Valná hromada ČAT. 23. ledna Zpráva o činnosti za rok 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valná hromada ČAT. 23. ledna 2009. Zpráva o činnosti za rok 2008"

Transkript

1 Valná hromada ČAT 23. ledna 2009 Zpráva o činnosti za rok 2008 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vás přivítal na Valné hromadě Asociace a seznámil Vás s činností Asociace. Činnost Prezidia během hodnoceného období se soustředila zejména na plnění cílů, které si asociace při svém vzniku vytkla, a které jsou publikovány na internetových stránkách ČAT: rozšíření členské základny v současnosti má ČAT okolo 120 řádných členů pravidelné měsíční odborné treasury semináře každé poslední úterý v měsíci diskusní semináře praktických treasury činností a workshopy TMS systémů rozsáhlejší informovanost o aktivitách ČAT na webových stránkách Asociace zapojení se do problematiky legislativního a daňového procesu v úzké spolupráci s Ministerstvem financí a domácími i světovými asociacemi Prezidium zasedalo v loňském roce 4-krát, a jako minulé roky šlo o organizačně náročný a aktivní rok. Ze zákulisí jiných evropských asociací zjišťujeme, že nejsme zdaleka jediní, kde není funkce v Boardu honorovanou činností. Naše asociace má co se týče personálního obsazení poměrně stabilní tým, avšak i v ČAT je čas k doplnění vedení o lidi ochotné věnovat se rozvoji Asociace. Prezidium pracuje nyní ve složení : Ing. Ivan Haco Lukoil, Ing. Vít Sigmund ČGS, Ing. Ondrej Simon ČEZ, JUDr. Zdeněk Radil, Ing. Rudolf Bureš OKD, Ing. Michal Ebrle - Unipetrol, Ing. Petr Polák VŠB, Ing. Radomír Daněk a Ing. Karel Semerák. V Evropě jsme vnímáni jako malá Asociace, počet členů se pohybuje kolem čísla 120 a do budoucna očekáváme vstup nových zájemců, které úspěšná historie přesvědčí o významu a úspěšnosti Asociace. V následující tabulce je uvedeno několik údajů o stavu členské základny od vzniku Asociace v roce 2001:

2 stav k Podle druhu členství : firmy fyzické osoby celkem členové Plnění cílů presentovaných na loňské lednové VH zabezpečovaly v průběhu roku 2008 odborné komise asociace organizováním odborných seminářů, workshopů a akcí podle vnitřního plánu činností, schváleného Prezidiem ČAT. Rád bych při této příležitosti vzpomenul aktivity, které se podařilo uskutečnit či podpořit : Semináře, workshopy a ostatní uskutečněné akce ČAT v roce 2008 leden: únor: březen: duben: květen: červen: červenec: Valná hromada a novoroční setkání členů ČAT Lobby fin.asociací ke změnám finančních reforem (vůči MinFin) Seminář: Faktura24, SEPA a PriEuro Konference SEPA Direct debit - Londýn : European Direct Debit Association dokument " Simplifying Hedge Accounting" pro IASB a dotazník k SEPA Seminář: Credit risk a rating ve Střední Evropě Certifikovaný cyklus Treasury Manažer - topvision Seminář: Vztahy mezi klíčovými finančními ukazateli TalkingTreasury diskusní akce Amsterdam The Treasurers Conference ACT Edinburgh 1.běh certifikačního treasury e-learningového kurzu britské asociace ACT Curlingové diskusní treasury odpoledne a účast ČAT na aktivitách EACT Konference Treasury Management Fórum (treasury centra) průzkum Deloitte v oblasti používaných systémů TMS Konference "IT systems for Treasury" Varšava, na pozvání polské asociace SEPA Survey 2008, pořádanou EACT ve spolupráci s Deloitte 2

3 srpen: EuroFinance s Summer School on International Treasury Management připomínkování dokumentu" Simplifying Hedge Accounting" pro IASB září: Seminář : Zajišťovací účetnictví v treasury TalkingTreasury diskusní akce Dusseldorf a Stockholm JPMorgan Cash Management Studie Konference Corporate Treasury Management in Russia and CIS - Moskva říjen: Seminář: Evropský platební styk SEPA, PSD, DD workshop: Trinity fungování TMS v nadnárodní treasury skupině 2.běh certifikačního treasury e-learningového kurzu britské asociace ACT Benchmarkingová studie o stavu treasury v ČR - Ernst&Young a ČAT listopad: Konference Cash, Treasury and Risk management in Central Europe - Vídeň - EuroFinance Certifikovaný cyklus Treasury Manager - topvision prosinec: Seminář : Finanční krize a její dopad v treasury cyklus IFRS praktických seminářů PWC leden 2009: Valná hromada a novoroční setkání členů ČAT V souladu se snahou nabízet členům nejen vlastní aktivity, se kromě výše uvedeného programu ČAT spolupodílela na programech českých vzdělávacích společností : své jméno propůjčila ČAT certifikačnímu programu od BPP Professional Education pro CFA (Chartered Financial Analyst) kvalifikaci, dále kurzům Řízení finančních rizik firmy pořádaných firmou ARM. Jako reakci na potřeby treasurerů v účetnictví nabízí PWC cyklus IFRS seminářů z praxe. Pokračovala spolupráce s českou společností Patria, které ČAT pomáhala s uváděním jejich treasury web produktu finančních informací s výhodami pro členy ČAT, kterým byly recipročně poskytnuty slevy. Oboustranně prospěšně se rozvíjela celoroční spolupráce se společností top vision, kde ČAT vystupovala jako garant cyklu treasury vzdělávacích seminářů a společnými silami jsme připravovali dnes již největší mezinárodní treasury konferenci v ČR Treasury Management Fórum se zaměřením na treasury management a centralizaci řízení rizik a pěknou návštěvou 150ti účastníků (oproti loňským 140ti účastníkům). Spolupráce se ukazuje jako odborně i ekonomicky výhodná a lze na ní navázat další chystané aktivity vyžadující spolupartnerství i do budoucnosti (např. chystané vyhlašování treasury manažera roku). Po roce odmlky jsme se pustili v rámci společného projektu do studie treasury benchmarkingu se společností Ernst & Young, která porovnává české a evropské standardy využívané v treasury oboru. Společná studie však nebyla loni zdaleka 3

