FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, Znojmo R O Z P I S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2012-2013"

Transkript

1 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: Okresní přebor mužů III. třída mužů- skupiny A,B IV. třída mužů- skupiny A,B,C Okresní soutěž dorostu- skupiny A, B Okresní přebor žáků a Okresní soutěž žáků- skupiny A, B Okresní přebor mladších žáků 7+1 a okresní soutěž mladších žáků 7+1- skupiny A,B Přípravky- Okresní přebor, Okresní soutěž- skupiny A, B, C Určeno: Klubům, jejichž družstva se účastní soutěží OFS Znojmo Členům VV OFS Znojmo a členům odborných komisí Rozhodčím a delegátům na nominačních listinách OFS Znojmo FAČR Praha, Řídící komise FAČR pro Moravu, JmKFS, OFS v působnosti JmKFS, RegionSport Sekretariát: Roman Švarc tel.: ,mob Úřední hodiny: pondělí středa čtvrtek pátek Zasedání VV OFS a komisí:vv OFS 1x měsíčně STK středa DK čtvrtek KM středa KR 1x za 14 dní (pátek 18.30) TMK poslední středa v měsíci HK každý měsíc 10. po hosp. uzávěrce v 15,30 ORK dle potřeby Adresy fotbalových institucí I. Vyšší fotbalové instituce Fotbalová asociace České republiky, Diskařská 100, P.O.BOX 11, Praha 6 Strahov ústředna: , fax : registrační úsek: tel : , fax : , úřední dny : úterý, čtvrtek, pátek hod. Řídicí komise FAČR pro Moravu, Na Střelnici 39, P.O.BOX 92, Olomouc 2 sekretariát : tel fax: registrační úsek : tel

2 JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ, BRNO, ZÁMEČNICKÁ 2 sekretář Josef Dvořáček, mob sekretariát tel : , fax , II. Okresní fotbalové svazy Okresní fotbalový svaz Blansko, Rožmitálova 40, Blansko tel , fax : , Městský fotbalový svaz Brno, Zámečnická 2, Brno tel. a fax : , Okresní fotbalový svaz Brno-venkov, Přízová 8/10, Brno tel : , fax : , Okresní fotbalový svaz Břeclav, Veslařská 1, Břeclav tel , Okresní fotbalový svaz Hodonín, Velkomoravská 4017/77, Hodonín tel : , fax : , Okresní fotbalový svaz Vyškov, Mlýnská 20, Vyškov tel. a fax : , Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, Znojmo tel. : , Okresní fotbalový svaz Jihlava, E. Rošického 6, Jihlava tel : , Okresní fotbalový svaz Třebíč, Fügnerova 8, Třebíč tel : , Okresní fotbalový svaz Pelhřimov, Pražská 1655, Pelhřimov tel : , Okresní fotbalový svaz Žďár nad Sázavou,Jungmannova 10,Žďár n. Sáz tel : , Okresní fotbalový svaz Havlíčkův Brod,Ledečská 3295,Havl.Brod tel : , Pojmy a zkratky klub fotbalový klub, který je samostatným subjektem, nebo fotbalový oddíl, který je součástí TJ, obce sokolské apod. Klub se sestává z jednotlivých družstev. družstvo organizační jednotka klubu, která byla STK na základě podané přihlášky a splnění stanovených podmínek pro účast v soutěži zařazena dle výsledků dosažených v minulém soutěžním ročníku do příslušné věkové kategorie a třídy soutěže. areál klubu objekt vymezený k provozování sportovní činnosti, který se člení minimálně na šatny, hřiště a hlediště. hřiště ohraničená vnitřní část areálu klubu, do které mají přístup pouze přesně určené osoby uvedené v příslušném ustanovení SŘF a v níž je vyznačena hrací plocha. hrací plocha část hřiště vyznačená v souladu s Pravidly fotbalu. hlediště část areálu určená pro diváky. soutěžní utkání každé utkání mistrovských a pohárových soutěží uvedených v preambuli tohoto rozpisu.

3 FAČR Fotbalová asociace České republiky JmKFS Jihomoravský krajský fotbalový svaz VV OFS Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu ORK Odvolací a revizní komise STK Sportovně technická komise DK Disciplinární komise KR Komise rozhodčích HK Hospodářská komise TMK Trenérsko metodická komise KM Komise mládeže OFS Okresní fotbalový svaz. SŘF Soutěžní řád fotbalu. UP umělý povrch (tráva třetí a vyšší generace). Textová část Článek 1 Řízení soutěží I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Rozpis soutěží OFS Znojmo pro soutěžní ročník 2012/2013 (dále jen tento rozpis ) vydává VV OFS Znojmo v souladu s článkem 14 odst.3 Stanov FAČR a článkem 3 odst.1 SŘF. 2. Soutěže zabezpečuje VV OFS Znojmo a řídí je STK u mužů a dorostu, KM u žactva a přípravek. 3. Rozhodnutí o případném odložení celého kola mistrovských soutěží si vyhradil VV OFS Znojmo a jeho odborná komise STK. Článek 2 Pořadatelský klub a změna pořadatelství 1. Pořadatelem soutěžního utkání je to družstvo, které je v rozlosování příslušné části mistrovských soutěží (podzimní a jarní část) nebo v rozlosování uvedeno na prvním místě (dále jen pořadatelský klub ). 2. STK může povolit sehrání mistrovských utkání v opačném pořadí, než je uvedeno v rozlosování soutěžního ročníku (tzv. změna pořadatelství). 3. O změnu pořadatelství požádá klub, který chce sehrát utkání na domácím hřišti v podzimní části soutěžního ročníku, a to nejpozději 21 dnů před stanoveným termínem utkání. Žádost o změnu pořadatelství musí být opatřena souhlasem soupeře. Poplatek za schválení změny pořadatelství činí u dospělých 150,- Kč, u dorostu 100,- Kč a u žactva a přípravek 50,- Kč. V odůvodněných případech může STK změnu pořadatelství schválit i při nedodržení stanovené lhůty 21 dnů, ale poplatek v tomto případě činí u dospělých 300,- Kč, u dorostu 200,- Kč a u žactva a přípravek 100,- Kč. Žádost musí být opatřena souhlasem soupeře. O rozhodnutí ve věci změny pořadatelství, ať kladném nebo záporném, bude STK vždy informovat vhodným způsobem oba kluby. Článek 3 Účastníci soutěží 1. Jednotlivá družstva jsou na základě přihlášky do soutěží OFS Znojmo zařazena podle své výkonnosti a věkové kategorie do příslušných soutěží v působnosti OFS Znojmo. 2. Zařazení jednotlivých družstev je uvedeno v rozlosování mistrovských soutěží dospělých, dorostu, žáků a přípravek tohoto rozpisu. Zařazená družstva přitom musí splňovat podmínky stanovené SŘF, Pravidly fotbalu a tímto rozpisem. 3. Kluby, jejichž družstva jsou účastníky mistrovských soutěží OFS Znojmo, jsou povinny vyslat svého zástupce na oficiální akce pořádané OFS Znojmo, zejména pak na aktiv klubů. Neúčast na aktivu klubů, bude postižena pořádkovou pokutou.

4 Článek 4 Předpisy FAČR a úřední tiskovina OFS Znojmo 1. Při konání a v souvislosti s konáním jednotlivých utkání, na které se vztahuje tento rozpis, se postupuje podle platné legislativy FAČR, zejména pak podle SŘF, Pravidel fotbalu a tohoto rozpisu včetně jejich změn a doplňků. 2. Veškeré úřední zprávy OFS pro všechny kluby, rozhodčí a delegáty svazu k soutěžím řízeným OFS Znojmo jsou zveřejňovány na internetových stránkách a pro soutěžní ročník Informace vztahující se k soutěžím řízeným OFS Znojmo, zveřejněným na internetových stránkách FAČR česká verze v nabídce na levé straně kraje okresy kraj Jihomoravský okres Znojmo a dále na v soutěžním ročníku mají závaznost úředních zpráv. Článek 5 Termíny a začátky utkání 1. Povinnosti klubů týkající se hlášení mistrovských utkání, jejich termínů, začátků a nástupů družstev jsou upraveny v článcích 30 SŘF a v tomto rozpisu. 2. Termínová listina s úředními začátky soutěžních utkání bude uveřejněna pro jarní i podzimní část soutěžního ročníku na a 3. Dorostenecké předzápasy začínají nejpozději 2 hodiny a 30 minut před stanoveným začátkem následujícího utkání. 4. Mistrovská utkání žáků a přípravek mohou začínat nejdříve v hod. 5. Žákovské předzápasy starších žáků začínají nejpozději 2 hodiny a 15 min. před stanoveným začátkem následujícího utkání. 6. Bude-li soutěžní utkání zahájeno po uplynutí čekací doby, musí klub, z viny jehož družstva k zahájení utkání po čekací době došlo, zaslat STK písemné vyjádření s uvedením důvodů zahájení soutěžního utkání po uplynutí čekací doby. Své vyjádření příslušný klub zašle STK do 48 hodin po skončení daného utkání. Zástupce klubu se následně může zúčastnit nejbližšího jednání STK osobně, kde může písemné vyjádření klubu doplnit o další skutečnosti. V případě, kdy klub vyjádření ve stanoveném termínu nezašle, uloží mu STK pořádkovou pokutu. 7. Nebude-li soutěžní utkání sehráno z důvodu nenastoupení jednoho z družstev k danému utkání, musí klub, jehož družstvo se k utkání nedostavilo, zaslat STK písemné vyjádření k nedostavení se k soutěžnímu utkání s uvedením důvodů nedostavení, a to do 48 hodin po stanoveném termínu příslušného soutěžního utkání. Zástupce klubu se následně může zúčastnit nejbližšího jednání STK osobně, kde může písemné vyjádření klubu doplnit o další skutečnosti. V případě, kdy klub vyjádření ve stanoveném termínu nezašle, uloží mu STK pořádkovou pokutu. 8. V případech, kdy nebude soutěžní utkání z vyšší moci sehráno nebo bude z tohoto důvodu přerušeno nebo předčasně ukončeno, postupuje se podle čl.49 SŘF. Zúčastněná družstva jsou povinna dohodnout se prostřednictvím kapitánů a vedoucích družstev na náhradním termínu (viz čl.30 odst.3 SŘF). V případě, že se družstva na náhradním termínu utkání nedohodnou, uvede tuto okolnost rozhodčí na zadní stranu Zápisu o utkání návrhy konkrétních termínů a začátků utkání ze strany obou družstev a tyto návrhy podepíší kapitáni a vedoucí obou družstev. Článek 6 Změny termínů a začátků utkání 1. Pokud pořadatelskému klubu následně nevyhovuje termín nebo začátek mistrovského utkání a hodlá dané utkání sehrát v příslušném víkendu podle termínové listiny, ale v jiný den nebo začátek, je povinen tuto změnu zaslat hostujícímu klubu a současně také STK u dospělých a dorostu a KM u žáků a přípravek, a to doporučenou poštou nejpozději 21 dnů před stanoveným termínem utkání. Žádost o změnu termínu/začátku podléhá schválení STK a KM s tím, že poplatek za schválení změny činí u dospělých 150,- Kč, u dorostu 100,- Kč a u žactva a přípravek 50,- Kč. V odůvodněných případech může STK změnu schválit i při nedodržení lhůty 21 dnů před stanoveným termínem utkání, ale poplatek za schválení změny v tomto případě činí u dospělých 300,- Kč, u dorostu 200,- Kč a u žactva a přípravek 100,- Kč. Souhlas hostujícího klubu se změnou hracího dne nebo času se v tomto případě vyžaduje.

