Valná hromada ČAT. 27. ledna Zpráva o činnosti za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada ČAT. 27. ledna 2012. Zpráva o činnosti za rok 2011"

Transkript

1 Valná hromada ČAT 27. ledna 2012 Zpráva o činnosti za rok 2011 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost Prezidia během hodnoceného období se soustředila zejména na plnění cílů, které si asociace při svém vzniku vytkla, a které jsou publikovány na internetových stránkách ČAT: rozvoj členské základny v současnosti má ČAT okolo 120 řádných členů pravidelné měsíční odborné treasury semináře každé poslední úterý v měsíci diskusní semináře praktických treasury činností a workshopy info systémů informovanost o aktivitách ČAT na webových stránkách Asociace zapojení se do problematiky návrhů legislativy a protikrizového procesu v úzké spolupráci s Ministerstvem financí a domácími i světovými asociacemi Prezidium zasedalo v loňském roce 3-krát, a jako minulé roky šlo o organizačně náročný rok. Z jiných evropských asociací lze vysledovat, že nejsme zdaleka jediní, kde není funkce v Prezidiu honorovanou činností. Naše asociace má co se týče personálního obsazení stabilní tým, avšak i v ČAT již nastává potřeba doplnění vedení o nové lidi ochotné věnovat se rozvoji Asociace. Prezidium pracuje nyní ve složení : Ing. Ivan Haco, Ing. Vít Sigmund, Ing. Ondrej Simon, JUDr. Zdeněk Radil, Ing. Rudolf Bureš, Ing. Michal Ebrle, Ing. Petr Polák, Ing. Radomír Daněk a Ing. Karel Semerák. V Evropě jsme vnímáni jako malá Asociace, počet členů se pohybuje kolem čísla 120 s tím, že máme zájem se postupně rozšiřovat, a přesvědčit o významu a úspěšnosti Asociace i další zájemce. V následující tabulce je uvedeno několik údajů o stavu členské základny od vzniku Asociace v roce 2001:

2 stav k Podle druhu členství : firmy fyzické osoby celkem členů Plnění cílů presentovaných na loňské lednové VH zabezpečovaly v průběhu roku 2011 odborné komise asociace organizováním odborných seminářů, workshopů a akcí podle vnitřního plánu činností, schváleného Prezidiem ČAT. V průběhu roku jsme museli zareagovat na vývoj prohlubující se celosvětové hospodářské krize formou seminářů v oblasti řízení rizik, likvidity a cash managementu. Rád bych při této příležitosti vzpomenul aktivity, které se podařilo uskutečnit či podpořit: Semináře, workshopy a ostatní uskutečněné akce ČAT v roce 2011 leden: únor: březen: Valná hromada a novoroční setkání členů ČAT FX Hedging -Reval's Round Table Webinar Hedging Exposure Draft a IFRS - Brusel 5th annual Developing the Optimal Back-Office - Russia Seminář: Likvidita a Cash pooling ACT Annual Cash Management konference TalkingTreasury diskusní akce Londýn Cyklus Řízení cashflow - topvision Seminář: Časové rozlišení v excelu Simulace finančního řízení - BPP webinar Bloomberg Conference Cash and liquidity management for companies Amsterdam - EF podpora EACT aktivit k chystaným změnám v legislativě OTC 2

3 duben: květen: červen: červenec: srpen: září: říjen: listopad: prosinec: leden 2012: Seminář: FX hedging + novinky v řízení rizik a regulací jarní běh certifikačního treasury e-learningového kurzu britské asociace ACT studie Wall Street Systems k zajištování Treasury Manager s certifikátem IIR (následně zrušeno) Global Corporate Treasurers Forum - Paris - gtnews (partner IGTA) průzkum EACT v rámci lobbingu k regulaci OTC derivátů Seminář: treasury novinky na evropské scéně s diskusí o Asociaci ACT Annual Konference - Liverpool JPMorgan Global Liquidity Investment Survey 2011 Progress Report on the state of SEPA migration - připomínkování Konference ČAT Treasury Management Fórum + ocenění Treasurer roku Global Corporate Treasurers Forum Europe Londýn AFP 4. Broadridge Swift Update Meeting SEPA Survey 2011, pořádaná EACT připomínkování konzultačního návrhu regulace OTC derivátů spolupráce fin.asociací v rámci Národního koordinačního výboru SEPA EuroFinance s Summer School on International Treasury Management připomínkování VAT metodiky Seminář : Cash management a banky v praxi treasurera Konference SEPA, Platební služby ČNB Studie JPMorgan European Corporate Treasury Benchmarking SEPA CT a Direct Debit konzultace EACT 6th Corporate Treasury in Russia and CIS - Moskva Seminář: Jak řídit treasury pomocí softwaru round table podzimní běh certifikačního treasury e-learningového kurzu ACT Konference International Cash and treasury management - Roma - EF podpora EACT aktivit k chystaným změnám v legislativě OTC Seminář: Optimalizace cash managementu v Evropě dotazník hodnocení současné krize v oblasti úvěrování EACT Hedge Accounting Exposure Draft - Reval's Round Table Webinar dotazník TMI magazine Valná hromada a novoroční setkání členů ČAT 3