4 osamocena. Již tradiční aktivitou se stala studie evropského korporátního prostředí zpracovávaná bankou JPMorgan, pořádaná ve spolupráci s EACT. Další studie pod záštitou EACT proběhly jako průzkum Deloitte v oblasti používaných systémů TMS a ve spolupráci s Deloitte a Atos Consulting na téma SEPA Survey 2008, kde jsme jako menší stát měli ojedinělou šanci poukázat na problémové body, které SEPA v EU chystá přijmout. EuroFinance nabídli pro členské státy EACT možnost zapojit se do krátké studie o spokojenosti (větších) firem kde fungují treasury oddělení v rámci holdingů, treasury center. V roce 2008 došlo v rámci výhodného partnerství se světovou vzdělávací agenturou EuroFinance (pod hlavičkou Economist Group Business), orientující se na oblast treasury, ke spolupráci na více aktivitách (studii jsme již zmínili již dříve). ČAT se v průběhu roku stala spolupartnerem na mezinárodních konferencích Treasury a Cash Management po celé Evropě a na tyto konference jsme získali pro členy ČAT speciální slevy. Díky tomuto partnerství má naše asociace volnou akreditaci na vybraných akcích. Středoevropská konference, které se i ČAT stala partnerem, se již podruhé konala ve Vídni (o Prahu by prý byl velký zájem, ale nenašly se dostatečně velké konferenční prostory pro cca 2000 účastníků). Po dohodě s EF připravujeme na letošní rok nové typy společných aktivit. Dohoda Mezi EACT a EuroFinance dává ČAT finanční příležitosti - za podporu s pořádáním či marketingem EF konferencí dostanou členské země 2700 eur, a za pořadatelství výroční konference v ČR by šlo až o 6500 euro. Členství ČAT v EACT napomáhá i spolupráci se vzdělávací společností TMI (Treasury Management International), která nabídla již čtvrtým rokem za sebou členům ČAT zdarma roční předplatné mezinárodně uznávaného treasury časopisu! Mezinárodní pohled na ČR zastupujeme prostřednictvím ČAT členstvím a účastí na oficiálních akcích EACT (evropské asociace korporátních treasurerů) - organizace, která sdružuje asociace a kluby již z 18 evropských zemí a zaměřuje se na skutečně evropskou problematiku, jako je především harmonizace platebního systému v Evropě (NLF a SEPA - Credit transfer, Direct debit), IAS a zajišťovací účetnictví. Členské země EACT se schází 2xročně, diskutují se a odsouhlasují další kroky asociace. V roce 2008 proběhla společná jednání v Helsinkách a v Barceloně za přítomnosti zástupců ČAT. V roce 2009 budou schůzky ve Varšavě a Kodani. ČAT se aktivně zúčastnila v platební komisi EACT diskuse a zpracování několika příspěvků pro evropskou komisi ke směrování Direct Debitu v budoucí Evropě. V komisi se chystáme přidat ke skupině, která má zpracovat slovinské zkušenosti se vstupem do eurozóny a využít je pro další vstupující země. Po dohodě s EACT jsme předložili zprávu o stavu cash poolingu v ČR s tím, že pro členy ČAT by měly být už brzy dostupné zprávy z ostatních zemí Evropy. ČAT oslovila zájemce z firem a podíleli jsme se spolu s poradci a právníky na připomínkování dokumentu a případových studií k tématu transfer pricing, který povede v pracovní komisi EACT k vytvoření společného dokumentu pro EACT. Z dalších aktivit Evropská komise nabídla asociacím veřejnou diskusi na téma elektronické fakturace a DPH. 4

5 Belgická asociace ATEL spolu s NYSE Euronext and Météo France nabídla účast firem v pracovní skupině zaměřené na risk management v oblasti počasí. Francouzi nabídli možnost zapojit se do pracovní skupiny, která zapracuje národní specifické instrumenty, které by jinak se zavedením SEPA zanikly, do standardu, který může dále v EU fungovat (francouzi mají specifický produkt TIP). EACT stojí i za podporou a vedením treasury projektů sdružených pod názvem CAST. Ve spolupráci s komisí EACT mají zájemci možnost připomínkovat v IASB projednávaný dokument "Simplifying Hedge Accounting". Výše uvedené formy výměny informací kdo a na čem pracuje, považujeme za interaktivní způsob jak ČAT může členům předávat informace a zpět získávat jejich reakce a tak hájit zájmy korporátů v ČR. Od členství v EACT si do budoucna slibujeme další rozšiřování podpory zahraničních asociací, což praktickou formou naplňujeme spolupořádáním prestižních bezplatných diskusních akcí treasury talking stolů za účasti treasurerů ze všech zemí EACT. Kromě kontaktů jde o příležitost probrat současná nejzajímavější treasury témata s kolegy treasurery. Spolupráce s britskou asociací ACT úspěšně pokračovala nabídkou zasílání The Treasurer Magazine (vydávaného ACT) zdarma pro členy ČAT a pomocnou rukou podanou v oblasti certifikačního programu, ale o tom až dále. Pro zájemce o zahraniční treasury kurzy jsme začli nabízet ve spolupráci s asociací ACT Basic Treasury and Financial courses, pořádané v Londýně. V rámci celosvětové treasury asociace IGTA v roce 2008 nepřibylo aktivit. ČAT spolu s několika dalšími evropskými státy informoval o záměru soustředit se na vývoji treasury v Evropě, bez očekávání aktivní současné spolupráce se členy IGTA. V zahraničním odborném tisku se ČAT, jako stabilní člen EACT, prezentovala pouze několika individuálními příspěvky (nejdůležitějším byl stav cash managementu v ČR pro podzimní číslo časopisu Treasurer), ale vzhledem k členství ČR v EU, existuje velký zájem o situaci treasury a informačních systémů v ČR. Z domácích mediálních aktivit ČAT můžeme zmínit účast asociace na jednání Výboru pro finanční trh při ČNB a Ministerstvu financí, a odkazy v ekonomických časopisech. Spolupráce s příbuznými asociacemi a finančními institucemi pokračovala koordinace činností s Bankovní Asociací, se kterou spolupracujeme již od vzniku ČAT. V tomto období jsme s BA, coby členem Evropské platební komise, konzultovali dokumenty k platebnímu styku. Zástupci BA se zúčastnili podzimního semináře ČAT na téma SEPA. Na Ministerstvu financí se ČAT zúčastnila - zatím v nejširší míře od svého vzniku - připomínkování a diskuse ke změně finančních reforem s dalšími významnými asociacemi (dopis na náměstka p.chrenka s popisem dopadu vládní reformy). Spolupracovali jsme i na návrhu novely zákona (nízká kapitalizace), který upravil podmínky pro daňovou uznatelnost finančních nákladů z úvěrů a půjček. Tato nová pravidla oproti původnímu znění zákona rozšiřují daňovou uznatelnost finančních nákladů z úvěrů a půjček a bude je možno uplatnit již zpětně pro zdaňovací období započaté v roce

