Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB?"

Transkript

1

2 Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? 1. Zákonné požadavky + znalosti z finančního trhu Právní předpisy související s činností Zákon 426/2011 Sb., o důchodovém ů spořeníř Zákon 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Finanční trh, Investiční nástroje, druhy a vlastnosti, investiční strategie a rizika. Prezentace č Samotný penzijní produkt ING DPS Transformovaný fond Doplňkové penzijníspoření (DPS) Prezentace Formuláře č. 2 Teď se nacházíte v této prezentaci. Obě dvě prezentace je potřebné absolvovat. Před absolvováním 2 prezentace je potřebné si projít prezentaci č. 1.

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vítáme Vás na e learningu, který je pro Vás seznámením se vším důležitým, týkajícím se informací nezbytných pro prodej penzijního produktu. Tento kurz současně naplňuje požadavky a normy ČNB na rozsah odborného minima pro VZIZ (vázaného zástupce investičního zprostředkovatele). E learning je uspořádánnásledujícímzpůsobem: Prezentace č. 2 Penzijní produkt Doplňkové penzijní spoření Transformovaný fond Produkt Doplňkové penzijní spoření (dále už jen DPS) Parametry produktu. Formuláře. Co klienta zajímá a jak mu argumentovat.

4 E learning Vám pomůže k absolvování certifikačního testu. Tento test je spuštěnsouběžně se learningem a naleznete ho v záložce CERTIFIKAČNÍ TEST (viz. obrázek). Doporučujeme studovat s velkou pozorností a celou prezentaci si vytisknout. Tiskovou formu naleznete v ILC ve složce OBLAST SDÍLENÝCH SOUBORŮ. Materiál Vám bude sloužit jako pomocník pro absolvování certifikačního testu. Absolvování kurzu a testu je povinností, bez níž nebudete moci prodávat Doplňkové penzijní spoření.všejevyžadovánoodčnb a dostatečně Vás připraví toto předběžné prověřeníznalostí na odbornou licenční zkoušku, která Vás čeká od Přejeme Vám hodně úspěchů při studiu. Váš trenérský tým. Penze_2013_ING DPS_prezentace č. 2_e learningový kurz (IE CZE Penze2013) Penze_2013_ING DPS_prezentace č. 2_e learningový kurz (IE CZE Penze2013)

5 Chceme Vám poskytnout ty nejlepší možnosti a základy znalostí pro úspěch v terénu a ke složení certifikačního testu.

6 Dobrovolné spoření na stáří III. pilíř Teď se nacházíme v této oblasti. Produkt Doplňkové penzijní spoření Transformovaný fond Parametry produktu Formuláře Výhody DPS Srovnání transformovaného fondu a DPS

7 III. PILÍŘ DOBROVOLNÉ ZAJIŠTĚNÍ NA STÁŘÍ TRANSFORMOVANÝ FOND Transformace stávajícího penzijního připojištění DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Konzervativní fond Další účastnické fondy Třetí pilíř se skládá z transformovaného fondu (penzijní připojištění) a z Doplňkového penzijního spoření. Stávající penzijní připojištění bez ohledu na penzijní plán se převede do tzv. TRANSFORMOVANÉHO FONDU za stejných podmínek, jen se změnou státního příspěvku. Nové doplňkové penzijní spoření lze uzavřít nově od nebo přestupem z transformovaného fondu a přijetím nových podmínek pro DPS. Každá společnost bude nabízet tzv. konzervativní fond a dále účastnické fondy.

8 Příspěvek státu Příspěvek zaměstnavatele Rezerva na důchod Spokojený důchod Výplata důchodu Příspěvek účastníka Předdůchody Odklad Invalidní penze Přerušení placení

9 Dobrovolné spořenínana stáří III. pilíř Produkt Doplňkové penzijní spoření Teď se nacházíme v této oblasti. Transformovaný fond Parametry produktu Formuláře Výhody DPS V této části. Srovnání transformovaného fondu a DPS

10

11 PS Pojišťovna nebo PS Přerušení/ odklad Předdůchod Převod k jiné PS Jsme v oblasti vzniku smlouvy.

12

13 Příspěvek ě účastníka Platba pouze bezhotovostně. Příspěvek zaplacený včas se počítá pokud je připsán na účet depozitáře do konce kalendářního měsíce, za který platí. Příspěvek na delší dobu než 1 měsíc na určité období musí být zaplaceno do prvního kalendářního měsíce tohoto období. bí Přeplatky se investují v souladu se strategií spoření. Příspěvek zaměstnavatele zaměstnavatel může platit jen část nebo celý příspěvek za účastníka. Nutné písemně oznámit Penzijní společnosti.

