Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011"

Transkript

1 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ IČ : Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní informace o obci II. Zastupitelstvo obce III. Rozpočtový výhled, schválený rozpočet a rozpočtová opatření IV. Plnění rozpočtu V. Přijaté dotace VI. Příspěvky poskytnuté z rozpočtu obce VII. Účetní závěrka VIII. Majetek IX. Bankovní účty, hotovost X. Pohledávky XI. Závazky XII. Příspěvkové organizace a jejich hospodaření XIII. Přezkoumání hospodaření

2 I. Základní informace o obci Název : Obec Popovice Adresa : Popovice čp. 303, PSČ Telefon : Fax : Webové stránky obce na adrese : Bankovní spojení : Běžný účet Komerční banka a. s., pobočka Uherské Hradiště č.ú. : /0100 Počet obyvatel k : 1035 Počet obyvatel k : 1049 Rozloha katastru obce : 860 ha Obec je členem : Mikroregion Dolní Poolšaví MAS Dolní Poolšaví Svaz měst a obcí ČR Zpracování agendy v programech: Program KEO, ALIS, spol. s. r., Mariánská 538, Česká Lípa II. Zastupitelstvo obce volební období starostka obce : Jitka Nováková místostarostové : František Bajaja Radomír Malina Zastupitelstvo obce je 9 členné. Jmenný seznam členů zastupitelstva : Jitka Nováková, František Bajaja, Radomír Malina, Jana Bárová, Ivo Horna, Jaroslav Brabec, Stanislav Sedláček, Dušan Vlčnovský, František Vlk. Počet jednání zastupitelstva za rok 2011 : Veřejné zasedání ZO ve dnech 18.2., 18.4., 20.6., 22.8., , 7.11., , celkem 7 jednání. Výbory a komise: kontrolní výbor finanční výbor komise pro výstavbu a územní plánování komise životního prostředí a veřejného pořádku komise sociálně zdravotní komise pro výchovu a vzdělávání a redakční rada zpravodaje komise pro památky a historii obce komise kulturní a sportovní

3 III. Rozpočtový výhled, schválený rozpočet a rozpočtová opatření 1.) Rozpočtový výhled na období byl schválen zastupitelstvem obce dne č. usnesení 2/ ) Schválený rozpočet Návrh rozpočtu obce Popovice pro rok 2011 byl schválen usnesením zastupitelstva obce č. 2/2010 na veřejném zasedání dne Příjmy : ,-Kč Výdaje : ,-Kč Financování : ,-Kč 3.) Rozpočtová opatření Počet rozpočtových opatření za rok 2011 : 5 Rozpočtové opatření č. 1/2011, schváleno v ZO dne č. usnesení 2/ ,-Kč Změna výdajů : ,-Kč Změna financování : ,-Kč Rozpočtové opatření č. 2/2011, schváleno v ZO dne č. usnesení 3/ ,-Kč Změna výdajů : ,-Kč Změna financování : ,-Kč Rozpočtové opatření č. 3/2011, schváleno v ZO dne č. usnesení 4/ ,-Kč Změna výdajů : ,-Kč Změna financování : ,-Kč Rozpočtové opatření č. 04/2011, schváleno v ZO dne č. usnesení 5/ ,-Kč Změna výdajů : ,-Kč Změna financování : ,-Kč Rozpočtové opatření č. 05/2011, schváleno v ZO dne č. usnesení 7/ ,-Kč Změna výdajů : ,-Kč Změna financování : ,-Kč

4 IV. Plnění rozpočtu viz příloha č.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k nahlédnutí na obecním úřadě V. Přijaté dotace Název dotace Přijato od Výše dotace Výkon státní správy a školství Státní rozpočet ,- Kč Sčítání lidu,domů a bytů 2011 Státní rozpočet 5.639,- Kč Pracov. příležitosti v rámci VPP Úřad práce ,- Kč Provoz místní knihovny Město Uh.Hradiště ,- Kč Rest.sochy sv.j.nepomuckého Zlínský kraj ,- Kč Pořízení vybavení třídy MŠ Nadace děti kultura sport ,- Kč Pořízení krojů a jejich součástí Nadace děti kultura sport ,- Kč Pořízení vybav.společ.místn.- TJ Nadace děti kultura sport ,- Kč Celkem Kč VI. Příspěvky poskytnuté z rozpočtu obce Organizace Účel Výše příspěvku ZŠ a MŠ Popovice Neinv. příspěvek na provoz ZŠ a MŠ ,20 Kč ZŠ Kunovice, Uh. Hradiště Úhrada za dojíždějící žáky ,- Kč Zlínský kraj Dopravní obslužnost ,- Kč TJ Družstevník Popovice Příspěvek na činnost ,- Kč Klub žen Příspěvek na činnost ,- Kč TS Popovjánek Příspěvek na činnost ,- Kč SPOT Slunéčko Příspěvek na činnost ,- Kč Myslivecké sdružení Příspěvek na činnost ,- Kč Zdravotně postižení Příspěvek na činnost 4.500,- Kč Okresní sdružení hasičů Příspěvek na činnost 500,- Kč Celkem ,20 Kč VII. Účetní závěrka k viz příloha č. 2 Rozvaha, výsledovka a příloha Obce Popovice k k nahlédnutí na obecním úřadě.

