dravá rodina Jak předcházet alergiím S výherci soutěže v Americe Alergie na pochodu Alergik a bytové prostředí Potravinové alergie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dravá rodina Jak předcházet alergiím S výherci soutěže v Americe Alergie na pochodu Alergik a bytové prostředí Potravinové alergie"

Transkript

1 dravá rodina Í L O H A D E N Í K Ò B O H E M I A, R O V N O S T, S V O B O D A A V E â E R N Í K U P R A H A 3 / 9 Jak předcházet alergiím Co znamená jaro pro Lucii Bílou S výherci soutěže v Americe Nová soutěž pro čtenáře Alergie na pochodu Alergik a bytové prostředí Potravinové alergie

2 e d i t o r i a l Při našem nedávném setkání jsem neodolala a zeptala se jí, co pro ni znamená březen a jaro vůbec. A co odpověděla Lucie Bílá? Březen mi přinesl spoustu krásných věcí. Seznámila jsem se v tomto měsíci se svým mužem, přestala kouřit, narodil se mi v něm syn, má babička a nejlepší kamarádka. A jaro mi krásně voní a dává mi pokaždé pocit, že je na co se těšit. Tak to zřejmě nejsi alergická na pyly? Mám alergii na penicilín a na hlupáky. A na co se teď nejvíc těšíš? Moc se těším na bratříčka či sestřičku Filípka, ale on zatím touží jen po pejskovi. Přeji vám, abyste se i vy měli na co těšit. Já se na vás těším za měsíc. Filípek je nejvût í láskou své maminky Zimní chřipková epidemie je definitivně za námi. S přicházejícím jarem už ale mnozí z nás musí odolávat dalšímu masovému útoku na naše zdraví - pylové alergii. I já jsem, bohužel, alergik. Když řeknu tuhle větu na veřejnosti, jedni se na mě dívají se soucitem a druzí stále ještě nechápavě. Nevědí, co alergie vlastně obnáší. I jim je věnováno březnové číslo Zdravé rodiny. Nebýt pylové alergie, na měsíc březen ovšem nedám dopustit. Před dvanácti lety jsem v březnu čekala narození dcery Báry. Před čtyřmi lety se mi v březnu narodil syn Petr. Pár hodin před jeho porodem jsem oknem porodnice sledovala, jak si má kamarádka Lucie šťastně odváží svého čerstvě narozeného syna Filipa. Vzpomínala jsem, jak nás fotografové společně fotili s bříšky na vyhlášení cen Týtý, jak jsem Lucii navštěvovala v porodnici, když si na rozdíl ode mne musela svého Filípka vyležet. I na to, jak jsme jako dvě kuličky stepovaly v ruzyňské letištní hale čekajíce na své muže vracející se z Japonska. Zlata Adamovská ve chvíli rodinné pohody s Bárou a Petrem 2 zdravá rodina 3/99

3 o b s a h (str. 4) editorial reportáï hlavní téma Zlata Adamovská v přátelském rozhovoru s Lucií Bílou. 2 Americké putování Radka Johna s výherci soutěže. 4 Prof. Václav Špičák: Alergie na pochodu. 6 MUDr. Martin Fuchs: Potravinové alergie. 10 MUDr. Ivana Holcátová: Alergik a bytové prostředí. 14 (str. 10) rozhovor S doc. Vítem Petrů na téma: Jak předcházet alergiím? 16 (str. 7) lékafi radí Až přijde den I. 9 (str. 14) Tradiční čínská medicína a alergie. 13 Jak správně pečovat o kůži dítěte s atopickým ekzémem. 21 Trpíte opakovanými infekcemi dýchacích cest? 23 (str. 12) systémová enzymoterapie Enzymy pomáhají dětem s alergiemi. 18 zprávy Manažerem vlastního zdraví. 12 zdravotní poji tûní Slunce, sport a zdraví. 19 zdravá rodina 3/99 3

4 r e p o r t á Ï Americké putování Zástupkynû vydavatele Zdravé rodiny, éfredaktorka a v herci ãtenáfiské soutûïe pfied kasinem New York. 4 zdravá rodina 3/99 V herci soutûïe s éfredaktorkou Zdravé rodiny pfied sv m hotelem v Las Vegas. Los velké soutěže čtenářů Zdravé rodiny o cestu do Ameriky pro dvě osoby byl 25. listopadu loňského roku v přímém televizním přenosu příznivý Janě Bílkové z Víru v okrese Žďár nad Sázavou. Nevěřila tomu možná ještě na letišti, kam ji počátkem ledna tohoto roku přišla doprovodit celá rodina, aby pořídila na video pečlivý dokumentární záznam jejího odjezdu. Janu Bílkovou i jejího přítele čekal pobyt v apartmá luxusního Quality hotelu v arizonském Phoenixu, kde v lednu právě začínalo jaro, což v arizonském podání znamená, že ve venkovním hotelovém bazénu se dá koupat jen do půl páté odpoledne, kdy sluníčko hřeje jako u nás v červnu. Venkovní teplota je kolem dvaceti pěti stupňů Celsia. Zima roku 1998 byla výjimečná, řekla nám manažerka hotelu - energická mladá dívka, která do Arizony utekla, stejně jako mnozí její krajané, před rozhořívajícím se válečným konfliktem v Chorvatsku. V čem byla výjimečná?, ptáme se. V prosinci půl hodiny sněžilo. Arizona je v zimě turistickým rájem. Exotické pouště s dvoumetrovými kaktusy, divoké stezky vedoucí krajem Apačů, dřevěná města starého divokého západu jak vystřižená z westernů - v tamních saloonech si můžete kromě jiného dát i steak z bizona nebo smaženého chřestýše - to všechno jsou dokonalé příležitosti pro výlety, na kterých si můžete být jisti, že se po celou dobu budete hřát na slunci. Zatažená obloha nebo dokonce déšť je tu něco tak výjimečného, že kdyby se snad na obloze objevil mrak, profesoři ve školách přeruší vyučování a půjdou ho ukázat svým žákům. To všechno dělá Phoenix - centrum Arizony - místem, kam denně přicházejí noví přistěhovalci. Důchodci, kteří zde chtějí strávit klidné stáří v příjemném klimatu, imigranti, všichni, kteří cítí příležitost, kterou jim přinese rozvíjející se turistický průmysl. Zatímco sever i střed Spojených států počátkem roku sužovala krutá zima, sněhová bouře v Chicagu byla vyhlášena živelnou pohromou, odlety letadel z New Yorku i Washingtonu byly kvůli mrazu a sněhovým vánicím zpožděny o hodiny a hodiny, obyvatelé Arizony si v košilkách s krátkým rukávem mohli užívat života jako snad nikde jinde na severní polokouli. Výherci soutěže čtenářů Zdravé rodiny měli ovšem kromě možnosti relaxovat v ideálním klimatu slíbenou také cestu na sever Arizony ke Grand Canyonu a přelet do nevadského Las Vegas, nejbizarnějšího města světa, mekky hazardu i pitoreskní velkozábavy konce tisíciletí. Jak své výlety prožívali? Proč je život v jižní Nevadě lepší než kde jinde? ptají se v reklamách po celé Americe. A hned odpovídají: Je tu teplé, slunečné klima. Slunce v Las Vegas svítí průměrně 310 dní v roce. Životní náklady tu patří k nejnižším v Americe. Neplatí se tu daně z příjmu státu Nevada, nejsou tu daně z nemovitostí, darovací ani dědické daně. Proč všechny tak usilovně lákají do vzrušujícího ráje Las Vegas, ať už jako turisty nebo nové osadníky? Protože my všichni, kteří chceme Las Vegas vidět, kteří v něm chceme hazardovat nebo dokonce žít, jsme pohonnou hmotou V Y H L Á E N Í P O D M Í N E K VáÏení ãtenáfii, jak uï jsme oznámili v prvních dvou leto ních ãíslech Zdravé rodiny, také v tomto roce jsme pro vás pfiipravili atraktivní soutûï. Vycházeli jsme pfiitom z úspûchu, kter získala na e soutûï v loàském roce, kdyï na ni pfii lo správn ch odpovûdí. Také letos bude první cenou atraktivní zájezd pro dvû osoby. Také letos obdrïí dal ích devût vylosovan ch úãastníkû soutûïe hodnotné vûcné ceny. A také letos bude v fiíjnovém ãísle, které vyjde jako zdravotní pfiíloha va eho de-

5 r e p o r t á Ï Kasino Císafisk palác. Jana Bílková a její pfiítel neprohráli ani cent. této stále ještě bouřlivě se rozvíjející megapolis byznysu založeného na zprostředkování zábavy davům. Naše útraty a naše prohry přinášejí peníze pro další investice. Výherci soutěže Zdravé rodiny byli ubytování v nedávno otevřeném a zatím nejluxusnějším hotelu a kasinu s názvem Bellagio. Odtud podnikali své průzkumné cesty po Las Vegas, aby zjistili, co je na něm tak zázračného, že sem opravdu ročně přijíždí přes třicet miliónů turistů. A co tedy dělá Las Vegas výjimečným? Přehuštění kasin na minimální ploše. Každé z nich přitom stojí o to, abyste do něj zašli. Jak vás, proboha, dostat právě do jednoho určitého kasina? Jak zařídit, abyste neprohráli své peníze jinde? Proto se inzeruje, jde se s cenami dolů, nabízejí se slevy a služby zdarma. Úplatky pro hráče, aby prohrávali na místě, které tyto pozornosti poskytuje. Americké superstars. Přijď se podívat na naše bílé tygřice, láká vás první kasino na Stripu, hlavní ulici města. Megajídlo! Maximum legrace! Drinky zdarma! holedbá se druhé kasino. Naše hrací automaty vrací přes 98 %. Žádné jiné kasino ve městě nenabízí lepší obchod! upozorňuje třetí kasino. Platíme 3,7 miliónu dolarů vítězům každý den. Lidé milující hrací automaty hrají v našem kasinu! hlásá čtvrté. Naše kasino prezentuje bufet, všechno, co můžeš sníst, za pět dolarů! vytahuje se i s pomocí fotek obřích bifteků, ocasů z humrů, nohou z aljašských královských krabů, barevné duhy všech druhů zeleniny i tropického ovoce páté kasino. Ale to všechno zdaleka nestačí. Nabídla jídla, pití, hracích automatů i rulet je v podstatě srovnatelná. Čím tedy dostat turisty právě do jednoho určitého kasina? L E T O N Í S O U T ù Î E!!! níku t.r., zvefiejnûno dvakrát deset otázek vïdy s tfiemi moïn mi odpovûìmi. Kdo zakrouïkuje alespoà deset políãek správnû, bude zahrnut do závûreãného slosování, jehoï v sledky budou oznámeny v prosincovém ãísle dne K zodpovûzení v ech otázek bude opût zapotfiebí, abyste mûli pfii ruce v echna leto ní ãísla Zdravé rodiny. Proto Ïádné z nich nevyhazujte! Vûfiíme, Ïe se vám na e soutûï bude líbit stejnû jako v loàském roce a pfiejeme vám hodnû tûstí, abyste byli mezi v herci. redakce Koneãnû pryã od té podivné civilizace v náruãí Grand Canyonu. Erotickými revue s dívkami nahoře bez? Velkými hvězdami showbyznysu? Ani to nestačí. Co zbývá? Jedině atrakce, které ostatní kasina nedokáží napodobit. Stále úžasnější prostory a stále fantastičtější zábavy. Kasina a hotel Cézarův palác představují staré římské město s antickým sochami, které se jednou za hodinu pohybují a mluví, to vše s umělou oblohou, abyste neměli pojem o čase. A když ani to nestačilo, přidali vloni ohnivou velkoshow s názvem Zničení Atlantidy. Kasino a hotel New York jsou replikou slavných newyorských mrakodrapů, to vše doplněné sochou Svobody, Brooklynským mostem, a obtočené horskou dráhou, na které dnem i nocí úpí hrůzou turisté. Kasino a hotel Excalibur jsou pohádkovým hradem s věžemi a cimbuřími, kýčem v jásavých barvách, lákajícím návštěvníky Las Vegas na rytířské turnaje. Kasino a hotel Luxor jsou replikou egyptské pyramidy se sfingou hlídající vstup. Jak Američanům docházejí vlastní nápady, berou to nejzajímavější ze světa. Teď právě stavějí kasino Paříž s pravou Eifellovou věží a Vítězným obloukem a kasino Benátčan s Dóžecím palácem a proslulou benátskou zvonicí. Postupně tak, místo aby cestovali za poznáním zázraků jiných civilizací, zajedou si do Las Vegas, kde budou mít repliky jednotlivých památek v u- mělém světě prošpikovaném kasiny. Ale i to má něco do sebe. Jak úžasně jsme se pak v kontrastu k Las Vegas cítili u Grand Canyonu, v němž je všechno pravé, nekašírované, bez světel, blikání, zvonění, cinkání hracích automatů. V tom skutečném přírodním chrámu dlouhém tři sta padesát kilometrů, širokém místy až třicet kilometrů a hlubokém tisíc osm set metrů, tak rozdílném od lasvegaských katedrál byznysu. Tady snad každý skloní hlavu před opravdovým, nefalšovaným bohatstvím Ameriky. Radek John zdravá rodina 3/99 5