6 Soustředili jsme se na aktivní přístup k problematice zajišťovacího účetnictví, který považujeme stabilně za důležitý. Ke spolupráci se přidaly poradenské společnosti, které pro členy ČAT uspořádaly odborný seminář a koncem roku cyklus praktických případů k IFRS. Vzhledem k potřebě informování o účetních postupech připravujeme pro členy ČAT ve spolupráci s poradenskými firmami Semináře s tématikou IAS se zaměřením na účtování a vykazování treasury produktů i letos. Při organizování seminářů se zaměřujeme stále více na rozvoj vzdělávání našich členů a pokračování formy diskusních seminářů na vybrané treasury téma s prezentací kolegů z ČAT a následnou diskusí o praktických zkušenostech z působení v treasury společnostech. Důraz klademe na oblast cash managementu, platební styk, a aktuální problematiku treasury oblastí (vývoj kurzů, zajišťovací techniky či účetní pohledy). Více prostoru v krizovém roce 2009 chceme věnovat tématům řízení rizik ale i IT podpora a TMS, jelikož správné monitorování a řízení finanční situace v treasury každé větší společnosti vyžaduje specializovaná treasury IT řešení. V oblasti vzdělávání jsme v dubnu odstartovali 1.běh programu mezinárodní certifikace treasury. ČAT využila nabídku od britské asociace ACT na e-learningové studium se závěrečnou mezinárodně uznávanou zkouškou dle zavedené certifikace a na podzim tak ukončilo certifikaci prvních asi 10 studentů. V běhu je nyní 2. běh a v březnu očekáváme přihlášky k již 3. běhu, které bude možné podávat ve spolupráci ČAT a ACT. Z ostatních aktivit Prezidia ČAT bych rád vzpomenul vyjednávání výhod pro členy, které jsou uvedeny na webu asociace, hlavně výrazné slevy na pořádané treasury akce, konference v ČR i v Evropě, slevy na předplatné odborných finančních časopisů připomínám že platí pro členy ČAT možnost získat zdarma celoroční předplatné treasury časopisů TMI a The Treasurer Magazine. Chceme zde připomenout i slevu na pravidelný treasury Handbook, "Corporate Derivatives for Risk Books" a časopis Journal of Corporate Treasury Management. Již zmíněna byla nová služba treasury Patria Plus, a průběžně ČAT informuje o free trial nabídkách softwarových společností (např. Kyriba, ARKO). Již nezbytnou aktivitou, která nám pomáhá komunikovat se členskou základnou, ale i s nečleny zájemci o činnost ČAT, jsou internetové stránky Asociace, a dále pak pravidelný měsíční newsletter, rozesílaný elektronickou poštou. Po úpravě webu umožňujeme autorizovaný přístup pro členy, nabízíme stahování všech prezentací ze seminářů a workshopů od založení asociace, tzn. od roku 2001, najdete zde anketní hlasování či diskusní fórum pro členy. Jednáme o rozšíření části, kde by se členi mohli seznámit s nabídkou a poptávkou pracovních míst v oboru a interně měli možnost se přednostně dostat k novým nabídkám zaměstnání. 6

7 Zahraniční aktivity České asociace treasury v roce ) členství v EACT (http://www.eact-group.com) oficiálně od května 2005 Evropská asociace podnikového treasury, sdružuje nyní 20 asociací (Řecko a Portugalsko nově + jako observer Švýcarsko a Chorvatsko) ze členských zemí EU. Zástupci ČAT se zúčastnili (bylo proplaceno i z EACT prostředků) : * půlročního zasedání EACT v Helsinkách v květnu 2008 * půlročního zasedání EACT v Barceloně v říjnu 2008 ČAT se zapojila do pracovní skupiny EACT - Platební styk, připomínkujeme SEPA aktivity (Credit transfer a Direct Debit roolbook) a jednání o harmonizaci platebního styku a nové legislativy v Evropě. Došlo k posunu zavedení plateb dle SEPA. Nejdříve musí být schválena jednotná platební direktiva EU (PSD). V newsletteru byl na zmíněné téma zaslán dotazník k dopadu SEPA na korporace. Informovali jsme i o dokumentu EPC - formát EUR platby. V očekávání změn připravujeme na tento rok Seminář k tomuto tématu. ČAT se zúčastnila výročních zasedání EACT - kde se projednávalo m.j. : - ČAT oficiálně navrhl Boardu EACT za observera Chorvatsko, které bylo přijato. - postup projektu SEPA a harmonizace platebního styku v Evropě (Payment Service Directive), která byla projednána v Evrop.Parlamentu v červnu Zavedení PSD (dříve známa jako NLF) do národních legislativ proběhne do listopadu a) Credit transfer je používán naprosto minimálně (0,05% z celkového počtu EUR plateb, nepoužívá ho ani státní správa - např. Belgie a Lucembursko 100% použití, ale ostatní pod 2%), zbývá 7 otevřených otázek k řešení - budou dány do pléna EACT členů, EC a ECB je nervózní a chce rozhodnout o konečném datu, kdy by začal fungovat SEPA CT - jejich návrh je konec EACT souhlasí s nutností plného přechodu na SEPA CT, ale s tím, že je třeba dořešit otevřených 7 bodů. Stanovisko EACT je, že by SEPA CT měl být jediným instrumentem. Problém mají malé banky - vůbec nepřizpůsobili své systémy s ohledem na fakt, že realizují většinou domácí platby. b) Direct debit - 2 typy CMF a DMF (český typ). EACT podporuje názor CMF+zákazník musí platbu autorizovat (řeší se kolik dní na to má). EACT nominována jako koncentrační instituce pro všechny nebankovní subjekty k připomínkám (eurocommerce, SMEs, insurances - hlavní očekávaný zdroj), bude použit mechanismus CMF+, tj. debet iniciuje kreditor, s tím, že banka plátce musí ověřit, že zmocnění věřitele je platné. Pravděpodobně by to šlo přes ověření podpisu plátce na standardizovaném formuláři. Mezi bankami vzrůstá nespokojenost - francouzi zastavili práce na implementaci SEPA DD s ohledem na nejasnost konceptu a spory s EC. 7

