Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o."

Transkript

1 Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ Charakteristika školy: Základní údaje a kontakty Studijní obory Počet tříd a žáků Údaje o zaměstnancích (stav k ) Rámcový popis personálního zabezpečení školy Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Výsledky výchovy a vzdělávání Prospěch žáků k Výsledky maturitních zkoušek Chování a docházka žáků na konci školního roku Hodnocení výsledků výchovného poradenství Další vzdělávání žáků... 8 a) Praxe... 8 b) Přednášky, výstavy, exkurze... 8 c) Krajinářské kurzy... 9 d) Filmová představení a divadla Účast žáků v soutěžích, na sympoziích a v projektech Ocenění studentů Prevence sociálně patologických jevů Činnost školy Školská rada Sdružení rodičů Kurzy pro veřejnost Spolupráce se sociálními partnery, úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Účast na grantovém systému Public relations Školní výstavy Mimoškolní aktivity pedagogů Účast pedagogů ve veřejném životě Ocenění pedagogů a vedení školy Kontroly a inspekce Závěr analýza školního roku 2010/ II. Výroční zpráva o hospodaření školy Přehled o hospodaření k (v Kč) Dotace přijaté od Města Plzně a dalších subjektů v r

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/ Charakteristika školy: 1.1. Základní údaje a kontakty Název školy: Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček, s. r. o. adresa: Pod Vinicemi 82, Plzeň právní forma: společnost s ručením omezeným zřizovatel: soukromá osoba: ak. malíř Jiří Rataj, ak. malíř Jaroslav Šindelář ředitel školy: ak. malíř Jaroslav Šindelář statutární zástupce školy: ak. malíř Jiří Rataj zástupce ředitele: Mgr. Renata Šindelářová zástupce ředitele pro věci pedagogické: Mgr. David Haták, Mgr. Ivana Nosková školská rada: ak. malíř Jiří Rataj Mgr. Renata Šindelářová Mgr. David Haták pracovník pro styk s veřejností a vedoucí pedagog ateliérů: Bc. Olga Kezniklová IČO: IZO ředitelství školy: telefonní spojení: , (hlavní budova); (ateliéry v Křimicích) fax: www: datum zařazení školy do rejstříku škol a školských zařízení: poslední datum změny v rejstříku: Studijní obory forma studia: denní čtyřleté studium M/058 kamenosochařství kamenosochařská tvorba M/001 užitá malba M/007 propagační výtvarnictví propagační grafika (3. 4. ročník) M/05 grafický design (1. a 2. ročník, ŠVP od ) M/002 užitá fotografie a média (2. a 3. ročník s účinností od ) M/02 užitá fotografie a média (1. ročník, ŠVP od ) forma studia: denní dvouleté studium M/058 kamenosochařství kamenosochařská tvorba 2

3 1.3. Počet tříd a žáků Počet žáků k k Kód a název oboru Počet tříd* M/058 Kamenosochařství-kamenosochařská tvorba M/058 Kamenosochařství-kamenosochařská tvorba (zkrácené studium) M/001 Užitá malba M/002 Užitá fotografie a média M/02 Užitá fotografie a média M/007 Propagační výtvarnictví-propagační grafika M/05 Grafický design celkem * * v jedné třídě ročníku jsou spojeny obory kamenosochařství+užitá malba, užitá fotografie+propagační výtvarnictví, užitá fotografie+grafický design 2. Údaje o zaměstnancích (stav k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený Z toho počet pedagogických prac. fyzický/přepoč. Počet pedag. prac. se vzděláním VŠ/SŠ Průměrná délka pedagog. praxe (za všechny pedagog.prac.) Počet pedagog. prac. splňujících pedagogickou způsobilost 47/31,338 37/22,925 30/7 14, Rámcový popis personálního zabezpečení školy Osobnost učitele hraje dominantní roli ve výchovně vzdělávacím procesu. Dosažené odborné a pedagogické vzdělání je důležité, věrohodnost osobnosti učitele je však ještě významnější. U učitelů praktických odborných předmětů je kladen důraz na jejich profesionální a osobnostní kvality a provázanost na praxi vlastní tvůrčí a profesní zkušenosti. Specializace požadované pro kvalitní vyučování v oboru nejsou vždy v nabídce vzdělávání na pedagogických fakultách. V případě, že některý odborný učitel neabsolvoval zákonem stanovené pedagogické vzdělání, je toto postupně doplňováno v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Z programu dalšího vzdělávání jsou vyjmuti učitelé renomovaní umělci - starší nad 50 let. Výuka všeobecných vzdělávacích předmětů je zajišťována učiteli s odpovídajícím odborným a pedagogických vzděláním. Ve své personální politice škola přihlíží k tvůrčím dispozicím i těchto pedagogů, neboť vychází z předpokladu, že takto disponovaní učitelé mají hlubší a přirozené pochopení pro potřeby obdobně obdařených žáků. Ve školním roce 2010/2011 jsou ve škole zaměstnaní následující učitelé: akademický malíř Jaroslav Šindelář, malíř, sochař a restaurátor, držitel Zlaté pečetě města Plzně, člen správní rady Městské galerie v Plzni, člen památkové komise Plzeňského kraje, absolvent pražské AVU ředitel školy a spolumajitel, modelování a tvarování, figurální kreslení akademický malíř Jiří Rataj, malíř a restaurátor, absolvent pražské AVU spolumajitel školy, odborný supervizor, praktická cvičení desková malba 3

4 Mgr. Renata Šindelářová, absolventka PF Plzeň 1. zástupce ředitele školy Mgr. David Haták, absolvent PF Plzeň (AJ-ČJ), autor, korektor slovníků, scénárista zástupce ředitele školy pro věci pedagogické učitelé uměleckých předmětů: Doc. PhDr. Bohumil Sedláček, CSc., významný malíř a grafik, vysokoškolský pedagog, absolvent PF UK Praha, žák Cyrila Boudy písmo ak. mal. Renata Drahotová, malířka, absolventka AVU Praha praktická cvičení, výtvarná příprava, figurální kreslení Mgr. Dana Raunerová, malířka a scénografka, absolventka PF Plzeň kresba a malba, figurální kresba Mgr. Pavel Hauer, grafik, fotograf a pedagog, absolvent PF Plzeň dějiny výtvarné kultury, počítačová grafika, technologie Mgr. et MgA. Stanislav Poláček, malíř a vysokoškolský pedagog, absolvent PF Plzeň a UUD Plzeň navrhování MgA. Petr Hájek, sochař, absolvent AVU Praha výtvarná příprava a figurální kreslení akademický sochař Jaroslav Veselák, plzeňský sochař, absolvent VŠUP v Praze technologie Karel Švuger, český malíř a restaurátor, absolvent železnobrodské sklářské školy a litomyšlské restaurátorské školy dějiny výtvarné kultury, figurální kreslení, technologie Petr Novák, výtvarník s praxí v divadelní scénografii, absolvent SUPŠ Brno technologie, prostorový design Mgr. Jan Souček, plzeňský malíř, vysokoškolský pedagog, recenzent a teoretik, absolvent PF Plzeň praktická cvičení, figurální kreslení, grafický design, vedoucí oboru propagační výtvarnictví/grafický design Jan Schýbal, plzeňský fotograf, absolvent Institutu výtvarné fotografie Praha základy fotografie, technologie, praktická cvičení vedoucí oboru užitá fotografie a média Mgr. Petr Sichinger, absolvent PF ZČU Plzeň, vedoucí pre-press Typos a.s. technologie Mgr. Věra Maxová, absolventka PF ZČU Plzeň technické kreslení, praktická cvičení Jiří Světlík, grafik, člen organizačního výboru Asociace užité grafiky a Sdružení Bienále Brno, držitel řady mezinárodních ocenění v oboru grafický design, absolvent Hollarky navrhování 4

