Zahraniční nabídky a poptávky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahraniční nabídky a poptávky"

Transkript

1 Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 1/2011 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převáţně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se mohou vyskytnout i vícekrát. Obory jsou rozděleny do následujících kategorií: zemědělství, chovatelství, lesnictví, rybolov a chov ryb, zahradnictví těţební průmysl energetický průmysl hutnictví, zpracování kovu a kovovýroba potravinářství textilní, oděvní a koţedělný průmysl dřevozpracující průmysl papírenství, vydavatelství a tisk chemický a farmaceutický průmysl průmysl plastů a gumárenství sklářský a keramický průmysl, klenotnictví strojírenství přesné strojírenství a optika elektrotechnický průmysl IT a telekomunikace stavebnictví a průmysl stavebních hmot automobilový, lodní a letecký průmysl ostatní zpracovatelský průmysl pohostinství a cestovní ruch dopravní a logistické sluţby finanční a realitní sluţby sluţby v oblasti ochrany ŢP zdravotnické a hygienické produkty ostatní sluţby Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám lze zdarma získat prostřednictvím regionálního pracoviště Enterprise Europe Network (EEN) - seznam naleznete na poslední stránce tohoto čísla. zemědělství, chovatelství, lesnictví, rybolov a chov ryb, zahradnictví Španělský distributor nutričních doplňků vlastní značky hledá subkontrakt v oblasti výroby těchto produktů: mateří kašička, ţenšen, rybí tuk, mrkvový olej, propolis apod. Potenciální partner by měl být schopen vyrobit uvedené produkty v různých formách tablety, kapsle, veganské kapsle, gelové perly.

2 Rumunská společnost zabývající se distribucí semen, pesticidů a hnojiv známých mezinárodních společností nabízí své sluţby jako obchodní zástupce či distributor tohoto druhu produktů Polská společnost specializující se na výrobu a obchodování s plastovými obrubami trávníků vyuţívaných pro krajinné úpravy i zahradničení hledá distributory a má zájem o vzájemnou výrobní spolupráci ve stejné oblasti (nabídka subkontraktu) _C Španělská společnost zabývající se výrobou a obchodování s materiálem a technologiemi pro reprodukci zvířat hledá distributory _C Britská společnost hledá dodavatele čerstvého ovoce a zeleniny s kapacitou dodávat toto zboţí do supermarketů. energetický průmysl Italská společnost působící v sektoru výroby, přenosu a distribuce elektrické energie hledá distributora automatizace energie, systémové integrátory pro vývoj jejich řešení za pouţití nástrojů a softwaru společnosti a soukromé společnosti, které jsou schopny obchodovat, vyvíjet a/nebo aplikovat řešení společnosti v nových produktech a na nových trzích Turecká společnost specializující se na přenos elektrické energie (výroba elektrických panelů, vývoj a instalace přenosového vedení energie apod.) hledá a zároveň nabízí obchodně zprostředkovatelské sluţby (obchodní zástupce), hledá poskytovatele logistických sluţeb, partnery pro vzájemnou výrobní spolupráci či oboustrannou spolupráci formou joint venture/fúzi/výměnu podílů. Vedle toho společnost nabízí subkontrakt/outsourcingové aktivity Ruská společnost působící na trhu s energií nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel výrobcům zařízení pro energetickou analýzu Slovinská společnost je vlastníkem exklusivní licence pro výrobu a marketing systému slouţícího k úspoře a zvýšení kvality elektrické energie (pro průmyslové a komerční aplikace) hledá obchodní zprostředkovatele. hutnictví, zpracování kovu a kovovýroba Turecký výrobce lisovaných kovových dílů a náhradních dílů palivových čerpadel nabízí subkontakt Německá společnost působící v kovozpracovatelském průmyslu hledá výrobce produktů z prvotřídní oceli. Potenciální partneři by měli mít zkušenosti se obráběním, leštěním, svářením a povrchovou úpravou ocelových drátů. Společnost rovněţ hledá obchodní zprostředkovatele Turecký výrobce magneticky tvrdých a měkkých materiálů hledá obchodní zprostředkovatele a firmy se zájmem dodávat své výrobky Srbská společnost se zabývá zpracováním kovů a výrobou různých druhů víček (korunkový, šroubovací uzávěr) a plechovek pro chemický či potravinářský průmysl a hledá obchodní zprostředkovatele a hledá/nabízí vzájemnou výrobní spolupráci. Zahraniční nabídky a poptávky č. 1/2011 strana 2/7

