Valná hromada ČAT. 23. ledna Zpráva o činnosti za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada ČAT. 23. ledna 2009. Zpráva o činnosti za rok 2008"

Transkript

1 Valná hromada ČAT 23. ledna 2009 Zpráva o činnosti za rok 2008 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vás přivítal na Valné hromadě Asociace a seznámil Vás s činností Asociace. Činnost Prezidia během hodnoceného období se soustředila zejména na plnění cílů, které si asociace při svém vzniku vytkla, a které jsou publikovány na internetových stránkách ČAT: rozšíření členské základny v současnosti má ČAT okolo 120 řádných členů pravidelné měsíční odborné treasury semináře každé poslední úterý v měsíci diskusní semináře praktických treasury činností a workshopy TMS systémů rozsáhlejší informovanost o aktivitách ČAT na webových stránkách Asociace zapojení se do problematiky legislativního a daňového procesu v úzké spolupráci s Ministerstvem financí a domácími i světovými asociacemi Prezidium zasedalo v loňském roce 4-krát, a jako minulé roky šlo o organizačně náročný a aktivní rok. Ze zákulisí jiných evropských asociací zjišťujeme, že nejsme zdaleka jediní, kde není funkce v Boardu honorovanou činností. Naše asociace má co se týče personálního obsazení poměrně stabilní tým, avšak i v ČAT je čas k doplnění vedení o lidi ochotné věnovat se rozvoji Asociace. Prezidium pracuje nyní ve složení : Ing. Ivan Haco Lukoil, Ing. Vít Sigmund ČGS, Ing. Ondrej Simon ČEZ, JUDr. Zdeněk Radil, Ing. Rudolf Bureš OKD, Ing. Michal Ebrle - Unipetrol, Ing. Petr Polák VŠB, Ing. Radomír Daněk a Ing. Karel Semerák. V Evropě jsme vnímáni jako malá Asociace, počet členů se pohybuje kolem čísla 120 a do budoucna očekáváme vstup nových zájemců, které úspěšná historie přesvědčí o významu a úspěšnosti Asociace. V následující tabulce je uvedeno několik údajů o stavu členské základny od vzniku Asociace v roce 2001:

2 stav k Podle druhu členství : firmy fyzické osoby celkem členové Plnění cílů presentovaných na loňské lednové VH zabezpečovaly v průběhu roku 2008 odborné komise asociace organizováním odborných seminářů, workshopů a akcí podle vnitřního plánu činností, schváleného Prezidiem ČAT. Rád bych při této příležitosti vzpomenul aktivity, které se podařilo uskutečnit či podpořit : Semináře, workshopy a ostatní uskutečněné akce ČAT v roce 2008 leden: únor: březen: duben: květen: červen: červenec: Valná hromada a novoroční setkání členů ČAT Lobby fin.asociací ke změnám finančních reforem (vůči MinFin) Seminář: Faktura24, SEPA a PriEuro Konference SEPA Direct debit - Londýn : European Direct Debit Association dokument " Simplifying Hedge Accounting" pro IASB a dotazník k SEPA Seminář: Credit risk a rating ve Střední Evropě Certifikovaný cyklus Treasury Manažer - topvision Seminář: Vztahy mezi klíčovými finančními ukazateli TalkingTreasury diskusní akce Amsterdam The Treasurers Conference ACT Edinburgh 1.běh certifikačního treasury e-learningového kurzu britské asociace ACT Curlingové diskusní treasury odpoledne a účast ČAT na aktivitách EACT Konference Treasury Management Fórum (treasury centra) průzkum Deloitte v oblasti používaných systémů TMS Konference "IT systems for Treasury" Varšava, na pozvání polské asociace SEPA Survey 2008, pořádanou EACT ve spolupráci s Deloitte 2

3 srpen: EuroFinance s Summer School on International Treasury Management připomínkování dokumentu" Simplifying Hedge Accounting" pro IASB září: Seminář : Zajišťovací účetnictví v treasury TalkingTreasury diskusní akce Dusseldorf a Stockholm JPMorgan Cash Management Studie Konference Corporate Treasury Management in Russia and CIS - Moskva říjen: Seminář: Evropský platební styk SEPA, PSD, DD workshop: Trinity fungování TMS v nadnárodní treasury skupině 2.běh certifikačního treasury e-learningového kurzu britské asociace ACT Benchmarkingová studie o stavu treasury v ČR - Ernst&Young a ČAT listopad: Konference Cash, Treasury and Risk management in Central Europe - Vídeň - EuroFinance Certifikovaný cyklus Treasury Manager - topvision prosinec: Seminář : Finanční krize a její dopad v treasury cyklus IFRS praktických seminářů PWC leden 2009: Valná hromada a novoroční setkání členů ČAT V souladu se snahou nabízet členům nejen vlastní aktivity, se kromě výše uvedeného programu ČAT spolupodílela na programech českých vzdělávacích společností : své jméno propůjčila ČAT certifikačnímu programu od BPP Professional Education pro CFA (Chartered Financial Analyst) kvalifikaci, dále kurzům Řízení finančních rizik firmy pořádaných firmou ARM. Jako reakci na potřeby treasurerů v účetnictví nabízí PWC cyklus IFRS seminářů z praxe. Pokračovala spolupráce s českou společností Patria, které ČAT pomáhala s uváděním jejich treasury web produktu finančních informací s výhodami pro členy ČAT, kterým byly recipročně poskytnuty slevy. Oboustranně prospěšně se rozvíjela celoroční spolupráce se společností top vision, kde ČAT vystupovala jako garant cyklu treasury vzdělávacích seminářů a společnými silami jsme připravovali dnes již největší mezinárodní treasury konferenci v ČR Treasury Management Fórum se zaměřením na treasury management a centralizaci řízení rizik a pěknou návštěvou 150ti účastníků (oproti loňským 140ti účastníkům). Spolupráce se ukazuje jako odborně i ekonomicky výhodná a lze na ní navázat další chystané aktivity vyžadující spolupartnerství i do budoucnosti (např. chystané vyhlašování treasury manažera roku). Po roce odmlky jsme se pustili v rámci společného projektu do studie treasury benchmarkingu se společností Ernst & Young, která porovnává české a evropské standardy využívané v treasury oboru. Společná studie však nebyla loni zdaleka 3

