Účetní opravná položka k majetku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní opravná položka k majetku"

Transkript

1 ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky 4 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol d u b e n L. Hlína: Největším cílem je dodržení plánu letošního roku str. 4 Několikaměsíční odstávka v Paramu skončila str. 6 VERVA zve řidiče na závody PORSCHE SUPERCUP a F1 str. 10 a 20 Střídání generací v podnicích skupiny Unipetrol příloha I IV» Aktualita Účetní opravná položka k majetku Unipetrol (pr) Skupina Unipetrol ve své výroční zprávě za rok 2011 upravila svá finanční čísla na základě výsledků analýzy hodnoty hmotného majetku, provedené za celý rok Opravná položka k dlouhodobému majetku se týká zejména Parama a petrochemických aktiv v Unipetrolu RPA. Došlo k ní z několika vnějších příčin. Korekce měla oproti finančním výsledkům zveřejněným 9. února za následek zvýšení celkové opravné položky za celou skupinu na úroveň 4,65 miliardy korun s tím, že za rok 2011 byla celková ztráta včetně korekce 5,9 miliardy. Přistoupili jsme k zaúčtování vyšších opravných položek vzhledem k našemu konzervativnímu výhledu do budoucna. Struktura činnosti Parama se ve střednědobém horizontu pravděpodobně změní. Vzhledem k těžkému externímu prostředí jsme přistoupili ke stejné operaci v Unipetrolu RPA. Rafinerský i petrochemický trh trpí vysokou cenou ropy a marže jsou vzhledem k dlouhodobému průměru stále nižší, uvedl Mariusz Kędra, finanční ředitel Unipetrolu. Dlouhodobá restrukturalizace aktiv v celé skupině tak pokračuje. Tento rok učiníme i řadu těžkých manažerských rozhodnutí. Pracujeme také na stratepokračování na str. 3» Editorial Střídání generací Čtvrtletí uběhlo jako voda a máme tady zase rozšířené číslo UNI novin. Tentokrát se čtyřstránková příloha věnuje střídání generací ve skupině Unipetrol. Nejdříve si všímáme opatření proti stárnutí zaměstnanců, pak se ohlédnete spolu s námi za dvojicí veletrhů pracovních příležitostí. Vedle vysokoškoláků je třeba postupně získávat i kvalitní středoškoláky. A o ty se na Mostecku mimo jiné stará Schola Humanitas v Litvínově a SŠ EDUCHEM v Meziboří. Co se ostatních dvaceti stran týče, pokračujeme v představování projektu UniCRE, vyzpovídali jsme jednatele Unipetrolu Doprava, všímáme si digitalizace faktur. Představujeme i v Unipetrolu RPA nově vytvořený tým odboru technické podpory výroby. Den strávíte s Janem Bečvářem z POXu. V UNI najdete vše, na co jste z uplynulých měsíců zvyklí. Příjemné čtení. Martin Pavlíček ředitel komunikace» aktualita Hledají se dobrovolníci Unipetrol (pr) Zaměstnanci společnosti Unipetrol RPA mají příležitost svou vlastní prací pomoci dobročinným neziskovým organizacím. V rámci takzvaného Dne dobročinnosti mohou místo běžné směny na svém pracovišti strávit den v jedné z institucí, jejichž seznam bude uveřejněn na intranetu. Pilotní část plánovaného celoskupinového projektu se bude konat na přelomu května a června. Unipetrol RPA se inspiroval Dny dobročinnosti, které již několik let úspěšně pořádá Česká rafinérská. Tyto akce mají pozitivní ohlas jak mezi zaměstnanci dobrovolníky, tak mezi dobročinnými organizacemi, jimž je pomoc směřována. V budoucnu se budou moci Dnů dobročinnosti účastnit i zaměstnanci dalších společností skupiny Unipetrol. Do nastávajícího Dne dobročinnosti se v týdnu od 28. května do 1. června může zapojit kterýkoliv zaměstnanec společpokračování na str. 2 Zaměstnanci České rafinérské při sběru větví v Lesné v Krušných horách.» Úrazy Bezpečnost práce ve skupině Společnost Počet pracovních úrazů I. III Unipetrol Unipetrol RPA Unipetrol Doprava Unipetrol Services Paramo Benzina Česká rafinérská V přehledu se sledují pracovní úrazy s absencí delší než tři kalendářní dny u vybraných společností skupiny Unipetrol. V březnu 2012 nebyl v rámci sedmi firem skupiny zaznamenán takto klasifikovaný úraz.

2 2 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» aktualita» aktualita Hledají se dobrovolníci pokračování ze str. 1 nosti Unipetrol RPA s místem výkonu práce v Chemparku Záluží. Doba strávená prací v neziskové organizaci je zaměstnavatelem proplácena jako standardní pracovní činnost, pro dobrovolníky je sjednáno pojištění pro práci mimo obvyklé místo výkonu zaměstnání a připraveny jsou také pracovní či ochranné pomůcky. Na místě bude k dispozici i občerstvení. Pro skupinky čítající alespoň deset osob bude připravena přeprava minibusem. Více informací, zejména rozpis konkrétních prací, lze nalézt na intranetu Unipetrolu RPA. Stejně tak je na stejném místě ke stažení přihláška, kterou stačí vyplnit a zaslat na ovou adresu Ta je zaměstnancům k dispozici i v případě jakýchkoliv dodatečných dotazů. Přihlášku na konkrétní den je třeba mít předem schválenou nadřízeným.» akcie Cena akcií Unipetrolu v březnu vzrostla o 2,4 % na 173 korun, a překonala tak výkonnost indexu Pražské burzy PX, který naopak poklesl o 3,8 %. Dohromady se na Pražské burze v březnu zobchodovaly akcie za přibližně 22 miliard korun, což je oproti únoru o třetinu méně, přičemž objem obchodů s akciemi Unipetrolu meziměsíčně vzrostl o 14 % na 264 mil. Kč. 173,00 Kč Kurz akcií Unipetrolu k 30. březnu IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Vývoj kurzu akcií Unipetrolu za uplynulých 12 měsíců (zaokrouhleno na celé koruny). Další dobrovolníci likvidující dřevní odpad ve veltruském parku. Z České rafinérské Koncem května a začátkem června 2011 odpracovalo celkem 51 zaměstnanců jednu dobrovolnickou směnu v rámci projektu Den dobročinnosti Pomozme přírodě, a přispělo tak k lepšímu životnímu prostředí v Krušných horách v okolí Lesné a v zámeckém parku Veltrusy. Zaměstnanci společnosti se zapojili do jarního úklidu přírody hřebenu Krušných hor, odstraňovali spadlé stromy a větve, sbírali odpadky, hrabali listí a suchou trávu, natírali lavičky a informační tabule. V zámeckém parku Veltrusy zaměstnanci z Kralup pomáhali s vyřezáváním a vytrháváním náletových keřů, likvidovali kopřivy, prořezávali lipovou alej, spalovali zbytky dřevní hmoty z pokácených stromů určených k likvidaci a věnovali se dalším aktivitám spojeným s údržbou parku. Největší zisk ve výši 5,2 % zaznamenaly akcie AAA. Na opačném konci pomyslného žebříčku vítězů a poražených skončily akcie technologické společnosti Kit Digital, které odepsaly vysokých 27,9 %. Vysoké ztráty zaznamenaly také akcie uhelné společnosti NWR (-16,4 %). Cena akcií Unipetrolu se v průběhu celého března pohybovala v úzkém rozpětí 170 až 175 korun. Klíčovou událostí pro naši společnost bylo zveřejnění auditovaných finančních výsledků za rok 2011, které proběhlo 29. března. Konečná ztráta se kvůli jednorázovým odpisům majetku v Unipetrolu RPA a Paramu téměř zdvojnásobila. Akcie nicméně na tento horší výsledek příliš nereagovaly a meziměsíčně uzavřely na vyšší úrovni. Michal Stupavský manažer vztahů s investory Unipetrolu UniCRE dodávky přístrojové techniky do laboratoří VÚAnCh (ir) V lednových UNI novinách Milan Petrák, ředitel Výzkumného ústavu anorganické chemie, zrekapituloval první rok realizace projektu výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE (Unipetrol Centre of Research and Education). Tentokrát UNI noviny požádaly Jana Šafáře o další informace z úseku laboratoří. V průběhu loňského roku s úspěchem proběhla dvě výběrová řízení na dodávku laboratorních přístrojů. První z nich se týkalo čtrnácti plynových a jednoho kapalinového chromatografu za téměř 14,9 milionu korun, upřesnil Jan Šafář. Vítěz zakázky, firma HPST Praha, dodal přístroje firmy Agilent a zajistil jejich nainstalování i zaškolení personálu za plného provozu VÚAnChu. Zhruba polovina Marek Laube, specialista na plynovou chromatografii a hmotnostní spektrometrii, připravuje k analýze na plynovém chromatografu s kapilární kolonou a univerzálním dávkovačem produkty etylénové jednotky Unipetrolu RPA.» aktualita Současný Unipetrol se představil Hospodářské a sociální radě Mostecka Unipetrol RPA (ir) Na březnovém jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka zástupci Unipetrolu RPA představili zálužskou chemickou firmu. Předloženou prezentaci společnosti vzalo představenstvo HSRM na vědomí. předsednictvo Hospodářské a sociální rady Mostecka vpravo V. Zemánek z Unipetrolu RPA a vedle něj A. Soukup (Česká rafinérská). nových přístrojů nahradila ty doposud pronajaté od Unipetrolu RPA, které vracíme. Šest přístrojů je určených do laboratoří řešitelů výzkumných projektů a zbytek do střediska analytické chemie, uvedl Jan Šafář. Vlastní instalace, jejíž průběh podle Jana Šafáře nebyl vůbec jednoduchý a vyžádal si velké úsilí výzkumného personálu, byla zahájena začátkem září a ukončena 15. prosince. V současnosti jsou přístroje již v provozu dle podmínek centra UniCRE. Veškeré projekty řešené v centru mají analytickou podporu také díky novým přístrojům. Své aktivity přitom dělíme do tří hlavních programů, říká Jan Šafář. První se týká moderních rafinerských technologií, dalším pilířem jsou pokročilé petrochemické technologie a třetí cílí na lepší využití obnovitelných zdrojů energie. Člen představenstva Unipetrolu a jednatel Unipetrolu RPA pro rafinerskou oblast Ivan Ottis představil organizační strukturu společnosti po restrukturalizaci. Účastníci prezentace se dozvěděli, které firmy do skupiny patří a jaké je jejich hlavní zaměření. Došlo i na představení hlavních rozvojových plánů skupiny Unipetrol rafinerie, petrochemie, maloobchod a inovace. Především jde o maximální provozní efektivitu stávajících rafinerských a petrochemických zařízení. Dalším cílem je získat do roku 2013 přibližně 20% podíl na maloobchodním trhu. Velký důraz je kladen na vývoj a výzkum prostřednictvím dceřiných společností (VÚAnCh a PIB). Důležité aktivity z roku 2011 zrekapituloval Vladimír Zemánek, ředitel jednotky Chemická výroba Unipetrolu RPA. Hovořil především o zarážce, která se uskutečnila bez úrazů a mimořádných událostí. Upozornil na investice do 131 obnovovacích a environmentálních projektů, stejně jako na přípravu a realizaci 16 projektů zaměřených na zlepšení ekonomických

3 číslo 4 / duben » aktualita Čtvrtletní setkání akcionářů v Kralupech Jan Šafář z úseku laboratoří V druhém případě se jednalo o nákup ostatních laboratorních přístrojů, jako jsou různé druhy vah, sušárny, termostaty, vakuové odparky nebo třeba vývěvy. Celkem to bylo 38 přístrojů v ceně 3,3 milionu korun, které dodala pardubická firma Fisher Scientific. Převzali jsme je 15. března, upozornil Jan Šafář na ukončení druhé zakázky. Několik dalších loňských výběrových řízení však bylo neúspěšných. V některých případech nebyly splněny formality požadované zákonem o veřejných zakázkách, ale především řízení nedopadla úspěšně proto, že řada přihlášených uchazečů nebyla schopna splnit požadavky ze zadávací dokumentace nebo některé technické specifikace. Naším cílem přitom je vytvořit špičkové centrum alespoň ve středoevropském regionu, vysvětluje Jan Šafář důvod, proč je zájem o co nejkvalitnější přístrojové vybavení. Plány Letos se tedy bude řada výběrových řízení opakovat, ale budou i nová na další skupiny přístrojů. Kupříkladu nyní právě probíhá řízení na nákup přístrojů pro analýzy asfaltů. Dokumentace je hotová na elektrochemické i na palivářské přístroje, stejně jako pro termickou analýzu. V tomto případě se jedná o celkem 14 přístrojů, dodal Jan Šafář. Dále je zpracovaná technická dokumentace pro dodání čtyř přístrojů na molekulovou spektroskopii a před dokončením je specifikace pro pět přístrojů pro elementární analýzu. Výběrová řízení se snažíme dělat v ucelených skupinách, aby jeden zdroj zajišťoval servis i dodávky náhradních dílů pro více přístrojů. Stejně tak se dá u větší zakázky docílit i vyšší finanční úspora, vysvětlil Jan Šafář. Práce nás letos čeká opravdu dost, otázkou je, jak se nám do průběhu výběrových řízení od dubna promítne novela zákona o veřejných zakázkách. Samozřejmě máme zpracovaný plán pořizování přístrojů i na rok 2013 včetně instalace a zprovoznění přístrojů v nově rekonstruované budově centra UniCRE. Současný stav v dodávkách laboratorních přístrojů neovlivní konečný termín zprovoznění centra, protože jsme si připravili v plánech dostatečnou rezervu, uzavřel Jan Šafář. Česká rafinérská (as) V Kralupech nad Vltavou se 22. a 23. února sešli pověření zástupci akcionářů a procesorů společnosti, aby na pravidelné čtvrtletní schůzce a následném zasedání provozního výboru projednali zásadní záležitosti. Stalo se již pravidlem, že součástí jednání akcionářů je bezpečnostní pochůzka (tzv. Safety Walk). Zástupci Unipetrolu a společnosti Shell se v kralupské rafinerii podrobně zaměřili na jednotku izomerizace, hydrogenaci plynového oleje, Clausovu jednotku a rekonstruovanou plničku železničních cisteren. Tam byl aktuálně odstraňován problém s poruchou hydraulického systému. Jednání v rámci čtvrtletního setkání akcionářů zahájil generální ředitel Marek Świtajewski přehledem hlavních událostí ve společnosti za uplynulý rok a plnění cílů KPI. Poté následoval standardní přehled zpráv o bezpečnosti, provozu, zpracování ropy, investiční činnosti a finanční situaci. Následně byli akcionáři seznámeni se závěrečnou zprávou o zarážce 2011, nově navrženou strategií nákupu katalyzátorů, stavem zásob náhradních dílů a postupem prací na zlepšení provozování jednotky nového hydrokraku. V závěru prvního dne se probírala příprava podnikatelského záměru na rok 2013 a příslušného pětiletého strategického plánu. Blok jednání druhého dne se uskutečnil jako zasedání provozního výboru. Účastníci se věnovali aktuálním záležitostem spojeným s výrobou a zásobováním surovinami, respektive otázkám, které vyplynuly z posledních jednání výboru pro plánování výroby. Dále se projednával průběh realizace významných projektů a obecných investic, diskutoval se i výhled připravovaných investičních projektů a další specifické záležitosti. výsledků a úspor energií. Zopakoval, že firma vloni rozdělila více než čtyři miliony korun celému Ústeckému regionu v rámci projektů zahrnujících podporu prostřednictvím hejtmanky a místních samospráv a dále podporu formou dárcovství, dobročinných sbírek zaměstnanců, sponzoringu a edukativních programů. V oblasti petrochemie došlo v roce 2011 například k optimalizaci nákladů na suroviny používané pro etylénovou jednotku. Během roku byla rovněž postupně odstavena teplárna T200. Společnost také uvažuje o čtyřech možnostech umístění nového energetického zařízení v Chemparku Záluží. Mezi další významné aktivity skupiny Unipetrol patří projekt UniCRE. Na závěr se Ivan Ottis věnoval strategickým otázkám. Shrnul současnou situaci a poukázal na nepříznivé externí prostředí, vysokou cenu ropy, nízké rafinerské i petrochemické marže, regulatorní rizika a zvyšující se daňovou zátěž. Upozornil též na stárnoucí populaci zaměstnanců a potřebu získat kvalifikované pracovní síly. Na dalším jednání předsednictva Hospodářské a sociální rady Mostecka se představí Česká rafinérská.» aktualita Účetní opravná položka k majetku pokračování ze str. 1 gii pro naši vlastní energetiku. Ze změn vyjdeme v lepší kondici připraveni čelit tvrdé konkurenci v našem odvětví a schopni vytvářet vyšší hodnotu pro své akcionáře, řekl Piotr Chełmiński, generální ředitel Unipetrolu. Zástupci vedení skupiny Unipetrol prezentovali opravnou položku investorům 29. března během naplánované telekonference, která se odehrála jen několik» aktualita Nový člen představenstva Unipetol (pr) Dozorčí rada Unipetrolu zvolila 28. března Piotra Wielowieyského novým místopředsedou představenstva a ředitelem pro strategii a akvizice. Dosavadní představenstvo Unipetrolu ve složení Piotr Chełmiński, Martin Durčák, Mariusz Kędra, Ivan Ottis a Artur Paździor se díky Piotru Wielowieyskému rozšířilo na šest členů. Piotr Wielowieyski má dlouholeté zkušenosti z řízení významných polských hodin po stejné prezentaci uskutečněné v polském koncernu PKN. Mezinárodní účetní standardy nám ukládají povinnost provádět analýzu hodnoty dlouhodobého hmotného majetku každé čtvrtletí. Jedná se o standardní činnost v souladu se všemi předpisy, které musíme jako společnost veřejně obchodovaná na burze plnit, upozornil Michal Stupavský, manažer vztahů s investory Unipetrolu. firem. Od roku 2011 je dočasným členem představenstva PKN ORLEN SA, zodpovědný za petrochemický segment. Základy ekonomie a svých dalších znalostí čerpal na Varšavské univerzitě v letech 1973 až na snímku účastníci bezpečnostní pochůzky kralupskou rafinerií, která se konala v rámci pravidelného čtvrtletního setkání akcionářů České rafinérské.» personální úsek Náš generální ředitel do Orlenu Unipetrol Services (ir) Již patnáctý měsíc v této rubrice personalisté informují všechny zaměstnance o důležitých novinkách z oblasti lidských zdrojů (HR). Tentokrát se této oblasti věnujeme ve čtyřstránkové příloze uvnitř dubnového čísla. Zde najdete důležitou aktualitu. Dozorčí rada PKN Orlen ustanovila Piotra Chełmińského, generálního ředitele a předsedu představenstva Unipetrolu, členem představenstva PKN Orlen zodpovědného za petrochemické operace s platností od 10. března Dozorčí rada hlavního akcionáře se zároveň usnesla, že Piotr Chełmiński bude piotr Chełmiński, generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu nadále členem představenstva společnosti Unipetrol, a to bez nároku na finanční ohodnocení.

