POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA"

Transkript

1 POSOUZENÍ MOŽNOSTÍ OPRAVY KOUPALIŠTĚ MĚSTA STUDÉNKA 1. Úvod Účelem tohoto posouzení je návrh možných řešení opraav areálu koupaliště města Studénka, pojmenování problémů a nedostatků současného stavu areálu koupaliště včetně návrhu rekonstrukce vlastního bazénu a orientačního nacenění potřebných stavebních úprav a modernizace technologie úpravy vody (čerpadla, trubní rozvody, pískové filtry apod.). 2. Popis současného stavu 2.1 Popis, rozměry a umístění areálu koupaliště Areál koupaliště se nachází na okraji města Studénka. Koupaliště slouží k rekreaci okolních obyvatel a návštěvníků z řad turistů. V areálu se nachází jeden plavecký bazén, brouzdaliště, objekt strojovny, hygienických místností (šatny a WC) a občerstvení. Celý areál je oplocen. Kolem bazénu je vytvořena zpevněná dlážděná plocha oddělená od travnatých ploch zábradlím a okrasnými keři, přístup k bazénům je umožněn přes dvě brodítka se sprchami. V okolí bazénu se v areálu koupaliště nepravidelně nacházejí vzrostlé okrasné stromy a keře, zbytek areálu je zatravněn a slouží ke slunění a odpočinku návštěvníků koupaliště. Koupaliště má, v současné podobě, kapacitu cca 1500 návštěvníků, což trojnásobně převyšuje potřeby města Studénka Popis technického stavu stavebních objektů v areálu koupaliště V areálu koupaliště se nachází jeden plavecký bazén tvaru L o celkové vodní ploše cca 875 m 2 s hloubkou vody od 0,9 do 1,55 m, celkový objem vody v bazénu je tedy cca 1170 m 3 vody. Vedle plaveckého bazénu je umístěno dětské brouzdaliště o celkové vodní ploše cca 43 m 2 a při hloubce od 0,00 m po 0,40 m je celkový objem vody v dětském brouzdališti cca 9 m 3. K oběma bazénům je umožněn přístup přes celkem tři brodítka. Nosná konstrukce obou bazénů je ocelová vyztužená betonovým věncem a stojinami, opatřená povrchem z bazénové fólie modré barvy (je použita fólie malé tloušťky vhodná pro privátní bazény, proto je dnes již narušena). Podle vyjádření provozovatele bazénu dochází v současnosti k úniku vody z plaveckého bazénu. Brodítka kolem bazénů jsou vybavena sprchami, ale jsou umístěna pouze z jedné strany, pro větší komfort návštěvníků doporučuji doplnit areál o nejméně další tři brodítka umístěná směrem k travnatým odpočinkovým plochám. Stávající technologické zařízení úpravy bazénové vody je řešena pomocí 11 samostatných skimerů u nichž jsou osazena cirkulační čerpadla. Filtrace je řešena pouze pomocí filtrační textilie umístěné u skimerů, dávkování chemikálií je v podstatě manuální. Přívod vody do prostoru bazénu je zajištěn vždy dvěma kloubovými tryskami umístěnými u jednotlivých skimerů, vypouštění bazénu je umožněno dnovými výpustmi. Obdobně je řešena i technologie úpravy a cirkulace vody v dětském brouzdališti. Tento systém úpravy a cirkulace bazénové vody naprosto nevyhovuje podmínkám vyhlášky č. 135/2004 Sb. a je třeba provést kompletní instalaci nové technologie úpravy vody v bazénech tak, aby docházelo k výměně bazénové vody za dobu předepsanou ve výše uvedené vyhlášce a zároveň nebyla uvnitř bazénů místa, kde nedochází k promíchávání vody. 3. Návrh variant řešení nevyhovujícího stavu koupaliště: V červenci roku 2006 byla zpracována studie, v níž byly podrobně specifikovány jednotlivé varianty investorem požadované opravy stávajícího koupaliště, které jsou, pro úplnost, dále zmíněny znovu 3.1. Dodávka a montáž nové technologie úpravy vody Strana 1

