MATURITNÍ PRÁCE dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATURITNÍ PRÁCE dokumentace"

Transkript

1 MATURITNÍ PRÁCE dokumentace Jídelníček SŠIEŘ pro Android Martin Bartoň školní rok: 2012/2013 obor: třída: Počítačové systémy PS4.A

2

3

4 ABSTRAKT Práce je zaměřená na problematiku tvorby Android aplikací, konkrétně tvorbu aplikace Jídelníček SŠIEŘ. Je zde popsán použitý software a nastíněn postup tvorby této aplikace od návrhu v grafickém editoru přes tvorbu adresářové struktury až po ukázky částí kódu. Práce obsahuje podrobný uživatelský manuál, který popisuje jak aplikaci používat a rozebírá detaily jednotlivých prvků.

5 OBSAH ÚVOD CÍLE PRÁCE VÝBĚR TECHNOLOGIÍ PRO ŘEŠENÍ POUŽITÉ JAZYKY POUŽITÝ SOFTWARE Eclipse IDE Android SDK Adobe Photoshop ZPŮSOBY ŘEŠENÍ A POUŽITÉ POSTUPY ZÁKLADNÍ NÁVRH APLIKACE Návrh GUI Rozložení obsahu do více aktivit Adresářová struktura aplikace NÁVRH STRUKTURY KÓDU Základní návrh kódu HTML parser Rozdělení jídelníčku na jednotlivé elementy Práce s časem Práce se soubory ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ SPLNĚNÉ CÍLE OBTÍŽNÉ ČÁSTI KÓDU PŘÍRUČKA UŽIVATELE POŽADAVKY PRO SPRÁVNOU PRÁCI A CHOD APLIKACE Základní požadavky pro spuštění Systémové požadavky POUŽÍVÁNÍ APLIKACE První spuštění aplikace Procházení jídelníčku Tlačítko menu a nastavení aplikace Informace o aplikaci DETAIL JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ APLIKACE Tlačítka pro volbu týdne Detail dne Tlačítko menu Prvky aktivity Nastavení Prvky aktivity Info SHRNUTÍ SEZNAM OBRÁZKŮ... 25

6 ÚVOD Tvorba aplikací pro mobilní operační systém Android je v dnešní době velmi atraktivní oblast programování a přináší spoustu nových, na PC nepoznaných možností. Z pohledu vývojáře jde o velmi přívětivý systém s dobrou podporou a širokou komunitou. Tato práce je obsáhlý projekt, k jehož vytvoření bylo třeba nejen proniknout do jazyku Java, ale také se hlouběji seznámit se systémem Android a jeho API. Aplikace se skládá z XML šablon, které tvoří GUI, dále z Java souborů, ve kterých je samotný program a z Android Manifestu, ve kterém se definují práva aplikace a požadavky na systém. Tyto soubory přeložené kompilátorem do Dalvik byte kódu se zpracují do *.apk souboru, se kterým již umí pracovat běžný Android smartphone nebo tablet.

7 1 CÍLE PRÁCE Hlavním cílem práce je vytvořit aplikaci, která bez nutnosti otevírat webový prohlížeč či navštívit školní jídelnu, svému uživateli ukáže aktuální jídelníček. Aplikace bude jídelníček stahovat ze stránek školy v HTML formátu, ze kterého následně získá všechny položky pro oba týdny a ty uloží pro snadný přístup offline. Aplikace po spuštění zobrazí jídelníček pro aktuální den a v paměti bude mít uložený jídelníček pro zbytek týdne a další týden. Další cíle aplikace jsou nabídnout uživateli možnost zvolit si vzhled GUI a jednoduché automatické aktualizace každý týden. Dlouhodobým cílem je rozvíjet aplikaci, tak jak budou její uživatelé vyžadovat a rozšířit aplikaci na více škol než jen SŠIEŘ.

8 2 VÝBĚR TECHNOLOGIÍ PRO ŘEŠENÍ 2.1 Použité jazyky Java - programovací jazyk, ve kterém je napsána většina kódu celé aplikace - použitá verze Java ME JDK 7 XML - značkovací jazyk, je v něm vytvořeno GUI aplikace a soubory obsahující informace o stylu a rozměrech aplikace - použitá verze XML Použitý software Eclipse IDE Vzhledem k oficiální podpoře přímo od společnosti Google byla volba vývojového prostředí jasně nakloněná pro Eclipse, ve verzi Juno (4.2). Obr. 1. Eclipse Juno

9 Eclipse nabízí velmi intuitivní prostředí s nepřeberným množstvím pluginů a nástrojů. Aby bylo možné v Eclipsu vyvíjet pro Android, je třeba nainstalovat Android Development Tools Plugin. Po instalaci v prostředí přibudou zkratky na Android SDK Manager, Android AVD a další nástroje z balíčku Android SDK a hlavně nástroj pro tvorbu GUI. Obr. 2. Nástroj pro tvorbu GUI Android SDK Android Software Developer Kit je balík programů, který obsahuje například Android Virtual Device emulátor Android zařízení pro platformu x86, nástroj pro převod programu z Javy do Dalvik byte kódu a další, z nichž nejdůležitější součástí jsou jednotlivé platformy Android.

