Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace č. 1. Prezentace. Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB?"

Transkript

1

2 Co musíme znát, abychom mohli prodávat doplňkové penzijní spoření a je požadováno ČNB? 1. Zákonné požadavky + znalosti z finančního trhu Právní předpisy související s činností Zákon 426/2011 Sb., o důchodovém ů spořeníř Zákon 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření Finanční trh, Investiční nástroje, druhy a vlastnosti, investiční strategie a rizika. Prezentace č Samotný penzijní produkt ING DPS Transformovaný fond Doplňkové penzijníspoření (DPS) Prezentace Formuláře č. 2 Teď se nacházíte v této prezentaci. Obě dvě prezentace je potřebné absolvovat. Před absolvováním 2 prezentace je potřebné si projít prezentaci č. 1.

3 Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vítáme Vás na e learningu, který je pro Vás seznámením se vším důležitým, týkajícím se informací nezbytných pro prodej penzijního produktu. Tento kurz současně naplňuje požadavky a normy ČNB na rozsah odborného minima pro VZIZ (vázaného zástupce investičního zprostředkovatele). E learning je uspořádánnásledujícímzpůsobem: Prezentace č. 2 Penzijní produkt Doplňkové penzijní spoření Transformovaný fond Produkt Doplňkové penzijní spoření (dále už jen DPS) Parametry produktu. Formuláře. Co klienta zajímá a jak mu argumentovat.

4 E learning Vám pomůže k absolvování certifikačního testu. Tento test je spuštěnsouběžně se learningem a naleznete ho v záložce CERTIFIKAČNÍ TEST (viz. obrázek). Doporučujeme studovat s velkou pozorností a celou prezentaci si vytisknout. Tiskovou formu naleznete v ILC ve složce OBLAST SDÍLENÝCH SOUBORŮ. Materiál Vám bude sloužit jako pomocník pro absolvování certifikačního testu. Absolvování kurzu a testu je povinností, bez níž nebudete moci prodávat Doplňkové penzijní spoření.všejevyžadovánoodčnb a dostatečně Vás připraví toto předběžné prověřeníznalostí na odbornou licenční zkoušku, která Vás čeká od Přejeme Vám hodně úspěchů při studiu. Váš trenérský tým. Penze_2013_ING DPS_prezentace č. 2_e learningový kurz (IE CZE Penze2013) Penze_2013_ING DPS_prezentace č. 2_e learningový kurz (IE CZE Penze2013)

5 Chceme Vám poskytnout ty nejlepší možnosti a základy znalostí pro úspěch v terénu a ke složení certifikačního testu.

6 Dobrovolné spoření na stáří III. pilíř Teď se nacházíme v této oblasti. Produkt Doplňkové penzijní spoření Transformovaný fond Parametry produktu Formuláře Výhody DPS Srovnání transformovaného fondu a DPS

7 III. PILÍŘ DOBROVOLNÉ ZAJIŠTĚNÍ NA STÁŘÍ TRANSFORMOVANÝ FOND Transformace stávajícího penzijního připojištění DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Konzervativní fond Další účastnické fondy Třetí pilíř se skládá z transformovaného fondu (penzijní připojištění) a z Doplňkového penzijního spoření. Stávající penzijní připojištění bez ohledu na penzijní plán se převede do tzv. TRANSFORMOVANÉHO FONDU za stejných podmínek, jen se změnou státního příspěvku. Nové doplňkové penzijní spoření lze uzavřít nově od nebo přestupem z transformovaného fondu a přijetím nových podmínek pro DPS. Každá společnost bude nabízet tzv. konzervativní fond a dále účastnické fondy.

8 Příspěvek státu Příspěvek zaměstnavatele Rezerva na důchod Spokojený důchod Výplata důchodu Příspěvek účastníka Předdůchody Odklad Invalidní penze Přerušení placení

9 Dobrovolné spořenínana stáří III. pilíř Produkt Doplňkové penzijní spoření Teď se nacházíme v této oblasti. Transformovaný fond Parametry produktu Formuláře Výhody DPS V této části. Srovnání transformovaného fondu a DPS

10

11 PS Pojišťovna nebo PS Přerušení/ odklad Předdůchod Převod k jiné PS Jsme v oblasti vzniku smlouvy.

12

13 Příspěvek ě účastníka Platba pouze bezhotovostně. Příspěvek zaplacený včas se počítá pokud je připsán na účet depozitáře do konce kalendářního měsíce, za který platí. Příspěvek na delší dobu než 1 měsíc na určité období musí být zaplaceno do prvního kalendářního měsíce tohoto období. bí Přeplatky se investují v souladu se strategií spoření. Příspěvek zaměstnavatele zaměstnavatel může platit jen část nebo celý příspěvek za účastníka. Nutné písemně oznámit Penzijní společnosti.

14 Sá Státní příspěvek ě Pravidla pro nárok státního příspěvku je podle zákona 427/2011 Sb. Aby byl státní příspěvek účastníkovi přiznán, musí být příspěvek účastníka zaplacen včas. Pokud účastník platí na delší období než na 1 měsíc, stanoví se výše státního příspěvku dle průměrné výše příspěvku připadající na kalendářní měsíc. Na příspěvek zaměstnavatele se státní příspěvek nevztahuje.

15 vlastní úložka Státní příspěvek a více

16 Určená č osoba: Lze stanovit ve smlouvě více určených osob, kterým vznikne nárok na jednorázové vyrovnání nebo odbytné. Není li uvedeno ve smlouvě % rozdělení, patří určeným osobám stejný podíl. Dozví li se ING PS, že účastník zemřel, informuje nejpozději do 2 měsíců určenou osobu uvedenou ve smlouvě o jejím nároku z DPS, pokud účastník uvedl adresu. Dědictví: Nárok na dědictví vzniká, pokud účastník ve smlouvě neurčil určenou osobu. Dědic má nárok na jednorázové vyrovnání nebo na odbytné a: Zemřel po dni, ke kterému mu vznikl nárok na dávku a před jejím vyplacením, nebo Zemřel a starobní nebo invalidní penze na určenou dobu mu již byla vyplácena, nebo Zemřel a nevznikl mu nárok na žádnou dávku DPS vyjma odbytného.

