Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB?"

Transkript

1

2 Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? 1. Zákonné požadavky + znalosti z finančního trhu Právní předpisy související s činností Zákon 426/2011 Sb., o důchodovém ů spořeníř Zákon 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Finanční trh, Investiční nástroje, druhy a vlastnosti, investiční strategie a rizika. Prezentace č Samotný penzijní produkt ING DPS Transformovaný fond Doplňkové penzijníspoření (DPS) Prezentace Formuláře č. 2 Teď se nacházíte v této prezentaci. Obě dvě prezentace je potřebné absolvovat. Před absolvováním 2 prezentace je potřebné si projít prezentaci č. 1.

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vítáme Vás na e learningu, který je pro Vás seznámením se vším důležitým, týkajícím se informací nezbytných pro prodej penzijního produktu. Tento kurz současně naplňuje požadavky a normy ČNB na rozsah odborného minima pro VZIZ (vázaného zástupce investičního zprostředkovatele). E learning je uspořádánnásledujícímzpůsobem: Prezentace č. 2 Penzijní produkt Doplňkové penzijní spoření Transformovaný fond Produkt Doplňkové penzijní spoření (dále už jen DPS) Parametry produktu. Formuláře. Co klienta zajímá a jak mu argumentovat.

4 E learning Vám pomůže k absolvování certifikačního testu. Tento test je spuštěnsouběžně se learningem a naleznete ho v záložce CERTIFIKAČNÍ TEST (viz. obrázek). Doporučujeme studovat s velkou pozorností a celou prezentaci si vytisknout. Tiskovou formu naleznete v ILC ve složce OBLAST SDÍLENÝCH SOUBORŮ. Materiál Vám bude sloužit jako pomocník pro absolvování certifikačního testu. Absolvování kurzu a testu je povinností, bez níž nebudete moci prodávat Doplňkové penzijní spoření.všejevyžadovánoodčnb a dostatečně Vás připraví toto předběžné prověřeníznalostí na odbornou licenční zkoušku, která Vás čeká od Přejeme Vám hodně úspěchů při studiu. Váš trenérský tým. Penze_2013_ING DPS_prezentace č. 2_e learningový kurz (IE CZE Penze2013) Penze_2013_ING DPS_prezentace č. 2_e learningový kurz (IE CZE Penze2013)

5 Chceme Vám poskytnout ty nejlepší možnosti a základy znalostí pro úspěch v terénu a ke složení certifikačního testu.

6 Dobrovolné spoření na stáří III. pilíř Teď se nacházíme v této oblasti. Produkt Doplňkové penzijní spoření Transformovaný fond Parametry produktu Formuláře Výhody DPS Srovnání transformovaného fondu a DPS

7 III. PILÍŘ DOBROVOLNÉ ZAJIŠTĚNÍ NA STÁŘÍ TRANSFORMOVANÝ FOND Transformace stávajícího penzijního připojištění DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Konzervativní fond Další účastnické fondy Třetí pilíř se skládá z transformovaného fondu (penzijní připojištění) a z Doplňkového penzijního spoření. Stávající penzijní připojištění bez ohledu na penzijní plán se převede do tzv. TRANSFORMOVANÉHO FONDU za stejných podmínek, jen se změnou státního příspěvku. Nové doplňkové penzijní spoření lze uzavřít nově od nebo přestupem z transformovaného fondu a přijetím nových podmínek pro DPS. Každá společnost bude nabízet tzv. konzervativní fond a dále účastnické fondy.

8 Příspěvek státu Příspěvek zaměstnavatele Rezerva na důchod Spokojený důchod Výplata důchodu Příspěvek účastníka Předdůchody Odklad Invalidní penze Přerušení placení

9 Dobrovolné spořenínana stáří III. pilíř Produkt Doplňkové penzijní spoření Teď se nacházíme v této oblasti. Transformovaný fond Parametry produktu Formuláře Výhody DPS V této části. Srovnání transformovaného fondu a DPS

10

11 PS Pojišťovna nebo PS Přerušení/ odklad Předdůchod Převod k jiné PS Jsme v oblasti vzniku smlouvy.

12

13 Příspěvek ě účastníka Platba pouze bezhotovostně. Příspěvek zaplacený včas se počítá pokud je připsán na účet depozitáře do konce kalendářního měsíce, za který platí. Příspěvek na delší dobu než 1 měsíc na určité období musí být zaplaceno do prvního kalendářního měsíce tohoto období. bí Přeplatky se investují v souladu se strategií spoření. Příspěvek zaměstnavatele zaměstnavatel může platit jen část nebo celý příspěvek za účastníka. Nutné písemně oznámit Penzijní společnosti.