4 V souladu se snahou nabízet členům nejen vlastní aktivity, se kromě výše uvedeného programu ČAT spolupodílela na programech českých vzdělávacích společností - své jméno propůjčila ČAT certifikačnímu programu od IIR pro týdenní vzdělávací treasury kurz se závěrečnou zkouškou, na které se ČAT spolupodílela. Podpořili jsme kurzy Řízení finančních rizik firem pořádané společností ARM, stejně jako několik menších vzdělávacích projektů v treasury. V rámci oslav 10. výročí založení ČAT jsme ve spolupráci se vzdělávací firmou BPP dohodli na březen 2011 vzdělávací simulační hru, pořádanou jako odborný kurz, pořádanou pro členy ČAT jako součást oslav se zvýhodněnou cenou. Oboustranně prospěšně pokračovala celoroční spolupráce se společností top vision, kde ČAT vystupovala jako garant cyklu treasury vzdělávacích seminářů a společnými silami jsme připravovali dnes již největší mezinárodní treasury konferenci v ČR Treasury Management Fórum - se zaměřením na treasury management a řízení rizik s návštěvou 140ti účastníků. V době nastupující krize, kdy se rušily konference, jsme se také obávali zájmu, ale výsledek ukázal sílu asociace a podporu členů. V rámci TMF proběhl také 3. ročník vyhlášení Treasurera roku, který byl doprovázen diskusním stolem za účasti nejvýše hodnocených treasurerů. Spolupráce s topvision se ukazuje jako odborně i ekonomicky výhodné řešení a lze na ní navázat další chystané aktivity, vyžadující spolupartnerství i do budoucnosti (např. ocenění za treasury projekty, či studentské diplomové práce) V roce 2011 jsme již druhý rok po sobě vynechali studii o treasury v ČR se společností Ernst & Young, která porovnává české a evropské standardy využívané v treasury oboru. Důvodem byl příslib účasti ČAT na několika dalších studiích; již potřetí se naši členové zúčastnili studie celoevropského korporátního prostředí zpracovávané bankou JPMorgan, pořádané ve spolupráci s EACT. Další studie pod záštitou EACT proběhla na téma zajišťování ve spolupráci s firmou Wall Street, pokračoval dotazník EACT s hodnocením současné krize v oblasti úvěrování (který ukázal, že banky se ještě zdaleka nevrátily k předkrizovým sazbám a ani kreditní linky nedostane firma jako dříve). Novinkou byl dotazník ke stavu likvidity připravený EACT pro účely vyjednávání s Evropskou platební komisí. V roce 2011 došlo v rámci výhodného partnerství se světovou vzdělávací agenturou EuroFinance (pod hlavičkou Economist Group Business), orientující se na oblast treasury, ke spolupráci na více aktivitách. ČAT se v průběhu roku stala spolupartnerem na mezinárodních konferencích Treasury a Cash Management v Evropě (především na největší evropské treasury konferenci v říjnu v Římě) a na tyto konference jsme získali pro členy ČAT speciální slevy. Předloňská studie o tom jak fungují treasury oddělení v rámci holdingů a treasury center, bude opakována až v roce Středoevropská konference se tentokrát z důvodu krize nekonala (naším zájmem pro příští rok je dostat akci do Prahy, pokud však nalezneme konferenční a ubytovací prostory pro cca 2000 účastníků). Dohoda mezi EACT a EuroFinance umožňuje ČAT finanční podporu - za pomoc s pořádáním a marketingem EF konferencí, dostanou členské země 2700 eur, a za pořadatelství výroční konference v ČR by šlo až o 6500 euro. 4

