OMLUX, spol. s r.o. Františky Stránecké 165/8 CZ Ostrava IČ DIČ CZ telefon fax

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OMLUX, spol. s r.o. Františky Stránecké 165/8 CZ 709 00 Ostrava IČ 61944840 DIČ CZ61944840 telefon +420 596 133 701 fax +420 596 133 559 e-mail"

Transkript

1

2 obsah Proč změnit zdroj vytápění Příkladová studie pro zateplený bytový dům Technologie tepelných čerpadel Vyhodnocení provozu tepelných čerpadel v bytových domech Regulační systém xcc Ukázky instalací O společnosti KUFI INT s.r.o.

3 Proč změnit zdroj vytápění Stálé zdražování energií vede vlastníky všech nemovitostí hledat cesty, jak snížit jejich energetickou náročnost. Vytápění a ohřev užitkové vody jsou energeticky velmi náročné a proto lze v obou případech dosáhnout výrazných úspor. Jedním z řešení je odpojení od CZT nebo lokální výtopny a zřízení malé výtopny s tepelnými čerpadly přímo v objektu. Řešení se splitovými jednotkami vzduch-voda Convert AW má navíc velmi malé prostorové nároky a spojením jednotek do kaskád je možné sestavit topný zdroj o výkonu až několik stovek kilowattů. MÁTE SPOTŘEBU TEPLA A JEHO CENU POD KONTROLOU? CHCETE BÝT NEZÁVISLÍ NA DODAVATELI TEPELNÉ ENERGIE? CHCETE PLATIT JEN ZA SPOTŘEBOVANOU ENERGII? Výhody Nezávislost na dodavatelích tepla Snížení ztrát rozvodů Optimalizace ekvitermního řízení Výrazná úspora nákladů Výdaje za tepelnou energii pod kontrolou Nabízíme Vytápění objektu Ohřev užitkové vody Rozpočet změny zdroje vytápění Ekonomickou rozvahu návratnosti investice Prezentaci projektu Projekční práce Podporu při zajištění financování Podporu při jednání se současným dodavatelem tepelné energie Podporu při jednání s dodavatelem elektrické energie Instalaci na klíč Garance Záruka 7 let Dálková správa Diagnostika Optimalizace nastavení při provozu Monitorování provozu Servis/dispečink ÚSPORY NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY AŽ 60 %

4 Příkladová studie pro zateplený bytový dům Pro správné dimenzování topného zdroje s tepelným čerpadlem je důležité stanovení bodu bivalence, venkovní teploty, při které bude docházet ke spínání bivalentního/záložní zdroje. Ze získaných dat z instalací tepelných čerpadel máme ověřené, že bod bivalence pro teploty -8 C až -10 C je pro většinu aplikací optimální. Je však možné s ohledem na topnou soustavu zvolit jiný bod bivalence a tomu přizpůsobit dimenzování tepelného čerpadla. TOPÍ OBA ZDROJE SOUČASNĚ TOPÍ POUZE TEPELNÉ ČERPADLO BOD BIVALENCE TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU VÝKON TEPELNÉHO ČERPADLA -15 C -10 C 0 C 20 C Stanovení bodu bivalence Vstupní údaje Oblast Středočeský kraj Počet bytových jednotek 18 Celková výměra bytů 1100 m 2 Počet podlaží 4 Počet obyvatel 60 Spotřeba energie na vytápění Spotřeba energie na ohřev vody Spotřeba teplé vody Cena tepla z CZT s DPH 15 % pro vytápění Cena tepla z CZT s DPH 15 % pro ohřev vody 400 GJ/rok 220 GJ/rok 880 m 3 /rok 680 Kč/GJ 680 Kč/GJ