6 h l a v n í t é m a Alergie na pochodu 6 zdravá rodina 3/99 Prof. MUDr. Václav piãák, garant hlavního tématu tohoto ãísla PhDr. Irena JirkÛ Zá titu nad leto ním roãníkem soutûïe Pískání pro zdraví pfievzal muzikant Felix Slováãek Sejde-li se pár známých, určitě vždy přijde řeč na alergii. Někdo má svědivku a kopřivky a neví po čem, jiný nezadržitelně kýchá, přijede-li na návštěvu ke známým na chalupu, a konečně třeba nejmladší dítě známých kamarádů má ekzém. A to jsem vynechal ještě všeobecně známá onemocnění, jakými jsou alergická rýma anebo astma. Všeobecně se také ví, že jsou rodiny, kde se alergie usadila již v několika generacích. Bílá kniha o a- lergii varuje, že % mladých dospělých Evropanů se řadí k atopikům. Není to žádné politické hnutí, ale jde o lidi, kteří mají vrozenou náklonnost k tomu, aby onemocněli některou alergickou chorobou. Jinými slovy, mají mimořádnou schopnost reagovat na některé látky (alergeny), kterých se dotýkají, které vdechují nebo které pojídají. Tuto schopnost, toto mimořádné nadání v sobě atopik nese od narození po celý život. Začátek přecitlivělosti (tak lze alergii označit) může startovat už v době těhotenství, nebo se projevit brzo po narození v kojeneckém věku. Takovým příkladem je ekzém. Většinou dítě zareaguje na bílkoviny kravského mléka, na vajíčko. Ale už velmi brzy, ještě v předškolním věku, může na jaře a v létě zareagovat na pyly trav, stromů, obilí, plevelových bylin. Nejčastějším příznakem je kýchavá rýma, jindy záněty spojivek, které se falešně svádějí na sluníčko. Konečně tuto trojici doplňuje astma. Stavy hvízdavé dušnosti anebo nočního kašle, které se projeví v určitém prostředí (např. doma při a- lergii na roztoče, na chalupě při reakci na staré peří nebo některé vzdušné plísně). Tento výčet je příliš stručný na to, aby vystihl pestrost dalších možností - reakcí na potraviny, na léky, na hmyzí bodnutí, na kontakt se zvířaty, na kosmetiku, na mycí prostředky, na řadu profesních látek. ASTMA je onemocněním, které vzbuzuje respekt. Je to onemocnění chronické, může být spojeno se zvýšenou nemocností, s omezením fyzické aktivity, se zhoršením kvality života dítěte i rodiny. V naší republice je asi astmatiků. Takový počet vytváří už nejenom medicínský, ale sociálně ekonomický problém. To, co je velmi důležité, je skutečnost, že alergií za posledních let u nás i ve světě přibylo a že mo- Časy se mění Byla to bomba, když Josef Lux svolal novináře a oznámil, že trpí leukémií. Nazítří jeho fotografie nechyběla v žádných novinách a v hospodách se masově spekulovalo, jestli to nemá z toho hubnutí. Nemocný politik se udržel na titulních stránkách dlouho: souputníci litovali jeho odchodu z politiky, odpůrci mu přáli brzké uzdravení, lékaři vysvětlovali, co je to leukémie. Nemohla jsem si nevzpomenout na Romana Včeláka. Když se v dubnu roku 1991 dozvěděl svou diagnózu, zašel stejně jako Josef Lux do Ústavu hematologie a krevní transfúze (ÚHKT) v Praze. Lékaři zkusili chemoterapii, pak se pokusili najít dárce kostní dřeně mezi Romanovými nejbližšími příbuznými. Neuspěli - stejně jako v rodině Josefa Luxe. Až potud - stejná historie. Ale jen potud! Pro Josefa Luxe se momentálně hledá naděje v mezinárodních registrech dárců kostní dřeně, lékaři v novinách celkem otevřeně mluví o šancích, které souvisejí s nepříbuzenskou transplantací. Roman Včelák v roce 1991 žádnou šanci vlastně neměl. Ne proto, že by byl vážněji nemocen, ale protože mu nikdo neposkytl včas potřebné informace. Nepříbuzenské transplantace se u nás nedělají. A operace v zahraničí? To byste se nedoplatil, odbyl jeho dotazy ošetřující lékař. Když si student FAMU vyjednal na vlastní pěst operaci v Londýně a jeho přátelé ze školy na ni veřejnou sbírkou sehnali tři milióny, obrnili se lékaři z ÚHKT mlčením. Nechápala jsem to. Proč Romanovi nepomohli navázat kontakty v zahraničí? Proč nechtějí s londýnskou nemocnicí spolupracovat a třeba se i přiučit? Naštěstí - časy se mění. Sedm let poté, co Roman a jeho přátelé rozjeli kampaň na podporu českého registru dárců kostní dřeně, se u nás už provádějí nepříbuzenské transplantace kostní dřeně. Lékaři z ÚHKT sami zprostředkovávají pro Josefa Luxe spojení s mezinárodními registry a nijak se nepohoršují nad tím, když si jejich pacient jede pro rady do zahraničí. Myslím, že by se tak chovali, i kdyby Josef Lux nebyl někdejším ministrem. Časy se mění. Zaplaťpánbůh, k lepšímu! PhDr. Irena Jirků, MFD

7 h l a v n í t é m a SoutûÏ je urãena dûtem od pfied kolního vûku do 15 let. Ti nejlep í z celé republiky se setkají ve finále 22. kvûtna v Praze. hou na sebe navazovat nebo nás náhle překvapit, když už si myslíme, že alergičtí nejsme. Skryté geny předků se mohou projevit. ALERGICK EKZÉM kojenců bývá prvním projevem alergie a je mimořádně rizikovým činitelem pro vývoj astmatu už v prvních pěti letech života. A to je právě jev, který označujeme jako ALERGICK POCHOD % dětí s příznaky ekzému onemocní do pěti let života astmatem. Můžeme tento pochod zastavit? Vrozenou dispozici - atopii - změnit neumíme. Známe už umístění genů, které ji ovlivňují, ale to je vše..můžeme ovlivňovat prostředí, v němž člověk žije, zejména prostředí bytové a domovní.můžeme ovlivňovat výživu těhotné ženy i narozeného dítěte, podporovat kojení.můžeme ovlivňovat způsob života a životní návyky - např. kouření To všechno vede ke snižování nabídky podnětů a látek, které vyvolávají přecitlivělost - říkáme tomu ovlivňování senzibilizace (to je proces, při němž si organismus vytváří specifické alergické protilátky). Dlouhá cesta, o kterou se pokoušeli naši předchůdci a pokoušíme se i my, je hledání léků, které by tento pochod alergie zastavily, přibrzdily nebo oddálily. Je jasné, že lék, kterým bychom se pokoušeli ovlivnit např. riziko vzniku astmatu u ekzematického dítěte, musí splňovat několik důležitých podmínek:.je možné jej podávat nejmladším dětem, kojencům a batolatům.musí být bezpečný, aby jeho podávání mohlo být dostatečně dlouhé.mechanismus jeho účinku musí zasahovat do procesu alergické reakce. R ychlá úleva při alergické rýmě Stále více lidí se učí žít s nemocí moderní doby - s alergií. Pylová zpravodajství se stávají pravidelnou součástí vysílání o počasí, čekárny alergologických ordinací se plní. Od lékaře většinou alergik odchází s radami, jak se vyhýbat setkání s původcem alergie, a s receptem na lék, který zmírňuje alergickou reakci. Vibrocil - lék přímo na místo Nejen léčeným alergikům, ale i lidem s mírnějšími obtížemi, které je dosud nepřiměly k návštěvě lékaře, přijde v jejich sezóně vhod také lék, který se nepolyká, ale používá se přímo v místě problémů - švýcarské nosní kapky, sprej nebo gel Vibrocil. Díky místnímu použití Vibrocil rychle působí na příznaky alergické (senné) rýmy - výtok z nosu, svědění a kýchání či ucpaný nos - aniž by se dostával do celého těla. O případných nežádoucích účincích se informujte u lékárníka nebo ošetřujícího lékaře. Šetrný k nosní sliznici Švýcarský Vibrocil se odlišuje od běžných nosních kapek obsahem unikátní účinné látky (fenylefrin) která je k nosní sliznici velmi šetrná - díky takzvané alfa1-selektivitě pouze uvolňuje ucpaný nos, aniž by poškozovala nosní sliznici zhoršením jejího prokrvení. Tato výhoda umožňuje použití Vibrocilu ve formě kapek i u kojenců od jednoho měsíce věku. Vibrocil - dva v jednom Na rozdíl od běžných nosních léků, které obsahují pouze látku uvolňující ucpaný nos, švýcarský Vibrocil obsahuje navíc speciální protialergickou látku - antihistaminikum -, schopnou vypořádat se zároveň s výtokem z nosu, svěděním a kýcháním. Tuto dvojitou zbraň proti alergické rýmě si můžete koupit kdykoli bez receptu - stačí zajít do lékárny (nebo zajet - Vibrocil nesnižuje schopnost řídit motorová vozidla). Vyberte si balení Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem, který vám také pomůže vybrat balení Vibrocilu, jaké vám bude nejvíce vyhovovat. Klasické kapky Vibrocil umožňují nejpřesnější dávkování, proto jsou vhodné i pro děti již od jednoho měsíce věku. Sprej Vibrocil je moderní forma s rychlým a nenápadným použitím. Dlouho působící gel Vibrocil je vhodný například na noc. Poté, co jste si vybrali, nezapomeňte si přečíst informace na obalu a přibalený letáček.