14 Sá Státní příspěvek ě Pravidla pro nárok státního příspěvku je podle zákona 427/2011 Sb. Aby byl státní příspěvek účastníkovi přiznán, musí být příspěvek účastníka zaplacen včas. Pokud účastník platí na delší období než na 1 měsíc, stanoví se výše státního příspěvku dle průměrné výše příspěvku připadající na kalendářní měsíc. Na příspěvek zaměstnavatele se státní příspěvek nevztahuje.

15 vlastní úložka Státní příspěvek a více

16 Určená č osoba: Lze stanovit ve smlouvě více určených osob, kterým vznikne nárok na jednorázové vyrovnání nebo odbytné. Není li uvedeno ve smlouvě % rozdělení, patří určeným osobám stejný podíl. Dozví li se ING PS, že účastník zemřel, informuje nejpozději do 2 měsíců určenou osobu uvedenou ve smlouvě o jejím nároku z DPS, pokud účastník uvedl adresu. Dědictví: Nárok na dědictví vzniká, pokud účastník ve smlouvě neurčil určenou osobu. Dědic má nárok na jednorázové vyrovnání nebo na odbytné a: Zemřel po dni, ke kterému mu vznikl nárok na dávku a před jejím vyplacením, nebo Zemřel a starobní nebo invalidní penze na určenou dobu mu již byla vyplácena, nebo Zemřel a nevznikl mu nárok na žádnou dávku DPS vyjma odbytného.

17 PS Pojišťovna nebo PS Přerušení/ odklad Předdůchod Převod k jiné PS Jsme v oblasti vzniku smlouvy a nastavení strategie spoření. ř

18 Strategie spořeníř Nutnou podmínkou pro zvolení strategie spoření nebo její změny je vyplnění investičního dotazníku. Klient má možnost nesouhlasit s navrženou strategií nebo se od ní odchýlit, avšak vystavuje se nebezpečí nevhodné strategie spoření. Vše je nutné zaznamenat do investičního dotazníku. Poplatek za změnu strategie je 1x do roka zdarma, pak už za poplatek. Změnu strategie je možné měnit jednak k naspořeným prostředkům, tak i k novým příspěvkům, anebo společně. Změna je účinná následující den po dni doručení, pokud je doručena po 11 hodině.

19 Konzervativní fond Penze 2030 Penze 2040 Fond světových akcí Povinný fond s pevně ě stanovenou investiční strategií. Viz zákon 427/2011 Sb. Fondy nabízející ING PS.

20 Konzervativní fond Kam investuje a princip Pro koho je určen Investiční strategie Doporučení Důležité info Rizikový profil fondu syntetický ukazatel Investuje do dluhopisů a ostatních nástrojů peněžního trhu (emitentem je ČNB, ČR nebo členský stát OECD). Cílem fondu je zajistit kladný nominální výnos. Majetek fondu bude investován v souladu se zákonem na principu pravidel omezení a rozložení rizika, přičemž budou využívány investice výhradně do pevně úročených finančních nástrojů. Pro účastníky jednoznačně upřednostňující systém bezpečného spoření. Fond bude aplikovat velmi konzervativní investiční strategii. Účastníkovi se doporučuje setrvat v účastnickém fondu po dobu minimálně 5 let, aby mohl dosáhnout očekávaného výnosu. Fond je zajištěn proti měnovému riziku. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index nebo ukazatel. Historie výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Fond využívá techniky a nástroje k efektivnímu obhospodaření majetku v souladu požadavky zákona pouze k řízení měnového a úvěrového rizika. Nižší riziko Vyšší riziko

21 Pan Opatrný dává přednost nulovému nebo jen minimálnímu riziku. Bezpečnost investice a návratnost vložené částky je pro něho důležitější než možnost vyššího výdělku. Případná ztráta části finančních prostředků by ho mohla dostat do finančních potíží. Navíc s blížícím se odchodem do důchodu nechce pán Opatrný zbytečně riskovat a chce se vyhnout jakémukoliv riziku spojenému s výkyvy na trhu. 21

