O SLATINĚ. č. 3 březen 2014 PŘEČTĚTE SI:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ. č. 3 březen 2014 PŘEČTĚTE SI:"

Transkript

1 A K T U A L I T Y O SLATINĚ Farmářské č. 3 březen 2014 Při privatizaci domu Vyškovská 2 a 4 jsme mysleli na zachování volných nebytových prostor pro potřeby naší městské části a pro jejich jakékoliv využití do budoucna. Jako smysluplnou a užitečnou myšlenkou jak tento prostor využít, se ukázala možnost připravit ho a dát k dispozici Městské policii Brno. Po dlouhých jednáních se nám podařilo dohodnout s Městskou policií na rozšíření stávající spolupráce i touto formou. Bývalý obchod prošel rekonstrukcí a na přelomu dubna a května letošního roku by zde mělo začít fungovat tzv. Kontaktní místo Městské policie Brno. Jedná se o prostor, kde budou mít strážníci Městské policie pravidelně vyčleněny dny, respektive hodiny pro občany naší městské části, aby zde mohli společně konzultovat poznatky a potřeby pro zvýšení bezpečnosti ve Slatině. Bude zde i místnost prevence, kde budou probíhat například přednášky pro děti našich základních škol, nebo pro seniory. Přesto, že se nejedná o klasickou služebnu Městské policie, která byla před mnoha lety v OD Slatinka, tak věřím, že kontaktní místo bude jistě vítaným objektem, po jehož otevření budou mít občané blíže ke strážníkům a naopak. Od projektu si slibujeme jak vyšší četnost strážníků v ulicích Slatiny, tak usnadnění řešení případných potíží a problémů občanů, které už nebudou muset oznamovat jen na služebně Městské policie na Dornychu, pod kterou dnes Slatina spadá. Stejně tak vidíme přínos i ve vybudování prostoru, který bude sloužit jako osvěta formou prevence, tedy přednáškami a různými akcemi s bezpečnostní tématikou pro všechny generace žijící ve Slatině. Konkrétní podoba těchto akcí se ještě dojednává s Městskou policií. Bližší podmínky provozu kontaktního místa budou upřesněny v dubnových Aktualitách poté, co budou doladěny poslední detaily. Pro upřesnění je nezbytné uvést, že dnes Slatina spadá v působnos- PŘEČTĚTE SI: trhy str. 2 Malý tanečník ze Slatiny str. 3 Jarní blokové čištění str. 3 Slatinské památky str. 7 Tři medaile atletů str. 8 PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SLATINY V naší městské části se brzy otevře Kontaktní místo Městské policie Brno. Co tato novinka přinese občanům Slatiny jsme se zeptali pana starosty Jiřího Idese. V prostorách tohoto bývalého obchodu na Vyškovské ulici bude na jaře letošního roku otevřeno Kontaktní místo Městské policie Brno. ti Městské policie pod revír Brno-Jih, který zajišťuje svůj provoz ze služebny na ulici Dornych a má na starosti městské části Černovice, Chrlice, Tuřany, Brno-Jih a Slatina. Pro každou městskou část by jistě bylo optimálním řešením mít svoji služebnu, což ovšem není v dnešní ekonomické situaci možné. Věřím, že krok, kterým je zřízení Kontaktního místa Městské policie ve Slatině (jako v jediné ze jmenovaných městských částí), bude vítaným a povede k vyšší bezpečnosti a komfortnějšímu přístupu občanů k Městské policii a naopak. Na sedmé straně tohoto čísla Aktualit začínáme otiskovat seriál snímků historických památek Slatiny s vysvětlujícím textem. Začínáme nejznámější místní památkou, slatinskou kapličkou. Tato fotografie je z padesátých let minulého století, z doby, kdy trolejbusy projížděly přes Přemyslovo náměstí a kolem kapličky se vracely po stejné trase do Brna.

