PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI"

Transkript

1 BULLETIN ČÍSLO 18/2010 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji o požadavky na spolupráci v těchto oblastech: nákup / prodej zboží a služeb, distribuce zboží; výrobní spolupráce; zakládání společných podniků a poboček; investice aj. Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se mohou vyskytnout i vícekrát. Obory jsou rozděleny do následujících kategorií: zemědělství, chovatelství, lesnictví, rybolov a chov ryb, zahradnictví těžební průmysl energetický průmysl hutnictví, zpracování kovu a kovovýroba potravinářství textilní, oděvní a kožedělný průmysl dřevozpracující průmysl papírenství, vydavatelství a tisk chemický a farmaceutický průmysl průmysl plastů a gumárenství sklářský a keramický průmysl, klenotnictví strojírenství přesné strojírenství a optika elektrotechnický průmysl IT a telekomunikace stavebnictví a průmysl stavebních hmot automobilový, lodní a letecký průmysl ostatní zpracovatelský průmysl pohostinství a cestovní ruch dopravní a logistické služby finanční a realitní služby služby v oblasti ochrany ŽP zdravotnické a hygienické produkty ostatní služby Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám lze zdarma získat prostřednictvím objednávkového formuláře, který je k dispozici na webových stránkách Aktuální čísla bulletinu Podnikatelské příležitosti lze nalézt rovněž na adrese Bezplatné zasílání bulletinu em je možné objednat na adrese: zemědělství, chovatelství, lesnictví, rybolov a chov ryb, zahradnictví Turecká společnost zabývající se projektováním a výrobou komerčních skleníků, skleníků pro zahrádkáře a vnitřního skleníkového vybavení (skleníkové ventilátory apod.) hledá obchodní zprostředkovatele. Potenciální partneři by měli pracovat v zemědělském/zahradnickém sektoru či supermarkety s odděleními pro zahrádkáře Britská společnost, která vyvinula inovační proces pro rozmnoţování, sázení a sklízení sloní trávy (Miscanthus rhizomes), hledá distributory za účelem prodeje a odbytu tohoto procesu, mechanismu a technik pro pěstitele popř. hledá partnery pro vytvoření trhu v energetickém dodavatelském sektoru pro biopaliva. Sloní tráva můţe být vyuţita jako palivo či zpracována do dalších energetických produktů. energetický průmysl Britská společnost, která vyvinula inovační proces pro rozmnoţování, sázení a sklízení sloní trávy (Miscanthus rhizomes), hledá distributory za účelem prodeje a odbytu tohoto procesu, mechanismu a technik pro pěstitele popř. hledá partnery pro vytvoření trhu v energetickém dodavatelském sektoru pro biopaliva. Sloní tráva můţe být vyuţita jako palivo či zpracována do dalších energetických produktů.

