O SLATINĚ. č. 3 březen 2014 PŘEČTĚTE SI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ. č. 3 březen 2014 PŘEČTĚTE SI:"

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ Farmářské č. 3 březen 2014 Při privatizaci domu Vyškovská 2 a 4 jsme mysleli na zachování volných nebytových prostor pro potřeby naší městské části a pro jejich jakékoliv využití do budoucna. Jako smysluplnou a užitečnou myšlenkou jak tento prostor využít, se ukázala možnost připravit ho a dát k dispozici Městské policii Brno. Po dlouhých jednáních se nám podařilo dohodnout s Městskou policií na rozšíření stávající spolupráce i touto formou. Bývalý obchod prošel rekonstrukcí a na přelomu dubna a května letošního roku by zde mělo začít fungovat tzv. Kontaktní místo Městské policie Brno. Jedná se o prostor, kde budou mít strážníci Městské policie pravidelně vyčleněny dny, respektive hodiny pro občany naší městské části, aby zde mohli společně konzultovat poznatky a potřeby pro zvýšení bezpečnosti ve Slatině. Bude zde i místnost prevence, kde budou probíhat například přednášky pro děti našich základních škol, nebo pro seniory. Přesto, že se nejedná o klasickou služebnu Městské policie, která byla před mnoha lety v OD Slatinka, tak věřím, že kontaktní místo bude jistě vítaným objektem, po jehož otevření budou mít občané blíže ke strážníkům a naopak. Od projektu si slibujeme jak vyšší četnost strážníků v ulicích Slatiny, tak usnadnění řešení případných potíží a problémů občanů, které už nebudou muset oznamovat jen na služebně Městské policie na Dornychu, pod kterou dnes Slatina spadá. Stejně tak vidíme přínos i ve vybudování prostoru, který bude sloužit jako osvěta formou prevence, tedy přednáškami a různými akcemi s bezpečnostní tématikou pro všechny generace žijící ve Slatině. Konkrétní podoba těchto akcí se ještě dojednává s Městskou policií. Bližší podmínky provozu kontaktního místa budou upřesněny v dubnových Aktualitách poté, co budou doladěny poslední detaily. Pro upřesnění je nezbytné uvést, že dnes Slatina spadá v působnos- PŘEČTĚTE SI: trhy str. 2 Malý tanečník ze Slatiny str. 3 Jarní blokové čištění str. 3 Slatinské památky str. 7 Tři medaile atletů str. 8 PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SLATINY V naší městské části se brzy otevře Kontaktní místo Městské policie Brno. Co tato novinka přinese občanům Slatiny jsme se zeptali pana starosty Jiřího Idese. V prostorách tohoto bývalého obchodu na Vyškovské ulici bude na jaře letošního roku otevřeno Kontaktní místo Městské policie Brno. ti Městské policie pod revír Brno-Jih, který zajišťuje svůj provoz ze služebny na ulici Dornych a má na starosti městské části Černovice, Chrlice, Tuřany, Brno-Jih a Slatina. Pro každou městskou část by jistě bylo optimálním řešením mít svoji služebnu, což ovšem není v dnešní ekonomické situaci možné. Věřím, že krok, kterým je zřízení Kontaktního místa Městské policie ve Slatině (jako v jediné ze jmenovaných městských částí), bude vítaným a povede k vyšší bezpečnosti a komfortnějšímu přístupu občanů k Městské policii a naopak. Na sedmé straně tohoto čísla Aktualit začínáme otiskovat seriál snímků historických památek Slatiny s vysvětlujícím textem. Začínáme nejznámější místní památkou, slatinskou kapličkou. Tato fotografie je z padesátých let minulého století, z doby, kdy trolejbusy projížděly přes Přemyslovo náměstí a kolem kapličky se vracely po stejné trase do Brna.