4 osamocena. Již tradiční aktivitou se stala studie evropského korporátního prostředí zpracovávaná bankou JPMorgan, pořádaná ve spolupráci s EACT. Další studie pod záštitou EACT proběhly jako průzkum Deloitte v oblasti používaných systémů TMS a ve spolupráci s Deloitte a Atos Consulting na téma SEPA Survey 2008, kde jsme jako menší stát měli ojedinělou šanci poukázat na problémové body, které SEPA v EU chystá přijmout. EuroFinance nabídli pro členské státy EACT možnost zapojit se do krátké studie o spokojenosti (větších) firem kde fungují treasury oddělení v rámci holdingů, treasury center. V roce 2008 došlo v rámci výhodného partnerství se světovou vzdělávací agenturou EuroFinance (pod hlavičkou Economist Group Business), orientující se na oblast treasury, ke spolupráci na více aktivitách (studii jsme již zmínili již dříve). ČAT se v průběhu roku stala spolupartnerem na mezinárodních konferencích Treasury a Cash Management po celé Evropě a na tyto konference jsme získali pro členy ČAT speciální slevy. Díky tomuto partnerství má naše asociace volnou akreditaci na vybraných akcích. Středoevropská konference, které se i ČAT stala partnerem, se již podruhé konala ve Vídni (o Prahu by prý byl velký zájem, ale nenašly se dostatečně velké konferenční prostory pro cca 2000 účastníků). Po dohodě s EF připravujeme na letošní rok nové typy společných aktivit. Dohoda Mezi EACT a EuroFinance dává ČAT finanční příležitosti - za podporu s pořádáním či marketingem EF konferencí dostanou členské země 2700 eur, a za pořadatelství výroční konference v ČR by šlo až o 6500 euro. Členství ČAT v EACT napomáhá i spolupráci se vzdělávací společností TMI (Treasury Management International), která nabídla již čtvrtým rokem za sebou členům ČAT zdarma roční předplatné mezinárodně uznávaného treasury časopisu! Mezinárodní pohled na ČR zastupujeme prostřednictvím ČAT členstvím a účastí na oficiálních akcích EACT (evropské asociace korporátních treasurerů) - organizace, která sdružuje asociace a kluby již z 18 evropských zemí a zaměřuje se na skutečně evropskou problematiku, jako je především harmonizace platebního systému v Evropě (NLF a SEPA - Credit transfer, Direct debit), IAS a zajišťovací účetnictví. Členské země EACT se schází 2xročně, diskutují se a odsouhlasují další kroky asociace. V roce 2008 proběhla společná jednání v Helsinkách a v Barceloně za přítomnosti zástupců ČAT. V roce 2009 budou schůzky ve Varšavě a Kodani. ČAT se aktivně zúčastnila v platební komisi EACT diskuse a zpracování několika příspěvků pro evropskou komisi ke směrování Direct Debitu v budoucí Evropě. V komisi se chystáme přidat ke skupině, která má zpracovat slovinské zkušenosti se vstupem do eurozóny a využít je pro další vstupující země. Po dohodě s EACT jsme předložili zprávu o stavu cash poolingu v ČR s tím, že pro členy ČAT by měly být už brzy dostupné zprávy z ostatních zemí Evropy. ČAT oslovila zájemce z firem a podíleli jsme se spolu s poradci a právníky na připomínkování dokumentu a případových studií k tématu transfer pricing, který povede v pracovní komisi EACT k vytvoření společného dokumentu pro EACT. Z dalších aktivit Evropská komise nabídla asociacím veřejnou diskusi na téma elektronické fakturace a DPH. 4

