Účetní opravná položka k majetku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní opravná položka k majetku"

Transkript

1 ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky 4 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol d u b e n L. Hlína: Největším cílem je dodržení plánu letošního roku str. 4 Několikaměsíční odstávka v Paramu skončila str. 6 VERVA zve řidiče na závody PORSCHE SUPERCUP a F1 str. 10 a 20 Střídání generací v podnicích skupiny Unipetrol příloha I IV» Aktualita Účetní opravná položka k majetku Unipetrol (pr) Skupina Unipetrol ve své výroční zprávě za rok 2011 upravila svá finanční čísla na základě výsledků analýzy hodnoty hmotného majetku, provedené za celý rok Opravná položka k dlouhodobému majetku se týká zejména Parama a petrochemických aktiv v Unipetrolu RPA. Došlo k ní z několika vnějších příčin. Korekce měla oproti finančním výsledkům zveřejněným 9. února za následek zvýšení celkové opravné položky za celou skupinu na úroveň 4,65 miliardy korun s tím, že za rok 2011 byla celková ztráta včetně korekce 5,9 miliardy. Přistoupili jsme k zaúčtování vyšších opravných položek vzhledem k našemu konzervativnímu výhledu do budoucna. Struktura činnosti Parama se ve střednědobém horizontu pravděpodobně změní. Vzhledem k těžkému externímu prostředí jsme přistoupili ke stejné operaci v Unipetrolu RPA. Rafinerský i petrochemický trh trpí vysokou cenou ropy a marže jsou vzhledem k dlouhodobému průměru stále nižší, uvedl Mariusz Kędra, finanční ředitel Unipetrolu. Dlouhodobá restrukturalizace aktiv v celé skupině tak pokračuje. Tento rok učiníme i řadu těžkých manažerských rozhodnutí. Pracujeme také na stratepokračování na str. 3» Editorial Střídání generací Čtvrtletí uběhlo jako voda a máme tady zase rozšířené číslo UNI novin. Tentokrát se čtyřstránková příloha věnuje střídání generací ve skupině Unipetrol. Nejdříve si všímáme opatření proti stárnutí zaměstnanců, pak se ohlédnete spolu s námi za dvojicí veletrhů pracovních příležitostí. Vedle vysokoškoláků je třeba postupně získávat i kvalitní středoškoláky. A o ty se na Mostecku mimo jiné stará Schola Humanitas v Litvínově a SŠ EDUCHEM v Meziboří. Co se ostatních dvaceti stran týče, pokračujeme v představování projektu UniCRE, vyzpovídali jsme jednatele Unipetrolu Doprava, všímáme si digitalizace faktur. Představujeme i v Unipetrolu RPA nově vytvořený tým odboru technické podpory výroby. Den strávíte s Janem Bečvářem z POXu. V UNI najdete vše, na co jste z uplynulých měsíců zvyklí. Příjemné čtení. Martin Pavlíček ředitel komunikace» aktualita Hledají se dobrovolníci Unipetrol (pr) Zaměstnanci společnosti Unipetrol RPA mají příležitost svou vlastní prací pomoci dobročinným neziskovým organizacím. V rámci takzvaného Dne dobročinnosti mohou místo běžné směny na svém pracovišti strávit den v jedné z institucí, jejichž seznam bude uveřejněn na intranetu. Pilotní část plánovaného celoskupinového projektu se bude konat na přelomu května a června. Unipetrol RPA se inspiroval Dny dobročinnosti, které již několik let úspěšně pořádá Česká rafinérská. Tyto akce mají pozitivní ohlas jak mezi zaměstnanci dobrovolníky, tak mezi dobročinnými organizacemi, jimž je pomoc směřována. V budoucnu se budou moci Dnů dobročinnosti účastnit i zaměstnanci dalších společností skupiny Unipetrol. Do nastávajícího Dne dobročinnosti se v týdnu od 28. května do 1. června může zapojit kterýkoliv zaměstnanec společpokračování na str. 2 Zaměstnanci České rafinérské při sběru větví v Lesné v Krušných horách.» Úrazy Bezpečnost práce ve skupině Společnost Počet pracovních úrazů I. III Unipetrol Unipetrol RPA Unipetrol Doprava Unipetrol Services Paramo Benzina Česká rafinérská V přehledu se sledují pracovní úrazy s absencí delší než tři kalendářní dny u vybraných společností skupiny Unipetrol. V březnu 2012 nebyl v rámci sedmi firem skupiny zaznamenán takto klasifikovaný úraz.

