LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrické léčebny v Dobřanech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrické léčebny v Dobřanech"

Transkript

1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie Psychiatrické léčebny v Dobřanech

2 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Číslo dokumentu LP Verze 1 Platnost od Zpracoval MUDr V.Holeček CSc., RNDr H. Řezáčová Kontroloval RNDr H. Řezáčová, vedoucí OKB Schválil MUDr. V. Žižka, ředitel Psychiatrické léčebny Revize Rozsah působnosti 1 x za 2 roky všechna oddělení PL A/ ÚVOD Vážené kolegyně, vážení kolegové! Připravili jsme pro Vás Laboratorní příručku, která Vám má pomoci orientovat se v laboratorní problematice. Poskytuje informace o nabídce služeb v této oblasti, které může nabídnout naše laboratoř i o těch, které pro nás dělají jiná pracoviště. Příručka obsahuje informace o preanalytické i postanalytické fázi vyšetření, základní pravidla pro příjem biologického materiálu a vydávání výsledků. Součástí je kompletní přehled nabízených vyšetření s referenčními hodnotami. Příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení. Cílem má být zlepšení vzájemné komunikace mezi uživateli laboratorních služeb a pracovníky laboratoře. Spolehlivost laboratorních vyšetření, rychlost jejich provedení a sdělení výsledků závisí ve značné míře na spolupráci ordinujících lékařů, sester a sanitářů s pracovníky OKB. Věříme, že zde naleznete potřebné a důležité údaje a že příručka pomůže především našim pacientům Při tvorbě příručky bylo postupováno podle normy ISO a materiálů NASKL. Laboratorní příručka je Vám k dispozici na našich webových stránkách: RNDr. Hana Řezáčová Strana 1 z 40

3 A. OBSAH Str.: 2 B. Úvod 3 C. Informace o laboratoři 3 D. Manuál pro odběry primárních vzorků 5 1. základní informace 5 2. požadavkové listy 5 3. identifikace biologického materiálu 5 4. příjem materiálu na urgentní vyšetření 5 5. dodatečná vyšetření 6 6. používaný odběrový systém 6 7. příprava pacienta před odběrem, odběr vzorku 7 8. zdroje variability doporučené množství vzorku nezbytné operace se vzorkem zásady bezpečnosti práce se vzorkem 13 E. Preanalytické procesy v laboratoři 14 1, příjem žádanek a vzorků kritéria pro odmítnutí kolizních vzorků laboratoří postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo pacienta vyšetření jinými laboratořemi skladování biologického materiálu v laboratoři 15 F. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří způsob vydávání výsledků dostupnost výsledků hlášení zvláště patologických výsledků seznam hodnot a metod v kritických intervalech změny výsledků a nálezů způsob řešení stížností konzultační činnost vydávání odběrového materiálu a požadavkových listů 19 G. Abecední seznam laboratorních vyšetření 1. biochemie hematologie 35 H. Vzor požadavkového listu 39 I.. Použité zkratky 40 J. Související interní a externí dokumenty 40 Strana 2 z 40

4 C. INFORMACE O LABORATOŘI: Identifikace laboratoře a důležité údaje: Název laboratoře: OKB Adresa: Psychiatrická léčebna v Dobřanech, Ústavní 2, Dobřany- Umístění laboratoře : 1. poschodí pavilonu 26 (přístavba u pavilonu 11) Vedoucí laboratoře - odborný garant analytik: RNDr. Hana Řezáčová Zástupce laboratoře odborný garant lékař : MUDr. Václav Holeček CSc. Vedoucí laborantka: Drahomíra Duháčková Telefonní linky: , Fax Pracovní doba: 6,00 14,30 hod Příjem materiálu : 6,45 8,00 hod, statim do 13,30 hod Zaměření laboratoře: Laboratorní klinicko-biochemická vyšetření základní vyšetření hematologická toxikologická vyšetření (hladiny léků) imunochemická vyšetření konzultační služby Strana 3 z 40

5 Vyšetření prováděná v OKB denně: dle požadavků: urea kreatinin kys. močová sodík draslík chloridy vápník fosfor bilirubin ALT AST GMT ALP cholesterol glukosa CB albumin CRP KO + dif valproát TSH T3 ft4 moč+sediment osmolalita (výpočet) kvantitatvní vyšetření moče lithium CK AMS triacylyceroly fruktosamin ogtt glykovaný hemoglobin GHb Fe PT APTT D-dimer fenytoin karbamazepin průkaz drog vyšetření punktátu OK prolaktin HDLcholesterol LDLcholesterol (cýpočet) AI (výpočet) OSTATNÍ BIOCHEMICKÁ, HEMATOLOGICKÁ A IMULOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ zajišťuje FN Plzeň. KREVNÍ SKUPINY stanovuje Transfuzní stanice MIKROBIOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ provádí Zdravotní ústav Strana 4 z 40

6 D. MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ: D.1. Základní informace: Základní informace o jednotlivých testech jsou uvedeny v oddíle G. Abecední seznam laboratorních vyšetření. D.2. Požadavkové listy: Základním požadavkovým listem (žádankou) je formulář OKB formátu A 5 Vzor požadavkového list viz oddíl H Požadavkové listy musí povinně obsahovat tyto údaje: - jméno a příjmení pacienta - číslo pojištěnce (rodné číslo), u cizích státních příslušníků číslo pojistky - kód zdravotní pojišťovny - pohlaví a datum narození pacienta (pokud nejsou zřejmé z předchozích údajů) - identifikace ordinujícího lékaře razítko oddělené, jmenovka a podpis lékaře - datum a čas odběru, podpis odebírajícího, OKB doplní čas příjmu materiálu do laboratoře - základní, event. další diagnózy (kódem MKN-10), dojde-li ke změně diagnózy, je třeba na nové průvodce tuto změnu provést - u urgentních vyšetření označení STATIM - střádané moče údaj o diuréze za časové období, u kreatininové clearance výška a váha pacienta D 3. Identifikace biologického materiálu: Nezbytnou identifikaci biologického materiálu tvoří nejméně příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo) nebo alespoň rok narození, číslo oddělení a datum ( kromě mikrovet) Při sledování analytu v čase je nutné označit časovou posloupnost (římským číslem apod.).pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (v uzavřeném obalu a podobně). Výjimku tvoří nemocní, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. D 4. Příjem materiálu na urgentní vyšetření: Příjem materiálu na urgentní statimová vyšetření probíhá po celou pracovní dobu laboratoře do 14 hodin. Akutní vyšetření mají přednost před vyšetřováním ostatních materiálů a jejich výsledky se telefonicky hlásí nebo jsou přenášeny po síti. za současného upozornění oddělení. Žádanky musí splňovat všechny běžné požadavky (identifikace nemocného, datum a hodina odběru, razítko oddělení, korektně vypsané jednotlivé požadavky, kontakt pro nahlášení výsledku) a musí být podepsány ordinujícím lékařem a zřetelně označeny slovem STATIM. Strana 5 z 40

7 D 5. Dodatečná vyšetření: Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel: - Dodatečná vyšetření požadovaná akutně (STATIM) budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání. Dodatečný požadavkový list musí být vždy po telefonickém doobjednání urychleně doručen do laboratoře. - Dodatečná vyšetření nepožadovaná akutně lze telefonicky doobjednat, ale výsledky budou vydány až po doručení dodatečného požadavkového listu do laboratoře. - Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provést s určitým omezením, které je dané stabilitou analytu v biologickém materiálu. V tabulce jsou uvedeny nejméně stabilní analyty, nebo testy s maximální dobou možného doobjednání vyšetření od doby odběru. Krevní nátěr D Dimery, PT (Quickův čas) APTT Glykémie (bez stabilizátoru) Močový sediment 4 hodiny 6 hodin při teplotě C 4 hodiny při teplotě C 2 hodiny při teplotě C 1 hodina 2 hodiny Analýzy v této tabulce neuvedené lze doobjednat do 2 dnů od odběru Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku. D.6. Používaný odběrový systém: Uzavřený systém Vacuette, který umožňuje kvalitní a bezpečný odběr: Zkumavka s červenožlutým víčkem s gelem plastová (4 ml) -srážlivá žilní krev - pro základní biochemická vyšetření ionty bílkoviny, enzymy, substráty, hormony,léky Zkumavka s fialovobílým víčkem s obsahem K 2 EDTA (2 ml) - nesrážlivá žilní krev - pro základní hematologická vyšetření krevní obraz, diferenciální rozpočet leukocytů, HbA1c, určení krevních skupin Zkumavka s modobílým víčkem s obsahem Na-citrátu (s celkovým obsahem 3 ml) - nesrážlivá žilní krev - pro koagulační vyšetření PT, aptt, D-diméry Zkumavka s šedým víčkem s obsahem Na-citrátu a NaF (2 ml) - nesrážlivá krev - pro vyšetření glukózy, ogtt Strana 6 z 40

