Zahraniční nabídky a poptávky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahraniční nabídky a poptávky"

Transkript

1 Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 2/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se mohou vyskytnout i vícekrát. Obory jsou rozděleny do následujících kategorií: zemědělství, chovatelství, lesnictví, rybolov a chov ryb, zahradnictví těţební průmysl energetický průmysl hutnictví, zpracování kovu a kovovýroba potravinářství textilní, oděvní a koţedělný průmysl dřevozpracující průmysl papírenství, vydavatelství a tisk chemický a farmaceutický průmysl průmysl plastů a gumárenství sklářský a keramický průmysl, klenotnictví strojírenství přesné strojírenství a optika elektrotechnický průmysl IT a telekomunikace stavebnictví a průmysl stavebních hmot automobilový, lodní a letecký průmysl ostatní zpracovatelský průmysl pohostinství a cestovní ruch dopravní a logistické sluţby finanční a realitní sluţby sluţby v oblasti ochrany ŢP zdravotnické a hygienické produkty ostatní sluţby Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám lze zdarma získat prostřednictvím regionálního pracoviště Enterprise Europe Network (EEN) - seznam naleznete na poslední stránce tohoto čísla. zemědělství, chovatelství, lesnictví, rybolov a chov ryb, zahradnictví Irský výrobce organických herbicidů, který je zároveň drţitelem licence a distributorem 100% přírodních herbicidů, hledá obchodní zprostředkovatele a zároveň sluţby tohoto typu nabízí. Společnost má dále zájem o spolupráci formou joint venture pro své produkty a hledá distributory přírodních herbicidů.

2 Maďarská společnost zabývající se velkoobchodním prodejem semen, chemických hnojiv, pícnin (oves, ječmen, kukuřice, pšenice apod.) či organických semen pro organické potraviny hledá velkoodběratele semen, obchodní zprostředkovatele, distributory semen a nabízí logistické sluţby Francouzská společnost se specializací na zařízení zahrad, zejména zen zahrad (lucerny, dřevěné mosty, bambusy, všechny druhy kamenných artefaktů, dekorace) hledá distributory/zástupce pro obchodní spolupráci, výrobce, dodavatele nových designů, výrobní partnery. Společnost hledá/nabízí subkontrakt a outsourcingové aktivity Německý zemědělec vyvinul metodu pro zvýšení bezpečnosti a kvality chléva prostřednictvím zabudování ochranných stupaček, které sniţují riziko kluzkého povrchu. Agronom hledá partnera pro spolupráci, který by měl zájem o tuto metodu oceněnou TÜV certifikátem, a nabízí outsourcingové aktivity a distribuční sluţby Turecká společnost zabývající se výrobou a distribucí chemických a přírodních hnojiv, produktů rostlinné výţivy a skleníků hledá obchodní zprostředkovatele a zároveň zprostředkovatelské sluţby nabízí, dále společnost hledá/nabízí moţnost franšízy, hledá partnera pro joint venture a vzájemnou výrobní spolupráci Německá společnost hledá partnery pro dlouhodobou spolupráci mezi obchodními zprostředkovateli a dodavateli v oblasti velkoobchodního prodeje ţivých zvířat a zpracování masa. Společnost usiluje o nalezení dodavatele ţivých koz, a to pro jejich následný prodej nebo zpracování masa. energetický průmysl Polská společnost specializující se na projektování a konstrukce v telekomunikačním a elektroenergetickém sektoru nabízí subkontrakt. Společnost dále poskytuje stavební aktivity pro oblast kancelářských budov a rodinných domů, v elektroenergetickém sektoru nabízené sluţby zahrnují rovněţ renovace a modernizace elektro infrastruktury. hutnictví, zpracování kovu a kovovýroba Slovenská společnost specializující se na oblast kovodělných prací a zpracování dřeva nabízí subkontrakt společnostem ze sektoru ocelářství a zámečnictví. Společnost provádí jakékoli zámečnické práce na základě technické specifikace (brány, ploty, regály apod.) Německá společnost specializující se na velkoobchodní prodej oceli a dalších materiálů, technických nástrojů, v oblasti bytové technologie a elektroinţenýrství hledá distributora Německá společnost, součást skupiny "Partner für Technik" specializující se na velkoobchodní prodej oceli a dalších materiálů, technických nástrojů, bytové technologie a elektroinţenýrství hledá distributora Španělský výrobce a prodejce automatických a CNC soustruţených dílů a svařovaných konstrukcí hledá obchodní zprostředkovatele a zároveň sluţby tohoto typu nabízí. potravinářství Ruský výrobce a dodavatel přírodních klidných i šumivých vín nabízí spolupráci v oblasti zprostředkovatelských sluţeb. Zahraniční nabídky a poptávky č. 2/2011 strana 2/9