2 Tato varianta spočívá pouze v dodávce kompletní nové technologie úpravy bazénové vody tak aby vyhovovala požadavkům vyhlášky č. 135/2004 Sb., bez opravy vlastních bazénů (zrušení stávající technologie demontáž veškerého stávajícího technologického zařízení u bazénu i brouzdaliště, zabetonování stávajících otvorů po skimerech a doplnění bazénové fólie na místě původních skimerů, dodávka nového technologického zařízení oběhová čerpadla, automatické dávkování chemikálií, dávkování chloru umístěné ve stávajícím objektu strojovny a dodávka pískových filtrů dle vybraného typu filtrů, zřízení betonové akumulační jímky potřebné pro nově navrženou technologii úpravy vody, zřízení betonových přelivných žlábků kolem celého obvodu obou bazénů, rozvody trubního vedení technologie (sání ze dna bazénů napojení stávajících dnových výpustí na potrubí vedoucí k novým oběhovým čerpadlům; odvod vody z přelivných žlábků připojený k nové akumulační jímce a výtlak přívod upravené vody do bazénů), zřízení stěnových trysek přívodu upravené vody do bazénů po celém jejich obvodu, zemní práce pro technologické rozvody potrubí, zapravení prostupů pro trysky stěnou bazénů, zapravení bazénové fólie kolem nově zřízených přívodních trysek, napojení stávajících brodítek do systému úpravy vody, místní oprava narušených částí bazénové fólie zajištění vodotěsnosti bazénů) 3.2. Dodávka a montáž nové technologie úpravy vody s nadbetonováním dna bazénu Tato varianta spočívá v dodávce kompletní nové technologie úpravy bazénové vody tak, aby vyhovovala požadavkům vyhlášky č. 135/2004 Sb., bez opravy vlastních bazénů, ale se zřízením (nadbetonováním) dna bazénu (zrušení stávající technologie demontáž skimerů a veškerého stávajícího technologického zařízení u bazénu i brouzdaliště, zabetonování stávajících otvorů po skimerech a doplnění bazénové fólie na místě původních skimerů, dodávka nového technologického zařízení oběhová čerpadla, automatické dávkování chemikálií, dávkování chloru umístěné ve stávajícím objektu strojovny a dodávka pískových filtrů dle vybraného typu filtrů, zřízení betonové akumulační jímky potřebné pro nově navrženou technologii úpravy vody, zřízení betonových přelivných žlábků kolem celého obvodu obou bazénů, rozvody trubního vedení technologie sání ze dna bazénů napojení stávajících dnových výpustí na potrubí vedoucí k novým oběhovým čerpadlům a vytvoření jedné větve sání po celé délce bazénu pod novým dnem; odvod vody z přelivných žlábků připojený k nové akumulační jímce a výtlak přívod upravené vody do bazénů zřízení přívodu vody pod novým dnem bazénu, zřízení dnových trysek přívodu upravené vody a sání vody ze dna pod nově zřízeným dnem bazénu, zemní práce pro technologické rozvody potrubí, zřízení nového betonového dna z vodostavebního betonu, včetně zatěsnění spáry mezi stávajícími stěnami bazénu a novým dnem, úprava dna bazénu bazénovým epoxidovým nátěrem, napojení stávajících brodítek do systému úpravy vody, zřízení dalších 3 ks přechodových brodítek se sprchami, místní oprava narušených částí bazénové fólie zajištění vodotěsnosti bazénů Kompletní rekonstrukce areálu koupaliště (dodávka a montáž nové technologie úpravy vody, oprava bazénů, doplnění hyg. místností apod.) Tato varianta spočívá v dodávce kompletní nové technologie úpravy bazénové vody tak, aby vyhovovala požadavkům vyhlášky č. 135/2004 Sb., včetně opravy vlastních bazénů, doplnění areálu o brouzdaliště, převlékárny, hygienické místnosti apod. (zrušení stávající technologie demontáž skimerů a veškerého stávajícího technologického zařízení u bazénu i brouzdaliště, zřízení nové betonové vany uvnitř stávajícího bazénu, oprava konstrukcí brouzdaliště stěrkovými hmotami, zřízení nového povrchu bazénu, brouzdaliště a brodítek dle výběru investora, dodávka nového technologického zařízení oběhová čerpadla, automatické dávkování chemikálií, dávkování chloru umístěné ve stávajícím objektu strojovny a dodávka pískových filtrů dle vybraného typu filtrů, zřízení betonové akumulační jímky potřebné pro nově navrženou technologii úpravy vody, zřízení betonových přelivných žlábků kolem celého obvodu obou bazénů, rozvody trubního vedení technologie sání ze dna bazénů napojení stávajících dnových výpustí na potrubí vedoucí k novým oběhovým čerpadlům a vytvoření jedné větve sání po celé délce bazénu pod novým dnem; odvod vody z přelivných žlábků připojený k nové akumulační jímce a výtlak přívod upravené vody do bazénů zřízení přívodu vody pod novým dnem bazénu, zřízení dnových trysek přívodu upravené vody a sání vody ze dna pod nově zřízeným dnem bazénu, zemní práce pro technologické rozvody potrubí, napojení stávajících brodítek do systému úpravy vody, zřízení dalších min. 3 ks přechodových brodítek se sprchami, zřízení nového objektu hygienických místností, osazení převlékáren na odpočinkové plochy. Investorem byla pro další zpracování vybrána varianta 3.1., na podzim roku 2006 byla zástupci investora předána projektová dokumentace. Na jaře roku 2007 bylo Strana 2