8 Zkumavka se zeleným víčkem s obsahem heparinu (4 ml) - nesrážlivá krev - pro stanovení troponinu Zkumavka Microvette s obsahem chelatonu a NaF (0,3 ml) - nesrážlivá kapilární krev - pro stanovení glukosy Zkumavka se žlutým víčkem na moč plastová - pro biochemické vyšetření moče a močového sedimentu - pro vyšetření punktátu Souprava na odběr stolice na vyšetření okultního krvácení D.7. Příprava pacienta před odběrem, odběr vzorku Odběr krve provádějí zdravotnická pracoviště Psychiatrické léčebny. a / Příprava pacienta záleží především na spektru laboratorních vyšetření, která budou analyzována. Standardní odběr se provádí většinou v ranních hodinách, nalačno, obsah některých látek v krvi během dne kolísá. Pacient má odpoledne a večer před odběrem vynechat tučná jídla, event. po domluvě s lékařem i léky 1 3 dny před odběrem, 10 hodin před odběrem, tělesný klid Ráno se smí napít 0,25 l neslazené tekutiny, nejíst, nepít černou kávu, nekouřit, bez větší fyzické námahy. b/ Pracovní postup odběru žilní krve: K odběrům krve se používají povrchové žíly horních končetin. Nejčastěji venepunkci provádíme v oblasti předloktí, protože je tam snadný přístup a lze zde provádět odběr i opakovaně. Pro odběr upřednostňujeme střední kubitální žílu, protože je nejstabilnější, nachází se blízko povrchu a pokožka je nad ní nejméně citlivá. Při provádění venepunkce je důležité pacientovi zabezpečit pohodlí. Krev je vhodné odebírat vsedě, pacient má být před odběrem asi 30 minut v klidovém režimu. Pokud se jedná o ležícího pacienta, je vhodné končetinu podložit polštářem. Dovolí-li to stav pacienta, natáhneme ruku vpřed, aby žíly vystoupily blíže k povrchu. Je vhodné vyznačit na žádanku polohu pacienta při odběru, protože tělesná poloha značně ovlivňuje hodnoty vysokomolekulárních látek, jako jsou bílkoviny, lipidy, enzymy. Naopak u vyšetřovaných vstoje vede fyzická námaha ke změnám koncentrace látek podílejících se na energetickém metabolismu (glukóza, triacylglyceroly, laktát), dochází k zahuštění makromolekulárních látek, zvyšuje se aktivita CK, AST a kreatininu a naopak snižuje hladina tyroxinu. Pokud odběr provádíme z centrální kanyly, kde je napojena infuze, je nutné ji odpojit nejméně na 5 10 minut, aby se tekutina rozptýlila v krevním oběhu. Po odběru musí být neprodleně přísun tekutin obnoven. Strana 7 z 40

9 Pracovní postup při žilním odběru krve by měl být následující: - Příprava materiálu a příslušné dokumentace zejména s ohledem na prevenci záměny vzorků - Kontrola identifikace pacienta dostupným způsobem - Ověření dodržení potřebných dietních omezení před odběrem - Kontrola dostupnosti všech pomůcek potřebných pro odběr - Seznámení pacienta s postupem odběru - Zajištění vhodné polohy paže - Kontrola identifikačních údajů na zkumavkách, bezprostředně před odběrem se musí zkontrolovat kvalita jehly (neporušený obal sterilita) - U zdravých lidí není nutné použít škrtidlo, protože žíly jsou dobře viditelné a hmatatelné,postačí mít paži svěšenou dolů. Použijeme-li škrtidlo, mělo by být kvalitní, aby se jeho pomocí dosáhlo dostatečného utažení, které umožní přeplnění žíly. Škrtidlo by nemělo být zataženo déle než 1 minutu a po nabodnutí žíly bychom měli škrtidlo uvolnit, abychom neodebírali stojící, ale volně proudící krev. Pacienta nikdy nenecháváme dlouho cvičit se zataženým škrtidlem, nevhodné je rovněž sevření pěsti a pumpování, které vedou k mírné změně výsledků, např. draslíku. - Dezinfikujeme místo vpichu doporučeným prostředkem a kůži necháme oschnout. - Provedeme venepunkci dle typu odběrového systému. - Ukončíme venepunkci po vyjmutí jehly ze žíly přiložíme tampon, který si pacient přitlačí alespoň na dobu 60 sekund, aby se zabránilo vzniku hematomu. Pacient by během této doby neměl paži ohýbat, aby se žíla nepohnula a krev nevytékala mimo a nezpůsobila vznik podlitiny. Místo by se po této době mělo zkontrolovat a nechat buď otevřené nebo zakrýt náplastí. V případě nevolnosti pacienta uložíme do vodorovné polohy, zvedneme dolní končetiny nad úroveň těla, na čelo dále studený obklad, zajistíme přístup čerstvého vzduchu, pacienta sledujeme. - Bezprostředně po odběru je nutné bezpečně zlikvidovat jehly. S jehlami se nijak nemanipuluje ani se neodstraňují z jednorázových stříkaček. Stříkačka s nasazenou jehlou se umístí do kontejneru k tomu určenému. Při všech operacích s jehlami je nutné vyloučit poranění. c/ V Psychiatrické léčebně v Dobřanech se používá vakuový odběrový systém: Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Strana 8 z 40

10 Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: - vyšetření ze séra - vyšetření ze séra (zkumavka s gelem) - vyšetření z plazmy - koagulace - hematologie - sedimentace - stanovení glukózy d/ Odběr krve na hemokoagulační vyšetření: Zkumavky na oddělení se musí skladovat ve vertikální poloze Odběr krve musí být krátký, zaškrcení žíly maximálně 1 minutu, rychlý, vpich co nejšetrnější.první 2 ml krve nepoužívat na koagulační vyšetření, krev opatrné nasát, zamezit tvorbě bublin a pěny, lépe nechat volně vytékat. Je nutné přesně dodržet poměr krve a protisrážlivého činidla 9+1 3,8 % ního citrátu., odběr přesně po rysku zajištěnou vakuem,. ihned po odběru vzorek šetrně promíchat převracením, netřepat. Užívá se pro stanovení TP, APTT a D- dimerů e/ Odběr krve na krevní obraz, diferenciál leukocytů, glykovaný hemoglobin Ihned po odběru vzorek šetrně promíchat převracením, netřepat. f/ Odběr arteriální krve (např. pro ABR) Odebírá ordinující lékař do stříkačky propláchnuté heparinem. g/ Odběr kapilární krve pro stanovení glukosy Odebírá se speciální nádobky mikrovety. Pacient se píchne do bříška prstu a krev se nabere do kapiláry (vyjmuté z pouzdra) Pak se uzavřou oba konce kapiláry a ta se vsune do pouzdra h/ Odběr ranního vzorku moče: Odebere se střední proud první ranní moče. Předem omýt zevní genitál, aby se zabránilo kontaminaci, moč k vyšetření se odesílá čerstvá. i/ Sběr moče: Aby bylo dosaženo dostatečného množství moče ( ml/24 hod. u dospělého pacienta) je třeba, aby pacient pil cca po 6 hodinách asi 0,75 l tekutin (s výjimkou noci). Sběr moče pro bilanční sledování (ionty, urea, kreatinin, clearance atd.) jsou vždy náročné na přesný sběr moče. Chybný sběr moče značně znehodnocuje kvalitu vyšetření. Sbíranou moč je vždy nutné sbírat do čisté sběrné nádoby důkladně vymyté horkou vodou. U tohoto vyšetření je nutné poučit pacienta, jak bude sběr probíhat. V hodinu začátku sběru (zpravidla ráno) se pacient vymočí mimo sběrnou nádobu. Potom po celou dobu (tj. 24 hodin) močí do sběrné nádoby (včetně ranní moči na konci sběrného období, tj. druhý den). Strana 9 z 40

11 Je důležité připomenout nutnost vymočení do sběrné nádoby před stolicí, aby se zamezilo nekontrolovatelné ztrátě moče mimo sběrnou nádobu. Celý objem moče se změří (je vhodné si sběrnou nádobu předem označit ryskami). Nádobku skladovat v temnu a chladnu, označit jménem a rodným číslem pacienta. Veškerá nasbíraná moč se důkladně promíchá a odlije se cca 20 ml moče do zkumavky a uzavře. Označí se jménem a rodným číslem pacienta (ev rokem narození) a s řádně vyplněnou žádankou včetně udání diurézy se doručí do laboratoře. Není vhodný sběr moči u žen při menstruaci ani těsně před a po ní. j/ Sběr moče na vyšetření odpadu kyseliny močové: Provádí se 24 hodinový sběr moče. Po skončení sběru je nutno moč alkalizovat přímo ve sběrné nádobě, aby došlo k rozpuštění solí kyseliny močové. Alkalizace se provádí přidáním 10 ml 1 mol/l Na 2 CO 3 (při velké diuréze nutno množství alkalizačního činidla úměrně zvýšit). Moč nutno dobře promíchat, odlít vzorek minimálně 5 ml a ten doručit do laboratoře. Na žádance nutno uvést diurézu za 24 hodin. Alkalizovanou moč nelze použít na stanovení sodíku, draslíku, chloridů a proteinurie. k/ Sběr moče na vyšetření odpadu vápníku, fosforu a hořčíku: Provádí se 24 hodinový sběr moče. Po skončení sběru je nutno moč acidifikovat přímo ve sběrné nádobě, aby došlo k rozpuštění solí. Acidifikace se provádí přidáním 5 ml koncentrované HCl (pozor žíravina!), při velké diuréze nutno množství acidifikačního činidla úměrně zvýšit. Moč nutno dobře promíchat, odlít vzorek minimálně 5 ml a ten doručit do laboratoře. Na žádance nutno uvést diurézu za 24 hodin. Acidifikovanou moč nelze použít na stanovení sodíku, draslíku, chloridů a proteinurie. l/ Sběr moče na stanovení albuminu: Provádí se sběr moče přes noc, výjimečně lze vyšetřit jednorázový vzorek ranní moče. Před vyšetřením nutno vyloučit tělesnou námahu, nevyšetřovat během infekčního onemocnění nebo jiného závažného akutního onemocnění. Vyšetřují se 3 vzorky moče v rozmezí 3 6 měsíců, za pozitivní se považují 2 nebo 3 patologické hodnoty. - Sběr moče přes noc: večer před ulehnutím na lůžko se pacient vymočí mimo sběrnou nádobu, poté sbírá veškerou moč do čité nádoby, ráno se naposledy vymočí do sběrné nádoby ihned po probuzení, dobu sběru a množství moče je nutno přesně udat na žádance o vyšetření po důkladném promíchání se odlije vzorek minimálně 5 ml moče, který se spolu s vyplněnou žádankou doručí do laboratoře. - Ranní moč: není-li možné provést sběr moče přes noc, do laboratoře se doručí vzorek minimálně 5 ml druhé ranní moče. k/ Stolice na okultní krvácení: - Pro specifické stanovení lidského hemoglobinu (provádí naše OKB) ve stolici není třeba žádná dieta, ale nutno vysadit alkohol acylpyrin Strana 10 z 40