17 PS Pojišťovna nebo PS Přerušení/ odklad Předdůchod Převod k jiné PS Jsme v oblasti vzniku smlouvy a nastavení strategie spoření. ř

18 Strategie spořeníř Nutnou podmínkou pro zvolení strategie spoření nebo její změny je vyplnění investičního dotazníku. Klient má možnost nesouhlasit s navrženou strategií nebo se od ní odchýlit, avšak vystavuje se nebezpečí nevhodné strategie spoření. Vše je nutné zaznamenat do investičního dotazníku. Poplatek za změnu strategie je 1x do roka zdarma, pak už za poplatek. Změnu strategie je možné měnit jednak k naspořeným prostředkům, tak i k novým příspěvkům, anebo společně. Změna je účinná následující den po dni doručení, pokud je doručena po 11 hodině.

19 Konzervativní fond Penze 2030 Penze 2040 Fond světových akcí Povinný fond s pevně ě stanovenou investiční strategií. Viz zákon 427/2011 Sb. Fondy nabízející ING PS.

20 Konzervativní fond Kam investuje a princip Pro koho je určen Investiční strategie Doporučení Důležité info Rizikový profil fondu syntetický ukazatel Investuje do dluhopisů a ostatních nástrojů peněžního trhu (emitentem je ČNB, ČR nebo členský stát OECD). Cílem fondu je zajistit kladný nominální výnos. Majetek fondu bude investován v souladu se zákonem na principu pravidel omezení a rozložení rizika, přičemž budou využívány investice výhradně do pevně úročených finančních nástrojů. Pro účastníky jednoznačně upřednostňující systém bezpečného spoření. Fond bude aplikovat velmi konzervativní investiční strategii. Účastníkovi se doporučuje setrvat v účastnickém fondu po dobu minimálně 5 let, aby mohl dosáhnout očekávaného výnosu. Fond je zajištěn proti měnovému riziku. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index nebo ukazatel. Historie výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Fond využívá techniky a nástroje k efektivnímu obhospodaření majetku v souladu požadavky zákona pouze k řízení měnového a úvěrového rizika. Nižší riziko Vyšší riziko

21 Pan Opatrný dává přednost nulovému nebo jen minimálnímu riziku. Bezpečnost investice a návratnost vložené částky je pro něho důležitější než možnost vyššího výdělku. Případná ztráta části finančních prostředků by ho mohla dostat do finančních potíží. Navíc s blížícím se odchodem do důchodu nechce pán Opatrný zbytečně riskovat a chce se vyhnout jakémukoliv riziku spojenému s výkyvy na trhu. 21

22 Penze 2030 Kam investuje a princip Pro koho je určen Investiční strategie Doporučení Důležité info Rizikový profil fondu syntetický ukazatel Zejména do státních dluhopisů ČR a členských států Eurozóny a EHP, doplněné firemními dluhopisy důvěryhodných emitentů a maximálně 40% svých aktiv může investovat do akciových titulů. V roce 2030 se stává fond plně konzervativním. Fond investuje v souladu se zákonem na principu pravidel omezení a rozložení rizika. Využívá investice výhradně do pevně určených finančních nástrojů. Pro účastníky, kteří mají zájem o umírněnou investiční strategii s postupným snižováním rizikových aktiv. Strategie se nachází uprostřed mezi strategií konzervativní a akciovým fondem. Účastníkovi se doporučuje setrvat v účastnickém fondu Penze 2030 po celou dobu spoření. Fond je vystaven měnovému riziku. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index nebo ukazatel. Historie výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Nižší riziko Vyšší riziko

23 Penze 2040 Kam investuje a princip Pro koho je určen Investiční strategie Doporučení Důležité info Rizikový profil fondu syntetický ukazatel Zejména do státních dluhopisů ČR a členských států Eurozóny a EHP, doplněné firemními dluhopisy důvěryhodných emitentů a maximálně 40% svých aktiv může investovat do akciových titulů. V roce 2040 se stává fond plně konzervativním. Fond investuje v souladu se zákonem na principu pravidel omezení a rozložení rizika. Využívá investice výhradně do pevně určených finančních nástrojů. Pro účastníky, kteří mají zájem o umírněnou investiční strategii s postupným snižováním rizikových aktiv. Strategie se nachází uprostřed mezi strategií konzervativní a akciovým fondem. Účastníkovi se doporučuje setrvat v účastnickém fondu Penze 2040 po celou dobu spoření. Fond je vystaven měnovému riziku. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index nebo ukazatel. Historie výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Nižší riziko Vyšší riziko

24 Fond světových akcí Kam investuje a princip Pro koho je určen Investiční strategie Doporučení Důležité info Rizikový profil fondu syntetický ukazatel Fond investuje zejména do akciových titulů na hlavních světových trzích. Poměrně značný podíl akciových investic v portfoliu růstového fondu bude znamenat nejen možnost vysokých zisků, ale i výrazně vyšší kolísavost hodnoty fondu s obdobími s negativním výnosem. Majetek v růstovém fondu je investován v souladu se zákonem na principu pravidel omezení a rozložení rizika. Pro klienty s nejdelším horizontem investic, resp. pro klienty s menší averzí vůči riziku při investování jejich prostředků. Dynamická investiční strategie, jejíž cílem je dosažení nadprůměrných výnosů v dlouhodobém horizontu. Fond podstupuje zvýšenou míru rizika. Účastníkovi se doporučuje setrvat v účastnickém po dobu minimálně 10 let a více, aby mohl dosáhnout očekávaného výnosu. Fond je vystaven měnovému riziku. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index neboukazatel. Historie výkonnosti fondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Nižší riziko Vyšší riziko