3 dohodnuto přepracování předané dokumentace na variantu 3.2., s tím, že navíc bude zřízeno nové dětské brouzdaliště obdélníkového tvaru a následně se bude řešit i problematika stávajících pozemních stavebních objektů v areálu (vstupu, strojovny technologie, objektu občerstvení a hygienických místností, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu). Po konzultaci se statikem a s odbornou firmou zabývající se pokládáním bazénových fólií bylo zjištěno toto: - dodavatel bazénové fólie, po zhlédnutí stávajícího stavu, není schopen zajistit opravu povrchu bazénu pouze místními opravami a navrhuje výměnu fólie na celé ploše bazénu - statik, po prohlídce konstrukčního systému používaného pro bazény dodávané firmou DESAYOAUX, nemůže doporučit pro opravu plaveckého bazénu samostatným vybetonování dna bazénu, a to ani v případě, že mu budou předloženy výsledky hydrogeologického průzkumu, který by bylo třeba provést. Z jeho vyjádření vyplývá, že konstrukce stěn stávajícího bazénu bez jakýchkoli dodatečných opatření není způsobilá pro zatížení vzniklé vybetonováním nového dna bazénu, toto by bylo možné provést pouze zároveň se zpevněním stávajících konstrukcí stěn plaveckého bazénu, nebo navrhuje provést vybetonování kompletní bazénové vany (dna i stěn plaveckého bazénu). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, a zároveň s ohledem na trojnásobnou kapacitu koupaliště, než je třeba navrhujeme zvážit variantu následující (3.4.): 3.4. Kompletní rekonstrukce areálu koupaliště (dodávka a montáž nové technologie úpravy vody, zřízení nových bazénů s menší kapacitou, zřízení nových objektů strojovny technologie, hygienických místností, občerstvení apod.) Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré stávající objekty v areálu letního koupaliště města Studénka jsou dnes v nevyhovujícím technickém stavu a ani stávající technologie úpravy vody neodpovídá současným legislativním požadavkům, navrhujeme v této variantě vystavět buď ve stávajícím areálu, nebo v jiné vhodné lokalitě, letní koupaliště nové. Při návrhu nového letního koupaliště bude jednak zohledněna požadovaná kapacita návštěvníků 500 osob, budou navrženy plavecké a neplavecké bazény tak, aby odpovídaly současným trendům, byly atraktivní pro návštěvníky koupaliště (vodní atrakce), a zároveň aby byly na minimum sníženy provozní náklady letního koupaliště. Samozřejmostí je, že technologie úpravy bazénové vody bude plně vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 135/2004 Sb. V rámci takto pojaté rekonstrukce stávajícího koupaliště, resp. zřízení koupaliště v jiné lokalitě by byly nově vybudovány i veškeré potřebné provozní a obslužné objekty (strojovna technologie, hygienické místnosti, občerstvení apod.), a to zejména s ohledem na technický stav současných objektů, které jsou částečně staticky narušené, jejich vnitřní prostředí (zejména teplota uvnitř objektů v letních měsících) neodpovídá současným legislativním předpisům a normám, uspořádání těchto objektů ve vztahu k bazénům a odpočinkovým solárním plochám (zejména vzdálenost hygienických místností od travnaté plochy za plaveckým bazénem je neúměrně velká). Rekonstrukce stávajících obslužných objektů by byla poměrně finančně nákladná a nevyřešila by jejich nevhodné umístění vzhledem k bazénům a odpočinkovým plochám. 4. Posouzení jednotlivých variant řešení nevyhovujícího stavu koupaliště: 4.1. Posouzení varianty 3.1. samostatná dodávka a montáž nové technologie úpravy vody Vzhledem ke skutečnosti, že stávající systém úpravy vody je naprosto nevyhovující je tato varianta minimalistickou verzí opravy stávajícího koupaliště, neřeší však stav vlastních bazénů ani doplnění koupaliště o další hygienické místnosti, převlékárny apod. Aby nedošlo k velkému zásahu do stávajícího fóliového povrchu bazénu je v této variantě navržen přívod vody do prostoru bazénu bočními tryskami, které se z důvodů hydraulických poměrů umísťují cca 200 mm nad dno bazénu. Pokud by tato varianta opravy byla použita jako 1. etapa opravy celkové, takto provedený přívod vody do bazénu by byl pro další etapu nefunkční a musel by být proveden nově (při celkové rekonstrukci se Strana 3

4 předpokládá nadbetonování dna stávajícího bazénu o mm, čímž by trysky byly zakryty; pro správné fungování hydrauliky bazénu však nejde trysky rovnou umístit 400 mm nad dno, pokud by následně nebyla provedena celková rekonstrukce se zvýšením dna, nedocházelo by k dostatečnému promíchávání vody při dně bazénu). Část investice ve výši cca ,- Kč by byla vynaložena zbytečně. Další nevýhodou této varianty řešení opravy bazénu je zvýšení hladiny vody v bazénu a z toho vyplývající zvýšení hloubky bazénu o cca 300 mm, tzn. že oproti stávající minimální hloubce 900 mm, by nově byla minimální hloubka cca 1200 mm, což by nemuselo vyhovovat neplavcům, zejména pak dětem. V dále uvedeném ocenění je navíc oproti předané PD naceněno i zřízení nového dětského brouzdaliště. ORINETAČNÍ CENA VARIANTY 3.1.: - dodávka a montáž kompletní technologie úpravy vody (oběhová čerpadla, pískové filtry, automatické dávkování chemikálií pro úpravu vody, ATS stanice apod.) cca ,- Kč - bazénové příslušenství (krycí mřížky) cca ,- Kč - zemní práce cca ,- Kč - betonářské práce cca ,- Kč - bourací práce a demontáže cca ,- Kč - zdění a zednické práce cca 9 500,- Kč - vodorovné k-ce cca ,- Kč - hydroizolace, dilatace cca ,- Kč - zpevněné plochy a komunikace cca ,- Kč - úpravy povrchů, podlahy, malby cca ,- Kč - výplně otvorů, zti, zařizovací předměty, doplňkové k-ce cca ,- Kč - oplocení, zábradlí cca ,- Kč - přesun hmot cca ,- Kč - elektroinstalace cca ,- Kč CELKEM cca ,- Kč 4.2. Posouzení varianty 3.2. dodávka a montáž nové technologie úpravy vody s nadbetonováním dna bazénu Tato varianta řeší opravu technologie úpravy vody stávajícího koupaliště tak, aby byl bazén připraven pro další etapu, tj. celkovou rekonstrukci koupaliště, neřeší však kompletní opravu vlastních bazénů ani doplnění koupaliště o další hygienické místnosti, převlékárny apod. V této variantě je navržen přívod vody do prostoru bazénu a sání vody ze dna bazénu dnovými tryskami, umístěnými pod novým dnem bazénu. Bude zachováno a opraveno stávající vyfóliování stěn bazénu a nově zřízené dno bazénu bude opatřeno pouze epoxidovým bazénovým nátěrem, dále bude zřízeno nové dětské brouzdaliště. Pokud by se následně neprováděla kompletní rekonstrukce koupaliště, doporučuji provést nové vyfóliování celého povrchu bazénu. Výhodou této varianty řešení oproti variantě 3.1. je zvýšení hladiny vody v bazénu a z toho vyplývající zvýšení hloubky bazénu jen o cca 100 mm. Nevýhodou, s ohledem na vyjádření statika, je nutnost provedení inženýrsko geologického průzkumu pro tuto variantu a bylo by třeba provést i zpevnění stávajících stěn bazénu. ORINETAČNÍ CENA VARIANTY 3.2.: - dodávka a montáž kompletní technologie úpravy vody (oběhová čerpadla, pískové filtry, automatické dávkování chemikálií pro úpravu vody, ATS stanice apod.) cca ,- Kč - bazénové příslušenství (krycí mřížky) cca ,- Kč - zemní práce cca ,- Kč - betonářské práce (žlábky, dno, brodítka, jímka) cca ,- Kč - zpevnění stěn bazénu cca ,- Kč - bourací práce a demontáže cca ,- Kč - zdění a zednické práce cca 9 500,- Kč - vodorovné k-ce cca ,- Kč - hydroizolace, dilatace cca ,- Kč - zpevněné plochy a komunikace cca ,- Kč - úpravy povrchů, podlahy, malby cca ,- Kč - výplně otvorů, zti, zařizovací předměty, doplňkové k-ce cca ,- Kč Strana 4