4 4 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» rozhovor Největším cílem je dodržení plánu letošního roku Unipetrol Doprava (ir) Jedním ze tří jednatelů společnosti Unipetrol Doprava je Ladislav Hlína, který zodpovídá za úsek ekonomicko-správní. Vyzbrojeni diktafonem a fotoaparátem jsme ho požádali o představení čtenářům UNI. Někdo by jednoduše řekl, že jste finanční ředitel. Jak vidíte vy sám sebe? Funkce ekonomicko-správního ředitele je v Unipetrolu Doprava historicky daná s tím, že zodpovídá vedle ekonomiky i za administrativu, právní odbor, smluvní vztahy a další aktivity. Nemohu být též jen finančním ředitelem, protože, tak jak to platí v celé skupině, některé činnosti provádí za nás sesterská společnost Unipetrol Services, což platí také v oblasti financí. Nemám ale problém, není-li proces daný nebo nastavený vnitrofiremní politikou, domluvit se například přímo s účetní a vysvětlit si s ní konkrétní situaci. Dalším příkladem může být personální oblast. Specialista HR nás navštěvuje většinou dva dny v týdnu, což je dle mého názoru málo, abychom řešili naše záležitosti u jednoho stolu. Spolupráce s Unipetrolem Services, jak určitě většina čtenářů ví, probíhá na základě smlouvy (SLA). Tím, čím se odlišujeme v oblasti druhu podnikání od skupiny Unipetrol, tedy naším specifikem, je provozování dráhy a drážní dopravy. Další aktivity se týkají oblasti nájmu železničních vozů, jejich čištění a zajištění technické způsobilosti našeho vozového parku, tedy lokomotiv a vagónů. Jaké největší úkoly před sebou momentálně máte? Největším úkolem je dodržení plánu Od doby jeho zpracování se změnily podmínky, které bohužel nemůžeme ovlivnit. Jde především o zdražení poplatku za užití dopravní cesty, o kterou se stará SŽDC (Správa železniční dopravní unipetrol Doprava je v přepravě chemie českou jedničkou. cesty), což nás přijde na několik desítek milionů navíc ve variabilních nákladech. Dalším razantním krokem je změna místního koeficientu při výpočtu daně z nemovitostí v Litvínově, kde nás čeká nárůst ceny o 100 %. Pokud se na to podíváme podrobněji, tak základem pro výpočet daně je plocha o rozloze cca m² a z toho m² tvoří koleje, které potřebujeme pro přepravu zboží pro interní i externí zákazníky. Pokud nás postihnou uvedené vlivy v plné výši a nebudou- -li zohledněny či jinak kompenzovány, zisk bude určitě nižší, než jsme původně plánovali. Co ještě podle vás přinese letošní rok společnosti Unipetrol Doprava? Vedle již zmíněného čeká letos Unipetrol Doprava hodně práce v personální oblasti. Je nesporné, že náš tým postupně stárne. Lidé odcházejí do zaslouženého důchodu a omlazení pracovního týmu v pro nás specifických a klíčových profesích, jako jsou především strojvedoucí, vozmistři, ale i ostatní drážní specialisté, je nelehkým úkolem, kde je třeba v personální práci značného posunu. Již loni jsme navázali spolupráci s průmyslovkou v Děčíně. Studentům naši společnost představujeme v rámci prezentací, nabízíme pracovní uplatnění, podpořili jsme například maturitní ples či vydání almanachu k výročí školy. Očekávám také, že personalisté vyvinou další aktivity, aby pomohli nám i dalším takovým firmám ve skupině. Postupně se rovněž rozjíždí projekt, v jehož rámci by železnice měla nahradit kamionovou přepravu plastů. Vláda prostřednictvím SŽDC však aktuálním navýšením poplatků za dopravní cestu, které jsem již zmiňoval, postavila ekologičtější železnici do značně nevýhodné pozice. Promítnou se i do vaší činnosti problémy, se kterými se stále potýkají České dráhy? V tuto chvíli jsme v České republice třetí největší železniční dopravce, přitom ale ČD Cargo představuje zhruba 90 procent trhu, takže své problémy může řešit jiným způsobem, než je řešíme my. Na druhou stranu Unipetrol Doprava v přepravě chemie je českou jedničkou. Náš obchodní úsek rozvíjí další aktivity. Dopravujeme už i jiné komodity, jako například obiloviny, sklo, hnojiva, ocel nebo cement, abychom ve střednědobém plánu zvýšili podíl externích tržeb ze současných 40 % na 50 % oproti interním službám ve skupině. Jednatelem společnosti jste od 15. srpna minulého roku, ve firmě pak od listopadu Co se za tu dobu událo a jak vás to ovlivnilo? Zejména s praxí na kolejích se seznamuji postupně, tak jak pronikám hlouběji do problematiky. Unipetrol Doprava není jen přeprava na kolejích, ale jsou tady i výkony železničních dílen, pařicí a čisticí stanice, a pak tu máme jednotlivé lokality, které mají svá specifika. Osobně jsem trochu více načichnul železničářským slangem, i když řada těchto slov stále není zcela zakotvena v mém Ladislav Hlína, ekonomicko-správní ředitel Unipetrolu Doprava slovníku, protože jsem přišel z jiného prostředí. Máte za sebou více než deset let praxe ve vedoucích funkcích v oblasti financí, controllingu a účetnictví. Dokonce jste v těchto oborech působil jako vysokoškolský pedagog. Jak na tuto etapu svého profesního života vzpomínáte, čím byla pro vás atraktivní a co vás vedlo ke změně? Po ukončení vysokoškolského studia jsem v Jihočeské univerzitě pokračoval v doktorandském studiu, kde jsem měl mimo jiné za povinnost učit a publikovat. Přidělili mne ke staršímu auditorovi, který vyučoval audit a manažerské účetnictví. On zajišťoval přednášky a já cvičení. Po jeho odchodu do důchodu jsem ho vystřídal a díky vedoucímu dizertační práce z VŠE jsem získal i kontakt a později i částečný úvazek na ČVUT, a tak jsem jezdil mezi Českými Budějovicemi, Prahou a bydlištěm v Rakovníku. Bohužel škola nedostála původním slibům a já situaci vyřešil přechodem do praxe. Nejdříve jsem nastoupil do firmy Ateso, bývalé Stadionky, která se v minulosti proslavila výrobou kol a mopedů Stadion. Ateso následně fúzovalo s Brano Group. Základní výrobní programy zde představovaly brzdové systémy pro koncern VW (pedálovky, páky ruční brzdy) a zvedáky pro firmu Bilstein. Cenné zkušenosti jsem sbíral například i při obchodních potyčkách se zástupci takových firem, jako jsou právě VW či Suzuki. Ještě později jsem přešel do německé firmy Eberspächer, která v rakovnickém závodu vyrábí výfuky pro osobní a nákladní automobily. Vzhledem k tomu, že firma pracovala v systému tzv. lohnbearbeitungu, tedy přepracovávala pouze cizí materiál a účtovala pouze svou práci, bylo mým úkolem zavedení kompletního účetnictví a controllingu s kompletní implementací informačního systému SAP, což se mi ve spolupráci s německými kolegy podařilo a rád na to vzpomínám. Před příchodem do Unipetrolu Doprava jste pracoval ve firmách zaměřených na automobilový průmysl. V čem se liší od železnice a proč? Výrobní závody v automobilové branži vyžadují striktní plánování kontinuity zásob, výroby a expedice. Penále hrozí i za to, když se kamion zpozdí o půl hodiny s dodávkou. A ve chvíli, kdy automobilka zjistí, že je něco vadného, hned se prověřují dodavatelé, protože vše má identifikační kódy a zpětnou dohledatelnost. Pokud se vysleduje, kdo problém zapříčinil, čekají ho obrovské penalizace. Unipetrol Doprava je více o službách, které z mého pohledu nejsou v průběhu poskytování tak moc vidět jako výrobek, prostě jsou to služby. Rovněž je zde odlišnost od plánování poskytování služeb ve vazbě na zákazníky, kteří ne vždy dodávají tak přesná data jako automobilka. Ale myslím si, že to se bude muset do budoucna určitě trochu změnit vzhledem k plánovaným změnám poplatků, které se na dráze připravují pro nadcházející roky právě ve vztahu k plánování tras. V případě jazyků se pak znalost angličtiny a němčiny hodila tak jako tady. Váš pracovní den je jistě dlouhý, přesto jednou skončí a je tu prostor pro volný čas a odreagování. Jak takzvaně nabíjíte baterky? Největším koníčkem je pozemní hokej, kde trénujeme dvakrát v týdnu a o víkendu pak většinou hrajeme mistrovské zápasy. Abych eliminoval důsledky sedavého zaměstnání, často chodím plavat. Další velkou aktivitou je rekonstrukce rodinného domku. Na podzim se uzavřela přístavba a až skončí mrazy, čeká nás hodně práce. Rád bych byl do konce letošního roku hotov.

5 číslo 4 / duben » téma měsíce Papírové faktury se již nezatoulají Unipetrol Services (ir) Pilotní provoz projektu digitalizace a elektronického schvalování faktur právě skončil v Unipetrolu Services a plynule se přešlo k jeho trvalému užívání i v Unipetrolu a Paramu Asfalt. Proces schvalování faktur se postupně sjednotí i v Unipetrolu Doprava, Benzině, Unipetrolu RPA, PIB Brno a v Paramu.» číslo měsíce korun z EU Zahraniční finanční podporu získal Výzkumný ústav anorganické chemie, který patří do skupiny Unipetrol. Během následujících tří let zrealizuje projekt výzkumného a vzdělávacího centra UniCRE (Unipetrol Centre of Research and Education). Projekt UniCRE patří mezi další významné aktivity skupiny Unipetrol. Podpora z fondů Evropské unie ve výši téměř 600 milionů ( Kč, z toho 85 % z rozpočtu EU a 15 % ze státního rozpočtu ČR) platí pro roky 2010 až Cílem je propojit špičkové vzdělávací a výzkumné činnosti s průmyslovou praxí. V nejbližší době dojde k ukončení tendru na dodavatele, zahájení rekonstrukce prostor a budování laboratoří.» dotazy čtenářů Jednoznačná podpora rozvoje Unipetrol (ir) V této rubrice zprostředkováváme odpovědi na dotazy čtenářů. Tentokrát se jich na nás hned několik obrátilo s prosbou: Mohli byste informovat o mítinku, který se konal 5. března v Unipetrolu RPA? všechny faktury, které dorazí do Unipetrolu Services, se shromažďují na jediném místě, kde se oskenují a v elektronické podobě dále zpracovávají. Když do firmy dorazí faktury za objednané služby nebo zboží, před jejich uložením do informačního systému SAP je třeba je odsouhlasit a schválit. Až pak se můžou proplatit dodavateli. Pohybem faktur po firmě se zabývala spousta lidí v rámci takzvaného schvalovacího kolečka, občas hrozila ztráta dokumentu, zpoždění, jindy některá nedorazila ke správné osobě nebo se v daný okamžik nevědělo, kde se dokument nachází. Proto bylo rozhodnuto o změně, vysvětluje Luboš Havelka z úseku IT Unipetrolu Services, který vede projekt digitalizace a elektronického schvalování faktur. Nyní se všechny faktury, které dorazí do firmy, shromažďují na jediném místě, kde se oskenují a v elektronické podobě dále zpracovávají. Vytěžují se předem stanovená důležitá data a uloží se do našeho systému SAP. V něm se pak zkontroluje například číslo dodavatele, platební podmínky, měna či data, dodává Luboš Havelka. Po ukončení kontroly se dokument sice do systému uloží, ale ještě čeká na druhou fázi elektronické schvalování (pro něž se vžil název schvalovací workflow). Nyní se zodpovědné osoby ke konkrétní faktuře vyjádří a mohou ji schválit, odmítnout nebo připomínkovat. Vše začíná u zaměstnance, který převzal zásilku a překontroloval stav zboží, nebo posoudil, že objednaná služba byla v požadované kvalitě, a na tomto základě může fakturu věcně schválit. Dokument Jak to vidí generální ředitel Piotr Chełmiński Od zavedení nového projektu digitalizace a elektronického schvalování faktur očekávám zrychlení a sjednocení schvalovacích procesů. Ušetří se čas účtárně i exekutivním pracovníkům a managementu při věcném i finančním schvalování. Samozřejmě se očekává přínos i pro finanční audity či audity informačních systémů. Získáme totiž přesný obrázek o tom, co se s fakturou dělo, kdo všechno ji schválil, jaké poznámky byly připojeny. Proto apeluji na všechny budoucí uživatele, aby dbali na formu i význam textu, protože elektronickou cestou zamíří po pavouku organizační struktury až ke schvalovateli, který k tomu má od finančního ředitele oprávnění. Schválená faktura se vrátí do finanční účtárny a její pracovnice ji mohou ze systému uvolnit a připravit k platbě, vysvětlil další krok Luboš Havelka. Elektronický oběh nahradil nohy zaměstnanců, kteří zajišťovali pohyb faktury firmou. Ušetřili jsme práci lidem, kteří se zabývali distribucí faktur. Zejména v období měsíčních či ročních uzávěrek ušetříme čas, stres a starosti pracovnicím účtárny. Hned se totiž dozví, u koho se faktura zpozdila, a mohou ji zaurgovat, aby se dokument stačil zaúčtovat do příslušného období, uzavřel Luboš Havelka. komentáře v poznámkách se archivují v systému a budou k nahlédnutí finančním či interním auditorům. Finanční návratnost IT projektů je obecně vzato poměrně složitá záležitost, která se dá nakonec i vyčíslit. Přínos bude, vedle výhod pro již zmíněné skupiny uživatelů systému, jistě i v tom, že kdo bude potřebovat zpětně kvůli auditu či dohledání věcí nahlédnout do faktury, nebude již muset probírat krabice v archivu, ale na jediné kliknutí v počítači se k obrázku faktury dostane. Děkuji za pozvání a možnost vyjádřit se k současné situaci kolektivního vyjednávání i k ekonomické situaci ve skupině obecně, především pak v Unipetrolu RPA, řekl generální jednatel Artur Paździor směrem k 250 zaměstnancům. Zopakoval též hlavní ukazatele loňského hospodaření a upozornil na externí i interní negativa. Firmu především ovlivnila půldruhého měsíce trvající zarážka a ve čtvrtém kvartálu i snižující se marže v petrochemické a rafinerské branži. Rostla cena ropy či zemního plynu, ale i surovin pro etylénovou jednotku či zplyňování mazutu. Zvýšené náklady se kvůli negativnímu vývoji tržního prostředí plně neodrazily v kotacích, od kterých se odvozují ceny našich produktů, upozornil A. Paździor na příčinu ztrát ve IV. kvartále. Vedení firmy však pasivně nečekalo, ale aktivně se snažilo v rámci optimalizačních iniciativ neutralizovat vnější vlivy. Bohužel ani stomilionové přínosy neměly možnost vyrovnat vnější vlivy, řekl Artur Paździor. Upozornil rovněž, že tato situace není pouze v Unipetrolu, ale i ve spoustě evropských firem. Růst mezd Základní mzda vloni sice nerostla plošně, ale průměr se z roku na rok zvýšil, pokračoval Artur Paździor a uvedl příklad. V roce 2011 vzrostla mzda 145 pracovníkům, což je 7,5 % všech zaměstnanců Unipetrolu RPA. Z nich bylo jen 10 manažerů, zbytek tvořili řadoví zaměstnanci a specialisté. Generální jednatel rovněž upozornil na několik odměn. Po dohodě s odbory byly během první poloviny roku 2011 vyplaceny dvě. Ve druhé polovině roku byla vyplacena část odměn za zarážku, ač se nepodařilo zcela splnit předem stanovené cíle. Otázka bezpečnosti však dopadla velmi dobře a vedení firmy našlo cestu jak zaměstnancům poděkovat za odvedený výkon. Z uvedeného je zřejmé, že neplatí, že by se společnost nesnažila pokrývat dopady inflace, uvedl Artur Paździor a rovněž podotkl, že firma se o úspory z optimalizačních iniciativ podělí se zaměstnanci, kteří dostanou více práce nebo přišli s nápadem. Letošek Špatné podmínky z posledního kvartálu 2011 přetrvávají, firma čelí nárůstu cen surovin, a potřebuje proto více peněz na provoz. V této situaci společnost bohužel není schopna zvyšovat mzdy, a to jsme také sdělili zástupcům odborů během kolektivního vyjednávání. I nadále chceme vést dialog s odbory a hledat cesty a řešení jak obstát v této nelehké situaci, řekl Artur Paździor. Vedení Unipetrolu RPA se stále dívá do budoucna, a proto předložilo investiční komisi projekt DCPD. V rámci plánů se připravuje investice do výrobny nového polyetylénu. V současnosti se analyzuje situace kolem energetiky, a jaký bude mít Unipetrol RPA energetický zdroj po roce Generální jednatel přítomné ubezpečil, že chce nadále jednoznačně podporovat rozvoj Chemparku Záluží. Každou korunu otočíme třikrát, přesto chceme vkládat peníze do vývoje, optimalizace výrob a bezpečnosti, uzavřel Artur Paździor. Své dotazy posílejte na adresu

