Je tomu již padesát let, co Uherský Brod zdobí známé sochařské dílo, které zachycuje podobu významného myslitele. Jana Amose Komenského

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je tomu již padesát let, co Uherský Brod zdobí známé sochařské dílo, které zachycuje podobu významného myslitele. Jana Amose Komenského"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n č í s l o K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Speciální příloha Komunální volby 2006 Spolupráce s Naardenem pokračuje Výsledky fotosoutěže Mateřská škola Obchodní oslavila výročí DDM zve do kroužků Interaktivní výstavka Zprávy z ZM a RM Program Domu kultury Kulturní tipy Sport Padesáté výročí slavnostního odhalení pomníku J. A. Komenského v Uh. Brodě Je tomu již padesát let, co Uherský Brod zdobí známé sochařské dílo, které zachycuje podobu významného myslitele Jana Amose Komenského, vytvořené v dílně někdejšího předního akademického sochaře Vincence Makovského. Město tak dostalo již před padesáti lety umělecký monument, který symbolizuje význam tohoto učence v současném světě a připomíná všem jeho myšlenky, které po staletí neztratily nic na své pravdivosti a lidskosti. O tom, že myšlenky Jana Amose Komenského byly vždy v našem kraji živé a lidé je považovali za základ neměnných mravních hodnot, vypovídá i ta skutečnost, že již 16. října 1892, v roce 300. výročí jeho narození, byl zásluhou Učitelské jednoty Komenský tomuto učenci v Uherském Brodě na Mariánském náměstí slavnostně odhalen pomník od akademického sochaře Jana Becka z Kroměříže. Tento první pomník Jana Amose Komenského byl pak součástí výzdoby města plných 64 let a připomínal tak jeho obyvatelům tohoto významného rodáka a jeho dílo jak v těžkých dobách první a druhé světové války, tak i v obdobích méně složitých. Myšlenka vytvořit tomuto učenci ve městě pomník nový, odpovídající jeho významu a velikosti, vzešla poprvé z okruhu členů předsednictva Musejní společnosti v souvislosti s ustanovením nového názvu městského muzea, které neslo od roku 1945 oficiální název Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Již za několik let, 27. listopadu 1949, podal první návrh na vybudování pomníku před vstupem do muzea odborný učitel Josef Beneš, který současně navrhl, aby zakázka na pomník byla zadána akademickému sochaři Vincenci Makovskému. Na tomto jednání předsednictva Musejní společnosti byl ustanoven za podpory členů MNV Přípravný výbor pro postavení Slavnostní odhalení pomníku J. A. Komenského ministrem školství a kultury dr. Františkem Kahudou důstojného pomníku J. A. Komenskému. Předsedou přípravného výboru byl zvolen předseda MNV V. Sláma, místopředsedou kulturní referent MNV Fr. Jurča, finančními referenty S. Křivánek a předseda Musejní společnosti J. Koller. Dalšími členy byli ustanoveni J. Kundrata za školský referát ONV, Al. Pazdera zástupce Svazu zaměstnanců školství a jako zástupce pracujících tajemník ROH p. Mitašenko. Jednateli přípravného výboru byli ustanoveni členové výboru Musejní společnosti J. Beneš, J. Pavelčík a Fr. Polanský. Již v prvních měsících následujícího roku 1950 tak vstupují členové přípravného výboru J. Beneš a J. Pavelčík v Brně do jednání s akademickým sochařem V. Makovským, který jim přislíbil vyhotovit návrh na zamýšlený pomník do konce roku Současně je osloven i architekt ing. V. Bouček, který se zavázal pokračování na straně 15

2 Spolupráce s holandským městem Naarden bude pokračovat Na pozvání starosty města Naarden Petra Rehwinkela se ve dnech září delegace, složená ze čtyř zástupců Rady města Uherský Brod a dvou zástupců Městského úřadu v Uherském Brodě, v čele s místostarostou Stanislavem Františkem Zápecou, zúčastnila jednání v družebním městě Naardenu. Hlavním cílem této cesty bylo projednání budoucí spolupráce mezi oběma městy a příprava nové smlouvy o spolupráci na dalších pět let. Vlastní jednání se uskutečnilo na radnici v Naardenu za účasti zástupců z Uherského Brodu a Naardenu, spolku Stichting Naarden Uherský Brod a zaměstnanců Městského úřadu Naarden. Úvodem jednání přivítal starosta Naardenu všechny přítomné hosty. Informoval o tom, že se minulý týden zúčastnil slavnostního oběda, uspořádaného v souvislosti s ukončením činnosti velvyslance ČR pana Kubernáta v Holandsku. Tohoto oběda se zúčastnila i nizozemská královna Beatrix, která se velmi živě zajímala o spolupráci mezi oběma městy. Připomněla, že na svatbě syna její sestry, prince Florise a Aimée, která se konala v loňském roce v Naardenu za přítomnosti královny Beatrix, zpíval pěvecký sbor DVOŘÁK z Uherského Brodu. Město hledáčkem fotoaparátu Po loňském úspěchu byla i v tomto roce vyhlášena soutěž Foťte naše město. Do letošního 2. ročníku soutěže se zapojilo 61 soutěžících, kteří zaslali celkem 451 soutěžních fotografií. Nejčastějším motivem fotografií byla kašna se sochou sv. Floriána a budova radnice. S radostí jsme také zaznamenali, že autoři posílají více kvalitnějších snímků, podotkl Kamil Válek, vedoucí oddělení informatiky městského úřadu. Slavnostního předání cen nejlepším soutěžícím se ujal starosta Ladislav Kryštof. A kdo si je odnesl? Odborná komise určila, že nejlépe se umístil Martin Bábíček následován Petrem Kaislerem, Tomášem Repkou a Robertem Kovářem. Všechny fotografie si můžete od 20. října prohlédnout na webové adrese města -es- v Při této příležitosti královna požádala pana starostu Petra Rehwinkela, aby vyřídil všem členům delegace srdečné pozdravy. V průběhu jednání zástupci obou měst potvrdili zájem o rozvoj další spolupráce mezi oběma městy. Na základě předběžné dohody se spolupráce našich měst bude do budoucna rozvíjet především v oblasti kultury, výměnných stáží studentů středních škol, vzájemné prezentace obou měst na webových stránkách v českém a holandském jazyce, nabídky turistických cílů a služeb. Zástupci města Naardenu navrhli rozšíření spolupráce i mezi dalšími složkami: hasiči, sportovci, pracovníky sociálních služeb, zdravotnictví a životního prostředí. Dále navrhli obnovení výměnných stáží úředníků obou měst. Samozřejmostí bude rozvíjení spolupráce na úrovni již vytvořených tradic, jako např. oživení jarmarků folklorními soubory a hudebními tělesy spřátelených měst, podpora spolupráce spolků Stichting Naarden Uherský Brod a Spolek Uherský Brod Naarden, výstavní činnost apod. Slavnostní podpis smlouvy by se měl uskutečnit v Naardenu v prosinci letošního roku. Markéta Gajdůšková, ved. odboru školství a kultury Výstava žáků ZUŠ Základní umělecká škola v Uherském Brodě zve všechny své příznivce do Dětské galerie Panského domu na prohlídku prací žáků výtvarného oboru. Vernisáž této zahajovací výstavy v novém školním roce se uskuteční ve středu 11. října 2006 v hodin. Vystoupí na ní i žáci hudebního oboru. Městská knihovna Uherský Brod zve na besedu Procházka krajem Kopanic přednáší Kateřina Kubínová úterý od 18 hodin, Panský dům oddělení pro dospělé čtenáře Dotace na kulturu a sport Upozorňujeme zástupce sportovních a kulturních organizací ve městě, že žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory ze strany Města Uherský Brod lze podávat do konce měsíce října na podatelnu Městského úřadu v Uh. Brodě na předepsaných tiskopisech. Tyto tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách města (www.ub.cz) nebo na odboru školství a kultury (Dům kultury vchod z boční strany od základní školy).

3 Dům kultury Uherský Brod Do VÝSTAVA STANISLAV KNOTEK OBRAZY, KRESBY, GRAFIKA Uherskobrodsko kraj mého srdce Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč pá OLŠAVA 55 uherskobrodský soubor Olšava slaví v letošním roce 55 let od svého vzniku a chce svoji dlouholetou činnost přiblížit i mladé generaci aby ji seznámila s folklorem nejen na Slovácku, ale i v jiných regionech. Olšaváci by taky chtěli přilákat mladé mezi sebe, jako případné členy souboru. Celý soubor a cimbálová muzika připravili výjimečný program. velký sál DK 9.00 hod. 30 Kč ne až po VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ FOTOKLUBU DOMU KULTURY foyer Domu kultury čt ADÁMEK MEZI BROUČKY Příběh neposlušného chlapce, který se po začarování stane broučkem, aby poznal cenu přátelství. Loutková pohádka v podání Divadla BROD. malý sál DK 9.00 a hod. 25 Kč pá PRO DÁMU NA BALKONĚ DIVADLO BOLKA POLÍVKY Bolek Polívka jako věčný lovec ženských srdcí ve svém autorském představení. Hrají: Boleslav Polívka, Jaroslav Tichý, Jiří Pfeifer, Luděk Horáček, Tomáš Matulík. velký sál DK hod. 200 Kč so V. FESTIVAL SBOROVÝCH LIDOVÝCH PÍSNÍ 2006 Miešaný spevokol prievidzských učitelov ROZKVET Prievidza SR, Spevácky zbor CANTABILE Nové Mesto nad Váhom SR, Chor SLOWIK Przyszowice Polsko, Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem,Pěvecké sdružení Kopřivnice, Pěvecký sbor CAN- TUS Morkovice, Pěvecký sbor SVATOPLUK Uherské Hradiště, Pěvecký sbor DVOŘÁK Uherský Brod velký sál DK hod. vstup volný po PAUL NOVOTNY TRIO (CZ/Kanada) Skvělý jazzový kytarista P. Novotny se narodil v ČSSR, odkud emigroval do Kanady. Pracoval s nesčetnými jazzovými skupinami a orchestry v Kanadě, USA a Karibiku jako kytarista, aranžér a kapelník. Nyní vystupuje s novým jazzovým projektem postaveným na svých vlastních skladbách a moderních standartech. Paul Novotny kytara, Petr Tichý kontrabas, Petr Strach bicí malý sál DK hod. 100 Kč st VLČNOVJANKA koncert dechové hudby velký sál DK hod. 80 Kč Poskytovatelé sociálních služeb prezentují své služby na interaktivní výstavce Interaktivní výstavku pro zájemce z řad poskytovatelů sociálních služeb pořádá Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Uherský Brod ve dnech od 25. září do 27. října ve foyer radnice. Nejedná se jen o běžnou výstavku. Interaktivní výstavka je souborem grafických panelů s doprovodným textem, fotografiemi a dalšími materiály, které přesně popisují sociální služby poskytované ve městě Uherský Brod. V místě interaktivní výstavy je umístěn box na sběr dotazníků k sociálním službám, které se budou následně vyhodnocovat. Výhodou této prezentace je, že ji obyvatelé města mohou navštívit v jim příhodném čase. Grafické prezentace a fotografie pomohou lidem vizualizovat jednotlivé aktivity poskytovatelů a vzhledem k tomu, že se výstava nachází na frekventovaném veřejném místě, může oslovit občany, kteří ještě nebyli identifikováni jako zainteresované strany do sociálních služeb. Interaktivní výstavka byla zahájena dne 25. září za účasti pana místostarosty Stanislava Františka Zápeci, zástupců poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Pan místostarosta zahájil výstavku úvodním slovem o poskytovatelích sociálních služeb, komunitním plánování a představil samotnou výstavku. V závěru poděkoval poskytovatelům za přípravu panelů a za jejich účast na prezentaci. Cílem interaktivní výstavky je představit poskytovatele sociálních služeb a jejich projekty, kterými pomáhají různým skupinám obyvatel Uherského Brodu. S nabídkou představit se na interaktivní výstavce byli osloveni a podílejí se na ní všichni poskytovatelé sociálních služeb ve městě, a to Sociální služby Uherský Brod, Ústav sociální péče pro mládež, Oblastní charita Uherský Brod, Centrum pro neslyšící, Centrum pro rodinu, Berušky, Svaz diabetiků a Město Uherský Brod v rámci komunitního plánování a internetové poradny. -red- pá až pá VÝSTAVA PETR SIKULA FOTOGRAFIE Vernisáž výstavy v pátek v hodin. Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč V pátek po 17 hodině se mi nedaleko vchodu do ZUŠ v Uh. Brodě na klášteře ztratil starobylý kovový náhrdelník se žlutým jantarovým přívěskem. Prosím poctivého nálezce tohoto šperku, aby se mi ozval na tel Nálezce bude odměněn. Děkuji. w