5 Technické zhodnocení Tepelná ztráta ze spotřeby energie Spotřeba teplé vody ohřáté na max. 55 C Poznámka: použit výpočtový programu AC Heating-BD-1 zohledňující pro danou lokalitu venkovní výpočtovou teplotu pro stanovení tepelné ztráty, průměrnou teplotu v otopném období a délku topného období 52 kw 2592 litrů/den Návrh topného zdroje pro vytápění a ohřev vody Kaskáda tepelných čerpadel 3 Convert AW22-3P Výkon kaskády 69,3 kw (A2/W35) Předpokládaný bod bivalence -8,5 C Předpokládaný podíl tepelných čerpadel na celkové potřebě tepla na vytápění a ohřev vody 94 % Návrh topného zdroje jen pro ohřev vody Tepelné čerpadlo Convert AW22-3P Výkon 23,1 kw (A2/W35) Roční potřeba tepla pro ohřátí 2592 litrů vody denně Předpokládaný podíl tepelného čerpadel na celkové potřebě tepla na ohřev vody při započítání sanitace bojlerů elektrickou energií Bivalentní/záložní zdroje pro vytápění 64,8 MWh/rok 95 % Elektrokotel Plynový kotel Výkon 45 kw 45 kw Účinnost 95 % 90 % Možno použít také CZT, pokud dojde k dohodě s provozovatelem CZT. Ekonomické hodnocení VYTÁPĚNÍ Elektrická energie spotřebovaná na vytápění tepelným čerpadlem Cena vytápění pouze tepelným čerpadlem 33,5 MWh/rok* Kč/rok Bivalentní/záložní zdroj pro vytápění Elektrokotel Plynový kotel Tepelná energie dodaná bivalentním/záložním zdrojem 6,3 MWh/rok 6,3 MWh/rok Cena vytápění bivalentním/záložním zdrojem Kč/rok Kč/rok Minimální hodnota hlavního jističe pro topný zdroj A 3 50 A Poplatek za rezervovaný elektrický příkon Kč/rok Kč/rok Celková cena vytápění tepelným čerpadlem Kč/rok Kč/rok Cena vytápění z CZT Kč/rok Úspora na vytápění Kč/rok Kč/rok Úspora na vytápění na 1 m 2 bytové plochy 142 Kč 156 Kč

6 OHŘEV VODY Bivalentní/záložní zdroj pro ohřev vody Elektrická energie potřebná pro ohřev vody tepelným čerpadlem Cena ohřevu vody tepelným čerpadlem Bivalentní/záložní zdroj pro ohřev vody Tepelná energie dodaná bivalentním/záložním zdrojem Cena ohřevu vody bivalentním/záložním zdrojem Celková cena ohřevu vody tepelným čerpadlem Cena ohřevu vody z CZT Úspora ohřevu vody Úspora ohřevu 1 m 3 vody Elektrická topná tyč 24,6 MWh/rok** Kč/rok Elektrická topná tyč 3,2 MWh/rok 7700 Kč/rok Kč/rok Kč/rok Kč/rok 94 Kč Celková úspora oproti CZT Kč/rok Kč/rok 57 % 60 % Předpokládaná velikost investice Kč Kč *Průměrný roční topný faktor (COP) je uvažován pro vytápění 2,8 **Průměrný roční topný faktor (COP) je uvažován pro ohřev vody 2,5 Poznámka: Při výpočtu je uvažována úspora 10 % přechodem na nízkoteplotní systém a optimalizací ekvitermní křivky. Ceny jsou včetně DPH 15 % a platí za uvedených předpokladů. Cena elektrické energie a plynu je použita od České energie a.s. dle ceníku platného v I. Q roku Návratnost investice Poznámka: uvažována eskalace cen energií 4 %, za posledních 10 let byla eskalace cen energií vyšší než 6 %

7 Meziroční nárůst cen energie podle lokality (zdroj: Energostat) Technologie tepelných čerpadel Tepelná čerpadla Convert AW jsou splitová s plynulou regulací výkonu. Skládají se z venkovní a vnitřní jednotky. Regulaci výkonu umožňuje frekvenční měnič (invertor) Jednotlivé modely je možné řadit do kaskád a tak sestavit zdroj o velikosti až několika set kilowatů. Pro instalace na bytových domech používáme venkovní jednotky Toshiba v třífázovém provedení. Venkovní jednotky je možné instalovat na zem vedle domu, nebo na střechu. Při umístění na střechu jsou jednotky připevněny na speciální konstrukce eliminující vibrace. Vnitřní jednotky a zásobníky vody se instalují do technické místnosti společně s ostatní technologií topného zdroje. Obvykle se pro tento účel využívají prostory mandlovny, nebo sušárny. Potřebná plocha je cca m 2.