6 6 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» IT Berou? Berou? Unipetrol (ir) Ač je to možná k nevíře, i na internetu se poměrně často rybaří. Vysněným úlovkem však není kapr kapitálních rozměrů, ale například PIN vaší platební karty nebo heslo k vašemu bankovnímu účtu. Proč rybaření? V angličtině má tento druh hackerského útoku označení phishing, což je de facto zkomolenina slova fishing, tedy rybaření. Ve své podstatě jde o cílené útoky na určitou skupinu uživatelů internetu formou předpřipravených ových zpráv. Ty hacker připraví tak, aby na první pohled vzbuzovaly autentický dojem. Jedná se o zprávy, které vypadají, jako by je například poslala banka (jsou vyvedeny v barvách společnosti, zneužívají logo, adresa odesílatele je podvržená atd.). Připravenou zprávu pak hacker rozešle na desítky tisíc ových schránek, tzn. nahodí návnadu a následně čeká na svůj úlovek. Jak se nejčastěji pozná? Všechny phishingové zprávy mají společnou motivaci, se kterou je hacker připravuje chtějí z uživatele vylákat nějaké citlivé údaje. Nejčastějším případem je oznámení banky o změně bankovního systému anebo o technických problémech, které si vyžádají změnu PINu nebo přístupu k elektronickému bankovnictví. Pro jednoduchost je v u přiložen i odkaz nebo formulář, přes který uživatel tuto změnu může provést. Jakmile ale uživatel na odkaz klikne nebo vyplní formulář, je přesměrován na stránky hackera, které mohou být k nerozeznání od stránek banky. Zde vyplní staré heslo a změní si ho na nové. Uživatel tak získá falešný pocit bezpečí a hacker přístup k jeho bankovnímu kontu. Obrana je snadná Banky ani jiné instituce vás nikdy neosloví s žádostí, abyste zadali a změnili své přihlašovací údaje. Proto pokud vám přijde tento , za žádných okolností neklikejte na připojený odkaz ani nevyplňujte přihlašovací údaje. Zároveň je dobré oznámit tento bance nebo instituci, jejímž jménem byl odeslán. Phishingové y nemusí být posílány pouze jménem banky. Mohou mít podobu podvrženého u od dodavatele, který vás například požádá, abyste výjimečně pravidelnou platbu poslali na jiný účet. Pokud takovýto podezřelý zachytíte, je nezbytné ho nahlásit na Helpdesk a zároveň informovat dodavatele.» aktualita Několikaměsíční odstávka v Paramu skončila Paramo (ji) Několikaměsíční zarážka v pardubické rafinerii je minulostí. Odstavené technologie se postupně navrátily k běžnému provozu počátkem března. Rozsah prací byl tentokrát sice menší, než na počátku loňského roku, ale hodně úsilí nás stála opatření proti mrazu. Zařízení jsme museli ochránit před velmi nízkými teplotami temperováním s pomocí hadic s horkou párou, přikrytím ventilů apod., připomíná vedoucí provozu údržby Miroslav Horák. Za pravdu mu dává i mechanik provozu hydrogenace Karel Posledník. Dlouhá a mrazivá zima nám nedovolila některé potřebné činnosti dělat. Zachránil nás teplý prosinec a leden. Tlakové zkoušky výměníků po devíti letech jsme například zvládli až v předposledním únorovém týdnu. Stejně tak čištění hydraulických uzávěrů (sifónů). Odstav umožnil pracovníkům údržby a externím firmám řadu oprav a úprav technologií v jednotlivých výrobních střediscích. Jednalo se zejména o čištění včetně péče o vyhrazená technická tlaková zkouška výměníků jednotky hydrogenace odhalila netěsnost krytu komory. S jeho opravou si poradili v Kralupech. Hodně úsilí si v době zarážky vyžádala opatření proti mrazu. V době, kdy bylo zařízení ještě mimo provoz, to potvrdil i mechanik provozu Karel Posledník. zařízení elektro, plyn, tlakové nádoby a pojišťovací ventily. Došlo i na revize komínů, opravy pecí či krytu sirné jímky. Diagnostika potvrdila bezpečný provoz vodíkové pece. Opravené výměníky a nové svazky pak garantují spolehlivý provoz na hydrogenaci. Navíc byly na této jednotce v době zarážky provedeny technické úpravy, takže nyní na ní může být zpracováván plynový olej bez nutnosti přidávání petroleje. Pouze nejnezbytnější práce byly udělány na provozu paliv, tedy na atmosférické destilaci ropy, podotýká Miroslav Horák. Zkrátka, během zarážky se prováděly všechny práce, které není možné nebo bezpečné realizovat během provozu zařízení. Znamená to mimo jiné, že zařízení byla otevřena, zjistil se jejich technický stav a odhalené nedostatky byly odstraněny. Provoz atmosférické a vakuové destilace ropy pardubická rafinerie odstavila loni 1. prosince a následně pak 10. prosince provoz hydrogenačního odsíření středních destilátů. Vedení společnosti přistoupilo k několikaměsíčnímu odstavu zpracování ropy po důsledné analýze hospodářské situace. Ekonomické důvody pro omezení rafinerské výroby nadále přetrvávají. Paramo najelo na zpracování ropy, aby zajistilo suroviny pro své navazující výroby, to znamená pro olejářský a asfaltářský blok. Tomáš Grznár specialista IT bezpečnosti tel.: mob.: Bezpečný provoz vodíkové pece prokázala diagnostika. v čase zarážky byla odstraněna také netěsnost chladiče benzinových par.

7 číslo 4 / duben » PŘEDSTAVENÍ TÝMU Spolehlivost zařízení a hladký chod výroby jsou dnes považovány za samozřejmost Unipetrol RPA (ir) Před dvěma měsíci byl v Unipetrolu RPA vytvořen odbor technické podpory výroby, jehož vedoucím je Jiří Kohl. Požádali jsme ho proto o představení pracovního týmu. Ke změně došlo v rámci zavádění nových moderních postupů v oblasti údržby v Unipetrolu RPA. Není to jen o řešení momentálních okolností, kupříkladu když se porouchá čerpadlo a je třeba vyřešit situaci, kdy se vysypaly zuby z převodovky, řekl Jiří Kohl. Během roku je třeba též sledovat statistiky, jejichž výsledky dopomohou při hledání další koncepce a změn systému. Na přípravě nové strategie momentálně pracují Tomasz Przybyslawski, technický ředitel, Jiří Polouček, manažer pro kontrolu údržby, a Jiří Kohl. Do současného odboru technické podpory výroby patří Bohuslav Mach a jeho sekce technických služeb, Karel Strážnický (sekce údržby Agro), Petr Rozsypal (sekce údržby elektro), Miroslav Tokáč (sekce měření a regulace), Václav Kuneš (sekce údržby mostů) a Zdeněk Vlček (sekce údržby Petrochemie). Struktura pod jednotlivými vedoucími sekcí zůstala zachována. V odboru zůstala i sekce, kterou jsem dříve řídil, s tím, že Jan Hlaváček a Zdeněk Prošek mají na starosti rotační stroje a Pavel Pilný náhradní díly, doplnil k současné organizační struktuře Jiří Kohl. Jiří Kohl pracoval od roku 1991 v kralupském Kaučuku (dnes Synthos). Začal jako mechanik měření a regulace v závodní elektrárně. Později povýšil až na vedoucího údržby, když ji z decentralizovaného modelu postupem času převedl na centralizovaný. Do Unipetrolu RPA přešel v únoru 2011 a dostal za úkol vést odbor technické podpory údržby. Jiří Kohl považuje Unipetrol RPA za vlajkovou loď české chemie, od které kupříkladu i v údržbě mnoho dalších firem opisovalo a opisuje. Z původního modelu údržby se oddělil Robert Fáber a jeho sekce plánu údržby plus Pavel Dobrovský s kolegy ze sekce spolehlivosti a dokumentace. Ti patří spolu s útvarem řídicích systémů do nové skupiny technického servisu přímo u technického ředitele. Jedna z pravidelných porad u Jiřího Kohla Řídicí pracovníci z odboru technické podpory výroby Mezi největší současné úkoly Jiří Kohl řadí dodržení krizového plánu údržby na rok 2012, jehož současná verze je o 100 milionů nižší než ta předchozí. Další významnou oblastí je zavedení systémových opatření, která by vedla v blízké budoucnosti ke snížení zásob náhradních dílů o 25 % proti současnému stavu. Věřím, že lepším plánováním i na období zarážek dokážeme, že nám zásoby náhradních dílů neporostou, uvedl Jiří Kohl a na závěr ještě připomněl: Spolehlivost zařízení a hladký chod výroby jsou dnes považovány za samozřejmost.» aktualita Rozšíření akreditace laboratoří Česká rafinérská (as) V únoru se konala již pátá kontrolní návštěva zástupce Českého institutu pro akreditaci (ČIA) podle ČSN EN ISO 17025, při které si Česká rafinérská rozšířila akreditaci o další laboratorní metody. Kontrolní návštěva proběhla bez jediného nálezu neshody. Česká rafinérská se rozhodla pro zavedení systému a akreditaci svých laboratoří podle normy ČSN EN ISO v souvislosti s požadavkem jejích zákazníků v roce O rok později se uskutečnil akreditační audit ČIA, při kterém byl systém v laboratořích podle uvedené normy akreditován současně s metodami pro analýzy složení topných plynů a výhřevnosti těžkého topného oleje. Toto vyžaduje vyhláška č. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů. Osvědčení z Českého institutu po akreditaci pracovníci rafinerie obdrželi v témže roce. Během let 2009 až 2012 jsme rozšířili akreditaci o další metody, u kterých je požadována akreditace ze strany orgánů státní správy a v oblasti životního prostředí, a další metody, které by mohly být případně předmětem reklamace, řekla Jarmila Pešáková, vedoucí laboratoře Kralupy. Při letošní kontrolní návštěvě se podařilo rozšířit seznam o další dvě metody, na které požadavek akreditace vyšel z loňského bezpečnostního akcionářského auditu. Konkrétně se jednalo o stanovení MTBE a ETBE v podzemních vodách a o stanovení BTEX v podzemních vodách. Únorový audit potvrdil rozšíření prací o metody, které se využívají ke stanovení kontaminace podzemních vod étery a uhlovodíky. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi nízké koncentrace, řádově ppm a ppb, jsou tyto metody velmi náročné jak pro vlastní stanovení, tak pro tvorbu kalibrací a manipulaci se vzorky. Metody jsme obhájili hlavně díky naší spolupráci a porovnávání výsledků s firmou Aquatest a účasti v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách našich i zahraničních firem, vysvětlila Jarmila Pešáková. V současné době mají tedy laboratoře České rafinérské v Kralupech akreditovaných 24 a v Chemparku Záluží 22 zkoušek. Upozornění na úspěšnou akreditaci najdeme nejen na výstupních protokolech, ale také na atestech výstupní kontroly v textové podobě i pomocí kombinované značky Českého institutu pro akreditaci. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili kontrolní návštěvy a přispěli k jejímu výbornému výsledku, uvedla na závěr Jarmila Pešáková, vedoucí laboratoře Kralupy. v únoru se konala již pátá kontrolní návštěva zástupce Českého institutu pro akreditaci, při které si Česká rafinérská rozšířila akreditaci o další laboratorní metody.

8 8 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Den s...» Den s Zástupce směnového mistra Jan Bečvář: Unipetrol (ir) Zaměstnanec chemického provozu slangově provozák, má především za úkol udržovat technologii ve stabilních výrobních podmínkách. Pokud nefunguje, musí zjistit proč, příčinu odstranit a zajistit, aby se již neopakovala. Dnes jednoho takového provozáka z výrobny zplyňování mazutu představíme. 6:15 Do zálužské továrny jsem nastoupil v březnu 1995 na plnírnu CO2, vzpomíná Jan Bečvář na období, kdy opustil práci číšníka. Přišla známost a já se rozhodl najít jistotu pravidelné mzdy, pokračoval. Na plnírně působil do listopadu 1996 a poté přešel do výrobny zplyňování mazutu, kde je dodnes. Práci na ranních vyměnil za směnovou, lépe honorovanou. Začátky na mazutu však nebyly lehké. Prodloužení smlouvy na dobu určitou bylo podmíněno úspěšnou zkouškou z DPS 500, 800 a 900. Za necelé dva měsíce jsem se provoz naučil a požadované zkoušky úspěšně zvládnul, vzpomíná Jan Bečvář. Poté, co se s technologií sžil, se zaučoval na jednotce PSA, kde se vyrábí čistý vodík pro petrochemické výroby Unipetrolu RPA a firmu Air Products. Dva roky uběhly jako voda a jeho tehdejší mistr Jiří Stádník si vybral Jana Bečváře za pomocníka na přípravu a průběh zarážek. Každý ze čtyř směnových mistrů výrobny má totiž na starosti určitý úsek a zodpovídá za něj během odstávky. Nejvíce se naučíte, když je provoz rozebraný de facto do šroubku. Nahlédnete do výměníků i dalších nádob a lépe si představíte, za jakých výrobních podmínek se vše odehrává. Osaháte si kupříkladu i katalyzátor, o kterém jste před tím věděl jen, že to jsou malé válečky. Zajímavá byla i účast při rekonstrukci v oblasti měření a regulace. Prostě, při zarážkách získáte velké zkušenosti a i po patnácti letech si můžete doplňovat znalosti o technologii do většího detailu, dodává Jan Bečvář, který je za šanci Jiřímu Stádníkovi vděčný. Pokud provoz nefunguje, tak jak má, je tady údržba, aby zajistila nápravu. Vše začíná u venkovních pracovníků provozu, kteří při pravidelných pochůzkách kontrolují zařízení. Roztěsní-li se kupříkladu potrubí (v přírubě začne unikat médium z potrubí), pracovník to nahlásí mistrovi nebo jeho zástupci, ti situaci vyhodnotí a rozhodnou co dál, vysvětluje Jan Bečvář. Pokud je oprava možná za běžného provozu, je třeba část technologie odstavit, zbavit tlaku, v případě potřeby inertizovat a pak předat údržbě. V případě, že by se muselo sjet celé zařízení, je třeba před tím situaci dohodnout ve spolupráci s technikem zařízení, technologem či s vedoucím výrobny. Jedná-li se kupříkladu o netěsnost na potrubí s chladicí vodou, je technologie, která utěsní armaturu za provozu, dodal Jan Bečvář a podotkl, že do práce jde s tím, že vedle rutinních činností neví, co všechno ho ještě během směny čeká. Kupříkladu letošní náročná zima se podepsala na stavu podtápění potrubí. S kolegou jsme navrhli na výrobním souboru DPS 600, jak by se dalo podtápění zjednodušit, aby nehrozilo při velmi nízkých teplotách zamrzání dlouhých tras. A na navržených změnách nyní údržba pracuje, dodal Jan Bečvář, který je od ledna zástupcem mistra směny C. Aktuální informace i plány do budoucna Jan Bečvář získává od mistra z porad u vedoucího. Během dne on nebo mistr vypisují povolení na práci. Kromě toho, že seznámí údržbáře s podmínkami práce, se jde s nimi osobně přesvědčit o stavu místa a určí kolegu z provozu, aby na opravu dohlížel. Vždy je třeba, aby o venkovních aktivitách dopředu věděli operátoři velínu a měli čas se na vše připravit, dodal Jan Bečvář. Mezi další pravidelné povinnosti patří docházka. Sleduji, aby si podřízení pravidelně čerpali dovolenou. Limitující je pro nás minimální stav, dodal Jan Bečvář s tím, že horší situace je při dlouhodobé nemoci nebo se zaměstnancem v zácviku, kterému ještě chybí patřičné zkoušky. Každý den ráno se berou vzorky takzvané zpětné vody z výstupu z provozního souboru DPS 600 a zjišťuje se únik TEA roztoku. V případě potřeby se pak test na ph dělá i namátkově. Mezi dlouhodobé činnosti Jana Bečváře v současnosti patří naplánování zarážky 2012 v úseku svěřenému jeho směně s tím, že si najde a vychová k ruce pomocníka, stejně jako si ho před deseti lety zaučil Jiří Stádník. Ve výrobně zplyňování mazutu funguje dvanáctihodinový směnný provoz. Pracovníci se střídají tak, aby měli dvakrát za měsíc volný víkend. Směny jsou výhodné pro ty, co jsou sami. Rodina směnami trpí, ale musí se to vydržet. Je to úděl provozáka, uvažuje nahlas Jan Bečvář. Převážnou část volného času věnuje hokeji. Nejdříve jej od mala hrál, později se na Zimní stadion Ivana Hlinky vrátil jako dobrovolný vedoucí mužstva mládeže 7. třídy. Nejrychlejší kolektivní hře se věnuje i jeho syn Jan. Toho v 8. třídě trénuje Robert Reichel. Pokud to jenom trochu jde, snažím se, abych svého syna viděl na hokeji, protože to jsou zážitky k nezaplacení, uzavřel Jan Bečvář. přebírání úkolů od směnového mistra Petera Miraje. 8:05 stanislav Kubr, parťák údržby firmy BIS Czech, při vystavování povolení k práci. 9:25 Jan Bečvář odebírá mimořádný kontrolní vzorek, zda nedošlo k úniku TEA roztoku do odpadní vody.

