Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla"

Transkript

1 Technicko ekonomické vyhodnocení instalace vlastního zdroje tepla 1. Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek Dukelská 2359, 2358, 2357, 2356 Dukelská 2359, , Česká Lípa IČ: Zadání: Zadáním této technicko ekonomické analýzy je stanovení nominálních provozních podmínek k vybudování vlastního zdroje tepla na základě znalosti provozních parametrů a odběrů tepla v předešlých obdobích realizovaných bytovým domem ve vlastnictví SVJ Dukelská 2359 a vyhodnocení předložených nabídek oslovených dodavatelů s cílem doporučit optimální variantu řešení vlastního zdroje tepla a vhodného dodavatele tohoto zdroje tepla. Cenová analýza v lokalitě Česká Lípa jednoznačně vede k závěru, že za několik posledních let dochází k postupnému zdražování tepelné energie odebírané ze systému CZT. Zároveň lze konstatovat, že současný stav technologie rozvodu a výroby tepla a cenová politika majitele této technologie nepovedou ani v budoucnu ke stabilizaci a případnému snižování ceny tepla. Rozhodnutí o výstavbě vlastního zdroje tepla pro bytový dům SVJ Dukelská 2359 je v této situaci ekonomicky efektivní a vede zejména k tvorbě úspory nákladů na vytápění a přípravu TV a k technickému zhodnocení bytových jednotek v tomto objektu. 3. Zadávací parametry: Průměrná spotřeba tepla na vytápění (GJ/rok) Průměrná spotřeba tepla na ohřev TV Odběr SV pro ohřev TV 269 (GJ/rok) (m3/rok) Teplotní spád topné vody z CZT 65 ( C) stoupačka / 55 C zpátečka Teplota TV o bytu Průměrná roční venkovní teplota v České Lípě ( C) 6,51 ( C) Průměrná teplota v bytě 20,35 ( C)

2 Podkladem pro zadávací parametry bylo Vyúčtování spotřeby tepla za rok 2013 od správcovské realitní kanceláře. Podkladem pro technické výpočty byly platné normy pro stanovení spotřeby tepla k vytápění a k ohřevu TV a související normy používané v tepelné technice. 4. Stanovení nominálních porovnávacích parametrů Vlastní zdroj tepla pro bytový dům SVJ Dukelská 2359 musí dle příslušných norem splňovat následující technické parametry: Výpočtová venkovní teplota pro město Česká Lípa -15 ( C) Průměrná vnitřní výpočtová teplota v bytě 20 ( C) Teplota pro ohřev TV 55 ( C) Teplotní spád topné vody Potřeba tepla pro vytápění Potřeba tepla pro ohřev TV 65 ( C) stoupačka / 55 ( C) zpátečka (GJ/rok) 269 (GJ/rok) Tepelný výkon zdroje tepla (kw) Cena tepla z vlastního zdroje (Kč/GJ vč. DPH) výrobní složka (Kč/GJ vč. DPH) finanční složka kde Výrobní složka zahrnuje: náklady na palivo (el. energie + zemní plyn) Finanční složka zahrnuje: náklady na splácení úvěru (jistina + úrok) 5. Hodnocení uchazeči předloženi zadavatelem: a) BUDERUS Praha tepelná čerpadla vzduch-voda b) ESEL Technologies Kostelec nad Černými lesy plynová kotelna c) AIR PLUS Modlany tepelná čerpadla vzduch-voda d) ULIMEX Ústí nad Labem tepelná čerpadla vzduch-voda e) ACOND Milevsko tepelná čerpadla vzduch-voda f) CHELYS Liberec tepelná čerpadla vzduch-voda

3 g) HEAT INVEST Chomutov tepelná čerpadla vzduch-voda h) IVT Praha tepelná čerpadla vzduch-voda i) TCS Sedmihorky tepelná čerpadla vzduch-voda j) WTG-LK Chrastava plynová kotelna k) THERMONA Zastávka u Brna plynová kotelna 6. Hodnocené parametry v jednotlivých nabídkách a) Topný výkon zdroje tepla b) Sestava topného zdroje je poptávána s tepelným čerpadlem c) Schopnost zdroje tepla dosáhnout teplotu výstupní topné vody 65 C d) Celkové množství tepla, které je zdroj schopen dodat e) Potřebná velikost jističů el. energie f) Konečná cena nabízené technologie vč. všech vedlejších nákladů a montáže na klíč g) Cena tepla vycházející z nabízeného zdroje tepla h) Návratnost investice i) Servis, záruka, provoz zdroje tepla 7. Hodnocení tepelného výkonu zdroje tepla Potřebný tepelný výkon zdroje tepla pro bytový dům SVJ Dukelská 2359 je (kw). Dodavatel Topný výkon (kw) Hodnocení Buderus Praha bod ESEL Technologies bod AIR PLUS Modlany 60 ULIMEX Ústí nad Labem bod ACOND Milevsko bod CHELYS Liberec bod HEAT INVEST Chomutov 80 IVT Praha bod TCS Sedmihorky bod

