tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku"

Transkript

1 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace Karlovarského kraje, zastoupená ředitelem Mgr. Miloslavem Pelcem se sídlem: Ruská 355, Mariánské Lázně, Česká republika tel.: +420/ , fax: ; Identifikátor zařízení: ; IZO: ; IČ: ; DIČ: CZ Č.ú: /0100 Komerční banka, a.s. pobočka Mariánské Lázně ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název zakázky Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - dodávka vybavení odborné počítačové učebny podporovanou ICT 2) Předmět poptávky a dodací podmínky Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka počítačového vybavení odborné učebny pro výuku podporovanou ICT pro Gymnázium a obchodní akademii Mariánské Lázně v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Součástí plnění je dále zajištění všech činností souvisejících s dodávkou - doprava na místo plnění, instalace a zapojení dodaných zařízení, jejich řádné odzkoušení, likvidace obalového materiálu na náklady dodavatele a předání zakázky zadavateli. Stávající vybavení IVT na škole: - SERVER: CPU AMD Athlon X RAM DDRII 800MHz 4x 512MB HDD 2x 300GB SATA DVD/RW LAN 2x 1GB/s Provedení BigTower ATX Windows 2003 SERVER R2 - PC stanice LYNX CPU INTEL Celeron 2,8GHz s. 775 RAM 1x 512MB DDRII HDD 1x 160 GB SATA LAN 1x 1GB/s Provedení MidiTower Windows XP pro SP3 - ROUTER /zároveň web hostingový server/ CPU INTEL C2D E6550

2 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - dodávka vybavení odborné počítačové učebny podporovanou ICT Strana 2 RAM 4x 2GB HDD 2x 300GB SATA RAID MIRROR LAN 4x 1GB/s Provedení DeskTop LINUX SUSE 11 64bit - Propojení a vybavení RACKu RACK IVT 3. patro: Nástěnný RACK PATH panely 24portů CAT6 Kabelový rozvod kabeláží CAT6 SWITCH 24portů 10/100/1000 SWITCH 24portů 10/100/ GBIC Optická vana čtyř párový kabel RACK IVT 0. patro: Samostatně stojící RACK PATCH panely 24portů CAT6 SWITCH 24port 10/100/ GBIC Optická vana - čtyř párový kabel Tyto dva racky jsou propojeny optickým kabelem. Učebny na budově OA V4, V3, které budou připojeny do sítě (na stávající server) - V4 (21 ks) Intel la Crosse, i 865G LAN matx BLKD865GLCL CPU Intel Celeron D335 (2,8GHz, 256K, 533MHz) 512MB DDR400 Kingston CL3 (333) HDD 80GB WD800BB UATA/ rpm - V3 (11 ks) LYNX Intel P5GPLX SE ASUSTek CPU Intel Celeron (2,8GHz) 512MB DDR400 Kingston CL3 (333) HDD 80GB WD800BB UATA/ rpm Stávající software používaný v učebnách s PC: Windows Xp pro Ms Office XP pro Zoner photo studio Zoner calisto 5 OpenOffice Gimp MountBlue 602SQL 8 AVG 8.0 IE7 Firefox 3 Linux KUbuntu bit Pohoda Zákon Corel Draw Toner Lingea Lexicon free Office (Open Office, PDF Creator)

3 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - dodávka vybavení odborné počítačové učebny podporovanou ICT Strana 3 Body pro požadavky vybavení učebny (učeben) výpočetní technikou: 1. varianta: PC sestava žákovská (17 ks) Monitor: LCD Monitor 20" Procesor: CPU 2,2GHz (Dual Core) Mainboard: DDR2, VGA, SATA2, LAN, RAID, matx, USB 2.0 HDD: HD 160GB SATAII/300 8MB 7200 RPM Paměť: DIMM DDR2 2048MB 800MHZ BAR TRANSCEND Grafika: (externí) GeForce 7200 GS GPU, Microsoft DirectX 9.0c and OpenGL 2.0 support, Integrated 128MB GDDR2 32bit memory interface and support NVIDIA TurboCache Technology (takt jádra: 450MHz, takt pamětí: 800MHz) Periferie: klávesnice, myš Ostatní: bez operačního systému PC sestava učitelská (1 ks) Monitor: LCD Monitor 22" Procesor: CPU 2,2GHz (Dual Core) Mainboard: DDR2, VGA, SATA2, LAN, RAID, matx, USB 2.0 HDD: HD 320GB SATAII/300 8MB 7200 RPM Paměť: DIMM DDR2 2048MB 800MHZ BAR TRANSCEND Grafika: (externí) GeForce 7200 GS GPU, Microsoft DirectX 9.0c and OpenGL 2.0 support, Integrated 128MB GDDR2 32bit memory interface and support NVIDIA TurboCache Technology (takt jádra: 450MHz, takt pamětí: 800MHz) Periferie: klávesnice, myš Ostatní: bez operačního systému V případě výhodné cenové nabídky lze připravit ještě variantu dvě učebny (34 kusů PC pro žáky a 2 PC pro vyučující). Všechny dodané PC sestavy budou připojeny ke stávajícímu serveru. 2. varianta: Terminal SERVER Terminal klient SERVER - procesor 2x INTEL XEON Quad-Core - operační paměť 8GB - pevný disk RAID mirror 2x 500GB SATA Hot-Plug - mechanika slim DVD-CDRW - síťová karta 1000Mbps - provedení RACK 1-2U - bez operačního systému Tenký klient (18 ks) LAN 10/100, VGA do 1280x1024, PS/2, USB 2.0 klávesnice, myš LCD Monitor 20" V případě výhodné cenové nabídky lze připravit ještě variantu jeden server, dvě učebny (36 PC) nebo jeden server, jedna učebna (18 PC) a druhá učebna (35 PC), s tím, že tento server bude připojen do stávající sítě školy.