8 Propojovací vedení mezi venkovními a vnitřními jednotkami je vedeno v chráničce a dle dispozic je možné jej vést výkopem, po fasádě domu, nebo šachtou uvnitř domu. Schéma zapojení topného zdroje Venkovní jednotky PROPOJOVACÍ VEDENÍ CHLADIVO R-410A Vnitřní jednotky, bivalentní/záložní zdroj, zásobníky vody VNITŘNÍ JEDNOTKA ELEKTRO KOTEL VNITŘNÍ JEDNOTKA VNITŘNÍ JEDNOTKA ŘÍDICÍ SYSTÉM xcc TEPLÁ VODA CIRKULAČNÍ ČERPADLO TV PŘÍVOD STUDENÉ VODY Z VODOVODNÍHO ŘADU VÝSTUP TOPNÉ VODY DO TOPNÉHO SYSTÉMU VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ ZPÁTEČKA Z TOPNÉHO SYSTÉMU ZÁSOBNÍKY PRO VÝROBU TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY Pro ohřev vody využíváme obvykle kombinované zásobníky o objemu 800 nebo 1000 litrů. Zásobníky jsou vždy doplněny o cirkulační čerpadlo, zajišťující plynulou dodávku teplé vody do jednotlivých bytů. Sanitace zásobníků je prováděna pomocí integrované patrony, nebo bivalentním/záložním zdrojem.

9 Vyhodnocení provozu tepelných čerpadel v bytových domech BD Jirkov, Pod Přivaděčem 1303 a bytový dům je zateplen - 24 bytových jednotek - celková výměra bytů cca 1300 m 2-2 vchody, 4 nadzemní podlaží - počet obyvatel 60 - tepelná ztráta 63 kw - denní spotřeba teplé vody cca 1,8 m 3 - instalovaný topný zdroj kaskáda tepelných čerpadel 5 Convert AW16, výkon 82 kw - bivalentní/záložní zdroj 2 EK 36 kw - zásobník vody 2 ACV Jumbo instalace červenec/srpen celková výše investice cca ,- Kč s DPH 10 %* *cena zahrnuje instalaci technologie včetně projekčních prací a dopojení na stávající rozvody Údaj odečtený z hlavního elektroměru [kwh] Měsíc Datum odečtu Nízký tarif Vysoký tarif Údaj odečtený z elektroměru pro tepelné čerpadlo [kwh] Údaj odečtený z elektroměru pro eletrokotel [kwh] Údaj odečtený z kalorimetru pro vytápění [GJ] Údaj odečtený z kalorimetru pro TV [GJ] březen ,6 94,3 Měsíční spotřeba el. energie - hlavní elměr [kwh] Měsíční spotřeba tepla - kalorimetr vytápění [GJ] Měsíční spotřeba tepla - kalorimetr TV [GJ] duben ,3 109, ,7 14,9 květen ,6 123, ,3 14,3 červen ,1 134, ,5 11,4 červenec ,1 147, ,3 srpen ,1 158, ,7 září ,3 171, ,2 12,6 říjen ,3 184, ,1 listopad ,1 197, ,8 12,6 prosinec ,1 213, ,5 leden , ,5 17,3 únor ,1 245, ,5 14,1 březen ,4 261, ,3 16,4 Celkem za top. období 64,1 MWh 4,9 MWh 68,2 MWh 0,5 MWh 340,8 GJ 167,2 GJ 68,9 MWh 340,8 GJ 167,2 GJ

10 Dodané teplo topným zdrojem celkem Dodané teplo topným zdrojem na vytápění Dodané teplo topným zdrojem na ohřev vody Platby za elektrickou energii* * Cena zahrnuje poplatek za rezervovaný příkon 508,0 GJ 141,0 MWh 340,8 GJ 167,2 GJ Kč s DPH 20 % Kč s DPH 21 % Cena za elektrickou energii zahrnující vytápění a ohřev vody v období Kč s DPH Cena za vytápění a ohřev vody z CZT v období Kč s DPH 10 % Předpokládaná cena za vytápění a ohřev užitkové vody z CZT v období * Kč s DPH * Cena tepla včetně DPH v uvedeném topném období byla 529,- Kč a 550,- Kč (zdroj ERÚ) Celková úspora za období 2010 Předpokládaná úspora za období 2012/ Kč = 36 % Kč = 41 % Poznámka: Uvedená hodnoty spotřeb elektrické energie vychází z vyúčtování dodavatele elektrické energie a z naměřených hodnot energií provozovatelem topného zdroje. Do ceny GJ tepla je započtena spotřeba elektrické energie hlavního oběhového čerpadla otopné soustavy a spotřeba ostatní technologie kotelny. Pro vyčíslení úspor byly použity ceny silové elektřiny od dodavatele Česká energie a.s.