5 Ing. Pavel Botka, grafik, absolvent FEL ZČU Plzeň a Blocherer Schule München grafický design MgA. Barbora Motlová, malířka, absolventka SSUPŠ Zámeček a fakulty výtvarných umění VUT Brno, studující AVU Praha dějiny výtvarné kultury, výtvarná příprava Petr Novák, výtvarník, absolvent SUPŠ Brno praktická cvičení, technologie, prostorové vytváření Ivan Vala, malíř, grafik a fotograf, studia fotografie FAMU Praha praktická cvičení, grafický design, výtvarná příprava, navrhování Miroslav Čapek, filmový dokumentarista praktická cvičení multimediální prezentace MgA. Lucie Ferliková, malířka a restaurátorka, absolventka AVU figurální kresba, navrhování MgA. Lukáš Kudrna, absolvent Zámečku a AVU, držitel ocenění Grafik roku 2008 praktická cvičení, technologie, figurální kreslení Radovan Kodera, ITF SLU Opava, fotograf, galerista technologie fotografie, praktická cvičení MgA. Ivana Urbánková, textilní výtvarnice s praxí VŠ asistenta na VŠUP, absolventka VŠUP Praha, výtvarná příprava, praktická cvičení Mgr. Libor Žižka, absolvent Zámečku a PF ZČU Plzeň, výtvarná příprava, technologie Ondřej Šindelář, kamenosochař, absolvent Zámečku praktická cvičení, písmo, štukatérství Mgr. Tomáš Javorský, PEF ZČU, grafik výtvarná příprava Mgr. Barbara Šindelářová, PEF JU České Budějovice prostorový design, kresba a malba, výtvarná příprava všeobecné předměty: Mgr. Vladimír Bosák, absolvent Evangelické teologické fakulty UK Praha anglický jazyk Mgr. Petr Brousek, absolvent PF Plzeň tělesná výchova, preventista sociálně-patologických jevů Mgr. Irena Brůčková, PF ZČU Plzeň anglický jazyk Mgr. Eva Bednářová, absolventka PF Plzeň 5

6 český jazyk, občanská nauka PaedDr. Jaroslava Eichackerová, plzeňská básnířka a pedagožka základy přírodních věd, matematika Mgr. Jan Kastner PF Plzeň, filmový publicista český jazyk a literatura PaedDr. Melánia Magdová, Katolická univerzita v Ružomberoku německý jazyk Ing. Olga Šichová, VŠE České Budějovice ekonomika Mgr. Robert Vacek, IT odborník, absolvent PF Plzeň informační a komunikační technologie 2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelé SSUPŠ Zámeček se v roce 2010/2011 zúčastnili těchto školení: certifikovaný kurz lektora vzdělávání dospělých UNIV II.: Petr Sichinger, Pavel Hauer, Tomáš Javorský, Olga Kezniklová vzdělávací seminář Slovo jako klíč, realizován v rámci projektu Rozvoj komunikativních kompetencí pedagogů, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR - Irena Brůčková, Barbara Šindelářová seminář ke grantovému programu v oblasti kultury Magistrát města Plzně: Olga Kezniklová Školení k nové maturitě (on-line školení a prezenční studium - Národní institut pro další vzdělávání o školení hodnotitelů písemné práce: Eva Bednářová (ČJ), Irena Brůčková (AJ), Melánia Magdová (NJ), Petra Lukšíková (NJ) o školení hodnotitelů ústní zkoušky: Eva Bednářová (ČJ), Irena Brůčková (AJ), Melánia Magdová (NJ) o školení zadavatelů: Vladimír Bosák, Pavel Hauer, Melánia Magdová, Eva Bednářová, Jan Kastner, Karel Švuger, Robert Vacek, Libor Žižka 3. Údaje o přijímacím řízení Počet podaných přihlášek celkem Počet žáků přijatých Kód a název oboru 1.kolo př.říz. další kola celkem k M/01 užitá malba M/16 kamenosochařství-kam.tvorba M/05 grafický design M/02 užitá fotografie a média M/01konzervátorství a restaurátorství M/16 kamenosochařství (zkrácené st.) Žáci přijatí do vyššího než prvního ročníku: 0 6

7 4. Výsledky výchovy a vzdělávání 4.1. Prospěch žáků k Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno KaZ KM KM KM KM FG FG FG PG Celkem: Výsledky maturitních zkoušek kód a název oboru M/001 užitá malba M/058 kamenosochařství M/007 propagační výtvarnictví propagační grafika konající MZ celkem prospěli s vyznam. prospěli neprospěli konali zk. v náhr.term. prospěli neprospěli MZ nekonali celkem Chování a docházka žáků na konci školního roku zameškané hodiny celkem zameškané hodiny na žáka ,9 neomluvené hodiny celkem neomluvené hodiny na žáka...3,5 počet napomenutí třídního učitele...19 počet udělených důtek třídního učitele...26 počet udělených důtek ředitele školy...15 počet udělených dvojek z chování...5 počet udělených trojek z chování...10 počet pochval třídního učitele...37 počet pochval ředitele školy Uplatnění absolventů Nezaměstnaní absolventi registrováni na ÚP Plzeň z toho celkem Ka Um PG

8 4.5. Hodnocení výsledků výchovného poradenství Koncepce výchovného poradenství na škole Výchovné poradenství je zaměřeno zejména na: 1. možnosti uplatnění po ukončení studia kontakt s vysokými školami, poskytování informací o možnostech studia na VŠ, VOŠ apod., poskytování informací o dnech otevřených dveří, spolupráce při vyplňování přihlášek, vytipování odborných firem pro studentskou praxi 2. pomoc při řešení studijních i osobních problémů individuální konzultace se studenty pohovory s rodiči (individuálně nebo v rámci aktivů) práce s metodickými příručkami pravidelná spolupráce s třídními učiteli osobní rozhovory třídních i dalších učitelů s žáky se zjevnými problémy snaha kolektivu učitelů identifikovat žáka s problémem a aktivní nabídka pomoci zavedení krizové knihy, kam se zapisují události u žáků vykazujících znaky vážných osobních problémů 3. prevence psychosociologický výcvik jako součást přípravných, letních a zimních krajinářských kurzů Nejzávažnějším problémem výchovného procesu je neomluvená absence, kterou se snažíme zminimalizovat včasným podchycením, systémovými opatřeními ve školním řádu a preventivními a motivačními opatřeními. Součástí výchovného poradenství byla návštěva SOS centra Archa a Výprava do Ledovce (viz Další vzdělávání žáků) Další vzdělávání žáků a) Praxe Jako každoročně tráví třetí ročníky dobu, kdy na škole probíhají maturitní zkoušky, na odborné praxi ve firmách a společnostech zabývajících se naší odborností (práce v grafických firmách, malířské práce, výzdoby, pomoc ve školách a školkách při výuce výtvarné výchovy apod.) Realizace dalších malovaných postav pro Betlém pod vánoční strom na náměstí Republiky v Plzni organizační zajištění workshopů mozaiky pro veřejnost, 3. ročník Realizace nástěnné malby klubu pro mládež PIXLA b) Přednášky, výstavy, exkurze Benátky, Biennale di Venezia, 12. mezinárodní výstava architektury, dále muzea, kostely a památky školní zájezd, září 2010 Dny vědy a techniky v Plzni, výstava, září 2010 Exkurze, památková péče Mgr.David Růžička Exkurze, předmět Ekonomika, prodejny v Plzni, pojmy potřeba, spotřeba, služba, září 2010 Brno, Bienále, říjen 2010 Exkurze, Typos Plzeň, listopad 2010 Západočeská galerie v Plzni, Výstavní síň 13, listopad 2010 Praha, Rudolfinum, výstava DEKADENCE NOW, Uměleckoprůmyslové muzeum, výstava POKOJ Č. 13,NG- Anežský klášter, sbírka středověkého umění, NG- Veletržní palác, výstava MONET- WARHOL, listopad