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých schůzích ve dnech 8.1. a rozhodla: o navýšení příspěvku na provoz na rok 2014 o 250 tis. Kč pro zřízenou p.o. ZŠS Jihomoravské nám. 2 o uhrazení nákladů na opravu krytiny požární zídky poškozené větvemi borovice, která rostla na pozemku města Brna, majitelům rodinného domu Tuřanka 37 ve výši Kč o uzavření smlouvy o výpůjčce č. VO/VYP/0416/2014, jíž se přenechává do bezplatného dočasného užívání vypůjčiteli MP Brno nebytová jednotka č. 546/8 v domě č.p. 546 v katastrálním území Slatina, obec Brno-město, na adrese Vyškovská 2,4, za účelem provozování služebny MP Brno. RMČ ukládá místostarostovi podepsat jménem SMB, MČ Brno- Slatina smlouvu o výpůjčce o opravě elektroinstalace v domech Dědická a Dědická , Brno-Slatina s předpokládaným objemem do 4,7 mil. Kč vč. DPH o provedení opravy odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP domu Vlnitá 2-4, s předpokládaným objemem do 1,2 mil. Kč vč. DPH schválila: seznamy požadavků seřazených dle priorit na nábytkové vybavení základních a mateřských škol a na vybavení školních kuchyní a jídelen předložené návrhy změn a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a ukládá vedoucí bytového odboru předat připomínky v termínu do BO MMB novelizaci Zásad pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno-Slatina rozepsaný schválený rozpočet MČ na r s příjmy ve výši tis. Kč, výdaji ve výši tis. Kč a financováním ve výši tis. Kč uložila: vedoucí MO podat na OŠMT MMB žádost o finanční prostředky na nábytkové vybavení základních a mateřských škol a vybavení školních kuchyní a jídelen vzala na vědomí: výsledky hospodaření VHČ za období I.-XI s náklady ve výši Kč 12, ,33 a výnosy ve výši Kč 33, ,87 doporučila Zastupitelstvu městské části: stanovit objem veřejné podpory malého rozsahu de minimis neziskovým organizacím v roce 2014 v celkové výši do ,- Kč s tím, že celkový objem bude kryt z finančních prostředků předchozích let jmenovat pracovní skupinu pro posouzení žádostí o veřejnou podporu malého rozsahu - de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2014 ve složení: MUDr. Markéta Janíčková, Ing. Karel Fiala, Ing. Václav Klajsner, Ing. Mgr. Pavel Drahovzal a Evžen Šik. k podepisování před-žalobních výzev k úhradě pohledávek na nájemném z bytů ve správě MČ Brno-Slatina a na úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů včetně příslušenství jménem statutárního města Brna, městské části Brno-Slatina vedoucí bytového odboru JUDr. Janu Šikovou Jiří Ides, starosta ZNÁTE SLATINSKÉ ULICE? Na snímku není v pravém slova smyslu ulice, ale jen široký chodník. Odbočuje z Tuřanky do zahrad, jmenuje se Sámova ulice a je na ní jen osm dvojdomků. MO BRNO - SLATINA Jen několik desítek metrů od Sámovy ulice je ulice Černozemní, na které je řada starších i nových rodinných domů. Můžete je donést do oratoře kostela ve Slatině v pátek od 15:00 do 19:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 2 AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI VÍTÁNÍ DĚTÍ Ve Slatině se rodí výborní tanečníci. Potvrzuje to nejen krojovaná chasa o místních hodech, ale i slečna Lenka Hoffmannová, vítězka mnoha domácích i evropských soutěží v irských tancích, o které jsme v Aktualitách psali v minulém roce. A nyní se může Slatina pochlubit dalším úspěšným, tentokrát mladým tanečníkem - na naše otázky odpovídá desetiletý Filip Demko. Víme, že jsi rozený slatiňák a bydlíš ve Slatině. Chodíš zde i do školy? Chodím do 4. třídy na ZŠ Přemyslovo náměstí 1. Kdo tě přivedl k tancování? V pěti letech, přes nátlak mé tety, rodiče. Po půl roce se mi už moc nechtělo, byla to nuda, ale na prvním soustředění se to zlomilo a už bych za nic neměnil. Chodil jsem ještě na Taekwondo, které bylo super, ale tancování vyhrálo. Třeba se k němu ještě někdy vrátím, mamka by byla určitě ráda. Popiš nám o jaký tanec jde a v jakém souboru trénuješ a závodíš. Tancuji Street dance, převážně Hip Hop v taneční skupině Magic Free Group na Václavské ulici v Brně. Při přijetí u pana starosty se pochlubils mnoha vítěznými medailemi, jaké zatím byly tvoje největší úspěchy? Každá medaile je velkým úspěchem a obrovskou radostí! Ale mezi ty nejcenější patří: Mistr ČR, vicemistr Evropy a Světa děti Hip Hop formace (Holandsko, Dánsko) Mistr ČR děti sólo Mistrovství ČR Street Battle 3. místo. Na které závody a soutěže se nyní připravuješ? Teď trénujeme formaci na taneční tour (Dance Life Tour a Taneční Skupinu Roku), které začínají v březnu. Regionální kolo pro Brno a Jihomoravský kraj, kam se můžete přijít podívat, proběhne v Boby centru. V květnu Mistrovství ČR, a pokud vše půjde tak jak má, v červenci Mistrovství Evropy v Itálii a v září Mistrovství světa v Německu. Co k tančení a úspěchům svého syna říkají Filipovi rodiče, manželé Demkovi? Je to spousta dřiny nejen pro Filipa. Třikrát týdně trénink a plno tréninků navíc o sobotách a nedělích. Dnů strávených na soutěžích nepočítaje. Čas a kilometry strávené převozy a čekáním na trénincích, fanděním na soutěžích, a to i těch mezinárodních, se nedají ani spočítat. Je to jeho velký koníček, ke kterému ještě stíhá hrát na flétnu a rekreačně hraje tenis. Všechen ostatní čas musíme věnovat učení, se kterým zatím nemá větší problém. Odměnou nám je Filipovo nadšení, spokojenost a do budoucnosti jeho vytrvalost, píle, férovost a plno dalších vlastností, které jsou vlastní všem sportovcům jakéhokoliv sportu. Děkuji za odpovědi na otázky. Jiří Toman Malého tanečníka Filipa Demka s rodiči přijal pan starosta Jiří Ides, předal mu malé dárky, poděkoval za vzornou reprezentaci Slatiny a popřál mu mnoho dalších sportovních úspěchů. POPLATKY ZE PSŮ Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatky ze psů, že termín splatnosti je dle platných vyhlášek 31. března. Nebudou-li poplatky zaplaceny v termínu a ve správné výši, vyměří Úřad městské části Brno-Slatina poplatek platebním výměrem, případně bude vymáhán exekucí. Poplatky jsou splatné nejpozději do příslušného kalendářního roku, a to v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, případně převodem na účet: /0100 s variabilním symbolem, který obdržíte na tel.: , nebo em Odbor sociální péče Úřad městské části Brno-Slatina a sociální komise Rady městské části oznamují, že se dne 17. května 2014 v sále Radnice Brno-Slatina, Přemyslovo nám. 18, uskuteční slavnostní Vítání dětí. Obřad se týká dětí narozených v období od do s trvalým pobytem v městské části Brno-Slatina (rozhodné je trvalé bydliště matky). Rodiče, kteří mají zájem se obřadu zúčastnit, se mohou přihlásit na odboru sociální péče ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, (tel.: , nebo ). Rodičům, kteří své děti na obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky. JARNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ Jarní blokové čištění na území Brno- Slatina bude probíhat dle následujícího harmonogramu: Podstránská 1.4. Černovičky, Stránská 2.4. Budínská, Hliník, Kovárenská, Přemyslovo nám. za parkem, Kikerleho, Za kostelem, parkoviště před poštou Přemyslovo náměstí, část Šmahovy 3.4. Ráj, Šmahova, O. Veselého, Blažovická, Moutnická 7.4. parkoviště na ulicích Prostějovská, Rousínovská, Kroměřížská, parkoviště při ulici Dědická, při ulici Mikulčická (lichá), při ulici Zlínská (u nákupního střediska Albert), parkoviště před Mikulčická Křehlíkova, Pivodova, Zemanova, Lučiny, Černozemní 9.4. Langrova + parkoviště 10.4 parkoviště Slavkovská, silnice mezi Slavkovskou a Vyškovskou, Vyškovská, V nové čtvrti (jen jedna ulice) Prostějovská, Dědická, Strážnická včetně nových parkovišť, Mikulčická (nad Hliníkem) včetně parkoviště pod sběrovým střediskem Vlárská celá Rousínovská včetně parkovišť přímo v ulici, Bučovická, Slavkovská (ulice, ne parkoviště), Kroměřížská Vlnitá, Pomezní, Kozinova, Šmilovského silnice k Airproducts, Slatinka, parkoviště před Arealem Slatina Odtah bude zajišťovat firma Černý, Drážní 9, Brno, tel.: , Výdejní doba odtažených vozidel je ve všední den 8 17 hodin. Výdejní doba 17 8 hodin včetně sobot a nedělí po telefonické domluvě. Odtahová firma po odtažení vozidla ohlašuje tuto skutečnost na čísle 158 Policie České republiky. Cena dokončeného odtahu včetně parkovného činí 1.920,- Kč včetně DPH. Majetkový odbor ÚMČ Brno-Slatina, tel ,