2 2 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» aktualita» aktualita Hledají se dobrovolníci pokračování ze str. 1 nosti Unipetrol RPA s místem výkonu práce v Chemparku Záluží. Doba strávená prací v neziskové organizaci je zaměstnavatelem proplácena jako standardní pracovní činnost, pro dobrovolníky je sjednáno pojištění pro práci mimo obvyklé místo výkonu zaměstnání a připraveny jsou také pracovní či ochranné pomůcky. Na místě bude k dispozici i občerstvení. Pro skupinky čítající alespoň deset osob bude připravena přeprava minibusem. Více informací, zejména rozpis konkrétních prací, lze nalézt na intranetu Unipetrolu RPA. Stejně tak je na stejném místě ke stažení přihláška, kterou stačí vyplnit a zaslat na ovou adresu Ta je zaměstnancům k dispozici i v případě jakýchkoliv dodatečných dotazů. Přihlášku na konkrétní den je třeba mít předem schválenou nadřízeným.» akcie Cena akcií Unipetrolu v březnu vzrostla o 2,4 % na 173 korun, a překonala tak výkonnost indexu Pražské burzy PX, který naopak poklesl o 3,8 %. Dohromady se na Pražské burze v březnu zobchodovaly akcie za přibližně 22 miliard korun, což je oproti únoru o třetinu méně, přičemž objem obchodů s akciemi Unipetrolu meziměsíčně vzrostl o 14 % na 264 mil. Kč. 173,00 Kč Kurz akcií Unipetrolu k 30. březnu IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Vývoj kurzu akcií Unipetrolu za uplynulých 12 měsíců (zaokrouhleno na celé koruny). Další dobrovolníci likvidující dřevní odpad ve veltruském parku. Z České rafinérské Koncem května a začátkem června 2011 odpracovalo celkem 51 zaměstnanců jednu dobrovolnickou směnu v rámci projektu Den dobročinnosti Pomozme přírodě, a přispělo tak k lepšímu životnímu prostředí v Krušných horách v okolí Lesné a v zámeckém parku Veltrusy. Zaměstnanci společnosti se zapojili do jarního úklidu přírody hřebenu Krušných hor, odstraňovali spadlé stromy a větve, sbírali odpadky, hrabali listí a suchou trávu, natírali lavičky a informační tabule. V zámeckém parku Veltrusy zaměstnanci z Kralup pomáhali s vyřezáváním a vytrháváním náletových keřů, likvidovali kopřivy, prořezávali lipovou alej, spalovali zbytky dřevní hmoty z pokácených stromů určených k likvidaci a věnovali se dalším aktivitám spojeným s údržbou parku. Největší zisk ve výši 5,2 % zaznamenaly akcie AAA. Na opačném konci pomyslného žebříčku vítězů a poražených skončily akcie technologické společnosti Kit Digital, které odepsaly vysokých 27,9 %. Vysoké ztráty zaznamenaly také akcie uhelné společnosti NWR (-16,4 %). Cena akcií Unipetrolu se v průběhu celého března pohybovala v úzkém rozpětí 170 až 175 korun. Klíčovou událostí pro naši společnost bylo zveřejnění auditovaných finančních výsledků za rok 2011, které proběhlo 29. března. Konečná ztráta se kvůli jednorázovým odpisům majetku v Unipetrolu RPA a Paramu téměř zdvojnásobila. Akcie nicméně na tento horší výsledek příliš nereagovaly a meziměsíčně uzavřely na vyšší úrovni. Michal Stupavský manažer vztahů s investory Unipetrolu UniCRE dodávky přístrojové techniky do laboratoří VÚAnCh (ir) V lednových UNI novinách Milan Petrák, ředitel Výzkumného ústavu anorganické chemie, zrekapituloval první rok realizace projektu výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE (Unipetrol Centre of Research and Education). Tentokrát UNI noviny požádaly Jana Šafáře o další informace z úseku laboratoří. V průběhu loňského roku s úspěchem proběhla dvě výběrová řízení na dodávku laboratorních přístrojů. První z nich se týkalo čtrnácti plynových a jednoho kapalinového chromatografu za téměř 14,9 milionu korun, upřesnil Jan Šafář. Vítěz zakázky, firma HPST Praha, dodal přístroje firmy Agilent a zajistil jejich nainstalování i zaškolení personálu za plného provozu VÚAnChu. Zhruba polovina Marek Laube, specialista na plynovou chromatografii a hmotnostní spektrometrii, připravuje k analýze na plynovém chromatografu s kapilární kolonou a univerzálním dávkovačem produkty etylénové jednotky Unipetrolu RPA.» aktualita Současný Unipetrol se představil Hospodářské a sociální radě Mostecka Unipetrol RPA (ir) Na březnovém jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka zástupci Unipetrolu RPA představili zálužskou chemickou firmu. Předloženou prezentaci společnosti vzalo představenstvo HSRM na vědomí. předsednictvo Hospodářské a sociální rady Mostecka vpravo V. Zemánek z Unipetrolu RPA a vedle něj A. Soukup (Česká rafinérská). nových přístrojů nahradila ty doposud pronajaté od Unipetrolu RPA, které vracíme. Šest přístrojů je určených do laboratoří řešitelů výzkumných projektů a zbytek do střediska analytické chemie, uvedl Jan Šafář. Vlastní instalace, jejíž průběh podle Jana Šafáře nebyl vůbec jednoduchý a vyžádal si velké úsilí výzkumného personálu, byla zahájena začátkem září a ukončena 15. prosince. V současnosti jsou přístroje již v provozu dle podmínek centra UniCRE. Veškeré projekty řešené v centru mají analytickou podporu také díky novým přístrojům. Své aktivity přitom dělíme do tří hlavních programů, říká Jan Šafář. První se týká moderních rafinerských technologií, dalším pilířem jsou pokročilé petrochemické technologie a třetí cílí na lepší využití obnovitelných zdrojů energie. Člen představenstva Unipetrolu a jednatel Unipetrolu RPA pro rafinerskou oblast Ivan Ottis představil organizační strukturu společnosti po restrukturalizaci. Účastníci prezentace se dozvěděli, které firmy do skupiny patří a jaké je jejich hlavní zaměření. Došlo i na představení hlavních rozvojových plánů skupiny Unipetrol rafinerie, petrochemie, maloobchod a inovace. Především jde o maximální provozní efektivitu stávajících rafinerských a petrochemických zařízení. Dalším cílem je získat do roku 2013 přibližně 20% podíl na maloobchodním trhu. Velký důraz je kladen na vývoj a výzkum prostřednictvím dceřiných společností (VÚAnCh a PIB). Důležité aktivity z roku 2011 zrekapituloval Vladimír Zemánek, ředitel jednotky Chemická výroba Unipetrolu RPA. Hovořil především o zarážce, která se uskutečnila bez úrazů a mimořádných událostí. Upozornil na investice do 131 obnovovacích a environmentálních projektů, stejně jako na přípravu a realizaci 16 projektů zaměřených na zlepšení ekonomických

