanské války) Samotná jednání byla fiaskem, žádný z bodů konference nebyl projednán úspěšně (jednání blokovala Francie) Přesto sehrála díky uzavření rapallské dohody v mezinárodních vztazích klíčovou roli

14 V průběhu konference si němečtí a sovětští delegáti tajně odskočili na setkání do lázeňského městečka Rapallo poblíž Janova, kde uzavřeli následující dohodu: Smlouva z Rapalla dohoda v pyžamech Oba státy se navzájem zřekly všech vzájemných válečných dluhů Německo (jako první stát) oficiálně uznalo existenci Sovětského svazu Tajná doložka smlouvy se týkala vojenské spolupráce Německo poskytne své zkušenosti s výrobou těžkých zbraní, Rusko dá Německu za Uralem cvičiště pro vojska Porušení Versaillské mírové smlouvy!

15 Konference v Locarnu 1925 Nejvýznamnější mezinárodní konference 20. let Muži Locarna Zleva: Gustav Stresseman, Austen Chamberlain, Aristide Briand

16 Sešla se ve švýcarském lázeňském městě v říjnu 1925 Konference v Locarnu 1925 Závěry konference: Vzájemné garance míru a spolupráce Dohody o odzbrojení Vstup Německa do Společnosti národů Byla první rovnocennou konferencí bývalých nepřátel z první světové války Pozitivní ovzduší v mezinárodních vztazích: duch Locarna Celkem uzavřeno 9 smluv, z nichž nejdůležitější je Rýnský garanční pakt

17 Rýnský garanční pakt Smlouva uzavřená mezi Německem, Francií, Belgií, Velkou Británií a Itálií Potvrzoval platnost západní hranice Německa s Francií a Belgií na toku řeky Rýn smluvními stranami byla Belgie, Francie a Německo; Velká Británie a Itálie garantem smluv Vyvolal nespokojenost Polska a Československa, protože východní hranice Německa byly ponechány k dalšímu přezkoumání Aristidu Briandovi a Gustavu Stressemanovi byla za vyjednání závěrů locarnské konference udělena roku 1926 Nobelova cena za mír

18 Smlouva vyjednaná americkým a francouzským ministrem zahraničí, která Briand-Kelloggův pakt 1928 odsoudila (zakázala) válku jako nástroj řešení mezinárodních konfliktů podepsána v Paříži roku 1928 Původně 15 signatářů (včetně ČSR), celkem se připojilo 62 zemí vrchol idealismu v mezinárodních vztazích Problém: Smlouva nestanovovala žádné sankce v případě jejího porušení Zdroj mezinárodního práva, zločin proti míru viz. Norimberský proces

19 Obecná charakteristika Celé meziválečné období provázely ekonomické problémy mocností, citlivá byla zejména otázka válečných reparací. To vedlo mimo jiné k Rúrské krizi Systém splácení reparací reguloval nejprve Dawesův, později Youngův plán, definitivně byl upraven Hooverovým moratoriem

20 Německo se po válce potýkalo s řadou vnitropolitických problémů (Bavorská republika rad), vážné byly ale i problémy hospodářské Rúrská krize 1923 V důsledku toho nebylo schopné včas splácet válečné reparace Francie se rozhodla situaci řešit vojensky a obsadila Porúří (průmyslové srdce Německa) Nový německý kancléř Wilhelm Cuno reagoval vyhlášením pasivní rezistence Německo přestalo úplně vyrábět a Francie si tak neměla co odvézt Pasivní rezistence byla ale velmi drahá a vedla k hyperinflaci, proto Dohoda ustavila komisi, z níž vzešel Dawesův plán

