Dohřev vody ze solárního systému

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dohřev vody ze solárního systému"

Transkript

1 Dohřev vody ze solárního systému Datum: Autor: Mgr. Jan Dvořák Solární soustava a dohřevné zařízení musí být jeden navzájem sladěný a efektivně pracující systém, který maximalizuje efektivitu solárního systému a minimalizuje potřebu dohřevu. Zejména dohřevné zařízení nesmí "překážet" solárnímu systému v jeho efektivitě. Ve středoevropských podmínkách u standardně dimenzovaných celoročně provozovaných termických solárních systémů je přibližně 60 % solární pokrytí ohřevu užitkové vody. Pro celoroční zajištění teplé vody musí být řešen její dohřev. Nutnost dohřevu není v různých částech roku stejná. V letní polovině roku v období od května do začátku září je 90 až 100% solární pokrytí ohřevu vody. V té době dohřev funguje minimálně a spíše nárazově. Ve zbylé části roku se dohřevné zařízení více či méně významným způsobem podílí na dohřevu vody, zejména v období od listopadu do února je hlavním zdrojem tepla. Pro dohřev můžeme použít prakticky jakýkoli k běžně využívaných energetickým zdrojů a technických zařízení. Solární soustava a dohřevné zařízení musí být jeden navzájem sladěný a efektivně pracující systém, který maximalizuje efektivitu solárního systému a minimalizuje potřebu dohřevu. Zejména dohřevné zařízení nesmí "překážet" solárnímu systému v jeho efektivitě. Vlastnímu praktickému řešení dohřevu vody a jeho efektivnímu včlenění do solárního systému musí být věnována minimálně stejná pozornost jako samotnému solárnímu systému. Nevhodně řešený dohřev může významným způsobem snížit solární energetické zisky nebo nedostatečně zajišťovat dodávku teplé vody jinak dobře navrženého solárního systému za použití kvalitních komponent. Neexistuje jeden nejlepší univerzální způsob řešení dohřevu. Žádný systém dohřevu není zcela ideální nebo dokonalý, každý má své přednosti a nedostatky v závislosti na konkrétních podmínkách instalace. Přesto jsou určité způsoby dohřevu, které jsou z energetického a potažmo i ekonomického hlediska výhodnější než jiné. V následujícím textu jsou blíže popsány základní způsoby dohřevu užitkové vody ze solárního systému s nepřímo nabíjeným zásobníkem pomocí vnitřního spirálového výměníku. Způsoby dohřevu můžeme rozdělit na dvě velké skupiny a to realizovaný v rámci solárního zásobníku a samostatně mimo něj. 1. DOHŘEV V RÁMCI SOLÁRNÍHO ZÁSOBNÍKU Pro dohřev přímo v solárním zásobníku jsou určeny tzv. bivalentní a trivalentní zásobníky, tedy se dvěmi nebo třemi (případně i více) tepelnými zdroji v jedné nádobě, přičemž jedním z nich je solární systém. Spirálový výměník solárního systému je vždy umístěn ve spodní části zásobníku, aby se jím mohl nahřívat celý objem. Ohřátá voda díky nižší specifické hmotnosti stoupá zásobníkem vzhůru, kde se kumuluje a ukládá v teplotních vrstvách. Dochází tak k teplotní stratifikaci s nejteplejší vodou nahoře a nejchladnější dole. Schopnost teplotní stratifikace a její stabilita v čase má velký význam pro maximalizaci solárních tepelných zisků. Solární výměník trvale obklopený nejchladnější vodou v zásobníku také maximalizuje tepelné zisky. Dohřevná zařízení musí být umístěna v horní části nádrže, aby ohřívala vždy jen tuto část zásobníku a zbylá dolní část byla vždy k dispozici pro ohřev solárním systémem. Při dimenzování velikosti kolektorové plochy pro vícevalentní solární zásobníky je nutné počítat ne s celým jejich objemem, ale s objemem zásobníku bez objemu ohřívaného dohřevným zdrojem. Pokud tedy budeme mít například dva ploché kolektory a každý je určen pro ohřev 100 litrů, pak nepoužijeme 200 litrový zásobník, ale 300 litrový, kde dochází k dohřevu v jeho horní třetině. V opačném případě nám může dohřívací zařízení v určitých momentech ubírat část tepelné kapacity zásobníku. Dohřev může fungovat v situacích, kdy si to s ohledem na budoucí solární tepelné zisky nepřejeme. Představme si den, kdy je zataženo, solární zisky jsou nulové a dohřev nám nahřívá horní část zásobníku. Ráno následujícího dne vysvitne slunce a svítí po celý den. Ráno je obvykle spotřeba a úbytek teplé vody v zásobníku většinou minimální, a protože je již zásobník částečně nahřátý dohřevem, nemůžeme plně využít solárních zisků z celého dne, které by často stačily na ohřátí celého objemu zásobníku. Zbytečně jsme tak dohřevem ohřívali část zásobníku například elektřinou. Navíc tímto vystavujeme celý systém riziku přehřívání v době vysokých solárních zisků a nízkých odběrů. Často se ve prospěch těchto systémů argumentuje významem elektronické regulace, která nám optimalizuje chod celé soustavy. Regulace to dokáže, ale jen do určité míry. tzb-info.cz/ /5379-dohrev-vody-ze-so 1/7