2 Turecká společnost se specializuje na stavebnictví a energetický sektor a hledá společnosti působící v sektoru obnovitelných energií, kterým nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel. hutnictví, zpracování kovu a kovovýroba Francouzská společnost specializující se na kovodělné práce, mechanizované sváření, kladení trubek a technologické inţenýrství hledá partnery mezi výrobci kovových skladovacích nádrţí, námořních kontejnerů a polyesterových nádrţí o objemu hl, kterým nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel pro francouzský trh. Dále společnost hledá partnery pro subkontrakt/outsourcingové aktivity. Ţádoucí jsou rovněţ partneři se zájmem podílet se na vzájemné výrobní spolupráci Britská slévárna s odbornými znalostmi ve výrobě kovových odlitků a specializací na uhlíkové, nekorodující a niklové slitiny nabízí spolupráci formou joint venture, vzájemnou výrobní spolupráci a moţnosti subkontraktu (volné výrobní kapacity) zejména společnostem zabývajícím se výrobou pobřeţních větrných turbín. Dále společnost nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel Dánská společnost specializující se na výrobu šachet, motorových gondol letadel a polotovarových komponent (základy, rámy apod.) pro sektor větrné energetiky hledá partnery pro spolupráci (subkontrakt). Potenciální partneři by měli ovládat následující procesy: plasmové řezání, tvarování, vrtání a sváření (EN 3834) Turecký výrobce plechů různých tvarů (půlkruhový, kuţelovitý, elipsovitý apod.), tlakových nádob a strojů pro speciální účely a jejich součástek hledá obchodní zprostředkovatele a nabízí subkontrakt Britská společnost zabývající se výrobou gumotiskového vybavení a konvertovaných strojů hledá dodavatele přesných strojních komponent (za nízké ceny) pro rozvoj svých aktivit. potravinářství Italská společnost specializující se na výrobu potravin konservovaných v rostlinných olejích, nálevech a omáčkách hledá distributory pro své produkty Skotský výrobce uzených mořských ryb, různých druhů masa a sýrů hledá partnera pro zaloţení franšízy Španělská společnost specializující se na výrobu zdravých sýrů a jogurtů labuţnické kvality hledá dovozce/distributory z potravinářského sektoru a partnery pro zaloţení joint venture Německá společnost specializující se na výrobu sušených a čerstvých organických a tradičních domácích těstovin hledá obchodní zástupce a/nebo distributory Polský producent masa (široký sortiment mraţeného masa, ekologických produktů a čerstvého či mraţeného ekologického masa) hledá obchodní zástupce a distributory, partnery k uzavření dohod v oblasti dopravních sluţeb a logistické spolupráce, partnery pro zaloţení joint venture a zároveň nabízí subkontrakt pro potenciální partnery působící v potravinářském sektoru. textilní, oděvní a kožedělný průmysl Německá společnost působící jako obchodní zprostředkovatel, který zároveň provozuje outlet obchod, hledá partnery mezi obchodníky s oblečením, botami a dalších módních doplňků. Společnost by ráda vystupovala jako obchodní zprostředkovatel v Německu a Polsku. 2/10

3 chemický a farmaceutický průmysl _O Polská společnost hledá dodavatele kontejnerů/boxů určených pro farmaceutické produkty s objemem 20-25m3. Kontejnery by měly splňovat třídu čistoty A, měly by být vybaveny otvorem/průlezem, deskovou elektrickou instalací a jedna stěna by měla být průhledná (plexisklo). průmysl plastů a gumárenství _O Polská společnost hledá dodavatele kontejnerů/boxů určených pro farmaceutické produkty s objemem 20-25m3. Kontejnery by měly splňovat třídu čistoty A, měly by být vybaveny otvorem/průlezem, deskovou elektrickou instalací a jedna stěna by měla být průhledná (plexisklo) Ruská společnost specializující se na obalový průmysl hledá partnery pro vytvoření uzavřeného joint venture za účelem rozvoje návrhů a výroby součástek pro jednotlivé plastové zásobníky na produkty v tabletové formě (farmaceutický, chemický a potravinářský průmysl) Turecká společnost specializující se na průmyslové chladírenské úloţné panely z polyuretanu, dveře od chladíren všech rozměrů, tloušťek a typů (sklápěcí, otočné, posuvné), umělohmotné transparentní pásové závěsy apod., hledá obchodní zprostředkovatele, zejména distributory. sklářský a keramický průmysl, klenotnictví Srbská společnost zabývající se výrobou módních šperků (náhrdelníky, prsteny, hodinky, náušnice) a biţuterie vyrobených ze Swarovski krystalků hledá partnery pro zaloţení franšízy. strojírenství Německá společnost specializující se na výrobu a obchodování v oblasti vakuové technologie, měření tlaku a teploty, automaticky uzavíratelných ventilů (ASO velves) hledá partnery za účelem prodeje svých produktů v zahraničí (obchodně zprostředkovatelské sluţby) Německý výrobce osoustruţených a mechanicky opracovaných součástek do průměru 700 mm a délky do 500 mm k vyuţití ve strojírenství hledá partnery pro vzájemnou výrobní spolupráci a nabízí subkontrakt/outsourcingové aktivity Korejský výrobce lapačů prachu hledá spolehlivé obchodní partnery (obchodní zprostředkovatele), kteří by se mohli zabývat poprodejním servisem Britská společnost zabývající se výrobou gumotiskového vybavení a konvertovaných strojů hledá dodavatele přesných strojních komponent (za nízké ceny) pro rozvoj svých aktivit. elektrotechnický průmysl Polská projektová společnost s moderním hardwarovým i softwarovým vybavením zabývající se návrhy, prototypováním, výrobou a testováním elektrických zařízení nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel/zástupce, dále subkontrakt či uzavření outsourcingových dohod. Zároveň společnost hledá partnera pro spolupráci formou joint venture. 3/10

