OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY reklamní kampaně Flying Blue, Lovemiles Campaign společností Air France a KLM Věrnostní program pro cestující

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY reklamní kampaně Flying Blue, Lovemiles Campaign společností Air France a KLM Věrnostní program pro cestující"

Transkript

1 OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY reklamní kampaně Flying Blue, Lovemiles Campaign společností Air France a KLM Věrnostní program pro cestující Přistoupením ke kampani její účastníci automaticky vyjadřují svůj souhlas s jejími podmínkami a pravidly ( Pravidla ). 1 Pořadatel Kampaně: SOCIETE AIR FRANCE se sídlem 45, Rue de Paris, Roissy CDG Cedex , Tremblay en France, Francouzská republika Právní forma: akciová společnost dle francouzského práva, zapsaná v obchodním rejstříku v Bobigny, Francouzská republika, pod číslem B zakladatel odštěpného závodu : SOCIETE AIR FRANCE-obchodní zastoupení, se sídlem Česká republika, Praha l, Jungmannova 34/750, PSČ 11000, IČ : , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, A 6472 ( Pořadatel ) pořádá reklamní kampaň pod názvem Flying Blue, Lovemiles campaign ( Kampaň ). 2 Podmínky pro účast v Kampani: Kampaně se mohou zúčastnit pouze české páry, s trvalým pobytem v České republice, které dovršily 18 rok věku, jejichž rodným jazykem je čeština (s tím, že všechny tyto podmínky musí být splněny pro oba členy páru), a jejichž svatební obřad se konal nebo bude konat v roce 2015 a jejichž svatební cesta skončí nejpozději v prosinci Kampaně se nemohou zúčastnit vlastníci, jednatelé ani zaměstnanci Pořadatele a/nebo dalších subdodavatelů, kteří se podílejí na Kampani nebo osoby jim blízké definované v 22 občanského zákoníku a dále osoby, které hrály jako profesionální dospělí herci ve filmech. 3 Trvání Kampaně: Kampaň začne v 0:00 hodin a skončí ve 24:00 hodin ( Trvání Kampaně ). Video (videa) musí být natočena nejpozději do tohoto termínu. 4 Průběh Kampaně: Páry, které splnily podmínky definované ve shora uvedeném článku 2, a které nahrály své domácí video (natočené v průběhu Trvání Kampaně), zachycující jejich svatbu, zásnuby a/nebo žádost o ruku, na svůj YouTube profil pod názvem Flying Blue LoveMiles: + jména páru (např.: Flying Blue #LoveMiles: Panna&Peti), a které použily #lovemiles hash tag ( Nahrané Video ), se stanou účastníky Kampaně ( Účastníci ). 4.1 Nahrané Video: Ve svém Nahraném Videu, pořízeném při jejich svatbě, zásnubách a/nebo žádosti o ruku, mají Účastníci za úkol přesvědčit porotu o tom, že si zaslouží vyhrát cenu udílenou v rámci Kampaně. Účastníci by měli například převyprávět svůj milostný příběh nebo vyhotovit originální nahrávku obsahující důvody, proč by právě oni měli zvítězit. Pořadatel tímto informuje Účastníky o tom, že jim nebude poskytnuta žádná náhrada ani jakákoliv jiná kompenzace za jejich účast v Kampani, v úvodním krátkém filmu připraveném Pořadatelem ani 1