10 Obr. 3. Android SDK Manager Adobe Photoshop Nepostradatelný pomocník pro práci s grafikou, našel uplatnění pro návrh GUI aplikace a návrh jednotlivých grafických prvků. Obr. 4. Adobe Photoshop CS3

11 3 ZPŮSOBY ŘEŠENÍ A POUŽITÉ POSTUPY 3.1 Základní návrh aplikace Návrh GUI GUI byl sestavován dle standardů systému Android Ice Cream Sandwitch, které je pro uživatele přívětivé a dobře známé jak ze samotného systému, tak z jiných aplikací. Nejdůležitějším nástrojem zde byl Adobe Photoshop, ve kterém se celý návrh realizoval. Pozdější kompletace prostředí probíhala v editoru, který je součástí ADT Pluginu pro Eclipse. Obr. 5. Práce na návrhu v Adobe Photoshop

12 3.1.2 Rozložení obsahu do více aktivit Vzhledem k rozsahu aplikace bylo třeba oddělit informace, které uživatel chce zobrazit od zbytku informací, které ho až tolik nezajímají. Proto byla aplikace rozložena na tři podprogramy které se v Androidu označují aktivity. Aktivita Jidelnicek pro uživatele hlavní část, kde bude zobrazován obsah jídelníčku. Aktivita Nastaveni obrazovka kde uživatel může nastavit automatické stahování atd. Aktivita Info bude sloužit pro informace o aplikaci. Obr. 6. Android Manifest rozložení aktivit

13 3.1.3 Adresářová struktura aplikace Vývojové prostředí Eclipse při vytvoření nového projektu samo vytvoří základní adresářovou strukturu, kterou je dále třeba rozšiřovat dle potřeb daného projektu. Pro jídelníček stačilo základní rozložení do následujících adresářů: - src - složka určená pro balíčky, které dále obsahující jednotlivé zdrojové *.java soubory - gen - složka se soubory generovanými kompilátorem - assets - složka, ve které mohou být podpůrné soubory aplikace jako zvuky, obrázky atd. - bin - složka obsahující přeložené části programu - libs - složka pro knihovny - res - složka pro soubory s GUI, soubory obsahující informace o stylech, obrázky, rozměry a další podpůrné soubory Obr. 7. Kořenový adresář projektu

14 3.2 Návrh struktury kódu Základní návrh kódu Celý kód aplikace je tvořen třemi soubory pro tři aktivity. Hlavní část programování se odehrává v souboru Jidelnicek.java, který odpovídá aktivitě Jidelnicek. V kódu je nutné obstarat načtení všech částí GUI, načíst všechny uložené data a dle rozhodovacího stromu zkontrolovat aktuálnost jídelníčku a poté stáhnout, případně pouze načíst jídelníček a zobrazit jeho prvky v GUI. Dále je třeba obstarat menu aplikace, propojit přes něj všechny aktivity a nakonec obstarat reakce na změnu týdne HTML parser Jedna z klíčových částí aplikace, které se stará o stažení HTML souboru ze školních stránek a získání HTML tabulky obsahující jídelníček. Po prvotním neúspěchu s vlastním HTML parserem byla použita rozšířená open source knihovna JSOUP, která se o celý problém velmi elegantně postarala. Výstupem je objekt typu String s požadovanou HTML tabulkou, ovšem bez HTML tagů. Obr. 8. Použití parseru JSOUP

15 3.2.3 Rozdělení jídelníčku na jednotlivé elementy Výkonově nejnáročnější část, protože je nutné zhruba 4000 znaků dlouhý jídelníček rozložit na dva týdny, které se následně rozloží na dny a ze dnů se získají jednotlivé prvky. Celý tento proces se musí vykonávat asynchronně vůči hlavnímu vláknu aplikace, jinak totiž dochází k několik sekund dlouhému zamrznutí aplikace. Obr. 9. Rozdělení jídelníčku na jednotlivé elementy Práce s časem V aplikaci je třeba pracovat s aktuálním datem kvůli zobrazení aktuálního dne a s týdnem v roce kvůli automatickým aktualizacím. Využívá se zde vnitřní Java třídy Calendar, která nabízí funkce přesně dle potřeb aplikace. Obr. 10. Zjištění aktuálního data a týdne v roce

16 3.2.5 Práce se soubory Protože cílem je funkčnost jídelníčku i offline, bylo třeba zajistit ukládání staženého obsahu do vnitřní paměti a jeho zpětné načítání. Kvůli uživatelskému nastavení a automatickým aktualizacím se musí ukládat i tyto dodatečné parametry. Obr. 11. Ukládání dat