4 IT a telekomunikace Vedoucí polská společnost v oblasti komplexní implementace moderních biometrických technologií (otisky prstů) a RFID řešení by ráda vystupovala na pozici obchodního zprostředkovatele/zástupce/distributora a zároveň hledá partnery pro spolupráci formou joint venture, vzájemnou výrobní spolupráci a subkontrakt/outsourcingové aktivity Rakouská softwarová společnost hledá distributory pro svůj finanční softwarový program, který analyzuje aktivity na kapitálovém trhu a pro klienty propočítává investiční příleţitosti na základě přesných kalkulací. Výhodou je nízká kapitálová investice a fakt, ţe není nezbytně nutné, aby klient měl předchozí vědomosti o kapitálovém trhu. Potenciální partner si můţe ponechat veškerý příjem náhradou za licenční poplatek Britská společnost zabývající se zejména reklamními aktivitami (tvorba webových stránek, blogů, produktových katalogů apod.) hledá partnery mezi výrobními společnostmi a firmami se specializací na technické produkty, které potřebují propagovat své produkty na zahraničních trzích. Zároveň společnost nabízí subkontrakt/outsourcingové aktivity. stavebnictví a průmysl stavebních hmot Španělská společnost specializující se na systémy pro řízení dodavatelských řetězců (SAS) pro výrobu produktů z prefabrikovaného betonu vysokého kvalitativního standardu pro stavitelský a zahradnický sektor (balustrády, komíny apod.) hledá distributory a zároveň nabízí spolupráci formou frančízy. automobilový, lodní a letecký průmysl Litevská společnost zabývající se prodejem součástek a příslušenství motorových vozidel, zejména zemědělských a nákladních vozů, hledá partnery pro spolupráci a nabízí obchodně zprostředkovatelské a distribuční sluţby. ostatní zpracovatelský průmysl _O Polská společnost hledá dodavatele kontejnerů/boxů určených pro farmaceutické produkty s objemem 20-25m3. Kontejnery by měly splňovat třídu čistoty A, měly by být vybaveny otvorem/průlezem, deskovou elektrickou instalací a jedna stěna by měla být průhledná (plexisklo) Ruská společnost zabývající se prodejem, instalací a údrţbou průmyslových a domácích zařízení (profilové garáţové dveře, posuvná vrata, tepelné bariéry, poţární dveře apod.) nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel Turecká společnost zabývající se projektováním a výrobou komerčních skleníků, skleníků pro zahrádkáře a vnitřního skleníkového vybavení (skleníkové ventilátory apod.) hledá obchodní zprostředkovatele. Potenciální partneři by měli pracovat v zemědělském/zahradnickém sektoru či supermarkety s odděleními pro zahrádkáře Německá společnost specializující se na výrobu a obchodování v oblasti vakuové technologie, měření tlaku a teploty, automaticky uzavíratelných ventilů (ASO velves) hledá partnery za účelem prodeje svých produktů v zahraničí (obchodně zprostředkovatelské sluţby) Korejský výrobce lapačů prachu hledá spolehlivé obchodní partnery (obchodní zprostředkovatele), kteří by se mohli zabývat poprodejním servisem. 4/10