3 číslo 4 / duben » aktualita Čtvrtletní setkání akcionářů v Kralupech Jan Šafář z úseku laboratoří V druhém případě se jednalo o nákup ostatních laboratorních přístrojů, jako jsou různé druhy vah, sušárny, termostaty, vakuové odparky nebo třeba vývěvy. Celkem to bylo 38 přístrojů v ceně 3,3 milionu korun, které dodala pardubická firma Fisher Scientific. Převzali jsme je 15. března, upozornil Jan Šafář na ukončení druhé zakázky. Několik dalších loňských výběrových řízení však bylo neúspěšných. V některých případech nebyly splněny formality požadované zákonem o veřejných zakázkách, ale především řízení nedopadla úspěšně proto, že řada přihlášených uchazečů nebyla schopna splnit požadavky ze zadávací dokumentace nebo některé technické specifikace. Naším cílem přitom je vytvořit špičkové centrum alespoň ve středoevropském regionu, vysvětluje Jan Šafář důvod, proč je zájem o co nejkvalitnější přístrojové vybavení. Plány Letos se tedy bude řada výběrových řízení opakovat, ale budou i nová na další skupiny přístrojů. Kupříkladu nyní právě probíhá řízení na nákup přístrojů pro analýzy asfaltů. Dokumentace je hotová na elektrochemické i na palivářské přístroje, stejně jako pro termickou analýzu. V tomto případě se jedná o celkem 14 přístrojů, dodal Jan Šafář. Dále je zpracovaná technická dokumentace pro dodání čtyř přístrojů na molekulovou spektroskopii a před dokončením je specifikace pro pět přístrojů pro elementární analýzu. Výběrová řízení se snažíme dělat v ucelených skupinách, aby jeden zdroj zajišťoval servis i dodávky náhradních dílů pro více přístrojů. Stejně tak se dá u větší zakázky docílit i vyšší finanční úspora, vysvětlil Jan Šafář. Práce nás letos čeká opravdu dost, otázkou je, jak se nám do průběhu výběrových řízení od dubna promítne novela zákona o veřejných zakázkách. Samozřejmě máme zpracovaný plán pořizování přístrojů i na rok 2013 včetně instalace a zprovoznění přístrojů v nově rekonstruované budově centra UniCRE. Současný stav v dodávkách laboratorních přístrojů neovlivní konečný termín zprovoznění centra, protože jsme si připravili v plánech dostatečnou rezervu, uzavřel Jan Šafář. Česká rafinérská (as) V Kralupech nad Vltavou se 22. a 23. února sešli pověření zástupci akcionářů a procesorů společnosti, aby na pravidelné čtvrtletní schůzce a následném zasedání provozního výboru projednali zásadní záležitosti. Stalo se již pravidlem, že součástí jednání akcionářů je bezpečnostní pochůzka (tzv. Safety Walk). Zástupci Unipetrolu a společnosti Shell se v kralupské rafinerii podrobně zaměřili na jednotku izomerizace, hydrogenaci plynového oleje, Clausovu jednotku a rekonstruovanou plničku železničních cisteren. Tam byl aktuálně odstraňován problém s poruchou hydraulického systému. Jednání v rámci čtvrtletního setkání akcionářů zahájil generální ředitel Marek Świtajewski přehledem hlavních událostí ve společnosti za uplynulý rok a plnění cílů KPI. Poté následoval standardní přehled zpráv o bezpečnosti, provozu, zpracování ropy, investiční činnosti a finanční situaci. Následně byli akcionáři seznámeni se závěrečnou zprávou o zarážce 2011, nově navrženou strategií nákupu katalyzátorů, stavem zásob náhradních dílů a postupem prací na zlepšení provozování jednotky nového hydrokraku. V závěru prvního dne se probírala příprava podnikatelského záměru na rok 2013 a příslušného pětiletého strategického plánu. Blok jednání druhého dne se uskutečnil jako zasedání provozního výboru. Účastníci se věnovali aktuálním záležitostem spojeným s výrobou a zásobováním surovinami, respektive otázkám, které vyplynuly z posledních jednání výboru pro plánování výroby. Dále se projednával průběh realizace významných projektů a obecných investic, diskutoval se i výhled připravovaných investičních projektů a další specifické záležitosti. výsledků a úspor energií. Zopakoval, že firma vloni rozdělila více než čtyři miliony korun celému Ústeckému regionu v rámci projektů zahrnujících podporu prostřednictvím hejtmanky a místních samospráv a dále podporu formou dárcovství, dobročinných sbírek zaměstnanců, sponzoringu a edukativních programů. V oblasti petrochemie došlo v roce 2011 například k optimalizaci nákladů na suroviny používané pro etylénovou jednotku. Během roku byla rovněž postupně odstavena teplárna T200. Společnost také uvažuje o čtyřech možnostech umístění nového energetického zařízení v Chemparku Záluží. Mezi další významné aktivity skupiny Unipetrol patří projekt UniCRE. Na závěr se Ivan Ottis věnoval strategickým otázkám. Shrnul současnou situaci a poukázal na nepříznivé externí prostředí, vysokou cenu ropy, nízké rafinerské i petrochemické marže, regulatorní rizika a zvyšující se daňovou zátěž. Upozornil též na stárnoucí populaci zaměstnanců a potřebu získat kvalifikované pracovní síly. Na dalším jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka se představí Česká rafinérská.» aktualita Účetní opravná položka k majetku pokračování ze str. 1 gii pro naši vlastní energetiku. Ze změn vyjdeme v lepší kondici připraveni čelit tvrdé konkurenci v našem odvětví a schopni vytvářet vyšší hodnotu pro své akcionáře, řekl Piotr Chełmiński, generální ředitel Unipetrolu. Zástupci vedení skupiny Unipetrol prezentovali opravnou položku investorům 29. března během naplánované telekonference, která se odehrála jen několik» aktualita Nový člen představenstva Unipetol (pr) Dozorčí rada Unipetrolu zvolila 28. března Piotra Wielowieyského novým místopředsedou představenstva a ředitelem pro strategii a akvizice. Dosavadní představenstvo Unipetrolu ve složení Piotr Chełmiński, Martin Durčák, Mariusz Kędra, Ivan Ottis a Artur Paździor se díky Piotru Wielowieyskému rozšířilo na šest členů. Piotr Wielowieyski má dlouholeté zkušenosti z řízení významných polských hodin po stejné prezentaci uskutečněné v polském koncernu PKN. Mezinárodní účetní standardy nám ukládají povinnost provádět analýzu hodnoty dlouhodobého hmotného majetku každé čtvrtletí. Jedná se o standardní činnost v souladu se všemi předpisy, které musíme jako společnost veřejně obchodovaná na burze plnit, upozornil Michal Stupavský, manažer vztahů s investory Unipetrolu. firem. Od roku 2011 je dočasným členem představenstva PKN ORLEN SA, zodpovědný za petrochemický segment. Základy ekonomie a svých dalších znalostí čerpal na Varšavské univerzitě v letech 1973 až na snímku účastníci bezpečnostní pochůzky kralupskou rafinerií, která se konala v rámci pravidelného čtvrtletního setkání akcionářů České rafinérské.» personální úsek Náš generální ředitel do Orlenu Unipetrol Services (ir) Již patnáctý měsíc v této rubrice personalisté informují všechny zaměstnance o důležitých novinkách z oblasti lidských zdrojů (HR). Tentokrát se této oblasti věnujeme ve čtyřstránkové příloze uvnitř dubnového čísla. Zde najdete důležitou aktualitu. Dozorčí rada PKN Orlen ustanovila Piotra Chełmińského, generálního ředitele a předsedu představenstva Unipetrolu, členem představenstva PKN Orlen zodpovědného za petrochemické operace s platností od 10. března Dozorčí rada hlavního akcionáře se zároveň usnesla, že Piotr Chełmiński bude piotr Chełmiński, generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu nadále členem představenstva společnosti Unipetrol, a to bez nároku na finanční ohodnocení.