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých schůzích ve dnech 8.1. a rozhodla: o navýšení příspěvku na provoz na rok 2014 o 250 tis. Kč pro zřízenou p.o. ZŠS Jihomoravské nám. 2 o uhrazení nákladů na opravu krytiny požární zídky poškozené větvemi borovice, která rostla na pozemku města Brna, majitelům rodinného domu Tuřanka 37 ve výši Kč o uzavření smlouvy o výpůjčce č. VO/VYP/0416/2014, jíž se přenechává do bezplatného dočasného užívání vypůjčiteli MP Brno nebytová jednotka č. 546/8 v domě č.p. 546 v katastrálním území Slatina, obec Brno-město, na adrese Vyškovská 2,4, za účelem provozování služebny MP Brno. RMČ ukládá místostarostovi podepsat jménem SMB, MČ Brno- Slatina smlouvu o výpůjčce o opravě elektroinstalace v domech Dědická a Dědická , Brno-Slatina s předpokládaným objemem do 4,7 mil. Kč vč. DPH o provedení opravy odvětrání střešního pláště a zateplení IV. NP domu Vlnitá 2-4, s předpokládaným objemem do 1,2 mil. Kč vč. DPH schválila: seznamy požadavků seřazených dle priorit na nábytkové vybavení základních a mateřských škol a na vybavení školních kuchyní a jídelen předložené návrhy změn a doplnění Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a ukládá vedoucí bytového odboru předat připomínky v termínu do BO MMB novelizaci Zásad pro poskytování finančních prostředků spojených s pronájmem bytu ve správě MČ Brno-Slatina rozepsaný schválený rozpočet MČ na r s příjmy ve výši tis. Kč, výdaji ve výši tis. Kč a financováním ve výši tis. Kč uložila: vedoucí MO podat na OŠMT MMB žádost o finanční prostředky na nábytkové vybavení základních a mateřských škol a vybavení školních kuchyní a jídelen vzala na vědomí: výsledky hospodaření VHČ za období I.-XI s náklady ve výši Kč 12, ,33 a výnosy ve výši Kč 33, ,87 doporučila Zastupitelstvu městské části: stanovit objem veřejné podpory malého rozsahu de minimis neziskovým organizacím v roce 2014 v celkové výši do ,- Kč s tím, že celkový objem bude kryt z finančních prostředků předchozích let jmenovat pracovní skupinu pro posouzení žádostí o veřejnou podporu malého rozsahu - de minimis z rozpočtu MČ Brno-Slatina na rok 2014 ve složení: MUDr. Markéta Janíčková, Ing. Karel Fiala, Ing. Václav Klajsner, Ing. Mgr. Pavel Drahovzal a Evžen Šik. k podepisování před-žalobních výzev k úhradě pohledávek na nájemném z bytů ve správě MČ Brno-Slatina a na úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů včetně příslušenství jménem statutárního města Brna, městské části Brno-Slatina vedoucí bytového odboru JUDr. Janu Šikovou Jiří Ides, starosta ZNÁTE SLATINSKÉ ULICE? Na snímku není v pravém slova smyslu ulice, ale jen široký chodník. Odbočuje z Tuřanky do zahrad, jmenuje se Sámova ulice a je na ní jen osm dvojdomků. MO BRNO - SLATINA Jen několik desítek metrů od Sámovy ulice je ulice Černozemní, na které je řada starších i nových rodinných domů. Můžete je donést do oratoře kostela ve Slatině v pátek od 15:00 do 19:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 2 AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI VÍTÁNÍ DĚTÍ Ve Slatině se rodí výborní tanečníci. Potvrzuje to nejen krojovaná chasa o místních hodech, ale i slečna Lenka Hoffmannová, vítězka mnoha domácích i evropských soutěží v irských tancích, o které jsme v Aktualitách psali v minulém roce. A nyní se může Slatina pochlubit dalším úspěšným, tentokrát mladým tanečníkem - na naše otázky odpovídá desetiletý Filip Demko. Víme, že jsi rozený slatiňák a bydlíš ve Slatině. Chodíš zde i do školy? Chodím do 4. třídy na ZŠ Přemyslovo náměstí 1. Kdo tě přivedl k tancování? V pěti letech, přes nátlak mé tety, rodiče. Po půl roce se mi už moc nechtělo, byla to nuda, ale na prvním soustředění se to zlomilo a už bych za nic neměnil. Chodil jsem ještě na Taekwondo, které bylo super, ale tancování vyhrálo. Třeba se k němu ještě někdy vrátím, mamka by byla určitě ráda. Popiš nám o jaký tanec jde a v jakém souboru trénuješ a závodíš. Tancuji Street dance, převážně Hip Hop v taneční skupině Magic Free Group na Václavské ulici v Brně. Při přijetí u pana starosty se pochlubils mnoha vítěznými medailemi, jaké zatím byly tvoje největší úspěchy? Každá medaile je velkým úspěchem a obrovskou radostí! Ale mezi ty nejcenější patří: Mistr ČR, vicemistr Evropy a Světa děti Hip Hop formace (Holandsko, Dánsko) Mistr ČR děti sólo Mistrovství ČR Street Battle 3. místo. Na které závody a soutěže se nyní připravuješ? Teď trénujeme formaci na taneční tour (Dance Life Tour a Taneční Skupinu Roku), které začínají v březnu. Regionální kolo pro Brno a Jihomoravský kraj, kam se můžete přijít podívat, proběhne v Boby centru. V květnu Mistrovství ČR, a pokud vše půjde tak jak má, v červenci Mistrovství Evropy v Itálii a v září Mistrovství světa v Německu. Co k tančení a úspěchům svého syna říkají Filipovi rodiče, manželé Demkovi? Je to spousta dřiny nejen pro Filipa. Třikrát týdně trénink a plno tréninků navíc o sobotách a nedělích. Dnů strávených na soutěžích nepočítaje. Čas a kilometry strávené převozy a čekáním na trénincích, fanděním na soutěžích, a to i těch mezinárodních, se nedají ani spočítat. Je to jeho velký koníček, ke kterému ještě stíhá hrát na flétnu a rekreačně hraje tenis. Všechen ostatní čas musíme věnovat učení, se kterým zatím nemá větší problém. Odměnou nám je Filipovo nadšení, spokojenost a do budoucnosti jeho vytrvalost, píle, férovost a plno dalších vlastností, které jsou vlastní všem sportovcům jakéhokoliv sportu. Děkuji za odpovědi na otázky. Jiří Toman Malého tanečníka Filipa Demka s rodiči přijal pan starosta Jiří Ides, předal mu malé dárky, poděkoval za vzornou reprezentaci Slatiny a popřál mu mnoho dalších sportovních úspěchů. POPLATKY ZE PSŮ Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatky ze psů, že termín splatnosti je dle platných vyhlášek 31. března. Nebudou-li poplatky zaplaceny v termínu a ve správné výši, vyměří Úřad městské části Brno-Slatina poplatek platebním výměrem, případně bude vymáhán exekucí. Poplatky jsou splatné nejpozději do příslušného kalendářního roku, a to v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, případně převodem na účet: /0100 s variabilním symbolem, který obdržíte na tel.: , nebo em Odbor sociální péče Úřad městské části Brno-Slatina a sociální komise Rady městské části oznamují, že se dne 17. května 2014 v sále Radnice Brno-Slatina, Přemyslovo nám. 18, uskuteční slavnostní Vítání dětí. Obřad se týká dětí narozených v období od do s trvalým pobytem v městské části Brno-Slatina (rozhodné je trvalé bydliště matky). Rodiče, kteří mají zájem se obřadu zúčastnit, se mohou přihlásit na odboru sociální péče ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, (tel.: , nebo ). Rodičům, kteří své děti na obřad přihlásí, budou zaslány pozvánky. JARNÍ BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ Jarní blokové čištění na území Brno- Slatina bude probíhat dle následujícího harmonogramu: Podstránská 1.4. Černovičky, Stránská 2.4. Budínská, Hliník, Kovárenská, Přemyslovo nám. za parkem, Kikerleho, Za kostelem, parkoviště před poštou Přemyslovo náměstí, část Šmahovy 3.4. Ráj, Šmahova, O. Veselého, Blažovická, Moutnická 7.4. parkoviště na ulicích Prostějovská, Rousínovská, Kroměřížská, parkoviště při ulici Dědická, při ulici Mikulčická (lichá), při ulici Zlínská (u nákupního střediska Albert), parkoviště před Mikulčická Křehlíkova, Pivodova, Zemanova, Lučiny, Černozemní 9.4. Langrova + parkoviště 10.4 parkoviště Slavkovská, silnice mezi Slavkovskou a Vyškovskou, Vyškovská, V nové čtvrti (jen jedna ulice) Prostějovská, Dědická, Strážnická včetně nových parkovišť, Mikulčická (nad Hliníkem) včetně parkoviště pod sběrovým střediskem Vlárská celá Rousínovská včetně parkovišť přímo v ulici, Bučovická, Slavkovská (ulice, ne parkoviště), Kroměřížská Vlnitá, Pomezní, Kozinova, Šmilovského silnice k Airproducts, Slatinka, parkoviště před Arealem Slatina Odtah bude zajišťovat firma Černý, Drážní 9, Brno, tel.: , Výdejní doba odtažených vozidel je ve všední den 8 17 hodin. Výdejní doba 17 8 hodin včetně sobot a nedělí po telefonické domluvě. Odtahová firma po odtažení vozidla ohlašuje tuto skutečnost na čísle 158 Policie České republiky. Cena dokončeného odtahu včetně parkovného činí 1.920,- Kč včetně DPH. Majetkový odbor ÚMČ Brno-Slatina, tel ,