5 - oplocení, zábradlí cca ,- Kč - přesun hmot cca ,- Kč - elektroinstalace cca ,- Kč - inženýrsko geologický průzkum cca ,- Kč CELKEM cca ,- Kč 4.3. Posouzení varianty kompletní rekonstrukce areálu koupaliště (dodávka a montáž nové technologie úpravy vody, oprava bazénů, doplnění hyg. místností apod.) Tato varianta řeší kompletní rekonstrukci koupaliště (stávajících objektů bez změny tvaru a umístění, při zachování stávající kapacity koupaliště), zřízení nového dětského brodítka včetně dodávky technologie úpravy bazénové vody. Tato varianta může být provedena samostatně nebo po menších úpravách může dobře navazovat na varianty předchozí, zde by však došlo ke zbytečně vynaložené investici na přívod vody do bazénů a vyztužení (zpevnění stěn plaveckého bazénu). ORINETAČNÍ CENA VARIANTY 3.3.: - dodávka a montáž kompletní technologie úpravy vody (oběhová čerpadla, pískové filtry, automatické dávkování chemikálií pro úpravu vody, ATS stanice apod.) cca ,- Kč - bazénové příslušenství (krycí mřížky) cca ,- Kč - zemní práce cca ,- Kč - betonářské práce (žlábky, dno, brodítka, jímka) cca ,- Kč - stěny bazénu cca ,- Kč - bourací práce a demontáže cca ,- Kč - oprava stávajících objektů strojovny, hyg. míst.atd cca ,- Kč - hydroizolace, dilatace cca ,- Kč - zpevněné plochy a komunikace cca ,- Kč - oplocení, zábradlí cca ,- Kč - přesun hmot cca ,- Kč - elektroinstalace cca ,- Kč - zřízení nového objektu hygienických místností cca ,- Kč - osazení převlékáren na ploše cca ,- Kč - nový povrch bazénů: a) nátěr kompletního povrchu cca ,- Kč b) bazénový obklad plaveckého bazénu, obklad mozaikou brouzdaliště a brodítek cca ,- Kč c) kombinace nátěr + mozaika cca ,- Kč d) bazénová fólie cca ,- Kč CELKEM s povrchovou úpravou nátěr CELKEM s povrchovou úpravou obklad CELKEM s povrchovou úpravou nátěr + mozaika CELKEM s povrchovou úpravou fólie cca ,- Kč cca ,- Kč cca ,- Kč cca ,- Kč 4.4. Posouzení varianty kompletní rekonstrukce areálu koupaliště (dodávka a montáž nové technologie úpravy vody, zřízení nových bazénů, hyg. místností, strojovny technologie, občerstvení apod.) Tato varianta řeší kompletní rekonstrukci koupaliště s ohledem na snížení kapacity koupaliště o 2/3, tzn.: zřízení nového plaveckého bazénu 16,0 x 25,0 x 1,5 m, bazénu pro neplavce s atrakcemi 15,0 x 20,0 x 1,2 m, dětského brouzdaliště cca 50 m 2, přechodových brodítek, zpevněných ploch, zábradlí, technologie úpravy bazénové vody, nových objektů strojovny technologie, občerstvení a hygienických místností atd.. Tato varianta může být provedena buď v areálu stávajícího koupaliště, nebo v jiné vhodné lokalitě. Strana 5

