1. ÚVOD 2. ARCHITEKTURA MOBILNÍHO TERMINÁLU 2.1. HARDWARE TERMINÁLU PRO SYMBIAN OS S OS SYMBIAN 2009/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. ÚVOD 2. ARCHITEKTURA MOBILNÍHO TERMINÁLU 2.1. HARDWARE TERMINÁLU PRO SYMBIAN OS S OS SYMBIAN 2009/67 26.12. 2009"

Transkript

1 APLIKACE PRO MOBILNÍ TERMINÁLY S OPERAČNÍM SYSTÉMEM SYMBIAN doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. Ing. Tomáš Mácha, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, Purkyňova 118, Brno, Česká republika Článek se zabývá tvorbou aplikací pro operační systém Symbian. Je zde uvedena základní charakteristika OS Symbian a jeho vývojová linie. Jsou popsány základní vývojové nástroje pro návrh aplikací pod OS Symbian. Samotný návrh je prezentován na dvou příkladech, a to zjištění informací o připojené síti a vyhledávání informací v mobilním terminálu. 1. ÚVOD Symbian OS je proprietární operační systém navržený pro specifické požadavky klasických mobilních telefonů i moderních 3G mobilních telefonů. Je doplněn knihovnami, uživatelským rozhraním a referenční implementací společných nástrojů. Jedná se o nástupce platformy EPOC a běží především na procesorech ARM (Advanced RISC Machines). Tento systém vyvíjí a podporuje sdružení výrobců mobilních telefonů Nokia, Siemens, Sony Ericsson, Samsung atd. [1]. Symbian OS je obsáhlý a propracovaný softwarový systém. Je odpovědný za řízení hardware - ovládání a integrace různých hardwarových komponent v systému, a také za řízení software - například načítání aplikací. Tento operační systém byl postaven na třech základních pravidlech: integrita, zabezpečení uživatelských dat a šetření času uživatele, [2]. Symbian OS splňuje potřebné požadavky na operační systémy: dlouhou životnost, flexibilitu, přizpůsobení systému potřebám uživatele, robustnost, vysokou účinnost, efektivitu a odolnost. OS přináší integrované prostředí pro aplikace mobilní telefonie a předkládá pokročilé datové služby uživateli. Symbian OS je celosvětově vedoucí otevřený operační systém, jehož struktura je modulárnější, než u ostatních operačních systémů. Například disková obsluha je prováděna databázovým serverem a uživatelská vstupní data jsou vykonávána přes window server. Základem Symbian OS jsou jádra EKA1 nebo EKA2, která jsou zodpovědná za paměťový management, správu a plánování úloh, [3]. Power-management, pečlivé využití paměťových zdrojů, sofistikované použití C++ a objektově-orientované programovací techniky kladou velké nároky na mobilní operační systém. 2. ARCHITEKTURA MOBILNÍHO TERMINÁLU S OS SYMBIAN Symbian je tedy operační systém pro mobilní telefon, který podporuje vlastní uživatelské aplikace umožňující široké využití možností telefonu. První programovací jazyk pro mobilní telefony byl JAVA a nyní již existuje mnoho způsobů, jak implementovat aplikace do mobilního zařízení. Jak uvádí Obr. č. 1, aplikace běží v aplikační vrstvě. Framework uživatelského rozhraní obsahuje všechny funkce, které nám umožňují operovat s mobilním zařízením. Příkladem může být například Qtopia. Výrobci mobilních zařízení nabízejí přístup do svých platforem (s určitým omezením) pomocí jádra nebo ovladačů hardware přes Symbian OS pro přístup k hardwarové platformě. Jedinou statickou částí mobilního telefonu je jeho hardwarová platforma. Software Hardware Obr. č. 1 Obecná architektura programovatelného mobilního zařízení 2.1. HARDWARE TERMINÁLU PRO SYMBIAN OS Pohled na konstrukci mobilního terminálu s OS Symbian nabízí dvě navzájem se doplňující oblasti výpočetní techniky: mobilní rádiové rozhraní pro procesor základního pásma (modem) a aplikační procesor umožňující řízení uživatelského rozhraní. Kromě těchto oblastí jsou nezbytné další periferie, které dohromady tvoří plně funkční mobilní zařízení. Jsou to například baterie, displej, karta SIM, reproduktor atd. Obr. 1.2 zachycuje dvoučipové řešení, kde oba procesory představují samostatné systémy s vysokorychlostní meziproceserovou komunikací. Jedná se o upřednostňovaný design 3G telefonů nabízející možnost opakovaného využití softwarového nebo hardwarového subsystému. 67-1