9 číslo 4 / duben Provozák se učí pořád, nejvíce při zarážkách 10:20 11:15 Jan Bečvář s technikem-mechanikem Jiřím Stádníkem konzultuje a upřesňuje práce na filtru odpadní vody. se zástupcem vedoucího výrobny POX Petrem Karvánkem při kontrole motoru MO 601B před jeho testovacím startem po opravě. 13:50 Jan Bečvář při standardní komunikaci vysílačkou s operátorem velínu.

10 10 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» pro řidiče Velmi silné konkurenční prostředí Podle dosud zveřejněných údajů ze statistiky zpracované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR je v celorepublikové evidenci k 31. prosinci 2011 celkem čerpacích stanic včetně drobných prodejců, neveřejných výdejen a čerpacích stanic umístěných převážně v areálech technických služeb a zemědělských, dopravních či stavebních firem. V celkovém hodnocení je zahrnuto 996 veřejných čerpacích stanic s nabídkou pouze jednoho produktu. Dominantní je motorová nafta v 528 případech a LPG u 445 prodejců. Nově vznikají i veřejné čerpací stanice na CNG, kterých je zatím 23, říká Václav Loula, ředitel kvality společnosti Benzina. Veřejných čerpacích stanic je celkem v evidenci 3 717, z toho s nabídkou širšího sortimentu pohonných hmot a služeb. U této skupiny víceproduktových veřejných stanic se rozšiřuje nabídka především o další motorová paliva jako E85 (benzin s 85 % bioetanolu), B30 (směsná motorová nafta s 30 % biosložky) nebo B100 (čisté FAME estery mastných kyselin). Největší nárůsty proti roku 2010 byly u E85, kde přírůstek dosáhl 16 čerpacích stanic, a podobně u směsné nafty (+17). Již jen o 1,2 % stoupl meziročně počet veřejných čerpacích stanic.» z historie V počátcích motorizmu bylo vlastnictví motocyklu či automobilu výsadou továrníků a majetných celebrit sdružujících se v elitních automobilových klubech. Delší jízdy, respektive výlety se konaly o víkendech. S příchodem 20. století se nejrůznější motorová vozidla začala prosazovat i v praxi každodenního života. Autodoprava se významně podílela na rozvoji podnikání i cestování. Nárůst je ovlivněn statistickou metodikou evidence (lokalita ČS a vlastník) a přidružování stanic na LPG, CNG, zpřísněním evidence a přeřazením do kategorie veřejných stanic. Nově do provozu uvedených veřejných stanic bylo minimum, přitom veřejné stanice tvoří 55,6 % z celkového počtu evidovaných stanic, konstatuje Václav Loula. V sektoru veřejných stanic je specifická skupina 397 stanic s vymezeným přístupem, kde se kromě výdeje pro vlastní potřebu uskutečňuje i prodej s převahou motorové nafty pro jiné subjekty na základě specifických smluvních vztahů. Tato kategorie meziročně výrazně stoupla o 35 % a z celkového počtu evidovaných stanic tvoří 5,9 %. Nárůst souvisí se zpřísněním legislativy o evidenci distributorů a se druhou válkou bylo na území tehdejšího Československa již na provozoven. Z toho je zřejmé, že konkurenční boj v oblasti výdeje pohonných hmot nabýval na intenzitě, pokračuje Václav Loula. V současné době se v České republice registruje motocyklů a 4,6 milionu Při historicky prvním sčítání motorových vozidel v českých zemích v roce 1906 už úřady evidovaly 73 automobilů a 228 motocyklů. V té době benzin nabízeli smluvní prodejci buď v desetilitrových demižonech, nebo vám jej ochotně načerpal drogista či hokynář přímo u pultu jako petrolej, vysvětluje Václav Loula, ředitel pro jakost společnosti Benzina. Od 20. let minulého století přibývala na frekventovaných místech stacionární zařízení (malá čerpadla s malými nádržemi v zemi). Těsně před světovou změnou statutu z neveřejné stanice na ČS s vymezeným přístupem. I tato skupina poloveřejných stanic se na trhu začala výrazněji profilovat. Největší podíl zde tvoří stanice s nabídkou motorové nafty a bionafty (88 %). Zatím malý podíl zde tvoří stanice s nabídkou automobilového benzinu nebo CNG, dodává Václav Loula. Neveřejných stanic je 2 576, což představuje 38,5 procenta z celkového počtu všech evidovaných stanic. V rozhodující míře se jedná o jednoproduktové stanice na motorovou naftu a také stanice, které nabízejí vysokoobjemová biopaliva B30 a B100, (celkem stanic má v nabídce naftu a bionaftu). S rozvojem motorizmu se mění i čerpací stanice rok 1910 a panu továrníkovi je čerpán benzin z demižonů před hotelem v Písku. Situace v hlavním městě a v dalších vybraných lokalitách: Veřejné stanice Poloveřejné stanice Neveřejné stanice Celkem stanic Praha Okres Mělník Okres Most Okres Pardubice osobních vozidel. Všichni víme, že stejně jako motorismus se postupem času radikálně měnily i služby poskytované u čerpacích stanic. Řidiče všech generací spojuje potřeba najít na svých cestách kvalitní pohonné látky, kvalitní služby na čerpacích stanicích a v posledních letech i kvalitní a chutné občerstvení. To vše Benzina splňuje. Je to tradiční česká značka, která je spjatá s domácím trhem, umí vyhovět přáním řidičů a je vnímána jako spolehlivý partner motoristů, shrnuje přednosti čerpacích stanic Benzina Václav Loula. takhle vypadala čerpací stanice Benzina na přelomu 60. a 70. let minulého století.» aktualita VERVA zve řidiče na závody PORSCHE SUPERCUP a F1 Benzina (pr) Společnost Benzina zahájila kampaň VERVA PALIVO VÍTĚZŮ, jejíž součástí bude soutěž o vstupenky na závody PORSCHE SUPERCUP a Formule 1 na okruhu v Hockenheimu. Kampaň probíhá ve dvou fázích v období od 12. března do 3. června. Cílem kampaně je zviditelnit značku prémiových paliv VERVA, podpořit jejich prodej a zároveň nalézt synergie s mateřskou společností PKN ORLEN. Právě závody PORSCHE SUPERCUP a F1 jsou projektem, který je sponzorován naší mateřskou společností, říká Veronika Vlášková, marketingová ředitelka společnosti Benzina. První fáze kampaně má za cíl podpořit prémiová paliva VERVA, ale také připravit veřejnost na chystanou soutěž o vstupenky na PORSCHE SUPER- CUP a F1. Ve druhé fázi, která začíná 30. dubna, bude probíhat samotná soutěž a aktivity zaměřené na podporu prodeje paliv VERVA. Soutěže o vstupenky na PORSCHE SUPERCUP a závody F1 na okruhu v Hockenheimu se může zúčastnit každý, kdo odpoví na jednoduché otázky umístěné na speciálním webovém portálu Jako bonus navíc ti zákazníci, kteří natankují 25 litrů některého z paliv VERVA (VERVA Diesel, VERVA 100 nebo VERVA 95), získají zdarma čtvrtlitrovou plechovku energetického nápoje BIG SHOCK! VERVA Diesel Prémiová nafta určená pro moderní» zajímavost Nově vytvořená skupina Největší obchodníci a prodejci pohonných hmot chtějí prosadit zásadní změny zákonů, které se týkají jejich podnikání, a to hlavně s ohledem na řešení problémů s miliardovými daňovými podvody. Unipetrol, Benzina, Čepro, Shell a některé další společnosti, sdružené v České asociaci petrolejářského průmyslu a obchodu, vytvořily za tímto účelem speciální skupinu, která má navrhovat úpravy dieselové motory byla uvedena na trh v roce S vynikajícími vlastnostmi je jediná na tuzemském trhu s cetanovým číslem 60. Moderní formulace aditiv zajišťuje vysoký výkon, sníženou spotřebu a tichý a hladký chod motoru. Benzin VERVA 100 VERVA 100 je nadstandardně aditivovaný vysokooktanový prémiový benzin pro moderní automobilové benzinové motory s vyšším kompresním poměrem i pro vysoce výkonné motocykly se sportovním charakterem jízdy. Hlavními benefity paliva je snížení spotřeby vozidla, zajištění vysokého výkonu motoru, efektivní využití energie, snížení třecích ztrát a výrazný čisticí efekt paliva. Kromě varianty VERVA 100 Benzina nabízí také variantu VERVA 95. Různé varianty prémiových paliv VERVA jsou k dostání již na 208 čerpacích stanicích Benzina. Na dvacet výherců čeká zájezd pro dvě osoby včetně cesty, ubytování a vstupenek na závody. Mezi další ceny patří 180 poukázek na palivo VERVA v hodnotě 500 Kč a další stylové dárky. zákonů, vyhlášek a další legislativy tak, aby rozsáhlý černý trh co nejvíc omezily. Petrolejářské firmy mají vlastní podrobné informace o machinacích a principech podvodů ze strany pochybných dovozců a překupníků paliv a chtějí přispět k nápravě deformovaného trhu. Současně chtějí spolupracovat ještě více než dosud s ministerstvy, daňovou i celní správou, právníky, analytiky i některými institucemi, jako je třeba Česká obchodní inspekce.

11 číslo 4 / duben 2012 I Střídání generací v podnicích skupiny Unipetrol Age management opatření proti stárnutí zaměstnanců Unipetrol Řada českých firem se v poslední dekádě potýká s problémem stárnutí svých zaměstnanců. Výjimkou není ani skupina Unipetrol a i jí do jisté míry hrozí ztráta zkušeností, talentů a odbornosti. Nutno podotknout, že pro útvar lidských zdrojů (HR) není tento stav žádnou novinkou. Zaměstnanci personálního úseku dlouhodobě mapují situaci a snaží se zavádět opatření vedoucí k eliminaci nebo alespoň zpomalení tempa stárnutí zaměstnanců. V následujícím grafu je zobrazen průměrný věk zaměstnanců ve společnosti Unipetrol RPA, Unipetrol Doprava a Paramo. Odpovídá to situaci ve společnostech Svazu chemického průmyslu ČR, kde se průměrný věk v jednotlivých společnostech pohybuje od 42 do 48 let. Předně je třeba si uvědomit, že zaměstnávání starších zaměstnanců samo o sobě nepředstavuje problém. Ba naopak, takoví zaměstnanci jsou často nositeli nezastupitelných zkušeností a znalostí a v některých případech by jejich ztráta mohla vážně zasáhnout do chodu společnosti. Skupina Unipetrol si takových zaměstnanců váží a maximálně se snaží využít jejich kvalit, důležitých mimo jiné pro zaučení a zaškolení mladších kolegů. Podle Tomáše Krejčíka, vedoucího personálního odboru pro lokalitu Praha a Pardubice, je řešení uvedené problematiky ve skupině Unipetrol na sezna- Jak ovšem praví stará pravda, čas neúprosně tomáš Krejčík, vedoucí personálního běží a odchod na zasloužený odboru pro lokalitu Praha a Pardubice odpočinek čeká na každého. Aby takový Jedno z mnoha střídání generací v podnicích skupiny Unipetrol. Od dubna přešel Milan Kraus z dispečinku jednotky energetických služeb odliv zkušených zaměstnanců společnost do odboru operativního řízení výroby Unipetrolu RPA. Na centrálním dispečinku vystřídá Bohuslava Budinu, který poté, co zaučí nového Rozložení věkové struktury ve vybraných společnostech skupiny Unipetrol ve srovnání neohrozil, je třeba pracovat s ně- kolika nástroji, které zajistí kontinuitu kolegu, odchází do starobního důchodu. se společnostmi ze Svazu chemické- pracovního know-how a neohrozí běh Junior program mu činností, kterým je a bude věnována optimální předávání zkušeností a znakolika ho průmyslu ČR je uvedeno v následující pracovních procesů. Společnost má Oslovuje prostřednictvím veletrhů a kontaktních zvýšená pozornost. Je třeba zdůraznit, lostí mladým, perspektivním a talentovaným tabulce a v grafickém vyjádření. zájem o zachování znalostí, poznatků dnů na vysokých školách a uni- verzitách čerstvé vysokoškoláky nejrůznějších že naším hlavním cílem není nahrazovat starší mladšími, ale především zajistit zaměstnancům, uzavřel Tomáš Krejčík. oborů a nabízí jim možnost získat nad roční pracovní zkušenost ve skupině Společnost (%) do 29 let let let let 59 let Svaz chemického průmyslu ČR Unipetrol. Ti, kteří dokážou o svých kvalitách přesvědčit a spolupráce s nimi je (použita data k ) UNIPETROL RPA, s.r.o oboustranně hodnocena jako přínosná, do 29 let let UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o zůstávají v řadách zaměstnanců i nadále. Pod dohledem nadřízených dochází k jejich let let PARAMO, a.s dalšímu profesnímu i osobnostnímu nad 59 let rozvoji. Průměrný věk ve výrobních společnostech Unipetrol RPA, s.r.o. Unipetrol Doprava, s.r.o. Paramo, a.s. či dovedností, které jednotliví zaměstnanci načerpali během uplynulých let ve firmě. V současné době se Age management ve skupině Unipetrol provádí prostřednictvím několika programů. 45,3 45,8 46,1 Program nástupnictví Jedná se o interní proces, při kterém dochází v řadách vlastních zaměstnanců k vytipování osob, kterým je věnována zvláštní pozornost. Tito zaměstnanci jsou průběžně připravováni na budoucí kariérní posun a přidělení dalších odpovědností. V současné době jsou někteří z těchto pracovníků zařazeni do vzdělávacího programu dotovaného z fondů Evropské unie. Vzdělávání Mezi další možnosti, se kterými personální úsek pracuje, patří dlouhodobé zlepšování pracovních podmínek, zdravotní péče a zvýšená pozornost v oblasti bezpečnosti práce. Již tradiční, a proto možná i neprávem opomíjenou oblastí je rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Věková struktura zaměstnanců je obdobná i v Paramu, Unipetrolu Doprava a v Unipetrolu RPA. Age management řízení zohledňující věk zaměstnanců, nemusí být nutně chápán jen v souvislosti s fenoménem stárnoucí společnosti. Jde o termín, kterým se označují činnosti a opatření, jejichž cílem je podporovat komplexní přístup k řešení demografické situace a demografických změn v oblasti zaměstnanosti. Taková opatření by pak měla především zajistit, aby každý zaměstnanec měl možnost využít svůj potenciál a nebyl znevýhodněn kvůli svému věku. Strategie Age managementu tak mohou být směrovány ke všem věkovým skupinám pracovníků, ať jde o ty začínající, o střední věk nebo o ty, kteří již pomalu končí svou pracovní dráhu. Mezi hlavní zásady Age managementu zaměřeného na skupinu pracovníků staršího věku patří především dobré znalosti o věkovém složení (společnosti, firmy ), spravedlivé postoje ke stárnutí, pochopení pro individualitu a rozmanitost a uplatňování strategického myšlení. Obsah pojmu Age management, jeho cíle i strategie se popisují obvykle ve třech úrovních: společensko-politické (trh práce, sociální a pracovní politika státu), organizační (firemní) a individuální.