9 Vídeň, Albertinum, výstava kreseb Michelangela Buonarroti, Belveder, výstava Rodin a Vídeň a Valie Export, listopad 2010 Exkurze do Drážďan, návštěva nejznámějších památek - Hofkirche, Frauenkirche, Zwinger, konkrétně Gemäldegalerie Alte Meister a tradičních vánočních trhů, prosinec 2010 Praha, Obecní dům komentovaná prohlídka, Muzeum Alfonse Muchy, Královská cesta a pražský Hrad, Lucerna, leden 2011 Plzeňské kostely kostel sv. Jana Nepomuckého, Korandův sbor, Františkánský klášter, Sbor Maranatha, návštěva, prohlídka interiéru, leden 2011 Exkurze Praha, Polygraf, Reklama mezinárodní veletrh reklamních služeb, marketingu a médií a 18. mezinárodní veletrh polygrafie, předtiskové přípravy, papíru, obalů a balící techniky, březen 2011 Úřad práce Plzeň, informace o pracovně právních vztazích, březen 2011 KB Plzeň, bankovnictví, druhy bank, druhy platebního styku, používané doklady, duben 2011 Zájezd do Sankt Peterburgu - Ermitáž, Ruské muzeum, Petropavlovská pevnost, Kazaňský chrám, chrám Krista na krvi, návštěva Akademie umění, duben 2011 Filmový festival Finále Plzeň, duben 2011 Exkurze sítotisková dílna Plzeň, duben 2011 Exkurze Hvězdárna Plzeň, program Vesmír blízký i vzdálený, duben 2011 Praha, návštěva Rudolfina a galerie Langhans a divadelní představení Moliérovy hry v divadle Na zábradlí, květen 2011 Výstava v Mázhauzu Radnice města Plzně výstava SPŠ Husova ul. Exkurze do cytologické laboratoře v Plzni, největší mikroskop na světě Plzeň, Západočeská galerie, Galerie 13, výstava Dekadence - sochařský kurz v Německu, v bavorském městečku Kronach, červenec studenti Zámečku se aktivně účastnili kurzu pro sochaře, který už tradičně organizuje známý akademický sochař Heinrich Schreiber. c) Krajinářské kurzy adaptační kurz v domě Exodus v Třemošné pro 1. ročníky KM FG1 Podzimní malířský plenér na Šumavě Přestože se v běžném rámci výuky SSUPŠ Zámeček pořádají každým rokem jarní plenéry, studenti vyjádřili přání prohloubit zkušenosti z plenérní krajinomalby v období podzimu, které se výrazně barevně a náladou liší proti jarní krajině pro třídu KM3. Vedoucí kurzu: MgA. Lucie Ferliková Krajina od detailu k celku od rána do večera týdenní krajinářský kurz v Konstantinových Lázních května 2011 pro třídy KM1 a KM2 vedoucí kurzu: MgA. Lukáš Kudrna další pedagogové: : Mgr. Libor Žižka, ak.mal. R. Drahotová Krajina od detailu k celku od rána do večera aneb Zámeček na Zámečku - týdenní krajinářský kurz na Zámečku v Hojsově Stráži na Šumavě května 2011 pro třídy FG1 a FG2 pedagogové: Mgr. Dana Raunerová, Mgr. B. Šindelářová, Jan Schýbal d) Filmová představení a divadla Divadlo Alfa Plzeň, představení Krvavé koleno, listopad 2010 Projekce českého filmu Žert v Měšťanské Besedě, všechny třídy Návštěva představení Démonův pramen v divadle Alfa v režii J. A. Pitínského 3. ročníky 4.7. Účast žáků v soutěžích, na sympoziích a v projektech 9

10 Projekt Souběžná krajina obrazu - září 2009 září 2010 Společný výtvarný projekt partnerských středních škol s výtvarným zaměřením města Plzně a města Takasaki. Smyslem projektu bylo zaměřit pozornost žáků střední školy na literární dědictví, případně klasickou kinematografii jiného kulturního okruhu - studenti se nechali inspirovat literárním dílem, případně filmem, vzniklým v partnerské kultuře. Pro české studenty to byla kniha japonského autora Kóbó Abe Písečná žena a film, který byl podle knihy natočen. Japonským studentům za inspiraci sloužily české filmy Sedmikrásky, Kolja a kniha R.U.R. od Karla Čapka. Vzniklá kolekce prací nastupující generace výtvarníků byla představena na podzim 2010 jak v Čechách, tak v Japonsku. Polep hasičského vozu Studenti 2. ročníku oboru Grafický design vyrobili a provedli polep na hasičský vůz Sboru dobrovolných hasičů Úněšov. Týden hispánské kultury Žáci spolupracovali na Týdnu Hispánské kultury účastí na workshopech Indiánovatění, kde vyráběli masky pro průvod Plzní k oslavě Dne hispánských národů. Průvodu se pak v maskách také zúčastnili školní vánoční besídka připravená vystoupení jednotlivých tříd Finále 2011 očima studentů Studenti oboru Užitá fotografie byli letos poprvé přizváni, aby se společně s profesionálními fotografy podíleli na zdokumentování plzeňského Finále. Jejich snímky lze shlédnout na oficiálních stránkách festivalu. Vaše město - Váš pohled Naši studenti obsadili ve fotografické soutěži Vaše město Váš pohled hned všechna tři první místa. Odborná komise zvolila jako nejlepší snímek Marie Fišerové Ve vzduchu. Vítězná fotografie bude reprezentovat Plzeň v mezinárodní fotografické publikaci Vaše město Váš pohled. Svatá Anežka česká Studenti oboru Kamenosochařství se zúčastnili pravidelného studentského sympozia pořádaného SPŠ kamenickou a sochařskou v Hořicích. Letos tvořili na téma Svatá Anežka česká. Tvář Dne Meliny Mercouri Z návrhu studenta Pavla Lišky vznikl kompletní grafický design happeningu Den Meliny Mercouri, pořádaného v rámci Plzně evropského města kultury Žákovské hodnocení klauzur Každý žák během dne individuálně navštívil obě budovy a prohlédl si vystavené klauzury. V každé skupině se hlasovalo o nejzdařilejší klauzurní práci. Vítěz ankety získal na konci šk. roku odměnu v podobě zámečkovských peněz. korespondence se studenty gymnázia v Reykjavíku na Islandu aplikace vědomostí z Nj Projekt Alfa a Zámeček společně - cílem je zlepšit kulturní povědomí studentů o divadle, inspirovat se repertoárem ve výtvarné tvorbě, obohatit kulturní život Plzně 4.8. Ocenění studentů Národní cena za studentský design 2011, pořadatel Design kabinet CZ Student Martin Kováčik dosáhl skvělého úspěchu v soutěži Národní cena za studentský design Jeho maturitní práce, grafická úprava knihy Baron Prášil, byla nominována do závěrečného kola soutěže. Fotograf roku Studentka Karolína Hejdová dosáhla významného úspěchu v největší fotografické soutěži v České a Slovenské republice "Fotograf roku" - zvítězila v části nazvané "Na ulici". Europe Is Beautiful Skvělé umístění v celoevropské fotografické soutěži "Europe Is Beautiful" získala naše 10