12 Ke každé odběrové nádobce se přikládá podrobný návod na odběr stolice. - Při použití nespecifických testů ( zasílaných poštou) j je nutno dodržet tento postup: 3 dny před testem jíst stravu obsahující tepelně upravenou zeleninu a potraviny bohaté na vlákninu. Nejíst maso, játra, krevní výrobky, čerstvé ovoce a zeleninu (křen, květák, brokolici, fazole, banány, jablka, grepy, pomeranče, červená řepa, houby, ředkve), nebrat vitamin C a léky obsahující železo, nesteroidní antirevmatika, kyselinu salicylovou. Toto vyšetření naše OKB neprovádí - V každém případě je nutné vyloučit krvácení z nosu a z hemoroidů, Nevyšetřuje se během a těsně po menses. po extrakci zubu z dásní, pacient nesmí mít ani krev v moči... D.8.Zdroje variability: a/ Zdroje variability před odběrem: - Neovlivnitelné faktory: inter- a intraindividuální variabilita, pohlaví, rasa, věk, zralost jaterního parenchymu (změny koagulační rovnováhy), gravidita, cirkadiánní rytmy. - Ovlivnitelné faktory: fyzická zátěž, vliv diety, vliv léků, nadmořská výška, mechanické trauma, stres, kouření. b/ Zdroje variability při odběru: Načasování odběru krve (pokud možno ráno nalačno), poloha při odběru (nejlépe v sedě 30 minut před odběrem- rozdíl mezi polohou vstoje a vleže může být u bílkovin 10 20%), výběr místa odběru(pozor na infuzi, nevybírat místo s hematomem apod.), použití turniketu (již po 21 minutě dochází ke zvýšení koncentrace elementů, po 3 minutách stoupají proteiny až o 8%, dochází k aktivaci hemostázy, turniket je nevhodný pro stanovení laktátu a ph, případně lze turniket uvolnit a odebrat krev po 2 minutách), cvičení paží se nedoporučuje (zvláště pro stanovení K), vliv lokálního metabolismu (změny ABR, glykémie), hemolýza, vliv protisrážlivých činidel (po heparinu nelze vyšetřovat koagulaci, ovlivnění osmolality apod.), kontaminace desinfekčním činidlem, kontaminace intersticiální tekutinou (kapilární odběr), kontaminace infuzí. c/ Zdroje variability mezi odběrem a analýzou: Vliv srážení (trombocyty uvolňují K), fosfáty v séru jsou o něco vyšší než v plazmě, i jen částečně vysrážený vzorek může zkreslit až znemožnit stanovení krevního obrazu a diferenciálního rozpočtu leukocytů, pro většinu koagulačních vyšetření je nutný ne smáčivý povrch, je třeba zabránit styku biologického materiálu s uzávěrem, vliv materiálu odběrové nádobky (obvykle není rozdíl mezi sklem a plastem, ale některé látky (kortikotropiny se vážou na sklo, vliv separace elementů (vhodná je centrifugace při 1000 až 1500 g po dobu 10 minut pro některá vyšetření je třeba použít chlazené centrifugy). Další vlivy: ph, teplota, vliv transportu, skladování aj. Strana 11 z 40

13 d/ Antikoagulancia: Sodné či draselné soli citrátu a oxalátu působí ztrátu ICT a diluci plazmy koncentrace albuminu může klesnout až o 19% oproti hodnotám v séru. Použití vyšší koncentrace heparinu vede k vazbě Na, K, Li, Ca a Mg. Při odběru arteriální krve do plastu se doporučuje na ABR konečná koncentrace 4 6 IU heparinu/ml krve. Použití vyšší koncentrace K 2 EDTA může působit pokles MCV (svrašťování erytrocytů) a snížení hematokritu. EDTA může způsobit i pseudotrombocytopénii. EDTA (ale i citrát a oxalát) vazbou Mg může snížit katalytickou koncentraci ALP. Heparin může ovlivnit stanovení albuminu, CK a CKMB, v přítomnosti Mg 2+ způsobuje precipitaci lipoproteinů. Heparin znemožňuje vyšetření koagulace, negativně ovlivňuje i vyšetření krevního obrazu. Citrát inhibuje AMS, zkresluje krevní obraz, vyšetření trombocytů je však možné. Při vysokém hematokritu (Htc > 0,6) nebo nízkém (Htc<0,25) pro koagulační testy je třeba upravit množství citrátu podle vzorce: ml 0,109 mol citrátu sodného = (100 Htc) / (595 Htc) x ml plné krve, (Htc je v %). e/ Zdroje variability u hemokoagulačních vyšetření: - Před odběrem pohlaví, věk, hmotnost, strava, léky, stres... - Odběr krve délka odběru, poloha pacienta, způsob odběru, místo vpichu, síla kanyly, kontaminace desinfekčními prostředky nebo antikoagulancii -Transport vzorku způsob a teplota transportu, doba transportu -Vliv léků analgetika (inhibice agregace trombocytů), orální kontracepce (zvýšení aktivity koagulačních faktorů, zvýšení agregace trombocytů, redukce aktivity inhibitorů), kyselina valproová (trombopénie, snížení fibrinogenu, snížení faktoru VIII), plasma expandery (snížení agregace trombocytů, prodloužení doby krvácení), ATB (snížení vstřebávání vitaminu K). f/ Dieta: Před příjmem potravy se vyplavuje gastrin a slinná amyláza. Během jídla a po jídle se vyplavuje inzulin (ten snižuje K a fosfát), kalcitonin, lipáza, amyláza, event. ALP, klesají chloridy v séru. Po jídle je leukocytóza. Po masité stravě stoupá kreatinin, amoniak, urea. Alkohol ovlivňuje feritin, ALP, GMT, AST Kouření zvyšuje kortizol, inzulin, C-peptid, snižuje IgG, prolaktin, teofylin. Bezprostředně po zátěži se snižují fosfáty, glykémie, lipidy, urea, vzniká dehydratace, vyplavení stresových hormonů, zvyšuje se laktát, klesá ph, pco 2. g/ Cirkadiánní variace: Maximální hodnoty ráno: kortizol, Fe, renin, aldosteron, glukosová tolerance, testosteron. Maximální hodnoty odpoledne a večer: TSH, prolaktin, ACP, gastrin, leukocyty, PTH. Maximální hodnoty v noci: melatonin IL-1alfa, LH (v pubertě). Strana 12 z 40

14 D.9. Doporučení množství vzorku základní biochemická vyšetření: 4 8 ml srážlivé krve speciální biochemická vyšetření: (hormony, nádorové markery...) 1 ml srážlivé krve na každé 2 3 analyty krevní obraz: nesrážlivá krev po rysku zkumavky koagulační vyšetření: nesrážlivá krev po rysku zkumavky moč chemicky a močový sediment: 10 ml, u malých dětí 5 ml ranní moče střádaná moč: 20 ml promíchané moče Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při odběru je nutné dodržet pokyny výrobce o množství vzorku na zkumavce je ryska, po kterou má být naplněna. D.10. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita: Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení jménem a rodným číslem (ev. alespoň rokem narození) pacienta jsou odběrové zkumavky skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze, které jsou určeny typem požadovaného vyšetření. D.11. Zásady bezpečnosti práce se vzorky: Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 440/2000, kterou se upravují podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Každý vzorek je nutné považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem, toto je důvodem k odmítnutí vzorku Vzorky s již diagnostikovaným infekčním onemocněním nebo vzorky od pacientů s podezřením na infekční virové onemocnění či multirezistentní nosokomiální nákazu musí být viditelně označeny, stejně musí být viditelně označena i žádanka. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny uplatňovat v plném rozsahu. Strana 13 z 40