4 Přehled kandidátů pro volby do zastupitelstva města 1. Nezávislí za rozvoj města 1. Ing. Petr Vrána, 50 let, učitel - zástupce ředitele gymnázia, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 2. Mgr. Hana Mahdalová, 53 let, učitelka - ředitelka ZUŠ, Bez politické příslušnosti, Nezávislá kandidátka 3. Ing. František Špaček, 55 let, ředitel Finančního úřadu v Luhačovicích, Bez politické příslušnosti, navržen Strana pro otevřenou společnost 4. MUDr. Miroslav Černý, 46 let, privátní lékař - chirurg, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 5. MUDr. Petr Krejčiřík, 43 let, privátní lékař - oční specialista, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 6. Mgr. Zdenek Moštěk, 44 let, učitel - ředitel ZŠ Pod Vinohrady, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 7. Ing. Petr Koníček, 40 let, technik realizace zakázek, Bez politické příslušnosti, navržen Strana pro otevřenou společnost 8. MUDr. Radomír Kelíšek, 50 let, privátní lékař - ortoped, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 9. Miroslav Soviš, 48 let, vedoucí provozu Zálesí Luhačovice, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 10. MUDr. Radomír Matuš, 70 let, lékař ortoped - důchodce, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 11. PaedDr. Dagmar Bistrá, 38 let, učitelka - ředitelka ZŠ Na Výsluní, Bez politické příslušnosti, Nezávislá kandidátka 12. Ing. Jaroslav Borýsek, 42 let, poradenství pro sluchově postižené, Bez politické příslušnosti, navržen Strana pro otevřenou společnost 13. Ing. Rostislav Rajchl, 53 let, astronom - vedoucí hvězdárny, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 14. Ing. Martin Šojdr, 37 let, manažer pro výzkum a vývoj, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 15. Mgr. Jana Zámečníková, 46 let, učitelka - ředitelka ZŠ Nezdenice, Bez politické příslušnosti, Nezávislá kandidátka 16. Ing. Radomír Straka, 45 let, soukromý podnikatel, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 17. Miroslav Bobčík, 46 let, technik CZ Uh. Brod, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 18. Ing. Radek Hladil, 45 let, technik SKD Bojkovice, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 19. Radek Matuš, 39 let, živnostník, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 20. Stanislav Sládek, 54 let, učitel ZUŠ, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 21. Martin Masařík, 23 let, technik Slováckých strojíren, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 22. Jiří Stejskal, 54 let, soukromý podnikatel, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 23. Josef Šuranský, 57 let, řidič ČSAD, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 24. Josef Masař, 53 let, soukromý podnikatel, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 25. Ing. Iva Šestáková, 47 let, geodetka, Bez politické příslušnosti, Nezávislá kandidátka 26. Jiří Dorazil, 25 let, student VŠ, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 27. Petr Haluza, 49 let, dělník CZ Uh. Brod, Bez politické příslušnosti, Nezávislý kandidát 2. Česká strana sociálně demokratická 1. Ing. Ladislav Kryštof, 48 let, projektant (starosta), Česká strana sociálně demokratická 2. Ing. Jarmila Válková, 42 let, technik CZ a.s. Uherský Brod, Česká strana sociálně demokratická 3. Pavel Šobáň, 32 let, dělník CZ a.s. Uherský Brod, Česká strana sociálně demokratická 4. PaedDr. Rostislav Šmíd, 44 let, ředitel SPŠ Uherský Brod, Bez politické příslušnosti 5. MUDr. Dagmar Konečná, 52 let, privátní lékařka, Bez politické příslušnosti 6. Mgr. Ctibor Boráň, 50 let, ředitel ZŠ Havřice, Bez politické příslušnosti 7. Mgr. Jaroslav Jurák, 54 let, soudní znalec, učitel, Česká strana sociálně demokratická 8. Vlasta Merková, 56 let, pracovnice kultury, Česká strana sociálně demokratická 9. Aleš Řezníček, 30 let, učitel ZŠ, Bez politické příslušnosti 10. Petr Bilavčík, 44 let, podnikatel, Bez politické příslušnosti 11. Mgr. Eva Jandásková, 46 let, učitelka ZŠ, výtvarnice, Bez politické příslušnosti 12. Radek Všetečka, 35 let, podnikatel, Bez politické příslušnosti 13. Roman Švehlík, 33 let, učitel SOŠ, Bez politické příslušnosti 14. MUDr. Radomír Sviták, 41 let, privátní lékař, Bez politické příslušnosti 15. František Vlčnovský, 48 let, podnikatel, Bez politické příslušnosti 16. Radka Suchopárová, 24 let, studentka, Bez politické příslušnosti 17. Mgr. Zdenka Marková, 43 let, učitelka, Česká strana sociálně demokratická 18. Tamara Šmídová, 29 let, podnikatelka, Bez politické příslušnosti 19. Ing. Rostislav Slinták, 45 let, technik SBD PANORAMA, Bez politické příslušnosti 20. Karel Šabršula, 63 let, odborový předák, Bez politické příslušnosti 21. Mgr. Milan Pechal, 56 let, ředitel COPt Uh. Brod, Bez politické příslušnosti 22. Ing. Jiří Polanský, 43 let, ředitel SOU a OU Uh. Brod, Bez politické příslušnosti 23. Pavel Bartoš, 53 let, x galvanizér CZ a.s. Uherský Brod, Bez politické příslušnosti 24. MUDr. Romana Nováková, 40 let, privátní lékařka, Bez politické příslušnosti 25. Mgr. Jan Uherka, 63 let, pedagog, Česká strana sociálně demokratická 26. Bc. Petr Paníček, 32 let, zástupce ředitele SOU a OU Uherský Brod, Bez politické příslušnosti 27. MUDr. Iva Lupačová, 43 let, privátní lékařka, Bez politické příslušnosti 3. Komunistická strana Čech a Moravy 1. Ing. Milan Katolický, 68 let, podnikatel, Komunistická strana Čech a Moravy 2. Věra Lovecká, 43 let, knihovnice, Bez politické příslušnosti 3. Mgr. Jan Hýždal, 62 let, učitel, Komunistická strana Čech a Moravy 4. Mgr. Alena Jilgová, 48 let, účetní, Bez politické příslušnosti 5. Dušan Surý, 52 let, technik, Bez politické příslušnosti 6. Mgr. František Krpal, 55 let, podnikatel, Komunistická strana Čech a Moravy 7. JUDr. Josef Kryštof, 59 let, důchodce, Komunistická strana Čech a Moravy 8. Jiří Šebesta, 55 let, dělník, Komunistická strana Čech a Moravy 9. Ing. Ladislav Vítek, 57 let, technik, Komunistická strana Čech a Moravy 10. Jiří Zábojník, 56 let, dělník, Komunistická strana Čech a Moravy 11. Jaroslav Svoboda, 52 let, svářečský instruktor, Komunistická strana Čech a Moravy 12. Vratislav Charvát, 48 let, technik, Bez politické příslušnosti 13. Jaroslava Thořová, 49 let, učitelka, Bez politické příslušnosti 14. Petr Zajda, 55 let, dělník, Komunistická strana Čech a Moravy 15. Vlastimil Lovecký, 46 let, údržbář, Komunistická strana Čech a Moravy 16. Antonín Škubník, 51 let, dělník, Komunistická strana Čech a Moravy 17. Václav Ledašil, 59 let, dělník, Komunistická strana Čech a Moravy 18. Zdenek Maršík, 44 let, technik, Komunistická strana Čech a Moravy 19. Jaroslav Rachůnek, 63 let, dělník, Komunistická strana Čech a Moravy 20. Karel Vacula, 52 let, dělník, Bez politické příslušnosti 21. Marie Migotová, 57 let, dělnice, Komunistická strana Čech a Moravy 22. Karel Jiříček, 68 let, důchodce, Komunistická strana Čech a Moravy 23. Juraj Tutko, 58 let, dělník, Komunistická strana Čech a Moravy 24. Bohuslav Křivda, 66 let, důchodce, Komunistická strana Čech a Moravy 25. Anežka Kopečná, 62 let, v domácnosti, Komunistická strana Čech a Moravy 26. Marie Strnadová, 63 let, v domácnosti, Komunistická strana Čech a Moravy 27. Josef Vrba, 74 let, důchodce, Bez politické příslušnosti 4. Strana zelených 1. Ing. Libor Nováček, 56 let, odborný poradce, Strana zelených 2. PaedDr. Josef Rydlo, 43 let, ředitel střední školy, Bez politické příslušnosti 3. Soňa Kunčarová, 42 let, ředitelka DDM, Bez politické příslušnosti 4. Mgr. Iva Pospíšilová, 52 let, farářka CCSH, Bez politické příslušnosti 5. Mgr. Stanislav Zlámal, 33 let, učitel ZŠ, Bez politické příslušnosti 6. Ing. Josef Patka, 60 let, učitel SOU Uh. Brod, Bez politické příslušnosti 7. Ing. Jana Balijová, 57 let, rostlinolékařský inspektor, Bez politické příslušnosti 8. Julius Kunčar, 50 let, vedoucí ekoporadny, Bez politické příslušnosti 9. Mgr. Roman Patka, 31 let, učitel ZŠ, Bez politické příslušnosti 10. Marta Zatloukalová, 57 let, prodej zdravé výživy, Bez politické příslušnosti 11. Mgr. Veronika Patková, 30 let, lékárník, Bez politické příslušnosti 12. Ing. Jan Hrdina, 51 let, projektant, Bez politické příslušnosti 13. Ing. Pavlína Vajdíková, 41 let, podnikatel, Bez politické příslušnosti 14. Ing. Vladimír Habrovanský, 42 let, technik ZOD, Bez politické příslušnosti 15. Radmila Bartošová, 41 let, administrativa, Bez politické příslušnosti 16. Doc. Ing. Pavel Šimek Ph.D., 48 let, zahradní architekt, Bez politické příslušnosti 17. MUDr. Olga Dorazilová, 56 let, praktická lékařka pro dospělé, Bez politické příslušnosti 18. Ing. František Kopeček, 55 let, referent odpadového hospodářství, Bez politické příslušnosti 19. MUDr. Marie Soušková, 60 let, dětská lékařka, Bez politické příslušnosti 20. Ing. Simeona Šimková, 48 let, zahradní architekt, Bez politické příslušnosti 21. Ludmila Veselá, 52 let, oční optik, Bez politické příslušnosti 22. Vladimíra Rylová, 48 let, učitelka odborného výcviku, Bez politické příslušnosti 23. Zuzana Bartošová, 20 let, studentka, Bez politické příslušnosti 5. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1. Mgr. Antonín Juriga, 32 let, tajemník městského úřadu, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 2. RNDr. Stanislav Novák, 48 let, environmentální auditor, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 3. Mgr. Vít Doležálek, 24 let, právník, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 4. Bc. Jarmila Tomancová, 51 let, ředitelka Oblastní Charity, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 5. František Lekeš, 53 let, výtvarník, grafik, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 6. Bc. David Surý, 22 let, sociolog a andragog, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 7. Patrik Kunčar, 33 let, geodet, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 8. Ing. Štěpán Janík, 38 let, vedoucí oddělení IT, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 9. Bc. Jiří Doležálek, 22 let, politolog, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 10. Mgr. Petr Hladiš, 31 let, analytik, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 11. Mgr. Jarmila Škrdlíková, 41 let, vedoucí Centra pro rodinu Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 12. Františka Šimoníková, 56 let, vedoucí prodejny, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 13. Radek Červenka, 35 let, obchodní zástupce, Bez politické příslušnosti 14. Bc. Ferdinand Kubáník, 24 let, ekonom, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 15. Marie Zemánková, 67 let, důchodce, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 16. Věra Skopalová, 28 let, odborný referent, Bez politické příslušnosti 17. Josef Galásek, 39 let, strážník městské policie, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 18. Marek Píštěk, 29 let, obsluha CNC, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 19. Josef Kovařík, 66 let, důchodce, Bez politické příslušnosti 20. Ing. Věra Horňáková, 42 let, ekonom, Bez politické příslušnosti 21. Mária Rapantová, 50 let, vrchní sestra, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 22. Anna Honová, 80 let, důchodce, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 23. Miroslava Kůrová, 57 let, hospodářka odborové organizace, Bez politické příslušnosti 24. Jiří Uherek, 44 let, soukromý podnikatel, Bez politické příslušnosti 25. Karel Franek, 31 let, technik, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 26. Ing. Pavel Mudrák, 44 let, programátor, Bez politické příslušnosti 27. Terezie Fojtíková, 32 let, vedoucí pečovatelské služby Oblastní Charity, Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 6. Občanská demokratická strana 1. Ing. Pavel Josefík, 51 let, zástupce starosty, Občanská demokratická strana 2. MUDr. Antonín Karásek, 51 let, lékař - ředitel nemocnice, Občanská demokratická strana 3. Dalibor Jiříček, 34 let, strážník Městské policie, Občanská demokratická strana 4. Miroslav Matúš, 47 let, zemědělský technik, Občanská demokratická strana 5. Ing. Jitka Brázdová, 38 let, jednatel společnosti, Občanská demokratická strana 6. Mgr. Bronislava Hégrová, 38 let, podnikatelka v cestovním ruchu, Občanská demokratická strana 7. Ing. Antonín Mikulec, 45 let, jednatel společnosti, Občanská demokratická strana 8. PharmDr. Jana Sedlačíková, 45 let, lékárník, Občanská demokratická strana 9. Radek Šustek, 34 let, strážník Městské policie, Občanská demokratická strana 10. Ing. Jan Janků, 52 let, investiční technik, Občanská demokratická strana 11. Petr Janíček, 55 let, OSVČ, Občanská demokratická strana 12. Ing. Karel Hřib, 25 let, softwarový analytik, Občanská demokratická strana 13. Alena Jabůrková, 47 let, ředitelka MŠ, Bez politické příslušnosti 14. Jan Hrdý, 24 let, student VŠ, Občanská demokratická strana 15. Rudolf Bigas, 46 let, technik, Občanská demokratická strana 16. Ing. František Dvořáček, 58 let, ekonom, Občanská demokratická strana 17. Ing. Roman Beránek, 39 let, zemědělský technik, Občanská demokratická strana 18. Ing. Marek Kyrsch, 25 let, OSVČ, Občanská demokratická strana 19. Karel Pančocha, 55 let, kovoobráběč, Bez politické příslušnosti 20. Gustav Římovský, 50 let, montér, Bez politické příslušnosti 21. Ing. Miroslav Polášek, 39 let, ředitel stavební firmy, Občanská demokratická strana 22. MUDr. Zuzana Karásková, 51 let, lékařka, Občanská demokratická strana 23. Jaroslav Mikulec, 63 let, důchodce, Občanská demokratická strana 24. Miloslav Mlýnek, 47 let, technik, Občanská demokratická strana 25. Karel Thomayer, 63 let, OSVČ, Občanská demokratická strana 26. Marie Tresová, 73 let, důchodkyně, Občanská demokratická strana 27. Josef Kolek, 37 let, ekonom, Občanská demokratická strana

