Zahraniční nabídky a poptávky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahraniční nabídky a poptávky"

Transkript

1 Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 7/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se mohou vyskytnout i vícekrát. Obory jsou rozděleny do následujících kategorií: zemědělství, chovatelství, lesnictví, rybolov a chov ryb, zahradnictví těţební průmysl energetický průmysl hutnictví, zpracování kovu a kovovýroba potravinářství textilní, oděvní a koţedělný průmysl dřevozpracující průmysl papírenství, vydavatelství a tisk chemický a farmaceutický průmysl průmysl plastů a gumárenství sklářský a keramický průmysl, klenotnictví strojírenství přesné strojírenství a optika elektrotechnický průmysl IT a telekomunikace stavebnictví a průmysl stavebních hmot automobilový, lodní a letecký průmysl ostatní zpracovatelský průmysl pohostinství a cestovní ruch dopravní a logistické sluţby finanční a realitní sluţby sluţby v oblasti ochrany ŢP zdravotnické a hygienické produkty ostatní sluţby Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám lze zdarma získat prostřednictvím regionálního pracoviště Enterprise Europe Network (EEN) - seznam naleznete na poslední stránce tohoto čísla. zemědělství, chovatelství, lesnictví, rybolov a chov ryb, zahradnictví Polský výrobce různých typů vodních čerpadel hledá obchodní partnery mezi distributory a maloobchodními prodejci kalových čerpadel a dalších zařízení určených pro přenos vody. Tyto typy čerpadel jsou vhodné pro zemědělský sektor a lesnictví. těžební průmysl

2 Polská společnost specializující se na řezání kamene a prodej strojů pro zpracování kamene nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel. energetický průmysl Turecký výrobce solárních kolektorů má zájem o rozšíření portfolia poskytovaných sluţeb o fotovoltaické články. Společnost hledá výrobce fotočlánků a je otevřena zváţit transfer nejnovějších technologií v oblasti solárních panelů a jejich komponentů za účelem výroby a prodeje na tureckém trhu. Společnost má dále zájem o uzavření distribučních a franšízových dohod. hutnictví, zpracování kovu a kovovýroba Polský výrobce hliníkových dveří a zámků včetně bezpečnostních a s ochranou proti vloupání hledá obchodní zprostředkovatele a poskytovatele dopravních sluţeb. Společnost má rovněţ zájem o zaloţení joint venture či vzájemnou výrobní spolupráci. Potenciální partnery hledá mezi společnostmi s předchozími zkušenostmi v rámci uvedeného sektoru Švédský výrobce sušicích skříní na oděvy hledá výrobce nerezových pantů na skleněné dveře. zahraničních zakázek v oblasti průmyslových kovů, průmyslu plastů, výroby nábytku a dopravy nabízí své kapacity na pozici obchodního zprostředkovatele. Společnost je otevřená jakékoli formě Polská společnost specializující se na CNC lisování plechu a CNC obrábění pro účely výroby různých součástek a dílů hledá partnery se zájmem o spolupráci ve formě joint venture či vzájemnou výrobní spolupráci. Dále společnost nabízí moţnost subkontraktu při realizaci větších společných projektů. Vedle toho společnost připravuje CAD návrhy a projekty produktů společnosti. potravinářství Maďarská společnost specializující se na dovoz a vývoz cukrovinek (cukrářské zboţí, čokoláda) hledá obchodní zprostředkovatele a zprostředkovatelské sluţby zároveň nabízí Rumunská společnost se zabývá organizací degustací vín, trhů, výstav, kongresů či konferencí a nabízí své sluţby potenciálním partnerům, kteří působí v této oblasti (forma subkontraktu) _C Chorvatská společnost se zabývá výrobou kyseliny siřičité určené pro výrobu vína a péči o něj či pro konzervaci ovoce a zeleniny. Společnost hledá výrobce parafínového oleje s označením PL501, který je vyuţívaný při výrobě vína a v potravinářském průmyslu. Zajímá se o nákup velkého mnoţství tohoto oleje Britská společnost patří mezi experty v oblasti vybavení a řešení pro místa s nebezpečím výbuchu (statické uzemnění, propojovací zařízení). Společnost zajišťuje sluţby zejména pro následující oblasti: chemický a petrochemický průmysl, farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl. Společnost hledá partnera, který by vystupoval jako exkluzivní distributor jejích produktů. Zahraniční nabídky a poptávky č. 7/2011 strana 2/7