4 4 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» rozhovor Největším cílem je dodržení plánu letošního roku Unipetrol Doprava (ir) Jedním ze tří jednatelů společnosti Unipetrol Doprava je Ladislav Hlína, který zodpovídá za úsek ekonomicko-správní. Vyzbrojeni diktafonem a fotoaparátem jsme ho požádali o představení čtenářům UNI. Někdo by jednoduše řekl, že jste finanční ředitel. Jak vidíte vy sám sebe? Funkce ekonomicko-správního ředitele je v Unipetrolu Doprava historicky daná s tím, že zodpovídá vedle ekonomiky i za administrativu, právní odbor, smluvní vztahy a další aktivity. Nemohu být též jen finančním ředitelem, protože, tak jak to platí v celé skupině, některé činnosti provádí za nás sesterská společnost Unipetrol Services, což platí také v oblasti financí. Nemám ale problém, není-li proces daný nebo nastavený vnitrofiremní politikou, domluvit se například přímo s účetní a vysvětlit si s ní konkrétní situaci. Dalším příkladem může být personální oblast. Specialista HR nás navštěvuje většinou dva dny v týdnu, což je dle mého názoru málo, abychom řešili naše záležitosti u jednoho stolu. Spolupráce s Unipetrolem Services, jak určitě většina čtenářů ví, probíhá na základě smlouvy (SLA). Tím, čím se odlišujeme v oblasti druhu podnikání od skupiny Unipetrol, tedy naším specifikem, je provozování dráhy a drážní dopravy. Další aktivity se týkají oblasti nájmu železničních vozů, jejich čištění a zajištění technické způsobilosti našeho vozového parku, tedy lokomotiv a vagónů. Jaké největší úkoly před sebou momentálně máte? Největším úkolem je dodržení plánu Od doby jeho zpracování se změnily podmínky, které bohužel nemůžeme ovlivnit. Jde především o zdražení poplatku za užití dopravní cesty, o kterou se stará SŽDC (Správa železniční dopravní unipetrol Doprava je v přepravě chemie českou jedničkou. cesty), což nás přijde na několik desítek milionů navíc ve variabilních nákladech. Dalším razantním krokem je změna místního koeficientu při výpočtu daně z nemovitostí v Litvínově, kde nás čeká nárůst ceny o 100 %. Pokud se na to podíváme podrobněji, tak základem pro výpočet daně je plocha o rozloze cca m² a z toho m² tvoří koleje, které potřebujeme pro přepravu zboží pro interní i externí zákazníky. Pokud nás postihnou uvedené vlivy v plné výši a nebudou- -li zohledněny či jinak kompenzovány, zisk bude určitě nižší, než jsme původně plánovali. Co ještě podle vás přinese letošní rok společnosti Unipetrol Doprava? Vedle již zmíněného čeká letos Unipetrol Doprava hodně práce v personální oblasti. Je nesporné, že náš tým postupně stárne. Lidé odcházejí do zaslouženého důchodu a omlazení pracovního týmu v pro nás specifických a klíčových profesích, jako jsou především strojvedoucí, vozmistři, ale i ostatní drážní specialisté, je nelehkým úkolem, kde je třeba v personální práci značného posunu. Již loni jsme navázali spolupráci s průmyslovkou v Děčíně. Studentům naši společnost představujeme v rámci prezentací, nabízíme pracovní uplatnění, podpořili jsme například maturitní ples či vydání almanachu k výročí školy. Očekávám také, že personalisté vyvinou další aktivity, aby pomohli nám i dalším takovým firmám ve skupině. Postupně se rovněž rozjíždí projekt, v jehož rámci by železnice měla nahradit kamionovou přepravu plastů. Vláda prostřednictvím SŽDC však aktuálním navýšením poplatků za dopravní cestu, které jsem již zmiňoval, postavila ekologičtější železnici do značně nevýhodné pozice. Promítnou se i do vaší činnosti problémy, se kterými se stále potýkají České dráhy? V tuto chvíli jsme v České republice třetí největší železniční dopravce, přitom ale ČD Cargo představuje zhruba 90 procent trhu, takže své problémy může řešit jiným způsobem, než je řešíme my. Na druhou stranu Unipetrol Doprava v přepravě chemie je českou jedničkou. Náš obchodní úsek rozvíjí další aktivity. Dopravujeme už i jiné komodity, jako například obiloviny, sklo, hnojiva, ocel nebo cement, abychom ve střednědobém plánu zvýšili podíl externích tržeb