3 Portugalský výrobce 2 druhů vín (Alentejo a V. Verdes) s vlastními farmami, který zároveň vystupuje jako obchodník s víny (bílé a červené), hledá dovozce či distributory pro prodej svých produktů v zahraničí Maďarská společnost specializující se na velkoobchodní prodej potravin (rýţe, sýry trapist, gouda, máslo, různé druhy soli apod.) a papírových výrobků pro domácnost (toaletní papír, papírové ubrousky, kapesníky) hledá distributory Italský producent vysoce kvalitního bílého i červeného vína hledá distributory Polská společnost působící ve zpracovatelském průmyslu masa a ryb (paštiky, kuřecí a vepřové šunky, konzervované ryby a maso apod.) hledá obchodní zprostředkovatele (distributory, obchodní zástupce a agenty) Italský výrobce červených (merlot, cabernet, pinot nero, refosco dal peduncolo rosso, pignolo) a bílých (sauvignon, pinot bianco apod.) vín z proslulé oblasti Colli Orientali del friuli hledá distributory. textilní, oděvní a kožedělný průmysl Polský výrobce a distributor koţeného zboţí (peněţenky, kabelky, kufříky) a stříbrných šperků hledá obchodní zprostředkovatele Italská společnost zabývající se výrobou dámských oděvů hledá obchodní zprostředkovatele Irská společnost specializující se na pánské zakázkové krejčovství hledá obchodní zprostředkovatele/zástupce a distributory, kteří by vysoce kvalitní zboţí společnosti prodávali ve svých outletech Rakouská společnost působící v oblasti oděvů a doplňků pro motocyklové sporty hledá distributory. dřevozpracující průmysl Polský výrobce všech druhů palivového dřeva (borovice, dub a další) a pilin hledá obchodní zprostředkovatele Polský velkoprodejce dřevěných produktů (stavební desky) hledá distributory a zároveň tyto sluţby nabízí na polském trhu pro podobné produkty. V současné době je společnost schopná dodat a zajistit distributorům MDF, OSB, překliţkové a dřevovláknité izolační desky Rumunský výrobce a distributor melaminového nábytku, kovového nábytku, MDF (polotvrdé dřevovláknité desky), oceli a skla, který se dále zabývá pracovním zařízením a ochranou, moţnostmi obalového řešení či vývojem řešení pro čištění a hygienu hledá obchodní partnery. Společnost poptává a zároveň nabízí distribuční sluţby, má zájem o vzájemnou výrobní spolupráci a subkontrakt/outsourcingové aktivity a nabízí dopravní/logistické sluţby v Rumunsku. Zahraniční nabídky a poptávky č. 2/2011 strana 3/9

4 papírenství, vydavatelství a tisk Polský vydavatel učebnic a příruček pro všechny typy škol a jazykových kurzů nabízí zprostředkovatelské sluţby společnost by ráda vystupovala jako distributor potenciálních partnerů pro polský trh Polská společnost specializující se na digitální velkoformátový tisk a poskytování kompletní škály propagačních sluţeb nabízí subkontrakt _C Britský výrobce všech druhů lepicích pásek hledá distributora. chemický a farmaceutický průmysl Španělský výrobce vysoce kvalitních a ekologicky šetrných průmyslových maziv (čiré a rozpustné řezné oleje, antikorozní, hydraulické oleje pro metalurgický, letecký, lodní a zbrojní průmysl) s více neţ 50letou tradicí hledá distributory pro své produkty spolu se zajištěním poprodejního servisu Polský výrobce vysoce kvalitního příslušenství pro péči o automobily stejně jako doplňků slouţících k poskytování profesionálních čistících sluţeb (houby, ţínky, hadry, čistící soupravy apod.) hledá distributory. Společnost nabízí moţnost umístění loga na produkty, čímţ z nich vytváří prostředek pro prvotřídní reklamu. Společnost rovněţ hledá obchodní zprostředkovatele Turecká společnost zabývající se výrobou a distribucí chemických a přírodních hnojiv, produktů rostlinné výţivy a skleníků hledá obchodní zprostředkovatele a zároveň zprostředkovatelské sluţby nabízí, dále společnost hledá/nabízí moţnost franšízy, hledá partnera pro joint venture a vzájemnou výrobní spolupráci. průmysl plastů a gumárenství Italský výrobce plastových produktů určených pro úklid v domácnosti (kolíčky, košťata, kartáče, lopatky, WC sety) hledá výrobce pro zahájení výrobní spolupráce a/nebo obchodní zprostředkovatele za účelem exkluzivní distribuce a vytvoření prodejní sítě na úrovni evropského trhu _O Britská společnost hledá velkovýrobce kol vyuţívaných u vozíků a dalších manuálně poháněných produktů (dětské sportovní kočárky). Ideální výrobce by měl vyrobit velké mnoţství koleček, mít vlastní designový tým a být schopný vyrábět inovační kolečka pro britského klienta společnosti. sklářský a keramický průmysl, klenotnictví Polský výrobce a distributor koţeného zboţí (peněţenky, kabelky, kufříky) a stříbrných šperků hledá obchodní zprostředkovatele Italský výrobce vybavení křišťálových produktů zdobených zlatem, stříbrem a platinou hledá distributory a sám tyto sluţby zároveň nabízí pro italský trh. strojírenství Slovinská společnost hledá výrobce průmyslových strojů různého typu (stroje pro automobilový, plastikářský průmysl apod.). Dále nabízí své sluţby v oblasti distribuce průmyslových strojů ve Slovinsku, Chorvatsku, Bosně, Srbsku a Makedonii. Zahraniční nabídky a poptávky č. 2/2011 strana 4/9