4 WTG LK Chrastava bod THERMONA Zastávka bod 8. Hodnocení sestavy tepelného zdroje Sestava nového tepelného zdroje byla poptávána s tepelným čerpadlem s cílem nejnižší ceny tepla v poměru k investičním nákladům. Nebylo cílem poptávat plynovou kotelnu. Nabídky s tepelným čerpadlem jsou tedy brány jako srovnatelné, ostatní uchazeči nabízející pouze plynovou kotelnu nejsou pro toto hodnocení srovnatelní. Dodavatel Tepelná čerpadla Hodnocení Buderus Praha ano 1 bod ESEL Technologies ne AIR PLUS Modlany ano 1 bod ULIMEX Ústí nad Labem ano 1 bod ACOND Milevsko ano 1 bod CHELYS Liberec ano 1 bod HEAT INVEST Chomutov ano 1 bod IVT Praha ano 1 bod TCS Sedmihorky ano 1 bod WTG-LK Chrastava ne THERMONA Zastávka ne 9. Hodnocení schopnosti zdroje tepla dosáhnout výstupní teploty topné vody 65 ( C) Zdroj tepla by měl dosáhnout výstupní teploty topné vody 65 C bez dohřevů, které znehodnocují ekonomiku provozu a tím zvyšují nejen cenu tepla, ale i investiční náklady na jističe potřebné pro elektrokotle sloužící k tomuto dohřevu. Dodavatel Výstupní teplota ( C) Hodnocení Buderus Praha 50 ESEL Technologies Kotelna na biomasu

5 AIR PLUS Modlany Neuvedeno ULIMEX Ústí nad Labem 60 ACOND Milevsko 55 CHELYS Liberec 65 1 bod HEAT INVEST Chomutov 60 IVT Praha 55 TCS Sedmihorky 35 WTG-LK Chrastava Plynová kotelna 1 bod THERMONA Zastávka Plynová kotelna 1 bod 10. Hodnocení celkového množství tepla, které je zdroj schopen dodat Nový zdroj tepla musí být schopen dodat teplo potřebné k vytápění a k ohřevu TV pro objekt SVJ Dukelská 2359, což je hodnota cca (GJ/rok). Dodavatel Celkové množství tepla (GJ/rok) Hodnocení Buderus Praha Neuvedeno ESEL Technologies bod AIR PLUS Modlany Neuvedeno ULIMEX Ústí nad Labem bod ACOND Milevsko bod CHELYS Liberec bod HEAT INVEST Chomutov IVT Praha bod TCS Sedmihorky Neuvedeno WTG-LK Chrastava Neuvedeno THERMONA Zastávka 1 200

6 11. Hodnocení potřebné velikosti jističů el. energie Zřízení nového odběrného místa el. energie vyžaduje žadatelem uhradit vstupní částku 500 Kč/A. Náklady na vybudování nového zdroje tepla se tedy navyšují o tento poplatek. Tato hodnotící tabulka porovnává potřebu vybudovat nové odběrné místo a jeho velikost nad rámec stávající elektroinstalace domu. Dodavatel Velikost jističe (A) Hodnocení Buderus Praha 350 ESEL Technologies 64 AIR PLUS Modlany 350 ULIMEX Ústí nad Labem 200 ACOND Milevsko 200 CHELYS Liberec 25 1 bod HEAT INVEST Chomutov 225 IVT Praha 225 TCS Sedmihorky 240 WTG-LK Chrastava 25 1 bod THERMONA Zastávka 25 1 bod 12. Hodnocení konečné ceny technologie včetně nákladů elektrojističů Tabulka vyhodnocuje celkovou konečnou cenu díla včetně zřízení potřebných elektrojističů a souvisejících nákladů včetně odpovídající DPH 15%. Dodavatel Buderus Praha ESEL Technologies Celková cena instalace bez DPH (Kč) technologie jističe montáž neoceněná celkem technologie jističe montáž neoceněná celkem Hodnocení 5 bodů