5 Členství ČAT v EACT napomáhá i spolupráci se vzdělávací společností TMI (Treasury Management International), která nabídla již sedmým rokem za sebou členům ČAT zdarma roční předplatné mezinárodně uznávaného treasury časopisu. Mezinárodní pohled na ČR je zajišťován členstvím a účastí ČAT na oficiálních akcích EACT (evropské asociace korporátních treasurerů) - organizace, která sdružuje asociace a kluby z 19 evropských zemí a zaměřuje se na reálnou evropskou problematiku, jako je především harmonizace platebního systému v Evropě (NLF a SEPA - Credit transfer, Direct debit, IFRS a zajišťovací účetnictví). Předloni se k tématům přidaly i problémy finanční krize a především nové regulace OTC derivátů. Členské země EACT se schází 2xročně, diskutují se a odsouhlasují další kroky asociace. V roce 2011 proběhla společná jednání v Bruselu a v Římě za přítomnosti zástupce ČAT. V roce 2012 budou schůzky v Luxemburku a v Monaku. Podpůrnou aktivitou mezi firmami se stal dotazník hodnocení současné krize v oblasti úvěrování (členské firmy ČAT se zúčastnily ve velkém počtu), který posloužil pro EACT na půdě centrálních bankéřů k jednání ohledně neúměrně zvýšených úvěrových marží a dostupnosti úvěrů firmám v zemích EU. Asi nejviditelnější aktivitou EACT v roce 2011 (a protože se jedná o zásadní záležitost, bude pokračovat i v roce 2012) se stala podpora korporací k chystaným změnám v legislativě OTC. Pod hlavičkou EACT byl konzultován návrh legislativy a s tím související dopisy pro Evropskou Komisi, podepsané cca 260 velkými evropskými firmami, jako nesouhlas s návrhem zajištovací transakce evidovat v clearingovém centru, přeceňovat je a omezit kreditní riziko tím, že by korporace byla povinna v centru složit fin.prostředky (v současnosti banky poskytují na transakce kreditní linku). Firmy by tím vázali svou likviditu, nebo by musely ukončovat zajišťovací operace. ČAT se na uvedené téma OTC derivatives zúčastnila i dílčích jednání. K vývoji v oblasti regulace v USA byl o rok prodloužen Dodd-Frank Act, pokračují jednání o nesouhlasu s požadavky na margin pro komerční koncové uživatele. Nevyřešena zůstává i definice "offshore derivátové transakce", což by mohlo znamenat ukládání marginu bez ohledu na protistranu. Pokračovala spolupráce s britskou asociací ACT bezplatným zasíláním The Treasurer Magazine (vydávaného měsíčně přímo ACT) pro členy ČAT, nabídkou účasti na nejvýznamnější konferenci pořádané britskou národní asociací, a důležitou podporou poskytovanou v oblasti certifikačního vzdělávacího treasury programu. Pro zájemce o zahraniční treasury kurzy jsme podpořili nabídku ve spolupráci s asociací ACT Basic Treasury and Financial courses, pořádané v Londýně. Nový prezident ACT osobně podpořil zájem o další rozvoj spolupráce s ČAT. V zahraničním odborném tisku se ČAT, jako stabilní člen EACT, tentokrát neprezentovala individuálními příspěvky. Z domácích mediálních aktivit ČAT zmíním účast asociace na jednání Výboru pro finanční trh při ČNB a Ministerstvu financí, odborný článek na téma vývoje regulace OTC derivátů v časopise Finanční Management, a další odkazy v ekonomických časopisech. 5

6 Spolupráce s příbuznými asociacemi a finančními institucemi pokračovala koordinace činností s Bankovní Asociací, se kterou spolupracujeme již od vzniku ČAT. V tomto období jsme s BA, coby členem Evropské platební komise, konzultovali dokumenty k platebnímu styku. Nově jsme kontaktovali controllingovou asociaci a po určité odmlce i asociaci interních auditorů. Svého zástupce jsme vysílali do Národního koordinačního výboru SEPA, který vznikl jako součást Bruselského NKV a řešil především oblasti přechodu ze zahraničních plateb na SCT, inkasa SDD, a Zákon o platebním styku. V aktivním přístupu k problematice regulace OTC derivátů, který považujeme za nejdůležitější současný problém v treasury oblasti, jsme našli velmi silného domácího partnera v Ministerstvu Financí, se kterým jsme konzultovali a podpořili připomínkováním dokumentů postoj korporátů v ČR. Oni pak v Bruselu a EK tlumočili společné názory Při organizování seminářů se zaměřujeme stále více na formát diskusních seminářů na vybrané treasury téma s prezentací kolegů z ČAT a následnou diskusí o praktických zkušenostech z reálného života ve firmách. Důraz klademe na oblast cash managementu, platební styk a aktuální problematiku treasury oblastí (vývoj kurzů, zajišťovací techniky, účetní pohledy či správa pohledávek), loni bylo tím nejvíce aktuálním tématem řízení hotovosti v době krize. Více prostoru v post krizovém roce 2010 a 2011 chceme věnovat tématům řízení likvidity, spolupráce s bankami a IT podpora, jelikož správné monitorování a řízení finanční situace v treasury každé společnosti vyžaduje specializovaná treasury IT řešení. Nové kontakty jak odborné, tak sponsorské, jsme získali spoluprací s JPM, kteří mají zájem v ČR přes ČAT o presentaci jejich asset managementu na výjezdním zasedání, na TMF i o spolupráci na benchmarkingové studii V oblasti rozvoje vzdělávání jsme vloni odstartovali další 2 běhy programu mezinárodní certifikace treasury. ČAT podepsala dohodu s britskou asociací ACT na treasury e-learningové studium se závěrečnou mezinárodně uznávanou zkouškou dle zavedené certifikace a k loňsku již ukončilo certifikaci 16 českých treasurerů (přihlášených přes ČAT). V březnu očekáváme přihlášky k dalšímu běhu, které bude možné podávat od loňska již s možností prodloužení délky studia. V létě jsme navázali spolupráci s Plzeňskou Univerzitou, a na letošní rok je domluvena spolupráce s VŠE v Praze, od které si slibujeme zavedení předmětu treasury do školních osnov. Z ostatních aktivit Prezidia ČAT bych rád vzpomenul vyjednávání členských výhod, které jsou uvedeny na webu asociace, hlavně výrazné slevy na pořádané treasury akce a konference v ČR i v Evropě, slevy na předplatné odborných finančních časopisů připomínám, že platí pro členy ČAT možnost získat zdarma celoroční předplatné treasury časopisů TMI a The Treasurer Magazine. Průběžně ČAT informuje o free trial nabídkách softwarových společností (předloni to byli Kyriba a ARKO, loni Salmon a Bloomberg, letos jednáme s Thomson Reuters) a možnostech návštěvy webových seminářů či videokonferencí (např. Reval). 6

