Zahraniční nabídky a poptávky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahraniční nabídky a poptávky"

Transkript

1 Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 24/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se mohou vyskytnout i vícekrát. Obory jsou rozděleny do následujících kategorií: zemědělství, chovatelství, lesnictví, rybolov a chov ryb, zahradnictví těţební průmysl energetický průmysl hutnictví, zpracování kovu a kovovýroba potravinářství textilní, oděvní a koţedělný průmysl dřevozpracující průmysl papírenství, vydavatelství a tisk chemický a farmaceutický průmysl průmysl plastů a gumárenství sklářský a keramický průmysl, klenotnictví strojírenství přesné strojírenství a optika elektrotechnický průmysl IT a telekomunikace stavebnictví a průmysl stavebních hmot automobilový, lodní a letecký průmysl ostatní zpracovatelský průmysl pohostinství a cestovní ruch dopravní a logistické sluţby finanční a realitní sluţby sluţby v oblasti ochrany ŢP zdravotnické a hygienické produkty ostatní sluţby Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám lze zdarma získat prostřednictvím regionálního pracoviště Enterprise Europe Network (EEN) - seznam naleznete na poslední stránce tohoto čísla. energetický průmysl Srbská společnost specializující se na výrobu systémů pro vytápění, ohřev vody a klimatizačních systémů pro domácí i průmyslové pouţití nabízí obchodně zprostředkovatelské sluţby a má zájem o spolupráci formou joint venture.

2 Britské sdruţení společností z oblasti obnovitelných zdrojů energie pomáhá usnadnit vstup společnostem na trh s obnovitelnými zdroji energie a vybudovat dlouhodobé vzájemné obchodní spolupráce. Sdruţení nabízí Rumunská společnost nabízí obchodně zprostředkovatelské sluţby výrobcům a/nebo prodejcům elektroniky (spotřebičů, počítačů apod.) a systémů výroby ekologické energie pro domácnosti (solární, větrné, zařízení pro uchovávání energie apod.). Společnost je schopna zajistit sluţby včetně instalace, záručního a pozáručního servisu. hutnictví, zpracování kovu a kovovýroba Turecká exportní společnost zabývající se výrobou drátů z mosazi, obalů, zipů a jezdců poptává Srbská společnost specializující se na výrobu lisovacích nástrojů pro automobilový a letecký průmysl (jednotlivé, postupové a transferové lisovací nástroje) poptává obchodně zprostředkovatelské sluţby a spolupráci formou frančízy. Dále nabízí a poptává subkontrakt a rovněţ má zájem o vzájemnou výrobní spolupráci. potravinářství Švédská společnost specializující se na prodej cereálních potravin pro děti poptává partnera pro subkontrakt mezi společnostmi zabývajícími se výrobou dětské výţivy. Potraviny by měly být baleny ve sklenicích, plastových krabičkách, sáčcích typu doypack a splňovat příslušné standardy Maďarská společnost zabývající se výrobou potravinových doplňků a koncentrovaných ovocných šťáv hledá dodavatele těchto šťáv (min. hodnota 65 Brix, aseptické 25 kg balení typu bag-in-box) z vysoce kvalitních borůvek, ostruţin, višní, bezinek, černého rybízu, červených hroznů, granátových jablek, aceroly a červené řepy. Společnost má zájem o navázání spolupráce s výrobci nebo prodejci zmíněných druhů ovoce a rovněţ poptává obchodně zprostředkovatelské, dopravní a logistické sluţby Srbská společnost specializující se na návrh, prodej a montáţ chladicích zařízení poptává obchodně zprostředkovatelské sluţby. Společnost se rovněţ zabývá pěstováním, zmrazováním a zpracováním malin a dalších druhů ovoce a hledá zahraniční distributory pro toto zboţí Francouzský výrobce mléčného dţemu nabízí 100% přírodní náhraţku čokolády a karamelu výrobcům cukrovinek a zmrzliny a dále se zabývá prodejem argentinského vína, koření, koláčů apod. Společnost hledá distributora a obchodního zástupce Rumunský distributor zařízení pro vinařský, mlékárenský a masný průmysl (fermentační a pasterizační zařízení, nádrţe, mrazicí skříně, zpracovací zařízení, generátory kouře, varná zařízení apod.) nabízí Arménská společnost zabývající se produkcí přírodních čajů a olejů bez chemických přísad z granátových jablek, šípku, ostruţin, malin a rakytníkového oleje nabízí a poptává obchodně zprostředkovatelské sluţby a má zájem o spolupráci formou joint venture Francouzská společnost vyvinula temperovací stroj na čokoládu a poptává obchodně zprostředkovatelské sluţby. Společnost je rovněţ otevřena moţnosti vzájemné výrobní spolupráce. Zahraniční nabídky a poptávky č. 24/2011 strana 2/7