25 Pan Odvážný má s investováním dostatečné zkušenosti a je odolný vůči riziku. Umí pracovat s finančními prostředky a také umí pružně reagovat na různý vývoj trhů. Je ochotný nést i krátkodobé ztráty za vidinou podstatně vyššího výdělku v dlouhodobém horizontu. Případná ztráta finančních prostředků by ho nijak výrazně neovlivnila, neboť má bokem dostatečnou finanční rezervu pro nepříznivé situace. 25

26 Minulá výnosnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota prostředků účastníka může klesat i stoupat a není zaručena návratnost prostředků účastníka. Čistá hodnota aktiv může kolísat v závislosti na vývoji finančních trhů. Související rizika, která ovlivňují vývoj investice: Úvěrové riziko je riziko, že protistrana nedodrží svůj závazek. Vzniká při splátkách jistiny či úroku a závisí na kvalitě protistrany. Obecně vyšší riziko bývá kompenzováno vyššími výnosy. Fond je vystaven úvěrovému riziku u emitenta České republiky a dalších možných protistran, v závislosti na aktuálním rozložení investic. Riziko likvidity se projevuje v okamžiku prodeje. V případě prodeje velkého objemu nástrojů na finančním trhu může dojít k situaci, že není dostatek protistran připravených a ochotných koupit prodávané nástroje. V případě nutnosti pak není možné nástroje prodat bez zásadního dopadu na jejich tržní cenu. Fond je vystaven riziku likvidity.

27 Riziko vypořádání je riziko, že transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě.vznikápřisplátkáchjistinyči úroku a závisí na kvalitě protistrany. Obecně vyšší riziko bývá kompenzováno vyššími výnosy. Fond je vystaven riziku vypořádání vůči České republice a dalších možných protistran, v závislosti na aktuálním rozložení investic. Tržní riziko je riziko změn vývoje celkového trhu, zejména cen. Změny cen zapříčiní odpovídající změnu hodnoty Fondu. Nástroje s delší dobou splatnosti jsou obecně více vystaveny tržnímu riziku. Fond je vystaven tržnímu riziku. Operační riziko zahrnuje ztráty vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí. Dále zahrnuje ztrátu majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, která může být zapříčiněna zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek fondu. Riziko zaměření je způsobeno investicí do určitého sektoru ekonomiky (například energetika) nebo do určité zeměpisné oblasti (například Česká republika). Fond je vystaven riziku zaměření zejména vůči České republice.

28 KONZERVATIVNÍ FOND PENZE 2030 PENZE 2040 FOND SVĚTOVÝCH AKCIÍ Hospodaření majetku 0,4 % 0,8 % Zhodnocení majetku 10 % 10% Změna strategie více jak 1x za rok 500 Kč 500 Kč

29 PS Pojišťovna nebo PS Přerušení/ odklad Předdůchod Převod k jiné PS Jsme v oblasti spořící fáze.

30 Účastník platí pravidelné měsíční příspěvky. Účastník se rozhodl odložit platby a písemně to oznámil PS na jakou dobu odkládá své příspěvky. Může maximálně na dobu 12 měsíců. Po dobu odložení nemá účastník nárok na státní příspěvky. Účastník doplácí za odložené měsíce a to společně s první splátkou příspěvku. Odklad se do spořící doby započítává. Nárok na odchod do důchodu dle zákona. Doba spoření Minimální spořící doba je 60 měsíců a invalidní 36 měsíců. Nutné dodržet například pro daňové odpočty. Odklad

31 Účastník platí pravidelné měsíční příspěvky minimálně 36 měsíců nebo 12 měsíců od posledního přerušení. Účastník se rozhodl přerušit DPS a písemně to oznámil PS. Po dobu přerušení nemá nárok na státní příspěvek. V době přerušení může účastník založit novou smlouvu DPS u jiné společnosti. Přerušenou smlouvu nelze obnovit, pokud je v platnosti jiná. Účastník ukončuje přerušení DPS., které písemně oznámil PS. Nárok na odchod do důchodu dle zákona. Odklad se do spořící doby nezapočítává, nutné DPS platit déle o dobu přerušení. Doba spoření Minimální spořící doba je 60 měsíců a invalidní 36 měsíců. Nutné dodržet například pro daňové odpočty. Přerušení

32 Nárok na převod vzniká: Zánikem DPS. Uplynutím výpovědní doby. Nárok nemá účastník, kterému vnikl před zánikem nárok na jednorázové vyrovnání. Účastník platí pravidelné měsíční příspěvky. Účastník se rozhodl o převod DPS a musí zaplatit poplatek 800 Kč na účet PS, jinak nebude smlouva převedena. Není hrazen z prostředků účastníka. Doba spoření Jiná PS Pokud žádá po 60 měsících u společnosti, poplatek hradit nemusí, Nárok na odchod do důchodu dle zákona. Převod se do doby spoření započítává. ING PS Doba spoření