6 ORINETAČNÍ CENA VARIANTY 3.4.: - dodávka a montáž kompletní technologie úpravy vody cca ,- Kč - plavecký bazén bez povrchové úpravy cca ,- Kč - bazén s atrakcemi bez povrchové úpravy cca ,- Kč - hydroizolace povrchů bazénů cca ,- Kč - zemní práce cca ,- Kč - přechodová brodítka cca ,- Kč - bourací práce a demontáže cca ,- Kč - odvoz suti cca ,- Kč - zpevněné plochy a komunikace cca ,- Kč - oplocení, zábradlí cca ,- Kč - přesun hmot cca ,- Kč - elektroinstalace cca ,- Kč - přípojky vody a kanalizace, elektro cca ,- Kč - zřízení nového objektu hygienických místností, strojovny a občerstvení cca ,- Kč - osazení převlékáren na ploše cca ,- Kč - nový povrch bazénů: a) nátěr kompletního povrchu cca ,- Kč b) bazénový obklad plaveckého bazénu, obklad mozaikou brouzdaliště a brodítek cca ,- Kč c) kombinace nátěr + mozaika cca ,- Kč d) bazénová fólie cca ,- Kč CELKEM s povrchovou úpravou nátěr CELKEM s povrchovou úpravou obklad CELKEM s povrchovou úpravou nátěr + mozaika CELKEM s povrchovou úpravou fólie cca ,- Kč cca ,- Kč cca ,- Kč cca ,- Kč V případě, že by byly nově zřízené bazény nerezové, pohybovala by se cena rekonstrukce ve výši cca ,- Kč Pozn.: Výše uvedené ceny jsou bez DPH a jsou platné cca 3 měsíce. V žádné z variant není naceněno případné umístění vodních atrakcí v areálu koupaliště (pro úplnost dále následují příklady některých atrakcí). 5. Vodní atrakce Pro zatraktivnění koupaliště pro jeho návštěvníky doporučuji zvážit umístění vodních atrakcí v jeho areálu. Některé z atrakcí (nízké skluzavky, chrliče vody apod.) lze na koupaliště bez větších problémů doplnit v podstatě kdykoli (nedochází k zásahu do bazénů, provádí se pouze výkopy pro osazení trubních vedení), jiné (vodní hřib, velké skluzavky a tobogány) již vyžadují narušení konstrukcí bazénů proto, že jsou buď osazovány uvnitř bazénu, nebo se z bazénu čerpá voda potřebná k jejich provozu, je tedy výhodnější takové atrakce na koupališti umístit zároveň s opravami povrchů bazénu. Větší vodní atrakce jsou sice nákladnější, ale obvykle se zde vybírá vstupné, čímž instalace takových atrakcí ve svém důsledku přispívá k ziskovosti koupališť. VODNÍ HŘIB NEREZ cena od cca ,- Kč (dle velikosti): Strana 6

7 TOBOGÁN OTEVŘENÝ cena od cca ,- Kč (dle velikosti a tvaru): 6. ZÁVĚR Na základě výše uvedených skutečností, zejména orientačních cen jednotlivých variant, doporučuji zvážit provedení rekonstrukce koupaliště města Studénka dle varianty 3.4. tzn. zřídit nové koupaliště tak, aby odpovídalo požadované kapacitě 500 návštěvníků. Ze zkušenosti můžeme říci, že cena celého koupaliště o požadované kapacitě, včetně osazení vodních atrakcí by neměla překročit 25 mil. Kč (v případě, že nebude použito nerezových bazénů, pak je cena až trojnásobná). Pokud by se investor rozhodl v nejbližší době realizovat opravu koupaliště dle varianty 3.1. z důvodu schválení dalšího fungování koupaliště hygienickou stanicí, a v blízké budoucnosti na tuto variantu navázal, lze říci, že technologické zařízení v ceně cca ,- Kč by mohlo být použito i pro kteroukoli další variantu. V Praze, dne Mgr.Miroslav Štrobich Obchodní ředitel GHC Invest Strana 7

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Kloužovická tepelná sro Teplofikace místní části Kloužovice z bioplynové stanice ZD Dolní Hořice B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebních pozemků Pozemky pro výstavbu

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE

INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE B. Souhrnná technická zpráva strana : 01 INVESTIČNÍ ZÁMĚR AKCE A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracoval : Ing. Tomáš Grapl. PRINTES ATELIER s.r.o. B. Souhrnná technická zpráva strana :

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

ÚVODEM. Zadavatelem projektu Obytného souboru Drásov Trávnické je společnost ANICOM TRADE, a.s.

ÚVODEM. Zadavatelem projektu Obytného souboru Drásov Trávnické je společnost ANICOM TRADE, a.s. ÚVODEM Obytný soubor navržený a realizovaný spolupracujícími brněnskými firmami ATX Architekti a ATX Realizace Staveb je na současném realitním trhu nabízejícím spíše malé a střední pozemky se zahuštěnou

Více

Příloha číslo 1 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Příloha číslo 1 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Příloha číslo 1 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE Projektová dokumentace bude zpracována v těchto projektových stupních:

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: DÍLČÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Mládí 135/4 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Titulní list Název stavby: Pasport dešťové kanalizace Místo stavby: obec Nezbavětice Kraj: Plzeňský Okres: Plzeň - jih Charakter stavby:

Více

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B.

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B. Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Telefon : 519 311 111 zpracovatel

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Čerpání z Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor

Více

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ z.č.: 13-1672-81 POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ Vypracoval: Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Zhotovitel: Zakázkové číslo: 13-1672-81 Objednatel: STATIKA Olomouc,

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01,ČESKÝ TĚŠÍN Zhotovitel: ATRIS s.r.o Místo podnikání:

Více

Odůvodnění veřejné zakázky. ÚzP pro Prahu 1 stavební úpravy budovy Štěpánská 619/28

Odůvodnění veřejné zakázky. ÚzP pro Prahu 1 stavební úpravy budovy Štěpánská 619/28 Odůvodnění veřejné zakázky ÚzP pro Prahu 1 stavební úpravy budovy Štěpánská 619/28 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné

Více

Zateplení objektu Ostrava - Zábřeh

Zateplení objektu Ostrava - Zábřeh autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Bc.