5 Německá společnost, součást skupiny "Partner für Technik" specializující se na velkoobchodní prodej oceli a dalších materiálů, technických nástrojů, bytové technologie a elektroinţenýrství hledá distributora Německá společnost se zabývá výrobou přestavbových systémů (s nutností vyuţití pouze jedné palivové nádrţe) pro nákladní automobily a zemědělské stroje vyuţívající místo nafty rostlinný olej. Společnost hledá partnery, kteří mají zájem o distribuci, instalaci a údrţbu těchto systémů nebo strojů s tímto systémem. Společnost zároveň hledá obchodní zprostředkovatele a franšízové příleţitosti. elektrotechnický průmysl Německá společnost, součást skupiny "Partner für Technik" specializující se na velkoobchodní prodej oceli a dalších materiálů, technických nástrojů, bytové technologie a elektroinţenýrství hledá distributora Maďarská společnost se zabývá distribucí elektroinstalačních produktů (kabely, vypínače, ţárovky) jako velkoobchodník a hledá obchodní zprostředkovatele, výrobce a dodavatele uvedených produktů (zejména svítivých diod) Polská společnost specializující se na programování elektrických a inteligentních instalací hledá obchodní zprostředkovatele/zástupce a distributory nové kontakty s exteriérovými, interiérovými, zahradními architekty, a nabízí subkontrakt společnostem z oblasti inteligentních instalací (pro budovy a domy) Německý výrobce plně izolovaných přípojných systémů či přípojných systémů izolovaných SF6 plynem pro střední napětí s bohatými zkušenostmi s vývojem a výrobou speciálních návrhů spínacích zařízení o středním napětí, a to v malých mnoţstvích či formou individuálních řešení na míru jednotlivých zákazníků, hledá exkluzivní obchodní zástupce (forma pověření). IT a telekomunikace Polská společnost specializující se na vývoj softwarů hledá obchodní zprostředkovatele/zástupce, distributory. Software je určen především pro vyuţití v mateřských školkách, kde je cílem podporovat komunikaci mezi školkou a rodiči Belgická společnost specializující se na marketing prostřednictvím mobilních aplikací hledá společnosti, které zajistí vývoj mobilních aplikací, webových stránek a softwaru. Ţádanou formou spolupráce je zde subkontrakt Polská společnost specializující se na programování elektrických a inteligentních instalací hledá obchodní zprostředkovatele/zástupce a distributory nové kontakty s exteriérovými, interiérovými, zahradními architekty, a nabízí subkontrakt společnostem z oblasti inteligentních instalací (pro budovy a domy) Polská společnost specializující se na programování elektrických a inteligentních instalací hledá obchodní zprostředkovatele/zástupce a distributory nové kontakty s exteriérovými, interiérovými, zahradními architekty, a nabízí subkontrakt společnostem z oblasti inteligentních instalací (pro budovy a domy). Zahraniční nabídky a poptávky č. 2/2011 strana 5/9