2 Dokáže nám spínat dohřev na základě naměřených teplot v zásobníku nebo časového schématu. Nedokáže nám ale nikdy předpovídat budoucí počasí a potenciální solární zisky a nedokáže určit časovou dynamiku odběru teplé vody uživateli. Výhodou naddimenzování objemu zásobníku jsou vyšší absolutní zisky. Naopak nevýhodou naddimenzování objemu solárního zásobníku s ohledem na kolektorovou plochu je potenciálně vyšší rozptyl solárně získaného tepla ve větším objemu nádrže při malých solárních ziscích s následnou nutností většího dohřevu. To ale opět souvisí s mírou teplotní stratifikace a jejího udržení. Velkým problémem může být rychlost a způsob vtoku čerstvé vody do zásobníku. Pokud vtokem dochází k nežádoucímu promíchávání vody v zásobníku a narušování teplotní stratifikace, má to velký vliv na snížení efektivity solárního systému a vyšší míru dohřevu. Teplá voda ohřátá dohřevem se rozptyluje do spodní části nádrže, kde ubírá tepelnou kapacitu solárnímu systému a současně způsobuje vyšší nutnou míru dohřevu v horní části. Dohřevným zařízením nahříváme horní část zásobníku jen na nejnutnější teplotní úroveň. Snížíme tak tepelné ztráty, které s rostoucím teplotním rozdílem mezi zásobníkem a okolím rostou, a které musí dohřevné zařízení případně kompenzovat. Dalším důvodem je zajištění co možná největší tepelné kapacity pro solární systém, který může vodu ohřívat i nad teplotní úroveň dohřevu. Systémy s vícevalentními zásobníky jsou velmi rozšířené. Výhodou je kompaktnost systému, úspora místa oproti dohřevu v samostatném zásobníku, možnost využití nízkého "nočního" tarifu oproti elektrickému průtočnému dohřevu (viz dále). Nevýhodami jsou tepelné ztráty zásobníku a konečné množství tepla při jednorázovém odběru vody. Dohřev v rámci solárního zásobníku je přijatelné řešení, jak si ale ukážeme dále, existují i lepší a efektivnější způsoby řešení dohřevu. 1.1 Dohřev elektrickou topnou vložkou Obr. 1. Dohřev v rámci solárního zásobník u pomocí elek trick é topné vložk y. Dohřev se děje elektrickou vložkou s termostatem, která je umístěná v polovině nebo horní třetině zásobníku. Výhodami jsou velmi nízké investiční náklady. Nevýhodami jsou relativně vysoké provozní náklady, zejména při nevhodném vysokém tarifu. 1.2 Dohřev pomocí tepelného výměníku Obr. 2. Dohřev v solárním zásobník u horním spirálovým výměník em tzb-info.cz/ /5379-dohrev-vody-ze-so 2/7

3 napojeným na dohřevný tepelný zdroj. Dohřev může být prováděn pomocí klasického kotle na tuhá paliva (uhlí, dřevo, olej, peletky, brikety atd.), plynovým kotlem, elektrokotlem, krbové teplovodní vložky nebo tepelným čerpadlem. Výhodou je široká použitelnost starších a velký výběr nových typů dohřevných zařízení a v řadě případů i nízké provozní náklady (dřevo). Nevýhodami jsou vysoké investiční náklady na pořízení kotle a bivalentního zásobníku (oproti předchozímu způsobu dohřevu), sezónně fungující dohřev spjatý s vytápěním (uhlí, dřevo) je nutné kombinovat s jiným zdrojem, nejčastěji elektrickou topnou vložkou (viz následující). 1.3 Kombinovaný dohřev tepelným výměníkem a elektrickou vložkou Obr. 3. Kombinovaný dohřev v solárním zásobník u s elek trick ou topnou vložk ou a horním spirálovým výměník em napojeným na dohřevný tepelný zdroj. Jedná se o kombinaci dvou předchozích způsobů dohřevu. Uplatňuje se zejména když se dohřev přes spirálový tepelný výměník používá pouze v zimní polovině roku (kombinace s vytápěním), v letní polovině roku se pak voda dohřívá elektrickou topnou vložkou. Elektrický dohřev může také sloužit jen jako pojistka při selhání hlavního dohřívacího zdroje (plyn). Investičně nenáročný elektrický dohřev si uživatelé zřizují také z důvodu budoucího nepředvídatelného vývoje cen energií se záměrem využívání té energie, která bude momentálně provozně ekonomičtější. Tam, kde není dohřev přes spirálový výměník automatizován, ale kde je řízen manuálně uživatelem a kde největším "nákladem" je nutnost přípravy paliva a zatopení, je možné umístit výměník do spodní části zásobníku na úroveň solárního výměníku. Pro uživatele je výhodnější natopit celý zásobník a ne pouze jeho horní část. Větší zásoba teplé vody mu déle vydrží a uživatel nemusí tak často zatápět. Příspěvek solární energie je v zimním období (listopad - únor) nevýznamný, přehřívání solárního systému z důvodu nemožnosti ukládání solárně získaného tepla v zimném období také nehrozí. Výhody a nevýhody jsou stejné jako u dvou předchozích způsobech dohřevu, dva dohřevné systémy také vyžadují vyšší investiční náklady. 2. DOHŘEV MIMO SOLÁRNÍ ZÁSOBNÍK Dohřev je realizován zcela mimo vlastní solární zásobník, který je určen pouze pro solární systém. Veškerá tepelná kapacita zásobníku je tak plně k dispozici solárnímu systému, o kterou se nemusí dělit s dohřevným zařízením. Při dimenzování velikosti kolektorové plochy se nezohledňuje způsob nebo objem dohřívané vody. 2.1 Dohřev v samostatném zásobníku K dohřevu dochází v samostatném zásobníku, kterému je předřazen solární zásobník. Voda nejdříve vstupuje do solárního zásobníku, kde se předehřeje nebo úplně nahřeje a následně vstupuje do dohřevného zásobníku, kde se voda podle potřeby dohřeje na požadovanou přednastavenou teplotu. Jeho objem je dán typem dohřevného zařízení a jeho výkonem. Při volbě příliš malého zásobníku hrozí nedostatečné dohřívání vody při jejím větším jednorázovém odběru, při volbě příliš velkého zásobníku vznikají zbytečně velké tepelné ztráty kompenzované vyšší mírou chodu dohřevu. U výkonných dohřevů z tohoto důvodu nahříváme vodu v dohřevném zásobníku jen na nejnutnější teplotní úroveň. tzb-info.cz/ /5379-dohrev-vody-ze-so 3/7