Více

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE

ÚPRAVNA VODY ZAJEČÍ - INTENZIFIKACE A REKONSTRUKCE - - - - Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Petr Baránek Paré: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Roman Wognitsch Ing. Petr

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Ing. Martina Švecová, Revoluční 29, Krnov TECHNICKÁ ZPRÁVA A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby SPORTOVNÍ KABINY KRÁSNÉ LOUČKY OPRAVY, ÚDRŽBA A MODERNIZACE b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní

Více

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název:

00 D.1.1. 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 STAVEBNÍ ČÁST. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ MATEŘSKÁ ŠKOLKA Herčíkova 2190/1 Praha 13 NPROSAN s.r.o - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb Investor: Odpovědný projektant:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí

Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Příloha č. 9 - Technická specifikace jednotlivých dílčích stavebních a technologických částí Konstrukce Ocelová nosná konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 13031-1 Skleníky. Návrh a konstrukce. Část 1:

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů a vodovodních přípojek 1. Výstavba nových, výměna, rekonstrukce nebo přeložky stávajících vodovodů: Veškerý

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2

Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Sokolovna Lípa ústřední vytápění 2 Úvod Objekt je třípodlažní budova. Po stavební stránce objekt musí vyhovovat ČSN 730540. Tepelné ztráty byly počítány dle ČSN 06 0210.Vnitřní teploty jsou dle ČSN. Podkladem

Více

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DaF-PROJEKT s.r.o. Hornopolní 131/12, Ostrava - Moravská Ostrava, 70200 (Soukromá projekční a inženýrská kancelář) TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby část PD D.1.1 Stavební část Název akce: Ostrava rekonstrukce technologie ohřevu ÚT a TUV 136V314000001 Investor: Vězeňská služba České republiky, Vazební

Více

5.6.17.7.2. Umělá koupaliště

5.6.17.7.2. Umělá koupaliště 5.6.17.7.2. Umělá koupaliště http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/koupalistebazeny-a-sauny/umela-koupaliste Základní požadavky na bezpečnost a hygienu na umělých koupalištích upravuje

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby str.1 Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - Rek. části 1.NP na dílnu Místo stavby : Nám. Míru 1/14 794 01 Krnov p.č. 1, k.ú. Opavské Předměstí Stupeň : Projekt pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ VV - Projekt, Havlíčkova 44, Jihlava Jaroslav Fiala - IČO 440 56 923 investor : Obecní úřad Vyskytná nad Jihlavou TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY ZŠ VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 67, 588

Více

6 RODINNÝCH DOMŮ. Pelíkovice Rydvaltice

6 RODINNÝCH DOMŮ. Pelíkovice Rydvaltice Novotný stavební projekce Na Hutích 44, 46601 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 6 RODINNÝCH DOMŮ Pelíkovice Rydvaltice INVESTOR : Ing.Herbert GARTNER PROJEKT PRO

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Obec Otovice ve výběrovém řízení na realizaci akce - Rekonstrukce VO v obci Otovice Obec Otovice si Vás dovoluje vyzvat na základě níže popsaných údajů a požadavků a v souladu s

Více

Pěšice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ)

Pěšice. B.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI (části obce - ZSJ) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Pěšice Kód části obce PRVK: 3609.5314.115.02 Název obce: Řepníky Kód obce (IČOB): 14523 (572209) Číslo ORP3 (ČSÚ): 1252 (5314) Název ORP3: Kód OPOU2 ČSÚ: 53142 Název

Více

Popis stávajícího objektu

Popis stávajícího objektu Identifikační údaje Název stavby : REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P. 77 V RYBNIŠTI K U L T U R N Í D Ů M Místo stavby : st.p.č.k. 497, k.ú. Rybniště Stavební úřad : Varnsdorf Kraj : Ústecký Charakter stavby :

Více

Název: Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Název: Univerzita Karlova v Praze. 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Děkanát Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 907/20110012 Augustinová/4374 21. 7. 2011 V Ě C Poptávka -

Více

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53

Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice. Obec: 747 27 Kobeřice. Investor: Obec Kobeřice. Objednatel: Slezská 195/53 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Název akce: Projektová dokumentace Obecní dům Kobeřice Místo stavby: Kobeřice ve Slezsku, parc.č. 343/2 a 343/3 katastrální území Kobeřice ve Slezsku Obec: 747 27 Kobeřice Investor:

Více

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE IKEM STERILIZACE oprava podlahy DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Technická zpráva OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.1 Identifikační údaje stavby...2 1.2 Údaje o pozemku...3 1.3 Provedené průzkumy a napojení na

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu II. ETAPA severozápadní křídlo MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš Čeleda AC-projekt

Více

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ

TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY U NOVĚ BUDOVANÉ DÍLENSKÉ VÍCEÚČELOVÉ HALY, VČETNĚ REKONSTRUKCE PŘÍSTUPOVÉ CESTY A OSVĚTLENÍ Investor : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Stupeň : Dokumentace

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Husova 1444/3, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467 51

Více

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o.

1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. 1. Použité podklady a předpisy Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení byla projektová dokumentace, DSP, projektant Sinc s.r.o. Požárně bezpečnostní řešení bylo zpracováno podle požadavků

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč,

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, U Slovanky 268/7-269/9 PRAHA III/2011 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová

Více

Dětské hřiště sídliště Na Olešce Dětské hřiště sídliště Řeky. Zadání. Hřiště sídliště Na Olešce. Hřiště sídliště Řeky

Dětské hřiště sídliště Na Olešce Dětské hřiště sídliště Řeky. Zadání. Hřiště sídliště Na Olešce. Hřiště sídliště Řeky Dětské hřiště sídliště Na Olešce Dětské hřiště sídliště Řeky Zadání Hřiště sídliště Na Olešce Hřiště sídliště Řeky Vypracoval: Městský úřad Semily Odbor investic Květen 2008 1/5 A) OBECNÝ ÚVOD POPIS ZÁMĚRU

Více

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7.