8 c) Credit card payment nepřipravené, VISA a MasterCard jednají s EC - pokračování úspěšného projektu CAST (Corporates Activity on Standardization of Transactions) je úzce spojeno s aktivitou SEPA a mělo by přinést harmonizaci v oblasti Remmitance Advice & e-reconciliation (zpráva pro příjemce, 140 znaků), e- invoicing, e-signature a unifikace identifikátoru protistrany. Vítáni jsou zájemci o zapojení nebo sponzoring aktivit v uvedených oblastech (formou úpisu potřebné částky v Euro). Bude publikována CAST studie, zvoleno 5-6 zástupců korporací za každou zemi. Pro ČAT jsme dohodli možnost uspořádat seminář, prezentaci na konferenci, či zapojení do PRSK. Výsledky: velké evropské společnosti přechází na e-invoicing, e-signature potvrzen s potřebou pouze zajistit bezpečnost e-documentů a rozhodnout kdo bude řídit systém. Více o projektech, financování a možnosti sponzorování firmami, které mají zájem o treasury lobby, najdete zde : - Subkomise k Finančním Instrumentům SWGFI vydala návrhy k IAS 39 změnám, které byly presentovány IASB. EACT odeslala dopis v září na IASB, že EACT chce jednat o 5ti bodech (mj efektivita %) s cílem snížit byrokracii a umožnit korporacím realizovat zajištění dle jeho ekonomické a nikoli účetní povahy. - Transfer pricing (ČAT prezentovala vývoj a očekávání spolupráce) počátkem 2009 se předpokládá ofic.dokument EACT, který národní asociace připomínkují do září i s národními případovými studiemi. - TMI prezentovali nový EACT web, kde ČAT má svůj link pomocí vlajky. - Členské země Polsko + SAF + Slovinsko + Maďarsko + ČAT projevily zájem uspořádat cash management akci ve Vysokých Tatrách a v Krakově - SAF navrhl udělat středoevropskou PRSK s tématem euro - Bylo navrženo, že na webu EACT budou pro všechny členské země pravidla CM regulace a daně v zemích EACT. Další aktivity EACT byly již zmíněny výše v části popisu spolupráce ČAT s EACT - přesto bych rád vyzdvihl účast ČAT na JPMorgan Cash Management Studii. Výsledkem je celoevropská treasury studie za účasti respondentů z ČR, a navíc JPM odvedla peníze na humanitární účely. 2) členství v IGTA (www.igta.org) od července 2002 aktivity ČAT v rámci IGTA v roce 2008 byly stejně jako u ostatních asociací nevýznamné, a tak se uskutečnila pouze jediná oficiální akce : * výroční zasedání IGTA v Torontu v listopadu, kde se zástupce ČAT nezúčastnil. 3) spolupráce s EuroFinance - : 8

9 Ze společných aktivit či podpory akcí největší vzdělávací společnosti pořádající treasury konference a další tréninkové semináře byly po dohodě ČAT a EF vybrány : Cash and Treasury Management in the Nordic and Baltic Regions, Stockholm Treasury and risk management, Moskva International Cash and Treasury Management, Barcelona Konference Cash, Treasury and Risk management in Central Europe ve Vídni , kde ČAT byla spolugarantem a partnerem EF konference. Prezidium zajistilo distribuci brožur, ovou nabídku a pomoc s presentátory konference.. V rámci spolupráce EF a EACT vyfakturovala ČAT za akci příspěvek 2700 eur. ČAT se s EF jakožto zajímavým partnerem v oblasti treasury nyní domlouvá na rok 2009 na podpoře středoevropské mezinárodní konference ve Vídni, partnerství při vyhlašování treasurera roku a předběžně na uspořádání workshopu Cash forecasting (v plánu na podzim). Závěrem rekapitulace minulého roku bych rád nejvíce poděkoval všem, kdo nám pomáhají na seminářích a workshopech jako prezentátoři či diskutující. Rád bych připomněl, že kolegiální zájem podělit se s ostatními členy asociace o své zkušenosti je Prezidiem ČAT finančně oceněn (jde pouze o částku do výše Kč, ale vyjadřujeme tím ohodnocení pro ty z Vás, kdo připraví něco pro ostatní členy ČAT). Plány ČAT na rok 2009 Zaměření našeho sdružení treasurerů na následující období vidí Prezidium ČAT zejména v těchto oblastech: pokračovat v přípravě seminářů a workshopů dle zájmu členů další zapojení se do legislativního a daňového procesu v úzké spolupráci s ČNB, Bankovní a dalšími asociacemi, Min.financí, parlamentním výborem, apod. (jde o problematiku SEPA, Direct debit, hedgingu, účtování treasury aktivit, IAS aj.) pokračovat ve spolupráci se zahraničními asociacemi v rámci IGTA a EACT, ale i s jednotlivými asociacemi bilaterálně (např. při vzdělávání, návrzích společného postupu) zapojit se průběžně do procesu přípravy a připomínkování podkladů PSD a SEPA, kde spolupracujeme v rámci platební komise EACT postavení treasurera ve firmě a jeho možnosti přínosu pro svůj podnik (příkladem mohou být benchmark studie, které letos opětovně chystáme) 9