5 2. Hodlá-li pořadatelský klub sehrát mistrovské utkání v jiném termínu, než podle termínové listiny (nejde tedy o změnu podle předchozího bodu tohoto článku), musí svůj požadavek předložit STK nejpozději 21 dnů před daným termínem na tiskopisu Žádost o změnu termínu utkání. Žádost následně podléhá schválení STK, když poplatek činí 150,- Kč, u dorostu 100,- Kč a u žactva a přípravek 50,- Kč. V odůvodněných případech může STK schválit požadovanou změnu i při nedodržení lhůty 21 dnů před stanoveným termínem utkání, ale poplatek v daném případě činí u dospělých 300,- Kč, u dorostu 200,- Kč a u žactva a přípravek 100,- Kč. a žádost musí být v tomto případě opatřena souhlasem hostujícího oddílu. 3. V případě, kdy bude jakoukoliv změnu termínu nebo začátku mistrovského utkání požadovat hostující klub, musí svůj požadavek předložit STK o změnu termínu s tím, že tato žádost musí být vždy opatřena souhlasem pořadatelského klubu. Lhůty pro zaslání žádosti, která podléhá schválení STK, a poplatky za schválení změny se řídí podle bodu 1. nebo bodu 2. tohoto článku v závislosti na charakteru požadované změny. 4. STK zpravidla schválí pouze takové žádosti o změnu termínu/začátku, u kterých bude navrhovaný termín předcházet termínu stanovenému v termínové listině. 5. Všechna výše uvedená ustanovení o změnách termínů a začátků mistrovských utkání platí pro všechny věkové kategorie. 6. Pokud STK změnu termínu nebo začátku uplatněného podle bodů tohoto článku neschválí, vyrozumí o této skutečnosti vhodným způsobem příslušné kluby. V případě schválení změny budou kluby ze strany STK též vyrozumívány na výše uvedených internetových stránkách. 7. STK má právo na základě odůvodněné žádosti pořadatelského nebo hostujícího klubu, nedojde-li předtím k oboustranné dohodě, nařídit soutěžní utkání na jakýkoli jiný termín. Přitom však STK musí dbát na to, aby nebyla narušena regulérnost soutěže. Za nařízení termínu uhradí klub, který o nařízení požádal, poplatek podle bodu 2. tohoto článku v závislosti na charakteru požadované změny. 8. K zajištění regulérnosti jednotlivých soutěží může STK stanovit pro některá mistrovská utkání jednotné termíny a začátky i s případným vyloučením čekací doby (jedná se zejména o závěrečná dvě kola mistrovských soutěží). Článek 7 Místa utkání 1. Jednotlivá mistrovská utkání mohou být uskutečněna pouze v areálech klubů a na hracích plochách, které jsou schváleny STK.Trvalé výjimky z míst a hřišť jsou uvedeny v rozlosování na konci každé skupiny jednotlivě. 2. Jednotlivá utkání sehrají na hřištích oddílů, které jsou uvedeny v rozpisu na prvních místech v souladu se SŘ. Čl Pokud v průběhu soutěže dojde ke změně hřiště, je oddíl povinen nejpozději 21 dnů před předpokládanou změnou tuto skutečnost oznámit písemně doporučeně STK a po schválení všem oddílům své skupiny.pokud oddíly z důvodu rekonstrukce žádají STK o schválení hrát přechodně soutěžní utkání na pronajatém hřišti, musí předložit plánek hřiště ke své žádosti. Toto hřiště bude schváleno za předpokladu, že bude řádně vybaveno ( včetně sociálního zařízení). Oddíly musí mít sprchy s teplou a studenou vodou. Dále pak WC pro hráče a veřejnost. 4. V případě, že oddíl má k soutěžním utkáním dvě a více hřišť a travnatou a škvárovou hrací plochou, stanovuje STK pro použití hrací plochy tento postup:v podzimní části sezóny rozhoduje o hrací ploše do HR,po této době pořádající oddíl.v jarní části sezóny rozhoduje o hrací ploše do pořádající oddíl, po této době HR. O způsobilosti hrací plochy rozhoduje pouze delegovaný hlavní rozhodčí.pokud určená hrací plocha je nezpůsobilá, jiná hrací plocha je způsobilá a pořádající oddíl na ni odmítne hrát, uvede tuto skutečnost HR do zápisu o utkání. STK může po prošetření rozhodnout i o herních důsledcích.hostující oddíl je povinen mít připravenou obuv na obě hrací plochy. 5. Schválené areály a hrací plochy STK a KM pro mistrovská utkání jsou uvedeny v příloze tohoto rozpisu individuálně u každého klubu. Neschválené areály budou schváleny na základě písemné žádosti pořadatelského klubu a její součásti musí být : prohlášení pořadatelského klubu řád pořadatelské služby plán areálu

6 1. Hřiště i náhradní hrací plocha musí mít tyto náležitosti: a) kryté hráčské lavičky pro náhradníky a realizační tým minimálně pro sedm osob b) řádně vyznačenou hrací plochu včetně vyznačení technické zóny c) samostatnou šatnu pro soupeře přístupnou 30 minut před začátkem utkání d) samostatnou šatnu pro rozhodčí přístupnou 30 minut před utkáním e) oddíly musí mít sprchy s teplou a studenou vodou pro hráče + WC pro veřejnost f) zdravotnické zajištění pro poskytnutí první pomoci (lékárnička,nosítka apod.) g) na každém soutěžním utkání tabulky s čísly pro střídání hráčů u střídaček Kontrolu náležitosti hřišť provádí STK, rozhodčí a delegáti svazu. V případě nesplnění těchto náležitostí bude oddíl upozorněn s uvedením termínů, do kdy musí nedostatky odstranit. Pokud tento požadavek oddíl nesplní, přikročí STK k uložení peněžitého plnění až do výše 5000 Kč. Článek 8 Povinnosti pořadatelského klubu a hostujícího družstva 1. Veškeré povinnosti pořadatelského klubu související s konáním utkání jsou uvedeny v článcích SŘF a v tomto rozpisu. 2. Pořadatelský klub je kromě povinností uvedených v SŘF dále povinen zejména: a) zajistit, aby funkci hlavního pořadatele vždy vykonávala osoba starší 18-ti let, b) zajistit na utkání účast kvalifikovaného zdravotníka nebo lékaře, c) zajistit vhodným organizačním opatřením bezpečný příchod a odchod aktérů utkání (rozhodčích a příslušníků družstev) na hrací plochu a z hrací plochy do šaten, d) mít k dispozici funkční píšťalku, praporky pro asistenty rozhodčího, žlutou a červenou kartu a standardizované tiskopisy zápisů. e) mít k utkání připraveny minimálně tři míče odpovídající Pravidlům fotbalu (v žákovských soutěžích tři míče odpovídající čl.66 bodu 2. SŘF), které hlavní pořadatel předá rozhodčímu ke kontrole nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem utkání, f) mít k dispozici tabulky s čísly pro střídání hráčů, které budou během utkání umístěny mezi lavičkami pro členy družstev o velikosti čísel nejméně 25 cm. g) zajistit pro hráče a náhradníky hostujícího družstva, rozhodčí a delegáta svazu v poločasové přestávce vhodné občerstvení při respektování hygienických zásad (za optimální lze pro hráče a náhradníky považovat stolní vody nebo neslazené minerální vody o obsahu 6.0 l, pro každé mužstvo a náhradníky, popř. v balení větším, ale při respektování objemu nápoje minimálně 0,5 l na jednoho hráče nebo náhradníka s poskytnutím kelímků na jednorázové použití), h) po uplynutí řádné hrací doby v prvním i druhém poločasu každého soutěžního utkání vypnout v areálu časomíru, i) určit prostor k parkování dopravních prostředků rozhodčích a delegáta svazu a následně zajistit bezpečnost těchto dopravních prostředků v případě, že je rozhodčí a delegát svazu do určeného prostoru umístili, j) zajistit v soutěžních utkáních dospělých signalizaci délky nastavení doby hry pomocí tabulek s čísly pro střídání hráčů, k) zajistit na své náklady přepravu rozhodčích, delegáta svazu a hostujícího družstva (pokud o to požádají hlavního pořadatele) mezi areálem klubu a hrací plochou v těch případech, kdy se hrací plocha, na které bude soutěžní utkání sehráno, nachází mimo areál klubu, ale rozhodčí a obě družstva se budou převlékat v šatnách umístěných v areálu klubu. Platí i v případě, kdy hrací plocha je mimo kabiny. l) Neumožnit přístup do prostoru stadionu osobám podnapilým, ozbrojeným či osobám vnášející předměty, kterými by mohly ohrozit život nebo zdraví ostatních účastníků utkání m) Pořadatelský klub odpovídá za to že do hřiště nebudou vhazovány žádné předměty a že v hledišti nebude docházet k výtržnostem, rvačkám či verbálním projevům hanobících příslušnost k rase, národu, etniku či k jiným projevům porušování občanského soužití 3. Povinnosti hostujícího družstva související s konáním utkání jsou uvedeny v čl. 25 SŘF. 4. Počet pořadatelů označených, kteří musí být starší 18-ti let, se v soutěžích OFS stanovuje v tomto minimálním počtu (nepočítaje v to hlavního pořadatele): a) 5 osob u OP,III a IV třídy dospělých, b) 3 osoby u dorostu,žáků a přípravek

7 c) celý pořadatelský sbor v soutěžích řízených OFS označen reflexními vestami, nebo rozlišovacími dresy. Hlavní pořadatel musí mít vestu odlišné barvy od ostatních pořadatelů. 5. Pořadatelský klub je povinen hlásit ihned po každém soutěžním utkání (nejpozději do jedné hodiny po jeho skončení na telefonní čísla , , , následující údaje: a) správný konečný výsledek utkání, b) výsledek poločasu, c) střelce branek a vyloučené hráče (podle Zápisu o utkání) 6. Neplnění povinností pořadatelského klubu, popř. hostujícího družstva STK postihne udělením pořádkové pokuty. 7. Hlavní pořadatel mj. je povinen učinit veškerá opatření k zjištění totožností pachatelů kteří porušili zákony a omezení uvedená v čl. 21 SŘF a tyto neprodleně nahlásit rozhodčímu utkání který tyto skutečnosti uvede v zápise o utkání (pokud v té době již budou známy) a řídícímu orgánu soutěže. Článek 9 Věkové kategorie 1. Věkové kategorie v soutěžích mládeže se v návaznosti na znění čl.68 SŘF stanovují pro soutěžní ročník 2012/2013 takto: a) v soutěži přípravek smí startovat chlapci narozeni od a mladší (dívky od a mladší) b) v soutěžích žáků smí startovat hráči narození od a mladší (dívky od a mladší) c) v soutěžích mladších žáků 7+1 od a mladší (dívky od a mladší) d) v soutěžích dorostu smí startovat hráči narození od a mladší. 2. Nastoupení hráčů ve vyšších věkových kategoriích se řídí podle čl.69 SŘF. 3. Žáci mohou startovat v kopačkách s vyměnitelnými kolíky (kromě přípravek). Článek 10 Podmínky účasti v soutěžích OFS 1. Všichni startující hráči musí být řádně registrováni podle Registračního řádu FAČR. Za hráče se pro účely tohoto článku rozpisu považuje i náhradník uvedený v Zápisu o utkání (dále jen zápis ). 2. Název klubu v registračním průkazu (dále jen RP ) startujícího hráče musí být shodný s názvem klubu uvedeným v adresáři klubů,popř. musí být v souladu se změnou názvu klubu uveřejněnou v průběhu soutěžního ročníku v úředních zprávách na internetových adresách FAČR a OFS. V případě jakékoli změny názvu klubu musí být ze strany klubu provedena změna registrace všech hráčů, kterým budou registračním úsekem FAČR vydány nové RP. 3. Rozhodčí neumožní start hráče v soutěžním utkání v případech uvedených v čl.42 odst.7 SŘF. 4. Zjistí-li rozhodčí při kontrole RP před utkáním, že všichni startující hráči a náhradníci uvedení v zápisu mají název klubu v RP odlišný od názvu klubu uvedeného v adresáři klubů, umožní start těchto hráčů v daném utkání a danou skutečnost popíše v zápisu. 5. Jestliže při kontrole RP před utkáním rozhodčí zjistí, že fotografie některého hráče nebo náhradníka v RP není odpovídající jeho věku, umožní start tohoto hráče nebo náhradníka v utkání, ale jen tehdy, neodporuje-li to ustanovení čl.42 odst.7 SŘF. Po skončení utkání rozhodčí daný RP odebere, což si nechá podepsat kapitánem (u mládeže i vedoucím družstva) na zadní straně zápisu. Zástupce klubu, jehož hráči nebo náhradníkovi byl RP z výše uvedeného důvodu odebrán, se pro daný RP může dostavit po telefonické dohodě na sekretariát OFS, popř. na nejbližší jednání STK, kde mu bude daný RP předán k zajištění výměny. Příslušnému klubu bude udělena pořádková pokuta za každý z výše uvedeného důvodu rozhodčím odebraný RP. 6. Nastoupení hráčů, kteří jsou občany cizího státu, se v soutěžním utkání řídí podle čl.51 SŘF. 7. Každý klub musí mít k dispozici podepsaná prohlášení ve znění podle článku 14 odst.2 SŘF(lékařská prohlídka) od všech svých hráčů (u hráčů mladších 18-ti let od jejich zákonných zástupců). Kontrolu této povinnosti je oprávněna provádět STK, která v případě zjištění nedostatků postihne klub pořádkovou pokutou.