ze současných 40 % na 50 % oproti interním službám ve skupině. Jednatelem společnosti jste od 15. srpna minulého roku, ve firmě pak od listopadu Co se za tu dobu událo a jak vás to ovlivnilo? Zejména s praxí na kolejích se seznamuji postupně, tak jak pronikám hlouběji do problematiky. Unipetrol Doprava není jen přeprava na kolejích, ale jsou tady i výkony železničních dílen, pařicí a čisticí stanice, a pak tu máme jednotlivé lokality, které mají svá specifika. Osobně jsem trochu více načichnul železničářským slangem, i když řada těchto slov stále není zcela zakotvena v mém Ladislav Hlína, ekonomicko-správní ředitel Unipetrolu Doprava slovníku, protože jsem přišel z jiného prostředí. Máte za sebou více než deset let praxe ve vedoucích funkcích v oblasti financí, controllingu a účetnictví. Dokonce jste v těchto oborech působil jako vysokoškolský pedagog. Jak na tuto etapu svého profesního života vzpomínáte, čím byla pro vás atraktivní a co vás vedlo ke změně? Po ukončení vysokoškolského studia jsem v Jihočeské univerzitě pokračoval v doktorandském studiu, kde jsem měl mimo jiné za povinnost učit a publikovat. Přidělili mne ke staršímu auditorovi, který vyučoval audit a manažerské účetnictví. On zajišťoval přednášky a já cvičení. Po jeho odchodu do důchodu jsem ho vystřídal a díky vedoucímu dizertační práce z VŠE jsem získal i kontakt a později i částečný úvazek na ČVUT, a tak jsem jezdil mezi Českými Budějovicemi, Prahou a bydlištěm v Rakovníku. Bohužel škola nedostála původním slibům a já situaci vyřešil přechodem do praxe. Nejdříve jsem nastoupil do firmy Ateso, bývalé Stadionky, která se v minulosti proslavila výrobou kol a mopedů Stadion. Ateso následně fúzovalo s Brano Group. Základní výrobní programy zde představovaly brzdové systémy pro koncern VW (pedálovky, páky ruční brzdy) a zvedáky pro firmu Bilstein. Cenné zkušenosti jsem sbíral například i při obchodních potyčkách se zástupci takových firem, jako jsou právě VW či Suzuki. Ještě později jsem přešel do německé firmy Eberspächer, která v rakovnickém závodu vyrábí výfuky pro osobní a nákladní automobily. Vzhledem k tomu, že firma pracovala v systému tzv. lohnbearbeitungu, tedy přepracovávala pouze cizí materiál a účtovala pouze svou práci, bylo mým úkolem zavedení kompletního účetnictví a controllingu s kompletní implementací informačního systému SAP, což se mi ve spolupráci s německými kolegy podařilo a rád na to vzpomínám. Před příchodem do Unipetrolu Doprava jste pracoval ve firmách zaměřených na automobilový průmysl. V čem se liší od železnice a proč? Výrobní závody v automobilové branži vyžadují striktní plánování kontinuity zásob, výroby a expedice. Penále hrozí i za to, když se kamion zpozdí o půl hodiny s dodávkou. A ve chvíli, kdy automobilka zjistí, že je něco vadného, hned se prověřují dodavatelé, protože vše má identifikační kódy a zpětnou dohledatelnost. Pokud se vysleduje, kdo problém zapříčinil, čekají ho obrovské penalizace. Unipetrol Doprava je více o službách, které z mého pohledu nejsou v průběhu poskytování tak moc vidět jako výrobek, prostě jsou to služby. Rovněž je zde odlišnost od plánování poskytování služeb ve vazbě na zákazníky, kteří ne vždy dodávají tak přesná data jako automobilka. Ale myslím si, že to se bude muset do budoucna určitě trochu změnit vzhledem k plánovaným změnám poplatků, které se na dráze připravují pro nadcházející roky právě ve vztahu k plánování tras. V případě jazyků se pak znalost angličtiny a němčiny hodila tak jako tady. Váš pracovní den je jistě dlouhý, přesto jednou skončí a je tu prostor pro volný čas a odreagování. Jak takzvaně nabíjíte baterky? Největším koníčkem je pozemní hokej, kde trénujeme dvakrát v týdnu a o víkendu pak většinou hrajeme mistrovské zápasy. Abych eliminoval důsledky sedavého zaměstnání, často chodím plavat. Další velkou aktivitou je rekonstrukce rodinného domku. Na podzim se uzavřela přístavba a až skončí mrazy, čeká nás hodně práce. Rád bych byl do konce letošního roku hotov.