6 stavebnictví a průmysl stavebních hmot Italská společnost navrhuje a poskytuje standardně i zakázkově vyráběný nábytek pro veřejné i soukromé subjekty (hotely, restaurace, kanceláře, obchody a další). Společnost hledá obchodní zprostředkovatele a rovněţ má zájem o spolupráci s projekčními kancelářemi a architekty Polská společnost specializující se na elektrotechnický sektor hledá nové partnery (např. architekty, návrháři interiérů a exteriérů) pro spolupráci a nabízí subkontrakt v oblasti své specializace Polský velkoprodejce dřevěných produktů (stavební desky) hledá distributory a zároveň tyto sluţby nabízí na polském trhu pro podobné produkty. V současné době je společnost schopná dodat a zajistit distributorům MDF, OSB, překliţkové a dřevovláknité izolační desky Polská společnost specializující se na projektování a konstrukce v telekomunikačním a elektroenergetickém sektoru nabízí subkontrakt. Společnost dále poskytuje stavební aktivity pro oblast kancelářských budov a rodinných domů, v elektroenergetickém sektoru nabízené sluţby zahrnují rovněţ renovace a modernizace elektro infrastruktury Polská společnost se zabývá dodávkou a instalací sportovních povrchů a vybavení pro indoorové i outdoorové sporty a hledá obchodní zprostředkovatele a poskytovatele logistických sluţeb. Dále má společnost zájem o nákup části či celé zahraniční firmy. Vedle toho hledá partnery pro vzájemnou výrobní spolupráci a nabízí subkontraktové sluţby Německý zemědělec vyvinul metodu pro zvýšení bezpečnosti a kvality chléva prostřednictvím zabudování ochranných stupaček, které sniţují riziko kluzkého povrchu. Agronom hledá partnera pro spolupráci, který by měl zájem o tuto metodu oceněnou TÜV certifikátem, a nabízí outsourcingové aktivity a distribuční sluţby Polská společnost specializující se na programování elektrických a inteligentních instalací hledá obchodní zprostředkovatele/zástupce a distributory nové kontakty s exteriérovými, interiérovými, zahradními architekty, a nabízí subkontrakt společnostem z oblasti inteligentních instalací (pro budovy a domy). automobilový, lodní a letecký průmysl Německá společnost se zabývá výrobou přestavbových systémů (s nutností vyuţití pouze jedné palivové nádrţe) pro nákladní automobily a zemědělské stroje vyuţívající místo nafty rostlinný olej. Společnost hledá partnery, kteří mají zájem o distribuci, instalaci a údrţbu těchto systémů nebo strojů s tímto systémem. Společnost zároveň hledá obchodní zprostředkovatele a franšízové příleţitosti Srbská společnost specializující se na velkoobchodní prodej vozidel (zejména modely FIAT a LADA), opravy vozidel a prodej náhradních dílů nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel Rumunský výrobce ţelezničních a tramvajových vozů s vlastním pohonem, dodávkových a nákladních vozů a údrţbářských a servisních vozidel hledá partnery pro obchodní dohody, dovozce a obchodní zástupce Rakouská společnost působící v oblasti oděvů a doplňků pro motocyklové sporty hledá distributory. Zahraniční nabídky a poptávky č. 2/2011 strana 6/9