2 za přípravu a účast ve videu ze svatební cesty (které vítězný pár natočí), ani za zveřejnění těchto videí/filmu. 4.2 Platné Nahrané Video : Pořadatel posoudí jednotlivá Nahraná Videa a zařadí do Kampaně pouze ta, která uzná za platná, umístěná na playlistu Kampaně - Flying Blue LoveMiles YouTube profil: (https://www.youtube.com/channel/uchhyj5bbp0z5pal6-kj42rq) Nahraná Videa budou považovaná za platná, tedy budou hodnocena porotou pouze za podmínky, že budou v průběhu posuzovacího procesu shledána Pořadatelem jako platná (zcela dle jeho vlastního uvážení). Důvody neplatnosti (tj. vyřazení domácího Nahraného Videa z Kampaně) jsou zejména následující: porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných práv třetích osob; obscénní obsah za hranicemi slušnosti, nebo dotýkající se či poškozující dobré jméno třetí osoby, nebo se štvavým obsahem; obsah v rozporu s reputací Air France KLM nebo obsahující výrobky či loga konkurentů, stejně jako obsah, který je v rozporu s motivem Kampaně; obsah podněcující rasové, etnické, náboženské, ideologické, sexuální nebo politické konflikty nebo vyvolávající nesouhlasné důvodné reakce; násilné scény nebo prohlášení, která mohou mít negativní vliv na rozvoj dětí; pornografický, obscénní, vulgární nebo diskreditující obsah; obsah propagující použití čehokoliv, co by mohlo poškodit zdraví člověka; skrytá nebo otevřená reklama; obsah irelevantní k tématu nebo jménu Kampaně, plagiátorství; obsah nabádající ke spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného nezákonného jednání; obsah, ve kterém figurují údaje nebo důvěrné obchodní informace získané nezákonným způsobem nebo způsobem, který je v rozporu s předpisy upravující zejména patenty, ochranné známky nebo obsah, který je v rozporu s předpisy na ochranu osobních údajů; obsah poškozující uznané přírodní, historické, vědecké nebo kulturní dědictví, nebo porušující jiné právní předpisy; obsah za hranicemi slušnosti a/nebo společenského vkusu. 5 Výběr Poroty: Odborná porota složená ze zástupců vybraných Pořadatelem posoudí Nahraná Videa a vybere vítězné video a 3 náhradní videa (s tím, že zároveň určí jejich pořadí). Porota se bude snažit vybrat nejvíce romantický příběh, nejkreativnější video s tím, že Porota nakonec vybere jedno, dle jejího názoru, nejlepší video. Porota bude posuzovat každé jednotlivé Platné Nahrané Video. Posouzení Nahraných videí a výběr vítězného páru je zcela na volném uvážení Poroty. 2

3 6 Cena: Pořadatel zařídí natočení krátkého filmu ( Krátký film ) s párem, jehož Nahrané Video bude vybráno Porotou jako vítězné. V Krátkém filmu bude vítězný pár představen (Jednodenní natáčení Krátkého filmu je plánováno na polovinu září. Nahráním Videa udělí vítězové (kteří budou vybráni Porotou) svůj souhlas s tím, že se (na své náklady a ve stavu způsobilém k natáčení Krátkého filmu) dostaví v později dohodnutém termínu a době na místo, které jim upřesní Pořadatel. Žádné cestovní ani jiné související náklady nebude Pořadatel vítěznému právu hradit. Příprava potřebná k natočení Krátkého filmu s vítězným párem (účes, nalíčení) bude zajištěna a poskytnuta Pořadatelem a jeho partnery (s tím, že všechny související náklady budou hrazeny Pořadatelem). Po dokončení Krátkého filmu nebude vítězům hrazena žádná náhrada za jeho zveřejnění. Pořadatel nahraje Krátký film na oficiální profil Flying Blue, kde by měl vítězný pár sbírat co největší počet shlédnutí filmu, a to do 9. září 2015, 24:00 hodin. Pořadatel bude vítěznému páru při získávání počtu shlédnutí asistovat svoji reklamou. Vítězný pár získá tolik leteckých mil (na kartě Flying Blue Gold card), kolik získá Krátký film pozitivních shlédnutí ( Cena ). Získané letecké míle musí být vyčerpány do do 24:00 hodin. Vítězný pár má právo využít všechny své získané letecké míle, disponibilní na kartě, během své svatební cesty. 7 Informace a Povinnosti související s Cenou: Flying Blue je společný věrnostní program Air France a KLM. Letecké míle v tomto případě představují věrnostní body, které mohou být použity na následující služby: letenky od leteckých společností Sky Team Alliance do destinací zařazených do programu Flying Blue, nadstandartní služby, přístup do salonku, palubní stravování nebo extra zavazadla, rezervace hotelů, pronájem automobilů, získání produktů z Flying Blue Store. Upřesňující informace o způsobu, jakým mohou být letecké míle vyčerpány, se nachází na adrese https://www.flyingblue.com/spend-miles.html. Vítězný pár si s pomocí Pořadatele zarezervuje svůj let v návaznosti na počet leteckých mil disponibilních na kartě. Vítězný pár si může dopředu spočítat přibližnou cenu letu v návaznosti na počet získaných leteckých mil, a to adrese Rezervace letenek bude provedena společně se zaměstnanci Pořadatele. Vítězný pár získá v Kampani tolik leteckých mil, kolik pozitivních zhlédnutí získá jejich Krátký film na oficiálním profilu Flying Blue s tím, že však není možné získat více než leteckých mil. Výběr destinace závisí na výši disponibilních leteckých mil. Vícenásobné přestupy a/nebo destinace jsou možné za podmínky, že nebude překročen počet disponibilních leteckých mil. Nicméně v případě, že si vítězný pár vybere delší destinaci (na kterou mu nebude stačit počet disponibilních leteckých mil), může si vítězný pár doplatit chybějící letecké míle na své náklady. Pořadatel neposkytuje vítěznému páru žádné kapesné, tj. veškeré dodatečné náklady, které nemohou být uhrazeny leteckými mílemi získanými v programu Flying Blue, budou hrazeny vítězným párem. Letecké míle získané v Kampani mohou být využity nejpozději do do 24 hodin. Vybraný pár bude považován za vítězný pár, tj. získá právo na Cenu, pouze za podmínky, že uzavře s Pořadatelem smlouvu ( Smlouva ), ve které vítězný pár vyjádří svůj souhlas s podmínkami Kampaně, zejména: 3