22 Penze 2030 Kam investuje a princip Pro koho je určen Investiční strategie Doporučení Důležité info Rizikový profil fondu syntetický ukazatel Zejména do státních dluhopisů ČR a členských států Eurozóny a EHP, doplněné firemními dluhopisy důvěryhodných emitentů a maximálně 40% svých aktiv může investovat do akciových titulů. V roce 2030 se stává fond plně konzervativním. Fond investuje v souladu se zákonem na principu pravidel omezení a rozložení rizika. Využívá investice výhradně do pevně určených finančních nástrojů. Pro účastníky, kteří mají zájem o umírněnou investiční strategii s postupným snižováním rizikových aktiv. Strategie se nachází uprostřed mezi strategií konzervativní a akciovým fondem. Účastníkovi se doporučuje setrvat v účastnickém fondu Penze 2030 po celou dobu spoření. Fond je vystaven měnovému riziku. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index nebo ukazatel. Historie výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Nižší riziko Vyšší riziko

23 Penze 2040 Kam investuje a princip Pro koho je určen Investiční strategie Doporučení Důležité info Rizikový profil fondu syntetický ukazatel Zejména do státních dluhopisů ČR a členských států Eurozóny a EHP, doplněné firemními dluhopisy důvěryhodných emitentů a maximálně 40% svých aktiv může investovat do akciových titulů. V roce 2040 se stává fond plně konzervativním. Fond investuje v souladu se zákonem na principu pravidel omezení a rozložení rizika. Využívá investice výhradně do pevně určených finančních nástrojů. Pro účastníky, kteří mají zájem o umírněnou investiční strategii s postupným snižováním rizikových aktiv. Strategie se nachází uprostřed mezi strategií konzervativní a akciovým fondem. Účastníkovi se doporučuje setrvat v účastnickém fondu Penze 2040 po celou dobu spoření. Fond je vystaven měnovému riziku. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index nebo ukazatel. Historie výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Nižší riziko Vyšší riziko

24 Fond světových akcí Kam investuje a princip Pro koho je určen Investiční strategie Doporučení Důležité info Rizikový profil fondu syntetický ukazatel Fond investuje zejména do akciových titulů na hlavních světových trzích. Poměrně značný podíl akciových investic v portfoliu růstového fondu bude znamenat nejen možnost vysokých zisků, ale i výrazně vyšší kolísavost hodnoty fondu s obdobími s negativním výnosem. Majetek v růstovém fondu je investován v souladu se zákonem na principu pravidel omezení a rozložení rizika. Pro klienty s nejdelším horizontem investic, resp. pro klienty s menší averzí vůči riziku při investování jejich prostředků. Dynamická investiční strategie, jejíž cílem je dosažení nadprůměrných výnosů v dlouhodobém horizontu. Fond podstupuje zvýšenou míru rizika. Účastníkovi se doporučuje setrvat v účastnickém po dobu minimálně 10 let a více, aby mohl dosáhnout očekávaného výnosu. Fond je vystaven měnovému riziku. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index neboukazatel. Historie výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Nižší riziko Vyšší riziko

25 Pan Odvážný má s investováním dostatečné zkušenosti a je odolný vůči riziku. Umí pracovat s finančními prostředky a také umí pružně reagovat na různý vývoj trhů. Je ochotný nést i krátkodobé ztráty za vidinou podstatně vyššího výdělku v dlouhodobém horizontu. Případná ztráta finančních prostředků by ho nijak výrazně neovlivnila, neboť má bokem dostatečnou finanční rezervu pro nepříznivé situace. 25

26 Minulá výnosnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota prostředků účastníka může klesat i stoupat a není zaručena návratnost prostředků účastníka. Čistá hodnota aktiv může kolísat v závislosti na vývoji finančních trhů. Související rizika, která ovlivňují vývoj investice: Úvěrové riziko je riziko, že protistrana nedodrží svůj závazek. Vzniká při splátkách jistiny či úroku a závisí na kvalitě protistrany. Obecně vyšší riziko bývá kompenzováno vyššími výnosy. Fond je vystaven úvěrovému riziku u emitenta České republiky a dalších možných protistran, v závislosti na aktuálním rozložení investic. Riziko likvidity se projevuje v okamžiku prodeje. V případě prodeje velkého objemu nástrojů na finančním trhu může dojít k situaci, že není dostatek protistran připravených a ochotných koupit prodávané nástroje. V případě nutnosti pak není možné nástroje prodat bez zásadního dopadu na jejich tržní cenu. Fond je vystaven riziku likvidity.

