PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1"

Transkript

1

2 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŢIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní cena je niţší) Pro běžné pojistné 2,5 % z nákupní ceny Pro mimořádné pojistné 2,5 % z nákupní ceny *) Měsíční poplatek placený po celou pojistnou dobu Za vedení účtu za správu portfolií Strhávaný pojistitelem Inkasní poplatek Inkasní poplatek Jednorázové poplatky**) Změna osobních nebo kontaktních údajů, rizikové skupiny Změna pojistné částky pro případ smrti, varianty plnění, výše pojistného na hlavní pojištění, připojištění, frekvence placení pojistného či změna další pojištěné osoby Zkrácení pojistné doby, dřívější výplata Změna alokačního poměru - 1 x za pojistný rok zdarma Přesun podílových jednotek - 1 x za pojistný rok zdarma Prodej podílových jednotek - 1 x za pojistný rok zdarma Opakovaný prodej podílových jednotek z garantovaného fondu pro platbu zaměstnavatelem Vypnutí/zapnutí inteligentního portfolia Automatický přesun podílových jednotek do garantovaného fondu Vystavení duplikátu pojistky, vinkulace zavedení, zrušení, potvrzení, změna Potvrzení zaplaceného pojistného pro daňové účely Vystavení rekapitulace pojištění Vystavení mimořádného potvrzení nebo výpisu na žádost pojistníka Zánik pojištění z důvodu neplacení pojistného, poplatek za výzvu k zaplacení pojistného (předupomínku), upomínku s dodejkou či předžalobní upomínku Zánik pojištění z důvodu nepravdivých údajů uvedených při sjednání pojistné smlouvy (odmítnutí plnění, odstoupení od smlouvy) Zrušení pojistné smlouvy ze strany pojistníka bez výplaty odkupného Zrušení pojistné smlouvy ze strany pojistníka s výplatou odkupného Stav bez placení pojistného Obnovení placení pojistného Výše poplatku 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Kč 400 Kč 100 Kč Vklad mimořádného pojistného 2,5 % z vložené částky *) * se neuplatňuje při investici do garantovaného fondu pro platbu zaměstnavatelem. **Poplatky se vztahují na prvního i druhého pojištěného i na připojištění dětí. 0 Kč Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vloţka 3433

3 Část B. Poplatky za pojištění a připojištění pro případ smrti Měsíční poplatek za pojištění a připojištění pro případ smrti pro pojistnou částku ve výši Kč*) **) v Kč 15 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57222 *Je-li platná možnost konstantní pojistné částky s variantou plnění vyšší z hodnot (pojistná částka, hodnota účtu), pak při výpočtu měsíčního poplatku se za pojistnou částku považuje kladný rozdíl mezi platnou pojistnou částkou pro případ smrti a aktuální hodnotou podílového účtu. Pokud je hodnota podílového účtu vyšší než platná pojistná částka pro případ smrti, pak se tento poplatek nestrhává. Je-li platná možnost klesající pojistné částky, pak se při výpočtu měsíčního poplatku považuje za pojistnou částku aktuální hodnota pojistné částky v okamžiku stržení poplatku. ** strhávaný z účtu bude navýšen o procento rizikové přiráţky, je-li stanovena. Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 2

4 Měsíční poplatek za pojištění a připojištění pro případ náhlé smrti pro pojistnou částku ve výši Kč *) **) v Kč 15 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17074 *Je-li platná možnost konstantní pojistné částky s variantou plnění vyšší z hodnot (pojistná částka, hodnota účtu), pak při výpočtu měsíčního poplatku se za pojistnou částku považuje kladný rozdíl mezi platnou pojistnou částkou pro případ smrti a kladným rozdílem mezi aktuální hodnotou podílového účtu poníženou o pojistnou částku pro případ smrti na základní pojištění. Pokud je hodnota podílového účtu ponížená o pojistnou částku pro případ smrti na základní pojištění vyšší než platná pojistná částka pro případ smrti, pak se tento poplatek nestrhává. ** strhávaný z účtu bude navýšen o procento rizikové přiráţky, je-li stanovena. Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 3