4 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - dodávka vybavení odborné počítačové učebny podporovanou ICT Strana 4 3. varianta: Notebook V případě, že nedojde k úplnému vyčerpání finanční dotace v jedné z variant, zhodnotí hodnotící komise, dle dodané nabídky, nákup notebooků do výše finančního krytí dotace. Z těchto důvodů požadujeme uvést cenu za 1 ks notebooku bez DPH a včetně DPH dle požadovaných parametrů. Tato cena bude uvedena samostatně mimo ceny uváděné pro variantu 1 a 2 a nebude zahrnuta do celkové ceny, tzn. bude uvedena jako cena pro variantu 3, která obsahuje pouze cenu za 1 ks notebooku. Procesor: CPU Intel Pentium Dual Core HDD: 160GB Paměť: 2GB RAM Display: 15,4" Grafika: integrovaná s výstupem pro externí monitor LAN: 10/100/1000 mbps WLAN: b/g USB port: 3 krát DVD/CD RW Řadič Firewire Operační systém Periferie: externí myš Ostatní: brašna Na dodané PC stanice bude instalován operační systém Windows Vista Bussines a MS Office Dále pak nejnovější verze současného softwarového vybavení užívaného pro výuku. Je-li definován konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. Dodávka bude realizována v nejvyšší normové jakosti kvality v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Uchazeči ve svých nabídkách uvedou podmínky provádění záručního a pozáručního servisu pro dodaná zařízení. Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy (plně respektující zadávací podmínky) na zajištění předmětu plnění. 3) Doba a místo plnění veřejné zakázky Předpokládaný termín podpisu kupní smlouvy je po podepsání smlouvy zadavatelem, do Termín ukončení realizace dodávky (včetně fakturace) je nejpozději do Splnění lhůty realizace zakázky je podmínkou pro výběr uchazeče. Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi nabízený harmonogram realizace dodávky (termín zahájení a ukončení), odvozený od termínu podpisu smlouvy a nejpozdějšího požadovaného termínu ukončení dodávky a fakturace, a celkovou lhůtu realizace dodávky v kalendářních dnech (využity budou pracovní dny v časech od 08:00 do 16:00 hod, jinou dobu či víkendy a svátky lze dohodnout individuálně jen podle možností a předchozím souhlasu zadavatele). Termín ukončení nelze prodloužit, pouze dodržet a nebo zkrátit.

5 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - dodávka vybavení odborné počítačové učebny podporovanou ICT Strana 5 Místem plnění je Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, Mariánské Lázně Místem plnění záručního servisu je Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, Mariánské Lázně Všem zájemcům nabízíme možnost prohlídky daných učeben a vybavení školy v od 14 hodin do 15 hodin. (Zájem je nutné potvrdit telefonicky na čísle ředitel školy Mgr. Miloslav Pelc) 4) Způsob hodnocení nabídek Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena souboru movitých věcí. 5) Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů Zadavatel požaduje v nabídkách předložit neověřený výpis z Obchodního rejstříku, ne starší než 90 dní a živnostenský list uchazeče opravňující k plnění předmětné zakázky. Splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže čestným prohlášením, které je přílohou zadávací dokumentace. 6) Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové části nabídky včetně platebních podmínek Nabídková cena bude stanovena včetně DPH pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace), po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Uchazeči uvedou v nabídkách ceny touto formou: (dle čl. 2) varianta 1.: cena za 1 ks počítače pro žáky cena za 1 ks počítače pro vyučující celkovou cenu za 18 ks (36 ks) počítačů a serveru. (dle čl. 2) varianta 2.: cena za server cena za 1 ks Terminal klient pro žáky celková cena za server, 18 ks Terminal klient (server, 36 ks; server, 18 ks, 35 ks) (dle čl. 2) varianta 3.: cena za 1 ks Ceny budou uvedeny bez DPH, včetně DPH a samotné vyčíslení DPH. Úhrada za plnění veřejné zakázky bude provedena po ukončení celé zakázky na základě daňového dokladu vystaveného vybraným uchazečem. Splatnost dokladu bude 21 dní. Za termín úhrady bude považován termín odepsání platby z účtu zadavatele ve prospěch účtu dodavatele. Poskytování záloh se nepřipouští.