8 8. Družstva toho klubu, který ve stanovených termínech neuhradí veškeré finanční závazky vůči OFS a ostatním klubům, bude potrestán pořádkovou pokutou a nemusí být zařazena do následujícího soutěžního ročníku. 9. V soutěžním ročníku 2012/2013 je povinen mít každý účastník Okresního přeboru a III.tř. dospělých zařazeno jedno mládežnické družstvo v kterékoliv soutěži.v případě nesplnění této povinnosti, bude oddílu uloženo peněžní plnění dle SŘ čl.11 odst.2 ve výši 5.000,- Kč. 10. Od podzimní části soutěžního ročníku musí mít každý oddíl zaregistrovaného kvalifikovaného rozhodčího. Tato delegace je platná pouze se souhlasem tohoto rozhodčího. Jméno zaregistrovaného rozhodčího jsou oddíly povinny nahlásit vždy do a do každého roku. V případě, že oddíl již na OFS nahlásil jméno zaregistrovaného rozhodčího, který nadále aktivně vykonává svoji činnost, nemusí tuto povinnost dále plnit. Pokud oddíl tuto povinnost nesplní, zaplatí poplatek ve výši 500,- Kč pro podzimní část soutěžního ročníku a po případě dalších 500,- Kč pro jarní část soutěžního ročníku. Komise rozhodčích sestavuje listinu rozhodčích zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku. V případě, že zaregistrovaný rozhodčí u příslušného oddílu bez závažných důvodů ukončí svojí činnost, nebo svévolně či opakovaně nebude plnit nařízené delegace, zaplatí tento oddíl poplatek v plné výši za příslušnou část soutěžního ročníku (podzimní nebo jarní), v níž rozhodčí ukončil svojí činnost.změny v registraci rozhodčích u jednotlivých oddílů lze provést vždy až před zahájením nového soutěžního ročníku. Jestliže oddíl v průběhu podzimní nebo jarní části soutěžního ročníku zaregistruje u OFS nového rozhodčího a tento po proškolení bude v následující části soutěžního ročníku řádně plnit nařízené delegace, bude oddílu po skončení následující části soutěžního ročníku navrácen poplatek ve výši 500,- Kč za příslušnou část soutěžního ročníku, v níž takto zaregistroval nového rozhodčího. 12. Ověření zápisu vyplývá mj. z čl. 47 a 48 SŘF. Článek 11 Zápis o utkání 1. O každém soutěžním utkání se pořizuje Zápis o utkání (dále jen zápis ), který se vyplňuje buď psacím strojem nebo čitelně hůlkovým písmem, a to v jednom vyhotovení (ve dvou vyhotoveních tehdy, je-li na utkání přítomen delegát svazu). V rámci soutěžních utkání mohou být používány pouze standardizované tiskopisy zápisu, za které se považují pouze ty tiskopisy, které kluby obdržely na aktivu k přidělení losovacích čísel nebo formuláře vyhotovené výpočetní technikou obsahující shodné údaje ve stejné struktuře jako schválené tiskopisy. Pořadatelský klub je povinen zabezpečit podmínky pro řádné vyplnění zápisu vedoucími obou družstev. 2. V zápisu musí být u startujících hráčů vždy uvedeno jejich příjmení, jméno a celé registrační číslo. Jako první vyplňuje zápis příslušné družstvo pořadatelského klubu. 3. Není-li v zápisu uveden a v příslušné kolonce podepsán hlavní pořadatel s uvedením Rodného čísla nebo čísla Občanského průkazu, rozhodčí utkání nezahájí. Také v případě, kdy není v zápisu u některého z družstev uveden vedoucí družstva, rozhodčí utkání nezahájí. 4. V soutěžních utkáních dospělých musí předat vedoucí družstev rozhodčímu řádně a čitelně vyplněný a kapitány již podepsaný zápis spolu s platnými RP startujících hráčů nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem utkání (je-li přítomen delegát svazu, předají rozhodčímu také čitelnou kopii zápisu, na které budou podpisy obou kapitánů). 5. V mistrovských utkáních mládeže předají vedoucí družstev rozhodčímu řádně a čitelně vyplněný zápis spolu s platnými RP startujících hráčů nejpozději 20 minut před stanoveným začátkem utkání. Před zahájením utkání se pak vedoucí družstev spolu s kapitány dostaví do šatny pro rozhodčí a zde zápis podepíší. 6. Každé družstvo smí k soutěžnímu utkání nominovat maximálně sedm náhradníků, kteří musí být do zápisu uvedeni ještě před podpisem zápisu kapitány (u mládeže i vedoucími družstev). Počet střídajících hráčů v jednotlivých soutěžích a další záležitosti týkající se střídání se řídí článkem 50 SŘF. 7. Ve všech žákovských soutěžích soutěžního ročníku 2012/2013 je realizováno opakované střídání žáků v soutěžích OFS Znojmo. Podmínky opakovaného střídání hráčů jsou uvedeny na

9 8. V případě, kdy kapitán nebo jeho zástupce (u mládeže i vedoucí družstva) odmítne v zápisu potvrdit totožnost disciplinárně se provinivších hráčů, náhradníků, vystřídaných nebo odvolaných hráčů, popř. funkcionářů nebo odmítne-li podepsat převzetí RP nebo další skutečnosti, o jejichž podepsání jej požádá rozhodčí příslušného utkání, nepředá mu v souladu s ustanovením čl.48 odst.2 SŘF rozhodčí RP jeho družstva a tyto odešle spolu se zápisem na OFS 9. V soutěžních utkáních se smí na dresech používat čísela v rozpětí 1 99, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o hráče nebo náhradníky. Článek 12 Soupisky a seznamy 1. Soupiska družstva (dále jen soupiska ) se vyhotovuje zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část soutěžního ročníku na tiskopisu Soupiska družstva. 2. Soupisku předloží STK k potvrzení pouze klub, který má v mistrovských soutěžích zařazena dvě a více družstev v jedné věkové kategorii (viz čl.16 SŘF). Na soupisce musí být uvedeno 11 hráčů příslušné věkové kategorie. U mužů starších 18ti let. 3. Soupisku klub předloží STK k potvrzení ve třech vyhotoveních. 4. Potvrzením soupisky nepřejímá STK odpovědnost za platnost RP hráčů na soupisce uvedených, příp. za další nedostatky zaviněné klubem, který soupisku předložil. 5. Kluby, jejichž družstva startují v soutěžích OFS a současně mají ve stejné věkové kategorii zařazeno družstvo nebo družstva i ve vyšších soutěžích, jsou povinny zaslat STK kopii potvrzené soupisky nebo soupisek všech družstev startujících ve vyšších soutěžích, a to nejpozději v termínu pěti dnů přede dnem zahájení příslušné poloviny soutěžního ročníku pro danou kategorii v soutěžích OFS. 6. Hráči uvedení na soupisce smí v soutěžním utkání nastoupit za družstvo, na jehož soupisce jsou uvedeni. Za družstvo startující v nižší soutěži mohou v soutěžním utkání nastoupit nejvýše dva hráči ze soupisek družstev startujících ve vyšších soutěžích. 7. Hráč uvedený na soupisce družstva musí za toto družstvo nastoupit v jednom mistrovském utkání nejméně: a) 45 minut u dospělých, dorostu, b) 35 minut žáků, Nedodržení výše uvedené povinnosti stanovené podle čl.17 odst.4 SŘF bude ze strany STK postihováno pořádkovými pokutami vždy po skončení příslušné poloviny soutěžního ročníku, a to za každého jednotlivého hráče, který byl na soupisce daného družstva ke dni ukončení příslušné části soutěžního ročníku uveden a danou povinnost nesplnil, až do výše 500,- Kč 8. Je-li hráč uvedený na soupisce družstva dlouhodobě zraněn, přestoupí nebo hostuje v jiném klubu, popř. zruší registraci, musí klub do sedmi dnů soupisku doplnit o jiného hráče příslušné kategorie. STK provede změnu jen v případě, že příslušný klub zašle nebo předloží spolu se žádostí o doplnění soupisky družstva také originál soupisky dříve schválený STK a prokazatelný doklad o důvodu prováděné změny např. kopii lékařské zprávy nebo kopii tiskopisu ohlášení přestupu opatřeného podpisy dvou funkcionářů mateřského klubu (viz čl.5 bod 1. Přestupního řádu pro neprofesionální fotbalisty). 9. Rozhodčí si může podle čl.42 odst.4 SŘF vyžádat ke kontrole příslušné soupisky, a proto musí mít v rámci konání každého soutěžního utkání B družstva k dispozici soupisky A družstev svého klubu zařazených ve vyšších soutěžích v příslušné věkové kategorii. 10. Nepředložení soupisky nebo seznamu na žádost rozhodčího bude ze strany STK postihováno udělením pořádkové pokuty. 11. Termíny pro potvrzování soupisek a seznamů STK pro podzimní část soutěžního ročníku 2012/2013 se stanovují takto: a) pro všechny kategorie od do a od do a od 8.30 do Termíny pro potvrzování soupisek a seznamů pro jarní část soutěžního ročníku 2012/2013 budou včas uveřejněny na a Článek 13 Hodnocení výsledků, postupy, sestupy a pořadí družstev v soutěžích 1. Hodnocení výsledků v soutěžích OFS se řídí čl SŘF. 2. Zásady pro postupy a sestupy a stanovení pořadí družstev v soutěžích OFS se řídí podle čl.7 10 SŘF.

10 3. Počty postupujících a sestupujících družstev z jednotlivých soutěží OFS, jakož i systém postupů a sestupů po skončení soutěžního ročníku 2012/2013 je uveden v článku 31 tohoto rozpisu. 4. Vítězové skupin dorostů sehrají utkání o přeborníka okresu Znojmo na neutrálním hřišti. Místo utkání bude určeno v průběhu jarní části soutěže. V případě nerozhodného výsledku se utkání neprodlužuje a o vítězi rozhodnou pokutové kopy. Článek 14 Námitky, protest a odvolání 1. Námitky, protest a odvolání se řídí dle čl SŘF. 2. V případě, že rozhodčí odmítne vznesené námitky podle Pravidel fotbalu (viz bod 28. výkladu k pravidlu V.) do zápisu uvést, oznámí klub tuto skutečnost písemně do 48 hodin po skončení daného utkání dle charakteru námitky buď STK nebo DK. 3. Při podání odvolání proti rozhodnutí DK se postupuje podle příslušných ustanovení DŘ (čl ) (odvolací poplatek 1.000,- Kč, mládež poloviční výše), v případě odvolání proti rozhodnutí STK podle příslušných ustanovení SŘF čl. 78 (odvolací poplatek 500,- Kč, mládež poloviční výše). 4. Příslušným orgánem, k němuž mohou kluby podat odvolání proti rozhodnutím učiněným v první instanci, je VV OFS. Pokud odvolání nesplňuje všechny náležitosti, bude oddíl vyzván k jejich doplnění. Článek 15 a Kontrola totožnosti 1. Družstvo má právo provést kontrolu totožnosti hráčů soupeřova družstva (konfrontaci). Tato se řídí čl.35 SŘF a zněním následujících bodů tohoto článku rozpisu. Za hráče se pro účely tohoto článku považuje také náhradník uvedený v zápisu. 2. Konfrontaci provádí kapitán družstva (u mládeže za přítomnosti vedoucího družstva) před utkáním nebo v poločasové přestávce bez účasti rozhodčího. U hráčů doplňujících družstvo až v průběhu druhého poločasu konfrontaci provede kapitán (u mládeže za přítomnosti vedoucího družstva) před nástupem hráče na hrací plochu za účasti rozhodčího a příslušného asistenta rozhodčího. Případnou identifikaci takového hráče však rozhodčí provede až po skončení utkání. 3. Konfrontaci je možno provést u každého z hráčů, kteří nastoupili do hry v průběhu druhého poločasu, také v době mezi ukončením utkání a podpisem zápisu o utkání. Toto platí i tehdy, jestliže se takový hráč konfrontaci již jednou podrobil. 4. Pokud je výsledkem konfrontace vznesení námitky proti startu nebo nastoupení soupeřova hráče, uvede ji rozhodčí do příslušné rubriky na přední straně zápisu. Po vznesení námitky je rozhodčí povinen provést kontrolu osobních údajů takového hráče, tzv. identifikaci hráče. Identifikaci provede rozhodčí i tehdy, jestliže se některý z hráčů nebo celé družstvo předtím odmítlo podrobit konfrontaci. 5. Není-li výsledkem konfrontace vznesení námitky proti startu nebo nastoupení soupeřova hráče, uvede rozhodčí na zadní stranu zápisu, kteří hráči byli konfrontováni a toto sdělení si nechá podepsat kapitány (u mládeže i vedoucími) obou družstev. 6. V případě, kdy se některý z hráčů nebo celé družstvo odmítne podrobit konfrontaci, popř. také identifikaci, uvede rozhodčí tuto skutečnost na zadní straně zápisu a nechá si uvedené skutečnosti podepsat kapitány (u mládeže i vedoucími) obou družstev. 7. Ve všech případech, kdy je vznesena námitka proti startu nebo nastoupení soupeřova hráče, odebere rozhodčí bez ohledu na výsledek provedené identifikace RP toho hráče nebo hráčů, proti jejichž startu nebo nastoupení byla námitka vznesena a zašle je spolu se zápisem na OFS 8. V případě vznesení námitky proti startu nebo nastoupení některého z hráčů soupeřova družstva nebo v případě odmítnutí hráče nebo družstva podrobit se konfrontaci nebo identifikaci, jsou povinni dostavit se na nejbližší jednání STK ve středu v hod. nebo KM ve středu ve hod. a) rozhodčí daného utkání (tato povinnost se nevztahuje na asistenty rozhodčího), b) kapitáni a vedoucí obou družstev, c) hráč nebo hráči, proti jejichž startu byla do zápisu námitka vznesena, popř. hráč nebo hráči, kteří se odmítli podrobit konfrontaci nebo identifikaci.