7 Nezbytnou součástí, která nám pomáhá komunikovat se členskou základnou, a všemi zájemci o činnost ČAT, jsou internetové stránky Asociace, a dále pak pravidelný měsíční newsletter, rozesílaný elektronickou poštou. Na webu asociace umožňujeme autorizovaný přístup pro členy, nabízíme stahování všech prezentací ze seminářů a workshopů od založení asociace, tzn. od roku 2001, najdete zde anketní hlasování či diskusní fórum pro členy. Jednáme o rozšíření části, kde by se členi mohli seznámit s nabídkou a poptávkou pracovních míst v oboru a interně měli možnost se přednostně dostat k novým nabídkám zaměstnání (doposud to řešíme pomocí diskusního fóra). Výše uvedené formy výměny informací považujeme za interaktivní způsob jak ČAT může členům předávat informace a zpět získávat jejich reakce a tak hájit zájmy korporátů v ČR. Zahraniční aktivity České asociace treasury v roce ) členství v EACT (http://www.eact-group.com) oficiálně od května 2005 Evropská asociace podnikového treasury, sdružuje nyní 20 asociací ze členských zemí EU. ČAT se zapojila do pracovní skupiny EACT - Platební styk, připomínkujeme SEPA aktivity (Credit transfer a Direct Debit roolbook) a dílčí jednání o harmonizaci platebního styku a nové legislativy v Evropě. Konzultujeme návrhy dopisů v rámci regulace OTC derivátů, kde je EACT hlavním partnerem EK. ČAT se zúčastnila výročních zasedání EACT : * půlročního zasedání EACT v Bruselu v květnu 2011 * půlročního zasedání EACT v Římě v říjnu 2011 na kterých se projednávalo m.j. : - novým sponzorem je firma Wall Street na 2-3 roky - aktualizace webu EACT ČAT má svůj link pomocí vlajky. - borrowing studie byla úspěšná, ½ ročně se bude opakovat u 40% firem se zvýšila cena kreditních linek! ČR velmi úspěšná v počtu odpovědí (35 respondentů), využije se pro EPC jednání - BIC dnes povinných 8 hodnot, Francouzské banky požadují více znaků 7

8 - VIES schváleno využití VAT korporací do platebního příkazu - EACT nebude reagovat na krizi oficiálně / v Irsku se zvýšil počet členů Asociace - v době krize došlo u SME ke zdražení úvěrů - obdrželi jsme nabídku k účasti představitelů EACT na seminářích ČAT - v rozpočtu byly schváleny náklady za legal costs (OTC derivatives, CoC), utratilo se nejvíce za právní náklady (OTC derivatives), EACT odsouhlasilo další peníze na lobby pro poradce, ostatní finance je třeba získat od firem. - schválen IAS leasing evropský standard v IFR9 komodity hedging schváleny změny - nebude test efektivity %, již možno použít net hedging, CCIRS - OTC regulace lobby dopis EACT 137 podpisů (o 100 méně než loni) - MIFID novinkou je kategorizace do 3 skupin, dodatečná ochrana pro profes.firmy, EACT navrhuje 4.skupinu superlegible counterparty - CRD IV korporace a banky prosazují stejné zájmy, typy Assets návrh regulace EC nebyl schválen, důležitost pro korporace je v tom, že se mohou prodražit úvěry a služby bank (stavební firmy s problémy) - CoC = Code of Conduct byla představena finální verze a očekává se, že v květnu bude kodex schválen a poté přenesen do národních asociací jako vzor - 10.výročí EACT - před květnovým Board meetingem se plánuje, že bude pozváno několik členů každé asociace do Bruselu k oslavě Další aktivity EACT byly již zmíněny výše v části popisu spolupráce ČAT s EACT - rád bych vyzdvihl účast ČAT na obou JPMorgan Studiích za účasti poměrně velkého množství respondentů z ČR, což vyneslo navíc peníze, které byly předány na humanitární účely. Během EACT jednání se členské asociace Polska, Slovenska, Slovinska, Maďarska a ČAT domluvili na uspořádání společného cash management semináře, který proběhne v Budapešti Zajímavostí a ukázkou vztahů v EACT se stal dárek v podobě knihy pana prezidenta V. Klause s věnováním odcházejícímu prezidentovi italské asociace. Od členství v EACT si do budoucna slibujeme další rozšiřování podpory zahraničních asociací, což praktickou formou naplňujeme spolupořádáním prestižních bezplatných diskusních akcí treasury talking stolů za účasti treasurerů ze všech zemí EACT. Kromě kontaktů jde o příležitost probrat současná nejzajímavější treasury témata s kolegy treasurery. 8