33 PS Pojišťovna nebo PS Přerušení/ odklad Předdůchod Převod k jiné PS Jsme v oblasti nároku na výplatu dávky z DPS.

34 Dávky z ING PS Komu dávka náleží Je vyplácena Co je vypláceno Starobní penze na určenou dobu účastníkovi ING PS, prostředky jsou uloženy v konzervativním fondu pod dobu vyplácení. Státní příspěvek Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Zhodnocení 15 % Invalidní ld penze na určenou č dobu účastníkovi ING PS, prostředky ř jsou Státní příspěvek ě uloženy v konzervativním fondu pod dobu vyplácení. Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Zhodnocení 15% Jednorázové o vyrovnání yo Účastníkovi/ v případěpadě úmrtí účastníka a náleží áe ING PS Státní příspěvek určené sobě, pokud vznikl nárok na dávku DPS před jeho vyplacením nebo již počalo vyplácení ze starobní nebo invalidní penze. Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Zhodnocení 15% Není li určena určená osoba, spadají prostředky do dědictví. Odbytné Účastníkovi, pokud požádal o zrušení po 24 měsících od založení./ Určené osobě, pokud nevznikl nárok na výplatu dávky. Není li určena určená osoba, spadají prostředky do dědictví. Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výši důchodu. ING PS Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele 15% daň Zhodnocení 15 % účastníkovi Pojišťovnou Státní příspěvek Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Zhodnocení 15% účastníkovi Pojišťovnou Státní příspěvek Příspěvky účastníka Příspěvky zaměstnavatele Zhodnocení 15%

35 o Prostředky čerpáte z částky, která byla původně určena na váš klasický důchod. o Budete mít nižší penzi předčasný důchod se nezapočítává do pojistné doby důchodu. o Předčasný důchod musíte čerpat minimálně po dobu 3 let 35

36 Forma výplaty Minimální výplata 1. Starobní penze A) ze všech prostředků: Starobní penze na určenou dobu s přesně stanovenou výší splátky Kombinace: Starobní penze na určenou dobu s přesně stanovenou výši splátky + JV B) z části prostředků Starobní penze na určenou dobu s přesně stanovenou výší splátky 2. Úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu. (Má vyplácet ŽP, dosud žádná nenabízí) Alespoň 30% průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí. Druh výplaty V neklesající výši, měsíčně, bez možnosti přerušení. Doba výplaty Nárok na výplatu Výplata musí být rozvržena tak, aby skončila nejdříve dosažením důchodového věku příjemce potřebného pro vznik nároku na starobní důchod sníženého o 3 roky. 5 let před dosažením důchodového věku podle zákona + min. 5 let spoření (lze započítat PP). Věk odchodu do důchodu je brán podle mužů bez rozdílu pohlaví.

37 Je důležité spočítat před vyplněním žádosti o předdůchod výšisvých finančních prostředků tak, aby byla splněna podmínka minimální výše, ze které se předdůchod bude vyplácet. Jestli je tato výše nedostatečná, žádost se bude zamítat. Podpis účastníka na žádosti musí být řádné úředně ověřen (OH/GE/Asistentka/Notář). Bez toho se žádost o dávku bude zamítat. Při vyhodnocení je posouzeno Nárok na předdůchod vznikl: Povinnost identifikace vznikla: dávky se do dokončení identifikace nevyplácí Povinnost identifikace nevznikla: 1. splátka do konce následujícího měsíce Nárok na předdůchodř d nevznikl: žádost zamítnuta 37

38

39 Paní Jana pracuje jako účetní v malé firmě a do důchodu jí zbývají ještě 2 roky. oy. Zaměstnavatel a ate jí v rámci reorganizace ace nabídl práci na dohodu. Paní Jana takovou nabídku akceptovat nechce. Naštěstí si posledních 10let spořila napenzijní připojištění měsíční částkou 1000 Kč. S příspěvkem zaměstnavatele a státu celkem naspořila cca Kč. Rozhodne se tedy pro předdůchod ů jak bude postupovat? Protože paní Jana uvažuje jako účetní, rozhodne se pro předdůchod v minimální výši (tj. 30 % průměrné mzdy v ČR Kč). Zbytek úspor si paní Jana nechá vyplatit najednou po dosažení důchodového věku. 39

40 Příjem ze zaměstnání VÝPLATA SD -2R ODCHOD DO SD I. PILÍŘ PF 7 400/MĚS. ZBYTEK JEDNORÁZOVĚ III. PILÍŘ ZMĚNA TF DPS Až tedy půjde paní Jana za 2 roky v klidu do klasického důchodu, bude pobírat penzi v podobě starobního důchodu z průběžného systému a ještě dostane více než Kč svých úspor do začátku. 40

41 Výpověď Ze strany účastníka Účastník může smlouvu vypovědět ve výpovědní době 1 kalendářního měsíce, pokud nedochází k výplatě dávek. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni doručení výpovědí. ING PS nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výpovědi písemně potvrdí její přijetí a sdělí datum zániku. Ze strany ING PS Pokud účastník nejméně 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nezaplatil příspěvek. Porušil povinnost sdělit ING PS rodné číslo nebo číslo pojištěnce nebo porušil povinnost bez zbytečného odkladu sdělit jakékoliv změny údajů majícívliv na vznik a trvání nároku na státní příspěvek. Při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje.

42 Dobrovolné spoření na stáří III. pilíř Produkt Transformovaný Doplňkové penzijní spoření fond Teď se nacházíme v této oblasti. Parametry produktu Formuláře Výhody DPS V této části. Srovnání transformovaného fondu a DPS

43 Smlouva je účinná datem uvedeným ve smlouvě,nejdříve 1.den následujícího měsíce Jedna penzijní společnost = jedna smlouva, tj. nelze mítsoučasně PPa DPS Uzavření nové smlouvy před zánikem DPS Byla zahájena výplata Byla přerušena původní smlouva DPS Možnost stanovit určenou osobu (dříve oprávněná) Nedílnou součástí je Investiční dotazník Vyplněním klient potvrzuje, že souhlasí s navrženou yp p j investiční strategií, pokud vyplnění odmítá, musí makléř ve smlouvě i Investičním dotazníku označit, že klient vyplnění dotazníku odmítl.