10 proces vzdělávání od loňského dubna běží certifikační program ACT, spolupracujeme na dílčích vzdělávacích akcích typu treasury certifikace, apod. další spolupráce s vysokými školami, vzdělávacími agenturami a především s asociacemi pracujícími ve finanční oblasti v ČR zajištění rozvoje odborných komisí vybídnout kolegy z oboru do činnosti komisí spolupráce s VŠE v Praze a podpora výuky předmětu Treasury zahájení podpůrného job recruitment treasury programu pro členy rozvoj dalších služeb na webu ČAT zajistit stálé přednáškové prostory, nový webový portál, a v neposlední řadě vzájemnou prezentaci asociací na seminářích a akcích. Semináře, workshopy a ostatní připravované akce ČAT pro rok 2009 leden: únor: a dále: Valná hromada ČAT Seminář: Aktuální vývoj na měnových trzích a predikce vývoje Seminář: Kreditní riziko a dopady na treasury Seminář: restrukturalizace hedgingových a dalších transakcí Seminář: Zajišťování rizik v praxi a řízení a vymáhání pohledávek Seminář: Plánování a optimalizace nákladů skupiny, snižování nákladů workshop: excel pro finance Seminář: Plánované změny daní a dopad do účetnictví firmy Seminář: Kredit risk - nastavení limitu zákazníků, hodnocení bonity Seminář: platební karty, G4S, inkaso, cashback, credit/debet Seminář: Zkušenosti s přechodem na Euro na Slovensku Seminář: Účtování zajišťovacích a spekulativních transakcí workshop: on-line prezentace webového TMS Seminář: Praktické aplikace řízení RM ve společnosti Seminář: PSD (Payment Services Directive), dopad na Treasury Seminář: Implementace "platební směrnice" EU do české praxe workshop: Praktické zavádění TMS ve firmě Seminář: úvěry a zajištění financování společnosti Seminář: Správa volných fin.prostředků, dluhopisy workshop: Využití informační platformy při Treasury aktivitách Seminář: Hedgingové účetnictví příklady z firemní praxe Seminář: Výběr banky a vztahy mezi bankou a klientem Seminář: Exportní financování a pojištění se státní podporou EGAP workshop: Data v reálném čase Seminář: Jak připravit, odsouhlasit a zavést Treasury Policy Seminář: Uplatňování IAS standardů Seminář: Back Office jakožto podpora Treasury v podnicích Seminář: Platební styk v bance workshop: TMS XRT, Trema, Sincorp, aj. Seminář: Produkty leasingových společností Seminář: Tvorba a zaměření RM politiky ve společnosti Seminář: Praktické zkušenosti s řízením cash poolingu 10

11 další aktivity : Seminář: Zkušenosti s RM systémy, efektivita a IT podpora RM workshop: Project management, systémová integrace a řízení kvality Seminář: Faktoring a forfaiting Seminář: Metody hodnocení návratnosti investic: NPV, IRR, DCF Seminář: Daňová optimalizace v Treasury Seminář: Potřeba informačního systému treasurera a výběr TMS - Konference Treasury Management Fórum - Cyklus diskusních seminářů o zkušenostech členů ČAT - podpora benchmarkové studie korporátního treasury v ČR Závěrečné slovo : Za námi je myslím velmi úspěšný rok 2008, který ČATka proběhla tempem sprintéra, kvalifikujícího se na olympiádu, avšak nežli jsme stihli doběhnout a oslavit svůj výkon, už se objevily první dopady krize, dopadající i na naší ekonomiku. Nechci před skutečností zavírat oči, ale současně věřím, že dosavadní vývoj naší společné asociace nenecháme ustrnout, a že ta drobná denní práce, množství jednání a schůzek, bude mít i do budoucna Vaše ocenění v podobě velké účasti na zajímavých seminářích, konferencích a dalších akcích. ČAT se již stává známou značkou na domácím poli, ale plnohodnotně se začlenila i do zahraničních aktivit pořádaných evropskou asociací, což jsme si předsevzali před třemi roky jako náš úkol. Tak jako přední evropské státy, i ČAT již má mezi sebou odborníky, kteří mají schopnosti a zájem se setkávat a předávat si zkušenosti s kolegy z oboru, a to již nejen v domácím prostředí ale i za hranicemi. Za skvělou zprávu loňského roku považuji nově otevřený vzdělávací certifikační program, kterého se za ČR zúčastnilo asi 10 treasurerů. Jde o významný krok k posílení treasury v ČR s cílem stát se rovnocennými partnery v evropské asociaci. Úplně na závěr si dovolím jménem Prezidia Asociace poděkovat Vám všem, členům ČAT a popřát si společně hodně úspěchů v krizovém roce Děkujeme Ivan Haco Prezident ČAT 11