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ TŘEŤÁCI NA HVĚZDÁRNĚ Třídy 3. A a 3. B se společně vydaly den před pololetním vysvědčením do nově zrekonstruovaného a moderního digitária Hvězdárny a planetária Brno. Pořad Cesty k planetám nejprve poutavě přiblížil zimní oblohu a souhvězdí, která můžeme v těchto dnech vidět na noční obloze. Následoval krátký film Astronaut, který nám ukázal, co všechno se děje v těle astronauta při startu raketoplánu, během stavu beztíže a s jakými následky se tělo během pobytu ve vesmíru musí potýkat. Mnohé nás překvapilo, lecčemu jsme se divili, každopádně jsme se opět dozvěděli něco zajímavého a nového a celý den jsme si moc užili. Mgr. Kateřina Pěčková HASÍK Bezpečnost dětí a jejich připravenost na možné nebezpečné situace je velmi důležitá a zásadní. V lednu navštívil naši školu jeden z profesionálních brněnských hasičů v rámci projektu Hasík CZ. Žáci 3. a 5. ročníků s ním strávili dvě hodiny, které byly naplněny výkladem o možných situacích kontaktu s ohněm. Byli poučeni o tom, jak se zachovat v případech požáru uvnitř domu nebo v otevřené krajině, jak nejlépe oheň uhasit a především jak přivolat pomoc. Společně strávený čas příjemně a rychle utekl a již nyní se žáci těší na další dvě společná setkání. Mgr. Iva Pavlatová MADAGASKAR Na začátku února měli žáci ročníků v sále Břetislava Bakaly možnost zhlédnout dokument Madagaskar. Poznali tento ostrov po všech stránkách jeho původ, jedinečnost rostlin a živočichů i chudobu místního obyvatelstva. Odcházeli jsme nejen se spoustou nových historických 4 a přírodovědných informací, ale také s pocitem, že se v naší zemi žije dobře. Jana Šindelářová MACH A ŠEBESTOVÁ Žáci 2. A a 2. B navštívili v úterý divadlo Radost, kde zhlédli divadelní představení Mach a Šebestová. Žáci si tak připomněli, jak měl Kropáček angínu, jaké má paní Kadrnožková potíže se sousedy kvůli nezbednému Jonatánovi. Největší ohlas měla scéna, kdy 3. B odjela na školní výlet a za pomocí kouzelného sluchátka se ocitla na pirátské lodi. Představení bylo velmi pěkné, humorné a všem se líbilo. Mgr. Martina Marková ANTHROPOS V úterý 11. února se třídy 4. A a 4. B zúčastnily stálé expozice Anthropos v Moravském zemském muzeu, kde měly možnost se dozvědět více nejen o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu, ale také o životě a kultuře člověka z pohledu evoluce. Po pavilonu jsme měli možnost pohybovat se bez průvodce, tudíž jsme měli dostatek času vše si pořádně prohlédnout. Pevně věřím, že se expozice líbila nejen všem žákům, ale také přítomným pedagogům a že jsme si s sebou všichni odnesli spoustu zajímavých informací o vývoji našeho lidstva od jeho počátků. Bc. Gabriela Vrbová BLAHOPŘEJEME! V únoru proběhlo v SVČ Lužánky okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali dva žáci a oba dosáhli v silné konkurenci pěkného umístění. Alena Maková obsadila čtvrté místo v kategorii I. A, kde soutěžili žáci 6. a 7. tříd a Pavel Levý skončil na pátém místě v kategorii II. A, v níž se utkali žáci 8. a 9. tříd. Oběma žákům blahopřejeme. PaedDr. Jiřina Hlaváčová JAK SE SLUNÍČKO NEMYLO je název preventivního výukového programu pro prvňáčky zaměřeného na osobní hygienu. Žáci 1. A a 1. B se na konci ledna formou zajímavých her, poslechem pohádky a její dramatizací seznámili se sluníčkem, které se nechtělo mýt. V pohádce se dozvěděli, jaké by to bylo nehezké na světě, kdyby bylo sluníčko špinavé. Vysvětlili si, proč je důležité o sebe pečovat. Dětem se program líbil, všechny se zapojily do her a byly aktivní. Mgr. Věra Škardová, Mgr. Eva Pondikasová LYŽAŘI NA RAMZOVÉ Letos jsme se opět vypravili na lyžařský výcvikový kurz. Akce se ve středisku Ramzová na začátku února zúčastnilo 23 žáků ze 7. tříd pod vedením tří instruktorek Mgr. Balaščákové, Šikové a Šebelové spolu se zdravotnicí paní ředitelkou Bauerovou. S potěšením lze konstatovat, že jsme lyžařský kurz absolvovali bez zranění, se spoustou nově nabytých lyžařských dovedností a s úsměvem na rtech. Kurz tedy proběhl absolutně bez problémů, a tak jsme si akci mohli všichni naplno užít, i když to ještě před kurzem vypadalo, že si asi nezalyžujeme. Díky tomu jsme mohli letošní lyžařský kurz zakončit slalomovým závodem, kde byl mezi chlapci na třetím místě Matěj Musil, stříbrný byl Pavel Prosecký a na zlaté příčce se umístil David Špiřík. Mezi děvčaty byla bronzová Anna Davidová, stříbrná Tereza Adamcová a zvítězila Dáda Hrubá. Gratulujeme nejen těmto vyjmenovaným, ale i všem šikovným sedmákům, protože každý udělal ve svém lyžování veliký pokrok! Mgr. Barbara Balaščáková AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ DO POHÁDKY VEDOU VRÁTKA, VEJDEME A Těmito slovy začíná operka pro děti, kterou na motivy pohádky Boženy Němcové O dvanácti měsíčkách složila známá dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Poutavý příběh o Marušce, kterou zlá macecha a sestra Holena vyhání do mrazivého lesa splnit jejich marnivá přání, patří k nejkrásnějším a nejznámějším pohádkám. Zdeněk Svěrák mistrně napsal text, ve kterém se úžasně vyjímá krása českého jazyka. VÝCHOVA K VLASTENECTVÍ Již před zahájením Zimních olympijských her v Soči se chodba naší školy začala zaplňovat výkresy s obrázky zimních sportů. Postupně přibývaly termíny soutěží, časy TV přenosů, rozpisy jednotlivých disciplin. O přestávkách panoval na chodbě čilý ruch. To žáci dobrovolníci vyhledávali na Internetu, vystřihovali, lepili, doplňovali jména, obrázky, aktuality a hlavně výsledky ze Soči. Nechybělo ani místo na vzkazy Hodně štěstí! Fandíme vám! a další. Žáci v hloučcích debatovali o úspěších či nezdarech našich olympioniků a hrdě připisovali jména medailistů na symbolické stupně vítězů. A není toto krásný projev vlastenectví? Mgr. Olga Tenorová VYRÁBĚLI JSME SLUNEČNÍ SOUSTAVU V rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností jsme vyráběli sluneční soustavu. Tento projekt byl vyústěním učiva přírodovědy a také návštěvy planetária. Začali jsme tím, že jsme nafoukli balónky. Potom jsme se rozdělili do skupin a každá skupina vyráběla jinou planetu. Natrhali jsme noviny, kterými jsme polepili balónky. Potom jsme na ně nalepili kousky papírových ubrousků. Po uschnutí jsme planety namalovali podle skutečnosti. Všechny planety se nám povedly. (Nikola Tesařová, Eva Nguyen) Výroba planet se mi líbila hlavně proto, že jsem viděl, jak planety vypadají. (Roman Grufík) Na začátku mě to nebavilo, ale po prvním kroku mě to začalo bavit. Konec mě bavil nejvíc (prasknutí balónku). (Michael Štípa) Výroba byla sice obtížná, ale zábavná. Trvala dlouho, ale výsledek stál za to. (Roman Kalus) Bylo to zajímavé, ale pracné. Když jsme lepili první vrstvu papíru, tak jsme se lehce přilepili. (Terka Širůčková) Toto vyrábění se mi líbilo, protože to bylo učivo přírodovědy. A myslím si, že to bylo velmi hezké vyrábění. (Marian Mandelík) Vyráběli jsme všechny planety i Slunce, o kterých jsme se učili v přírodovědě. Všechny planety byly pěkné a práce se mi líbila. (Dominik Michalec) Mně se to líbilo, protože jsem se u toho s kamarády zasmál. Vypotřebovali jsme hodně lepidla i temper. Bylo to náročné vyrábění. (Pavel Sosnar) Mgr. Alžběta Veselá a žáci 5. B Děti z dramatického kroužku tuto operku zahrály dětem 1. stupně a svým rodičům. Z důvodu malého počtu herců však musel být změněn název a částečně upraven i text, takže se tato pohádka nakonec jmenovala O čtyřech ročních obdobích. A tak natrhat fialky pomohlo jaro, posbírat jahody léto a utrhnout jablíčka podzim. Nakonec zima potrestala macechu a Holenu. Všechny děti také musely zvládnout několik rolí naráz. Navíc si zkusily i práci kulisáků, když několikrát za představení měnily scénu. Malí herci si nejen sehnali kostýmy pro svoji roli, ale také vyráběli kulisy. Za jejich výkon je spolužáci i rodiče odměnili velkým potleskem. PaedDr. Jarmila Balejová vedoucí dramatického kroužku 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: ÚNOR VE FANTÁZII Free dílna: Woodoo panenky a příšerky V sobotu jsme se sešli na Fantošce, abychom si vyrobili woodoo panenky a ušili příšerku pro štěstí. Děti se dlouho nerozmýšlely a pod jejich rukama brzy začaly vznikat víly, mořské panny, rytíři, panáčci a kostlivci. Po woodoo panenkách si mohl každý ušít příšerku pro štěstí. Děti se nenechaly zastrašit jehlou a nití a podle šablonek nebo vlastních návrhů si ušily krásné příšerky. Užili jsme si krásné dopoledne, děti nezklamaly a opět předvedly, jak bohatou mají fantazii a jak jsou tvořivé Florbalové soustředění v Ivančicích Černé lesy u Brtnice budova, předškoláci a děti 1. tř Černé lesy u Brtnice chatky, děti od 2. do 8. tř. Příměstské tábory pro děti od 1. třídy: (hry, soutěže, výlety, 2x svačina, oběd, pitný režim po celý den) Hliněnka (keramický a rukodělný tábor), vede Lída Dufková pro děti od 9 do 14 let Vařečka (zábavné kuchařské dobrodružství pro děti) vede Zdena Jemelková Rodiny s dětmi tábor na kolech (děti 2 7 let) Na dílnu je nutné se předem přihlásit. S sebou: přezůvky a tvořivou náladu. EF KLUB zve všechny děti Každý pátek až do konce května kromě prázdnin a státních svátků, vždy od 14:00 17:00 hodin na Fantázii pokud není určeno jinak. Čeká na vás tvoření, hry, soutěže, pokusy, lezení a jiné se Zdenou, Marcelou, Klárou a Bohušem. Aktuální témata a podrobnější informace najdete na Jarní prázdniny v Hynčicích V sobotu jsme vyrazili autobusem na zimní tábor směr Hynčice prozkoumat další Havajskou záhadu. Jely nejen samotné děti, ale i rodinky. Ubytovali jsme se v turistické ubytovně Obchodka a vyrazili prozkoumat okolí. Při průzkumu Havajských ostrovů jsme narazili na krásnou Havajku, která nás celý týden na ostrovech provázela. Díky detektivům, kteří měli na Havaji sjezd, se nám podařilo vyřešit další záhadu. Týmy známých detektivů mezi sebou soutěžily, ukázaly, jak umí spolupracovat a všichni si užili spoustu zábavy a her na sněhu i bez něj. A JE TU BŘEZEN Letos se nám zima moc nepředvedla, proto doufáme, že se nevyplní přísloví: březen, za kamna vlezem. Když jsme nevytáhli sáňky a boby v zimě, teď už nám ve sklepě vydrží do příštího roku. Na horách jsme měli štěstí, že byl sníh aspoň na sjezdovkách, ale teď už by to chtělo sluníčko. Jarní čas s Velikonocemi a příměstským táborem uteče jako voda a pro vaše prázdninové plánování přichází Fantázie s nabídkou letních táborů. Milí rodiče, můžete začít plánovat dovolenou, rozmýšlet, jestli děti pošlete na tábor na celý týden, anebo využijete široké nabídky příměstských táborů. Velikonoční příměstský tábor (čtvrtek, pátek) Cena: 480,- Kč (je možné se přihlásit i na jeden den/ 240,-) Přihlášení od LÉTO S FANTÁZIÍ Tábory pro děti: tábor na kolech děti 7 11 let tábor na kolech děti od 12 let lezecký tábor děti let V jednání vodácký tábor 6 Přihlašování na letní tábory on-line od na Fantázie Tábory Free dílny pro náctileté Keramické hodiny zpracování vlastního návrhu, jeho realizace. Po výpalu cca za 14 dnů glazování výrobku. V ceně je i hodinový strojek. Dílnu vede Zdena Jemelková Připravuje se: Mozaika Sobotní dílny pro náctileté probíhají vždy v sobotu od 9:00 12:00 hod, cena dílny je 100,-Kč. Na dílnu je nutné se přihlásit předem. S sebou: přezůvky a tvořivou náladu. Jarní workshop pro dospělé a náctileté od 15 let Pozor, pozor! Víme, že šikovné děti, které chodí na Fantošku, mají i šikovné rodiče a tak jsme pro ně připravili jarní velikonoční dílnu. Za pomoci lektorek Hanky Vondrové a Kláry Horčicové si můžete vyrobit krásné jarní a velikonoční dekorace a ozdoby. Workshop se bude konat na Fantázii od 14:00 18:00 hod. Záloha na dílnu je 100,- Kč a bude vám odečtena od konečné ceny výrobků podle toho, kolik si jich vyrobíte. Woodoo panenky. V EF klubu jsme malovali květináče a seli jarní pažitku. Takhle rostou hadi z hlíny a popela v kroužku Vědátorů. AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÁ BŘEZNOVÁ VÝROČÍ 15. března 1939 přestalo Československo existovat. Na zbytek Čech, Moravy a Slezska vstoupila hitlerovská vojska. Výnosem ze 16. března vznikl Protektorát Čechy a Morava jako součást Velkoněmecké říše. Po dohodě s Hitlerem byl na Slovensku vyhlášen samostatný slovenský stát. Již v noci na 15. března byly z příkazu brněnského nacistického štábu v Německém domě obsazeny budovy zemského úřadu, policejního ředitelství a městské správy. Policejním ředitelem se stal dr. Karel Schwabe a další nacista Oskar Judex brněnským starostou. Asi 100 českých úřadníků bylo propuštěno. Spolu s vojáky přijelo do Brna 120 gestapáků, kteří pozatýkali desítky brněnských židů a ubytovali se v jejich bytech. Dočasné sídlo jejich velení bylo na Palackého ulici, brzy obdrželi budovu městské školní rady na Mozartově ulici a po uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939 zabrali budovu bývalé právnické fakulty na Veveří ulici. Brněnští Němci s nadšením vítali hitlerovskou armádu, domy vyzdobili prapory s hákovým křížem a např. Tišnovská ulice v Černých Polích byla na úrovni ulic v Berlíně nebo v Mnichově. Odpoledne měli vojáci v šedých uniformách volno a patřičně využili výhodný kurs marky k naší koruně, vyprázdnili obchody s uzeninami a zákusky, což večer nezůstalo u nich bez následků. Svůj den radosti prožili brněnští Němci 17. března, kdy do Brna zvláštním vlakem přijel Adolf Hitler a za přísných bezpečnostních opatření a za účasti stovek německých vojáků a policie vystoupil na balkon brněnské radnice. Jásot německých obyvatel nebral konce. Po odjezdu Hitlera rozdávaly Němky guláš podvýživeným německých dětem za účasti kameramanů z Vídně jako důkaz pro světovou veřejnost. I Slatinou projížděly tanky a vojáci v přilbách na motocyklech. Obsadili slatinské letiště a místní kasárny. Místní samospráva byla zrušena, politické strany rozpuštěny, zůstal jen obecní úřad. Na úředních budovách byly vyvěšovány prapory s hákovým křížem. Učitelé s pohnutím poslali žactvo domů. 18. března 1939 jmenoval Hitler Konstantina von Neuratha říšským protektorem v Čechách a na Moravě a K.H. Franka říšským ministrem. 21. března byla němčina zavedena jako úřední řeč a od 26. března se začalo jezdit vpravo. Kurs měny byl stanoven v poměru 1 marka je 10 korun. SLATINSKÉ PAMÁTKY Kaplička na Přemyslově náměstí symbol Slatiny. Majitel Líšně František Karel Norbert Leopold Libštejnský z Kolowrat nechal v roce 1703 postavit kapličku sv. Floriána. Sloužila k pravidelnému vyzvánění času ráno v poledne a večer, ke zvonění umíráčkem a poplašném při požáru. Tuto činnost vykonával obcí pověřený zvonař. O vzhled kapličky a jejího nejbližšího okolí se vedení obce zajímalo a prováděny byly nejnutnější úpravy. K větším opravám došlo v letech 1803, 1846, 1886, 1947, , 1998 a do báně kapličky byly vždy uloženy dobové peníze a písemnosti, které jsou cenným příspěvkem k poznání minulosti Slatiny. Ve 20. letech minulého století byla kaplička zařazena do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Ve 20. století bylo rozbory prokázáno, že autorem kapličky byl italský barokní architekt Domenico Martinelli ( ). Přemyslovo náměstí si bez ní jen těžko lze představit. Foto: Štěpán Cenek PŘIPOMÍNÁME SI 1. března 1904 se narodil hudební vědec Mirko Očadlík, 1939 se narodil spisovatel Ivan Kraus žijící ve Francii a v roce 1959 odpálily USA v Tichém oceánu dosud největší vodíkovou bombu rovnající se 600 bombám svržených na Hirošimu 2. března se narodili 1824 skladatel Bedřich Smetana, 1924 publicista A.J. Liehm, 1934 televizní hlasatelka Milena Vostřáková a v roce 1939 byl kardinál Eugene Pacelli zvolen papežem jako Pius XII. 3. března je Den boje spisovatelů za mír, 1929 se narodila architektka Eva Jiřičná, v r vzlétla k Měsíci americká raketa Apollo 9, v r zemřel zpěvák a spisovatel Karel Kryl 4. března 1894 se narodil spisovatel František Kubka 6. března 1884 se narodil herec Eduard Kohout a r zemřel spisovatel Josef Holeček 7. března je Památný den ČR výročí narození T.G. Masaryka r března se narodili r teolog a filozof Tomáš Akvinský, r básník F.L. Čelakovský, r lékař a spisovatel Antonín Trýb a r zemřel jazzový hudebník Karel Velebný 8. března je Mezinárodní den žen, výročí demonstrace newyorských švadlen v r. 1909, slaví se od roku března se narodili r ukrajinský spisovatel Taras Ševčenko a r budoucí kosmonaut a první člověk ve vesmíru J.A. Gagarin 10. března je Den solidarity s Tibetem, v r se narodil zpěvák Pavel Novák 11. března 1834 se narodil malíř Karel Purkyně 12. března 1564 se narodil spisovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, zemřeli r spisovatel a nakladatel Otakar Štorch-Marien a r filmový režisér Karel Kachyňa 12. března 1999 se ČR, Polsko a Maďarsko staly členskými zeměmi NATO 14. března 1879 se narodil německý fyzik Albert Einstein, autor teorie relativity 14. března 1989 zemřela ve věku 96 let poslední rakouská císařovna a maďarská královna Zita 15. března je Mezinárodní den spotřebitelů 17. března se narodili r německý konstruktér automobilu Gottleib Daimler a r televizní hlasatel Richard Honzovič 18. března 1844 se narodil ruský skladatel Nikolaj Rimskij Korsakov, r zemřel francouzský skladatel Hector Berlioz, r se narodil hudební publicista Lubomír Dorůžka, r se narodil herec Jiří Klem a r zemřel americký matematik Norbert Wiener, zakladatel kybernetiky 19. března 1873 se narodil ruský filozof Nikolaj Berďajev 20. března je Světový den divadla pro mládež 20. března 1934 se narodil slovenský herec Jozef Króner a r zemřel významný francouzský vojevůdce, maršál Ferdinand Foch 21. března je Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace, Světový den poezie, Mezinárodní den zdravého spánku, Světový den Downova syndromu (tzv. mongolismus) 21. března 1839 se narodil ruský skladatel M.P. Musorgskij 22. března je Světový den vody, Mezinárodní den invalidů 22. března se narodili r v Brně působící herec, režisér a pedagog Rudolf Walter a r zpěvák Petr Spálený 22. března 1924 zemřel sociálně demokratický politik Vlastimil Tusar, šéfredaktor brněnské Rovnosti, předseda čs. vlády a od r vyslanec v Německu 23. března je Světový den meteorologie 24. března je Mezinárodní den tuberkulózy 24. března 1899 se narodil zpěvák, kapelník a skladatel R.A. Dvorský 25. března 1929 zemřel básník Otokar Březina 26. března 1959 zemřel americký autor detektivek Raymond Chandler 27. března zemřeli r spisovatel K.J. Beneš a r malíř Vincenc Beneš 28. března je Den učitelů, výročí narození J.A. Komenského r března se narodili r spisovatel Karel Konrád, r v Brně-Židenicích spisovatel Bohumil Hrabal 28. března zemřeli r prezident USA Dwight Eisenhower, hlavní velitel spojeneckých vojsk při invazi 6. června 1944 a r francouzský dramatik rumunského původu Eugéne Ionescu 28. března 1939 skončila porážkou republikánských sil občanská válka ve Španělsku 29. března 1869 se narodil antropolog Aleš Hrdlička 30. dubna 2004 nastoupili branci naposledy k povinné základní vojenské službě 31. března 1949 se narodila zpěvačka Hana Ulrychová a zemřel malíř Jakub Obrovský, rodák z Brna-Bystrce Stranu připravil Karel Janiš 7