6 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - dodávka vybavení odborné počítačové učebny podporovanou ICT Strana 6 Nabídka bude obsahovat návrh výše smluvních pokut pro dále uvedené situace: v případě prodlení dodavatele s realizací dodávky - jednorázově 3% z celkové dodávky včetně DPH za nesplnění 1. dne konečného plnění a další den vždy 0,5% z celkové ceny včetně DPH v případě prodlení dodavatele s realizací záručního servisu - 1% za každý den prodlení z ceny serveru nebo PC stanice (dle požadovaného záručního servisu) v případě nedodržení dalších smluvních podmínek a technických parametrů - 500,- Kč za každé porušení zvlášť V případě, že zadavatelem nebudou dodrženy smlouvou stanovené podmínky úhrady za realizaci zakázky, je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky, a to za každý den prodlení. 7) Místo pro podávání nabídek, doba v níž lze nabídky podat a místo a termín otevírání obálek Nabídky mohou uchazeči doručit osobně do sekretariátu Gymnázia a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, Mariánské Lázně nebo doporučeně poštou na adresu Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, Mariánské Lázně s označením - dodávka vybavení odborné počítačové učebny podporovanou ICT Nabídky musí být doručeny zadavateli v termínu do do 10:30 hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky sekretariátem zadavatele. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční od 11:00 hodin v ředitelně gymnázia. Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů. 8) Kontaktní osoby Podkladem pro zpracování nabídky je tato výzva, potřebné doplňující informace zajistí zástupkyně ředitele školy Mgr. Klára Tesařová, tel , e mail: nebo ředitel školy Mgr. Miloslav Pelc, tel , e mail: 9) Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky Nabídka bude zpracována v písemné formě. Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Nabídka bude podepsána oprávněným zástupcem uchazeče. Jednotlivé strany budou očíslovány vzestupně od čísla 1 a zabezpečeny proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka bude předložena v jednom výtisku vytištěna nesmazatelnou formou. Nabídka bude seřazena do těchto oddílů: - Krycí list nabídky (jako první list nabídky bude použit vyplněný formulář, který je přílohou výzvy). - Prokázání kvalifikačních předpokladů vč. Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů.

7 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - dodávka vybavení odborné počítačové učebny podporovanou ICT Strana 7 - Prohlášení o shodě. - Vlastní nabídka (popis komponentů navrhované dodávky, harmonogram plnění). - Cenová nabídka. - Záruční lhůty a podmínky pozáručního servisu nesmí být nižší jak 36 měsíců - Případné další přílohy a doplnění nabídky. - Termínové plnění - Podepsaný návrh smlouvy od uchazeče plně respektující zadávací podmínky. Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené na uzávěru přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označené Veřejná zakázka, Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - dodávka vybavení odborné počítačové učebny podporovanou ICT Obálka musí být opatřena adresou uchazeče. 10) Další podmínky zadávacího řízení na veřejnou zakázku Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 11) Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo: - odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem - soutěžní podmínky změnit či doplnit v průběhu soutěže - soutěž na veřejnou zakázku zrušit - nevracet uchazečům podané nabídky - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v soutěži na veřejnou zakázku - změnit termín a rozsah plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích V Mariánských Lázních dne 15. října 2008 Mgr. Miloslav Pelc ředitel školy Přílohy : Formuláře - Krycí list nabídky Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky Podrobnější specifikace variant 1., 2., 3.

8 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - dodávka vybavení odborné počítačové učebny podporovanou ICT Strana 8 Krycí list nabídky Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - dodávka vybavení odborné počítačové učebny podporovanou ICT Údaje o uchazeči Obchodní jméno Sídlo IČ DIČ Telefon Fax Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky Cenová nabídka ad 2)1. Nabídková cena za 1 ks bez DPH DPH za 1 ks Nabídková cena za 1 ks včetně DPH Nabídková cena celkem za 35 ks bez DPH DPH za 35 ks Nabídková cena celkem za 35 ks včetně DPH Cenová nabídka ad 2)2. Nabídková cena za 1 ks bez DPH DPH za 1 ks nabídková cena celkem za 1 ks včetně DPH Celková cenová nabídka za soubor movitých věcí - 36 notebooků: Nabídková cena celkem za 36 ks bez DPH DPH za 36 ks Nabídková cena celkem za 36 ks včetně DPH Termínové údaje Záruka v měsících Lhůta odstranění závady ve dnech Termín dodávky od podpisu smlouvy ve dnech V.....dne.... jméno a podpis oprávněného zástupce uchazeče

