technologie tepelná čerpadla solární panely

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "technologie tepelná čerpadla solární panely"

Transkript

1 technologie tepelná čerpadla solární panely ZDROJE STĚNOVÉ

2 Nukleon s. r. o. byla založena v roce 1995 jako dceřiná společnost středně-velkého podniku Nuclea, působícího v oblasti velkých průmyslových a energetických aplikací. V roce 2003 se od mateřské společnosti oddělila a začala se věnovat vývoji a výrobě tepelných čerpadel a projekčním činnostem. Pro posílení exportu produkce bylo zřízeno obchodní a technické zastoupení v Minsku, v Běloruské republice a je připravováno přímé obchodní zastoupení v Moskvě. Firma SUNPOWER s. r. o. byla založena v roce 2004 jako dceřiná společnost rakouského výrobního a montážního závodu Futus Energietechnik GmbH, se zaměřením na obnovitelné zdroje energie. Od roku 2008 působí SUNPOWER s.r.o. hlavně na českém trhu. Během této doby jsme načerpali rozsáhlé zkušenosti s instalací komplexních systémů pro hotelové provozy, rodinné domy a průmyslové provozy. ZDROJE Společně se zabýváme především následujícími klíčovými produkty, které využívají obnovitelné zdroje energie a mohou být použity samostatně, nebo je s jejich pomocí možno vytvořit kompletní systém, zajišťující maximální komfort a výbornou ekonomiku a ekologii provozu, a to od rodinných domů přes velké objekty, centrální zdroje tepla, až po průmyslové aplikace: Tepelná čerpadla (země-voda, voda-voda, vzduch-voda, hybridní) Solární termické kolektory Velkokapacitní stavebnicové akumulační nádrže SunSave Stěnové vytápění a chlazení Klimastěna Elektronické regulátory TA a RSS Neustále rozšiřujeme síť partnerských organizací, kterým dodáváme vlastní technologie a poskytuje jim i nadstandadní technickou podporu. Zároveň vytváříme pro naše zákazníky i pokrokové koncepce systémů vytápění, chlazení, využívání odpadního tepla, rekuperace, ohřevu vody a provádíme jejich kompletní instalace v souladu s naším prvořadým zájmem, čímž je úplné flexibilní plnění požadavků zákazníka, tak aby byl zcela spokojen s našimi vysoce kvalitními výrobky. Zároveň nabízíme našim zákazníkům i různé metody financování jejich projektů z dosažených úspor. kolektiv pracovníků Nukleon a Sunpower STĚNOVÉ

3 Porovnání nákladů na vytápění Tepelná ztráta 5 kw Tepelná ztráta 15 kw Tepelná ztráta 10 kw Tepelná ztráta 20 kw ZDROJE 150 roční náklady na vytápění v tisících Kč Tepelné čerpadlo COP 4 Tepelné čerpadlo COP 3 Dřevo Dřevěné pelety Černé uhlí Zemní plyn Propan Elektřina AKU Elektřina přímotop STĚNOVÉ zdroj Jedná se o průměrné roční náklady.

4 ZDROJE Úspory při změně zdroje vytápění Tepelná ztráta 5 kw Tepelná ztráta 10 kw Tepelná ztráta 15 kw Tepelná ztráta 20 kw ZDROJE měsíční úspora v tisících Kč ZP/TC vzduch-voda ZP/TC země-voda el. AKU/TC vzduch-voda el. AKU/TC země-voda přímotop/tc vzduch-voda přímotop/tc země-voda STĚNOVÉ zdroj Jedná se o průměrné roční náklady.

5 Roční úspory z 1 m 2 solární plochy 450kWh/m2/rok 2 /rok 650kWh/m2/rok 2 /rok ZDROJE D ev D evo 0,- 0 kč 1000,- kč 2000,- kč Propan Elekt ina Elekt ina p STĚNOVÉ zdroj Jedná se o průměrné roční náklady.