8 AKTIVNÍ RODIČE VÍTÁNI Březen je již od roku 1955 nazýván Měsícem knihy. Dnes už mnoho lidí zapomnělo na toto označení, protože se spíše slaví Březen - měsíc Internetu, který má připomenout důležitost webového prostoru pro rozpětí společnosti a hospodářství. Knihovny nebo školy jej však oslavují i nadále, jak jej známe. V dnešním světě sociálních sítí je čtení knihy tím nejcennějším, co můžeme dítěti dát. V Mateřské škole Jihomoravské náměstí 5/3 každý den po obědě před odpoledním odpočinkem čteme ve všech třídách dětem nejrůznější pohádky. Proto nás napadlo k oslavě třetího kalendářního měsíce tradici čtení ozvláštnit tím, že by nám přišli přečíst pohádku prarodiče našich dětí. Jsme přesvědčeny, že každá holčička či chlapeček budou nadšeni, když přijde právě jejich babička nebo dědeček do školky přečíst pohádku. Prostor pro toto dobrovolné čtení bude v druhé polovině měsíce. Věříme, že se tento první ročník ujme a stane se v naší mateřské škole tradicí. Těšíme se na rozzářené úsměvy našich dětí z radosti, že zrovna jejich babička četla v jejich škole. Již nyní prosíme prarodiče, aby se ve třídě svých vnoučků a vnuček domluvili s paními učitelkami na konkrétní termín a knihu, kterou budou číst. Záleží pouze na Vás, milí prarodiče, zda si knihu přinesete, nebo výběr pohádky necháte na nás. Svátky jara nás letos čekají zhruba v polovině měsíce dubna. Jejich příchod oslavíme výrobou velikonočních dekorací, v podobě závěsu na dveře nebo dekorace na stůl. Spolupráci nám přislíbilo květinářství Carmen Flora v Brně, jehož zkušení floristé pomohou nejen dětem, ale i jejich rodičům s výrobou. Bližší informace naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd a na webu mateřské školy, nicméně již nyní si poznamenejte datum pondělí V následujícím měsíci, měsíci květnu, bude pro rodiče s dětmi nachystán velký táborák, spojený s úklidem školní zahrady. Pro odvážné školáčky je pak připraveno přespání v naší mateřské škole. Můžete se těšit na známé prostředí, v neznámém čase. Chystáme stezku odvahy po školce, pyžamovou párty a spoustu dalších překvapení. Maminku a tatínka po táboráku samozřejmě pošleme domů. (KD) POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA ROK 2014 Částka 670,- Kč, splatnost do Možnosti úhrady poplatku: 1) v hotovosti: pokladna na ul. Šumavská 33, budova A- po celý rok, pokladna MMB, Malinovského nám.3 (březen-květen) 2) bezhotovostním převodem: č. účtu: /5400, variabilní symbol: rodné číslo poplatníka, konstantní symbol: ) poštovní poukázkou: variabilní symbol: rodné číslo poplatníka TŘI MEDAILE ATLETŮ První únorová sobota byla ve znamení největšího atletického halového závodu na Moravě Mistrovství Moravy a Slezska. Atleti z MC Brno-Slatina si ze závodů přivezli mnoho úspěchů. Kromě nových osobních rekordů také tři medaile Daniel Suchánek vyhrál zlatou medaili v běhu žáků na 800 m, David Klezl bronzovou medaili v kategorii mužů v běhu na 200 m a Michal Suchánek také bronzovou medaili v kategorii juniorů v běhu na 400m. Všichni jmenovaní i se svým trenérem Lukášem Plachým jsou na fotografii. DIVADLO J. K. TYLA V ÚNORU Složenky a oznámení společného zástupce je možné vyzvednout na ÚMČ a kontaktních místech MMB. Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů na území MČ Brno-Slatina dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011. Na území MČ Brno-Slatina je povoleno spalování suchých rostlinných materiálů pouze ve dnech: Úterý: 10:00-20:00 hod Pátek: 10:00-20:00 hod Sobota: 12:00-20:00 hod Za porušení výše uvedené vyhlášky bude posuzováno dle 46 odst. 2 a 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše ,- Kč. 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: obec může uložit právnické osobě a fyzické, která je podnikatelem a porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce, pokutu až do výše ,- Kč. Majetkový odbor MČ Brno-Slatina 8 V minulém měsíci jsme vyjížděli s pohádkou Utopený hastrman v režii Ludmily Slancové-Slavíkové. Bezplatně jsme ji sehráli klientům Domova pro seniory v Brně Tuřanech (kde hrajeme již tradičně několik let - viz. foto), Domově sv. Ludmily na ulici Táborská a dětským pacientům ve Fakultní nemocnici Brno - Dětské nemocnici. O tomto vystoupení odvysílala ve zpravodajství reportáž TV NOE. V rámci možností budeme vyjíždět do takovýchto organizací i v průběhu roku. Touto cestou bych rád poděkoval všem našim členům, kteří v rámci těchto vystoupení obětují spoustu svého volného času. Pro veřejnost momentálně připravujeme premiéru hry Strakonický dudák. Termín uvedení bude zveřejněn v příštím vydání Aktualit o Slatině. PhDr. Martin Krytinář předseda divadla AKTUALITY O SLATINĚ