12 Zpráva o hospodaření ČAT za rok 2007 a 2008 Dovolte mi prosím informovat Vás nyní v krátkosti o hospodaření Asociace. Vzhledem k faktu, že na minulé VH jsme Vás seznámili pouze s předběžnými výsledky hospodaření za rok 2007, je naší povinností tento rok uzavřít a proto Vám jej předkládáme k odsouhlasení. Oproti předběžným číslům došlo pouze k drobným úpravám. Současně se s Vámi chceme podělit o předběžné výsledky hospodaření za rok 2008, jehož výsledky budou zpracovány v březnu t.r. Z předložených dokladů a výkazů (Výkaz o majetku a závazcích a Výkaz příjmů a výdajů) vyplynulo, že asociace vykázala za rok 2007 výsledek z hospodaření ztrátu Kč. Upozorňuji, že jde o účetní ztrátu podle pravidel pro sdružení a ta byla způsobena především vyfakturovanou částkou cca 70tis.Kč, zaplacenou až v lednu následujícího roku. Hospodaření s hotovostí je popsáno dále! Prezidium ČAT navrhuje zmíněný výsledek roku 2007 uhradit ze zisků minulých období. Zpráva o hospodaření za rok 2007 : V roce 2007 hospodaření ČAT pokračovalo (vzhledem k vysokému zůstatku na účtu) v aktivitách, které nepřinášeli přímý a okamžitý zisk, ale sloužily ke zviditelnění a zvýšení prestiže naší asociace. Mohli jsme si dovolit pro členy akce zcela bez finančních nákladů, a také méně komerčně zaměřených seminářů. V průběhu roku došlo jako loni k obměně členské základny, kdy se počet nově příchozích členů ČAT rovnal počtu odchozích (či spíše neaktivních) členů. Koncem roku 2007 měla ČAT více než cca Kč, z čehož většina byla vedena na lépe úročeném termínovaném účtu. V detailnějším pohledu získala ČAT na členských příspěvcích Kč, na příspěvcích za pořádané semináře - od návštěvníků Kč, od pořádajících bank a společností Kč. Významnou příjmovou položkou se již každoročně stává částka za TMF konferenci, v roce 2007 šlo o zisk cca Kč. Opětovně se mezi příjmy objevily částky od EuroFinance dle rámcové smlouvy s EACT a refundace cestovních nákladů od EACT, dohromady zhruba za Kč (faktura za EuroFinance byla proplacena až v lednu 2008). Na straně nákladů jsme využívali slevy za provoz webových stránek, podařilo se udržet náklady související s pořádáním seminářů, přestože se ČAT v roce 2007 podílela na spolufinancování semináře. Výdaje na účetnictví zůstaly stejné, stejně tak 12

13 jako se udržely v rovnováze výdaje na Valnou hromadu a celkově jsme na provozní účely použili zhruba Kč, z nichž se velká část týkala administrativy asociace. Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 335 tisíc Kč, přičemž skutečná částka byla ještě o cca 70 tis.kč vyšší za lednovou platbu od Eurofinance. Zpráva o hospodaření za rok 2008 jde o předběžná čísla : V roce 2008 hospodařila ČAT nadále s cílem rozvíjet své aktivity ve prospěch členů, kterým jsme chtěli umožnit bez dalších finančních nákladů zúčastnit se společných akcí. S tím souvisela i vzrůstající poptávka o akce asociace od firemních kolegů členů ČAT a také od nečlenů asociace, která se projevila postupnou obnovou členské základny. Rozpočet na kalendářní rok 2008 byl zpracován Prezidiem jako ziskový, čerpaný hospodárně se snahou akumulovat prostředky na větší výdaje u akcí, kde budeme prezentovat Asociaci či pořádat akce finančně náročnějšího charakteru. Zmiňovanou položkou, výrazně převyšující ostatní částky, byly finanční prostředky související s již šestým ročníkem konference TMF i díky tomu bylo k na účtu celkem více než cca Kč. Větší část peněz byla převáděna postupně na lépe úročený termínovaný účet, který ČAT na úrocích vynesl Kč. V detailnějším pohledu získala ČAT na členských příspěvcích Kč, na příspěvcích za pořádané semináře - od návštěvníků Kč a od pořádajících bank a společností Kč. Nejvýznamnější příjmovou položkou je již každoročně částka za TMF konferenci, v roce 2008 šlo o zisk cca Kč. Opět se mezi příjmy objevily částky za refundaci cestovních nákladů od EACT, nově pak příjem za provizi z certifikace od ACT, dohromady zhruba za Kč, Naopak se tak jako loni nepovedlo do roku 2008 proplatit fakturu na EuroFinance dle rámcové smlouvy s EACT ve výši cca Kč. Na straně nákladů jsme hospodařili s již odzkoušeným schematem, kdy se ČAT podílela na financování speciálního semináře. Asociaci se podařilo udržet náklady související s pořádáním seminářů, ušetřila za provoz webových stránek, naopak cíleně stouply výdaje na Valnou hromadu a celkově jsme na provozní účely použili zhruba Kč, z nichž se velká část týkala administrativy asociace. Celkový rozdíl mezi příjmy a výdaji předběžně činí ,- Kč (i bez platby z EF). 13

14 Návrh rozpočtu na rok 2009, stejně jako v roce 2007 a 2008, jsme nuceni se přizpůsobit změnám daňových zákonů, které pro asociace jako jsme my, přichystaly daňové úpravy související se zdaněním neziskových organizací. Se snahou úspor daňové povinnosti v roce 2009 předpokládáme rámcově nulovou daňovou povinnost z hospodaření. Na počátek roku 2009 připravujeme řešení s komentářem jednotlivých položek na tento rok, které se však nebude příliš lišit od stavu hospodaření v roce 2007 či Změnou bude zřetelná snaha o daňovou uznatelnost výdajů. Dodržení rozpočtu bude záviset nejvíce od úhrady členských příspěvků a úspěšnosti pravidelné konference Treasury Fórum. Z výše zmíněných důvodů navrhujeme letos rozpočet jako neutrální, což však vzhledem k nezapočítávání členských poplatků do daňové kalkulace, znamená rozpočet stále cashově vysoce kladný. 14

15 Rozpočet za rok 2007 (stav k ) Příjmy Výdaje Členské 90 x x Semináře 10x bowl přísp- rok Členské 20 x x2t účetnictví přísp-1/ x1t Semináře 3x x Poštovné Reklama x 0 Kancelář potřeby Sponzoring 0 ostatní Sekret,DPP Prezidium Dary 0 0 Cestovné Ostatní 4 x x 4000 Web až do 1/ Ostatní 2 x x Reklama Úrok bank IGTA fee 300 eur 0 Konf EF 2700eur Konf EF 0 EACT 1000eur VH Popl.bank + sráž.daň TMF konf TMF- tv 0 0 Celkem příjmy Celkem výdaje