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7. V c: REKONSTRUKCE A OPRAVA STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNIKY. Stupe PD : Technická pomoc investorovi Úvod P edm tem ešení této projektové dokumentace je technické

Více

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA zak. č.033/03/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO A 3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA A 3.1.1.2 Vytápění objektů ZŠ Název stavby: Rekonstrukce kotelny ZŠ na ul. Kirilovova 330, Paskov Místo stavby: Paskov,

Více

PŘÍLOHA EIA_P09 ROZŠÍŘENÍ AREÁLU IPODEC ČISTÉ MĚSTO

PŘÍLOHA EIA_P09 ROZŠÍŘENÍ AREÁLU IPODEC ČISTÉ MĚSTO PŘÍLOHA EIA_P09 ROZŠÍŘENÍ AREÁLU IPODEC ČISTÉ MĚSTO 1. Identifika ní údaje stavby Název stavby: Rozší ení areálu IPODEC isté m sto Místo stavby: M stská ást Praha St ížkov, k. ú. St ížkov Charakter stavby:

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média

Úvod. Předmět dokumentace. Výchozí podklady. Stávající stav. Tepelná bilance. Parametry média Úvod Předmět dokumentace Předmětem projektové dokumentace pro realizaci stavby je návrh úpravy zdroje tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu Domov U Lesa Tavíkovice, na ul. Tavíkovice 153.

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE A2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. ÚVODNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli dokumentace:

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb

D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č. 499/2006 Sb akce: Rodinný dům místo stavby: Svinaře - Halouny, č.par. 810/16 stupeň: PD pro stavební povolení investor: Jaroslav a Irena Svitákovi, Selecká 645, 252 30 Řevnice D.1.1.1 Technická zpráva dle vyhl. č.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1. Sněžné 55 592 03 Sněžné

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci pro provedení stavby. SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1. Sněžné 55 592 03 Sněžné PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci pro provedení stavby AKCE : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU SNĚŽNÉ k.ú. Sněžné na Moravě p.č. 353/1 INVESTOR : Městys Sněžné Sněžné 55 592 03 Sněžné GENERÁLNÍ PROJEKTANT: HIP: APOLO CZ

Více

Základní údaje o připravovaném projektovém záměru rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol

Základní údaje o připravovaném projektovém záměru rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol Základní údaje o připravovaném projektovém záměru rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol Příloha 1. Název projektu: Vestavba objektu mateřské školy 2. Zřizovatel školy, školského zařízení:

Více

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN

Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN 1.0 Výchozí podklady - prohlídka stávající fontány - konzultace s Ing Damcovou Výchozí normy pro zpracování PD: harmonizované ČSN EN ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace gravitační systémy ČSN 75 54

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů: 1 OBSAH 1 OBSAH 1 2 ÚVOD 2 3 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 3 4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 3 5 ENERGETICKÉ BILANCE OBJEKTU 3 5.1 TEPELNÁ ZTRÁTA 3 5.2 BILANCE POTŘEBY TEPLA 3 6 POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 4 7 ZDROJ TEPLA 4 7.1

Více

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S.

VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. VSETÍNSKÁ NEMOCNICE A.S. PS02 VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE ACHLAZENÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE H02-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Úvod... 3 1.1. Rozsah projektové dokumentace... 3 1.2. Použité podklady...

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

Název zakázky: E. Beneše 1747 výměna 5 ks stoupacího potrubí vody a splaškové kanalizace - II. etapa

Název zakázky: E. Beneše 1747 výměna 5 ks stoupacího potrubí vody a splaškové kanalizace - II. etapa V Hradci Králové dne 17.09.2015 Veřejná zakázka č. 1552 výzva k předložení nabídky Název zakázky: E. Beneše 1747 výměna 5 ks stoupacího potrubí vody a splaškové kanalizace - II. etapa Zadavatel zakázky:

Více

Nezávislost na veřejném zásobování vodou a odvádění odpadních vod

Nezávislost na veřejném zásobování vodou a odvádění odpadních vod Nezávislost na veřejném zásobování vodou a odvádění odpadních vod Ing. Marcela Synáčková,CSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství Kolik vody potřebujeme? Potřeba

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - RTEZ_0A Začátek revize Konec revize : : 3.3.200 3.3.200 Revize provedena dle : ČSN 33 500, čl. 2.. - výchozí ČSN 33 2000-6 /2007 Datum zpracování : 7.3.200

Více

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY

stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY statika - technická zpráva, technologie bourání DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY stavební úpravy MŠ Ostašovská stavební úpravy MATEŘSKÉ ŠKOLY OSTAŠOVSKÁ Č.P. 100, LIBEREC XX - OSTAŠOV Vypracoval ing. Petr

Více

Decentrální větrání bytových a rodinných domů

Decentrální větrání bytových a rodinných domů 1. Úvod Větrání představuje systém, který slouží k výměně vzduchu v místnostech. Může být přirozené, založené na proudění vzduchu v důsledku jeho rozdílné hustoty, která odpovídá tlakovým poměrům (podobně

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v Kamenickém Šenově, ulice Huťská čp. 954-955 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Tomešova 1, 602 00 Brno tel: 543 215 577, mail: ewa@volny.cz. Rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu

Tomešova 1, 602 00 Brno tel: 543 215 577, mail: ewa@volny.cz. Rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Rozšíření dětského hřiště v parku na Obilním trhu KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: k. ú. Veveří (610372) p. č. 504/1 a 389 INVESTOR: Statutární město Brno, zast. ÚMČ Brno Střed, Dominikánská

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE k veřejné zakázce na stavební práce zadané jako zakázka malého rozsahu v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek v rámci Regionálního operačního

Více

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení

Úvod. Projekční podklady. Popis řešení Úvod Projektová dokumentace řeší návrh sprinklerového hasicího zařízení v prostorách objektů CEN- TRUM MALEŠICE II. ETAPA. Jedná se o několik polyfunkčních objektů se společnými podzemními parkovacími

Více

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu

F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu F1.4g-01 Technická zpráva Návrh provedení opravy bleskosvodu Identifikace stavby: OBECNÍ ÚŘAD LOUCHOV Louchov č.p.20, Domašín Investor: Obec Domašín Projektant: Karel JINDRA Zodpovědný projektant: Ing.

