Laboratorní příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka"

Transkript

1 Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, Kolín Počet stran: 18 Verze č.:06 Výtisk č.:1 Nahrazuje dokument: SM_OKB_001 verze 05ze dne Obsah SM_OKB_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Vavřičková Vavřičková Schválil Ing. Vondráček Ing.Vondráček 1 Všeobecná ustanovení Cíl a účel směrnice Oblast platnosti Použité zkratky Popis vlastního dokumentu Základní informace o laboratoři Kontakty Seznam nabízených služeb poskytovaných OKB Organizace oddělení, vybavení a obsazení Manuál pro odběr primárního vzorku Požadavky na vyplnění žádanky Požadavky na urgentní vyšetření Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření Požadavky samoplátců na laboratorní vyšetření Požadavek lékaře na laboratorní vyšetření samoplátce Požadavek samotného samoplátce na laboratorní vyšetření Používaný odběrový systém Příprava pacienta před vyšetřením Identifikace pacienta na primárním vzorku Odběr vzorku Množství vzorku Požadavky na manipulaci se vzorkem Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Informace k dopravě vzorků Příjem žádanek a vzorků Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Výsledky vyšetření, intervaly a jejich vydávání Hlášení výsledků v kritických intervalech Informace o formách vydávání výsledků Typy nálezů a laboratorních zpráv Opakovaná a dodatečná vyšetření...17 Dokument je duševním vlastnictvím Oblastní nemocnice Kolín. Šíření tohoto typu dokumentu lze pouze se schválením vedoucího Centrálních laboratoří ONK. Po vytištění z intranetu se stává dokument neřízeným!!!

2 Strana č.: 2 (celkem: 18) 6.5 Změny výsledků a nálezů Řešení stížností Přílohy...18

3 Strana č.: 3 (celkem: 18) 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Cíl a účel směrnice je vydána jako základní dokument systému zabezpečování kvality na Oddělení klinické biochemie. Je členěna dle požadavků ČSN EN ISO a navazuje na další dokumenty. Tato laboratorní příručka má pomoci ke zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb. 1.2 Oblast platnosti Dokument je závazný pro pracovníky Oddělení klinické biochemie Oblastní nemocnice Kolín. 1.3 Použité zkratky ABR APO A, APO B DIČ EDTA HDL IČO IČP IČZ LDL LiHep LIMS LIS LP NaF OGTT OKB ONK TAT Tg VMK - acido-bazická rovnováha - Apolipoprotein A, Apolipoprotein B - daňové identifikační číslo - součást protisráž. činidla - typ cholesterolu - identifikační číslo - identifikační číslo pojištěnce - identifikační číslo lékaře - typ cholesterolu - protisrážlivé činidlo Lithium - Heparin - laboratorní systém - laboratorní systém - laboratorní příručka - protisrážlivé činidlo Natrium - Fluorid - orální glukozový toleranční test - oddělení klinické biochemie - oblastní nemocnice Kolín - doba odezvy - triacylglyceridy - kyselina vanilmandlová 2 Popis vlastního dokumentu 2.1 Základní informace o laboratoři Oddělení klinické biochemie provádí biochemická a imunochemická vyšetření pro lůžková i ambulantní oddělení včetně obvodních lékařů. Na oddělení vyšetřujeme kromě běžných parametrů jako je metabolismus lipidů (cholesterol, HDL, LDL, Tg, APO A1, APO B), diabetiky, onemocnění ledvin, imunitní systém, jaterní onemocnění a kardiální markery, také speciální metody, např. screening drog z moči.

4 Strana č.: 4 (celkem: 18) Provádíme vyšetření vrozených vývojových vad plodu v I. a II. trimestru těhotenství, kompletní vyšetření funkce štítné žlázy, fertilitní hormony, antiepileptika, kostní metabolismus, tumormarkery a již asi 10 let se zabýváme vyšetřováním alergenů. Oddělení se pravidelně účastní externí kontroly kvality v rámci ČR ale i mezinárodní kontroly kvality DGKL (Bonn Německo) a UK NEQAS (Velká Británie). SMK dle požadavků normy ČSN EN ISO se vztahuje na činnost laboratoře: Vyšetřování biologického materiálu metodami biochemickými a imunochemickými. 2.2 Kontakty Název organizace: Oblastní nemocnice Kolín, a.s. Název oddělení: Oddělení klinické biochemie Adresa: Žižkova 146, Kolín III, IČO: DIČ: CZ Kontaktní telefony na oddělení: Primář: Ing. Pavel Vondráček Telefonní číslo: , Zástupce primáře: MUDr. Pavel Pick Telefonní číslo: Konzultace a poradenství: - v pracovní dny hod, na telefonu , Vrchní laborantka: Petra Hliněná Telefonní číslo: Umístění OKB Oddělení klinické biochemie se nachází v přízemí v pavilonu N. Provozní doba: nepřetržitý 24-hodinový provoz Pracovní režim laboratoře: jednosměnný provoz (7:00 15:00) pohotovostní služba (15:00 7:00) Příjem materiálu: nepřetržitě rutinní vzorky přijaty do 13:30 hod analýza týž den, jinak jsou analýzy prováděny následující pracovní den 2.3 Seznam nabízených služeb poskytovaných OKB Díky špičkovému přístrojovému vybavení nabízí OKB celé spektrum vyšetření v oblasti rutinních i speciálních biochemických a imunochemických analýz (viz Příloha LP č.1- Seznam metod OKB) i pro samoplátce ( ceník vyšetření na vyžádání v laboratoři.) Poskytujeme konzultační služby v oblasti biochemie.

5 Strana č.: 5 (celkem: 18) 2.4 Organizace oddělení, vybavení a obsazení MK CL Metrolog ONK Vedoucí OKB Zmocněnec pro kvalitu Správce měřidel Interní auditor Zástupce vedoucího odd. Lékař Odborný VŠ pracovník Vedoucí laborant Zástup vedoucího laboranta Zdravotní laborant Sanitář Legenda: Metodické řízení Oddělení v souladu se svými kapacitními, přístrojovými a odbornými možnostmi splňuje kritéria nutná pro provádění poskytovaných analýz. Oddělení je vybaveno moderní přístrojovou technikou, která splňuje požadavky a podmínky odborné společnosti a je pravidelně kontrolována. Zaměstnanci oddělení klinické biochemi splňují svým vzděláním podmínky odborné způsobilosti. V laboratorním provozu pracují zdravotní laboranti s registrací a zdravotní laboranti s pomaturitním specializačním vzděláním v oboru klinická biochemie Lékaři/nelékaři pracující na oddělení klinické biochemie mají atestace I. a II. stupně.