11 studentka Michelle Hubková. Z celkového počtu téměř účastníků se umístila v první stovce. Design against fur První místo v česko- slovenském kole mezinárodní soutěže Designem proti kožešinám 2010 získal student Milan Karas. DAF je mezinárodní výtvarná soutěž v navrhování plakátů, které by mohla použít některá ze světových organizací na ochranu zvířat ve své kampani. V ČR tuto soutěž vyhlašuje od jejího počátku v r o. s. Svoboda zvířat. Literární soutěž Dopište Danielu Kovářovou Eva Motlová FG3 získala 1. místo 4.9. Prevence sociálně patologických jevů Vzhledem k tomu, že asi nejúčinnější prevencí proti patologickým jevům ve společnosti je smysluplné využívání volného času, snaží se škola prohlubovat zájem o umělecké obory i mimo školní výuku a orientovat tak studenty k vlastní aktivitě např. při organizaci a přípravě výstav, sympózií či školních zájezdů. Problematika zdravého životního stylu (sexuální výchovu, protidrogovou tematiku, kriminalitu mládeže, projevy rasové nesnášenlivosti a xenofobie a ostatní negativní jevy ve společnosti, ) je průběžně zahrnována do výuky vhodných předmětů, především občanské nauky, tělesné výchovy, či do krajinářských kurzů a exkurzí. Škola se snaží spolupracovat s institucemi zabývajícími se problematikou prevence patologických jevů (např. Pedagogicko-psychologická poradna, K-centrum, Městská policie, Magistrát města Plzně). Studentům byly opět nabídnuty různé formy využití volného času, např. pravidelné cvičení ve školní posilovně Gymnázia Plzeň na Mikulášském náměstí nebo využívání cvičné horolezecké stěny. Kontaktní čísla na organizace zabývající se výše uvedenou problematikou jsou umístěna v prostorách školy. Pedagogičtí pracovníci školy se snaží o dostatečnou informovanost studentů o negativních jevech ve společnosti, zejména o šikaně, xenofobii, drogách, alkoholismu a kouření. Tato témata pravidelně zařazují učitelé výtvarných předmětů do úkolů a zadání ve svých předmětech. Ve škole jsou žáci trpící depresemi a někdy také žáci, kteří mají problém s užíváním drog. V takovýchto výjimečných případech rodičům těchto žáků škola vychází vstříc, společně s nimi hledá řešení, nabízí přerušení studia, poskytuje kontakty na psychologickou či psychiatrickou pomoc. 5. Činnost školy 5.1. Školská rada byla ex lego ustavena v r Plní úkoly dle zákona Sdružení rodičů Pravidelně se schází 2x ročně vždy v listopadu a v dubnu na rodičovských schůzkách, kde rodiče žáků dostávají informace o chodu školy a o studijních výsledcích studentů. Počet evidovaných stížností celkem: Kurzy pro veřejnost Přípravný kurz na talentové zkoušky na naši školu. Září 2010 leden 2011, vedl Petr Novák, pedagog SSUPŠ Zámeček Ateliér volné tvorby po celý školní rok, vedl Mgr. Libor Žižka, pedagog SSUPŠ Zámeček Figurální kresba a malba září 2010 leden 2011, vedla MgA. Lucie Ferliková, pedagog SSUPŠ Zámeček 11

12 Večerní škola digitální fotografie kurz akreditovaný v systému DVPP. únor duben Vedli Mgr. Pavel Hauer a Ivan Vala, pedagogové SSUPŠ Zámeček Drobné sakrální památky na území Nepomucka třídenní seminář v Tojicích ve spolupráci s občanským sdružením Pod Zelenou Horou, vedli učitelé oboru kamenosochařství Spolupráce se sociálními partnery, úřadem práce, zaměstnavateli a dalšími subjekty Škola spolupracuje s řadou firem specializovaných v oborech příbuzných studijnímu zaměření školy zejména při organizování studentské praxe. Úzký kontakt udržuje s Pedagogickou fakultou v Plzni (někteří z pedagogů přednášejí zároveň na katedře výtvarné kultury, studenti PF Plzeň provádějí na Zámečku pedagogickou praxi), s Ústavem umění a designu a s VŠUP Praha pravidelné návštěvy na výstavách klauzurních prací. V profesním sdružení Asociace středních a vyšších škol s výtvarným a uměleckým zaměřením má zástupce školy status pozorovatele. Zástupce školy se zúčastňuje pravidelných setkání ředitelů středních škol v kraji Klub ředitelů. Trvá spolupráce s plzeňskou Konzervatoří (reciproční spolupráce v múzických aktivitách) a soukromou ZUŠ Trnka a ZUŠ Třemošná. Průběžně škola udržuje kontakt s nejrůznějšími kulturními institucemi v regionu galerie, kulturní střediska, Památkový ústav, Unie výtvarných umělců, Knihovna města Plzně, aj. Nadále trvá spolupráce s Městskou galerií Plzeň, jejímž ředitelem byl jmenován bývalý pedagog školy a se Západočeskou galerií a to zejména při pořádání přednášek významných současných umělců, kteří v galeriích aktuálně vystavují. Velmi dobrá je spolupráce s odborem kultury města Plzně i kraje (zapojení do spolupráce s partnerským městem v Takasaki v Japonsku) a s oběma městskými obvody, kde má škola budovy (např. účast školy v rámci Křimických slavností ) i se Správou veřejného statku města Plzně (plzeňský betlém). V rámci výuky škola navštěvuje nedalekou ZOO Plzeň, se kterou trvá letitá spolupráce (sochařská sympozia). Bezbariérový dům Exodus ve Třemošné vstoupil do spolupráce s naší školou již v minulých letech. Jednak škola využívá jejich prostor k uspořádání každoročního přípravného kurzu pro první ročníky a naopak naši studenti v rámci povinné praxe ve třetím ročníku pomáhají v keramických dílnách domu Exodus. Škola je partnerem projektů Národního památkového ústavu pracoviště Plzeň a Galerie G4 v Chebu. Patronem školy je Rotary Club Plzeň. Od roku 2010 je škola zapojena v projektu UNIV2 plzeňského kraje Účast na grantovém systému získané dotace: - Od Komise rady města Plzně pro evropskou integraci a partnerská města na projekt Souběžná krajina obrazu - Od Nadačního fondu pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže na projekt Výtvarný letní kurz - Od Statutárního města Plzeň (Odbor školství, mládeže a tělovýchovy) na Výtvarně zaměřené odpolední zájmové kurzy pro mládež a dospělé - Od Plzeňského kraje na projekt: Adolf Loos a jeho plzeňské realizace (průběh akce až ve školním roce 2011/2012) - Od Města Plzně na vzdělávací akci Schola artis vivit IV (průběh akce až ve školním roce 2011/2012) - Od Města Plzně na literární soutěž Patnáct minut slávy aneb Píšeš? Čteš? Sám sebe? 12