7 Polský výrobce vysoce kvalitního příslušenství pro péči o automobily stejně jako doplňků slouţících k poskytování profesionálních čistících sluţeb (houby, ţínky, hadry, čistící soupravy apod.) hledá distributory. Společnost nabízí moţnost umístění loga na produkty, čímţ z nich vytváří prostředek pro prvotřídní reklamu. Společnost rovněţ hledá obchodní zprostředkovatele. ostatní zpracovatelský průmysl Britská společnost, která vyvinula inovativní dětský nočník oceněný mnoha cenami, hledá výrobního partnera pro spolupráci formou subkontraktu. V ideálním případě by měl potenciální partner poskytovat také skladovací a logistické sluţby. Počáteční výrobní úroveň bude nastavena na cca 5000 ks/rok Italská společnost navrhuje a poskytuje standardně i zakázkově vyráběný nábytek pro veřejné i soukromé subjekty (hotely, restaurace, kanceláře, obchody a další). Společnost hledá obchodní zprostředkovatele a rovněţ má zájem o spolupráci s projekčními kancelářemi a architekty Italský výrobce plastových produktů určených pro úklid v domácnosti (kolíčky, košťata, kartáče, lopatky, WC sety) hledá výrobce pro zahájení výrobní spolupráce a/nebo obchodní zprostředkovatele za účelem exkluzivní distribuce a vytvoření prodejní sítě na úrovni evropského trhu Polský výrobce základního vybavení do koupelen (jako např. různé druhy uzavíracích kohoutů a ventilů) hledá obchodní zprostředkovatele Německá společnost, součást skupiny "Partner für Technik" specializující se na velkoobchodní prodej oceli a dalších materiálů, technických nástrojů, bytové technologie a elektroinţenýrství hledá distributora Italská společnost specializující se na provozní vybavení obecně (domácnosti, kanceláře, společnosti, školy) hledá distributory, obchodní zástupce a nabízí své sluţby jako distributor Rumunský výrobce a distributor melaminového nábytku, kovového nábytku, MDF (polotvrdé dřevovláknité desky), oceli a skla, který se dále zabývá pracovním zařízením a ochranou, moţnostmi obalového řešení či vývojem řešení pro čištění a hygienu hledá obchodní partnery. Společnost poptává a zároveň nabízí distribuční sluţby, má zájem o vzájemnou výrobní spolupráci a subkontrakt/outsourcingové aktivity a nabízí dopravní/logistické sluţby v Rumunsku Polská společnost se zabývá dodávkou a instalací sportovních povrchů a vybavení pro indoorové i outdoorové sporty a hledá obchodní zprostředkovatele a poskytovatele logistických sluţeb. Dále má společnost zájem o nákup části či celé zahraniční firmy. Vedle toho hledá partnery pro vzájemnou výrobní spolupráci a nabízí subkontraktové sluţby _O Britská společnost hledá velkovýrobce kol vyuţívaných u vozíků a dalších manuálně poháněných produktů (dětské sportovní kočárky). Ideální výrobce by měl vyrobit velké mnoţství koleček, mít vlastní designový tým a být schopný vyrábět inovační kolečka pro britského klienta společnosti _C Švédská společnost pracující s tiskem na reflektorové odrazkové produkty (např. propagační materiály) hledá výrobce těchto produktů různých tvarů. Reflektory by měly odpovídat evropskému standardu EN Zahraniční nabídky a poptávky č. 2/2011 strana 7/9

8 pohostinství a cestovní ruch Slovenská společnost poskytující turistické sluţby dle individuálních přání zákazníků hledá obchodní zprostředkovatele - obchodní zástupce mezi cestovními kancelářemi, které by měly zájem o spolupráci. dopravní a logistické služby Britská společnost, která vyvinula inovativní dětský nočník oceněný mnoha cenami, hledá výrobního partnera pro spolupráci formou subkontraktu. V ideálním případě by měl potenciální partner poskytovat také skladovací a logistické sluţby. Počáteční výrobní úroveň bude nastavena na cca 5000 ks/rok Srbská společnost specializující se na poskytování logistických a skladovacích sluţeb nabízí obchodně zprostředkovatelské a dopravní/logistické sluţby Maďarská společnost zabývající se velkoobchodním prodejem semen, chemických hnojiv, pícnin (oves, ječmen, kukuřice, pšenice apod.) či organických semen pro organické potraviny hledá velkoodběratele semen, obchodní zprostředkovatele, distributory semen a nabízí logistické sluţby Rumunský výrobce a distributor melaminového nábytku, kovového nábytku, MDF (polotvrdé dřevovláknité desky), oceli a skla, který se dále zabývá pracovním zařízením a ochranou, moţnostmi obalového řešení či vývojem řešení pro čištění a hygienu hledá obchodní partnery. Společnost poptává a zároveň nabízí distribuční sluţby, má zájem o vzájemnou výrobní spolupráci a subkontrakt/outsourcingové aktivity a nabízí dopravní/logistické sluţby v Rumunsku Polská společnost se zabývá dodávkou a instalací sportovních povrchů a vybavení pro indoorové i outdoorové sporty a hledá obchodní zprostředkovatele a poskytovatele logistických sluţeb. Dále má společnost zájem o nákup části či celé zahraniční firmy. Vedle toho hledá partnery pro vzájemnou výrobní spolupráci a nabízí subkontraktové sluţby Polská společnost se specializuje na vnitrostátní lodní přepravu a překládání netypických lodních zásilek a nabízí outsourcingové a dopravní sluţby společnostem, které by měly zájem o uvedené formy podpory. Sluţby společnosti zahrnují přepravu těţkých nákladů, velmi objemných nákladů stejně jako vlečení nových lodí a přesun hydrotechnických stavenišť. finanční a realitní služby Francouzská společnost se specializuje na zajišťování offshore (daňové plánování a optimalizace) a outsourcingových sluţeb mezi Evropou a Indií a na výchovu vedoucích pracovníků pro efektivní spolupráci s Indy a pochopení jejich mentality. Společnost nabízí zprostředkovatelské sluţby a outsourcingové aktivity potenciálním partnerům, kteří by rádi zahájili spolupráci s indickými podniky. zdravotnické a hygienické produkty Rumunský výrobce a distributor melaminového nábytku, kovového nábytku, MDF (polotvrdé dřevovláknité desky), oceli a skla, který se dále zabývá pracovním zařízením a ochranou, moţnostmi obalového řešení či vývojem řešení pro čištění a hygienu hledá obchodní partnery. Společnost poptává a zároveň nabízí distribuční sluţby, má zájem o vzájemnou výrobní spolupráci a subkontrakt/outsourcingové aktivity a nabízí dopravní/logistické sluţby v Rumunsku. Zahraniční nabídky a poptávky č. 2/2011 strana 8/9