16 Předběžný rozpočet za rok 2008 (stav k ) Členské přísp- rok Členské přísp-1/2 Semináře 90 x x x Příjmy Výdaje x Semináře 10 x x2t 0x1t x Reklama x curling účetnictví Poštovné Kancelář. potřeby Sponzoring ostatní Sekret,DPP Prezidium Dary 0 Cestovné 9x4.000 Ostatní Ostatní 4 x x 1500 Úrok bank ost.akce 3000 PC, tisk DPP x Web až do 3/ x Reklama časopis Konf EF 2700eur? Konf EF EACT 1000eur Logo ČAT IGTA fee 300eur VH ACT certif GBP Popl.bank + sráž.daň 8000 daň TMF konf TMF- tv Celkem příjmy Celkem výdaje

Valná hromada ČAT. 5. února 2010. Zpráva o činnosti za rok 2009

Valná hromada ČAT. 5. února 2010. Zpráva o činnosti za rok 2009 Valná hromada ČAT 5. února 2010 Zpráva o činnosti za rok 2009 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vás přivítal na Valné hromadě Asociace a seznámil Vás s činností Asociace. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 25. ledna 2008. Zpráva o činnosti za rok 2007

Valná hromada ČAT. 25. ledna 2008. Zpráva o činnosti za rok 2007 Valná hromada ČAT 25. ledna 2008 Zpráva o činnosti za rok 2007 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vás přivítal na Valné hromadě Asociace a seznámil Vás s činností Asociace. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 28. ledna 2011. Zpráva o činnosti za rok 2010

Valná hromada ČAT. 28. ledna 2011. Zpráva o činnosti za rok 2010 Valná hromada ČAT 28. ledna 2011 Zpráva o činnosti za rok 2010 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 27. ledna 2012. Zpráva o činnosti za rok 2011

Valná hromada ČAT. 27. ledna 2012. Zpráva o činnosti za rok 2011 Valná hromada ČAT 27. ledna 2012 Zpráva o činnosti za rok 2011 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 17. ledna 2014. Zpráva o činnosti za rok 2013

Valná hromada ČAT. 17. ledna 2014. Zpráva o činnosti za rok 2013 Valná hromada ČAT 17. ledna 2014 Zpráva o činnosti za rok 2013 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 25. ledna 2013. Zpráva o činnosti za rok 2012

Valná hromada ČAT. 25. ledna 2013. Zpráva o činnosti za rok 2012 Valná hromada ČAT 25. ledna 2013 Zpráva o činnosti za rok 2012 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Valná hromada ČAT. 23. ledna 2015. Zpráva o činnosti za rok 2014

Valná hromada ČAT. 23. ledna 2015. Zpráva o činnosti za rok 2014 Valná hromada ČAT 23. ledna 2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 Dovolte mi jménem Prezidia České Asociace Treasury, abych Vám předložil Zprávu o činnosti Asociace a seznámil Vás s jejími aktivitami. Činnost

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015

Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Pokladní zpráva České archivní společnosti za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 Česká archivní společnost v uplynulém roce hospodařila podle rozpočtu schváleného valnou hromadou, která proběhla

Více

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005

Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Institut rozvoje evropských regionů. o.p.s. Výroční zpráva 2005 Květen 2006 OBSAH 1. Zpráva o činnosti společnosti v roce 2005 2. Činnosti IRER 3. Finanční hospodaření IRER v roce 2005 4. Příloha účetní

Více

Workshop SEPA platby v Evropské unii úhrady, inkasa a platební prostředky

Workshop SEPA platby v Evropské unii úhrady, inkasa a platební prostředky Workshop SEPA platby v Evropské unii úhrady, inkasa a platební prostředky 2013 JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D. Druhý panelista: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D. Vytvořeno v rámci projektu Jean Monnet Module

Více

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro členy BD Sv. Ján Váženíčlenové družstva, předkládám Vám nabídku vybraných bankovních služeb připravenou právě pro Vás. Dovolte, abych Vám předně

Více

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Kotnovská 137, 390 01 Tábor Tel./fax: 381 213 332 e-mail:apsscr@apsscr.cz, www.apsscr.cz Pravidla hospodaření Asociace poskytovatelů sociálních služeb České

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 1. jednání Valné hromady Sdružení obcí Toulovcovy Maštale v roce 2013 proběhlo

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Regulace IF MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET. Budoucnost platebních karet

Regulace IF MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET. Budoucnost platebních karet Regulace IF 1 MARIE HEŠNAUROVÁ ZÁSTUPCE 22.10. 2014 BUDOUCNOST PLATEBNÍCH KARET Platební balíček podpoří vznik SEPA 2 Interchange Fee Regulation Payment Service Directive 2 Rozvoj vnitřního trhu platebních

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice

Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Pohledy finančního a nefinančního sektoru na zavedení eura v České republice Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Společná evropská měna,

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016

PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 PLÁN ČINNOSTI SK RVŠ NA ROK 2016 Obsah Komise pro sociální a ekonomické záležitosti...2 Komise pro vysokoškolskou samosprávu...3 Komise pro doktorské studium...4 Legislativní komise...5 Pracovní skupina

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. května 2006 č. 607 o zajištění širší účasti studentů z České republiky na studiu College of Europe V l á d a I. s c h v a l u j e způsob

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

INOVACE A PLATEBNÍ STYK

INOVACE A PLATEBNÍ STYK INOVACE A PLATEBNÍ STYK Aktuální iniciativy v oblasti platebního styku Tomáš Fíla, Komerční banka Česká bankovní asociace Pracovní skupina pro inovativní platby 12.2.2014 Úvodní slovo Inovace Inovace je

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Valná hromada byla zahájena v 13,30 hod. prezidentem ČFAI, který přivítal všechny zúčastněné. Poté byl přednesen program VH sekretářem organizace v následujícím