5 Belgická asociace ATEL spolu s NYSE Euronext and Météo France nabídla účast firem v pracovní skupině zaměřené na risk management v oblasti počasí. Francouzi nabídli možnost zapojit se do pracovní skupiny, která zapracuje národní specifické instrumenty, které by jinak se zavedením SEPA zanikly, do standardu, který může dále v EU fungovat (francouzi mají specifický produkt TIP). EACT stojí i za podporou a vedením treasury projektů sdružených pod názvem CAST. Ve spolupráci s komisí EACT mají zájemci možnost připomínkovat v IASB projednávaný dokument "Simplifying Hedge Accounting". Výše uvedené formy výměny informací kdo a na čem pracuje, považujeme za interaktivní způsob jak ČAT může členům předávat informace a zpět získávat jejich reakce a tak hájit zájmy korporátů v ČR. Od členství v EACT si do budoucna slibujeme další rozšiřování podpory zahraničních asociací, což praktickou formou naplňujeme spolupořádáním prestižních bezplatných diskusních akcí treasury talking stolů za účasti treasurerů ze všech zemí EACT. Kromě kontaktů jde o příležitost probrat současná nejzajímavější treasury témata s kolegy treasurery. Spolupráce s britskou asociací ACT úspěšně pokračovala nabídkou zasílání The Treasurer Magazine (vydávaného ACT) zdarma pro členy ČAT a pomocnou rukou podanou v oblasti certifikačního programu, ale o tom až dále. Pro zájemce o zahraniční treasury kurzy jsme začli nabízet ve spolupráci s asociací ACT Basic Treasury and Financial courses, pořádané v Londýně. V rámci celosvětové treasury asociace IGTA v roce 2008 nepřibylo aktivit. ČAT spolu s několika dalšími evropskými státy informoval o záměru soustředit se na vývoji treasury v Evropě, bez očekávání aktivní současné spolupráce se členy IGTA. V zahraničním odborném tisku se ČAT, jako stabilní člen EACT, prezentovala pouze několika individuálními příspěvky (nejdůležitějším byl stav cash managementu v ČR pro podzimní číslo časopisu Treasurer), ale vzhledem k členství ČR v EU, existuje velký zájem o situaci treasury a informačních systémů v ČR. Z domácích mediálních aktivit ČAT můžeme zmínit účast asociace na jednání Výboru pro finanční trh při ČNB a Ministerstvu financí, a odkazy v ekonomických časopisech. Spolupráce s příbuznými asociacemi a finančními institucemi pokračovala koordinace činností s Bankovní Asociací, se kterou spolupracujeme již od vzniku ČAT. V tomto období jsme s BA, coby členem Evropské platební komise, konzultovali dokumenty k platebnímu styku. Zástupci BA se zúčastnili podzimního semináře ČAT na téma SEPA. Na Ministerstvu financí se ČAT zúčastnila - zatím v nejširší míře od svého vzniku - připomínkování a diskuse ke změně finančních reforem s dalšími významnými asociacemi (dopis na náměstka p.chrenka s popisem dopadu vládní reformy). Spolupracovali jsme i na návrhu novely zákona (nízká kapitalizace), který upravil podmínky pro daňovou uznatelnost finančních nákladů z úvěrů a půjček. Tato nová pravidla oproti původnímu znění zákona rozšiřují daňovou uznatelnost finančních nákladů z úvěrů a půjček a bude je možno uplatnit již zpětně pro zdaňovací období započaté v roce

6 Soustředili jsme se na aktivní přístup k problematice zajišťovacího účetnictví, který považujeme stabilně za důležitý. Ke spolupráci se přidaly poradenské společnosti, které pro členy ČAT uspořádaly odborný seminář a koncem roku cyklus praktických případů k IFRS. Vzhledem k potřebě informování o účetních postupech připravujeme pro členy ČAT ve spolupráci s poradenskými firmami Semináře s tématikou IAS se zaměřením na účtování a vykazování treasury produktů i letos. Při organizování seminářů se zaměřujeme stále více na rozvoj vzdělávání našich členů a pokračování formy diskusních seminářů na vybrané treasury téma s prezentací kolegů z ČAT a následnou diskusí o praktických zkušenostech z působení v treasury společnostech. Důraz klademe na oblast cash managementu, platební styk, a aktuální problematiku treasury oblastí (vývoj kurzů, zajišťovací techniky či účetní pohledy). Více prostoru v krizovém roce 2009 chceme věnovat tématům řízení rizik ale i IT podpora a TMS, jelikož správné monitorování a řízení finanční situace v treasury každé větší společnosti vyžaduje specializovaná treasury IT řešení. V oblasti vzdělávání jsme v dubnu odstartovali 1.běh programu mezinárodní certifikace treasury. ČAT využila nabídku od britské asociace ACT na e-learningové studium se závěrečnou mezinárodně uznávanou zkouškou dle zavedené certifikace a na podzim tak ukončilo certifikaci prvních asi 10 studentů. V běhu je nyní 2. běh a v březnu očekáváme přihlášky k již 3. běhu, které bude možné podávat ve spolupráci ČAT a ACT. Z ostatních aktivit Prezidia ČAT bych rád vzpomenul vyjednávání výhod pro členy, které jsou uvedeny na webu asociace, hlavně výrazné slevy na pořádané treasury akce, konference v ČR i v Evropě, slevy na předplatné odborných finančních časopisů připomínám že platí pro členy ČAT možnost získat zdarma celoroční předplatné treasury časopisů TMI a The Treasurer Magazine. Chceme zde připomenout i slevu na pravidelný treasury Handbook, "Corporate Derivatives for Risk Books" a časopis Journal of Corporate Treasury Management. Již zmíněna byla nová služba treasury Patria Plus, a průběžně ČAT informuje o free trial nabídkách softwarových společností (např. Kyriba, ARKO). Již nezbytnou aktivitou, která nám pomáhá komunikovat se členskou základnou, ale i s nečleny zájemci o činnost ČAT, jsou internetové stránky Asociace, a dále pak pravidelný měsíční newsletter, rozesílaný elektronickou poštou. Po úpravě webu umožňujeme autorizovaný přístup pro členy, nabízíme stahování všech prezentací ze seminářů a workshopů od založení asociace, tzn. od roku 2001, najdete zde anketní hlasování či diskusní fórum pro členy. Jednáme o rozšíření části, kde by se členi mohli seznámit s nabídkou a poptávkou pracovních míst v oboru a interně měli možnost se přednostně dostat k novým nabídkám zaměstnání. 6