27 Riziko vypořádání je riziko, že transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě.vznikápřisplátkáchjistinyči úroku a závisí na kvalitě protistrany. Obecně vyšší riziko bývá kompenzováno vyššími výnosy. Fond je vystaven riziku vypořádání vůči České republice a dalších možných protistran, v závislosti na aktuálním rozložení investic. Tržní riziko je riziko změn vývoje celkového trhu, zejména cen. Změny cen zapříčiní odpovídající změnu hodnoty Fondu. Nástroje s delší dobou splatnosti jsou obecně více vystaveny tržnímu riziku. Fond je vystaven tržnímu riziku. Operační riziko zahrnuje ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Dále zahrnuje ztrátu majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, která může být zapříčiněna zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek fondu. Riziko zaměření je způsobeno investicí do určitého sektoru ekonomiky (například energetika) nebo do určité zeměpisné oblasti (například Česká republika). Fond je vystaven riziku zaměření zejména vůči České republice.

28 KONZERVATIVNÍ FOND PENZE 2030 PENZE 2040 FOND SVĚTOVÝCH AKCIÍ Hospodaření majetku 0,4 % 0,8 % Zhodnocení majetku 10 % 10% Změna strategie více jak 1x za rok 500 Kč 500 Kč

29 PS Pojišťovna nebo PS Přerušení/ odklad Předdůchod Převod k jiné PS Jsme v oblasti spořící fáze.

30 Účastník platí pravidelné měsíční příspěvky. Účastník se rozhodl odložit platby a písemně to oznámil PS na jakou dobu odkládá své příspěvky. Může maximálně na dobu 12 měsíců. Po dobu odložení nemá účastník nárok na státní příspěvky. Účastník doplácí za odložené měsíce a to společně s první splátkou příspěvku. Odklad se do spořící doby započítává. Nárok na odchod do důchodu dle zákona. Doba spoření Minimální spořící doba je 60 měsíců a invalidní 36 měsíců. Nutné dodržet například pro daňové odpočty. Odklad

31 Účastník platí pravidelné měsíční příspěvky minimálně 36 měsíců nebo 12 měsíců od posledního přerušení. Účastník se rozhodl přerušit DPS a písemně to oznámil PS. Po dobu přerušení nemá nárok na státní příspěvek. V době přerušení může účastník založit novou smlouvu DPS u jiné společnosti. Přerušenou smlouvu nelze obnovit, pokud je v platnosti jiná. Účastník ukončuje přerušení DPS., které písemně oznámil PS. Nárok na odchod do důchodu dle zákona. Odklad se do spořící doby nezapočítává, nutné DPS platit déle o dobu přerušení. Doba spoření Minimální spořící doba je 60 měsíců a invalidní 36 měsíců. Nutné dodržet například pro daňové odpočty. Přerušení

32 Nárok na převod vzniká: Zánikem DPS. Uplynutím výpovědní doby. Nárok nemá účastník, kterému vnikl před zánikem nárok na jednorázové vyrovnání. Účastník platí pravidelné měsíční příspěvky. Účastník se rozhodl o převod DPS a musí zaplatit poplatek 800 Kč na účet PS, jinak nebude smlouva převedena. Není hrazen z prostředků účastníka. Doba spoření Jiná PS Pokud žádá po 60 měsících u společnosti, poplatek hradit nemusí, Nárok na odchod do důchodu dle zákona. Převod se do doby spoření započítává. ING PS Doba spoření

33 PS Pojišťovna nebo PS Přerušení/ odklad Předdůchod Převod k jiné PS Jsme v oblasti nároku na výplatu dávky z DPS.

34 Dávky z ING PS Komu dávka náleží Je vyplácena Co je vypláceno Starobní penze na určenou dobu účastníkovi ING PS, prostředky jsou uloženy v konzervativním fondu pod dobu vyplácení. Státní příspěvek Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Zhodnocení 15 % Invalidní ld penze na určenou č dobu účastníkovi ING PS, prostředky ř jsou Státní příspěvek ě uloženy v konzervativním fondu pod dobu vyplácení. Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Zhodnocení 15% Jednorázové o vyrovnání yo Účastníkovi/ v případěpadě úmrtí účastníka a náleží áe ING PS Státní příspěvek určené sobě, pokud vznikl nárok na dávku DPS před jeho vyplacením nebo již počalo vyplácení ze starobní nebo invalidní penze. Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Zhodnocení 15% Není li určena určená osoba, spadají prostředky do dědictví. Odbytné Účastníkovi, pokud požádal o zrušení po 24 měsících od založení./ Určené osobě, pokud nevznikl nárok na výplatu dávky. Není li určena určená osoba, spadají prostředky do dědictví. Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výši důchodu. ING PS Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele 15% daň Zhodnocení 15 % účastníkovi Pojišťovnou Státní příspěvek Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Zhodnocení 15% účastníkovi Pojišťovnou Státní příspěvek Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Zhodnocení 15%