3 textilní, oděvní a kožedělný průmysl Německá společnost vyvinula inovační fleecový obal určený k ochraně elektronických a dalších zařízení před zářením a hledá pro své produkty distributory Italská společnost hledá výrobce textilních produktů včetně bytového textilu, okenních rolet, ţaluzií či bytových doplňků, přičemţ nabízí moţnost outsourcingu. Dále společnost hledá obchodní zprostředkovatele pro prodej svých produktů (zejména záclon) v zahraničí Arménská společnost specializující se na maloobchodní a velkoobchodní prodej dámského spodního prádla včetně nočních oděvů a punčochového zboţí nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel Skotský výrobce a prodejce luxusního pleteného zboţí z přírodních vláken jako jsou kašmír, merino vlna či hedvábí hledá obchodní zástupce a distributory. papírenství, vydavatelství a tisk Lotyšská společnost zabývající se poskytováním tiskařských a vydavatelských sluţeb hledá obchodní zprostředkovatele. chemický a farmaceutický průmysl Britská společnost specializující se na výrobu a dodávku chemicky odolných materiálů včetně pryskyřic a vinyl esteru pro podlahy, krytiny a vnitřní izolaci nádrţí a ochranných zdí nabízí své sluţby na pozici distributora na britském trhu pro výrobce inovační doplňkových produktů. Společnost má rovněţ zájem o spolupráci formou joint venture Německá společnost se specializuje na obchodování se všemi druhy recyklovaných plastových materiálů (termoplastické látky), které mohou být průmyslově zpracovány. Všechny plastové materiály jsou čisté, suché, bez dalších polymerů či kontaminace. Společnost hledá nové dodavatele či zákazníky, kteří mohou poskytnout či vyuţívat tyto produkty. Moţná je rovněţ spolupráce formou joint venture _P Španělská společnost se zabývá technologií rychlé výroby prototypů (rapid prototyping) pro různé sektory (automobilový, elektrotechnický, kosmetický, farmaceutický apod.) a hledá odběratele pro své produkty - společnosti poţadující návrhy a vývoj produktů Britská společnost patří mezi experty v oblasti vybavení a řešení pro místa s nebezpečím výbuchu (statické uzemnění, propojovací zařízení). Společnost zajišťuje sluţby zejména pro následující oblasti: chemický a petrochemický průmysl, farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl. Společnost hledá partnera, který by vystupoval jako exkluzivní distributor jejích produktů. průmysl plastů a gumárenství zahraničních zakázek v oblasti průmyslových kovů a průmyslu plastů, výroby nábytku a dopravy nabízí své kapacity na pozici obchodního zprostředkovatele. Společnost je otevřena jakékoli formě Zahraniční nabídky a poptávky č. 7/2011 strana 3/7