7 Zahraniční aktivity České asociace treasury v roce ) členství v EACT (http://www.eact-group.com) oficiálně od května 2005 Evropská asociace podnikového treasury, sdružuje nyní 20 asociací (Řecko a Portugalsko nově + jako observer Švýcarsko a Chorvatsko) ze členských zemí EU. Zástupci ČAT se zúčastnili (bylo proplaceno i z EACT prostředků) : * půlročního zasedání EACT v Helsinkách v květnu 2008 * půlročního zasedání EACT v Barceloně v říjnu 2008 ČAT se zapojila do pracovní skupiny EACT - Platební styk, připomínkujeme SEPA aktivity (Credit transfer a Direct Debit roolbook) a jednání o harmonizaci platebního styku a nové legislativy v Evropě. Došlo k posunu zavedení plateb dle SEPA. Nejdříve musí být schválena jednotná platební direktiva EU (PSD). V newsletteru byl na zmíněné téma zaslán dotazník k dopadu SEPA na korporace. Informovali jsme i o dokumentu EPC - formát EUR platby. V očekávání změn připravujeme na tento rok Seminář k tomuto tématu. ČAT se zúčastnila výročních zasedání EACT - kde se projednávalo m.j. : - ČAT oficiálně navrhl Boardu EACT za observera Chorvatsko, které bylo přijato. - postup projektu SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě (Payment Service Directive), která byla projednána v Evrop.Parlamentu v červnu Zavedení PSD (dříve známa jako NLF) do národních legislativ proběhne do listopadu a) Credit transfer je používán naprosto minimálně (0,05% z celkového počtu EUR plateb, nepoužívá ho ani státní správa - např. Belgie a Lucembursko 100% použití, ale ostatní pod 2%), zbývá 7 otevřených otázek k řešení - budou dány do pléna EACT členů, EC a ECB je nervózní a chce rozhodnout o konečném datu, kdy by začal fungovat SEPA CT - jejich návrh je konec EACT souhlasí s nutností plného přechodu na SEPA CT, ale s tím, že je třeba dořešit otevřených 7 bodů. Stanovisko EACT je, že by SEPA CT měl být jediným instrumentem. Problém mají malé banky - vůbec nepřizpůsobili své systémy s ohledem na fakt, že realizují většinou domácí platby. b) Direct debit - 2 typy CMF a DMF (český typ). EACT podporuje názor CMF+zákazník musí platbu autorizovat (řeší se kolik dní na to má). EACT nominována jako koncentrační instituce pro všechny nebankovní subjekty k připomínkám (eurocommerce, SMEs, insurances - hlavní očekávaný zdroj), bude použit mechanismus CMF+, tj. debet iniciuje kreditor, s tím, že banka plátce musí ověřit, že zmocnění věřitele je platné. Pravděpodobně by to šlo přes ověření podpisu plátce na standardizovaném formuláři. Mezi bankami vzrůstá nespokojenost - francouzi zastavili práce na implementaci SEPA DD s ohledem na nejasnost konceptu a spory s EC. 7

8 c) Credit card payment nepřipravené, VISA a MasterCard jednají s EC - pokračování úspěšného projektu CAST (Corporates Activity on Standardization of Transactions) je úzce spojeno s aktivitou SEPA a mělo by přinést harmonizaci v oblasti Remmitance Advice & e-reconciliation (zpráva pro příjemce, 140 znaků), e- invoicing, e-signature a unifikace identifikátoru protistrany. Vítáni jsou zájemci o zapojení nebo sponzoring aktivit v uvedených oblastech (formou úpisu potřebné částky v Euro). Bude publikována CAST studie, zvoleno 5-6 zástupců korporací za každou zemi. Pro ČAT jsme dohodli možnost uspořádat seminář, prezentaci na konferenci, či zapojení do PRSK. Výsledky: velké evropské společnosti přechází na e-invoicing, e-signature potvrzen s potřebou pouze zajistit bezpečnost e-documentů a rozhodnout kdo bude řídit systém. Více o projektech, financování a možnosti sponzorování firmami, které mají zájem o treasury lobby, najdete zde : - Subkomise k Finančním Instrumentům SWGFI vydala návrhy k IAS 39 změnám, které byly presentovány IASB. EACT odeslala dopis v září na IASB, že EACT chce jednat o 5ti bodech (mj efektivita %) s cílem snížit byrokracii a umožnit korporacím realizovat zajištění dle jeho ekonomické a nikoli účetní povahy. - Transfer pricing (ČAT prezentovala vývoj a očekávání spolupráce) počátkem 2009 se předpokládá ofic.dokument EACT, který národní asociace připomínkují do září i s národními případovými studiemi. - TMI prezentovali nový EACT web, kde ČAT má svůj link pomocí vlajky. - Členské země Polsko + SAF + Slovinsko + Maďarsko + ČAT projevily zájem uspořádat cash management akci ve Vysokých Tatrách a v Krakově - SAF navrhl udělat středoevropskou PRSK s tématem euro - Bylo navrženo, že na webu EACT budou pro všechny členské země pravidla CM regulace a daně v zemích EACT. Další aktivity EACT byly již zmíněny výše v části popisu spolupráce ČAT s EACT - přesto bych rád vyzdvihl účast ČAT na JPMorgan Cash Management Studii. Výsledkem je celoevropská treasury studie za účasti respondentů z ČR, a navíc JPM odvedla peníze na humanitární účely. 2) členství v IGTA (www.igta.org) od července 2002 aktivity ČAT v rámci IGTA v roce 2008 byly stejně jako u ostatních asociací nevýznamné, a tak se uskutečnila pouze jediná oficiální akce : * výroční zasedání IGTA v Torontu v listopadu, kde se zástupce ČAT nezúčastnil. 3) spolupráce s EuroFinance - : 8