13 5.6. Public relations Den otevřených dveří opět s podtitulem Zámeček v akci v budově zámečku bylo možno shlédnout modelování z hlíny, kreslení, fotky z akcí i ze školy, film o Zámečku, ukázky přijímaček a maturit, kunshistorickou a malířskotechnologickou výstavu, návštěvníci si mohli vyzkoušet sekání do kamene nebo se zúčastnit lampionové dílny; v budově v Křimicích si návštěvníci mohli udělat vlastní fotku v ateliéru, sledovat malíře i grafiky při práci a shlédnout prezentaci grafických prací Světovaření Výstavami a workshopy jsme se zapojili do projektu Světovaření, kulturní akce, která je součástí koncepce přeměny areálu Světovaru v multikulturní centrum v rámci zvolení Plzně Evropským hlavním městem kultury. Projekt Souběžná krajina obrazu - září 2009 září 2010 Společný výtvarný projekt partnerských středních škol s výtvarným zaměřením města Plzně a města Takasaki. Smyslem projektu bylo zaměřit pozornost žáků střední školy na literární dědictví, případně klasickou kinematografii jiného kulturního okruhu - studenti se nechali inspirovat literárním dílem, případně filmem, vzniklým v partnerské kultuře. Pro české studenty to byla kniha japonského autora Kóbó Abe Písečná žena a film, který byl podle knihy natočen. Japonským studentům za inspiraci sloužily české filmy Sedmikrásky, Kolja a kniha R.U.R. od Karla Čapka. Vzniklá kolekce prací nastupující generace výtvarníků byla představena na podzim 2010 jak v Čechách, tak v Japonsku. Workshop kaligrafie V rámci návštěvy japonské delegace navštívil naší školu japonský kaligrafista. V ateliérech v Křimicích uspořádal workshop kaligrafie, jehož se účastnili naši studenti odměnou za práci na projektu Souběžná krajina obrazu : Patnáct minut slávy aneb Píšeš? Čteš? Sám sebe? Autorský večer čtení studentské literární tvorby. Studenti zde četli úryvky ze svých literárních pokusů. Porota vyhodnotila tři nejlepší autory a odměnila je. Akce byla určená nejen všem nadšeným posluchačům, ale především potencionálním mladým autorům a ilustrátorům, kteří zde měli možnost se setkat. Comics na Animánii V rámci festivalu Animánie pořádali pedagogové Zámečku workshop comicsu pro veřejnost. Součástí festivalu byla i výstava studentských i profesionálních comicsů, které se Zámeček také zúčastnil. Plzeňský betlém Každým rokem v době adventu instaluje město Plzeň na náměstí betlém, jehož figury v životní velikosti vyráběli žáci naší školy pod vedením Petra Nováka. Jako první vznikly figury základní scény narození páně - Ježíšek v jesličkách, sv. Josef a panna Marie, vůl a osel, v jejich pozadí pak symbol svaté chýše s hvězdou betlémskou. V průběhu let přibyly figury pastýře nesoucího Ježíškovi beránka, druhého pastýře pískajícího na píšťalu s ovečkou a skupina Tří králů. I letos jsme betlém rozšířili o další figury. Jedná se o postavy tří dětí, které nesou dárky Ježíškovi. Navíc vznikla také kopie figur základní scény, pro případ, že by se originály poškodily. Figury jsou v mírně nadživotní velikosti, aby se na velké ploše náměstí neztrácely. Jsou to ploché figury z překližky, iluzivně omalované. Pojetí vychází z renesanční tradice, které později dospělo k jakési zlidovělé formě líbezných betlémů. Zahájení spolupráce s divadlem Alfa - Výstava Japonská reflexe Výstavou Japonská reflexe zahájila SSUPŠ Zámeček spolupráci s divadlem Alfa. Připravujeme další výstavní kolekce do nově upravených vstupních prostor a necháváme se tematicky inspirovat dramaturgií divadla. Workshop enkaustiky na Velikonočních trzích Studenti se v letošním roce opět zúčastnili plzeňských velikonočních trhů. V zámečkovském stánku si mohli zájemci za asistence studentů vyzkoušet výtvarnou techniku enkaustiky, a to 13

14 nejen v tradiční lidové formě malování kraslic, ale také jako uměleckou techniku malby na dřevěnou desku. Chebské dvorky Studenti se opět zúčastnili krajského festivalu uměleckých projektů Chebské dvorky. Letos nejen vystavovali své práce v historickém jádru města, ale pořádali také výtvarnou kamenosochařskou dílnu. Organizace účasti naší školy - Jan Schýbal. Workshop enkaustiky na křimických Zámeckých slavnostech Studenti se v letošním roce opět zúčastnili křimických Zámeckých slavností. V Zámečkovském stánku si mohli zájemci za jejich asistence vyzkoušet výtvarnou techniku enkaustiky. Den Meliny Mercouri Studenti se letos účastnili velkého happeningu v Plzni na Americké u příležitosti dne Meliny Mercouri. Pro návštěvníky měli připravený workshop enkaustiky a mozaiky. 10. Jubilejní dřevosochařské sympozium Pod záštitou SSUPŠ Zámeček pořádala společnost Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a. s. spolu s obcí Konstantinovy Lázně 10. Jubilejní dřevosochařské sympozium v Konstantinových lázních. Sympozia se účastní nejen učitelé ze Zámečku, ale také studenti a bývalí studenti. Veřejné výstavy klauzurních prací Veřejné prezentace školy o Akademie řemesel Rokycany o Škola 2011 Karlovy Vary o Akademie řemesel 2011 Klatovy o Kam na školu, kam do učení, kam za vzděláním Tachov o Burza škol Cheb o Celoživotní učení 2011 Rokycany o Perspektivy řemesel Stod o Od vzdělání k zaměstnání Domažlice o Vzdělávání 2011 Louny, Žatec 5.7. Školní výstavy Světovaření Výstava světelných objektů studentů 1. roč. oboru grafický design, vzniklých v předmětu prostorový design pod pedagogickým vedením Báry Šindelářové doplnila týdenní akci plzeňské alternativní kulturní scény Souběžná krajina obrazu Výstavou studentských výtvarných prací Souběžná krajina obrazu v mázhausu plzeňské radnice vyvrcholil stejnojmenný projekt partnerských středních škol SSUPŠ Zámeček a High School of Takasaki University of Economics z Takasaki (Japonsko). Projekt probíhal v letech a jeho smyslem bylo zaměřit pozornost žáků střední školy na kulturní dědictví partnerské země. Užitá malba a Užitá fotografie na Zámečku Výstava studentských prací z oborů Užitá malba a Užitá fotografie a média v Galerii InterCora v Kauflandu na Borech v Plzni. Grafika, kamenosochařství a restaurátorství na Zámečku Výstava studentských prací z oborů Grafika, Kamenosochařství a Restaurátorství v Galerii InterCora v Kauflandu na Borech v Plzni. Výstava Japonská reflexe v divadle Alfa Výstavou Japonská reflexe zahájila SSUPŠ Zámeček spolupráci s divadlem Alfa. Připravujeme 14

15 další výstavní kolekce do nově upravených vstupních prostor a necháváme se tematicky inspirovat dramaturgií divadla. Výstava Ivan Vala a jeho žáci Společná výstava našeho pedagoga Ivana Valy a jeho žáků v galerii InterCora v Kauflandu na Borech v Plzni. van Vala vystavoval cyklus dokumentárních fotografií z Balkánu, jednotliví studenti pak představili výběr fotografií ze své volné tvorby. Výstava Japonská reflexe v Praze Kolekce studentských prací "Japonská reflexe" studentů ze SSUPŠ Zámeček a z japonského Takasaki byla vystavena v pražské Lucerně. Výstava klauzurních prací z 1. pololetí v InterCoře Výstava klauzurní prací studentů SSUPŠ Zámeček v Galerii InterCora v prostorách Kauflandu na Borech v Plzni. Nejlepší pololetní studentské výtvarné práce od studentů ročníků ze všech oborů. Výstava klauzurních prací v Třemošné Výstava nejlepších pololetních výtvarných prací od studentů ročníku ze všech oborů ve Výstavní síni Václava Brožíka v Třemošné. Výstava Alpinum Plzeň Sochařské práce studentů SSUPŠ Zámeček na výstavě alpinek "Alpinum Plzeň". Výstava proběhla ve venkovních prostorách Mikulášského Gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni. Výstava a hodnocení klauzurních prací Veřejná výstava všech studentských klauzurních prací za 2. pololetí školního roku 2010/11 v budově ateliérů školy v Křimicích. Všichni návštěvníci měli příležitost nejen shlédnout, ale i ohodnotit studentské práce. Výstava klauzurních prací z 2. pololetí v InterCoře Výstava nejlepších pololetních výtvarných prací od studentů ročníku ze všech oborů v Galerii InterCora v Kauflandu na Borech v Plzni. Chebské dvorky Studenti vystavovali své práce v historickém jádru Chebu, na krajském festivalu uměleckých projektů Chebské dvorky Mimoškolní aktivity pedagogů ak. malíř Jaroslav Šindelář výstavy: Galerie Jiřího Trnky, Plzeň, J. Šindelář- retrospektiva, červenec 2010 Galerie Visio Art, Plzeň, retrospektivní výstava, 2011 Deggendorf, SNR, sochařská výstava členů UVU plzeňské oblasti Bilance 2011 Plzeňáci ve Sladovně - UVU Plzeň MG Sladovna Písek, duben, květen, 2011 Milník času bigbít (3. ročník koncertu ve Chvojkových lomech v Plzni) květen 2011 ak. malíř Jiří Rataj P 89 - Rakovník poprvé - Rakovník Muzeum T. G. Masaryka, září-říjen 2010 Bilance 2011 Plzeňáci ve Sladovně - UVU Plzeň MG Sladovna Písek, duben, květen 2011 P 89 U PRAMENŮ - Galerie Městského divadla Mariánské Lázně, květen, červen 2011 Zámek Manětín, Výtvarníci skupiny P89, srpen 2011 Novák Petr Výtvarná spolupráce s alternativní divadelní skupinou "Tygr v tísni" na inscenaci "Krabat, legenda o čarodějově učni". Premiéra v srpnu Scénografie k inscenaci "Vij, requiem za čarodějku" alternativní divadelní skupiny "Tygr v tísni". Premiéra v srpnu