4 strojírenství Dánská strojírenská společnost zabývající se vývojem dopravních systémů pro průmyslové linky hledá subdodavatele standardních součástek (např. pohonné jednotky) Polská společnost specializující se na řezání kamene a prodej strojů pro zpracování kamene nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel. elektrotechnický průmysl Britská společnost patří mezi experty v oblasti vybavení a řešení pro místa s nebezpečím výbuchu (statické uzemnění, propojovací zařízení). Společnost zajišťuje sluţby zejména pro následující oblasti: chemický a petrochemický průmysl, farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl. Společnost hledá partnera, který by vystupoval jako exkluzivní distributor jejích produktů Polský výrobce svítidel vyuţívaných ve veřejných budovách, na zahradách a v domácnostech hledá obchodní zástupce, distributory, velkoobchodní prodejce či koncové uţivatele pro své produkty _P Španělská společnost se zabývá technologií rychlé výroby prototypů (rapid prototyping) pro různé sektory (automobilový, elektrotechnický, kosmetický, farmaceutický apod.) a hledá odběratele pro své produkty - společnosti poţadující návrhy a vývoj produktů. IT a telekomunikace Rakouská společnost se zabývá vývojem softwaru pro hudební školy umoţňujícího zvládání aktivit, jako jsou administrace uţivatelů, studentů, zaměstnanců a inventáře včetně vedení účetnictví a dále softwaru pro hudební akce poskytující např. moţnost online registrace. Společnost hledá distributory Španělská společnost působící v oblasti nových mobilních technologií se zabývá výrobou veřejných kiosků slouţících pro nabíjení mobilních zařízení v obchodních centrech, na letištích a v hotelech. Dobíjecí kiosek zahrnuje interaktivní dotykovou obrazovku nabízející sledování reklam, zpráv a dalších forem zábavy zatímco zákazník čeká na nabití mobilního telefonu. Společnost hledá distributory a partnery pro uzavření franšízových dohod Španělská společnost působící v oblasti výroby pasivních prvků pro síťové sdílení dat a hlasu a aktivních síťových prvků pro jakékoliv zařízení hledá distributory pro své produkty _O Španělská společnost hledá partnera mezi společnostmi, které působí v oblasti hostingových a doménových sluţeb pro akviziční a investiční příleţitosti apod _P Slovenská společnost, která vyvinula Marketing Newsletter & internet software, hledá obchodní partnery (zástupce, zprostředkovatele, agenty, dealery) za účelem spolupráce při prodeji produktu na českém trhu Italská společnost působící v oblasti cestovního ruchu nabízí obchodně zprostředkovatelské sluţby zahraničním potenciálním partnerům se zájmem o vstup na italský trh. Konkrétně společnost poskytuje poradenství a marketingové sluţby na internetu mezinárodním hotelům, analýzy italského trhu v oblasti cestovního ruchu, tvorbu italské verze webových stránek apod. Zahraniční nabídky a poptávky č. 7/2011 strana 4/7

5 stavebnictví a průmysl stavebních hmot Německá společnost zabývající se vývojem ekologických stavebních konceptů pro generaci 50 plus v turistických a agroturistických regionech hledá partnery pro spolupráci formou joint venture, partnery pro subkontrakt a outsourcingové aktivity za účelem realizace stavebních projektů. automobilový, lodní a letecký průmysl Turecká společnost specializující se na výrobu a prodej systémů přestavby na CNG a LPG u automobilových motorů hledá obchodní zástupce a partnery pro joint venture _P Španělská společnost se zabývá technologií rychlé výroby prototypů (rapid prototyping) pro různé sektory (automobilový, elektrotechnický, kosmetický, farmaceutický apod.) a hledá odběratele pro své produkty - společnosti poţadující návrhy a vývoj produktů. ostatní zpracovatelský průmysl Irský výrobce vyvinul mluvícího medvídka vzdělávací hračku pro malé děti, pomocí které se zábavnou a jednoduchou formou naučí 33 irských slovíček, včetně barev, čísel a tvarů. Společnost hledá distributory či obchodní zástupce, ideálně mezi dodavateli zboţí/dárkových předmětů pro specializované obchody s keltskou či irskou tématikou. Další jazykové mutace jsou předmětem vývoje Rakouská společnost se zabývá vývojem softwaru pro hudební školy umoţňujícího zvládání aktivit, jako jsou administrace uţivatelů, studentů, zaměstnanců a inventáře včetně vedení účetnictví a dále softwaru pro hudební akce poskytující např. moţnost online registrace. Společnost hledá distributory Turecký výrobce jednoúčelových vlhčených ručníků, které mohou být servírovány zahřáté či bez zahřátí, hledá obchodní zprostředkovatele a nabízí subkontrakt. Ručníky mají rozměry 30*36 a 25*25 cm a mohou být vyuţity v restauracích, hotelech, rekreačních resortech, lázních, kosmetických salonech, na palubách letadel apod. zahraničních zakázek v oblasti průmyslových kovů a průmyslu plastů, výroby nábytku a dopravy nabízí své kapacity na pozici obchodního zprostředkovatele. Společnost je otevřena jakékoli formě Německá společnost vyvinula inovační fleecový obal určený k ochraně elektronických a dalších zařízení před zářením a hledá pro své produkty distributory. Klíčovým předmětem spolupráce bude obchodní činnosti Rumunská společnost působící jako národní dovozce technologií pro průmyslové značení a kódování hledá partnery pro spolupráci mezi výrobci různých typů obalových zařízení. Společnost nabízí obchodně zprostředkovatelskou činnost. pohostinství a cestovní ruch Italská společnost působící v oblasti cestovního ruchu nabízí obchodně zprostředkovatelské sluţby zahraničním potenciálním partnerům se zájmem o vstup na italský trh. Konkrétně společnost poskytuje poradenství a marketingové sluţby na internetu mezinárodním hotelům, analýzy italského trhu v oblasti cestovního ruchu, tvorbu italské verze webových stránek apod. Zahraniční nabídky a poptávky č. 7/2011 strana 5/7