4 Pro dohřev můžeme použít prakticky jakýkoli z klasických stávajících i nových typů zásobníků. Užitečným opatřením je obtok dohřevného zásobníku s možností jeho úplného vyřazení v nejteplejším období roku (květen - srpen), kdy je potřeba dohřevu minimální. Obtokem se snižují tepelné ztráty dohřevného zásobníku a tím i náklady na dohřev, současně to ale vyžaduje jistou míru obsluhy, což nemusí být pro uživatelem přijatelné. Dohřev se pak provádí pomocí elektrické topné vložky v horní části solárního zásobníku nebo opětovným začleněním dohřevného zásobníku. Při něm ale může být teplota v dohřevném zásobníku nižší než v solárním, což je nevýhodné. Zde je pak možno odpouštěním vody přelít teplejší vodu ze solárního zásobníku do dohřevného a až poté vodu dohřívat. Odpouštěním ale často přicházíme bez užitku o vodu. Dalším způsobem, jak přesunou teplou vodu ze solárního do dohřevného zásobníku, je pomocí čerpadla umístěného na potrubí spojující výstup z dohřevného zásobníku a vstup do solárního zásobníku. Cirkulačním přečerpáním může dojít k vzájemné výměně vody mezi zásobníky. Toto technické řešení je ale vzhledem k nákladům a relativně nízké míry používání nerentabilní. Mezi obecné výhody patří možnost využití stávajících zásobníků všech typů, mezi obecné nevýhody patří vyšší prostorová náročnost, vyšší investiční náklady a tepelné ztráty (oproti vícevalentním zásobníkům nebo průtočnému dohřevu) Dohřev elektrickou topnou vložkou Obr. 4. Dohřev v samostatném zásobník u osazeném elek trick ou topnou vložkou. Čím delší má uživatel nízký tarif ("noční proud"), tím menší dohřevný zásobník je vhodnější volit. Jednak se tím snižují investiční náklady na pořízení zásobníku, šetří se místem a snižují se tepelné ztráty zásobníku. S tím, jak se snižuje velikost zásobníku musí růst výkon elektrické topné vložky, aby se rychle stíhala dohřívat voda. Vhodným speciálním zásobníkem je například 60 litrový zásobník Galmet 60/E 3V Neptun lux s 3 kw elektrickou topnou vložkou. Výhodou je oproti průtočnému elektrickému dohřevu (viz dále) možnost většího využití výhodnějšího nižšího tarifu Dohřev tepelným výměníkem Obr. 5. Dohřev v samostatném zásobník u se spirálovým výměník em napojeným na dohřevný tepelný zdroj. tzb-info.cz/ /5379-dohrev-vody-ze-so 4/7

5 Pro dohřev lze použít běžné kotle na tuhá i kapalná paliva, elektrokotle, plynové kotle krbové vložky nebo tepelná čerpadla Kombinovaný dohřev elektřinou a tepelným výměníkem Obr. 6. Kombinovaný dohřev v samostatném zásobník u s elek trick ou topnou vložk ou a spirálovým výměník em napojeným na dohřevný tepelný zdroj. Jedná se o kombinaci dvou předcházejících typů. Ve většině případů dohřev přes tepelný výměník funguje v průběhu topné sezóny a elektrický dohřev funguje přes letní část roku. Při kombinaci dohřevu elektřinou a plynem je možnost využití takového zdroje, jehož provoz je momentálně ekonomicky výhodnější Dohřev plynovým kotlem s integrovaným malým zásobníkem Obr. 7. Dohřev v samostatném zásobník u integrovaném v plynovém k otli. Zásobník je součástí plynového kotle. Jeho objem může být v závislosti na výrobci a typu zařízení od několika litrů po několik desítek litrů. Dohřev se děje standardně přes spirálový výměník. Pro dohřev se dají použít klasické i kondenzační kotle. 2.2 Průtočný dohřev Tyto systémy patří z hlediska maximalizace efektivity solárních systémů a minimalizace potřeby dodatečné energie vůbec k nejlepším způsobům dohřevu. Dohřevné zařízení nemá vliv na solární systém a dohřívá se jen takové množství vody o tolik stupňů, kolik je aktuálně potřeba. Odpadají tepelné ztráty kumulací teplé vody v solárním nebo dohřevném zásobníku. Další velkou výhodou je možnost odběru "nekonečného" množství teplé vody. U dohřevů v solárním zásobníku nebo v samostatném zásobníku musí být po vypotřebování teplé vody ponechán čas pro opětovné ohřátí vody. Nevýhodou je limitace aktuálního množství ohřívané vody. Průtočné systémy také nezabírají příliš mnoho místa. Průtočná zařízení musí být schopná zvládnout dvě krajní situace. Jednak ohřát zcela studenou vodu na požadovanou teplotu v době nulových solárních zisků, současně musí být zařízení schopné zvládnout až 90 C v době velkých solárních zisků. V tomto případě dohřev nesmí fungovat a teplá voda jím musí pouze protéci. Tyto tzb-info.cz/ /5379-dohrev-vody-ze-so 5/7