3 Maďarský výrobce a distributor vín (i šumivých), lihovin a piva poptává obchodně zprostředkovatelské sluţby Britská společnost specializující se na propagaci a prodej balených potravin a nápojů do supermarketů a obchodních řetězců nabízí textilní, oděvní a kožedělný průmysl Turecká exportní společnost zabývající se výrobou drátů z mosazi, obalů, zipů a jezdců poptává Francouzský výrobce a návrhář koberců poptává Dánská společnost specializující se na návrhy a výrobu zvedáků pro přemisťování imobilních pacientů (nosnost do 200 kg) hledá dodavatele popruhů pro tyto zvedáky Turecká společnost zabývající se návrhy a výrobou bytového textilu (lůţkovin, ubrusů, ručně vyráběného a vzorovaného oblečení apod.) nabízí a poptává Společnost má rovněţ zájem o vzájemnou výrobní spolupráci Švédská společnost zabývající se oděvním návrhářstvím má zájem o navázání spolupráce s výrobci obuvi. Obuv by měla být vyrobena z polyuretanu nebo podobných materiálů podle návrhů společnosti a měla by být nepromokavá a vhodná pro zimní období _C Izraelská společnost má zájem o odkup nadbytečných zásob látek z polyesteru, nylonu a materiálů s minimálně 5% obsahem lycry (váha g/m 2, šíře 1,5-2 m, celkové mnoţství přibliţně 3 t měsíčně). Textilie musí být neupravované, nebarvené a neodmaštěné. dřevozpracující průmysl Polská společnost zabývající se prodejem exotického dřeva a řeziva (stavební řezivo, terasová prkna, fasádní panely, dveřní a okenní rámy, dřevěné konstrukce apod.) nabízí a poptává obchodně zprostředkovatelské sluţby Italská společnost zabývající se návrhy a výrobou (i zakázkovou) zrcadel se zabudovaným televizorem, orámovaných TV a průmyslových sad nářadí pro zabudování televizorů do nábytku, skříní, dřevěných obkladů stěn apod. poptává Společnost rovněţ poptává subkontrakt (partner by vyrobil sady pro zabudování televizorů) a má zájem o vzájemnou výrobní spolupráci Německá společnost specializující se na návrhy a stavby stánků na veletrhy hledá truhlářskou firmu pro zakázkovou výrobu jednotlivých částí stánků ze dřeva a polotvrdých dřevovláknitých desek (MDF) pro příleţitostnou výrobu stánků o ploše m 2. Předpokládá se vybavení společnosti CNC stroji a zkušenost se zakázkovou výrobou nábytku. chemický a farmaceutický průmysl Slovinská společnost zabývající se výrobou a prodejem chemikálií (zpomalovače hoření, ředidla apod.) nabízí obchodně zprostředkovatelské, dopravní a logistické sluţby. Zahraniční nabídky a poptávky č. 24/2011 strana 3/7