12 II uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Veletrhy pracovních příležitostí, šance pro vysokoškoláky i pro jejich budoucí zaměstnavatele Unipetrol (ir) Veletrhy pracovních příležitostí pro vysokoškoláky jsou už po mnoho let jasným cílem našich personalistů při lovu mladých a talentových nadějí na tuzemském trhu práce. Najít dnes vhodné zaměstnání, ve kterém by čerstvý vysokoškolák dostal šanci rozvinout své teoretické znalosti a poznatky získané studiem, nebývá obvykle snadné. Vhodných pracovních míst není na trhu příliš mnoho a jen málo zaměstnavatelů ochotně přijme člověka s nulovou praxí. Jednou z možností, jak takové hledání ulehčit, jsou veletrhy pracovních příležitostí, které na půdě vysokých škol pořádají buď samotné fakulty, nebo studentské organizace. Na těchto akcích mají studenti šanci seznámit se s nabídkami firem, získat tolik potřebné informace o možnostech budoucího profesního veletrh pracovních příležitostí ikariéra 2012 se konal 21. února v budově B VŠCHT Praha. Není na škodu mít přehled o pracovních nabídkách již před dokončením studia Při akci Kontakt 2012 na Univerzitě Pardubice Tomáš Krejčík vyzpovídal pro čtenáře UNI novin jednoho z návštěvníků z řad studentů, přesněji řečeno návštěvnici, protože se jedná o dvaadvacetiletou Kateřinu Vilušínskou, studentku Fakulty chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice, magisterského studia anorganické technologie. Kontakt 2012 je první, který jste navštívila? Kdepak, ve škole studuji již čtyři roky a letošní kontakt je už mým třetím, považuji se za pravidelného návštěvníka. Myslím si, že není na škodu mít přehled o pracovních nabídkách již před dokončením studia. Čím je pro vás takový pracovní veletrh zajímavý? Především se rozhlížím po pracovních nabídkách. Firmy ale také prezentují své programy zaměřené na nás, vysokoškoláky. Z nich se dozvídám, co všechno po nás mohou chtít, jaká mají očekávání. To mi pomůže připravit se na hledání práce odpovídajícím způsobem. Navíc je to i příležitost získat kontakty pro případné praxe, stáže i brigády a také pro spolupráci na diplomové práci. Jaké informace a dojmy si z akce odnášíte? Jsem ráda, že mám alespoň rámcovou představu o tom, co společnosti, které se prezentovaly, nabízí, koho hledají a co od nás čekají. Kontakt probíhal v příjemné atmosféře, zástupci firem byli milí a příjemní a ochotně odpovídali na všechny moje otázky. Odnáším si i docela dost drobných dárků, propagačních předmětů a informačních letáků. Musím ale říct, že je jen málo firem, které dokázaly nabídnout konkrétní volná místa. tomáš Krejčík vyzpovídal pro čtenáře UNI novin jednu návštěvnici z řad studentů, Kateřinu Vilušínskou, studentku Fakulty chemicko-technologické na Univerzitě Pardubice, magisterského studia anorganické technologie. Jak na vás zapůsobila nabídka skupiny Unipetrol a jak se vám líbil náš stánek? Z nabídky Unipetrolu mi utkvěl v hlavě Junior program, který nabízí roční práci ve firmě. Pro mě je to zajímavé tím, že působíte v oboru, který studuji. Mám dokonce osobní zkušenost díky mému prvnímu Kontaktu před třemi lety. Dostala jsem příležitost absolvovat 14denní praxi ve společnosti Paramo. Váš stánek je hezký, jen je obtížné se k němu protlačit, pokaždé je u něj docela plno. Využila jste možnosti podívat se na nabídku Unipetrolu i přes Facebook? To mě docela příjemně překvapilo, na to se mi líbí jsem klikla ještě na vašem stánku. Potkáme vás na Kontaktu 2013? Určitě, když všechno dobře půjde, bude to už můj poslední. Příští rok bych měla studium ukončit. Byla bych moc ráda, kdybych si z příští akce už odnesla nějakou konkrétní nabídku.

13 číslo 4 / duben 2012 III uplatnění a v neposlední řadě posbírat i nějaké ty kontakty. Mohlo by se zdát, že podobné veletrhy jsou důležité pouze pro studenty, ovšem opak je pravdou. Firmy možnost upoutat vysokoškoláky vítají s otevřenou náručí. Je to pro nás jedinečná příležitost jak navázat kontakt s talenty z nejrůznějších oborů, které by jednou mohly rozšířit řady našich zaměstnanců, říká Tomáš Krejčík, vedoucí personálního odboru pro lokalitu Praha a Pardubice Unipetrolu Services. návštěvníci stánku Unipetrolu měli možnost v Praze i v Pardubicích aktivně nahlédnout na facebook. Zaměstnance a pracovní pozice ve skupině představil dokument Kariéra v Unipetrolu. A jak takový veletrh probíhá? Představme si velké prostranství, nejlépe v aule nebo hale univerzity, kde si své stánky rozloží mnoho firem a mezi kterými pak v neformální a uvolněné atmosféře proudí davy studentů. Návštěvníci mají vstup zdarma, obvykle dostávají od pořadatelů brožuru Průvodce veletrhu, která obsahuje organizační informace a seznam přítomných zaměstnavatelů se stručnou charakteristikou. To další se už zájemci dozví přímo na stáncích. Osobní konzultace probíhají s pracovníky jednotlivých firem. Například Unipetrol vysílá na veletrhy obvykle tří až čtyřčlenný tým složený z personalistů a pracovníků Public relations. Studenti se nás mohou zeptat na požadavky podniků naší skupiny a dozví se i o prostředí a zvyklostech ve společnosti. Rovněž si mohou informace porovnat s daty ostatních firem a shlédnout firemní prezentace, vysvětluje Tomáš Krejčík. Stěžejní část prezentace Unipetrolu tvoří Junior program. Při jeho představení V rámci firemní prezentace Tomáš Krejčík představil stěžejní část Junior program. začínáme tím, že návštěvníkům vysvětlíme, kdo vlastně naše skupina je, které společnosti jsou její součástí, co patří do základního produktového portfolia a ve kterých lokalitách podniky působí, doplňuje Tomáš Krejčík. Potom už přichází chvíle pro konkrétní informace o příležitostech pro čerstvé vysokoškoláky. Mezi pravidelné štace patří Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice. Obě instituce nabízí studentům řadu chemických oborů, které jsou pro fungování Unipetrolu stěžejní, a vedle nich je doplňují dalšími, které jsou pro fungování společnosti rovněž nezbytné. Podle Tomáše Krejčíka se například jedná o oblast dopravy, ekonomiky či například marketingu. Moderní škola s tradicí Schola Humanitas je přírodovědně zaměřená střední škola s vyšší hodinovou dotací přírodovědných předmětů. Byla založena v roce 1992, a přestože je již školou v nejlepším slova smyslu tradiční (nejstarší svého typu v ČR), zdůrazňuje moderní přístupy k vyučování s akcentem na tvořivé myšlení a činnosti studentů, a to nejen v předmětech přírodovědných (odehrávají se v moderně zařízených učebnách a laboratořích), ale i humanitních, jimž je také věnována značná pozornost. Schola Humanitas v Litvínově představuje mimořádně zajímavou příležitost pro všechny studenty, kteří chtějí kromě kvalitního středoškolského studia zažít radost, poznat svět a plně rozvinout svou osobnost. Poskytujeme vzdělání obsahově srovnatelné s gymnáziem, ale s lepším materiálním vybavením a zázemím. Klademe velký důraz na výuku cizích jazyků ve speciálně zařízených učebnách umožňujících bezprostřední interakci, představuje instituci Vladimír Pacina, zástupce ředitele. Studenti si své jazykové znalosti během studia prakticky ověřují při pobytech v zahraničí, kde v rámci studijních cest, mezinárodních projektů a výměnných programů získávají cenné životní a odborné zkušenosti a navazují přátelství se žáky z cizích zemí. Škola organizuje pravidelné cesty do Norska, Dánska a dalších evropských zemí. V Dánsku mají studenti Scholy Humanitas dokonce možnost půlročního nebo ročního studia angličtiny ve spřátelené škole, vysvětlil Vladimír Pacina. Jeden z vrcholů studia představuje měsíční pobyt v Londýně či v Berlíně v rámci projektu Leonardo. Schola Humanitas představuje malou školu rodinného typu s maximálním počtem 22 žáků ve třídě, což umožňuje velmi intenzivní vyučovací proces opírající se o individuální přístup, dialog a formulování vlastních názorů. S tím souvisí i přátelská atmosféra a výborné vztahy mezi žáky a pedagogy. Výuka odborných předmětů je navíc doplněna kvalitní a zajímavou praxí v terénu. Studenti se též učí zpracovávat závěrečné práce, jejichž příprava je později neocenitelnou zkušeností při psaní bakalářských a diplomových prací v období vysokoškolského studia, dodal Vladimír Pacina. Žáci v rámci praktické výuky navštěvují zálužský areál Unipetrolu RPA. na fotografii jsou žáci 4. ročníku při laboratorních cvičeních Důkaz bílkovin ve vaječném bílku (xanthoproteinová reakce) K nadstandardu školy dále patří čtyři sportovní kurzy během studia (lyžařský, cyklistický, vodácký a vysokohorské turistiky), možnost celodenního stravování, bezplatné využívání vysokorychlostního internetu a multifunkčního hřiště. Přímo v budově školy se nachází i domov mládeže, kde se ubytovaní studenti zapojují do pestré mimoškolní činnosti podle vlastního zaměření. Schola Humanitas otevře ve školním roce 2012/2013 tři třídy a přijme 66 žáků. Žáci budou přijati bez přijímacích zkoušek. K jejich motivaci přispívají i prospěchová stipendia. Při loňské premiéře státních maturit uspělo všech 42 maturantů. Většina se jich dále vzdělává na vysokých školách. Školu je možné po domluvě kdykoliv navštívit. Velké množství podrobných informací získáte na nebo na facebooku školy.

14 IV uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Na Meziboří vyrostla síť učilišť pro československý průmysl Historie dnešní Střední školy EDUCHEM, a.s., Meziboří navazuje na rozvoj odborného školství a chemického průmyslu v mosteckém regionu po druhé světové válce. Začátky Po ukončení války bylo rozhodnuto nálety poškozenou chemickou továrnu v Záluží obnovit a rozšířit její výrobu. S tím byl spojen i rozvoj odborného školství na Mostecku a vznik odborné chemické školy. Počátky jsou spjaty se skupinou takzvaných Baťováků Luzar, Zrůnek, Jarý, bratři Labuťové, Prosa, Pištora, Navrátil, Ungerman, Břízek, Tyl, Koudela, Kouba, Chytráček, Synek, Linhart, Janouch. Prvním ředitelem školy se stal profesor Antonín Hošek. Ve školním roce 1945/46 nastoupilo 120 žáků. O rok později jich ve škole bylo již 300. A tento počet se postupně zvyšoval. O dění ve škole informoval i závodní časopis Výstavba v září 1946: Začínáme nový školní rok, přijali jsme 160 nováčků, kteří si vybrali Stalinovy závody, aby se zde v pohraničí nejenom vyučili řemeslu, ale aby se plodně zapojili do jeho výstavby Letos prvně také máme učně chemiky. Až se vyučí v naší odborné chemické škole a až se naučí pracovat v chemických laboratořích, dostanou výuční list chemického laboranta. Budou to první hoši tohoto druhu v naší republice. Rok 1948, autor profesor Antonín Hošek: Úkoly naší školy jsou velké, vážné a zodpovědné. V ní chceme vytvářet předpoklady pro poctivé, vzdělané a zdatné odborníky, nosné pilíře našich závodů v nejbližší budoucnosti Chemici, čili lučebníci, jak se teď nazývají, díky vzácnému pochopení vedoucích v laboratořích mají velmi dobré pracovní příležitosti, které po konečných stavebních úpravách v závodních laboratořích se ještě zlepší a zvláště tehdy, kdy bude možno vybudovat zvláštní laboratoře pouze pro učně Od roku 1945 se ve škole vyučovaly obory strojní a elektrotechnické a od roku 1946 obory chemické tříleté a dvouleté. Na školu jsem nastoupil v roce Učil jsem se elektrotechnikem, vzpomíná absolvent školy Antonín Doležálek, který zasvětil zálužskému chemickému závodu celý svůj pracovní život. Školu a internát jsme měli v dřevěném baráku, bývalém lágru, v dnešní Žižkově ulici. Dílny byly v dřevěných barácích nad hospodou U Petra na místě dnešní Citadely. Každé ráno jsme tam chodili seřazeni v zástupech a museli jsme si k tomu zpívat. Ale to bylo jen v prvním ročníku. Ve druhém jsme již pracovali přímo v areálu závodu. Když jsem se učil třetím rokem, tak jsme se přestěhovali na poslední tři měsíce do nového internátu v Šenbachu. Cesta mezi Šenbachem a Litvínovem byla samé bláto. Autobus jezdil jenom na kraj města (na zastávku U partyzána) a my jsme museli chodit na internát dva kilometry pěšky. Středisko pracovních záloh Podle plánu výstavby vyrostlo v Šenbachu, v dnešním Meziboří, středisko pracovních záloh, jinými slovy síť učilišť pro československý průmysl, především pro severočeské uhelné šachty a chemické závody, kterým se po odsunu Němců nedostávalo pracovních sil. V roce 1954 stálo v Šenbachu 15 internátů, tři odborné školy a dvě svobodárny. V roce 1955 mělo tehdejší učiliště chemických závodů k dispozici novou odbornou školu a dva internáty pro 540 ubytovaných žáků. Škola byla plně obsazená, protože nábor žáků se prováděl v celé republice včetně Slovenska. Při postupném rozšiřování školy bylo dosaženo maximálního stavu žáků. vzdělávací nabídku SŠ EDUCHEM tvoří obory s maturitní zkouškou v denní a v dálkové formě studia. Jedná se vedle aplikované chemie například o mechanika elektrotechnika se zaměřením na automatizaci nebo výpočetní techniku. v roce 1954 stálo v Šenbachu (dnes Meziboří) 15 internátů, tři odborné školy a dvě svobodárny. Dnes už tam je pouze Střední škola EDUCHEM. Tento stav se v dalších letech ustálil na 700 až 800 žácích. Obory výuky se postupně rozšířily i o obory stavební, a tak absolventi školy získávali výuční listy v oborech chemik lučebník, chemik, odborný laborant, provozní chemik, potrubář, elektrotechnik, elektrikář, elektromontér, elektromechanik, zámečník, klempíř, soustružník, zedník šamotář, izolatér, malíř natěrač... S postupem času, s měnícími se požadavky a s měnícím se zájmem uchazečů o studium, začaly v polovině osmdesátých let přibývat denní obory maturitní, rostla i nabídka večerního a dálkového studia. Sametová revoluce Do dalšího rozvoje a směřování školy zasáhl rok V roce 1991 byla všechna střední odborná učiliště dle školského zákona odtržena od státních podniků a byla vytvořena síť státních příspěvkových organizací. Chemické učiliště v Meziboří zůstalo tehdy, jako jediné v republice, na základě povoleného experimentu součástí státního podniku jako jeho vnitřní organizační jednotka. Spolu s transformací státního podniku v akciovou společnost Chemopetrol bylo učiliště zařazeno k 1. lednu 1994 do sítě soukromých škol a pod dnešním názvem Střední škola EDUCHEM, a.s., je součástí sítě soukromých škol od roku 1997 dodnes, řekla Dana Bártíková, ředitelka školy. Nyní je samostatnou akciovou společností, poslední střední školou, která navazuje na historii odborného školství v Meziboří v padesátých letech. Vzdělávací nabídku školy tvoří obory s maturitní zkouškou v denní a v dálkové formě studia. Jedná se o aplikovanou chemii (zaměření na analytickou chemii nebo chemickou technologii), mechanika elektrotechnika (zaměření na automatizaci nebo výpočetní techniku), sociální činnost (zaměření sociální péče), informační technologie a nástavbové dálkové studium oborů chemik operátor a mechanik elektrotechnik. Po tučných letech přišla léta chudší Ve srovnání s dávnou minulostí školy je zájem současných žáků základních škol o studium technických oborů nižší. Chemie se stává tak trochu Popelkou a počet nově nastupujících žáků a absolventů školy se rok od roku postupně snižuje. Snažíme se přesvědčit žáky základních škol, jejich rodiče a širokou veřejnost, že chemie je zajímavým a perspektivním oborem, a věříme, že se tento trend minulých let podaří zvrátit, dodala Dana Bártíková. Škola předává žákům potřebné znalosti a odborné dovednosti ve vybavených učebnách a laboratořích, spolupracuje s odborníky z praxe, rozvíjí spolupráci s vysokými školami a snaží se po všech stránkách, plně a harmonicky rozvíjet osobnost svých žáků. Absolventi jsou dobře připraveni pro další profesní život, nacházejí velmi dobré pracovní uplatnění a řada z nich pokračuje ve studiu svého oboru na vysoké škole, dodala Dana Bártíková. Při zpětném pohledu lze říci, že škola vychovala za 67 let své existence tisíce absolventů a stovky z nich spojily svůj pracovní život s chemickým závodem v Záluží. Jsme připraveni pokračovat dál v tradici a přispět k výchově nové generace technicky zdatných a odborně připravených absolventů. Jen ti se mohou stát platnými následovníky předchozích generací, uzavřela Dana Bártíková.