4 - za Nahrané video nebude vítěznému páru poskytnuta žádná náhrada; - vítězný pár se zúčastní jednodenního natáčení Krátkého filmu; - Krátký film bude dokončen se souhlasem vítězného páru s tím, že žádné další změny ale nebudou možné; - Krátký film se stane výlučným vlastnictvím Pořadatele; - Vítězný pár se zúčastní instruktážního kurzu ohledně užívání kamery GoPro na náklady Pořadatele; - na svoji svatební cestu dostane vítězný pár kameru GoPro, držák na selfie a paměťovou kartu, což mu umožní natáčet a pořizovat fotografie/videa. Na základě požadavku Pořadatele bude vítězný pár v průběhu své svatební cesty natáčet videa (v souladu s pokyny Pořadatele) se zaměřením na služby poskytované v rámci programu Flying Blue. Tato videa budou zaslána Pořadateli, který je bude moci použít k dalším marketingovým účelům. Vítězný pár zároveň souhlasí s tím, že učiní vše potřebné, aby videa byla co nejvíce pestrá (tj. různorodá barevná videa, natáčená na různých místech a v různých časech); - Pořadatel bude oprávněn připravit případovou studii / referenční materiál / kreativní materiál z Kampaně; - veškerá videa, obrázky, zvukové záznamy zachycené shora uvedenou kamerou GoPro v průběhu svatební cesty se stanou vlastnictvím Pořadatele, vítězný pár bude oprávněn tato propagovat a veřejně užívat pouze se souhlasem Pořadatele; - pokud jde o záznam zachycený kamerou GoPro v průběhu svatební cesty, vítězný pár bude akceptovat podmínky uvedené v článku 4.2 těchto Pravidel; - v případě, že vítězný pár nebude schopen dodržet termíny uvedené ve Smlouvě, vítězný pár nebude mít právo na obdržení Ceny a bude nahrazen náhradním vítězným párem; - v případě, že Nahrané Video je vybrané Pořadatelem jako vítězné, vítězný pár poskytne Pořadateli formou samostatného prohlášení svůj souhlas k užití Nahraného videa, Krátkého filmu a videí natočených v průběhu svatební cesty k marketingovým účelům, a to bezplatně. Pořadatel bude zejména oprávněn zveřejnit tato videa na svém profilu Flying Blue YouTube a/nebo v jiných marketingových akcích bez jakéhokoliv časového omezení a nutnosti získat dodatečný souhlas vítězného páru, stejně jako bez nutnosti hradit vítěznému páru jakoukoli náhradu; - vítězný pár navíc vydá bezpodmínečný a neodvolatelný souhlas v tom smyslu, že užití videí připravených Pořadatelem v rámci shora uvedených aktivit žádným způsobem neporušuje jeho práva; - souhlas vítězného páru s užitím a zpracováním jejich osobních údajů. V případě, že vítězný pár odvolá jakýkoli souhlas uvedený v těchto Pravidlech a/nebo ve Smlouvě, vítězný pár automaticky ztratí právo na Cenu a zároveň bude povinen uhradit Pořadateli veškerou tím vzniklou škodu, zejména náklady související s výrobou Krátkého filmu, atd. 8 Předání a převzetí Ceny: Poté, co porota přijme své rozhodnutí, oznámí Pořadatel tuto skutečnost vítěznému páru v co nejkratší lhůtě zprávou zaslanou prostřednictvím YouTube. Vítězný pár je povinen odpovědět Pořadateli do 48 hodin poté. V případě, že vítězný pár nedodrží lhůtu 48 hodin, ztrácí právo na získání Ceny a následující náhradní vítězný pár se stane vítězem a bude o této skutečnosti informován shora uvedeným způsobem. V případě, že vítězný pár nebude oprávněn k získání Ceny z důvodu nedodržení jakýchkoli podmínek uvedených v těchto Pravidlech a/nebo Smlouvě, vítězný pár ztratí právo na Cenu a následující náhradní vítězný pár bude prohlášen za vítěze a bude o této skutečnosti shora uvedeným způsobem informován. 4