9 Ze společných aktivit či podpory akcí největší vzdělávací společnosti pořádající treasury konference a další tréninkové semináře byly po dohodě ČAT a EF vybrány : Cash and Treasury Management in the Nordic and Baltic Regions, Stockholm Treasury and risk management, Moskva International Cash and Treasury Management, Barcelona Konference Cash, Treasury and Risk management in Central Europe ve Vídni , kde ČAT byla spolugarantem a partnerem EF konference. Prezidium zajistilo distribuci brožur, ovou nabídku a pomoc s presentátory konference.. V rámci spolupráce EF a EACT vyfakturovala ČAT za akci příspěvek 2700 eur. ČAT se s EF jakožto zajímavým partnerem v oblasti treasury nyní domlouvá na rok 2009 na podpoře středoevropské mezinárodní konference ve Vídni, partnerství při vyhlašování treasurera roku a předběžně na uspořádání workshopu Cash forecasting (v plánu na podzim). Závěrem rekapitulace minulého roku bych rád nejvíce poděkoval všem, kdo nám pomáhají na seminářích a workshopech jako prezentátoři či diskutující. Rád bych připomněl, že kolegiální zájem podělit se s ostatními členy asociace o své zkušenosti je Prezidiem ČAT finančně oceněn (jde pouze o částku do výše Kč, ale vyjadřujeme tím ohodnocení pro ty z Vás, kdo připraví něco pro ostatní členy ČAT). Plány ČAT na rok 2009 Zaměření našeho sdružení treasurerů na následující období vidí Prezidium ČAT zejména v těchto oblastech: pokračovat v přípravě seminářů a workshopů dle zájmu členů další zapojení se do legislativního a daňového procesu v úzké spolupráci s ČNB, Bankovní a dalšími asociacemi, Min.financí, parlamentním výborem, apod. (jde o problematiku SEPA, Direct debit, hedgingu, účtování treasury aktivit, IAS aj.) pokračovat ve spolupráci se zahraničními asociacemi v rámci IGTA a EACT, ale i s jednotlivými asociacemi bilaterálně (např. při vzdělávání, návrzích společného postupu) zapojit se průběžně do procesu přípravy a připomínkování podkladů PSD a SEPA, kde spolupracujeme v rámci platební komise EACT postavení treasurera ve firmě a jeho možnosti přínosu pro svůj podnik (příkladem mohou být benchmark studie, které letos opětovně chystáme) 9

10 proces vzdělávání od loňského dubna běží certifikační program ACT, spolupracujeme na dílčích vzdělávacích akcích typu treasury certifikace, apod. další spolupráce s vysokými školami, vzdělávacími agenturami a především s asociacemi pracujícími ve finanční oblasti v ČR zajištění rozvoje odborných komisí vybídnout kolegy z oboru do činnosti komisí spolupráce s VŠE v Praze a podpora výuky předmětu Treasury zahájení podpůrného job recruitment treasury programu pro členy rozvoj dalších služeb na webu ČAT zajistit stálé přednáškové prostory, nový webový portál, a v neposlední řadě vzájemnou prezentaci asociací na seminářích a akcích. Semináře, workshopy a ostatní připravované akce ČAT pro rok 2009 leden: únor: a dále: Valná hromada ČAT Seminář: Aktuální vývoj na měnových trzích a predikce vývoje Seminář: Kreditní riziko a dopady na treasury Seminář: restrukturalizace hedgingových a dalších transakcí Seminář: Zajišťování rizik v praxi a řízení a vymáhání pohledávek Seminář: Plánování a optimalizace nákladů skupiny, snižování nákladů workshop: excel pro finance Seminář: Plánované změny daní a dopad do účetnictví firmy Seminář: Kredit risk - nastavení limitu zákazníků, hodnocení bonity Seminář: platební karty, G4S, inkaso, cashback, credit/debet Seminář: Zkušenosti s přechodem na Euro na Slovensku Seminář: Účtování zajišťovacích a spekulativních transakcí workshop: on-line prezentace webového TMS Seminář: Praktické aplikace řízení RM ve společnosti Seminář: PSD (Payment Services Directive), dopad na Treasury Seminář: Implementace "platební směrnice" EU do české praxe workshop: Praktické zavádění TMS ve firmě Seminář: úvěry a zajištění financování společnosti Seminář: Správa volných fin.prostředků, dluhopisy workshop: Využití informační platformy při Treasury aktivitách Seminář: Hedgingové účetnictví příklady z firemní praxe Seminář: Výběr banky a vztahy mezi bankou a klientem Seminář: Exportní financování a pojištění se státní podporou EGAP workshop: Data v reálném čase Seminář: Jak připravit, odsouhlasit a zavést Treasury Policy Seminář: Uplatňování IAS standardů Seminář: Back Office jakožto podpora Treasury v podnicích Seminář: Platební styk v bance workshop: TMS XRT, Trema, Sincorp, aj. Seminář: Produkty leasingových společností Seminář: Tvorba a zaměření RM politiky ve společnosti Seminář: Praktické zkušenosti s řízením cash poolingu 10