35 o Prostředky čerpáte z částky, která byla původně určena na váš klasický důchod. o Budete mít nižší penzi předčasný důchod se nezapočítává do pojistné doby důchodu. o Předčasný důchod musíte čerpat minimálně po dobu 3 let 35

36 Forma výplaty Minimální výplata 1. Starobní penze A) ze všech prostředků: Starobní penze na určenou dobu s přesně stanovenou výší splátky Kombinace: Starobní penze na určenou dobu s přesně stanovenou výši splátky + JV B) z části prostředků Starobní penze na určenou dobu s přesně stanovenou výší splátky 2. Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu. (Má vyplácet ŽP, dosud žádná nenabízí) Alespoň 30% průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Druh výplaty V neklesající výši, měsíčně, bez možnosti přerušení. Doba výplaty Nárok na výplatu Výplata musí být rozvržena tak, aby skončila nejdříve dosažením důchodového věku příjemce potřebného pro vznik nároku na starobní důchod sníženého o 3 roky. 5 let před dosažením důchodového věku podle zákona + min. 5 let spoření (lze započítat PP). Věk odchodu do důchodu je brán podle mužů bez rozdílu pohlaví.

37 Je důležité spočítat před vyplněním žádosti o předdůchod výšisvých finančních prostředků tak, aby byla splněna podmínka minimální výše, ze které se předdůchod bude vyplácet. Jestli je tato výše nedostatečná, žádost se bude zamítat. Podpis účastníka na žádosti musí být řádné úředně ověřen (OH/GE/Asistentka/Notář). Bez toho se žádost o dávku bude zamítat. Při vyhodnocení je posouzeno Nárok na předdůchod vznikl: Povinnost identifikace vznikla: dávky se do dokončení identifikace nevyplácí Povinnost identifikace nevznikla: 1. splátka do konce následujícího měsíce Nárok na předdůchodř d nevznikl: žádost zamítnuta 37

38

39 Paní Jana pracuje jako účetní v malé firmě a do důchodu jí zbývají ještě 2 roky. oy. Zaměstnavatel a ate jí v rámci reorganizace ace nabídl práci na dohodu. Paní Jana takovou nabídku akceptovat nechce. Naštěstí si posledních 10let spořila napenzijní připojištění měsíční částkou 1000 Kč. S příspěvkem zaměstnavatele a státu celkem naspořila cca Kč. Rozhodne se tedy pro předdůchod ů jak bude postupovat? Protože paní Jana uvažuje jako účetní, rozhodne se pro předdůchod v minimální výši (tj. 30 % průměrné mzdy v ČR Kč). Zbytek úspor si paní Jana nechá vyplatit najednou po dosažení důchodového věku. 39

40 Příjem ze zaměstnání VÝPLATA SD -2R ODCHOD DO SD I. PILÍŘ PF 7 400/MĚS. ZBYTEK JEDNORÁZOVĚ III. PILÍŘ ZMĚNA TF DPS Až tedy půjde paní Jana za 2 roky v klidu do klasického důchodu, bude pobírat penzi v podobě starobního důchodu z průběžného systému a ještě dostane více než Kč svých úspor do začátku. 40

41 Výpověď Ze strany účastníka Účastník může smlouvu vypovědět ve výpovědní době 1 kalendářního měsíce, pokud nedochází k výplatě dávek. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni doručení výpovědí. ING PS nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výpovědi písemně potvrdí její přijetí a sdělí datum zániku. Ze strany ING PS Pokud účastník nejméně 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nezaplatil příspěvek. Porušil povinnost sdělit ING PS rodné číslo nebo číslo pojištěnce nebo porušil povinnost bez zbytečného odkladu sdělit jakékoliv změny údajů majícívliv na vznik a trvání nároku na státní příspěvek. Při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje.

42 Dobrovolné spoření na stáří III. pilíř Produkt Transformovaný Doplňkové penzijní spoření fond Teď se nacházíme v této oblasti. Parametry produktu Formuláře Výhody DPS V této části. Srovnání transformovaného fondu a DPS

43 Smlouva je účinná datem uvedeným ve smlouvě,nejdříve 1.den následujícího měsíce Jedna penzijní společnost = jedna smlouva, tj. nelze mítsoučasně PPa DPS Uzavření nové smlouvy před zánikem DPS Byla zahájena výplata Byla přerušena původní smlouva DPS Možnost stanovit určenou osobu (dříve oprávněná) Nedílnou součástí je Investiční dotazník Vyplněním klient potvrzuje, že souhlasí s navrženou yp p j investiční strategií, pokud vyplnění odmítá, musí makléř ve smlouvě i Investičním dotazníku označit, že klient vyplnění dotazníku odmítl.