9 Maďarská společnost specializující se na velkoobchodní prodej potravin (rýţe, sýry trapist, gouda, máslo, různé druhy soli apod.) a papírových výrobků pro domácnost (toaletní papír, papírové ubrousky, kapesníky) hledá distributory. ostatní služby Francouzská společnost se specializuje na zajišťování offshore (daňové plánování a optimalizace) a outsourcingových sluţeb mezi Evropou a Indií a na výchovu vedoucích pracovníků pro efektivní spolupráci s Indy a pochopení jejich mentality. Společnost nabízí zprostředkovatelské sluţby a outsourcingové aktivity potenciálním partnerům, kteří by rádi zahájili spolupráci s indickými podniky Turecká společnost specializující se vzdělávací a poradenské sluţby (prodejní a marketingové techniky, rozvoj manaţerských dovedností, personální rozvoj apod.) pro jednotlivce, společnosti a instituce hledá potenciální partnery pro spolupráci formou joint venture mezi společnostmi s podobným zaměřením za účelem sdílení zdrojů a kapacit, zakládání výměnných programů školitele, výměnu výukových metod, technik a materiálů. Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám lze zdarma získat prostřednictvím regionálního pracoviště Enterprise Europe Network ČR. Seznam pracovišť Enterprise Europe Network v ČR: Plzeň: fax: Bc. Miroslava Skrziszowská, tel.: Pardubice: fax: Lukáš Blaţek, tel.: Praha: fax: Ing. Eva Hrubešová, tel.: Ostrava: fax: Ing. Markéta Nenzová, tel.: Liberec: fax: Iva Pekařová, tel.: Brno: fax: Ing. Lenka Vaverková, tel.: Most: fax: Ing. Tomáš Tuček, tel.: Zahraniční nabídky a poptávky č. 2/2011 strana 9/9

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 1/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 8/2014 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 17/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 7/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 1/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 10/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 11/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 1/2015 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 12/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 19/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 3/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 5/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 21/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 19/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 12/2014 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 18/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 12/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 15/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 20/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 21/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 14/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 10/2014 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň, mohou

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 2/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 1/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 4/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 16/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 8/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 24/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 3/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 9/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 14/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 12/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 7/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 8/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 6/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 15/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 11/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 6/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 16/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 18/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 10/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 10/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 5/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 3/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 18/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 25/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 13/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 7/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 09/2010 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 17/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky Kontaktní osoba pro výdej plného znění inzerátů (zdarma): Ing. Tomáš Tuček, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, Budovatelů 2830, 437 34 Most, e-mail: tucek@rra.cz,

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 23/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 24/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 16/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 3/2014 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 24/2013 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 19/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 16/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 5/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 4/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 10/2010 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 13/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 24/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 14/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 11/2010 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 13/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 12/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 9/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 20/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 24/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 13/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 8/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 6/2015 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 18/2010 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 17/2010 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 16/2010 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 12/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 23/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 21/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 06/2010 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 19/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

těžební průmysl energetický průmysl 20130227012 Ruská společnost zabývající se topnými systémy poptává obchodní zprostředkovatele.

těžební průmysl energetický průmysl 20130227012 Ruská společnost zabývající se topnými systémy poptává obchodní zprostředkovatele. Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 7/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 1/2014 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 9/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 17/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 12/2010 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 22/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 22/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 19 / 2009 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 5/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 15/2010 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 22/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 18/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 6/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 23/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 7/2015 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 5/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 3/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 20/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více