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ TŘEŤÁCI NA HVĚZDÁRNĚ Třídy 3. A a 3. B se společně vydaly den před pololetním vysvědčením do nově zrekonstruovaného a moderního digitária Hvězdárny a planetária Brno. Pořad Cesty k planetám nejprve poutavě přiblížil zimní oblohu a souhvězdí, která můžeme v těchto dnech vidět na noční obloze. Následoval krátký film Astronaut, který nám ukázal, co všechno se děje v těle astronauta při startu raketoplánu, během stavu beztíže a s jakými následky se tělo během pobytu ve vesmíru musí potýkat. Mnohé nás překvapilo, lecčemu jsme se divili, každopádně jsme se opět dozvěděli něco zajímavého a nového a celý den jsme si moc užili. Mgr. Kateřina Pěčková HASÍK Bezpečnost dětí a jejich připravenost na možné nebezpečné situace je velmi důležitá a zásadní. V lednu navštívil naši školu jeden z profesionálních brněnských hasičů v rámci projektu Hasík CZ. Žáci 3. a 5. ročníků s ním strávili dvě hodiny, které byly naplněny výkladem o možných situacích kontaktu s ohněm. Byli poučeni o tom, jak se zachovat v případech požáru uvnitř domu nebo v otevřené krajině, jak nejlépe oheň uhasit a především jak přivolat pomoc. Společně strávený čas příjemně a rychle utekl a již nyní se žáci těší na další dvě společná setkání. Mgr. Iva Pavlatová MADAGASKAR Na začátku února měli žáci ročníků v sále Břetislava Bakaly možnost zhlédnout dokument Madagaskar. Poznali tento ostrov po všech stránkách jeho původ, jedinečnost rostlin a živočichů i chudobu místního obyvatelstva. Odcházeli jsme nejen se spoustou nových historických 4 a přírodovědných informací, ale také s pocitem, že se v naší zemi žije dobře. Jana Šindelářová MACH A ŠEBESTOVÁ Žáci 2. A a 2. B navštívili v úterý divadlo Radost, kde zhlédli divadelní představení Mach a Šebestová. Žáci si tak připomněli, jak měl Kropáček angínu, jaké má paní Kadrnožková potíže se sousedy kvůli nezbednému Jonatánovi. Největší ohlas měla scéna, kdy 3. B odjela na školní výlet a za pomocí kouzelného sluchátka se ocitla na pirátské lodi. Představení bylo velmi pěkné, humorné a všem se líbilo. Mgr. Martina Marková ANTHROPOS V úterý 11. února se třídy 4. A a 4. B zúčastnily stálé expozice Anthropos v Moravském zemském muzeu, kde měly možnost se dozvědět více nejen o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu, ale také o životě a kultuře člověka z pohledu evoluce. Po pavilonu jsme měli možnost pohybovat se bez průvodce, tudíž jsme měli dostatek času vše si pořádně prohlédnout. Pevně věřím, že se expozice líbila nejen všem žákům, ale také přítomným pedagogům a že jsme si s sebou všichni odnesli spoustu zajímavých informací o vývoji našeho lidstva od jeho počátků. Bc. Gabriela Vrbová BLAHOPŘEJEME! V únoru proběhlo v SVČ Lužánky okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali dva žáci a oba dosáhli v silné konkurenci pěkného umístění. Alena Maková obsadila čtvrté místo v kategorii I. A, kde soutěžili žáci 6. a 7. tříd a Pavel Levý skončil na pátém místě v kategorii II. A, v níž se utkali žáci 8. a 9. tříd. Oběma žákům blahopřejeme. PaedDr. Jiřina Hlaváčová JAK SE SLUNÍČKO NEMYLO je název preventivního výukového programu pro prvňáčky zaměřeného na osobní hygienu. Žáci 1. A a 1. B se na konci ledna formou zajímavých her, poslechem pohádky a její dramatizací seznámili se sluníčkem, které se nechtělo mýt. V pohádce se dozvěděli, jaké by to bylo nehezké na světě, kdyby bylo sluníčko špinavé. Vysvětlili si, proč je důležité o sebe pečovat. Dětem se program líbil, všechny se zapojily do her a byly aktivní. Mgr. Věra Škardová, Mgr. Eva Pondikasová LYŽAŘI NA RAMZOVÉ Letos jsme se opět vypravili na lyžařský výcvikový kurz. Akce se ve středisku Ramzová na začátku února zúčastnilo 23 žáků ze 7. tříd pod vedením tří instruktorek Mgr. Balaščákové, Šikové a Šebelové spolu se zdravotnicí paní ředitelkou Bauerovou. S potěšením lze konstatovat, že jsme lyžařský kurz absolvovali bez zranění, se spoustou nově nabytých lyžařských dovedností a s úsměvem na rtech. Kurz tedy proběhl absolutně bez problémů, a tak jsme si akci mohli všichni naplno užít, i když to ještě před kurzem vypadalo, že si asi nezalyžujeme. Díky tomu jsme mohli letošní lyžařský kurz zakončit slalomovým závodem, kde byl mezi chlapci na třetím místě Matěj Musil, stříbrný byl Pavel Prosecký a na zlaté příčce se umístil David Špiřík. Mezi děvčaty byla bronzová Anna Davidová, stříbrná Tereza Adamcová a zvítězila Dáda Hrubá. Gratulujeme nejen těmto vyjmenovaným, ale i všem šikovným sedmákům, protože každý udělal ve svém lyžování veliký pokrok! Mgr. Barbara Balaščáková AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ DO POHÁDKY VEDOU VRÁTKA, VEJDEME A Těmito slovy začíná operka pro děti, kterou na motivy pohádky Boženy Němcové O dvanácti měsíčkách složila známá dvojice Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Poutavý příběh o Marušce, kterou zlá macecha a sestra Holena vyhání do mrazivého lesa splnit jejich marnivá přání, patří k nejkrásnějším a nejznámějším pohádkám. Zdeněk Svěrák mistrně napsal text, ve kterém se úžasně vyjímá krása českého jazyka. VÝCHOVA K VLASTENECTVÍ Již před zahájením Zimních olympijských her v Soči se chodba naší školy začala zaplňovat výkresy s obrázky zimních sportů. Postupně přibývaly termíny soutěží, časy TV přenosů, rozpisy jednotlivých disciplin. O přestávkách panoval na chodbě čilý ruch. To žáci dobrovolníci vyhledávali na Internetu, vystřihovali, lepili, doplňovali jména, obrázky, aktuality a hlavně výsledky ze Soči. Nechybělo ani místo na vzkazy Hodně štěstí! Fandíme vám! a další. Žáci v hloučcích debatovali o úspěších či nezdarech našich olympioniků a hrdě připisovali jména medailistů na symbolické stupně vítězů. A není toto krásný projev vlastenectví? Mgr. Olga Tenorová VYRÁBĚLI JSME SLUNEČNÍ SOUSTAVU V rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností jsme vyráběli sluneční soustavu. Tento projekt byl vyústěním učiva přírodovědy a také návštěvy planetária. Začali jsme tím, že jsme nafoukli balónky. Potom jsme se rozdělili do skupin a každá skupina vyráběla jinou planetu. Natrhali jsme noviny, kterými jsme polepili balónky. Potom jsme na ně nalepili kousky papírových ubrousků. Po uschnutí jsme planety namalovali podle skutečnosti. Všechny planety se nám povedly. (Nikola Tesařová, Eva Nguyen) Výroba planet se mi líbila hlavně proto, že jsem viděl, jak planety vypadají. (Roman Grufík) Na začátku mě to nebavilo, ale po prvním kroku mě to začalo bavit. Konec mě bavil nejvíc (prasknutí balónku). (Michael Štípa) Výroba byla sice obtížná, ale zábavná. Trvala dlouho, ale výsledek stál za to. (Roman Kalus) Bylo to zajímavé, ale pracné. Když jsme lepili první vrstvu papíru, tak jsme se lehce přilepili. (Terka Širůčková) Toto vyrábění se mi líbilo, protože to bylo učivo přírodovědy. A myslím si, že to bylo velmi hezké vyrábění. (Marian Mandelík) Vyráběli jsme všechny planety i Slunce, o kterých jsme se učili v přírodovědě. Všechny planety byly pěkné a práce se mi líbila. (Dominik Michalec) Mně se to líbilo, protože jsem se u toho s kamarády zasmál. Vypotřebovali jsme hodně lepidla i temper. Bylo to náročné vyrábění. (Pavel Sosnar) Mgr. Alžběta Veselá a žáci 5. B Děti z dramatického kroužku tuto operku zahrály dětem 1. stupně a svým rodičům. Z důvodu malého počtu herců však musel být změněn název a částečně upraven i text, takže se tato pohádka nakonec jmenovala O čtyřech ročních obdobích. A tak natrhat fialky pomohlo jaro, posbírat jahody léto a utrhnout jablíčka podzim. Nakonec zima potrestala macechu a Holenu. Všechny děti také musely zvládnout několik rolí naráz. Navíc si zkusily i práci kulisáků, když několikrát za představení měnily scénu. Malí herci si nejen sehnali kostýmy pro svoji roli, ale také vyráběli kulisy. Za jejich výkon je spolužáci i rodiče odměnili velkým potleskem. PaedDr. Jarmila Balejová vedoucí dramatického kroužku 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: ÚNOR VE FANTÁZII Free dílna: Woodoo panenky a příšerky V sobotu jsme se sešli na Fantošce, abychom si vyrobili woodoo panenky a ušili příšerku pro štěstí. Děti se dlouho nerozmýšlely a pod jejich rukama brzy začaly vznikat víly, mořské panny, rytíři, panáčci a kostlivci. Po woodoo panenkách si mohl každý ušít příšerku pro štěstí. Děti se nenechaly zastrašit jehlou a nití a podle šablonek nebo vlastních návrhů si ušily krásné příšerky. Užili jsme si krásné dopoledne, děti nezklamaly a opět předvedly, jak bohatou mají fantazii a jak jsou tvořivé Florbalové soustředění v Ivančicích Černé lesy u Brtnice budova, předškoláci a děti 1. tř Černé lesy u Brtnice chatky, děti od 2. do 8. tř. Příměstské tábory pro děti od 1. třídy: (hry, soutěže, výlety, 2x svačina, oběd, pitný režim po celý den) Hliněnka (keramický a rukodělný tábor), vede Lída Dufková pro děti od 9 do 14 let Vařečka (zábavné kuchařské dobrodružství pro děti) vede Zdena Jemelková Rodiny s dětmi tábor na kolech (děti 2 7 let) Na dílnu je nutné se předem přihlásit. S sebou: přezůvky a tvořivou náladu. EF KLUB zve všechny děti Každý pátek až do konce května kromě prázdnin a státních svátků, vždy od 14:00 17:00 hodin na Fantázii pokud není určeno jinak. Čeká na vás tvoření, hry, soutěže, pokusy, lezení a jiné se Zdenou, Marcelou, Klárou a Bohušem. Aktuální témata a podrobnější informace najdete na Jarní prázdniny v Hynčicích V sobotu jsme vyrazili autobusem na zimní tábor směr Hynčice prozkoumat další Havajskou záhadu. Jely nejen samotné děti, ale i rodinky. Ubytovali jsme se v turistické ubytovně Obchodka a vyrazili prozkoumat okolí. Při průzkumu Havajských ostrovů jsme narazili na krásnou Havajku, která nás celý týden na ostrovech provázela. Díky detektivům, kteří měli na Havaji sjezd, se nám podařilo vyřešit další záhadu. Týmy známých detektivů mezi sebou soutěžily, ukázaly, jak umí spolupracovat a všichni si užili spoustu zábavy a her na sněhu i bez něj. A JE TU BŘEZEN Letos se nám zima moc nepředvedla, proto doufáme, že se nevyplní přísloví: březen, za kamna vlezem. Když jsme nevytáhli sáňky a boby v zimě, teď už nám ve sklepě vydrží do příštího roku. Na horách jsme měli štěstí, že byl sníh aspoň na sjezdovkách, ale teď už by to chtělo sluníčko. Jarní čas s Velikonocemi a příměstským táborem uteče jako voda a pro vaše prázdninové plánování přichází Fantázie s nabídkou letních táborů. Milí rodiče, můžete začít plánovat dovolenou, rozmýšlet, jestli děti pošlete na tábor na celý týden, anebo využijete široké nabídky příměstských táborů. Velikonoční příměstský tábor (čtvrtek, pátek) Cena: 480,- Kč (je možné se přihlásit i na jeden den/ 240,-) Přihlášení od LÉTO S FANTÁZIÍ Tábory pro děti: tábor na kolech děti 7 11 let tábor na kolech děti od 12 let lezecký tábor děti let V jednání vodácký tábor 6 Přihlašování na letní tábory on-line od na Fantázie Tábory Free dílny pro náctileté Keramické hodiny zpracování vlastního návrhu, jeho realizace. Po výpalu cca za 14 dnů glazování výrobku. V ceně je i hodinový strojek. Dílnu vede Zdena Jemelková Připravuje se: Mozaika Sobotní dílny pro náctileté probíhají vždy v sobotu od 9:00 12:00 hod, cena dílny je 100,-Kč. Na dílnu je nutné se přihlásit předem. S sebou: přezůvky a tvořivou náladu. Jarní workshop pro dospělé a náctileté od 15 let Pozor, pozor! Víme, že šikovné děti, které chodí na Fantošku, mají i šikovné rodiče a tak jsme pro ně připravili jarní velikonoční dílnu. Za pomoci lektorek Hanky Vondrové a Kláry Horčicové si můžete vyrobit krásné jarní a velikonoční dekorace a ozdoby. Workshop se bude konat na Fantázii od 14:00 18:00 hod. Záloha na dílnu je 100,- Kč a bude vám odečtena od konečné ceny výrobků podle toho, kolik si jich vyrobíte. Woodoo panenky. V EF klubu jsme malovali květináče a seli jarní pažitku. Takhle rostou hadi z hlíny a popela v kroužku Vědátorů. AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÁ BŘEZNOVÁ VÝROČÍ 15. března 1939 přestalo Československo existovat. Na zbytek Čech, Moravy a Slezska vstoupila hitlerovská vojska. Výnosem ze 16. března vznikl Protektorát Čechy a Morava jako součást Velkoněmecké říše. Po dohodě s Hitlerem byl na Slovensku vyhlášen samostatný slovenský stát. Již v noci na 15. března byly z příkazu brněnského nacistického štábu v Německém domě obsazeny budovy zemského úřadu, policejního ředitelství a městské správy. Policejním ředitelem se stal dr. Karel Schwabe a další nacista Oskar Judex brněnským starostou. Asi 100 českých úřadníků bylo propuštěno. Spolu s vojáky přijelo do Brna 120 gestapáků, kteří pozatýkali desítky brněnských židů a ubytovali se v jejich bytech. Dočasné sídlo jejich velení bylo na Palackého ulici, brzy obdrželi budovu městské školní rady na Mozartově ulici a po uzavření českých vysokých škol v listopadu 1939 zabrali budovu bývalé právnické fakulty na Veveří ulici. Brněnští Němci s nadšením vítali hitlerovskou armádu, domy vyzdobili prapory s hákovým křížem a např. Tišnovská ulice v Černých Polích byla na úrovni ulic v Berlíně nebo v Mnichově. Odpoledne měli vojáci v šedých uniformách volno a patřičně využili výhodný kurs marky k naší koruně, vyprázdnili obchody s uzeninami a zákusky, což večer nezůstalo u nich bez následků. Svůj den radosti prožili brněnští Němci 17. března, kdy do Brna zvláštním vlakem přijel Adolf Hitler a za přísných bezpečnostních opatření a za účasti stovek německých vojáků a policie vystoupil na balkon brněnské radnice. Jásot německých obyvatel nebral konce. Po odjezdu Hitlera rozdávaly Němky guláš podvýživeným německých dětem za účasti kameramanů z Vídně jako důkaz pro světovou veřejnost. I Slatinou projížděly tanky a vojáci v přilbách na motocyklech. Obsadili slatinské letiště a místní kasárny. Místní samospráva byla zrušena, politické strany rozpuštěny, zůstal jen obecní úřad. Na úředních budovách byly vyvěšovány prapory s hákovým křížem. Učitelé s pohnutím poslali žactvo domů. 18. března 1939 jmenoval Hitler Konstantina von Neuratha říšským protektorem v Čechách a na Moravě a K.H. Franka říšským ministrem. 21. března byla němčina zavedena jako úřední řeč a od 26. března se začalo jezdit vpravo. Kurs měny byl stanoven v poměru 1 marka je 10 korun. SLATINSKÉ PAMÁTKY Kaplička na Přemyslově náměstí symbol Slatiny. Majitel Líšně František Karel Norbert Leopold Libštejnský z Kolowrat nechal v roce 1703 postavit kapličku sv. Floriána. Sloužila k pravidelnému vyzvánění času ráno v poledne a večer, ke zvonění umíráčkem a poplašném při požáru. Tuto činnost vykonával obcí pověřený zvonař. O vzhled kapličky a jejího nejbližšího okolí se vedení obce zajímalo a prováděny byly nejnutnější úpravy. K větším opravám došlo v letech 1803, 1846, 1886, 1947, , 1998 a do báně kapličky byly vždy uloženy dobové peníze a písemnosti, které jsou cenným příspěvkem k poznání minulosti Slatiny. Ve 20. letech minulého století byla kaplička zařazena do státního seznamu nemovitých kulturních památek. Ve 20. století bylo rozbory prokázáno, že autorem kapličky byl italský barokní architekt Domenico Martinelli ( ). Přemyslovo náměstí si bez ní jen těžko lze představit. Foto: Štěpán Cenek PŘIPOMÍNÁME SI 1. března 1904 se narodil hudební vědec Mirko Očadlík, 1939 se narodil spisovatel Ivan Kraus žijící ve Francii a v roce 1959 odpálily USA v Tichém oceánu dosud největší vodíkovou bombu rovnající se 600 bombám svržených na Hirošimu 2. března se narodili 1824 skladatel Bedřich Smetana, 1924 publicista A.J. Liehm, 1934 televizní hlasatelka Milena Vostřáková a v roce 1939 byl kardinál Eugene Pacelli zvolen papežem jako Pius XII. 3. března je Den boje spisovatelů za mír, 1929 se narodila architektka Eva Jiřičná, v r vzlétla k Měsíci americká raketa Apollo 9, v r zemřel zpěvák a spisovatel Karel Kryl 4. března 1894 se narodil spisovatel František Kubka 6. března 1884 se narodil herec Eduard Kohout a r zemřel spisovatel Josef Holeček 7. března je Památný den ČR výročí narození T.G. Masaryka r března se narodili r teolog a filozof Tomáš Akvinský, r básník F.L. Čelakovský, r lékař a spisovatel Antonín Trýb a r zemřel jazzový hudebník Karel Velebný 8. března je Mezinárodní den žen, výročí demonstrace newyorských švadlen v r. 1909, slaví se od roku března se narodili r ukrajinský spisovatel Taras Ševčenko a r budoucí kosmonaut a první člověk ve vesmíru J.A. Gagarin 10. března je Den solidarity s Tibetem, v r se narodil zpěvák Pavel Novák 11. března 1834 se narodil malíř Karel Purkyně 12. března 1564 se narodil spisovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, zemřeli r spisovatel a nakladatel Otakar Štorch-Marien a r filmový režisér Karel Kachyňa 12. března 1999 se ČR, Polsko a Maďarsko staly členskými zeměmi NATO 14. března 1879 se narodil německý fyzik Albert Einstein, autor teorie relativity 14. března 1989 zemřela ve věku 96 let poslední rakouská císařovna a maďarská královna Zita 15. března je Mezinárodní den spotřebitelů 17. března se narodili r německý konstruktér automobilu Gottleib Daimler a r televizní hlasatel Richard Honzovič 18. března 1844 se narodil ruský skladatel Nikolaj Rimskij Korsakov, r zemřel francouzský skladatel Hector Berlioz, r se narodil hudební publicista Lubomír Dorůžka, r se narodil herec Jiří Klem a r zemřel americký matematik Norbert Wiener, zakladatel kybernetiky 19. března 1873 se narodil ruský filozof Nikolaj Berďajev 20. března je Světový den divadla pro mládež 20. března 1934 se narodil slovenský herec Jozef Króner a r zemřel významný francouzský vojevůdce, maršál Ferdinand Foch 21. března je Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace, Světový den poezie, Mezinárodní den zdravého spánku, Světový den Downova syndromu (tzv. mongolismus) 21. března 1839 se narodil ruský skladatel M.P. Musorgskij 22. března je Světový den vody, Mezinárodní den invalidů 22. března se narodili r v Brně působící herec, režisér a pedagog Rudolf Walter a r zpěvák Petr Spálený 22. března 1924 zemřel sociálně demokratický politik Vlastimil Tusar, šéfredaktor brněnské Rovnosti, předseda čs. vlády a od r vyslanec v Německu 23. března je Světový den meteorologie 24. března je Mezinárodní den tuberkulózy 24. března 1899 se narodil zpěvák, kapelník a skladatel R.A. Dvorský 25. března 1929 zemřel básník Otokar Březina 26. března 1959 zemřel americký autor detektivek Raymond Chandler 27. března zemřeli r spisovatel K.J. Beneš a r malíř Vincenc Beneš 28. března je Den učitelů, výročí narození J.A. Komenského r března se narodili r spisovatel Karel Konrád, r v Brně-Židenicích spisovatel Bohumil Hrabal 28. března zemřeli r prezident USA Dwight Eisenhower, hlavní velitel spojeneckých vojsk při invazi 6. června 1944 a r francouzský dramatik rumunského původu Eugéne Ionescu 28. března 1939 skončila porážkou republikánských sil občanská válka ve Španělsku 29. března 1869 se narodil antropolog Aleš Hrdlička 30. dubna 2004 nastoupili branci naposledy k povinné základní vojenské službě 31. března 1949 se narodila zpěvačka Hana Ulrychová a zemřel malíř Jakub Obrovský, rodák z Brna-Bystrce Stranu připravil Karel Janiš 7