6 podmínky splňují jen některá speciální dohřevná zařízení se sofistikovanou elektronickou regulací sledující rychlost průtoku a teplotu vstupní vody a na základě toho modulují svůj výkon. Klasické průtokové ohřívače výše popsané situace nezvládají. Buď dochází k nedostatečnému ohřívání vody nebo naopak nebezpečnému přehřívání vody s přepnutím zařízení do poruchy nebo havarijního stavu. Jejich spuštění a ohřev se děje pouze na základě poklesu tlaku při odběru vody. Současně je předpokládáno, že je teplota vstupní vody víceméně stále stejná a nízká. Obr. 8. Průtokový dohřev plynovým kotlem Jeden z nejlepších způsobů dohřevu vůbec. Omezující je počet výrobků, které dohřev ze solárního systému bez problémů zvládají. S jistotou to umí nekondenzační plynové kotle Luna 3 comfort (typy 240 Fi, 310 Fi a 240 i) a kondenzační kotle Luna 3 comfort HT (typy 240, 280, 330). Další kotle nejsou autorovi tohoto článku známé Dohřev elektrickým průtokovým ohřívačem Obr. 9. Průtok ový dohřev elek trick ým průtok ovým ohřívačem. Stejně jako v předchozím případě, i zde je velmi omezené množství výrobků, které dokáží dohřívat vodu ze solárního systému. S jistotou to umí typy DEX Elektronic MPS, DSX Servotronic MPS (Clage), DHE LCD (Stiebel Eltron), DDLE LCD 18, DDLE LCD 18/21/24 a DDLE LCD 27 (AEG). Limitací je maximální možná teplota vstupní vody (60 C nebo 70 C) a vysoké příkony zařízení. To klade vyšší nároky na sílu jističe a současně od něho odvozeného vyššího měsíčního paušálu. Není zde možno "čekat" na výhodnější nižší tarif tak jako v případě elektrického dohřevu v rámci solárního nebo dohřevného zásobníku Dohřev klasickými průtokovými ohřívači I když se klasické průtokové ohřívače z výše uvedených příčin nedají přímo použít pro dohřev vody, existuje technické řešení, které umožňuje jejich využití pro dohřev vody ze solárního systému. Instalací trojcestného rozdělovacího ventilu před vstup do ohřívače můžeme příliš teplou vodu (například nad 50 C) obtokem dovést za ohřívač. Nedostatečně ohřátá voda vstupuje do ohřívače, kde je stabilně přihřívána například o nastavených 40 C. Při krajních situacích s nulovými solárními zisky a teplotě vstupní vody do ohřívače 10 C dojde k jejímu ohřátí na 50 C, v opačném krajním případě při teplotě vstupní vody o přepínací teplotě trojcestného ventilu 50 C dojde k ohřevu na 90 C. Tímto způsobem nehrozí ani nedostatečné dohřátí ani přehřátí (vyvření) vody. Za dohřevným zařízením i tzb-info.cz/ /5379-dohrev-vody-ze-so 6/7

7 obtokem musí být instalován termostatický směšovací ventil zaručují stabilní výstupní teplotu vody nastavené hodnoty zabraňující případnému opaření uživatele. Trojcestný rozdělovací a termostatický směšovací ventil se dají nainstalovat samostatně. Existuje také zařízení spojující tyto dva prvky spolu s přídavnými napojovacími armaturami (výrobce firma Hermann). Tímto způsobem se dají využít standardní stávající nebo nové průtokové ohřívače, které by se jinak nedaly použít. Závěr Existuje celá řada způsobů řešení dohřevu ze solárního systému. Každý způsob má své výhody a nevýhody v závislosti na konkrétních podmínkách instalace a s ohledem na jiné způsoby dohřevu. Neexistuje jeden nejlepší způsob. Solární systém spolu s dohřevem musí být jeden vyladěný systém maximalizující účinnost solárního systému a minimalizující dohřev. Článek si neklade za cíl vyčerpávajícím způsobem popsat jednotlivé způsoby ohřevu vody ze solárního systému, spíše se snaží nastínit jeho problematiku, podnítit diskusi a výměnu názorů a zkušenosti uživatelů, instalačních a výrobních firem. tzb-info.cz/ /5379-dohrev-vody-ze-so 7/7

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku RAY Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku Řada závěsných elektrokotlů RAY

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solárně-termické kolektory, které slouží pro ohřev teplé vody nebo přitápění, již nejsou žádnou novinkou. Na co si dát ale při jejich

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Vytápět dům lze v dnešní době různě. Jak ale vybrat ten správný způsob vytápění? Jaký je rozdíl mezi topením v pasivním domě a v domě s vyšší spotřebou

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

Zásobníkové ohřívače vody 2014

Zásobníkové ohřívače vody 2014 Zásobníkové ohřívače vody 2014 1 2 Úspornost a efektivnost u vás doma 3 Obsah Ideální řešení ohřevu vody... 5 Výběr ohřívače vody... 6 Typy ohřívačů a způsoby ohřevu vody... 7 Malé elektrické ohřívače...