14 Sá Státní příspěvek ě Pravidla pro nárok státního příspěvku je podle zákona 427/2011 Sb. Aby byl státní příspěvek účastníkovi přiznán, musí být příspěvek účastníka zaplacen včas. Pokud účastník platí na delší období než na 1 měsíc, stanoví se výše státního příspěvku dle průměrné výše příspěvku připadající na kalendářní měsíc. Na příspěvek zaměstnavatele se státní příspěvek nevztahuje.

15 vlastní úložka Státní příspěvek a více

16 Určená č osoba: Lze stanovit ve smlouvě více určených osob, kterým vznikne nárok na jednorázové vyrovnání nebo odbytné. Není li uvedeno ve smlouvě % rozdělení, patří určeným osobám stejný podíl. Dozví li se ING PS, že účastník zemřel, informuje nejpozději do 2 měsíců určenou osobu uvedenou ve smlouvě o jejím nároku z DPS, pokud účastník uvedl adresu. Dědictví: Nárok na dědictví vzniká, pokud účastník ve smlouvě neurčil určenou osobu. Dědic má nárok na jednorázové vyrovnání nebo na odbytné a: Zemřel po dni, ke kterému mu vznikl nárok na dávku a před jejím vyplacením, nebo Zemřel a starobní nebo invalidní penze na určenou dobu mu již byla vyplácena, nebo Zemřel a nevznikl mu nárok na žádnou dávku DPS vyjma odbytného.

17 PS Pojišťovna nebo PS Přerušení/ odklad Předdůchod Převod k jiné PS Jsme v oblasti vzniku smlouvy a nastavení strategie spoření. ř

18 Strategie spořeníř Nutnou podmínkou pro zvolení strategie spoření nebo její změny je vyplnění investičního dotazníku. Klient má možnost nesouhlasit s navrženou strategií nebo se od ní odchýlit, avšak vystavuje se nebezpečí nevhodné strategie spoření. Vše je nutné zaznamenat do investičního dotazníku. Poplatek za změnu strategie je 1x do roka zdarma, pak už za poplatek. Změnu strategie je možné měnit jednak k naspořeným prostředkům, tak i k novým příspěvkům, anebo společně. Změna je účinná následující den po dni doručení, pokud je doručena po 11 hodině.

19 Konzervativní fond Penze 2030 Penze 2040 Fond světových akcí Povinný fond s pevně ě stanovenou investiční strategií. Viz zákon 427/2011 Sb. Fondy nabízející ING PS.

20 Konzervativní fond Kam investuje a princip Pro koho je určen Investiční strategie Doporučení Důležité info Rizikový profil fondu syntetický ukazatel Investuje do dluhopisů a ostatních nástrojů peněžního trhu (emitentem je ČNB, ČR nebo členský stát OECD). Cílem fondu je zajistit kladný nominální výnos. Majetek fondu bude investován v souladu se zákonem na principu pravidel omezení a rozložení rizika, přičemž budou využívány investice výhradně do pevně úročených finančních nástrojů. Pro účastníky jednoznačně upřednostňující systém bezpečného spoření. Fond bude aplikovat velmi konzervativní investiční strategii. Účastníkovi se doporučuje setrvat v účastnickém fondu po dobu minimálně 5 let, aby mohl dosáhnout očekávaného výnosu. Fond je zajištěn proti měnovému riziku. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index nebo ukazatel. Historie výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Fond využívá techniky a nástroje k efektivnímu obhospodaření majetku v souladu požadavky zákona pouze k řízení měnového a úvěrového rizika. Nižší riziko Vyšší riziko

21 Pan Opatrný dává přednost nulovému nebo jen minimálnímu riziku. Bezpečnost investice a návratnost vložené částky je pro něho důležitější než možnost vyššího výdělku. Případná ztráta části finančních prostředků by ho mohla dostat do finančních potíží. Navíc s blížícím se odchodem do důchodu nechce pán Opatrný zbytečně riskovat a chce se vyhnout jakémukoliv riziku spojenému s výkyvy na trhu. 21