11 Tato povinnost pro výše uvedené osoby nenastává v případě, kdy byl po vznesení námitky nade vší pochybnost prokázán neoprávněný start nebo neoprávněné nastoupení hráče v daném utkání. 9. V případě nedostavení se hráčů nebo funkcionářů uvedených v předchozím bodu tohoto článku bude udělena příslušnému klubu pořádková pokuta. Článek 15 b Registrace Dostaví-li se celé družstvo k utkání bez RP,oznámí to kapitán (u mládeže VD) rozhodčímu utkání a ten tuto skutečnost zaznamená v ZoU zároveň s důvodem,proč nebyly RP celého družstva předloženy.vyžádá si prohlášení,že všichni hráči startují oprávněně a jsou řádně zaregistrováni v klubu, za jehož družstvo startují. Toto prohlášení potvrdí svým podpisem kapitán, trenér a vedoucí mužstva. Rozhodčí provede za účasti kapitánů obou družstev ( u mládeže i obou vedoucích) identifikaci všech startujících hráčů tak, že všichni hráči předloží osobní doklad opatřený fotografií a rodným číslem, jimž může být věrohodně prokázána jejich totožnost (OP, Pas apod.). Hráče, kteří žádný osobní doklad nemají nepřipustí k utkání. To neplatí pro soutěže, kde hrají hráči mladší 15 let, kdy může být v takovém případě utkání sehráno, pokud s tím vysloví souhlas vedoucí obou družstev a tento souhlas potvrdí v Zápisu o utkání. Zároveň družstvo, které nemá registrační průkazy, sepíše prohlášení o tom, že hráči jsou řádně registrování a hrají oprávněně. Toto prohlášení podepíše kapitán, vedoucí družstva a trenér SP SŘF čl.13. Článek 16 Doprava k soutěžnímu utkání 1. Za schválené dopravní prostředky pro dopravu k soutěžnímu utkání se považují: a) linkové spoje registrovaných přepravců, b) dopravní prostředky určené pro hromadnou přepravu osob ať ve vlastnictví klubu nebo jiného smluvního přepravce. 2. Při použití dopravního prostředku uvedeného v bodu 1. tohoto článku omluví STK neúmyslný nástup družstva k soutěžnímu utkání po uplynutí čekací doby nebo nedostavení se družstva k utkání vůbec, jestliže příslušný klub: a) dodrží příslušná ustanovení SŘF vztahující se k nástupu družstva po uplynutí čekací doby nebo při nedostavení se družstva k utkání, b) předloží potvrzení orgánu Policie ČR nebo příslušného obecního úřadu spolu s potvrzením smluvního přepravce o poruše během jízdy.pokud tak písemně neučiní, bude pokutován částkou do 500,- Kč. Článek 17 Mezinárodní styk a turnaje 1. Mezinárodní styk nebo pořádání turnajů by nemělo narušovat termíny mistrovských utkání stanovených termínovou listinou. 2. V případě kolize termínů musí být mistrovské utkání předehráno a oddíly předloží dohodu nejpozději 21 dnů před novým termínem utkání s poplatkem 300kč. 3. Veškeré turnaje(přátelské zápasy musí být povoleny STK a musí být řízeny rozhodčími delegovanými KR).Za nehlášené turnaje a přátelská utkání mohou být ukládány STK pokuty do výše 500Kč. Článek 18 Tituly a ceny udělované vítězným družstvům mistrovských soutěží 1. Družstva v okresním přeboru ve všech kategoriích obdrží za umístění na 1.místě pohár a diplom.v ostatních soutěžích obdrží družstva na 1.-3.místě diplomy, vítězové navíc pohár. Vítězové všech skupin a tříd mají v soutěžích dospělých zajištěn přímý postup do vyšších soutěží, přičemž přeborník okresu mužů, dorostu a žáků má zajištěn přímý postup do krajských soutěží. Další podmínkou postupu družstva žáků z okresních soutěží do soutěží řízených krajem je účast družstva ml. žáků v této soutěži.

12 Článek 19 Jiná opatření k řízení soutěží 1. Povinnosti a práva příslušníků družstev jsou stanoveny v čl SŘF a v tomto rozpisu. 2. Funkcionáři družstev musí být na lavičkách pro členy družstev, stejně jako v průběhu poločasové přestávky a během příchodu na hřiště ze šaten a odchodu ze hřiště do šaten označeni výrazným a nezaměnitelným způsobem. Při nedodržení této povinnosti udělí STK příslušnému klubu pořádkovou pokutu. 3. Družstvo pořadatelského klubu musí k utkání nastoupit v dresech odlišné barvy od barvy dresů hráčů hostujícího družstva. Vhodnost zvolených dresů posoudí nejpozději 20 min. před začátkem utkání rozhodčí, který má právo požádat hlavního pořadatele, aby mu dresy obou družstev byly přineseny k posouzení přímo do šatny pro rozhodčí. 4. V případě, že se nominovaný hráč nezúčastnil reprezentačního srazu na jakékoli úrovni, nesmí tento hráč startovat v nejbližším mistrovském utkání ve své kategorii ani v nejbližší vyšší věkové kategorii (viz čl.69 SŘF). 5. Mateřské kluby mohou svým hráčům povolit start za jiný klub, ale jen v přátelských utkáních. Při startu za jiný klub se hráč prokáže souhlasem mateřského klubu s uvedeným registračním číslem a dále RP nebo občanským průkazem. 6. Konkrétní výše pořádkové pokuty udělované STK a KM podle čl. 57. SŘF, bude stanovena s ohledem na charakter a intenzitu přestupku. 7. Pro všechny kluby se stanovuje povinnost uvést v přihlášce do soutěže OFS pro ročník ovou adresu oddílu, kam je možné zasílat zprávy OFS. Článek 20 Evidence žlutých karet 1. Pokud oddíl obdrží v jednom soutěžním utkání(mistrovské) 3 ŽK zaplatí pokutu ve výší 100 Kč 4-6 ŽK zaplatí pokutu ve výši 300 Kč 7 a více ŽK zaplatí pokutu ve výši 500 Kč 2. Každá udělená ŽK se počítá (v případě udělení 2 ŽK a ČK se počítají obě).pokuta je splatná dle písemného rozhodnutí VV OFS s termínem zaplacení přiloženou složenkou, nebo přímo na pokladně OFS Znojmo, Dvořákova 2922/16.V případě nezaplacení ve stanoveném termínu, bude oddíl předán DK.Kapitáni družstev jsou odpovědni za to, co v zápise o utkání podepíší.v případě nejasností o udělení ŽK a ČK (popis přestupku), mohou kapitáni podat námitku, kterou rozhodčí zapíše do zápisu.na dodatečné námitky nebude brán zřetel. Evidenci ŽK a ČK vede sekretář OFS. Oddíly si mohou provést kontrolu v úřední dny. Článek 21 Rozhodčí 1. Práva a povinnosti rozhodčích a asistentů rozhodčích, (dále jen rozhodčí ) v soutěžích OFS jsou určeny čl.42 SŘF, Pravidly fotbalu a tímto rozpisem. Další povinnosti rozhodčích, které nesmí být v rozporu s ustanoveními SŘF, Pravidly fotbalu a tohoto rozpisu, je rozhodčím oprávněna stanovit KR. 2. Rozhodčí deleguje k jednotlivým utkáním výhradně KR. Delegace na jednotlivá utkání jsou prováděny prostřednictvím internetových stránek OFS. Změny nebo dodatečné delegace jsou rozhodčím oznamovány telefonicky nebo písemně s tím, že vždy platí poslední delegace. Neobsazená místa asistentů obsazují zástupci obou družstev. 3. K jednotlivým utkáním jsou delegováni výhradně rozhodčí ze schválené nominační listiny rozhodčích OFS, dále rozhodčí vyšších soutěží, kteří kmenově přísluší k OFS. 4. Na nominační listinu rozhodčích OFS smí být zařazeni kromě rozhodčích, kteří jsou držiteli platné licence D také rozhodčí s platnou licencí M, kteří dovršili sedmnáctý rok svého věku. V soutěžích OFS smí rozhodčí s licencí M vykonávat funkci: a) rozhodčího nebo asistenta rozhodčího v soutěžích mládeže nebo b) asistenta rozhodčího v soutěžích dospělých, c) popř. smí převzít řízení utkání v soutěžích dospělých, pokud se delegovaný rozhodčí k utkání nedostaví nebo se v průběhu utkání zraní a v areálu není přítomen žádný jiný rozhodčí, který je držitelem platné licence A D nebo N.