5 Volby do zastupitelstev obcí i do Senátu důležité informace Volby do obecních zastupitelstev a Senátu se uskuteční podle zákona č. 491/2001 Sb., a zákona č. 247/1995 Sb., v pátek 20. a sobotu 21. října Volební místnosti budou ve volebních dnech otevřeny v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Obecná ustanovení platná pro volby: - voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let - okrskové volební komise jsou společné pro volby do senátu i zastupitelstev obcí - při vstupu do volební místnosti bude vyvěšen VZOR hlasovacích lístků a případná závažná sdělení vyšších volebních orgánů - v každé volební místnosti bude k dispozici volební zákon k nahlédnutí voliči - pokyny předsedy okrskové volební komise k zachování pořádku a důstojného průběhu voleb jsou závazné pro všechny přítomné - volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné - volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem - neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno - v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který sám nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv člen okrskové volební komise, aby za něj vložil hlasovací lístek do úřední obálky - voliči, který se neodebral do prostoru pro úpravu, komise hlasování neumožní - volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena - v takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 členy s přenosnou volební schránkou a umožní mu hlasování Volební okrsky pro Uherský Brod Okrsek č. 1. Střední odborné učiliště a OU Svat. Čecha Okrsek č. 2. Základní škola Na Výsluní Okrsek č. 3. Dům kultury Okrsek č. 4. Základní škola Mariánské náměstí Okrsek č. 5. Střední odborná škola Předbranská Okrsek č. 6. Mateřská škola Olšava Okrsek č. 7. Ubytovací zařízení Větrná 2060 Okrsek č. 8. Mateřská škola Obchodní skupina 1. Okrsek č. 9. Mateřská škola Obchodní skupina 2. Okrsek č. 10. Základní škola Pod Vinohrady skupina 1. Okrsek č. 11. Základní škola Pod Vinohrady skupina 2. Okrsek č. 12. Základní škola Havřice (pozor změna!) Okrsek č. 13. Mateřská škola Těšov Okrsek č. 14. Základní škola Újezdec Volby do zastupitelstev obcí: Při volbách do zastupitelstva obce může volič volit jen ve volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů podle místa trvalého bydliště. Volební průkazy se v tomto případě nevydávají. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města Uherského Brodu bude pro volební období voleno 27 členů zastupitelstva. Na hlasovacím lístku bude v rámečcích uvedeno6 volebních stran, které byly zaregistrovány pro volby do zastupitelstva města UB. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni v pořadí určeném volební stranou. Každý volič má právo dát hlas nejvíce 27 kandidátům. Způsob hlasování, platný hlas voliče Hlasovací lístek lze upravit jedním ze tří způsobů: 1. Označit křížkem ve čtverečku, umístěném v záhlaví sloupce před názvem volební strany, pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný. 2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem nejvýše 27 kandidátů, a to z kterékoli strany. Tím je dán hlas všem označeným kandidátům. Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, je uveden výrazným písmem na hlasovacím lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. 3. Kromě toho lze oba způsoby popsané v předchozích odstavcích kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem ve čtverečku jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další jednotlivé kandidáty ve sloupcích jiných volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Volby do Senátu Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. V Uherském Brodě kandidují tyto politické strany, politická hnutí, seskupení 1. Nezávislí za rozvoj města 2. Česká strana sociálně demokratická 3. Komunistická strana Čech a Moravy 4. Strana zelených 5. KDU-ČSL 6. Občanská demokratická strana Upozornění: Redakce neodpovídá za případné chyby uvedené ve volebních materiálech jednotlivých stran. y