6 dopravní a logistické služby Polský výrobce hliníkových dveří a zámků včetně bezpečnostních a s ochranou proti vloupání hledá obchodní zprostředkovatele a poskytovatele dopravních sluţeb. Společnost má rovněţ zájem o zaloţení joint venture či vzájemnou výrobní spolupráci. Potenciální partnery hledá mezi společnostmi s předchozími zkušenostmi v rámci uvedeného sektoru. zahraničních zakázek v oblasti průmyslových kovů a průmyslu plastů, výroby nábytku a dopravy nabízí své kapacity na pozici obchodního zprostředkovatele. Společnost je otevřena jakékoli formě Rumunská společnost působící jako národní dovozce technologií pro průmyslové značení a kódování hledá partnery pro spolupráci mezi výrobci různých typů obalových zařízení. Společnost nabízí obchodně zprostředkovatelskou činnost Maďarská společnost se specializací na obalové produkty z vlnité lepenky vhodné zejména pro zasílatelské účely hledá obchodní zprostředkovatele a distributory. Společnost rovněţ nabízí moţnost distribuce produktů z oblasti obalů. služby v oblasti ochrany ŽP Německá společnost se specializuje na obchodování se všemi druhy recyklovaných plastových materiálů (termoplastické látky), které mohou být průmyslově zpracovány. Všechny plastové materiály jsou čisté, suché, bez dalších polymerů či kontaminace. Společnost hledá nové dodavatele či zákazníky, kteří mohou poskytnout či vyuţívat tyto produkty. Moţná je rovněţ spolupráce formou joint venture Turecký výrobce zařízení pro čištění odpadních vod (pískové filtry, kalolisy, hradidla, usazovací nádrţe, jednotky s aktivním uhlím apod.) hledá partnery se zájmem o subkontrakt a spolupráci formou joint venture při zajišťování projektů čističek vod. Vedle toho se zajímá o moţnosti fúze a výměny podílů, hledá poskytovatele obchodně zprostředkovatelských sluţeb a zároveň tyto sluţby nabízí Německá společnost specializující se na prodej a servis různých typů systémů na třídění odpadu hledá partnery mezi obchodními zprostředkovateli, otevřená je rovněţ poptávka subkontraktu. Systémy zahrnují následující typy: třídění plastů podle druhu a barvy, třídicí systém pro zpracování papírového odpadu včetně kartonu, automatický třídicí systém pro zpracování odpadů z elektrických a elektronických zařízení apod. Společnost systémy vyvíjí na základě poţadavků jednotlivých zákazníků Polský výrobce různých typů vodních čerpadel hledá obchodní partnery mezi distributory a maloobchodními prodejci kalových čerpadel a dalších zařízení určených pro přenos vody. Tyto typy čerpadel jsou vhodné pro zemědělský sektor a lesnictví. zdravotnické a hygienické produkty Německá společnost, specialista na frézování a výrobu zubních náhrad prostřednictvím CAD/CAM technologie, hledá obchodní zástupce se zkušenostmi v oblasti stomatologie. Zahraniční nabídky a poptávky č. 7/2011 strana 6/7

7 ostatní služby Rumunská společnost se zabývá organizací degustací vín, trhů, výstav, kongresů či konferencí nabízí své sluţby potenciálním partnerům, kteří působí v této oblasti (forma subkontraktu). Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám lze zdarma získat prostřednictvím regionálního pracoviště Enterprise Europe Network ČR. Seznam pracovišť Enterprise Europe Network v ČR: Plzeň: fax: Bc. Miroslava Skrziszowská, tel.: Pardubice: fax: Lukáš Blaţek, tel.: Praha: fax: Ing. Eva Hrubešová, tel.: Ostrava: fax: Ing. Markéta Nenzová, tel.: Liberec: fax: Iva Pekařová, tel.: Brno: fax: Ing. Lenka Vaverková, tel.: Most: fax: Ing. Tomáš Tuček, tel.: Zahraniční nabídky a poptávky č. 7/2011 strana 7/7