11 další aktivity : Seminář: Zkušenosti s RM systémy, efektivita a IT podpora RM workshop: Project management, systémová integrace a řízení kvality Seminář: Faktoring a forfaiting Seminář: Metody hodnocení návratnosti investic: NPV, IRR, DCF Seminář: Daňová optimalizace v Treasury Seminář: Potřeba informačního systému treasurera a výběr TMS - Konference Treasury Management Fórum - Cyklus diskusních seminářů o zkušenostech členů ČAT - podpora benchmarkové studie korporátního treasury v ČR Závěrečné slovo : Za námi je myslím velmi úspěšný rok 2008, který ČATka proběhla tempem sprintéra, kvalifikujícího se na olympiádu, avšak nežli jsme stihli doběhnout a oslavit svůj výkon, už se objevily první dopady krize, dopadající i na naší ekonomiku. Nechci před skutečností zavírat oči, ale současně věřím, že dosavadní vývoj naší společné asociace nenecháme ustrnout, a že ta drobná denní práce, množství jednání a schůzek, bude mít i do budoucna Vaše ocenění v podobě velké účasti na zajímavých seminářích, konferencích a dalších akcích. ČAT se již stává známou značkou na domácím poli, ale plnohodnotně se začlenila i do zahraničních aktivit pořádaných evropskou asociací, což jsme si předsevzali před třemi roky jako náš úkol. Tak jako přední evropské státy, i ČAT již má mezi sebou odborníky, kteří mají schopnosti a zájem se setkávat a předávat si zkušenosti s kolegy z oboru, a to již nejen v domácím prostředí ale i za hranicemi. Za skvělou zprávu loňského roku považuji nově otevřený vzdělávací certifikační program, kterého se za ČR zúčastnilo asi 10 treasurerů. Jde o významný krok k posílení treasury v ČR s cílem stát se rovnocennými partnery v evropské asociaci. Úplně na závěr si dovolím jménem Prezidia Asociace poděkovat Vám všem, členům ČAT a popřát si společně hodně úspěchů v krizovém roce Děkujeme Ivan Haco Prezident ČAT 11

12 Zpráva o hospodaření ČAT za rok 2007 a 2008 Dovolte mi prosím informovat Vás nyní v krátkosti o hospodaření Asociace. Vzhledem k faktu, že na minulé VH jsme Vás seznámili pouze s předběžnými výsledky hospodaření za rok 2007, je naší povinností tento rok uzavřít a proto Vám jej předkládáme k odsouhlasení. Oproti předběžným číslům došlo pouze k drobným úpravám. Současně se s Vámi chceme podělit o předběžné výsledky hospodaření za rok 2008, jehož výsledky budou zpracovány v březnu t.r. Z předložených dokladů a výkazů (Výkaz o majetku a závazcích a Výkaz příjmů a výdajů) vyplynulo, že asociace vykázala za rok 2007 výsledek z hospodaření ztrátu Kč. Upozorňuji, že jde o účetní ztrátu podle pravidel pro sdružení a ta byla způsobena především vyfakturovanou částkou cca 70tis.Kč, zaplacenou až v lednu následujícího roku. Hospodaření s hotovostí je popsáno dále! Prezidium ČAT navrhuje zmíněný výsledek roku 2007 uhradit ze zisků minulých období. Zpráva o hospodaření za rok 2007 : V roce 2007 hospodaření ČAT pokračovalo (vzhledem k vysokému zůstatku na účtu) v aktivitách, které nepřinášeli přímý a okamžitý zisk, ale sloužily ke zviditelnění a zvýšení prestiže naší asociace. Mohli jsme si dovolit pro členy akce zcela bez finančních nákladů, a také méně komerčně zaměřených seminářů. V průběhu roku došlo jako loni k obměně členské základny, kdy se počet nově příchozích členů ČAT rovnal počtu odchozích (či spíše neaktivních) členů. Koncem roku 2007 měla ČAT více než cca Kč, z čehož většina byla vedena na lépe úročeném termínovaném účtu. V detailnějším pohledu získala ČAT na členských příspěvcích Kč, na příspěvcích za pořádané semináře - od návštěvníků Kč, od pořádajících bank a společností Kč. Významnou příjmovou položkou se již každoročně stává částka za TMF konferenci, v roce 2007 šlo o zisk cca Kč. Opětovně se mezi příjmy objevily částky od EuroFinance dle rámcové smlouvy s EACT a refundace cestovních nákladů od EACT, dohromady zhruba za Kč (faktura za EuroFinance byla proplacena až v lednu 2008). Na straně nákladů jsme využívali slevy za provoz webových stránek, podařilo se udržet náklady související s pořádáním seminářů, přestože se ČAT v roce 2007 podílela na spolufinancování semináře. Výdaje na účetnictví zůstaly stejné, stejně tak 12