3 Srbská společnost působící v oblasti telekomunikací a elektroniky se specializací na výrobu kovového nábytku, kovových obalů a ţelezničního zabezpečovacího zařízení nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel a hledá/nabízí moţnost spolupráce formou joint venture. potravinářství Srbský distributor (velkoprodejce) různých druhů zboţí jako jsou potraviny a nealkoholické nápoje, zdobných papírových kapsiček apod. nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel. Společnost potenciálním partnerům nabízí zejména distribuční sluţby Španělská společnost se specializuje na distribuci nutričních doplňků, dietních produktů a přírodní kosmetiky a nabízí distribuční sluţby pro tento druh produktů na španělském trhu. textilní, oděvní a kožedělný průmysl Belgický výrobce pracovních oděvů hledá výrobní zařízení. Zajímá se pouze o nákup hotových výrobků, nejlépe výrobků odpovídajících evropským normám a standardům jako EN471 a dalším. Společnost hledá flexibilní společnosti ochotné investovat s cílem získat místo na belgickém trhu Švédský výrobce působící v textilním a módním průmyslu hledá dodavatele kvalitní ovčí koţešiny z nedávno nebo poprvé stříhaných ovcí. Koţešina bude vyuţívána jako podšívkový podklad uvnitř teplých zimních bund. Společnost má zájem o uzavření výrobních dohod v rámci dlouhodobé spolupráce. Poţadavkem pro potenciálního partnera bude rychlost sluţeb a flexibilní doba realizace objednávek v menším objemu Britský výrobce pryskyřicí předimpregnovaných výztuţí ze skelných a uhlíkových vláken určených pro průmysl kompozitů hledá obchodní zástupce/distributory a partnery pro spolupráci formou joint venture Německá společnost provozující módní outletový obchod pro luxusní oděvní značky hledá subkontrakt, obchodní zástupce, distributory a výrobce luxusních oděvů, dětské módy, doplňků, obuvi, koţeného zboţí apod., které je moţné rovněţ distribuovat prostřednictvím outletu. Společnost má zejména zájem o spolupráci se společnostmi, které mohou nabídnout zboţí minulé sezóny či zboţí s drobným kazem. dřevozpracující průmysl Francouzská společnost zabývající se obchodováním s nábytkem se specializací na nákup nábytku (kuchyňský a školní nábytek, vybavení koupelen, kancelářský a hotelový nábytek) hledá nové dodavatele tohoto typu nábytku. Společnost nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel, poradenské sluţby v oblasti prodeje, logistiky a kvality a dále hledá subkontrakt v oblasti výroby speciálních kusů nábytku Slovinský výrobce dřevěných, hliníkových a plastových oken a dveří a dalších truhlářských a tesařských výrobků (výztuţe, rolety, ţaluzie apod.) hledá obchodní zprostředkovatele a poskytovatele dopravních/logistických sluţeb. Dále pak má zájem o spolupráci formou joint venture, vzájemnou výrobní spolupráci, fúzi, výměnu podílů a nákup jiné společnosti či její části Slovinský výrobce dřevěných kontejnerů, laťových bedýnek a palet hledá obchodní zprostředkovatele, partnery pro franšízu a vzájemnou výrobní spolupráci. Zahraniční nabídky a poptávky č. 1/2011 strana 3/7