5 Turecká společnost specializující se na průmyslové chladírenské úloţné panely z polyuretanu, dveře od chladíren všech rozměrů, tloušťek a typů (sklápěcí, otočné, posuvné), umělohmotné transparentní pásové závěsy apod., hledá obchodní zprostředkovatele, zejména distributory. pohostinství a cestovní ruch Srbská společnost specializující se na organizování letních i zimních exkurzí po Srbsku i v zahraničí, zajištění letecké či autobusové dopravy hledá partnery poskytující dopravní a logistické sluţby. Společnost dále hledá subkontrakt (např. ubytovací sluţby), partnery pro zaloţení joint venture (finance a jiné zdroje) či realizaci fúze. dopravní a logistické služby Srbská společnost specializující se na organizování letních i zimních exkurzí po Srbsku i v zahraničí, zajištění letecké či autobusové dopravy hledá partnery poskytující dopravní a logistické sluţby. Společnost dále hledá subkontrakt (např. ubytovací sluţby), partnery pro zaloţení joint venture (finance a jiné zdroje) či realizaci fúze Britská společnost nabízí kompletní logistický balíček zahrnující levné skladovací prostory, distribuční sluţby a dopravu napříč Velkou Británií a Evropou, který dále upravuje podle zákaznických potřeb. Společnost nabízí potenciálním klientům obchodně zprostředkovatelské sluţby prostřednictvím svých outletových skladů. finanční a realitní služby Rakouská softwarová společnost hledá distributory pro svůj finanční softwarový program, který analyzuje aktivity na kapitálovém trhu a pro klienty propočítává investiční příleţitosti na základě přesných kalkulací. Výhodou je nízká kapitálová investice a fakt, ţe není nezbytně nutné, aby klient měl předchozí vědomosti o kapitálovém trhu. Potenciální partner si můţe ponechat veškerý příjem náhradou za licenční poplatek. zdravotnické a hygienické produkty Turecká společnost specializující se na výrobu všech druhů kontaktních čoček (skleněné, organické, vyrobené z materiálu trivex, přizpůsobující se různým intenzitám slunečního záření) hledá obchodní zprostředkovatele a nabízí subkontrakt Maďarská společnost působící v oblasti rozvoje, výroby a distribuce lékařských přístrojů, ortopedických implantátů a pomůcek hledá obchodní zprostředkovatele a zároveň nabízí své sluţby jako distributor lékařských přístrojů potenciálních partnerů _O Polská společnost hledá dodavatele kontejnerů/boxů určených pro farmaceutické produkty s objemem 20-25m3. Kontejnery by měly splňovat třídu čistoty A, měly by být vybaveny otvorem/průlezem, deskovou elektrickou instalací a jedna stěna by měla být průhledná (plexisklo). ostatní služby Německá společnost zabývající se prodejním a obchodním rozvojem, zejména vstupy na trh, hledá společnosti, které mají zájem vstoupit na německý trh. Společnost nabízí potenciálním partnerům aktivní podporu prodeje v Německu (funkce obchodního zástupce) a dále poradenské sluţby při jejich vstupu na trh, zprostředkování kontaktů na přední distributory apod. 5/10

6 Britská společnost zabývající se zejména reklamními aktivitami (tvorba webových stránek, blogů, produktových katalogů apod.) hledá partnery mezi výrobními společnostmi a firmami se specializací na technické produkty, které potřebují propagovat své produkty na zahraničních trzích. Zároveň společnost nabízí subkontrakt/outsourcingové aktivity. * * * Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám lze zdarma získat prostřednictvím objednávkového formuláře, který je k dispozici na webových stránkách 6/10