22 Penze 2030 Kam investuje a princip Pro koho je určen Investiční strategie Doporučení Důležité info Rizikový profil fondu syntetický ukazatel Zejména do státních dluhopisů ČR a členských států Eurozóny a EHP, doplněné firemními dluhopisy důvěryhodných emitentů a maximálně 40% svých aktiv může investovat do akciových titulů. V roce 2030 se stává fond plně konzervativním. Fond investuje v souladu se zákonem na principu pravidel omezení a rozložení rizika. Využívá investice výhradně do pevně určených finančních nástrojů. Pro účastníky, kteří mají zájem o umírněnou investiční strategii s postupným snižováním rizikových aktiv. Strategie se nachází uprostřed mezi strategií konzervativní a akciovým fondem. Účastníkovi se doporučuje setrvat v účastnickém fondu Penze 2030 po celou dobu spoření. Fond je vystaven měnovému riziku. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index nebo ukazatel. Historie výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Nižší riziko Vyšší riziko

23 Penze 2040 Kam investuje a princip Pro koho je určen Investiční strategie Doporučení Důležité info Rizikový profil fondu syntetický ukazatel Zejména do státních dluhopisů ČR a členských států Eurozóny a EHP, doplněné firemními dluhopisy důvěryhodných emitentů a maximálně 40% svých aktiv může investovat do akciových titulů. V roce 2040 se stává fond plně konzervativním. Fond investuje v souladu se zákonem na principu pravidel omezení a rozložení rizika. Využívá investice výhradně do pevně určených finančních nástrojů. Pro účastníky, kteří mají zájem o umírněnou investiční strategii s postupným snižováním rizikových aktiv. Strategie se nachází uprostřed mezi strategií konzervativní a akciovým fondem. Účastníkovi se doporučuje setrvat v účastnickém fondu Penze 2040 po celou dobu spoření. Fond je vystaven měnovému riziku. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index nebo ukazatel. Historie výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Nižší riziko Vyšší riziko

24 Fond světových akcí Kam investuje a princip Pro koho je určen Investiční strategie Doporučení Důležité info Rizikový profil fondu syntetický ukazatel Fond investuje zejména do akciových titulů na hlavních světových trzích. Poměrně značný podíl akciových investic v portfoliu růstového fondu bude znamenat nejen možnost vysokých zisků, ale i výrazně vyšší kolísavost hodnoty fondu s obdobími s negativním výnosem. Majetek v růstovém fondu je investován v souladu se zákonem na principu pravidel omezení a rozložení rizika. Pro klienty s nejdelším horizontem investic, resp. pro klienty s menší averzí vůči riziku při investování jejich prostředků. Dynamická investiční strategie, jejíž cílem je dosažení nadprůměrných výnosů v dlouhodobém horizontu. Fond podstupuje zvýšenou míru rizika. Účastníkovi se doporučuje setrvat v účastnickém po dobu minimálně 10 let a více, aby mohl dosáhnout očekávaného výnosu. Fond je vystaven měnovému riziku. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index neboukazatel. Historie výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Nižší riziko Vyšší riziko

25 Pan Odvážný má s investováním dostatečné zkušenosti a je odolný vůči riziku. Umí pracovat s finančními prostředky a také umí pružně reagovat na různý vývoj trhů. Je ochotný nést i krátkodobé ztráty za vidinou podstatně vyššího výdělku v dlouhodobém horizontu. Případná ztráta finančních prostředků by ho nijak výrazně neovlivnila, neboť má bokem dostatečnou finanční rezervu pro nepříznivé situace. 25

26 Minulá výnosnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota prostředků účastníka může klesat i stoupat a není zaručena návratnost prostředků účastníka. Čistá hodnota aktiv může kolísat v závislosti na vývoji finančních trhů. Související rizika, která ovlivňují vývoj investice: Úvěrové riziko je riziko, že protistrana nedodrží svůj závazek. Vzniká při splátkách jistiny či úroku a závisí na kvalitě protistrany. Obecně vyšší riziko bývá kompenzováno vyššími výnosy. Fond je vystaven úvěrovému riziku u emitenta České republiky a dalších možných protistran, v závislosti na aktuálním rozložení investic. Riziko likvidity se projevuje v okamžiku prodeje. V případě prodeje velkého objemu nástrojů na finančním trhu může dojít k situaci, že není dostatek protistran připravených a ochotných koupit prodávané nástroje. V případě nutnosti pak není možné nástroje prodat bez zásadního dopadu na jejich tržní cenu. Fond je vystaven riziku likvidity.