13 5. Rozhodčí jsou povinni dostavit se k soutěžnímu utkání dospělých a mládeže v soutěžích OFS minimálně 45 minut před stanoveným začátkem utkání.pro delegace na utkání řízené krajem nejpozději 60 minut před stanoveným úředním začátkem. 6. Rozhodčí je povinen odeslat řádně vyplněný zápis doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na OFS, a to první pracovní den po dni konání utkání. V případě, kdy bylo soutěžní utkání sehráno v pracovní den kromě pátku, musí být zápis doručen na sekretariát OFS následující pracovní den po dni konání utkání (rozhodčí může ke splnění této povinnosti využít s tím, že originál zápisu odešle prostřednictvím držitele poštovní licence nejbližší pondělí). 7. Rozhodčí jsou povinni uvádět na zadní stranu zápisu jmenovitě jednotlivé střelce branek, a to ve všech soutěžních utkáních. Střelce branek uvede rozhodčí do zápisu ihned po ukončení utkání a následně umožní vedoucímu družstva pořadatelského klubu opsat si údaje o střelcích branek pro řádné splnění zpravodajských povinností klubu. 8. Jestliže se rozhodčí po spáchání fyzického násilí na vlastní osobě rozhodne, že v řízení utkání bude pokračovat, ale v dalším průběhu daného utkání zjistí, že není schopen odvádět maximální výkon, bude postupovat shodně, jako když se v průběhu utkání zraní. 9. V případě, že mistrovské utkání nebude sehráno na té hrací ploše, která je uvedena u příslušného utkání v hlášence jako první, je rozhodčí povinen uvést do zápisu důvody, pro které nebylo utkání na dané hrací ploše sehráno. 10. Rozhodčí, který byl delegován KR OFS Znojmo na utkání a nemůže z jakýchkoliv důvodů tuto delegaci splnit, je povinen se telefonicky (písemně na adresu OFS Znojmo) omluvit p. Vařachovi na tel. č , případně i na to nejpozději do středy v týdnu, kdy má být utkání sehráno. Za nedodržení tohoto ustanovení bude KR předávat rozhodčí do DK s návrhem finančního trestu, dle SP, část SŘF-čl.52.Obsazení R k mistrovským utkáním bude zveřejňováno na web.stránkách OFS Znojmo KR příjme následující omluvy: -Zaměstnání- potvrzení od zaměstnavatele a to zaslat nejpozději do 14 dnů na OFS Znojmo -Úmrtí v rodině -Nemoc-zaslat potvrzení na OFS Znojmo KR z návštěvy pohotovosti lékaře,kopii pracovní neschopnosti -Porucha vozidla při cestě na utkání 11. Rozhodčí nepřipustí k utkání hráče z jehož registračního průkazu je identifikace hráče a zjišťování údajů nemožné nebo nejisté, jehož registrační průkaz je na tolik poškozen, že by bylo možno neoprávněně měnit údaje v něm obsažené a fotografie. 12. Cestovné rozhodčí a delegáti svazu účtují dle kilometrovníku částka 5 Kč/km. 13. Při opakovaném neplnění svých povinností, bude rozhodčí předán DK k peněžitému potrestání. 14. V soutěžním ročníku nebudou rozhodčí vetovat pro delegaci žádný oddíl. 15. V soutěžním ročníku nebudou oddíly vetovat žádného rozhodčího. 16. Potrestání rozhodčího a delegáty při porušení PF, SŘ, DŘ a RS OFS bude zveřejněno v na web. stránkách FAČR a OFS. 17. Pokud rozhodčí (nebo delegát svazu) je telefonicky nebo písemně pozván na zasedání KR, DK,STK i KM a to z důvodů projednání událostí týkajících se utkání nebo zjištění porušení povinností stanovenými PF,SP,RFS je p o v i n e n se tohoto zasedání zúčastnit.při nedodržení (nesplnění) této podmínky, bude příslušná komise postupovat dle platných předpisů. 18. KR,z důvodů snížení nákladů oddílům,deleguje rozhodčí a delegáty na vybraná utkání společnou delegací SD,(SD 1,SD 2 apod.) Článek 22 Delegáti svazu 1. Práva a povinnosti delegátů svazu jsou určeny čl SŘF, Pravidly fotbalu a tímto rozpisem. Další povinnosti delegáta svazu, které nesmí být v rozporu s ustanoveními SŘF, Pravidel fotbalu a tohoto rozpisu, je oprávněna delegátům svazu stanovit KD. 2. K jednotlivým soutěžním utkáním v rámci OFS mohou být delegováni pouze delegáti svazu (dále jen DS ) ze schválené nominační listiny DS OFS nebo vyšších soutěží. Delegát je povinen se dostavit k soutěžnímu utkání všech kategorií minimálně 45 minut před stanoveným začátkem utkání.

14 3. DS náleží odměna za jejich činnost při mistrovských utkáních dospělých ve výši 200,- Kč. 4. DS na jednotlivých utkáních zastupují OFS ve funkci dohlížecí a kontrolní ve vztahu k pořadatelským klubům a zúčastněným družstvům a hodnotící a kontrolní ve vztahu k rozhodčím, kteří dané utkání řídí. 5. DS je povinen uvést zjištěné nedostatky areálu a další zjištěné skutečnosti, které jsou v rozporu s Pravidly fotbalu, SŘF nebo ustanoveními tohoto rozpisu do Zprávy delegáta svazu s tím, že s nedostatky, které DS do zprávy uvede, je povinen seznámit také hlavního pořadatele. 6. DS je povinen odeslat svoji zprávu viz dle čl. 21. bod 6. tohoto rozpisu. 7. DS,který byl delegován KR OFS Znojmo na utkání a nemůže ze závažných důvodů tuto delegaci splnit je p o v i n e n se telefonicky včas omluvit a to na tel Kolesa Zdeněk (popř.písemně na adresu OFS Znojmo).Omluvu k utkání lze provést i na DS bude prováděno telefonicky,příp.zveřejněno web.stránkách OFS Znojmo.Při nedodržení (omluvy) tohoto ustanovení bude KR postupovat v souladu se SP-SŘF čl.52 a dále platí: viz výše, RS článek 21, bod Společné delegace- SD,viz.čl.21,bod 18. Článek 23 Kvalifikace trenérů 1. V zájmu zachování odpovídající úrovně tréninkového procesu a kvality soutěží musí být funkce trenérů v jednotlivých klubech OFS v návaznosti na ustanovení čl.12 odst.6 SŘF obsazeny v soutěžích dospělých, dorostu a žáků trenéry, kteří jsou držiteli licence C nebo licence vyšší. 2. Plnění tohoto ustanovení bude kontrolováno TMK. V případě nesplnění tohoto ustanovení bude oddílu udělena pokuta do výše 500,- Kč. 3. Pro soutěžní období 2012/2013 jsou oddíly povinny zaslat do seznam obsazení trenérů s uvedením licence v soutěžích dospělých,dorostu, žactva a přípravek u všech svých družstev. Článek 24 Působnost disciplinární komise II. Náležitosti disciplinárního řízení 1. DK projednává všechna disciplinární provinění hráčů, náhradníků, vystřídaných nebo odvolaných hráčů (dále jen hráč ), funkcionářů a klubů startujících v soutěžích VV OFS. V souladu s Disciplinárním řádem FAČR (dále jen DŘ ) projednává DK také provinění rozhodčích a delegátů svazu zařazených na příslušné nominační listině. 2. Působí-li jednotlivci ve více soutěžích řízených různými fotbalovými orgány, náleží všechny provinění do působnosti té DK, která je kompetentní pro vyšší soutěž. Toto ustanovení platí pro hráče, rozhodčí, delegáty a jiné funkcionáře. 3. Pravomoc DK se v průběhu soutěžního ročníku 2012/2013 vztahuje na všechny účastníky soutěží OFS, tedy i na postupující družstva do soutěží JmKFS a to až do Disciplinární tresty uložené v rámci futsalových soutěží hráčům, funkcionářům a rozhodčím na časové období (a to na všech stupních) se dle čl.13 odst.1 písm.e) DŘ automaticky přenášejí i do fotbalových soutěží (a to na všech stupních). Potrestaný hráč, funkcionář či rozhodčí (příslušnou DK všech stupňů Svazu futsalu FAČR) tedy po dobu uloženého trestu na časové období nesmí v daném období startovat (hrát či vykonávat funkci) v žádném soutěžním ani přátelském utkání (pod hrozbou herních důsledků dle čl.58 odst.8 písm.c) SŘF a disciplinárních důsledků dle příkladového sazebníku DŘ I/10). *) Článek 25 Povinnosti kapitána družstva 1. Kapitán družstva nebo jeho zástupce (dále jen kapitán ) je povinen dostavit se ihned po skončení utkání (v soutěžích mládeže platí tato povinnost také pro vedoucí družstev) řádně ustrojen do šatny pro rozhodčí a v zápisu potvrdit svými podpisy totožnost hráčů a funkcionářů, kteří se dopustili disciplinárního provinění. Disciplinární provinění jak hráčů, tak i funkcionářů uvede rozhodčí do příslušné kolonky na přední stranu zápisu.

15 2. Nesouhlasí-li kapitán s popisem přestupku vyloučeného hráče nebo vykázaného funkcionáře z lavičky pro členy družstev, může u rozhodčího uplatnit námitky, které do zápisu zaznamená rozhodčí a kapitán (u mládeže i vedoucí družstva) je podepíše. 3. Do zápisu lze uvádět pouze námitky proti skutečnostem uvedeným v Pravidlech fotbalu (viz bod 28. výkladu k pravidlu V.). Jiné připomínky k určitému utkání lze uplatnit formou protestu (viz článek 14 tohoto rozpisu). 4. Kapitán je povinen oznámit vedoucímu družstva a výboru fotbalového klubu všechny skutečnosti, které v zápisu podepsal, zejména příčiny vyloučení hráčů nebo vykázání funkcionářů z lavičky pro členy družstva. Článek 26 Základní povinnosti klubu v disciplinárním řízení 1. Za každý projednaný případ v disciplinárním řízení se dle DŘ stanovuje poplatek za projednání, který bude odečten ze soutěžní zálohy ve výši 100 Kč, u mládeže 50 Kč. 2. V případě, že je hráč vyloučen, nebo dopustí-li se jiného disciplinárního provinění, které rozhodčí uvedl do zápisu a nechal podepsat kapitánem (u mládeže i vedoucím družstva), postupuje příslušný klub a hráč dle čl.17 DŘ, přičemž tento hráč nesmí až do rozhodnutí DK startovat v žádném utkání. Hráč je povinen zúčastnit se nejbližšího jednání DK, kde bude jeho provinění projednáno. V případě, že se hráč nemůže jednání DK zúčastnit, může zaslat své písemné vyjádření s výslovným souhlasem k projednání provinění bez jeho účasti. Toto prohlášení musí být doručeno na sekretariát OFS nejpozději následující středu po provinění hráče do hod. 3. Nesportovní chování funkcionáře oprávněného pobývat během utkání na lavičce pro členy družstva nebo jeho vykázání z této lavičky uvedené v zápisu budou projednána na nejbližším jednání DK. Příslušný funkcionář je povinen se na dané jednání DK dostavit. V případě, že se funkcionář nemůže jednání DK zúčastnit, může zaslat své písemné vyjádření s výslovným souhlasem k projednání provinění bez jeho účasti. Toto prohlášení na předepsaném tiskopise musí být doručeno na sekretariát OFS nejpozději následující středu do hod. 4. Nedostaví-li se hráč nebo funkcionář bez řádné omluvy na následující druhé jednání DK, a nebo nezašle písemné vyjádření (prohlášení) bude případ projednán bez jeho účasti a klub bude potrestán pořádkovou pokutou ve výši 200,- Kč, který bude odečten ze soutěžního vkladu. 5. Při nedohraném utkání z jakéhokoli důvodu (vyjma nedohrání z vyšší moci nebo v případě, kdy počet hráčů jednoho z družstev klesne pod 7 pro zranění hráče nebo hráčů) nebo při inzultaci DS, hráčů, funkcionářů nebo při výtržnostech diváků v areálu stadionu nebo mimo areál stadionu při odchodu rozhodčích, je povinností obou klubů předmětné skutečnosti sdělit do 48 hodin po skončení utkání písemně DK, která je bude projednávat na svém nejbližším jednání. V uvedených případech je povinností vedoucích a kapitánů obou družstev, hlavního pořadatele, odpovědných zástupců klubů, rozhodčího a jeho asistentů a DS dostavit se na nejbližší jednání DK ve čtvrtek v hod. Za nesplnění kterékoliv z výše uvedených povinností budou kluby postihovány pořádkovou pokutou ve výši 1.000,- Kč a případ bude projednán bez jejich účasti. V případě neomluvené neúčasti rozhodčích nebo DS, budou tito předáni k projednání do KR nebo KD. 6. Po dobu trestu na počet soutěžních utkání nesmí hráč startovat za žádné družstvo klubu v žádném soutěžním utkání (viz článek 7 odst.1 DŘ). Při ukládání trestů žákům nebo dorostencům může DK v období, kdy dochází k přechodu do vyšší věkové kategorie, uložit hráči trest na časové období. 7. Trest zákazu výkonu funkce se funkcionářům v působnosti OFS ukládá na časové období. Po dobu uloženého trestu nesmí potrestaný funkcionář vykonávat funkci v žádném utkání, tedy ani v přátelském či přípravném. DK může funkcionáři udělit také trest zastavení závodní činnosti, jedná-li se současně o registrovaného hráče. 8. Účastníci jednání v DK jsou povinni prokázat svoji totožnost a to Občanským průkazem, Řidičským průkazem, pasem nebo registračním průkazem. 9. Účast provinilce na jednání DK, je dána čl. 16 DŘ. V případě předvolání provinilce disciplinární komisí, je tento povinen se disciplinárního řízení zúčastnit. Toto se vztahuje i na ostatní účastníky disciplinárního řízení. Za účast předvolaných odpovídá oddíl.za nerespektování této povinnosti bude DK ukládána pokuta ve výši 500,- Kč, za každou osobu, která se nedostaví na disciplinární řízení. Toto je možno aplikovat i ostatními odbornými komisemi OFS.