5 číslo 4 / duben » téma měsíce Papírové faktury se již nezatoulají Unipetrol Services (ir) Pilotní provoz projektu digitalizace a elektronického schvalování faktur právě skončil v Unipetrolu Services a plynule se přešlo k jeho trvalému užívání i v Unipetrolu a Paramu Asfalt. Proces schvalování faktur se postupně sjednotí i v Unipetrolu Doprava, Benzině, Unipetrolu RPA, PIB Brno a v Paramu.» číslo měsíce korun z EU Zahraniční finanční podporu získal Výzkumný ústav anorganické chemie, který patří do skupiny Unipetrol. Během následujících tří let zrealizuje projekt výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE (Unipetrol Centre of Research and Education). Projekt UniCRE patří mezi další významné aktivity skupiny Unipetrol. Podpora z fondů Evropské unie ve výši téměř 600 milionů ( Kč, z toho 85 % z rozpočtu EU a 15 % ze státního rozpočtu ČR) platí pro roky 2010 až Cílem je propojit špičkové vzdělávací a výzkumné činnosti s průmyslovou praxí. V nejbližší době dojde k ukončení tendru na dodavatele, zahájení rekonstrukce prostor a budování laboratoří.» dotazy čtenářů Jednoznačná podpora rozvoje Unipetrol (ir) V této rubrice zprostředkováváme odpovědi na dotazy čtenářů. Tentokrát se jich na nás hned několik obrátilo s prosbou: Mohli byste informovat o mítinku, který se konal 5. března v Unipetrolu RPA? všechny faktury, které dorazí do Unipetrolu Services, se shromažďují na jediném místě, kde se oskenují a v elektronické podobě dále zpracovávají. Když do firmy dorazí faktury za objednané služby nebo zboží, před jejich uložením do informačního systému SAP je třeba je odsouhlasit a schválit. Až pak se můžou proplatit dodavateli. Pohybem faktur po firmě se zabývala spousta lidí v rámci takzvaného schvalovacího kolečka, občas hrozila ztráta dokumentu, zpoždění, jindy některá nedorazila ke správné osobě nebo se v daný okamžik nevědělo, kde se dokument nachází. Proto bylo rozhodnuto o změně, vysvětluje Luboš Havelka z úseku IT Unipetrolu Services, který vede projekt digitalizace a elektronického schvalování faktur. Nyní se všechny faktury, které dorazí do firmy, shromažďují na jediném místě, kde se oskenují a v elektronické podobě dále zpracovávají. Vytěžují se předem stanovená důležitá data a uloží se do našeho systému SAP. V něm se pak zkontroluje například číslo dodavatele, platební podmínky, měna či data, dodává Luboš Havelka. Po ukončení kontroly se dokument sice do systému uloží, ale ještě čeká na druhou fázi elektronické schvalování (pro něž se vžil název schvalovací workflow). Nyní se zodpovědné osoby ke konkrétní faktuře vyjádří a mohou ji schválit, odmítnout nebo připomínkovat. Vše začíná u zaměstnance, který převzal zásilku a překontroloval stav zboží, nebo posoudil, že objednaná služba byla v požadované kvalitě, a na tomto základě může fakturu věcně schválit. Dokument Jak to vidí generální ředitel Piotr Chełmiński Od zavedení nového projektu digitalizace a elektronického schvalování faktur očekávám zrychlení a sjednocení schvalovacích procesů. Ušetří se čas účtárně i exekutivním pracovníkům a managementu při věcném i finančním schvalování. Samozřejmě se očekává přínos i pro finanční audity či audity informačních systémů. Získáme totiž přesný obrázek o tom, co se s fakturou dělo, kdo všechno ji schválil, jaké poznámky byly připojeny. Proto apeluji na všechny budoucí uživatele, aby dbali na formu i význam textu, protože elektronickou cestou zamíří po pavouku organizační struktury až ke schvalovateli, který k tomu má od finančního ředitele oprávnění. Schválená faktura se vrátí do finanční účtárny a její pracovnice ji mohou ze systému uvolnit a připravit k platbě, vysvětlil další krok Luboš Havelka. Elektronický oběh nahradil nohy zaměstnanců, kteří