13 jako se udržely v rovnováze výdaje na Valnou hromadu a celkově jsme na provozní účely použili zhruba Kč, z nichž se velká část týkala administrativy asociace. Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 335 tisíc Kč, přičemž skutečná částka byla ještě o cca 70 tis.kč vyšší za lednovou platbu od Eurofinance. Zpráva o hospodaření za rok 2008 jde o předběžná čísla : V roce 2008 hospodařila ČAT nadále s cílem rozvíjet své aktivity ve prospěch členů, kterým jsme chtěli umožnit bez dalších finančních nákladů zúčastnit se společných akcí. S tím souvisela i vzrůstající poptávka o akce asociace od firemních kolegů členů ČAT a také od nečlenů asociace, která se projevila postupnou obnovou členské základny. Rozpočet na kalendářní rok 2008 byl zpracován Prezidiem jako ziskový, čerpaný hospodárně se snahou akumulovat prostředky na větší výdaje u akcí, kde budeme prezentovat Asociaci či pořádat akce finančně náročnějšího charakteru. Zmiňovanou položkou, výrazně převyšující ostatní částky, byly finanční prostředky související s již šestým ročníkem konference TMF i díky tomu bylo k na účtu celkem více než cca Kč. Větší část peněz byla převáděna postupně na lépe úročený termínovaný účet, který ČAT na úrocích vynesl Kč. V detailnějším pohledu získala ČAT na členských příspěvcích Kč, na příspěvcích za pořádané semináře - od návštěvníků Kč a od pořádajících bank a společností Kč. Nejvýznamnější příjmovou položkou je již každoročně částka za TMF konferenci, v roce 2008 šlo o zisk cca Kč. Opět se mezi příjmy objevily částky za refundaci cestovních nákladů od EACT, nově pak příjem za provizi z certifikace od ACT, dohromady zhruba za Kč, Naopak se tak jako loni nepovedlo do roku 2008 proplatit fakturu na EuroFinance dle rámcové smlouvy s EACT ve výši cca Kč. Na straně nákladů jsme hospodařili s již odzkoušeným schematem, kdy se ČAT podílela na financování speciálního semináře. Asociaci se podařilo udržet náklady související s pořádáním seminářů, ušetřila za provoz webových stránek, naopak cíleně stouply výdaje na Valnou hromadu a celkově jsme na provozní účely použili zhruba Kč, z nichž se velká část týkala administrativy asociace. Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji předběžně činí ,- Kč (i bez platby z EF). 13

14 Návrh rozpočtu na rok 2009, stejně jako v roce 2007 a 2008, jsme nuceni se přizpůsobit změnám daňových zákonů, které pro asociace jako jsme my, přichystaly daňové úpravy související se zdaněním neziskových organizací. Se snahou úspor daňové povinnosti v roce 2009 předpokládáme rámcově nulovou daňovou povinnost z hospodaření. Na počátek roku 2009 připravujeme řešení s komentářem jednotlivých položek na tento rok, které se však nebude příliš lišit od stavu hospodaření v roce 2007 či Změnou bude zřetelná snaha o daňovou uznatelnost výdajů. Dodržení rozpočtu bude záviset nejvíce od úhrady členských příspěvků a úspěšnosti pravidelné konference Treasury Fórum. Z výše zmíněných důvodů navrhujeme letos rozpočet jako neutrální, což však vzhledem k nezapočítávání členských poplatků do daňové kalkulace, znamená rozpočet stále cashově vysoce kladný. 14

15 Rozpočet za rok 2007 (stav k ) Příjmy Výdaje Členské 90 x x Semináře 10x bowl přísp- rok Členské 20 x x2t účetnictví přísp-1/ x1t Semináře 3x x Poštovné Reklama x 0 Kancelář potřeby Sponzoring 0 ostatní Sekret,DPP Prezidium Dary 0 0 Cestovné Ostatní 4 x x 4000 Web až do 1/ Ostatní 2 x x Reklama Úrok bank IGTA fee 300 eur 0 Konf EF 2700eur Konf EF 0 EACT 1000eur VH Popl.bank + sráž.daň TMF konf TMF- tv 0 0 Celkem příjmy Celkem výdaje

16 Předběžný rozpočet za rok 2008 (stav k ) Členské přísp- rok Členské přísp-1/2 Semináře 90 x x x Příjmy Výdaje x Semináře 10 x x2t 0x1t x Reklama x curling účetnictví Poštovné Kancelář. potřeby Sponzoring ostatní Sekret,DPP Prezidium Dary 0 Cestovné 9x4.000 Ostatní Ostatní 4 x x 1500 Úrok bank ost.akce 3000 PC, tisk DPP x Web až do 3/ x Reklama časopis Konf EF 2700eur? Konf EF EACT 1000eur Logo ČAT IGTA fee 300eur VH ACT certif GBP Popl.bank + sráž.daň 8000 daň TMF konf TMF- tv Celkem příjmy Celkem výdaje