16 Bc.Olga Kezniklová Arkánum 2010 výstava sci-fi, fantasy a horor ve výtvarném umění umělecké skupiny Arkánum v Galerii Lurago, 2010, Chomutov Mgr. Tomáš Javorský Arkánum 2010 výstava sci-fi, fantasy a horor ve výtvarném umění umělecké skupiny Arkánum v Galerii Lurago, 2010, Chomutov ak. soch. Jaroslav Veselák samostatná výstava medailí a soch, Chotěšov klášter účast na FIDEM - Finsko, Tampere pamětní medaile sv. Jan Nepomuk Neumann pro Muzeum Prachatice MgA. Lucie Ferlíková Artyčok, TV Artfair, Meetfactory gallery, Praha 2010 MLADÉ SETKÁNÍ- XI. Mezinárodní trienále tvorby mladých výtvarníků, Hodonín, 2011 Art Buffé - Správný tramp nikdy nebyl v lese, Nádraží jižní předměstí,plzeň,2011 Vydání knihy Odsud-Podsud, Lucie Ferliková, Lukáš Malina-Monografie Kostel ve Starém Sedlišti čistění polychromie dřevěného barokního balkónu, 2011 Kostel P. Marie, Polná- restaurátorské práce- štukový oltář, čistění polychromie, 2011 Mgr. Jan Kastner Předseda, dramaturg a lektor Filmového klubu Plzeň, každotýdenní projekce s úvodem Člen volného sdružení filmových novinářů udělujících od roku 2011 Ceny české filmové kritiky s právem hlasovat. Předseda odborné poroty na soutěži studentských filmů Noc Masarykova gymnázia, 2010 publikační činnost: - Každotýdenní filmová publicistika (MFDnes, Český rozhlas Plzeň) - V průběhu MFF v Karlových Varech denní reflexe, v posledních třech letech nazvaná Sloupek Jana Kastnera. - Spolupráce, námět a účinkování v dokumentárním filmu Fenomény kolem nás Český film (15 minut) pro Public TV. Květen Další aktivity: - Dramaturgie filmových projekcí na Mezinárodní letní jazykové škole ZČU, 2010 a 2011, úvody a besedy. - Přednášková činnost v rámci Pedagogického centra Plzeň, týdenní seminář Film a literatura červenec Přednášková činnost pro Západočeskou galerii Plzeň. Přednášky o filmu s ukázkami ke každé výstavě. (Futurismus ve filmu, Surrealismus ve filmu, Zločin a trest, Noc galerií atd.) - Zahájení spolupráce se Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), pro Plzeňskou regionální organizaci připravuje cyklus přednášek na téma literatura a film, od října Dramaturgie filmové části každoročních přehlídek frankofonní kultury Bonjour Plzeň! a Dne frankofonie, pořádaných Francouzskou aliancí v Plzni, a úvody k jednotlivým snímkům. - Dramaturgie filmové části Týdne hispánské kultury v Plzni v říjnu 2010, pořádaného Centrem španělské kultury a vzdělávání, a úvody k jednotlivým snímkům. - Dramaturgie, moderování, vedení besed a členství v porotě na Animánii, festivalu animovaných filmů v Plzni. - Jako host každoročně zván a zúčastňuje se : Festivalu polských filmů ve Gdyni, Filmového festivalu východoevropského filmu v Chotěbuzi SRN, Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně ČR, Dnů evropského filmu v Praze ČR a semináře Současná filmová tvorba střední Evropy v Praze ČR, Mezinárodního festivalu Divadlo Plzeň a Skupova Plzeň. Mgr. Jan Souček 16

17 výstavy: Výstava prací členů UVU Plzeň, Národní muzeum v Tiraně, Albánie, září, říjen 2010 Barva na ulici Plzeň, Křižíkovy sady, srpen, září 2010 P 89 - Rakovník poprvé - Rakovník Muzeum T. G. Masaryka, září-říjen 2010 Barva na ulici Schönsee, CBB (SRN), říjen 2010 Bilance 2011 Plzeňáci ve Sladovně - UVU Plzeň MG Sladovna Písek, duben, květen, 2011 P 89 U PRAMENŮ - Galerie Městského divadla Mariánské Lázně, květen, červen 2011 BARVA NA ULICI festival Na ulici - Plzeň, Proluka, červenec 2011 VÝTVARNÍCI SKUPINY P 89 - Zámek MANĚTÍN, srpen 2011 BARVA NA ULICI Schönsee, Centrum Bavaria Bohemia, SRN, září 2011 kurátorská činnost: Karel Švuger, Visio Art Plzeň, duben 2010, zahájení výstavy P 89 U PRAMENŮ - Galerie Městského divadla Mariánské Lázně, květen, červen 2011 Mgr. Dana Raunerová výstavy: Galerie umění Karlovy Vary, Ostrov nad Ohří - Letohrádek, výstava + tvůrčí dílna pro děti, květen 2011 Galerie Klatovy Klenová, výstava na Klenové červen 2011 Galerie Městského divadla Mariánské Lázně, se skupinou P 89, květen, červen 2011 Muzeum T. G. Masaryka, s P 89, výstava Rakovník poprvé - Rakovník září-říjen 2010 vedení kurzů: - pro město Plzeň- vedení kursů kresby v rámci akce Plzeňské léto s koňmi - pět víkendů - účast v příhraničním projektu mezi gymnázii v Chebu a Kulmbachu vedení kursu kresby - účast v projektu Galerie města Plzně, Pohledy na Plzeň další aktivity: - ilustrace knihy Pohádky brdských lesů, grafická úprava knihy not Hra na flétnu - návrhy dekoru na dětský hotelový porcelán pro firmu G. Benedikt Karlovy Vary - přijata za člena Střediska západočeských spisovatelů, zařazena do projektového katalogu - vyzvána k účasti na akci OSUDY CHEBU - sepsání životního příběhu, s dalšími 949 vyvěšen v kostele sv. Mikuláše v Chebu a následně se stane součástí Chebské ročenky- pořadatel Informační centrum Cheb 5.9. Účast pedagogů ve veřejném životě ak. malíř Jaroslav Šindelář člen revizní komise o.p.s. Městská galerie v Plzni, člen RC Plzeň, člen UVU plzeňské oblasti ak.malíř jiří Rataj- člen UVU plzeňské oblasti, člen výtvarné skupiny P89 PhDr. Jaroslava Eichackerová předsedkyně SZS Obec spisovatelů Mgr. Stanislav Poláček, člen výtvarné skupiny P98, člen správní rady Městské galerie v Plzni Jiří Světlík - člen organizačního výboru Asociace užité grafiky a Sdružení Bienále Brno Mgr. Jan Kastner, filmový publicista, dramaturg a lektor, člen mnoha odborných porot filmových festivalů, Filmový klub Plzeň předseda, dramaturg a lektor Mgr. David Haták člen revizní komise ZUŠ Trnka, o. p. s. Mgr. Jan Souček, člen UVU plzeňské oblasti, výtvarné skupiny P89, člen komise Artotéky města Plzně Bc. Olga Kezniklová-členka umělecké skupiny Arkánum, která se hlásí k modernímu výtvarnému směru Fantastic Art. Mgr. Tomáš Javorský- člen umělecké skupiny Arkánum, která se hlásí k modernímu výtvarnému směru Fantastic Art. Mgr. Dana Raunerová, členka Střediska západočeských spisovatelů 17