Více

Kombinace solárního systému a kotle na biomasu 42/216

Kombinace solárního systému a kotle na biomasu 42/216 Kombinace solárního systému a kotle na 42/216 Výhody kombinace solárního systému a krbové vložky Použití dvou obnovitelných zdrojů energie pro krytí hlavních energetických potřeb objektu Dostatek energie

Více

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009

k OBSLUZE a instalaci TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD k OBSLUZE a instalaci v TŘÍCESTNÉ MÍSÍCÍ ARMATURY VERNER ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. CHARAKTERISTIKA, ÚČEL A POUŽITÍ 2 2. TECHNICKÝ POPIS 2 3. TECHNICKÉ PARAMETRY 2 4. MONTÁŽ

Více

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus Závěsné kotle pro vytápění VU atmotop Plus VU turbotop Plus Kvalita a výkon od výrobce prvních kombinovaných kotlů na světě VU atmotop Dvojitý spalinový senzor zvyšuje bezpečnost provozu. VU turbotop Tři

Více

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY

Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY Jak na KOTLÍKOVÉ DOTACE? JEDNODUCHÝ RÁDCE PRO ZÁKAZNÍKY KOTLÍKOVÉ DOTACE pokračují! Máte doma starý kotel na uhlí, dřevo a jiná tuhá paliva? Pak jsou kotlíkové dotace určeny právě pro Vás! Pokud máte doma

Více

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška

Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Solární soustavy pro bytové domy Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz Bytové domy v ČR sčítání

Více

Nízké škodliviny a efektivní způsob provozu

Nízké škodliviny a efektivní způsob provozu Změny vyhrazeny Logano S161 a zvláštnosti Moderní koncept kotle ocelový teplovodní zplyňovací kotel pro spalování dřeva v jedno- i vícegeneračních rodinných domech 2 velikosti kotle o jmenovitém tepelném

Více

Příprava vody pro sociální a technologické účely.

Příprava vody pro sociální a technologické účely. Příprava vody pro sociální a technologické účely. ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách Příprava teplé vody Navrhování a projektování, platnost od 2006 Teplá voda (TV) Ohřátá pitná voda vhodná pro trvalé

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort Český výrobce kotlů www.thermona.cz KATALOG PRODUKTŮ Plynové kotle Elektrokotle Kondenzační kotle Kaskádové kotelny Příslušenství ke kotlům Zásobníky teplé vody ekonomika technologie komfort LEGENDA Třída

Více

Teplovodní krb. jako nejúčinnější zdroj tepla pro vytápění rodinných domků. Petr Měchura, AVE BOHEMIA s.r.o.

Teplovodní krb. jako nejúčinnější zdroj tepla pro vytápění rodinných domků. Petr Měchura, AVE BOHEMIA s.r.o. Teplovodní krb jako nejúčinnější zdroj tepla pro vytápění rodinných domků Petr Měchura, AVE BOHEMIA s.r.o. Státní finanční podpora na vytápění rodinných domků spalování biomasy (dřevo, pelety, rostliny

Více

Projektová dokumentace rodinného domu

Projektová dokumentace rodinného domu Projektová dokumentace rodinného domu Fotografie: ENVIC, o.s. U rodinných domů je postupná snaha o snižování spotřeby energie a zavádění prvků šetrnějších k životnímu prostředí. Například dle směrnice

Více

VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222

VIESMANN VITOCELL 100 L. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 L VITOTRANS 222 VIESMANN VITOCELL 100 L Zásobník pro zařízení na ohřev pitné vody v nabíjecím zásobníkovém systému List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, rejstřík 17 VITOCELL

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

Freecooling pro chlazení kapalin

Freecooling pro chlazení kapalin Freecooling pro chlazení kapalin Zpracoval: Ing. Martin Uhlíř, Energoekonom spol. s r.o. Freecooling = úspora nákladů Freecooling (volné chlazení) obecně je ekonomická metoda využití nízkých okolních teplot

Více

Regulátor komínového tahu ESREKO II. Ex.

Regulátor komínového tahu ESREKO II. Ex. Regulátor komínového tahu ESREKO II. Ex. Návod k použití Energeticky úsporný regulátor komínového tahu ESREKO II. automaticky udržuje správný odtah komínu pro ekonomický a ekologický provoz vašeho kotle.

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500. Tradice od roku 1956 KUMULČNÍ NÁDRŽE ND, 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500 Tradice od roku 1956 KUMULČNÍ NÁDRŽE kumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem tepla může být kotel na tuhá

Více

Posouzení stávající soustavy vytápění. Posouzení stávající soustavy vytápění. Semináře JOULE 2012 Ing. Vladimír Galad galad@volny.

Posouzení stávající soustavy vytápění. Posouzení stávající soustavy vytápění. Semináře JOULE 2012 Ing. Vladimír Galad galad@volny. Posouzení stávající soustavy vytápění ÚVOD Připomeňme si, že existuje několik typů soustav pro vytápění a s nástupem nových technologií a využívání netradičních a obnovitelných zdrojů tepla přibývá řada

Více

Solární energie: Nabíjejte a sviťte zadarmo!

Solární energie: Nabíjejte a sviťte zadarmo! Solární energie: Nabíjejte a sviťte zadarmo! Abyste doma mohli využívat solární energie pro svícení, ohřev vody nebo nabíjení mobilu, nemusíte zrovna stavět fotovoltaickou elektrárnu. Na trhu najdeme mnoho

Více

VICTRIX Superior ErP. Závěsné kondenzační kotle

VICTRIX Superior ErP. Závěsné kondenzační kotle VICTRIX Superior ErP Závěsné kondenzační kotle MODELOVÁ ŘADA VICTRIX Superior ErP Závěsné plynové kondenzační kotle Topné a s průtokovým ohřevem teplé užitkové vody ŠIROKÝ MODULAČNÍ ROZSAH, PŘEHLEDNÝ DISPLEJ,

Více

Zásobníkové ohřívače vody 2016

Zásobníkové ohřívače vody 2016 Zásobníkové ohřívače vody 2016 vydání leden 2016 1 2 Obsah Ideální řešení ohřevu vody... 4 Výběr ohřívače vody... 5 Typy ohřívačů a způsoby ohřevu vody... 6 Jak souvisí tloušťka tepelné izolace a náklady?...