7 7/10

8 8/10

9 Informace z Evropské unie Výběr aktualit pro podnikatele Malé a střední podniky mají šanci získat dotaci z programu Poradenství Malé a střední podniky do 250 zaměstnanců mohou získat dotaci v hodnotě aţ 500 tisíc korun na odborné konzultace, které pomohou zdokonalit jejich podnikání. Nabízí jim to program Poradenství, který je součástí Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Podmínky získání finanční podpory v prodlouţené výzvě tohoto programu zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Cílem programu je napomoci k rozvoji malých a středních firem prostřednictvím spolufinancování sluţeb poskytovaných externími poradci. Kaţdý podnikatel, který chce rozvíjet svoji firmu, určitě někdy uvaţoval o moţnosti konzultace svých plánů s odborníkem. Zejména ty nejmenší podniky ale často narazily na nedostatek financí, popřípadě se uţ alokované peníze nakonec rozhodly vyuţít jinak. Program Poradenství je tu právě pro ty firmy, které se chtějí zlepšovat a rozhodly se proto poţádat o pomoc kvalifikovaného poradce. Díky dotaci teď budou moci získat zpět aţ 50 procent vynaloţených nákladů. Dotaci od 100 do 500 tisíc korun mohou získat firmy, které se rozhodnou vyuţít sluţeb externích konzultantů pro rozvoj svého podnikání. Podpořit lze konzultace zaměřené na vylepšení stávajících výrobků či sluţeb nebo zdokonalení firemních procesů, které pomůţou například inovovat výrobní proces nebo zmodernizovat způsob distribuce výrobků či sluţeb. Dotací je moţné pokrýt i poradenské sluţby zaměřené na organizační inovace, třeba na zefektivnění komunikace se zákazníkem. Poslední podporovanou oblastí je poradenství za účelem marketingové inovace jako změna designu výrobků nebo poradenství k nové komunikační strategii. V rámci projektu nelze financovat pravidelné poradenské sluţby, jako třeba daňové poradenství nebo standardně poskytované právní sluţby. O finanční podporu mohou od 1. října 2010 do 31. ledna 2011 ţádat podniky s maximálně 250 zaměstnanci, které působí v regionech České republiky, mimo území hlavního města Prahy. Úspěšné projekty si mezi sebe rozdělí dotaci v souhrnné hodnotě 50 milionů korun, tisíc na jeden projekt. Kaţdý podnik můţe do aktuální výzvy přihlásit pouze jeden projekt. Částka 50 milionů korun byla na financování externích poradenských sluţeb pro malé a střední podniky připravena uţ první výzvě programu Poradenství. Agentura CzechInvest obdrţela od českých podniků celkem 204 projektů v hodnotě 65 milionů korun, nejčastěji se jednalo o projekty zaměřené na konzultace směřující ke zlepšení firemních procesů a na organizační inovace. Celkem bylo v první výzvě programu Poradenství vydáno 134 rozhodnutí o udělení dotace za téměř 42 milionů korun. Zdroj: Informační server BusinessInfo; Více informací na: 9/10

