Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009"

Transkript

1 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů celkem daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti podíly města na sdílených daních: - daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. a funkčních požitků 1,5% daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky a daně z vybraných činností celkem poplatky za znečišťování životního prostředí poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného 60 - poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj odvod výtěžku z provozování loterií příjmy za zkoušky od žadatelů o řidičské oprávnění správní poplatky z výherních hracích přístrojů ostatní správní poplatky Daň z nemovitostí

2 Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem Příjmy z vlastní činnosti odbor místního hospodářství z toho: pronájmy odbor školství a kultury z toho: pronájmy odbor dopravy 40 - odbor správy majetku z toho: pronájmy byt. a nebyt. fondu odbor vnitřních věcí 946 z toho: pronájmy 456 Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Příjem dle horního zákona Přijaté vratky a ostatní nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem odbor správy majetku - příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje ostatních nemovitostí příjmy z prodeje bytů

3 Třída 4 - Přijaté dotace celkem z toho: - na výkon státní správy pro školství převody z vlastních fondů Příjmy celkem

4 Třída 8 - Financování splátky jistin (úvěr) zálohové použití zdrojů FRR z fin. vypořádání roku Zdroje úhrnem

5 Výdaje 01 Odbor místního hospodářství - údržba místních komunikací tržiště, cestovní ruch veřejné osvětlení veřejné prostranství pohřebnictví čištění a zimní údržba výdaje Fondu dopravy výdaje na provoz útulku, čipování psů správa Nové Pole čištění vodních toků zálohové využití finančních zdrojů z finančního vypořádání na dokončení akcí v roce OMH celkem Odbor školství a kultury - provoz budov bývalých předškolních zařízení provoz budov bývalých základních škol městský stadion letní koupaliště MŠ Žižkova Příspěvky právním subjektům celkem na provoz na lyžařské výcviky na školy v přírodě financování správy zahrad na odpisy do investičního fondu ZŠ U Lesa (krizové pracoviště) 800 5

6 Ostatní výdaje celkem účelové fondy celoměstské akce a občanské obřady příspěvky města na sport z toho: příspěvek HCB příspěvek MFK příspěvek SK ostatní sporty tiskopisy - opiáty 10 - pohřby zesnulých příspěvky pro zdravotnictví správa Zámku a památkové péče příspěvek Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná IČ příspěvek Sdružení Permoník IČ příspěvek Krajskému středisku volného času dětí Juventus Karviná IČ příspěvek DO Májovák IČ příspěvek MS PZKO Karviná-Ráj IČ příspěvek OS Romů Severní Moravy IČ příspěvek Sdružení maminek Sluníčko o.s. IČ příspěvek SU OPF Karviná IČ příspěvek Lázním Darkov, a.s. IČ příspěvek na vybudování 2 kurtů na MSK 600 OŠK celkem Odbor dopravy - provozní dotace ČSAD na MHD dotace na ztrátu příměstské dopravy výdaje BESIP a ostatní 230 OD celkem

7 04 Odbor životního prostředí - Fond životního prostředí odvoz odpadů včetně separace rekultivace skládky odstranění následků závadného stavu ohrožujícího životní prostředí - řešení nestability svahů Karviná OŽP celkem Odbor územního plánování a stavebního řádu - územní plány OÚPSŘ celkem Odbor správy majetku - výkupy pozemků a budov ostatní výdaje (daň z přev. nemov., zaměření apod.) výdaje spojené s prodejem bytů výdaje odd. projektového řízení a rozvoje výdaje bytového fondu prostřed. BYTservisu, s.r.o příspěvek na správu BF výdaje odboru pro BF finanční podpora IBV OSM celkem Odbor ekonomický - příspěvky nadačním fondům 650 z toho: příspěvek NSZM ČR Sdružení lázeňských míst 64 - Sdružení historických sídel 64 - pojištění majetku města, povinné pojistné úhrada úroků z úvěru provozní výdaje spojené s vymáháním pohledávek 880 OE celkem