27 Riziko vypořádání je riziko, že transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě.vznikápřisplátkáchjistinyči úroku a závisí na kvalitě protistrany. Obecně vyšší riziko bývá kompenzováno vyššími výnosy. Fond je vystaven riziku vypořádání vůči České republice a dalších možných protistran, v závislosti na aktuálním rozložení investic. Tržní riziko je riziko změn vývoje celkového trhu, zejména cen. Změny cen zapříčiní odpovídající změnu hodnoty Fondu. Nástroje s delší dobou splatnosti jsou obecně více vystaveny tržnímu riziku. Fond je vystaven tržnímu riziku. Operační riziko zahrnuje ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Dále zahrnuje ztrátu majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, která může být zapříčiněna zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek fondu. Riziko zaměření je způsobeno investicí do určitého sektoru ekonomiky (například energetika) nebo do určité zeměpisné oblasti (například Česká republika). Fond je vystaven riziku zaměření zejména vůči České republice.

28 KONZERVATIVNÍ FOND PENZE 2030 PENZE 2040 FOND SVĚTOVÝCH AKCIÍ Hospodaření majetku 0,4 % 0,8 % Zhodnocení majetku 10 % 10% Změna strategie více jak 1x za rok 500 Kč 500 Kč

29 PS Pojišťovna nebo PS Přerušení/ odklad Předdůchod Převod k jiné PS Jsme v oblasti spořící fáze.

30 Účastník platí pravidelné měsíční příspěvky. Účastník se rozhodl odložit platby a písemně to oznámil PS na jakou dobu odkládá své příspěvky. Může maximálně na dobu 12 měsíců. Po dobu odložení nemá účastník nárok na státní příspěvky. Účastník doplácí za odložené měsíce a to společně s první splátkou příspěvku. Odklad se do spořící doby započítává. Nárok na odchod do důchodu dle zákona. Doba spoření Minimální spořící doba je 60 měsíců a invalidní 36 měsíců. Nutné dodržet například pro daňové odpočty. Odklad

31 Účastník platí pravidelné měsíční příspěvky minimálně 36 měsíců nebo 12 měsíců od posledního přerušení. Účastník se rozhodl přerušit DPS a písemně to oznámil PS. Po dobu přerušení nemá nárok na státní příspěvek. V době přerušení může účastník založit novou smlouvu DPS u jiné společnosti. Přerušenou smlouvu nelze obnovit, pokud je v platnosti jiná. Účastník ukončuje přerušení DPS., které písemně oznámil PS. Nárok na odchod do důchodu dle zákona. Odklad se do spořící doby nezapočítává, nutné DPS platit déle o dobu přerušení. Doba spoření Minimální spořící doba je 60 měsíců a invalidní 36 měsíců. Nutné dodržet například pro daňové odpočty. Přerušení

32 Nárok na převod vzniká: Zánikem DPS. Uplynutím výpovědní doby. Nárok nemá účastník, kterému vnikl před zánikem nárok na jednorázové vyrovnání. Účastník platí pravidelné měsíční příspěvky. Účastník se rozhodl o převod DPS a musí zaplatit poplatek 800 Kč na účet PS, jinak nebude smlouva převedena. Není hrazen z prostředků účastníka. Doba spoření Jiná PS Pokud žádá po 60 měsících u společnosti, poplatek hradit nemusí, Nárok na odchod do důchodu dle zákona. Převod se do doby spoření započítává. ING PS Doba spoření