5 Část C. Poplatky za ostatní připojištění Měsíční poplatek za připojištění zproštění od placení Zproštění od placení pojistného z důvodu přiznání invalidního důchodu výplata plnění pro invaliditu Zproštění od placení pojistného z důvodu ztráty zaměstnání III. stupně 2 % z pojistného na hlavní pojištění vč. přirážky II. + III. stupně 6 % z pojistného na hlavní pojištění vč. přirážky 6 % z pojistného na hlavní pojištění vč. přirážky Minimální výše měsíčního poplatku za připojištění zproštění od placení činí 10 Kč. Měsíční poplatek za úrazové připojištění v Kč *) Riziko Varianta na PČ První a druhý pojištěný Dítě **) 1RS 2RS 3RS 4RS jedna RS Smrt úrazem Kč 8,78 10,95 20,18 40,36 6,18 Trvalé následky lineární plnění Trvalé následky progresivní plnění Denní odškodné úrazem s plněním zpětně Denní odškodné úrazem s plněním nezpětně Denní odškodné za pobyt v nemocnici - úrazem 0,001 % Kč 15,02 21,45 39,47 78,94 6,85 2 % Kč 14,17 20,24 37,24 74,48 5,09 10 % Kč 4,94 7,05 12,98 25,96 4,21 25 % Kč 3,94 5,63 10,35 20,70 3,16 0,001 % Kč 16,17 23,10 42,50 85,00 8,28 2 % Kč 15,24 21,77 40,06 80,12 6,39 10 % Kč 5,52 7,88 14,50 29,00 4,68 25 % Kč 4,41 6,30 11,59 23,18 3,51 10 dnů 100 Kč 56,32 75,09 138,17 276,34 82,00 15 dnů 100 Kč 48,27 64,36 118,42 236,84 76,03 22 dnů 100 Kč 33,06 43,00 66,13 132,26 69,11 60 dnů 100 Kč 16,53 21,50 33,07 66,14 34,56 10 dnů 100 Kč 41,02 54,69 100,64 201,28 57,40 15 dnů 100 Kč 35,16 46,88 86,25 172,51 53,22 22 dnů 100 Kč 24,08 30,10 55,38 110,76 48,38 60 dnů 100 Kč 12,04 15,05 27,69 55,38 24,19 od 1. dne 100 Kč 7,20 9,00 16,56 33,12 18,20 * může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných Při sjednání 2násobného plnění při autonehodě je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 23 %. **Platí pro děti pojištěné v rámci úrazového připojištění prvního pojištěného s volbou shodného plnění. Je-li sjednáno plnění poloviční, pak je poplatek strhávaný z účtu za trvalé následky a denní odškodné ponížen o 50 %. Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 4

6 Měsíční poplatek za připojištění invalidity pro pojistnou částku ve výši Kč *) **) v Kč Varianta invalidity II. + III. stupně III. stupně Varianta invalidity II. + III. stupně III. stupně 15 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85126 Měsíční poplatek za připojištění závaţných onemocnění pro pojistnou částku ve výši Kč *) **) v Kč , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37500 *U rizikových sportů pojistitelných za zvýšené pojistné je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 90 %. může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných **Je-li platná možnost klesající pojistné částky, pak se při výpočtu měsíčního poplatku považuje za pojistnou částku aktuální hodnota pojistné částky v okamžiku stržení poplatku. Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 5

7 Měsíční poplatek za připojištění pro případ nemoci v Kč*) Denní odškodné za pracovní neschopnost pro pojistnou částku ve výši 100 Kč Plnění od 15. dne Plnění od 22. dne Plnění od 29. dne Plnění od 60. dne 15 43, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46780 * může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 6

8 Měsíční poplatek za připojištění pro případ nemoci v Kč *) Denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu nemoci pro pojistnou částku ve výši 100 Kč 15 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65250 Měsíční poplatek za připojištění neschopnosti splácet úvěr z důvodu ztráty zaměstnání 6 % ze sjednané pojistné částky Paušální měsíční poplatek za připojištění zdravotní asistence v Kč Rychlé informace + lékař na telefonu 9 Asistenční služby**) 29 Paušální měsíční poplatek za cestovní připojištění v Kč Riziko Varianta Evropa Varianta Svět Léčebné výlohy Zavazadla 8 10 Odpovědnost 3 4 Paušální měsíční poplatek za připojištění právní ochrany rodiny v Kč*) Varianta základní 100 Varianta rozšířená 290 Paušální měsíční poplatek za připojištění odpovědnosti v Kč*) Kategorie I. II. III. Měsíční poplatek * může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných **V případě sjednání asistenčních služeb jsou rychlé informace + lékař na telefonu zdarma. Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 7