8 AKTIVNÍ RODIČE VÍTÁNI Březen je již od roku 1955 nazýván Měsícem knihy. Dnes už mnoho lidí zapomnělo na toto označení, protože se spíše slaví Březen - měsíc Internetu, který má připomenout důležitost webového prostoru pro rozpětí společnosti a hospodářství. Knihovny nebo školy jej však oslavují i nadále, jak jej známe. V dnešním světě sociálních sítí je čtení knihy tím nejcennějším, co můžeme dítěti dát. V Mateřské škole Jihomoravské náměstí 5/3 každý den po obědě před odpoledním odpočinkem čteme ve všech třídách dětem nejrůznější pohádky. Proto nás napadlo k oslavě třetího kalendářního měsíce tradici čtení ozvláštnit tím, že by nám přišli přečíst pohádku prarodiče našich dětí. Jsme přesvědčeny, že každá holčička či chlapeček budou nadšeni, když přijde právě jejich babička nebo dědeček do školky přečíst pohádku. Prostor pro toto dobrovolné čtení bude v druhé polovině měsíce. Věříme, že se tento první ročník ujme a stane se v naší mateřské škole tradicí. Těšíme se na rozzářené úsměvy našich dětí z radosti, že zrovna jejich babička četla v jejich škole. Již nyní prosíme prarodiče, aby se ve třídě svých vnoučků a vnuček domluvili s paními učitelkami na konkrétní termín a knihu, kterou budou číst. Záleží pouze na Vás, milí prarodiče, zda si knihu přinesete, nebo výběr pohádky necháte na nás. Svátky jara nás letos čekají zhruba v polovině měsíce dubna. Jejich příchod oslavíme výrobou velikonočních dekorací, v podobě závěsu na dveře nebo dekorace na stůl. Spolupráci nám přislíbilo květinářství Carmen Flora v Brně, jehož zkušení floristé pomohou nejen dětem, ale i jejich rodičům s výrobou. Bližší informace naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd a na webu mateřské školy, nicméně již nyní si poznamenejte datum pondělí V následujícím měsíci, měsíci květnu, bude pro rodiče s dětmi nachystán velký táborák, spojený s úklidem školní zahrady. Pro odvážné školáčky je pak připraveno přespání v naší mateřské škole. Můžete se těšit na známé prostředí, v neznámém čase. Chystáme stezku odvahy po školce, pyžamovou párty a spoustu dalších překvapení. Maminku a tatínka po táboráku samozřejmě pošleme domů. (KD) POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA ROK 2014 Částka 670,- Kč, splatnost do Možnosti úhrady poplatku: 1) v hotovosti: pokladna na ul. Šumavská 33, budova A- po celý rok, pokladna MMB, Malinovského nám.3 (březen-květen) 2) bezhotovostním převodem: č. účtu: /5400, variabilní symbol: rodné číslo poplatníka, konstantní symbol: ) poštovní poukázkou: variabilní symbol: rodné číslo poplatníka TŘI MEDAILE ATLETŮ První únorová sobota byla ve znamení největšího atletického halového závodu na Moravě Mistrovství Moravy a Slezska. Atleti z MC Brno-Slatina si ze závodů přivezli mnoho úspěchů. Kromě nových osobních rekordů také tři medaile Daniel Suchánek vyhrál zlatou medaili v běhu žáků na 800 m, David Klezl bronzovou medaili v kategorii mužů v běhu na 200 m a Michal Suchánek také bronzovou medaili v kategorii juniorů v běhu na 400m. Všichni jmenovaní i se svým trenérem Lukášem Plachým jsou na fotografii. DIVADLO J. K. TYLA V ÚNORU Složenky a oznámení společného zástupce je možné vyzvednout na ÚMČ a kontaktních místech MMB. Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů na území MČ Brno-Slatina dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 21/2011. Na území MČ Brno-Slatina je povoleno spalování suchých rostlinných materiálů pouze ve dnech: Úterý: 10:00-20:00 hod Pátek: 10:00-20:00 hod Sobota: 12:00-20:00 hod Za porušení výše uvedené vyhlášky bude posuzováno dle 46 odst. 2 a 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy je porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše ,- Kč. 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: obec může uložit právnické osobě a fyzické, která je podnikatelem a porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce, pokutu až do výše ,- Kč. Majetkový odbor MČ Brno-Slatina 8 V minulém měsíci jsme vyjížděli s pohádkou Utopený hastrman v režii Ludmily Slancové-Slavíkové. Bezplatně jsme ji sehráli klientům Domova pro seniory v Brně Tuřanech (kde hrajeme již tradičně několik let - viz. foto), Domově sv. Ludmily na ulici Táborská a dětským pacientům ve Fakultní nemocnici Brno - Dětské nemocnici. O tomto vystoupení odvysílala ve zpravodajství reportáž TV NOE. V rámci možností budeme vyjíždět do takovýchto organizací i v průběhu roku. Touto cestou bych rád poděkoval všem našim členům, kteří v rámci těchto vystoupení obětují spoustu svého volného času. Pro veřejnost momentálně připravujeme premiéru hry Strakonický dudák. Termín uvedení bude zveřejněn v příštím vydání Aktualit o Slatině. PhDr. Martin Krytinář předseda divadla AKTUALITY O SLATINĚ