Více

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

Rozdělení metod tlakového odporového svařování Rozdělení metod tlakového odporového svařování Podle konstrukčního uspořádání elektrod a pracovního postupu tohoto elektromechanického procesu rozdělujeme odporové svařování na čtyři hlavní druhy: a) bodové

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015

15% ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso. úspora 03/2015 až 15% úspora ENERGETICKY ÚSPORNÉ otopné těleso 03/2015 Radik RC pro Vaši pohodu Člověk ke své spokojenosti a pocitu tepelné pohody potřebuje sálavou složku tepla. Dokazují to osobní zkušenosti každého

Více

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn.

Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Vypracování kompletní projektové dokumentace. Specializace: topení, voda, kanalizace, plyn. Ing. Jiří DEML, Dolní Branná 318, 543 62 Dolní Branná, tel.: +420

Více

PROGRAM ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO. termo. vnitřní elektrické vytápění Q-TERMO

PROGRAM ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO. termo. vnitřní elektrické vytápění Q-TERMO PROGRAM ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO termo vnitřní elektrické vytápění Q-TERMO PROGRAM VNITŘNÍHO ELEKTRICKÉHO PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Q-TERMO Elektrické podlahové vytápění je velmi efektivní, moderní a úsporný

Více

MINAS INNOVATION PARK

MINAS INNOVATION PARK G G A R C H I C O, a. s. U H E R S K É H R A D I Š T Ě Z E L E N É N Á M Ě S T Í 1291 tel.: 576 517 107 www.archico.cz DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VYPRACOVAL GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627, Fax: +420 271 001 620, www.baxi.cz, www.baxi.com

Více

Obsah balení Bezpečnostní pokyny:

Obsah balení Bezpečnostní pokyny: Obsah Bezpečnostní pokyny... 3 Popis funkce systému... 5 Využití systému... 5 Umístění solárního systému... 6 Popis montáže... 7 Schéma instalace... 14 Zprovoznění topné patrony... 16 Technické specifikace...

Více

Malé vodní elektrárny

Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny slouží k ekologicky šetrné výrobě elektrické energie. Mohou využívat potenciálu i těch vodních toků, které mají kolísavý průtok vody a jsou silně závislé na

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Produktový katalog pro projektanty

Produktový katalog pro projektanty Produktový katalog pro projektanty Obsah 1. Úvod 161-165 2. Příklad použití ventilu 166 3. Technická data 167-178 4. Návrhový příklad 179 160 1. Úvod Ballorex Thermo Termostatický cirkulační ventil (TCV)

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži

200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži Teplo pro váš domov od roku 1888 AKUMULAČNÍ NÁDOBY AkuECONOMY 200 L 300 L 500 L 800 L 1000 L 1500 L 2000 L Návod k obsluze a montáži CZ_2015_8 Obsah: str. 1. Popis konstrukce... 3 2. Pokyny k likvidaci

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

biowaba-kompakt-1-stv-uvc

biowaba-kompakt-1-stv-uvc Popis produktu biowaba-kompakt-1-stv-uvc První plně automatické zařízení na světě pro biologickou úpravu vody v soukromých bazénech nebo jezírcích. Zařízení je vhodné i pro vnitřní bazény. biowaba-kompakt-1-stv-uvc

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D

Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D Návod k montáži, obsluze a údržbě ohřívače vody na tuhá paliva EURO 65 D UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním ohřívače si pečlivě přečtěte pokyny uvedené v návodu! Požadavky a doporučení uvedená v něm

Více

TERM 2.7. Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.7. Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.7 Ekvitermní regulátor pro podlahové vytápění TERM 2.7 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace podlahového topného okruhu ekvitermní

Více

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ

PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

W H I R L P O O L KOMERČNÍ A PROFESIONÁLNÍ PRAČKY A SUŠIČKY

W H I R L P O O L KOMERČNÍ A PROFESIONÁLNÍ PRAČKY A SUŠIČKY W H I R L P O O L KOMERČNÍ A PROFESIONÁLNÍ PRAČKY A SUŠIČKY 2013 www.whirlpool-professional.com WHIRLPOOL PRÁDELNY Whirlpool profesionální řada praček a sušiček se zaměřuje stejně na potřeby velkých i

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI OHŘÍVAČE VODY STACIONÁRNÍ ELEKTRICKÉ OKCE 160 NTR / 2,2 kw OKCE 200 NTR / 2,2 kw OKCE 250 NTR / 2,2 kw OKCE 300 NTR / 2,2 kw OKCE 300 NTR / 3-6 kw OKCE 200 NTRR / 2,2 kw OKCE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU

TECHNICKÁ ZPRÁVA, SPECIFIKACE MATERIÁLU HEGAs, s.r.o. 739 61 T inec, ul. Kaštanová 182 558 321 152 hegas@hegas.cz, www.hegas.cz Stavba : ást stavby: Místo stavby : Objednatel : Stupe PD : Energetické úspory objektu Hasi ské zbrojnice v Bernarticích

Více

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA

D DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE PROVOZNÍCH SOUBOR DPS 01.3. VYVEDENÍ TEPELNÉHO VÝKONU TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: ÁST: VÝM NA ZDROJE VYTÁP NÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MENERGO a.s. Hlávkova 463/6, Ostrava, P ívoz, PS 702 00,