15 číslo 4 / duben » aktualita Budoucnost i minulost energetiky Unipetrol RPA (ir) Kolem energetiky Unipetrolu RPA je stále živo. Vloni byla jedna ze dvou firemních tepláren odstavena, protože již nevyhovovala požadavkům na provoz, nyní se v rámci studie proveditelnosti vytváří 3D model nového energetického zdroje pro Chempark Záluží. Nová energetika zatím ve 3D modelu Firma Škoda Praha Invest, která mimo jiné staví i velkou paroplynovou elektrárnu v nedalekých Počeradech, vyhrála výběrové řízení na vytvoření studie proveditelnosti pro nový zdroj, řekl Jaromír Vorel, ředitel úseku výroby energií Unipetrolu RPA. Studie proveditelnosti by měla být hotová zhruba do měsíce. Pro přípravu digitálního 3D modelu nové teplárny bylo třeba v první březnové dekádě vyfotografovat vhodný prostor v Chemparku Záluží, a to z předem stanovených směrů. Podle Jaromíra Vorla současná studie pracuje s návrhem, že by nová teplárna stála vedle původní T200 v bloku 25. Na základě výsledků studie od renomované firmy se rozhodne, zda je z technického i z ekonomického hlediska možné současný návrh provést. Důležité je, aby výstavba nového teplárenského zdroje v Unipetrolu RPA zapadla do energetické strategie celého PKN Orlen, uzavřel Jaromír Vorel. Kulisy pro Zemana Odstavená strojovna i kotelna teplárny T200 zatím tiše čekají, co bude dál. Před pár dny například posloužily jako kulisa pro fotografie k rozhovoru Miloslava Hrabáka s redaktorem Mosteckého deníku. Pamětník výstavby závodu, který se zálužskou chemičkou spojil celý život a o této lokalitě napsal již dvě knížky, se se svými vzpomínkami svěřoval novináři. Jaromír Vorel, ředitel úseku výroby energií Unipetrolu RPA, ukazuje vybrané místo v bloku 25. Rozhovor se může uspořádat po telefonu, na otázky se může odpovědět kupříkladu em, ale prostředí chemického areálu, zejména pak strojovny teplárny T200, dodalo fantaskní příchuť románů Julese Verna. Režisér Karel Zeman, autor českých vědeckofantastických filmů Vynález zkázy, Na kometě nebo Ukradená vzducholoď, by jistě zaplesal a využil by prostředí pro nějaký další zajímavý film. Vždyť kupříkladu nýtovaná konstrukce teplárenské haly pochází z dílny německého inženýra, který byl žákem samotného A. G. Eiffela. Martin Hora ze Škody Praha Invest, vedoucí projektu studie proveditelnosti nové teplárny, pořizuje snímky v Chemparku Záluží. Martin Vokurka, redaktor Mosteckého deníku, debatuje s Miloslavem Hrabákem ve strojovně T200. Alexandre Gustave Eiffel ( ) byl francouzský konstruktér a architekt. Proslavil se konstrukcí Eiffelovy věže, kostry Sochy svobody, spolupodílel se na budování Panamského kanálu a navrhl řadu mostů, které byly postaveny na mnoha místech světa.» aktualita Paramo pokračuje v obnově skladovacích nádrží Paramo (ji) Pardubická rafinerie přistoupila k rekonstrukci skladovacích nádrží, která má pomoci omezit průmyslové znečištění v hospodářském středisku Kolín. vého řízení a koordinátorem investiční akce mezi Paramem a Státním fondem životního prostředí firma TYPAZ Praha. Investiční náklady na projekt činí 12 mil. Kč, 39 % uznatelných nákladů však půjde z dotace fondů Evropské unie prostřednictvím Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí (OPŽP). Investice zahrnuje i vybudování havarijní záchytné jímky okolo 47 skladovacích nádrží na mísírně olejů. Ty nejsou nyní nijak zabezpečeny, což není v souladu s nejlepší dostupnou technikou pro skladování ropných látek. Projekt současně řeší rekonstrukci a napojení nádrží 31T011 a 31T012 do systému mísírny olejů, což dovolí zvětšit její skladovací kapacitu. Umožní zároveň i rozšířit stávající sortiment oddělení mísírny olejů. Součástí projektu je také úprava okolních objektů tak, aby odpovídaly požadavkům požárně bezpečnostního řešení stavby, vysvětluje Bohuslav Mokříž, vedoucí oddělení technické podpory kolínského hospodářského střediska Parama. Rozhodnutí o přidělení dotace z fondů Evropské unie v květnu loňského roku předcházelo mimo jiné zpracování projektové dokumentace pro veřejnoprávní projednání a získání stavebního povolení. Zakázku na dodavatele rekonstrukce skladovacích nádrží získala ve veřejné soutěži firma KOSS, s níž byla smlouva podepsána v říjnu Podle Bohuslava Mokříže je organizátorem výběro- Práce na realizaci záchytné jímky začaly v listopadu minulého roku. V současné době se na staveništi dokončují výkopové práce a připravují se potrubní přeložky. Jelikož veškeré činnosti probíhají za plného provozu oddělení mísírny olejů, je velmi důležitá koordinace prací s pracovníky výrobního oddělení, podotýká Bohuslav Mokříž. Dodavatel má celé dílo dokončit v červenci letošního roku. Suroviny a finální produkty pak budou v mísírně olejů v kolínském hospodářském středisku skladovány co do kvality na podstatně vyšší úrovni. Jinými slovy, realizací projektu Paramo splní legislativní požadavky v oblasti životního prostředí. Díky rekonstrukci skladovacích nádrží se v Kolíně sníží průmyslové znečištění.

16 12 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» bezpečnost práce» bezpečnost Bezpečnostní desatero Doba řízení a bezpečnostní přestávky Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a vyhláška 478/2000 Sb., v platném znění stanoví povinnosti pro zaměstnavatele, jehož zaměstnanci řídí dopravní prostředek. Doba nepřetržitého řízení vozidla nesmí překročit 4,5 hodiny, kdy Do té Ostravy se mi moc nechce, je to šest hodin jízdy. DOBA NEPŘETRŽITÉHO ŘÍZENÍ VOZIDLA NESMÍ PŘEKROČIT 4,5 HODINY! 33 za nepřetržité řízení se považuje i přerušení jízdy na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po 4,5 hodinách nepřetržitého řízení vozidla musí následovat bezpečnostní přestávka v trvání nejméně 30 minut. Přestávku lze rozdělit na dvě části v trvání nejméně čtvrt hodiny. Během bezpečnostní přestávky smí řidič pouze vykonávat dozor nad vozidlem a jeho nákladem. Je dovoleno bezpečnostní přestávku sloučit s pauzou na jídlo. Záznam o denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek musí vést řidič vozidla. Jasně jsem ti říkal, že si máš udělat přestávku! Evidence o době řízení vozidla Unipetrol Services (i) Zaměstnanci, do jejichž pracovní činnosti patří řízení služebního vozidla, jsou povinni vést denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. Tuto evidenci musí mít s sebou ve vozidle. Během bezpečnostních přestávek je zakázáno vykonávat jakoukoliv činnost vyplývající z pracovních povinností, kromě dozoru nad vozidlem a jeho nákladem, upozorňuje všechny David Marek, specialista HSE&Q Unipetrolu Services. Bezpečnostní přestávky a pauzy na jídlo a oddech se mohou slučovat. Podle Davida Marka se přestávky neposkytují na začátku a na konci pracovní doby. na obrázku je příklad stazky řidiče platné v Unipetrolu RPA. V evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek musí být uvedeno: 1 evidenční číslo záznamu, 2 jméno a příjmení řidiče vozidla, 3 státní poznávací značka vozidla, popřípadě vozidel, ke kterým byl řidič přidělen po dobu používání záznamového listu, 4 datum a stav tachometru na počátku záznamu, 5 datum a stav počítadla kilometrů na konci záznamu, 6 doba řízení, bezpečnostní přestávky a doba odpočinku každého řidiče zvlášť, pokud nebyly zaznamenány automaticky, 7 důvody prodloužené doby řízení. Na závěr je třeba upozornit, že body 5 až 7 musí být v záznamu vyplněny neodkladně po skončení jízdy.» bp opatření Nebuďme lhostejní k rizikovým stavům a skoronehodám (II.) nebezpečné prostory Unipetrol Services (ir) V minulých UNI novinách jsme se věnovali měnícím se klimatickým podmínkám a jejich vlivu na míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Tentokrát se zaměříme na nedostatečně zajištěné prostory. Ty jsou totiž významným zdrojem pracovních úrazů. Skutečnost, že nezajištěné nebo nedostatečně zajištěné prostory představují významné nebezpečí pro zdraví a mohou ohrozit i život člověka, je patrná ze statistik pracovní úrazovosti. Za posledních osm let bylo v areálu Chemparku Záluží zaznamenáno více než 16 pracovních úrazů z této oblasti. Jednalo se především o úrazy způsobené nedostatečným technickým stavem roštových podlah, ochranných konstrukcí a zakrytí kanálů, nádrží a jímek. Další příčinou pracovních úrazů byly nebezpečné prostory vzniklé při provádění pracovních činností, jednalo se především o odebrání ochranných krytů, roštů, částí zábradlí a jejich zpětné neusazení na původní místo. Významným zdrojem komplikací mohou být i nezajištěné výkopové práce a důsledky klimatických podmínek. Pro přehled uvádíme jednotlivé příklady možných rizikových stavů a skoronehod. propadlá zemina u staré kanalizace odnímatelné zábradlí neumístěné zpět nebezpečný hluboký výmol na komunikaci nedostatečně zajištěný nebezpečný prostor nedostatečně zajištěný výkop

17 číslo 4 / duben » bezpečnost Zkoušky sirén mají jasný harmonogram Unipetrol RPA (ir) Od roku 2011 platí v Chemparku Záluží, který je největší ve skupině Unipetrol, nový časový harmonogram zkoušek havarijních sirén, havarijního rozhlasu a systému výstrahy a vyrozumění. Zkoušky havarijních sirén Výrobna čpavku a močoviny provádí zkoušku havarijní sirény v prostoru výrobny každou středu ve hodin. V případě mrazů v zimním období se zkouška provádí každý den. Úsek dálkovody výrobny NTS a distribuce provede zkoušku sirén na trase národního i mezinárodního dálkovodu, vždy první středu v měsíci v čase od 9 do 12 hodin. Systém výstrahy a vyrozumění Akustická a světelná signalizace systému výstrahy a vyrozumění pro areál petrochemických výrob se zkouší každou první středu v měsíci ve 20 hodin. O přesunu času z dopoledne na večer se rozhodlo z důvodu menšího provozu na státní silnici I/27, vysvětluje Petr Schmidt z odboru operativního řízení závodu chemických výrob Unipetrolu RPA. Do systému patří i takzvané bytové přijímače pro externí firmy a stanice fonik (zkoušené jednou za 14 dní v úterý). Havarijní rozhlas Odbor operativního řízení závodu chemických výrob Unipetrolu RPA (centrální dispečink) provádí vždy první středu v měsíci v 9.00 zkoušku havarijního rozhlasu. Systém ozvučení areálu Každou středu v měsíci od 9.45 do 11 hodin provádí zkoušku jednotlivých sirén systému ozvučení areálu odbor operativního řízení. Akce se zúčastní i pracovník společnosti Inelsev Servis, který má na starosti údržbu systému a zajišťuje případné opravy. Zkouška sirén CO Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje provádí zkoušku sirény civilní obrany první středu v měsíci ve 12 hodin a 5 minut. Upozornění zaměstnanců O zkouškách havarijních sirén, systému výstrahy a vyrozumění petrochemických výrob a havarijního rozhlasu informují pracovníci centrálního dispečinku Unipetrolu RPA prostřednictvím systému ozvučení areálu asi 30 minut před zkouškou. O zkouškách postupně uskutečněných v rozmezí od do informuje jediné hlášení. Připadne-li na den zkoušek státní svátek, provedou se následující pracovní den. petr Schmidt z odboru operativního řízení závodu chemických výrob Unipetrolu RPA spolu s Liborem Fárou z firmy Inelsev Servis kontrolují jeden z bezdrátových hlásičů systému ozvučení areálu u brány číslo 4 (vjezd do petrochemických výrob).» bezpečnost Vyšetřovací komise navrhla celkem 22 doporučení Unipetrol RPA (ir) V takzvané staré části Chemparku Záluží jsou dodávky vodíku obnovené již dávno. Krátký výpadek zapříčinila čtyřicet let stará výrobní vada ojnice kompresoru. V sobotu 28. ledna jsem měl telefonát, který nemá rád žádný vedoucí, vzpomíná na nepříjemné okamžiky Otakar Soukup, vedoucí výrobny komprese a distribuce plynů. Volal mu směnový mistr, že ve strojovně došlo k explozi. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Když vedoucí výrobny dojel na místo, byli tam ještě hasiči. Při následném ohledání se zjistilo, že došlo k mechanické poruše vodíkového kompresoru TBK-2 a uniklý vodík explodoval. Následkem toho byla zničena naprostá většina oken strojovny. Protože obsluha odpovědně vypnula ostatní provozující kompresory, kvůli nedostatku vodíku bylo nutno odstavit navazující technologie Českou rafinérskou a Agro výroby Unipetrolu RPA, vysvětlil Otakar Soukup. Jednou z navržených úprav je nahrazení prosklené stěny mezi velínem a strojovnou zdí a zabudování kamerového systému, který obsluze dá ještě ucelenější přehled o aktuální činnosti v celé hale. Po hlubší prověrce se zjistilo, že kompresor TBK-2 není schopen provozu, ale další kompresory nejeví známky poškození. Jen sousední TBK-1 nesl zvnějšku stopy po dodatečném požáru. Hned byly tedy zahájeny velmi intenzivní práce na obnově dodávek vodíku do sítě Chemparku Záluží, stejně tak se strojovna musela ochránit před klimatickými vlivy. Pochvalu zasluhují pracovníci úseku facility, že dokázali zajistit, aby během dvou dnů bylo odstraněno sklo z budovy a jejího okolí a došlo k zakrytí oken. Když za tři dny uhodily patnáctistupňové mrazy, nezpůsobily nám žádné škody, dodal Otakar Soukup. Díky úsilí všech se podařilo do 24 hodin prověřit a zprovoznit první kompresor a za dalších 24 hodin již byla obnovena základní dodávka vodíku pro většinu odběratelů. Z pochopitelných důvodů pokračovaly kontroly všech dotyčných dílů dalších kompresorů ve strojovně. Výsledek přinesl první uklidnění. Nenašla se zásadní chyba v oblasti, kde u TBK-2 došlo k problému, pokračoval Otakar Soukup. Ruku v ruce s obnovou strojovny pracovala vyšetřovací komise, šetření prováděla Policie ČR i pojišťovna. Zjistilo se, že problém kompresoru zapříčinila výrobní vada ojnice před čtyřiceti Aktuální stav kompresoru TBK-1, který nesl zvnějšku stopy po dodatečném požáru ve strojovně, si za asistence elektrikáře prohlíží Otakar Soukup, vedoucí výrobny komprese a distribuce plynů. lety, zopakoval výsledek komise Otakar Soukup. Přitom v minulosti byla na kompresorech provedena řada úprav a modernizací, směřujících k jejich vyšší provozní bezpečnosti (za posledních 10 let celkem ve 12 směrech). Úpravy sice prokazatelně zmírnily následky poruchy, ale zabránit jí nebylo možné. Nicméně i po kontrole od výrobce komise navrhla dalších celkem 22 doporučení, aby se situace neopakovala. Jedním z nich je nahrazení prosklené stěny mezi velínem a strojovnou zdí a zabudování kamerového systému, který obsluze dá ještě ucelenější přehled o aktuální činnosti v celé hale. Tento návrh vedoucího výrobny byl akceptován, přesto je ale třeba zopakovat, že prosklená část sice nese stopy výbuchu, ale ochránila zdraví obsluhujícího personálu. Opravdu nemáme tři mrtvé, jak tvrdila jedna z fám rychle se šířících mezi lidmi z okolí Záluží, ubezpečil Otakar Soukup. V době uzávěrky dubnového čísla UNI novin již provozoval i kompresor TBK- 1 a nikdo z odběratelů vodíku nebyl krácen na svých požadavcích, uzavřel vedoucí výrobny komprese a distribuce plynů.