4 Britská společnost zabývající se výrobou a distribucí přípravků na úpravu vody pomocí oxidu chloričitého (od tablet pro úpravu menšího mnoţství vody aţ po průmyslová řešení) hledá distributory. průmysl plastů a gumárenství Litevská společnost specializující se na prodej kol a pneumatik (pneumatiky pro osobní i nákladní automobily, pneumatiky pro SUV, kola z lehkých slitin, rozšiřovací podloţky pro zvětšení rozchodu kol automobilů, vymezovací krouţky, pojistné šrouby a matice apod.) nabízí obchodně zprostředkovatelské sluţby. Má rovněţ zájem o koupi jiné společnosti nebo její části (obchodu, autoservisu apod.) Izraelská společnost specializující se na výrobu a prodej jednorázových plastových produktů pro laboratorní pouţití (centrifugační zkumavky, Petriho misky, inokulační kličky, roztěrky, sérologické pipety, sterilní nádoby a poháry apod.) poptává obchodně zprostředkovatelské sluţby a zároveň obdobné sluţby výrobcům obdobných produktů nabízí. strojírenství Francouzský distributor číslicově řízených obráběcích strojů nabízí obchodně zprostředkovatelské sluţby (oblast Belgie, Francie, Lucemburk, Maghreb) Francouzská společnost vyvinula temperovací stroj na čokoládu a poptává obchodně zprostředkovatelské sluţby. Společnost je rovněţ otevřena moţnosti vzájemné výrobní spolupráce Rumunský distributor zařízení pro vinařský, mlékárenský a masný průmysl (fermentační a pasterizační zařízení, nádrţe, mrazicí skříně, zpracovací zařízení, generátory kouře, varná zařízení apod.) nabízí Srbská společnost specializující se na výrobu lisovacích nástrojů pro automobilový a letecký průmysl (jednotlivé, postupové a transferové lisovací nástroje) poptává obchodně zprostředkovatelské sluţby a spolupráci formou frančízy. Dále nabízí a poptává subkontrakt a rovněţ má zájem o vzájemnou výrobní spolupráci. elektrotechnický průmysl Srbská společnost specializující se na návrh, prodej a montáţ chladicích zařízení poptává obchodně zprostředkovatelské sluţby. Společnost se rovněţ zabývá pěstováním, zmrazováním a zpracováním malin a dalších druhů ovoce a hledá zahraniční distributory pro toto zboţí Rumunská společnost specializující se na oblast bezpečnostních sluţeb pro kanceláře, banky i soukromé objekty a osoby (návrhy a instalace poplašných a protipoţárních systémů a zařízení, zajištění fyzické ostrahy, přeprava drahých a pro klienta důleţitých věcí ve speciálních pancéřovaných vozech s kontrolou polohy vozu apod.) nabízí obchodně zprostředkovatelské sluţby a subkontrakt. Má rovněţ zájem o spolupráci formou joint venture se společnostmi zabývajícími se výrobou bezpečnostních systémů Rumunská společnost nabízí obchodně zprostředkovatelské sluţby výrobcům a/nebo prodejcům elektroniky (spotřebičů, počítačů apod.) a systémů výroby ekologické energie pro domácnosti (solární, větrné, zařízení pro uchovávání energie apod.). Společnost je schopna zajistit sluţby včetně instalace, záručního a pozáručního servisu. Zahraniční nabídky a poptávky č. 24/2011 strana 4/7

5 IT a telekomunikace Dánská společnost specializující se na opravy a servis počítačů hledá dodavatele počítačových součástek a hardwaru v malém mnoţství Finská společnost poskytuje IT řešení v oblasti prevence a sledování chronických onemocnění uchováváním demografických a klinických údajů o pacientech. Řešení slouţí ke sdílení informací a zlepšení spolupráce v rámci primární a sekundární zdravotní péče. Společnost poptává obchodně zprostředkovatelské sluţby. stavebnictví a průmysl stavebních hmot Španělské sdruţení společností z oblasti stavebních materiálů poskytuje svým členům informace o obchodních příleţitostech, finanční a poradenské sluţby, reklamu a propagaci, školení apod. a rovněţ nabízí partnerům vyuţití svých skladů. Sdruţení nabízí a poptává obchodně zprostředkovatelské sluţby a má zájem o vzájemnou výrobní spolupráci. automobilový, lodní a letecký průmysl Turecký výrobce a dodavatel lodního příslušenství (navigační světla, vybavení pro lodní můstek, hasicí přístroje a alarmy, palubní vybavení, bezpečnostní ochranné pomůcky apod.) nabízí a poptává Litevská společnost specializující se na prodej kol a pneumatik (pneumatiky pro osobní i nákladní automobily, pneumatiky pro SUV, kola z lehkých slitin, rozšiřovací podloţky pro zvětšení rozchodu kol automobilů, vymezovací krouţky, pojistné šrouby a matice apod.) nabízí obchodně zprostředkovatelské sluţby. Má rovněţ zájem o koupi jiné společnosti nebo její části (obchodu, autoservisu apod.) Maďarská společnost zabývající se prodejem elektrických skútrů pro seniory a tělesně postiţené nabízí a poptává subkontrakt a ostatní zpracovatelský průmysl Dánská společnost specializující se na návrhy a výrobu zvedáků pro přemisťování imobilních pacientů (nosnost do 200 kg) hledá dodavatele popruhů pro tyto zvedáky Turecká exportní společnost zabývající se výrobou drátů z mosazi, obalů, zipů a jezdců poptává Švédská společnost vyvinula kapesní nastavitelný úhelník opatřený měřítkem v palcové i metrické soustavě a určený pro profesionální truhláře, malíře, natěrače, kutily, stavební inţenýry a architekty. Společnost poptává Turecký výrobce a dodavatel lodního příslušenství (navigační světla, vybavení pro lodní můstek, hasicí přístroje a alarmy, palubní vybavení, bezpečnostní ochranné pomůcky apod.) nabízí a poptává Italská společnost zabývající se návrhy a výrobou (i zakázkovou) zrcadel se zabudovaným televizorem, orámovaných TV a průmyslových sad nářadí pro zabudování televizorů do nábytku, skříní, dřevěných obkladů stěn apod. poptává Společnost Zahraniční nabídky a poptávky č. 24/2011 strana 5/7