2 Zpracování signálu Procesor v základním (modem) pásmu SIM Mikrofon Mikrofón Hlasový Napájení a kodek audio Řídicí Aplikační procesor procesor s OS (Symbian) Reproduktor LCD Klávesnice Obr. č. 2 Zjednodušené schéma dvoučipového řešení mobilního terminálu 2.2. SÉRIE SYMBIAN OS V současné době existuje několik sérií operačního systému Symbian podle typu a výbavy přístroje, ve kterém je instalován. Každá série navíc nabízí odlišné verze operačního systému, proto nelze vždy používat stejné aplikace na odlišných verzích Symbian OS, [3]. Dnes je nejrozšířenější sérií Series 60. Series 20 (S20) Mobilní telefony s operačním systémem této série nabízí kromě možnosti telefonování pouze základní funkce, jako jsou například posílání a příjem SMS (Short Message Service) zpráv. Displej mobilních zařízení je monochromatický s rozlišením 84x48 pixelů. Mezi zástupce patří Nokia 1100 a Nokia Series 30 (S30) Series 30 rozšiřuje nabídku funkcí u mobilních telefonů o EMS (Enhanced Messaging Service), MMS (Multimedia Messaging Service), J2ME a XHTML (extensible HyperText Markup Language). Pro zobrazení informací se používá monochromatický a barevný displej s rozlišením 96x65 pixelů. Patří sem například Nokia 8280 a Nokia Series 40 (S40) Mobilní zařízení podporující Symbian OS S40 poskytují podobné funkce jako předešlá série. Navíc nabízí několik edicí s možným vybavením Bluetooth 2.0, Flash Lite 2.1, MIDP 2.1 (Mobile Information Device Profile) nebo megapixelového fotoaparátu s digitálním zoomem. Vyskytuje se možnost využití dvou displejů s rozlišením až 128x160 pixelů. Fi, WCDMA, GPS, DVB-H Video a mnoho dalších. Nevýhodou je nekompatibilita některých aplikací ze Symbianu 6.1, 7.0, 8.1 na Symbian 9.1. Symbian S60 má několik verzí, které se dělí do tří edicí: 1st Edition - S60 1st Edition je založený na Symbian OS v6.1 2nd Edition - S60 2nd Edition je založený na Symbian OS v7.0s Feature Pack 1 - Symbian OS v7.0s Feature Pack 2 - Symbian OS v8.0a Feature Pack 3 - Symbian OS v8.1a 3rd Edition - S60 3rd Edition je založený na Symbian OS v9.1 Feature Pack 1 - Symbian OS v9.2 Feature Pack 2 - Symbian OS v9.3 Series 80 (S80) Obr. č. 3 Evoluce platformy S60 Série S80 je uzpůsobena pro přístroje s dotykovým a širokým displejem. Jednou z výhod této série je možnost výběru ze dvou jader (EKA1 a EKA2). Jádro EKA1 je vybíráno za účelem zachování kompatibility se staršími ovladači zařízení, zatímco jádro EKA2 je real-time jádro. Mobilní přístroje této třídy nabízejí další funkce jako je například podpora dokumentů MS Office. Tomu ale odpovídá i jejich vysoká cena. S80 můžeme najít například u telefonů Nokia 9300, Nokia 9300i nebo Nokia Series 90 (S90) Série S90 byla modifikována tak, aby se mobilní zařízení zcela ovládalo pomocí dotykové obrazovky doplněné o hardwarová tlačítka. Tento telefon je uzpůsoben pro prohlížení internetu a je nazýván jako multimediální smartphone. Nevýhodou série je nekompatibilnost s S60 a UIQ (User Interface Quartz). Tato série byla používána jen pro vnitřní potřeby Symbian. Přestalo se rozlišovat mezi jádry, a u jádra EKA1 skončil vývoj. Systém vyřešil definitivně kompatibilitu s binárním kódem. Uvnitř systému se vykonalo více změn s ohledem na bezpečnost a nastavitelnost. Přechod na ARMv5 nezabraňoval ve zpětné kompatibilitě. S90 používá například telefon Nokia Series 60 (S60) Velká rozšířenost série S60 je dána především snadnou softwarovou implementací a nízkými náklady. Výhodou je možnost upgrade firmware přes internet (novější telefony od Symbian 7.0). U telefonů přibývá podpora Wi VÝVOJ APLIKACÍ PRO OS SYMBIAN Existuje mnoho programovacích jazyků a vývojových prostředí pro mobilní telefony, například Python, Java, Symbian/C++, Open C, Qtopia, Maemo a Windows Mobile.

3 Základním jazykem Symbian OS je C++, i když se nejedná o standardní implementaci. Existuje více platforem založených na OS Symbian, které poskytují SDK (Software Development Kit) pro vývoj aplikací zaměřených především na Symbian OS zařízení - ty hlavní jsou S60 a UIQ (User Interface Quartz). SDK obsahuje dokumentaci, hlavičkové soubory a knihovny potřebné k sestavení Symbian OS software a okénkových emulátorů. Vhodnou volbou programovacího jazyku pro cílovou aplikaci je možné ušetřit čas potřebný na samotný vývoj. Na základě získaných teoretických informací je pro následující práci zvolen jazyk Python, [4], konkrétně Python pro S60. Python pro S60 se sice neliší od standardního Python, nicméně v PyS60 se objevují některé moduly standardní knihovny Python a některé další specifické knihovny pro vývoj na S60, [5] PYTHON PRO SYMBIAN OS ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Python je jednoduchý, efektivní, dynamický, objektově orientovaný open source programovací jazyk. Jeho syntaxe je založena na odsazování textu do bloků. Díky své jednoduchosti a interaktivnosti je výhodný pro vývoj aplikací, kde jsou požadovány výsledky v krátkém časovém intervalu. Běží na operačních systémech Windows, Mac OS, Linux nebo Symbian OS. Umožňuje rychlejší tvorbu aplikací ve srovnání s programováním v tradičních jazycích, jako jsou C, C++ nebo Java. Python pro S60 nabízí skriptované řešení, které využívají Symbian C++ API (Application Programming Interface). Skriptovací jazyky však nejsou vhodné pouze pro psaní skriptů, jak by mohl jejich název mírně zavádět. Nejsou určeny pro psaní časově kritických částí, protože rychlost interpretace je výrazně nižší než rychlost zkompilované podoby ve strojovém kódu. Jejich síla je jinde, a to v rychlosti návrhu vývoje, protože obsahují spoustu vlastností k zjednodušení a hlavně urychlení vývoje aplikací. Vývojář ve skriptovacím jazyce se nemusí starat o deklarace proměnných a správu paměti. Má k dispozici vyšší datové typy pro usnadnění vývoje a zpřehlednění kódu. Pro vývoj Python skriptů postačí jednoduchý textový editor a následně mobilní telefon nebo emulátor s operačním systémem Symbian OS S60 pro okamžité testování. Za účelem testování a spouštění Python skriptů je nejdříve nutná instalace softwaru Python pro S60 na mobilní zařízení. Tato instalace poskytuje potřebný výkon pro Python prostředí a celou řadu standardních i proprietárních modulů a knihovnu Python. Mezi vlastnosti jazyka Python patří automatická zpráva paměti. Není tedy nutné zabývat se alokací a dealokací požadované paměti. Typy jsou spojeny s objekty a ne s proměnnými. Proměnné může být přiřazena hodnota libovolného typu, respektive seznam může obsahovat objekty různých typů. Není třeba deklarovat proměnné a operace jsou prováděny na vyšší úrovni abstrakce KNIHOVNY Programovací jazyk Python není určen přímo pro programování operačního systému Symbian. Proto je nutné doinstalovat potřebné knihovny. Pomocí těchto knihoven lze zjistit jakékoliv informace o telefonu a také ho ovládat. Jsou to například knihovny appuifw, camera, e32, location nebo sysinfo. Každá z těchto knihoven nám přidá mnoho užitečných příkazů. Například následující výčet funkcí ukazuje výběr některých příkazů z knihovny sysinfo: battery() podle aktuálního nabití baterie vrací hodnotu 0 až 7, v procentech 0 až 100%, imei() vypíše IMEI (International Mobile Equipment Identity) přístroje, os_version() vypíše číslo verze operačního systému, sw_version() vypíše verzi programu, signal_bars() vypíše hodnotu aktuální síly signálu v rozmezí 0 až 7, signal_dbm() navrátí hodnotu aktuální síly signálu v jednotkách dbm, total_ram() zobrazí velikost RAM paměti přístroje, free_ram() zobrazí volnou RAM paměť přístroje, total_rom() obdobně jako příkaz total_ram() vypíše velikost paměti ROM přístroje. Kompletní seznam všech knihoven a jejich příkazů lze najít na stránkách fóra společnosti Nokia, kde lze stáhnout celou dokumentaci k těmto knihovnám POŽADAVKY NA SOFTWARE Pro vývoj aplikací pro mobilní zařízení s S60 jsou požadovány následující instalace: S60 vývojová platforma SDK, skript editor (popřípadě textový editor), Python plug-in pro Symbian SDK (instalace na PC), Python pro S60 překladač (instalace na mobilním zařízení). Potřebný software instalovaný na PC Pro správnou funkci jazyka Python je nutná instalace následujícího software na PC: 67-3