6 Vývoj ceny energie pro domácnost Elektrická energie Zemní plyn ZDROJE STĚNOVÉ

7 JEDNODUCHÉ IELNÍ SCHÉMA výparník vypařování odebírání tepla z nízko potencionálního zdroje kompresor komprese transformace nízkopotencionálního tepla na vyšší teplotní úroveň kondenzátor kondenzace odběr tepla expanzní ventil expanze kompresor elektrické energie ZDROJE teplo z okolního p o t e í kondenzátor topná voda celkové získané teplo (topné teplo) STĚNOVÉ výparník vratná voda expanzní ventil

8 ZDROJE JE ZAŘÍZENÍ PRO PŘEMĚNU NÍZKOPOTENCIONÁLNÍHO TEPLA. Toto teplo je obsaženo ve vodě, vzduchu a zemi. Nejduležitějších součástech života na Zemi, které jsou zdrojem obrovského množství tepelné energie. Běžně však nevyužitelné pro svou nízkou teplotu. Tepelné čerpadlo toto teplo přijímá a pomocí tlaku (komprese) je převede na vyšší, využitelnou teplotu. ÚČINNOST CHARAKTERIZUJE JEHO TOPNÝ FAKTOR (COP). Ten nám určuje kolik energie vyrobíme při spotřebě 1 kwh elektrické energie. Čím je topný faktor vyšší, tím je účinnost a ekonomika provozu lepší. Velikost topného faktoru je tím vyšší, čím teplejší je zdroj energie a zároveň je tím vyšší, čím nižšší teplota stačí topnému systému. PARAMETRY NEJSOU CHARAKTERIZOVÁNY JEN JEHO TOPNÝM VÝKONEM A PŘÍKONEM. Vždy musí být uvedeno, pro jaké teploty nízkopotenciálního tepla a topného média tyto údaje platí, protože na nich jsou v poměrně širokém rozmezí závislé. STĚNOVÉ

9 Využívá toho, že v zemské kůře se i v zimě udržuje stálá teplota o několik stupňů vyšší neš chladný zimní vzduch, který se ochlazuje snadněji (podzemní voda si i v zimě udržuje stálou plusovou teplotu). Z vrtu se čerpá voda ohřátá zemí a ta se pak v tepelném čerpadle převádí pomocí komprese na vyšší topnou teplotu. Tento způsob je nejefektivnější, protože teplota podzemní vody má trvalý a nejvyšší tepelný potenciál. Vodu můžeme odebíret ze studní, potoků, řek, rybníků, nádrží, jezer, případně využívat vodu odpadní. Toto zařízení lze také použít v kombinaci se solárním systémem a velkou akumulací. ZDROJE + nejvyšší účinnost (průměrný Ø COP 5,5) + stálá teplota zdroje + jednoduchost systému + tichý chod + bezúdržbový provoz + monovalentní zařízení (nepotřebuje další zdroj) + vhodné i pro systémy s vyšším teplotním spádem - potřeba velkého množství zdrojové vody 18% VYROBENÁ ENERGIE: - znázorňuje podíl elektrické práce a energie odebrané z okolního prostředí 82% Elektrická energie Energie nízkopotencionální STĚNOVÉ VODA-VODA schéma primárního okruhu

10 V tomto systému je využíváno teplo naakumulovaného ze Slunce v zemské kůře a teploty zemského jádra. Pomocí potrubních smyček ve kterých proudí nemrznoucí směs je toto teplo odebíráno a předáno tepelnému čerpadlu. Teplo je odebíráno pomocí verikálních (vrtů), nebo horizontálních (kolektorů) výměníků. Průměrné teploty se pohybují okolo 5 C u vtru a 8 C u kolektoru. ZDROJE + vysoká účinnost (Ø COP 4,3) + stálá teplota zdroje + tichý chod a bezúdržbový provoz + monovalentní zařízení (nepotřebuje další zdroj) + vhodné i pro systémy s vyšším teplotním spádem - vyšší investiční náklady na vrty 77% 23% Elektrická energie Energie nízkopotencionální STĚNOVÉ ZEMĚ-VODA princip schéma primárního okruhu

11 V tomto modelu je zdrojovým médiem vzduch, který je všude kolem nás. Nevýhodou tohoto systému je, že v době nejvyšší potřeby vytápění jsou vnější podmínky nejhorší. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady a snadná instalace. Tento systém funguje dostatečně v přechodových obdobích (jaro, podzim). V zimním období je nutné jej kombinovat s doplňkovým způsobem vytápění. ZDROJE + nižší investiční náklady + tichý chod + bezúdržbový provoz + HPAW EVI vhodné i pro systémy s vyšším teplotním spádem - potřeba bivalentního (doplňkového) zdroje - v době nejvyšší potřeby tepla nejnižší teplota vzduchu - nižší účinnost (Ø COP 3, u EVI 3,7) 67% 33% Elektrická energie Energie nízkopotencionální 73% 27% VZDUCH-VODA HPAW EVI topná voda až 63 C při -15 C STĚNOVÉ VZDUCH - VODA schéma primárního okruhu