9 MLADÍ HASIČI V ROCE 2013 Vítám všechny čtenáře Aktualit, dnes bych vás provedla činností naší mládeže v roce I nadále funguje při naší organizaci zájmový kroužek mladých hasičů, který má 20 členů, jimž se věnují 4 vedoucí mládeže. Dvakrát týdně se konají schůzky na hasičské zbrojnici. Za příznivého počasí jezdíme trénovat s vodou do Mariánského údolí. Během roku 2013 se naše družstva zúčastnila celkem šesti soutěží, a to například v požárním útoku, v uzlových štafetách a také v závodu požární všestrannosti. Naše první závody proběhly na domácí půdě v netradiční soutěži Měděný pulec, zde se mladší žáci umístili na devátém místě a starší na místě čtvrtém. Dále jsme se zúčastnili soutěží v požárním útoku v Chrlicích, kde mladší skončili na pátém místě a starší si dovezli medaile za krásné druhé místo. Poté následovala soutěž v Bohunicích, mladší se umístili na sedmém místě a starší na místě pátém. Bojovnost našich dětí však neustávala, a tak byly za své úsilí odměněni na dalších závodech, které se konaly ve Slatině. Mladší obsadili třetí místo a starší skončili na místě prvním a putovní pohár našeho pana starosty Jiřího Idese zůstal konečně doma. Sezonu jsme ukončili závodem požární všestrannosti v Chrlicích, kde se naše hlídky umístily na čtvrtém a pátém místě. V průběhu roku jsme se věnovali i dalším činnostem, za zmínku stojí například Soutěž Požární ochrana očima dětí. Mladší hasiči kreslili obrázky a starší připravili literární práce na zadaná témata. Některé naše děti se dokonce umístily na prvních místech a byli oceněni Okresním sdružením hasičů Brno město. Dále mladí hasiči plnili potřebné odbornosti, za které získali zasloužené odznaky. Opět jsme pořádali Karneval na staré radnici pro naše malé členy a jejich rodinné příslušníky. V roce 2013 jsme poprvé připravili s rodiči a dětmi pro veřejnost Den s hasiči, plný soutěží, hasičské techniky a přínosných poznatků. Na začátku letních prázdnin proběhlo soustředění zaměřené na zdokonalování získaných schopností a utužování kolektivu. Jako každý rok následovalo na podzim spaní na hasičské zbrojnici, při kterém jsme trénovali na branný závod. Na konci roku jsme si všichni společně užili mikulášskou a vánoční besídku. Na závěr bychom rádi touto cestou poděkovali členům našeho sboru za velkou podporu činnosti mladých hasičů, dále sponzorům, též městské části Brno Slatina, hlavně panu starostovi Jiřímu Idesovi a v neposlední řadě také rodičům našich mladých hasičů. Klára Šikulová, hlavní vedoucí VIDÍ, NEBO NE Někteří nevidomí lidé se stáhnou do ulity sebelítosti a nic nedělání, ale není málo ani těch, kteří na život nezanevřou a rozhodnou se s nastalou životní situací porvat. Nelehká cesta k samostatnosti vyžaduje nejen odvahu, ale také kvalifikovanou pomoc odborníků. Mají-li být v této situaci věrohodní, musí mít sami zkušenosti se životem po slepu. Na této myšlence staví i obecně prospěšná společnost Tyfloservis, která již více než 20 let pomáhá nevidomým a slabozrakým na cestě k samostatnosti. Praktickým vstupem do světa vnímání a myšlení lidí nevidomých a slabozrakých je kurz instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu. Instruktoři jsou ti, kteří učí nevidomé samostatně chodit, cestovat dopravními prostředky, vnímat a využívat řadu jemných informací, které zůstávají očím skryté. Proto musí uměle zaslepeni sami chodit v běžném provozu, tak jako každý nevidomý člověk. První část kurzu bude probíhat v Brně ve dnech Adepti na certifikované instruktory budou trénovat také v městské části Brno-Slatina. Vzhledem k tomu, že příprava musí probíhat v reálném provozu, prosíme všechny občany o pochopení. Pokud nás někdy potkáte, nepovažujte nás hned za podvodníky, kteří slepotu jen předstírají. Mějte s námi porozumění a nebojte se k nám chovat stejně jako k nevidomým. Petr Karásek BRNO DARUJE ŽIVOT Český registr dárců krvetvorných buněk a společnost Rh+ marketing zahajují projekt Brno daruje život. Cílem je informovat o možnosti dárcovství a získat nové dárce pro registr krvetvorných buněk z Brna a okolí. Projekt získal záštitu primátora města Brna Romana Onderky. Iniciátorem celé myšlenky a organizátorem projektu Brno daruje život je společnost Rh+ marketing. Snahou je zvýšit všeobecné povědomí o existenci registru a o důležitosti dárcovství kostní dřeně. Doufáme, že se díky projektu počet dárců zvýší, doplňuje jednatelka společnosti Rh+ marketing Radka Hošková. Projekt vznikl na základě skutečného příběhu Dana, který právě na leukémii v listopadu roku 2013 zemřel. Celý projekt je možné uskutečnit jen díky laskavé a nezištné spolupráci pracovníků Transfúzního a tkáňového oddělení ve FN Brno Bohunice. Právě tato transfuzní stanice je jedním z nejdůležitějších náborových míst registru, a to z důvodu její velikosti a dostupnosti pro dárce z Moravy. Databáze registru se musí neustále aktualizovat a doplňovat o mladé a zdravé dárce, protože je řada důvodů, které stávající dárce vyřadí. Projekt Brno daruje život je součástí projektu Daruj život. Zaměří se hlavně na mladé lidi z Brna a okolí, kteří se zajímají o aktivní životní styl. Kontakt: ROSTE POČET VLOUPÁNÍ Jihomoravští policisté od začátku letošního roku zaznamenali výrazný nárůst případů vloupání do bytů a rodinných domů v celém kraji a zvláště v Brně. Kriminalisté v součinnosti s uniformovanými policisty intenzivně pracují na objasnění těchto případů a dopadení pachatelů. K zabezpečení svého majetku by však měli přispět i sami obyvatelé bytů, bytových a rodinných domů. Zabezpečení je vždy individuální podle toho, jestli se byt nachází v přízemí či pod střechou, jak vysoko jsou okna, v jaké lokalitě se nemovitost nachází a podobně. Přesto platí několik základních doporučení, které mohou případným zlodějům zkomplikovat práci a odradit je od pokusu o vloupání do vašeho bytu nebo domu. Často se zloději dostávají dovnitř přes vstupní dveře. Ty bychom měli zvolit bezpečnostní, vyztužené a s kvalitním zámkem. Překonání takových dveří je obtížné a časově náročné a už tento fakt může odradit případné zloděje. Zabezpečit je nutné i okna a balkonové dveře mechanicky například mřížemi, nerozbitnou fólií na skla nebo elektronickým alarmem. V blízkosti domu nenechávejte žádné nářadí, které by mohli potenciální pachatelé využít ke vstupu dovnitř sekerky, žebříky, trubky apod. Prostranství před objektem by mělo být dobře osvětlené, vhodné je použít spínače světel, které se aktivují při pohybu. Samozřejmostí je důkladné zamykání všech dveří a zavření oken před odchodem z bytu, a to i pokud víte, že odcházíte jen na krátkou dobu. Pokud zjistíte, že i přes všechna opatření k násilnému vniknutí do bytu či domu došlo, rozhodně nevstupujte dovnitř pachatel nebo skupina pachatelů by ještě mohli být uvnitř a mohli vás ohrozit. S ničím nemanipulujte a rozhodně neuklízejte, abyste nezničili stopy, které jsou pro policii velmi důležitým vodítkem při pátrání po pachateli. Ihned zavolejte na linku 158 a počkejte na příjezd policistů. Stejně tak nebuďte lhostejní a obraťte se na bezplatnou linku 158 v případě, že uvidíte kolem rodinných domků nebo bytů vašich sousedů podezřelé osoby. mjr. Mgr. Petra Vedrová 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Zdravím všechny příznivce sportu ze stránek slatinských Aktualit. Začátek jarní sezony fotbalových soutěží se nezadržitelně blíží a tak našim týmům zbývá už jen málo dní na doladění formy na správný start do druhé fáze fotbalové sezony. Aktuálně v našem areálu fotbalového hřiště vedle vstupu z ulice Kikrleho připravujeme formou stavebních úprav a přístavby novou klubovnu s občerstvením, která bude sloužit nejen fotbalistům, ale i divákům a ostatním návštěvníkům našeho sportovního areálu. Také pokračujeme v pořádání úspěšných Farmářských trhů, které začínají již v sobotu 12. března od 8 do 12 hodin a pokračují během roku v dalších pěti termínech. A nyní již k aktualitám z našich sportovních oddílů. Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A + B. Oba naše mužské týmy v této fázi zimní přípravy dolaďují formu na blížící se první zápas jarní sezony, ve kterém hraje v neděli první mužstvo dospělých na hřišti zatím čtvrtého Kunštátu. Připomeňme si, že naše A mužstvo je po podzimu na pěkném 6. místě se ziskem 18 bodů a skórem 26:24. B tým je po podzimní části sezony průběžně na 10. místě se ziskem 13 bodů a skórem 17:23 a v prvním zápase jarní části sezony v neděli 6.4. přivítá doma tým Obřan. Do jarní části sezony držíme oběma týmům palce. Dorost starší a Mladší dorost. Starší dorostenci budou mít v jarní části sezony co napravovat, neboť jsou zatím na 13. místě tabulky se ziskem 5 bodů a skórem 18:48. Příležitost k tomu budou mít v prvním zápase jarní části sezony v sobotu doma s Kyjovem. Dorost mladší na tom není o nic lépe, zatím je na 11. místě se 13 body a s pasivním skórem 20:46. V prvním jarním zápase kluci hostí tým Kyjova. Oběma týmům přejeme lepší výsledky v jarní části soutěže. Starší žáci mají za sebou již závěrečné boje v zimním halovém turnaji Korčian Cup 2014, který skončil 15. února v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity 10 v Brně. Naši kluci do posledního hracího dne turnaje nastupovali z 8. místa a po skvělém výkonu se jim podařilo obsadit konečné skvělé 2. místo v turnaji pořádaném našim Sportovním klubem Slatina. Celému realizačnímu týmu děkujeme za vzornou organizaci a průběh Korčian Cupu 2014, našim hráčům i trenérům za vynikající výsledek a rodičům a fanouškům za vynikající podporu. Mladší žáci jsou zatím v Zimní halové lize mladších žáků v Ivančicích průběžně na 16. místě se ziskem 4 bodů. Po základní části turnaje vznikly čtyři čtvrtfinálové skupiny, do kterých jsou týmy zařazeny podle umístění v základní části. Náš tým je v A skupině a v závěru února hrál o lepší umístění v tabulce turnaje. Výsledky ze semifinálového hracího dne 23. února do uzávěrky nemáme k dispozici. Mladší přípravka má již za sebou 5 kol Zimní halové ligy mladších přípravek v Brně-Komárově při ZŠ Tuháčkova, kluci jsou průběžné na 5. místě s 35 body a skórem 99:27. Všem klukům z přípravek děkujeme za předvedenou hru, realizačnímu týmu velký dík a do závěrečných bojů v turnaji klukům fandíme. Starší přípravka pokračovala v zimní přípravě pravidelnými tréninky v tělocvičně při ZŠ Jihomoravské nám. 2 a mimo to odehrála poslední dvě kola základní části Zimní halové ligy na ZŠ Tuháčkova v Brně-Komárově. V neděli 19. ledna kluci nejdříve porazili Bohdalice 3:0, pak nestačili na velkého favorita celého turnaje tým MFK Modřice a podlehli mu 0:4. S dalším favoritem turnaje - týmem Dosty Bystrc sehráli velmi vyrovnaný zápas, který po remíze 2:2 prohráli až na penalty. Poslední zápas s domácím týmem LOKO Heršpice pak vyhráli s přehledem 5:1. Závěrečné, šesté kolo ZHL, se hrálo v neděli 9. února a kluci měli výchozí pozici velmi dobrou sedmé místo, 24 bodů a skóre 24:20 s tím, že do finále postupuje prvních 10 týmů z 18 zúčastněných. Po výhře 7:3 nad Medlánkami B však kluci dvakrát dost nešťastně prohráli o jeden gól - napřed s Kohoutovicemi 3:4 a potom s týmem Líšeň B 2:3 oba zápasy přitom zpočátku vedli. Jestli tyto výsledky budou stačit na finálový turnaj, který se hraje 2. března, zatím není jasné konečnou tabulku po závěrečném kole základní části pořadatel do uzávěrky neposkytl. Našim klukům držíme pěsti dál! Starší páni se v závěru zimní přípravy účastní Zimního halového turnaje v malé hale TJ Tatran Bohunice. V sobotu 8. března se uskuteční závěrečná finálová část turnaje, kdy se bude hrát o celkové prvenství. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Pokračuje v pravidelném cvičení v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí 2 - hodiny pro ženy probíhají vždy v pondělí od 19 do 20 hodin. Mladší žákyně - pro holky ve věku 5 až 10 let - každé pondělí od 18 do 19 hodin. Je možné připojit se kdykoliv v průběhu roku. Kontaktní osoba Majka Konečná tel , ODDÍL STOLNÍHO TENISU Pravidelné tréninky na novou sezonu pokračují pro naše žáky každé úterý v hod. Trénink vede pan Jeřábek tel , trenér mládeže. Mistrovské soutěže finišují ke svému závěru a našim týmům v mužských kategoriích se daří velmi dobře. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel ODDÍL TENISU Ještě několik týdnů, asi do začátku dubna, mohou zájemci o tenis využívat nafukovací halu na dvou antukových kurtech a zájemci o pronájem kurtů v této hale se mohou hlásit u Karla Velana na tel Kontaktní osoba pro ostatní akce je tajemník oddílu pan Oldřich Miklík (tel ). ODDÍL KULTURISTIKY Zveme všechny, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví nebo si jen protáhnout své tělo a nabrat fyzičku, do přízemí naší hlavní budovy. Přijít můžete od pondělí do pátku od 17 do 20 hodin a v neděli od 18 do 20 hodin. Mimo tuto dobu po telefonické domluvě. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Letošní velmi skromná nadílka sněhu na našich horách nám zatím nedovolila uspořádat společný výlet na běžkách. A tak jen někteří z nás vyrazili na individuální túru, ať už to bylo v Jeseníkách na Praděd, či v Beskydech na Pustevny. Kdo má zájem nejen o běžecké lyžování, ale také o běhání vůbec, přijďte mezi nás! Kontaktovat můžete V. Klajsnera tel HLEDÁME zájemce o jakoukoliv pomoc u mládežnických mužstev chceme zkvalitnit naši práci s mládeží a každého zájemce rádi přivítáme. VOLEJTE na mobil !!! SPORT ANO, DROGY NE! AKTUALITY O SLATINĚ