6 Strana č.: 6 (celkem: 18) 3 Manuál pro odběr primárního vzorku Odebraný vzorek musí být zaslán na oddělení klinické biochemie ve vhodné nádobě a štítek na materiálu musí souhlasit s údaji na žádance. 3.1 Požadavky na vyplnění žádanky Základním požadavkovým listem je žádanka. Pro externí zadávající lékaře jsou dostupné 4 typy žádanek 1. žádanka na biochemické vyšetření 2. žádanka alergologie 3. žádanka OGTT 4. žádanka na těhotenský sreening Tyto žádanky si žadatelé mohou stáhnout z V rámci komunikace s odděleními ONK, a.s. jsou požadavky na vyšetření předávány pomocí elektronické žádanky. Zaslaná žádanka je považována za smlouvu mezi lékařem a laboratoří s požadavkem provést označená vyšetření. Pro laboratoř je základním dokumentem pro prokázání požadované zdravotní péče zdravotním pojišťovnám. Žádáme Vás proto o pečlivé a čitelné vyplňování žádanek!!! Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na žádance: a) jméno pojištěnce, ve tvaru: příjmení jméno příp. titul (V případě urgentních vzorků, kdy není známá identita pacienta, může požadující lékař místo jména dočasně zadat jiné označení shodné s označením v NIS) b) číslo pojištěnce pacienta c) číslo pojišťovny d) pohlaví a datum narození Ž / M, není-li to zřejmé z čísla pojištěnce (např. u cizích státních příslušníků je uvedeno v komentáři) e) základní diagnóza f) jednoznačná identifikace oddělení/stanice/pracoviště požadujícího oddělení (název, IČP, odbornost, razítko) g) podpis a identifikace lékaře požadujícího vyšetření h) druh primárního materiálu krev ( na lačno či po zátěži ), moč ( ranní či sbíraná ), likvor, stolice, pot, sonda, punktát ( u punktátu a sondy uvádět lokalizaci břišní, hrudní, kloubní, cysta ) i) seznam požadovaných vyšetření j) režim, ve kterém má být vyšetření provedeno (vyznačení vzorků STATIM, žádanky /vyšetření neoznačená STATIM jsou zpracovány v rutinním režimu ) k) datum a čas odběru primárního vzorku, jméno odebírajícího pracovníka l) viditelné označení v případě vzorků od pacientů s virovým onemocněním Nepovinné, fakultativní údaje: Na žádance lze uvést doplňující klinické informace týkající se pacienta a vyšetření (pro interpretační účely), popis typu primárního vzorku a případně i anatomická specifikace místa odběru respektive podmínek, za kterých byl odběr realizován (např.: s manžetou - bez

7 Strana č.: 7 (celkem: 18) manžety, vleže - vsedě, s blíže specifikovanou zátěží atd.), podávané léky, datum a čas zahájení transportu vzorku do laboratoře (doporučený údaj) a další informace. V případě potřeby je nutné tyto informace sdělit separátně. Laboratoř archivuje žádanku po předepsanou dobu pěti let. Postup při odmítnutí vzorku nebo jeho nesprávné identifikaci viz kap Požadavky na urgentní vyšetření Na OKB jsou uplatněny 3 režimy pro urgentní vzorky: 1. Vzorky z VITÁLNÍ INDIKACE (při ohrožení života pacienta) na žádost zadávajícího lékaře tzn. po telefonické dohodě je možné vzorky vyšetřit v tomto režimu. Výsledky jsou distribuovány lékaři nejpozději do 30 min. 2. Vzorky v režimu STATIM Vyšetření musí být požadováno na žádance označením STATIM. Výsledky musí být distribuovány s dobou odezvy 60 min. 3. URGENTNÍ VYŠETŘENÍ jedná se o vyšetření, kdy si klinik vyžádá urychleně výsledek, aniž by se jednalo o STATIM z pohledu pojišťovny - např. po telefonické konzultaci, případně urgence souvisí s daným typem zpracovávaného materiálu ( např. vyšetření likvoru ) Na žádost zadávajícího lékaře nebo po telefonické dohodě je možné většinu rutinně prováděných vyšetření objednat v nejbližším možném termínu a mimo plánované pořadí dalších požadavků. 3.3 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření Ze vzorků dodaných na OKB lze provádět dodatečná a opakovaná vyšetření za dodržení těchto pravidel: Opakovaná či dodatečná (i statim) vyšetření lze provést ze vzorků do laboratoře již dodaných po telefonické domluvě s indikujícím lékařem nebo zdravotní sestrou. Dodatečný požadavek musí být vždy potvrzen dodáním nové žádanky na požadovaná vyšetření a označeno doobjednávka. Vzorky jsou skladovány v lednici při teplotě 2-8 C po dobu 48 hod od přijetí materiálu. V tomto časovém intervalu lze provést dodatečná či opakovaná vyšetření s přihlédnutím ke stabilitě analytu v biologickém materiálu - viz Příloha č.1 Seznam metod OKB Laboratorní příručky. Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku. Použitím odběrových zkumavek se separačním gelem ( dodává laboratoř ), se významně zlepšuje stabilita séra ( dochází k oddělení séra od krvinek ) a tím se i prodlužuje doba, po kterou lze dodatečná vyšetření provádět. Dalším faktorem, pro který nemůže doobjednávka vyšetření akceptována, je kvalita séra např. jeho hemolýza či zákal rovněž uvedeno v Příloze č.1 Seznam metod OKB Laboratorní příručky.

8 Strana č.: 8 (celkem: 18) V případě opakovaných vyšetření je na výsledkovém listu u příslušného analytu komentář opakovaně. 3.4 Požadavky samoplátců na laboratorní vyšetření Požadavek lékaře na laboratorní vyšetření samoplátce Ordinující lékař vyplní vhodnou žádanku s vyznačením požadovaných vyšetření a zřetelným upozorněním, že se jedná o samoplátce. Na žádance je důležité uvést, zda může být výsledek vyšetření dán do ruky pacientovi. Výsledek se odesílá požadujícímu lékaři elektronicky nebo tištěnou formou. Jestliže je výsledek určen do rukou pacienta je mu předán vytištěný, podepsaný, orazítkovaný výsledek v zalepené obálce Požadavek samotného samoplátce na laboratorní vyšetření V tomto případě se vyplní náhradní žádanka. Na žádance musí být uvedeno, zda pacient souhlasí s tím, aby byl výsledek případně předán třetí osobě. Bez této poznámky lze výsledek předat pouze požadujícímu pacientovi. Dále je na žádanku a do LIS uveden unikátní kód (heslo), které si samoplátce zvolí sám. Tímto heslem se prokazuje v případě, pokud si o výsledky žádá telefonicky. Po zaplacení vystavené faktury je klient odeslán na odběrové centrum a označený vzorek se žádankou je posléze do laboratoře přinesen sanitářkou. 3.5 Používaný odběrový systém Při odběrech je používán odběrový systém Systém Vacuette Greiner Srážlivá žilní krev Srážlivá žilní krev TYP ODBĚROVÉHO MATERIÁLU Plastová zkumavka bez antikoagulačního činidla - červený uzávěr 4; 6 ml Plastová zkumavka bez antikoagulačního činidla se separačním gelem červený uzávěr 4; 6 ml PŘÍKLAD POUŽITÍ Speciální biochemická a běžná imunologická vyšetření. Speciální biochemická a běžná imunologická vyšetření. ( lepší stabilita analytů ) Nesrážlivá žilní krev (EDTA) Nesrážlivá žilní krev (heparin litný) Plastová zkumavka s antikoagulačním činidlem fialový uzávěr 2; 4 ml Plastová zkumavka s antikoagulačním činidlem - zelený uzávěr 6 ml Hematologická vyšetření, speciální biochemická vyšetření. Biochemická vyšetření Odběr likvoru Plastová zkumavka bez antikoagulačního činidla červený uzávěr 10 ml Vyšetření mozkomíšního moku. Odběr moče na základní biochemická vyšetření Plastová zkumavka se žlutým uzávěrem 10 ml Vyšetření močového sedimentu