4 papírenství, vydavatelství a tisk Srbský distributor (velkoprodejce) různých druhů zboţí jako jsou potraviny a nealkoholické nápoje, zdobných papírových kapsiček apod. nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel. Společnost potenciálním partnerům nabízí zejména distribuční sluţby Polská společnost působící v tiskařském průmyslu vydavatelská činnost (knihy, mapy apod. zejména s regionálním a historickým námětem), redakční studie, vázání knih, odborné korekce, skenování - nabízí subkontrakt a distribuční sluţby pro produkty a sluţby potenciálních partnerů. Stejný typ sluţeb společnost hledá pro své vlastní produkty Maďarská společnost specializující se na nákup a prodej knih (cizojazyčná literatura, slovníky apod.) hledá obchodní zprostředkovatele, nabízí zapojení do vlastního franšízového systému a rovněţ má zájem zahájit spolupráci formou joint venture. chemický a farmaceutický průmysl Britský dodavatel přírodních a organických produktů osobní péče určené pro kosmetický průmysl hledá distributory za účelem mezinárodní expanze jeho řady Tea Tree produktů (šampon, kondicionér, krém na ruce a nohy a smývatelné vlasové vosky vše bez chemických látek). Společnost je připravena recipročně poskytovat distribuční sluţby pro produkty ve stejném trţním sektoru Španělská společnost se specializuje na distribuci nutričních doplňků, dietních produktů a přírodní kosmetiky a nabízí distribuční sluţby pro tento druh produktů na španělském trhu _O Německá společnost zabývající se výrobou dveří pro budovy o vysokém bezpečnostním standardu jako jsou hotely, mnohopatrové domy, veřejné budovy (magistrát apod.) hledá výrobce ţáruvzdorných barev. průmysl plastů a gumárenství Polská společnost specializující se na výrobu a obchodování s plastovými obrubami trávníků vyuţívaných pro krajinné úpravy i zahradničení hledá distributory a má zájem o vzájemnou výrobní spolupráci ve stejné oblasti (nabídka subkontraktu) Nizozemská společnost zabývající se sběrem, skladováním, překládkou, tříděním a zpracováním plastového odpadu hledá prodejce plastu (pouţitý či výrobní odpad) Polský výrobce různých plastových komponent hledá dodavatele vhodného PVC materiálu. Společnost přednostně hledá výrobce plastových rámů oken, kteří jsou ochotní prodávat výrobní PVC odpad. Společnost má rovněţ zájem o spolupráci formou subkontraktu na základě opětovného vyuţití výrobního PVC odpadu potenciálních partnerů Slovinský výrobce dřevěných, hliníkových a plastových oken a dveří a dalších truhlářských a tesařských výrobků (výztuţe, rolety, ţaluzie apod.) hledá obchodní zprostředkovatele a poskytovatele dopravních/logistických sluţeb. Dále pak má zájem o spolupráci formou joint venture, vzájemnou výrobní spolupráci, fúzi, výměnu podílů a nákup jiné společnosti či její části. Zahraniční nabídky a poptávky č. 1/2011 strana 4/7

5 IT a telekomunikace Ruská společnost specializující se na vývoj a výrobu seismoakustických informačních systémů hledá partnery pro výrobní spolupráci. Společnost by ráda vystupovala jako obchodní zprostředkovatel a má zájem o vytvoření joint venture. Je také ochotna pomoci partnerům v realizaci jejich komplexních technických produktů na ruském trhu formou plné poprodejní technické podpory Srbská společnost působící v oblasti telekomunikací a elektroniky se specializací na výrobu kovového nábytku, kovových obalů a ţelezničního zabezpečovacího zařízení nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel a hledá/nabízí moţnost spolupráce formou joint venture. stavebnictví a průmysl stavebních hmot Srbská společnost zabývající se prodejem a distribucí stavebních materiálů nabízí sluţby na pozici obchodního zprostředkovatele v Srbsku. Společnost vlastní sklad stavebních materiálů Turecký výrobce chladírenských přepravních vozů a panelů, kontejnerů, přívěsů, vyklápěcích nástaveb kamionů a dalších typů nákladních automobilů a montovaných domů nabízí a zároveň hledá obchodně zprostředkovatelské sluţby, partnery pro joint venture, vzájemnou výrobní spolupráci a subkontrakt Srbská společnost zabývající se výrobou sportovního vybavení a zařízení, výrobou a instalací dřevěných a elastických podlahových krytin pro sportovní haly, výrobou dětských hřišť apod. hledá obchodní zprostředkovatele a hledá/nabízí subkontrakt. Společnost je také otevřená spolupráci s dodavateli vhodných surovin. automobilový, lodní a letecký průmysl Turecký výrobce chladírenských přepravních vozů a panelů, kontejnerů, přívěsů, vyklápěcích nástaveb kamionů a dalších typů nákladních automobilů a montovaných domů nabízí a zároveň hledá obchodně zprostředkovatelské sluţby, partnery pro joint venture, vzájemnou výrobní spolupráci a subkontrakt. ostatní zpracovatelský průmysl Italská společnost vlastnící patent na vodorovné silniční značení hledá obchodní zprostředkovatele. Zároveň hledají společnosti, které by měly zájem o výrobu tohoto inovativního systému Francouzská společnost zabývající se obchodováním s nábytkem se specializací na nákup nábytku (kuchyňský a školní nábytek, vybavení koupelen, kancelářský a hotelový nábytek) hledá nové dodavatele tohoto typu nábytku. Společnost nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel, poradenské sluţby v oblasti prodeje, logistiky a kvality a dále hledá subkontrakt v oblasti výroby speciálních kusů nábytku Srbská společnost zabývající se výrobou sportovního vybavení a zařízení, výrobou a instalací dřevěných a elastických podlahových krytin pro sportovní haly, výrobou dětských hřišť apod. hledá obchodní zprostředkovatele a hledá/nabízí subkontrakt. Společnost je také otevřená spolupráci s dodavateli vhodných surovin Ruská společnost specializující se na poskytování turistických sluţeb hledá obchodní zprostředkovatele. Společnost hledá dodavatele vybavení pasivních domů za účelem nastavení Zahraniční nabídky a poptávky č. 1/2011 strana 5/7