9 2) členství v IGTA (www.igta.org) od července 2002 aktivity ČAT v rámci IGTA v roce 2011 byly stejně jako u ostatních asociací nevýznamné, uskutečnily se pouze dvě oficiální akce: * výroční zasedání IGTA v Hong Kongu v listopadu * zasedání IGTA v Argentině v březnu na kterém se projednávalo m.j.: - CoC = Code of Conduct - byla představena finální verze a očekává se, že v 2012 bude kodex schválen a poté přenesen do národních asociací jako vzor k internímu schválení národními asociacemi - novým prezidentem po Jimmy Doylovi z Irska pro rok 2012 bude Eymon Tsang z HKACT. Na jednání se řešila budoucnost IGTA s těmito závěry: - je obtížné provozovat celosvětovou asociaci; - IGTA je jediným místem pro diskusi mezi 5 kontinenty; - musíme snížit naše očekávání; - podporujme další národní asociace k účasti na výroční schůzi a účastnit se diskuse 3) spolupráce s EuroFinance - : Ze společných aktivit či podpory akcí největší vzdělávací společnosti pořádající treasury konference a další tréninkové semináře byly po dohodě ČAT a EF vybrány: Konference Cash and liquidity management for companies, Amsterdam Konference International Cash and Treasury Management v Římě, kde ČAT byla partnerem EF konference. Prezidium zajistilo distribuci brožur, ovou nabídku a pomoc s presentátory konference. V rámci spolupráce EF a EACT vyfakturovala ČAT za akci příspěvek 2700 eur. ČAT se s EF jakožto zajímavým partnerem v oblasti treasury nyní domlouvá na podpoře středoevropské mezinárodní konference (v roce 2013 bychom rádi pomohli dostat konferenci do Prahy), partnerství při vyhlašování Treasurera roku a předběžně na uspořádání workshopu Cash forecasting (v plánu na podzim). Závěrem rekapitulace činnosti minulého roku bych rád poděkoval všem, kdo se podílí na přípravě seminářů a workshopů, ať již jako prezentátoři či jako diskutující, anebo pomocí s prostory a akcemi. Rád bych připomněl, že kolegiální zájem podělit se s ostatními členy asociace o své zkušenosti je Prezidiem ČAT finančně oceněn (jde pouze o částku do výše Kč, ale vyjadřujeme tím ohodnocení pro ty z nás, kdo připraví něco pro ostatní členy ČAT). 9

10 Plány ČAT na rok 2012 Zaměření našeho sdružení treasurerů na následující období vidí Prezidium ČAT zejména v těchto oblastech: pokračovat v přípravě seminářů a workshopů dle zájmu členů další zapojení se do legislativního a daňového procesu v úzké spolupráci s ČNB, Bankovní a dalšími asociacemi, Min.financí, parlamentním výborem, apod. (jde o problematiku SEPA, Direct debit, hedgingu, OTC derivátů, IFRS aj.) aktivně se účastnit v rámci Národního koordinačního výboru pokračovat ve spolupráci se zahraničními asociacemi v rámci EACT a IGTA, ale i s jednotlivými asociacemi bilaterálně (např. při vzdělávání, návrzích společného postupu, regionálních akcích, atd.) zapojit se do procesu přípravy a připomínkování v rámci platební komise EACT hájit postavení treasurera ve firmě a jeho možnosti přínosu pro svůj podnik (příkladem je kodex treasurera a studie, které letos opětovně chystáme) vzdělávání podpořit mezinárodní certifikační program ACT, spolupracujeme i na dílčích vzdělávacích akcích typu treasury certifikace, apod. spolupráce s vysokými školami, vzdělávacími agenturami a především s ostatními asociacemi působícími ve finanční oblasti v ČR zajištění rozvoje odborných komisí vybídnout kolegy z oboru do činnosti komisí zahájení podpůrného job recruitment treasury programu pro členy rozvoj dalších služeb na webu ČAT Semináře, workshopy a ostatní připravované akce ČAT pro rok 2012 leden: únor: a dále: Valná hromada ČAT Seminář: Praktické aplikace řízení RM ve společnosti Seminář: výběrové řízení na bankovní služby simulace řízení podniku (BPP) Seminář: FX hedging a řízení rizik workshop: excel pro finance Seminář: credit risk a správa pohledávek Seminář: úvěry a zajištění financování společnosti Seminář: Praktické zkušenosti s řízením cash managementu Seminář: Plánování a optimalizace nákladů skupiny, snižování nákladů Seminář: Zajišťování rizik v praxi a řízení a vymáhání pohledávek Seminář: cash management - platební systémy Seminář: platební karty, cash collections, inkaso 10