11 BD Kostelec nad Černými lesy, Dr. Trippé bytový dům je zateplen - 11/2007 zateplení střechy a stěn objektu - 9/2010 zateplení suterénu - 8/2012 instalace tepelného čerpadla /2012 výměna ventilů, hlavic a částečně radiátorů, hydraulické vyvážení - 7 bytových jednotek - celková výměra bytů cca 440 m 2-1 vchody, 3 nadzemní podlaží - počet obyvatel 17 - tepelná ztráta 22 kw - denní spotřeba teplé vody cca 0,9 m 3 - instalovaný topný zdroj kaskáda tepelných čerpadel 2 Convert AW19-3P, výkon 40 kw - bivalentní/záložní zdroj 1 EK 18 kw - zásobník vody 1 ROLF instalace srpen celková výše investice cca ,- Kč s DPH 14 %* *cena zahrnuje instalaci technologie včetně projekčních prací a dopojení na stávající rozvody Dodané teplo topným zdrojem 164,5 GJ 45,7 MWh Dodané teplo topným zdrojem na vytápění 121,0 GJ Dodané teplo topným zdrojem na ohřev vody 43,5 GJ Platby za elektrickou energii* Kč s DPH 21 % *Cena zahrnuje poplatek za rezervovaný příkon Cena za elektrickou energii zahrnující vytápění a ohřev vody v období Kč s DPH Cena za vytápění a ohřev vody z CZT v období Kč s DPH 14 %* *Uvažováno s cenou tepla v roce 2012, nezahrnuje navýšení, ke kterým došlo do současné doby Celková úspora Kč = 71 % Poznámka: Uvedené hodnoty spotřeb elektrické energie vychází z vyúčtování dodavatele elektrické energie a z naměřených hodnot energií provozovatelem topného zdroje. Do ceny GJ tepla je započtena spotřeba elektrické energie hlavního oběhového čerpadla otopné soustavy a spotřeba ostatní technologie kotelny. Cena tepla z CZT v roce 2012 na vytápění byla 906 Kč/GJ, spotřeba v uvedeném období byla 140 GJ. Cena tepla z CZT v roce 2012 na ohřev užitkové vody byla 775 Kč/GJ a spotřeba byla 110 GJ.

12 BD Kostelec nad Černými lesy, Dr. Trippé 1053 Celková spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody a průměrná teplota během topné sezóny (data zaznamenaná provozovatelem topného zdroje)

13 Regulační systém xcc Regulační systém xcascade Control byl vyvinut pro řízení kaskády tepelných čerpadel vzduchvoda. Následně došlo k její rozšíření o verzi pro rodinné domy a verzi pro jiné topné zdroje (plynový kotel, elektrokotel). S úspěchem je také využívána pro řízení kaskád tepelných čerpadel země-voda. Řídí celý topný systém, který má na jedné straně zdroje tepla a na straně druhé spotřebiče tepla. Základem je ekvitermní řízení. Je velmi přesný, rozšiřitelný a má komfortní ovládání. Výrazně zefektivňuje provoz celé topné soustavy, a to až v řádu desítek procent. Nastavení ekvitermní křivky Regulační systém xcc je velmi variabilní. Umožňuje snadné nastavení regulace jednotlivých prvků topné soustavy. Tato flexibilita přináší výraznou úsporu při realizaci i provozu. Ovládání je možné pěti způsoby. Na panelu řídicí jednotky, prostorovým přístrojem, barevným dotykovým displejem a po připojení k internetu počítačem, mobilním zařízením (telefon, tablet ). Poslední dvě možnosti jsou nejčastěji využívány u bytových domů. Připojení k internetu přináší i další výhody, jako je dálková správa, diagnostika a dispečink. Uživatel má tak vše vždy pod kontrolou. Po připojení na náš dispečink periodicky sledujeme provozní parametry, které případně optimalizujeme. Parametry kaskády tepelných čerpadel