9 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - dodávka vybavení odborné počítačové učebny podporovanou ICT Strana 9 Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů V souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb. na prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 50 odst. 1 písm. a) dokládáme jako uchazeč o veřejnou zakázku v souladu s 62 odst. 2 následující: Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme předpoklady uvedené v zákoně č.137/2006 Sb. v 53 odst. 1 písm. a) až i). V... dne jméno, příjmení, podpis a razítko oprávněného zástupce uchazeče

10 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - dodávka vybavení odborné počítačové učebny podporovanou ICT Strana 10 Prohlášení k podmínkám zadávacího řízení, čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky zadávacího řízení a že nabídková cena za dodávku a realizaci díla je maximální se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu plnění dodávky, montáže a předávání díla vzhledem k jednoznačnosti zadání a technického řešení a seznámili jsme se s celou zadávací dokumentací včetně projektové dokumentace Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé a jako uchazeč jsme vázáni celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. V... dne jméno, příjmení, podpis a razítko oprávněného zástupce uchazeče

11 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - dodávka vybavení odborné počítačové učebny podporovanou ICT Strana 11 List specifikace dodávky : Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - dodávka vybavení odborné počítačové učebny podporovanou ICT Tento list specifikace bude součástí nabídky uchazeče, který k jednotlivým položkám uvede jím nabízené technické parametry a typy a hodnoty sestavných dílů. 1. varianta: PC sestava žákovská (17 ks) Monitor: LCD Monitor 20" Procesor: CPU 2,2GHz (Dual Core) Mainboard: DDR2, VGA, SATA2, LAN, RAID, matx, USB 2.0 HDD: HD 160GB SATAII/300 8MB 7200 RPM Paměť: DIMM DDR2 2048MB 800MHZ BAR TRANSCEND Grafika: (externí) GeForce 7200 GS GPU, Microsoft DirectX 9.0c and OpenGL 2.0 support, Integrated 128MB GDDR2 32bit memory interface and support NVIDIA TurboCache Technology (takt jádra: 450MHz, takt pamětí: 800MHz) Periferie: klávesnice, myš Ostatní: bez operačního systému PC sestava učitelská (1 ks) Monitor: LCD Monitor 22" Procesor: CPU 2,2GHz (Dual Core) Mainboard: DDR2, VGA, SATA2, LAN, RAID, matx, USB 2.0 HDD: HD 320GB SATAII/300 8MB 7200 RPM Paměť: DIMM DDR2 2048MB 800MHZ BAR TRANSCEND Grafika: (externí) GeForce 7200 GS GPU, Microsoft DirectX 9.0c and OpenGL 2.0 support, Integrated 128MB GDDR2 32bit memory interface and support NVIDIA TurboCache Technology (takt jádra: 450MHz, takt pamětí: 800MHz) Periferie: klávesnice, myš Ostatní: bez operačního systému V případě výhodné cenové nabídky lze připravit ještě variantu dvě učebny (34 kusů PC pro žáky a 2 PC pro vyučující). Všechny dodané PC sestavy budou připojeny ke stávajícímu serveru. 2. varianta: Terminal SERVER Terminal klient SERVER - procesor 2x INTEL XEON Quad-Core - operační paměť 8GB - pevný disk RAID mirror 2x 500GB SATA Hot-Plug - mechanika slim DVD-CDRW - síťová karta 1000Mbps - provedení RACK 1-2U - bez operačního systému

12 Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - dodávka vybavení odborné počítačové učebny podporovanou ICT Strana 12 Tenký klient (18 ks) LAN 10/100, VGA do 1280x1024, PS/2, USB 2.0 klávesnice, myš LCD Monitor 20" V případě výhodné cenové nabídky lze připravit ještě variantu jeden server, dvě učebny (36 PC) nebo jeden server, jedna učebna (18 PC) a druhá učebna (35 PC), s tím, že tento server bude připojen do stávající sítě školy. 3. varianta: Notebook V případě, že nedojde k úplnému vyčerpání finanční dotace v jedné z variant, zhodnotí hodnotící komise, dle dodané nabídky, nákup notebooků do výše finančního krytí dotace. Z těchto důvodů požadujeme uvést cenu za 1 ks notebooku bez DPH a včetně DPH dle požadovaných parametrů. Tato cena bude uvedena samostatně mimo ceny uváděné pro variantu 1 a 2 a nebude zahrnuta do celkové ceny, tzn. bude uvedena jako cena pro variantu 3, která obsahuje pouze cenu za 1 ks notebooku. Procesor: CPU Intel Pentium Dual Core HDD: 160GB Paměť: 2GB RAM Display: 15,4" Grafika: integrovaná s výstupem pro externí monitor LAN: 10/100/1000 mbps WLAN: b/g USB port: 3 krát DVD/CD RW Řadič Firewire Operační systém Periferie: externí myš Ostatní: brašna 1. Výše uvedené parametry definují minimální požadovanou technickou úroveň dodávky. Uchazeči mohou ve svých nabídkách nabídnout výhodnější a lepší parametry. Uvedení horších parametrů bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek veřejné zakázky dle zák. 137/2006 Sb. 2. Na obě položky dodávky požaduje zadavatel zajistit ( a uchazeči ve své nabídce potvrdí ) záruční lhůtu na bezplatný servis na dodávku, 36 měsíců od uvedení do provozu. Dopravu Notebooků do záruční opravy, pokud nelze opravu provést na místě, bude zajišťovat dodavatel. 3. Uchazeči ve svých nabídkách uvedou nejbližší místo, odkud bude servis záručních oprav zajišťován a počet pravidelných bezplatných záručních servisních prohlídek, zadavatel požaduje minimálně 1 x v průběhu záruční doby po 12 měsících provozu.. 4. Zadavatel požaduje nástup na záruční opravy a pozáruční opravy do 48 hod, v případě naléhavé potřeby pak nástup na opravy do 24 hod.