6 nezávislého systému pro kempování. Vybavení pasivních domů by mělo respektovat principy ekologické a energetické šetrnosti Ruský výrobce elektrického osvětlení (dřevěné lampy pro domácnosti) hledá obchodní zprostředkovatele a partnery pro franšízu Turecká společnost specializující se na výrobu biliardových stolů hledá distributory Britský výrobce pryskyřicí předimpregnovaných výztuţí ze skelných a uhlíkových vláken určených pro průmysl kompozitů hledá obchodní zástupce/distributory a partnery pro spolupráci formou joint venture. pohostinství a cestovní ruch Ruská společnost specializující se na poskytování turistických sluţeb hledá obchodní zprostředkovatele. Společnost hledá dodavatele vybavení pasivních domů za účelem nastavení nezávislého systému pro kempování. Vybavení pasivních domů by mělo respektovat principy ekologické a energetické šetrnosti. dopravní a logistické služby Německá společnost působící v balicím průmyslu (vývoj a realizace bublinkových obalů, dílů vyrobených hlubokým taţením, obalových sluţeb) hledá partnery za účelem vývoje nových řešení v této oblasti. Dále nabízí moţnost subkontraktu podnikům z balícího průmyslu Francouzská společnost zabývající se obchodováním s nábytkem se specializací na nákup nábytku (kuchyňský a školní nábytek, vybavení koupelen, kancelářský a hotelový nábytek) hledá nové dodavatele tohoto typu nábytku. Společnost nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel, poradenské sluţby v oblasti prodeje, logistiky a kvality a dále hledá subkontrakt v oblasti výroby speciálních kusů nábytku Turecká společnost specializující se na přenos elektrické energie (výroba elektrických panelů, vývoj a instalace přenosového vedení energie apod.) hledá a zároveň nabízí obchodně zprostředkovatelské sluţby (obchodní zástupce), hledá poskytovatele logistických sluţeb, partnery pro vzájemnou výrobní spolupráci či oboustrannou spolupráci formou joint venture/fúzi/výměnu podílů. Vedle toho společnost nabízí subkontrakt/outsourcingové aktivity Slovinský výrobce dřevěných, hliníkových a plastových oken a dveří a dalších truhlářských a tesařských výrobků (výztuţe, rolety, ţaluzie apod.) hledá obchodní zprostředkovatele a poskytovatele dopravních/logistických sluţeb. Dále pak má zájem o spolupráci formou joint venture, vzájemnou výrobní spolupráci, fúzi, výměnu podílů a nákup jiné společnosti či její části. finanční a realitní služby Polská poradenská a účetní agentura nabízí své sluţby (kompletní portfolio účetních sluţeb) zahraničním klientům, kteří plánují vstoupit na tamní trh. Vedle toho společnost nabízí své volné kapacity pro subkontrakt v oblasti účetnictví. Společnost by zároveň ráda vystupovala jako obchodní zástupce pro zahraniční poradenské agentury Rakouská realitní společnost (zaměřující se zejména na pronájem kancelářských prostor) s cílem rozšířit portfolio svých sluţeb o poradenské sluţby a/nebo správu zařízení hledá společnost se Zahraniční nabídky a poptávky č. 1/2011 strana 6/7