11 Seminář: Účtování zajišťovacích a spekulativních transakcí workshop: on-line prezentace webového TMS Seminář: Aktuální vývoj na měnových trzích a predikce vývoje Seminář: SEPA a dopad na Treasury Seminář: Implementace "platební směrnice" EU do české praxe workshop: Praktické zavádění TMS ve firmě Seminář: Správa volných fin.prostředků, dluhopisy workshop: Využití informační platformy při Treasury aktivitách Seminář: Hedgingové účetnictví příklady z firemní praxe Seminář: vztahy mezi bankou a klientem Seminář: Exportní financování a pojištění se státní podporou EGAP workshop: Data v reálném čase Seminář: Jak připravit, odsouhlasit a zavést Treasury Policy Seminář: Uplatňování IAS standardů Seminář: Back Office jakožto podpora Treasury v podnicích Seminář: Platební styk v bance workshop: TMS Reuters, Salmon, Titan, aj. Seminář: Produkty leasingových společností Seminář: Tvorba a zaměření RM politiky ve společnosti Seminář: Zkušenosti s RM systémy, efektivita a IT podpora RM workshop: Project management, systémová integrace a řízení kvality Seminář: Faktoring a forfaiting Seminář: Daňová optimalizace v Treasury Seminář: Potřeba informačního systému treasurera a výběr TMS další aktivity: - Konference Treasury Management Fórum - Cyklus diskusních seminářů o zkušenostech členů ČAT - podpora benchmarkové studie korporátního treasury v ČR Z Vašich námětů: - tenisový turnaj jako součást oslav 10.výročí ČAT 10. Května časopis s fotografiemi a zkrácenými prezentacemi z TMF, novinky z jednání o regulaci OTC derivátů - ocenění za přínos korporát. financím 11

12 Závěrečné slovo : Za námi je úspěšný rok V období finanční krize, která dopadla i na českou ekonomiku, získala předloni Asociace zatím nejvyšší počet členů za celou svou historii, a loni jsme se snažili laťku udržet. Bylo a i nyní je nepravděpodobné, že by v rámci šetření nákladů firem členů přibývalo, na druhou stranu však mohu slíbit všem členům, kteří s námi již oslavili anebo se teprve zapojí do oslav 10. výročí založení ČAT, že si společně tento rok užijeme a vývoj naší společné asociace posuneme opět o kousek dopředu. Věřte, že Vaše ocenění v podobě velké účasti na seminářích, konferencích a dalších akcích je pro nás odměna, kvůli které to děláme už celých 10 let. ČAT se stala zavedeným pojmem doma, ale neztratila se ani v zahraničí, kde je součástí aktivit pořádaných evropskou asociací, což jsme si předsevzali před lety jako náš úkol. Tak jako přední evropské státy, i ČAT již má mezi sebou odborníky, kteří mají schopnosti, zájem se dále vzdělávat, a také předávat zkušenosti kolegům z oboru, a to již nejen v domácím prostředí ale i za hranicemi. Úplně na závěr si dovolím jménem Prezidia Asociace poděkovat Vám všem, členům ČAT a popřát si společně hodně úspěchů do roku za Prezidium ČAT Vám děkuji Ivan Haco Prezident ČAT 12