Více

ŘADA MOTORŮ SCANIA EURO 5. Opravdový rozdíl

ŘADA MOTORŮ SCANIA EURO 5. Opravdový rozdíl ŘADA MOTORŮ SCANIA EURO 5 Opravdový rozdíl PŘEDSTAVUJEME MOTORY SCANIA EURO 5 2-3 Dokonalost se vyplácí. O tom, co je motorem vašich ambicí, se můžeme jen dohadovat. Zato přesně víme, jakým překážkám musíte

Více

PROGRAM TEPLO BIOMASOU

PROGRAM TEPLO BIOMASOU PROGRAM TEPLO BIOMASOU Obsah 1 Úvod...2 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4 4.3 Přínosy ekonomické...6 5 Finanční

Více

PROSTOROVÝ TERMINÁL pad

PROSTOROVÝ TERMINÁL pad NÁVOD K OBSLUZE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE PROSTOROVÝ TERMINÁL pad BOXAIR BOXAIR INVERTER EASYMASTER EASYMASTER INDOOR SPLIT AIRMASTER DIRECTMASTER AQUAMASTER AQUAMASTER INVERTER AQUAMASTER INVERTER COMBI

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

OHŘÍVAČE VODY OHŘÍVAČE VODY 1.1 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE 10 MALÉ ZÁSOBNÍKY 18 NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY 25

OHŘÍVAČE VODY OHŘÍVAČE VODY 1.1 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE 10 MALÉ ZÁSOBNÍKY 18 NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY 25 ODVLHČOVAČE PROTIZÁMRAZOVÉ SYSTÉMY PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ 1.1 PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE 10 MALÉ ZÁSOBNÍKY 18 NÁSTĚNNÉ ZÁSOBNÍKY 25 7 WARMWASSERGERÄTE ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ PROTIZÁMRAZOVÉ

Více

1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM

1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM 1 ŘÍZENÍ S POSILOVAČEM Účel : Snížení ovládací síly při běžném převodu řízení. Poznámka : Pro natočení rejdových kol u vozidel s velkým zatížením řídící nápravy je nutno vyvinout velkou ovládací sílu její

Více

Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení Pasport veřejného osvětlení Černolice 2014 SATHEA VISION s.r.o 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Pasport veřejného osvětlení... 3 2.1 Rozvodná síť... 3 Rozvodna 1 U obecního úřadu (Černolice 64)... 3 Rozvodna 2 Nový

Více

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar

Termostatický směšovací ventil 2005. 04. Technický popis. Max. pracovní tlak: 1 MPa = 10 bar TA MATIC 3400 11 5 15 CZ Termostatický směšovací ventil 2005. 04 Technický popis Oblast použití: Ventil je určen především jako centrální směšovač pro přípravu teplé užitkové vody (TUV) ve větších obytných

Více

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY

A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ. Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A.3.1.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Akce: BYTOVÝ DŮM MILADY HORÁKOVÉ 494/52, SVITAVY RESOCIALIZAČNÍ BYTY A.3.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Vypracoval:

Více

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio

Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Aplikační list Vyvažování tuhého rotoru v jedné rovině přístrojem Adash 4900 - Vibrio Ref: 15032007 KM Obsah Vyvažování v jedné rovině bez měření fáze signálu...3 Nevýhody vyvažování jednoduchými přístroji...3

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Obsah. Trocha právničiny

Obsah. Trocha právničiny Trocha právničiny - Pokud se vám můj ebook líbí, řekněte o tom svým známým. Pošlete jim odkaz na webovou stránku, kde si jej mohou zakoupit. Ebook je mým duševním vlastnictvím a jeho tvorba mě stála spoustu

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

Podklady pro projektování

Podklady pro projektování Podklady pro projektování Projekční příručka Verze 1.01 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace bez závazku tyto změny

Více

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Druţstevní závody Draţice strojírna s.r.o. Draţice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz

Více

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy

Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy Přednášející Ing. Daniel Šmíd produktový manažer podlahové systémy Anhydritová x Cementová podlaha Otázka: Který z těchto materiálů je lepší?... každý materiál má své výhody i omezení Základní kladené

Více

Přeplňování zážehových motorů

Přeplňování zážehových motorů Přeplňování zážehových motorů Cílem přeplňování ZM je především zvýšení výkonu motoru (ale i zlepšení hospodárnosti provozu a snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech). Zvyšování výkonu, resp.

Více

Akumulační nádrže. www.dzd.cz NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1]

Akumulační nádrže. www.dzd.cz NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 [1] Akumulační nádrže NAD, NADO 250, 500, 750, 0 www.dzd.cz [] FUNKCE AKUMULAČNÍCH NÁDRŽÍCH NAD A NADO Akumulační nádrže slouží k akumulaci přebytečného tepla od jeho zdroje. Zdrojem mohou být kotel na tuhá

Více

Nirvana 5.5-30 kw Šroubové kompresory s proměnlivými otáčkami. Další generace stlačeného vzduchu

Nirvana 5.5-30 kw Šroubové kompresory s proměnlivými otáčkami. Další generace stlačeného vzduchu Nirvana 5.5-30 kw Šroubové kompresory s proměnlivými otáčkami Další generace stlačeného vzduchu Přestože jsme malá společnost, stále sleduji účinnost a roční dosažené úspory. Chci pro svou společnost koupit

Více

CVIČENÍ 1 - část 3: PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

CVIČENÍ 1 - část 3: PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY CVIČENÍ 1 - část 3: PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY Na úvod řehled Jak vyočítat množství řiváděného vzduchu - ouze řiomenutí a ár dolňkových informací Množství řiváděného vzduchu V : Standardně:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6. Měření a regulace v otopných systémech obytných budov Metodické materiály pro učitele

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6. Měření a regulace v otopných systémech obytných budov Metodické materiály pro učitele STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, STROJÍRENSKÁ 6 Měření a regulace v otopných systémech obytných budov Metodické materiály pro učitele Metodické materiály byly zpracovány na Střední škole technické

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 - pracovní seminář určený hydrogeologům (16.2.2012) 1. ÚVOD do změn právních předpisů Právní předpisy nemohou postihnout rozmanitosti případů z každodenní praxe. Zde proto

Více

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném

Více

STUDNY a jejich právní náležitosti.