12 ZDROJE 82% AKUMULAČNÍ SYSTÉM JEDINÝ ŠIROCE DOSTUPNÝ ZDROJ ENERGIE využití slunce nepodléhá zdanění ani byrokratickým omezením VLASTNÍ PROVOZ SYSTÉMU VYŽADUJE JEN MINIMUM KONVENČNÍ ENERGIE nehrozí nebezpečí ovlivnění návratnosti vývojem ceny elektřiny JEDNODUCHÁ, PROVĚŘENÁ TECHNOLOGIE minimum pohyblivých dílů podléhajícím opotřebení UMOŽŇUJE ODSTÁVKU DALŠÍCH ZDROJŮ (TEPELNÝCH ČERPADEL) A TÍM PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST CELÉHO SYSTÉMU, ZLEPŠUJE EKONOMIKU PROVOZU A SNIŽUJE NÁVRATNOST STĚNOVÉ

13 ZDROJE 82% Výstupní teplota ze solárního systému Množství sluneční energie na 1 m 2 STĚNOVÉ 100 W 400 W 800 W 1000 W 90 %

14 Elektrická práce Energie nízkopotencionální VODA / VODA ZEMĚ / VODA VZDUCH / VODA ZDROJE radiátor 60 C podlahové vytápění 40 C stěnové vytápění Klimastěna 30 C STĚNOVÉ

15 Graf znázorňuje poměry množství nízkopotencionálního tepla (modré) a tepla získaného (zelené). Šedá šipka symbolizuje množství elektrické energie, které je tím vyšší čím je teplota zdrojového média nižšší a získávaná teplota vyšší. ZDROJE vzduch země voda klimastěna podlahové topení radiátory STĚNOVÉ

16 PRO OPTIMÁLNÍ FUNKCI SYSTÉMU JE VÝHODNÉ ČÁST ENERGIE UKLÁDAT, ABY BYLA K POUŽITÍ PODLE POTŘEBY. UKLÁDAT JE MOŽNO JAK ENERGII PRO OHŘEV VODY,, NEBO CHLADNOU KAPALINU PRO KLIMATIZACI OBJEKTU. ROVNĚŽ JE MOŽNO SHROMAŽĎOVAT RŮZNÉ ODPADNÍ ENERGIE PRO JEJICH DALŠÍ VYUŽITÍ. STAVEBNICOVÁ AKUMULAČNÍ NÁDRŽ SUNSAVE stavebnicové uspořádání možnost sestavení nádrže na místě v jakémkoliv objektu libovolný objem dosažení optimálního výkonu solárního zařízení díky dostatečné akumulaci optimální stratifikace vyloučení dobře tepelně vodivých materiálů a tepelných mostů z konstrukce nádrže vnitřní uspořádání nádrže brání míchání jejího obsahu pokud je nutno nádrž dohřívat, využívá se pouze část jejího objemu, která je momentálně potřebná hygienické efekty průtokový ohřev teplé vody zamezení vzniku škodlivých mikroorganismů ZDROJE STĚNOVÉ

17 STĚNOVÉ STĚNOVÉ TOPENÍ KLIMASTĚNA DÍKY MINIMÁLNÍ VSTUPNÍ TEPLOTĚ JE TO IDEÁLNÍ TOPNÝ SYSTÉM V KOMBINACI S TEPELNÝMI ČERPADLY, NEBO SOLÁRNÍM PŘITÁPĚNÍM TOPNÝ SYSTÉM PRACUJE POUZE SE SÁLAVÝM TEPLEM odstranění nežádoucího víření prachu v místnostech velmi příjemné topení podobné slunečnímu záření odstraňuje nežádoucí vliv podlahového vytápění (nepřirozené teplo od nohou) minimalizuje přenos tepla mezi člověkem a okolím BRÁNÍ KONDENZACI VLHKOSTI VE STĚNÁCH zvláště výhodné u zateplování stěn difúzně neprostupným materiálem (polystyren) VYSOUŠENÍ OBJEKTŮ PŘI SANACÍCH zároveň zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových stěn MOŽNO KOMBINOVAT S VNITŘNÍM ZATEPLENÍM pokud zateplení z venku není možné, nebo by bylo příliš nákladné pro zkrácení teplotního spádu u nárazově využívaných objektů možno instalovat i v dokončených objektech ZDROJE STĚNOVÉ