10 Mikroúvěry pro malé a střední podniky a lidi bez zaměstnání Evropská unie zřídila novou facilitu mikrofinancování Progress k poskytování mikroúvěrů malým podnikům a lidem, kteří přišli o zaměstnání a hodlají zaloţit vlastní malý podnik. Účelem facility je zvýšit objem i dostupnost mikroúvěrů pro skupiny lidí, kteří je nejvíce potřebují, např. nezaměstnané, kteří chtějí začít podnikat nebo v podnikání pokračovat. Facilita byla zprovozněna v červnu Zájemci o podporu z ní, se mohou obrátit na poskytovatele mikropůjček banky, neziskové organizace, instituce, které poskytují záruky, či jiné subjekty, které poskytují produkty mikrofinancování mikropodnikům. Tito poskytovatelé získají přístup k finančním prostředkům prostřednictvím Evropského investičního fondu a budou pak tyto prostředky nabízet zájemcům z cílové skupiny, pro kterou je mikrofinancování Progress určena. V EU se mikroúvěr definuje jako půjčka ve výši do eur. Je určená mikropodnikům s méně neţ 10 zaměstnanci (91 % všech evropských podniků) a nezaměstnaným či neaktivním lidem, kteří chtějí začít podnikat, ale nemají přístup k běţným bankovním sluţbám. Celkem 99 % začínajících podniků v Evropě patří do skupiny mikropodniků nebo malých podniků a jednu třetinu z nich zakládají nezaměstnaní. Pracovníci, kteří přišli o zaměstnání nebo jim hrozí, ţe o práci přijdou, a chtějí zaloţit svůj vlastní podnik, získají touto cestou lepší přístup k financím a budou moci vyuţít dalších podpůrných opatření, např. školení na téma zaloţení podniku, dále instruktáţí a odborného vedení týkajícího se provozu podniku a zároveň pomoci s podáváním ţádosti o půjčku. Znevýhodněné osoby, včetně mladých lidí, hodlající zaloţit nebo dále rozvíjet vlastní malý podnik, mají také moţnost vyuţít záruk a pomoci při přípravě podnikatelského plánu. Očekává se, ţe počáteční rozpočet 100 milionů EUR umoţní poskytnutí úvěrů aţ ve výši 500 milionů EUR ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, především se skupinou Evropské investiční banky. Výsledkem by mohlo být okolo úvěrů poskytnutých v rozmezí aţ osmi let. Přístup k finančním prostředkům umoţní také moţnost uplatnit u těchto úvěrů sníţené úrokové sazby poskytované Evropským sociálním fondem (ESF). Zdroj: Informační server BusinessInfo; Více informací na: 10/10

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 15/2010 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 19 / 2009 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 1/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 7/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 17/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 6/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 19/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 18/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 6/2015 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 2/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 20/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 6/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 8/2015 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 3/2014 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 21/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

leden - únor 2014 listopad-prosinec 2012 Klienti BIC Plzeň získali téměř 265 milionů korun z Operačního programu Podnikání a inovace V období 2007 2013 byl největší objem prostředků na podporu podnikání

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

Využívání fondů EU k podpoře podnikání

Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bankovní institut vysoká škola Praha Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bakalářská práce Helena Mičková Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Využívání

Více

Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu

Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu Bakalářská práce Autorka: Alyona Kolchina Ekonomika a

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

OBSAH. 1 Teoreticko-metodologická východiska... 10. 2 Charakteristika města... 38 ÚVOD...8

OBSAH. 1 Teoreticko-metodologická východiska... 10. 2 Charakteristika města... 38 ÚVOD...8 OBSAH ÚVOD...8 1 Teoreticko-metodologická východiska... 10 1.1 Podnikání... 10 1.1.1 Definice podnikání, podnikatele, podniku... 10 1.1.2 Členění podniků... 12 1.1.3 Malé a střední podniky... 13 1.2 Podnikatelské

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Finální znění OP PIK. Budoucnost dotací v ČR. Vážení čtenáři, Nejčerstvější informace o programovém období 2014-2020 01/2014

Finální znění OP PIK. Budoucnost dotací v ČR. Vážení čtenáři, Nejčerstvější informace o programovém období 2014-2020 01/2014 01/2014 Budoucnost dotací v ČR Nejčerstvější informace o programovém období 2014-2020 Finální znění OP PIK Vážení čtenáři, je mi potěšením představit Vám první číslo tištěných Dotačních novin určených

Více

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

ÚVODNÍK. Vážení čtenáři,

ÚVODNÍK. Vážení čtenáři, NÁZOROVÝ ČLÁNEK LABUTÍ PÍSEŇ DOTACÍ Nutno říci, že v poslední době vypadá oblast dotací lépe než dříve. S předstihem známe harmonogram stěžejních výzev na letošní rok a protože nám v České republice zbývá

Více