7 zájmem vstoupit na rakouský trh, která se zabývá poskytováním podobných či doplňkových sluţeb ke sluţbám rakouské společnosti. služby v oblasti ochrany ŽP Nizozemská společnost zabývající se sběrem, skladováním, překládkou, tříděním a zpracováním plastového odpadu hledá prodejce plastu (pouţitý či výrobní odpad) Polský výrobce různých plastových komponent hledá dodavatele vhodného PVC materiálu. Společnost přednostně hledá výrobce plastových rámů oken, kteří jsou ochotní prodávat výrobní PVC odpad. Společnost má rovněţ zájem o spolupráci formou subkontraktu na základě opětovného vyuţití výrobního PVC odpadu potenciálních partnerů. ostatní služby Polská reklamní společnost nabízí široké spektrum sluţeb pro astronautické společnosti a společnosti zabývající se vesmírnými technologiemi a souvisejícími sluţbami (průzkumy trhu, vyhledávání vhodných partnerských společností, poradenská činnost, pomoc při uvedení na středoevropský trh a budování image) či realizaci reklamních kampaní na známém polském portálu zabývajícím se touto problematikou. Společnost dále nabízí zprostředkovatelské sluţby a subkontrakt /outsourcingové aktivity. Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám lze zdarma získat prostřednictvím regionálního pracoviště Enterprise Europe Network ČR. Seznam pracovišť Enterprise Europe Network v ČR: Plzeň: fax: Bc. Miroslava Skrziszowská, tel.: Pardubice: fax: Lukáš Blaţek, tel.: Praha: fax: Ing. Eva Hrubešová, tel.: Ostrava: fax: Ing. Markéta Nenzová, tel.: Liberec: fax: Iva Pekařová, tel.: Brno: fax: Ing. Lenka Vaverková, tel.: Most: fax: Ing. Tomáš Tuček, tel.: Zahraniční nabídky a poptávky č. 1/2011 strana 7/7

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 2/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 19/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 17/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 21/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ

CZ-NACE DO LAHVÍ 120000 VÝROBA TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ 130000 VÝROBA TEXTILIÍ 131000 ÚPRAVA A SPŘÁDÁNÍ TEXTILNÍCH VLÁKEN A PŘÍZE 132000 TKANÍ TEXTILIÍ Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - do elektronického formuláře pro DPH je nutné uvést číslo v 6-ti místném formátu (např.11400 zapíšete jako 114000): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST

Více

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE): 10000 ROSTLINNÁ A ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA, MYSLIVOST A SOUVISEJÍCÍ ČINNOSTI 11000 PĚSTOVÁNÍ PLODIN JINÝCH NEŽ TRVALÝCH 11100 PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN (KROMĚ RÝŽE), LUŠTĚNIN

Více

Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení

Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení Postupy pro elektronické podání DPH a Souhrnného hlášení Obsah: Elektronická hlášení DPH od 1.1.2010... 2 I. DPH hlášení (ČR)... 4 II. SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ (ČR)... 12 III. Elektronické podání DPH... 16 Přímé

Více

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 OBSAH Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90... 2 Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3 Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 Gymnázium, Příbram,

Více

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE

Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Seznam podporovaných ekonomických činností pro RIP Vzdělávejte se pro růst v Plzeňském kraji II dle kódů CZ - NACE Kód Odvětví SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene,

Více

ČESKOMORAVSKÉ. 5 6/2006, roč. 13 9 Kč

ČESKOMORAVSKÉ. 5 6/2006, roč. 13 9 Kč Kalendáře veletržních organizací z ČR a ze zahraničí na rok 2007 Fenomén České Budějovice, str. 8 ČD nabízejí vystavovatelům služby z domu do domu, str. 3 Jarní Pragointeriér ve zcela nové podobě, str.