8 h l a v n í t é m a Co je podstatou této alergické reakce? Atopik se dostane do opakovaného kontaktu s alergenem (bílkovinou z pylového zrna atd.). Jeho obranný - imunitní - systém zareaguje tvorbou zvláštní protilátky, které říkáme imunoglobulin E. Tato protilátka se naváže na povrch některých buněk ve sliznicích a tkáních. V tomto okamžiku je dán signál k mohutné aktivaci těchto buněk. Vytvoří se látky, které působí zarudnutí kůže, svědivost, tvorbu řídkého vodového hlenu, překrvení a otok očních spojivek, stažení svaloviny průdušek. Intervence pomocí léků Jednou z hlavních skupin, používaných od třicátých let v léčbě akutních alergických příznaků, jsou tzv. ANTI- HISTAMINIKA. Jsou to léky, které potlačují účinek histaminu - látky, která se uvolňuje z buněk při alergické reakci. Asi většina čtenářů a čtenářek zná Dithiaden nebo Prothazin. Jsou to velmi účinné látky, ale jejich nevýhodou je, že po požití navozují často útlum a spavost. Nová generace antihistaminik tyto vlastnosti nemá. V drtivé většině případů pacienta neutlumí. Mohou se podávat jednou denně a ukazuje se, že některé z nich mají vliv i na průběh a- lergické reakce tím, že brzdí přísun buněk zánětu. Látkou, u níž byl popsán brzdící účinek na buňky zánětu, je cetirizin, používaný u nás jako Zyrtec. Projekt ETAC Cílem projektu ETAC bylo použít u ekzematických dětí z alergických rodin již v útlém věku cetirizin a sledovat, zda se u nich podaří snížit riziko vzniku astmatu. Doba léčby byla 18 měsíců. S vitaminy proti infarktu Farmaceutická společnost THERA TECH se sídlem v Kalifornii v USA přichází na náš trh s přípravkem pro podporu činnosti srdce a oběhového systému - ONE DAILY CARDIO. Tento nový preparát obsahuje celkem 27 složek. Kromě komplexu vitamínů a stopových prvků i minerál, přírodní látky a koenzym Q 10, který je nezbytnou součástí mnoha biologických procesů. Svým působením preparát vyrovnává jejich hladinu v organismu, snižuje cholesterol a působí nejen při již vzniklých onemocněních, ale zároveň jako prevence jejich vzniku. Příkladem může být vysoký krevní tlak a kornatění věnčitých tepen srdce, které může vyústit v anginu pectoris a infarkt myokardu. Komplexní skupina vitamínů B (B1, B2, B6 a B12), kterou přípravek ONE DAILY CARDIO obsahuje, se velmi osvědčila při metabolismu bílkovin a tuků a spolu s hořčíkem se podílí i na přirozeném snižování cholesterolu. Ten se může ukládat v cévách, kde pak způsobuje rozvoj sklerotických změn. Dalším důležitým prvkem je draslík, který se podílí na udržování napětí buněčných membrán, čímž zajišťuje normální chod a fungování buněk. Koenzym Q 10 umožňuje optimálně využít energii, která je dodávána svalstvu, tedy i svalu srdečnímu. Je s úspěchem podáván u pacientů se srdeční arytmií, při onemocnění anginou pectoris a u pacientů se srdečním infarktem, u kterých pomáhá zkrátit období rekonvalescence. Spolu s přípravkem ONE DAILY CARDIO společnost THERA TECH uvádí přípravek zaměřený na snížení hladiny cholesterolu, CHOLESTHIN. Preparát obsahuje přírodní vlákninu z chitinu, který je stavebním prvkem krunýře krabů, humrů a jiných mořských korýšů. Tato vláknina usnadňuje a urychluje trávení, a tím snižuje hladinu cholesterolu, ale i tuků v organismu. Navíc pomáhá odstranit toxiny a škodliviny Pilulka ONE DAILY CARDIO se podává 1x denně, nejlépe po snídani. Obsah lékovky vystačí na čtvrt roku. z tlustého střeva, čímž je vhodný i jako prevence vzniku rakoviny. Užívá se jako dietní doplněk stravy, 1 až 4 tablety půl hodiny před jídlem. Přípravek se doporučuje zapít dostatečným množstvím tekutin. Lékovka obsahuje 120 tablet, což je dávka minimálně na období jednoho měsíce. Koupíte ve vaší lékárně. Výhradní dovozce a distributor Alier spol. s r. o., Makovského 1393, Praha 6. Tel./fax: 02/ Infolinka USA: V případě nežádoucích účinků se poraďte s lékárníkem. Projekt byl zahájen v roce 1994 a probíhal v 56 centrech 13 zemí. Jedna skupina byla a je sledována také v České republice jako jediné zemi střední a východní Evropy. V současné době byly vyhodnoceny první výsledky po 18 měsících léčby. Sledovali jsme celkem 817 dětí a všechna získaná data se vyhodnocují. Byl získán nesmírně cenný přehled o způsobu života těchto rizikových dětí v daných zemích Evropy. Hlavní výsledky U ekzematických dětí z alergických rodin vzniká již velmi časně přecitlivělost na pyly, na roztoče a na kočičí alergeny. 1. U ekzematiků z alergických rodin, u nichž se potvrdila přecitlivělost k pylovým a roztočovým alergenům, je vysoký stupeň rizika vzniku astmatu % měsíční podávání cetirizinu u těchto dětí snížilo ve věkovém období do 3 a půl roku o polovinu riziko vzniku astmatu. 3. Dlouhodobé podávání léku bylo i v tomto věkovém období zcela bezpečné. Praktické rady Jste-li těhotná a patříte k rizikové skupině atopiků (sama trpíte alergií nebo ve vaší rodině se alergie vyskytovala),.v těhotenství nekuřte.v domácím prostředí se nevystavujte kontaktům s kočkou.neholdujte pojídání vajíček, ořechů a ryb.nespěte v peří a udržujte v bytě teplotu kolem 20 C a relativní vlhkost %. Máte-li dítě v prvním a druhém roce života s příznaky a- topického ekzému,.upravte mu domácí prostředí.nenechte je spát v peří.omezte čalouněný nábytek a koberce v pokoji, kde spí.vylučte kontakty s kočkou.v domácím prostředí nekuřte.v prvním roce života mu nedávejte vaječný bílek.pokuste se co nejdéle kojit, jinak používejte hypoalergenní mléka. Prostřednictvím svého praktického dětského lékaře se obraťte na alergologa k vyšetření dítěte na specifické alergické protilátky k bílkovinám kravského mléka, k vaječnému bílku, k roztočům, k pylům trav a ke kočičímu alergenu. Vyšetření je třeba opakovat na konci prvního roku života a následně dle uvážení alergologa. Alergolog s vaším praktickým dětským lékařem rozhodne, zda je vhodné a potřebné preventivně podávat cetirizin (Zyrtec). Znovu se potvrzuje, že je důležité, jak žijeme, jak se dovedeme bránit nástrahám našeho genetického vybavení. POCHOD ALERGIE nezastaví zaříkávání, ale rozumné pochopení protialergických pravidel v našem způsobu života. Důležité je také to, že i mezi léky se objevují možnosti, kterých ve správně vybraných případech můžeme preventivně využít. Prof. MUDr. Václav Špičák, DrSc.

9 l é k a fi r a d í Až přijde den I Každého z nás může postihnout infarkt myokardu - přijde den I Průsvit koronární (věnčité) tepny zásobující srdeční komoru krví se zúží vpáčeným sklerotickým plátem, který se na ní utvořil během let při postupujícím kornatění cév - ateroskleróze. Na vpáčený plát se nalepí krevní destičky (trombocyty) a vytvoří sraženinu krve - trombus. Trombus nasedající na plát tepnu ucpe. Svalovina komory ( myokard ) zbavená přítoku krve se mění v ložisko nedokrvené tkáně - infarkt myokardu. Jak často k tomu dojde? Podle posledních epidemiologických studií provedených v ČR byl zaznamenán první infarkt asi u 300 mužů a 55 žen na obyvatel za rok. Nejčastěji mezi a léty života. Alarmující je skutečnost, že 32 % postižených zemře! Zpravidla proto, že ložisko nedokrvené tkáně způsobí nekoordinované chvění srdeční komory - komorovou fibrilaci. Srdce přestane čerpat krev a postižený umírá náhlou srdeãní smrtí. Nejvíce fatálních příhod je dopoledne mezi hodinou a odpoledne mezi hodinou. Pravděpodobnost, že dojde ke katastrofickému vývoji, který jsme popsali, je největší u rizikov ch osob. Jsou to osoby s výraznou nadváhou, cukrovkou, kuřáci, lidé trpící vysokým krevním tlakem (hypertenzí) a ti, kteří mívají při námaze nebo při rozrušení bolest za hrudní kostí (anginu pectoris). A samozřejmě ti, u kterých byly zjištěny projevy rozvinuté aterosklerózy, a také osoby, které již infarkt myokardu prodělaly. Nelze ale vyloučit, že infarkt myokardu začne náhle i u osoby bez uvedených rizikových faktorů. Další záludnost infarktu spočívá v tom, že nelze určit okamžik kdy. Může to být po námaze, rozrušení, ale i za klidu, ve spánku v ranních hodinách apod. Infarkt myokardu je problémem na í populace, se kter m musíme poãítat. Jak se infarku myokardu bránit? V prvé řadě tzv. primární prevencí. Rizikové osoby jsou pravidelně sledovány, kontrolovány a léčeny. Jde o úpravu životosprávy (obezita, kouření, sport, stress) a podávání léků snižujících srážlivost krve a krevní tlak. Z hlavních preventivních léků jde o kyselinu acetylsalicylovou a betablokátory. Kyselina acetylsalicylová snižuje shlukování krevních destiček, a proto klesá pravděpodobnost tvorby sraženiny krve, která uzavře při začínajícím infarktu koronární tepnu. Navíc tlumí zánětlivé změny probíhající pod sklerotickým plátem, a tím i možnost jeho odchlípení a vpáčení do průsvitu cévy. Kyselina acetylosalicylová zpomaluje také vývoj zánětlivých změn, ke kterým dojde bezprostředně po zástavě průtoku krve ložiskem. Betablokátor je látka stabilizující elektricky srdeční komoru a bránící začátku chvění (fibrilace) srdečních komor po uzávěru tepny. Nesčetné rozsáhlé klinické studie prokázaly význam prevence infarktu myokardu kyselinou a- cetylsalicylovou a betablokátorem. Co dûlat, kdyï dostanete infarkt myokardu. Prevence nemá absolutní účinnost a navíc, infarkt přichází někdy i u osob nerizikových. Při prvních příznacích (krutá bolest za hrudní kostí vystřelující do levé paže, pocit INFOLINKA: 02/ Internet: na zvracení, slabost) volejte co nejdříve rychlou záchrannou službu. Doba příjezdu od zavolání je v nejlepším případě 15 minut, ale zpravidla delší, až jedna hodina. Víte, že jste ohroženi a vaše nervozita a obavy o život s čekáním narůstají. Co vám novû nabízíme - svépomoc léky, které máte u sebe. V současné době je k dispozici kyselina acetylsalicylová v prá kové formû, upravená tak, aby se velmi rychle vstřebala do krve. Je totiž 130krát rozpustnější ve vodě ve srovnání s ostatními léčebnými přípravky kyseliny acetylsalicylové. To jí dává šanci zasáhnout do vývoje infarktu v jeho časné fázi. Prášková, rychle rozpustná kyselina acetylsalicylová je volně prodejná v lékarnách jako preparát ASPÉGIC 500, balená do vodovzdorných sáčků. Pokud si obsah sáčku nasypete do úst, po dobu cca 5 minut jej necháte rozpouštět slinami a teprve potom polknete, vytvoří se účinná koncentrace v krvi již po 15 minutách. Hladina látky kulminuje za 30 minut. Vstřebání urychlíte tím, že obsah dutiny ústní promícháváte jazykem. Proč je výhodné mít při začátku infarktu kyselinu a- cetylsalicylovou v krvi, jsme uvedli již výše. Nic nebrání tomu, abyste sáček trvale nosili s sebou a před příchodem lékaře se chránili svépomocí i pfii pouhém podezfiení na infarkt. Pokud jste vystaveni zvýšenému riziku infarktu myokardu a navštěvujete praktického lékaře, požádejte ho, aby vám předepsal betablokátor první pomoci. Tabletu betablokátoru rozdrtíte zuby a smísíte v ústech s práškem kyseliny actylosalicylové. O tom, zda můžete použít betablokátor jako svépomoc, musí rozhodnout jedinû lékafi. Účinným a vhodným je např. preparát LOKREN (tablety 20 mg). Jde o betablokátor s cíleným účinkem na srdce, který se rychle vstřebává do krve, protože je rozpustný v tucích. Do jaké míry je svépomoc ovûfiena praxí? Otázka, která vás jistě napadá při četbě těchto řádků. Prof. MUDr. Zdeněk Fejfar, DrSc., předal léky svépomoci (mimo jiné včetně betablokátoru) skupině 154 rizikových osob. Za 6 měsíců je použilo 10 osob. Pět z nich mělo infarkt myokardu, tři kruté bolesti za hrudní kostí (záchvat anginy pectoris), u dvou šlo o planý poplach - měli obtíže, které nesouvisely s onemocněním srdce. Nikdo nezemřel. Skutečnost, že nemocní měli lék první pomoci u sebe, jim dodala klid a jistotu, že vše dobře dopadne. Proto nepropadali panice a volali včas lékaře. Bližší podrobnosti můžete najít v knize prof. Fejfara Náhlá srdeãní smrt, kterou v roce 1998 vydalo nakladatelství Praha Publishing, Anglická 17, Praha 2). Moderní farmakoterapie prodělává rychlý vývoj a s ním přicházejí nové způsoby léčby akutních stavů. Prof. Zdeněk Fejfar ověřoval na desítkách rizikových osob i další léky svépomoci. Betablokátor kombinoval s látkou proti bolesti (analgetikem) a látkou pro zklidnění (trankvilizérem). Získal příznivé výsledky, které by měly být po dalším ověření zavedeny do praxe. Lze proto očekávat, že se složení námi doporučených prostředků první pomoci při infarktu myokardu podstatně rozšíří. Ale už dnes může mít každý svůj lék vždy s sebou a na den I být připraven! MUDr. Milan Vrána, DrSc. zdravá rodina 3/99 9