17 4 ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 4.1 Splněné cíle Na začátku tohoto projektu bylo stanoveno několik cílů: - jednoduchý a moderní vzhled - zobrazení jídelníčku na oba týdny - funkčnost offline - automatické aktualizace - možnost změnit vzhled Splnění některých bylo velmi komplikované, hlavně proto, že ve skutečnosti jsou mnohem obtížnější než by se mohlo zdát. Splnění jiných bylo spíše za odměnu, protože celou aplikaci významně vylepšily, ale co je hlavní byly splněny všechny na začátku stanovené cíle. Díky tomu aplikace tvoří funkční celek, který nedávno dosáhl dalšího neoficiálního cíle - umístění na Google Play. Kvůli umístění v oficiálním Android obchodu s aplikacemi si již Jídelníček SŠIEŘ našel cestu k bezmála padesáti uživatelům a počet snad bude do budoucna narůstat. Obr. 12. Jídelníček SŠIEŘ na Google Play

18 4.2 Obtížné části kódu Pravděpodobně nejobtížnější částí kódu celé aplikace byla asynchronní vnitřní třída, která se stará o volání náležitých funkcí, které je třeba vykonávat na pozadí. Během činnosti této třídy se na popředí displeje zobrazuje dialog, který uživatele informuje o probíhající činnosti. Volá se zde funkce pro načtení obsahu uloženého jídelníčku, pokud není žádný uložený, je zde funkce, která ho stáhne a následně uloží. Vykonává se zde cyklus pro rozdělení jídelníčku na jednotlivé elementy. Před spuštěním této třídy je třeba inicializovat dialog, který informuje uživatele a po dokončení je třeba tento dialog vypnout, nastavit připravený obsah jídelníčku do GUI a zavolat funkci pro zobrazení aktuálního dne. Obr. 13. Asynchronní vnitřní třída

19 5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE 5.1 Požadavky pro správnou práci a chod aplikace Základní požadavky pro spuštění Kvůli nutnosti používat systémové API, které nejsou dostupné od první verze systému, je pro spuštění aplikace nutné mít smartphone, nebo tablet s operačním systémem Android 2.2 Froyo a vyšší, doporučený systém je Android 4.0 Ice Cream Sandwitch. Ovládání je přizpůsobené k používání s dotykovým displejem, s doporučeným rozlišením 480x800 a vyšším. Aplikaci je možné plně používat i pouze pomocí hardwarového D-padu, nebo trackballu a systémových kláves Systémové požadavky Kvůli kontrole jestli je zařízení online, aplikace vyžaduje povolení pro zjištění stavu připojení. Aby bylo možné stáhnout HTML soubor s jídelníčkem, aplikace vyžaduje systémové povolení přístupu k internetu. Dále kvůli ukládání obsahu do paměti je třeba povolení pro zápis do paměti, se kterým je od API verze 4 spojené také povolení pro zjištění stavu telefonu. Uživatel s těmito požadavky souhlasí při potvrzení instalace a je na ně upozorněn. Obr. 14. Systémové požadavky aplikace

20 5.2 Používání aplikace První spuštění aplikace Aplikace, která je čerstvě stažená v zařízení, zatím neobsahuje žádný jídelníček. Jakmile je dokončena instalace a aplikace se poprvé spustí, zapne se automatické první stažení. Pokud je zařízení při prvním spuštění aplikace offline, uživatel je o tom informován. Pokud je uživatel online, zobrazí se oznámení o stahování dat a poté se načte jídelníček. Obr. 15. Oznámení uživateli Procházení jídelníčku Uživatel jednotlivé dny prochází posouváním prstu po displeji, tzv. swipem. Dny jsou řazeny z leva do prava, tak jak jdou v týdnu, aby bylo celé prostředí intuitivní. K procházení dnů je možné využít také D-padu, nebo trackballu. Pro volbu týdne slouží dvě horní tlačítka, defaultní vybraný je Tento týden. Obr. 16. Procházení aplikace swipem

21 5.2.3 Tlačítko menu a nastavení aplikace Pro otevření menu aplikace slouží tlačítko ve spodním pravém rohu, případně hardwarové tlačítko menu. Po jeho stisknutí se uživateli zobrazí nabídka, ve které může aktualizovat stažený jídelníček, přejít do nastavení, nebo přejít na stránku s informacemi o aplikaci. V nastavení je možné zapnout automatické aktualizace a vybrat si vzhled aplikace. Obr. 17. Menu a nastavení aplikace Informace o aplikaci Část věnovaná informacím o aplikaci a jejím vývoji od raných počátků až do poslední zveřejněné verze. Je zde název aktuální verze, jméno autora a changelog aplikace popisující změny od první zveřejněné verze. Obr. 18. Informace o aplikaci