STUDNY a jejich právní náležitosti. STUDNY a jejich právní náležitosti. V současné době je toto téma velmi aktuální, a to na základě mediální kampaně, která však je, jako obvykle, silně poznamenána povrchními znalostmi a řadou nepřesností,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Aplikační list C 206 Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace Cenově příznivé, komfortní řešení regulace vybíjení akumulace Akumulace dovoluje provozovat zdroj tepla s maximální účinností

Více

VIESMANN VITOCELL 100 V. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 V. Objem 390 litrů. Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17

VIESMANN VITOCELL 100 V. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOCELL 100 V. Objem 390 litrů. Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VIESMANN VITOCELL 100 V Vertikální zásobníkový ohřívač vody Objem 390 litrů List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník Pokyny pro uložení: Složka Vitotec, registr 17 VITOCELL 100 V Typ CVW Vertikální

Více

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů

Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů Dešťová voda, sběr, využívání - přehled techniky 1/8 listů Obsah: A. Nádrže - nadzemní, podzemní - pro dešťovou vodu, jejich spojování, vybavení B. Filtry - /zemní/ - / interní -do nádrže/ - /do svodové

Více

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D

290 A/W. Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D 290 A/W 6 720 614 054-00.1D Uživatelská příručka 6 720 641 888 (2010/01) Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF Ohřívací zařízení SKF Je to tak. Nesprávné montážní postupy jsou až v 16 % případů příčinou předčasného selhání ložisek Ve snaze snížit riziko nesprávné montáže začala společnost SKF jako jedna z prvních

Více

I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0

I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 METPRODEST 80-5000 I. M E T P R O D E S T 8 0-5 0 0 0 Vakuový destilační systém je koncipován pro úpravu až 20.000 m 3 odpadní vody za rok. Vakuová destilační jednotka je standardně vybavena samozavlažovacím

Více

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Technische Technická dokumentace Dokumentation Comfort-Wohnungs-Lüftung Komfortní jednotka bytového větraní CWL CWL s rekuperací Komfortní rekuperační jednotka CWL-180 až 400 Zařízení ve třech základních

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

Tepelná čerpadla Technická dokumentace

Tepelná čerpadla Technická dokumentace Tepelná čerpadla Technická dokumentace w w w. t e p e l n a c e r p a d l a. i n f o Obsah Tepelná čerpadla AirWatt, GeoWatt a OK Watt... 2 Základní poznatky o činnosti tepelných čerpadel... 2 Zdroje primárního

Více

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Vyhláška č. 18/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich

Více

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě 51/2006 Sb. ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Změna: 81/2010 Sb. Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Více

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice

Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice Rekonstrukce zdroje tepla - využití OZE, realizace úspor energie v areálu budov MŠ Rudoltice ---------------------------------------------------------------------------- Projektová část: VYTÁPĚNÍ A) Identifikační

Více

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem

MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem MMEE cv.4-2011 Stanovení množství obchodovatelného zboží mezi zákazníkem a dodavatelem Cíl: Stanovit množství obchodovatelného zboží (předmět směny) na energetickém trhu? Diagram odběru, zatížení spotřebitele

Více

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny:

AKČNÍ ČLENY POHONY. Elektrické motory Základní vlastností elektrického motoru jsou určeny: AKČNÍ ČLENY Prostřednictvím akčních členů působí regulátor přímo na regulovanou soustavu. Akční členy nastavují velikost akční veličiny tj. realizují vstup do regulované soustavy. Akční veličina může mít

Více

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č. 16 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH S ohledem na zjištění učiněná při posuzování

Více

METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH

METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH METODIKA DODRŽOVÁNÍ PRINCIPŮ ÚČELNOSTI, HOSPODÁRNOSTI A EFEKTIVNOSTI PŘI HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY NÁVRH 1 ÚVOD Cílem metodiky dodržování principů účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti je formulovat

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 2 CXE.A, LXE.A, LXZE.A

Více

Návod na instalaci, provoz a údržbu

Návod na instalaci, provoz a údržbu Návod na instalaci, provoz a údržbu TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Rev. 2014.10.01 Strana 1/24 1.0.0 Obsah 1.0.0 Obsah... 2 2.0.0 Ilustrací... 2 3.0.0 Základní informace... 3 3.1.0 Úvod...3 3.2.0 Oblasti

Více

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018.

Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018. Ceník dodávky elektrické energie Pražské plynárenské, a. s. Produkt FLEXI - Elektřina, platný od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2018. Působnost a účinnost ceníku Ceník obsahuje ceny elektrické energie (dále jen

Více

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA

VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ ANTONÍN PŠENIČKA Zbrojnická 19 Karlovy Vary - Drahovice PSČ 360 09 IČO 6179 2608 tel. 608 173 567 VYTÁPĚNÍ OBJEKTU RÁJEC 38, ČERNAVA Kraj : Karlovarský Investor : Obec Černava Profese

Více