6 rovněţ poptává subkontrakt (partner by vyrobil sady pro zabudování televizorů) a má zájem o vzájemnou výrobní spolupráci. pohostinství a cestovní ruch Rumunská společnost poskytující sluţby v oblasti cestovního ruchu má zájem o navázání spolupráce s firmami ze stejného oboru. Společnost nabízí obchodně zprostředkovatelské, logistické a dopravní sluţby a subkontrakt sluţeb spojených s organizací a zajištěním sluţebních a obchodních cest, zájezdů a dalších sluţeb. dopravní a logistické služby Španělské sdruţení společností z oblasti stavebních materiálů poskytuje svým členům informace o obchodních příleţitostech, finanční a poradenské sluţby, reklamu a propagaci, školení apod. a rovněţ nabízí partnerům vyuţití svých skladů. Sdruţení nabízí a poptává obchodně zprostředkovatelské sluţby a má zájem o vzájemnou výrobní spolupráci Slovinská společnost zabývající se výrobou a prodejem chemikálií (zpomalovače hoření, ředidla apod.) nabízí obchodně zprostředkovatelské, dopravní a logistické sluţby Dánská společnost specializující se na silniční, námořní a leteckou přepravu zboţí má zájem o navázání spolupráce s firmami působícími v oblasti dopravních a spedičních sluţeb Maďarská společnost zabývající se výrobou potravinových doplňků a koncentrovaných ovocných šťáv hledá dodavatele těchto šťáv (min. hodnota 65 Brix, aseptické 25 kg balení typu bag-in-box) z vysoce kvalitních borůvek, ostruţin, višní, bezinek, černého rybízu, červených hroznů, granátových jablek, aceroly a červené řepy. Společnost má zájem o navázání spolupráce s výrobci nebo prodejci zmíněných druhů ovoce a rovněţ poptává obchodně zprostředkovatelské, dopravní a logistické sluţby. služby v oblasti ochrany ŽP Britská společnost zabývající se výrobou a distribucí přípravků na úpravu vody pomocí oxidu chloričitého (od tablet pro úpravu menšího mnoţství vody aţ po průmyslové systémy pro čistění velkého mnoţství vody) hledá distributory. zdravotnické a hygienické produkty Britský výrobce bezolejových kompresorů pro pouţití v rámci zubního lékařství, ve zdravotnických zařízeních a laboratořích, poptává Společnost má rovněţ zájem o spolupráci formou joint venture Maďarská společnost zabývající se prodejem elektrických skútrů pro seniory a tělesně postiţené nabízí a poptává subkontrakt a Izraelská společnost specializující se na výrobu a prodej jednorázových plastových produktů pro laboratorní pouţití (centrifugační zkumavky, Petriho misky, inokulační kličky, roztěrky, sérologické pipety, sterilní nádoby a poháry apod.) poptává obchodně zprostředkovatelské sluţby a zároveň obdobné sluţby výrobcům obdobných produktů nabízí Finská společnost poskytuje IT řešení v oblasti prevence a sledování chronických onemocnění uchováváním demografických a klinických údajů o pacientech. Řešení slouţí ke sdílení informací a Zahraniční nabídky a poptávky č. 24/2011 strana 6/7