6 z

7 {

8

9 }

10 ut

11 uu

12 Rozhovor s Mgr. Janem Uherkou, kandidátem ČSSD do Senátu za volební obvod č. 80 Vážený pane magistře, znám Vás jako předsedu Zlínské krajské rady zdravotně postižených. Dozvěděl jsem se, že v letošních senátních volbách budete za ČSSD kandidovat ve volebním obvodu č. 80. Proč chcete být senátorem? Mám celou řadu důvodů, ale zdůrazním jenom dva nejdůležitější. Za prvé jsou to důvody ryze osobní. Jako otec zdravotně těžce postiženého syna chci iniciovat a spoluvytvářet zákony a opatření, zajišťující rovné postavení ve společnosti pro zdravotně postižené a sociálně handicapované občany. Ve svém volebním obvodu ve vybraných obcích jako Otrokovice, Napajedla, Uherský Brod, Luhačovice chci výrazněji zpropagovat a podpořit realizaci bezbariérových tras a bydlení. Za druhé důvody politické: chci pomoci vrátit lidem důvěru v politiku i politiky patřím k těm, kteří nežijí z politiky, ale pro politiku a umím naslouchat lidem kolem sebe jsem toho názoru, že v nejvyšších zastupitelských orgánech mají být lidé vysokých morálních kvalit a s patřičným národním rozhledem jako senátor mohu také mnoho udělat pro svůj region, být jakýmsi ombudsmanem, prostředníkem k prosazení oprávněných zájmů svých spoluobčanů za sociální demokracii kandiduji proto, že je tou politickou silou, která nejlépe vyjadřuje program sociálního státu a lidské solidarity Nejsem sice bohatý, ale já i moje rodina máme vše, co potřebujeme ke slušnému životu. Má snaha být senátorem není motivována penězi. Po celý svůj život jsem se snažil pomáhat všem, kteří pomoc potřebovali. To je moje motivace. Dovedl byste čtenářům přiblížit, jaké postoje byste v práci senátora zastával? Odpovím Vám takto: O co vždy budu usilovat 1. Rovné příležitosti pro všechny 2. Bezplatné školství a zvýšení výdajů na vědu a vzdělání 3. Podporu rodin s dětmi 4. Solidární zdravotnictví 5. Opatření ve prospěch zaměstnanosti 6. Ochranu práv zaměstnanců 7. Právo zaměstnavatelů na kvalitní a efektivní výkon práce 8. Pro vyšší životní minimum a vyšší minimální mzdu 9. Rozvoj venkovských a příhraničních oblastí 10. Přísný postih korupce a zločinnosti 11. Ochranu občanů před kriminálními živly 12. Prosazení zákona o referendu a přímé volbě prezidenta Pro co nikdy nebudu hlasovat: 1. Rovnou daň a snížení daní nejbohatším 2. Privatizaci základní sítě nemocnic a přímé platby u lékařů 3. Zrušení nebo snížení minimální mzdy 4. Nízký rovný důchod 5. Školné 6. Amnestii tunelářům 7. Výstavbu protiraketové základny na našem území Máte nějaký krátký volební slogan? Mám, jsou to ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VZDĚLANOST ÚCTA K PRÁVU A MRAVNOST Děkuji za rozhovor Mgr. Roman Herink uv

13 Nejen mým voličům Cituji slova profesora Vojtěcha Cepla z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a bývalého soudce Ústavního soudu: Podporuji opětné zvolení Jiřího Stodůlky do Senátu České republiky. Měl jsem příležitost soustavně sledovat jeho práci v Senátu, zejména při přípravě a projednávání návrhů zákonů spojených s ústavním pořádkem. Oceňuji jeho přístup, ve kterém vždy dával přednost prosazení takové legislativy, která byla v dlouhodobém zájmu celého národa a státu namísto toho, aby prosazoval pouze stranické nebo dílčí zájmy. Dával přednost i nepopulárním opatřením a během své soustavné činnosti na přípravě změn, ale i obhajování osvědčených částí Ústavy, získal kvalifikaci, kterou by bylo výhodné zachovat v zájmu kontinuity v Senátu. Velice si vážím těchto slov právního odborníka světové úrovně. O tvorbě práva se u nás téměř nedočtete, televizní obrazovka je tabu pro činnosti odehrávající se v ústavně právních výborech, neřku v Komisi pro Ústavu a parlamentní procedury, které již 8 let předsedám. Přitom srozumitelný právní řád je základní hodnotou právního demokratického státu. Bez řádu nelze chtít po úřadech a soudech spravedlivé a rychlé řešení problémů lidí. Jistě se každý v životě setkal se situací, kdy je vám sděleno, že žádost se nedá vyřídit proto, že není předpis, nebo si předpisy navzájem odporují, popř. existuje několik výkladů. Po celou dobu svého působení v Parlamentu se snažím o odstraňování těchto problémů, za časté ale narážím na zájmy těch, kterým nejasné právo vyhovuje. Je stále více lidí, kteří platné, ale nejednoznačné právo ignorují. Jsem přesvědčen, že opovrhování pravidly, a to i těmi nepsanými, nemůže pro společnost přinést nic dobrého. Proto rád budu i dále obtížným pro kolegy v Parlamentu a budu ukazovat na ty, kteří popsaný stav vytvářejí pokud mě dáte ve volbách k tomu příležitost. Již dopředu vám děkuji za váš hlas 20. a 21. října, popř. v druhém kole voleb 27. a 28. října. Váš senátor Ing. Jiří Stodůlka Zpráva z 31. zasedání Zastupitelstva města Uherského Brodu dne dokončení z minulého čísla ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje výkup pozemku p. č o vým. 65 m2 v k. ú. Uh. Brod. Kupní cena smluvní 800,- Kč/m2. Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí ponese město Uh. Brod. Dále město Uh. Brod uhradí i daň z převodu nemovitosti v případě, že smluvní cena bude nižší než cena úřední. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje výkup částí nebo celých pozemků zastavěných účelovými komunikacemi v k. ú. Uh. Brod (jejichž výčet včetně názvů účelových komunikací je uveden v předložených seznamech č. 1 až 4) za smluvní cenu 34,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a vkladem smlouvy do katastru nemovitostí ponese město Uh. Brod. V případě, že cena smluvní bude nižší než cena úřední, uhradí město i daň z převodu nemovitostí. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání s odkazem na usn. č. 268/Z14/04 ze dne schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p. č. 235/34 v k. ú. Uh. Brod v souladu s předloženým návrhem. ZM schvaluje přijetí daru částí (dle GP nové p. č. 1725/795, 1725/790, 1725/814, 1725/818, 1725/789) z pozemku p. č. 1725/426 v k. ú. Uh. Brod od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve prospěch města Uherský Brod. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje: 1. prodej části (vým. dle GP do 15 m2) z pozemku p. č. 7156/10, části (vým. dle GP do 235 m2) z pozemku p. č. 7156/9 a části (vým. dle GP do 130 m2) z pozemku p. č. 7186/1, vše v k. ú. Uh. Brod, které budou zastavěny kruhovým objezdem v rámci stavby Obchodní centrum ul. Vlčnovská, ve prospěch InterCora, s. r. o., Lochotínská 18, Plzeň město. Kupní cena dle znaleckého posudku a pravidel pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod platných v době prodeje. Kupující doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení částí pozemků a znalecký posudek. Náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí ponese kupující. Kupní smlouva bude uzavřena do dvou měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavebních objektů komunikací a chodníků. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. Projednání ostatních náležitostí smluv RM svěřuje k rozhodnutí starostovi města. Kupní smlouvy dle schváleného usnesení budou uzavřeny současně, 2. úplatný převod stavby chodníku, který bude vybudován v rámci stavby Obchodní centrum ul. Vlčnovská na pozemcích p. č. 6728/5, 6728/25, 7186/1, a dále chodníkem zastavěné části (vým. dle GP do 40 m2) z pozemku p. č. 6728/25, vše v k. ú. Uh. Brod, včetně součástí příslušenství ve prospěch města Uherský Brod. Kupní cena smluvní 1000,- Kč. Navrhovatel doloží k uzavření kupní smlouvy návrh smlouvy, geometrický plán na oddělení části pozemku a ponese náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (InterCora, s. r. o., Lochotínská 18, Plzeň - město). Kupní smlouva bude uzavřena do dvou měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, kterým bude povoleno užívání stavebních objektů komunikací a chodníků. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. Projednání ostatních náležitostí smluv RM svěřuje k rozhodnutí starostovi města. Kupní smlouvy dle schváleného usnesení budou uzavřeny současně. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje prodej částí o celkové vým m2 z pozemků p. č. 7431/1 a 7424/1, vše v k. ú. Uh. Brod, p. Štěpánu Borýskovi. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej pozemku p. č. st. 3009/8 o vým. 40 m2 v k. ú. Uh. Brod žadateli Zevos, a. s., Nádražní 25, Uh. Hradiště. Podmínky: kupní cena dle znaleckého posudku a pravidel pro nabytí a převod nemovitých věcí uw