33 PS Pojišťovna nebo PS Přerušení/ odklad Předdůchod Převod k jiné PS Jsme v oblasti nároku na výplatu dávky z DPS.

34 Dávky z ING PS Komu dávka náleží Je vyplácena Co je vypláceno Starobní penze na určenou dobu účastníkovi ING PS, prostředky jsou uloženy v konzervativním fondu pod dobu vyplácení. Státní příspěvek Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Zhodnocení 15 % Invalidní ld penze na určenou č dobu účastníkovi ING PS, prostředky ř jsou Státní příspěvek ě uloženy v konzervativním fondu pod dobu vyplácení. Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Zhodnocení 15% Jednorázové o vyrovnání yo Účastníkovi/ v případěpadě úmrtí účastníka a náleží áe ING PS Státní příspěvek určené sobě, pokud vznikl nárok na dávku DPS před jeho vyplacením nebo již počalo vyplácení ze starobní nebo invalidní penze. Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Zhodnocení 15% Není li určena určená osoba, spadají prostředky do dědictví. Odbytné Účastníkovi, pokud požádal o zrušení po 24 měsících od založení./ Určené osobě, pokud nevznikl nárok na výplatu dávky. Není li určena určená osoba, spadají prostředky do dědictví. Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výši důchodu. ING PS Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele 15% daň Zhodnocení 15 % účastníkovi Pojišťovnou Státní příspěvek Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Zhodnocení 15% účastníkovi Pojišťovnou Státní příspěvek Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Zhodnocení 15%

35 o Prostředky čerpáte z částky, která byla původně určena na váš klasický důchod. o Budete mít nižší penzi předčasný důchod se nezapočítává do pojistné doby důchodu. o Předčasný důchod musíte čerpat minimálně po dobu 3 let 35

36 Forma výplaty Minimální výplata 1. Starobní penze A) ze všech prostředků: Starobní penze na určenou dobu s přesně stanovenou výší splátky Kombinace: Starobní penze na určenou dobu s přesně stanovenou výši splátky + JV B) z části prostředků Starobní penze na určenou dobu s přesně stanovenou výší splátky 2. Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu. (Má vyplácet ŽP, dosud žádná nenabízí) Alespoň 30% průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Druh výplaty V neklesající výši, měsíčně, bez možnosti přerušení. Doba výplaty Nárok na výplatu Výplata musí být rozvržena tak, aby skončila nejdříve dosažením důchodového věku příjemce potřebného pro vznik nároku na starobní důchod sníženého o 3 roky. 5 let před dosažením důchodového věku podle zákona + min. 5 let spoření (lze započítat PP). Věk odchodu do důchodu je brán podle mužů bez rozdílu pohlaví.

37 Je důležité spočítat před vyplněním žádosti o předdůchod výšisvých finančních prostředků tak, aby byla splněna podmínka minimální výše, ze které se předdůchod bude vyplácet. Jestli je tato výše nedostatečná, žádost se bude zamítat. Podpis účastníka na žádosti musí být řádné úředně ověřen (OH/GE/Asistentka/Notář). Bez toho se žádost o dávku bude zamítat. Při vyhodnocení je posouzeno Nárok na předdůchod vznikl: Povinnost identifikace vznikla: dávky se do dokončení identifikace nevyplácí Povinnost identifikace nevznikla: 1. splátka do konce následujícího měsíce Nárok na předdůchodř d nevznikl: žádost zamítnuta 37

38

39 Paní Jana pracuje jako účetní v malé firmě a do důchodu jí zbývají ještě 2 roky. oy. Zaměstnavatel a ate jí v rámci reorganizace ace nabídl práci na dohodu. Paní Jana takovou nabídku akceptovat nechce. Naštěstí si posledních 10let spořila napenzijní připojištění měsíční částkou 1000 Kč. S příspěvkem zaměstnavatele a státu celkem naspořila cca Kč. Rozhodne se tedy pro předdůchod ů jak bude postupovat? Protože paní Jana uvažuje jako účetní, rozhodne se pro předdůchod v minimální výši (tj. 30 % průměrné mzdy v ČR Kč). Zbytek úspor si paní Jana nechá vyplatit najednou po dosažení důchodového věku. 39

40 Příjem ze zaměstnání VÝPLATA SD -2R ODCHOD DO SD I. PILÍŘ PF 7 400/MĚS. ZBYTEK JEDNORÁZOVĚ III. PILÍŘ ZMĚNA TF DPS Až tedy půjde paní Jana za 2 roky v klidu do klasického důchodu, bude pobírat penzi v podobě starobního důchodu z průběžného systému a ještě dostane více než Kč svých úspor do začátku. 40

41 Výpověď Ze strany účastníka Účastník může smlouvu vypovědět ve výpovědní době 1 kalendářního měsíce, pokud nedochází k výplatě dávek. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni doručení výpovědí. ING PS nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výpovědi písemně potvrdí její přijetí a sdělí datum zániku. Ze strany ING PS Pokud účastník nejméně 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nezaplatil příspěvek. Porušil povinnost sdělit ING PS rodné číslo nebo číslo pojištěnce nebo porušil povinnost bez zbytečného odkladu sdělit jakékoliv změny údajů majícívliv na vznik a trvání nároku na státní příspěvek. Při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje.