44

45 45

46

47 47

48 x x Obecné ujednání je na 4. straně smlouvy! 48

49

50

51 Dobrovolné spoření na stáří III. pilíř Produkt Doplňkové penzijní spoření Teď se nacházíme v této oblasti. Transformovaný fond Parametry produktu Formuláře Výhody DPS V této V této části. Srovnání transformovaného fondu a DPS

52 Efektivní způsob spoření! Možnost volby strategie spoření apříležitost zajímavého zhodnocení. Možnost daňového odpočtu až Kč ročně při příspěvku účastníka Kč/rok. Příspěvek státu až 230 Kč. Možnost jednorázového vyrovnání v době dosažení věku účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. Odchod do důchodu brán podle mužů bez rozdílu pohlaví. Možnost převodu prostředků ze stavebního spoření.

53 Dobrovolné spoření na stáří III. pilíř Produkt Doplňkové penzijní spoření Transformovaný fond Teď se nacházíme v této oblasti. Parametry produktu Formuláře Výhody DPS Srovnání transformovaného fondu a DPS é V této části.

54 Stávající Penzijní připojištění Bylo možné uzavírat do za podmínek, které nabízela PS do tohoto data. Není možné uzavírat od Klientům zůstávají platné penzijní plány, které si uzavřeli. Tzn penzijní plán č. 1, 2, 3 a 4. Jediné, co se mění u transformovaného fondu, je výše státního příspěvku bez ohledu na penzijní plán v poměru příspěvku účastníka.

55 Minimální příspěvek je 100 Kč. Maximální státní příspěvek 150 Kč. Vklad účastníka od 1 200, až 6 000, Kč ročně s nárokem na státní příspěvek , až , Kč ročně snížení daňového základu. Úspora až Kč z rok za daňové zvýhodnění!! GARANCE 0 Výběr až 50 % za 15 let! Minimální příspěvek je 100 Kč. Maximální státní příspěvek 230 Kč. Vklad účastníka od 3 600, do , Kč ročně č ě s nárokem na státní příspěvek , až , Kč ročně snížení daňového základu. Úspora až Kč z rok za daňové zvýhodnění!! GARANCE 0 Výběr až 50 % za 15 let! 55

56 Minimální příspěvek je 100 Kč. Maximální státní příspěvek 150 Kč. Vklad účastníka od 1 200, až 6 000, Kč ročně s nárokem na státní příspěvek , až , Kč ročně snížení daňového základu. úspora až Kč z rok za daňové zvýhodnění!! GARANCE 0 Výběr až 50 % za 15 let! Minimální příspěvek je 100 Kč. Maximální státní příspěvek 230 Kč. Vklad účastníka od 3 600, do , Kč ročně č ě s nárokem na státní příspěvek , až , Kč ročně snížení daňového základu. úspora až Kč z rok za daňové zvýhodnění!! Možnost volby investiční strategie. 56

57 Penzijní plán a 4. Nově od 2013 DPS a Transformovaný fond Příspěvek účastníka v Kč Státní příspěvek v 1. a 2. roce Státní příspěvek v dalších letech

58 Penziojní plán č. 2 Penzijníplán č. 3 Penzijní plán č. 4 Doplňkové penzijní spoření Zákonné ustanovení Tento penzijní plán byl schválen rozhodnutím Ministerstva financí ČR pod čj. 325/70 710/1995 ze dne Penzijní plán vstoupil v účinnost dnem Tento penzijní plán byl schválen rozhodnutím Ministerstva financí ČR pod č.j. 323/6.486/2000 ze dne Penzijní plán vstoupil v účinnost dnem Tento penzijní plán byl schválen rozhodnutím Ministerstva financí ČR pod čj. j 32/76.016/2004/326 / / ze dne Penzijní plán vstupuje v účinnost dnem Tyto smluvní podmínky jsou schváleny rozhodnutím Ministerstva financí ČR Z č. 427/2011 Sb. Platnost o Vstupuje s účinností dnem Kdo může být účastníkem penzijního připojištění? Účastník: fyzická osoba, která dosáhla nejméně 18 let, má trvalý pobyt v České republice a která uzavřela ř smlouvu o penzijním připojištění Účastník: fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která uzavře s Fondem písemnou smlouvu o Penzijním připojištění Účastník: fyzická osoba starší 18 let, která uzavře s Fondem smlouvu. Fyzická osoba musí mít buď ď trvalý pobyt na území České republiky, nebo být účastna důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice a zároveň mít bydliště na území jiného členského státu Evropské Unie ) Unie ). unie ). Účastník: fyzická osoba starš 18 let, která uzavřela s penzijní společností smlouvu Fyzická osoba musí mít buď ď trvalý pobyt na území České republiky, nebo být účastna důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice a zároveň mít bydliště na území jiného členského státu Evropské unie )