9 MLADÍ HASIČI V ROCE 2013 Vítám všechny čtenáře Aktualit, dnes bych vás provedla činností naší mládeže v roce I nadále funguje při naší organizaci zájmový kroužek mladých hasičů, který má 20 členů, jimž se věnují 4 vedoucí mládeže. Dvakrát týdně se konají schůzky na hasičské zbrojnici. Za příznivého počasí jezdíme trénovat s vodou do Mariánského údolí. Během roku 2013 se naše družstva zúčastnila celkem šesti soutěží, a to například v požárním útoku, v uzlových štafetách a také v závodu požární všestrannosti. Naše první závody proběhly na domácí půdě v netradiční soutěži Měděný pulec, zde se mladší žáci umístili na devátém místě a starší na místě čtvrtém. Dále jsme se zúčastnili soutěží v požárním útoku v Chrlicích, kde mladší skončili na pátém místě a starší si dovezli medaile za krásné druhé místo. Poté následovala soutěž v Bohunicích, mladší se umístili na sedmém místě a starší na místě pátém. Bojovnost našich dětí však neustávala, a tak byly za své úsilí odměněni na dalších závodech, které se konaly ve Slatině. Mladší obsadili třetí místo a starší skončili na místě prvním a putovní pohár našeho pana starosty Jiřího Idese zůstal konečně doma. Sezonu jsme ukončili závodem požární všestrannosti v Chrlicích, kde se naše hlídky umístily na čtvrtém a pátém místě. V průběhu roku jsme se věnovali i dalším činnostem, za zmínku stojí například Soutěž Požární ochrana očima dětí. Mladší hasiči kreslili obrázky a starší připravili literární práce na zadaná témata. Některé naše děti se dokonce umístily na prvních místech a byli oceněni Okresním sdružením hasičů Brno město. Dále mladí hasiči plnili potřebné odbornosti, za které získali zasloužené odznaky. Opět jsme pořádali Karneval na staré radnici pro naše malé členy a jejich rodinné příslušníky. V roce 2013 jsme poprvé připravili s rodiči a dětmi pro veřejnost Den s hasiči, plný soutěží, hasičské techniky a přínosných poznatků. Na začátku letních prázdnin proběhlo soustředění zaměřené na zdokonalování získaných schopností a utužování kolektivu. Jako každý rok následovalo na podzim spaní na hasičské zbrojnici, při kterém jsme trénovali na branný závod. Na konci roku jsme si všichni společně užili mikulášskou a vánoční besídku. Na závěr bychom rádi touto cestou poděkovali členům našeho sboru za velkou podporu činnosti mladých hasičů, dále sponzorům, též městské části Brno Slatina, hlavně panu starostovi Jiřímu Idesovi a v neposlední řadě také rodičům našich mladých hasičů. Klára Šikulová, hlavní vedoucí VIDÍ, NEBO NE Někteří nevidomí lidé se stáhnou do ulity sebelítosti a nic nedělání, ale není málo ani těch, kteří na život nezanevřou a rozhodnou se s nastalou životní situací porvat. Nelehká cesta k samostatnosti vyžaduje nejen odvahu, ale také kvalifikovanou pomoc odborníků. Mají-li být v této situaci věrohodní, musí mít sami zkušenosti se životem po slepu. Na této myšlence staví i obecně prospěšná společnost Tyfloservis, která již více než 20 let pomáhá nevidomým a slabozrakým na cestě k samostatnosti. Praktickým vstupem do světa vnímání a myšlení lidí nevidomých a slabozrakých je kurz instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu. Instruktoři jsou ti, kteří učí nevidomé samostatně chodit, cestovat dopravními prostředky, vnímat a využívat řadu jemných informací, které zůstávají očím skryté. Proto musí uměle zaslepeni sami chodit v běžném provozu, tak jako každý nevidomý člověk. První část kurzu bude probíhat v Brně ve dnech Adepti na certifikované instruktory budou trénovat také v městské části Brno-Slatina. Vzhledem k tomu, že příprava musí probíhat v reálném provozu, prosíme všechny občany o pochopení. Pokud nás někdy potkáte, nepovažujte nás hned za podvodníky, kteří slepotu jen předstírají. Mějte s námi porozumění a nebojte se k nám chovat stejně jako k nevidomým. Petr Karásek BRNO DARUJE ŽIVOT Český registr dárců krvetvorných buněk a společnost Rh+ marketing zahajují projekt Brno daruje život. Cílem je informovat o možnosti dárcovství a získat nové dárce pro registr krvetvorných buněk z Brna a okolí. Projekt získal záštitu primátora města Brna Romana Onderky. Iniciátorem celé myšlenky a organizátorem projektu Brno daruje život je společnost Rh+ marketing. Snahou je zvýšit všeobecné povědomí o existenci registru a o důležitosti dárcovství kostní dřeně. Doufáme, že se díky projektu počet dárců zvýší, doplňuje jednatelka společnosti Rh+ marketing Radka Hošková. Projekt vznikl na základě skutečného příběhu Dana, který právě na leukémii v listopadu roku 2013 zemřel. Celý projekt je možné uskutečnit jen díky laskavé a nezištné spolupráci pracovníků Transfúzního a tkáňového oddělení ve FN Brno Bohunice. Právě tato transfuzní stanice je jedním z nejdůležitějších náborových míst registru, a to z důvodu její velikosti a dostupnosti pro dárce z Moravy. Databáze registru se musí neustále aktualizovat a doplňovat o mladé a zdravé dárce, protože je řada důvodů, které stávající dárce vyřadí. Projekt Brno daruje život je součástí projektu Daruj život. Zaměří se hlavně na mladé lidi z Brna a okolí, kteří se zajímají o aktivní životní styl. Kontakt: ROSTE POČET VLOUPÁNÍ Jihomoravští policisté od začátku letošního roku zaznamenali výrazný nárůst případů vloupání do bytů a rodinných domů v celém kraji a zvláště v Brně. Kriminalisté v součinnosti s uniformovanými policisty intenzivně pracují na objasnění těchto případů a dopadení pachatelů. K zabezpečení svého majetku by však měli přispět i sami obyvatelé bytů, bytových a rodinných domů. Zabezpečení je vždy individuální podle toho, jestli se byt nachází v přízemí či pod střechou, jak vysoko jsou okna, v jaké lokalitě se nemovitost nachází a podobně. Přesto platí několik základních doporučení, které mohou případným zlodějům zkomplikovat práci a odradit je od pokusu o vloupání do vašeho bytu nebo domu. Často se zloději dostávají dovnitř přes vstupní dveře. Ty bychom měli zvolit bezpečnostní, vyztužené a s kvalitním zámkem. Překonání takových dveří je obtížné a časově náročné a už tento fakt může odradit případné zloděje. Zabezpečit je nutné i okna a balkonové dveře mechanicky například mřížemi, nerozbitnou fólií na skla nebo elektronickým alarmem. V blízkosti domu nenechávejte žádné nářadí, které by mohli potenciální pachatelé využít ke vstupu dovnitř sekerky, žebříky, trubky apod. Prostranství před objektem by mělo být dobře osvětlené, vhodné je použít spínače světel, které se aktivují při pohybu. Samozřejmostí je důkladné zamykání všech dveří a zavření oken před odchodem z bytu, a to i pokud víte, že odcházíte jen na krátkou dobu. Pokud zjistíte, že i přes všechna opatření k násilnému vniknutí do bytu či domu došlo, rozhodně nevstupujte dovnitř pachatel nebo skupina pachatelů by ještě mohli být uvnitř a mohli vás ohrozit. S ničím nemanipulujte a rozhodně neuklízejte, abyste nezničili stopy, které jsou pro policii velmi důležitým vodítkem při pátrání po pachateli. Ihned zavolejte na linku 158 a počkejte na příjezd policistů. Stejně tak nebuďte lhostejní a obraťte se na bezplatnou linku 158 v případě, že uvidíte kolem rodinných domků nebo bytů vašich sousedů podezřelé osoby. mjr. Mgr. Petra Vedrová 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Zdravím všechny příznivce sportu ze stránek slatinských Aktualit. Začátek jarní sezony fotbalových soutěží se nezadržitelně blíží a tak našim týmům zbývá už jen málo dní na doladění formy na správný start do druhé fáze fotbalové sezony. Aktuálně v našem areálu fotbalového hřiště vedle vstupu z ulice Kikrleho připravujeme formou stavebních úprav a přístavby novou klubovnu s občerstvením, která bude sloužit nejen fotbalistům, ale i divákům a ostatním návštěvníkům našeho sportovního areálu. Také pokračujeme v pořádání úspěšných Farmářských trhů, které začínají již v sobotu 12. března od 8 do 12 hodin a pokračují během roku v dalších pěti termínech. A nyní již k aktualitám z našich sportovních oddílů. Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina ODDÍL KOPANÉ Muži A + B. Oba naše mužské týmy v této fázi zimní přípravy dolaďují formu na blížící se první zápas jarní sezony, ve kterém hraje v neděli první mužstvo dospělých na hřišti zatím čtvrtého Kunštátu. Připomeňme si, že naše A mužstvo je po podzimu na pěkném 6. místě se ziskem 18 bodů a skórem 26:24. B tým je po podzimní části sezony průběžně na 10. místě se ziskem 13 bodů a skórem 17:23 a v prvním zápase jarní části sezony v neděli 6.4. přivítá doma tým Obřan. Do jarní části sezony držíme oběma týmům palce. Dorost starší a Mladší dorost. Starší dorostenci budou mít v jarní části sezony co napravovat, neboť jsou zatím na 13. místě tabulky se ziskem 5 bodů a skórem 18:48. Příležitost k tomu budou mít v prvním zápase jarní části sezony v sobotu doma s Kyjovem. Dorost mladší na tom není o nic lépe, zatím je na 11. místě se 13 body a s pasivním skórem 20:46. V prvním jarním zápase kluci hostí tým Kyjova. Oběma týmům přejeme lepší výsledky v jarní části soutěže. Starší žáci mají za sebou již závěrečné boje v zimním halovém turnaji Korčian Cup 2014, který skončil 15. února v areálu Veterinární a farmaceutické univerzity 10 v Brně. Naši kluci do posledního hracího dne turnaje nastupovali z 8. místa a po skvělém výkonu se jim podařilo obsadit konečné skvělé 2. místo v turnaji pořádaném našim Sportovním klubem Slatina. Celému realizačnímu týmu děkujeme za vzornou organizaci a průběh Korčian Cupu 2014, našim hráčům i trenérům za vynikající výsledek a rodičům a fanouškům za vynikající podporu. Mladší žáci jsou zatím v Zimní halové lize mladších žáků v Ivančicích průběžně na 16. místě se ziskem 4 bodů. Po základní části turnaje vznikly čtyři čtvrtfinálové skupiny, do kterých jsou týmy zařazeny podle umístění v základní části. Náš tým je v A skupině a v závěru února hrál o lepší umístění v tabulce turnaje. Výsledky ze semifinálového hracího dne 23. února do uzávěrky nemáme k dispozici. Mladší přípravka má již za sebou 5 kol Zimní halové ligy mladších přípravek v Brně-Komárově při ZŠ Tuháčkova, kluci jsou průběžné na 5. místě s 35 body a skórem 99:27. Všem klukům z přípravek děkujeme za předvedenou hru, realizačnímu týmu velký dík a do závěrečných bojů v turnaji klukům fandíme. Starší přípravka pokračovala v zimní přípravě pravidelnými tréninky v tělocvičně při ZŠ Jihomoravské nám. 2 a mimo to odehrála poslední dvě kola základní části Zimní halové ligy na ZŠ Tuháčkova v Brně-Komárově. V neděli 19. ledna kluci nejdříve porazili Bohdalice 3:0, pak nestačili na velkého favorita celého turnaje tým MFK Modřice a podlehli mu 0:4. S dalším favoritem turnaje - týmem Dosty Bystrc sehráli velmi vyrovnaný zápas, který po remíze 2:2 prohráli až na penalty. Poslední zápas s domácím týmem LOKO Heršpice pak vyhráli s přehledem 5:1. Závěrečné, šesté kolo ZHL, se hrálo v neděli 9. února a kluci měli výchozí pozici velmi dobrou sedmé místo, 24 bodů a skóre 24:20 s tím, že do finále postupuje prvních 10 týmů z 18 zúčastněných. Po výhře 7:3 nad Medlánkami B však kluci dvakrát dost nešťastně prohráli o jeden gól - napřed s Kohoutovicemi 3:4 a potom s týmem Líšeň B 2:3 oba zápasy přitom zpočátku vedli. Jestli tyto výsledky budou stačit na finálový turnaj, který se hraje 2. března, zatím není jasné konečnou tabulku po závěrečném kole základní části pořadatel do uzávěrky neposkytl. Našim klukům držíme pěsti dál! Starší páni se v závěru zimní přípravy účastní Zimního halového turnaje v malé hale TJ Tatran Bohunice. V sobotu 8. března se uskuteční závěrečná finálová část turnaje, kdy se bude hrát o celkové prvenství. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Pokračuje v pravidelném cvičení v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí 2 - hodiny pro ženy probíhají vždy v pondělí od 19 do 20 hodin. Mladší žákyně - pro holky ve věku 5 až 10 let - každé pondělí od 18 do 19 hodin. Je možné připojit se kdykoliv v průběhu roku. Kontaktní osoba Majka Konečná tel , ODDÍL STOLNÍHO TENISU Pravidelné tréninky na novou sezonu pokračují pro naše žáky každé úterý v hod. Trénink vede pan Jeřábek tel , trenér mládeže. Mistrovské soutěže finišují ke svému závěru a našim týmům v mužských kategoriích se daří velmi dobře. Kontaktní osoba Petr Čampa, tel ODDÍL TENISU Ještě několik týdnů, asi do začátku dubna, mohou zájemci o tenis využívat nafukovací halu na dvou antukových kurtech a zájemci o pronájem kurtů v této hale se mohou hlásit u Karla Velana na tel Kontaktní osoba pro ostatní akce je tajemník oddílu pan Oldřich Miklík (tel ). ODDÍL KULTURISTIKY Zveme všechny, kteří chtějí udělat něco pro své zdraví nebo si jen protáhnout své tělo a nabrat fyzičku, do přízemí naší hlavní budovy. Přijít můžete od pondělí do pátku od 17 do 20 hodin a v neděli od 18 do 20 hodin. Mimo tuto dobu po telefonické domluvě. Kontaktní osoba Radim Pernica, tel KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Letošní velmi skromná nadílka sněhu na našich horách nám zatím nedovolila uspořádat společný výlet na běžkách. A tak jen někteří z nás vyrazili na individuální túru, ať už to bylo v Jeseníkách na Praděd, či v Beskydech na Pustevny. Kdo má zájem nejen o běžecké lyžování, ale také o běhání vůbec, přijďte mezi nás! Kontaktovat můžete V. Klajsnera tel HLEDÁME zájemce o jakoukoliv pomoc u mládežnických mužstev chceme zkvalitnit naši práci s mládeží a každého zájemce rádi přivítáme. VOLEJTE na mobil !!! SPORT ANO, DROGY NE! AKTUALITY O SLATINĚ