10 h l a v n í t é m a Potravinové alergie Příjemně a dostatečně se najíst patří - společně s pohybem a reprodukcí - k základním projevům a potřebám života na Zemi. Mezi námi však existuje řada těch, kteří některé druhy potravin snášejí hůře, ba dokonce je nesnesou vůbec. Jsou zkrátka na potraviny alergičtí. Je to reakce většinou na bílkovinné složky potravin. Dojde k nejrůznějším trávicím obtížím, zvracením počínaje a průjmem konče. Zrádné na tom je, že se obtíže alergického původu mohou podobat nepohodě člověka, který má porušen trávicí systém i z jiných důvodů. Může také dojít k pouhému nechutenství, pocitu nadmutí, bolestem v krajině břišní. Dalším úskalím je trvání obtíží. Pokud jsou o- mezené jen na určitý druh neobvyklé potraviny, na možný alergický původ pomyslí i nezkušený laik. Pokud je však osudová potravina běžná, a je proto denně na jídelníčku, nebo dokonce běžných osudových potravin je více druhů, pak pacient a dokonce i ošetřující lékař na alergický původ obtíží nepomýšlí a bludný kruh falešné diagnózy se roztáčí. S jakým časovým odstupem můžeme očekávat reakci? V zásadě platí - od několika vteřin, přes minuty, ale není výjimkou ani několik hodin a výjimečně i několik dnů. Čím blíže se něco od prvního kontaktu objeví, tím snáze můžeme určitý konkrétní druh potraviny podezřívat. Vodítkem, kdy pomyslíme na možnou alergii, jsou obtíže, které se neomezí pouze na trávicí systém, ale projeví se i ve vzdálenějších orgánech, když se bílkovina z potraviny - alergen - vstřebá do krve a k reakci s protilátkou dojde třeba až v kožních cévách či cévách sliznic dýchacího ú- strojí. Pak může dojít k výsevu kožní vyrážky (nejznámější jsou svědivé kopřivky) či dlouhodobějšímu poškození kůže (ekzém). V případě dýchacích cest oteče sliznice, zvýší se nadměrná produkce tekutiny (ucpaný nos, vodnatá rýma) a může dojít i k astmatické dušnosti ze stažení průdušek. Nejbouřlivější reakce postihuje organismus jako celek, říkáme jí systémová. Alergickou reakci může vyvolat potravina i svými výpary z nadýchání mikroskopických částic nebo kontaktem přímo na kůži. Pak se podezření z a- lergického původu téměř jistě potvrdí. Velmi často jde o obtíže při loupání syrových brambor, krájení zeleniny do polévky, strouhání mrkve, lisování ovoce, při pálení slivovice nebo při přípravě vánočního kapra. Kolik je potravinových alergiků? V celém světě jsou to 2 až 3 % populace. Velké rozdíly jsou však v tom, na co. Odvisí to od národních tradic, klimatu či geografického umístění země. U nás převládá a- lergie na bílkoviny kravského mléka, vejce, mouky, českého ovoce (jablko, broskev), české zeleniny (mrkev, celer, petržel), koření (kopr, pepř, fenykl), českých ořechů (lískový, vlašský), máku a sladkovodních ryb. 10 zdravá rodina 3/99 Prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc. Co nám to počasí vyvádí! Naříkáme si na počasí. Jsme špatně naloženi, když je pod mrakem nebo před bouřkou. Jsme veselí a máme dobrou náladu, když vysvitne sluníčko. Každý člověk reaguje na počasí. Někdo víc, někdo méně. Jsou mezi námi lidé, se kterými změny počasí doslova cloumají. Říká se, že jsou meteorsensitivní, že reagují na počasí citlivěji než druzí. Jsou lidé, kteří mají s počasím dokonce trápení. Cítí, že se s nimi něco nedefinovatelného děje. Změny vnějšího počasí působí i na vnitřní počasí v nás, ať to je pocit radosti nebo naopak otrávenosti, sklíčenosti až stresu. Nebo ráno jste vstali jaksi levou nohou a pak jste byli po celý den v nenáladě, podráždění, necítili jste se ve své kůži, či vás po celý den bolela hlava. Zatím však mluvíme o zdravých lidech. Ovšem jsou mezi námi nemocní, kteří dobře vědí, jak změny počasí mohou zhoršit jejich obtíže. Jsou to lidé, kteří mají meteorotropní choroby. To jsou choroby, kdy počasí může vyvolat bolest nebo zhoršení bolestí nebo dušnost či zadýchávání. Mohou se dostavit bolesti z počasí v operačních ranách, v pooperačních srůstech nebo v nemocných kloubech. Nemocní s kloubním revmatismem velmi citlivě reagují na změnu počasí. U 92% nemocných se při změně počasí dostavují bolesti kloubů, zvětšuje se jejich ztuhlost, 57% nemocných kloubním revmatismem udává poruchy spánku, 45% pocit podrážděnosti nebo depresívní stavy. V tomto období se také zhoršují obtíže u většiny nemocných vředovou chorobou. K meteorotropním chorobám patří např. i angína pectoris (onemocnění srdce), stav po srdečním infarktu či oční glaukom. Také alergická rýma či průduškové astma se zhoršují při náhlých změnách počasí, hlavně na jaře a na podzim. Ve Švýcarsku provedli průzkum, při kterém zjistili při sledování osob ve věku od 13 do 93 let, že 50% dotazovaných je citlivých na počasí. Lze předpokládat, že je tomu u nás podobně. Ale špatné počasí netrvá věčně a výhled, že se zlepší, nám dodává sílu i naději. Prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc.

11 h l a v n í t é m a A co dnes tak populární pokrmy ze sóje? U nás se hojným používáním zvláště v posledních létech sója posunula na přední místo mezi potravinovými alergeny. Nelze se nezmínit o kozím mléce. Není vhodnou dietní potravinou, protože jeho bílkovinné složení je podobné bílkovině z kravského mléka a může dojít ke zkřížené alergické reakci. Tento princip zkříženosti nalezneme také u jiných potravin - především rostlinného původu. Příkladů je o- pravdu mnoho: jablko zkřížené s hruškou, broskví, třešní, švestkou, ale i s kiwi či bramborami, nebo celer s petrželí a mrkví, nebo arašídy se sójou, ale i jinými luštěninami, meloun s banánem a avokádem, kopr s fenyklem či pepřem apod. Zcela samostatnou kapitolou je alergie pozorovaná bezprostředně po požití přímo v ústech. Pacient ihned pocítí pálení na patře, rtech, oteče mu sliznice, poruší se polykání. Nejčastěji je to po čerstvém ovoci, zelenině, po chroustání oříšků, po některých druzích koření. Jedná se většinou o jedince, citlivé na bílkoviny pylových zrnek - tedy klasické sezónní alergiky. S léčbou je to zdánlivě velmi jednoduché. V dietě se vynechá to, nač jsme alergičtí. Ale má to několik úskalí. Předně je potřeba potravinovou a- lergii dobře diagnostikovat. Potraviny mohou totiž obsahovat řadu přídatných látek, které ji konzervují, barví, nebo chuťově upravují. A aby to nebylo jednoduché, může se navíc v potravině vyskytovat látka, která sama o sobě vyvolá v těle příznaky od alergických k nerozeznání - kopřivku, svědění či otoky. Takovými nealergickými spouštěči jsou u nás např. jahody, kyselé okurky a makrely. Důvěřujte odborníkovi Diagnostiku a léčbu svěřte odbornému lékaři. Nepouštějte se do toho sami. Lékař má přece jen více zkušeností, může svá podezření ověřit kožními testy a laboratorními vyšetřeními protilátek. Úskalím léčby je často nemožnost doporučenou dietu dodržet. Zkuste nejíst mléko, mléčné výrobky, vejce, moučné potraviny a syrové ovoce - pokud máte tu smůlu a opravdu jste na všechno toto alergičtí. Pak je pomoc opět v rukou lékařů, někdy je nutné i lékové doporučení. Pokud je pacient ohrožen systémovou reakcí, je opět nutný úzký kontakt s příslušným odborníkem, který vás vybaví nejen cennými radami, ale i příslušným pohotovostním balíčkem pro případ nouze. Dosud jsme si neřekli, že typ potravinové alergie závisí také na věku pacienta. V dětském věku jsou mezi alergeny na prvním místě bílkoviny z kravského mléka, dále bílkoviny z vajíčka, mouky, sóje, ovoce a zeleniny - zkrátka toho, co nejčastěji dětem dáváme. Proto bývá případná dieta přechodná, obvykle je omezená na kojenecký a batolecí věk. S přibývajícím věkem se objevuje alergie, dospělým více známá (ořechy, mák, celer, ovoce, sýry, alkohol, koření a v neposlední řadě mořské produkty). V těchto případech to bývá dieta celoživotní. Strategii dodržované diety by měl řídit výhradně příslušný lékař. Nelze se řídit jen pocitem a dojmy. Mohlo by dojít k nenapravitelným chybám. Závěrem několik rad - kdy nejspíše pomyslet na alergický původ pozorovaných obtíží: 1. Když je požití potraviny spojeno s nepříznivými projevy.v trávicím ústrojí (zde je však největší zdroj omylů), v dýchacím ústrojí (včetně nosu, hrdla, průdušek) či v kůži.nebo v jejich kombinaci 2. Když jsou příznaky bezprostřední - řádově minuty (ale pozor - opak alergii nevylučuje) 3. Když se objeví příznaky, které jsou pro alergii přímo typické (svědění, zrudnutí sliznic či kůže, kýchání, otoky) 4. Když se tyto projevy opakují po stejných či příbuzných potravinách a po jejich vynechání obtíže ustanou 5. Když víte, že jste alergik - dosud na něco jiného (ekzém, astma, pylová alergie), nebo alergií trpí někdo z vašich přímých příbuzných (rodiče, sourozenci, děti) 6. Když máte sezónní pylovou alergii a začne vám vadit cokoliv z rostlinné říše 7. A konečně - když se veškeré nepříznivé příznaky a projevy nedají vysvětlit jinak. MUDr. Martin Fuchs, primář dětské kliniky, FN Bulovka Prof. MUDr. Vladimír Pacovsk, DrSc. Zdraví staří Již dávno neplatí představa, že stárnutí je chorobný děj a že stáří samo je nemoc. Stárnutí je přirozený proces a stáří samo o sobě skutečně není nemocí. Ale nemoci se nějak hlásí a starým lidem často a nemálo komplikují život. Lidé proto ve svých představách vysoký věk spojují se stonáním. Stáří má však mnoho tváří. Také podob méně nápadných, než je nepřívětivá tvář nemocí a útrap. Zakořeněné mínění se mění, aby lépe vypovídalo o skutečnosti. Není pochyb, že mezi námi žije nemálo zdravých starých. Čím se vyznačují? Především jsou v úplné tělesné, duševní a sociální pohodě. Na své stáří se včas dobře připravili a porozuměli si s ním. S kvalitou svého života jsou spokojeni. Vyvíjejí přiměřeně fyzické a psychické aktivity a udržují dobré sociální kontakty. Jsou soběstační. Mají věkem limitovanou funkční kapacitu, což je normální. Jsou si toho vědomi a reálně odhadují své možnosti. Vyhnuly se jim závažné choroby, které by je ovládly a jimž se musí vše podřídit. Staří zdraví mohou mít zdravotní potíže, ale naučili se s nimi žít, nepovažují je za nepřekonatelná břemena stáří. Netrápí se pro to, co nemají, ale radují se z toho, co mají. Staří zdraví jsou vlastně Molierovi zdraví nemocní. Jejich charakteristiku doplnil kdysi profesor Vladimír Vondráček výrokem, že by byl raději lehce churavý a šťastný než zcela zdravý a nešťastný. Zdraví ve stáří má nevyčíslitelnou hodnotu. Není sice všechno, ale všechno bez zdraví není ničím. Zdraví ve stáří podmiňuje kvalitu života, onu pohodu žití. Zdraví i ve vysokém věku nabízí šance ke svobodnému výběru možností. Užívejte svého zdraví do té míry, že je spotřebujete. K tomu je máte, nabádá spisovatel G. B. Shaw. Staré latinské dopisy končívaly Vive valeque - Žij a buď zdráv! To přeji i vám všem. Prof. MUDr. Vladimír Pacovský, DrSc.