22 5.3 Detail jednotlivých prvků aplikace Tlačítka pro volbu týdne Od horního okraje obrazovky jde o první prvek, se kterým se uživatel setká. Vybraný týden je podtržen tlustou modrou čarou a má světlejší pozadí. Defaultní hodnota je Tento týden. Obr. 19. Tlačítka pro volbu týdne ve dvou barevných variantách Detail dne Každý den se skládá ze čtyř částí: název dne a datum, snídaně, oběd a večeře. Z těchto čtyř částí se oběd dále dělí na polévku, nápoj, volbu 1 a volbu 2. Vzhledem k tomu, že volba 2 nemusí být na jídelníčku každý den uvedena, nadpis se v tomto případě skryje a zůstane zobrazena pouze volba 1. Veškeré prvky dne jsou uloženy v posuvném scrollview, aby se veškerý obsah vlezl i na displeje s nízkým rozlišením, případně pro zobrazení na šířku. Obr. 20. Detail dne ve dvou barevných variantách

23 5.3.3 Tlačítko menu Poslední prvek v aktivitě Jídelníček je tlačítko menu v pravém dolním rohu. Jeho stisk doprovází zesvětlení pozadí tlačítka a vysunutí nabídky ze spodního okraje obrazovky. Nabídka překrývá samotné tlačítko a pro její zrušení je zapotřebí zmáčknout systémovou šipku zpět. Detail tlačítka menu ve dvou barevných provedeních je možné vidět na obrázku Prvky aktivity Nastavení V nastavení jsou pouze dva prvky, jedním z nich je dobře známý checkbox u automatických aktualizací, ve kterém se po kliknutí objeví šipka. Druhým prvkem je radio button list pro výběr vzhledu aplikace, po jehož kliknutí se otevře seznam obsahující témata aplikace, z nichž jde vybrat pouze jedno. Obr. 21. Prvky aktivity nastavení Prvky aktivity Info Aktivita Info je jediná aktivita, která neobsahuje žádné interaktivní prvky, pouze je veškerý obsah uložen v posuvném scrollview, aby zde bylo dostatek prostoru pro zobrazení všech informací. Detail aktivity Info je možné vidět na obrázku 16.

24 6 SHRNUTÍ Jídelníček SŠIEŘ je aplikace, která je již téměř rok ve stádiu vývoje, ale ten stále není u konce. Od vzniku úplně první verze nad ním autor strávil nespočetně mnoho hodin, prošel bezmála desítkou vylepšení a dvakrát kompletním přepsáním kódu. Hlavním problémem vývoje Android aplikace, je vývoj samotného systému, který letí raketovým tempem nahoru a výrobci chrlí stovky, ne-li tisíce zařízení, které je každé v jistém ohledu unikátní. Díky tomu vzniká spousta problémů s kompatibilitou aplikací, které vývojářům komplikují život. Naštěstí Jídelníček nepatří mezi nejnáročnější projekty, takže největší problém, na který autor při vývoji narazil, byla absence potřebných vědomostí v dané problematice. Z těch technických problémů to byly především problémy s plynulostí aplikace, s nedostatkem operační paměti a s absencí hardwarového tlačítka menu na některých telefonech. Čas naštěstí všechny tyto chyby pomohl vyřešit a tak je poslední verze aplikace zatím bez známých technických problémů. Do budoucna autor plánuje pokračovat ve vývoji aplikace a první z dalších vylepšení by měl být widget aplikace, což je něco na způsob miniaplikace na plochu. Vzhledem k tomu, že aplikace již má své uživatele, otázka dalšího vývoje bude směřovat na ně a z autorovy strany bude snaha aplikaci vylepšovat k maximální spokojenosti uživatelů. Jídelníček SŠIEŘ ovšem není sám, od začátku února 2013 má svého bratra v podobě Jídelníčku SRŠ Vodňany, což je obdobná aplikace připravená pro Střední Rybářskou Školu Vodňany a rozšiřování na další střední a vysoké školy je v plánu, počítaje se středními školami v regionu Valašsko.

25 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1. Eclipse Juno... 8 Obr. 2. Nástroj pro tvorbu GUI... 9 Obr. 3. Android SDK Manager Obr. 4. Adobe Photoshop CS Obr. 5. Práce na návrhu v Adobe Photoshop Obr. 6. Android Manifest rozložení aktivit Obr. 7. Kořenový adresář projektu Obr. 8. Použití parseru JSOUP Obr. 9. Rozdělení jídelníčku na jednotlivé elementy Obr. 10. Zjištění aktuálního data a týdne v roce Obr. 11. Ukládání dat Obr. 12. Jídelníček SŠIEŘ na Google Play Obr. 13. Asynchronní vnitřní třída Obr. 14. Systémové požadavky aplikace Obr. 15. Oznámení uživateli Obr. 16. Procházení aplikace swipem Obr. 17. Menu a nastavení aplikace Obr. 18. Informace o aplikaci Obr. 19. Tlačítka pro volbu týdne ve dvou barevných variantách Obr. 20. Detail dne ve dvou barevných variantách Obr. 21. Prvky aktivity nastavení... 23

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Informační systém pro evidenci potápěčských ponorů