9 Strana č.: 9 (celkem: 18) Odběr nesrážlivé krve (NaF) Plastová zkumavka s antikoagulačním činidlem šedý uzávěr 4 ml Vyšetření na glykémii a laktát Odběr nesrážlivé krve (EDTA Aprotinin) Plastová zkumavka s antikoagulačním činidlem růžový uzávěr 4 ml Vyšetření na osteokalcin Odběr stolice (na okultní krvácení) Zkumavka OC SENSOR s roztokem Vyšetření na okultní krvácení do GIT Odběr stolice ( na Kalprotektin ) Zkumavka BÜHLMANN CALEX s roztokem ( uchovávat v chladu ) Stanovení Kalprotektinu ve stolici Odběr kapilární krve Odběrová nádobka Eppendorf 0,5 ml Vyšetření glykémií Odběr kapilární krve (Heparin sodný) Skleněná kapilára 125 mm/200 µl Vyšetření krevních plynů Některá vyšetření vyžadují speciální odběr způsob odběru a nakládání s materiálem je specifikován u jednotlivých vyšetření. (viz Příloha LP č.1- Seznam metod OKB). 3.6 Příprava pacienta před vyšetřením Pacienta je nutné předem o podmínkách přípravy k odběru poučit! Odběr nalačno Ranní moč Sběr moče Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, obvykle nalačno. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, má je pacient vynechat 3 dny před odběrem. Jinak nutno uvést podávané léky na průvodce. Ráno před odběrem nemá pacient žíznit, je vhodné vypít ¼ l neslazeného čaje (vody). Střední proud moče po omytí zevního genitálu. Zkumavka musí být označena jménem a celým rodným číslem. Pacient musí být seznámen s technickým postupem při sběru moče. Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi 3/4 litru tekutin (voda nebo minerální voda). Dle vyšetření, k jakému je sbíraná moč následně využita, je nutné ji udržovat v chladném prostředí případně se používá konzervačních prostředků. Detailní informaci pacient získá u ošetřujícího lékaře.

10 Strana č.: 10 (celkem: 18) 3.7 Identifikace pacienta na primárním vzorku Každá zkumavka nebo odběrová nádobka musí být čitelně označena min. Jménem a příjmením pacienta Identifikační číslo; v případě uvedení pouze roku narození, lze toto akceptovat pouze v případě, že je odběrová nádobka jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (např. v uzavřeném obalu) Jasně označit způsob odběru materiálu např. odlišit ranní moč a sbíranou, či odběr na lačno a po zátěži, nebo jde-li o zvláštní materiál např. likvor, punktát, sonda. Požadavky na náležitosti žádanky jsou uvedeny v kap této LP. V laboratoři se nesmějí vyskytovat biologické vzorky bez jednoznačné identifikace pacienta. 3.8 Odběr vzorku Stručné pokyny k odběru vzorků : Před každým odběrem je nutné ověřit totožnost pacienta, kterému je odebírán primární vzorek! Odběr žilní krve Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno. Venózní krev se nejčastěji odebírá ze žíly v loketní jamce, nebo jiné z dostupných žil. Paže je krátce stažena pomocí škrtidla. Místo vpichu je dezinfikováno tamponem navlhčeným ve vhodném dezinfekčním prostředku. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, provede se dezinfekce místa vpichu, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se postupně nasazují vhodné zkumavky. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit turniket. Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Sejmutí zkumavky je provedeno až v okamžiku, kdy krev do zkumavky pod vlivem vakua přestane vtékat. Při předčasném sejmutí zkumavky by došlo k odběru nedostatečného množství vzorku. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením. Po odebrání požadovaných vzorků je jehla ze žíly vyjmuta a na místo vpichu přitlačen tampon. Poté je tampon přelepen leukoporem. Místo vpichu je třeba držet 3 5 minut mírným tlakem. Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: - zkumavky bez přísad - ostatní zkumavky s přísadami - zkumavky pro hemokoagulaci Odběr kapilární krve Odběr provádíme z dobře prokrveného místa (z bříška prstu, ušního boltce nebo u kojenců z paty), je-li to nutné, po předchozí koupeli v teplé vodě nebo po teplém zábalu. Jako bodné nástroje se mohou použít lancety, malá kopíčka nebo injekční jehly. Používají se výhradně nástroje na jedno použití. Kůži na určeném místě otřeme dezinfekčním roztokem a po oschnutí provedeme vpich do hloubky asi 3-4 mm. Při nabodávání bříška prstu upravujeme směr vpichu tak, abychom bříško prstu nenapíchli uprostřed, ale z boku. Krev má z rány samovolně vytékat. Odstraníme první kapku krve a tvorbu kapek podpoříme lehkým tlakem. Do kapiláry nejdříve nasajeme trochu krve a potom ji sklopíme tak, aby docházelo k samovolnému nasávání krve vlivem kapilarity. Pozor na vzduchové bubliny při odběru. Po nabrání příslušného množství krve otřeme hrot kapiláry a kapiláru po vložení kovového míchadélka uzavřeme na koncích plastovými čepičkami, nebo krev z kapiláry sklepneme do příslušného kepíku. Po skončení odběru místo vpichu opět očistíme a dezinfikujeme. Na bodnou ranku přiložíme malý sterilní tampon, který ponecháme do doby, kdy ranka přestane krvácet.