4 SDK (Software Developement Kit) obsahuje S60 API, S60 emulátor mobilního telefonu pro testování aplikací. Dále obsahuje pomocné utility, vzorové aplikace a dokumentaci. V našem případě je to S60 2nd Edition FP2 SDK ( urces/tools_and_sdks/s60sdk/). Python plug-in pro Symbian SDK tento plug-in přidá do emulátoru překladač Pythonu. Skriptovací editor je možné použít jakýkoli skriptovací editor pro tvorbu a editaci Python skriptu. Potřebný software instalovaný na mobilním zařízení Podle typu mobilního telefonu je nutná instalace Python pro S60 překladače. V našem případě se jedná o Python For S60 3rd Ed FP INSTALACE Následující postup se vztahuje pro postup instalace na PC a telefon Nokia N95. Postup je stejný pro všechny ostatní modely telefonů, ale je třeba instalovat příslušné soubory. Instalace na PC 1. Nejprve se instaluje platforma SDK spuštěním souboru setup.exe. 2. Poté následuje instalace plug-in spuštěním Python_for_2ndEd_FP2_SDK.exe. V průběhu instalace je zapotřebí zvolit standardní adresář jako <ROOT>\Epoc32\Release\wins\udeb\z\system\app s\python, kde <ROOT> je kořenový adresář námi nainstalovaného SDK. 3. Nakonec je instalován překladač Pythonu pro PC spuštěním Python-2.5.msi. Instalace na mobilním zařízení Možnosti instalace Python pro S60 na S60 telefon jsou buďto prostřednictvím softwaru Nokia PC Suite nebo bezdrátově. Po instalaci je aplikace Python viditelná v hlavním menu telefonu (Obr. č. 4). Obr. č. 4 Python emulátor na PC 3.2. VÝVOJ APLIKACE V JAZYCE PYTHON Pro samotné programování postačí jednoduchý textový editor, a to buď poznámkový blok přímo v MS Windows nebo například PSPad. Obr. č. 5 ukazuje vývojový proces aplikace na S Kódování - lze začít s již existujícím projektem nebo použít "průvodce" IDE (Integrated Development Environment) pro vytvoření šablony aplikace. Za normálních okolností je to doporučený postup. 2. Budování pomocí kompilátoru je cílová velikost kódu menší, provedení je rychlejší a výkonnost lepší. 3. Testování lze provádět pomocí emulátoru na PC. Pokud se nevyskytují žádné problémy, může se aplikace testovat na samotném mobilním zařízení. 4. Podpis je důležité provést podpis aplikace při nasazení do reálného zařízení. 5. Distribuce po samotném podpisu žádosti, je aplikace připravena k distribuci. 67-4