Více

CORVUS Accessible kit for Android. Rodina aplikací zpřístupňující mobilní telefony s operačním systémem Android i nevidomým a slabozrakým uživatelům

CORVUS Accessible kit for Android. Rodina aplikací zpřístupňující mobilní telefony s operačním systémem Android i nevidomým a slabozrakým uživatelům CORVUS Accessible kit for Android Rodina aplikací zpřístupňující mobilní telefony s operačním systémem Android i nevidomým a slabozrakým uživatelům CORVUS - jak začít Verze příručky CORVUS jak začít březen

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Příručka pro schvalovatele témat

Příručka pro schvalovatele témat I N T E R N E T O V Ý I N F O R M A N Í S Y S T É M P R O J E D N O T N Á Z A D Á N Í Z Á V R E N Ý C H Z K O U Š E K N á r o d n í ú s t a v p r o v z d l á v á n í Příručka pro schvalovatele témat Schvalovatelé

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka

Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Interaktivní mapy ÚAP Uživatelská příručka Verze: 1.0 Podpora: GEOREAL spol. s r.o. http://www.georeal.cz email: podpora@georeal.cz Hot-line: 373 733 456 Běhové prostředí: Microsoft Internet Explorer,

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast)

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) Obsah Návod pro práci se zařízením BenQ Qcast... 3 1. Popis zařízení... 4 2. Jednorázová instalace zařízení... 5 3. Používání zařízení...

Více

Programátorská příručka

Programátorská příručka KAPITOLA 1. PROGRAMÁTORSKÁ PŘÍRUČKA Kapitola 1 Programátorská příručka 1.1 Úvod 1.1.1 Technologie Program je psaný v jazyce Java 1.7. GUI je vytvářeno pomocí knihovny SWT. (http://eclipse.org/swt/) Pro

Více

DOTYKOVÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PRO EDITOR

DOTYKOVÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PRO EDITOR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV POČÍTAČOVÉ GRAFIKY A MULTIMÉDIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF COMPUTER GRAPHICS AND

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_05 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace Mapy.cz Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 4. ročník nižšího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad Anotace:

Více

Návod na použití prezentační techniky

Návod na použití prezentační techniky Laboratorní centrum Fakulty technologické Návod na použití prezentační techniky Střední posluchárna č. 113 Před použitím prezentační techniky pročtěte tento návod ApS Brno s.r.o., divize projekční techniky

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Restaurator. Semestrání projekt předmětu PDA

Restaurator. Semestrání projekt předmětu PDA Restaurator Semestrání projekt předmětu PDA Restaurator...3 Profil uživatele...3 Akivity...3 Systémová podpora...4 Kontext...4 Prototyp...4 Start systému...4 Start aplikace...6 Manuální zadání pozice pro

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB

Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB Uživatelský manuál na obsluhu mobilní aplikace CMOB 1 Obsah 1. Popis aplikace... 3 2. Instalace aplikace na zařízení... 3 3. První spuštění aplikace... 3 4. Úvodní obrazovka aplikace... 3 5. Sekce kamer...

Více

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů

SCIA.ESA PT. Galerie výkresů SCIA.ESA PT Galerie výkresů 2 VÍTEJTE 5 GALERIE VÝKRESŮ 6 Otevření Galerie výkresů... 6 Správce Galerie výkresů... 6 STRÁNKA VÝKRESU 8 Vložit obrázek... 10 Vlastnosti obrázku... 14 Hlavička a razítko...

Více

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Základní informace pro každého Následující popis je určen pro stručné a rychlé seznámení s programem a jeho ovládáním. Detailnější vysvětlení funkcí programu naleznete v českém i

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit

Stravenky Exit. 1. Spuštění modulu Stravenky Exit Stravenky Exit 1. Spuštění modulu Stravenky Exit 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Stravenky Exit 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Hlavní záložky 2.2.1 Záložka "Seznam" 2.2.1.1 Záložka "Exit" 2.2.1.2

Více

Základní ovládání aplikace

Základní ovládání aplikace Základní ovládání aplikace Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. Jsou zde zobrazeny

Více

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah:

Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Voděodolný tloušťkoměr MG-401 Obsah: Návod k obsluze 1. Charakteristika tloušťkoměru MG-401... 1 2. Použitelnost přístroje... 2 3. Vnější vzhled... 2 4. Technické parametry... 4 5. Zapnutí a vypnutí přístroje...