15 Likvidace použitých odběrových materiálů: Na jednotlivých odděleních nemocnice probíhá likvidace v souladu s Hygienickoepidemiologickým režimem těchto oddělení a celé léčebny, Veškerý odběrový materiál je nutné považovat za infekční. Za bezpečnou likvidaci odpovídá odběrový pracovník. Bezprostředně po odběru je nutné v souladu s hygienickými předpisy zneškodnit kontaminované jednorázové pomůcky k odběru, především jehly. E. PREANALYTICKÉ PROCESY V LABORATOŘI: E. 1. Příjem žádanek a biologického materiálu: OKB přijímá biologický materiál od 6.45 do 8,00 hod, statim pak do 14 hodin. Každý biologický materiál dodaný do laboratoře musí být doplněn správně vyplněnou žádankou (vzor požadavkového listu viz oddíl H, požadované údaje viz oddíl D.2 Manuál pro odběry primárních vzorků viz oddíl D.7. Nádobky s biologickým materiálem dodané do laboratoře musí být řádně označené a nepoškozené. Žádanky ani vnější strany zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem.laborantka zkontroluje žádanku a biologický materiál a přidělí jim pořadové číslo. Pokud zjistí závažné nedostatky, materiál i žádanku vrátí. Materiál pak rozdělí podle druhu odběru a žádanku zapíše do LISu. E. 2. Kriteria pro odmítnutí kolizních vzorků laboratoří: - žádanka s neúplnými nebo nečitelnými základními údaji (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, razítko ordinujícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) - žádanka muže od lékaře s odborností gynekologie - žádanka dospělého pacienta od lékaře s pediatrickou odborností - žádanka dítěte do 10 let od lékaře s jinou než pediatrickou odborností - žádanka s ambulantním razítkem u hospitalizovaného pacienta - žádanka ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení - žádanka nebo odběrová nádoba znečištěná biologickým materiálem - neoznačená odběrová nádoba s biologickým materiálem - biologický materiál bez žádanky - biologický materiál, u kterého zjevně došlo k porušení preanalytické fáze Evidence odmítnutých vzorků se provádí v Knize odmítnutých vzorků. E. 3. Postup při nesprávné identifikaci vzorku nebo pacienta: Při nesprávné identifikaci biologického materiálu se požadovaná vyšetření neprovedou. Odesílající oddělení obdrží í informaci o odmítnutí biologického materiálu. Při nesprávné identifikaci na žádance se biologický materiál v laboratoři připraví ke zpracování a uskladní s ohledem na požadované typy vyšetření. Odesílající oddělení bude informováno telefonicky a po zaslání opravených údajů na požadavkovém listu se provede analýza. Strana 14 z 40

16 E. 4. Vyšetření jinými laboratořemi: Materiál pro vyšetření, která OKB PL neprovádí, je shromažďován na OKB a ke zpracování zasílán do odpovídajícího zařízení. OKB PL slouží jako sběrné místo pro - ÚKBH (Ústav klinické biochemie a hematologie) FN Plzeň, - OID (Oddělení nukleární mediciny úsek imunodiagnostiky) FN Plzeň, - ÚIA (Ústav imunologie a alergologie) - TS (Transfuzní stanice) Plzeň - ZÚ (Zdravotní ústav) Plzeň Informace o těchto vyšetřeních a jejich preanalytice jsou k dispozici na požadavkových listech a na webových stránkách těchto zařízení., pro telefonické dotazy jsou na požadavkových listech uvedena příslušná telefonní čísla.. Požadavkové listy pro ÚKBH, OID a TS Plzeň jsou k dispozici v MTZ PL, pro ÚIA, ZÚ na OKB PL, Veškeré příslušné smlouvy jsou uloženy na ředitelství Psychiatrické léčebny Všechny požadavkové listy je možno si vytisknout webových stránek těchto pracovišť. Ústav klinické biochemie a hematologie metody Oddělení nukleární mediciny úsek imunodiagnostiky metody Ústav imunologie a alergologie - metody Transfuzní stanice metody zdravotnické služby Mikrobiologická vyšetření zajišťuje Zdravotní ústav Plzeň, který si zajišťuje i odvoz. a dodání výsledků, nádobek i požadavkových listů k dispozici na OKB PL. Ostatní materiál je v v OKB PL zaevidován ( jméno pacienta, druh vyšetřovaného materiálu, požadovaná vyšetření a zdravotnické zařízení, do kterého je materiál odesílán). Používají se požadavkové listy těchto laboratoří., odvoz materiálu a dovezení výsledků zajišťuje Psychiatrická léčebna. Výsledky jsou k dispozici na OKB PL, odkud jsou distribuovány na příslušná ordinující oddělení v písemné podobě přímo z těchto laboratoří (pokud nebyly zaslány poštou.) Do doby transportu je materiál řádně uskladněn dle typu materiálu a preanalytických požadavků jednotlivých analýz. E.5. Skladování biologického materiálu v laboratoři: - Plná krev nesražená: Řádně označené primární náběrové zkumavky jsou skladovány v laboratoři v lednici při +4 až +8 C do příštího dne - Sražená krev v odběrové zkumavce s gelem je skladována v lednici 5 dnů při C - Sérum určené k delšímu skladování nutno zamrazit ihned po separaci na -20 C. - Plazma: Krevní plazmu nutno zpracovat do 2 hodin od odběru. Plasma se neskladuje. ale pokud je určena k delšímu skladování, je nutno ji zamrazit ihned po separaci na -20 C. Strana 15 z 40

17 - Moč: Moč je po dokončení analýzy zlikvidována, neskladuje se. - Kapilární krev je po dokončení analýzy zlikvidována, neskladuje se. - Stolice: Po zpracování se vzorek stolice neskladuje. - Punktát: je skladován v lednici 5 dnů při +4 až +8 C, řádně označený dnem náběru a evidenčním číslem. F. VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ A KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ: F.1. Způsob vydávání výsledků a/ Výsledky laboratorních vyšetření jsou po kompletizaci a kontrole (výsledky uvolňuje lékař nebo RNDr.) odeslány na zdravotnická pracoviště v elektronické podobě na NIS nebo v tištěné pro ambulance. Výsledky, na které je třeba akutně lékařsky reagovat, jsou hlášeny telefonicky ihned, jakmile jsou zjištěny. Viz hlášení patologických výsledků níže. Doordinování vyšetření provádí ordinující lékař na nové žádance ev po konzultaci s lékařem OKB Pacientům se výsledky telefonicky nesdělují. Je možno vydat ambulantním pacientům nebo jejich rodinným příslušníkům výsledek v uzavřené obálce nebo přeložené a sešité sponkami, pokud je na požadavkovém listu uveden požadavek lékaře na osobní převzetí b/ Výsledkový list (výstup z LISu ) obsahuje: - identifikaci laboratoře - jednoznačnou identifikaci pacienta jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo (u cizinců číslo pojištěnce) - identifikaci žadatele (oddělení, ordinující lékař) - datum a čas přijetí vzorku do laboratoře - datum a čas vydání výsledkového listu - druh primárního vzorku je patrný z názvu vyšetření (S-sérum, U-moč, P- plazma,, B-plná krev, PU-punktát) - název vyšetření - jednotky výsledku (v jednotkách SI a dle doporučení odborných společností) - biologická referenční rozmezí (jsou-li stanovena) - komentář, poznámky k odběru, interferencím a kvalitě vyšetřovaného materiálu a j. - identifikaci osoby, která autorizovala výsledky Všechny výsledky jsou v OKB archivovány v elektronické formě na LIS HIPPO. Při poruše přenosu OKB výsledky vytiskne, statim zatalefonuje. Strana 16 z 40

18 F.2. Dostupnost výsledků a/ Výsledky rutinních vyšetření: - materiál dodaný do 8. hod. výsledky jsou po 13 hod. ( výsledky kapilární glukosy a PT do 9,30hod) - materiál dodaný mezi hod. výsledky jsou do 14 hod. - materiál dodaný později bude zpracován příští den - u vyšetření, která OKB neprovádí každý den, budou výsledky vydávány po jejich dokončení frekvence provádění těchto vyšetření závisí na jejich četnosti b/ Výsledky statimových vyšetření: jsou vydávány obvykle do 1 hodiny, nejdéle do 2 hodin od doručení do laboratoře. OKB informuje oddělení o přenesení výsledků na NIS. V případě poruchy přístrojů apod. budou vydány všechny dostupné výsledky, ostatní ihned po odstranění závady. OKB respektuje doporučení ČSKB: Časová dostupnost výsledků vybraných laboratorních vyšetření. V tomto doporučení se dostupností míní časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do zveřejnění výsledků (tedy Laboratory Turnaround Time TAT). Laboratoř garantuje jeho dodržení pro 80% dodaných vzorků. Zbývajících 20% je vyhrazeno pro situace, kdy se vzorek ředí, probíhá jiná analýza a start nové analýzy je nutné odložit a podobně. Definice statim (akutní vyšetření): ordinace laboratorního vyšetření v situaci, kdy výsledek vyšetření může zásadním způsobem ovlivnit rozhodování o další péči o nemocného. Vzorky na vyšetření mají přednost před ostatními vzorky. Jako statim se provádějí tato vyšetření: S,P-glukosa,S-Na. S-K, S-Cl, S-Ca, S-ALT, S-AMS, S-ALP, S-GMT, S-AST, S-bilirubin, S-urea, S-kreatinin, S-albumin, S-CB, S-CRP B-krevní obraz, P-PT, P-APTT, D-dimer Dostupnost výsledků analýz ordinovaných statim je vesměs do 60 min, max. do 120 minut F.3. Hlášení zvláště patologických výsledků (hodnoty v kritických intervalech) Výrazně patologické výsledky, které mohou být spojeny s ohrožením základních životních funkcí nebo s nutností okamžitého lékařského zákroku, se sdělují požadujícímu subjektu v co nejkratším časovém intervalu od zjištění a kontrole. Hlásí se výsledky bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno ve statimovém nebo rutinním režimu. Strana 17 z 40