13 Zpráva o hospodaření ČAT za rok 2010 a 2011 Dovolte mi prosím informovat Vás nyní v krátkosti o hospodaření Asociace. Vzhledem k faktu, že na minulé VH jsme Vás seznámili pouze s předběžnými výsledky hospodaření za rok 2010, je naší povinností tento rok uzavřít a proto Vám jej předkládáme k odsouhlasení. Oproti předběžným číslům došlo pouze k drobným úpravám. Současně se s Vámi chceme podělit o předběžné výsledky hospodaření za rok 2011, jehož výsledky budou zpracovány v březnu (resp. červnu) t.r. Z předložených dokladů a výkazů (Výkaz o majetku a závazcích a Výkaz příjmů a výdajů) vyplynulo, že asociace vykázala za rok 2010 výsledek z hospodaření ztrátu Kč (téměř stejnou jako rok předtím). Upozorňuji, že jde o daňovou ztrátu podle pravidel pro sdružení, hospodaření s reálnou hotovostí je popsáno dále. Prezidium ČAT navrhuje zmíněný výsledek roku 2010 uhradit ze zisků minulých období. Zpráva o hospodaření za rok 2010 : V roce 2010 hospodaření ČAT pokračovalo (vzhledem k vysokému zůstatku na účtu) v aktivitách, které nepřinášeli přímý a okamžitý zisk, ale sloužily ke zviditelnění a zvýšení prestiže naší asociace. ČAT hospodařila nadále s cílem rozvíjet své aktivity pro členy formou bezplatných akcí. S tím souvisela i vzrůstající poptávka o akce asociace od nečlenů, která se projevila následně zvýšením členské základny. Mohli jsme si dovolit pro členy akce zcela bez sponzoringu, a tím tak méně komerčně zaměřených seminářů. V průběhu roku došlo jako loni k obměně členské základny, kdy se počet nově příchozích členů ČAT rovnal počtu odchozích (či spíše neaktivních) členů. Koncem roku 2010 měla ČAT více než cca Kč, z čehož většina byla vedena na lépe úročeném termínovaném účtu, který na úrocích vynesl Kč. Větší část peněz byla převáděna postupně z revolvingového termínovaného účtu (t.č. za 0,3% p.a.) na fixní terminovaný vklad za 3,5% p.a. (1,2 mil. Kč) a do likvidního fondu peněžního trhu (1,6 mil. Kč). V detailnějším pohledu získala ČAT na členských příspěvcích Kč, na příspěvcích za pořádané semináře - od návštěvníků Kč a od pořádajících bank a společností Kč. Nejvýznamnější příjmovou položkou je již každoročně částka za TMF konferenci, v roce 2010 šlo o zisk cca Kč. Opět se mezi příjmy objevily částky za refundaci cestovních nákladů od EACT za Kč, a do rozpočtu se povedlo vyinkasovat i podporu konference EuroFinance dle rámcové smlouvy s EACT ve výši cca Kč (+ dalších 70 tisíc se povedlo připsat na účet v lednu 2010 ještě za rok předcházející) a příjem Kč za vzdělávání od ACT. 13

14 Na straně nákladů jsme hospodařili s variantou, kdy se ČAT podílela jako host Board meetingu EACT na financování akce v Praze částkou cca Kč (což jsme financovali z obdržené částky od EF viz příjmy výše). Asociaci se nezvyšovaly náklady za provoz webových stránek i účetnictví, a podařilo se udržet i výdaje na Valnou hromadu ve výši zhruba Kč. Celkově jsme pak na provozní účely použili zhruba Kč, z nichž se velká část týkala administrativy asociace (srážková daň bude zaplacena až vlednu 2011). Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji činí ,- Kč. Zpráva o hospodaření za rok 2011 jde o předběžná čísla : Rozpočet na kalendářní rok 2011 byl vzhledem k 10.výročí oslav založení ČAT zpracován Prezidiem jako neutrální, čerpaný hospodárně se snahou akumulovat prostředky na větší výdaje u akcí, kde budeme prezentovat Asociaci či pořádat akce finančně náročnějšího charakteru. V tomto roce jsme preferovali akce zcela bez sponzoringu, spolupořádané přímo členy ČAT, tudíž se podařilo uspořádat řadu nekomerčně zaměřených seminářů ČAT spravovala k celkem více než cca Kč. Větší část peněz byla uložena postupně na fixní terminovaný vklad za 3,5% p.a. (2,2 mil. Kč), když výnosy z likvidního fondu peněžního trhu (cca 0,3% p.a.) byly vyhodnoceny jako nezajímavé. Dočasným řešením ke konci roku bylo uložení 400 tis. Kč na krátkodobý termínovaný vklad (za 0,5% p.a.). V detailnějším pohledu získala ČAT na členských příspěvcích Kč, na příspěvcích za pořádané semináře - od návštěvníků Kč a od pořádajících bank a společností Kč. Nejvýznamnější příjmovou položkou je již každoročně částka za TMF konferenci, v roce 2011 šlo o zisk cca Kč. Opět se mezi příjmy objevily částky za refundaci cestovních nákladů od EACT za Kč, a povedlo se dohodnout i příspěvek za podporu konference EuroFinance dle rámcové smlouvy s EACT ve výši cca Kč. Za vzdělávání ACT jsme obdrželi Kč Na straně nákladů jsme hospodařili s naprosto novým schematem, kdy se ČAT podílela na financování vzdělávací hry pro své členy, speciálního semináře a nákupu dárků k výročí ČAT, to celkem za cca Kč. Asociaci se nezvyšovaly náklady za provoz webových stránek i účetnictví, ale výrazně stouply výdaje na Valnou hromadu ve výši zhruba Kč. Celkově jsme pak na provozní účely použili zhruba Kč, z nichž se velká část týkala administrativy asociace (srážková daň bude zaplacena až vlednu 2012). Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji předběžně činí 5.000,- Kč. (oproti minulým rokům jde o pokles vysvětlitelný výše zmíněnými náklady). 14