Více

Uživatelský manuál. Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios

Uživatelský manuál. Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios Uživatelský manuál Mobilní platební terminál icmp pro operační systémy Android a ios Obsah ÚVOD... 2 PLATEBNÍ TERMINÁL icmp... 2 Provozní podmínky... 2 Údržba... 2 Popis platebního terminálu... 3 Funkce

Více

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák

MapleCloud a jeho použ ití. Vladimír Žák MapleCloud a jeho použ ití Vladimír Žák Brno, 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Novinky v MapleCloud pro Maple 2015... 5 3 MapleCloud a registrace... 6 4 Použití MapleCloud přímo z Maple 2015... 7 4.1 Popis jednotlivých

Více

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2

Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone. Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 Point of View Mobii 5045- Android 4.0 Mobile Phone Czech Obsah Obecné pokyny pro používání... 2 Prohlášení... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace o produktu... 3 1.1 Tlačítka a připojení... 3 1.2

Více

SMART GATE webové a aplikační ovládací rozhraní zařízení ESIM120

SMART GATE webové a aplikační ovládací rozhraní zařízení ESIM120 ALARM PRODEJ.CZ OFICIÁLNÍ DISTRIBUTOR VÝROBKŮ ELDES PRO ČESKOU REPUBLIKU UVÁDÍ INSTRUKTÁŽNÍ PREZENTACI SMART GATE webové a aplikační ovládací rozhraní zařízení ESIM120 ALARM PRODEJ.CZ je součástí CENTR

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Prodávejte kdekoliv! Mobilní aplikace e-shopu

Prodávejte kdekoliv! Mobilní aplikace e-shopu Prodávejte kdekoliv! Mobilní aplikace e-shopu Na internetu je právě 3, 3 milionu Čechů připravených nakoupit ze svého smartphonu nebo tabletu. Dopřejte svým zákazníkům rychlý a pohodlný nákup. S vlastním

Více

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios

Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O2 mobilnímu POS terminálu Verze pro operační systém ios Uživatelská příručka k O 2 mobilnímu POS terminálu je majetkem společnosti O2 Czech Republic a.s., poskytnuta a určena pouze

Více

Průvodce Mobilní agendou

Průvodce Mobilní agendou Průvodce Mobilní agendou DATUM VYTVOŘENÍ: 18.11.2014 AUTOR: Mgr. Jiří Brusenbauch VERZE DOKUMENTU: 1.0 Advokátní agenda v novém kabátě! Vaše online kancelář všude s vámi. Naše jedinečná aplikace Advokátní

Více

Manuál k aplikaci WANAS

Manuál k aplikaci WANAS Manuál k aplikaci WANAS OBSAH 1 DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PRÁCI V NOVÉ VERZI APLIKACE WANAS.. 2 2 PROSTOROVÁ DATA... 3 2.1 POPIS HLAVNÍCH FUNKCÍ... 3 2.2 PRÁCE S DEFINIČNÍM BODEM SEGMENTU... 4 2.3 PRÁCE S

Více

Android. Programujeme pro. Jiří Vávrů, Miroslav Ujbányai. DRUHÉ, rozší řené v ydání

Android. Programujeme pro. Jiří Vávrů, Miroslav Ujbányai. DRUHÉ, rozší řené v ydání Programujeme pro Android Jiří Vávrů, Miroslav Ujbányai DRUHÉ, rozší řené v ydání Vývoj nativních aplikací pro systém Android krok za krokem Instalace vývojových nástrojů a kon gurace prostředí Eclipse

Více

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Chytré hodinky S9. Uživatelský manuál. Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Chytré hodinky S9 Uživatelský manuál Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat Upozornění: Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce. Vystavovat

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

Návrh aplikace. Project Westpon. Inteligentní simulátor budov. Martin Mudra, Jan Smejkal, Onřej Macoszek, Marek Žehra, Jiří Slivárich

Návrh aplikace. Project Westpon. Inteligentní simulátor budov. Martin Mudra, Jan Smejkal, Onřej Macoszek, Marek Žehra, Jiří Slivárich Návrh aplikace Project Westpon Inteligentní simulátor budov Martin Mudra, Jan Smejkal, Onřej Macoszek, Marek Žehra, Jiří Slivárich . Úvod.. Účel dokumentu Tento dokument má za účel detailně popsat návrh

Více

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím!

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! ST 390 návod k obsluze POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! Před prováděním jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení atd.) je nutné se přesvědčit, že regulátor

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Mobilní aplikace se zaměřením na platformu Android Diplomová práce Autor: Přemysl Fuka Informační technologie a management

Více

1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení

1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení 1 Hodnocení Creditcheck v BYZNYS ERP návod k nastavení 1.1 Popis funkcionality V systémech třídy BYZNYS je od kompilace 3.23 zapracováno nové vyhodnocování partnerů z hlediska projektu CreditCheck jako

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

SDC aplikace. Zrychlený návod na zprovoznění

SDC aplikace. Zrychlený návod na zprovoznění SDC aplikace Zrychlený návod na zprovoznění 1 SDC aplikace - podrobný návod na zprovoznění Tento návod slouží jako průvodce nahrátím SDC aplikace do vašeho telefonu, tabletu nebo počítače. Návod slouží

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP

Systém integrované péče. Návod online aplikace SIP ČPZP Systém integrované péče Návod online aplikace SIP ČPZP aktualizace: 31. leden 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Registrace do projektu SIP... 4 3. Práce s online aplikací SIP ČPZP... 6 3.1 Přihlášení do aplikace...6