14 U bytových domů se obvykle řídí jeden přímý topný okruh a ohřev vody včetně sanitace zásobníku vody. Výrazného zefektivnění provozu je možné dosáhnout vhodným využitím útlumů a to jak na topení, tak i na ohřev vody. Data o spotřebách Regulační systém xcc umí řídit i zařízení, která přímo nesouvisí s topením. Příkladem je řízení cirkulace teplé vody. Cirkulační čerpadlo je spínáno v nastavených intervalech, které zohledňují spotřebu teplé vody v domě, odběrové špičky. Eliminují se tím ztráty vznikající stálou cirkulací při zachování požadavku na stálou dodávku teplé vody do každého odběrného místa v domě. Regulace xcc je vhodná i pro topné soustavy, které nevyhovují nízkoteplotnímu spádu 55/45 C. Při požadavku na teplotu topné vody vyšší než 55 C topný zdroj automaticky přejde do alternativního režimu. Dojde k řízenému odstavení tepelného čerpadla a provozu pouze bivalentního/záložního zdroje, který topnou vodu ohřeje na požadovanou teplotu. Není proto nutné instalovat drahá a neúčinná vysokoteplotní tepelná čerpadla. Modul regulace xcc

15 Ukázky instalací Bytový dům Na Vyhaslém, Kladno Kaskáda 2 Convert AW28-3P - Tepelná ztráta 69 kw 6 nadzemních podlaží 17 bytových jednotek 40 obyvatel Celková vytápěná plocha cca 1000 m2 Denní spotřeba užitkové vody cca 0,9 m3 Bytový dům Pod Přivaděčem, Jirkov Kaskáda 5 Convert AW16 - Tepelná ztráta 63 kw 4 nadzemní podlaží 24 bytových jednotek 60 obyvatel Celková vytápěná plocha 1300 m2 Denní spotřeba užitkové vody cca 1,8 m3

16 Ubytovna v Janovicích nad Úhlavou Kaskáda 4 Convert AW28-3P - Tepelná ztráta 138 kw 5 nadzemní podlaží 28 bytových jednotek 50 obyvatel Celková vytápěná plocha 1100 m2 Denní spotřeba užitkové vody cca 3,5 m3 Bytový dům Plzenecká, Plzeň Kaskáda 2 Convert AW22-3P - Tepelná ztráta 28 kw 3 nadzemní podlaží 9 bytových jednotek 2 obyvatel Celková vytápěná plocha 300 m2 Denní spotřeba užitkové vody cca 0,8 m3

17 Společnost KUFI INT s.r.o. dodavatel tepelných čerpadel AC Heating Společnost KUFI INT s.r.o. byla založena v roce Sídlo společnosti je v Plzni, Nepomucká 246/114. Odchodní zastoupení a technické oddělení je v Plzni, Slovanská alej 28. V současné době probíhá výstavba sídla společnosti v Letkově, u Plzně. V Irsku prodáváme úspěšně tepelná čerpadla s našim partnerem Heat Angels & Co Ltd, 3 Westgate Business park, Dungarvan, Co. Waterford. Společnost se zabývá výrobou a instalacemi tepelných čerpadel, vývojem regulačních systémů a regulací zdrojů tepelné energie. V Plzni pracuje kolektiv 20 pracovníků, v Irsku kolektiv 8 pracovníků. Společnost spolupracuje s významnými výrobci a dodavateli komponentů v oblasti tepelné a regulační techniky (Toshiba, SWEP, Wilo, Grundfos, TECO) a také s projektanty vytápění a regulace. V České republice patří společnost dle studie BSRIA - Heat pumps Czech Republic World renewables mezi největší 3 dodavatele tepelných čerpadel vzduchvoda.

18 ZÁRUKA 7 LET Františky Stránecké 165/ Ostrava Mariánské Hory telefon: fax: infolinka: OMLUX, spol. s r.o. Práva na změny vyhrazena. Podklady nenahrazují technickou dokumentaci zařízení. V

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW Chytré a pohodlné vytápění ve všech směrech Odborný dodavatel let záruka www.zelenausporam.cz 1 let záruka Tepelné čerpadlo chytrá volba Tepelné čerpadlo pracuje

Více

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ - 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ 2.1 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.2 VÝPOČTOVÉ ÚDAJE - VÝCHOZÍ STAV 2.3 ZHODNOCENÍ BILANCE VÝROBY

Více

KATALOG REFERENCÍ PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP

KATALOG REFERENCÍ PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP KATALOG REFERENCÍ PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP MISE Zodpovědné rozhodnutí činí rozdíl. Váš zodpovědný přístup k investici může mít velký vliv na život nás všech. Zvažte výrobky a zařízení spotřebují

Více

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní Alternativní tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ www.enbra.cz Alternativní tepelné zdroje Ohřívače vody Zdroje tepla Vodoměry Měřiče tepla Služby AMS Alternativní tepelné zdroje Společnost ENBRA Vám nabízí

Více

EKOTHERMA TRADE s.r.o.