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET V rámci ceny Základního platebního účtu banka poskytuje následující produkty a služby: správa běžného účtu, služby přímého bez samostatného

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

ení a produkty UniCredit Bank

ení a produkty UniCredit Bank Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro insolvenční správce UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky Bank Austria Creditanstalt, která je členem UniCredit Group

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 914/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 839 ze dne 16.11.2016 Směrnice Rady městské části k zásadám pro sestavení a kontrolu rozpočtu a závěrečného účtu Rada městské části

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát

Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát Od dubna se už nevyplatí nechat peníze u ostatních bank spát 27. března 2013 I banku můžete mít rádi Už od roku 2011 chceme mít nejlepší služby pro lidi s běžnými bankovními potřebami 2 2011: Od našeho

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Konference České právo v IT

Konference České právo v IT Konference České právo v IT Brno, září 2016 Tomáš Hládek poradce ČBA pro platební styk a digitalizaci Agenda Banky technologie legislativa Legislativa EU i domácí Client friendly Projekt SEPA (ukončení

Více

Co přináší SEPA úhrady pro exportéry a importéry v ČR?

Co přináší SEPA úhrady pro exportéry a importéry v ČR? Transaction Services Co přináší SEPA úhrady pro exportéry a importéry v ČR? Filip Záhořík Září 2013 Single Euro Payments Area (SEPA) Cílem SEPA je vytvořit v Evropě bezbariérový prostor pro platby a inkasa

Více

Revoluční 20/1. Zápis ze 4. Valné hromady Mikroreqionu Třešťsko. 2. června 2016 v Kostelci

Revoluční 20/1. Zápis ze 4. Valné hromady Mikroreqionu Třešťsko. 2. června 2016 v Kostelci Mikroregion Tresťsko Zápis ze 4. Valné hromady Mikroreqionu Třešťsko 2. června 2016 v Kostelci Místo konání: Datum a čas konání: Přítomno: Kostelec - KD Horal 2. 6. 2016, 16:00 hodin 9 členů - viz prezenční

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny

Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Informace z kontrolní akce č. 08/14 Finanční prostředky vynaložené v souvislosti s budováním Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU Protokol ze zasedání představenstva a dozorčí rady Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo

Více

Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS

Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS Sněm předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS 17. 18.5.2013 Dana Jurásková Program Sněmu předsedkyň a předsedů sekcí a regionů Česká asociace sester 17. 18.5.2013 Brno Pátek 17.5.2013 16.00 hod. Informace

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014.

Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Rozvoj Krnovska o.p.s., Na náměstí 106, Osoblaha IČO 26838401 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2014. Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

ČESKÁ ASOCIACE INTERIM MANAGEMENTU. Členská schůze 12. listopadu 2015

ČESKÁ ASOCIACE INTERIM MANAGEMENTU. Členská schůze 12. listopadu 2015 ČESKÁ ASOCIACE INTERIM MANAGEMENTU Členská schůze 12. listopadu 2015 Program schůze v bodech I. Zahájení úvodní slovo předsedy II. Zpráva o činnosti za rok 2015 III. Statistika poptávek po IM IV. Zpráva

Více

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV

Obsah. Úvod... VII. Seznam obrázků... XV. Seznam tabulek... XV Úvod... VII Seznam obrázků... XV Seznam tabulek... XV 1. Peníze... 1 1.1 Historie vzniku peněz, jejich funkce a charakteristika... 1 1.2 Funkce peněz... 4 1.3 Vlastnosti peněz a trh peněz... 5 1.4 Úroková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ

Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ Slezský vodohospodářský svazek Dobrovolný svazek obcí Třinec IČ 71224530 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ROK 2009 Slezský vodohospodářský svazek vznikl zakladatelskou smlouvou na ustavující členské schůzi starostů

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Finanční řád SR. Sdružení rodičů Školka Montessori Kladno. Rozpočet SR a postupy. Definice a cíle rozpočtu. Rozsah rozpočtu

Finanční řád SR. Sdružení rodičů Školka Montessori Kladno. Rozpočet SR a postupy. Definice a cíle rozpočtu. Rozsah rozpočtu Sdružení rodičů Školka Montessori Kladno Finanční řád SR schválila: VALNÁ HROMADA dne 16.10.2012 Rozpočet SR a postupy Definice a cíle rozpočtu Rozsah Principy čerpání Postupy Návrh rozpočtu Čerpání rozpočtu

Více

1. Konference PM 2010

1. Konference PM 2010 Přítomni: B. Lacko, J. Švec, Z. Krebs, Z. Ježková, J. Pitaš, J. Doležal, V. Musilová, J. Krátký Skype konference Omluveni: V. Obrdlíková, M. Nováková, H. Krejčí 1. Konference PM 2010 Z. Ježková předložila

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach

Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Globální finanční krize je u konce. Čeká nás hospodářský rozmach Praha 14. února 2014 Globální finanční krize je nyní v podstatě u konce a víceletý hospodářský rozmach právě začíná. Tímto závěrem podtrhl

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Zpráva o činnosti hlavního výboru Svazu účetních za období od 24. 2. 2011 do listopadu 2013

Zpráva o činnosti hlavního výboru Svazu účetních za období od 24. 2. 2011 do listopadu 2013 Svaz účetních, hlavní výbor Zpráva o činnosti hlavního výboru Svazu účetních za období od 24. 2. 2011 do listopadu 2013 hlavní výbor Svazu účetních 2011 až 2013 J u g o s l á v s k á 5 6 7 / 1 6, P r a

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

STANOVY Kulturního spolku Kozojedy z.s. Spolek 3045 NOZ ( ).

STANOVY Kulturního spolku Kozojedy z.s. Spolek 3045 NOZ ( ). Stanovy Kulturního spolku Kozojedy z.s. strana 1 STANOVY Kulturního spolku Kozojedy z.s. Spolek 3045 NOZ ( 214 302). 1. Název Kulturní spolek Kozojedy z.s. Sídlo Kozojedy 100 Adresa Kozojedy 100, 331 41

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více