Gymnázium Cheb. 1) Název akce. 2) Klasifikace dodávek, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky. 3) Identifikační údaje zadavatele

Gymnázium Cheb. 1) Název akce. 2) Klasifikace dodávek, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky. 3) Identifikační údaje zadavatele Gymnázium Cheb ve smyslu 38 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou dle 21 odst. 1

Více

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel:

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel: Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR Zadavatel: Název společnosti: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Sídlo společnosti: Novoborská 372, Praha

Více

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e

Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e k výběrové řízení na dodávku mobilní počítačové učebny k realizaci projektu NOVÁ ŠANCE Název veřejné zakázky: Dodávka mobilní počítačové učebny k realizaci projektu

Více

k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky

k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení: Najdi si práci ve Zlínském kraji II - dodávka výpočetní techniky ZADAVATEL: MARLIN B&V, s.r.o. zastoupený Mgr. Dušanem Bellovičem Leoše Janáčka 180 686 01 Uherské

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

Zadávací dokumentace (Neveřejná zakázka)

Zadávací dokumentace (Neveřejná zakázka) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Zadávací dokumentace (Neveřejná zakázka) Výzva: Český svaz žen vyhlašuje v rámci projektu EQUAL Modelový

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Radniční 1 434 69 Most MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR informačního systému Oddělení správy sítě NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: Martin Pouček TEL.: 476 448 331 E-MAIL: Martin.Poucek@mesto-most.cz @ V

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání na dodání vzdělávacích služeb podle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zakázky Dodávka ICT vybavení zadané ve výběrovém řízení podle pravidel Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do projektu Internetové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Město Černošice, okres Praha západ Městský úřad Černošice - Riegrova 1209, 252 28 Černošice odbor informatiky e-mail: informatika@mestocernosice.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU V souladu s

Více

VÝZVA k podání nabídky na zakázku. č. CZ.04.1.03/2.1.15.1/0011

VÝZVA k podání nabídky na zakázku. č. CZ.04.1.03/2.1.15.1/0011 VÝZVA k podání nabídky na zakázku č. CZ.04.1.03/2.1.15.1/0011 Vzdělávání zadavatele poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v Kraji Vysočina Od uchazečů se očekává,

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. v rámci realizace projektu "Nové výukové metody

Více

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny

Výzva k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem Výměna vybavení počítačové učebny FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PÍSNICKÁ V PRAZE 12, PÍSNICKÁ 760/11, PRAHA 4 KAMÝK IČ: 613 882 54, TEL.: 241 470 306, ZSPISNICKA@ZSPISNICKA.CZ, WWW.ZSPISNICKA.CZ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky. Strana 1 (celkem 9)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky. Strana 1 (celkem 9) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zakázka na dodávku výpočetní a prezentační techniky Strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje zadavatele 2. Název zakázky 3. Předmět a popis zakázky 4. Předpokládaná hodnota zakázky bez

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Dopravní vzdělávací institut, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku Výpočetní a kancelářské techniky včetně záručního a pozáručního servisu pro potřeby projektu č. 0047 Outplacement

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: ZŠ/1/2011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00 /21.2100 Název projektu: Název zakázky: Předmět

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Dodání technického vybavení v rámci projektu Zajištění kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí v Hodoníně (reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00090) 1. Zadavatel : Město Hodonín,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Nákup HW a SW Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): dodávka Datum vyhlášení zakázky: 31. 3. 2016 Název/ obchodní firma zadavatele: Obchodní akademie, Střední

Více

Výpočetní technika pro město Moravská Třebová

Výpočetní technika pro město Moravská Třebová Město Moravská Třebová nám. T. G. Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová vydává podle vnitřního předpisu č. 4/2011, Směrnice rady města Moravská Třebová pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu výzvu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Stránka 1 z 13 Obsah Obsah... 2 Identifikace zadavatele... 3 Identifikace projektu... 3 Vymezení předmětu zakázky... 3 Specifikace zakázky...