11 400 parkovacích stání pro vaše pohodlné parkování Zažijte léto v jižních Čechách! povoleno parkování vozidel na alternativní pohony Kolištì Milady Horákové možnost nabíjení elektromobilù 85. Pionýrská skupina Letka opět pořádá letní stanové tábory ve Valtínově! Přihlaste se na Moravské námìstí katastrální úøad Místodržitelský palác Scala Divadlo B. Polívky Bìhounská CENTRUM P Rooseveltova Moravská galerie Janáèkovo divadlo rest. Bohéma Jezuitská Kolištì Rooseveltova Jezuitská Zemanova kavárna Za Divadlem Bratislavská PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA Po zaparkování vyjdete: 1. Schodištìm nebo výtahem (A) - na køižovatku Rooseveltova-Moravské nám. k pøechodu k tramvajím - k Mìstskému divadlu na Lidické ul. - ke Katastrálnímu úøadu 3. Prùchodem z 1. podlaží - pøímo do Janáèkova divadla po schodech nebo proskleným výtahem do foyer k šatnám - po schodech do restaurace Bohéma 2. Schodištìm nebo výtahem (B) - na ulici Rooseveltovu - CENTRUM - pøes pøechod do centra mìsta - k Divadlu Bolka Polívky - k Janáèkovu divadlu - k restauraci Bohéma - k Mahenovu divadlu - k soudu 4. Podél hlavního vjezdu a výjezdu - do parku - na ulici Milady Horákové - k bance ÈSOB Parkovné 2014: INFO: tel :½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè Inzerce: x 132 : mm 1 hod. 15 Kè P.S.: u nás najdou svoji řeku i vodáci. Ahoooj! VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ÚČETNÍ PORADENSTVÍ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ tel.: Kvalitní servis = spolehlivost na cestách i pro starší vozy Výhodný servis pro starší vozy Pro majitele vozů starších 4 let nabízíme velmi výhodnou nabídku servisních služeb se všemi zárukami autorizovaného servisu: zvýhodněná hodinová sazba 484 Kč na servisní práce originální náhradní díly a příslušenství se slevou 15% Přijeďte si pro nezávaznou kalkulaci opravy Vašeho vozu. Ceny jsou uvedeny vč. DPH, cena neplatí pro klempírnu, lakovnu, pojistné události a akční nabídky. Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: PORSCHE BRNO Řipská 13a, Brno-Slatina Tel.: ,