8 08 Odbor sociálních věcí - ostatní výdaje z toho: - provoz klubů důchodců veletrh sociálních služeb příspěvky zdrav. postiženým příspěvky na sociální a zdravotní péči ostatní výdaje 55 - poštovné - soc. dávky OSV celkem Odbor soc.práv. ochrany dětí - ostatní výdaje 294 OSPOD celkem Odbor vnitřních věcí - investice 50 - údržba provozní výdaje sociální fond dobrovolné hasičské sbory výdaje na civilní ochranu údržba budovy Zámku OVV celkem Odbor správní - 8

9 13 Kancelář primátora - cestovné, ostatní výdaje ZM repre a věcné dary autoprovoz krizový plán příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná příspěvek Svazu měst a obcí ČR marketing SMK Karvinský zpravodaj a inzerce KP celkem Kancelář tajemníka - mzdové výdaje zastupitelstva soc. a zdrav. pojištění zastupitelstva mzdové výdaje zaměstnanců soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců ostatní náhrady a poplatky výpočetní technika KT celkem Městská policie - investice údržba provozní výdaje sociální fond mzdové výdaje soc. a zdrav. pojištění prevence kriminality 200 MP celkem Odbor investic - jmenovitý rozpis akcí uveden v příloze č. I

10 STaRS Karviná, s.r.o. - dotace na činnost Dotace STaRS celkem Příspěvek Městskému domu kultury Karviná - na provoz na odpisy na celoměstské akce Příspěvek MěDK celkem Příspěvek Regionální knihovně Karviná - na provoz na odpisy na knižní jarmark a multimed. festival 75 Příspěvek RKK celkem Příspěvek Sociálním službám Karviná - na provoz na vybudování vrátnice v DPS na odpisy Příspěvek SSK celkem Podíl města na investicích s účastí státu a EU a rozpočtová rezerva Výdaje úhrnem

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2012 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2012 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 47. schůze Rady města Karviné konané dne 13.11.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2078 Schválení

Více

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013

Město Česká Lípa. Rozpočet na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 Schválený usnesením ZM č. 419/2012 dne 19.12.2012 Obsah Název Počet stran záložky označení záložky úvod 1 úvod Obsah 1 obsah Sumarizace 1 sumarizace Sumarizace - příjmy dle tříd 2

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2015 (v tis. Kč) Rozpočet příjmů Org. Položka Návrh Text rozpočtu r. 2015 Daňové příjmy celkem: 283 940 Sdílené daňové příjmy: 218 000 2612, 4634 1111 DPFO -

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015

MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 MĚSTO LITOMĚŘICE PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA OBDOBÍ 1-3/2015 PŘÍJMY - rekapitulace plnění rozpočtu za období 1-3/2015 Strana 1 01 odbor ekonomický 02 odbor správní 03 odbor škol., kult., sportu a pam. péče 04 odbor

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000

Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 000 Kč 1 583 300 000 Rozpočet 2015 Příjmy 1 583 300 00 1 583 300 000 Název akce Název odboru / Název oddělení celkem příjmy podrobně A) Daňové příjmy města a poplatky 1 315 756 00 Daňové příjmy ze státního rozpočtu Daň z příjmu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468

Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 Příloha č. 2 k usnesení ZM 24.03.2014 Město Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 Rozpočet na rok 2014 (údaje v Kč) R 2014 1. Daňové příjmy 65545967,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1144560,00

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne:

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje k 31.12.2005 čerpání * běžné 190 518,80 208 439,58 215 953,43 103,60 * investiční (kapitálové) příjmy 15

Více

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM

Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014. schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM Příloha č. j. MMJ/EO/6148/2014 ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY na rok 2015 schváleno Zastupitelstvem města Jihlavy dne 15. prosince 2014 usnesením č. 29/14-ZM OBSAH (SCHVALOVACÍ ČÁST): Rekapitulace

Více

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 celkem příjmy 622 545,08 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 166 030,00 podíl na daních

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více