19 Výsledky hlásí na ordinující pracoviště vysokoškolský pracovník nebo jím pověřená osoba. Hlášení se zaznamenává do LISu záznam obsahuje informaci o tom, kdo, kdy a komu patologický výsledek hlásil. Veškeré výsledky hlášené telefonicky jsou současně odeslány do NISu. Při překročení níže uvedených kritických mezí budou tyto hodnoty automaticky hlášeny a to hlavně v případech prvního záchytu. Překročení kritických hodnot se nehlásí u pacientů, kde je překročení hodnot trvalého charakteru a opakuje se. F.4. Seznam hodnot v kritických intervalech: BIOCHEMIE pod nad urea 20 mmol/l * kreatinin 300 umol/l * Na+ 125 mmol/l 155 mmol/l K+ 3,0 mmol/l 6 mmol/l Ca 1,8 mmol/l * 3,2 mmol/l * Li+ 1,2 mmol/l glukosa 2 mmol/ l * 20 mmol/l ALT, AST, AMS 10 ukat/l CRP 100 mg/l karbamazepin 60 umol/l fenytoin 80 umol/l valproát 1000 umol/l HEMATOLOGIE leukocyty 2 x 10 *9/l * 20 x 10 *9/l * hemoglobin 80 g/l * trombocyty 50 x 10* 9/l PT (Quickův test) 6 INR D-dimer 3 mg/l U metod označených * jen pokud nejde o podobné výsledky z poslední doby. F.5. Změny výsledků a nálezů: - Oprava identifikační části rozumí se oprava identifikačních údajů pacienta (rodné číslo, příjmení u vdaných žen, pojišťovna atd.), provede se oprava v LIS podle nového požadavkového listu Strana 18 z 40

20 - Chyba byla zjištěna při kontrole výsledků před jejich vydáním, výsledek nebyl propuštěn z laboratoře: nutno výsledek analýzy vymazat v LIS, zopakovat analýzu. Potom celé znovu zkontrolovat zaměstnancem odpovědným za vydávání výsledků a pak teprve uvolnit k vydání. Primární hodnota vyšetření je dohledatelná v paměti analyzátoru. - Chyba byla zjištěna až po vydání výsledku z laboratoře (buď zaměstnanci laboratoře nebo ordinujícím nebo ošetřujícím lékařem): analýzu nutno zopakovat ( s ohledem na stabilitu analytů ) a opravit chybný výsledek v LIS a v NIS, do komentáře popsat a zřetelně označit původní chybný výsledek.. O chybě musí být neprodleně informován lékař daného oddělení. V pracovní době toto vyřizuje oprávněný VŠ pracovník, během jeho nepřítomnosti provozní laborantka. Chybné výsledky je nutno opravit ihned po zjištění chyby Změny jsou evidovány v Knize neshod F.6. Způsob řešení stížnosti: a /Drobné připomínky k práci laboratoře přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného kterýkoliv pracovník laboratoře. Toto se nikam nezaznamenává b/ústní stížnost na služby OKB je oprávněn přijímat kterýkoliv pracovník laboratoře, který stížnost zaeviduje do knihy stížností a předá ji k vyřízení oprávněnému vedoucímu pracovníkovi. Ten řešení zaznamená do knihy stížností. c/ Písemné podání stížnosti a připomínek: Písemnou stížnost řeší vždy vedení laboratoře, Pro písemnou stížnost je zavedena kniha stížností. Odpověď se provádí písemně Není-li možno vyřešit stížnost okamžitě, navrhne se způsob řešení a zapíše se také. do knihy stížností.. F.7. Konzultační činnost: Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky OKB Další možností jsou konzultací jsou semináře požádané laboratoří. Telefonní linky : RNDr. H. Řezáčová : 203, MUDr. V Holeček CSc 204 F.8. Vydávání odběrového materiálu a požadavkových listů: provádí se během denního provozu v laboratoři na vyžádání. OKB vydává - nádobky pro vyšetření okultního krvácení - odběrové materiály pro Zdravotní ústav - požadavkové listy pro : Ústav imunologie a alergologie Zdravotní ústav Strana 19 z 40

21 G. ABECEDNÍ SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ G.1. BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ ALBUMIN (S-ALB, PU-ALB) Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 71 Materiál: srážlivá krev, punktát nutno zabránit hemolýze, lipémie zkresluje výsledek Stabilita: při 20 C: 7 dní, při 4 8 C : 30 dní Metoda stanovení: spektrofotometrie Jednotky: g/l Referenční meze: sérum 1 15 r : g/l nad 15 r g/l ALFA AMYLÁZA (S-AMS, U-AMS, PU-AMS)) Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 41 sérum, 120 moč, 268 punktát Materiál: srážlivá krev,nesmí být hemolytická, první ranní moč. bez konzervace punktát Stabilita: sérum 4 8 C: 8 týdnů, moč 4 8 C: 26 týdnů Metoda stanovení: spektrofotometrie Jednotky: µkat/l Referenční meze: sérum: 0,3 1,5 moč : 1,0 9,0 ALKALICKÁ FOSFATÁZA (S-ALP, PU-ALP) - OD Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 39 sérum, 267 punktát Materiál: srážlivá krev, hemolytické sérum nelze zpracovat punktát Stabilita: 4 8 C: 3 dny, -20 C: 4 týdny Metoda stanovení: spektrofotometrie Jednotky: µkat/l Referenční meze 1 12 r : 1,20 6,5 F : 12 r 17 r: 0,7 3,6 M : 12 r 17 r: 0,7 7,4 nad 17 r: 0,7 2,2 Poznámky: Strana 20 z 40 V těhotenství stoupá ALP o 12 50%. Normalizace nastane do 3 měsíců po porodu.

22 ALANINAMINOTRANSFERÁZA (S-ALT) - OD Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 36 Materiál: srážlivá krev, nutno zabránit hemolýze (v erytrocytech je vyšší aktivita), Stabilita: 4 8 C: 5 dní, C: 2 dny, zmrazená je nestabilní, výsledek může ovlivňovat lipémie Metoda stanovení: spektrofotometrie Jednotky: µkat/l Referenční meze: M: 0,22 0,67 F: 0,17 0,47 Poznámka nutno vynechat svalovou námahu před odběrem ASPARTÁTAMINOTRANSFERÁZA (S-AST) - OD Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 37 Materiál: srážlivá krev, nutno zabránit hemolýze (v erytrocytech je mnohem větší aktivita) a trombolýze, Stabilita: 4 8 C: 1 týden, -20 C: 4 týdny Metoda stanovení: spektrofotometrie Jednotky: µkat/l Referenční meze M: 0,10 0,65 F : 0,10 0,55 Poznámka: fyzická námaha před odběrem je nevhodná. BILIRUBIN CELKOVÝ (S-BIL) - OD Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 33 Materiál: srážlivá krev Stabilita: 4 8 C : 7 dnů, 20 C: 2 dny Metoda stanovení: spektrofotometrie Jednotky: µmol/l Referenční meze 1 rok a více: 5,0 18 Poznámka: nutno zabránit při odběru hemolýze a chránit před světlem (zářivka, slunce) Strana 21 z 40

23 CELKOVÁ BÍLKOVINA (S-CB, PU-CB) - OD Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 70 sérum, 272 punktát Materiál: srážlivá krev (centrifugovat do 1 hodiny po odběru) punktát Stabilita: 4 8 C: 2 dny, C: 24 hodin Metoda stanovení: spektrofotometrie Jednotky: g/l Referenční meze: 1 rok 15 let: nad 15 let: C-REAKTIVNÍ PROTEIN (S-CRP) Kód číselníku: (813) Laboratorní kód: 66, 67, 68 Materiál: srážlivá krev, lze vyšetřovat i z plazmy v případě monitorování antibiotické terapie lze odběr opakovat již za 12 hodin Stabilita: 4 8 C: 1 týden, C: 24 hodin Metoda stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza, imunoturbidimetrie filtrační imunoanalýza Jednotky: mg/l Referenční meze: 0 5,0 DRASELNÝ KATION (S-K, U-K, PU-K) - OD Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 24 sérum, 114 moč, 265 punktát Materiál: srážlivá krev, nutno zabránit hemolýze, krátká komprese paže nebo bez komprese moč (nejlépe sbíraná, bez konzervace) punktát Stabilita: 4 8 C: 2 týdny, C: 8 hodin, -20 C: 1 rok, Metoda stanovení: iontově selektivní elektroda Jednotky: sérum :mmol/l moč: mmol/24 hodin Referenční meze: 1 rok 15 let: 3,6 5,5 dospělí: 3,5 5,3 moč: vyloučené množství za 24 hodin: Strana 22 z 40