44

45 45

46

47 47

48 x x Obecné ujednání je na 4. straně smlouvy! 48

49

50

51 Dobrovolné spoření na stáří III. pilíř Produkt Doplňkové penzijní spoření Teď se nacházíme v této oblasti. Transformovaný fond Parametry produktu Formuláře Výhody DPS V této V této části. Srovnání transformovaného fondu a DPS

52 Efektivní způsob spoření! Možnost volby strategie spoření apříležitost zajímavého zhodnocení. Možnost daňového odpočtu až Kč ročně při příspěvku účastníka Kč/rok. Příspěvek státu až 230 Kč. Možnost jednorázového vyrovnání v době dosažení věku účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. Odchod do důchodu brán podle mužů bez rozdílu pohlaví. Možnost převodu prostředků ze stavebního spoření.

53 Dobrovolné spoření na stáří III. pilíř Produkt Doplňkové penzijní spoření Transformovaný fond Teď se nacházíme v této oblasti. Parametry produktu Formuláře Výhody DPS Srovnání transformovaného fondu a DPS é V této části.

54 Stávající Penzijní připojištění Bylo možné uzavírat do za podmínek, které nabízela PS do tohoto data. Není možné uzavírat od Klientům zůstávají platné penzijní plány, které si uzavřeli. Tzn penzijní plán č. 1, 2, 3 a 4. Jediné, co se mění u transformovaného fondu, je výše státního příspěvku bez ohledu na penzijní plán v poměru příspěvku účastníka.

55 Minimální příspěvek je 100 Kč. Maximální státní příspěvek 150 Kč. Vklad účastníka od 1 200, až 6 000, Kč ročně s nárokem na státní příspěvek , až , Kč ročně snížení daňového základu. Úspora až Kč z rok za daňové zvýhodnění!! GARANCE 0 Výběr až 50 % za 15 let! Minimální příspěvek je 100 Kč. Maximální státní příspěvek 230 Kč. Vklad účastníka od 3 600, do , Kč ročně č ě s nárokem na státní příspěvek , až , Kč ročně snížení daňového základu. Úspora až Kč z rok za daňové zvýhodnění!! GARANCE 0 Výběr až 50 % za 15 let! 55

56 Minimální příspěvek je 100 Kč. Maximální státní příspěvek 150 Kč. Vklad účastníka od 1 200, až 6 000, Kč ročně s nárokem na státní příspěvek , až , Kč ročně snížení daňového základu. úspora až Kč z rok za daňové zvýhodnění!! GARANCE 0 Výběr až 50 % za 15 let! Minimální příspěvek je 100 Kč. Maximální státní příspěvek 230 Kč. Vklad účastníka od 3 600, do , Kč ročně č ě s nárokem na státní příspěvek , až , Kč ročně snížení daňového základu. úspora až Kč z rok za daňové zvýhodnění!! Možnost volby investiční strategie. 56

57 Penzijní plán a 4. Nově od 2013 DPS a Transformovaný fond Příspěvek účastníka v Kč Státní příspěvek v 1. a 2. roce Státní příspěvek v dalších letech

58 Penziojní plán č. 2 Penzijníplán č. 3 Penzijní plán č. 4 Doplňkové penzijní spoření Zákonné ustanovení Tento penzijní plán byl schválen rozhodnutím Ministerstva financí ČR pod čj. 325/70 710/1995 ze dne Penzijní plán vstoupil v účinnost dnem Tento penzijní plán byl schválen rozhodnutím Ministerstva financí ČR pod č.j. 323/6.486/2000 ze dne Penzijní plán vstoupil v účinnost dnem Tento penzijní plán byl schválen rozhodnutím Ministerstva financí ČR pod čj. j 32/76.016/2004/326 / / ze dne Penzijní plán vstupuje v účinnost dnem Tyto smluvní podmínky jsou schváleny rozhodnutím Ministerstva financí ČR Z č. 427/2011 Sb. Platnost o Vstupuje s účinností dnem Kdo může být účastníkem penzijního připojištění? Účastník: fyzická osoba, která dosáhla nejméně 18 let, má trvalý pobyt v České republice a která uzavřela ř smlouvu o penzijním připojištění Účastník: fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která uzavře s Fondem písemnou smlouvu o Penzijním připojištění Účastník: fyzická osoba starší 18 let, která uzavře s Fondem smlouvu. Fyzická osoba musí mít buď ď trvalý pobyt na území České republiky, nebo být účastna důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice a zároveň mít bydliště na území jiného členského státu Evropské Unie ) Unie ). unie ). Účastník: fyzická osoba starš 18 let, která uzavřela s penzijní společností smlouvu Fyzická osoba musí mít buď ď trvalý pobyt na území České republiky, nebo být účastna důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice a zároveň mít bydliště na území jiného členského státu Evropské unie )