7 zlepšení spolupráce v rámci primární a sekundární zdravotní péče. Společnost poptává obchodně zprostředkovatelské sluţby. ostatní služby Rumunská společnost specializující se na oblast bezpečnostních sluţeb pro kanceláře, banky i soukromé objekty a osoby (návrhy a instalace poplašných a protipoţárních systémů a zařízení, zajištění fyzické ostrahy, přeprava drahých a pro klienta důleţitých věcí ve speciálních pancéřovaných vozech s kontrolou polohy vozu apod.) nabízí obchodně zprostředkovatelské sluţby a subkontrakt. Má rovněţ zájem o spolupráci formou joint venture se společnostmi zabývajícími se výrobou bezpečnostních systémů Německé kadeřnictví poblíţ česko-německo-polských hranic nabízí okamţitý nebo postupný prodej této společnosti Britská společnost zabývající se poskytováním sluţeb v oblasti public relations a marketingové komunikace (tvorba marketingových kampaní, branding, design webových stránek apod.) hledá partnery pro joint venture a má zájem o vzájemnou propagaci (společnost by zajišťovala propagaci klientů české firmě na britském trhu a naopak). Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám lze zdarma získat prostřednictvím regionálního pracoviště Enterprise Europe Network ČR. Seznam pracovišť Enterprise Europe Network v ČR: Plzeň: fax: Bc. Miroslava Skrziszowská, tel.: Pardubice: fax: Lukáš Blaţek, tel.: Praha: fax: Ing. Eva Hrubešová, tel.: Ostrava: fax: Markéta Hippmannová, tel.: Liberec: fax: Iva Pekařová, tel.: Brno: fax: Ing. Lenka Vaverková, tel.: Most: fax: Ing. Tomáš Tuček, tel.: linka 220 Zahraniční nabídky a poptávky č. 24/2011 strana 7/7

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 7/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 1/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 2/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 6/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 20/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 18/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 6/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 17/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 19/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 18/2010 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 3/2014 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 15/2010 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI BULLETIN ČÍSLO 19 / 2009 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 6/2015 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 21/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI ČÍSLO 8/2015 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI vydává Nabídky a poptávky ze sítě Enterprise Europe Network lze vyhledávat proklikem přes obor, kterého se převážně týkají. Pokud jsou zaměřeny na více oborů zároveň,

Více

Zahraniční nabídky a poptávky 1/2014

Zahraniční nabídky a poptávky 1/2014 Zahraniční nabídky a poptávky 1/2014 Nabídky a poptávky vyhledávejte podle oborů: Zemědělství a potravinářství Textilní a módní průmysl, dekorace, hračky Zdravotnictví a farmaceutický průmysl Technické

Více

Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení

Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení Obsah: Elektronická hlášení DPH od 1.1.2010... 2 I. DPH hlášení (ČR)... 4 II. SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ (ČR)... 12 III. Elektronické podání DPH... 16 Přímé

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

OBSAH CONTENTS. 297 vyobrazení

OBSAH CONTENTS. 297 vyobrazení OBSAH Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 4 Přehled zápisů ochranných známek 129 Zápisy ochranných

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin

Více

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ. 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti 01.1 Pěstování plodin jiných než trvalých 01.11 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen 01.12 Pěstování rýže 01.13

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Příloha Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) platná od 1. ledna 2008 Oddíl 01 Skupina Třída SEKCE A - ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

PŘEHLED zveřejněných přihlášek ochranných známek

PŘEHLED zveřejněných přihlášek ochranných známek 228 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 2-2000 - CZ, část B (zveřejněné přihlášky OZ) PŘEHLED zveřejněných přihlášek ochranných známek Číselný přehled 75147, 82839, 91428, 91519, 93349, 93350, 104583,

Více

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 OBSAH Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90... 2 Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3 Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 Gymnázium, Příbram,

Více

OBSAH CONTENTS. 345 vyobrazení

OBSAH CONTENTS. 345 vyobrazení OBSAH Číselné kódy pro označování bibliografických dat 2 Přehled zveřejněných přihlášek ochranných známek 3 Zveřejnění přihlášek ochranných známek 4 Přehled zápisů ochranných známek 172 Zápisy ochranných

Více

Střednědobě perspektivní obory v nově navržených prioritních zemích

Střednědobě perspektivní obory v nově navržených prioritních zemích Střednědobě perspektivní obory v nově navržených prioritních zemích Brazílie Energetika Rozvojové projekty brazilské vlády předpokládají velké investice do výstavby nových zdrojů energie; uplatní se zvláště

Více

Litva... 92 Lotyšsko... 94 Maďarsko... 96 Makedonie... 98 Malajsie... 100 Malta... 102 Maroko... 104 Mexiko... 106 Moldavsko... 107 Mongolsko...

Litva... 92 Lotyšsko... 94 Maďarsko... 96 Makedonie... 98 Malajsie... 100 Malta... 102 Maroko... 104 Mexiko... 106 Moldavsko... 107 Mongolsko... Mapa globálních oborových příležitostí 2014/2015 Úvod Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo průmyslu a obchodu představují první ucelenou publikaci oborových příležitostí. Jejím cílem je pomoci

Více