24 DROGOVÝ SCREENING Kód číselníku: (814) Laboratorní kód:. 456 metamfetamin, 454 benzodiazepiny, barbituráty, tetrahydrokanabinol, opiáty Materiál: čerstvá moč Metoda stanovení: imunoanalýza, kvalitativní vizuální odečet Referenční meze: negativní FENYTION (S-FEN) Kód číselníku: (812) Laboratorní kód : 405 Materiál: srážlivá krev Stabilita: 4 8 C: 2 dny, C: 24 hodin Metoda stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza Jednotky: umol/l Terapeutické meze: Toxické meze: nad 80 FOSFOR ANORGANICKÝ (S-P) Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 28 sérum 118 moč Materiál: srážlivá krev, vzhledem k denním rytmům nutno odebírat krev ráno a urychleně centrifugovat. a separovat. sbíraná moč po skončení sběru okyselit moč 6 mol/l HCl na ph nižší než 2,0, aby nedošlo k vysrážení fosfátových solí. Stabilita: 4-8 C: 7 dní, C: 4 dny, -20 C: 1 rok. Metoda stanovení: spektrofotometrie Jednotky: sérum :mmol/l moč: mmol/24 hod Referenční meze: sérum: děti do 15 let: : 1,2 2,1 dospělí: 0,85 1,45 moč :vyloučené množství za 24 hodin Strana 23 z 40

25 FRUKTOSAMIN (S-FRU) Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 63 Materiál: srážlivá krev (centrifugovat do 1 hodiny po odběru) Stabilita: 4 8 C: 2 dny, C: 24 hodin Metoda stanovení: spektrofotometrie Jednotky: mmol/l Referenční meze: Poznámky: informuje o stavu glykémie za poslední 3 týdny GAMA-GLUTAMYLTRANSFERÁZA (S-GMT) - OD Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 38 Materiál srážlivá krev, před odběrem 8 hod. nejíst, zabránit hemolýze Stabilita: 4 8 C: 1 týden, C: 3 dny, -20 C: 1 rok Metoda stanovení: spektrofotometrie Jednotky: µkat/l Referenční meze: M : 0,1 1,5 F 0,1-1,0 GLUKOSA (S-GLU, PU-GLU) - OD Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 60 sérum., 61 plasma, 62 postprandiální, 271 punktát Materiál: srážlivá krev nebo nesrážlivá žilní krev kapilární odběr do nádobky Microvette (s odparkem NaF + K2EDTA) (zabránit bakteriální kontaminaci) Stabilita: sérum : 4 8 C: 7 dní, C: 24 hodin, -20 C:1 měsíc plasma: 4 8 C: 7 dní, C: 24 hodin, -20 C:1 rok v plné krvi bez antiglykolytické přísady (NaF) dochází při laboratorní teplotě k úbytku glukózy za hodinu až o 5%. punktát Metoda stanovení: spektrofotometrie, ampérometrie Jednotky: mmol/l Referenční meze: děti do15 let: 3,3 5,3 dospělí: 3,3 5,6 (na lačno) 3,3 7,8 (postprandiálně) Poznámka: opakovaná hodnota nad 7 diagnostikuje diabetes hodnota glukosy v kapilární krvi je vhodná jen pro kontrolu léčby diabetu Strana 24 z 40

26 ogtt (ORÁLNÍ GLUKOSOVÝ TELERANČNÍ TEST) Kód číselníku: 81439, (ogtt) (801) Laboratorní kód: 149 Materiál: nesrážlivá žilní krev, odběr do zkumavky s šedým víčkem (NaF + K2EDTA) odebírá se ráno na lačno před podáním 75 g glukosy v 250 ml čaje a pak za 2 hodiny po podání během testu pacient sedí, nepije, nejí, nekouří, na konci testu se vymočí, materiál se pak ihned odnese do laboratoře Stabilita: sérum: 4 8 C: 7 dní, C: 24 hodin, -20 C: 1 měsíc Metoda stanovení: spektrofotometrie Jednotky: mmol/l Referenční meze: glukosa za 2 hod po zátěži: do 7,8 diabetes vyloučen 7,8 11 prediabetes nad 11 diabetes Poznámka: 3 dny před ogtt pacient jí stravu bohatou na sacharidy, má normální fyzickou zátěž, ev vynechá některé léky indikací k testu je hodnota glukosy na lačno mezi 5,6 až 7, neprovádí se při opakovaných hodnotách nad 7 ani 6 týdnů po stresovém stavu GLUKOSA MOČ (U-GLU) Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 210 Materiál: sbíraná moč za 24 hodin.- pokud nedodáte do laboratoře celý sběr, je nutné moč důkladně promíchat a změřit objem sbírané moče., moč uchovávat v lednici, zabránit bakteriální kontaminaci. Stabilita: 4 8 C: 24 hod. Metoda stanovení: ampérometrie Jednotky: mmol/l Referenční meze 0 1,0 GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN HbA1c (GHb) Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 64 Materiál: nesrážlivá krev s EDTA (jako na krevní obraz). nezmrazovat. Stabilita: plná krev: 4 8 C: 5 dní, C: 2 dny hemolyzát : 4 8 C : 10 dní Metoda stanovení: imunoturbidimetrie Jednotky: % Referenční meze: 2,9 4,2 pro nediabetiky Poznámka: Strana 25 z 40 pod 6 pro diabetiky s kompenzovanou glykémií nad 6 špatná kompenzace informuje o stavu glykémie za poslední 3 měsíce

27 CHLORIDOVÝ ANION (S-Cl, U-Cl, PU-Cl) - OD Kód číselníku: 81469, (801) Laboratorní kód: 25 sérum, 115 moč Materiál: srážlivá krev, punktát, moč (nejlépe sbíraná, bez konzervace) Stabilita: 4 8 C: 2 týdny, C: 2 týdny, - 20 C: 1 rok,, moč: 4 8 C: 24 hodin Metoda stanovení: iontově selektivní elektroda Jednotky: sérum mmol/l, moč mmol/24 hodin Referenční meze: sérum moč: vyloučené množství za 24 hodin: CHOLESTEROL CELKOVÝ (S-CHOL, PU-CHOL) Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 51 sérum, 269 punktát Materiál: srážlivá krev, odběr po 12 hodinách lačnění, do 2hodin po odběru centrifugovat punktát Stabilita: 4 8 C: 1 týden, C: 24 hodin, -20 C:12 týdnů Metoda stanovení: spektrofotometrie Jednotky: mmol/l Referenční meze: děti: 1,6 4,3 dospělí:do 55 let : 3,0 5,0 nad 55 lat: 3,5 6,5, CHOLESTEROL-HDL (S-HDL) Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 52 Materiál: srážlivá krev, odběr po 12 hodinách lačnění, do 2 hodin po odběru centrifugovat a separovat Stabilita: 4 8 C: 1 týden, C: 24 hodin, -20 C: 12 týdnů Metoda stanovení: spektrofotometrie Jednotky: mmol/l Referenční meze: M: 1,0-3,5 F: 1,2-4,0 Poznámka: nižší hodnoty jsou patologické z cholesterolu celkového a cholesterolu HDL se provede výpočet aterogenního indexu AI: AI = (CHOL HDL) / HDL (referenční mez: menší než 3) Strana 26 z 40

28 CHOLESTEROL-LDL (S-LDL) Kód číselníku: (801) Laboratorní kód: 53 Materiál: srážlivá krev, do 2 hodin centrifugovat a separovat Stabilita: 4 8 C: 10 dní, C: 12 hodin, -20 C: 12 týdnů Metoda stanovení: výpočet podle Friedwaldovy rovnice: LDL = CHOL (HDL + TG x 0,37) (při hodnotě TG > 5,0 mmol/l se výpočet neprovádí) Jednotky: mmol/l Referenční meze: do 55 let: 2,0 3,4 nad 55 let: 2,0 3,6 KARBAMAZEPIN ( S-KAR) Kód číselníku: (812) Laboratorní kód: 410 Materiál: srážlivá krev Stabilita: 4 8 C: 2 dny, C: 24 hodin Metoda stanovení: chemiluminiscenční imunoanalýza Jednotky: umol/l Terapeutické meze:17 50 Toxické meze: nad 55 KREATININ (S-KREA, U-KREA, PU-KREA) - OD Kód číselníku: 81499, (801) Laboratorní kód: 21 sérum, 111 moč, 262 punktát Materiál: srážlivá krev,( před odběrem je nevhodná větší fyzická zátěž a vysokobílkovinná strava). moč (nejlépe sbíraná bez konzervace) punktát Stabilita: sérum : 4 8 C: 7 dní, C: 3 dny, -20 C:1 rok moč: 4 8 C: 6 dní, C: 2 dny, -20 C: 24 týdnů Metoda stanovení: spektrofotometrie Jednotky: µmol/l (S), mmol/l (U) Referenční meze: sérum: 1 rok 14 let: let a více: M: F: moč: M: < 13,7 F: < 11,5 Strana 27 z 40