59 Penziojní plán č. 2 Penzijníplán č. 3 Penzijní plán č. 4 Doplňkové penzijní spoření Platby a dávky Všechny platby, učiněné v souvislosti s penzijním připojištěním, ať již Účastníkem, Plátcem nebo Fondem a rovněž dávky penzijního připojištění budou v české měně Všechny platby, učiněné v souvislosti s penzijním připojištěním, ať již Účastníkem, Plátcem nebo Fondem a rovněž dávky penzijního připojištění budou v české měn Všechny platby učiněné Účastníkem nebo Plátcem v souvislosti s penzijním připojištěním budou v české měně. Dávky z penzijního připojištění budou Fondem vypočteny rovněž v české měně. Toto ustanovení upozorňuje na kurzové riziko, pokud Účastník penzista žije v cizině (účet jeho penze je veden v korunách). Všechny platby učiněné účastníkem nebo plátcem v souvislosti s DPS budou v české měně. Dávky z DPS budou společností vypočteny rovněž v české měně. Toto ustanovení upozorňuje na kurzové riziko, pokud Účastník penzista žije v cizině (účet jeho penze je veden v korunách). Minimální spořící 12 kalendářních 60 kalendářních 60 kalendářních 60 kalendářních měsíců doba měsíců měsíců měsíců Věk podmiňující vznik nároku na penzi 50 let 60 let nebo přiznání důchodu z důchodového pojištění 60 let Dosažení věku účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní ídůchod. d Odchod do důchodu brán podle mužů bez rozdílu pohlaví. Nárok na invalidní penzi Příspěvky po dobu minimálně Příspěvky po dobu 36 Příspěvky po dobu 36 měsíců a Příspěvky po dobu 36 měsíců 12 měsíců a byl přiznán plný nebo částečný invalidní důchod. měsíců a byl přiznán plný invalidní důchod. byl přiznán plný invalidní důchod. a byl přiznán invalidní důchod III stupně.

60 Penziojní plán č. 2 Penzijníplán č. 3 Penzijní plán č. 4 Dopňkové penzijní spoření Nárok na jednorázové vyrovnání. 50 let, placení příspěvků po dobu 12 kalendářních měsíců 60 let nebo přiznání důchodu z důchodového pojištění, placení příspěvků po dobu 60 kalendářních měsíců 60 let placení příspěvků po dobu 60 kalendářních měsíců Dosažení věku účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. Odchod do důchodu brán podle mužů bez rozdílu pohlaví. Nárok na odbytné. zaplatil li účastník platil li účastník příspěvky platil li účastník příspěvky platil li účastník příspěvek alespoň 12 měsíčních po dobu 12 kalendářních po dobu 12 kalendářních po dobu 24 kalendářních splátek měsíců měsíců měsíců. Výplata dávky do ciziny. ano Účastníkům nebo Oprávněným osobám nelze vyplácet dávky z penzijního připojištění do ciziny. Účastníkovi nebo Oprávněné osobě, určené ve smlouvě, kterým vznikl nárok na dávku penzijního připojištění, a kteří nemájí trvalý pobyt na území České republiky, je penzijní fond povinen na jejich žádost vyplácet dávku do ciziny ve výši a ve lhůtách stanovených penzijním plánem. Pokud o to Účastník, Určená osoba nebo dědic písemně ě požádá, vyplácí ING PS dávky do ciziny. ING PS si účtuje poplatek za výplatu dávky jiným způsobem než vnitrostátním bankovním převodem dle Sazebníku poplatků.