Valná hromada ČAT. 28. ledna 2011. Zpráva o činnosti za rok 2010

Valná hromada ČAT. 28. ledna 2011. Zpráva o činnosti za rok 2010 Valná hromada ČAT 28. ledna 2011 Zpráva o činnosti za rok 2010 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE Rámcový implementační plán Verze 2 Aktualizace: Říjen 2013 PŘEDMLUVA Vážení čtenáři, Praha, červenec 2013 Od první edice plánu zavedení SEPA v České republice uplynuly 3

Více

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů Výroční zpráva 2011 Obsah 2 Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Profil společnosti a akcionáři 10 základní údaje 11 Historie a vývojové mezníky společnosti

Více

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem.

součástí vydání je O firemních novoročenkách a vánočních přáních přemýšlejte s předstihem. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Zprůhlednit segment malých a středních firem chce Hospodářská komora hlavního města Prahy bezpečným nástrojem Rating MSP Až 11 % českých firem není

Více

Petr Vácha. metodiky účetnictví

Petr Vácha. metodiky účetnictví AUDITOR 5/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Evidenční záznamy o účasti na KPV v roce 2012...3 Nabídka vzdělávacích akcí na druhé pololetí 2013...3 Konference a oslavy 20. výročí

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

Poslouchat, pochopit, reagovat.

Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 www.unicreditbank.cz Tato zpráva vyjadřuje přístup UniCredit k bankovnictví činí tak prostřednictvím příběhů, které jsme v každodenním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2013 Banka inspirovaná klienty 2 Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2013 5 Slovo

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah AUDITOR 2/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA LEASING Stručně o leasingu (Jaromír Dočkal)... 6 Význam leasingu na finančním trhu neklesá Rozhovor s Martinem Kofroněm, předsedou České leasingové a finanční

Více

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. (dále jen PPF banka nebo banka) je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Profil společnosti a akcionáři 11 Základní údaje 12 Historie a vývojové mezníky společnosti 12

Více

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře,

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře, Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 V Praze dne 30. srpna 2005 Vážený pane ministře, v příloze zasílám odpovědi k otázkám z Konzultačního

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. OBSAH Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ za rok 2007...2 Zpráva o činnosti AFIZ...4 Zpráva o činnosti Etického výboru

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů

ebanka obsluhuje více než 400 000 klientů Obsah I. Profil banky 3 II. Rozhovor s předsedou představenstva 4 III. Vybrané finanční ukazatele 6 IV. Vývoj makroekonomického prostředí 8 V. Hlavní události roku 10 VI. Zpráva představenstva 11 VII.

Více

Výroční zpráva. Banka inspirovaná klienty

Výroční zpráva. Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2010 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2010 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2010 5

Více

Komora certifikovaných účetních stojí na startu nové etapy

Komora certifikovaných účetních stojí na startu nové etapy 2 bulletin institutu certifikace účetních Komora certifikovaných účetních stojí na startu nové etapy V prostorách Institutu certifikace účetních se 29. června letošního roku konal XIII. (mimořádný) sněm

Více

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012

Jasné odpovědi pro skutečné výhody. Výroční zpráva 2012 Jasné odpovědi pro skutečné výhody Výroční zpráva 2012 Letošní výroční zprávu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., provázejí pozitivní zpětné vazby od klientů, kterým den co den poskytujeme konkrétní

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Výroční zpráva. Banka inspirovaná klienty

Výroční zpráva. Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2009 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2009 Banka inspirovaná klienty Obsah Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2009 5

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Rakousko Bosna-Hercegovina Výroční zpráva 2008 Annual Report 2008 Chorvatsko ČESKÁ REPUBLIKA Maďarsko Rumunsko Srbsko Slovensko Slovinsko Ukrajina Lazarská 8 120

Více

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011

Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb. Výroční zpráva 2011 Poskytujeme konkrétní řešení skutečných potřeb Výroční zpráva 2011 Život nám den co den klade do cesty nové výzvy a nabízí nové příležitosti. Stejně tak denně napadne každého z nás nový příběh, který

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více