12 z p r á v y Pofiady, ve kter ch se mûïete setkat s ManaÏerem vlastního zdraví âro 1 Servis pro zdraví Út RadioÏurnál O v em s vámi ât Odpolední proud mezi âro 2 Poradna pro zdraví Po Praha Dobré jitro Út mezi MÁTA St Host do domu ât mezi âro 3 Na e téma v ední dny , - Vltava âro 6 -RSE Odpolední live Pá A dále ve vysílání Reginy Praha a v ech 7 krajsk ch studií Mapka vlnové frekvence stanice PRAHA Stfiední vlny SV (AM) - v khz Velmi krátké vlny VKV - v MHz V minulém čísle Zdravé rodiny jsme vás seznámili s novým projektem MANAÎEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍ, jehož součástí je i náš časopis. Psali jsme také o tom, že jsme navázali spolupráci s Českým rozhlasem, který se stal naším mediálním partnerem, aby k vám tento projekt lépe našel cestu. A tak na všech stanicích Českého rozhlasu - i na regionálních - můžete čas od času slyšet znělku MANAÎEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍ a poslechnout si zasvěcené povídání našich předních odborníků o zdraví, zejména jak je opatrovat a jak si je co nejdéle uchovat. S Českým rozhlasem 2 stanicí PRAHA už spolupracujeme velmi živě, a tak ti z vás, kteří se budí brzy po ránu, si už mohli v Dobrém jitru poslechnout řadu rad, jak žít s některou z civilizačních chorob, nebo lépe, jak jim předcházet. O projektu MANAÎEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍ a jeho jednotlivých tématech dále uslyšíte v Poradnách pro zdraví, v dopoledním bloku pořadů Host do domu a také v pořadu pro rodiče MÁTA. Na stránkách Zdravé rodiny vás budeme pravidelně informovat o vysílání Českého rozhlasu v rámci projektu MANAÎEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍ. Dnes nabízíme mapku s vysílači ČRo 2 - Prahy, abyste si tuto stanici mohli lépe naladit, ať jste kdekoli v naší republice. Ve vysílání âeské TELEVIZE pokračují krátká, jednominutová vystoupení známých osobností nebo lékařů, které u- vádí znělka MANAÎEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍ. Tyto jednominutovky mají premiéru každé pondělí bezprostředně před hlavní zpravodajskou relací - Událostmi - na ČT 1 v 19,10 hod. a jsou reprízovány v následujících dnech příslušného týdne v tzv. plovoucích časech na ČT 1 i ČT 2. Naposledy hned třikrát za sebou vystoupil náš přední kardiolog prof. MUDr. Zdeněk Fejfar, DrSc., na téma choroby srdce : Ze srdečních chorob nás dnes nejvíce trápí nedokrevnost srdečního svalu. Dramatickou příhodou je infarkt a jeho léčba je vždycky závod s časem. Proto je nutné, aby každý, kdo ho dostane, okamžitě zavolal lékařskou pomoc a aby si vzal léky první pomoci. Vhodnou kombinací je kyselina acetylosalicylová - známý aspirin - a k tomu betablokátor, který tlumí stresové podněty k srdci. Lékař vám ho předepíše. Nejčastější příčinou, která vede k onemocnění srdce, je ucpání některé věnčité tepny, tj. tepny, která vyživuje srdce. Ucpe se trombem a je to vždycky komplikace aterosklerózy. Aterosklerózu, její vznik urychluje vysoká hladina krevních tuků, obezita, kouření, nedostatek pohybu, vysoký krevní tlak, cukrovka a opakující se nadměrné stresy. Všechny tyto příčiny můžete zvládnout. Záleží jen na vás! Nejlepší prevencí srdečních chorob je zdravý životní styl. Patří k němu každodenní vydatný rytmický pohyb. Uklidní vás a rovněž vám pomůže udržet váhu. Za druhé je to rozumná výživa. Jezte dobře, ale nepřejídejte se, vyřaďte nevhodné tuky a přidejte zeleninu a ovoce! Za třetí naučte se relaxovat a vyrovnávat se s každodenními stresy! A konečně - zapomeňte na cigarety! K pořadům v rámci projektu MANAÎEREM VLASTNÍHO ZDRAVÍ, a to jak v Českém rozhlase, tak i v České televizi, byla zřízena INFOLINKA, na kterou je možné se obracet s dotazy a dozvědět se další podrobnosti o probíraných tématech. INFOLINKA: 02/ Internet: 12 zdravá rodina 3/99

13 l é k a fi r a d í Tradiční čínská medicína a alergie V minulém čísle jsme se seznámili se základními principy tradiční čínské medicíny (TČM). Nyní jsme se zeptali lékařů MUDr. Petra Hoffmanna a MUDr. Jozefa Luckého, zabývajících se tímto oborem, na otázku alergií. Zná vůbec tradiční čínská medicína pojem alergie? Tento pojem samozřejmě ve staré Číně znám nebyl, v literatuře jsou však popsány případy přetrvávající rýmy, výtoků z očí, kašle či kýchání. Tyto potíže, které se souhrnně nazývaly BI Y- UAN, byly dle TČM vyvolány škodlivým ovzduším. Podobnost tedy známa byla. Během staletí čínští lékaři zkoumali zákonitosti projevů těchto potíží a zjistili souvislost s určitými předcházejícími patologiemi postiženého. Ty pak nazvali nedostatečností povrchové vrstvy těla, která je spojená s tzv. WEI QI. WEI QI představuje vitální a obrannou energii, která chrání organismus před vnějšími škodlivými vlivy a jejíž kvalita závisí na vrozených i získaných vlivech. Vrozené vlivy odpovídají v našem smyslu genetické informaci, získané vlivy odrážejí celkový stav organismu. A zde mohou poznatky TČM pomoci, hlavně preventivně, harmonizací organismu jako celku. Lze tedy říci, že se jedná o jakousi analogii k imunitnímu systému? Imunitní systém byl přirovnáván k výše citované obranné e- nergii WEI QI. Jde o jakýsi pomyslný obal lidského těla, jehož pevnost ovlivňuje naši náchylnost k vnějším vlivům, dle našeho pojetí k alergenům. Podle čínské medicíny je to naše výbava, která předurčuje vývoj onemocnění, naproti tomu vlivy vnějšího prostředí (alergenů), jsou druhořadé. Má-li jedinec dobrou o- brannou energii, dobrý ochranný obal, nepodlehne tak snadno vnějším vlivům. Naopak člověk nedostatečně vybavený je velmi náchylný. V moderním pojetí je nazírání na tento problém podobné. Látka, která se nazývá alergenem, nemá v sobě skrytý potenciál nemoci, jak je tomu například u virů či bakterií - jde o nepřirozenou odpověď organismu, která vyvolá alergické projevy. I přes uvedenou podobnost je léčba náchylnosti k alergiím v obou systémech odlišná. Podle TČM je nejdůležitější prevence, jaká jsou tedy její doporučení při alergiích? V čínské medicíně se klade důraz na postihnutí nemoci jako špatného stavu celého organismu, protože obranná energie vychází ze stavu celku. Radí se změna životosprávy, klade se důraz na pravidelné střídání práce a odpočinku, stravovací návyky a podobně. Podle čínské medicíny nerespektování těchto doporučení vede k přetížení a opotřebování organismu jako celku, čímž je ovlivněn nejen jedinec sám, ale i další generace. Narůstající množství alergiků pak podle tohoto učení souvisí s civilizačními neduhy. Pro dnešní dobu je typické, že chuť po změně životosprávy a stravování je v populaci obecně malá, nebo spíše na ni není čas a moderním je být v jednom kole. Co tedy, když není čas a chuť dodržovat tyto zásady? Mnoho lidí se opravdu neřídí pravidly zdravého způsobu života, protože na to prostě nemají čas. A tak existuje cesta menšího odporu, doplnění obranné energie WEI QI pomocí bylinných přípravků TČM, působící jak preventivně, tak v akutních stavech. Během tisíciletí bylo v Číně testováno nepřeberné množství bylin. Obrovský vzorek čínské populace a stáří této metody dovolily sestavit velmi účinné směsi vybraných bylin k posílení obranyschopnosti organismu. Moderní laboratorní výzkumy jen potvrzují poznatky získané dlouhodobým pozorováním a ověřováním. Byliny podporující imunitu, které prošly úspěšně i moderním testováním, jsou Astragalus membranaceus či Codonopsis pilosula. Právě z nich je sestavena bylinná směs SHEN QI DA BU WAN pro preventivní podávání u alergické rýmy či nedostatečné obranyschopnosti a náchylnosti k častým nachlazením. Vzhledem k mírné povaze bylin je potřebné dlouhodobější podávání, zhruba 3 měsíce. Jak je možné, že se jeden přípravek může podávat jak při alergiích, tak při náchylnosti k infekcím? Nesmíme zapomínat, že jde o působení preventivní. Byliny mají složitou stavbu, u každé z nich jsou známy desítky prospěšných látek, další budou s postupem vědy objevovány. To vysvětluje jejich komplexní vliv na organismus, aniž by vyvolaly jeho nežádoucí reakci. A co když již alergie probíhá v akutním stadiu? Zde TČM používá postupů zcela odlišných. Výše uvedená směs se nepodává a pro stavy, projevující se hlavně rýmou a slzením, se doporučuje bylinná směs YIN QIAO JIE DU WAN, která je sestavena z devíti bylin. Jde o směs poměrně složitou a dobře vyváženou, která se samozřejmě vyznačuje nepřítomností nežádoucích příznaků, například celkového útlumu, bolestí hlavy apod. Projevuje-li se alergie kašlem, doporučuje se bylinný sirup CHUAN BEI PI PA LU, obsahující jiné byliny. Jaká je prognóza u alergických onemocnění z pohledu TČM? Není-li nedostatečnost vnějšku dostatečně léčena, škodlivina opakovaně postihující organismus se usídlí uvnitř těla, odkud se obtížněji odstraňuje. Toto obecné označení lze opět v moderním slova smyslu vysvětlit například přechodem alergické rýmy v astma. Nejlepší je jako vždy působení preventivní. Ústřední poučkou jedné z nejstarších knih TČM bylo rčení: Vodní tok lze u pramene zastavit dlaní, stane-li se řekou, je potřebné stavět velké přehrady. Proto i nemoc se má léčit v době, kdy se ještě neprojevila. P.R./32 zdravá rodina 3/99 44

14 h l a v n í t é m a Alergik a bytové prostředí V bytovém prostředí na nás působí vlivy fyzikální, chemické a biologické. Z fyzikálních faktorů jsou důležité teplota a vlhkost vzduchu. Pokud podmínky v bytě odpovídají vnějšímu prostředí, které je pro organismus většinou přirozené, bývá vše v pořádku. Doporučujeme, aby teplota vzduchu v zimním období nepřekračovala 25 C a relativní vlhkost vzduchu by se měla pohybovat kolem 40%. Nedostatečná vlhkost vzduchu, tak častá v zimním období, se může podílet přímo na zhoršení obtíží u chronických onemocnění dýchacích cest včetně astmatu. Při dlouhodobé nedostatečné vlhkosti vzduchu dochází k nadměrnému vysychání dýchacích cest. Současně ale nedoporučujeme dlouhodobě překračovat 50% relativní vlhkost, neboť v takovém prostředí se snadněji množí především roztoči. Velmi podstatnou složkou prostředí je prach. Nejenže slouží jako nosič pro řadu chemických látek i alergenů, ale sám o sobě dokáže vyvolat vznik alergických onemocnění. Proto je tak důležité odstraňování prachu z prostředí alergiků. Radek John Drogy a my - II Jaký je průměrný věk lidí, začínajících brát drogy?, ptají se mě často na besedách. V České republice se největší množství experimentátorů s drogami objevuje mezi šestnácti- až osmnáctiletými. Dlouhodobě přitom dochází k poklesu průměrného věku. Věkový průměr snižují čtrnácti-, patnáctileté dívky, začínající experimentovat s heroinem. Už tyhle děti jsou pak schopny vydělávat si na drogu prostitucí. Nejmladšímu narkomanovi, s kterým jsem se setkal v České republice, bylo dvanáct let a už byl mrtvý, takže s drogami musel začít ještě dřív. V chudinských čtvrtích amerických měst můžete vidět sedmileté narkomany. V řadě porodnic, dnes už i v České republice, najdete závislé novorozence. Děti, které od matky, beroucí opiáty i v těhotenství, dostaly do kolébky strašlivý dar: drogovou závislost. Největší riziko, že člověk propadne závislosti, hrozí zřejmě třinácti- až dvacetiletým. Pak už se pravděpodobnost, že se někdo stane narkomanem, snižuje. Je to logické. Když si čtrnáctiletý kluk zkusí drogu a je pro ni patřičně disponován, bude potom pravděpodobně říkat: To je palba. Něco takového jsem v životě nezažil. Ve čtrnácti letech si prostě neumí opatřovat řadu rozkoší. Některé má dokonce zakázané zákonem, o některých ještě ani neví, že existují. Nemá tedy srovnání s jinými hodnotami, takže často s drogovými experimenty pokračuje a může skončit v závislosti. Kdyby si ten samý člověk nezkusil drogu ve čtrnácti, ale třeba ve třiceti, řekne pravděpodobně, že zná zajímavější rozkoše, než jsou ty drogové, a dá jim před drogami přednost. Samozřejmě ale do drogové závislosti, když na ní člověk patřičně pracuje, lze spadnout v každém věku. Radek John Zasklené knihovny a byt bez kobercû a ãalounûného nábytku chrání alergika pfied zbyteãn m prachem Chemické látky anorganické povahy nás provázejí téměř trvale. Jedním z důvodů může být i to, že stoupá jejich koncentrace v bytech v důsledku nedostatečné výměny vzduchu. Zdálo se, že význam oxidu uhelnatého a uhliãitého zmizí s odstraněním lokálních topení na tuhá paliva. Ve skutečnosti jsou jejich zdrojem ale i plynové spotřebiče a samozřejmě také cigaretový kouř. Na alergiky nepříznivě působí zejména oxidy dusíku, které jsou v bytech obtížně odstranitelné. Na jejich produkci se podílejí všechny plynové spotřebiče (kamna, sporáky, ohřívače vody), lokální topeniště na dřevo, krby, cigaretový kouř i petrolejová kamínka. Venkovní zdroje jsou v porovnání s vnitřními většinou méně významné. Epidemiologické studie ukazují, že děti, které jsou vystaveny působení zplodin z plynových spotřebičů, vyka- 14 zdravá rodina 3/99