29 KREATININOVÁ CLEARANCE Kód číselníku: 81499, (výpočet) (801) Laboratorní kód: 250 Materiál: srážlivá krev a sbíraná moč za 24 hodin (6hod. 6 hod. ráno druhý den). (Nutno dostatečný příjem tekutin, aby bylo moče cca 1,5 2,0 l/den. Před odběrem není vhodná větší fyzická zátěž a velký příjem bílkovin. Odběr srážlivé krve po ukončení sběru moče. Moč u 24 hodinové clearance se sbírá do nádoby, která se posléze promíchá, změří se přesný objem a do laboratoře odešle vzorek cca 10 ml.. Nutno udat výšku a váhu pacienta) Stabilita: sérum : 4 8 C: 7 dní, C: 3 dny, -20 C: 1 rok moč: 4 8 C: 6 dní, C: 2 dny, -20 C: 24 týdnů Metoda stanovení: spektrofotometrie pro stanovení kreatininu v séru a v moči výpočet: clearence endofenního kreatininu GF= V x Ukrea / Skrea přepočet na povrch těla: GF/S = GF x 1,73 / povrch těla kde V = objem moče v ml/s, 1,73 = ideální povrch těla povrch těla S = 0,0167 x (výška x váha) -2 Jednotky: µmol/l (sérum), mmol/l (moč) viz kreatinin, clearance kreatininu ml/s/1,73 m2 Referenční meze: 3 13 let: 1,57 2, let M: 1,63 2,60 F: 1,58 2, let M: 1,05 2,41 F: 0,90.- 2,10 70 a více let: M: 0,70 1,80 F: 0,80 1,30 Poznámky: hodnocení clearance a vypočtených hodnot zasílá OKB spolu s výsledky u sérového kreatininu nad 180 µmol/l a výrazného úbytku svalové hmoty není stanovení glomerulární filtrace správné.. KREATINKINÁZA (S-CK) Kód číselníku: 81495, (801) Laboratorní kód: 43 Materiál: srážlivá krev, nutno zabránit hemolýze, neodebírat po chirurgických výkonech, fyzické námaze a opakovaných i.m. injekcích., centrifugace do 30 minut po odběru Stabilita: 4-8 C: 1 týden, C: 1 týden, -20 C: 4 týdny Metoda stanovení: spektrofotometrie Jednotky: µkat/l Referenční meze 1-15 let: 0,2 0,35 M : 0,41 3,16 F: 0,41 2,83 Strana 28 z 40

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

Preanalytická fáze krevních vzorků

Preanalytická fáze krevních vzorků Preanalytická fáze krevních vzorků MeDiLa spol. s.r.o, Schubert CZ, Becton Dickinson Pardubice 20.10.2010 Technika odběru a Preanalytická fáze MUDr. Jana Doležalová Seminář Pardubice 2010 www.medila.cz

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN

SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN SEZNAM PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍ DLE SKUPIN Minerály Enzymy Nebílkovinné dusíkaté látky Pigmenty Bílkoviny Sacharidový metabolismus Lipidový metabolismus Thyreoidální diagnostika Nádorové markery Reproduktivní

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 09 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková 15. 9. 2015 Schválil/dne/podpis: MUDr. Pavlína Prokopová Platnost od: 1. 10. 2015 20.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec n.n., p.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2015 Vypracoval: RNDr. R. Kurková...

Více

Laboratorní příručka OKB Benešov

Laboratorní příručka OKB Benešov strana : 1 z 36 Název dokumentu Laboratorní příručka OKB Benešov Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který popisuje provoz OKB, nabídku služeb a komunikaci s klienty. Rozdělovník Internet,

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 07 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka PŘÍRUČKA () Strana 1 / 71 Nemocnice Valtice, s.r.o. Laboratorní příručka platná od: 2.11.2015, verze č.8 nahrazuje verzi č.7 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce Vedoucí laborantka Vedoucí OKBH Vedoucí OKBH

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 4 Platnost od: leden 2012 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 A. Úvod A.1 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Název vyšetření Materiál Pokyny pro odběr ACTH, P-ACTH (Adrenokortikotropin) plazma Do umělé zkumavky s EDTA

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín Počet stran: 18 Verze č.:06 Výtisk č.:1 Nahrazuje dokument: SM_OKB_001 verze 05ze dne 30.01.2015 Obsah SM_OKB_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Vavřičková

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 18.3.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,7-5,4 mmol/l 1-15 1,8-6,7 > 15 1,7-8,3 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M > 15 62-106 Ž > 15 44-80

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE

Laboratoře Budějovická Vydání/Platnost: 2 / 8.8.2014 Oddělení klinické biochemie, imunologie a hematologie Aktualizace: 1.6.2015 REFERENČNÍ MEZE Biochemie Urea 0-1 1,43-6,78 mmol/l 1-18 1,8-6,43 18-60 2,14-7,14 > 60 2,86-8,21 Kreatinin 0-2 m 21-75 µmol/l 2 m - 1 15-37 1-3 21-36 3-5 27-42 5-7 28-52 7-9 35-53 9-11 34-65 11-13 46-70 13-15 50-77 M

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice

MMN, a.s. Oddělení laboratoře Metyšova 465, Jilemnice Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení albuminu v lidském séru a Albumin 2. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity ALT ALT 3. Kvantitativní stanovení katalytické aktivity AST AST 4. Kvantitativní

Více

Manuál pro odběr a zpracování vzorků biologického materiálu

Manuál pro odběr a zpracování vzorků biologického materiálu Manuál pro odběr a zpracování vzorků biologického materiálu Cíl dokumentu Manuál pro odběr a zpracování vzorků biologického materiálu jako příloha Laboratorní příručky podává ucelenou informaci pro lékaře

Více

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12 Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB stabilita analytu v séru / dny/ upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná fyzická zátěž AST 7

Více

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12

Příloha č. 5a ke Směrnici č. 2/2016 Laboratorní příručka OKLT Verze č.: 12 Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Analyt stabilita analytu v séru / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není

Více

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Oddělení klinické biochemie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 2. Oddělení klinické hematologie 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba 3. Oddělení klinické

Více

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot

5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot 5. Seznam laboratorních vyšetření a fyziologických hodnot Sérum Analyt/složka (zkratka) Jednotka Věkové omezení Referenční meze Zdroj údajů 0-4 dny 28-44 Albumin (Alb) g/l 4 dny - 15 let 38-54 > 15 let

Více

Seznam biochemických vyšetření

Seznam biochemických vyšetření Přílohy Seznam biochemických vyšetření Substráty - sérum 2 Enzymy sérum 2 Tuky 2 Proteiny 3 Štítná žláza, spec. vyšetření 3 Aktuální moč 4 Vyšetření ve sbírané moči 4 Koagulace 4 Imunologie 5 Krevní obraz

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 2 A. Úvod A.1 Účel laboratorní příručky Je určena všem uživatelům laboratorních služeb, jak odborníkům (klinikům, ambulantním

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 44 Vznikající záznamy: 0 Strana: 2 z 44 1. Úvod... 4 2. Údaje o laboratoři... 5 2.1 Identifikace laboratoře... 5 2.2 Informace o laboratoři... 5 2.3 Programy řízení kvality...

Více

v hematologickém vyšetření

v hematologickém vyšetření Význam preanalytická fáze v hematologickém vyšetření RNDr. M. Kušnierová Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Základním předpokladem pro precizní laboratorní diagnostiku s vysokou

Více

5. Manuál pro odběry primárních vzorků

5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5.1. Objednávání vyšetření 5.1.1. Požadavkové listy - žádanky Pro objednávání vyšetření v laboratořích společnosti RNDr. Zdeněk Čecháček jsou k dispozici následující

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrické nemocnice Schválil: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel strana 1 z 36 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 1. 9. 2012 Nahrazuje: Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie ze dne 9. 6. 2011 Funkce Jméno Datum

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum )

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum ) S_KBH KH_001 KBH KH Strana č.: 1 z 5 etoda Kreatinin Clearence kreatininu kratka na nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin nebo větší fyzická zátěž, nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin

Více

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení)

Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) Přehled kódů OKB MN Privamed (vč. přístrojového vybavení) KOD NAZEV STROJ 06119 KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU - 09111 ODBĚR KAPILÁRNÍ KRVE - 09113 ODBĚR KRVE Z ARTERIE - 09115 ODBĚR BIOLOGICKÉHO

Více

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO

EUC Klinika Zlín a.s. Oddělení klinické biochemie a hematologie LP_02 Příloha č.1 Kritické meze a podmínky pro nátěr KO 1 / 5 Změna ze dne: Verze 1 Výtisk 3 Počet příloh ----------- Zpracoval Mgr. Petra Seitlová Dne 25.1.2019 Platnost od MUDr. Jiří Sýkora Dne 28.1.2019 Přezkoumal MUDr. Jiří Siuda Dne 28.1.2019 Schválil

Více

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 8 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 2 6 9 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 9 S 2 6 K 0 0 1 Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

VNITROÚSTAVNÍ CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB

VNITROÚSTAVNÍ CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB VNITROÚSTAVNÍ CENÍK VÝKONŮ A SLUŽEB k 1. lednu 2013 SMLUVNÍ CENY ZA SLUŽBY VYŽÁDANÉ A HRAZENÉ FYZICKÝMI NEBO PRÁVNICKÝMI OSOBAMI 1. Administrativní výkony Administrativní výkony vč. 1. Vystavení potvrzení

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Její obsah je koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na laboratorní praxi.