7 AIR PLUS Modlany ULIMEX Ústí nad Labem ACOND Milevsko CHELYS Liberec HEAT INVEST Chomutov IVT Praha TCS Sedmihorky WTG-LK Chrastava THERMONA Zastávka technologie jističe celkem technologie jističe celkem technologie jističe celkem technologie jističe celkem technologie jističe celkem technologie jističe celkem technologie jističe celkem technologie jističe celkem technologie jističe celkem body 4 body 3 body 8 bodů 7 bodů 1 bod 6 bodů

8 13. Hodnocení ceny tepla vycházející z nově instalované technologie Tabulka vyhodnocuje konečnou výrobní cenu tepelné energie vyráběné novým zdrojem tepla pro pokrytí potřeby vytápění a ohřevu TV. Pro výpočet jsou u nabídek, kde byla předložena spotřeba primárního média dopočítány (pokud nebyly součástí nabídky) výrobní ceny tepla, k čemuž byl použit porovnávací topný faktor 2,3 (hodnota pro průměrnou teplotu vzduchu 3,2 C a výstupní teplotu topné vody 65 C) a cena za 1 kwh el. energie 2,65 (Kč/kWh) zahrnující i měsíční poplatek za jističe. Porovnávací cena zemního plynu je brána 11,70 (Kč/m3) vč. distribučních poplatků. Dodavatel Cena tepla bez DPH (Kč/GJ) Hodnocení Buderus Praha Neuvedeno ESEL Technologies Neuvedeno AIR PLUS Modlany Neuvedeno ULIMEX Ústí nad Labem body ACOND Milevsko bodů CHELYS Liberec bodů HEAT INVEST Chomutov body IVT Praha bodů TCS Sedmihorky bodů WTG-LK Chrastava body THERMONA Zastávka body 14. Hodnocení návratnosti investice Tabulka hodnotí prostou návratnost investice a to podílem investičních nákladů a celkové roční úspory za teplo. Porovnávací cena tepla z CZT je uvažována ve výši 711,85 Kč/GJ včetně DPH, tedy 619 Kč/GJ bez DPH, což je předběžná kalkulovaná cena z CZT pro rok Dodavatel Návratnost investice (roky) Hodnocení Buderus Praha Neuvedeno ESEL Technologies Neuvedeno

9 AIR PLUS Modlany Neuvedeno ULIMEX Ústí nad Labem 8,76 6 bodů ACOND Milevsko 8,79 5 bodů CHELYS Liberec 5,71 8 bodů HEAT INVEST Chomutov 21,58 3 body IVT Praha 13,17 4 body TCS Sedmihorky 7,17 7 bodů WTG-LK Chrastava 2,8 2 body THERMONA Zastávka 2,7 2 body 15. Hodnocení servisu, záruky a provozu zdroje tepla Technologie nového zdroje tepla bude muset mít zajištěn provoz, záruční a pozáruční servis a odpovídající záruku. Dodavatel Provoz, servis, záruka Hodnocení Buderus Praha ESEL Technologies AIR PLUS Modlany ULIMEX Ústí nad Labem ACOND Milevsko CHELYS Liberec Servis: do 48 hod Záruka: 5 let Servis: 300 Kč/hod Záruka: 2 roky Servis: do 48 hod Záruka: 2 roky Záruka: 7 let Záruka: 5 let Provoz: 10 let Servis: 10 let 2 body 2 body 2 body 1 bod 1 bod 3 body

10 HEAT INVEST Chomutov IVT Praha TCS Sedmihorky WTG-LK Chrastava THERMONA Zastávka Záruka: 10 let Provoz: nespecifikován Servis: nespecifikován Záruka: 5 let Záruka: nenabízena Záruka: nenabízena Záruka: 2 roky Záruka: nespecifikována 1 bod 1 bod 16. Závěrečné vyhodnocení V následující tabulce jsou seřazeny jednotlivé nabídky od nejvýhodnější pro SVJ po nejméně výhodnou: Dodavatel Počet bodů Pořadí CHELYS Liberec 32 1 TCS Sedmihorky 20 2 ACOND Milevsko 18 3 ULIMEX Ústí nad Labem 18 3 IVT Praha 15 4 HEAT INVEST Chomutov 15 4 BUDERUS Praha 9 5 WTG-LK 8 6 THERMONA Zastávka 7 7 AIR PLUS Modlany 5 8 ESEL Techologies 4 9