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Programy a informační nástroje podpory SFRB Konference o hospodaření a financování měst a obcí, 7. dubna 2016, Praha. Ing. Milan Kašpar ředitel sekce podpor, SFRB Poskytovaná

Více

Výzva pro předložení nabídek

Výzva pro předložení nabídek Výzva pro předložení nabídek 1. zadavatel: Výchovný ústav a školní jídelna, Ostrava Hrabůvka, Slezská 23 se sídlem: Slezská 23, 700 30 Ostrava Hrabůvka IČO: 62348043 tel.: 595781288, 596782211 zastoupený:

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o. Sladkovského 659/40 783 71 OLOMOUC

VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o. Sladkovského 659/40 783 71 OLOMOUC VÝTAHY MORAVIA CZ, spol. s r.o. Sladkovského 659/40 783 71 OLOMOUC tel.: +420 585 314 496 fax: +420 585 314 495 e-mail: posta@vytahymoravia.cz http://www.vytahymoravia.cz IČ: 25908405, DIČ: CZ25908405

Více

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt

Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE. SUSEN Horké komory. Přestupní ochranný kryt Příloha č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE SUSEN Horké komory Přestupní ochranný kryt 1 Obsah: 1. Úvod 3 2. Technická specifikace 3 3. Ideový návrh přestupního ochranného krytu 7 4. Vnitřní uspořádání ochranného

Více

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové

Technická zpráva Kavárna Crosscafe OC Atrium Hradec Králové Technická zpráva Kavárna Crosscafe VZDUCHOTECHNIKA 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. SEZNAM PŘÍLOH...2 3. ÚVOD...2 4. POPIS OBJEKTU...2 5. VÝPOČTOVÉ A NÁVRHOVÉ PODKLADY...3 5.1. Vnější podmínky...3 5.2. Vnitřní

Více

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK. BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY BEZPEČNOSTNÍ ODBĚROVÝ NÁVAREK BON 9x NÁVAREK PRO MĚŘENÍ TEPLOTY Datum: Počet stran: Strana: TPNM 01/01 10.1.2011 8 1 Tato průvodní dokumentace obsahuje technické podmínky, které stanovují údaje o výrobku,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 V Písku dne: 25.08.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.09.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S

BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S BAZÉNOVÉ (OBĚHOVÉ) ČERPADLO FCP 370S, 550S, 750S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití Obsah I. Popis... 3 II. Základní technické informace... 3 III. Instalace... 4 IV. Připojení

Více

Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek. Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069

Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek. Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové IČ: 64811069 V Hradci Králové dne 12.05.2015 Veřejná zakázka č. 1524 výzva k předložení nabídky Název zakázky: Zadavatel zakázky: Čelakovského 487 - opravy volných bytových jednotek Správa nemovitostí Hradec Králové,

Více

PETR FROLÍK, PROJEKTANT Skutečská 64/3 460 14 Liberec 14

PETR FROLÍK, PROJEKTANT Skutečská 64/3 460 14 Liberec 14 PETR FROLÍK, PROJEKTANT Skutečská 64/3 460 14 Liberec 14 O B S A H F.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.1. Účel stavebních objektů 1.2. Kapacity a parametry stavebních objektů 1.3. Technické a konstrukční řešení stavebních

Více

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr statutárního města Plzeň Statutární město Plzeň

Více

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek

STŘEŠNÍ OKNA NA OBJEKTU č. zak: 02/15. S1- Technická zpráva. Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek č. zak: 02/15 č. výkr.: S1 S1- Technická zpráva Březen 2015 vypracoval: Ing. Pavel Bílek Identifikační údaje Údaje o stavbě a) název stavby: Střešní okna na objektu Lázeňská 1268/12, Děčín I. b) místo

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH Výkres č. F 701 Technická zpráva - 6 A4 Výkres č. F 702 Půdorys 1.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 703 Půdorys 2.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres č. F 704 Půdorys 3.NP měřítko 1:50 6 A4 Výkres

Více

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města.

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města. Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO04 - Kanalizace splašková 1. PŘEDMĚT PROJEKTU Předkládaná dokumentace je součástí uceleného celku, jež bude sloužit pro realizaci

Více

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení mateřské školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 12/2013 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/

Více

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV 53 5 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 85/IV, tel. 495 485 567, email: petr.kycelt@seznam.cz OBSAH:.

Více

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAVBA: Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově OBJEKT: SO-01 REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D.1.1 D.1.2 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ

Více

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky

zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky zjednodušujeme stavbu Vzduchotechnické jednotky Přehled výrobků lindab zjednodušujeme stavbu Sestavné vzduchotechnické jednotky Máme více než čtyřicetileté zkušeností v oboru výroby sestavných modulových

Více

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7 OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. ÚVOD... 3 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY... 3 4.1. potřeba vody... 3 4.2. dešťové vody... 4 5. zásobování vodou, odkanalizování... 4 5.1. Zásobování

Více