Více

TEPELNÁ TECHNIKA 1D. Základy práce s aplikací. Verze 3.0.0

TEPELNÁ TECHNIKA 1D. Základy práce s aplikací. Verze 3.0.0 TEPELNÁ TECHNIKA 1D Základy práce s aplikací Verze 3.0.0 OBSAH 1. Přehled verzí aplikace... 5 2. Spuštění aplikace... 8 2.1. Ze stránek www.stavebni-fyzika.cz... 8 2.2. Z jiné aplikace... 8 3. Princip

Více

AKUSTIKA. Základy práce s aplikací. Verze 1.0.0

AKUSTIKA. Základy práce s aplikací. Verze 1.0.0 AKUSTIKA Základy práce s aplikací Verze 1.0.0 OBSAH 1. Přehled verzí aplikace... 4 2. Spuštění... 5 2.1. Ze stránek www.stavebni-fyzika.cz... 5 2.2. Z jiné aplikace... 6 3. Princip jednoho souboru... 6

Více

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro

(CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro (CZ) Uživatelská příručka Tablet 9,7 ID-K97 Quadro Vážený uživateli: Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Držíte v rukou uživatelskou příručku, prosíme o pečlivé přečtení před prvním použitím. 0 Obsah

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

D2 - GUI design. Radek Mečiar 28.3.2014

D2 - GUI design. Radek Mečiar 28.3.2014 D2 - GUI design Radek Mečiar 28.3.2014 1 Úvod Zvolená platforma: Android Verze: 4.x Nástroj pro kreslení: Pencil Platformu a verzi jsem zvolil, protože je v současnosti nejpoužívanější. Informace o standardu

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Mobilní aplikace docházkového programu

Mobilní aplikace docházkového programu Mobilní aplikace docházkového programu 2010 2014 GACC s.r.o., Na Mlékárně 379, 666 01 Tišnov Strana 1/17 Obsah 1. Instalace a nastavení... 3 2. Popis funkcí... 7 3. Docházkový terminál... 8 4. Přehled

Více

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ

Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Vasco Traveler NÁVOD K POUŽITÍ ČESKÝ Copyright 2016 Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com Obsah 1. Ovládání přístroje 4 1.1. Funkční tlačítka 4 1.2. Nabíjení baterie 5 1.3. Paměťová karta 6 1.4.

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu. Školení programu TopoL xt Přechod na TopoL xt z programu TopoL pro Windows Cíl: Obsah: Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností

Více

NÁVOD jak na webinář přes WizIQ

NÁVOD jak na webinář přes WizIQ NÁVOD jak na webinář přes WizIQ Obsah: Jak se dostanu na webinář?... 2 Použití manuálu bez tisku... 2 Co potřebuji k připojení na webinář?... 2 Jak se dostanu do vzdělávací třídy?... 2 Adobe Flash Enabler...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Corel je registrovaná

Více

Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X. Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora. Manuál uživatele systému

Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X. Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora. Manuál uživatele systému Trade FIDES, a.s. LOW 2.2.0.X Latis Operator Workstation Pracoviště výkonného operátora Manuál uživatele systému 2 LOW pracoviště výkonného operátora Obsah 1 Úvod... 6 1.1 První spuštění a připojení k

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_MOB_BU_15 Sada: Mobilní aplikace ve výuce Téma: Aplikace Google Sky Map Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Zeměpis Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia Využití: Prezentace určená pro výklad

Více

[TMB-NAP] Nabídka a poptávka produktů založená na mapových podkladech D3. Jan Minařík, minarja4 Vojtěch Koukal, koukavoj Mikhail Sukhotin, sukhomik

[TMB-NAP] Nabídka a poptávka produktů založená na mapových podkladech D3. Jan Minařík, minarja4 Vojtěch Koukal, koukavoj Mikhail Sukhotin, sukhomik [TMB-NAP] Nabídka a poptávka produktů založená na mapových podkladech D3 Jan Minařík, minarja4 Vojtěch Koukal, koukavoj Mikhail Sukhotin, sukhomik Vytvoření prototypu Pokryté scénáře Vytvořený prototyp

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

SA-GSMALL. Instalační manuál

SA-GSMALL. Instalační manuál SA-GSMALL Instalační manuál SA-GSMALL 2 Popis funkce zařízení... 3 Popis konektorů... 3 Pokyny k instalaci... 3 LED ukazatele... 4 Ovládání pomocí Caller ID... 4 Nastavení Výstupu... 5 Nastavení Vstupu...

Více

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012

Google Apps. dokumenty 5. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Formuláře... K čemu jsou formuláře dobré?... Spuštění formuláře... Nastavení formuláře... Vytváření otázek... 6 Změna vzhledu formuláře... 8 Zveřejnění

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

HTC Desire 620. Uživatelská příručka

HTC Desire 620. Uživatelská příručka HTC Desire 620 Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Prvky, které si budete užívat Funkce telefonu HTC Desire 620 9 Rozbalení HTC Desire 620 11 Zadní kryt 12 Karta micro SIM 14 Paměťová karta 15 Baterie 16

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

Uživatelský manuál terminál AXT-500/510

Uživatelský manuál terminál AXT-500/510 Uživatelský manuál terminál AXT-500/510 Obsah Několik bodů pro správné fungování terminálu AXT... 4 Zásady používání biometrie... 5 Zásady používání identifikátorů... 7 HW konfigurace terminálu AXT...