59 Penziojní plán č. 2 Penzijníplán č. 3 Penzijní plán č. 4 Doplňkové penzijní spoření Platby a dávky Všechny platby, učiněné v souvislosti s penzijním připojištěním, ať již Účastníkem, Plátcem nebo Fondem a rovněž dávky penzijního připojištění budou v české měně Všechny platby, učiněné v souvislosti s penzijním připojištěním, ať již Účastníkem, Plátcem nebo Fondem a rovněž dávky penzijního připojištění budou v české měn Všechny platby učiněné Účastníkem nebo Plátcem v souvislosti s penzijním připojištěním budou v české měně. Dávky z penzijního připojištění budou Fondem vypočteny rovněž v české měně. Toto ustanovení upozorňuje na kurzové riziko, pokud Účastník penzista žije v cizině (účet jeho penze je veden v korunách). Všechny platby učiněné účastníkem nebo plátcem v souvislosti s DPS budou v české měně. Dávky z DPS budou společností vypočteny rovněž v české měně. Toto ustanovení upozorňuje na kurzové riziko, pokud Účastník penzista žije v cizině (účet jeho penze je veden v korunách). Minimální spořící 12 kalendářních 60 kalendářních 60 kalendářních 60 kalendářních měsíců doba měsíců měsíců měsíců Věk podmiňující vznik nároku na penzi 50 let 60 let nebo přiznání důchodu z důchodového pojištění 60 let Dosažení věku účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní ídůchod. d Odchod do důchodu brán podle mužů bez rozdílu pohlaví. Nárok na invalidní penzi Příspěvky po dobu minimálně Příspěvky po dobu 36 Příspěvky po dobu 36 měsíců a Příspěvky po dobu 36 měsíců 12 měsíců a byl přiznán plný nebo částečný invalidní důchod. měsíců a byl přiznán plný invalidní důchod. byl přiznán plný invalidní důchod. a byl přiznán invalidní důchod III stupně.

60 Penziojní plán č. 2 Penzijníplán č. 3 Penzijní plán č. 4 Dopňkové penzijní spoření Nárok na jednorázové vyrovnání. 50 let, placení příspěvků po dobu 12 kalendářních měsíců 60 let nebo přiznání důchodu z důchodového pojištění, placení příspěvků po dobu 60 kalendářních měsíců 60 let placení příspěvků po dobu 60 kalendářních měsíců Dosažení věku účastníka, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod. Odchod do důchodu brán podle mužů bez rozdílu pohlaví. Nárok na odbytné. zaplatil li účastník platil li účastník příspěvky platil li účastník příspěvky platil li účastník příspěvek alespoň 12 měsíčních po dobu 12 kalendářních po dobu 12 kalendářních po dobu 24 kalendářních splátek měsíců měsíců měsíců. Výplata dávky do ciziny. ano Účastníkům nebo Oprávněným osobám nelze vyplácet dávky z penzijního připojištění do ciziny. Účastníkovi nebo Oprávněné osobě, určené ve smlouvě, kterým vznikl nárok na dávku penzijního připojištění, a kteří nemájí trvalý pobyt na území České republiky, je penzijní fond povinen na jejich žádost vyplácet dávku do ciziny ve výši a ve lhůtách stanovených penzijním plánem. Pokud o to Účastník, Určená osoba nebo dědic písemně ě požádá, vyplácí ING PS dávky do ciziny. ING PS si účtuje poplatek za výplatu dávky jiným způsobem než vnitrostátním bankovním převodem dle Sazebníku poplatků.

61

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 o doplňkovém penzijním spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s.

Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. Penzijní plán č. 1 Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 1 Základní údaje 1.1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen Penzijní fond ), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika od 1. ledna 2013 spustila dlouho diskutované zásadní změny v oblasti důchodového zabezpečení. Zařadila se

Více

Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s.

Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 2 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného fondu, které

Více

Penzijní plán Penzijního fondu spokojenosti Českých přístavů, a.s. č. 3

Penzijní plán Penzijního fondu spokojenosti Českých přístavů, a.s. č. 3 Penzijní plán Penzijního fondu spokojenosti Českých přístavů, a.s. č. 3 1 Základní informace Penzijní fond spokojenosti Českých přístavů, a.s. /dále jen "Penzijní fond"/ byl zřízen jako penzijní fond podle

Více

Důležité dokumenty ke smlouvě o doplňkovém penzijním spoření

Důležité dokumenty ke smlouvě o doplňkovém penzijním spoření Důležité dokumenty ke smlouvě o doplňkovém penzijním spoření Informace o Penzijní společnosti České pojišťovny Verze k 2. 1. 2017 Penzijní společnost České pojišťovny je součástí skupiny Generali, jednoho

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ. u ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ. u ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB PODMÍNKY PRO DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ u ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Podmínky pro doplňkové penzijní spoření u ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Čl. I Úvodní

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř)

Klíčové informace účastnických fondů. Obsah. (3. pilíř) Klíčové informace účastnických fondů (3. pilíř) Obsah llianz účastnický povinný konzervativní fond.........2 llianz vyvážený účastnický fond.....................4 llianz dynamický účastnický fond...................6

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Penzijní plán ČSOB Penzijního fondu, a.s. č.4

Penzijní plán ČSOB Penzijního fondu, a.s. č.4 Penzijní plán ČSOB Penzijního fondu, a.s. č.4 1 Základní informace ČSOB Penzijní fond, a.s. (dále jen "Penzijní fond") byl zřízen jako penzijní fond podle zákona číslo 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

Penzijní plán č.3 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po ČÁST I

Penzijní plán č.3 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po ČÁST I Penzijní plán č.3 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po 30. 4. 2000 ČÁST I Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění, podmínky nároku

Více

Penzijní plán č. 6 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

Penzijní plán č. 6 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Penzijní plán č. 6 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB A. Všeobecné podmínky penzijního plánu Článek 1. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Penzijní

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření ING Penzijní společnosti, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření ING Penzijní společnosti, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené mezi Účastníkem a ING Penzijní společnosti, a.s. podle zákona č. 427/2011

Více

Penzijní plán č. 2 Penzijního fondu spokojenosti, a.s.

Penzijní plán č. 2 Penzijního fondu spokojenosti, a.s. Penzijní plán č. 2 Penzijního fondu spokojenosti, a.s. 1 Základní informace Penzijní fond spokojenosti /dále jen "Penzijní fond"/ se zřizuje jako penzijní fond podle zákona číslo 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000 Stránka č. 1 z 10 Penzijní plán č. 1 platný do 30. 4. 2000 Penzijní plán č.1 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním

Více

Penzijní plán č.4 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po ČÁST I

Penzijní plán č.4 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po ČÁST I Penzijní plán č.4 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené po 31. 8. 2004 ČÁST I Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění, podmínky nároku

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné a účinné od 1. ledna 2014 (dále jen Obchodní podmínky

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s.

Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s. Penzijní plán č. 1 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené v době od 31. 10. 1994 do 24. 3. 1995 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění,

Více

Penzijní plán č. 4 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB. A. Všeobecné podmínky penzijního plánu

Penzijní plán č. 4 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB. A. Všeobecné podmínky penzijního plánu Penzijní plán č. 4 transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB Článek 1. A. Všeobecné podmínky penzijního plánu Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Penzijní připojištění

Více

(5) Fond odpovídá za splnění závazků vůči účastníkům penzijního připojištění celým svým majetkem.

(5) Fond odpovídá za splnění závazků vůči účastníkům penzijního připojištění celým svým majetkem. schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento příspěvkově definovaný penzijní plán upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále

Více

Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s.

Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s. Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného fondu, které provozuje

Více

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013

Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 Informační list verze 1 platná k 1.1. 2013 1. Základní údaje o Penzijní společnosti Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen Penzijní společnost ) Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Telefon:

Více

PENZIJNÍ PLÁN Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. Číslo 2

PENZIJNÍ PLÁN Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. Číslo 2 PENZIJNÍ PLÁN Conseq Transformovaného fondu Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. Číslo 2 Článek I Úvodní ustanovení 1. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán upravuje penzijní připojištění se

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření NN Penzijní společnos, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření NN Penzijní společnos, a.s. NN Penzijní společnost SMLUVNÍ PODMÍNKY doplňkového penzijního spoření NN Penzijní společnos, a.s. Úvodní ustanovení Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součás smlouvy o doplňkovém penzijním spoření uzavřené

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

Penzijní plán č.2 Zemského penzijního fondu, a. s.

Penzijní plán č.2 Zemského penzijního fondu, a. s. Penzijní plán č.2 Zemského penzijního fondu, a. s. platný pro smlouvy uzavřené v době od 25. 3. 1995 do 30. 4. 2000 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Tento penzijní plán stanoví podmínky penzijního připojištění,

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem

Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132. 120 84 Praha 2. Část II. Úvodní ustanovení. Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 Část I. Úvodní ustanovení Článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním připojištěním se státním příspěvkem (dále jen "penzijní

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004)

Penzijní plán č. 4 (09/2004) Penzijní připojištění Penzijní fond Penzijní plány Penzijní plán č. 4 Penzijní plán č. 4 (09/2004) schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1)

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

II. DÁVKY PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ

II. DÁVKY PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ Penzijní plán č. 1 transformovaného fondu Stabilita, ČSOB Penzijní společnosti, a. s. člena skupiny ČSOB (dříve Penzijní plán Českomoravského penzijního fondu a.s.) I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Penzijní připojištění

Více

Penzijní plán č.4 (09/2004) Penzijní fond Komerční banky, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č.4

Penzijní plán č.4 (09/2004) Penzijní fond Komerční banky, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č.4 Penzijní plán č.4 (09/2004) Penzijní fond Komerční banky, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č.4 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Tento příspěvkově definovaný penzijní plán upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů

1. Úvodní ustanovení. 2. Definice pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY, kterými se řídí provozování důchodového spoření a doplňkového penzijního spoření společnosti KB Penzijní společnost, a.s., platné od 1. ledna 2013 (dále jen Obchodní podmínky ). 1. Úvodní

Více

PENZIJNÍ PLÁN č. 1 Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

PENZIJNÍ PLÁN č. 1 Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření PENZIJNÍ PLÁN č. 1 Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření (07/95-04/2000) schváleno Ministerstvem financí ČR dne 24. 11. 1994, čj.: 324/62283/1994, dne 15. 3.

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Penzijní plán č. 2. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-2/... platný od 1. 5. 2000

Penzijní plán č. 2. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-2/... platný od 1. 5. 2000 Stránka č. 1 z 11 Penzijní plán č. 2 platný od 5. 2000 Penzijní plán č. 2 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde Generali penzijní fond a.s. Bělehradská 132 120 84 Praha 2 ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek

Více

Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Ppl. č. 1 po transformaci Penzijní plán č. 1 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření (07/95-04/2000) schváleno Ministerstvem financí ČR dne 24. 11. 1994, čj.: 324/62283/1994, dne

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Předsmluvní informace k doplňkovému penzijnímu spoření

Předsmluvní informace k doplňkovému penzijnímu spoření Předsmluvní informace k doplňkovému penzijnímu spoření poskytované účastníkům v souladu s požadavky 133 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále jen zákon o DPS ) a zákona č. 89/2012

Více

Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností. Aleš P o k l o p

Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností. Aleš P o k l o p Garance vložených prostředků v produktech penzijních společností Aleš P o k l o p 25.02.2016 PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ Garance existuje ze zákona (zejm. 187/1 zák.č. 427/2011 Sb.), který upravuje povinnost

Více

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/20 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S.

STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. STATUT ALLIANZ DYNAMICKÝ ÚČASTNICKÝ FOND ALLIANZ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A. S. Preambule - - - Článek 1 Vymezení pojmů - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - Článek 2 Základní informace o Allianz dynamickém

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 112/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

Smluvní podmínky pro doplňkové penzijní spoření Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s.

Smluvní podmínky pro doplňkové penzijní spoření Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. CONSEQ DŮCHODOVÁ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S., se sídlem Burzovní palác, Rybná 682/14 110 05 Praha 1, IČ 279 16 430, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B vložce 12020 (dále jen

Více

Penzijní plán č. 4. penzi, vyplacených ve prospěch Účastníka, pravidel a v souladu s vybraným Penzijním výplatním schématem.