11 Strana č.: 11 (celkem: 18) Odběr krve u intenzivně léčených pacientů Odběr nesrážlivé krve pro vyšetření vyšetřování acidobazické rovnováhy a krevních plynů Odběr ranního vzorku moče Moč pro kvantitativní účely Sběr moče pro stanovení kyseliny vanilmandlové (VMK) Odběr likvoru Při odběru krve cévní kanylou odstranit předem asi dvojnásobek obsahu kanyly (cca 20 ml). Odběr z artérií pro vyšetření acidobazické rovnováhy a krevních plynů na odděleních JIP a ARO provádí lékař nebo pověřená sestra. Důležité je dobré prokrvení končetiny (teplý zábal, koupel v teplé vodě). Pokožka nesmí obsahovat stopy mýdla, místo vpichu se dezinfikuje. Provádí se hlubší vpich silnější jehlou (žlutá, zelená), lancetou nebo kopíčkem. Používají se nástroje na jedno použití. Krev se odebírá do skleněné heparinizované kapiláry přímo z pootevřené ranky. Krev je nasávána vlivem kapilárních sil (nesmí dojít k přerušení sloupce vzduchovými bublinami). Do kapiláry je vložen kovový drátek, kapilára je na koncích uzavřena plastovými čepičkami a obsah je okamžitě promíchán pomocí magnetu (během míchání se uvolňuje heparin ze stěn kapilár). Kapilára se pak transportuje ve vodorovné poloze. Vyšetření se musí provést do 15 minut po odběru. K vyšetření ABR a krevních plynů lze také použít odběr do speciální stříkačky, jejíž vnitřní povrch je potažen heparinem. Vzorek po odběru je třeba uzavřít speciálním kloboučkem, řádně promíchat a na ledu co nejrychleji dopravit do laboratoře. Na odděleních, kde jsou umístěny satelitní analyzátory ABR se personál řídí pracovními pokyny pro daný analyzátor. Provádí se po poučení pacienta. Po očistě genitálií se odebere střední proud moči. Je nutné zabránit kontaminaci moče. Sbíráme za delší časový interval (12 nebo 24 hod). Sbírá se veškerá moč, nejen střední podíl. Ráno v určenou hodinu se pacient vymočí do WC a moč se dále sbírá do sběrných nádob v předepsaných časových intervalech. Sběr končí po dané časové periodě posledním vymočením do sběrné nádoby. Po dobu sběru mají být nádoby zakryté a uložené v temnu a chladu (pod 5 C), v jiném případě je nutná konzervace dle pokynů laboratoře. Po pečlivém změření objemu, který vyznačíme na žádance, donášíme do laboratoře buď veškeré množství za dobu sběru nebo po domluvě s laboratoří pouze část po předchozím důkladném promíchání. Vzorek slitý z nádoby, v níž zůstal sediment je pro řadu vyšetření nehodnotitelný. Pacient má tři dny před vyšetřením dietu. Nesmí jíst čokoládu, kakao, černou kávu, čaj, ovoce a vanilkové pečivo. Pro vyšetření VMK se sbírá moč za 24 hod. Pacient se v 6 hod ráno vymočí do WC a od této doby se sbírá moč do 6 hod druhého dne, kdy se pacient naposledy vymočí do sběrné nádoby. Změří se celkové množství, zapíše na žádanku a po důkladném promíchání se odlije asi 50 ml pro laboratorní vyšetření. Na počátku sběru se doporučuje přidat do sběrné nádoby asi 15 ml HCl zředěné 1:1 destilovanou vodou (dodá laboratoř). Odběr provádí výhradně lékař, a to lumbální, subokcipitální nebo zřídka i ventrikulární punkcí. Je třeba se vyvarovat krvácení při vpichu (prvních 5-10 kapek je nutné nechat odkapat). Likvor se odebírá do sterilních zkumavek se zátkou a musí se ihned po odběru dodat do laboratoře k vyšetření. Likvor se v laboratoři zpracovává přednostně, nejpozději do 1 hod od odběru. Bezpečné odstranění materiálů použitých při odběru vzorků: Všechen materiál použitý při odběru primárních vzorků je považován za potenciálně infekční a je nutno ho ukládat do nepropustného, řádně označeného obalu a likvidovat v souladu s platnou legislativou. Vycházet lze i z SM_KO_009 Nakládání s odpady. 3.9 Množství vzorku Doporučené množství plné krve nebo moče při primárním odběru Základní biochemická vyšetření Základní imunologická vyšetření Vyšetření na glykémii a laktát Vyšetření na glykovaný hemoglobin Moč (chemické a morfologické vyšetření) 4 nebo 6 ml srážlivé krve 4 nebo 6 ml srážlivé krve 4 ml NaF krve 4 ml EDTA krve 7 ml

12 Strana č.: 12 (celkem: 18) Vyšetření stolice Vyšetření glykémií kapilární odběr Dle návodu zaplnit drážky odběrového čepu a po jeho zpětném zasunutí do těla zkumavky je v dávkovači nadbytek stolice odstraněn. 0,5 ml Vyšetření krevních plynů 200 µl Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržení poměru krve a protisrážlivého činidla. Při použití vakuových systémů je správný objem zajištěn. Na požádání laboratoř vydá externím zadávajícím lékařům požadovaný odběrový materiál!! 4 Požadavky na manipulaci se vzorkem 4.1 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Vzorky žilní krve - s odebraným vzorkem se nesmí bezprostředně po odběru manipulovat, je nutno cca 10 minut počkat a až poté transportovat (okamžitý transport je častou příčinou hemolýzy, zejména při zasílání materiálu potrubní poštou ) - při odběru srážlivé krve je vhodné nechat vzorek minimálně 30minut při pokojové teplotě, není-li uvedeno jinak - stabilita jednotlivých analytů uvedena v Příloze LP č.1- Seznam metod OKB (stabilita analytů v séru uvedena pro doporučený odběrový systém se separačním gelem ). Po oddělení krevního koláče od séra je možné vzorek uchovávat v lednici za podmínek odpovídajících jednotlivým vyšetřením. Uvedená opatření slouží k zabránění hemolýzy. Množství odebrané krve závisí na počtu požadovaných vyšetření. Pokud množství materiálu nestačí na požadovaná vyšetření, konzultuje laboratoř s lékařem stanovení preferencí případně hrozí-li nebezpečí z prodlení, stanoví toto pořadí kompetentní pracovník laboratoře. Vzorky krve pro vyšetření krevních plynů = astrupy - odebraný materiál musí být transportován na chladicí vložce nebo v ledové tříšti a ihned po dopravě do laboratoře analyzován Vzorky mozkomíšního moku - vzorky musí být zpracovány ihned po doručení do laboratoře. Toto vyšetření je zpracováváno vždy v režimu STATIM. Veškeré nesrovnalosti týkající se dodaného materiálu nebo dokumentace zapíše příjmový pracovník laboratoře do LIS jako Neshodu při příjmu a telefonicky ihned řeší, je-li to možné, se zdravotnickým personálem příslušného oddělení nebo s externím zadavatelem zjednání nápravy. Po vyřešení neshody pak postup řešení rovněž zadá do systému. Druh neshody je tištěn na výsledkovém listě pro informování žadatele.