Více

ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45. Dodávka a instalace zařízení pro interaktivní výuku VYZÝVÁ

ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45. Dodávka a instalace zařízení pro interaktivní výuku VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Základní škola a Mateřská škola Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 Sídlem: Zastoupený: náměstí Mikuláše z Husi 45, 39001 Tábor Mgr. Dagmar

Více

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení

Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodávku počítačového vybavení Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0578 Název projektu:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova CZ.1.07/1.4.00/21.1659

Více

VÝZVA. zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku. 20x PC 2011,

VÝZVA. zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku. 20x PC 2011, VÝZVA zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku 20x PC 2011, kterou vyhlašuje město Nové Město nad Metují v souladu s ustanovením 6 a v návaznosti na 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku 1) Název zakázky Rekonstrukce výukového a školicího střediska pro barmany, baristy a barliery

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále jen zadavatel ), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě

Více

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu

Projekt bude spolufinancován ze zdrojů EU. Výzva a zadávací dokumentace. MŠ Rousínov zahrada v přírodním stylu Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce č. C02A/2012: ZAKÁZKA NA DODÁNÍ ICT TECHNIKY PRO ŠKOLNÍ VÝUKU V RÁMCI PROJEKTU VÝUKA ICT NA SPŠ Stránka 1 z 17 Vymezení předmětu zakázky... 4 Předmět plnění zakázky a jeho

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku SOŠ logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 114, 362 63 DALOVICE Výzva na stavební práce do 3 mil. Kč bez DPH-SOŠ logistická a SOU Dalovice ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21

Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21 Obec Vysoká Pec, se sídlem Vysoká Pec 109, 362 21 ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, v platném znění ( dále jen zákon ) vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 26. 09. 2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Dodávka 25 kusů osobních počítačů

Více

Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník")

Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") Smluvní strany: Kupující Se sídlem Zastoupený IČ DIČ Bankovní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Nákup ICT a síťování Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): dodávka Datum vyhlášení zakázky: 14. 5. 2014 Název/ obchodní firma zadavatele: Obchodní akademie,

Více

Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace

Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace Základní škola, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace tel. 417 639 204, fax 417 639 205, mobil 605 916 030 IČ 00 830 992 DIČ nejsme plátci e-mail: info@16skola-most.cz www.zsalbrechticka.cz Bankovní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Výběrové řízení se neřídí zákonem 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): 2/01/1.2/27/01

Více

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky

Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu. Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky Zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu Nákup hardware s operačním systémem a digitální techniky v rámci projektu Zdravé klima školy reg. č. CZ.1.07/1.2.37/02.0022 Strana 1 (celkem 10) 1. Zadávací

Více

Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava. TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012

Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava. TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012 Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava Dle rozdělovníku TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012 Věc: Poptávka po zpracování nabídky k dodávce zboží- 3 ks PC s příslušenstvím podle technické

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a ostatní techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a ostatní techniky Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a ostatní techniky 1. Název zakázky: Dodávka výpočetní a ostatní techniky určené pro projekt Centrum pro další vzdělávání v elektrotechnice

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jiří Pálek Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 5. 6. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

Více

Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013

Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, mezi: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk zastoupenou:

Více

Zadávací dokumentace. Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název zakázky. Nákup výpočetní techniky pro OP RLZ 2.2/0107

Zadávací dokumentace. Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název zakázky. Nákup výpočetní techniky pro OP RLZ 2.2/0107 Sdružení CEPAC Morava Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc tel.: +420 587 438 299 fax: +420 587 438 298 e-mail: cepac@cepac.cz VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek s uveřejnění Název

Více

tímto vyzývá k podání nabídky na dodávku výpočetní techniky

tímto vyzývá k podání nabídky na dodávku výpočetní techniky Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky na dodávku výpočetní techniky V tomto zadávacím řízení

Více

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství

Dodávka notebooků, počítače a jejich příslušenství Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemcefinanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka notebooků, počítače

Více

Změna koncepce školy

Změna koncepce školy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ dodávka výpočetní techniky a periférií pro realizaci projektu : Změna koncepce školy 1. Zadavatel zakázky : Biskupské gymnázium, U Klafárku 1, 591 01 Žďár nad Sázavou,

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení k projektu Asistenční službou do nového zaměstnání

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení k projektu Asistenční službou do nového zaměstnání Zadávací dokumentace pro výběrové řízení k projektu Asistenční službou do nového zaměstnání 1 Obsah: Název zakázky...3 Zadavatel...3 Kontaktní osoby:...3 Předmět zakázky:...3 Místo plnění...3 Hodnocení