zajišťovali pohyb faktury firmou. Ušetřili jsme práci lidem, kteří se zabývali distribucí faktur. Zejména v období měsíčních či ročních uzávěrek ušetříme čas, stres a starosti pracovnicím účtárny. Hned se totiž dozví, u koho se faktura zpozdila, a mohou ji zaurgovat, aby se dokument stačil zaúčtovat do příslušného období, uzavřel Luboš Havelka. komentáře v poznámkách se archivují v systému a budou k nahlédnutí finančním či interním auditorům. Finanční návratnost IT projektů je obecně vzato poměrně složitá záležitost, která se dá nakonec i vyčíslit. Přínos bude, vedle výhod pro již zmíněné skupiny uživatelů systému, jistě i v tom, že kdo bude potřebovat zpětně kvůli auditu či dohledání věcí nahlédnout do faktury, nebude již muset probírat krabice v archivu, ale na jediné kliknutí v počítači se k obrázku faktury dostane. Děkuji za pozvání a možnost vyjádřit se k současné situaci kolektivního vyjednávání i k ekonomické situaci ve skupině obecně, především pak v Unipetrolu RPA, řekl generální jednatel Artur Paździor směrem k 250 zaměstnancům. Zopakoval též hlavní ukazatele loňského hospodaření a upozornil na externí i interní negativa. Firmu především ovlivnila půldruhého měsíce trvající zarážka a ve čtvrtém kvartálu i snižující se marže v petrochemické a rafinerské branži. Rostla cena ropy či zemního plynu, ale i surovin pro etylénovou jednotku či zplyňování mazutu. Zvýšené náklady se kvůli negativnímu vývoji tržního prostředí plně neodrazily v kotacích, od kterých se odvozují ceny našich produktů, upozornil A. Paździor na příčinu ztrát ve IV. kvartále. Vedení firmy však pasivně nečekalo, ale aktivně se snažilo v rámci optimalizačních iniciativ neutralizovat vnější vlivy. Bohužel ani stomilionové přínosy neměly možnost vyrovnat vnější vlivy, řekl Artur Paździor. Upozornil rovněž, že tato situace není pouze v Unipetrolu, ale i ve spoustě evropských firem. Růst mezd Základní mzda vloni sice nerostla plošně, ale průměr se z roku na rok zvýšil, pokračoval Artur Paździor a uvedl příklad. V roce 2011 vzrostla mzda 145 pracovníkům, což je 7,5 % všech zaměstnanců Unipetrolu RPA. Z nich bylo jen 10 manažerů, zbytek tvořili řadoví zaměstnanci a specialisté. Generální jednatel rovněž upozornil na několik odměn. Po dohodě s odbory byly během první poloviny roku 2011 vyplaceny dvě. Ve druhé polovině roku byla vyplacena část odměn za zarážku, ač se nepodařilo zcela splnit předem stanovené cíle. Otázka bezpečnosti však dopadla velmi dobře a vedení firmy našlo cestu jak zaměstnancům poděkovat za odvedený výkon. Z uvedeného je zřejmé, že neplatí, že by se společnost nesnažila pokrývat dopady inflace, uvedl Artur Paździor a rovněž podotkl, že firma se o úspory z optimalizačních iniciativ podělí se zaměstnanci, kteří dostanou více práce nebo přišli s nápadem. Letošek Špatné podmínky z posledního kvartálu 2011 přetrvávají, firma čelí nárůstu cen surovin, a potřebuje proto více peněz na provoz. V této situaci společnost bohužel není schopna zvyšovat mzdy, a to jsme také sdělili zástupcům odborů během kolektivního vyjednávání. I nadále chceme vést dialog s odbory a hledat cesty a řešení jak obstát v této nelehké situaci, řekl Artur Paździor. Vedení Unipetrolu RPA se stále dívá do budoucna, a proto předložilo investiční komisi projekt DCPD. V rámci plánů se připravuje investice do výrobny nového polyetylénu. V současnosti se analyzuje situace kolem energetiky, a jaký bude mít Unipetrol RPA energetický zdroj po roce Generální jednatel přítomné ubezpečil, že chce nadále jednoznačně podporovat rozvoj Chemparku Záluží. Každou korunu otočíme třikrát, přesto chceme vkládat peníze do vývoje, optimalizace výrob a bezpečnosti, uzavřel Artur Paździor. Své dotazy posílejte na adresu