9 Limit pojistného plnění Měsíční poplatek za připojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání v Kč Varianta spoluúčasti klienta Kč z pojistného plnění B - neřidiči Kategorie ČR A1 profi řidiči A2 řidiči referenti B - neřidiči Kategorie Evropa A1 profi řidiči A2 řidiči referenti Kč 46 Kč 138 Kč 92 Kč 51 Kč 152 Kč 101 Kč Kč 61 Kč 184 Kč 123 Kč 68 Kč 202 Kč 135 Kč Kč 92 Kč 276 Kč 184 Kč 101 Kč 304 Kč 202 Kč Kč 123 Kč 368 Kč 245 Kč 135 Kč 405 Kč 270 Kč Kč 160 Kč 480 Kč 320 Kč 176 Kč 528 Kč 352 Kč Kč 240 Kč 720 Kč 480 Kč 264 Kč 792 Kč 528 Kč Limit pojistného plnění Měsíční poplatek za připojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání v Kč Varianta spoluúčasti klienta 30 % z pojistného plnění B - neřidiči Kategorie ČR A1 profi řidiči A2 řidiči referenti B - neřidiči Kategorie Evropa A1 profi řidiči A2 řidiči referenti Kč 26 Kč 78 Kč 52 Kč 29 Kč 85 Kč 57 Kč Kč 35 Kč 104 Kč 69 Kč 38 Kč 114 Kč 76 Kč Kč 52 Kč 155 Kč 104 Kč 57 Kč 171 Kč 114 Kč Kč 69 Kč 207 Kč 138 Kč 76 Kč 228 Kč 152 Kč Kč 90 Kč 270 Kč 180 Kč 99 Kč 297 Kč 198 Kč Kč 135 Kč 405 Kč 270 Kč 149 Kč 446 Kč 297 Kč Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 8

10 Část D. za připojištění dětí za úrazové připojištění pro 1. rizikovou skupinu Měsíční poplatek v Kč pro pojistnou částku ve výši Kč*) **) Smrt úrazem 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17821 *Pro 2. rizikovou skupinu (RS) je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 25 %, pro 3. RS je navýšen o 130 %. ** může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných Měsíční poplatek v Kč pro pojistnou částku ve výši Kč*) **) ***) Trvalé následky úrazu bez progrese Trvalé následky úrazu s progresí Plnění od 0,001 % 2 % 10 % 25 % 0,001 % 2 % 10 % 25 % 0 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34146 *Pro 2. rizikovou skupinu (RS) je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 43 %, pro 3. RS je navýšen o 186 %. ** může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných ***Při sjednání 2násobného plnění při autonehodě je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 23 %. Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 9

11 Měsíční poplatek v Kč pro pojistnou částku ve výši 100 Kč*) **) Denní odškodné za dobu léčení úrazu plnění zpětně Denní odškodné za dobu léčení úrazu plnění nezpětně Plnění od 10. dne 15. dne 22. dne 60. dne 10. dne 15. dne 22. dne 60. dne 0 30, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05659 *Pro 2. rizikovou skupinu (RS) je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 25 %, pro 3. RS je navýšen o 150 %. ** může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 10

12 Měsíční poplatek v Kč pro pojistnou částku ve výši 100 Kč*) **) Denní odškodné hospitalizace úrazem plnění od 1. dne Paušální měsíční poplatek v Kč*) **) Připojištění zlomenin 0 5, , ,8 14 8,8 1 5, , ,8 15 8,8 2 3, , ,0 16 9,6 3 2, , ,0 17 9,6 4 1, , ,2 18 9,6 5 1, , ,2 19 9,6 6 0, , ,2 20 9,6 7 0, , ,2 21 9,6 8 0, , ,2 22 9,6 9 1, , ,2 23 9,6 10 2, , ,0 24 9,6 11 3, , ,0 25 9,6 12 4, , ,0 26 9,6 13 6, ,8 *Pro 2. rizikovou skupinu (RS) je poplatek strhávaný z účtu navýšen o 25 %, pro 3. RS je navýšen o 150 %. ** může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných za připojištění pro případ nemoci Měsíční poplatek v Kč pro pojistnou částku ve výši 100 Kč*) Denní odškodné za pobyt v nemocnici z důvodu nemoci plnění od 1. dne 0 68, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6558 * může být navýšen pojistitelem o rizikovou přirážku ve speciálních případech specifikovaných v doplňkových pojistných Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 11