14 ve vlastnictví města Uherský Brod platných v době prodeje. Kupující doloží k uzavření kupní smlouvy znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud vinou žadatele nedojde k uzavření kupní smlouvy do 1/2 roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej části (dle GP nová p. č. 6491/60 o vým. 28 m2) z pozemku p. č. 6491/3 v k. ú. Uh. Brod žadateli p. Martinu Bublíkovi. Podmínky: kupní cena 800,- Kč/m2. Kupující doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení části pozemku a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud vinou žadatele nedojde k uzavření kupní smlouvy do 1/2 roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 16 ve stávajícím stavu včetně spoluvlastnického podílu 645/19537 na společných částech domu čp a pozemku p. č. st. 1731/1 a st. 1734/2 v k. ú. Uh. Brod, ul. Větrná v souladu s podmínkami výběrového řízení Romanu Bulejkovi za nabídnutou kupní cenu ,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady spojené se zprostředkováním prodeje (3.800,- Kč) a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (kolek v hodnotě 500,- Kč). Pro vyřízení úvěru u peněžního ústavu bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Náhradníci: Dagmar Struhárová, za nabízenou kupní cenu ve výši ,- Kč, bez požadavku na uzavření budoucí kupní smlouvy; Zdeněk Kočí, za nabízenou kupní cenu ve výši ,- Kč; Věra Doležálková, za nabízenou kupní cenu ve výši ,- Kč, bez požadavku na uzavření budoucí kupní smlouvy. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje mimosoudní urovnání soudního sporu v souladu s návrhem Dagmar Pavlíčkové a Zdenka Bumbálka, oba práv. zastoupeni JUDr. Jitkou Halouzkovou, advokátkou, ze dne , který byl doručen , a trvá na pokračování v soudním řízení. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje změnu usn. č. 523/Z28/06 ze dne následovně: za text 1633 m2 se doplňuje text nebo jeho části (vým. dle GP), dále části (vým dle GP nedotčeno skutečnou trasou mlýnského náhonu)... ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje prodej domu čp. 115, Za Dolním kostelem, Uh. Brod. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodloužení platnosti usn. č. 333/Z19/05 ze dne do ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje změnu usn. č. 518/Z28/06 ze dne následovně: text... po přestěhování městské knihovny, Ekocentra Chrpa a DDM do náhradních prostor. se ruší a nahrazuje textem.. do s tím, že nejpozději k bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, při jejím podpisu kupující složí zálohu ve výši 10 % kupní ceny. Ve smlouvě bude ujednána oboustranná smluvní pokuta ve výši 10 % kupní ceny pro případ neuzavření kupní smlouvy v termínu do V případě neuzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího právo na odkoupení nemovitostí zaniká. Soukromá společnost přijme do HPP obchodní asistentku sekretářku pro práci v Uherském Brodě. Profesní životopis zasílejte na adresu: KOFINS CZ s.r.o. Mariánské náměstí Uherský Brod nebo ZM schvaluje název ulice U Nádraží. ZM schvaluje zakoupení zařízení na měření rychlosti motorových vozidel pro Městskou policii z rozpočtu roku ZM bere na vědomí zprávy o hospodaření společností s majetkovým podílem města Uherský Brod za rok Zpráva ze 102. schůze Rady města Uherského Brodu dne mimořádné RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a. s., za účelem vybudování metropolitní sítě a rekonstrukce místní komunikace v předloženém znění s následujícím doplněním: v čl. XII odst. 4) se první věta doplňuje o text nebo dokladů jednoznačně prokazujících souvislost s projektem. RM neschvaluje prominutí jednorázového poplatku ,- Kč za nové komunikátory pro připojení na PCO Oblastní charitě Uherský Brod. RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. Zpráva ze 103. schůze Rady města Uherského Brodu dne RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města v roce 2006 Římskokatolické farnosti, Poštovní 218, Uherský Brod Újezdec, zastoupené P. Ottou Sekaninou, administrátorem, IČ , ve výši ,- Kč na vydání knihy o Újezdci. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smlouvy. RM neschvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města v roce 2006 občanskému sdružení Malovaný kraj, se sídlem Dům školství, 17. listopadu 1a, Břeclav, zastoupenému PhDr. Evou Kovaříkovou, předsedkyní, IČ , ve výši ,- Kč na pořízení notebooku. dokončení příště Makléřská společnost vypisuje výběrové řízení na pozici OBCHODNÍ ŘEDITEL (pro ZL kraj) Požadujeme: * všeobecnou znalost podnikatelské problematiky * * (účetnictví, daně, legislativa) * * časová nezávislost, vlastní automobil * * samostatnost a obchodní talent * * zkušenosti s řízením odbytu nebo firmy * * kreativitu, organizační schopnosti * * VŠ/SŠ nejlépe ekonomického směru * Nabízíme: * plat úměrný důležitosti pozice * * perspektivní zaměstnání v dynamicky se rozvíjející společnosti * * další zajímavé firemní výhody * Profesní životopis zasílejte na ux

15 dokončení ze strany 1 spolupracovat na návrhu úprav prostranství před muzeem, kde bude nová socha instalována. Na přelomu let 1951/52 je dokončen třetinový model zachycující novou úpravu prostor před muzeem včetně plánované sochy. Financování celého podniku se ujímá Ministerstvo školství, věd a umění a současně je celá akce zařazena do širšího plánu oslav 364. výročí narození Komenského a 300. výročí vydání amsterdamského souboru jeho První návrh na pomník J. A. Komenského v Uherském Brodě pedagogických prací Opera didactica omnia, které připadly na léta Celková práce na zakázce vyvrcholila v polovině roku 1955, kdy byly započaty práce na samotném pomníku, jehož výška byla po dohodě s V. Makovským a ing. V. Boučkem stanovena na 3,5 m. 28. března 1956 pak bylo definitivně rozhodnuto na základě usnesení ÚV KSČ a vlády Československé lidové republiky o slavnostním odhalení pomníku v Uherském Brodě současně s otevřením nové jedenáctileté školy, která ponese jméno J. A. Komenského (dnes II. ZŠ na Sídlišti Pod Vinohrady). Ještě 9. dubna téhož roku se v Uh. Brodě schází za předsednictví náměstka ministra školství ing. arch. Miroslava Hučka komise složená ze zástupců Ministerstva kultury, KNV Gottwaldow, ONV a MNV Uh. Brod a zástupců muzea. Přítomni jsou i akademický sochař V. Makovský a ing. V. Bouček. Výsledkem jednání byla dohoda o termínu dokončení pomníku a nejnutnějších úpravách muzea a jeho okolí. V následujícím období necelého půlroku byly dokončeny úpravy před vstupním prostorem muzea a současně 26. června 1956 byl rozebrán původní pomník Jana Amose Komenského na Mariánském náměstí a převezen do Nivnice, kde byl 30. září téhož roku slavnostně odhalen. Nový bronzový pomník o váze 2 tun byl do Uherského Brodu převezen z Prahy na speciálním valníku 19. října 1956 a ještě téhož dne instalován na připravený mohutný sokl z kamenných kvádrů, který měl rozměry 2 x 2 x 2 m, s terasovitým schodem v jeho přízemní části. Na tomto soklu tak stanula na čtvercové podnoži socha Jana Amose Komenského v nadživotní velikosti, oděná v dlouhý, po kotníky sahající plášť s kožešinovým límcem, s rukama mírně pokrčenýma v loktech před tělem a hlavou mírně skloněnou. Na přední straně soklu byl vytesán majuskulními písmeny nápis: NEJSI JEN TY SÁM / ČLENEM LIDSKÉ SPOLEČNOSTI, / AVŠAK KROMĚ TEBE JSOU TU I JINÍ. / PONĚVADŽ JSI JEJÍ ČÁSTÍ, / NEDO- MNÍVEJ SE, ŽE JSI VŠECHNO: / BUĎ KU PROSPĚCHU / SPOLEČNOSTI / SÍŇ /. Zadní strana soklu pak nese nápis: K UCTĚNÍ PAMÁTKY / UČITELE NÁRO- DŮ A OSNOVATELE SPRAVEDLIVÉHO A MOUDRÉHO / ŘÁDU VĚCÍ LIDSKÝCH / VLÁDA / REPUBLIKY ČESKOSLOVEN- SKÉ / 1956 /. Na bronzové podnoži sochy je zepředu uvedeno V. MAKOVSKÝ 1956, na zadní straně podnož nese nápis LIL ZUKOV Tímto Uherský Brod tedy získal jedno z nejpozoruhodnějších děl soudobého sochařství v podobě monumentální sochy Jana Amose Komenského, která zachycuje svým vnitřním dynamismem a harmonií Komenského jako člověka, který odevzdává své ideály budoucnosti. Podoba Komenského v tomto případě vychází převážně ze studia Instalace sochy J. A. Komenského před budovou muzea jeho starších portrétů, zejména pak z prací Václava Hollara a Petra Amsterdamského, jež především tvořily základ pro pevnou modelaci Komenského tváře vyjadřující velikost jeho ducha. Bohaté studie, náčrty i drobnější plastiky návrhů na pomník vedly V. Makovského ke konečnému poznání podstaty života a díla Jana Amose Komenského do té míry, že svou sochařskou zkušeností a invencí nakonec dokázal vytvořit tak monumentálně expresivní dílo, jakým pomník je. Slavnostní odhalení tohoto sochařského díla bylo stanoveno na neděli 21. října 1956 současně s otevřením Jedenáctileté školy J. A. Komenského v Uh. Brodě (dnes II. ZŠ). Dnešní stav pomníku J. A. Komenského Odhalením pomníku a přednesením úvodního slavnostního projevu byl pověřen ministr školství a kultury dr. František Kahuda. Kromě státní delegace vedené někdejším náměstkem předsedy vlády V. Kopeckým a zástupců místní politické a státní správy byla tomuto slavnostnímu aktu přítomna i řada významných hostů z ciziny, mezi nimiž měla významné místo delegace z Holandska, jejímiž členy byli zástupce starosty města Naarden R. Meyer, tajemník města Amsterdam O. Derks a komeniolog dr. R. A. Osterhuis. Vedle této delegace byli přítomni i zástupci z Belgie, Francie, Japonska, Jugoslávie, Maďarska, NDR, NSR, Polska, Sovětského Svazu, Velké Británie, členové diplomatického sboru a zástupci univerzit. Po tomto slavnostním aktu byly poprvé nově zpřístupněny expozice muzea a celá slavnost byla ukončena na stadionu za někdejší Sokolovnou vystoupením folklorních souborů lidových písní a tanců z Uherskobrodska. Nově odhalený pomník od akademického sochaře Vincence Makovského nebyl však vytvořen jen pro Uherský Brod. O necelý rok později, , byl stejný pomník odhalen i v místě Komenského posledního odpočinku, v holandském Naardenu, za městskými hradbami při cestě do Bossumu. Podstavec, na němž socha spočívá, je dílem architekta Jaroslava Frágnera, slavnostním odhalením byl pověřen vyslanec a zplnomocněný ministr Viktor Šándor. Jeden z odlitků této sochy pak jako dar Karlovy univerzity rovněž zdobí od 27. března 1960 nádvoří univerzity Moravských bratří v Bethlehemu v Pensylvánii. Radek Tomeček uy