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 1/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 17/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 2/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 19/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 6/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 15/2010 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 21/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 6/2015 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Reference. společnosti Asistenční centrum, a.s. Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace. Peníze EU pomáhají k úspěchu

Reference. společnosti Asistenční centrum, a.s. Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace. Peníze EU pomáhají k úspěchu Reference společnosti Asistenční centrum, a.s. Vybrané úspěšné žádosti o dotace Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Peníze EU pomáhají k úspěchu www.asistencnicentrum.cz www.dotace-fondy.eu

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více

Představení tištěných médií

Představení tištěných médií Představení tištěných médií Exkluzivně světem golfu S přehledem ve světě podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Technologie pro inovaci Měsíčník Golf vychází od roku 1993 a zaměřuje se na informace

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

časopisy vydavatelství CCB

časopisy vydavatelství CCB časopisy vydavatelství CCB Exkluzivně světem golfu Golf je exkluzivní golfový měsíčník, první na domácím trhu. Zaměřuje se na informace o domácím i světovém golfu, uvádí původní reportáže, rozhovory a

Více

Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010

Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010 Newsletter - Enterprise Europe Network v ČR č. 1 leden 2010 Vážení čtenáři, za celou síť Enterprise Europe Network ČR bychom Vám rádi v novém roce 2010 popřáli hodně úspěchů, a to nejen pracovních, ale

Více

leden - únor 2014 listopad-prosinec 2012 Klienti BIC Plzeň získali téměř 265 milionů korun z Operačního programu Podnikání a inovace V období 2007 2013 byl největší objem prostředků na podporu podnikání

Více

Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení

Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení Obsah: Elektronická hlášení DPH od 1.1.2010... 2 I. DPH hlášení (ČR)... 4 II. SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ (ČR)... 12 III. Elektronické podání DPH... 16 Přímé

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

Kniha referencí. 50 společností vypráví svůj příběh. www.money.cz

Kniha referencí. 50 společností vypráví svůj příběh. www.money.cz Kniha referencí 50 společností vypráví svůj příběh www.money.cz Získaná ocenění MICROSOFT INDUSTRY AWARDS WINNER V roce 2008 se společnost CÍGLER SOFTWARE stala se svým produktem Prodejna S5 vítězem prestižní

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 1 - duben 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Co jsme pro Vás připravili: Informace a zajímavosti Vážení čtenáři, rádi bychom Vám představili další číslo

Více

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR

Newsletter Enterprise Europe Network v ČR Newsletter Enterprise Europe Network v ČR číslo 4 - prosinec 2011 Vydává Technologické centrum AV ČR Vážení čtenáři a příznivci sítě Enterprise Europe Network, předvánoční čas je pro mnohé z nás obdobím,

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu Studijní opora pro cílovou skupinu malých a středních podnikatelů, vedoucích pracovníků na středním a vyšším stupni řízení firem i samosprávných orgánů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich

Více

OBSAH CONTENTS. 297 vyobrazení

OBSAH CONTENTS. 297 vyobrazení OBSAH Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 4 Přehled zápisů ochranných známek 129 Zápisy ochranných

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.1

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.1 PODNIK 2 ČLENĚNÍ PODNIKŮ Z HLEDISKA PŘEDMĚTU ČINNOSTI 2 TYPOLOGIE PRÁVNÍ FORMY PODNIKU 3 ČLENĚNÍ PODNIKŮ Z HLEDISKA PŘEDMĚTU ČINNOSTI 9 SVTP ČR (SPOLEČNOST VĚDECKO-TECHNICKÝCH PARKŮ ČR) 9 PRŮMYSLOVÉ PODNIKY

Více

Newsletter Enterprise Europe Network - JIC 01/10

Newsletter Enterprise Europe Network - JIC 01/10 Newsletter Enterprise Europe Network - JIC 01/10 OBSAH: ÚVOD Podpora podniků na dosah ruky 3 AKCE Mezinárodní Letní Škola a Brokerage 4 European Research and Business Speed Dating 5 Nano Technologická

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, 286 26 Čáslav 2 SPŠ Kutná Hora, Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora 2 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938,

Více