Více

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 1 VÝBĚR DODAVATELE VÝPOČETNÍ TECHNIKY A SOFTWARU V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802

Více

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928

Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 Mikroregion Rakovec Sušilovo nám. 84/56 683 01 Rousínov IČ: 71158928 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky ve smyslu 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) 1) Název zakázky 2) Vymezení plnění veřejné zakázky

ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) 1) Název zakázky 2) Vymezení plnění veřejné zakázky ředitelství: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov tel: 353416400, 739322382 fax: 353416425 email: zemlicka@spsostrov.cz IČ: 70845425 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání

Více

Obec Moutnice zřízení přístupového místa Czech POINT

Obec Moutnice zřízení přístupového místa Czech POINT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Obec Moutnice zřízení přístupového místa Czech POINT ZADAVATEL: Obec Moutnice 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE 1.1. Identifikační údaje

Více

KATALOG REPASOVANÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY

KATALOG REPASOVANÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY 20 KATALOG REPASOVANÉ VÝPOČETNÍ TECHNIKY Váš dodavatel: + Možnost úpravy konfigurace + Možnost prodloužit záruku až na 37 měsíců + Garantujeme záruční i pozáruční servis + Chcete více? Zavolejte nám!!!

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky č. VZPL/04/2015 ICT VYBAVENÍ ZÁLOŽNÍHO PRACOVIŠTĚ ZOS ZZS LK TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1 6 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Parametry serveru... 4 1.2 Množství a minimální

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. Výzva 2 září 2013

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. Výzva 2 září 2013 Spisová značka: CN/51/CN/13 Č. j.: 6373/13/CN VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Výzva 2 září 2013 v rámci dynamického nákupního systému Dynamický nákupní systém na dodávky IT vybavení pro Plzeňský kraj - Krajský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2922 Název projektu: Veselá a hravá výuka díky finanční

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00B1Q5Z KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem IČ: 00300535

Více

Příloha č.1a výzvy k podání nabídky na dodávku didaktické a informační techniky:

Příloha č.1a výzvy k podání nabídky na dodávku didaktické a informační techniky: Příloha č.1a výzvy k podání nabídky na dodávku didaktické a informační techniky: Zadávací dokumentace (specifikace předmětu dodávky) Projekt CZ.1.07/1.1.02/02.0067, Nové milénium nové dimenze vzdělávání

Více

ME STO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 252 30 REVNICE IC: 00241636

ME STO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 252 30 REVNICE IC: 00241636 'ti 'ti, 'ti,, 'ti, 'ti ME STO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, v v 252 30 REVNICE IC: 00241636 tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3339 Interaktivitou ke vzdělání Dodávka

Více

Technická specifikace: NPMK Nákup výpočetní techniky

Technická specifikace: NPMK Nákup výpočetní techniky Technická specifikace: NPMK Nákup výpočetní techniky Obecná specifikace Kompaktní kancelářský počítač v provedení small form factor. Procesor (CPU) Frekvence procesoru: min. 2,8 GHz Počet jader: 2 Počet

Více

zadávací dokumentace Oprava oplocení MŠ Rousínov

zadávací dokumentace Oprava oplocení MŠ Rousínov Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu

Více

Článek I Předmět smlouvy 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje:

Článek I Předmět smlouvy 1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje: Smlouva o dodávce sestav osobních počítačů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Slovanské gymnázium Olomouc tř. Jiřího z Poděbrad 13 771 11 Olomouc tel.: +420 585 231 532 fax: +420 585 220 448 e-mail: sgo@sgo.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Identifikace projektu: Program: Operační program

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA Radniční 1, Most

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA Radniční 1, Most STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST MAGISTRÁT MĚSTA Radniční 1, 434 69 Most ODBOR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Naše značka: OIS/12/2008/LH Vyřizuje: Bc. Lukáš Hampl Datum: 10. 12. 2008 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Více

Naše značka Vyřizuje Ve Slatiňanech ZŠSL/379/13 ing. Korbelová 8. 10. 2013

Naše značka Vyřizuje Ve Slatiňanech ZŠSL/379/13 ing. Korbelová 8. 10. 2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SLATIŇANY okres CHRUDIM T.G.Masaryka 136, 538 21 Slatiňany Tel: 469 681 413 IČO: 750 16 460.www.zsslatinany.net. zsslatinany@centrum.cz Naše značka Vyřizuje Ve Slatiňanech ZŠSL/379/13 ing.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

85/2013. Dodávka 1. 10. 2013

85/2013. Dodávka 1. 10. 2013 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Minimální požadavky na HW:

Minimální požadavky na HW: VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na nákup notebooků Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle Vnitřního předpisu města Dvůr Králové nad Labem č. 21/2009 - Pravidla