42 Dobrovolné spoření na stáří III. pilíř Produkt Transformovaný Doplňkové penzijní spoření fond Teď se nacházíme v této oblasti. Parametry produktu Formuláře Výhody DPS V této části. Srovnání transformovaného fondu a DPS

43 Smlouva je účinná datem uvedeným ve smlouvě,nejdříve 1.den následujícího měsíce Jedna penzijní společnost = jedna smlouva, tj. nelze mítsoučasně PPa DPS Uzavření nové smlouvy před zánikem DPS Byla zahájena výplata Byla přerušena původní smlouva DPS Možnost stanovit určenou osobu (dříve oprávněná) Nedílnou součástí je Investiční dotazník Vyplněním klient potvrzuje, že souhlasí s navrženou yp p j investiční strategií, pokud vyplnění odmítá, musí makléř ve smlouvě i Investičním dotazníku označit, že klient vyplnění dotazníku odmítl.

44

45 45

46

47 47

48 x x Obecné ujednání je na 4. straně smlouvy! 48

49

50

51 Dobrovolné spoření na stáří III. pilíř Produkt Doplňkové penzijní spoření Teď se nacházíme v této oblasti. Transformovaný fond Parametry produktu Formuláře Výhody DPS V této V této části. Srovnání transformovaného fondu a DPS

52 Efektivní způsob spoření! Možnost volby strategie spoření apříležitost zajímavého zhodnocení. Možnost daňového odpočtu až Kč ročně při příspěvku účastníka Kč/rok. Příspěvek státu až 230 Kč. Možnost jednorázového vyrovnání v době dosažení věku účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. Odchod do důchodu brán podle mužů bez rozdílu pohlaví. Možnost převodu prostředků ze stavebního spoření.

53 Dobrovolné spoření na stáří III. pilíř Produkt Doplňkové penzijní spoření Transformovaný fond Teď se nacházíme v této oblasti. Parametry produktu Formuláře Výhody DPS Srovnání transformovaného fondu a DPS é V této části.

54 Stávající Penzijní připojištění Bylo možné uzavírat do za podmínek, které nabízela PS do tohoto data. Není možné uzavírat od Klientům zůstávají platné penzijní plány, které si uzavřeli. Tzn penzijní plán č. 1, 2, 3 a 4. Jediné, co se mění u transformovaného fondu, je výše státního příspěvku bez ohledu na penzijní plán v poměru příspěvku účastníka.

55 Minimální příspěvek je 100 Kč. Maximální státní příspěvek 150 Kč. Vklad účastníka od 1 200, až 6 000, Kč ročně s nárokem na státní příspěvek , až , Kč ročně snížení daňového základu. Úspora až Kč z rok za daňové zvýhodnění!! GARANCE 0 Výběr až 50 % za 15 let! Minimální příspěvek je 100 Kč. Maximální státní příspěvek 230 Kč. Vklad účastníka od 3 600, do , Kč ročně č ě s nárokem na státní příspěvek , až , Kč ročně snížení daňového základu. Úspora až Kč z rok za daňové zvýhodnění!! GARANCE 0 Výběr až 50 % za 15 let! 55

56 Minimální příspěvek je 100 Kč. Maximální státní příspěvek 150 Kč. Vklad účastníka od 1 200, až 6 000, Kč ročně s nárokem na státní příspěvek , až , Kč ročně snížení daňového základu. úspora až Kč z rok za daňové zvýhodnění!! GARANCE 0 Výběr až 50 % za 15 let! Minimální příspěvek je 100 Kč. Maximální státní příspěvek 230 Kč. Vklad účastníka od 3 600, do , Kč ročně č ě s nárokem na státní příspěvek , až , Kč ročně snížení daňového základu. úspora až Kč z rok za daňové zvýhodnění!! Možnost volby investiční strategie. 56