5 Obr. č. 5 Proces vývoje aplikací pro S60 4. APLIKACE PRO ZÍSKÁNÍ INFORMACÍ O MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMOVÝCH INFORMACÍ O PŘIPOJENÉ SÍTI Navigation panel informační panel, který obsahuje různé dodatkové informace jako například právě zvolený styl psaní, Main application window hlavní okno aplikace, kde se zobrazuje činnost při práci s aplikací, Dialog slouží pro zobrazení dialogového okna. Má několik typů, například tyto: note oznámení určité události, query zobrazí se dialogové okno pro zadání nebo potvrzení dat, multi_query zobrazí se dvě textová pole pro zadání dat, které se pak uloží jako párová data, Left softkey obsluhuje levé navigační tlačítko na mobilním telefonu, většinou je pod tímto tlačítkem nabídka Options, popřípadě při potvrzování nějaké akce nabídka OK. Right softkey obsluhuje pravé navigační tlačítko na mobilním telefonu, většinou je pod tímto tlačítkem ukončení aplikace, popřípadě při potvrzování nějaké akce nabídka Cancel. Následuje popis vývoje aplikace pro monitorování sítě GSM společně s výsledky naměřených hodnot se zhodnocením v reálné oblasti. Výsledky dokládají schopnosti vytvořené aplikace a možnosti jejího použití v aktivním monitorování mobilní sítě. Mobilní terminál komunikuje velmi často s mobilní sítí, a jako takový provádí některá měření parametrů sítě. Obsahuje mnoho důležitých informací o své vlastní poloze v síti, přesné určení připojených prostředků apod. Mobilní terminály však nejsou nastaveny tak, aby tyto informace uživateli zpřístupnily (kromě síly signálu a přihlášené síti). I přesto je možné ve většině přístrojů tyto informace zjistit drobným softwarovým zásahem do mobilního přístroje. Informace se týkají nastavení okolních BTS a lze s nimi nakládat různě. Dalším využitím je například zjištění přibližné polohy účastníka a díky této poloze nastavit různé chování mobilního terminálu (změna profilu, odeslání SMS apod.). Servisní menu v mobilních terminálech však nemusí zobrazovat pouze informace o síti. Například v telefonech Nokia lze zobrazit stav baterie, teplotu, aktuální nabití apod STRUKTURA VLASTNÍ APLIKACE Za účelem programování jakékoliv aplikace pro Symbian OS, je nutné vědět, z čeho se taková aplikace skládá. Existují tři možné zobrazení aplikace. Buďto zobrazení typu normální, velké nebo úplné. Podrobněji je popsáno zobrazení typu normální, jehož strukturu ukazuje Obr. č. 6. Na obrázku je uveden vždy název položky a pod ní příklad příslušné funkce. Skládá se z těchto částí: Obr. č. 6 Podrobná struktura obrazovky při normálním zobrazení 4.2. POPIS VLASTNÍ APLIKACE Po spuštění aplikace na mobilním telefonu (Nokia N95) se uživateli zobrazí klasické zobrazení S60 (Obr. č. 7). Tedy stavový řádek s ikonou a názvem programu, dále pak hlavní panel s nabídkami: Načtení informací, Zobrazení informací. Title název aplikace, 67-5

6 LAC (Local Area Code) každá země je rozdělena na oblasti, uvnitř kterých jsou vždy nadefinované buňky. Toto číslo může nabývat hodnot Pokud telefon opustí jednu oblast a přechází do vlivu další s jiným LAC, musí se přehlásit. Cell ID číslo v desítkové soustavě, které jednoznačně identifikuje buňku. V jednom LAC je toto číslo jedinečné. Obr. č. 7 Uživatelské rozhraní vytvořené aplikace V dolní části prvků ovládacího panelu se nachází softkey tlačítka Options a Exit. Po stlačení tlačítka Exit se aplikace uživatele zeptá, zda chce program opravdu ukončit a po potvrzení se aplikace ukončí. Pod tlačítkem Options je pouze nabídka Konec, která má stejnou funkci jako tlačítko Exit. Při zvolení položky Načtení informací z hlavní nabídky se aplikace dotáže na název textového souboru, kam budou načtené informace uloženy. Při stisku tlačítka Cancel se aplikace vrátí na výchozí obrazovku. Při potvrzení názvu souboru tlačítkem Ok se zahájí načítání informací. Pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se informační dialogové okno s textem Načtení informací dokončeno a aplikace se poté vrátí zpět na výchozí obrazovku. Při zvolení položky Zobrazení informací si aplikace nejdříve ověří, zda byl soubor s informacemi vytvořen, a pokud ano, daný textový soubor se zobrazí. Pokud soubor nebyl vytvořen, ukáže se informační dialogové okno s upozorněním VÝSTUP APLIKACE Jak již bylo řečeno, načtená data se uloží do souboru, jehož název si uživatel sám zvolí. Výstupní data jsou rozdělena do několika odlišných skupin. V první skupině jsou informace o lokalizaci mobilního telefonu. To je určeno čtyřmi hodnotami: MCC (Mobile Country Code) mobilní kód státu, který definovala organizace ITU v E.212 (Land Mobile Numbering Plan). V tomto dokumentu byl každému státu přidělen kód, kterým je identifikován. Například Česká republika má kód 230 a Slovensko 231. MNC (Mobile Network Code) tento kód se používá v kombinaci s MCC k jednoznačné identifikaci mobilního operátora. Například v ČR mají operátoři tyto kódy: 01 T-Mobile, 02 Telefonica O2, 03 Vodafone, 04 MobilKom, a.s. Druhá skupina obsahuje informace o signálu: Úroveň signálu hodnota aktuální síly signálu v rozmezí 0 až 7, Úroveň signálu [dbm] hodnota aktuální úrovně signálu v jednotkách dbm. Další skupina obsahuje některé systémové informace o telefonu. Jmenovitě to jsou tyto: IMEI identifikační číslo telefonu, Stav baterie aktuální stav baterie, Rozlišení displeje uvedeno v jednotkách pixel, Verze operačního systému, Verze software, Celková paměť RAM hodnota celkové paměti RAM v MB, Volná paměť RAM hodnota volné paměti RAM v MB, Celková paměť ROM hodnota celkové paměti ROM v MB PŘÍKLAD NAMĚŘENÝCH HODNOT Z naměřených dat je zřejmé, že realizovaná metoda monitorování sítě respektuje reálnou situaci a přináší užitečné informace. Vytvořená aplikace může nalézt uplatnění v oblasti získávání informací o mobilním zařízení a monitoringu sítě s mnoha výhodami. Jak ukazuje Obr. č. 8, použitý telefon Nokia N95 obsahoval kartu SIM poskytovatele telekomunikačních služeb společnosti Vodafone s mobilním kódem České republiky. K jednoznačné identifikaci připojené BTS slouží parametry LAC a Cell ID. Umístění BTS je Brno-město, Královo Pole, Purkyňova 2150/105, Technické Muzeum. Hodnota aktuální úrovně signálu ukazuje -79dBm. 67-6