13 Strana č.: 13 (celkem: 18) 4.2 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 306/2012 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě uvedené vyhlášky byly stanoveny zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky od pacientů s přenosným infekčním onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou mají být viditelně označeny. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění okolí biologickým materiálem nebo znehodnocení vzorku. Všichni pracovníci přicházející se vzorky do kontaktu jsou povinni používat ochranné pomůcky a dodržovat všechny předepsané pracovní, bezpečnostní a hygienické postupy. S veškerým materiálem použitým při odběru, zpracování a vyšetření vzorků je nakládáno ve smyslu zákona o odpadech a předpisů tento zákon provádějících. Materiál je tříděn a likvidován podle celonemocniční směrnice VP 009 Nakládání s odpady. 4.3 Informace k dopravě vzorků Transport vzorků z oddělení ONK, a.s. Transport zajišťují co nejdříve po odběru zdravotničtí pracovníci (sanitáři nebo zdravotní sestry) v přepravních boxech. Vzhledem k délce doby přepravy, není doba přepravy ani teplota monitorována. Toto neplatí v případě astrupů, kdy materiál musí být transportován na chladící vložce nebo v ledové tříšti. Transport vzorků potrubní poštou ONK, a.s. Transport vzorků je zajišťován v uzavíratelných plastových sáčcích (zvlášť vzorek a zvlášt žádanka). Teplotu transportu není nutné monitorovat vzhledem k délce doby přepravy. Tímto transportním systémem je možné zasílat veškeré vzorky vyšetřované na OKB mimo odběrů ve skleněných kapilárách. Transport vzorků od externích zadávajících lékařů Vzorky od externích lékařů, se kterými jsou uzavřeny smlouvy, jsou sváženy sanitními vozy ONK, a.s. Přeprava probíhá za řízených podmínek v transportních termoboxech vybavených min/max kalibrovaným teploměrem. Zpravidla se vzorky dopravují při teplotě +15 až +25 C. Speciální požadavky na podmínky transportu jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření viz.příloha LP č.1- Seznam metod OKB. V laboratoři je teplota boxu zaznamenávána při předání materiálu do F_OKB_035 Záznam o teplotách-transportní box pracovníkem příjmu. Řidiči jsou poučeni o způsobu a podmínkách pro správnou přepravu vzorků do laboratoře. Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Při plánování času odběru pacienta před svozem vzorků je nutné počítat s rezervou pro dopravu a příjem vzorku. Rozhodnutí o případné likvidaci vzorků provádí vedoucí analytik.

14 Strana č.: 14 (celkem: 18) 5 Příjem žádanek a vzorků Identifikace pacienta na biologickém materiálu: Každá zkumavka musí být označena! Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením laboratorního čísla (kódu) tvoří čitelné celé jméno pacienta a identifikační číslo. Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena pouze rokem narození, lze toto akceptovat v případě, že je odběrová nádobka jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (např. v uzavřeném obalu). Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. 5.1 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a žádanky v laboratoři: Odmítnout lze žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu anebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoře neprovádějí ani nezajišťují (s ohledem na seznam zajišťovaných vyšetření). žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem, nádobu s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu. Viz kap nádobu s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k narušení preanalytické fáze viz kap. 4.3 této LP + stabilita vzorku po odběru uvedena v Příloze č.1 LP biologický materiál bez žádanky požadavek na vyšetření, které laboratoř neprovádí, popřípadě, požadavek, který nelze provést z dodaného materiálu (nevhodná odběrová nádobka) V případě, že je odesílající lékař identifikovatelný, laboratoř lékaři oznámí, pro jakou vadu nebyl vzorek vyšetřen a domluví s ním nápravná opatření. Jako neshoda při příjmu vždy zapsáno do systému spolu s postupem řešením neshody. Zpětně lze dohledat v systému typ neshody ( tiskne se na výsledkovém listu ) a řešení neshody i jméno řešitele neshody. 6 Výsledky vyšetření, intervaly a jejich vydávání 6.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech V případě kritických hodnot u vyšetření, u nichž je povinnost hlásit takový výsledek, informuje laboratoř požadující subjekt okamžitě. Definováno v PP_OKB_030 Hlášení kritických výsledků. Zápis o hlášení je následně generován LISem v komentáři na výsledkovém listě.

15 Strana č.: 15 (celkem: 18) V rámci OKB podléhají hlášení tato vyšetření: Vyšetření pod nad jednotky Urea - 20 mmol/l Kreatinin Hospitalizovaní nad 500 Dialýza nad 800 umol/l Kyselina močová umol/l Natrium mmol/l Kalium 3,0 6,0 mmol/l Chloridy mmol/l Vápník 1,5 2,9 mmol/l Fosfor 0,6 3,0 mmol/l Bilirubin Novorozenci nad 300 umol/l ALT - 10,0 ukat/l AST - 10,0 ukat/l GMT - 10,0 ukat/l ALP - 10,0 ukat/l AMS - 10,0 ukat/l U-AMS - 50,0 ukat/l Kreatinkináza - 10,0 ukat/l CRP - 200,0 mg/l Glukóza 3,0 18,0 mmol/l hs-troponin nad 0,04 ug/l Troponin nad 1,00 ug/l Informace o formách vydávání výsledků Hlášení výsledků a předávání výsledkových listů - obecné zásady Výsledky se, až na výjimečné případy, nezdravotnickým pracovníkům a pacientům telefonicky nesdělují. Výjimku tvoří samoplátci viz kap Vydávání výsledkových zpráv pacientům: Výdej výsledků pacientům Pacientům se jejich výsledkové listy předávají, pokud jsou splněny tyto podmínky: na žádance je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient pokud na žádance chybí toto označení, pracovník laboratoře telefonickým dotazem u lékaře ověří, že výsledkový list lze pacientovi vydat pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou), popřípadě pokud jde o zákonného zástupce plnou mocí.