18 5.10. Ocenění pedagogů a vedení školy Medaile od ministra Doc. PhDr. Bohumil Sedláček, CSc., pedagog Zámečku a známý plzeňský umělec, získal ocenění za dlouholetou vynikající pedagogickou a uměleckou činnost. Medaili převzal v Praze u příležitosti dne učitelů 28. března 2011 z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Medaile pro Mgr. Renatu Šindelářovou, ředitelku SSUPŠ Zámeček Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska udělilo naší ředitelce Mgr. Renatě Šindelářové medaili za zásluhy o podporu demokracie ve školství a prosazování svobodné volby vzdělávací cesty při příležitosti dvaceti let vzniku soukromého školství v České republice Kontroly a inspekce Ve dnech byla Českou školní inspekcí provedena kontrola hodnocení podmínek a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou a hodnocení souladu učebních dokumentů s právními předpisy. Nebyly zjištěny žádné závady. Dne provedla OSSZ Plzeň-město kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění za období do Nebyly zjištěny žádné závady. Dne byla provedena tematická požární kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolu provedla zástupkyně Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Drobné závady byly odstraněny. 6. Závěr analýza školního roku 2010/2011 Výchovně vzdělávací motto pro rok 2010/2011 Představivost není estetická schopnost. Není to jednoduchá nebo zvláštní schopnost. Je to všechno bohatství, které člověk má, všechny jeho schopnosti, celé jeho dějiny, celý jeho život, celé jeho dědictví, které mu má pomáhat, aby zvládal svůj vnitřní svět a svět mimo něj, aby si tvořil o světě představy, a tak jej objevoval, vyrovnával se s ním, dával mu tvar či jej dokonce vytvářel. Úkolem představivosti je představovat si skutečné (W. Lynch) bylo inspirací a posilou jak pro pedagogický sbor, tak i pro vedení školy. Vzhledem k výsledkům žáků bylo, jak se dá předpokládat, motivací i pro ně. Ve školním roce 10/11 se uzavřel několikaletý proces tvorby školních vzdělávacích programů (dále ŠVP), které tvořily dominantní téma koncepční strategie školy. Zatímco rok 2008/2009 byl věnován tvorbě ŠVP pro obor Grafický design, v roce 2009/2010 byl vytvořen ŠVP pro obor Užitá fotografie a média, v aktuálním školním roce bylo nutné dopracovat hned tři ŠVP: pro obory užitá malba, kamenosochařství a restaurátorství a konzervátorství. Příprava ŠVP je pro pedagogický sbor časově velmi náročná, koncepčně administrativní práce. Z dosavadních zkušeností je zřejmé, že ŠVP bude třeba aktualizovat, neboť řada údajů z obsažných a detailních popisů náležitých pro ŠVP velmi rychle stárne. Ukazuje se také, že trvalé sledování aktuálnosti všech uváděných dat pohltí značné množství času. Vedoucího pedagoga téměř napadá hříšná myšlenka pro obludnou administrativu raději výuku neinovovat Příslušné orgány by měly vzít v potaz, do jaké míry je takto detailní kurikulum pro účastníky vzdělávacího systému opravdu nezbytné a zda by se čas pedagogických pracovníků neměl využít lépe. Průběh nové podoby maturitní zkoušky (MZ) prokázal nesmírné administrativní a organizační zatížení všech zúčastněných pracovníků ve školství, na nichž leží podstatná tíha odpovědnosti za průběh MZ. Komplikovanost a časová náročnost MZ negativně zasahuje do organizace školního roku. 18

19 Oba tyto nové fenomény ve školství, posíleny navíc administrativní náročností při realizaci projektů dotovaných ze zdrojů EU, způsobily v posledních několika letech dramatickou změnu administrativní přetížení, resp. kontrarevoluci smyslu. Z hlediska srovnatelnosti výsledků školy v MZ s ostatními školami v ČR dosáhla škola vynikajícího výsledku: umístila se jako 1. v kraji mezi uměleckými školami, 8. ze 72 uměleckých škol v ČR a výsledky v ČJ vyhouply školu mezi nejlepších 20% ze všech škol v celé republice (včetně gymnázií). Nemyslíme si však, že by tento signál v rámci autoevaluace vyvážil zatížení, které všichni účastníci podstupují. Škola se bude proto v této věci aktivně zapojovat do dalších veřejných diskuzí o podobě MZ. Vzdělávací nabídka školy je posuzována s ohledem na tendence vývoje ve společnosti a zájem o studijní obory. Základním kritériem však zůstává etický přístup, tedy to, aby škola nabízela vzdělávání vedoucí k profesionalitě umělce nebo uměleckého řemeslníka a nepodléhala jen líbivým módním trendům. Všechny obory jsou orientovány na využití multimediálních a komunikačních technologií. Usilujeme o zachování všech základních uměleckořemeslných oborů v odpovídající proporci: malba grafický design socha fotografie. Ve školním roce ve škole proběhlo přijímací řízení do 5. studijního oboru Restaurování a konzervování kamene. Zájem o studium tohoto oboru potvrdil vhodně zvolenou strategii vzdělávací nabídky školy. Z hlediska krajské politiky ve vzdělávací nabídce vrcholí v tomto roce neblahá tendence nárůstu míst na uměleckých oborech (ve srovnání s r se zdesetinásobila). Současná situace by mohla způsobit, že těžiště uměleckého vzdělávání se z tradičních uměleckých škol přesune na bývalé učňovské školy, kde jsou umělecké obory zakládány od r. 2004, kdy přešla kompetence povolovat obory z MŠMT na kraje. Škola na toto riziko opakovaně upozorňuje, ukazuje se však, že aspekt udržet kvalitu vzdělávání v této oblasti je podřízen jiným hlediskům (nové investiční výstavbě, zejména pak zájmu zaplnit vyprazdňující se školy v důsledku klesající demografické křivky). Proti této tendenci vystupuje na celorepublikové úrovni i Asociace uměleckých škol, neboť tento jev není v plzeňském kraji ojedinělý. Autoevaluační výstupy školy (průzkumy, testy, hodnocení) i odborné analýzy a studie v oblasti vzdělávání jednoznačně dokládají nezastupitelný význam odborné stránky vzdělávání jako silného motivačního faktoru ke vzdělávání a k získávání širších (nadoborových) kompetencí umožňujících optimální zařazení absolventů do společnosti, jako je kreativita, kooperace, samostatnost a flexibilita. Takové kompetence nabývají významu zejména v situaci současné ekonomické krize, kdy je adaptibilita pracovních sil na trhu práce shledávána jako jedno z východisek nepředvídatelného ekonomického vývoje. (viz Analýza NÚOV 15167/2009 2). Výsledky průzkumu Škola a já (Kalibro) přinesly chvályhodná zjištění. V drtivé většině sledovaných oblastí se škola v hodnocení pohybuje v 1. desetině škol. V aspektu spokojenost žáků dosáhla škola absolutně nejvyššího skóre v kategorii všech středních škol (gymnázia tvoří zvláštní kategorii) a posunula tak horní hranici procentuelního rozpětí. Žáci Zámečku jsou těmi nejspokojenějšími. Pro stanovování strategií jsou využívány i výstupy průzkumů z předchozích let: Kalibro, Scio, SWOT analýza apod. Pro žáky (i pro rodiče v čase aktivů) je k dispozici anonymní schránka. Touto cestou lze vedení školy informovat i o skutečnostech choulostivého obsahu. Výsledky z jarního termínu státních maturit jsou rovněž vhodným autoevaluačním nástrojem. V pořadí škol dle objektivizujících výsledků K-skor se škola umístila na 1. místě ze škol s uměleckými obory v kraji a na 8. místě ze 72 škol v ČR. Dle pořadí srovnávající výsledky jen maturujících studentů obsadila škola v rámci republiky (umělecké školy) z NJ 1. místo a z ČJ a AJ 3. místo. Tato zjištění prezentují skvělou úroveň vzdělávání ve všeobecných předmětech. Stinnou stránkou je pouze fakt, že 12 žáků v jarním termínu zkoušku nekonalo (neukončené vzdělávání nebo zdravotní důvody). Tento počet však představuje procento, které odpovídá procentu neklasifikovaných na konci roku i z jiných ročníků. Tato situace zrcadlí na jedné straně důslednost a náročnost pedagogických pracovníků v procesu vzdělávání, rovněž však také neblahý vývoj strategie vzdělávací nabídky v rámci kraje, kde 19