Valná hromada ČAT. 28. ledna 2011. Zpráva o činnosti za rok 2010

Valná hromada ČAT. 28. ledna 2011. Zpráva o činnosti za rok 2010 Valná hromada ČAT 28. ledna 2011 Zpráva o činnosti za rok 2010 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 27. ledna 2012. Zpráva o činnosti za rok 2011

Valná hromada ČAT. 27. ledna 2012. Zpráva o činnosti za rok 2011 Valná hromada ČAT 27. ledna 2012 Zpráva o činnosti za rok 2011 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE

ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE ZAVEDENÍ SEPA V ČESKÉ REPUBLICE Rámcový implementační plán Verze 2 Aktualizace: Říjen 2013 PŘEDMLUVA Vážení čtenáři, Praha, červenec 2013 Od první edice plánu zavedení SEPA v České republice uplynuly 3

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005

ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 ZPRÁVA O IMPLEMENTACI EVROPSKÉ CHARTY PRO MALÉ PODNIKY ZA ROK 2005 Opatření 3: Podpora účelného rozdělování zdrojů Daňové zákony S účinností od 1. ledna 2004 byl schválen zákon č. 438/2003 Sb., kterým

Více

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář

Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář 4 5 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující údaje Adresář Obsah 6 7 Vývoj Přehled Úvod Orgány Zpráva Profil Zpráva Výhled Závěrky Zpráva o vztazích Doplňující

Více

Výroční zpráva Cetelem/12

Výroční zpráva Cetelem/12 Výroční zpráva Cetelem/12 CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, IČ: 250 85 689, DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4331 T +420 257 080 111 F +420

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů

Přehled klíčových ekonomických ukazatelů Výroční zpráva 2011 Obsah 2 Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Profil společnosti a akcionáři 10 základní údaje 11 Historie a vývojové mezníky společnosti

Více

AUDITOR 2/2006. K rozpočtu komory auditorů na rok 2006. @ e-příloha Auditor 2/2006. Obsah č. 2/2006

AUDITOR 2/2006. K rozpočtu komory auditorů na rok 2006. @ e-příloha Auditor 2/2006. Obsah č. 2/2006 AUDITOR 2/2006 Obsah č. 2/2006 AKTUALITY... 2 NA POMOC AUDITORŮM Informační povinnost účetních jednotek (Alena Švejdová, Dis.)... 8 DISKUSE Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah AUDITOR 2/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA LEASING Stručně o leasingu (Jaromír Dočkal)... 6 Význam leasingu na finančním trhu neklesá Rozhovor s Martinem Kofroněm, předsedou České leasingové a finanční

Více

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. (dále jen PPF banka nebo banka) je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

Jak ten čas běží. Petr Šobotník

Jak ten čas běží. Petr Šobotník AUDITOR 8/2010 Obsah AKTUALITY...2 Volební sněm auditorů 2010...2 Rámcový dokument pro zprávy účetních znalců o čerpání dotací (Rudolf Heřmanský)...2 Dokumentace auditu u menších účetních jednotek (Tomáš

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Petr Vácha. metodiky účetnictví

Petr Vácha. metodiky účetnictví AUDITOR 5/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Evidenční záznamy o účasti na KPV v roce 2012...3 Nabídka vzdělávacích akcí na druhé pololetí 2013...3 Konference a oslavy 20. výročí

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Poslouchat, pochopit, reagovat.

Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 www.unicreditbank.cz Tato zpráva vyjadřuje přístup UniCredit k bankovnictví činí tak prostřednictvím příběhů, které jsme v každodenním

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

AUDITOR 7/2013. Odkud a kam kráčí systém vzdělávání a zkoušek před vstupem do profese. Obsah

AUDITOR 7/2013. Odkud a kam kráčí systém vzdělávání a zkoušek před vstupem do profese. Obsah AUDITOR 7/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR... 3 Projekt modernizace informačních systémů KA ČR byl úspěšně završen (Ladislav Mejzlík).. 4 Nové elektronické služby Komory auditorů

Více

zneužívání informačních a komunikačních

zneužívání informačních a komunikačních AUDITOR 5/2008 Obsah AKTUALITY... 2 NA POMOC AUDITORŮM Využíváte www stránky Komory auditorů? (Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., Ing. Athina Lérová)... 5 Otázky spojené s problematikou mlčenlivosti auditora

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1

Československá obchodní banka, a. s. ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 B Československá obchodní banka, a. s. Zkrácená výroční zpráva 2002 ČSOB Zkrácená výroční zpráva 2002 1 Obsah Přehled konsolidovaných finančních údajů za pět let 3 Profil společnosti 4 Profil KBC Bank

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah 1 Úvodní slovo 2-3 Zpráva o činnosti představenstva AFIZ v roce 2006 4-5 Přehled aktivit AFIZ

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020. Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zpráva o plnění Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 Exekutivní shrnutí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 14.

Více