16 10. Kluby, rozhodčí nebo DS budou o disciplinárním opatření informováni bezprostředně po skončení disciplinárního řízení. Pokud se hráč nebo zástupce klubu, popř. rozhodčí nebo DS jednání DK nezúčastní, obdrží rozhodnutí DK elektronickou poštou. 11. Při žádostech o zmírnění nebo prominutí zbytku trestu se postupuje podle příslušných ustanovení DŘ. 27 Podání odvolání. Odvolání musí splňovat náležitosti uvedené v čl DŘ zejména: 1. Odvolání podává potrestaný písemně do 7 dnů ode dne oznámení nebo doručení rozhodnutí DK k příslušnému odvolacímu orgánu (VV OFS Znojmo), písemně doporučenou poštou. 2. Odvolání se zasílá v opise DK, která rozhodla o potrestání, včetně kopie dokladu o zaplacení odvolacího poplatku. 3. Odvolat se může jen ten, kdo byl potrestán. Je-li potrestáno družstvo, může podat odvolání kterýkoliv jeho člen. V případě potrestání oddílu nebo klubu se může odvolat pouze příslušný orgán (výbor). 4. Součásti odvolání je odvolací poplatek ve výši 1000,- Kč ( v soutěžích mládeže v poloviční výši). 5. odvolací poplatek se vrátí, jestliže odvolací orgán zruší nebo změní rozhodnutí DK, která trest uložila ve prospěch odvolatele. 6. Podané odvolání musí splňovat náležitosti uvedené v čl.25 odst. 8 DŘ.: a) název a adresa klubu nebo jméno a adresa jednotlivce, kteří odvolání podávají (případně telefonní kontakt) b) označení rozhodnutí disciplinární komise, důvod odvolání a krátký popis sporné události c) označení důkazu (svědků,listin apod.) d) razítko a dva podpisy oprávněných zástupců klubu nebo podpis, pokud odvolání podává jednotlivec e) podací lístek od doporučeného dopisu, jímž bylo odvolání zasláno též disciplinární komisi, která rozhodla v I.instanci f) doklad o úhradě poplatku z odvolání, který se prokazuje odvolacímu orgánu příslušnou poštovní poukázkou g) doklad o úhradě peněžité pokuty, pokud byla disciplinární komisí uložena Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit ve stanovené lhůtě (15-ti dnů) i v případě podaného odvolání - blíže viz čl.6 odst.8 DŘ 28 Změna trestu. 1. Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti, zákazu výkonu funkce a uzavření hřiště, lze na základě žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, případně podmíněně odložit na zkušební dobu od tří měsíců do jednoho roku. 2. Žádost i změnu trestu musí být napsáno pouze na předepsaném tiskopise (nachází se na sekretariátě OFS či na stránkách internetových OFS, případně uvést číslo přílohy) V žádosti je nutno uvádět pouze jednu ze dvou variant (přeměna-prominutí zbytku trestu). 3. Úhrada poplatku za žádost o změně trestu ve výši 100,- Kč u dospělých a 50,- Kč u mládeže, bude oddílu stržena ze soutěžního vkladu.

17 III. Hospodářské náležitosti Článek 29 Mistrovské soutěže 1. Mistrovská utkání hrají družstva na své vlastní náklady. Nezbytné sportovně technické výdaje (zejména rozhodčí, pořadatelé apod.) hradí pořádající oddíl. 2. Pro soutěžní ročník 2012/2013 se stanovuje výše záloh na úhradu nákladů soutěží takto: Dospělí OP a III. Třídy 2.000,- Kč IV.třídy 1.500,- Kč Dorost ,- Kč Žáci a Přípravka bez úhrady Vklad do soutěže má dvě složky: a) nezúčtovatelná- 50% Kč za družstvo je určeno na přímé náklady řízení soutěže (rozpisy, rozlosování, tiskopisy, poštovné, apod.) b) zúčtovatelná- -50% za družstvo je určena na úhradu níže uvedených poplatků pro DK a STK: - za projednání přestupku hráče a družstva ( uděluje DK) - za tel. nehlášení výsledků utkání (uděluje STK) - za provedení změny utkání (uděluje STK) 3. Ze zálohy nebudou hrazeny poplatky za odvolání a podaný protest, žádost jednotlivce nebo oddílu o zmírnění nebo zrušení trestu, přímé pokuty uloženy VV OFS nebo komisemi tohoto svazu. Při vyčerpání zálohy bude oddíl písemně uvědoměn s termínem složení nové zálohy v celé výši. Vklad do soutěže na soutěžní ročník 2012/2013 musí být uhrazen do a) Pokud mistrovské utkání nebude sehráno a družstva se nedohodnou o finančním vyrovnání platí následující: nenastoupí li jeden ze soupeřů k mistrovskému utkání a neprokáže-li objektivní důvody k nenastoupení, uhradí soupeři paušální náhradu na úhradu vzniklých nákladů: - Dospělí OP a III. Třídy ,- Kč -.IV. třídy 1.500,- Kč - Dorost ,- Kč - Žáci.700 Kč - Ml.žáci Kč - Přípravky 300 Kč b) Pokud mistrovské utkání bude ukončeno pro pokles hráčů u jednoho družstva pod 7, uhradí toto družstvo pokutu 500,- Kč pro ŘS za narušení regulérnosti soutěže a 1000,- Kč pořádajícímu oddílu na úhradu nákladů na utkání. 5. Družstvo které nenastoupilo k utkání uhradí finanční plnění řídícímu orgánu za nedodržení SŘF a rozpisu soutěží v následující výši: - Dospělí..OP a III třídy.1.500,- Kč - IV.třídy ,- Kč - Dorost 800,- Kč - Žáci 500,- Kč - Ml.žáci ,- Kč - Přípravky 200,- Kč 6. Nařídí-li STK opakované utkání, obdrží hostující družstvo od pořádajícího náhradu ve výši 50 % prokazatelných cestovních nákladů VDP pro 20 osob. Platí to i pro utkání sehraná v náhradním termínu. 7. Odhlásí-li se řádně přihlášené družstvo ze soutěže po rozlosování, vystoupí-li nebo bylo vyloučené z řádně rozehrané soutěže, musí uhradit řídícímu orgánu pokutu a to: - Dospělí a Dorost ,- Kč - Žáci ,- Kč - Přípravky ,- Kč 8. Náhradu jízdného za již odehraná utkání uplatní družstva na odstoupivším oddílu dle odst. 3 hospodářské náležitosti. 9. Pro družstva, která postupují do vyšší soutěže mimo pořadí (SŘF čl.8, odst.5 a 6) stanovuje VV OFS Znojmo jednorázový poplatek ve prospěch řídícího orgánu ve výši: - Dospělí OP.3.000,- Kč -.III. třídy ,- Kč 10. Finanční plnění za nedodržování SŘF a Rozpisu soutěží:

18 - za nerespektování řídícího svazu (nedostavení na aktivy, k jednání STK, DK, apod.) až do výše 3.000,- Kč - za nevyznačení technické zóny ( dle rozhodnutí STK) až do výše 500,- Kč -za nesplnění nařízení o řádném označení a počtu členů pořadatelské služby ( dle rozhodnutí STK, DK) až do výše 1.000,- Kč - v případě, že družstvo mužů nezašle v termínu určeném VV OFS přihlášku do soutěží, nebude zařazeno dle umístění v minulém ročníku, ale bude zařazeno do základní třídy (IV: třídy). Za pozdně podané přihlášky bude oddíl finančně postižen pokutou do výše 1000,-Kč. 12. Maximálně možná výše pořádkové pokuty je stanovena v čl. 57. SŘF do výše ,- Kč. 13. Splatnost všech pokut za soutěžní období za podzimní část je do a jarní část do Článek 30 - Odměny a náhrady rozhodčím a delegátům Podle pokynů a tabulek vydaných FAČR : Jízdné při použití vlastního dopravního prostředku ( dle určené sazby z rozhodnutí VV OFS) : a) osobní automobil.5 Kč/km b) motocykl 3Kč/km c) jízdné při použití veřejné dopravy dle předložené jízdenky - stravné je možno účtovat v tom případě, že celková doba cesty k utkání a zpět včetně řízení utkání trvá déle než 5 hod. ve výši 60 Kč. - v případě, že se utkání nehraje, nenáleží rozhodčímu a delegátovi odměna, ale pouze mají nárok na úhradu jízdného - odměna rozhodčím náleží dle přiloženého sazebníku FAČR - odměna delegátům OFS je stanovena částkou 200 Kč, dle sazebníku FAČR C. Soutěže řízené OFS Druh soutěže Druh utkání Druh utkání Druh utkání Mistrovské Přátelské, turnaje Přátelské, turnaje Normální hrací čas Zkrácený hrací čas HR AR HR AR HR AR Dospělí výběry OFS X x Okresní přebor III. a IV.třída Dorost výběry OFS X x Okresní soutěže Žáci výběry OFS X X Okresní soutěže Přípravky 50 x 50 X 30 x Článek 31 Postupový a sestupový klíč v soutěžích OFS pro dospělé Pořadové číslo varianty: OP stávající počet Sestup z I.B Postup do I.B Postup ze III. Tříd Sestup do III. Tříd Stav III třídy Stávající počet Sestup OP Postup do OP Postup ze IV. Tříd Sestup do IV. Tříd Stav

19 Článek 32 - Závěrečná ustanovení Pro soutěžní ročník je v platnosti celý SŘ FAČR, DŘ FAČR včetně případných změn a doplňků vydaných FAČR během soutěžního ročníku.ustanovení obsažená v tomto rozpisu doplňují SŘF a ostatní řády a předpisy FAČR. Tento rozpis je platný pro soutěžní ročník VV OFS si vyhrazuje právo provést v průběhu soutěžního ročníku změny a doplňky tohoto rozpisu nebo mimořádná opatření zajišťující regulérní průběh soutěží. Všechna mimořádná opatření, stejně jako všechny změny a doplňky tohoto rozpisu, budou uveřejněna na web. stránkách FAČR a OFS. Vodák Vladan v. r. předseda STK Leitner Zdeněk v.r. předseda VV OFS Tesařík Milan v.r. předseda KM PŘÍLOHA 1. ADRESÁŘ VV OFS A ČLENŮ ODBORNÝCH KOMISÍ V V O F S Příjmení- jméno Adresa bydliště Telefon (pevná linka,mobil) Leitner Zdeněk Mramotice předseda Kolesa Zdeněk Zn.R. Svobodové místopředseda Hodák Karel Zn. Alšova místopředseda Bartoš Jan Zn. Coufalova Brabec Pavel Dobřínsko Kříž Karel Mikulovice , Skopal Ladislav Dobšice,Horní , Slabý Ivan Zn. Havlíčkova Tesařík Milan Hodonice Sportovně technická komise Vodák Vladan Zn. Vídeňská předseda Koukal Zdeněk Oleksovice , Nováková Emilie Lechovice Rychlík Vladimír Přímětice Števica Jozef Zn.Rooseveltova Vodák Ladislav Zn. Vídeňská Zejdová Olga Hostim Disciplinární komise Kvapil Milan Zn.Na Valech předseda Bence Ondřej Zn. Kuchařovická Novák Jan Dolní Česká Pölderl Jaroslav Havraníky Nevrkla Pavel Božice Komise rozhodčích Peřinka Jiří ml. Dyjská 553, Dobšice předseda Kolesa Zdeněk Zn. R. Svobodové Vařacha Jan Zn. Oblekovice , OÚ Krška Petr Sídliště 347,M.Krumlov Hrůza Jiří Zn. Vít.Nováka Richter Aleš Zn. Družstevní

20 Komise mládeže Tesařík Milan Hodonice předseda Budný Lubomír ml. Tasovice Budný Ludvík Hodonice Ďurko Michal Nový Dvůr Trenérsko metodická komise Palička Lubomír Zn. Pražská předseda Hoc Jan Jaroslavice Lapeš Jiří Hostěradice Hospodářská komise Zálešák Petr Jaroslavice , předseda Skopal Ladislav Dobšice, Horní Hodák Karel Zn. Alšova Členové jsou jmenováni VV z jeho řad. Odvolací komise Revizní komise Šoukal Karel Rybníky předseda Makrovský Pavel Hruš. nad Jev. Větrná Simandl František Štítary PŘÍLOHA 2. ADRESÁŘ ROZHODČÍCH Balík Libor Prosiměřice Bartoš Jan Zn. Coufalova Bogner Michal M.K.,Husova Coufal Artur Velký Karlov Černý Dalibor Běhařovice Ďurko Michal Nový Dvůr Dvořák Roman Rybníky Fiala Tomáš Bohutice Fojtík Rostislav Břežany Fouček Miroslav Blížkovice Fousek Miroslav Dyjákovičky Fousek Radoslav Havraníky Gáfrik Ernest Starý Petřín Gáfrik Robert Pavlice Helebrant Oldřich Zn. Čermákova Horký Jiří Tasovice Chromý Radek Zn. Vídeňská Jenerál Bohumil Blížkovice Kahoun Jiří Zn. Přímětice Kněžíček Václav Slatina Kolesa Zdeněk Zn. R.Svobodové Koudela František Kyjovice Krula Jaroslav Dobšice, V Zahradách Kučera Vlastimil Hostěradice Lössel Antonín st. Nádražní 341,Hevlín Maar Michal Mánesova 1505,M.B Machů Josef Trnové Pole Novák Jiří Višňové Ondráček Marek Vémyslice Peňás Miroslav Zn. Dukelská Peňás Václav Krhovice Peřinka Jiří ml. Dyjská 553, Dobšice Peřinka Jiří st. Vranovská Ves Procházková Petra Nám.Svobody 3, Miroslav Rajnoha Martin Šatov Richter Aleš Zn. Družstevní

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2.