21 Byli jsme vyzváni hledali prostředky k vyrovnání německého rozpočtu a opatření k stabilisaci německé měny Ch. Dawes Dawesův plán 1924 Expertní komise, v jejímž čele Dawes stál, stanovila následující pravidla: - Francie opustí okupovaná území v Porúří -USA poskytnou Německu půjčku k nastartování ekonomiky -První rok Německo splatí jednu miliardu marek, částka bude každým rokem narůstat až na 2,5 mld ročně -Nad německou centrální bankou bude ustaven mezinárodní dohled Jako zdroje pro placení byly určeny: daně, železniční obligace, průmyslové obligace Plán fungoval v letech , pak byl nahrazen Youngovým plánem

22 Dawesův plán byl stanoven na 5 let, proto bylo logické, že je třeba jej nahradit Youngův plán: -Vyzýval ke snížení celkové sumy reparací -Rušil mezinárodní dohled nad Německem -Přesně stanovil období a výši všech splátek až do roku 1988 V čele expertního výboru reparační komise stanul Owen. D. Young Youngův plán 1929 Těsně po přijetí plánu vypukla světová hospodářská krize

23 Světová hospodářská krize na Německo dopadla drtivě v roce 1931 se potýkalo s více jak 30% nezaměstnaností Hooverovo moratorium 1931 Výnosem amerického prezidenta Herberta Hoovera bylo placení německých reparací odloženo Definitivně vyřešil otázku reparací až Adolf Hitler po svém nástupu k moci prohlásil, že Německo již žádné reparace splácet nebude

24 Použité zdroje Pavel Bělina, Dagmar Moravcová Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů , Praha 1998 Vladimír Nálevka Světová politika ve 20. století I., Praha 2000 Zdeněk Veselý Světová politika 20. století v dokumentech, Praha 2000

5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945

5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář VII EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND První světová válka a její důsledky. Wilsonova diplomacie.

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg PESHOS: Světové hospodářství hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx otázky k zamyšlení a pojmy k zapamatování cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Více

Meziválečné období 1918-39. Filip Schön

Meziválečné období 1918-39. Filip Schön Meziválečné období 1918-39 Filip Schön 11.11.1918 konec 1.sv. Války Německo podepsalo ve Francii smlouvu o příměří Rozpad 4 monarchií ruské, německé, rakousko-uherské a turecké -> vznik nových států Rakouská

Více

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte:

ÚVOD Dějiny Československa (1918-1992) Cíle Po prostudování této studijní opory budete znát: Budete schopni: Získáte: Obsah ÚVOD 1 Československo 1918 1938 1.1 Počátky nového státu (1918 1920) 1.2 Československo mezi léty 1920 1929: stabilizace a doba konjunktury 1.2.1 Charakteristika politického vývoje a hospodářství

Více

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS.

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS. Z Á P A D O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V P L Z N I FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN Bakalářská práce Mnichovská dohoda - historickoprávní vývoj a důsledky JAKUB HRUBÝ, DiS. Vedoucí bakalářské

Více

Poválečný vývoj, mírové smlouvy

Poválečný vývoj, mírové smlouvy Poválečný vývoj, mírové smlouvy Cíle dohodových spojenců Mírová konference v Paříži 1918 Versailleská smlouva s Německem Další mírové smlouvy Vznik Společnosti národů Válka a ekonomický vývoj Odraz války

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více

Turecko. Od Osmanské říše k modernímu evropskému státu. Seminární práce z dějepisu. David Antoš 7.J - 1 -

Turecko. Od Osmanské říše k modernímu evropskému státu. Seminární práce z dějepisu. David Antoš 7.J - 1 - Turecko Od Osmanské říše k modernímu evropskému státu Seminární práce z dějepisu David Antoš 7.J - 1 - Obsah: Úvod... 3 Vznik a vývoj Osmanské říše... 3 Důvody úpadku Osmanské říše... 4 Vývoj před světovou

Více

První světová válka. VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ

První světová válka. VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ První světová válka VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Mezinárodní situace na přelomu 19. a 20. století nejprve drobné spory Anglie a Francie o Horní Nil,

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Svět po 1. světové válce Versailleský mírový systém 18. ledna 1919 Versailleská konference účastníci: USA, Francie, Anglie,