18 AUTOMATICKÁ REGULACE ÚSPORNÝ A KOMFORTNÍ PROVOZ regulace řídí provoz systému přesně podle potřeb uživatele a podle nastaveného časového programu systém reaguje okamžitě na změnu podmínek dříve než pocítí uživatel nepohodlí regulace nevyžaduje celoročně zásahy uživatele automatický přechod do úsporného režimu JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ veškerá nastavení se provádí jednoduše a intuitivně prostřednictvím grafického prostředí DÁLKOVÁ SPRÁVA PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU regulaci je možno ovládat i na dálku uživatel může kontrolovat provoz zařízení i pokud není doma možno i přepínat různé režimy například u víkendových objektů, nebo při odjezdu na dovolenou servisní technik je schopen určit okamžitě případnou závadu a zajistit její okamžité odstranění ZDROJE STĚNOVÉ

19 ZDROJE SLUNCE JAKO PRVOTNÍ ZDROJ ENERGIE všechny běžné energie jako je plyn, uhlí, dřevo, vítr, vodní elektrárny apod. jsou v podstatě jen různé formy využití uložené sluneční energie (s výjimkou jaderné energie a energie zemského jádra) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ každá ušetřená kwh omezí čerpání fosilních zdrojů a zatížení přírody emisemi Všichni máme možnost se podílet na zlepšení životních podmínek našich dětí! STĚNOVÉ

20 NÁVRATNOST Kč ZDROJE Roky Návratnost investice Úspory z provozu solárního za ízení se zohledn ním nár stu ceny energie Náklady na po ízení systému SOUČASNÉ NÁKLADY ÚSPORA FINANCOVÁNÍ Z ÚSPOR STĚNOVÉ NÁKLADY PO REALIZACI OPATŘENÍ Zajistíme Vám kompletní finanční poradenství, nabízíme bezplatné kalkulace. Tepelné čerpadlo, investice, která se vyplatí.

21 1) VÝKON je vždy několika násobně vyšší než elektrický příkon. 2) VÝRAZNĚ SE SNIŽUJE SPOTŘEBA ENERGIE A PROVOZNÍ NÁKLADY na vytápění i celkové náklady na energie ve vytápěném objektu. 3) VELKÁ ČÁST POTŘEBNÉ ENERGIE JE PŘÍRODNÍ TEPLO, KTERÉ JE ZDARMA V NEOMEZENÉM MNOŽSTVÍ A NELZE JEJ VYČERPAT. 4) NEPŘÍMO SNIŽUJÍ TVORBU ŠKODLIVÝCH EMISÍ. Vedle toho snižují i tepelnou a tedy opět ekologickou zátěž okolního prostředí, která je průvodním jevem vytápění. ZDROJE POŘÍZENÍ TEDY NENÍ VÝHODNÉ JEN Z HLEDISKA EKONOMIE, ALE I, OHLEDUPLNOSTI A ŠETRNOSTI K PŘÍRODĚ. STĚNOVÉ

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW Chytré a pohodlné vytápění ve všech směrech Odborný dodavatel let záruka www.zelenausporam.cz 1 let záruka Tepelné čerpadlo chytrá volba Tepelné čerpadlo pracuje

Více

Pasivní domy Úsporné zdroje energie

Pasivní domy Úsporné zdroje energie Pasivní domy Úsporné zdroje energie Když už šetřit, tak pořádně! Domácnosti jsou se spotřebou primární energie přes 40% po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie v ČR. U pasivních domů je značně

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní

Alternativní. tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz. Alternativní Alternativní tepelné zdroje KATALOG PRODUKTŮ www.enbra.cz Alternativní tepelné zdroje Ohřívače vody Zdroje tepla Vodoměry Měřiče tepla Služby AMS Alternativní tepelné zdroje Společnost ENBRA Vám nabízí

Více

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1

NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL. NIBE země voda 1 NIBE Země-voda NOVÁ GENERACE TEPELNÝCH ČERPADEL NIBE země voda 1 NIBE země voda 2 + SLUNEČNÍ TEPLO ULOŽENÉ V ZEMI OBROVSKÝ ZDROJ ENERGIE, KTERÝ UŽ JEN ČEKÁ NA VYUŽITÍ Podívejte se z okna. Co vidíte? Ulici?