16 Strana č.: 16 (celkem: 18) Pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce. Telefonické sdělování výsledků samoplátcům je přípusté po ověření správnosti přiděleného kódu, který je uveden v poli poznámka v LIS. Výdej výsledků v rámci nemocnice Výsledky uvolněné odpovědným pracovníkem jsou přeneseny do NIS. V historii pacienta je dohledatelná identifikace osoby, která uvolnění do NIS provedla. Výdej výsledků externím zdravotnickým zařízením Je-li výsledek určen externímu lékaři, je po uvolnění v LIS vytištěn pracovnicí přijmu OKB. Tisk výsledkových listů provádí pracovník příjmů průběžně, dle PP_OKB_037 Kontrola výsledkových listů. Výsledkové listy jsou dále zaneseny do podatelny, kde probíhá třídění a následná distribuce Výdej kopií výsledků Pro případ, kdy klient požaduje opis (kopie) výsledku, je tento opis opět potvrzen podpisem oprávněné osoby. Na výsledkovém listu je jasně vyznačeno, že se jedná o opis výsledků. Výdej předběžných zpráv V případě, že se jedná o předběžný výsledek, je v LIS jasně viditelné šedé podbarvení výsledků a označení komentářem nepotvrzený výsledek. V tištěné podobě je na předběžném protokolu uvedeno Neprošlo VŠ kontrolou. V případě, že byly výsledky zadavateli vyšetření zaslány formou předběžné zprávy (popř. hlášeny telefonicky), je vždy zasílán kompletní písemný závěrečný výsledek vyšetření. Telefonické vydávání výsledků Kritické výsledky jsou aktivně telefonicky hlášeny na oddělení, které vyšetření požaduje. Postupy hlášení kritických výsledků jsou uvedeny v kap 6.1 této LP. Hlášení výsledků externím pracovištím není obecně povoleno. Tato forma předání výsledku je možná pouze za předpokladu, že pracovník laboratoře podávající informace bezpečně identifikuje žadatele a nese za to plnou odpovědnost. Po nahlášení výsledku telefonicky je provedeno zpětné ověření informace, tak že druhá strana je požádána o zopakování nahlášeného výsledku 6.3 Typy nálezů a laboratorních zpráv Laboratorní výsledky se vydávají ve formě výsledkového listu v elektronické nebo papírové podobě. Výstup z LIS v podobě výsledkové zprávy obsahuje: - jasné a jednoznačné označení vyšetření - identifikaci laboratoře, která vydala zprávu - jednoznačnou identifikaci pacienta - jméno a další jednoznačné identifikační označení žadatele - datum a čas odběru primárního vzorku uvedeno jako odběr datum, čas

17 Strana č.: 17 (celkem: 18) - datum a čas přijetí vzorku laboratoří uvedeno jako přijato datum, čas - druh primárního materiálu krev, moč, likvor - typ analytického vzorku, ze kterého je vyšetření provedeno sérum, plasma, - výsledky vyšetření jsou graficky zobrazeny vzhledem k referenčnímu intervalu - hodnocení - biologická referenční rozmezí meze - postup vyšetření (metoda) koresponduje s označením jednotlivých vyšetření - identifikaci osoby oprávněné uvolnit zprávu - na výsledku uvedeno jako uvolnil - datum a čas uvolnění výsledku - identifikace osoby odesílající výsledek do NIS nebo provádějící tisk výsledku na výsledku uvedeno jako uzavřel příslušný blok vyšetření (přehled bloků viz níže) - kopie výsledku: na výsledku uvedeno v záhlaví Opis výsledků, vlevo dole číslo výtisku - 1X denně se provádí kontrola výsledkového listu, zda nedošlo ke změně jeho šablony Přehled používaných bloků vyšetření: - AST astrupy - BIO biochemie (zpracovávaná na lince + statimová vyšetření) - CVK celková vazebná kapacita železa - ELF elektroforéza - GLY glykémie - HOV vyšetření stolice na okultní krvácení - CHY chylomikrony - IMU imunologie (zpracováno na lince) - KRI křivky - LIQ liquor - MOČ moče - POL polychecky - TOX toxikologie Uchovávání kopií výsledků, archivování: Výsledky jsou kdykoli dostupné prostřednictvím databáze LIS. 6.4 Opakovaná a dodatečná vyšetření Dodatečná vyšetření nebo opakovaná vyšetření ze vzorků dodaných do laboratoře se provádí za splnění podmínek uvedených v kap. 3.3 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření. 6.5 Změny výsledků a nálezů Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem LIMS se provádí pro: identifikaci pacienta, výsledkovou část. A. Oprava identifikace pacienta

18 Strana č.: 18 (celkem: 18) Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním protokolu (výsledkové zprávy). Vzhledem k tomu, že laboratorní informační systém LIMS nepořizuje údaj o rodném příjmení, týká se oprava všech změn příjmení (vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně). Vedením laboratoře jsou pověřeni pracovníci, kteří jsou oprávněni provádět opravy a změny identifikace pacienta v databázi, jejich přístup je ošetřen kompetencemi, vázanými na přístupové heslo. Oprava identifikace (rodného čísla nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v rámci oprav databáze. B. Oprava výsledkové části Oprava výsledkové části se vždy provádí vytvořením nového výsledkového listu. Změna a oprava výsledku se provádí pouze ve zcela specifických a výjimečných případech a provádí je primář oddělení nebo jím pověřený pracovník. Změny vždy telefonicky hlásí požadujícímu subjektu. Neplatné výsledky jsou stornovány v LIS/NIS oprávněnou osobou. V případě, že je výsledek změněn, je uveden čas, datum a jméno osoby, která je za změnu odpovědná. Na opraveném výsledkovém listě je v části komentář uvedena informace o tom, že byl výsledkový list změněn. 6.6 Doba odezvy laboratoře ( TAT ) Dobou odezvy nebo-li časovou dostupností se rozumí časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do odeslání výsledku do NIS (event. vytištění výsledkového listu). Vital: do 30 minut Statim: do 60 minut Rutinní vzorky: do 24 hodin Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku, čas uvolnění výsledků. Podrobné časové údaje k jednotlivým laboratorním položkám jsou uvedeny v Příloze LP č.1- Seznam metod OKB. Doba odezvy ( TAT ) - údaj udává maximální čas od získání vzorku do jeho zpracování a zajištění dostupnosti výsledku pro zadavatele. 7 Řešení stížností OKB se snaží minimalizovat nedostatky a neshody ve své práci. Stížnosti jsou přijímány jak písemné tak ústní. Každý pracovník má povinnost oznámit přijetí stížnosti vedoucímu pracovníkovi. 8 Přílohy Příloha č.1 Seznam metod na OKB

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 4 Platnost od: leden 2012 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 A. Úvod A.1 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 09 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková 15. 9. 2015 Schválil/dne/podpis: MUDr. Pavlína Prokopová Platnost od: 1. 10. 2015 20.

Více

Laboratorní příručka OKB Benešov

Laboratorní příručka OKB Benešov strana : 1 z 36 Název dokumentu Laboratorní příručka OKB Benešov Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který popisuje provoz OKB, nabídku služeb a komunikaci s klienty. Rozdělovník Internet,

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 07 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín Počet stran: 19 Verze č.:07 Výtisk č.:1 Nahrazuje dokument: SM_OKB_001 verze 06ze dne 07.09.2015 Obsah SM_OKB_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Vavřičková

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB NCB_PAO_SME_12_002 verze K Účinnost dokumentu od: 13.6.2016 Jen pro vnitřní potřebu NCB ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_PAO_SME_12_002 Verze dokumentu: K Zpracoval Prim.MUDr.Vítková Jana Polívková

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 44 Vznikající záznamy: 0 Strana: 2 z 44 1. Úvod... 4 2. Údaje o laboratoři... 5 2.1 Identifikace laboratoře... 5 2.2 Informace o laboratoři... 5 2.3 Programy řízení kvality...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec n.n., p.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2015 Vypracoval: RNDr. R. Kurková...