11 Z uvedeného přehledu nabídek není reálné vybudovat kotelnu na peletky firmy ESEL Technologies vzhledem k logistice paliva, realizaci provozu a vyzískání stavebního povolení. Nabídka od HEAT INVEST Chomutov není pro potřebu objektu SVJ akceptovatelná, protože jde pouze o dodávku tepla a není zajištěn provoz ani servis zařízení. Nabídka WTG-LK a THERMONA není pro potřebu SVJ výhodná, nezahrnuje komplexní služby potřebné pro provoz nového zdroje, stejně tak jako nabídka AIR PLUS Modlany, BUDERUS Praha, IVT Praha a ULIMEX Ústí nad Labem. Nabídka ACOND Milevsko a TCS Sedmihorky nesplňuje všechny technické parametry potřebné pro plnohodnotné zásobování objektu SVJ teplem a TV. Rozhodne-li se SVJ vybudovat vlastní zdroj tepla, pak nabídka CHELYS Liberec přestavuje komplexní dodávku ekonomicky efektivní technologie včetně zajištění dlouhodobého provozu a servisu nového zdroje včetně reálného zajištění odpovídajícího stavebního povolení stavebního úřadu v České Lípě. Tato nabídka splnila všechna porovnávací kritéria a doporučuji SVJ tuto nabídku akceptovat a s dodavatelem CHELYS Liberec uzavřít příslušné smlouvy k realizaci. Litoměřice dne Zpracoval:

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ - 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ 2.1 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.2 VÝPOČTOVÉ ÚDAJE - VÝCHOZÍ STAV 2.3 ZHODNOCENÍ BILANCE VÝROBY

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE

SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE MĚSTĚ HRANICE SPECIALIZOVANÁ PŘÍLOHA ke kapitole 3.1.3 ÚEK MRH Územní energetické koncepce Mikroregionu Hranicko Autoři: Ing. Libor Lenža, Ing. Michal Vodák, Ing. Radim Pištělák SYSTÉM CENTRÁLNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Více

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu

Postup Státního fondu životního prostředí ČR při vyřizování žádostí o podporu Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu

Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu Vzorový příklad Energetický model (přírůstkový) Rekonstrukce kotelny na uhlí s instalací kotle na biomasu MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

EKOTHERMA TRADE s.r.o.

EKOTHERMA TRADE s.r.o. EKOTHERMA TRADE s.r.o., TEPE LNA ČERPADLA lnstalalace tepelných čerpadel. Subjekt: Bytové družstvo Poruba 1060". Kontakt: Ing. Milena Widomská Ph.O. MBA, milenaw@email.cz, tel.:603 162 170 Zpracoval: Čestmír

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012

Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC. červenec 2012 Metodika přípravy a realizace energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC červenec 2012 1 OBSAH 1. SOUHRN......... 3 2. PRINCIP METODY EPC (ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU)...... 4 2.1 Typy energetických

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti...

Obsah. Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2. Charakteristika společnosti... 4. Identifikační údaje... 4. Předmět podnikání společnosti... Obsah Úvodní slovo předsedkyně představenstva... 2 Charakteristika společnosti... 4 Identifikační údaje... 4 Předmět podnikání společnosti... 4 Základní organizační struktura společnosti... 5 Orgány společnosti...

Více

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH

Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH Únor 2007 Ročník XVII částka 2 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 1. Směrnice MŽP č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky...1 2. Přílohy II Směrnice Ministerstva

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení

Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení Národní program čistší produkce Návrh specifického podprogramu pro sektor zdravotnictví Dobrá praxe v provozu zdravotnických zařízení 1. ÚVOD 1.1 Národní program čistší produkce Dobrá praxe v provozu zdravotnických

Více

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ENVIROS, s. r. o., PROSINEC 2006 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE JAKO NÁSTROJ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK OBYVATEL VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ OBSAH Název publikace Referenční

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ

bytová družstva SVJ správa domů ZELENÁ HORA, 1/2014 www.scmbd.cz VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ bytová družstva SVJ správa domů Časopis Svazu českých a moravských bytových družstev ročník XI 1/2014 VYPLATÍ SE ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA? KDE TEPLO ZDRAŽUJE A KDE ZLEVNÍ EU RADÍ, DOPORUČUJE, NAŘIZUJE

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 12 V JIHLAVĚ 26. 10. 2012 ČÁSTKA 6/2012 OBSAH: str. 1. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2012 ze dne 25. října

Více

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Možnosti snížení provozních nákladů

Možnosti snížení provozních nákladů Abstrakt Možnosti snížení provozních nákladů Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá návrhem energetických úspor v budovách. V dnešní době jsme svědkem stálého růstu cen energie, ať už se jedná o elektřinu

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Petr Prokop

www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Petr Prokop www.sbdnachod.cz O S N O V A p r o j a r n í p o r a d y s p ř e d s e d y s a m o s p r á v 2 0 1 4 Zpracoval: Pavel Novák Ing. Jan Mojžíš Josef Mazáč Petr Prokop I.Přehledy cen tepla z centrálních zdrojů

Více