15 h l a v n í t é m a zují větší výskyt respiračních příznaků a onemocnění dýchacích cest než jiné děti. Také ozón je z hlediska alergických onemocnění velmi rizikovou látkou. Jeho zdrojem jsou laserové tiskárny, kopírky, ale samozřejmě i UV lampy a také některé čističe vzduchu, osazené těmito UV lampami. Astmatici často reagují na zvýšení koncentrace o- zónu astmatickým záchvatem. Zorganick ch chemick ch látek upozorňuji na tûkavé organické látky a formaldehyd. Vyskytují se prakticky ve všech bytech, avšak v různých koncentracích. Jejich účinky jsou různorodé, tak jak je různorodá tato skupina látek. Řada znich patří mezi látky toxikologicky významné, jiné jsou karcinogenní. Mnohé z nich byly identifikovány jako alergeny, ať již kontaktní nebo inhalační. Kromě této skupiny chemických látek nás zajímají polycyklické aromatické uhlovodíky, které mohou být rakovinotvorné. Jde o pesticidy a polychlorované bifenyly, které se vyskytují v našem prostředí. Velké potíže nadělají v bytech roztoãi. Bytové podmínky jim nadmíru vyhovují, takže dochází k jejich obrovskému pomnožení. Většina chemických prostředků na jejich vyhubení se míjí účinkem, jednak proto, že nezasáhnou populace roztočů jako celek, ale také proto, že jsou tak agresívní, že spolu s roztoči zasahují i obyvatele bytu. I když boj proti nejrůznějším alergenům vbytovém prostředí byl popsán, nelze říci, že tato problematika je zcela vyřešena. MUDr. Ivana Holcátová, CSc., Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK BEPELLA - Pro zdravý povrch kůže Kůže dospělého člověka zaujímá plochu zhruba 1,75 m 2 a představuje sedm až deset procent jeho tělesné váhy. O její důležitosti svědčí i fakt, že ji zásobuje třetina okysličené krve. Kůže chrání člověka před poraněními, pronikáním mikrobů, vysoušením a ztrátami tekutiny. Plní i důležitou metabolickou funkci: výměnu kyslíku, vylučování odpadních produktů a vstřebávání látek z okolí. Reguluje rovněž tělesnou teplotu a množství tekutin v organismu. Má také smyslové funkce - kůže je citlivá na teplo, dotek, bolest či tlak. Péče o kůži je proto naprosto nezbytná. A nejen - řekněme - zestetického hlediska. Preparátů kochraně kůže je nesporně dost. Nicméně největší česká farmaceutická společnost Léčiva, a.s. uvedla na začátku února 1999 na český trh nový přípravek pro ošetření kůže - BEPELLA. Tento krém je snadno roztíratelný, s lehkou parfemací. Důležité však je, že obsahuje dvě účinné látky - dexpanthenol a přírodní vitamín E. Obsah přírodního vitamínu E předurčuje BEPELLU k výživě a hydrataci pokožky, tzn. že lze tento krém doporučit pro ošetřování kůže po celý rok dvakrát denně. Přírodní vitamín E navíc příznivě ovlivňuje vazivové tkáně, dodává kůži pevnost a odolnost, zpomaluje její stárnutí. Důležitou složkou krému BEPELLA je rovněž dexpanthenol. Ten je účinnou látkou, která zklidní zarudnutou a pálící kůži po spálení (např. při opalování), při odřeninách. BEPELLA je krémem, který není mastný, takže se dobře a rychle vstřebává. Při obzvláště namáhané, vysušené a podrážděné pokožce lze použít BEPELLU i vícekrát denně. Při jednorázovém užití účinek BEPELLY přetrvá tři až čtyři hodiny. Krém BEPELLA pomáhá a je vhodný při popáleninách, omrzlinách. Urychluje rovněž hojení kůže po mechanickém poškození. BEPELLA je tedy krémem, který by neměl chybět v domácí lékárničce. zdravá rodina 3/99 15

16 r o z h o v o r Jak předcházet alergiím? JUDr. Ale Pejchal Nejen ze zpráv z rozhlasu, televize i tisku, ale i z vlastní zkušenosti víme, že alergií neustále přibývá, takže v současné době postihují kolem % populace. Je možno těmto nemocem předcházet a chránit se před nimi? O odpověď jsme požádali doc. MUDr. Víta Petrů, CSc., vedoucího lékaře oddělení dětské alergologie a klinické imunologie nemocnice Na Homolce v Praze. Alergická onemocnění jako astma, ekzém nebo senná rýma vznikají působením různých alergizujících látek zevního prostředí na lidský organismus. Proč ale tyto choroby postihují jen někoho, když škodlivé vlivy působí na všechny? K tomu, aby došlo k vzniku alergického onemocnění, musí být lidský organismus vystaven vlivu různých alergizujících látek zevního prostředí, jako jsou pyly, roztoči, plísně, zvířecí a potravinové alergeny. Pokud je zároveň organismus vlivem svých dědičných vlastností předurčen k alergické reakci, mohou další nepříznivé vlivy, jako jsou např. škodliviny ovzduší, infekce, poruchy imunity a stresy, přispět k tomu, aby se alergie projevila. Lze dělat něco pro to, aby se riziko vzniku alergického onemocnění snížilo na minimum? Vždyť za zdědění Obec a zdraví Základem zdravého státu je zdravá rodina. Omšelá věta, leč mezi tím státem a rodinou se nachází obec. Někdy tak velká, že o ní ani nevíme, jindy malinká, že známe všechny sousedy a abstraktní pojem o- bec je jaksi nepatřičný. Jak se ale má k obci zdraví, může být obec nemocná? Odpověď zdánlivě jednoduchá. Jako každý živý organismus, může obec kypět zdravím či skomírat. Co je však příčinou prvého či druhého? Tvrdím, že vyřizování věcí svých. Pokud se narodím či zvolím pro svůj život obec malou, pak zajisté je nejdůležitější mít blízko k přírodě a dobré sousedy. Ve velkoměstě patřičný díl anonymity na straně jedné a společenského vyžití na straně druhé. V každém typu obce však musím žít. Obec se nesmí stát pro její obyvatele jen místem k přespání, ochranou před horkem či zimou. Pokud je to alespoň trochu možné, je dobré moci ve své obci zajít do svého úřadu, do svého obchodu, za svými spoluobčany a uspokojit tam své potřeby, tím i obce se týkající. Poněkud hůře mé obecní potřeby vyřizuje nespoluobčan žijící a úřadující v obci zcela jiné. Není součástí mého obecního organismu a může se stát, že ten můj organismus jeho zcela upřímně a dobře míněné služby nebude chtít přijmout. A tak fandím starostům, kteří dokáží z toho nadobecního koláče, okresního, krajského či celostátního, dostat díleček přímo do své obce. Pobočka soudu či pozemkového úřadu či malý specializovaný obchod, za kterými nikdo nemusí dojíždět desítky kilometrů, je krásný dárek pro každého uznalého občana. A on to obci vrátí, už jenom tím, že v obci nakoupí a přispěje obci příjmem z daní. Tím, že rychleji vyřídí svůj úřad a je spokojenější. Obci se lépe dýchá, organismus netrpí. Všichni to víme, vědí to i námi zvolení radní? JUDr. Aleš Pejchal sklonu k alergii nikdo z nás nemůže a nepříznivým vlivům okolí se také jen těžko můžeme bránit. Existují určitá preventivní opatření, která zmenšují riziko vzniku alergie. Ta by měla být uskutečněna především v alergických rodinách, kde toto riziko je větší než v běžné populaci. Pokud v rodině a nejbližším příbuzenstvu nikdo alergií netrpí, je riziko vzniku nemoci u dítěte zdravých rodičů asi 10 procent. Pokud jeden z rodičů je a- lergik, stoupá riziko na 30 procent, a pokud jsou alergiky oba, na 50 procent. V případě, že oba rodiče jsou postiženi stejným typem alergického onemocnění, je jejich dítě ohroženo vznikem alergie až v 70 procentech. Jak se prevence alergie provádí a kdy je s ní třeba začít? Nejdůležitějšími alergeny, působícími na vyvíjející se plod v děloze matky a potom hned na narozené dítě, jsou některé složky potravy, roztoči, domácí prach a alergeny zvířecí. Proto základním preventivním opatřením musí být jednak vytvoření zdravého domácího prostředí, do kterého se dítě narodí, a dále správný výživový a zdravotní režim. Jak upravit domácí prostředí? V domácím prostředí stráví malé dítě 90 procent času. Nestlé vïdy první ve snaze pomoci dûtem 130 let tradice ve v robû dûtské v Ïivy. 10 let zku eností s hypoalergenními mléky Pokud máte zájem o bliï í informace, napi te, nebo volejte na Nestlé Food s. r. o., oddûlení dûtské v Ïivy, âelakovského sady 4, Praha 1 tel. 02/ , fax 02/ Nestlé BEBA H. A. hypoalergenní mléko prokazatelnû úãinné pfii prevenci atopick ch onemocnûní nejlep í chuè ze v ech srovnateln ch pfiípravkû zcela vyhovuje v Ïivov m potfiebám tûch nejmen ích

17 r o z h o v o r MUDr. Vít PetrÛ ve své ordinaci Proto je nutno upravit byt tak, aby v něm nebyly zdroje příznivé roztočům. Je třeba odstranit koberce a různé přehozy a podlahové rohože ze zvířecí srsti nebo s vysokým chlupem. Vyměnit staré molitanové matrace, péřové polštáře a přikrývky. Často větrat, nepřetápět byt přes 20 stupňů a udržovat správnou vlhkost kolem procent. Denně uklízet a často vysávat byt účinným vysavačem. V ložnici mít čističku vzduchu, která pohlcuje polétavý prach, na jehož povrchu jsou alergeny zachyceny. Je prokázáno, že velmi agresívními alergeny jsou alergeny domácích zvířat, především koček a psů. V rodině, která chce provést zodpovědně protialergickou prevenci, se nesmí žádné zvíře vyskytovat. A jak je to se správnou výživou matky a dítěte? Výživa těhotné ženy musí být odlišná od běžného způsobu. Po celou dobu těhotenství a také i po porodu během kojení je nutno z jídelníčku vyřadit kravské mléko a další snadno alergizující součásti potravy jako vejce, ryby, ořechy, sóju, citrusy a ryby. Narozené dítě je třeba co nejdéle plně kojit. Do 6 měsíců věku není nutno kojence ničím přikrmovat. Po ukončení kojení je vhodné živit děti hypoalergenními mléky. Náhrada mlékem kozím nebo sójovým není vhodná, protože alergizují stejně silně jako mléko kravské. Ve výživě dítěte do konce prvního roku života by neměla být vejce a mouka. Do 2 let není vhodné podávat ryby, citrusy a ořechy včetně sóje. Vmnohadomácnostechsekouří.Jaksestavětktéto problematice? Pasívní inhalace tabákového kouře dětmi stejně jako kuřáctví těhotné ženy jsou rizikovým faktorem, který zhoršuje plicní funkce. Zvyšuje možnost vzniku infekcí dýchacích cest, alergizaci i pozdější rozvoj astmatu. Takže souhrnně a krátce řečeno: nekouřit, nechovat domácí zvířata, změnit výživové stereotypy, vytvořit vrodině zdravé životní prostředí a pohodu. Snadno se to řekne, ale těžko provádí. Přitom zdraví dětí za to stojí. Nemyslíte? Za rozhovor poděkovala dr. Eva Křížová Na zdraví! Toto přání člověk často slyší v chladném ročním období a každý, kdo je nachlazen, doufá, že se rychle splní. A ten kašel! Mučí, nepřestává ve dne v noci, schvátí a vyčerpá. Je třeba ho uklidnit. Předrážděná sliznice produkuje hlen, který omezuje dýchání a zvyšuje riziko dalších infekcí. Je proto důležité ho odstranit! Obojí umí bfieãèan, tedy extrakt z jeho listů - Hedelix. Jako léčivá rostlina pro chronické katary dýchacích cest se bfieãèan objevuje v herbářích již v 16. a 17. století. Věda se jím začala zabývat koncem minulého století. Fytoterapeuti shledali listy bfieãèanu využitelné pro katarální nemoci dýchacích cest a pro léčbu chronických zánětových bronchiálních nemocí, i těch komplikovaných. Byly prokázány jejich sekretolytické i spasmolytické účinky. Duální účinek, dobrá tolerance, příjemná chuť, vysoce kvalitně zpracovaná galenika, která poskytuje použitelnost až 4 roky, sílu účinku chemických přípravků, vysokou standartní koncentraci, žádnou chemickou konservaci, žádný alkohol a ani cukr, jednoduché užívání a téměř žádné vedlejší účinky, řadí Hedelix sirup mezi produkty vhodné obzvláště pro děti, stejně jako pro dospělé a seniory a také pro rizikové skupiny jako jsou např. diabetici, alergici, těhotné a kojící ženy. Hedelix, šetrný pro zažívací ústrojí, skladovatelný při pokojové teplotě, doplňuje tradiční kvalitní řadu výrobků firmy Krewel Meuselbach pro léčbu onemocnění dýchacích cest. Hedera helix a jeho extrakt v sirupu Hedelix, je volně prodejný a i cenou přizpůsobený rozpočtu našich peněženek. Tedy Na zdraví! a nejméně Na sto let!.