7 Obr. č. 8 Získané informace o lokalizaci mobilního zařízení a signálu Obr. č. 11 ukazuje podrobné informace o mobilním zařízení. Tyto údaje se nezobrazují na všech mobilních terminálech značky Nokia, nicméně model N95 je těmito informacemi vybaven. 5. APLIKACE PRO VYHLEDÁVÁNÍ DAT V MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ (FDSEARCH) Požadovaná aplikace po zadání hledaného výrazu postupně skenuje paměť a hledá shodu. V případě, že je vyhledávání neúspěšné, program vypíše zprávu o této neúspěšnosti. V opačném případě oznámí program uživateli počet nalezených cílů a následně vypíše přesné cesty k souborům. Obr. č. 9 ukazuje vstupní okno vytvořené aplikace, kde je možné zadat vyhledávaný text. Obr. č. 9 Okno zadávání hledaného výrazu aplikace FDSearch V případě nalezení adresářového kořene nebo kořenů se otevře okno (Obr. č. 10) se zprávou o nalezení a počtu vyhledaných slov. Zobrazí se plocha, na které jsou již vypsány cesty k jednotlivým kořenům. Obr. č. 10 Výsledek vyhledávání společně s cestou k souboru V případě nenalezení žádné shody hledaného výrazu v paměti mobilního telefonu aplikace zobrazí zprávu o neúspěchu. 6. ZÁVĚR Operační systém Symbian je velmi flexibilním operačním systémem pro mobilní terminály a nabízí široké možnosti pro tvorbu aplikací. O oblibě a častém používání telefonních přístrojů s Symbian OS hovoří i šedesáti procentní výskyt na trhu. Programovací jazyk Python pro S60 se ukázal jako výkonný a produktivní programovací jazyk pro platformu S60, a proto byl využit jako prostředek pro návrh požadovaného algoritmu. Jeho nástroje umožňují rychlý vývoj samostatných aplikací a prototypů. Díky volitelnému, objektově orientovanému Python programování je struktura kódu srozumitelná a tvorba nových aplikací jednoduchá. Python pro S60 umožňuje rychlý vývoj plně funkčních S60 aplikací. Nevýhodou tohoto programovacího jazyku ovšem je absence možnosti získání detailních systémových informací o připojené síti. Monitorování sítě napomáhá utvářet představu o pokrytí našeho okolí signálem mobilní sítě. Vytvořená aplikace je software monitorující některé funkce mobilních sítí jako například aktuální úroveň signálu, identifikační čísla buněk a další z běžně dostupných dat ohledně informačního servisu poskytovaného jednotlivými BTS stanicemi přenášenými do mobilního telefonu. Aplikaci lze využít pro dlouhodobější průzkum mobilního prostředí, kde je výhodou možnost záznamu dat. Vytvořená aplikace pro vyhledávání souborů a složek dokáže prohledat celou paměť telefonu v krátkém čase, což umožňuje uživateli rychle najít potřebná data v mobilním terminálu. PODĚKOVÁNÍ Článek byl zpracován za podpory výzkumného projektu MŠMT 2E

8 LITERATURA [1] FITZEK, Frank H.P., REICHERT, F. Mobile Phone Programming and its Application to Wireless Networking. [s.l.]: Springer, s. ISBN [2] Symbian [online]. [2009] [cit ]. [3] All About Symbian [online]. [2008] [cit ]. [4] Python for Series 60 Platform API Reference. Python for Series 60 Platform. 2005, no. 1.2, s [5] PyS60 Library Reference. Python for Series 60 Platform. 2008, no , s [6] Palm [online]. [2009] [cit ]. [7] Android [online]. [2009] [cit ]. code.google.com/android/what-is-android.html. [8] HERMS, D., MCDONALD, K. Začínáme programovat v jazyce Python [s.l.] : Computer Press a.s., [9] BEAZLEY, D. M. Python. [s.l.] : Neocortex s.r.o., Obr. č. 11 Získané informace o mobilním zařízení 67-8

3 h 5 min Paměť: 64 MB ROM + 32 MB RAM + Mini SD Funkce adresáře:

3 h 5 min Paměť: 64 MB ROM + 32 MB RAM + Mini SD Funkce adresáře: Základní informace o telefonu Název modelu: T-Mobile SDA II Kategorie: smartphone Operační systém: Windows Mobile 2003 for Pocket PC Phone Edition Velikost: 108 x 47 x 20 mm (107 g) Displej(e): TFT, 65.536

Více

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk Anotace: Příspěvek se zabývá rozvojem informačních a komunikačních technologií se zaměřením na trendy technického a programového

Více

CTUGuide (XXX-KOS) D1

CTUGuide (XXX-KOS) D1 CTUGuide (XXX-KOS) D1 Verze: 1.0 Předmět: PDA Mentor: Zdeněk Míkovec Autor: Petr Tarant, Martin Štajner, Petr Husák Datum: 14. 02. 2013 Obsah CTUGUIDE verze 1.0 1. Úvod... 3 1.1. Úvod do problematiky...

Více

Účinná ochrana před vysokými náklady za mobilní datová spojení v zahraničí i v tuzemsku. Pro mobilní telefony s OS Symbian S60 3rd a 5th Edition

Účinná ochrana před vysokými náklady za mobilní datová spojení v zahraničí i v tuzemsku. Pro mobilní telefony s OS Symbian S60 3rd a 5th Edition Instalační a uživatelská příručka Verze 1.03 Účinná ochrana před vysokými náklady za mobilní datová spojení v zahraničí i v tuzemsku Pro mobilní telefony s OS Symbian S60 3rd a 5th Edition 2010 CMI Technologies,

Více

Nastavení telefonu HTC Desire 200

Nastavení telefonu HTC Desire 200 Nastavení telefonu HTC Desire 200 Telefon HTC Desire 200, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 mini

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 mini Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 mini Telefon Sony Ericsson XPERIA X10mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace

MATURITNÍ PRÁCE dokumentace MATURITNÍ PRÁCE dokumentace Jídelníček SŠIEŘ pro Android Martin Bartoň školní rok: 2012/2013 obor: třída: Počítačové systémy PS4.A ABSTRAKT Práce je zaměřená na problematiku tvorby Android aplikací,

Více

Zrakové postižení a mobilní telefony (smartphony)