11 400 parkovacích stání pro vaše pohodlné parkování Zažijte léto v jižních Čechách! povoleno parkování vozidel na alternativní pohony Kolištì Milady Horákové možnost nabíjení elektromobilù 85. Pionýrská skupina Letka opět pořádá letní stanové tábory ve Valtínově! Přihlaste se na Moravské námìstí katastrální úøad Místodržitelský palác Scala Divadlo B. Polívky Bìhounská CENTRUM P Rooseveltova Moravská galerie Janáèkovo divadlo rest. Bohéma Jezuitská Kolištì Rooseveltova Jezuitská Zemanova kavárna Za Divadlem Bratislavská PARKUJTE U JANÁÈKOVA DIVADLA Po zaparkování vyjdete: 1. Schodištìm nebo výtahem (A) - na køižovatku Rooseveltova-Moravské nám. k pøechodu k tramvajím - k Mìstskému divadlu na Lidické ul. - ke Katastrálnímu úøadu 3. Prùchodem z 1. podlaží - pøímo do Janáèkova divadla po schodech nebo proskleným výtahem do foyer k šatnám - po schodech do restaurace Bohéma 2. Schodištìm nebo výtahem (B) - na ulici Rooseveltovu - CENTRUM - pøes pøechod do centra mìsta - k Divadlu Bolka Polívky - k Janáèkovu divadlu - k restauraci Bohéma - k Mahenovu divadlu - k soudu 4. Podél hlavního vjezdu a výjezdu - do parku - na ulici Milady Horákové - k bance ÈSOB Parkovné 2014: INFO: tel :½ hod. 15 Kè, kaþdá další hodina 30 Kè Inzerce: x 132 : mm 1 hod. 15 Kè P.S.: u nás najdou svoji řeku i vodáci. Ahoooj! VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ÚČETNÍ PORADENSTVÍ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ tel.: Kvalitní servis = spolehlivost na cestách i pro starší vozy Výhodný servis pro starší vozy Pro majitele vozů starších 4 let nabízíme velmi výhodnou nabídku servisních služeb se všemi zárukami autorizovaného servisu: zvýhodněná hodinová sazba 484 Kč na servisní práce originální náhradní díly a příslušenství se slevou 15% Přijeďte si pro nezávaznou kalkulaci opravy Vašeho vozu. Ceny jsou uvedeny vč. DPH, cena neplatí pro klempírnu, lakovnu, pojistné události a akční nabídky. Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: PORSCHE BRNO Řipská 13a, Brno-Slatina Tel.: ,