Více

Lloyd George Clemenceau Wilson

Lloyd George Clemenceau Wilson C. Svět podle Versailleského systému 1. Pařížská mírová konference (1919 1920) První světová válka přinesla asi 11 milionů mrtvých a obrovské hmotné škody. Zdevastovala rozsáhlé oblasti vleklých frontových

Více

EVROPSKÁ UNIE TAK AKORÁT

EVROPSKÁ UNIE TAK AKORÁT EVROPSKÁ UNIE TAK AKORÁT Praktický průvodce evropskou integrací VÍT DOČKAL, PETR KANIOK OBSAH 5 OBSAH PŘEDMLUVA... 9 1. DĚJINY EVROPSKÉ INTEGRACE...11 Ve spolupráci se sdružením Jagello 2000 Česká euroatlantická

Více

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická.

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce Kateřina Nová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou 2. světová válka 1) Rok 1939 - Evropa před válkou Celý rok 1939 směřuje Evropa směrem k válce - viz následující kroky: 15. března 1939 - obsazení Čech a Moravy Německem. březen 1939 (23.3.) - Německo obsadilo

Více

Sovětsko-nacistická jednání v prvních týdnech druhé světové války 1 Václav Veber

Sovětsko-nacistická jednání v prvních týdnech druhé světové války 1 Václav Veber Pakt Sovětsko-nacistická jednání v prvních týdnech druhé světové války 1 Václav Veber Seznam významných výročí se zdá být nekonečný. Jistě k nim patří také 23. srpen 1939, kdy Ribbentrop a Molotov v Moskvě

Více

Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé. Sylva Sklenářová

Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé. Sylva Sklenářová Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé Sylva Sklenářová Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé Sylva

Více

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení 2. světov tová válka příčiny, vznik, průběh > Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick istická diktatura > Vrcholní nacističtí představitelé > Reakce okolních zemí > Válečné konflikty 30.let > Umělci

Více

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA)

Více

První republika. Tomáš Krystlík. Střet s Polskem

První republika. Tomáš Krystlík. Střet s Polskem Go East str. 1/19 První republika Tomáš Krystlík Autor stál před problémem, jak rozsáhlé téma první republiky pojmout. Bylo jasné, že by měla dostat přednost fakta málo známá a pro vývoj státu významná.

Více

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ V dnešním úvodníků si dovolím být trochu osobnější. Je to již přes dva roky, kdy jsem chtěl psát článek o první státní půjčce Československého státu, která

Více

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Markéta Malá Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky Úvod do problematiky Skandinávské země jsou obecně považovány za státy s pevnými, vysoce rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a s propracovaným systémem sociální péče. Známa je

Více

Aleš Binar, Ph.D. VZNIK NÁRODNÍCH STÁTŮ PŘÍKLAD ITÁLIE A NĚMECKA

Aleš Binar, Ph.D. VZNIK NÁRODNÍCH STÁTŮ PŘÍKLAD ITÁLIE A NĚMECKA Aleš Binar, Ph.D. VZNIK NÁRODNÍCH STÁTŮ PŘÍKLAD ITÁLIE A NĚMECKA Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Sjednocení Itálie Sjednocení Itálie neboli Risorgimento

Více

NOVÝ REKORD. Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ

NOVÝ REKORD. Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ Když se zeptáte většiny lidí kdy se slaví den míru, nedostanete jednoznačnou odpověď. Mnozí patrně vysloví osmého května, kdy skončila 2. světová válka,

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Marshallův plán Šedesát let poté Jindřich Dejmek, Jan Eichler, Slavomír Michálek Oldřich Tůma, Ladislav Tajovský, Vít Smetana Harry Truman, George Marshall, Edvard Beneš

Více

Národy a nacionalismus

Národy a nacionalismus Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Národy a nacionalismus Bakalářská práce Autor: Milan Kroupa Veřejná správa a práva Evropské unie Vedoucí práce: Mgr. Michal Houska Písek

Více

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví,

Více

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více