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 2 A. Úvod A.1 Účel laboratorní příručky Je určena všem uživatelům laboratorních služeb, jak odborníkům (klinikům, ambulantním

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka PŘÍRUČKA () Strana 1 / 71 Nemocnice Valtice, s.r.o. Laboratorní příručka platná od: 2.11.2015, verze č.8 nahrazuje verzi č.7 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce Vedoucí laborantka Vedoucí OKBH Vedoucí OKBH

Více

Preanalytická fáze krevních vzorků

Preanalytická fáze krevních vzorků Preanalytická fáze krevních vzorků MeDiLa spol. s.r.o, Schubert CZ, Becton Dickinson Pardubice 20.10.2010 Technika odběru a Preanalytická fáze MUDr. Jana Doležalová Seminář Pardubice 2010 www.medila.cz

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř systému a PCR diagnostiky Účinnost od 15. 9. 2015 Verze č. 4 Tímto předpisem se ruší Verze č. 3, platnost od 1. 4. 2014 Odborný garant Jméno a příjmení,

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

Oddělení patologické anatomie

Oddělení patologické anatomie Vančurova 1548, 272 59 Kladno Tel.: 312 606 111 IČO 27256537 Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 1 Obsah LP A-01 Předmluva...

Více

v hematologickém vyšetření

v hematologickém vyšetření Význam preanalytická fáze v hematologickém vyšetření RNDr. M. Kušnierová Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Základním předpokladem pro precizní laboratorní diagnostiku s vysokou

Více

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Název vyšetření Materiál Pokyny pro odběr ACTH, P-ACTH (Adrenokortikotropin) plazma Do umělé zkumavky s EDTA

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrické léčebny v Dobřanech

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Oddělení klinické biochemie. Psychiatrické léčebny v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie Psychiatrické léčebny v Dobřanech LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Číslo dokumentu LP 10-10-01 Verze

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 66 VII PKZL - 01 PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Eduard Sohlich

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 8. Počet stran: 15 Datum vydání: 19. 02. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: doc. RNDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

5. Manuál pro odběry primárních vzorků

5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5.1. Objednávání vyšetření 5.1.1. Požadavkové listy - žádanky Pro objednávání vyšetření v laboratořích společnosti RNDr. Zdeněk Čecháček jsou k dispozici následující

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Oddělení laboratoře Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, tel: 481 551 341 Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie Hematologie Sérologie Odběr

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 1. 9. 2012 Nahrazuje: Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie ze dne 9. 6. 2011 Funkce Jméno Datum

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Tř. Svobody 32, Olomouc, Trávnická 2, Prostějov LP : 2016/06 Vydání č.: 6 Platí od: 15.2.2016 LP : 2016/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Datum Funkce zpracoval: MUDr. Milada Popotrandovská 9.2.2016 vedoucí

Více

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum )

SM_OKBH KH_001 Příloha č. 1 Seznam metod OKBH KH biochemie,imunochemie. Vyšetřovaný materiál (druh zkumavky, aditivum ) S_KBH KH_001 KBH KH Strana č.: 1 z 5 etoda Kreatinin Clearence kreatininu kratka na nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin nebo větší fyzická zátěž, nevhodná dieta s vyšším obsahem mastných kyselin

Více

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč Strana 1 z 23 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: 16.3.2016 Platnost do: odvolání Nahrazuje: SMO-370-01 verzi č. 8 Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované výtisky a elektronická verze

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM

HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ 1/5 Hodnocení spokojenosti zákazníků (klinického pracovníka) se službami poskytovanými MOÚ. Dotazník spokojenosti zákazníka byl určen pro lékaře MOÚ, vrchní a staniční sestry

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011

Příloha č.: 1 ze dne: 18.3.2011 je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 121/2011 ze dne: 18.3.2011 List 1 z 5 Zprávy podepisuje: PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Kateřina Valošková lékař (vyšetření č. 1-28, 30-31) MUDr. Marek Wróbel lékař (vyšetření č. 30-31)

Více

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ústav soudního lékařství FN Ostrava Obsah: Členění Ústavu soudního lékařství... 3 Identifikace pracoviště... 4

Více

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 36066 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/TOKV/č.05/2013 Počet stran: 28 Počet příloh: 1 Verze: 3 Platnost od: 30.7.2013 Laboratorní příručka

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 16 Vydáno: 26. ŘÍJNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie Fakultní nemocnic e Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 15.4.2011 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Platnost od: 30.6.2015 3.11; A10 E Ú NDOKRINOLOGICKÝ STAV Národní 8/139, 116 94 Praha 1 Laboratorní příručka Typ dokumentu Platí pro Číslo dokumentu LP LK-EÚ 01 Tento dokument je duševním majetkem EÚ ZPRACOVAL

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz ŘÁD č. Řd-004-28 Provozní řád Ústavu lékařské genetiky 4. vydání ze dne: 1. 7. 2014 Skartační znak: A Účinnost

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. LF UK a FN HK

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. LF UK a FN HK LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ LF UK a FN HK Vypracoval H. Jindrová Jméno a příjmení, funkce Přezkoumal MUDr. M. Šafr Schválil MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Platnost od: 1.6.2013 Podpis Datum

Více

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc.

LABORATORNÍ MANUÁL. Obsah: Fakultní nemocnice Olomouc. pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc. LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Obsah: 2008 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE... 2 3.1. Statut,

Více

Její obsah je koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na laboratorní praxi.

Její obsah je koncipován v souladu s nejnovějšími požadavky na laboratorní praxi. Laboratorní příručka Laboratorní příručka je věnována všem, kteří potřebují informace o oddělení klinické biochemie Městské nemocnice PRIVAMED a. s. Je určena lékařům, zdravotním sestrám, obsahuje i pokyny

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín Počet stran: 16 Verze č.:02 Výtisk č.:1 Obsah SM_OKBH KH_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Studenovská 28.2.2015 Studenovská Schválil Ing. Vondráček 9.3.2015

Více

Manuál pro odběr a zpracování vzorků biologického materiálu

Manuál pro odběr a zpracování vzorků biologického materiálu Manuál pro odběr a zpracování vzorků biologického materiálu Cíl dokumentu Manuál pro odběr a zpracování vzorků biologického materiálu jako příloha Laboratorní příručky podává ucelenou informaci pro lékaře

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD KVĚTEN 2015 LP 1/80 Purkyňova 446 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Skupina: Laboratorní příručka LP Označení: Verze: 05 Počet stran: 80 Platí od

Více

Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří.

Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří. Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří. Autorský kolektiv: Martina Bunešová, Jana Blažková, Petr Coufal, Bedřich Friedecký, Miloslava Kapustová, Jiří Kotrbatý, Pavel Malina 1.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 3. 2016 Verze č.: 8 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

3-komorový hrudní drenážní systém

3-komorový hrudní drenážní systém Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: 3-komorový

Více

Pokyny pro pacienty a pro oddělení

Pokyny pro pacienty a pro oddělení Pokyny pro pacienty a pro oddělení 1. Odběr žilní krve Kompetence Odběr může provádět všeobecná sestra a porodní asistentka (s výjimkou novorozenců a dětí do 3 let) a lékař. Zdravotnický asistent, studenti

Více

V Praze 16. 6. 2011. Z těchto legislativních předpisů vyplývají následující konkrétní povinnosti:

V Praze 16. 6. 2011. Z těchto legislativních předpisů vyplývají následující konkrétní povinnosti: V Praze 16. 6. 2011 Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního zdravotního ústavu - Národní referenční laboratoře pro AIDS a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP k testování HIV protilátek

Více

1. Statut laboratoře 3/180 3. Název organizace: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

1. Statut laboratoře 3/180 3. Název organizace: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 1/180 1 Vážení zákazníci, dostáváte do rukou novou aktuální elektronickou verzi laboratorní příručky pro odběry Centrální laboratoře SZZ Krnov. Žádáme Vás tímto o vyřazení staré verze z Vaší knihovny.

Více

Laboratorní příručka LLG

Laboratorní příručka LLG Laboratorní příručka LLG a datum zpracování 23. 12. 2014 STRANA 1 (CELKEM 22) OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Úvodní slovo... 3 1.2 Seznam použitých zkratek... 4 2. Informace o laboratoři... 5 2.1 Identifikace

Více

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8

Časová dostupnost výsledků laboratorních vyšetření Oddělení laboratoře MMN v Jilemnici. Strana 1 z 8 Acidobazická rovnováha 30 min 30 min ACR - index x v den dodání materiálu do laboratoře Aktivovaný parciální tromboplastinový test (APTT) 120 min v den dodání materiálu do laboratoře Alaninaminotransferáza

Více

Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 0 6 8 6 9 1 IČZ smluvního ZZ 2 6 9 0 0 0 0 0 Číslo smlouvy 9 S 2 6 K 0 0 1 Název IČO Psychiatrická nemocnice Kosmonosy PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ Schváleno: MD-OSI č. j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. srpna

Více

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty

Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Vybrané klinicko-biochemické hodnoty Obecným výsledkem laboratorního vyšetření je naměřená hodnota, která může být fyziologická, zvýšená či snížená. Abychom zjištěnou hodnotu mohli takto zařadit, je třeba

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena O39 Alfa-amylása (DPH 0%)-orientační

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Substráty, elektrolyty - sérum

Substráty, elektrolyty - sérum Referenční meze oddělení biochemie a hematologie Polikliniky Železný Brod Aktualizace 1.4.215 Substráty, elektrolyty - sérum Bilirubin celkový (μmol/l) do 17,1 Stanovení ruší hemolýza 4,1-5,3 Draslík (K..)

Více

H-12 PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE LÉKÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ VYDÁVÁ ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA VZOROVÝ ŘÁD PRO PROVOZ A ORGANIZACI ČINNOSTÍ ZAŘÍZENÍ LÉKÁRENSKÉ PÉČE

H-12 PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE LÉKÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ VYDÁVÁ ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA VZOROVÝ ŘÁD PRO PROVOZ A ORGANIZACI ČINNOSTÍ ZAŘÍZENÍ LÉKÁRENSKÉ PÉČE H-12 PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE LÉKÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ VYDÁVÁ ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA VZOROVÝ ŘÁD PRO PROVOZ A ORGANIZACI ČINNOSTÍ ZAŘÍZENÍ O B S A H LÉKÁRENSKÉ PÉČE 1. Úkoly a povinnosti LZ 2. Provoz lékárny

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Název dokumentu: Revize dokumentu Datum revize Odpovědná osoba Podpis 1 2 3 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 2 3 LP strana 1 z 47 Obsah: 1Úvod... 4 1.1Oblast platnosti... 4 2Základní

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO VEŘEJNOST POSKYTOVANÝCH V CHRUDIMSKÉ NEMOCNICI Ceník služeb, které poskytuje a nejsou uvedené v Ceníku služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Více

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků:

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků: PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.)

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4-Háje, 149 00 2. Zřizovatel

Více

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064

obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 obchodní oddělení Nitranská 418, 460 01 Liberec 1 482712925, /fax 482712942, 724100064 výroba Desná č.p. 142, 468 61 Desná v Jiz. horách /fax 483 383 497, 483 383 229, 602 101 663 OBSAH OBSAH... 1 ZÁKLADNÍ

Více

Indikátory kvality preanalytické fáze Jak jsme si s tím poradili v praxi MUDR. VLASTA MUSILOVÁ OKLT NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Indikátory kvality preanalytické fáze Jak jsme si s tím poradili v praxi MUDR. VLASTA MUSILOVÁ OKLT NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Indikátory kvality preanalytické fáze Jak jsme si s tím poradili v praxi MUDR. VLASTA MUSILOVÁ OKLT NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Cíl Napomoci k lepší orientaci v problematice IK hlavně v preanalytické fázi Jaká

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Domov pro seniory Kobylisy, příspěvková organizace Mirovická 19/1027, 182 00 Praha 8, IČ 70872996 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE rozpracování nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ

ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ ODBĚR, PŘÍPRAVA, PŘEPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKŮ Základní pojmy Obecná pravidla vzorkování Chyby při vzorkování, typy materiálů Strategie vzorkování Plán vzorkování Základní způsoby odběru Vzorkovací pomůcky

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PR/HA 5/14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz

MĚSTSKÁ NEMOCNICE ČÁSLAV Jeníkovská 348 286 01 Čáslav tel. : 327305170 fax : 327314172 email : sekretariat.reditele@nemcaslav.cz Kód Název Cena S01 Administrativní úkon odborného lékaře - výpis /a 10 min/ (DPH 15%) 80 O34 Alaninaminotransferasa (ALT) (DPH 0%)-orientační cena 20 O50 Albumin (DPH 0%)-orientační cena 16 O39 Alfa-amylása

Více

MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ

MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Používaný odběrový systém Na oddělení klinické biochemie a hematologie MEPHACENTRUM a.s. je používán uzavřený vakuový odběrový systém SARSTEDT. Biochemie odběrový materiál

Více

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY. I. Úvodní ustanovení. Kontrola a pokuty ZÁVAZNÉ PODMÍNKY pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve společnostech holdingu VÍTKOVICE (dále jen Závazné

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více