61

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000 Stránka č. 1 z 10 Penzijní plán č. 1 platný do 30. 4. 2000 Penzijní plán č.1 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004)

Penzijní plán č. 4 (09/2004) Penzijní připojištění Penzijní fond Penzijní plány Penzijní plán č. 4 Penzijní plán č. 4 (09/2004) schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1)

Více

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním připojištěním se státním příspěvkem (dále jen "penzijní

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

NN Penzijní společnost

NN Penzijní společnost NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 3 Transformovaného NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného,

Více

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. -89 (0) 0/2004 Článek Úvodní ustanovení. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán byl vypracován v souladu se zákonem č. 42/994 Sb., o penzijním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úvod. Práva a povinnosti z doplňkového penzijního spoření se řídí zákonem č. 427/2011

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Důchodová reforma. Allianz Akademie

Důchodová reforma. Allianz Akademie Důchodová reforma Allianz Akademie Obsah Důchodová reforma 1 Proč důchodová reforma 2 Jak to bylo a jak je to dnes 3 Změny od 1. 1. 2013 a) Důchodové spoření 2. pilíř b) Doplňkové penzijní spoření 3. pilíř

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5624 Sbírka zákonů č. 427 / 2011 427 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o doplňkovém penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j.

Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti. č.j. České dráhy, a.s. Generální ředitelství ČD Zásady pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnancům Českých drah, akciové společnosti č.j. 62 517/2005-O10 Ruší se č.j. 60 471/2000-O10

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ: 63078074

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKO. ze dne.. 2011, o doplňkovém penzijním spoření ČÁST PRV Í OBEC Á USTA OVE Í

V l á d n í n á v r h ZÁKO. ze dne.. 2011, o doplňkovém penzijním spoření ČÁST PRV Í OBEC Á USTA OVE Í I I I b V l á d n í n á v r h ZÁKO ze dne.. 2011, o doplňkovém penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRV Í OBEC Á USTA OVE Í 1 Základní ustanovení (1) Tento zákon

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Statut Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA. Tři pilíře důchodového systému po reformě: povinný státní systém s jinými pravidly).

DŮCHODOVÁ REFORMA. Tři pilíře důchodového systému po reformě: povinný státní systém s jinými pravidly). DŮCHODOVÁ REFORMA ml 1/2013 Tři pilíře důchodového systému po reformě: 1. Důchodové pojištění (stávající průběžný povinný státní systém s jinými pravidly). 2. Důchodové spoření (nový pilíř OPT-OUT ). 3.

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců.

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců. 01/ 2013 PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELŮ JSOU I NADÁLE VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT Zaměstnavatelé hrají ve lll. pilíři významnou roli. Jejich příspěvky jsou pro zaměstnance důležitou motivací k uzavření smlouvy

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. S T A T U T ALLIANZ TRANSFORMOVANÝ FOND, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Statut Allianz penzijního fondu, a. s., se mění v rozsahu změn přímo vyvolaných transformací Allianz penzijního fondu,

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Statut. AXA penzijní fond a.s.

Statut. AXA penzijní fond a.s. Statut AXA penzijní fond a.s. ČLÁNEK I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Obchodní firma: AXA penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 2) Sídlo: Úzká 8/488, 602 00 Brno 3) Identifikační číslo: 61 85 98 18 4) Povolení

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

Osobní finance Spoření

Osobní finance Spoření Osobní finance Spoření Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Spoření vklady a jejich klasifikace běžné

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 3002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ ÚČASTNICKÝ POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz účastnický povinný konzervativní fond, Allianz penzijní společnost, a. s.,

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

Zreformujte svoji penzi

Zreformujte svoji penzi Klientské centrum 800 118 844 www.pioneerinvestments.cz info@pioneer.cz Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Předmětné sdělení nepředstavuje nabídku, osobní investiční

Více

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním

Více

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s.

Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 50 Účetní závěrka Penze 2040 účastnický fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 51 rozvaha k 30. 6.

Více

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011,

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011, 428/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Změna: 192/2012 Sb. Změna: 399/2012

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I IIIb. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová

Stavební spoření. Bc. Alena Kozubová Stavební spoření Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření Stavební spoření Stavební spoření je účelové spoření spočívající v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření,

Více

ZÁKON. ze dne 3. prosince 2003, Čl. I

ZÁKON. ze dne 3. prosince 2003, Čl. I 36 ZÁKON ze dne 3. prosince 2003, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5691 428 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Doplňkové systémy penzijní připojištění se státním příspěvkem

Doplňkové systémy penzijní připojištění se státním příspěvkem Doplňkové systémy penzijní připojištění se státním příspěvkem Při tvorbě vládního návrhu zákona o penzijním spoření se vycházelo z úvahy, že cílem tohoto návrhu je reformovat stávající penzijní připojištění

Více

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s.

Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k

Více

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře?

Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Vyplatí se vám přejít do II. pilíře? Udělali jsme kalkulačku, která vám napoví, jaký je rozdíl v důchodových pilířích. Pomůže vám odpovědět na otázku: Co získám (ztratím) účastí v II. pilíři důchodového

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více