20 je počet míst na oborech uměleckého vzdělávání předimenzován (viz výše), což vede k nemožnosti zvýšit náročnost výběrového řízení. V silném konkurenčním tlaku způsobeném předimenzováním nabídky uměleckých studijních míst v kraji přetrvává nárok na účinnou propagaci školy. Škola pravidelně vydává prospekt s aktuálními údaji na následující školní rok a informacemi o studiu. Nejúčinnějším propagačním nástrojem jsou www stránky, které tvoří živou součást informačního systému školy. Pro akviziční účely má škola k dispozici filmový dokument o Zámečku na DVD. Během roku byla uspořádána řada tematických přednášek o umění na základních a základních uměleckých školách. Bohatá je výstavní činnost školy. V rámci městské kulturní akce v areálu plzeňského Světovaru Světovaření vystavovali své prostorové objekty žáci PG2, kolektivních autorských výstav se zúčastnili i pedagogové. Koncem září se uzavřel společný česko japonský projekt Souběžná krajina obrazu mezi SSUPŠ Zámeček a High School of Takasaki City University of Economics. Nejúspěšnější studentské práce z obou zemí byly prezentovány na výstavách jak v Plzni, tak v Takasaki. Odborná komise vybrala ty nejzdařilejší práce, které byly oceněny primátorem a ředitelem školy partnerské země. Diplomy a ceny byly předány při slavnostní vernisáži a studenti je převzali z rukou primátora. Výstava byla zařazena do programu týdne japonské kultury, který se uskutečnil v rámci oslav 20. výročí spolupráce obou měst. Po ukončení projektu byly jako ozvěna uspořádány ještě 2 výstavy, jejichž těžištěm byly studentské plakáty vzniklé při této příležitosti v Praze kavárně Lucerna (leden 2011) a v divadle Alfa v Plzni Japonská reflexe. S divadlem Alfa byla navázána těsná spolupráce spočívající v podílu školy na dramaturgii výstav v prostorách foyeru a zakomponování témat dle dramaturgie divadla do výuky. V galerii Inter Cora v Area Bory byla instalována série výstav, představující studijní obory na zámečku, také však tematická výstava: Ivan Vala a jeho žáci. Školní výstava přehlídka aktuální školní produkce napříč obory, byla zahájena vernisáží ve výstavní síni V. Brožíka v Třemošné. Sochářská tvorba studentů provázela výstavu Alpinum v Plzni. S kolekcí fotografií vystavovali studenti Zámečku v rámci akce Chebské dvorky v Chebu. Při této příležitosti byl pro veřejnost uspořádán workshop kamenosochařství pod vedení žáků tohoto oboru. V rámci Křimických slavností proběhl již tradičně - workshop enkaustiky pod vedením studentů a pedagogů. Byl rovněž uspořádán workshop enkaustiky a mozaiky v rámci Dne Meliny Mercouri V září měli studenti mimořádnou příležitost zúčastnit se workshopu kaligrafie pod vedením japonského kaligrafa. V rámci týdne Hispánské kultury se studenti podíleli na výrobě masek (workshopy Indiovánovatění). Pro Animánii uspořádala škola workshop o komiksu pro veřejnost. Pod záštitou školy se v Konstantinových Lázních konal 10. jubilejní ročník dřevosochařskéhop sympozia, tentokrát s účastí pedagogů oboru, sympozia, jehož tradice byla před lety založena kamenosochařským sympoziem studentů Zámečku. Žák 4. ročníku reprezentoval školu na kamenosochařském sympoziu Sv. Anežka Česká v Hořicích. Začátkem července se 3 studentiúčastnili kurzu pro sochaře v Německu, který už tradičně organizuje známý akademický sochař Heinrich Schreiber, což pro ně znamenalo také vítanou jazykovou praxi. Pro veřejnost jsou ve škole přístupné různé typy vzdělávacích kurzů: Přípravný kurz ke studiu, Večerní škola malby, Figurální kresba a také Kurz digitální fotografie, který je zařazen do systému DVPP. Z podnětu účastníků konference Schola Artis vivit v r byly akreditovány kurzy klasických malířských technik určené především učitelům výtvarné výchovy a ZUŠ, které jsou zařazeny do vzdělávací nabídky školy. Dále byla ve spolupráci s občanským sdružením Pod Zelenou Horou uspořádána vzdělávací akce Drobné sakrální památky na území Nepomucka v Tojicích. S ohledem na podporu iniciativ školy v oblasti celoživotního vzdělávání škola přijala účast v celostátním projektu UNIV II a podílí se na tvorbě, přípravě a pilotáži dalších vzdělávacích kurzů a v současné době vytváří a připravuje k pilotáži první vzdělávací program "Reklamní a tisková produkce, polygrafické minimum". Realizace programu proběhne v příštím školním roce. V rámci projektu byly 20

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014

hlavy zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 1 2 3 4 5 6 7 hlavy 8 9 10 zase v akci! Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček / září 2013 červen 2014 moudro nelze opominout! Pohlédněte mi do srdce! Pak pochopíte, co jsem se od svého učitele

Více

Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček 2012 2013

Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček 2012 2013 2012 2013 Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček 2012 2013 NA ZAČÁTEK MOUDRO Jaké znáš největší číslo? O jedničku větší než ty, odpověděla kočka komisaři. Testem neprošla; projevila nebezpečnou

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2007/2008 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské Meziříčí Projekt UNIV KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání na škole Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Zašovská 100, 757 01 Valašské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva

Základní umělecká škola BONIFANTES. Gorkého 2658, Pardubice. Výroční zpráva Základní umělecká škola BONIFANTES Gorkého 2658, Pardubice Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2012/2013 1 Obsah: Základní údaje o škole...3 Personální zajištění školy.5 Organizace výuky, cíle, prostorové

Více

Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o.

Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o. Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014... 2 1. Charakteristika školy:... 2 1.1. Základní údaje a kontakty... 2 1.2. Studijní obory... 2 1.3. Počet tříd a žáků... 3 2. Údaje o zaměstnancích

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o.

Výroční zpráva Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček, s. r. o. Obsah Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008... 3 1. Charakteristika školy:... 3 1.1. Základní údaje a kontakty... 3 1.2. Vzdělávací programy školy... 3 1.3. Součásti školy... 3 1.4. Počet

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 WALDORFSKÁ ŠKOLA, Hornická 327, 261 01 Příbram tel.318 623 306 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ ROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2012/13 Ředitel školy: Mgr. A. Mašiková Garant projektu: Mgr. Rostislav

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Veřejný program 2010

Veřejný program 2010 Veřejný program 2010 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 e-mail: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Veřejný program v Centru Bavaria Bohemia

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Okres Plzeň - město Dny otevřených dveří Gymnázium L. Pika Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 6.12.2011, 17.1.2012 (informační den) Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola Sušice, Komenského 59

Základní škola Sušice, Komenského 59 Základní škola Sušice, Komenského 59 Komenského 59, 342 13, tel.: 376 523 339, www.komenskeho.cz, e-mail: zs.susice.59@tiscali.cz č.j.: 208/05 Výroční zpráva 2004-2005 Základní údaje o škole název školy:

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY NOVINKY - ZMĚNY PROTI PŘEDCHOZÍM LETŮM 2 Na STÁTNÍCH školách pro maturitní obory jsou písemné přijímací zkoušky realizovány minimálně z jednoho předmětu podle zaměření

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a. z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 0 9 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a, M o s t, M o s k e v s k á 1 3 příspěvková organizace - 1 - I. Závazná část zprávy o škole 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více