18 14 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» ocenění Jaromír Dvořák: Čerpací stanice kontroluji i ve svém volném čase Unipetrol (ogil) Devět vybraných zaměstnanců skupiny Unipetrol získalo v loňském roce cenu generálního ředitele Unipetrolu za svou vynikající práci a výjimečný přínos. Jedním z oceněných je i Jaromír Dvořák ze společnosti Benzina. Za co konkrétně jste cenu dostal? Za mimořádný přínos společnosti Benzina a za účast na nových projektech. Takovým pilotním projektem byla bezobslužná čerpací stanice Expres 24 ve Vysokém Mýtě. Můžete tento projekt více přiblížit? Zkušebním provozem stanice procházela od poloviny března loňského roku, do plného provozu byla uvedena 1. dubna Samotná rekonstrukce proběhla v rekordně krátkém čase. Během zkušebního provozu bylo zapotřebí na stanici jezdit každý den a testovat ji, abychom zjistili, zda celý systém funguje, jak má. Platební terminály OPT nejprve přijímaly pouze kreditní karty, ale od 18. června 2011 již lze na čerpací stanici Expres 24 platit i v hotovosti. Když zákazník přijede k čerpací stanici, obslouží se v podstatě sám. Na platebním terminálu si nejprve zvolí, zda bude platit kartou, či hotově, poté vybere číslo výdejního stojanu. V případě platby kartou si navolí předběžnou částku, za kterou bude tankovat, a zadá PIN kód. U platby v hotovosti zase vloží patřičnou hotovost. Pak už jen zdvihne tankovací pistoli, natankuje požadovaný produkt a během tří až pěti minut odjíždí rychle odbaven a spokojen. Jaké jsou dosavadní reakce zákazníků na tento v Čechách unikátní projekt? Zákazníci si jej oblíbili především díky úspoře času a příznivé ceně. Prakticky jsme jim ušetřili čas, který při tankování na klasických čerpacích stanicích tráví na prodejně. Nemusí vystát fronty u pokladny, když chtějí pouze zaplatit za natankované palivo. Kromě toho jsou paliva na čerpací stanici Expres 24 výrazně levnější. Provoz samotné stanice totiž není tolik nákladný jako u klasických pump. Pozitivní ohlasy přicházejí především od mladší generace, vynachválit si ji ale nemohou také matky s dětmi. U klasických čerpacích stanic totiž musí hned po natankování zamířit do prodejny, kde ve frontě u pokladny čekají, aby mohly za načerpaná paliva zaplatit. Mnohdy tak ztratí své dítě z dohledu. Takové situace jsou jak pro rodiče, tak pro malé děti nepříjemné a stresující. U bezobslužné čerpací stanice matka nikam odcházet nemusí, přístroj k platbám je totiž umístěn hned vedle vozidla. Rodiče už tedy neřeší, zda dítě v autě nepláče nebo jestli něco nepotřebuje. Pravdou je, že u starší generace našich zákazníků zprvu panovaly obavy z obsluhy stanice. Všichni už ale vlastní mobilní telefon, řada z nich denně pracuje s počítačem či má svůj profil na sociálních sítích, takže s moderní technikou žijí a stejně přijali i nový způsob tankování paliv. Obecně se dá říci, že zájem o tankování na bezobslužné čerpací stanici roste. Chystáme proto i další projekty tohoto typu, síť čerpacích stanic Expres 24 se rozšíří i do jiných lokalit. Jaromír Dvořák při svých kontrolách čerpacích stanic pravidelně kontroluje i stojany s pohonnými hmotami. Narazil jste za dobu fungování stanice Expres 24 na nějaký problém, který bylo třeba okamžitě řešit? Problémy provozního charakteru se objevovaly spíš zpočátku, než se podařilo vychytat veškeré mouchy. Ale právě k tomu sloužil zhruba čtrnáctidenní zkušební provoz, během něhož se vše vyřešilo. V případě, že by nastal nějaký opravdu akutní problém, jsou na vývěsce u čerpací stanice uvedena telefonní čísla na mě i mou kolegyni, která je přímo z Vysokého Mýta. Zákazník může volat rovnou mně, a jelikož znám celý systém nazpaměť, mohu ho navádět přímo po telefonu, tedy poskytnout servis na dálku. Pokud by to nestačilo, na místo by okamžitě přijela paní Štaudová a během chvilky by byl problém určitě vyřešen. V době, kdy se stanice rozjížděla a zákazníci na ni nebyli zvyklí, volali častěji. Teď už těchto případů ubývá, řeším přibližně dva za týden, kdy zákazník pouze něco spletl. V Benzině pracujete jako area manager čerpacích stanic. Kolik jich vlastně máte na starosti? Jak vypadá váš běžný pracovní den? Mám na starosti 28 čerpacích stanic v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, 25 klasických čerpacích stanic pod značkou Benzina Plus nebo Benzina Standard, dvě se značkou Star a tou poslední je vysokomýtská bezobslužná stanice Expres 24. u bezobslužné stanice Expres 24 je občas nezbytné zákazníkům poradit. Po ránu se nejdříve věnuji administrativě, vyřídím důležitou korespondenci a zhruba kolem půl osmé odjíždím na čerpací stanice. Na každý den si plánuji schůzky s partnery čerpacích stanic, kde řešíme nejrůznější provozní a ekonomické záležitosti, obchodní plány, výkony čerpacích stanic, kolik točí litrů, kolik prodávají zboží na obchodě či jaké mají obraty na myčce a gastru. Kromě toho ale řešíme i jiné záležitosti, např. jak zaměstnanci komunikují se zákazníky a jestli aktivně nabízejí naše produkty. Podporou řízení zaměstnanců je i tzv. mystery shopping, kdy skrytý zákazník v určitém intervalu navštěvuje čerpací stanice a vyhodnocuje jejich stav, chování obsluhy, venkovní a vnitřní prostory, služby atd. Z každé návštěvy pak získáme nezávislý obrázek čerpací stanice, který zahrnuje hodnocení obsluhy, tedy jak se obsluha chovala a zda dělala vše, jak má, zda pozdravila, nabízela naše produkty a splnila všechny předepsané standardy. Výsledkem takového šetření je bodové ohodnocení čerpací stanice, které konzultujeme společně s nájemcem čerpací stanice a vyvozujeme z nich doporučení. Dále musíme řešit i administrativní záležitosti, např. nové směrnice či předpisy týkající se provozu a bezpečnosti práce, požární ochrany, dokumentace čerpací stanice a mnoho dalšího. To by ale bylo ještě na dlouhé povídání. Zmínil jste, že ve společnosti Benzina pracujete již 20 let. Jakými pozicemi jste ve firmě již prošel? Nastoupil jsem 1. srpna 1990 do oddělení kontroly a inventur. Tehdy měla Benzina ještě sklady pohonných hmot a olejů, v našem kraji jich bylo celkem šest. Poté jsem šel pracovat na obchodně-technickou službu. Jednalo se v podstatě o servis pro zákazníky, kteří v té době odebírali sudové oleje nebo oleje v autocisternách. Radil jsem, jaký olej je vhodný do jakého zařízení. Jezdil jsem také po podnicích a s technology řešil, jaké jsou náhrady zahraničních olejů za tuzemské. Po roce 1990 zde totiž nastala situace, kdy ve firmách, v nichž používali zahraniční technologie, byla předepsána pouze zahraniční maziva. České rafinerie ale začaly vyrábět konkurenceschopné produkty, které mohly zahraniční maziva plně nahradit, navíc byly levnější. Firmám jsme tak mnohdy přinesli až několikadesetitisícové úspory na nákladech. Po ukončení velkoobchodní činnosti Benziny jsem začal pracovat jako obchodní zástupce na platební karty. Jezdil jsem po firmách a nabízel tankovací karty Benzina. Po dvou letech na pozici obchodního zástupce jsem přešel do oddělení řízení čerpacích stanic a stal se inspektorem čerpacích stanic. V roce 2000, po velké restrukturalizaci Benziny, jsem se podílel na výběru nových inspektorů a stal se vedoucím týmu inspektorů čerpacích stanic na východě Čech. V té době jsem měl pod sebou čtyři inspektory, kterým jsem předával svoje zkušenosti a znalosti. Po privatizaci Unipetrolu v roce 2005 se z vybraných inspektorů stali area manažeři. O vašem pracovním životě už víme, co ale váš osobní život? Jaké máte koníčky? Jsem ženatý, mám dvě děti, syna Martina, který úspěšně studuje magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, a dceru Veroniku, která má odmaturováno a studuje Vyšší odbornou školu podnikatelskou v Hradci Králové. Jakmile přijdu z práce domů, zapnu počítač a přečtu si došlou poštu. Rád si totiž všechny potřebné věci vyřizuji hned, nenechávám nic na poslední chvíli. Potom jdu se psem na procházku. V létě se věnuji turismu, což má jedinečnou výhodu na nějaký ten výšlap mohu vzít i svého psa. Kromě toho ale rád hraji stolní tenis a plavu. V zimě zase s oblibou chodím běžkovat. S partou přátel jezdíme pravidelně do Krkonoš nebo Orlických hor, kde jezdíme spíše lehčí trasy. Když jedete s partou na dovolenou automobilem, nestává se vám, že i ve svém volném čase kontrolujete čerpací stanice? To víte, že ano! A nejen během dovolených. Prakticky kdykoliv se zastavím na čerpací stanici, ať už té naší nebo konkurenční, dívám se, zda je vše, jak má být. Má práce mne baví, věnuji jí velké množství času, a tak jakékoliv nedostatky vnímám již automaticky. Kolikrát se mi mezi přáteli stalo, že při společné návštěvě čerpací stanice řekli: Tady došly bagety, rychle někam zavolej, jinak z tohoto bude průšvih. Na takový druh humoru jsem si ale za ta léta zvykl. Co pro vás ocenění generálním ředitelem Unipetrolu znamená? Ocenění si velmi vážím. To, co dělám, dělám velmi rád. Po 20 letech je to pro mě velké ocenění, měl jsem z toho radost a opravdu mne to hřálo u srdce. Samozřejmě je to i motivace, která dodává elán do další práce.

19 číslo 4 / duben » napsali o nás Napsali o nás Na počátku března vyšel v Hospodářských novinách článek o nezaměstnanosti a pracovním trhu v Evropě, přičemž bylo uvedeno, že skupina Unipetrol spolupracuje s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, aby si zajistila dostatek kvalifikovaných Teplárna v Záluží postavená nacisty osiřela Mostecký deník I Je nejstarší svého druhu v České republice a možná v Evropě. Kdysi patřila i k největším a nejdůležitějším. Její pára a elektřina pomáhaly za války vyrábět z mosteckého uhlí benzin pro německé tanky. Teplárna byla pro Německo nepostradatelná. Po válce na ní závisel i československý průmysl. Pozoruhodnému energetickému komplexu, který přežil dvě totality a dokázal čelit i globalizaci po roce 1989, zlomily vaz až přísné ekologické zákony v 21. století. Dary pomohou v regionech Euro I Sbírka Splněná přání, kterou mezi svými zaměstnanci uspořádala skupina Unipetrol, vynesla na dobročinné účely téměř 62 tisíc korun. Vybrané peníze firma věnovala neziskovým organizacím v Mostu, Pardubicích a Praze, tedy v regionech, kde Unipetrol působí. Sami zaměstnanci vždy hlasováním zvolili jednu dobročinnou organizaci, které posléze přispěli finančním Plyn u Benziny Svět motorů I Benzina otevřela plnicí stanici stlačeného zemního plynu v Brně- -Slatině. Fungovat bude nonstop. Dnes je u nás registrováno více Petrolejáři se spojili proti podvodníkům s benzinem Hospodářské noviny I Firmy žádají přísnější pravidla pro obchodníky s pohonnými hmotami. Stát přichází ročně na dani z paliv zhruba o osm miliard korun. Největší obchodníci a prodejci pracovních sil. Deníky Bohemia se věnovaly uzavření teplárny T200. Média informovala o stávkové pohotovosti v České rafinérské s Unipetrolem RPA. V televizním zpravodajství na programu Prima Family byla odvysílána reportáž o řidičích ujíždějících bez placení za natankování, v níž své stanovisko uvedl Václav Loula ze společnosti Benzina. Týdeník EURO otiskl článek o sbírce Splněná přání skupiny Unipetrol, jejímž prostřednictvím se vybralo 62 tisíc korun na podporu třech charitativních projektů. Média také informovala o hasičích Parama, kteří pomáhali hasit velký požár v areálu Synthesie. Na konci měsíce byl tématem hospodářský výsledek Unipetrolu za rok 2011, který dodatečně ovlivnily vyšší odpisy v Paramu a snížení aktiv Unipetrolu RPA. darem ve vánoční sbírce Splněná přání. Zaměstnanci prokázali svou solidaritu a přispěli k lepší kvalitě života v regionech, kde pracují a žijí. Za to jim patří velký dík, komentoval výsledky sbírky generální ředitel Unipetrolu Piotr Chełmiński. Více než polovinu z celé částky získalo Centrum služeb pro zdravotně postižené v Mostě, dar putoval i do Denního stacionáře Slunečnice a Střediska výcviku vodicích psů v Praze 5. než vozidel na CNG a počet roste. Chceme oslovit jejich majitele, a proto ještě letos plánujeme tuto alternativu na několik dalších stanic, uvedl ředitel jakosti společnosti Benzina Václav Loula. pohonných hmot chtějí prosadit zásadní změny zákonů, které se týkají jejich podnikání, a to hlavně s ohledem na řešení problémů s miliardovými daňovými podvody. Unipetrol, Benzina, Čepro, Shell a některé další společnosti, sdružené v České asociaci petrolejářského průmyslu a obchodu, vytvořily za tímto účelem speciální skupinu, která má navrhovat úpravy zákonů, vyhlášek a další legislativy tak, aby rozsáhlý černý trh co nejvíc omezily.» víte, že... golfové míčky se dříve vyráběly z kůže a plnily se peřím? Takových míčků však dokázal zkušený mistr řemesla vyrobit jen pět za den, takže byly extrémně drahé. Moderní golfový míček má několik vrstev a je částečně složen z polymerů, které mají výbornou rázovou odolnost. Nejen golfisté však používají výbavu, která má svůj původ ve zpracování ropy. Jen stěží si lze představit například horolezce bez nylonových lan nebo tenisty s raketami bez výpletu. Člověk ale nemusí být profesionálním sportovcem, aby ocenil výhody přítomnosti polymerů ve sportovním a outdoorovém vybave- ní díky nim máme k dispozici i funkční oděvy, odolné batohy, ale také rybářské sítě či padáky. Kromě široce rozšířeného polyesteru se ve speciálních textiliích používají také polyamidy, které jsou průmyslově vyráběny od roku Jedná se o polymery s různým krystalickým podílem, jehož velikost ovlivňuje fyzikální i chemické vlastnosti výsledného produktu. Většinu světové produkce polyamidů tvoří vlákna, která mají díky vysoké pevnosti, pružnosti, biologické odolnosti a nízké váze všestranné využití.» z výroby Biopaliva druhé generace Paramo (ji) Vývojáři pardubické rafinerie se zabývají biopalivy druhé generace. Podstatou biopaliv druhé generace je nezávislost surovinových zdrojů biosložek na produkci potravin. Oddělení vývoje paliv a asfaltů Parama se začalo výzkumem rafinačních procesů biopaliv druhé generace zabývat v loňském roce v rámci rozvojového programu biorafinerie. Zákonem nařízené přidávání metylesteru řepkového oleje (MEŘO) řeší efektivní využití zemědělské půdy, omezování emisí skleníkových plynů a využívání obnovitelných energetických zdrojů jen částečně. Využívání MEŘO v blízké budoucnosti nesplní požadovaná kritéria udržitelnosti. Problémem bude nutnost podstatného snížení emisí skleníkových plynů při jejich výrobě, konstatuje vedoucí oddělení vývoje paliv a asfaltů Jiří Plitz a zároveň připomíná současné světové trendy. Tento parametr sledují technologie konverze biomateriálů na uhlovodíková paliva přímo v rafineriích. současným světovým trendem je konverze biomateriálů na uhlovodíková paliva přímo v rafineriích. Paramo ve spolupráci se sesterským Výzkumným ústavem anorganické chemie tudíž provedlo zkoušky technologie společné hydrogenace minerální ropné složky s příměsí upotřebeného fritovacího oleje. Právě s její pomocí lze i v reálných podmínkách pardubické rafinerie vyrábět motorovou naftu se sníženými emisemi skleníkových plynů v souladu s evropskými kritérii udržitelného rozvoje, uzavírá Jiří Plitz.» z odborů Odboroví předsedové opět v Záluží Unipetrol RPA (ir) V Chemparku Záluží se opět uskutečnilo regionální setkání dvou desítek předsedů základních organizací Odborového svazu ECHO severních Čech. Březnové jednání je po nás vždy významné, protože řešíme výsledek hospodaření svazu za uplynulý rok a v té souvislosti samozřejmě projednáváme také přípravu na letošek, zrekapituloval pravidelné stěžejní body pro činnost svazu jeho předseda Zdeněk Černý. Vedle toho se debatovalo o návrhu premiéra vlády a ministra financí, v němž se odborářům nelíbí řada věcí včetně omezení valorizace důchodů. Zdeněk Černý chtěl znát názor kolegů na navrhovaná ekonomická opatření a řešení státního rozpočtu na rok 2012 a 2013 před projednáváním mimořádné tripartity. V neposlední řadě, jako vždy v tomto období, probíhá kolektivní vyjednávání. V řadě firem se nedaří dojít ke konsenzu, proto jsme hledali sjednocení v postupu, abychom měli uzavřené kolektivní smlouvy na tento kalendářní rok, dodal Zdeněk Černý. A proč jsme opět v Chemparku Záluží? Musím poděkovat za to, že se zde můžeme scházet ve velmi příjemných podmínkách a je o nás postaráno. Rádi se sem vracíme. Pro mne, člena dozorčí rady Unipetrolu, je návštěva Chemparku Záluží zajímavá dvojnásob, uzavřel Zdeněk Černý. Debata během setkání předsedů základních organizací Odborového svazu ECHO v Unipetrolu RPA. Vpravo uprostřed při debatě předseda svazu Zdeněk Černý, na snímku vlevo je Pavel Dvořák, předseda ZOO Chemopetrol, a.s., a vedle Jan Klimeš z České rafinérské. Další regionální setkání předsedů se chystá na podzim.