Více

OBSAH ADOBE INDESIGN CS5 OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ

OBSAH ADOBE INDESIGN CS5 OFICIÁLNÍ VÝUKOVÝ KURZ OBSAH ZAČÍNÁME.............................................................11 O oficiálním výukovém kurzu............................... 11 Předpoklady............................................... 11

Více

Jazz Server osobní nastavení uživatele

Jazz Server osobní nastavení uživatele Jazz Server osobní nastavení uživatele Změněno kým Datum RTC verze Verze dokumentu Popis Jan Boháč 10. 2. 2010 2.0.0 1.0 Vytvoření dokumentu Tento dokument popisuje činnosti, které musí každý uživatel

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Zákaznická linka: +420 840 181 181 Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Datum: 22.12.2015 Verze: 1.00 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. APLIKACE MY CONNECTED CAR...3 3. OVLÁDÁNÍ APLIKACE...4 3.1

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

A7B39TUR Testování uživatelského rozhraní. HTC Desire HD. (testování mobilního zařízení) Tomáš Klejna klejntom@fel.cvut.cz

A7B39TUR Testování uživatelského rozhraní. HTC Desire HD. (testování mobilního zařízení) Tomáš Klejna klejntom@fel.cvut.cz A7B39TUR Testování uživatelského rozhraní HTC Desire HD (testování mobilního zařízení) Tomáš Klejna klejntom@fel.cvut.cz 20. 10. 2011 ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická 2 Obsah: Obsah... 2 Popis zařízení...

Více

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení

Obsah. Obsah balení. Hlavní funkce. Prvky a funkce. Základní ovládání. Uživatelské prostředí Obrazovka přehrávání Moje hudba Nastavení Návod k obsluze Obsah Obsah balení Hlavní funkce Specifikace Prvky a funkce Základní ovládání Zapnutí / vypnutí Zapnutí / vypnutí displeje Nabíjení Připojení k PC a použití jako externí DAC Uživatelské

Více

Analýza dat na PC I.

Analýza dat na PC I. Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Analýza dat na PC I. Základy programu STATISTICA IBA výuka 2008/2009 StatSoft, Inc., http://www.statsoft.com/, http://www.statsoft.cz Verze pro

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Uživatelská příručka. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Uživatelská příručka Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Obsah Začínáme...6 Informace o této uživatelské příručce... 6 Základy práce...7 Používání dotykového displeje...7 Zamknutí a odemknutí obrazovky...9

Více

Představení telefonu

Představení telefonu Český manuál Představení telefonu Mobilní telefon CUBE 1 je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní

Více

Android. Programujeme pro. Jiří Vávrů, Miroslav Ujbányai. DRUHÉ, rozší řené v ydání

Android. Programujeme pro. Jiří Vávrů, Miroslav Ujbányai. DRUHÉ, rozší řené v ydání Programujeme pro Android Jiří Vávrů, Miroslav Ujbányai DRUHÉ, rozší řené v ydání Vývoj nativních aplikací pro systém Android krok za krokem Instalace vývojových nástrojů a kon gurace prostředí Eclipse

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

1 of 14 14.12.2004 14:27

1 of 14 14.12.2004 14:27 1 of 14 14.12.2004 14:27 Popis systému EDOX je systém vyvinutý ve společnosti Evektor spol. s r.o. určený pro bezpečné sdílení technické dokumentace a dalších dokumentů. Systém je umístěn na webovém serveru

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka

Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031. WORD 2013 práce s textovými soubory. Autoři: Jan Heller a David Peterka Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 WORD 2013 práce s textovými soubory Autoři: Jan Heller a David Peterka 1 Obsah Úvodní slovo realizačního týmu... 4 Úvod... 6 1. Prostředí MS Word 2013...

Více

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000

Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 " Uživatelský manuál Připojení systému A3600 k aplikaci DDS2000 Aplikace :! Přenos a archivace dat naměřených systémem A3600 z COMPACT FLASH karty! Formátování nebo mazání dat z COMPACT FLASH karty! Tvorba

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Uživatelská příručka ClinkMe

Uživatelská příručka ClinkMe Uživatelská příručka ClinkMe OBSAH DIALER 1 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ APLIKACE... 1 KONTAKTY... 2 POČET TELEFONNÍCH ČÍSEL KONTAKTU... 4 ZÁLOŽKY PRO FILTROVÁNÍ KONTAKTŮ... 5 PANEL PRO ZADÁVÁNÍ VYHLEDÁVACÍCH KRITÉRIÍ...

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více