Penzijní plán č. 4. penzi, vyplacených ve prospěch Účastníka, pravidel a v souladu s vybraným Penzijním výplatním schématem. Penzijní plán č. 4 I. OBECNÉ PODMĺNKY Úvodní ustanovení Pro penzijní připojištění se státním příspěvkem dále jen ( Penzijní připojištění ), které sjednává ING Penzijní fond, a.s. (dále jen Fond ), platí

Více

Penzijní plán č. 5 Transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB

Penzijní plán č. 5 Transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB Penzijní plán č. 5 Transformovaného fondu Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB A. Všeobecné podmínky penzijního plánu Článek 1. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Penzijní

Více

Pokud nejste spokojeni s Vaším stávajícím fondem, máte nejvyšší čas ke změně, neboť za dva měsíce to již nebude možné.

Pokud nejste spokojeni s Vaším stávajícím fondem, máte nejvyšší čas ke změně, neboť za dva měsíce to již nebude možné. Jen necelé dva měsíce zbývají do ukončení možnosti svobodného přechodu mezi penzijními fondy. Jedná se o jednu z mnoha změn v rámci důchodové reformy (týká se třetího dobrovolného pilíře). Jen necelé dva

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. ve znění účinném od 12. 8. 2013 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úvod. Práva a povinnosti z doplňkového penzijního spoření

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úvod. Práva a povinnosti z doplňkového penzijního spoření se řídí zákonem č. 427/2011

Více

Penzijní plán č. 3 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

Penzijní plán č. 3 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Ppl. č. 3 po transformaci Penzijní plán č. 3 - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření (05/2000 08/2004) Schváleno Ministerstvem financí 28.04. 2000, pod. č.j. 323/29.897/2000 Čl. 1

Více

Počátky penzijního připojištění v ČR

Počátky penzijního připojištění v ČR Penzijní reforma a finanční trhy Milan Indra/Daniel Tošner Ministerstvo financí Semináře odboru 37 MF: Reformy veřejných financí a jejich důsledky pro zdravý makroekonomický vývoj Smilovice, 3. prosince

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

NN Penzijní společnost

NN Penzijní společnost NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 3 Transformovaného NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného,

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Sdělení klíčových informací strana 5 Smluvní podmínky pro doplňkové penzijní spoření strana 11 Všeobecné obchodní podmínky pro portál MojeAllianz

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Penzijní plán č. 3 Hornického penzijního fondu Ostrava, a. s. Část I

Penzijní plán č. 3 Hornického penzijního fondu Ostrava, a. s. Část I Penzijní plán č. 3 Hornického penzijního fondu Ostrava, a. s. Část I Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen penzijní připojištění

Více

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ OBSAH

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ OBSAH DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Sdělení klíčových informací strana 4 Smluvní podmínky pro doplňkové penzijní spoření strana 10 Všeobecné obchodní podmínky pro portál MojeAllianz

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 427/2011 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 427/2011 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 427/2011 Sb. Zákon o doplňkovém penzijním spoření Ze dne 06.11.2011 Částka 149/2011 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-427 Znění 01.01.2016 427 ZÁKON

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 427/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o doplňkovém penzijním spoření Změna: 399/2012 Sb. (část) Změna: 399/2012 Sb., 403/2012 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: OBECNÁ

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013

DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 DŮCHODOVÁ REFORMA START 2013 PROČ? 2012: 1důchodce = 1,8 ekonomicky aktivních 2050: 1 důchodce = 1,2 ekonomicky aktivních Schodek důchodového účtu v roce 2012 = 45 mld. Kč 95 % příjmů důchodců je tvořeno

Více

Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY

Penzijní plán č. 4 Transformovaného fondu NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY NN Penzijní společnost Penzijní plán č. 4 Transformovaného NN Penzijní společnos, a.s. I. OBECNÉ PODMÍNKY Úvodní ustanovení Tento penzijní plán upravuje penzijní připojištění účastníků transformovaného,

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004) - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

Penzijní plán č. 4 (09/2004) - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření Ppl č. 4 po transformaci Penzijní plán č. 4 (09/2004) - po transformaci podle zákona o doplňkovém penzijním spoření schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004-326 Čl. 1 Úvodní

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 109 USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20150701/I stránka 1 ze 77 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

427/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

427/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 5.12.2012 do částky 156/2012 Sb. a 50/2012 Sb.m.s. 427/2011 Sb. - poslední stav textu Změna: 399/2012 Sb. (část) Změna: 399/2012 Sb., 403/2012 Sb. 427/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu

Více

PENZIJNÍ PLÁN HORNICKÉHO PENZIJNÍHO FONDU

PENZIJNÍ PLÁN HORNICKÉHO PENZIJNÍHO FONDU PENZIJNÍ PLÁN HORNICKÉHO PENZIJNÍHO FONDU O S T R A V A, akciové společnosti (schválený rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 15.12.1994, č.j. 324/68856/1994) Č Á S T I Čl.1 Úvodní ustanovení (1) Tento

Více

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, které najdete v Dokumentech vlády na www.vlada.cz.

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, které najdete v Dokumentech vlády na www.vlada.cz. Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, které najdete v Dokumentech vlády na www.vlada.cz. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2012 o sdělení klíčových informací

Více

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. PENZIJNÍ PLÁN č. 4 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. -89 (0) 0/2004 Článek Úvodní ustanovení. Tento příspěvkově definovaný penzijní plán byl vypracován v souladu se zákonem č. 42/994 Sb., o penzijním

Více

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s.

Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Penzijní plán č. 3 Penzijního fondu České spořitelny, a.s. Podle zákona o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb. bylo Penzijnímu fondu České spořitelny a.s. uděleno povolení k činnosti penzijní společnosti

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více