Její obsah je koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na laboratorní praxi. Laboratorní příručka Laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o oddělení klinické biochemie Městské nemocnice PRIVAMED a. s. Je určena lékařům, zdravotním sestrám, obsahuje i pokyny

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Platnost od: 30.6.2015 3.11; A10 E Ú NDOKRINOLOGICKÝ STAV Národní 8/139, 116 94 Praha 1 Laboratorní příručka Typ dokumentu Platí pro Číslo dokumentu LP LK-EÚ 01 Tento dokument je duševním majetkem EÚ ZPRACOVAL

Více

MEDITERRA Sedlčany. s.r.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) Tyršova č. 161, Sedlčany

MEDITERRA Sedlčany. s.r.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) Tyršova č. 161, Sedlčany List 1 z 7 Vyšetření: 1. Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu [S_Albumin] 2. Stanovení koncentrace katalytické aktivity ALP [S_ALP] 3. Stanovení koncentrace katalytické aktivity ALT [S_ALT] 4. Stanovení

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Tř. Svobody 32, Olomouc, Trávnická 2, Prostějov LP : 2016/06 Vydání č.: 6 Platí od: 15.2.2016 LP : 2016/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Datum Funkce zpracoval: MUDr. Milada Popotrandovská 9.2.2016 vedoucí

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou Příloha PK-02 (LP) verze 04 v Semilech 18.11.2015 Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita

Více

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření 17 OH progesteron v séru krev nmol/l od do DRM HRM F 15R 100R 0,61 13,6 M 15R 100R 0,61 6,96 Albumin - odpad močí moč μg/min od do DRM HRM (mikroalbuminurie)

Více

Preanalytická a postanalytická fáze Petr Breinek BC_Pre a Postanalyticka faze_2009 1

Preanalytická a postanalytická fáze Petr Breinek BC_Pre a Postanalyticka faze_2009 1 Preanalytická a postanalytická fáze Petr Breinek BC_Pre a Postanalyticka faze_2009 1 Literatura Doporučení odborných společností www.cskb.cz Jiné zdroje - www.labtestonline.cz Jiné zdroje - www.sekk.cz

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena O39 Alfa-amylása (DPH 0%)-orientační

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název Cena S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) 80 O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena 20 O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena 16 O39 Alfa-amylása

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Název dokumentu: Revize dokumentu Datum revize Odpovědná osoba Podpis 1 2 3 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 2 3 LP strana 1 z 47 Obsah: 1Úvod... 4 1.1Oblast platnosti... 4 2Základní

Více

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Obecným výsledkem laboratorního vyšetření je naměřená hodnota, která může být fyziologická, zvýšená či snížená. Abychom zjištěnou hodnotu mohli takto zařadit, je třeba

Více

List2. Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření. Stránka 1

List2. Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření. Stránka 1 Příloha č.4d Spolupracující laboratoře Seznam dostupných vyšetření Analyt Spolupracující laboratoř Materiál Transport - teplota Speciální požadavky 1,25 OH vitamin D FN Plzeň, ONM-ÚID S 4-8 C chránit krev

Více

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň

synlab czech, s.r.o. Laboratoř Plzeň, Majerova 2525/7 Majerova 2525/7, Plzeň Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. 2. Odběrové pracoviště Plzeň, Terezie Brzkové 15 Terezie Brzkové 15, 318 00 Plzeň 1. Vyšetření: 1 Stanovení hmotnostní koncentrace albuminu fotometricky [Albumin]

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 146/2017 ze dne:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 146/2017 ze dne: Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. laboratoř 2. odběrové a sběrné místo Krčská Krčská 1075/58, 1400 00 Praha 4 3. odběrové a sběrné místo Tajovského Tajovského 1310/4, 142 00 Praha 4 4. odběrové a

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad močí (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 6 hodin při 20 C Stabilita:

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Tř. Svobody 32, Olomouc, Trávnická 2, Prostějov LP : 2016/06 Vydání č.: 6 Platí od: 15.2.2016 LP : 2016/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Datum Funkce zpracoval: MUDr. Milada Popotrandovská 9.2.2016 vedoucí

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní -

1.Nevycházející zkouška kompatibility 2.Pozitivní screening antierys.protilátek 3.Nevycházející vyšetření krevní skupimy Coombs přímý - pozitivní - Hlášení výsledků v kritických intervalech Jeli nalezena významně patologická hodnota výsledku vyšetření, bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

Odběry biologického materiálu referenční meze. Albumin v séru. AlP v séru (Alkalická fosfatáza celková)

Odběry biologického materiálu referenční meze. Albumin v séru. AlP v séru (Alkalická fosfatáza celková) Odběry biologického materiálu Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší

Více

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště

1. Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, Uherské Hradiště Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Poliklinika sv. Alžběty, Vodní 13, 686 01 Uherské Hradiště 2. Městská nemocnice s poliklinikou, Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod 1. Vyšetření: 1. Stanovení látkové

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura)

OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE. Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) OPAKOVÁNÍ JE MATKOU MOUDROSTI ANEB JAK SPRÁVNĚ POJMOUT PREANALYTICKOU FÁZI A KVALITU PRÁCE Kapustová Miloslava (Spoluautoři - odborná literatura) KVALITA LABORATORNÍ PRÁCE celé soustava zdravotnictvízákonodárných

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více

Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová

Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová Transfuzní a tkáňové oddělení Osnova Dárcovství krve o obecné principy o propagace dárcovství a oceňování dárců krve o registry dárců krve a jejích složek

Více

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření

1. Laboratoř klinické biochemie a hematologie Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno. Identifikace postupu vyšetření Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Zahradníkova 494/2, Brno 2. Odběrové místo Jugoslávská 13, Brno Vyšetření: 1. (1) koncentrace celkového bilirubinu [S Bilirubin celkový] 2. (1) koncentrace ALT [S

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky

Vyšetření: 1. Kvantitativní stanovení látkové koncentrace kyseliny močové [Kyselina močová] fotometricky Vyšetření: 801 - Klinická biochemie 1. Kvantitativní stanovení kyseliny močové [Kyselina močová] SOPV-OKL/B-02 2. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-05 močoviny [Urea] 3. Kvantitativní stanovení SOPV-OKL/B-09

Více

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma organické a anorganické součásti, význam minerálů a bílkovin krevní plazmy. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní plazma definice: Tekutá složka krve Nažloutlá, vazká tekutina Složení

Více

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9

CentroLab s.r.o. Sokolovská 810/304, Praha 9 Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Laboratoř Sokolovská 2. Odběrové místo Lovosická Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 3. Odběrové místo Mazurská Mazurská 484/2, 181 00 Praha 8 4. Odběrové místo Zenklova

Více

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 36066 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/TOKV/č.05/2013 Počet stran: 28 Počet příloh: 1 Verze: 3 Platnost od: 30.7.2013 Laboratorní příručka

Více

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09

Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ Abecední seznam vyšetření Příloha č.1 Laboratorní příručky v 09 TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍ M SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s.

Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s. Seznam vyšetření OKL - PKBH Klatovské nemocnice a.s. PKBH - biochemie Název metody Odběrový materiál Dostupnost Stabilita po odběru (hod) 20-25 C 4-8 C - 20 C ALBUMIN S, P St,R 24 30 dnů 6 měsíců ALBUMIN

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM

HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ 1/5 Hodnocení spokojenosti zákazníků (klinického pracovníka) se službami poskytovanými MOÚ. Dotazník spokojenosti zákazníka byl určen pro lékaře MOÚ, vrchní a staniční sestry

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Lipoplus 20% infuzní emulze 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml emulze obsahuje:

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Identifikační značka: NRSBN Vydání: 6 Stránka 1 z 6 Ceník laboratorních vyšetření Statimové vyšetření je provedeno do 1 hodiny od přijetí vzorku do laboratoře. Společné výkony 0. Odběr dítě (žíla) 77 Kč

Více

SPC NH_OKL 01 Metody biochemie

SPC NH_OKL 01 Metody biochemie Strana č./celkem stran: 1/34 Obsah 1. AB... 4 2. Albumin... 5 3. AC (poměr albumin/kreatin v moči)... 5 4. AFP (alfa -1- fetoprotein)... 6 5. ALP (alkalická fosfatáza)... 6 6. ALT (alaninaminotransferáza)...

Více

1. Statut laboratoře 3/180 3. Název organizace: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

1. Statut laboratoře 3/180 3. Název organizace: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 1/180 1 Vážení zákazníci, dostáváte do rukou novou aktuální elektronickou verzi laboratorní příručky pro odběry Centrální laboratoře SZZ Krnov. Žádáme Vás tímto o vyřazení staré verze z Vaší knihovny.

Více

Ref. interval Ref. interval Ref. interval M+Ž M Ž

Ref. interval Ref. interval Ref. interval M+Ž M Ž Stránka 1 z 6 Biochemie - referenční interval S-CRP hs 0-150 0,0-5,0 mg/l do 24 hod. S-Močovina 1-15 1,8-6,4 mmol/l do 24 hod. 15-150 2,8-7,2 mmol/l do 24 hod. S-Kreatinin 1-15 21-65 umol/l do 24 hod.

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 248/2015 ze dne: 07.04.2015. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013:

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 248/2015 ze dne: 07.04.2015. Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013: Příloha je nedílnou součástí Pracoviště zdravotnické laboratoře: 1. Karla Čapka 589, 39701 Písek 2. Centrální odběrové místo Karla Čapka 589, 39701 Písek 3. Odběrová místnost OKB Karla Čapka 589, 39701

Více