Více

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů

T-Cloud Zakázka. T-Cloud Zakázka. Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Seznam dostupných oborů Leden 2015 Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Produkty zemědělství a zahradnictví Obiloviny,

Více

Newsletter Enterprise Europe Network - JIC 01/10

Newsletter Enterprise Europe Network - JIC 01/10 Newsletter Enterprise Europe Network - JIC 01/10 OBSAH: ÚVOD Podpora podniků na dosah ruky 3 AKCE Mezinárodní Letní Škola a Brokerage 4 European Research and Business Speed Dating 5 Nano Technologická

Více

Představení tištěných médií

Představení tištěných médií Představení tištěných médií Exkluzivně světem golfu S přehledem ve světě podnikové informatiky Průvodce světem průmyslu Technologie pro inovaci Měsíčník Golf vychází od roku 1993 a zaměřuje se na informace

Více

Kniha referencí. 50 společností vypráví svůj příběh. www.money.cz

Kniha referencí. 50 společností vypráví svůj příběh. www.money.cz Kniha referencí 50 společností vypráví svůj příběh www.money.cz Získaná ocenění MICROSOFT INDUSTRY AWARDS WINNER V roce 2008 se společnost CÍGLER SOFTWARE stala se svým produktem Prodejna S5 vítězem prestižní

Více

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ

SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice 08.12 Provoz pískoven

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

Obsahová náplň volných živností

Obsahová náplň volných živností Obsahová náplň volných živností 1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Poskytování služeb nezemědělskými subjekty pro zemědělce zemědělskou technikou,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Jakub Kostelecký

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2010 Bc. Jakub Kostelecký UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2010 Bc. Jakub Kostelecký Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Optimalizace výběru regálového zakladače pro sklad hutního

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

MOTOCYKL/MOTOCYKEL. Vystavovatel a návštěvník spojené nádoby bez jednoho ani druhého není kvalitní akce

MOTOCYKL/MOTOCYKEL. Vystavovatel a návštěvník spojené nádoby bez jednoho ani druhého není kvalitní akce Salima sleduje trendy v potravinářství (str. 2) Kalendáře veletrhů v ČR a zahraničí únor až duben 2008 (str. 10, 12, 13) Pozvánka na jarní veletrhy Incheby Praha a Bratislava (str. I VIII) Redakce je čestným

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, 286 26 Čáslav 2 SPŠ Kutná Hora, Masarykova 197, 284 11 Kutná Hora 2 VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938,

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI

STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI STUDIE PROVEDITELNOSTI NA ZJIS TE NI KLASTROVE HO POTENCIA LU V OBLASTI LA ZEN STVI A BALNEOLOGIE V KARLOVARSKE M KRAJI Leden 2014 STUDIE POTENCIÁLU BALNEOLOGICKÉHO KLASTRU Stránka 2 z 67 Obsah 1 Úvod...

Více

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu

Informační systémy Helios Katalog řešení. www.assecosolutions.eu Informační systémy Helios Katalog řešení www.assecosolutions.eu Obsah Specializovaná řešení pro Váš obor podnikání Automobilový průmysl Zemědělství Strojírenství Stavebnictví Potravinářství Elektronika,

Více

Ing. Jolana Vašáková Jiří Daniel

Ing. Jolana Vašáková Jiří Daniel PROLOG Cílem třetího vydání této publikace je přiblížit žákům vycházejícím ze základních škol a studentům středních škol firmy, které projevily zájem prezentovat své kontakty, loga a seznam zaměstnávaných

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli

Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli Diplomová práce Autor: Bc. Jan Froněk Finance Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Čapek

Více

ročenka 2012 strana 1

ročenka 2012 strana 1 ročenka 2012 strana 1 Nezávislá profesní organizace Reprezentant podnikatelských zájmů Propagátor direct marketingu a zásilkového obchodu Organizátor konferencí, seminářů a dalších akcí Zdroj odborných

Více

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str.

Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Škola adresa REJSTŘÍK ŠKOL prezentace str. Dívčí katolická střední škola, Legerova 28, 280 00 Kolín 3 2 SOŠ Český Brod - Liblice, Školní 145, 282 20 Český Brod 2 SOŠ a SOU stavební, Pražská 112, 280 00

Více