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

PRO KONCOVÉ UŽIVATELE. Katalog. Vytápění. Pohodlné klima. po celý rok. Vytápění. Klimatizace. Aplikované systémy. Chladírenství

PRO KONCOVÉ UŽIVATELE. Katalog. Vytápění. Pohodlné klima. po celý rok. Vytápění. Klimatizace. Aplikované systémy. Chladírenství PRO KONCOVÉ UŽIVATELE Pohodlné klima po celý rok Vytápění Katalog Vytápění Klimatizace Aplikované systémy Chladírenství 2010 Daikin Altherma, ŠPIČKOVÁ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ pro domácnost! DAIKIN

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Katalog. Vytápění C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT. Vytápění. Klimatizace. Applied Systems. Chladírenství. Vytápění - teplá voda - klimatizace

Katalog. Vytápění C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT. Vytápění. Klimatizace. Applied Systems. Chladírenství. Vytápění - teplá voda - klimatizace Katalog C MFORTNÍ KLIMA PERFECT C MFORT Vytápění Vytápění Klimatizace Applied Systems Chladírenství Vytápění - teplá voda - klimatizace ŠPIČKOVÁ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO DOMÁCNOST! Vytápění - teplá

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

Energetická účinnost budov. Studentská příručka

Energetická účinnost budov. Studentská příručka Energetická účinnost budov Studentská příručka Edice CZ 1.0 - září 2009 Aktualizované verze ke stažení na webu projektu IUSES www.iuses.eu. Prohlášení Tento projekt je financován s podporou Evropského

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Obnovitelná energetika

Obnovitelná energetika Obnovitelná energetika EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Mgr. Ivo Solař, Ing. Jiří Heger, Ing. Zbyněk Bouda Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

KATALOG REFERENCÍ PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP

KATALOG REFERENCÍ PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP KATALOG REFERENCÍ PLYNOVÁ ABSORPČNÍ TEPELNÁ ČERPADLA GAHP MISE Zodpovědné rozhodnutí činí rozdíl. Váš zodpovědný přístup k investici může mít velký vliv na život nás všech. Zvažte výrobky a zařízení spotřebují

Více

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY Řešení vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody v bytových domech Nejvyšší komfort Nejnižší provozní náklady na trhu Vhodné

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Možnosti snížení provozních nákladů

Možnosti snížení provozních nákladů Abstrakt Možnosti snížení provozních nákladů Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá návrhem energetických úspor v budovách. V dnešní době jsme svědkem stálého růstu cen energie, ať už se jedná o elektřinu

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině

Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině Návrh kompletní izolační a tepelné rekonstrukce rodiného domu na Vysočině (techniká zpráva) V této technické zprávě bych se chtěl zaměřit na kompletní změnu způsobu vytápění a ohřevu TUV, dále na celkovou

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

Využít síly přírody s technologií zítřka. Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla. Rozsah výkonů: 6 až 17 kw

Využít síly přírody s technologií zítřka. Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla. Rozsah výkonů: 6 až 17 kw [ Vzduch ] [ Voda ] [ Země] Tepelná čerpadla Rozsah výkonů: 6 až 17 kw [ Buderus ] Využít síly přírody s technologií zítřka Tepelná čerpadla solanka/voda Logatherm WPS/WPS K Tepelná čerpadla vzduch/voda

Více

svépomocné solární systémy

svépomocné solární systémy Armin Themeßl Werner Weiß svépomocné solární systémy Příručka projektování a stavby solárních systémů Pro workshop svépomocné instalace přeložil a připravil Ekologický institut Autoři děkují všem, kteří

Více

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ - 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ 2.1 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.2 VÝPOČTOVÉ ÚDAJE - VÝCHOZÍ STAV 2.3 ZHODNOCENÍ BILANCE VÝROBY

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu

Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu Zpracoval: František Kůrka, OŘTÚ MMP 37 803 4054 kurka@plzen.eu MOTTO: Voda je uhlí budoucnosti. Energie zítřka je voda rozložená elektrickým proudem. Získané elementy vodík a kyslík zajistí na dlouhou

Více