16 Program Cena vévody z Edinburghu Mateřinka oslavila kulaté výročí Mateřská škola Obchodní 1639 oslavila minulý pátek 40. výročí svého otevření. Za tu dobu prošlo jejími třídami několik generací dětí. Současná mateřská škola zahájila provoz jako společné zařízení jesle a mateřská škola. Byla vybudována z prostředků závodů CHEPOS - nynější Slovácké strojírny a Přesného strojírenství, dnešní Zbrojovky. Kapacita jeslí byla 55 dětí a mateřské školy 120 dětí. O děti se staralo 29 zaměstnanců, shrnula historii školky její současná ředitelka Renata Nesázalová. První ředitelkou byla Anna Bujáčková, která odešla do důchodu v roce Po ní nastoupila Anežka Blahutková a od roku 1995 je ředitelkou Renata Nesázalová. V roce 1996 byla v mateřské škole otevřena speciální třída pro děti s více vadami a o čtyři roky později byly pro malý zájem rodičů zrušeny jesle. V současné době má mateřská škola 8 tříd, z toho 2 speciální a kapacitu pro 192 dětí. Pracuje zde 27 zaměstnanců, kteří se starají o všestranný rozvoj dětí. Mateřská škola kromě standardních aktivit nabízí i řadu zájmových kroužků. K výročí přišli zaměstnancům školky popřát zástupci města v čele starostou města, pro které si paní učitelky s dětmi připravili prohlídku školky i roztomilý program. -es- Podzimní prázdniny na Chrpě 26. a uz - slavnost padajícího listí - - hry na Ekocentru Chrpa - - pečení brambor na Jamách - - tradiční sčítání kachen na rybníku - - vaření bylinkového čaje - - vyrábění dýňových bubáků - a možná i překvapení navíc Prosím tímto všechny nadšené pěstitele dýní a tykví, aby byli tak laskaví jako loni a své výpěstky nám věnovali na výrobu bubáků! Děkuji za přivezení vaší sklizně na DDM nebo na Ekocentrum Chrpa a předem zvu na výstavku našich výtvorů, která bude od Čtyřdenní akce pro více než čtyřicet účastníků a vedoucích Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu (EDIE) z celé republiky připravovali poslední zářijový prodloužený víkend na Velehradě většinou organizátoři z Uherského Brodu. Celé setkání proběhlo v duchu zážitkové pedagogiky. Účastníci řešili simulované sociální situace. Společným motivem těchto činností bylo posílení týmové spolupráce prostřednictvím etapové hry, která se prolínala celým programem setkání, uvedla Zita Odstrčilová, vedoucí jedné z poboček EDIEho. Etapovou hru s námětem záchrany středověkého města před zlou nemocí vedl student zdejšího gymnázia Petr Sedlář, nácviku historické lukostřelby a šermu, výuky malby na sklo a dalších činností se ujala skupina Los Pupkos. Tato celorepubliková akce se konala v takové podobě poprvé. Edie funguje při 28 školách, internátech či domech dětí a mládeže v Čechách i na Moravě a každý provozovatel již získal během svého působení dostatek zkušeností. Na Velehradě byla možnost podělit se o ně s ostatními. Stejně tak mohli účastníci Programu a vedoucí pobyt využít k naplánování společných akcí a expedic jak po České republice, tak do zahraničí. Jsme rádi, že se povedlo provázat datum setkání v den výročí sv. Václava s významným místem naší historie, Velehradem, kde mohli mladí lidé nenásilnou formou poznávat historii Moravy, dodala Zita Odstrčilová, která učí na Střední odborné škole technické v Uherském Hradišti. -es- Navštivte romantické ostrovy. Kde? V kině Sníte už dávno o tom, že navštívíte ostrovy v Indickém oceánu? Pak je tu pro vás cestopisná přednášku Ostrovy v Indické oceánu, se kterou do Uherského Brodu přijede Jiří Kolbaba, jeden z nejznámějších českých cestovatelů. Přednáška se bude konat v kině Máj ve čtvrtek od hod. Jedná se o mimořádnou příležitost zhlédnout tuto velmi poutavou dia show cestovatele a fotografa, který se svým objektivem navštívil více než 100 zemí světa a většinu roku tráví v nejodlehlejších koutech naší planety, řekl vedoucí kina Máj Roman Mikulík. Jiří Kolbaba pravidelně organizuje po celé ČR cestopisné besedy, fotovýstavy a je častým hostem v rádiích a televizi. Naposled se v našem městě prezentoval na jaře s výstavou fotografií z celého světa a cestopisnou přednáškou o Aljašce, která sklidila u posluchačů obrovský úspěch. Letos se k nám přijede podělit se svými zážitky z oblasti Indického oceánu, odkud přiveze diapozitivy z rajských ostrovů, jako jsou Maledivy, Mauritius, Reunion, Madagaskar, Zanzibar nebo turisticky velmi oblíbené Seychely. Bude to povídání plné cestovatelských inspirací a v podání pana Kolbaby nezapomenutelný zážitek, umocněný nádhernými obrázky uznávaného fotografa. Navíc během krátkých přestávek mohou návštěvníci prokázat své zeměpisné znalosti v malých cestovatelských kvízech a ti nejpohotovější budou odměněni hodnotnými cenami v podobě zajímavých publikací, kalendářů nebo plakátů, dodal Roman Mikulík. -es-

17 Ohlédnutí za návštěvou Tomáše Bati na Kopanicích Členové Rotary klubů Zlínského kraje a především uherskobrodští rotariáni uspořádali na chalupě Kateřiny Kubínové na Vyškovci akci, na kterou budou na Kopanicích ještě dlouho vzpomínat. Světoznámý podnikatel Tomáš Baťa zde oslavil své 92. narozeniny a byl jedním z nejvýznamnějších hostů setkání Rotary klubů z Uherského Brodu, Zlína a Kroměříže a zástupců obcí z obou stran moravskoslovenského pomezí. Akce byla zahájena uctěním památky a položením věnců k památníku zemřelých amerických letců z bombardéru B-17G, kteří zde byli 29. srpna 1944 sestřeleni německými stíhačkami. Tohoto pietního aktu se zúčastnil také zástupce amerického velvyslanectví, plukovník americké armády David A. Barsness. Poté oslavy pokračovaly ve folklorním duchu. Velká část ze 150 účastníků se dostavila v lidových krojích a pozadu nezůstal ani oslavenec, který přijel v tradičním valašském oděvu i s valaškou v ruce. Setkání s názvem Návrat ke kořenům svými neformálními hudebními vystoupeními obohatila řada souborů hudecká muzika Kamarádka knihovna Městská knihovna v Uherském Brodě, oddělení pro děti se zapojila do projektu Kamarádka knihovna. Soutěž o nejlepší knihovnu pro děti vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Partneři soutěže jsou: Firma 3M, záštitu převzalo ministerstvo kultury a Národní knihovna ČR. Vyzýváme proto děti, aby navštívily knihovnu a vystavily jí vysvědčení. Tím vyjádří svoji spokojenost s knihovnou. Nebojte se, není to nic složitého, stačí známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší) odpovědět na tyto otázky: 1) Jaká je knihovnice? 2) Množství a kvalita knížek a časopisů? 3) Je dost počítačů pro děti? 4) Je knihovna hezká? 5) Jsi s knihovnou spokojený (spokojená)? Jestli známky nestačí, zkus nám ještě o knihovně něco napsat nebo namalovat. Děti mohou knihovně vysvědčení udělit, ať jsou čtenáři knihovny nebo ne, musí však knihovnu navštívit. Počet a kvalita těchto vysvědčení budou základem hodnocení, které není anonymní a je třeba je v knihovně odevzdat do Neváhejte a přijďte knihovně vystavit své vysvědčení. Oddělení pro děti půjčuje v pondělí, úterý a čtvrtek od do a v pátek od do hodin. Další informace o Městské knihovně a projektu Kamarádka knihovna nalezte na adrese na vaše vysvědčení se těší Věra Lovecká, pracovnice dětského oddělení Kopaničář, cimbálová muzika Strýci ze Strání, mužský pěvecký sbor z Vápenic, ženský sbor Čečera ze Starého Hrozenkova, harmonikáři z Vyškovce, country skupina či sólisté na trubku z Lopeníka. Na cimbál si s muzikanty zahrál dokonce sám oslavenec. A došlo i na tanec. Sám Baťa neodmítl jediné pozvání do kola a jeho věk by mu nikdo nehádal. Tak originální oslavu narozenin jsem ještě nezažil. Tady člověk hned omládne. Přátelé a zdejší příroda dělají divy, pochvaloval si jubilant, kterého na Kopanice doprovázela také dcera Monica Pignal, jež si rovněž oblékla místní kroj. K narozeninám patří i dárky. Do kanadského Toronta si Baťa odvezl velké perníkové srdce s osobním věnováním, vodu ze sedmi léčivých studánek K. Kubínové, ručně vyšívaný ubrus, knihu o studánkách, fotografie zdejší přírody i obraz od jednoho ze zlínských rotariánů, který před více než osmdesáti lety namaloval neznámý malíř a zobrazuje asi dvanáctiletého Baťu v indiánském obleku. Oslava, která se protáhla až do brzkých ranních hodin, udělala podnikatelské legendě Tomáši Baťovi velkou radost. Slíbil, že pokud bude moct, určitě se sem ještě vrátí. Elen Sladká, foto: A. Pospěch Maminky, těšte se (děste se), děti chtějí od Ježíška hada! Hladili jste si už někdy hada korálovku? A cizokrajné ještěrky? Ne? A to my ano! Na krásně prosluněnou školní zahradu přinesli koncem září dva obětaví chovatelé své miláčky, aby je ukázali dětem i jejich rodičům. A nejen to! Po zajímavém vyprávění o chovu těchto plazů a po zodpovězení záludných dotazů nám dovolili pohladit své potvůrky. A hladili jsme je i my, kteří jsme dřív přísahali:hada nikdy! Jednu z nádherných ještěrek jsme dokonce mohli nechat po sobě lézt! Už tušíte, co si přejí některé děti z naší školní družiny od Ježíška? No přece korálovku nebo gekona. Dagmar Svobodová, vychovatelka ze ŠD Na Výsluní u{