5 VIII. Majetek K eviduje Obec Popovice ve svém účetnictví majetek v této výši (v Kč) : Drobný nehmotný investiční majetek ,- Ostatní dlouhodobý nehm. majetek ,- Budovy, haly, stavby ,04 Samostatné movité věci nad 40 tis ,37 Drobný hmotný investiční majetek ,75 Pozemky ,53 Nedokončený dlouh. hm. majetek ,70 Cenné papíry SVK a.s ,- Zpráva o výsledku inventarizace majetku tvoří přílohu č. 3, která je k nahlédnutí na obecním úřadě. IX. Bankovní účty, hotovost 1.) K Obec Popovice eviduje stav na bankovních účtech: Základní běžný účet, vedený u Komerční banky, a.s ,38 Kč Termínované vklady, vedené u Komerční banky, a.s ,26 Kč Celkem ,64 Kč 2.) K je stav pokladny nulový. X. Pohledávky 1.) Pohledávky Obec Popovice evidovala na účtech 314 a 315 v celkové hodnotě ,- Kč. Účet 314 poskytnuté zálohy na el. energii a plyn ,- Kč Účet 315 nedoplatky na místních poplatcích ,- Kč XI. Závazky 1.) Závazky evidovala Obec Popovice na účtech 321, 331, 336, 342, 378 v celkové výši ,35 Kč. Účet 321 dodavatelé ,35 Kč Účet 331 zaměstnanci ,-Kč

6 Účet 336 sociální a zdrav. pojištění ,-Kč Účet 342 a 378 daňové a jiné závazky ,- Kč 2.) Krátkodobé závazky: Účet 321 neuhrazené dodavatelské faktury v celkové výši ,35 Kč. Účet závazky ze soc. zabezpečení a zdravot. pojištění, daňové a jiné závazky v celkové výši ,- Kč. XII. Příspěvkové organizace Obec Popovice je zřizovatelem příspěvkové organizace : Základní škola a Mateřská škola Popovice. Této organizaci poskytla obec ze svého rozpočtu částku ve výši ,20 Kč. K hospodařila Základní škola a Mateřská škola Popovice se ztrátou ,58 Kč. Ztráta je způsobena v nákladech za energie, kde byly zaúčtovány dohadné položky na plyn, elektřinu a vodu. Výkazy účetnictví a zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Popovice k tvoří přílohu č. 4 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. XIII. Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření obce Popovice za rok 2011 bylo provedeno ve dnech až a až zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje, odborem kontroly, na základě žádosti starostky obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Popovice za rok 2011 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Popovice. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚC Popovice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Přílohu č. 5 tvoří Zpráva č. 382 / 2011 / KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Popovice za rok 2011, číslo jednací KUZL 54297/2011/ KŘ.

7 Přílohy: č.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M č.2 Rozvaha, výsledovka a příloha Obce Popovice č.3 Zpráva o výsledku inventarizace č.4 Výkazy a zpráva o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Popovice č.5 Zpráva o výsledku přezkoumaní hospodaření obce Popovice za rok S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v úřední dny : pondělí, středa hodin Zpracovala: Monika Lyková, účetní obce Popovice V Popovicích dne 11. dubna 2012 Schválila : Jitka Nováková, starostka obce Popovice Razítko obce a podpis starostky : Vyvěšeno dne: Sňato dne : Na elektronické úřední desce Obce Popovice vyvěšeno ve stejném termínu.

Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni 31.12.2012

Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni 31.12.2012 Dobrovolný svazek obcí Region Za Moravú Mistřice 9 687 12 IČO : 708 78 919 Účetní závěrka Regionu Za Moravú sestavená ke dni 31.12.2012 A Závěrečný účet Regionu Za Moravú za rok 2012 Zpracovaný na základě

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 24.11.2011, usnesení č. 10/1/3/2011 ve výši 8.854.000,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2012 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011. Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zveřejněno na úřední desce obce Bělotín od 10.5.2012 do Součástí

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014

Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRÁTKOV ZA ROK 2014 Závěrečný účet Obce Vrátkov za rok 2014 je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Závěrečný účet za rok 2010 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Velký Vřešťov za rok 2010.. Údaje o obci: Adresa: Obec Velký Vřešťov, 544 54 Velký Vřešťov čp.34 Telefonické spojení:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014

Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok 2014 Závěrečný účet obce Vítonice, ve kterém je souhrnně zpracováno roční hospodaření obce za rok 2014, bude projednán na základě tohoto předloženého návrhu: Závěrečný účet obce Vítonice, okr. Znojmo za rok

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2012 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 450 000 4 533 220 5 176 975,30 Nedaňové příjmy třída 2 738 250

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013

Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 ObecBRUMOV /podle 17 zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů! Název: Obec Brumov Sídlo: Brumov 98,

Více