57 Penzijní plán a 4. Nově od 2013 DPS a Transformovaný fond Příspěvek účastníka v Kč Státní příspěvek v 1. a 2. roce Státní příspěvek v dalších letech

58 Penziojní plán č. 2 Penzijníplán č. 3 Penzijní plán č. 4 Doplňkové penzijní spoření Zákonné ustanovení Tento penzijní plán byl schválen rozhodnutím Ministerstva financí ČR pod čj. 325/70 710/1995 ze dne Penzijní plán vstoupil v účinnost dnem Tento penzijní plán byl schválen rozhodnutím Ministerstva financí ČR pod č.j. 323/6.486/2000 ze dne Penzijní plán vstoupil v účinnost dnem Tento penzijní plán byl schválen rozhodnutím Ministerstva financí ČR pod čj. j 32/76.016/2004/326 / / ze dne Penzijní plán vstupuje v účinnost dnem Tyto smluvní podmínky jsou schváleny rozhodnutím Ministerstva financí ČR Z č. 427/2011 Sb. Platnost o Vstupuje s účinností dnem Kdo může být účastníkem penzijního připojištění? Účastník: fyzická osoba, která dosáhla nejméně 18 let, má trvalý pobyt v České republice a která uzavřela ř smlouvu o penzijním připojištění Účastník: fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která uzavře s Fondem písemnou smlouvu o Penzijním připojištění Účastník: fyzická osoba starší 18 let, která uzavře s Fondem smlouvu. Fyzická osoba musí mít buď ď trvalý pobyt na území České republiky, nebo být účastna důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice a zároveň mít bydliště na území jiného členského státu Evropské Unie ) Unie ). unie ). Účastník: fyzická osoba starš 18 let, která uzavřela s penzijní společností smlouvu Fyzická osoba musí mít buď ď trvalý pobyt na území České republiky, nebo být účastna důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice a zároveň mít bydliště na území jiného členského státu Evropské unie )

59 Penziojní plán č. 2 Penzijníplán č. 3 Penzijní plán č. 4 Doplňkové penzijní spoření Platby a dávky Všechny platby, učiněné v souvislosti s penzijním připojištěním, ať již Účastníkem, Plátcem nebo Fondem a rovněž dávky penzijního připojištění budou v české měně Všechny platby, učiněné v souvislosti s penzijním připojištěním, ať již Účastníkem, Plátcem nebo Fondem a rovněž dávky penzijního připojištění budou v české měn Všechny platby učiněné Účastníkem nebo Plátcem v souvislosti s penzijním připojištěním budou v české měně. Dávky z penzijního připojištění budou Fondem vypočteny rovněž v české měně. Toto ustanovení upozorňuje na kurzové riziko, pokud Účastník penzista žije v cizině (účet jeho penze je veden v korunách). Všechny platby učiněné účastníkem nebo plátcem v souvislosti s DPS budou v české měně. Dávky z DPS budou společností vypočteny rovněž v české měně. Toto ustanovení upozorňuje na kurzové riziko, pokud Účastník penzista žije v cizině (účet jeho penze je veden v korunách). Minimální spořící 12 kalendářních 60 kalendářních 60 kalendářních 60 kalendářních měsíců doba měsíců měsíců měsíců Věk podmiňující vznik nároku na penzi 50 let 60 let nebo přiznání důchodu z důchodového pojištění 60 let Dosažení věku účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní ídůchod. d Odchod do důchodu brán podle mužů bez rozdílu pohlaví. Nárok na invalidní penzi Příspěvky po dobu minimálně Příspěvky po dobu 36 Příspěvky po dobu 36 měsíců a Příspěvky po dobu 36 měsíců 12 měsíců a byl přiznán plný nebo částečný invalidní důchod. měsíců a byl přiznán plný invalidní důchod. byl přiznán plný invalidní důchod. a byl přiznán invalidní důchod III stupně.