12 INZERCE DOVOLENÁ na jednom z nejkrásnějších míst Chorvatska, lokalita SLATINE-TROGIR, www. apartmani-maslina.com Tel.: Dětské tábory Křižanov. Minitábory pro rodiče s dětmi 1-7 let. Velikonoční pobyt, květnové víkendy. Tel.: , Firma OLMAN SERVICE s.r.o. přijme pracovníky osoby se zdravotním postižením na pozici uklízeč/ka na HPP v Brně. Volejte Tel.: Nový AUTO-PNEU servis ve Slatině, Slavkovská 9, garážový dvůr. Zaváděcí ceny. www. jbautoservis.cz Tel.: Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel , Šéfredaktor: Jiří Toman, Kontakt inzerce: Petra Fojtíková, tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis, Tisk: Střední škola grafická Brno Šmahova 110, Brno - Slatina, tel Nabízím kompletní realitní servis: prodej, pronájem, poprodejní servis.priorita je slušné chování. Skutek M, Tel.: Cukrářská výroba - svatby, promoce a oslavy, minizákusky. Kotrlová Jitka, Šmahova 20, Brno. Tel.: A3 STUDIO BRNO - SLATINA - Patricie Konečná, Tilhonova 3a. Kosmetika, nehtový design, permanetní prodloužení řas. cz Tel.: MASÁŽE PONTIKA Strážnická 4, www. masaze-pontika.cz Tel.: , MUŽ V AKCI řemesla pro Váš byt, dům i zahradu. Kvalita, spolehlivost. Tel.: Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac. desky. Vrba MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Vyměním OB 2+1 Bieblova, Černá pole za OB 2+1 ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 3+1 ve Slatině s lodžií za OB 2+1 nebo 1+1 ve Slatině. Tel.: Hledáme menší byt na investici o dispozici 1+kk až 2+1 v této městské části. Jestliže takový byt prodáváte, neváhejte mne kontaktovat. Děkuji Klimešová Hledáme rodinný dům v této lokalitě Slatina, Šlapanice a Černovice popřípadě byt 3+kk až 5+1. Pokud takovou nemovitost vlastníte, prosím kontaktujte mne. Děkuji Klimešová Prodám garáž v bezprostřední blízkosti nové výstavby v prostoru bývalých kasáren ve Slatině. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Langrova, 1.500,- Kč/ měs. Tel.: Pronajmu garáž v řadové zástavbě ul. Hviezdoslavova, volná od 3/2014 Tel.: Pronajmu garáž na ul. Vlnitá, volné ihned. Cena dohodou. Tel.: Nabízím pronájem garáže na ul. Vlárská. Tel.:

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

O SLATINĚ PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY. č. 3 březen 2012

O SLATINĚ PLNOHODNOTNÉ ČÁSTI SLATINY. č. 3 březen 2012 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 3 březen 2012 PŘEČTĚTE SI: Strážník pro Slatinu str. 2 Policie varuje seniory str. 3 Fašanku, fašanku str. 5 Když všichni utíkají, oni přicházejí str. 7 Dětský koutek str.

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům, A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2014 PATNÁCTILETÉ AKTUALITY (čtěte na straně 8) NOVINKY Z BYTOVÉHO ODBORU Po čase jsme opět požádali o rozhovor pana místostarostu Mgr. Petra Semráda, který má v

Více

O SLATINĚ SLATINSKÉ HODY 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. č. 10 říjen 2013 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ SLATINSKÉ HODY 2013 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. č. 10 říjen 2013 PŘEČTĚTE SI: A K T U A L I T Y O SLATINĚ Shromáždění PŘEČTĚTE SI: k výročí 28. října str. 2 Změny v dopravě na náměstí str. 3 Hody 2013 ve fotografii str. 4-5 č. 10 říjen 2013 SLATINSKÉ HODY 2013 Tradiční slatinské

Více

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014

O SLATINĚ JAK JSME VOLILI. č. 11 listopad 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 11 listopad 2014 Vážení občané, v minulém měsíci skončily komunální volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Slatina. Výsledky voleb jsou

Více

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI:

O SLATINĚ VYDAŘENÉ SLATINSKÉ HODY 2012 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ. č. 10 říjen 2012 PŘEČTĚTE SI: Rok se s rokem sešel a Slatina opět ožila hodovými slavnostmi. Kdo zavítal na letošní hody, nemohl litovat. Dobré jídlo, pití, téměř nekončící veselice plná tance a pohody, podpořená nádherným počasím,

Více

O SLATINĚ. č. 9 září 2014

O SLATINĚ. č. 9 září 2014 Stejně jako každý rok jsme směřovali nejvýznamnější opravy a investice do letních měsíců. Patří mezi ně opravy chodníků na ulicích Tilhonova, Mikulčická, Strážnická, Černozemní, Slavkovská, Vlnitá a Křehlíkova.

Více

O SLATINĚ. místostarostu Ing. Jiřího Navrátila. č. 1 leden 2013. S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda

O SLATINĚ. místostarostu Ing. Jiřího Navrátila. č. 1 leden 2013. S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2013 Nic z toho dobrého a krásného, cos učinil, se neztratí. Všechno zůstane. A. France S hlubokou lítostí vzpomínáme na našeho spolupracovníka, kolegu a kamaráda

Více

O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283.

O SLATINĚ. v červenci letošního roku. Celkový počet bytů zde bude činit 283. A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2012 VÝSTAVBA SLATINY POKRAČUJE Na začátku loňského roku jsme na stránkách Aktualit pod tímto názvem zveřejnili rozhovor s vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA

Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti. Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA Květen 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Po třech letech je pohár zase doma! Letňanští hasiči vyhráli osmý ročník závodu hasičské všestrannosti Více na straně 21 Téma měsíce Tradiční oslavy Dne

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic.

červen MO ČSSD Brno-Černovice uspořádala dne 30. 4. 2015 v Areálu zdraví tradiční Pálení čarodějnic. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 3/2015 www.facebook.com Brno-Černovice/ Oficiální stránky MČ červen Vážení spoluobčané, jaro je v plném proudu a vy držíte v rukou třetí vydání Černovin v letošním

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Příprava na vstup dítěte do první třídy strana 2 Ze školství strana 3 a 4 Informace

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 10 říjen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Zpráva o plnění programového prohlášení strana 3 a 4 Informace z radnice strana

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů...

Slovo starosty. Najděte pět rozdílů ZÁŘÍ 2013. Reakce na článek Ing. Petra Prokše Najděte pět rozdílů... ZÁŘÍ 2013 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 9., ROČNÍK XXII Hřiště na Horáckém náměstí a další letní novinky Vážení spoluobčané, Pétanque hříště na Mokré Hoře Slovo starosty Orelské

Více

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování

Zpravodaj pro 13 obcí Březen 2014. Beskydy v lyžování nebo červnový společný výstup na Lysou horu. V nejbližší době budeme pracovat na zmapování Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí str. 2, 3, 4 Frýdlant n. O., St. Hamry str. 4 Malenovice str. 5 Pržno, Staré Hamry str. 6 Baška str. 7 Lhotka, Bílá str. 8 Pstruží str. 9 Kunčice p. O., Metylovice

Více

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Malenovice Pržno Baška Lhotka, Bílá, Janovice Pstruží Metylovice Ostravice, Kunčice p. O. Čeladná Staré Hamry Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3, 4 str.

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více