5 V případě jakéhokoli sporu o určení vítěze, bude rozhodnutí Pořadatele o udělení Ceny a určení vítěze považováno za konečné a nezpochybnitelné. Vítězný pár bude oprávněn si po skončení svatební cesty ponechat kameru GoPro, paměťovou kartu a držák na selfie. 9 Daně a poplatky: Pořadatel se zavazuje uhradit všechny daně a poplatky, které je třeba uhradit v souvislosti s Cenami. Ostatní náklady s přijetím a/nebo užitím Ceny, včetně cestovních nákladů na místo natáčení Krátkého filmu, budou hrazeny vítězným párem. 10 Informace o Kampani: Pravidla a podmínky Kampaně jsou k dispozici na webových stránkách Kampaně: Kampaň bude propagovaná na následujících profilech: Facebookových profilech Air France/ KLM, Newsletterech Air France/ KLM, SEA, na letácích partnerů Pořadatele, YouTube a ve vybraných médiích. 11 Pravidla pro nakládání s osobními údaji: Pořadateli nebudou v souvislosti s Kampaní poskytnuty žádné osobní údaje, s výjimkou osobních údajů týkajících se vítězného páru. 12. Ostatní ustanovení: Cena nemůže být vyměněna za finanční prostředky. Při kalkulaci vyhraných leteckých mil, bude brát Pořadatel do úvahy počet pozitivních zhlédnutí ( like ) Krátkého filmu na oficiálních stránkách Flying Blue: https://www.youtube.com/user/flyingblueofficial) YouTube profil (ikona pod videem). Znázornění cen v reklamách je pouze ilustrační. Účastníci se mohou Kampaně zúčastnit s více Nahranými Videi. V případě jakéhokoliv porušení Pravidel, stejně tak pokud k němu dojde až po převzetí Ceny, bude Pořadatel oprávněn vyloučit příslušného Účastníka z Kampaně s tím, že Pořadatel bude oprávněn podniknout všechny nebytné související právní kroky. Účastníci budou plně odpovědni za veškeré škody způsobené Pořadateli vyplývající z porušení Pravidel. Rozhodnutí Pořadatele ohledně vyloučení z Kampaně bude konečné a nenapadnutelné. Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit jakéhokoliv Účastníka z Kampaně s okamžitým účinkem, v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít podezření na jakýkoliv podvod (např. v souvislosti s užíváním IT) nebo na zneužití nebo chování, která jsou neslučitelná/v rozporu s obrazem Kampaně. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za technické závady (problémy s hardwarem nebo softwarem, rychlost počítače nebo internetu, přístup k internetu, problémy s poskytováním internetových služeb, na serveru nebo problémy s poskytovatelem služeb, částečná nebo úplná nepřístupnost na webové stránky z jakéhokoli důvodu, přetížení sítě, neoprávněný lidský či jiný zásah do Kampaně, včetně neoprávněného padělání, činnost počítačových hackerů, krádež, viry). Navíc, Pořadatel nebude brát zřetel na jakýkoli požadavek na náhradu nákladů, škod, ztrát 5