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku HW a SW pro Attavenu, o.p.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku HW a SW pro Attavenu, o.p.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodávku HW a SW pro Attavenu, o.p.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Attavena o.p.s vyhlašuje výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky a software pro potřebu projektu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 Odbor vnitřních věcí V Písku dne: 13. 08. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Dodávka 27 notebooků pro Město Písek NÁVRH USNESENÍ

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Adresa: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4zszdar.cz

Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 Adresa: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 4zszdar.cz Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Vybavení počítačové učebny ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4" Ve Žďáře nad Sázavou 12.5.2014 Zadavatel: Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4 591

Více

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009

oznámení zadání zakázek zadávaných dle 6 zákona a směrnice MěÚ Rousínov č. 04/2009 Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na stavební práce Ve smyslu

Více

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky 2. Vzor čestného prohlášení dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky 2. Vzor čestného prohlášení dle 53 odst. 1 písm. a) k) zákona VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA A MONTÁŽ VÝPOČETNÍ A PREZENTAČNÍ TECHNIKY A SOFTWARE Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: DHM Registrační číslo projektu 80004 Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Výzva k podání

Více

Příloha č. 1. Technická specifikace

Příloha č. 1. Technická specifikace Technická specifikace Dodávka výpočetní techniky a zařízení v rámci realizace projektu Elearning na střední zdravotnické škole 2, registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/02.0077 Technické parametry a jakostní

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Identifikace zadavatele:

Více

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku

tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí zákonem, vyjma ustanovení v zadávací dokumentaci,

Více

část A) 1) Město Nové Město na Moravě

část A) 1) Město Nové Město na Moravě Technická specifikace části A) předmětu veřejné zakázky "Dodávka výpočetní a kancelářské techniky, Nové Město na Moravě" část A) 1) Město Nové Město na Moravě Laserová tiskárna - 5ks Formát tiskárny A4

Více

Dodávka hardwaru a softwaru pro školení učitelů dodávka

Dodávka hardwaru a softwaru pro školení učitelů dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 01/1.1/17/01 MŠMT v případě IPo, v případě GP ZS) 1 Název

Více

Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně. příspěvková organizace (dále jen organizace)

Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně. příspěvková organizace (dále jen organizace) Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Ev.č.: VZ/1/2009/EEL Výzva k podání nabídky na zajištění předmětu: Dodávka ICT pro řízení projektu

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

V Poličce dne 7. července 2014 Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1

V Poličce dne 7. července 2014 Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1 Zájemcům o veřejnou zakázku Podnikatelský inkubátor kolínský zámek V Poličce dne 7. července 2014 Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 1 Z pověření zadavatele výše uvedené nadlimitní veřejné

Více

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky.

Zařízeni musí splňovat minimální parametry uvedené níže u každého zařízení ve sloupci Specifikace předmětu zakázky. ICT 1 MSZ Příloha 1a Specifikace předmětu zakázky Seznam zboží s uvedením jeho kvantifikace, technických parametrů a ceny Zakázka: 2/2013 Zadavatel: Základní údaje: Střední škola technická a zemědělská,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky: Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídek na dodávku materiálního vybavení ( EU peníze školám ). Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení, zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky. Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme,

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky 034/200 Operační

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.vysocina-finance.cz)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.vysocina-finance.cz) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.vysocina-finance.cz) Číslo zakázky 2009/1.1/1/05 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Příloha č. 1. Požadavek. 5 let. 3 roky (3 roky) max. 79 000,- Kč max. 94 800,- Kč

Příloha č. 1. Požadavek. 5 let. 3 roky (3 roky) max. 79 000,- Kč max. 94 800,- Kč Příloha č. 1 softwarem pro rok 2011 na SPŠD Plzeň a na odloučeném pracovišti SPŠD v Plzni Křimicích. Vymezení předmětu zakázky Projekt Nauč se a vytvoř!, reg. číslo: CZ.1.07/1.1.12 / 03.0011 Projekt Podpora

Více

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r.

Mgr. Filip Kořínek, starosta v. r. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 14. 10. 2015 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup IT - rozšíření OSPOD Město Černošice

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ: 467 47 885 (dále jen zadavatel ), po posouzení veškerých předběžných nabídek doručených ve lhůtě stanovené zadávací dokumentací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele technického vybavení k projektu Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání registrační číslo projektu

Více

Technická specifikace ČÁST 1. Místo plnění: PČR Kriminalistický ústav Praha, Bartolomějská 10, Praha 1

Technická specifikace ČÁST 1. Místo plnění: PČR Kriminalistický ústav Praha, Bartolomějská 10, Praha 1 Technická specifikace ČÁST 1 Název veřejné zakázky ČÁST 1 Technologická obměna a doplnění informačními technologiemi HW- Část 1 Termín a místo plnění Termín plnění od vybraní subjektu a uzavření smlouvy

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.10 /04.0023 Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více