Zrakové postižení a mobilní telefony (smartphony) České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra Kybernetiky Biomedicínské inženýrství Zrakové postižení a mobilní telefony (smartphony) Semestrální úloha - A6M33AST Jarolímek Tomáš

Více

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Alice Nguyenová SOFTWARE POČÍTAČE Operační systém Utility pomocné programy Ovladače Aplikační programové vybavení OPERAČNÍ SYSTÉM - OS - správce hardwarových prostředků - služby

Více

Max. v pohotovosti: 220 h Max. doba hovoru: 4 h

Max. v pohotovosti: 220 h Max. doba hovoru: 4 h Název modelu: Nokia N71 Kategorie: stylový telefon, smartphone, videotelefon UMTS, WCDMA, GSM Quad Band Operační systém: Symbian Velikost: 98.6 x 51.2 x 25.8 mm (139 g) Displej(e): 240 320 bodů (262 tisíc

Více

Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS

Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS Telefon ZTE KIS PLUS, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

funkční na dual-sim telefonech možnost přesměrovat příchozí hovory možnost nastavení více telefonních čísel pro případ, že je jedno nedostupné

funkční na dual-sim telefonech možnost přesměrovat příchozí hovory možnost nastavení více telefonních čísel pro případ, že je jedno nedostupné Analyzujte, navrhněte a implementujte aplikaci pro sledování spánku dětí Chůvička pro telefony na platformě Android. Od existujících aplikací se bude aplikace odlišovat tímto: funkční na dual-sim telefonech

Více

Řídicí systémy řady 400 str.2 z 16 MICROPEL

Řídicí systémy řady 400 str.2 z 16 MICROPEL Řídicí systémy řady 400 2. verze dokumentu, MICROPEL s.r.o. 01.2014 - opravena chyba v číslování svorek I/O na str.7 - aktualizovány všechny ilustrace na změněné umístění portu Řídicí systémy řady 400

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 )

E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 ) E.C.S. řada 900 - nová generace obrat o 360 ( Systém vyvinut ve Florencii v r.2009 ) Filozofie vývoje nové řady E.C.S. CNC klade důraz především na vyspělou technologii a nadčasový vzhled. Vývoji nového

Více

Stavba operačního systému

Stavba operačního systému Stavba operačního systému Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

Návod k obsluze. Spionazni-technika.cz Stránka 1

Návod k obsluze. Spionazni-technika.cz Stránka 1 Návod k obsluze Spionazni-technika.cz Stránka 1 Stahování dat z telefonu s OS Android 1. Instalace ovladače (driveru) a) Phone Recovery Stick připojte nejprve do USB vašeho PC; b) Phone Recovery Stick

Více

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje PMA a Company of WEST Control Solutions KS 108 easy Kompaktní řídicí a regulační přístroj pro průmyslové aplikace Kombinované funkce regulace, sekvenčního řízení a ovládání Rozsáhlá knihovna funkcí a ovládacích

Více

Moderní trendy využívání mobilních (dotykových) zařízení nejen ve výuce. RNDr. Jan Krejčí, PhD.

Moderní trendy využívání mobilních (dotykových) zařízení nejen ve výuce. RNDr. Jan Krejčí, PhD. Moderní trendy využívání mobilních (dotykových) zařízení nejen ve výuce RNDr. Jan Krejčí, PhD. Nezapomeneme Vyplnit dotazník na: http://dotyk.ujep.cz/dotaznik.php Kritéria pro výběr zařízení Mobilita zařízení

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 10

Vestavné systémy BI-VES Přednáška 10 Vestavné systémy BI-VES Přednáška 10 Ing. Miroslav Skrbek, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Miroslav Skrbek 2010,2011 ZS2010/11 Evropský

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Nastavení tabletu Sony Xperia Tablet Z

Nastavení tabletu Sony Xperia Tablet Z Nastavení tabletu Sony Xperia Tablet Z Tablet Sony Xperia Tablet Z, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Telefon Samsung i9000 Galaxy S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Základní programové vybavení počítače

Základní programové vybavení počítače Základní programové vybavení počítače BIOS BIOS (Basic Input Output System) Program zabudovaný do osobních počítačů (konkrétně je součástí základní desky). Při zapnutí počítače spustí operační systém.

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-SR49VN/H Váš mobilní partner Stylový společník, který nabízí pokročilou grafiku i zabezpečení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje

) informace o stavu řízené veličiny (předávaná řídícímu systému) - nahrazování člověka při řízení Příklad řízení CNC obráběcího stroje zapis_rizeni_uvod - Strana 1 z 9 20. Úvod do řízení Řízení Zpětná vazba (angl. #1 je proces, kdy #2 část působí na základě vstupních informací a zpětné vazby na #3 část zařízení tak, aby se dosáhlo požadovaného

Více

Katalog produktů Lexmark

Katalog produktů Lexmark Katalog produktů Lexmark Léto 2016 O společnosti Lexmark International nabízí podnikům všech velikostí široké spektrum tiskových a zobrazovacích produktů, softwaru, řešení a služeb, které pomáhají zákazníkům

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ. Nokia PC Suite 6.81 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K SADĚ Nokia PC Suite 6.81 Obsah 1. Úvod...1 1.1 Aplikace Nokia PC Suite...1 1.2 Nutné podmínky...2 1.3 Další informace...3 2. Instalace sady Nokia PC Suite...5 2.1 Před začátkem instalace...5

Více

Opakování k maturitní zkoušce z informatických předmětů

Opakování k maturitní zkoušce z informatických předmětů Opakování k maturitní zkoušce z informatických předmětů 1. Hardware počítače. Základní pojmy používané ve výpočetní technice HW, SW. Rozdělení počítačů (podle velikosti, provedení). Základní sestava PC.