18 Na silné moravské týmy basketbalisté doma nestačili Přes domácí prostředí a výrazně zlepšený výkon v obraně stačili hráči Uherského Brodu na soupeře z Olomouce a Opavy vždy jen poločas, poté se projevily zkušenosti a širší kádr obou hostujících týmů. Spartak Uherský Brod SK UP Olomouc 62 : 79 Poprvé v sezóně kompletní domácí nastoupili proti Olomouci s přílišným respektem, který vynesl hostům osmibodové vedení po první čtvrtině. Ve druhé čtvrtině ovšem domácí výrazně přidali v obraně, kde několik získaných míčů zakončili úspěšným rychlým protiútokem. V postupném útoku se několikrát prosadil pivot Mikušovič a domácí srovnali poločasové skóre. Nástup do třetí čtvrtiny domácím nevyšel, ztracené míče a neproměněné tutovky znamenaly získání několikabodového náskoku opět pro hanáckého soupeře, tentokrát již rozhodujícího, který až do konce herně vyrovnaného utkání jistil úspěšnými trojkami prvoligový prostějovský host v barvách Olomouce Luděk Jurečka. V posledních dvou minutách domácí s prostřídanou sestavou a vyfaulovanými pivoty Novotným a Mikušovičem nechali hosty navýšit náskok šňůrou 0:9 až na konečný rozdíl trochu krutých 17 bodů. Body UB: I. Mikušovič a Z. Formánek po 14, T. Novotný 10, J. Kratěna 8, J. Dorazil 7, M. Škaroupka 3, R. Pektor 3, V. Balija 2, R. Mikel 1. Spartak Uherský Brod BK Opava 64 : 77 Ani v neděli nezahájila domácí sestava ideálně, ale střelba z dálky se v prvním poločase z obou týmů dařila jen domácímu ostrostřelci Formánkovi, po jehož trojce vedl Brod v 15. minutě již 22:15. Hosty ze střelecké mizérie vytáhl podkošový bojovník a autor celkových 39 bodů Jakub Blažek, na jehož pohyb a přesnou ruku v okolí vymezeného území domácí nestačili. Hostující Blažek nejprve 9 body během 3 minut pomohl obrátit poločasové skóre na 3 body ve prospěch hostující Opavy, dalšími 18 body během třetí čtvrtiny pak zajistil hostům rozhodující desetibodový náskok, který hosté v poslední čtvrtině kontrolovali. Domácí bojovali, ale blíž než na 6 bodů rozdílu ve 34. minutě se nedostali. Body UB: Z. Formánek 26, T. Novotný 11, J. Dorazil a V. Balija po 6, R. Pektor 5, J. Kratěna 4, R. Mikel 3, R. Sobota 2 a L. Kratěna 1. Pozitivem je zlepšení týmu v obraně, se dvěma prohrami ovšem nemohu být spokojen. Střelecky to s výjimkou Formánka opět nebylo ono, měli jsme problémy se zakončením pod tlakem a v neděli proti Opavě i s její zónovou obranou. Nyní nás čekají utkání na půdě dalších nováčků třetí ligy, navíc již v termínu, kdy se hraje Mattoni NBL liga mužů a týmy tudíž minimálně v sobotu budou bez svých prvoligových hostujících posil, uzavřel hodnocení víkendu i výhled do nejbližší budoucnosti domácí trenér Radek Hladil. -red- NOVINKY A AKCE NA DDM SVĚT JÓGA PRO DĚTI Pro maminky, které si chtějí zacvičit ve zdravotním cvičení v úterý od do máme novinku: Mohou si přivést své děti na DDM, kde si s nimi v této době zacvičí speciální dětská jogová cvičení a taky zahraje p. Kunčarová. Začínáme od úterý 3.10., bližší info na DDM tel ŠACHOVÝ KROUŽEK Od středy 27. září začíná znovu šachový kroužek pod vedením p. Vlka. Bude probíhat v době od do 17 hod. Zájemci se mohou už teď přihlásit na tel nebo přímo na recepci DDM. KURS REFLEXNÍ TERAPIE Bude probíhat v 10ti výukových hodinách, v době od do hod. Cena 500 Kč. Den bude určen po dohodě dle možností účastníků. KURS VŠEVĚD Zaměřen na bylinky, homempatii, čakry, geo zóny, feng šuej apod. dle zájmu účastníků. 10 výukových hodin. Cena 550 Kč. U obou kursů prosíme přihlášky předem. MAPOVÁNÍ MYSLI - sobota hod. Přednáška a beseda se Sašou Hendrukem (mladým pokračovatelem manželů Tomášových). Saša ukazuje, jak žít tady a teď, v našich současných podmínkách, obohacený o nový rozměr uvolnění, pochopení a přijetí: proč je něco právě takhle, co to pro mne znamená, jak lze překonat a zvládat překážky v mysli a tím i životě. Po přednášce bude pokračování beseda v naší čajovničce. Cena 120,-/100 Kč. Bližší info na recepci DDM Dům dětí a mládeže Uherský Brod přijímá nové členy do kroužků STOLNÍ TENIS začátečníci - vždy v úterý STOLNÍ TENIS pokročilí - vždy v úterý ve velkém sále DDM Svět TVOŘÍNEK - rukodělná činnost, práce s výtvarnými materiály vždy v úterý ve ateliér DDM VÝTVARNÍČEK - kresba, malba,grafika, netradiční výtvarné techniky vždy ve středu ve ateliér DDM AEROBIC dívky začátečníci - vždy ve středu v AEROBIC dívky pokročilí - vždy ve středu v KONDIČNÍ CVIČENÍ pro ženy - vždy ve středu v ve velkém sále DDM Svět VLASTNORUČNĚ ŠITÉ PANENKY VE STŘEDU V 9-11 HOD. NA EKOCENTRU CHRPA POD VEDENÍM PANÍ GURYČOVÉ SI VYROBÍTE VLASTNÍ TEXTILNÍ PANENKU S RÝŽOVOU VÝPLNÍ PŘIHLÁŠKY DO V RECEPCI DDM NEBO NA CHRPĚ PŘINESTE SI ŠICÍ POTŘEBY, 80 KČ, PŘEZŮVKY PODROBNÉ INFORMACE M. KADLECOVÁ AKCE PODPOROVÁNA ZLÍNSKÝM KRAJEM u Před 90 lety, dne 29. září, se narodila naše milovaná maminka, babička a prababička paní Marie Studeníková roz. Svárovská ( ), dlouholetá členka chrámového sboru prof. E. Háby a Ing. J. Veselého. O tichou vzpomínku a modlitbu prosí dcera Irena a syn Jiří s rodinami, bratr František Svárovský s rodinou a ostatní příbuzní.

19 Program kina Máj říjen St /30 čt / Kč TOMMYHO PEKLO Tommy je milý a pohledný kluk, který zdánlivě nemá žádné velké problémy. Chodí s krásnou spolužačkou, kterou by si později rád vzal, ve škole prospívá s vyznamenáním a k dovršení všech dobrých vlastností ještě vypomáhá v kostele jako ministrant. Problém nastane, když Tommyho opustí jeho přítelkyně a začne flirtovat s jiným. Ve snaze o znovuzískání Marie se Tommy dostává do víru temnoty a podvodů. Prožívá si osobní peklo, kdy jsou jeho ideály o lásce a víře konfrontovány s tvrdou realitou... Hrají: Eirik Evjen, Anine Eckhoff, Mehran Iqbal ad. Režie: Ove Raymond Gyldenas. Norsko min. Od 15 let. Titulky. Komedie. Pá /30 so /30 ne / Kč MIAMI VICE Seriál Miami Vice patří k tomu nejlepšímu, co se v osmdesátých letech minulého století objevovalo na televizních obrazovkách. Dvojice svérázných detektivů, potírající zločin ve floridské metropoli, dokonce výrazně ovlivnila životní styl své doby. Hrají: Colin Farrell, Jamie Foxx, Li Gong ad. USA min. Od 15 let. Akční thriller. So /00 ne / Kč GARFIELD 2 Úspěšné pokračování příběhů nejpopulárnějšího a nejlínějšího kocoura na světě. Je pořád stejný, ale Út /30 st / Kč LET ČÍSLO 93 Film Let číslo 93 je strhujícím a provokativním dramatem, vyprávějícím příběh lidí, kteří se stali přímými svědky únosu čtvrtého letadla v den nejhoršího teroristického útoku v dějinách Ameriky. Při natáčení filmaři úzce spolupracovali s pozůstalými po pasažérech a členech posádky a využívali všechny dostupné materiály, které dokumentovaly osudný let a události na jeho palubě, jež vedly až k pádu letadla v Pensylvánii. Hrají: Christian Clemenson, Trish Gates, Polly Adams ad. Režie: Paul Greengrass. USA min. Titulky. Drama. St /00 BIO SENIOR 20 Kč TRISTAN A ISOLDA Nestárnoucí příběh věčné lásky, spalující vášně, bezmezné oddanosti a kruté zrady podle dávné legendy o Tristanovi a Isoldě, milencích ze dvou znepřátelených kmenů. Zajímavostí je, že se velkofilm natáčel převážně v Čechách, zejména na Křivoklátsku, v Průhonickém parku, Jevanech a pražských Vysočanech. Hrají: James Franco, Sophia Myles, Rufus Sewel, David O Hara ad. Režie: Kevin Reynolds. SRN/VB/USA min. Od 15 let. Titulky. Romantické drama. Čt /30 pá / Kč SUPER NÁHRADNÍK Středoškolačka Viola je nadšená hráčka fotbalu a udělá pro něj cokoliv! Její dvojče,bratr Sebastian, se seznámí s tanečnicí Norou, která u něj objeví taneční nadání a společně se začnou připravovat na velké vystoupení... Hrají: Channing Tatum, Jenna Dewan, Rachel Griffiths ad. Režie: Anne Fletcher. USA min. Hudební. Út /00 BIJÁSEK 25 Kč/ 15 Kč KRTEK A OSLAVA Sedm setkání s populárním kamarádem malých diváků a ještě něco navíc: Krtek a oslava, Krtek a zajíček, Krtek a myška, Vodnická pohádka, Krtek a šťoura, Krtek a kamarádi, Krtek a kachničky, Krtek a houby, Psí kusy. ČR. 1971/ min. Út /30 ART 59+1 Kč/ 49+1 Kč INÉ SVETY Zajímavý dokument slovenského dokumentaristy Marko Škopa, který se poslední tři roky věnoval natáčení v lokalitě jménem Šariš. Ta se nachází pod Východními Karpaty na Prešovsku a je zvláštní tím, že se zde ve větší míře než kdekoli jinde na Slovensku potkávájí a prolínají různá etnika se svými nářečími, způsoby života, folklorem, zkrátka celými malými světy. Slovensko min. Titulky. Přístupný. Dokument. St /30 čt / Kč ŽENA VE VODĚ Údržbář Cleveland Heep se straní lidí a tiše žije v obytném komplexu Cove. Jednoho dne objeví tajemnou mladou ženu Story, která žije v přívodních šachtách pod bazénem obytného komplexu, kde se stejně jako on skrývá před zraky ostatních. Jaké však bude pro něj překvapení, když zjistí, že se jedná o vodní nymfu z říše pohádek... Hrají: Paul Giamatti, Bryce Howard, Bob Balaban ad. USA min. Od 12 let. Titulky. Fantasy. má britské dvojče, kocoura Prince. Ten má zámek a potíže... USA min. Český dabing. Animovaný. Výstava velkoformátových fotografií nenastoupí do školy, a tak se za něho v přestrojení zúčastní fotbalového turnaje. Vše jde podle plánu, dokud se Viola nezamiluje do svého spolubydlícího Dukea. Ten ale touží po její atraktivní kamarádce. Vše se ještě více zašmodrchá, když se Sebastian vrátí do školy...hrají: Amanda Bynes, Channing Tatum, Laura Ramsey, ad. Režie: Andy Fickman. USA min. Komedie. So /30 ne / Kč LET S DANCE Tyler Gage je rebel na špatné straně Baltimoru, který má však sen, že se jednoho dne odtud dostane. Kvůli potížím se zákonem se octne na elitní taneční škole, kde si má odpracovat veřejně prospěšné práce. Zde Od 1. října 2006 máte možnost navštívit výstavu velkoformátových fotografií ze života papeže Jana Pavla II. Výstava k nedožitým 85. narozeninám papeže Jana Pavla II. obsahuje kromě velkoplošných fotografií také knihy, myšlenky a videomateriály. Výstava Poutník Jan Pavel II. se koná pod záštitou Jiřího Stodůlky, senátora Parlamentu ČR a v říjnu navštíví moravská města Otrokovice a Slavičín. V prostorách Hotelu Společenský dům v Otrokovicích bude přístupná ve dnech od 9 do 18 hodin a v prostorách Městského úřadu Slavičín bude přístupná ve dnech od 9 do 18 hodin. Výstavu připravilo Biskupství ostravsko-opavské, Centrum pro rodinu a sociální péči a Sdružení Telepace. Centrum seniorů vás v měsíci říjnu 2006 zve: Čt /30 CESTY 50 Kč OSTROVY V INDICKÉM OCEÁNU PŘED- NÁŠKA JIŘÍHO KOLBABY Opět k nám po čase zavítá jeden z nejznámějších českých cestovatelů, který bude tentokrát vyprávět o krásných ostrovech v Indickém oceánu. Změna programu vyhrazena. V ceně každé vstupenky je zahrnuta 1 Kč pro Unii filmových distributorů na Rozvoj české kinematografie. Chcete program kina em? Dejte nám vědět. Napište nám, co byste ve svém kině chtěli vidět: Út : Biblická hodina. Začátek v l0.00 hod. v budově Charity. St : Vzdělávání v katechizmu s otcem Bohumilem Kundlem. Začátek mezi hod. v budově Charity. Snídaně zajištěna. Pá : Kavárnička Trénování paměti s p. Zdenkou Šulekovou. Začátek v l0.00 hod. v budově Charity. Pá : Přednáška,,Cestování po Taiwanu. Přednáší ing. B. Čermák. Začátek v hod. v budově Charity. Čt : Úvaha Nemoc, Bůh a já. Zamýšlet se s námi bude otec Petr Bulvas. Začátek v hod. v budově Charity. Út : Astronomie. Pokračování ve vzdělávání v astronomii. Přednáší ing. Jiří Veselý. Začátek v l0.00 hod. v budově Charity. u}