Mistrovské soutěže. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. FAČR - MĚSTSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ - 601 98 BRNO 1, Zámečnická 2. Telefon: 542 212 675 sekretariát MěFS (fax i záznamník) E-mail: sekretar@fotbalbrno.cz web: http://fotbalbrno.cz http://www.fotbal.cz Další

Více

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava

Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava Aplikace SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU FOTBALU FAČR do působnosti MěFS Ostrava (vybraná ustanovení SŘF FAČR, který byl nabyl účinnosti 01.07. 2015) Článek 1 Působnost a Řídící orgán soutěže Soutěžní řád se vztahuje

Více

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016

PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní komise futsalu FIFA Sokolov Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Tel.: 603922110, e-mail: rodhonza@seznam.cz PROPOZICE mistrovské soutěže pro soutěžní ročník 2015-2016 Okresní soutěž mužů 1. třída

Více

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový svaz Bruntál R O Z P I S mistrovských soutěží OFS Bruntál 2013 2014 Soutěžní ročník 2013/2014-1- FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Okresní fotbalový

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ FAČR LIBERECKÝ KRAJSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2012 2013 1 Liberec červenec 2012 Obsah Rozpis Důležitá spojení Mistrovské soutěže Pohár Libereckého KFS Jiná opatření

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník

ROZPIS SOUTĚŽÍ N Y M B U R K. O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z. ročník Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ ročník 2010-2011 A. Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěže:

Více

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel.

MISTROVSKÉ SOUTĚŽE SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2011/2012 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV. tel. OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ V SOKOLOVĚ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ SOKOLOV TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE SOKOLOV Boženy Němcové 1780 356 01 Sokolov MISTROVSKÉ SOUTĚŽE tel./fax: 352 622 747 www.fotbal.cz e-mail: tvus@iol.cz

Více

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN

ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN ŘÍZENÝCH OKRESNÍM FOTBALOVÝM SVAZEM JIČÍN V SOUTĚZNÍM ROČNÍKU Za Okresní fotbalový svaz Jičín Jan Šotek v.r. předseda VV OFS Jičín Pavel Kozák, v.r. předseda STK OFS Jičín 1. Struktura soutěží mládeže

Více

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013

R o z p i s /Úřední zpráva č. 1/ mistrovských soutěží řízených VV OFS v Kroměříži v soutěžním ročníku 2012-2013 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY - Okresní fotbalový svaz v KROMĚŘÍŽI Vrchlického 2899, 767 01 Kroměříž IČ 22882472 Sekretariát: pan Kopčil Libor sekretář OFS Kroměříž Telefon: 573 336 390 Fax: 573 336

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 100 (1) Tento soutěžní řád je souhrnem sportovně-technických předpisů, platných pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v korfbalu

Více

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě

Rozpis mistrovských soutěží. dospělých a mládeže. pro soutěžní ročník 2012/13. Čl. 2 Pořadatelem utkání je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ KARLOVY VARY Dr. Davida Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary Tel.: 353 236 810, fax: 353 586 168, e-mail: fotbalkv@cstv-kv.cz Rozpis mistrovských soutěží

Více

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy

NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy NÁVRH ZMĚN SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU RAGBY pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 s pozměňovacími návrhy Ondřej Surga, předseda legislativní komise 20. května 2015 Po zveřejnění návrhu změn soutěžního řádu

Více

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù.

SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU. Mistrovské soutìže dospìlých. Základní ustanovení. Rozpisy soutìží a termínové listiny. Výklad nìkterých pojmù. SOUTÌŽNÍ ØÁD FOTBALU Mistrovské soutìže dospìlých Èlánek 3 Základní ustanovení Èlánek 1 1. Soutìžní øád fotbalu (dále jen soutìžní øád ) stanoví základní podmínky organizace fotbalových soutìží poøádaných

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Valná hromada ČNS Platnost od: 8.3.205 Obsah: VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...4. Forma činnosti...4.2 Organizace a řízení soutěží...4.3 Kategorie soutěží...4.4 Druhy

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 VYSVĚTLIVKY Doručení Předání originálu dokumentů osobně (proti potvrzené kopii), registrovanou poštou, faxem nebo e-mailem na adresu, faxové číslo nebo adresu elektronické pošty

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALGOLFU I. Základní ustanovení článek 1 1. Soutěžní řád fotbalgolfu stanoví základní podmínky organizace soutěží fotbalgolfu pořádaných v rámci České fotbalgolfové asociace (dále CFGA)

Více

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F)

ROZPIS - FOTBAL. www.czechdeaffotbal.wz.cz M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) SPORTOVNÍ TECHNICKÁ KOMISE FOTBALU (STK F) ČESKÝ SVAZ NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ (ČSNS) ROZPIS - FOTBAL M ČR - FOTBALOVÁ SOUTĚŽ NESLYŠÍCÍCH 2013 (M ČR - FSN 2013) www.czechdeaffotbal.wz.cz 1 OBSAH: 1. Sportovní

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Základní ustanovení 16 článek 2 Ligové soutěže dospělých 16 článek 3 Organizace soutěží 17 článek 4 Náležitosti oddílů 18 článek 5 Náležitosti družstev

Více

DOTACE na automatické kotle ROJEK

DOTACE na automatické kotle ROJEK R O J E K - T R A D I C E O D R O K U 1 9 2 1 Formátovací pila ROJEK PK 250A Široká nabídka českých řemeslnických dřevoobráběcích strojů ROJEK DOTACE na automatické kotle ROJEK Komfortní levné a ekologické

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA

Krajský fotbalový svaz VYSOČINA Krajský fotbalový svaz VYSOČINA sekretariát : Evţena Rošického 6, 586 04 Jihlava Sekretář : Pavel Pech Telefon : 567 320 657, MO 607 990 658 Fax : 567 320 657 E-mail : pavelpech@cmail.cz Profesionální

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY * OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ MLADÁ BOLESLAV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OS ČSTV Mladá Boleslav MLADÁ BOLESLAV * ČERVENEC 2015 ROZPIS soutěží OFS MB pro ročník 2015-2016

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 5. července 2008 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO A LIBERECKÉHO KRAJE Ústí nad Labem, 8. 7. 2014 Všeobecná ustanovení: 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého a Libereckého kraje prostřednictvím společné Sportovně

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016

PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 PRAŽSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ Kozí 915/7, 110 10 Praha 1, Staré Město www.fotbalpraha.cz ROZPIS SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2015 2016 URČENO: a) všem klubům, hrajícím soutěže PFS b) rozhodčím a delegátům PFS c) členům

Více

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD

FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD FUTSAL SÁLOVÝ FOTBAL SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká federace sálového fotbalu Futsal, o.s. vydává SOUTĚŽNÍ ŘÁD platný pro soutěže ve futsalu - sálovém fotbalu pořádané v rámci federace s platností od 13.10.2012. SOUTĚŽNÍ

Více

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E

ZLM 2015. Zimní liga mládeže v národní házené. (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E ZLM 2015 Zimní liga mládeže v národní házené (náhrada ZHP) v kategoriích dorostenek a dorostenců P R O P O Z I C E 1. Všeobecná ustanovení 2. Technická ustanovení 3. Různé Příloha č. 1 Hospodářská směrnice

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍCH OFS BENEŠOV ROČNÍK 2009-2010 Okresní fotbalový svaz v Benešově- Vnoučkova 1699 - tel. / zázn. 317 723 171 tel.- fax. 317 728 077, mob. 737 737 363, email: ofsbenesov@seznam.cz

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015

P R O P O Z I C E pro ročník 2014-2015 Okresní komise futsalu FAČR Vyškov tisk 27.7.2014 František Tobolík, Osvobození 6, 682 01 Vyškov, tel. 776213627, icq 566589258, e-mail f.tobolik@tiscali.cz A. Okresní soutěže - podmínky účasti P R O P

Více

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz

JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz JIHOMORAVSKÝ TENISOVÝ SVAZ... Vídeňská 9, 639 00 Brno, 739 412 521, e-mail: info@tenis-morava.cz, http: //www.jts.cztenis.cz mobil vedoucí soutěží: 739 412 543, PŘEBORNICKÉ SOUTĚŽE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2015

Více

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ. Soutěžní ročník 2012-2013 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ SVAZ HÁZENÉ Bezručova 6, 301 00 Plzeň OBLASTNÍCH SOUTĚŽÍ Soutěžní ročník 2012-2013 1.srpna 2012 O BSAH --- I. ROZPIS 3 --- II. VŠEOBECNÁ ČÁST 4 --- 1. SYSTÉM SOUTĚŽÍ 4 --- 2. ÚHRADA 4

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha, 7. dubna 2012 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání

Více

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení

Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku. A. Všeobecná ustanovení Výkonný výbor Okresního svazu stolního tenisu ve Frýdku - Místku V Y P I S U J E Okresní dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů na sezónu 2015 / 2016 *************************************************************************************

Více

Složení VV a komisí OFS

Složení VV a komisí OFS Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 Pelhřimov TZ: 565 325 666 e-mail: vmasopust@kupala.cz, masopustv@centrum.cz

Více

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky

Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Soutěžní řád Šachového svazu České republiky Článek 1. - Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád Šachového svazu České republiky (dále jen SŘ) stanoví základní podmínky organizace a řízení šachových soutěží

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012

R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 R O Z P I S mistrovských soutěží družstev dospělých ve stolním tenisu v okrese Semily pro sezónu 2011-2012 1. Vypsané soutěže 1.1. OP I. třídy mužů: /čtyřčlenná družstva/ Turnov D Studenec A Nová Ves A

Více

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE KRAJSKÝ KUŢELKÁŘSKÝ SVAZ ÚSTECKÉHO KRAJE Praha, 16. července 2010 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor KKS Ústeckého kraje prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem

Více

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 -

PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Východočeský tenisový svaz Milan Nosek vedoucí soutěží PŘEBORY SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - oficiální míč VČTS A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Podmínky startu a přihlašování Základní podmínkou

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÁ Platnost od: 1.1.2013 O B S A H: DISCIPLÍNY SÁLOVÉ CYKLISTIKY KOLOVÉ... 3 1. KOLOVÁ ELITE... 4 ELITE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013

N Y M B U R K ROZPIS SOUT mladších p ípravek žák , starších p ípravek žák a okresního poháru žák 2012-2013 Nerudova 512/10 288 02 Nymburk Tel. 325 512 332, mail: fotbal@ostjsknb.cz O k r e s n í f o t b a l o v ý s v a z N Y M B U R K ROZPIS SOUTĚŽÍ mladších přípravek žáků, starších přípravek žáků a okresního

Více

Vrcholné soutěže dospělých

Vrcholné soutěže dospělých Svaz národní házené Zátopkova 100/2, P.O. box 40, 160 17 Praha 6, tel./fax 220513274, tel. (GSM brána) 603646441, mobil 721820755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz http: www.svaznarodnihazene.cz sekretář:

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2015 2016 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BENEŠOV Vnoučkova 1699, 256 01 Benešov SEKRETARIÁT: sekretář VÝKONNÝ VÝBOR: Předseda Místopředseda Členové REVIZNÍ