20 16 uni Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol» Z PKN ORLEN Emise CO2 má PKN Orlen pod kontrolou Orlen Ekspres V płockém závodě PKN Orlen byl 16. února spuštěn informační systém pro monitorování, podávání hlášení a prognózování emisí oxidu uhličitého (CO2). Systém bude využíván v rafinerských zařízeních, elektroteplárně a krakovací jednotce. Informační systém monitoringu emisí je určen zejména ke zlepšení procesu řízení emisí. Bez jakýchkoliv zásahů do struktury systému do něj lze zapojit i další výrobní jednotky. Proto se systém monitoringu bude od příštího roku používat také na zařízení v petrochemické oblasti. Neustále pracujeme na minimalizaci našeho vlivu na okolní prostředí, a proto investujeme do těch nejmodernějších technologií. Spuštění aplikace pro bilancování emisí CO2 posílí kontrolu a umožní připojit i další zařízení v Polsku, Litvě nebo České republice, uvedl Piotr Wielowieyski, zastupující člen představenstva PKN Orlen pro petrochemii. PKN Orlen spustil stránky pro mobilní telefony a aplikaci Orlen Mobile Orlen Ekspres Důležité zajímavosti od Orlenu pro uživatele internetu v mobilu. Uživatelé internetu v mobilu již mají přístup k webové stránce v níž lze snadno a rychle najít ty nejdůležitější informace z klasické verze portálu Kromě aktuálních informací stránky nabízejí i rychlý přístup k burzovním zprávám, ekonomickým výsledkům, velkoobchodním cenám paliv a nejdůležitějším kontaktům či poslech audioknihy o historii polské ropy. Pro majitele smartphonů byla zprovozněna aplikace Orlen Mobile, s níž lze snadno lokalizovat nejbližší čerpací stanice. Vyhledávání jednotlivých stanic funguje i na základě kritérií jako mycí linka nebo akceptace platebních karet. Při plánování trasy aplikace zase na mapě ukáže všechny čerpací stanice PKN Orlen, kolem nichž uživatel pojede. Funkce Click to Call pak umožňuje rychlé telefonické spojení s vybranou čerpací stanicí. plánování trasy v aplikaci Orlen Mobile Čerpací stanice Star patří v Německu k nejkvalitnějším piotr Wielowieyski, zastupující člen představenstva PKN Orlen pro petrochemii, zkouší nový systém pro monitorování emisí CO2. Orlen Ekspres Značce Star patří druhé místo v žebříčku hodnocení kvality služeb čerpacích stanic v sousedním Německu. Výsledky zveřejnil Německý institut kvality služeb (DISQ) koncem ledna. Značka Star ze skupiny PKN Orlen si v celkovém žebříčku odnesla nejvyšší hodnocení výborný. Kromě vzhledu byla hodnocena i kvalita a rozmanitost nabídky či kompetence a vstřícnost obsluhy. U čerpacích stanic Star byly vysoce oceňovány především vlídnost obsluhy a krátká doba čekání u pokladny. Čerpací stanice Star v Německu» ping-pong Obor vyžaduje neustálé studium nových technologií Unipetrol (ji) Od dubna 2007 v této rubrice létá pomyslný pingpongový míček mezi firmami ve skupině a vždy trefí zajímavou osobnost, která pak odpovídá na zvídavé otázky svého pingpongového partnera z předchozího čísla. Tentokrát otázky mířily na Petra Beneše, specialistu oddělení obchodně-technického servisu (OTS) Parama. Jak vypadá váš běžný pracovní den? Náplň je velmi různorodá. Na začátku týdne vždy sestavuji pracovní plán, nikdy si však nemohu být jistý, zda nebudu řešit nenadálou situaci. Například při vyřizování reklamace či zavádění nových výrobků. Vyloučena není ani technická pomoc v distribučním řetězci obchodního úseku. Při denní práci oddělení OTS zajišťuji telefonickou infolinku a poradenskou činnost. Chystám i podklady pro tiskové materiály maziv. Připravuji rovněž náhrady maziv a porovnávací tabulky pro výběrová řízení. Školím obchodní personál a v neposlední řadě dělám tribotechnický servis při provozování obráběcích kapalin nebo tribotechnickou diagnostiku rozboru olejů, případně se na nich alespoň podílím. Tribotechnika se zabývá chováním dotýkajících se povrchů ve vzájemném pohybu nebo při pokusu o vzájemný pohyb. Jde tedy o tření, opotřebení a mazání. Děkuji za vysvětlení, ale vraťme se k vám a k Paramu, kde působíte od roku Jak dlouho se věnujete obchodně-technickému servisu a čím je pro vás tato činnost zajímavá? V obchodně-technickém servisu působím od roku V tomto roce jsem měl na starosti segment automobilových maziv. Od roku 2004, tedy po transformaci firmy a sloučení obchodního úseku s obchodním personálem firmy KORAMO, byla má činnost rozšířena na celý sortiment maziv. Tato pracovní náplň je pro mě osobně velice zajímavá. Řešení problematiky maziv není stále stejné, i přes letité zkušenosti tento obor vyžaduje neustálé studium nových technologií spojených s mazá- Jaroslav Tourek, Benzina petr Beneš, Paramo ním. Denně se setkávám s různými obory lidské činnosti od mazání mobilní techniky u zemědělců až po maziva v jaderné elektrárně. Co je pro vás momentálně nejdůležitější? Pro mě osobně je v oddělení OTS asi nejdůležitější spokojený zákazník. Mnohdy je to i boj s větrnými mlýny. Mám na my- sli stav, kdy se problém přesouvá do firmy, kde není vždy jednoduché ho řešit tak, aby byly splněny potřeby zákazníka podle jeho představ. Pro správné fungování OTS je podle mého názoru velmi důležitá spolupráce i s ostatními články řetězce, jako jsou třeba podnikový výzkum a laboratoř, oddělení zákaznického servisu, jednotlivých obchodníků a skladů. Všude tam odvádí pracovníci velice dobrou práci. V neposlední řadě je pro mě osobně, a věřím, že i pro řadu z nás, důležité, jak se firma bude nadále vyvíjet a zda její další rozvoj přispěje k uspokojení a radosti z práce. Máte po náročném pracovním dnu čas na své záliby? Dnes je velmi důležité najít si čas na rodinu a své koníčky. Pokud člověk najde rovnováhu mezi soukromím a prací, může podávat 100% výkon a do práce se někdy i těšit. Já se odreagovávám v přítomnosti svých blízkých, a to při sportu, kdy v zimě rád lyžuji a v létě jezdím na in-line bruslích a na horském kole. Také si občas najdu čas na pěkný film v kině nebo návštěvu divadla.

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY 9.LISTOPADU 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském trhu Od 2005

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie Podnikatelské fórum 21. září 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Povinné oznámení 3/2011 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 23/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2013 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip Praha 10. září 2015 Klíčové parametry projektu PE3 Unipetrol reaguje na světový trend rostoucí poptávky po vysokohustotním polyetylénu (HDPE).

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ Marek Świtajewski, předseda představenstva a generální ředitel Andrzej Kozłowski, člen představenstva a ředitel strategie, fúzí a akvizic 7.

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ 2013 FINANČNÍ VÝKAZY ZA III ČTVRTLETÍ Index A. MEZITÍMNÍ KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol 2014 v číslech 2 Obsah OBSAH Profil Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol Finanční data Hlavní finanční údaje Finanční ukazatele Finanční data podle segmentů Výkaz zisku nebo ztráty

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

P R O F I L S P O L E Č N O S T I

P R O F I L S P O L E Č N O S T I P ROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. října 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 1. září 2014 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 1. září 2014 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti dosáhly meziročního nárůstu o 131 mil. Kč (1 %): v osobní dopravě pokračoval

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 30. ZÁŘÍ 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto

Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Skupina AAA AUTO prodala v prvním čtvrtletí 2009 téměř 9 000 aut - AAA Auto Největší prodejce ojetých vozů ve Střední Evropě Stránka č. 1 z 6 0Porovnání0Sledování0Oblíbené Rozšířené vyhledávání Nápověda

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány?

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány? PLATEBNÍ BRÁNA ČASTO KLADENÉ DOTAZY - FAQ Co je to Platební brána? Platební brána je jednoduchá a bezpečná platební metoda. Platební brána umožňuje realizovat on-line platby za zboží a služby pomocí internetového

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2014 srpen 2014 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Audity finančních prostředků poskytovaných EU Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Hlavní město Praha Řídící orgán pro dva operační programy Operační program Praha Konkurenceschopnost

Více

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka)

Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k. Ing. Ivan Souček. generáln. (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka) Rafinérie Kralupy od hydroskimmingu k hlubokému zpracování ropy Ing. Ivan Souček generáln lní ředitel (s podporou Hugo Kittela a Pavla Ballka) Česká rafinérsk rská a.s., Wichterleho 809, 278 52 Kralupy

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ

NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. PROSINCI 2012 NEAUDITOVANÉ KONSOLIDOVANÉ A NEKONSOLIDOVANÉ

Více

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008)

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) ČESKÁ RAFINÉRSKÁ ZAJISTILA VÝROBU BEZSIRNÝCH MOTOROVÝCH PALIV PROGRAM ČISTÁ PALIVA (2003 2008) Ing. Ivan Souček, Ph.D. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 15. prosince 2008, Praha Důvody pro nové kvalitativní/ekologické

Více

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011

Zpráva o obchodní činnosti za rok 2011 PROFIL SPOLEČNOSTI Akciová společnost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáře pana Vladimíra Minaříka a dne 8.12.2003 zapsána do Obchodního rejstříku,

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2011

Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Výroční zpráva společnosti za rok 2011 Obsah Obsah strana 1. Textová část 2-3 2. Statutární orgány společnosti 4 3. 2011 6-23 3.1 Výrok auditora 6-9 3.2 Rozvaha 10-13 3.3 Výsledovka 14-15 3.4 Cash flow

Více

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020

Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 Strategie společnosti PTC Praha a.s. na období let 2016 2020 2015 Vážení akcionáři, Představenstvo společnosti Vám předkládá k projednání a k následnému rozhodnutí dokument Strategie společnosti PTC Praha

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVY MOTOROVÝCH PALIV DO ROKU 2020 Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv

Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv KVALITA PALIV V ČESKÉ REPUBLICE Monitoring kvality České obchodní inspekce Pečeť kvality motorových paliv Bezpečné použití vysokoobsahových biopaliv 25.5.2011, Dobrovice Ing. Miloš Auersvald Největší světová

Více

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně

Otevření první veřejné CNG stanice v Brně Otevření první veřejné CNG stanice v Brně V Brně dne 3. 4. 2007 - Společnost Jihomoravská plynárenská, a.s., zahájila provoz nové plnicí stanice CNG, určené pro automobilovou dopravu a pro užitková vozidla

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2009

Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výroční zpráva společnosti za rok 2009 Výrok auditora 1 Obsah Obsah strana 1. Textová část 3-4 2. Statutární orgány společnosti 5 3. 2009 3.1 Výrok auditora 7-10 3.2 Rozvaha 11-14 3.3 Výsledovka 15-16

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015

II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 II. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2015 Řídící výbor akciové společnosti České dráhy (dále jen řídící výbor ) je ustanoven podle 12 zákona č. 77/2002

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2015

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2015 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2015 červenec 2015 Odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice Oddělení

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Zahájení provozu portálu SME

Zahájení provozu portálu SME Zahájení provozu portálu SME Vážení provozovatelé stanic měření emisí, naše společnost řadu let poskytuje širokou škálu služeb v oblasti motorismu, v tomto případě pro subjekty zajišťující kontroly vozidel

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. Unipetrol

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. Unipetrol Unipetrol ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY CHEMIE Unipetrol ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu PX 50) 20. 02. 2003 ANALYTIK Karel Tregler BLOOMBERG UNIP CP (+420) 261 319 081 CENA (19. 02. 2003) 40,00 Kč tregler@ppf.cz

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015

Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji. Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Výzkumný potenciál v oblasti uhlíkových technologií v Ústeckém kraji Doc. Ing. J. Lederer, CSc. PF UK, Ústí n. L., 21.9.2015 Ústecký kraj hlavní podnikatelské obory Uhlíková energetika Chemie (uhlíková)

Více

Otevřená data jako nástroj

Otevřená data jako nástroj Otevřená data jako nástroj Aplikace principu 3E ve finančním řízení a kontrole PhDr. Tomáš Vyhnánek Ředitel odboru Centrální harmonizační jednotka Obsah Otevřená data a finanční řízení a kontrola Ukázka

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Paliva pro dopravu Ing. Ivan Ottis, ředitel pro rafinérský business a předseda představenstva ČAPPO UNIPETROL, a. s. Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 tel.: 476 162 940 e-mail: Ivan.Ottis@unipetrol.cz Ing.

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách,

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví. a) druhy ropy a skladbu ropných produktů2) pro skladování v nouzových zásobách, 165/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2013 o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování

Více

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 PARAMO Pardubice Vypracoval: Mgr. Radek Matuška Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace PARAMO,

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK

PODNIKOVÉ ČINNOSTI OBSAH TÉMATU MAJETEK PODNIKU ČLENĚNÍ MAJETKU DLOUHODOBÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH TÉMATU PODNIKOVÉ ČINNOSTI Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín majetek podniku zásobování řízení zásob dlouhodobý majetek investiční činnost podniku provádění výkonů podniku odbytová činnost obchodně-technické

Více

KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ

KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ KONSOLIDOVANÁ ČTVRTLETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015 SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA 3. ČTVRTLETÍ 2015

Více

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele

Stále více zákazníků využívá možnost rychlé změny dodavatele TISKOVÁ INFORMACE Analýza: Plyn za 12 měsíců zdražil celkem o 18 % Ceny plynu se za poslední rok zvýšily bezmála o pětinu. K navýšení cen plynu přistoupí většina dodavatelů i od ledna. Analýza magazínu

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení KGHM Polska Miedź SA Polski Koncern Naftowy ORLEN Společnost patří mezi největší rafinérské firmy ve střední Evropě. PKN Orlen se specializuje na zpracování surové ropy, kterou

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s.

ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. Bilance vodíku v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ, a.s. APROCHEM 2010 Kouty nad Desnou 19 21.4.2010 Ing.Hugo Kittel, CSc., MBA www.ceskarafinerska.cz 1 Obsah Úvod do problému Zdroje vodíku pro rafinérie Využití vodíku

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Ekonomika IT PRE od A do Z

Ekonomika IT PRE od A do Z Ekonomika IT PRE od A do Z 9. konference itsmf 22. ledna 2015 Miroslav Hübner vedoucí sekce Informatika (CIO) Jiří Kalousek ved. odd. Analýzy, organizace a rozvoj IS Cíle prezentace navázat na přednášku

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář

průmyslu a obchodu Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejářského průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Zkušenosti s uplatněním biopaliv a další vývoj jejich použití v dopravě Ing. Václav Loula, vedoucí pracovní skupiny pro rozvoj petrolejář průmyslu Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář Česká asociace

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více