18 s y s t é m o v á e n z y m o t e r a p i e Enzymy pomáhají dětem s opakovanou nemocností a alergiemi Rodina Jelínkov ch v ãekárnû; PéÈa u dr. Vokálové (dole) MUDr. Ingeborg Vokálová je dětskou praktickou lékařkou ve Veltrusích a alergologem a klinickým imunologem v Kralupech nad Vltavou. V minulých dnech ukončila klinickou studii s podáváním WOBENZYMu u prvních pacientů, kteří trpěli opakovanými onemocněními dýchacího traktu a poruchami imunity. K alergologovi se dostávají děti s o- pakovanou nemocností, které trpí ekzémem, pylovou a- lergií nebo astmatem a u nichž je podezření z poruchy o- branného systému. Protože se o WOBENZYMu v odborné literatuře píše, že zlepšuje imunitu, MUDr. Vokálová původně chtěla s jeho pomocí snížit nemocnost u svých malých pacientů. WOBENZYM začala podávat dětem, které o- pakovaně stonaly a u nichž po vyšetření zjistila, že trpí poruchou imunity. Do studie zahrnula 30 dětí, kterým od podzimu roku 1997 podávala 1 tabletu WOBENZYMu na 6 kg tělesné hmotnosti denně. Věk pacientů se pohyboval od 3 do 15 let, ovšem více bylo menších dětí do 10 let, protože u nich je také vyšší nemocnost. Děti zahrnuté do studie dostávaly WOBENZYM po dobu 6 měsíců. Během podávání léku se u všech těchto pacientů výrazně snížila nemocnost, a když někdo z nich onemocněl, jednalo se často o běžné virózy, u kterých nebylo třeba podávat antibiotika. U astmatiků se navíc podstatně snížila dušnost, příznačná při záchvatech kašle. Hodnoty imunity se po půl roce podávání WOBENZYMu v 98% případů výrazně zlepšily, což se projevilo i na klinickém stavu jednotlivých pacientů. U mnoha dětí se tyto hodnoty upravily úplně a co je zvlášť zajímavé, ve většině případů se snížily i alergické protilátky. I když všech 30 dětí je už opět půl až tři čtvrti roku bez léčby WOBENZYMem, jejich nemocnost je nadále minimální. Pokud některé z těchto dětí onemocnělo, dostalo WO- BENZYM jen během přítomnosti infekce v dýchacím traktu po dobu 3-4 dnů a nebylo u něj už zapotřebí podávat antibiotika. Ukazuje se, že WOBENZYM posílil imunitu a organismus umí s chorobami lépe bojovat, říká MUDr. Vokálová. MUDr. Vokálová už mezitím ve své ordinaci podala WOBENZYM více než 50 dětem a ve všech případech s ním má pozitivní zkušenosti. Dostali ho také dospělí pacienti, u kterých se např. zlepšil nepříjemný, dlouhotrvající ekzém. Péťa Jelínek je zase zdráv Péťa Jelínek z Kralup nad Vltavou letos v březnu slaví své čtvrté narozeniny. Už od svého prvního roku života ho trápily časté nemoci - téměř každý druhý týden dostal angínu. Trpěl častými záněty průdušek, které provázela velká dušnost. Na jaře měl navíc neustále červené oči a jarní, sezónní rýmu. Když mu bylo rok a půl, přišli s ním rodiče poprvé do a- lergologické ordinace MUDr. Ingeborg Vokálové. A když byla zahájena klinická studie s WOBENZYMem, stal se nejmladším pacientem - tehdy mu byly 2 roky a 8 měsíců -, který ho začal užívat. Rozhodla o tom skutečnost, že dokázal perfektně a bez obtíží polykat poměrně velké tabletky, což u tak malých dětí nebývá obvyklé. Dostával dvakrát denně nalačno po jedné tabletě WOBENZYMu, kterou musel pořádně zapít. WOBENZYM takto užíval půl roku. Teď už ho neměl devět měsíců, a přesto ani jednou nezastonal. Neonemocněl, ani když byla s angínou nebo neštovicemi doma jeho starší sestra, anebo když maminka musela užívat antibiotika. Loni na jaře ho navíc ani netrápila obvyklá alergická rýma. Zatímco dříve byl Péťa sám neustále na antibiotikách, teď už je neměl půldruhého roku, odkdy začal brát WOBENZYM. Dříve byl Péťa nejnemocnějším členem naší rodiny, a teď je nejzdravější, s úlevou zdůrazňují jeho rodiče. Text a foto dr. Jiří Halousek 18 zdravá rodina 3/99

19 z d r a v o t n í p o j i t û n í Slunce, sport a zdraví Pod tímto titulkem jsme v minulém čísle uveřejnili nabídku klientům České národní zdravotní pojišťovny, která se týkala dovolených a bezplatného využívání bazénů v některých městech naší republiky. Váš ohlas svědčí o velkém zájmu, který jsme tímto článkem vyvolali. Dnes se proto znovu vracíme k zmíněnému projektu s podrobnější informací. Tak především, všichni klienti ČNZP mohou využít nabídky vybraných cestovních kanceláří a buď se účastnit specializovaných zájezdů za zdravím ve vybraných termínech, nebo mohou svou legitimaci pojištěnce využít k získání zajímavé slevy při koupi zájezdu v průběhu celé nastávající letní sezóny. Rodina tak může ušetřit až několik tisíc korun. A to už jistě stojí za to! Speciální nabídku má Česká národní zdravotní pojišťovna pro děti. Stejně jako v minulých letech pořádá i letos letecký čtrnáctidenní léčebný pobyt pro děti od 9 do 14 let do Řecka. V letošním roce je navíc připraveno několik desítek míst pro děti ve věku 9-16 let v ubytovacím zařízení v Nízkých Tatrách. Obou zájezdů se zúčastní odborný lékař, zdravotníci a pedagogický dozor. V prvním případě platí rodiče pouze letenku (cca korun), v druhém případě náklady na dopravu v maximální výši korun. Vše o- statní - ubytování, strava a programy na místě pod odborným vedením jdou na účet ČNZP. Veškeré podrobnosti k oběma specializovaným dětským ozdravným zájezdům i k zájezdům ostatním, které zahrnuje projekt ČNZP, naleznete ve střediscích služeb PVT, na stránkách Internetu pod adresou: nebo na pražském telefonním čísle 02/ A teď už vybírejte svou dovolenou, kterou můžete pořídit, jste-li klientem ČNZP, u následujících CK levněji. Jen příliš neváhejte, abyste nepřišli o nejlepší místa a nejzajímavější termíny: 1) CK EKO Brno - Vachova 8, T/F: 05/ Zájezd: ŘECKO - letovisko Nei Pori Klimatické lázně na Olympské riviéře, ideální pobytové místo pro ozdravné pobyty pro osoby s onemocněním kožním, dýchacích cest a pohybového ústrojí. Termín: , doprava: bus cena: 5.400,- Kč , doprava: bus/letadlo cena: 8.300,- Kč , doprava: letecky cena: ,- Sleva na každé dítě do 15 let: 1.150,- Kč Ubytování: apartmány Strava: není v ceně Sleva po celou sezónu pro pojištěnce ČNZP 10%. 2) CK ATIS Bruntál - Dukelská 2, T/F: 0646/ Zájezd: MAĎARSKO - Harkány, apartmány, bez stravy Lázně zaměřené na léčbu chronických kožních onemocnění, dny, ischiasu, chorob jater Termín: po celou sezónu, na vlastní dopravu i busem při účasti 40 osob sleva pro pojištěnce ČNZP - 8% 3) CK GOLDEN CITY TOUR - Praha 3, Táboritská 3, T: 02/ , F: Zájezd: CHORVATSKO - Makarská riviéra - Živogošče Malebná vesnička se nachází asi 17 km od Makarské a je opravdovým rájem pro milovníky moře a klidné dovolené. Termín: a Ubytování: Hotel NIMFA, dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky Pavilony NIMFA - dvoulůžkové pokoje bez možnosti přistýlky Doprava: bus Cena: Pavilony - dospělý 9.990,- Kč dítě do 12 let ,- Kč Hotel - dospělý ,- Kč dítě na 3. lůžku platí jen 2.000,- Kč Strava: Polopenze Sleva pro pojištěnce po celou sezónu do různých letovisek v Chorvatsku: 8% 4) CK VIAMARE - Praha 2, Francouzská 16, T: 02/ , F: Zájezd: ŘECKO - ostrov Lefkáda - pobytové městečko Vassiliki Leží v zeleném údolí na jihu ostrova, má řadu útulných pláží bez většího turistického zatížení. Termín: , cena: 7.500,- Kč doprava: bus/letadlo , cena: ,- Kč letadlo , cena: 9.500,- Kč letadlo , cena: 7.500,- Kč letadlo/bus Ubytování: apartmány Strava: není v ceně Zájezd: ŘECKO - Kefalonia - pobytové místo Lixouri Druhé největší město na ostrově se spletí uliček a romantických zákoutí, pláže tu mají červený saharský písek. Termín: , cena: 7.500,- Kč doprava: bus/letadlo , cena: ,- Kč letadlo , cena: ,- Kč letadlo , cena: 7.500,- Kč let./bus Ubytování: studia Strava: není v ceně Po celou sezónu mají pojištěnci ČNZP slevu 8%, ze všech dalších zájezdů pořádaných CK VIAMARE 5) CK MTM Tour - Moravská Třebová, Čs. armády 10, T/F: 0462/ Zájezd: ŘECKO - Korfu - letovisko Moraitika Malebné městečko s čilým turistickým ruchem leží na jihovýchodním pobřeží, písčitá pláž Termín: , cena: 8.890,- Kč , cena: 8.890,- Kč Doprava: Bus (+ trajekt) Ubytování: hotel PANORAMA Strava: polopenze Po celou sezónu mají pojištěnci ČNZP slevu 8% 6) CK TIME Travel, Na Zámecké 6, Praha 4, T: 02/ , F: 02/ Zájezd: TUNISKO - Sousse Půvabné město obklopené olivovými háji a ovocnými sady, s příjemným středomořským mikroklimatem Termín: květen 99, cena: ,- Kč říjen 99, cena: ,- Kč Děti do 12 let 50% sleva Doprava: letecky Ubytování: Hotel Safa *** Strava: Polopenze s nápoji v ceně Po celou sezónu mají pojištěnci ČNZP slevu 8% 7) CK GTS, Evropská 53, Praha 6, T: 02/ , F: 02/ Zájezd: ŘECKO - Stavros na poloostrově Chalkidiki Klidné místo v severní části Řecka má ty nejlepší parametry moře i o- vzduší pro zdraví posilující dovolenou. Termín: , cena: 8.900,- Kč Doprava: letecky Ubytování: apartmány Strava: není v ceně Po celou sezonu mají pojištěnci ČNZP slevu 8% 8) CK VIACLUB, Vinohradská 36, Praha 3, T/F: 02/ Zájezd: ITÁLIE - Ischie Romantické místo plné termálních pramenů. Hotely poskytují celou řadu léčebných procedur. Termín: , cena: 7.990,- Kč , cena: 8.250,- Kč Doprava: luxusní bus Ubytování: Hotel La Pace Strava: plná penze Zájezd: ŠPANĚLSKO - Salou Přímořské letovisko na pobřeží Costa Dorada bývá často srovnáváno s francouzským Saint Tropez. Vzhledem k poloze (asi 200 km pod Barcelonou) je zde záruka teplého počasí od května do října. Termín: , cena: 7.990,- Kč , cena: 8.990,- Kč , cena: 7.990,- Kč , cena: 7.990,- Kč 1. dítě 2-12 let ve všech uvedených termínech pouze za cenu: 2.990,- Kč Doprava: lux. bus Ubytování: hotel Helios Strava: polopenze Do výše uvedených míst mají pojištěnci ČNZP slevu 8% po celou sezónu 9) CK PRADOK, Praha 5, Zborovská 6, T/F: 02/ Zájezd: ITÁLIE - Gargano - letovisko Vieste Nejznámější letovisko v jedné z nejkrásnějších oblastí Itálie. Termín: , cena: 3.690,- Kč , cena: 3.690,- Kč , cena: 3.690,- Kč , cena: 3.690,- Kč Doprava: bus Ubytování: apartmány v olivovém háji Strava: není v ceně Po celou sezónu mají pojištěnci ČNZP slevu 8%. 10) CK EVROPA Příbram, nám. 5 května, T/F: 0306/27660 Zájezd: ITÁLIE - Lignano Letovisko se zvláštním zdraví posilujícím klimatem. Je vhodné především pro rodiny s dětmi. Termín: , cena: 3.700,- Kč Doprava: bus Ubytování: vila v zahradě Strava: není v ceně Po celou sezónu mají pojištěnci ČNZP slevu z ceny zájezdů do Lignana 7%. 11) CK ALEXANDRIA Praha 1, Letenská 1, T: 02/ , F: 02/549251, Brno - Josefská 17, T/F: 05/ Zájezd: BULHARSKO - 10 pobytových míst na černomořském pobřeží Na všechny vybrané zájezdy z katalogu této CK dostanou pojištěnci ČNZP slevu 8%. 12) CK HOLIDAY TRAVEL, Plzeň, Klatovská 18, T: 019/ , F: 019/ Zájezd: ŘECKO - Korfu - Paleokastritsa Letovisko patří k nejkrásnějším na ostrově s příjemným prostředím a skvělými možnostmi k rekreaci. Termín: , cena: 6.990,- Kč doprava: bus/letadlo , cena: 7.590,- Kč doprava: let/bus, Ubytování: apartmány Strava: není v ceně Po celou sezónu mají pojištěnci ČNZP slevu 8%. P.R./34 zdravá rodina 3/99 19