Více

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Telefon Samsung S8500 Wave, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

HP JetAdvantage Management. Oficiální zpráva o zabezpečení

HP JetAdvantage Management. Oficiální zpráva o zabezpečení HP JetAdvantage Management Oficiální zpráva o zabezpečení Copyright a licence 2015 Copyright HP Development Company, L.P. Kopírování, úpravy nebo překlad bez předchozího písemného souhlasu jsou zakázány,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Výpočetní technika pro účely projektu OP VK ZŠ Brno část 2 Název projektu: Ukaž mi směr a já najdu cestu pro své povolání Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0056

Více

Česky. Návod k použití

Česky. Návod k použití Česky CZ Návod k použití NÁVOD K POUŽITÍ ADRESAR A, B, C... DENIK HOVORU Promeskané hovory Prijaté hovory Vyslané hovory VOLTE CISLO OVLÁDÁNÍ HLAS. Adresar Klíčová slova Telefonovat, Zavěsit, Bydliště,

Více

Software programové vybavení. 1. část

Software programové vybavení. 1. část Software programové vybavení 1. část Software Vše co není HW je SW = pojem se někdy vztahuje jak na programy, tak na data Oživuje hardware (zdaleka ne jen počítače) Je-li přítomen procesor, musí být i

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson C510

Nastavení telefonu Sony Ericsson C510 Nastavení telefonu Sony Ericsson C510 Telefon Sony Ericsson C510, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0

Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0 Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0 Telefon PRADA phone by LG 3.0, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Vývoj aplikací na platformě Windows Mobile. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačních technologií

Vývoj aplikací na platformě Windows Mobile. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Ing. Luděk Richter

OPERAČNÍ SYSTÉMY. Ing. Luděk Richter OPERAČNÍ SYSTÉMY Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

OPERAČNÍ SYSTÉM ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

OPERAČNÍ SYSTÉM ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště OPERAČNÍ SYSTÉM Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Operační systém Autor Martin Šimůnek Datum 13. 2. 2013 Stupeň

Více

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek

IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE. Jiří Vaněk, Jan Jarolímek IMPLEMENTACE SYSTÉMU GROUPWISE NA PEF ČZU V PRAZE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM GROUPWISE ON THE PEF ČZU PRAGUE Jiří Vaněk, Jan Jarolímek Anotace: Příspěvek se zabývá hlavními trendy rozvoje programů pro

Více

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.

Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro. VGN-NS3S/S Elegantní jednoduchost Chytrý osobní laptop s rychlým procesorem Intel, 4GB pamětí RAM a grafikou ATI Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe

Více

Gammu a Wammu. Michal Čihař <michal@cihar.com>

Gammu a Wammu. Michal Čihař <michal@cihar.com> Mobilní telefony v Linuxu Gammu a Wammu Michal Čihař Co uslyšíte? komunikace s telefonem obecně Jak se s telefonem domluvit? programy pro Linux Jaké jsou možnosti? Gammu a Wammu Co nám

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

A7B39TUR Testování uživatelského rozhraní. HTC Desire HD. (testování mobilního zařízení) Tomáš Klejna klejntom@fel.cvut.cz

A7B39TUR Testování uživatelského rozhraní. HTC Desire HD. (testování mobilního zařízení) Tomáš Klejna klejntom@fel.cvut.cz A7B39TUR Testování uživatelského rozhraní HTC Desire HD (testování mobilního zařízení) Tomáš Klejna klejntom@fel.cvut.cz 20. 10. 2011 ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická 2 Obsah: Obsah... 2 Popis zařízení...

Více

mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010

mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010 mpos mobilní aplikace Průvodce pro použití s Lenovo A2010 (V0.9) OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 MPOS MOBILNÍ APLIKACE... 2 2.1 TECHNICKÉ POŽADAVKY MPOS MOBILNÍ APLIKACE... 2 2.1.1 Požadavky pro Smartphone s mobilním

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Web n walk Manager. Návod pro uživatele

Web n walk Manager. Návod pro uživatele Web n walk Manager Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Požadavky na HW a SW 4 3. Instalace SW a nastavení přístupu prostřednictvím služby Internet 4G 5 4. Instalace SW a nastavení přístupu prostřednictvím

Více

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka

Operační systém (OS) Porty. PC zdroj Instalace. Podmínka Záruka Příloha č. 4 - Technické podmínky OPVK 1.4 Stolní počítač žákovský- učebna Platný název zařízení Název výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky výrobce Platný webový odkaz (link) na stránky dovozce

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A512 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A512 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK A512 Notebook Váš společník na každý den Fujitsu LIFEBOOK A512 je solidní notebook pro každodenní použití s antireflexním 15,6 (39,6cm) displejem LCD s rozlišením HD a širokoúhlým

Více

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH552/SL Notebook

Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH552/SL Notebook Data Sheet Fujitsu LIFEBOOK AH552/SL Notebook Váš nepostradatelný elegantní společník Hledáte velmi tenký notebook vhodný pro každodenní použití? Fujitsu LIFEBOOK AH552/ SL s úhlopříčkou 39,6 cm (15,6

Více

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S9 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce. Vystavovat

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota

Virtualizace koncových stanic Položka Požadováno Nabídka, konkrétní hodnota Technická specifikace Obnova školicího střediska OKRI PP ČR Virtualizace koncových stanic 20 ks Výrobce doplnit Název doplnit podpora stávající virtualizační platformy podpora technologie linkovaných klonů

Více

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23

O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 Obsah O autorovi 6 O odborném redaktorovi 7 Úvod 21 Laptop nebo notebook? 21 Co je cílem této knihy 22 Webové stránky autora 23 Osobní poznámka 23 KAPITOLA 1 Obecně o přenosných systémech 25 Definice přenosného

Více

"SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III.

SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III. Příloha č. 1 - Specifikace a ceny jednotlivých položek "SUSEN - dodávky základního hardware a základního software, etapa III. Specifikace a ceny jednotlivých položek číslo položky Název typ Cena v Kč (bez

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Hudební přehrávač. mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah Hudební přehrávač mivvy record M5 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Upozornění Parametry Popis displeje Základní operace Systémové menu Poslech hudby Záznam zvuku Správce souborů Prohlížeč obrázků FM rádio Elektronické

Více

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA GPRS / MMS / SMS DIGITÁLNÍ INFRAČERVENÁ FOTOPAST WCM-3004 / HSM3004 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1 OBSAH 1. Návod k použití... 2 1.1 Obecný popis... 2 1.2 Rozhraní... 2 1.3 Komponenty a funkce fotopasti... 3 1.4

Více

Vývoj OS Windows Mobile. Ing. Jiří Šilhán

Vývoj OS Windows Mobile. Ing. Jiří Šilhán Vývoj OS Windows Mobile Ing. Jiří Šilhán Počátky vývoje Windows Mobile (též označovaný jako Windows CE) začíná roku 1992. Hlavním cílem bylo vyvinout mobilní zařízení s operačním systémem Windows. Myšlenkou

Více

Příloha č. 5: Dodávka dataprojektorů, tabletu a softwaru Specifikace předmětu zakázky:

Příloha č. 5: Dodávka dataprojektorů, tabletu a softwaru Specifikace předmětu zakázky: Příloha č. 5: Dodávka dataprojektorů, tabletu a softwaru Specifikace předmětu zakázky: 1. dílčí plnění: dataprojektor max. cena v Kč bez DPH/ Dataprojektor 6 101000 DPL nebo 3LCD technologie, Světelný

Více

Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení. Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/ VGN-CS3S/T Vyjádřete svůj styl Váš stylový multimediální společník v karamelově smetanovém provedení Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaio.eu/ Oficiální webové stránky VAIO Europe http://www.vaiopro.eu/

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson G502

Nastavení telefonu Sony Ericsson G502 Nastavení telefonu Sony Ericsson G502 Telefon Sony Ericsson G502, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

První přihlášení do datové schránky krok za krokem

První přihlášení do datové schránky krok za krokem První přihlášení do datové schránky krok za krokem Dostali jste do rukou přístupové údaje ke vstupu do Vaší datové schránky a nevíte, kde začít? Stačí pět základních kroků, aby Vaše datová schránka byla

Více

Mobile. Merya RTLS. H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s * H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s monitorování pohybu osob

Mobile. Merya RTLS. H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s * H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s monitorování pohybu osob Merya RTLS Merya RTLS mobile je bezdrátový systém pro monitorování osob pracuj?c?ch na rizikových nebo standardn?ch pracoviðt?ch pomoc? mobilních telefonù s OS Android a s bezpeènostní aplikací RLH-Mobile.

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE

4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE 4CH kamerový systém do auta Secutron CarGuard SE- 4SDE Návod k obsluze Hlavní výhody: 4x video vstup záznam scény před, za i uvnitř vozu podpora SD karty až 64Gb www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Úvod Kamerový

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH502 Notebook

Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH502 Notebook Datasheet Fujitsu LIFEBOOK AH502 Notebook Notebook pro každý den Fujitsu LIFEBOOK AH502 je notebook pro každý den, který splní základní potřeby vašeho podnikání. Antireflexní 15,6 (39,6cm) displej LCD

Více

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info

Elektronická Kniha jízd. www.knihajizd.info Elektronická Kniha jízd www.knihajizd.info Jak to funguje O produktu Aplikace elektronické Knihy jízd Patriot Vám s využitím systému GPS (Global Positioning System) umožní jednoduše a spolehlivě sledovat

Více

Základní deska (mainboard, motherboard)

Základní deska (mainboard, motherboard) Základní deska (mainboard, motherboard) Hlavním účelem základní desky je propojit jednotlivé součástky počítače do fungujícího celku a integrovaným součástem na základní desce poskytnout elektrické napájení.

Více

LV5WDR Wireless Display Receiver Rychlá příručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rychlá příručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rychlá příručka 1 1. Představení Wireless display receiver S Wireless display receiver (dále jen WDR) můžete jednoduše zobrazovat multimediální obsah (videa, fotografie,

Více

Obsah. Kapitola 1. Předmluva 11 O této knize 13 Konvence...13

Obsah. Kapitola 1. Předmluva 11 O této knize 13 Konvence...13 Obsah Předmluva 11 O této knize 13 Konvence........................................................13 Inovace prostřednictvím otevřenosti 15 Ekosystém Symbianu.............................................16

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)

Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Technik PC a periferií (kód: 26-023-H) Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26) Týká se povolání: Technik PC a periférií Kvalifikační

Více

Přehled verzí aplikace WinTechnol

Přehled verzí aplikace WinTechnol Přehled verzí aplikace WinTechnol Verze 2.0.16 5. 2. 2009 Opravena chyba, která znemožňovala ladění s DOS verzemi systému a WinCNC revize menší než 637. Opraveno nesprávné ukládání informace o aktuální

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

Nastavení telefonu HTC Desire HD

Nastavení telefonu HTC Desire HD Nastavení telefonu HTC Desire HD Telefon HTC Desire HD, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 20 Název materiálu: Android vs ios Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 Obsah 1 2 Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 1. Instalace a nastavení...15 1.1 Než začnete instalovat... 16 1.2 Instalace... 16 Průběh... 17 1.3 Oprava instalace... 18 1.4 Odinstalování

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

Special Electronics. ...lepší přehled. ReDat. Komplexní řešení záznamu hovorů pro kontaktní centra, dispečinky, telekomunikační operátory

Special Electronics. ...lepší přehled. ReDat. Komplexní řešení záznamu hovorů pro kontaktní centra, dispečinky, telekomunikační operátory Special Electronics...lepší přehled ReDat Komplexní řešení záznamu hovorů pro kontaktní centra, dispečinky, telekomunikační operátory ReDat od společnosti RETIA představuje komplexní řešení nahrávání hovorů

Více

Hodinky s GPS lokátorem TK-109 Návod k obsluze

Hodinky s GPS lokátorem TK-109 Návod k obsluze Hodinky s GPS lokátorem TK-109 Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 I. Úvod Hodinky s GPS lokátorem TK-109 skvěle reprezentují kombinaci moderních technologií a užitných vlastností. Jedná

Více