Více

Česká asociace stolního tenisu

Česká asociace stolního tenisu Česká asociace stolního tenisu v y p i s u j e 17. 5. 2016 EXTRALIGU DRUŽSTEV ŽEN VE STOLNÍM TENISU 2016/17 1. Řízení soutěže: Soutěž řídí VV ČAST prostřednictvím STK a ředitele soutěží. Kontaktní adresa

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014

PROPOZICE SOUTĚŽÍ. ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz. Vydané 25.11.2014 2015 PROPOZICE SOUTĚŽÍ 2015 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 2015 info@inlinehokej.cz www.inlinehokej.cz Vydané 25.11.2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Česká Asociace Inline hokeje je řídícím orgánem všech mistrovských

Více

Soutěžní řád basketbalu

Soutěžní řád basketbalu Čl. 1 Základní ustanovení (1) (SŘB) je souhrn pravidel pro plánování, organizaci a řízení basketbalových soutěží. (2) SŘB je závazný pro všechny orgány ČBF na všech stupních, jejich funkcionáře a sportovce,

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ BEROUN ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ - 2015 / 2016 - ( PODZIM ) Určeno: A) klubům, jež se svými družstvy účastní soutěží OFS Beroun B) rozhodčím a delegátům OFS Beroun. Rozpis je ke

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DOMAŽLICE Fügnerova 647, 344 01 Domažlice ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2013-2014 ÚVOD: Tento Rozpis soutěží, (dále jen RS), upřesňuje obecně platné ustanovení Soutěžního

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

ČBF - Oblast Jižní Čechy,

ČBF - Oblast Jižní Čechy, 1. Všeobecná ustanovení ČBF - Oblast Jižní Čechy, evidenční číslo ČBF 03 Máchova 108, 386 01 Strakonice IČO: 22713701 č. účtu: 203283688/0600 R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2015-2016

Více

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov

Složení VV a komisí OFS. Výkonný výbor OFS Pelhřimov Složení VV a komisí OFS Výkonný výbor OFS Pelhřimov Václav MASOPUST Rohovka 28 mobil: 731 119 275 předseda VV OFS 393 01 TZ: 565 325 666 e mail: vmasopust@kupala.cz Václav HRKAL Okružní 2075 mobil: 734

Více

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014

MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 Okresní fotbalový svaz srpen 2013 Mladá Boleslav R O Z P I S MINIŽÁKŮ A MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ soutěžní ročník 2013 2014 1. Základní ustanovení : Hraje se dle pravidel kopané, soutěžního řádu, Rozpisu soutěží

Více

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň

ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň ASOCIACE PLZEŇSKÉHO FUTSALU o.s. Korespondenční adresa: Pražská 29, 30100 Plzeň PROPOZICE POHÁRU 2015/2016 ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí organizační komise (dále již OK) Asociace plzeňského futsalu (dále

Více

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2013-2014

FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S 2013-2014 FAČR-Okresní fotbalový svaz Znojmo, Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo R O Z P I S mistrovských soutěží zabezpečovaných VV OFS Znojmo pro soutěžní ročník Mistrovské soutěže: 2013-2014 Okresní přebor mužů

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2013-2014 (platí od 1.9.2013 do 31.8.2014) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2013/2014: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. 1.3 Oddíl Oddíl je právnická osoba s právní subjektivitou, která užívá v rámci ČBA unikátní a nezaměnitelný název. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 Základní pojmy 1.1 Soutěže mužů V kategorii mužů se hraje Extraliga (ExL), První liga (1L), Liga B-družstev (BL), jednotlivé regionální přebory (RP) a Český pohár (ČP). 1.2

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. 6. ročník 2013-2014 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 6. ročník 2013-2014 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 6. září 2013

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS)

Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) Pokyny k vyplňování Zápisu o utkání (Ostravice 21-23.11.2008 - seminář rozhodčích MS KFS) POUŽÍVEJTE POUZE PŘEDEPSANÉ TISKOPISY Zápisu o utkání a před odchodem k řízení utkání se přesvědčte, zda tento

Více

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava

Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravskoslezský krajský svaz házené, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava SOUTĚŽÍ MSKSH soutěžní ročník 2013/2014 J A R O 2014 Ostrava, únor 2014 I. R O Z P I S soutěţí Moravskoslezského krajského svazu házené

Více

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL

Soutěžní řád PKFL 1. PKFL 2. Administrátor 3. Rada PKFL Soutěžní řád PKFL 1. PKFL PKFL je zkratka pro Pražskou klubovou fotbalovou ligu. Jde o dlouhodobou soutěž v malém fotbale, hranou systémem dvoukolově každý s každým (doma a venku) podle PRAVIDEL PKFL na

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2015-2016 (platí od 1.9.2015 do 31.8.2016) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2015/2016: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE

Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky PROPOZICE A PRAVIDLA SOUTĚŽE Coca-Cola Školský pohár 2012/2013 Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Část první Všeobecná ustanovení Čl. 1 Pojem pravidel (1) Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká

Více

Pravidla kuželkářského sportu

Pravidla kuželkářského sportu _ Pravidla kuželkářského sportu Pravidla kuželkářského sportu Čl. 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Pojem pravidel Pravidla kuželkářského sportu jsou souhrn ustanovení, jimiž Česká kuželkářská asociace řídí v

Více

Propozice k SFL 2012/2013

Propozice k SFL 2012/2013 Propozice k SFL 2012/2013 Českomoravský fotbalový svaz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Asociace školních a sportovních klubů přichází s již 13.ročníkem fotbalové/futsalové soutěže pro všechny

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2.

B. Karlovarská krajská soutěž - KvKS Soutěž čtyřčlenných družstev Karlovarského kraje. Hraje se ve dvou třídách - KvKS 1.třídy - KvKS 2. KARLOVARSKÝ KRAJSKÝ KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ mistrovských soutěží družstev ročník 2015-2016 A. Karlovarský krajský přebor - KvKP Soutěž šestičlenných družstev Karlovarského kraje. B. Karlovarská krajská soutěž

Více

LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV

LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV Krajský svaz házené Vysočina Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí www.vksh.chf.cz LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ KSHV soutěžní ročník 2015-2016 Ing. Zdeněk TŮMA v. r. Alois PROKOP v. r. předseda SK předseda KR Ing. Zdeněk

Více

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE

WHIL ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ WHIL WOMEN HANDBALL INTERNATIONAL LEAGUE ČESKO-SLOVENSKÁ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ V HÁZENÉ ŽEN ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY 2014-2015 1 ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY WHIL Tato publikace obsahuje:

Více

Celorepublikové soutěže - 1 -

Celorepublikové soutěže - 1 - I. R O Z P I S Rep ublikových soutěž í ř íz enýc h Soutěžní kom isí ČSH Rozpisy soutěží jsou základními úplnými dokumenty obsahující provádění ustanovení a způsoby konání jednotlivých soutěží daného soutěžního

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Úvodní ustanovení 31 článek 2 Disciplinární orgány 32 článek 3 Disciplinární tresty 32 článek 4 Postup v disciplinárním řízení 34 článek 5 Zásady

Více

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011

Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 OVV ČSTV Beroun - svaz ledního hokeje Rozpis meziokresního přeboru mužů okresů Beroun, Kladno, Praha-západ a Příbram na sezónu 2010/2011 Řídící orgány : Sekretář: Sekretářka: OVV ČSTV Beroun Okružní 650

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD LIGY MALÉHO FOTBALU.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Působnost disciplinárního řádu Podle Disciplinárního řádu LMF (dále jen DŘ) se projednávají všechny disciplinární provinění. Tresty

Více

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á

= R O Z P I S = ligové soutěže seniorů. v zápase ve volném stylu. ročník 2015. Svaz zápasu České republiky. v y d á v á Svaz zápasu České republiky v y d á v á = R O Z P I S = ligové soutěže seniorů v zápase ve volném stylu ročník 2015 Liga družstev seniorů ve volném stylu 1 1. Pořadatel: ligovou soutěž družstev seniorů

Více

3 Přechod ve věkových kategoriích

3 Přechod ve věkových kategoriích SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

Česká obec sokolská, odbor všestrannosti SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Česká obec sokolská, odbor všestrannosti SOUTĚŽNÍ ŘÁD Česká obec sokolská, odbor všestrannosti SOUTĚŽNÍ ŘÁD O B S A H 1. Základní ustanovení 2. Pojmy 3. Systém soutěží 4. Soutěže a její organizace 5. Příprava soutěží 6. Průběh soutěží 7. Zdravotní zabezpečení

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ. Kapitola 1 - Základní pojmy. Kapitola 2 - Herní plán SOUTĚŽNÍ ŘÁD MUŽŮ Kapitola 1 - Základní pojmy 1.1 - Pořadatel a řídicí orgány Pořadatelem soutěží mužů je Česká baseballová asociace, jejíž Výkonný výbor pravomoci v řízení soutěží deleguje sám nebo prostřednictvím

Více

ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ROZPIS OKRESNÍHO PŘEBORU V LEDNÍM HOKEJI ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 2011-2012 Vydal: Okresní výkonný výbor ČSLH Žďár nad Sázavou Český svaz ledního hokeje, Okresní výkonný výbor ve Žďáře nad Sázavou ROZPIS OKRESNÍHO

Více

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016

P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 P R O P O Z I C E 18. ročníku volejbalového Mistrovství ČR superveteránů v roce 2016 M e m o r i á l V l a d i m í r a V y o r a l a A. Všeobecná ustanovení: 1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže: Vyhlašovatel

Více

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/2016

MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/2016 MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ ŽÁKŮ U13, U14 2015/ 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Fotbalová asociace České republiky Grassroots oddělení a Komise mládeže FAČR. Místo konání: oznámí organizátor utkání nejméně 14

Více

k vyplňování a vedení Zápisu o utkání ve volejbalu v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 1. Všeobecná ustanovení

k vyplňování a vedení Zápisu o utkání ve volejbalu v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 1. Všeobecná ustanovení Okresní volejbalový svaz Frýdek-Místek Komise rozhodčích METODICKÝ POKYN k vyplňování a vedení Zápisu o utkání ve volejbalu v okresních soutěžích Frýdek-Místek dospělých 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Zápis

Více

Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev

Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev Rozpis soutěží sezóny 2013 2014 Středočeský a Pražský badmintonový svaz vypisují tyto společné soutěže smíšených družstev I. Všeobecná ustanovení 2. Regionální ligu dospělých Prahy + Stč kraje 3. Regionální

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující. povinnosti a odměňování rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující. povinnosti a odměňování rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující povinnosti a odměňování ch Článek I. - Definice pojmů 1. Český svaz ledního hokeje (dále jen ČSLH ) je právnická osoba, občanské sdružení

Více

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno Pozvánka na halový turnaj FC Pořadatel Kategorie Místo konání FC r. 2000 (U-14) Hráči narozeni po 1.1.2000 a mladší Sportovní hala Křenovice, Bratří Mrázků 635 (u Slavkova u Brna) Termín sobota 30.11.2013

Více

Úřední zprávy JmKFS č. 28 ze dne 2.4.2015

Úřední zprávy JmKFS č. 28 ze dne 2.4.2015 FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY Jihomoravský krajský fotbalový svaz Vídeňská 9, 639 00 Brno Tel.: 542 212 886 Fax: 542 212 906 E-mail: sekretar@jmkfs.cz Úřední zprávy JmKFS č. 28 ze dne 2.4.2015 STK

Více

LICENČNÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ FOTBALU

LICENČNÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ FOTBALU LICENČNÍ ŘÁD PRO ROZHODČÍ FOTBALU článek 1 Licence rozhodčího fotbalu 1. Fotbalová utkání v rámci Fotbalové asociace České republiky (dále jen FAČR) může řídit pouze rozhodčí, kterému byla udělena licence

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD

SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD SOUTĚŽNÍ, REGISTRAČNÍ A PŘESTUPNÍ ŘÁD SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY Březen 2007 OBSAH SOUTĚŽNÍ ŘÁD...4 1. Základní ustanovení...4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění...4 3. Plánování soutěží...4

Více

povinnosti a odměňování rozhodčích

povinnosti a odměňování rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 68 upravující povinnosti a odměňování rozhodčích Článek I - Definice pojmů 1. Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako ČSLH ) je právnická osoba,

Více