20 Florbalistky 1. AC Uherský Brod zaútočily na čelo první ligy Juniorské florbalistky 1. AC Uherský Brod beze zbytku využily výhody domácího prostředí a po dvou výhrách se zařadily tam, kam jistě patří - na čelo 1. ligy. 1. AC UB FBK Svitavy 7:0 Góly 1. AC UB: Šmídová A. 2x, Koníčková, Hyráková L., Krajčovičová, Surá, Trojanová Tým Svitav je velmi zvláštní, nečitelný soupeř. V loňské sezóně začal s družstvem mladých, nezkušených hráček, které šly od porážky k porážce. V závěru však nastupoval z hráčkami juniorské reprezentace a s jejich pomocí hrál dokonce semifinálový turnaj. Hráčky Uherského Brodu byly zvědavé, v jaké síle se Svitavy tentokrát představí. Rozcvičení ukázalo, že mladé hráčky zůstaly doma, hrát se bude ve vyšší věkové i výkonnostní kategorii. Velkou výhodou Brodu byla plná střídačka. V domácích dresech nastoupilo devatenáct(!) hráček. V první třetině Svitavy svého soupeře přestřílely, ale z branky se radovat nemohly. Hráčky 1. AC vytěžily z minima maximum a tuto třetinu vyhrály 2:0. Mírný náskok hráčky uklidnil, začala správně fungovat souhra obrany s útokem, hráčky hbitě odebíraly soupeřkám míčky a z této herní pohody plynula i střelecká úspěšnost. Ve třetí části již musel trenér myslet na to, že další zápas čeká jeho hráčky hned po krátké, půlhodinové přestávce. Ze hry stáhl starší, zkušené hráčky, které odpočívaly a spoustu prostoru dostaly jejich třináctileté spoluhráčky. Hrály výborně, vsítily branku a tuto třetinu vyhrály 1:0. Poctivá, taktická a fyzicky náročná hra se vyplatila. Výrazné vítězství bez obdržené branky zvedlo sebevědomí hráček do následujícího zápasu. 1. AC UB FBC Žďár nad Sázavou 2:0 Góly 1. AC UB: Koníčková. Krajčovičová Jestliže Svitavy byly nevypočitatelný soupeř, pak u Žďáru bylo vše jasné. Po prvním turnaji držel první příčku a pokud by jej Broďanky chtěly ve vedení vystřídat, musely vyhrát. Úvod se Brodu příliš nevyvedl. Soupeřky přesněji kombinovaly, často střílely a nutily domácí k drobným chybám. Ve druhé části se Brod chytil a opět začal hrát svou typickou běhavou hru. Ve větším rozletu jej ale brzdily chyby vlastních hráček, po kterých musely vzdorovat dvěma přesilovkám soupeřek. Oslabení narušilo herní koncepci, rozhodilo pravidelné střídání a trenér si mohl oddychnout až po utěšené samostatné akci Hanky Koníčkové. Do třetí třetiny dostaly hráčky následující pokyny: nezakončovat ukvapeně, co nejdéle kontrolovat míček na vlastních hokejkách a maximálně se soustředit na hru v obraně. Hra se zklidnila, byla přesnější a kupodivu vedla k častému přečíslení obrany Žďáru. Z této pohledné hry vyplynul druhý gól pro 1. AC. Byla odehraná polovina třetí třetiny a hráčky si úlohy z prvního zápasu vyměnily. Do hry nastupovala nejzkušenější sestava, která byla k dispozici. Svou úlohu zvládly perfektně. Obzvlášť první útok, Surá-Krajčovičová-Maršovská, si dělal na hřišti co chtěl a často soupeřky až zesměšnil. Precizní hra v závěru neumožnila soupeřkám ani v závěru skórovat a 1. AC si připsalo druhé vítězství bez obdržené branky. Smolná remíze v minulém turnaji byla pro nás výstrahou. Tentokrát naše hráčky neudělaly větší chybu a oba zápasy hrály koncentrovaně. Naší výhodou bylo, že jsme mohli využít obou gólmanek. Mandová i Gregorová tak neměly problém s udržením pozornosti po celou hru. Příjemným překvapením byl výkon mladých hráček, které neobdržely gól, a Aneta Šmídová se s dvěma brankami dokonce stala nejlepší střelkyní zápasu proti Svitavám. V obraně opět čněla svým výkonem Kája Lekešová, která hraje s velkým přehledem a výtečně řídí hru zadních řad. V útoku bych rád zmínil takticky perfektní Kristýnu Krajčovičovou a Dášu Surou, které v závěru druhého zápasu předvedly hru pro labužníky. Určitě není náhoda, že právě tyto dvě po zápase nejvíce spěchaly do sprch. Těsně po utkání totiž obě odjížděly na soustředění juniorské reprezentace, kam svou hrou určitě patří. V tabulce jsme se dostali před Žďár a pokud Bulldogs Brno alespoň jednou ze dvou zápasů remizuje, pak jsme na prvním místě. Tam se cítíme nejlépe... ukončil zjevně spokojený Tomáš Králík, trenér Uherského Brodu. TK Sport pro všechny Na stadionu Lapač se sešli v rámci Olympijského dne zdraví jednotlivci i celé rodiny, aby si ověřili svou kondici. Již šestnáctý ročník této akce připravila Zlínská krajská Asociace sportu pro všechny za pomoci Domu dětí a mládeže, města Uh. Brod a SKM ZŠ Na Výsluní. Zájemci si mohli vyzkoušet sprint, skok daleký, hod kriketovým míčkem, vytrvalostní běh a další disciplíny. Nechyběla ani tradiční ochutnávka pomazánek, salátů a dalších zdravých jídel, kterou připravili pracovnice školní jídelny ZŠ Na Výsluní, a zdravotní poradna. Nabídky zasportovat si a utužit své zdraví využilo kolem 250 lidí, dodal předseda pořádající asociace Jan Hýžďal. -es- Uzávěrka dalšího čísla, které vyjde , je Své příspěvky můžete dávat do redakce, na podatelnu MěÚ, vrátnici DK nebo posílat em na adresu brodsky. ub. cz BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Řídí redakční rada: Stanislav František Zápeca, Markéta Gajdůšková, PhDr. Hana Všetečková, Hana Krajčová, Eduard Pěgřímek, PhDr. Irena Krejsová, Radek Šustek, Soňa Kunčarová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: :-* ForMyD., tel.: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: vt

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 02 konaného 16. března 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Krabec Dušan, Mgr. (08) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Vyšohlíd

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jana Lejsková, Renata Stříbrnská Ověřovatelé zápisu Jarmila Cagášková,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Plán tvorby a užití investičního fondu v roce 2014

Plán tvorby a užití investičního fondu v roce 2014 Mateřská škola, Uherský Brod, Primátora Hájka 2030, okres Uherské Hradiště počáteční stav IF 1.1.2014 15 15 15 000 stav bankovního účtu ( č.ú.24140) k 1.1.2014 15 15 15 000 z odpisů dle odp. plánu 5 5

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 347. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 268/2010-2014/ZM U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 25. 10.

Více

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018)

U s n e s e n í. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) U s n e s e n í ze 4. zasedání Zastupitelstva města Sedlčany ze dne 8. června 2015 (volební období 2014 2018) 38/2014-2018 Zastupitelstvo města Sedlčany bere na vědomí zprávu přednesenou panem místostarostou

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Zastupitelstva města Lanškroun dne 26.11.2014 199/2014 Zastupitelstvo města Lanškroun rozhodlo o uzavření Dohody o partnerství k projektu Technologické centrum Lanškroun s obcí

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 28.06.2010 od 15,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 25. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 28.06.2010 od 15,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 7253812011 Č. j.: JMK 72538/2011 OKP ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více