12 INZERCE DOVOLENÁ na jednom z nejkrásnějších míst Chorvatska, lokalita SLATINE-TROGIR, www. apartmani-maslina.com Tel.: Dětské tábory Křižanov. Minitábory pro rodiče s dětmi 1-7 let. Velikonoční pobyt, květnové víkendy. Tel.: , Firma OLMAN SERVICE s.r.o. přijme pracovníky osoby se zdravotním postižením na pozici uklízeč/ka na HPP v Brně. Volejte Tel.: Nový AUTO-PNEU servis ve Slatině, Slavkovská 9, garážový dvůr. Zaváděcí ceny. www. jbautoservis.cz Tel.: Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel , Šéfredaktor: Jiří Toman, Kontakt inzerce: Petra Fojtíková, tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis, Tisk: Střední škola grafická Brno Šmahova 110, Brno - Slatina, tel Nabízím kompletní realitní servis: prodej, pronájem, poprodejní servis.priorita je slušné chování. Skutek M, Tel.: Cukrářská výroba - svatby, promoce a oslavy, minizákusky. Kotrlová Jitka, Šmahova 20, Brno. Tel.: A3 STUDIO BRNO - SLATINA - Patricie Konečná, Tilhonova 3a. Kosmetika, nehtový design, permanetní prodloužení řas. cz Tel.: MASÁŽE PONTIKA Strážnická 4, www. masaze-pontika.cz Tel.: , MUŽ V AKCI řemesla pro Váš byt, dům i zahradu. Kvalita, spolehlivost. Tel.: Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac. desky. Vrba MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Vyměním OB 2+1 Bieblova, Černá pole za OB 2+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 3+1 ve Slatině s lodžií za OB 2+1 nebo 1+1 ve Slatině. Tel.: Hledáme menší byt na investici o dispozici 1+kk až 2+1 v této městské části. Jestliže takový byt prodáváte, neváhejte mne kontaktovat. Děkuji Klimešová Hledáme rodinný dům v této lokalitě Slatina, Šlapanice a Černovice popřípadě byt 3+kk až 5+1. Pokud takovou nemovitost vlastníte, prosím kontaktujte mne. Děkuji Klimešová Prodám garáž v bezprostřední blízkosti nové výstavby v prostoru bývalých kasáren ve Slatině. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Langrova, 1.500,- Kč/ měs. Tel.: Pronajmu garáž v řadové zástavbě ul. Hviezdoslavova, volná od 3/2014 Tel.: Pronajmu garáž na ul. Vlnitá, volné ihned. Cena dohodou. Tel.: Nabízím pronájem garáže na ul. Vlárská. Tel.:

Usnesení z VI/72. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.01.2014

Usnesení z VI/72. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.01.2014 Usnesení z VI/72. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 27.01.2014 VI/ 72/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 2/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 2/2014,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012

Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 Usnesení z VI/40. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 25.06.2012 VI/40/1 Hospodaření s rozpočtem a) Žádost MŠ Jihomoravské nám. 5 o změnu finančního plánu-doplnění RMČ bere na vědomí opravený

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Usnesení z VI/06. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 24.01.2011

Usnesení z VI/06. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 24.01.2011 Usnesení z VI/06. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 24.01.2011 VI/06/1 Hospodaření s rozpočtem a) Vyřazení majetku TECHNICKÝCH SLUŽEB Brno-Slatina 1. RMČ nepřijímá dle odst. 6, 27, zák.

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM

PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL S RAZÍTKEM Podmínky účasti - cena soustředění je 1000,- Kč za 3 dny - termín konání 29.4 1.5 2011 atletický stadion Pacov - PŘIHLÁŠKY POSÍLAT NA EMAIL cfpscr@email.cz A PŘI NÁSTUPU NA SOUSTŘEDĚNÍ ODEVZDAT ORIGINÁL

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Usnesení z V/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 11.02.2009

Usnesení z V/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 11.02.2009 Usnesení z V/53. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 11.02.2009 V/53/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2008 1. Základní škola a mateřská

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

platba při přihlášení dvou a více sourozenců Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

platba při přihlášení dvou a více sourozenců Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015

Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015 Usnesení z VII/12. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 09.06.2015 VII/12/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 08/2015 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 08/2015,

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více