60 Penziojní plán č. 2 Penzijníplán č. 3 Penzijní plán č. 4 Dopňkové penzijní spoření Nárok na jednorázové vyrovnání. 50 let, placení příspěvků po dobu 12 kalendářních měsíců 60 let nebo přiznání důchodu z důchodového pojištění, placení příspěvků po dobu 60 kalendářních měsíců 60 let placení příspěvků po dobu 60 kalendářních měsíců Dosažení věku účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. Odchod do důchodu brán podle mužů bez rozdílu pohlaví. Nárok na odbytné. zaplatil li účastník platil li účastník příspěvky platil li účastník příspěvky platil li účastník příspěvek alespoň 12 měsíčních po dobu 12 kalendářních po dobu 12 kalendářních po dobu 24 kalendářních splátek měsíců měsíců měsíců. Výplata dávky do ciziny. ano Účastníkům nebo Oprávněným osobám nelze vyplácet dávky z penzijního připojištění do ciziny. Účastníkovi nebo Oprávněné osobě, určené ve smlouvě, kterým vznikl nárok na dávku penzijního připojištění, a kteří nemájí trvalý pobyt na území České republiky, je penzijní fond povinen na jejich žádost vyplácet dávku do ciziny ve výši a ve lhůtách stanovených penzijním plánem. Pokud o to Účastník, Určená osoba nebo dědic písemně ě požádá, vyplácí ING PS dávky do ciziny. ING PS si účtuje poplatek za výplatu dávky jiným způsobem než vnitrostátním bankovním převodem dle Sazebníku poplatků.

61

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Statut Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 Smíchov, IČ: 63078074

Více

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. NN Penzijní společnost Statut Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÁ SPOŘITELNA PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, a. s. Doplňkové penzijní spoření

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÁ SPOŘITELNA PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, a. s. Doplňkové penzijní spoření OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÁ SPOŘITELNA PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, a. s. Doplňkové penzijní spoření Vážení klienti, děkujeme, že jste si k zabezpečení doplňkového příjmu na stáří vybrali právě Česká spořitelna penzijní

Více

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle

Více

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq globální akciový účastnický fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř

Peníze v důchodových fondech nesmí být předmětem exekuce. III. pilíř Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004)

Penzijní plán č. 4 (09/2004) Penzijní připojištění Penzijní fond Penzijní plány Penzijní plán č. 4 Penzijní plán č. 4 (09/2004) schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1)

Více

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. T.Č. 2002.01/01.2013 STATUT ALLIANZ DŮCHODOVÝ FOND STÁTNÍCH DLUHOPISŮ, ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule Allianz důchodový fond státních dluhopisů, Allianz penzijní společnost, a. s., byl vytvořen

Více

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční cíle...

Více

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody

Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Změny v důchodovém pojištění a penzijním připojištění, předčasné důchody a předdůchody Dne 7.11.2012 byly Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleny zákony o pojistném na důchodové spoření, tzv. důchodová

Více

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON. ze dne.. 2011, o důchodovém spoření ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ I I I a V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, o důchodovém spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení (1) Tento zákon upravuje

Více

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA S7BN201210A Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2012-02 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování

Více

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců.

bude velkou konkurenční výhodou na trhu práce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců. 01/ 2013 PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELŮ JSOU I NADÁLE VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT Zaměstnavatelé hrají ve lll. pilíři významnou roli. Jejich příspěvky jsou pro zaměstnance důležitou motivací k uzavření smlouvy

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5586 Sbírka zákonů č. 426 / 2011 Částka 149 426 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA. Tři pilíře důchodového systému po reformě: povinný státní systém s jinými pravidly).

DŮCHODOVÁ REFORMA. Tři pilíře důchodového systému po reformě: povinný státní systém s jinými pravidly). DŮCHODOVÁ REFORMA ml 1/2013 Tři pilíře důchodového systému po reformě: 1. Důchodové pojištění (stávající průběžný povinný státní systém s jinými pravidly). 2. Důchodové spoření (nový pilíř OPT-OUT ). 3.

Více

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond STATUT RŮSTOVÝ FOND NADACÍ, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Asset Management, a.s. IČ: 25684558, se sídlem Praha 8, Karolinská 650/1,

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UM2C... 8 Zvláštní pojistné podmínky připojištění... 11 ZPP

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 5 Část I. Obecné náležitosti... 6 1 Základní údaje o investičním fondu... 6 2 Obhospodařovatel...

Více

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc.

Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění. Bc. Projekt sestavení portfolia finančních produktů pro zabezpečení na důchodový věk s důrazem na penzijní připojištění Bc. Martina Langerová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce

Více

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Fond ropného a energetického průmyslu otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21

Více

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění...

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... Informace zájemci... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... 6 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemoci... 7 Zvláštní pojistné

Více