EKOTHERMA TRADE s.r.o. EKOTHERMA TRADE s.r.o., TEPE LNA ČERPADLA lnstalalace tepelných čerpadel. Subjekt: Bytové družstvo Poruba 1060". Kontakt: Ing. Milena Widomská Ph.O. MBA, milenaw@email.cz, tel.:603 162 170 Zpracoval: Čestmír

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA ke kapitole 3.1.3 ÚEK MRH Územní energetické koncepce Mikroregionu Hranicko Autoři: Ing. Libor Lenža, Ing. Michal Vodák, Ing. Radim Pištělák SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

Možnosti snížení provozních nákladů

Možnosti snížení provozních nákladů Abstrakt Možnosti snížení provozních nákladů Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá návrhem energetických úspor v budovách. V dnešní době jsme svědkem stálého růstu cen energie, ať už se jedná o elektřinu

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Návod pro práci v programu. Suntiware verze 13.1. Program SUNTIWARE pro návrh solárních soustav s vysoceselektivními kolektory SUNTIME

Návod pro práci v programu. Suntiware verze 13.1. Program SUNTIWARE pro návrh solárních soustav s vysoceselektivními kolektory SUNTIME Návod pro práci v programu Suntiware verze 13.1 Program SUNTIWARE pro návrh solárních soustav s vysoceselektivními kolektory SUNTIME Úvod Program Suntiware je jednoduše ovladatelný program sloužící k podrobnému

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

Stránka 1 www.merops.cz www.twi.cz

Stránka 1 www.merops.cz www.twi.cz Stránka 1 Stránka 2 OBSAH: 1. Sluneční záření a jeho využitelnost. 2. Využití solární energie v bytových domech. 3. Předpoklady objektu pro instalaci solárního systému. 4. Investiční nároky, solární zisky.

Více

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ www.domat.cz DOMAT SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ OBSAH O společnosti 3 Topologie systému 4-5 Contport 6-7 Merbon SCADA 8-9 Řízení strojoven 10 Řízení vzduchotechnických jednotek 11 Regulace jednotlivých místností 12

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY Řešení vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody v bytových domech Nejvyšší komfort Nejnižší provozní náklady na trhu Vhodné

Více

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu Zdroje vytápění Centrální zdroj tepla (CZT) V minulosti bylo pro panelové domy využíváno centrálního zásobování teplem a tento způsob přetrvává v převážné většině případů do dnešních dnů. Jedná se o centralizovanou

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 26, 28, 30, 32 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno

spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno spol. s r.o. SVÁŽNÁ 10, 12, 14, 16 Brno 2003 2 Obsah: Evidenční list energetického auditu 5 1. Identifikační údaje 8 2. Úvod 9 3. Shromáždění podkladů a dat 9 4. Situační plán 10 5. Popis stávajícího stavu

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Mirava, česká společnost s ručením omezeným byla zapsána do obchodního rejstříku pod jménem MIRAVA spol. s r. o. dne 19. 12. 1991.

Mirava, česká společnost s ručením omezeným byla zapsána do obchodního rejstříku pod jménem MIRAVA spol. s r. o. dne 19. 12. 1991. Katalog elektrických topných panelů s akumulací MIRAVA HT Mirava, česká společnost s ručením omezeným byla zapsána do obchodního rejstříku pod jménem MIRAVA spol. s r. o. dne 19. 12. 1991. V prvních letech

Více

Katalog. Vytápění C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT. Vytápění. Klimatizace. Applied Systems. Chladírenství. Vytápění - teplá voda - klimatizace

Katalog. Vytápění C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT. Vytápění. Klimatizace. Applied Systems. Chladírenství. Vytápění - teplá voda - klimatizace Katalog C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT Vytápění Vytápění Klimatizace Applied Systems Chladírenství Vytápění - teplá voda - klimatizace ŠPIČKOVÁ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO DOMÁCNOST! Vytápění - teplá

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel

Projekční podklady Vydání 01/2008. Projekční podklady. Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody. Teplo je náš živel Projekční podklady Projekční podklady Vydání 01/2008 Dimenzování a výběr zásobníku pro ohřev teplé vody Teplo je náš živel Obsah Obsah 1 Zásobníky Buderus s označením Logalux k ohřevu teplé vody.................................

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více