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl

centra. Kolem vyroste komplex s moderně vybavenými laboratořemi, v nichž najde práci řádově 85 výzkumníků, uvedl ú uni plně n ové i nformace 2 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol ú n o r 2 0 1 1 Autolékárničky z firemních aut do pražské ZOO str. 4 Pohonné hmoty jsou středem pozornosti str. 5 Unipetrol

Více

Změny na manažerských pozicích

Změny na manažerských pozicích ú uni plně n ové i nformace 7 8 číslo ročník 6 letní speciál Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Červenec srpen 2012 naše Rozhovor s ředitelem kapitálových investic Unipetrolu str. 4 Nedávno vyvinutý

Více

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží

Zástupci měst a obcí počtvrté v Chemparku Záluží ú uni plně n ové i nformace naše 1 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol leden 2012 V Paramu běží plánované UniCRE první rok realizace str. 2 3 opravy jednotek str. 4 Aktuality z Benziny

Více

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem

V oblasti IT momentálně probíhají dva klíčové projekty. str. 2 str. 3 str. 4. Skupina Unipetrol opět hospodařila se ziskem Č Í S L O 9 / Z Á Ř Í 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK MÁME TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK Čas dovolených je pryč a počasí ukázalo i svou druhou tvář. Pokud

Více

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9

Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services str. 9 ú uni plně n ové i nformace 6 číslo ročník 5 NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2011 O budoucnosti Parama s Milanem Kuncířem str. 4 Představujeme tým pracovnic odboru daní Unipetrolu Services

Více

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %.

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %. ú uni plně n ové i nformace 5 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol k v ě t e n 2 0 1 1 Začala cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti str. 2 3 Z marketingové kuchyně pardubické rafinerie str.

Více

naše plně n ové i nformace Druhé čtvrtletí na hranici ziskovosti Unipetrol daruje městům a obcím Ústeckého kraje přes 1,5 milionu Do zarážky

naše plně n ové i nformace Druhé čtvrtletí na hranici ziskovosti Unipetrol daruje městům a obcím Ústeckého kraje přes 1,5 milionu Do zarážky ú uni plně n ové i nformace naše Unipetrol je generálním partnerem číslo 9 ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Z Á Ř Í 2 0 1 1 Úspěšný projekt železničních přeprav do Pardubic str. 4 Intranet

Více

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní

zisku. Jsme připraveni na další investice a přetvoření firmy na moderní ú uni plně n ové i nformace 3 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol b ř e z e n 2 0 1 1 Unipetrol a hospodářské výsledky za čtvrtý kvartál str. 2 O další cestě výzkumu se jednalo v Chlumci

Více

S novými hodnotami do nového roku

S novými hodnotami do nového roku e š a n číslo 1 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y Un i p e t r o l ročník 8 aktualita leden 2014 úvodník S novými hodnotami do nového roku Těším se na projekty letošního

Více

Benefity zvyšují atraktivnost zaměstnání. str. 4 str. 5 str. 7

Benefity zvyšují atraktivnost zaměstnání. str. 4 str. 5 str. 7 Č Í S L O 5 / K V Ě T E N 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK KUTILSKÁ Nepůjde o nápady, ale o bezpečnost práce. I doma! Dávno jsme odzimovali chaty

Více

Nové výzkumné centrum UniCRE využijí studenti VŠCHT Praha

Nové výzkumné centrum UniCRE využijí studenti VŠCHT Praha naše číslo 12 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 8 prosinec 2014 aktualita Nové výzkumné centrum UniCRE využijí studenti VŠCHT Praha Unipetrol

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2009 LOVOCHEMIK CO DĚLÁ LOVOCHEMIE PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE?

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2009 LOVOCHEMIK CO DĚLÁ LOVOCHEMIE PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE? NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO I / LEDEN 2009 DOYEN KD ODCHÁZÍ... CO DĚLÁ LOVOCHEMIE PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE? Za uplynulá čtyři desetiletí, která strávil v aktivní službě na Přinášíme

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014 Datum publikování: 26. března 2015 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 8 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu Provozu se dařilo Str. 3 Jižní Tyrolsko Str. 8 Z á ř í 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Nástěnka Zajímavosti Relax Ekologický projekt Flavia

Více

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn

červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn červen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Přidáváme plyn Buďte věrní našim barvám! Odebírejte od Skupiny ČEZ i plyn 32 6 16 10 34 42 Obsah 4 Aktuality 6 Událost měsíce Kalamitní stav na severu Moravy

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

Ing. Mojmír Bakalář, ředitel Odboru lidských zdrojů

Ing. Mojmír Bakalář, ředitel Odboru lidských zdrojů 01 2015 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Jak jsme obstáli v roce 2014? Podle předběžných výsledků, které byly v době psaní tohoto sloupku k dispozici, přepravilo ČD Cargo v roce 2014 celkem

Více

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery

červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery červenec srpen 2007 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Bezpečně 15 TWh: stabilizace Temelína Tři roky pro ČEZData Jak vychovat manažery 24 32 8 16 36 34 Obsah 4 ČEZ nej Jaderná elektrárna Dukovany 6 Listárna

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie

červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie červen 2009 FutureMotion Energie zítřka Zaměříme se na nové technologie 32 4 39 20 31 46 Obsah 4 Budoucnost energetiky Solární elektrárny a odsolování mořské vody 6 Svět ČEZ Výsledky hospodaření Skupiny

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více