6 vyplývající z občasných závad, nedostatků, vadného průběhu Kampaně nebo prodlení v průběhu Kampaně. Pořadatel neponese žádnou odpovědnost za dostupnost či fungování IT zařízení či vybavení, kurýrní služby ani za činnost třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla kdykoliv to, dle jeho uvážení, bude nezbytné. Účastníci budou o těchto změnách informováni na webových stránkách: Pořadatel Air France - KLM 11. srpna

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o.

Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro užívání služeb poskytovaných na internetových stránkách FTV Prima, spol. s r.o. 1. PREAMBULE 1.1. FTV Prima, spol. s r.o., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Soutěž Europassu o nejlepší virální video

Soutěž Europassu o nejlepší virální video Soutěž Europassu o nejlepší virální video Podmínky účasti Soutěž o nejlepší virální video pořádají Národní centra Europass (dále jen NCE ) a financuje ji Evropská komise. Přihlášky se podávají prostřednictvím

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.,

Více

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní

Více

Obchodní podmínky užívání reklamních kanálů

Obchodní podmínky užívání reklamních kanálů Obchodní podmínky užívání reklamních kanálů (dále jen Obchodní podmínky ) T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 649 49 681 zapsána do obchodního rejstříku vedeného

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se

Managed znamená Dedikovaný server poskytovaný společně s hardware. Ustanovení těchto Obchodních podmínek vztahující se k Dedikovanému serveru se Obchodní podmínky společnosti LERIS.CZ s.r.o. sjednané v souladu s ustanovením 262 odst. 1 a ustanovením 273 zákona č. 513 /1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako Obchodní

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky společnosti i-prosperity.com s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Společnost i-prosperity.com s.r.o., IČO 02895455, se sídlem Kovanice 85, 288 02 Kovanice zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací 1 Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Obsah 2. Definice pojmu... 3 3. Služba a její rozsah... 4 4. HelpDesk centrum... 4 5. Vznik, změna, trvání a ukončení smlouvy...

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET a.s. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí společnost AIRWAYNET a.s. se sídlem Hládkov

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY Impact Hub Ostrava

OBCHODNÍ PODMÍNKY Impact Hub Ostrava OBCHODNÍ PODMÍNKY Impact Hub Ostrava V návaznosti na Členskou smlouvu uzavřenou mezi Hubem a Odběratelem (dále jen Smlouva ) se smluvní strany dohodly učinit nedílnou součástí Smlouvy i tyto Obchodní podmínky

Více

6. ročník soutěže Miss sestra (Miss sestra 2015)

6. ročník soutěže Miss sestra (Miss sestra 2015) 6. ročník soutěže Miss sestra (Miss sestra 2015) I. Preambule 1. Soutěž Miss sestra 2015 (dále jen Soutěž ) je soutěží o nejsympatičtější sestřičku v ČR. Nehledá se krásná modelka, ale sympatická osobnost.

Více

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı

Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı Pra vnı informace Vs eobecne podmı nky pouz itı OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI FIAT ČR SPOL. S R.O. 1. Předmět obchodních podmínek 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více