13 Část E. na úhradu počátečních nebo průběţných nákladů Procenta z měsíčního pojistného pro stanovení měsíčních poplatků na úhradu počátečních**) a průběţných***) nákladů Poj. doba*) 1. rok 2. rok 3. rok Poj. doba*) 1. rok 2. rok 3. rok 1 16% 0% 0% 16 54% 54% 0% 2 22% 0% 0% 17 57% 57% 0% 3 28% 0% 0% 18 60% 60% 0% 4 34% 0% 0% 19 63% 63% 0% 5 40% 0% 0% 20 44% 44% 44% 6 46% 0% 0% 21 46% 46% 46% 7 52% 0% 0% 22 48% 48% 48% 8 58% 0% 0% 23 51% 51% 51% 9 64% 0% 0% 24 53% 53% 53% 10 35% 35% 0% 25 55% 55% 55% 11 38% 38% 0% 26 57% 57% 57% 12 41% 41% 0% 27 59% 59% 59% 13 45% 45% 0% 28 61% 61% 61% 14 48% 48% 0% 29 63% 63% 63% 15 51% 51% 0% % 65% 65% *Pojistnou dobou se při sjednání pojistné smlouvy rozumí doba trvání pojištění, při změně pojistného pak počet celých let zbývajících do konce pojištění. **Z pojistného stanoveného při sjednání smlouvy. ***Při změně pojistného. V případě změny pojistného se do výše tohoto poplatku rozpočítají i dosud z podílového účtu nestržené poplatky na úhradu počátečních a průběžných nákladů. Dojde-li k předčasnému ukončení pojištění v době, kdy nejsou strženy všechny doposud neuhrazené náklady dle tabulky výše, pojistitel vyplatí hodnotu účtu poníženou o doposud nesplacené počáteční a průběžné náklady. Část F. Parametry pojištění Garantovaná výše ročního růstu ceny podílové jednotky garantovaného fondu Garantovaná výše ročního růstu ceny podílové jednotky garantovaného fondu pro platbu zaměstnavatelem Bonus za bezeškodní průběh Přesun podílových jednotek do garantovaného fondu Bezeškodné období 2,4 % p.a. 2,4 % p.a. 7 let Procento pro výpočet bonusu 15 % Bonusová rizika K datu Minimální výše přesunu Časový interval, v němž může pojistitel evidovat akumulovaný dluh Připojištění invalidity, závažných onemocnění a poranění, úrazové připojištění a připojištění pro případ nemoci (včetně připojištění denního odškodného za pobyt v nemocnici), a to pro všechny pojištěné osoby každého roku 100 Kč Od počátku pojištění do poloviny celkové pojistné doby*) *Není-li v pojistných podmínkách ujednáno jinak. Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 12

14 Část G. Maximální pojistné částky denního odškodného ve vztahu k příjmu Maximální denní odškodné při pracovní neschopnosti, léčení úrazu a pobytu v nemocnici v Kč Měsíční hrubý příjem*) do (včetně) max. DO**) zaměstnanec max. DO**) OSVČ Měsíční hrubý příjem*) do (včetně) max. DO**) zaměstnanec max. DO**) OSVČ Měsíční hrubý příjem*) do (včetně) max. DO**) zaměstnanec max. DO**) OSVČ 500***) ***) *Max. denní dávky se rozumí u zaměstnance měsíční hrubý příjem, vypočtený jako průměr za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, s uplatněním vyloučené doby ve smyslu zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. U osoby samostatně výdělečně činné (dále jen OSVČ ) se za měsíční základ bere 1/12 rozdílu mezi příjmy a výdaji, uvedenými v daňovém přiznání za poslední uzavřené zdaňovací období. Za příjem se považují veškeré zdanitelné příjmy ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. **Max. DO se rozumí pojistná částka denního odškodného, kterou je možné v pojistné smlouvě dohodnout, pobírá-li pojištěný příjem alespoň ve výši uvedené v tabulce. Nastala-li pojistná událost, je pro výpočet pojistného plnění rozhodující příjem v době vzniku pojistné události. ***Částku denního odškodného až do 500 Kč včetně, resp. 800 Kč včetně v případě denního odškodného úrazem od 60. dne či denního odškodného za pobyt v nemocnici úrazem, lze v pojistné smlouvě dohodnout bez doložení příjmu. Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 13