20 p r o ã i s t o t u, z d r a v í, p o h o d u Vysavaãe Lux byly ve 20. letech tak populární, Ïe u nás zdomácnûla nová slova, synonyma pro vysavaã a vysávání: lux a luxování. Filtrace Filtrační systém Lux je dokonale utěsněný. Skládá se ze sáčku, uhlíkového filtru a Hepa filtru. Hygienické sáčky jsou vyrobeny ze tří odlišných vrstev papíru a jsou opatřeny automatickým uzavřením otvoru. Uhlíkový filtr chrání motor a současně omezuje zápachy. Výstupní Hepa filtr (nejúčinnější filtr na trhu) dokáže zachytit více než 99,97 % částic větších než 0,0003 mm. Jak je patrno z tabulky, Lux s přehledem zachytí pyly, výtrusy, tabákový kouř i tolik obávané alergeny - výkaly roztočů. Lux ze Švédska Prostředí, ve kterém se dnes a denně pohybujeme, je naplněno neuvěřitelným množstvím látek a částic, nepříjemně působících na náš organizmus. Rozličné druhy alergií, kterými trpí značná část populace, jsou důsledkem nepřiměřené obrany organismu s narušeným imunitním systémem. Nejenom lékaři, ale i mnoho firem se snaží svými výrobky usnadnit život lidem trpícím alergiemi a alergické obtíže co nejvíce eliminovat. Jednou z takových je i švédská firma Lux. Její reprezentanti nabízejí vysavače, které splňují nejpřísnější měřítka kladená alergiky. Nejnovější model Lux 1 Royal je v každém ohledu špičkou mezi vysavači. Posuďte sami: Konstrukce Mimořádná odolnost vysavače vychází z celokovové karoserie. Ta zaručuje nejen dlouhou životnost, ale také to, že proud vzduchu procházející vysavačem projde vždy přes filtry a nikoliv okolo nich. Design vysavaãe je dílem konstruktérû z automobilky Saab. Srdce vysavače Lux 1 Royal je vybaven mimořádně účinným, 1230 wattovým motorem. Aby byla sací síla využita efektivně, je motor řízen elektronickou automatikou. Vysavač se tak nepřisává ke koberci, ale odsává nečistoty. Lehkým sešlápnutím pedálu můžete zvolit i režim min a max. Příslušenství Nezbytnou výbavou kvalitního vysavače je také kvalitní příslušenství. Bez něj by byl vysavač jako nové au- to na dřevěných kolech. Technici jsou hrdí na nově zkonstruovanou sací hubici, která umožňuje výrazně lepšit sběr prachových částic. Mezi příslušenství usnadňující úklid patří hubice na odsávání prachu z členitých předmětů, hubice pro čištění čalounění a štěrbinová hubice s nástavcem na radiátory. Klepač koberců Kdo by nepotřeboval občas vyklepat koberec nebo vyprášit matrace? Výborným pomocníkem je motorový klepač koberců, který tuto náročnou práci vykoná rychle, efektivně a navíc bezprašně! Rotující kartáč dokáže uvolnit prach z osnovy koberce i hloubky čalounění. Je překvapující, kolik prachu dokáže vysavač spolu s klepačem vysát i z pravidelně udržovaných koberců. Chemické čištění Lux se ztotožňuje s odborníky, kteří doporučují tzv. suché čištění. Proto v jeho sortimentu najdete i chemické prostředky určené k čištění koberců a čalounění. Jistota Lux má svá zastoupení ve všech krajských městech, kde najdete jak prodejnu sáčků a spotřebního materiálu, tak i servis. Praktická je i Zásilková služba Lux, která zákazníkům zasílá pravidelně sáčky a filtry poštou. Firma Lux poskytuje na zboží až pětiletou záruku. V obchodech jej nenajdete Lux 1 Royal nepatří mezi výrobky, které dostanete v každém elektru. V případě zájmu stačí zavolat do kanceláře firmy a její reprezentant vás po dohodě navštíví a výrobek odborně předvede. Lux, Bruncvíkova 17/1875, Praha 6, tel.: 02/ , LUX 1 ROYAL Porovnání struktury bûïného mikrofiltru a Hepa filtru pfii stejném zvût ení P.R./35

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK VSTUPNÍ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Odpovědi na níže uvedené dotazy umožní ošetřujícímu lékaři rychlou orientaci ve Vašem konkrétním případě a velmi mu usnadní cestu ke správnému nasazení bílkovinné ketogenní diety

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s.

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. ZKŘÍŽENÁ ALERGIE Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. Podstata zkřížené alergie Vzájemná podobnost alergenů Nutná významná shoda (více než 70%) Specifické IgE protilátky

Více

Alergická onemocnění kůže. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Alergická onemocnění kůže. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Alergická onemocnění kůže Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Helena Škrabová Mnoho různých typů ekzémů Velký nárůst Příčinou

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

Sítě proti hmyzu. Typy sítí proti hmyzu:

Sítě proti hmyzu. Typy sítí proti hmyzu: Efektivní a přitom elegantní a šetrné k životnímu prostředí, to jsou sítě proti hmyzu renomované německé značky Warema, která je v České republice zastupována firmou Apagon spol. s. r. o. lze instalovat

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100

Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 sp.zn. sukls170392/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele SOLMUCOL 100 Granule pro perorální roztok Acetylcysteinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT PŘÍBALOVÁ INFORMACE Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin sirup musíte užívat

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie a výživa Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie na bílkovinu kravského mléka Co je alergie? Nepřiměřená reakce

Více

Představení čističky a osvěžovače vzduchu

Představení čističky a osvěžovače vzduchu Představení čističky a osvěžovače vzduchu Nová patentovaná technologie udává nový rozměr v čištění vzduchu. Atrium Innovation Ltd. a Atrium Innovation Ltd. Cleanaer je unikátní britský vynález, který byl

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Procvičování

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se

Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se Duben 1 Až dvěma pětinám lidí s depresí nezabírají antidepresiva, u dalších sice léky pomohou některé příznaky nemoci zmírnit, ale například potíže se spánkem přetrvávají. Čeští lékaři a sestry se proto

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 1. 2012 / Doporučené ceny při sazbě 14 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls28549/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOFENAC GALMED EMULGEL Diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz

PŘEHLED PRODUKTŮ. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! zdraví a vitalita. nefdesante.cz zdraví a vitalita PŘEHLED PRODUKTŮ Platí od 1. 4. 2011 / Doporučené ceny při sazbě 10 % DPH. AKCE 2+1 ZDARMA Při zakoupení dvou produktů nefdesanté získáváte třetí zdarma! Koupíte-li jakékoliv dva produkty

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN EFFERVESCENS šumivé tablety (Kyselina acetylsalicylová) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento

Více

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Simona Bělohlávková E.Kopelentová, I.Šetinová, P.Víšek, J.Novobílská, T.Gvozdiaková, L.Mrázová, M.Minářová, M.Jeřábková, J.Chládková, M.Tichá, E.Orálková,

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II

Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Pracovní list Škrob, škrobová zrna II Aktivita 2 Rozlišování škrobových zrn ve směsi Honza jde nakoupit. Má od maminky seznam. Má koupit nějaké pečivo, instantní hrachovou polévku, škrobovou moučku, hladkou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. 1 Pane profesore, můžete nám vysvětlit, proč je zrovna období jara, na které se těšíme celou zimu, tak náchylné na deprese. Výklady jsou různé, ale ten, který se nabízí asi

Více

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER

MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER MIND MASTER OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR MIND MASTER Obsah I. Čím je Mind Master jedinečný? S 3 II. Kdy mám Mind Master užívat? S 3 III. Jak se má Mind Master užívat? Může se vyskytnout

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 5 MG žvýkací tablety montelukastum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 5 MG žvýkací tablety montelukastum Příbalová informace: informace pro uživatele APO-MONTELUKAST 5 MG žvýkací tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začne Vaše dítě tento přípravek užívat, protože

Více

ALERGIE NA MOUKU. Pozorování a výpověď pacienta, rodičů

ALERGIE NA MOUKU. Pozorování a výpověď pacienta, rodičů ALERGIE NA MOUKU Asi 2% lidí jsou přecitlivělí na mouku a nepřiměřeně reagují na různé bílkoviny v mouce obsažené (nejen na lepek, jako je tomu u celiakie). Rozhodující je vrozená dispozice. Může jít o

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin

Vysoký krevní tlak High Blood Pressure. Chronic kidney disease chapter 2. Chronické onemocnění ledvin High Blood Pressure Chronic kidney disease chapter 2 Chronické onemocnění ledvin je jednou z hlavních příčin chronického onemocnění ledvin. Kromě toho může nedostatečně léčený vysoký krevní tlak vést k

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Oxyphyllin tablety (etofyllinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, neţ začnete tento přípravek uţívat. - Ponechte si příbalovou informaci

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO...

ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... pro komplexní regeneraci ZDRAVÝ ČLOVĚK MÁ TISÍCE PŘÁNÍ, NEMOCNÝ JEN JEDNO... 25. 4. 2004 Praha, hotel Pyramida Ing. Helena Kacerovská Směs bylin ALOE VERA = ALOE BARBADENSIS - 92 % PANAX GINSENG (všehoj

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 4 MG žvýkací tablety montelukastum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-MONTELUKAST 4 MG žvýkací tablety montelukastum Příbalová informace: informace pro uživatele APO-MONTELUKAST 4 MG žvýkací tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začne Vaše dítě tento přípravek užívat, protože

Více

Zdravotní účinky čaje Pu Er

Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Zdravotní účinky čaje Pu Er Chceme-li diskutovat zdravotní účinky čajů Pu Er, máme obvykle na mysli tmavé čaje Pu Er (Shu Cha 熟 茶 ). U těchto čajů, oproti jiným, můžeme skutečně

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU

JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK ŘEŠIT CUKROVKU DIABETES MELLITUS II. TYPU JAK SE PROBLÉMY S CUKROVKOU II. TYPU PROJEVUJÍ: Hormon řídící přeměnu cukru v těle se nazývá inzulín a je produkován slinivkou břišní. Lépe řečeno Langerhansovými

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Solmucol Prášek a rozpouštědlo pro sirup (N-acetylcysteinum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Solmucol Prášek a rozpouštědlo pro sirup (N-acetylcysteinum) sp.zn. sukls68994/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Solmucol Prášek a rozpouštědlo pro sirup (N-acetylcysteinum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Kvalita ovzduší ve školách Projekt SINPHONIE

Kvalita ovzduší ve školách Projekt SINPHONIE Kvalita ovzduší ve školách Projekt SINPHONIE H. Kazmarová, B. Kotlík, V. Vrbíková, M. Mikešová, H.Velická Státní zdravotní ústav Praha Centrum zdraví a životního prostředí Schools Indoor Pollution and

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157411/2011

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157411/2011 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls157411/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Aspirin tablety Acidum acetylsalicylicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci,

Více

Máte potíže se srdcem?

Máte potíže se srdcem? Máte potíže se srdcem? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Srdečně-cévní onemocnění mohou mít negativní vliv na Váš sexuální život Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

NEWSTART. pro každého

NEWSTART. pro každého NEWSTART pro každého NEWSTART Osm základních stavebních kamenů vašeho zdraví Nutrition Excercise Water Sunshine Temperance Air Rest Trust Výživa Pohyb Voda Slunce Střídmost Vzduch Odpočinek Důvěra Výživa

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace č. j. MZDR 61316/2014 (sp. zn. sukls204443/2010) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE HEDELIX SIRUP Hederae helicis folii extractum spissum (hustý extrakt

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Zdravé svačiny do škol Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Co nabízíme? Zdravé a pestré každodenní svačiny pro malé školáky i studenty středních škol Vyvážené menu plné výživově

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169811/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIKY 4%, kožní sprej, roztok

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169811/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DIKY 4%, kožní sprej, roztok Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls169811/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DIKY 4%, kožní sprej, roztok diclofenacum natricum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více